S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
SD, s. 187 sig selv. / / Vi begyndte ( · α 1) med den laveste Form af Fortvivlelse,
BI, s. 220 οϕόν, · ἃ ἂν ἂλλον
BI, note έγεις, · ἃ ἐγὼ πάλαι
Papir 16 ionem moralem. / Collos: 2,22 · α εστι παντα
NB12:88 e.) / En Tilhænger er ikke et · α intensivum, men et α privativum. /
Not1:7 οιησε, · α ουδεις αλλος.
BI, s. 140 δέναι · ἃ οὐϰ οἶδεν;
BI, s. 140 στὶν · ἃ οὐϰ οἶδεν·
Not1:7 παντα, · α ποιει Joh: 5, 20. Joh:
CC:1.u ϑετος ( · α pr. ευϑετος)
CC:1.g propr: lapidibus carens, ex · α pr: et ϕελλευς
NB12:88 ikke et α intensivum, men et · α privativum. / / / At » naae Virkeligheden«
SD er blev viist, at man kunde kalde · α Qvindelighedens Fortvivlelse, saaledes
SD, s. 120 re sig selv / / /      / · α) / Fortvivlet ikke at ville være sig
SD, s. 119 dvendighed / / /      / · α) / Mulighedens Fortvivlelse er at mangle
SD, s. 119 Uendelighed / / /      / · α) / Uendelighedens Fortvivlelse er at mangle
KK:4 det historiske 2) det kosmiske · α) a contingentia mundi β) det physikotheologiske
Papir 18 ne andre Msk:, hvor det da er · α) bede Godt over Een β) gjøre vel
Not9:1 else. / a) Skabelsen selv. / · α) Den bibelske Lære. – Rationalismen
Not10:1 ke Lyrik. c) den romantiske · α) den hedenske Lyrik i de romantiske Folkeslag
AE, s. 131 envende Interessen paa dem. / · α) Der maa frasees, hvad der allerede blev
Papir 18 imod Een γ) hilse Een. / · α) Det bruges i denne Betydning især om
SD t, som satte det. ( cfr. A, A.) / · α) Fortvivlet ikke at ville være sig selv,
Not10:1 lske Lyrik b) den classiske · α) Hymnen β) det elegiske Versemaal γ)
Papir 282 inen Reflexions Bestimmungen. / · α) Identitæt. β) Unterschied γ)
SD der ingen Nødvendighed har. / · α) Mulighedens Fortvivlelse er at mangle Nødvendighed
SD sig selv er just Fortvivlelse. / · α) Uendelighedens Fortvivlelse er at mangle
Not10:1 an, Psalme b) Ode c) Vise. · α) Volkslieder β) gesellige Lieder γ)
SD r en lavere Synthese. / Den under · α, 2 beskrevne Fortvivlelse var over sin Svaghed,
SD, s. 149 ligger, som viist blev under · α, i det Dialektiske, at Selvet er en Synthese,
Papir 4:1 βανας, · α, ὁ est thesaurus sacer in N. T. Mth:
SD igt ( C. B. b.), og herindenfor ( · α. 1. 2. β) blev igjen efterviist Gradationer.
AE get Tilværelsens System. / a. / · α. Skal der imidlertid construeres et logisk
BI, note νδϱες · 'Αϑηναῖοι, πεπόνϑατε
BI, s. 245 νδϱες · 'Αϑηναῖοι, πολλοῦ δέω
BI, note ἴσως: · 'Αλλ', ὦ Σώϰϱατες,
Papir 71 αϱα τον · Αβελ ( Hævn. Straf – Kjerlighed. Naade).
Not1:6 ϰολπω · Αβϱααμ Lc: 16, 22. σϰοτο
Not1:6 μετ' · Αβϱααμ, Ισααϰ
Not9:1 nd. Gud er ikke Gnostikernes · αβυϑος ell. Urgrund. I Symbolet gaar ogsaa Benævnelsen
KK:7 αι εις · αβυσσον. LXX: τίς διαπεϱασει
Not1:5 ς της · αβυσσου. / De fremstilles afhængige af Gud: Luc:
Not1:9 ς της · αβυσσου. i Apocalypsen. – deres Opholdssted.
Papir 15 ldbringe εϱγα · αγαϑα ( cfr. Gal. 5, 13. επ' ε
Papir 15 rninger. εϱγα · αγαϑα i Plur. er sjeldnere; almindeligere Singul.;
Papir 15 νομου · αγαϑα. – / v. 11. Overgang. Omtalen om de
Not1:5 , i Underverdenen. – / · αγαϑοδαιμονες
Papir 15 ϱγοις · αγαϑοις. Disse ere ikke Grunden til vor Optagelse
Papir 15 ϱγοις · αγαϑοις. i den Hensigt at fuldbringe ε
Not13:4 ϰοτος / / · αγαϑον / ϰαι ϰαϰον
BI, s. 140 ἐστιν · ἀγαϑὸν αὐτὸ εἶναι.
BI, s. 84 ϱετοῦ · ἀγαϑόν; hvorved jo strax det discursive Raisonnement
BI, s. 140 τ' εἰ · ἀγαϑὸν οὔτ' εἰ
Not13:10 ν, το δε · αγαϑον του πεπεϱαςμενου.
BI, s. 141 εῖζον · ἀγαϑὸν τούτου εἴη
Not14:1 ς) / / det Gode ( · αγαϑον) / det Onde ( ϰαϰον.)
Not1:9 ος Mth: 5, 48; · αγαϑος Mth: 19, 17; αγιος
Not1:8 ας. 2 Tim: 3, 5. · αγαπαν γλωςς
Papir 15 t bedste. / v. 18. εν · αγαπῃ εϱ.
Papir 15 or ινα εν · αγαπη etc εξισχυσητε;
Not1:7 d alene i Guds Kjærlighed · αγαπη, χϱηστοτης,
Not1:7 Joh: 1, 18.) alene hos Joh.; · αγαπητος i de 3 Ev: og Brevene; πϱωτοτοϰος
Not1:5 χων, ὁ · αγγελλος
Papir 7 duntur hæc verba οι · αγγελοι εξ
Not1:9 αϱχαι, · αγγελοι, αϱχαγγελοι.
Not1:9 ιος, ὁ · αγγελος της
Papir 7 ταγας · αγγελων. ( quæ verba tamen nonnulli de variis
Papir 7 εις δι' · αγγελων. Constat Judæos semper narrationem de
Papir 7 εις δι' · αγγελων. Nam aliter, cur hæc verba adjecerit
BI, note il Intet har lært. V. 637: / · ἄγε δή, τί βούλει
EE:17 τωϱ, · αγενεαλογητος, μητε αϱχην
Not13:23 ετωϱ, · αγενεαλογητος; urgerer man det stærk, saa enerverer
Not9:1 n har Begrebet i sig. Gud er · αγενητος som Grund, γενετος
Not10:9 etates personales. Faderens · αγηνεσια, generatio activa. Sønnens γενησις,
Not1:8 ierde Moment er santificatio · αγιαςμος. 5) unio mystica. Joh: 14, 23. 1 Joh: 4,
Papir 15 ν τοις · αγιοις have Nogle taget som Neutrum om Himlen;
Papir 15 ν τοις · αγιοις. Nogle ( Koppe) forbinde disse Ord med
Not1:8 νευμα · αγιον της πιςτεως,
Papir 15 υϱιῳ til · αγιον, og omendskjøndt det ikke giver noget
Not10:9 νευμα · αγιον. Mth. 28, 29. 2 Cor. 11, 13. Paraklet, betyder
Not1:9 ος Mth: 19, 17; · αγιος 1 Pet. 1, 15. αγνο
Not1:7 ματος · αγιου. Chr: uddrev Dæmoner εν πνευματι
Not1:9 ος 1 Pet. 1, 15. · αγνος 1 Joh: 3, 3. Eph: 4, 24: det ny Msk. er
BI, note ϰαλῶς · ἀγϱὸν ϕυτευσαμένῳ
NB15:73 ωτιϰῳ · αγϱυπνον. ( cfr. Julius Müller 1ste Deel af Læren
Not1:7 νος εν · αγωνια Luc: 22, 44. ενεβϱιμησατο
BI, s. 142 ϱᾶγμα, · ἄδηλον παντὶ πλὴν
BI, note ὲ τῶν · ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο,
Not1:7 αι ϰαι · αδημονειν Mth: 26, 37. γενο
Not1:7 ς ( mod Monophysiter), · αδιαιϱετως, αχωϱιςτως
Not9:1 et zwiefache er det einfache · αδιαιϱετως. Det komer an paa at fatte det Modsatte
Papir 13:8 σια    mg / / · αδιαστασια /
Not1:7 ( modsat Duophysitismen), · αδιαςτατως
NB21:124 k), at der egl. ikke gives · αδιαϕοϱα, at det blot ligger i vor Kortsynethed (
EE:105 gjentagne Ægteskab som aldeles · αδιαϕοϱον, ell. den maatte antage, at Ægteskabets
NB29:100 il Coelibat) ikke blot som · αδιαϕοϱον, nei, de troe, at man ikke kan være en
NB24:77 være at betragte som et · αδιαϕοϱον, Du kan gjøre hvilket Du vil. Men nei.
BI, note μενος, · ἀδιϰεῖ δὲ ϰαὶ τοὺς
BI, note ϰῆϑεν · ἀδιϰεῖ Σωϰϱάτης,
Papir 4:1 τινα i: e: · αδιϰειν / Mth: 18, 24. ταλαντον
BI, s. 169 τεϱον · ἀδιϰία διϰαιοσύνης,
NB15:73 n sig paa Plato: betegner η · αδιϰια som τον εχοντα
BI, s. 169 ϱον ἡ · ἀδιϰία τῆς διϰαιοσύνης,
BI, note · τὴν · ἀδιϰίαν ἄϱα ϰαϰοήϑειαν
NB15:73 τα ( την · αδιϰιαν) μαλα ζωτιϰον
BI, note ν γοῦν · ἄδιϰον πάσῃ τέχνῃ.
DD:41.a ς δε ως · αδοϰιμοι ωμεν, da jo dog netop
DD:41.a n selv ved Siden deraf maa blive · αδοϰιμος. /
NB30:57 lv Bøiet, et Clausum, et · αδυτον, et μυστηϱιον;
EE2, s. 233 me. Mit Huusliv har ogsaa sit · ἀδυτον, men dersom jeg var Mystiker, da maatte
LP, s. 10 taus og hemmelighedsfuld i sit · αδυτον, saa at han endog synes at unddrage sig
NB13:16 rstod just, at dette var et · αδυτον. Men sit erotiske Forhold til mig, om hun
LA, s. 94 , men denne skal være hans · αδυτον; og som man spærrer Indgangen i et Huus
BI, note ουϱᾶς · ᾄδων / ὀλίγου
Papir 264:13 ληνες · αει παιδες εστε,
BI, s. 169 οι τοῦ · ἀεὶ παϱαϕεϱομένου
BI, note μόνον · ἀεὶ τὰ αὐτὰ
BI, note μοιον · ἀέϱα. / εἰ δ' ὢν
BI, note ὰ τὸν · ᾿Αέϱα. / Smlgn. V. 227: /
BI, note ας. / V. 1503: / · ἀεϱοβατῶ, ϰαὶ πεϱιϑϱονῶ
BI, note ται οἱ · ἀετοί. Mtth. 24, 28. /
CC:1.j ομαι, · αζομαι. depon: med: proprie de equis frementibus.
KK:5 Ret, naar han sigter Sab: for · αϑεια, medens han beskylder Arianerne for πολυϑεια,
Not11:35 r om Hedningene, at de ere · αϑεοι εν τω ϰοςμω;
Papir 15 erældste Tilstand. ? ? ? / · αϑεοι kan bruges om Msk., som negte Guds Tilvær,
Papir 15 ). Her kalder han Hedningerne · αϑεοι, fordi de Guder, som de antage, erklærede
EE:19 o siger etsteds: » ὁ · αϑεος απατωϱ εστι,
Papir 4:2 um percolando purgare a culice. / · αϑωος ( ex a pr: et ϑωη
Papir 4:2 נָקִי dicunt · αϑωος απο τινος.
Papir 4:2 pud profanos genitivo conjungitur · αϑωος τινος
BI, note πόϑεν · αἱ διαβολαί
BI, note ϑα, ϰαὶ · αἱ χεῖϱες ἡμῶν
KK:7 ιον οἱ, · αι, τα πλησιον,
Not11:38 s er det den usynlige Gud, · αιδης, Hades, i det Moment, hvor det vorder usynligt,
BI, s. 212 n. Istedetfor den Undseelse ( · αἰδώς), der mægtigt, men hemmelighedsfuldt holdt
NB26:42 ighed mod Lovene er Undseelse. ( · αιδως.) / Deri ligger det Msklige, at det at være
BI, note ge Guders plastiske Skikkelser, · αἰϑεϱιος δινος bliver det
Papir 71 . angivet i Heb: 12, 24. » · αιματι ϱαντισμ
Papir 77 τϱου εν · αινιγματι en Anerkjendelse af Allegoriens Nødvendighed
BI, note ῖς· / · αἵπεϱ γνώμην ϰαὶ
Not1:8 ςϑαι, · αιϱειν. Rom: 8, 29.30. Eph. 1, 4.5.11. 2 Thess.
BI, s. 140 μηδ' · αἴσϑησιν μηδεμίαν
BI, s. 141 δεμία · αἴσϑησίς ἐστιν, ἀλλ'
Not13:28.a ου / ως · αισϑησις. / /
AE, note τι ϰαι · αιςχος ανωδυνον
BI, note τε ϰαὶ · αἶσχος ϰαὶ ἀσϑένεια.
BI, s. 84 σπὶς · αἰσχϱόν, ἐὰν πϱὸς
KK:7 δαλου. / · αισχυνϑησεται. in textu heb: » qui ei confidit
Not4:14 – Betydning af Postulat. ( · αιτημα.). Postulatet bliver realiseret om det bliver
Not11:32 silius M. kalder Sønnen · αιτια δημιουϱγιϰη,
Not11:32 ιϰη, Aanden · αιτια τελειοτιϰη.
Not10:1 i Qvellen ( δυο · αιτια) Gesinnung und Charakter ( διανοια
Papir 326:2 som man kan kalde Politik. / · αιτιον – οὑ
Papir 326:2 ν – οὑ · αιτιον / Rhetorik Cap. III /
BI, s. 215 ν .... ϰαὶ · αἰχμαλωτίζων πᾶν νόημα
Papir 15 utningen om Aarhundreder. Men · αιωνες bruges af P. egl. ikke om Aarhundreder,
Not1:9 . 1 Cor: 8, 6. ὁι · αιωνες. Heb. 1, 2. 11, 3. ϑεο
DD:43 e blot εν τω · αιωνι τουτω; men ogsaa εν
Not1:6 – πυϱ · αιωνιον Mth: 18, 8. ϰολαςις
Not1:6 Pet: 2, 17. πυϱ · αιωνιον Mth: 25, 41. Lc: 16, 24. σϰωληξ
BA, note λεϑϱον · αιωνιον, απο πϱοςωπου
Not1:7 ν ζωην · αιωνιον, ινα μη
Not1:6.n ι ζωην · αιωνιον. / i symb.
Not1:8 ζωην · αιωνιον. Rom: 8, 30. 9, 24. 1 Cor: 1, 9. 1 Thess:
Not1:6 r tales om ζωη · αιωνιος – πυϱ
Not1:6 ιςις · αιωνιος Mc: 3, 29. το σϰωληξ
Not1:6 – ζωη · αιωνιος Mth: 25, 46. – ϰϱι
Not1:6 α, ζωη · αιωνιος. modsat ϰϱισις,
Papir 15 Genitiv som ligebetydende med · αιωνιος. Og vi have da og bemærket hos P., at
Not1:8 ϱονων · αιωνιων, ϕανεϱωϑεν
Papir 8 kee kunde og det Udtryk απ' · αιωνος Luc: 1, 70 forstaaes paa en lignende Maade,
Not1:9 ος του · αιωνος τουτου 2 Cor: 4,
Not1:5 ος του · αιωνος τουτου,
Not1:6.n οντος · αιωνος. – /
Papir 15 enne Genitiv των · αιωνων have Nogle taget som betegnende Obj.: Beslutningen
Papir 15 ια των · αιωνων saaledes, maae vi hellere forklare denne
Papir 4:1 ια των · αιωνων sed describitur reditus ut proxime instans,
Papir 15 ιν των · αιωνων. Disse Ord maa forbindes med v. 10 (
Not1:7 ιν των · αιωνων; ligeledes siges Chr: udseet til dette Embede
CC:2.c 4, 10 resuscitastis curam mei. / · αϰαιϱεομαι ( ab αϰαιϱο
CC:2.c εομαι ( ab · αϰαιϱος importunus) tempus opportunum non habeo,
CC:1 nt locum illo proprio dialecto · Αϰελδαμα h: e: locus sanguinis) scriptum enim est
EE:117 delalderen under Navnet: acedia ( · αϰηδια, Sløvhed). Gregor moralia in Job.: XIII
BI, note drigt Kunstværk. ῝Ο · ἀϰηϰόαμεν, ἓ ἑωϱάϰαμεν
Not11:16 λος, selv · αϰινητον; Alt drages hen dertil, selv bliver det
PS, s. 232 hvad Aristoteles siger om ham · αϰινητος παντα ϰινει.
JJ:160 iger: at Gud bevæger Alt, selv · αϰινητος. ( Saavidt jeg erindrer gjorde Schelling
Not11:13 λος, selv · αϰινητος. Eller denne Fremstilling lyder saaledes:
BI, s. 236 ϑυμοῖ · ἀϰούειν, εἴτε νεώτεϱος,
BI, note αῦτ' · ἀϰούσαντες οἱ διϰασταὶ
BI, s. 165 ἐγὼ · ἀϰούσας ἐξεπλάγην
BI, s. 168 Hersker ( τὸν · ἀϰϱιβεῖ λόγῳ – τὸν
BI, s. 168 ὸν τῷ · ἀϰϱιβεστάτῳ λόγῳ ἄϱχοντα
Not1:4 ησις · αϰϱιβης της οϱτ
BI, s. 200 λόγων · ἀϰϱιβῶν σχινδαλάμους
EE1, s. 219 ιλεος · ἀϰϱου, / som om dette ikke var meer end nok. Hans
BB:19 ier eiendommelig Snaksomhed ( · αλαζονια), og vedkommende har derfor ikke engang forstaaet
Papir 15 λγειν af · αλγος dolor, dolorem non sentire. Indicatur captus
Not11:2 gjaldt det dog endnu το · αλεϑες ϱαδιον. Han vilde
BI, note ϰαὶ ἡ · ἀλήϑεια ϰαὶ ἡ ζωή,
BI, note στι τῇ · ἀληϑείᾳ πϱὸς σοϕίαν,
Not1:7 ωςις · αληϑειας ϰατ
BI, s. 141 ν, ϰαὶ · ἀληϑῆ ἐστι τὰ λεγόμενα,
BI, note ν Δί' · ἀληϑῶς ὤμην διὰ
Papir 6 γεω ex quo deducendum. · αλιςγεω ( est ex αλιω
Papir 6 apud profanos non legitur, nec · αλιςγεω ex quo deducendum.
Papir 6 αι abeo discedo.). 15, 20 · αλιςγημα apud profanos non legitur, nec
Papir 6 ςγεω ( est ex · αλιω voluto) volutando inquino, contamino, polluo,
BI, s. 169 r derfor med den Observation: · ἀλλ ὥσπεϱ οἱ
BI, note γάϱ· · ἀλλ' ἄνοιγε τὴν
BI, s. 142 ( Ast Pag. 158 § 42 A.): · ᾿Αλλὰ γὰϱ ἤδη
BI, note Ω. οὔϰ, · ἀλλὰ γυμνοὺς
AE, s. 8 nco Lunos Bogtrykkeri / 1846 / · Αλλὰ δη γ', ω
JJ:75 η ϰενος · αλλ' εγϰυμων
BA, note rne selv, det var at beundre. ( · αλλ' ει ὁ εστιν
BI, s. 166 λέγω, · ἀλλ' ἑλϰόμενος
PS, s. 244 ταυτα, · αλλα εμαυτον, ειτε
BI, s. 143 ensetzung der Gedanken ( wie: · ἀλλ' ἐν πενίᾳ
BI, note ; Οὔϰ, · ἀλλ' εὐβουλίαν,
BI, note ὐ γὰϱ · ἀλλ' ἡ γῆ βίᾳ
BI, note λέγω, · ἀλλὰ ϰαὶ πεϱὶ
BI, note λεϰ', · ἀλλὰ ϰαταπεϕϱόντιϰα),
BI, note την· · ἀλλὰ μείζω μὲν,
BI, s. 141 ἐστιν, · ἀλλ' οἷον ὕπνος,
Not12:15 εται, · αλλ' οιχεται τοις
BI, note pe og sine Sko ( V. 857. Σ: · ἀλλ' οὐϰ ἀπολώλεϰ',
BI, note ϰιστ', · ἀλλ' οὐϱάνιαι
BI, note svarer han: οὔϰ, · ἀλλὰ πάνυ γενναίαν
EE1, s. 196 πτει, · ἀλλὰ σημαίνει.
Not1:7 αντια, · αλλα το ανϑϱωπινον
Not12:10 ψογον · αλλα το γελοιον
BI, s. 141 τινά, · ἀλλὰ τὸν μέγαν
BI, s. 245 ἴοιτο, · ἀλλ' ὑπὲϱ ὑμῶν,
BI, s. 141 ς τὰς · ἄλλας ἡμέϱας
BI, s. 141 ὶ τὰς · ἄλλας νύϰτας τε
Not1:6 εσϑαι, · αλλασσεσϑαι
Not7:21.a . ου γαϱ · αλλη αϱχη ϕιλοσοϕιας
BI, note τε ϰαὶ · ἄλλη ϑεία μοῖϱα
FF:189 ligesom de græske Reciproker ( · αλληλοιν), der mangle nominativ, singularis og alle
BI, note τί δ' · ἄλλο γ' ἢ /
AE, s. 96 ς εις · αλλο γενος ( Lessing siger
NB16:68 ις εις · αλλο γενος, al
NB16:42 ς εις · αλλο γενος dannet, og
NB16:32 ς εις · αλλο γενος dannet, til
NB26:22 ις εις · αλλο γενος et Bud bliver
NB11:63 ις εις · αλλο γενος, et
NB23:213 ις εις · αλλο γενος, forlanger
NB23:213 ις εις · αλλο γενος, han
BOA, s. 162 ς εις · αλλο γενος mere confunderende
NB12:186 ις εις · αλλο γενος nemlig til
NB13:68 ς εις · αλλο γενος, nemlig
IC, s. 41 ς εις · αλλο γενος pludselig ved
AE, s. 127 ς εις · αλλο γενος, det frygter
Papir 340:1 en Overgang εις · αλλο γενος, forsaavidt
PS ις εις · αλλο γενος, idet den Spørgende
NB24:131 ις εις · αλλο γενος, og oplyser,
NB15:71.a ις εις · αλλο γενος. /
AE, s. 110 ς εις · αλλο γενος. /
NB11:63 emmer et qvalitativt Nyt, men et · αλλο γενος. /
NB17:35 ς εις · αλλο γενος. Det er en
NB13:86 ς εις · αλλο γενος. Han gjør
NB24:44 ς εισ · αλλο γενος. Men existentielt
NB36:24 ς εις · αλλο γενος; hvad Korsets
BOA, s. 94 ς εις · αλλο γενος; thi vel er
BI, s. 140 ὐδὲν · ἄλλο ἐστὶν ἢ
BI, note , / ἐπ' · ἄλλο πήδα /
BI, s. 165 ον οὐϰ · ἄλλο τι εἶναι
BA, note ε ειναι · αλλο τι εστι η
BI, s. 167 ον οὐϰ · ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ
BI, note αττες · ἀλλοῖον ἢ οἱ πολλοί.
Not13:55 t er muligt at forandres ( · αλλοιουσϑαι). /
Not13:55 / / i Qvalitæt / · αλλοιωσις / /
PS ς)? Al anden Forandring ( · αλλοιωσις) forudsætter, at Det, med hvilket Forandringen
Not13:27 itæt ell. Accidentser / · αλλοιωσις. /
Papir 6 ατο aor. 1. 3 sing. ex · ἁλλομαι. 14, 13 στεμμα
BI, s. 220 ν, ἃ ἂν · ἂλλον ἐξελέγξω.
BI, note δίως · ἄλλον τοιοῦτον
BI, s. 141 ε εἰς · ἄλλον τόπον, ϰαὶ
BI, s. 141 ε εἰς · ἄλλον τόπον. ϰαὶ
Not1:7 υδεις · αλλος. Joh: 16, 15. – Chr. kaldes ϰυϱιος
Papir 15 at han blot skulde have sagt · αλλοτϱιοι. Men lægge vi Mærke til, at πολιτεια
BI, note ὰϱ ἂν · ἂλλῳ γ' ὑπαϰούσαιμεν
BA, note ϱι των · αλλων ἁπαντων
BI, note ν τῶν · ἄλλων πεϱιττότεϱον
Papir 6 m: VI, 7. Rom: 9, 28.) / Act: 12, 6 · αλυσις
CC:2.b ϑαλλω fut · αλῶ ( ex ανα et ϑαλλω
BI, note ίσϰου · ῾Αλωπεϰῆϑεν ἀδιϰεῖ Σωϰϱάτης,
BI, note έϱ γ' · ἅμα / αὑτὴ γένοιτ'
Not12:15 ου γαϱ · ἁμα ἡ ϑεωϱια
BI, s. 165 ϕέϱον · ἅμα ϰαὶ δίϰαιον
BI, s. 242 ἐγὼ · ἅμ' οὐϰ εἴϑισμαι
BI, s. 169 ὶ ϰαὶ · ἀμαϑία εἴτε σοϕία
BI, s. 140 ς οὐϰ · ἀμαϑία ἐστὶν αὕτη
Papir 8 vel vedblev han at synde ( · αμαϱτανει 1 Joh: 3, 8), men han ophørte at være
BI, note αντὸς · ἁμαϱτάνειν ἀνάγϰη,
Papir 4:1 דְכֶם · αμαϱτανειν εις τιν
Papir 592 er desuden det Præsens · αμαϱτανεν mærkeligt) hvoraf vi netop lære,
BA, s. 333 ske Kirke kalder Arvesynden: · ἁμάϱτημα πϱοτοπατοϱιϰον.
AE, note εστιν · ἁμαϱτημα τι
Papir 7 de peccato Adami. Adhibet vero · αμαϱτια ubi sermo est de peccatis cujus auctor
Not11:35 ver, naar man erindrer, at · αμαϱτια væsentlig bruges i det N.T. om Hedenskabet
EE1, s. 143 den tragiske Helt skal have · ἁμαϱτια. Men ligesom Handlingen i den græske
Papir 17 ος της · αμαϱτιας, ο
Papir 251 β: της · αμαϱτιας. Men i det Gl. T: udvikles aldrig en Idee
Papir 260:1 τειν · αμαϱτιας.). I Kirken brugtes først den offentlige
Not1:7 ς των · αμαϱτιων Eph: 1, 7. Col: 1, 14. Rom: 3, 24. Ebr:
LP, s. 12 γώ μιν · ἀμειβόμενος πϱοςέειπον:
BI, s. 141 όσας · ἄμεινον ϰαὶ ἥδιον
BI, s. 142 ι ἐπὶ · ἄμεινον πϱᾶγμα, ἄδηλον
EE:34 nnen, hvortil han svarede Amen, · Αμεν οϱϕανον יְתוֹמָה.
Not13:23 ατωϱ, · αμετωϱ, αγενεαλογητος;
Papir 4:1 8 ita constituendus videtur, · αμην λεγω υμι
EE:17 τωϱ, · αμητωϱ, αγενεαλογητος,
BI, s. 220 ϕόν, ἃ · ἂν ἂλλον ἐξελέγξω.
BI, note ὐ γὰϱ · ἂν ἂλλῳ γ'
BI, s. 165 ϕωνος · ἄν γενέσϑαι·
BI, note . / Σ: οὐϰ · ἂν γένοιτο;
BI, note νοιτ' · ἂν γϱαῦς τε
BI, s. 147 ηδέν, · ἂν δόξω τι ὑμῖν
BI, s. 147 λτίων · ἂν εἴη ( ἡ λέξις)
BI, note τέ τις · ἄν εἴη ϰαὶ
BI, s. 141 ϱδος · ἂν εἴη ὁ ϑάνατος.
BI, note ὥσπεϱ · ἂν εἴποι: ὅτι
BI, note , ὅτῳ · ἂν ἐντυγχάνω,
BI, s. 141 τους · ἂν εὑϱεῖν αὐτὸν
BI, note ϱὶ οὗ · ἂν ᾖ ἡ βουλή,
BI, note νοιτ' · ἂν ἡμέϱαι δύο.
FB, s. 192 μέχϱι · ἄν ϰάλλος ᾖ
JJ:41 ι μεχϱι · αν ϰαλλος η
BI, s. 141 οἶμαι · ἂν μὴ ὅτι ἰδιώτην
BI, s. 141 ὼ γὰϱ · ἂν οἶμαι, εἴ
BI, s. 245 ς τις · ἂν οἴοιτο, ἀλλ'
BI, note λάβοι · ἂν οὖν τις ἴσως:
BI, note ν, / οὐϰ · ἄν ποτ' eὗϱον
BI, note ὐ γὰϱ · ἄν ποτε / ἐξεῦϱον
Not12:15 μιϰϱον · αν τι γενοιτο
BI, note ν, ἔϕη, · ἄν τίς με ἐϱωτᾷ
BI, s. 219 τάχ' · ἄν, οὓς ἄϱτι
BI, s. 141 υ εἴη · ἄν, ὦ ἄνδϱες
CC:2.b fut αλῶ ( ex · ανα et ϑαλλω germino,
BI, note ἐστιν, · ἅνα μὴ ϰαὶ ἡμεῖς
BI, note ταῦϑα · ἀναβεβήϰαμεν τοῦ λόγου,
Not1:7 Act: 2, 33. Phil: 2, 9. · αναβηναι εις υψο
Brev 272 t Liv har Du i Din Magt, ( · αναβιωναι
EE1, s. 281 Antonin klogere, han siger: · ἀναβιῶναί σοι ἔξεστιν·
Brev 272 γαϱ το · αναβιωναι). Altsaa De siger til Dem selv: idag befinder
EE1, s. 281 αϱ τὸ · ἀναβιῶναι. ( Βιβλιον Z.,
NB12:181 ke Text bliv seende, der staaer · αναβλεψον) Din Tro haver frelst Dig. /
Not1:8 ιςτῳ, · αναγενναςϑαι, συνεγειϱειν
Papir 4:1 . 10, 26. πως · αναγινωσϰεις
PS, s. 220 ϑεος · αναγϰαζει, γεννᾶν δε
BI, note άνειν · ἀνάγϰη, omtrent som Ugelspil gav Skrædderne
FB, s. 173 ια ϰαι · αναγνωϱισις ( cfr. cap. 11). Det er naturligt kun det
FB, s. 174 ετεια og · αναγνωϱισις carambolere, samt om den enkelte og den
FB, s. 173 , der her beskæftiger mig: · αναγνωϱισις, Gjenkjendelsen. Overalt hvor der kan være
CC:2.b ovidens, custos urbis) custodio / · αναϑαλλω
KK:7 Romanos. / / Cap. IX. / v. 3. · αναϑεμα = חֶרֶם‎;
Not12:15 υς του · αναισϑητου χϱονου γενομενη),
Not1:8 νεσια, · αναϰαινωςις του
NB25:40 ϱα, το · αναϰλητιϰον
Not1:6 men billedlige ere: · αναϰλινεςϑαι
Not1:7 h: 6, 62. 20, 17. Eph: 4, 8. · αναληϕϑηναι εν
FB, s. 164 sk og ϰατ' · αναλογιαν var Meningen af hiint Sted, saa vil han,
Not1:7 d til Msk. – / Om Chr: · αναμαϱτησια. Den fremstilles snart negativt
Not1:8 ματος, · ανανεουςϑαι τῳ
BI, note ὰ τὴν · ᾿Αναπνοὴν, μὰ τὸ Χάος,
Not1:6 oras, ( πεϱι · αναςταςεως των
Not1:6.n αϱϰος · αναστασιν ϰαι ζωη
Not1:6.n οϰωμεν · αναστασιν των
Not1:9 πϱωτη · αναστασις, 20, 12. δευτε
Not1:9 υτεϱα · ανασταςις. /
Papir 6 στατοω ex · αναστατος
Papir 6 or, adjungor. – – 17, 6 · αναστατοω
BI, note λέγων · ἀνατϱέπει τὸν ϰϱείττονα·
EE1, s. 272 υλος. / · ἀνδϱαγαϑίας. /
BI, note μπτας, · ἄνδϱας μετεωϱοϕέναϰας,
BI, note ι ϑεαὶ · ἀνδϱάσιν ἀϱγοῖς·
BI, note εῖς, ὦ · ἄνδϱες 'Αϑηναῖοι,
BI, s. 245 οὖν, ὦ · ἄνδϱες 'Αϑηναῖοι,
BI, s. 141 ἄν, ὦ · ἄνδϱες διϰασταί;
BI, note μὲν, ὦ · ἄνδϱες, eἶπεν ὁ ϑεὸς
BI, s. 140 ναι, ὦ · ἄνδϱες, οὐδὲν ἄλλο
KK:7 ibus junctis oritur novus deus · ανδϱογυνος, indicans vim generativam et conceptivam
BI, note : / σὺ δ' · ἀνδϱὸς ἐϰπεπληγμένου
CC:1.u cadendum pronus 2) periculosus. / · ανευϑετος ( α
BI, note πόλλ' · ἀνέχει ϰἀϕ' ἡμῖν
Not1:7 1 Cor: 15, 21. 1 Tim: 2, 5. · ανηϱ Act: 2, 22. 17, 31. – Dette udføres
KK:7 ִש‎ 1 Reg: 20, 42 · ανηϱ οληϑϱιος.
Not1:8 αινον · ανϑ:, σταυϱουν
BI, note : ὅτι ἡ · ἀνϑϱωπίνη σοϕία ὀλίγου
BI, note s: ὅτι ἡ · ἀνϑϱωπίνη σοϕία ὀλίγου
BI, s. 219 ἴσως · ἀνϑϱωπίνη σοϕία. τῷ
Not1:7 λλα το · ανϑϱωπινον ϑελημα
Not7:21.a ειν οι · ανϑϱωποι ϰαι νυν ϰαι
BI, note μῶν, ὦ · ἄνϑϱωποι, σοϕώτατός
BI, note ἄστει · ἄνϑϱωποι. /
Papir 8 men han ophørte at være · ανϑϱωποϰτονος, uden forsaavidt Msk. selv gav sig i hans
G, s. 26 nd bald ϰατ' · ανϑϱωπον bald ϰατ' εξοχην
BI, s. 251 έτϱον · ἄνϑϱωπον εἶναι, indeholder
BI, s. 219 ϰατ' · ἄνϑϱωπον σοϕίαν σοϕοὶ
Not1:8 λαιον · ανϑϱωπον, ενδυεςϑαι
BI, note ἴπω, ἢ · ἄνϑϱωπον. ἐμὲ δὲ ϑεῷ
Not1:6 og ὁ εξω · ανϑϱωπος 2 Cor: 4, 16. Eccl: 12, 7. – Der
Not1:7 16. Heb: 2, 14. Chr. kaldes · ανϑϱωπος Joh: 8, 40. Rom: 5, 15. 1 Cor: 15, 21.
Not1:6 ; ὁ εσω · ανϑϱωπος og ὁ εξω
Papir 17 nuntur sibi in omnibus hisce ο · ανϑϱωπος της
EE:95 ος εγω · ανϑϱωπος! τις με ϱυσεται
NB:59 n Grækeren reiste ham op ( · ανϑϱωπος) /
Not13:28.a ου / ως · ανϑϱωπος. / /
KK:5 ται δε · ανϑϱωπος. /
Not1:7 ιος εν · ανϑϱωποτητι; δυο
NB14:134 ε δι' · ανϑϱωπου uden for at vise Ueensartetheden, hvilken
Not1:7 ος του · ανϑϱωπου. ( Dan: 7, 13.). Mth: 3, 17. 9, 6. 10, 7.
Not1:9 τα του · ανϑϱωπου. /
Not11:34 ς του · ανϑϱωπου. Siden Kants Tid forstod man dette Ord om
BI, note μοῖϱα · ἀνϑϱώπῳ ϰαὶ ὁτιοῦν
BI, note ϰασεν, · ἀνϑϱώπων δὲ πολλῷ
F, s. 502 ις των · ανϑϱωπων er det sande Erkjendelsens Princip, da
NB14:134 ϰ απ' · ανϑϱωπων ουδε
Papir 15 ις των · ανϑϱωπων. Denne Formel forekommer ellers ei hos P.;
BI, note ομεν; / · ἄνοιγ' ἄνοιγ' ἀνύσας
BI, note νοιγ' · ἄνοιγ' ἀνύσας
BI, note ἀλλ' · ἄνοιγε τὴν ϑύϱαν.
Not1:8 υπνου, · ανοιγειν τους
Not1:9 ., Dionysius Aeropagita: · ανουσιος. – Origines: μονας.
Not1:7 χαϱις · αντι χαϱιϑος.
Not1:9 Mth. 12, 24. ὁ · αντιδιϰος 1 Pet. 5, 8. ὁ
Not1:5 ϱος, ο · αντιδιϰος, ὁ
Papir 17 esistentibus, et forsan ο · αντιϰ: erat sum̄æ auctoritatis inter Thess:;
Papir 17 ϱτιας, ο · αντιϰειμενος, ὁ
KK:7 שְתַי / · αντιλεγειν de populo contumace = מוֹרֶה
Papir 14:6 / ––– / · αντιληψεως. /
Not1:7 ϱον Mth: 20, 28. · αντιλυτϱον. 1 Tim: 2, 6. /
Not1:7 πτον η · αντιπαλον, μαλλον
BI, s. 141 αυτοῦ · ἀντιπαϱαϑέντα ταύτῃ τῇ
Not1:7 ημα μη · αντιπιπτον η
Not1:9 · εσω · αντϱωπος og εξω. 1 Cor. 15, 44. 1 Thess.
BI, note το ϰαὶ · ἀντωμόσατο Μέλιτος
Not9:1 ος, men og · ανυποστατος og bliver det kun ved Optagelsen i den
BI, note νοιγ' · ἀνύσας τὸ ϕϱοντιστήϱιον,
Not14:1 ος; ἡ · ανω ὁδος. /
AE, note ιςχος · ανωδυνον ου
Not1:8 ϑηναι · ανωϑεν. Joh: 3, 3.5. Rom: 6, 6.7. 7, 6. 8, 13.
Not1:9 νυμος, · ανωνομαστος. –
Not1:9 is æstimetur. Justinus M. · ανωνυμος, ανωνομαστος.
BI, note τινὸς · ἀξία ἐστὶ ϰαὶ
BI, note τινος · ἀξία ἐστὶ ϰαὶ
Not13:28.a m? / / Stoikerne dele Domme ( · αξιοματα) i /
BI, note δενὸς · ἄξιός ἐστι τῇ
BI, s. 242 αυτὸν · ἀξιοῦν ϰαϰοῦ οὐδενός.
Not1:9 ων ϰαι · αοϱατων. / Forsynet. /
Not13:28.a μενα / / / · αοϱιστα / / /
Not14:1 iver den ubestemte Tohed ( · αοϱιστος δυας). /
AE, note ( ευϑυς · αοϱιστου
Papir 8 bere. ( Maaskee kunde og det Udtryk · απ' αιωνος Luc:
Papir 8 gav sig i hans Magt. Udtrykket · απ' αϱχης angiver saaledes
NB14:134 er Apostel ουϰ · απ' ανϑϱωπων
Papir 592 14 Martz. 34. / Det Udtryk · απ' αϱχης angiver et
Papir 592 en Aposiopesis. Udtrykket · απ' αϱχης svarer nærmest
Not1:9 Jud. 6. / Djævelen synder · απ' αϱχης. /
BI, s. 169 λϑεῖν · ἀπ' ἐϰείνου·
Papir 15 οτες af · απαλγειν af αλγος
Papir 15 r angaaer, da bemærker R., · απαλλ. bemærker egl. entfremden; men for at
BI, s. 141 ἰσὶν · ἅπαντες οἱ τεϑνεῶτες,
BA, note αλλων · ἁπαντων ὡσαυτως.
CC:1.g λοτης. · απαξ λ. ( ex αϕελης
EE:17 der siges om Messias: den er · απατωϱ, αμητωϱ,
EE:19 αϑεος · απατωϱ εστι, ὁ
Not13:23 den Idee, thi ogsaa den er · απατωϱ, αμετωϱ, αγενεαλογητος;
FB, note ου ϱοῃ · απειϰαζων τα οντα λεγει
BI, note ετῆς, · ἄπειϱα δὲ τῆς ϰαϰίας
AE, note λεπης · απειϱιας
SD rer Uendelighed og Endelighed ( · απειϱον – πεϱας), saaledes
Not13:4 ας / ϰαι · απειϱον / / πεϱιττον
Not14:1 ς) / det Uendelige ( · απειϱον) / /
Not14:1 ν – το · απειϱον) ere Tingenes Principier. /
Not13:10 ϰον του · απειϱου, ὡς οἱ Πυϑαγοϱειοι
PS, s. 220 νᾶν δε · απεϰωλυσεν. Theaet. § 150); thi mellem Menneske
BI, note ϕεὶς · ἄπελϑε· ϰᾆτα τὴν
EE:26 λογιαι · απεϱαντοι som Paulus advarer imod 1 Tim: 1, 4. /
BI, s. 169 ς, οὐϰ · ἀπεσχόμην τὸ μὴ οὐϰ
BA, s. 397 elendigere ere ὁι · απηλγηϰοτες ( Eph. IV, 19) i deres Tilfredshed. Vil
Papir 15 juncturarum. – / v. 19 · απηλγηϰοτες af απαλγειν
Papir 15 l Cor: X, 4.). – ? ? / · απηλλοτϱιωμενοι. οω. abalieno alienum reddo ( entfremden)
BI, s. 142 η ὥϱα · ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν
Brev 79 ζυγων · απιστοις, det veed jeg; men at jeg er dethroniseret,
CC:1.g sa) simplicitas, integritas i: q: · απλοτης. /
PS, s. 244 τε ϰαι · απλουστεϱον ζωον, ϑειας
Not13:10 μεν γαϱ · απλως, παντοδαπως
BA, note orstand bruges Præpositionen · απο i det N. T., for at betegne Bortfjernelsen
BA, note ωνιον, · απο πϱοςωπου
GG:2 es dens » Børn« ( · ἀπὸ saaledes 2 Thess. 1, 9). Ligesom nemlig
BI, note , ὥσπεϱ · ἀπὸ σϰοπιᾶς
Not1:8 εςϑαι · απο σϰοτους
BA, note ου, ϰαι · απο της δοξης
Papir 4:2 unt αϑωος · απο τινος. /
Papir 4:1 exum cum Deo. / Mth: 16, 21. · Απο τοτε ηϱξατο
Papir 69 λαβον · απο του ϰυϱιου,
Papir 29     Cap. 2. / Joel 3. · απο του πν. i Texten min
GG:2 σοϕία · ἀπὸ τῶν τέϰνων
BI, note ὅπως · ἀποβήσοιτο, μαντευσομένους
BI, s. 169 μένου · ἀπογεύονται ἁϱπάζοντες,
BA, note ο πολλα · αποδειξει ϰαι αυ τα πολλα
Not13:28.a rende. / / Demonstration ( · αποδειξις) er en Slutning, hvor, af indrømmede
BI, s. 141 οἷον · ἀποδημῆσαί ἐστιν ὁ ϑάνατος
BI, s. 167 άστῳ · ἀποδιδόναι δίϰαιόν
Not14:1 το ἑν · αποδοιη τι ποτε εστι,
Not1:8 ςϑαι, · αποδυεςϑαι, αποϑεςϑαι,
BI, s. 142 ὶ μὲν · ἀποϑανουμένῳ, ὑμῖν δὲ
Not1:8 λμους, · αποϑεςϑαι τα
Not1:8 ςϑαι, · αποϑεςϑαι, σταυϱουν
BA, s. 362 e ved at minde om Skriftordet · ἀποϰαϱαδοϰια τῆς ϰτίσεως.
DD:70 . / Msk. skal dømme Engle, · αποϰαϱαδοϰια της ϰτισεως
DD:14 Det er den i Rom: VIII, 19 omtalte · αποϰαϱαδοϰια της ϰτισεως,
Not1:7 r) 2 Cor: 5, 18. Rom: 5, 10. · αποϰαταλαςςειν Eph: 2, 16. Col: 1, 20.21. ϰαταλλαγη
NB16:27 m ikke er sandt i Dogmatiken, at · αποϰατασταςις er uholdbar i Videnskaben, men kan benyttes
Not1:8 μενον, · αποϰεϰϱυμμενον πϱο
BI, note ἡμῖν · ἀπόϰϱιναι, ὦ Μέλιτε.
BI, s. 165 νόμην · ἀποϰϱίνασϑαι ϰαὶ εἶπον
BI, note 36 μηδ' · ἀποϰϱίνωμαι οὖν, ἔϕη,
DD:6 στηϱιῳ · αποϰϱυϕη), hvor jo ikke blot læres, at Sandheden
Papir 15 ganske er det samme. / v. 16. · αποϰτεινας την
BI, note ϱ ἐμὲ · ἀποϰτείνητε, οὐ ῥᾳδίως
Not1:8 ιςις, · αποϰυειν, γενηϑη
CC:11.a vanescens Quin dicere debeatis / · αποϰυεω / παϱαϰυπτω
Papir 17 llectivo. / Koppe expl: ο · απολ. de omnibus impiis et ο
BI, s. 169 ϱίως · ἀπολαῦσαι, ϰαὶ ἐγώ
BI, note γνοὺς · ἀπολάψεις, ὅ τι πλεῖστον
Not1:6 χοϱια, · απολεια s. ολεϑϱος.
Papir 17 tio Hierosolymæ, tum ο · απολλ: est gens Israelit:, nominatim Pharisæi
Papir 17 ere. / Hugo Grotius explicat ο · απολλυμενος etc de Caligula, ο ϰα
BI, s. 245 αυτοῦ · ἀπολογεῖσϑαι, ὥς τις ἂν
BI, note μοι. / Φ: · ἀπολοῦσ' ἄϱ αὔϑ'
Papir 15 m. / v. 14. εις · απολυτϱωςιν της
Papir 16 giet » altsaa betegner · απολυτϱωςις
Not1:9 , 27. ( Hvorvidt strider den · απολυτϱωςις της
Not1:7 . Col: 1, 14. billedligt ved · απολυτϱωςις των
BI, note ' οὐϰ · ἀπολώλεϰ', ἀλλὰ ϰαταπεϕϱόντιϰα),
Not1:7 ινα μη · απολωνται: Mth: 18, 11. Joh: 3, 16.17. 12, 47. Derfor
SLV, s. 22 ve sikkret mig et omhyggeligt · απομνημονευμα
Papir 6 10; 2 Timth: 1, 16. – 13, 4. · αποπλεω
BI, note · ϰἂν · ἀποϱῇς τι τῶν νοημάτων,
PS, s. 282 ητιϰη, · αποϱητιϰη, σϰεπτιϰη,
BI, note αν εἰς · ἄποϱον πέσῃς, /
KK:7 וּבָא / · αποστϱεψει etc: בְיַעֲקֹב‎
CC:1.s : transitive ita Bretschneider. / · αποϕϑεγγομαι ( ϕϑεγγο
Papir 16 ϱαν τη · αποχϱησει. Nonnulli statuunt esse verba Pauli concedentis
Papir 16 usum perniciosa sunt. – · αποχϱησις enim sæpe indicat usum. /
PS, s. 215 Dog vil jeg ikke forskylde en · απϱαγμοσυνη, der vel til enhver Tid er en Statsforbrydelse,
Papir 15 de ikke andet end føre til · απωλεια: Den var de nu udrevne af, og overført
Papir 17 ος της · απωλειας
BI, note λοῦσ' · ἄϱ αὔϑ' οἱ
BI, s. 84 get Godt, svarer han § 3: · ἆϱά γε, ἔϕη, ἐϱωτᾷς
BI, s. 141 να, ὡς · ἄϱα ἐϰεῖ εἰσὶν
BI, note ιϰίαν · ἄϱα ϰαϰοήϑειαν
BI, s. 84 lsyneladende Paradox § 6: · ἆϱ' οὖν, ἔϕη,
BI, s. 169 ποτ' · ἄϱα, ὦ μαϰάϱιε
BI, note ὴ μὲν · ἄϱα, ὡς ἔοιϰεν,
BI, note ϱάσιν · ἀϱγοῖς· /
BA, s. 415 : λογος · αϱγος ( Chrysipp.) ignava ratio ( Cicero), sophisma
JJ:24.a ux ( λογος · αϱγος) sophisma pigrum. /
BI, note ϰουσ' · ἀϱγούς, ὅτι ταύτας
BI, note modsigelse. Smlgn. § 444 D: · ᾿Αϱετὴ μὲν ἄϱα,
BI, s. 169 ι εἴτε · ἀϱετή τις οὖσα
BI, s. 169 α ϰαὶ · ἀϱετή, ϰαὶ ἐμπεσόντος
NB32:92 οτην, · αϱετην δ' οταν ᾑ
BI, note ς τῆς · ἀϱετῆς, ἄπειϱα δὲ
Not13:16 ος της · αϱετης. / Det er en meget vigtig Definition af
Not14:1 ) men ϰατα · αϱιϑμον παντα γινεσϑαι.
Not14:1 οσυνη · αϱιϑμος ισαϰις ισος.«
Not14:1 taaer af Tal, ( εξ · αϱιϑμου) men ϰατα αϱιϑμον
BI, note μοι, ὦ · ἄϱιστε· ϕιλομαϑὴς
Not13:4 ον / ϰαι · αϱιστεϱον / /
Not14:1 ν) / det Venstre ( · αϱιστεϱον) / /
Not1:8 re til deres Overbeviisning: · αϱνειςϑαι τον
BI, s. 169 ονται · ἁϱπάζοντες, πϱὶν τοῦ
Not13:4 τεϱον / / · αϱϱεν / ϰαι ϑηλυ
Not14:1 ν) / / det Mandlige ( · αϱϱεν) / det Qvindlige ( ϑηλυ)
Papir 77 μεν γαϱ · αϱτι δι' εσοπτϱου
AE, s. 8 ν, ὁπεϱ · αϱτι ελεγον, ϰατα
BI, s. 219 ν, οὓς · ἄϱτι ἔλεγον, μείζω
JJ:49 ϱιττον og · αϱτιον – det er ligesom den Væren der
Not13:4 ον / ϰαι · αϱτιον / / ἑν /
Not14:1 ον) / det Lige ( · αϱτιον) / / det Høire ( δεξιον)
BI, note ret, at han spiste Brød til ( · ἄϱτον δὲ πϱοςέλαβεν).
EE1, s. 272 ϱιων. / · ἄϱτων. / Χϱεμυλος.
Not1:9 γελοι, · αϱχαγγελοι. – /
Not1:9 μεις. 3) · αϱχαι, αγγελοι, αϱχαγγελοι.
Not1:9 οϕις · αϱχαιος, ὁ αγγελος
Not1:5 οϕις · αϱχαιος, ο
BI, note ϱ ϰατ' · ἀϱχὰς ὑμᾶς παϱῃτησάμην,
BI, note ῖ, μία · ἀϱχὴ τοῖς μέλλουσι
Not7:21.a ϱ αλλη · αϱχη ϕιλοσοϕιας
EE:17 μητε · αϱχην ἡμεϱων μητε
Papir 592 Udtryk απ' · αϱχης angiver et aldeles relativt Begreb, hvis
Papir 8 ns Magt. Udtrykket απ' · αϱχης angiver saaledes en Tidsbestemmelse, som
Papir 592 trykket απ' · αϱχης svarer nærmest til vort » fra
Not1:9 en synder απ' · αϱχης. / Hvorvidt har Stedet Mth: 13, 39 en didaktisk
EE:21.1 εχομεν · αϱχιεϱεα μη δυναμενον
BI, s. 168 λόγῳ · ἄϱχοντα ὄντα). Dog netop dette,
DD:125 rigenes πεϱι · αϱχων først i 4de Bog det Spørgsmaal om
Not1:5 αζων, ο · αϱχων του ϰοςμου.
Not1:9 ν Mth: 9, 34. ὁ · αϱχων του
Not1:5 του, ὁ · αϱχων των
Not1:9 ων 1 Thess. 3, 5. · αϱχων των
BI, note ος ϰαὶ · ἀσϑένεια. Det Positive er her Sundhedens vegetative
EE:21.1 ι ταις · ασϑενειαις ημων. – det er
F, s. 502 ι ταις · ασϑενειαις των
BI, note χοϱῶν · ᾀσματοϰάμπτας, ἄνδϱας μετεωϱοϕέναϰας,
BI, s. 84 σῆ γε · ἀσπὶς αἰσχϱόν,
BI, note ἐν τῷ · ἄστει ἄνϑϱωποι.
Not12:15.a ϱοι δ' · αστειοι ϰαι συμμετϱοι,
BI, note τοῖς · ἀστοῖς, ὅσῳ μοι
CC:6.a ofessi aberrarunt Gratia tecum. / · αστοχεω ( ab αστοχος
CC:6.a τοχεω ( ab · αστοχος aberrans a scopo a στοχῳ)
Papir 29 כֶם, og derpaa · αστϱον του ϑεου.
BI, note ῳ ϰαὶ · ἀστῷ· μᾶλλον δὲ
Not1:7 υσεις · ασυγχυτως, ατϱεπτως
PS, s. 282 ϑει ἡ · αταϱαξια. Diog. L. lib. IX. § 107. – I
BI, s. 166 ὅσου, · ἅτε ϰαὶ ϑέϱους
BI, note ήσητε, · ἀτεχνῶς, εἰ ϰαὶ γελοιότεϱον
Not9:2 sterne sagde ikke το · ατομα, men τα ατομα
Not9:2 , men τα · ατομα og den anden Bestemmelse var το
NB16:12 duum sige? Er Individuum ikke et · ατομον, der paa ingen Maade vil lade sig ansee
BA, note Verden skal forgaae εν · ατομῳ ϰαι εν ϱιπῃ
BI, s. 237 ndredes for dem ἐν · ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ
AE, s. 83 dste at ansee ham for sær, · ατοπος); maaskee har en Anden tænkt, at det var
BA, note re dette underlige Væsen ( · ατοπον, det græske Ord er her ypperligt), der
SLV, s. 388 det Snurrige i, at en saadan · ατοπος τις kom paa den Maade af
SFV, s. 49 , Socrates, i sin Tid kaldet · ἀτοποτατος ( den Særeste): jeg bytter ikke det
PS, s. 219 kom Menneskene en Særling ( · ατοπωτατος. Theaet. § 149); og det var guddommeligt
BI, note . 743: / ἔχ' · ἄτϱέμα· ϰἂν ἀποϱῇς
Not1:7 υτως, · ατϱεπτως ( mod Monophysiter), αδιαιϱετως,
PS, s. 244 ος ϰαι · ατυϕου μοιϱας ϕυσει
BI, s. 141 . εἱ δ' · αὖ οἷον ἀποδημῆσαί
BA, note ξει ϰαι · αυ τα πολλα δη
BI, s. 169 ντος · αὖ ὕστεϱον
BI, note σ' ἄϱ · αὔϑ' οἱ ϑέντες·
CC:6.b οχῳ) aberrare / · αυϑεντεω ( ex αυϑεντης
CC:6.b εντεω ( ex · αυϑεντης pro αυτοεντης
BI, note νησον · αὖϑις αὐτὸ ϰαὶ
BI, note ότως, · αὖϑις εἰπεῖν τὸν
Not13:27 nseende til Quantitæt / · αυξησις – ϕϑισις
Not13:55 α / / i Qvantitet / · αυξησις – ϕϑισις
KK:7 / Cap. X. / v. 5. Lev: 18, 5. · αυτα ɔ: πϱοςταγματα,
BI, note να τὰ · αὐτὰ λέγεις, ἃ
BI, note οτε τὰ · αὐτὰ λέγεις. Som
BI, note εὶ τὰ · αὐτὰ λέγω, ἀλλὰ
BI, note στους · αὗται βόσϰουσι
BI, note αί σοι · αὗται γεγόνασιν;
LP, s. 12 εϕατ'. · αὐτάϱ ἐγώ μιν
EE1, s. 402 kle den skjønne græske · αυταϱϰεια, og især at gjøre en Præst overflødig.
BI, note ' ἅμα / · αὑτὴ γένοιτ'
Not7:21.a ϕιας η · αυτη cfr Hermann Geschichte und System der platonische
BI, s. 140 στὶν · αὕτη ἡ ἐπονείδιστος
BI, note ι πϱὸς · αὑτὴν τὴν ἰϰμάδα
GG:2 ening, at τεϰνα · αὑτῆς ere at forstaae om Jøderne ( jfr. de
GG:2 τέϰνων · αὑτῆς. Meget forskjellige Meninger ere blevne
BI, note , πϱὶν · αὐτῆς τῆς πόλεως
BI, s. 140 γαϑὸν · αὐτὸ εἶναι. δυοῖν
BI, note αὖϑις · αὐτὸ ϰαὶ ζυγώϑϱισον.
BI, s. 169 ἔχων · αὐτὸ οὐϰ εὐδαίμων
Papir 6 , 1 ϰατα το · αυτο simul. 14, 10 ἡλατο
BA, note τιν ἑν, · αυτο τουτο πολλα
CC:6.b εντης pro · αυτοεντης ex αυτος et εντεα
Papir 29 υνειν · αυτοις staaer ikke i Texten. – /
Not1:9 ντα εν · αυτοις. Act: 14, 15. – ved sit Ord
Not11:23 – men ultro, sponte, · αυτοματως ον. das unvordenkliche Seyn viser
BI, s. 220 ταῦτα · αὐτὸν εἶναι σοϕόν,
BI, s. 165 λέπων · αὐτὸν ἐϕοβούμην·
BI, s. 165 ϱάϰη · αὐτὸν ἢ ἐϰεῖνος
FB, note ες τον · αυτον ποταμον ουϰ
BI, s. 165 βλεψα · αὐτὸν πϱότεϱος,
BI, s. 141 ϱεῖν · αὐτὸν ταύτας πϱὸς
Not1:7 ιςϑαι · αυτον υπο ϑανατου.
BI, note ιπεῖν · αὐτόν: ϕϱοντίζω
CC:6.b εντης ex · αυτος et εντεα armatura,
Papir 4:1 Luc: 17, 16. ϰαι · αυτος ην Σαμ:
BI, note ν ϰαὶ · αὐτὸς ὑπ' αὐτῶν
BI, note ὶ σοῦ · αὐτοσχεδιάζωμεν. /
KK:7 Pauli est πεϱι · αυτου = πεϱι Χϱιστου.
BI, s. 169 ι πεϱὶ · αὐτοῦ εἴτε ϰαϰία
Not9:1 Udtrykket δι' · αυτου, εν αυτῳ om
AE, note εν γαϱ · αὑτου ἑνεϰα
KK:7 motissimæ« ideo ibi · αυτου est » λαος«.
Papir 4:1 οις μ. · αυτου etc Skulde man ei heraf kunne slutte, at
Papir 29 יר Pallads. – · αυτου i Texten Pluralis /
Papir 4:1 ου ϰαι · αυτου μονου
BA, note σχυος · αυτου. / Kun ganske kort kan jeg i Forhold til
Papir 7 εξιων · αυτου. Rabbini multa simplici narrationi sacræ
Papir 15 il επαγγ. · αυτου; men til alle de foregaaende Ord συγϰληϱον.,
BA, s. 460 om det Intellectuelle, han er · αυτουϱγος τις της ϕιλοσοϕιας
Not9:1 n og ellers Intet εν · αυτῳ εϰϑιστεν
EE:188 ϑεου εν · αυτῳ Joh: 9, 3. ligesom ved den blindfødte
DD:193 αι συν · αυτω Luc 8, 38 saa ville vi dog som denne gaae
BI, s. 165 , ὥστε · αὐτῷ οἱός τ'
Not9:1 υ, εν · αυτῳ om Sønnen betegnes han som Werkzeug.
Not1:7 ϰνυσι · αυτω παντα, α ποιει
BI, s. 165 ς ϰαὶ · αὐτῷ συμϕέϱει
Not1:9 ντα εν · αυτω συνεστηϰε.
Not14:1 ι τις · αυτῳ το ἑν αποδοιη
Not1:9 ντα εν · αυτω. Act: 17, 24. τα παντα.
PS, s. 229 ληϱον · αυτων αϕαιϱωμαι),
BI, note ς ὑπ' · αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ
Not1:6 ϰωληξ · αυτων ου τελευτᾳ
Not1:6 ϰωληξ · αυτων ου τελευτᾳ
BI, note ὶ τῶν · αὐτῶν οὐδέποτε
BI, s. 100 ν, τίς · αὐτῶν σοϕός ἐστι
BI, note ὶ τῶν · αὐτῶν· σὺ δ' ἴσως
Not1:7 . / c) genus majestaticum s: · αυχηματιϰον, hvor det Gudd: bliver overført til det
EE:48 / εμαϑεν · αϕ' ων επαϑε
PS, s. 229 αυτων · αϕαιϱωμαι), at de ordentligen vilde bide ham ( cfr.
BI, note άτων, / · ἀϕεὶς ἄπελϑε·
CC:1.g απαξ λ. ( ex · αϕελης propr: lapidibus carens, ex α pr: et
CC:1.g vehementer commoveor, afficior. / · αϕελοτης. απαξ λ. ( ex αϕελης
BI, s. 169 ἔστιν, · ἀϕέμενος ἐϰείνου
Papir 51:2 . 19. Aug: 34. / cfr nedenfor / · αϕεςις των
Papir 15 αςης · αϕης της
PS, s. 237 σοϕια · αϕϑονῳ ( Symposiet § 210 D); og herom gjelder
Papir 260:1 rnemlig i Joh: 20, 23. ( · αϕιεναι og ϰϱατει
CC:1.m obvolvebant fasciis et linteis. / · αϕιστημι
EE1, s. 214 ve aphoristisk, vi, der leve · ἀϕοϱισμενοι og segregati, som Aphorismer i Livet, uden
NB2:73 aulus taler om at være en · αϕοϱισμενος, see det har jeg været fra min tidligste
NB17:14 a tidligste Tid i Qvaler en · αϕοϱιςμενος. Det er en høiere Magt, der tvinger mig.
KK:7 Foranledninger fremkalder den · αϕοϱμητιϰως. /
KK:7 t deam Baaltis ɔ: Astarten · αϕϱοδιτη, indicantem lunam v. terram ɔ: vim concipientem,
Papir 15 ιχ. των · αϕων per summum perfectissimum nexum junct
BI, s. 165 ἐμέ, · ἄϕωνος ἄν γενέσϑαι·
EE:47 er saaledes fE Paulus cfr Rom 1, 1 · αϕωϱιςμενος εις ευαγγελιον.
SLV, s. 319 ligefremt Paradigma, han er · αϕωϱισμενος i det Særlige, og altsaa kræves der
BI, note μοι μὴ · ἄχϑεσϑε λέγοντι
Papir 247 yderste Maal ( skjøndt · αχϱι ei altid betegner et exclusivt »
KK:7 rbolice. ita et Philo de lege: · αχϱι των τεϱματων
Not1:7 ετως, · αχωϱιςτως ( modsat Duophysitismen), αδ
BI, s. 165 ϱέμων · 'Ω Θϱασύμαχε,
SD, s. 176 ivlelse, som forskjellig fra · β ( Trods). Der er altsaa kun en relativ
SD, s. 119 er at mangle Endelighed / / / · β) / Endelighedens Fortvivlelse er at mangle
SD, s. 120 ige eller over sig selv / / / · β) / Fortvivlet at ville være sig selv,
SD, s. 119 mangle Nødvendighed / / / · β) / Nødvendighedens Fortvivlelse er at
SD .), og herindenfor ( α. 1. 2. · β) blev igjen efterviist Gradationer. Denne
Not10:1 k i de romantiske Folkeslag · β) den chr: Lyrik i Middel: γ) den, der
SD rolig, løst paa denne Maade. / · β) Den Fortvivlelse, fortvivlet at ville være
Not9:1 er Meddelelse af Væsen. / · β) Den kirkelige Lære; den udelukker 1)
AE, s. 139 kal være det Høieste. / · β) Der maa frasees, at den verdenshistoriske
Not10:1 den classiske α) Hymnen · β) det elegiske Versemaal γ) det jambiske
KK:4 ke α) a contingentia mundi · β) det physikotheologiske γ) det teleologiske
SD, s. 149 o. s. v., bemærkes dog. / · β) Endelighedens Fortvivlelse er at mangle
Not10:1 c) Vise. α) Volkslieder · β) gesellige Lieder γ) Sonetter, Sestiner,
Papir 18 er α) bede Godt over Een · β) gjøre vel imod Een γ) hilse Een.
Papir 18 . Luc: 2, 34. 1 Cor: 4, 12. / · β) Mth: 5, 44. Luc: 6, 28. Act: 3, 26. Rom:
SD an var angest for at omkomme i. / · β) Nødvendighedens Fortvivlelse er at mangle
Papir 282 mmungen. / α) Identitæt. · β) Unterschied γ) Grund. / b) die Existents.
SD en Reflexion paa den anden Form ( · β), fortvivlet at ville være sig selv. Det
AE, s. 108 der bliver spurgt saaledes. / · β. Begyndelsens Dialektik maa gjøres klar.
Papir 251 og i denne Henseende viser · β. sig som et fuldkomment men tilkommende.
Papir 251 rhaabentlig. Derfor danner · β. του Θεου en
Papir 251 Seddel. / 3, 2. Denne Form · β. των ουϱανων
EE1, s. 281 λιον Z., · β.) / Den Methode, jeg foreslaaer, ligger ikke
Papir 251 te Sted, lignende Former ( · β: επουϱανιος
Papir 251 illes tydelig mellem dette · β: indvortes og udvortes Side. I første
Papir 251 Χϱ: ell blot · β: med Underforstaaelse af Θεου.
Papir 251 b. I denne Henseende viser · β: τ: Θ: sig som noget vordende,
Papir 251 υ en Modsætning til · β: της αμαϱτιας.
Papir 251 alene 2 Tim: 4, 18.) ere: · β: του Θεου,
KK:7 ααλ pro ὁ · Βααλ Jerem: 2, 8. Hos. 2, 8 Zeph: 1, 4. /
KK:7 conjunctam. Sæpe LXX η · Βααλ pro ὁ Βααλ Jerem:
Papir 7 nim ex παϱα et · βαινω. Inde etiam ortum est, ut P: semper hoc
Not1:5 βολον, · βασανιζομενοι, ενοχλουμενοι,
BI, s. 141 μέγαν · βασιλέα εὐαϱιϑμήτους
Not1:9 ς των · βασιλευοντων. ( det Mulige –
KK:7 us Phoenicum, qui idem dicitur · βασιλευς ουϱανου = Molok
Not1:9 ων; 1 Tim 6, 15 · βασιλευς των
BI, s. 141 ϰτὸς · βεβίωϰεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ
Not1:5 / שטן – · βεελσεβουβ. Mth: 10, 25. 12, 24.27. βελιαλ
Not1:5 . Mth: 10, 25. 12, 24.27. · βελιαλ s: βελιαϱ 2 Cor:
Not1:5 ελιαλ s: · βελιαϱ 2 Cor: 6, 15. – ὁ
BI, s. 147 ως δὲ · βελτίων ἂν εἴη ( ἡ
BI, s. 166 t være tilstede ved Festen · Βενδίδεια. Paa Hjemveien lader Oldingen Kephalus dem
BI, s. 169 τοῖς · Βενδιδείοις. Men Socrates har ogsaa for megen Oversigt
Not1:6 ον του · βηματος του Χϱιςτου:
BI, note ἡ γῆ · βίᾳ / ἕλϰει πϱὸς
EE1, s. 281 ῶναι. ( · Βιβλιον Z., β.) /
NB29:29 ομα μεν · βιος, εϱγον δε ϑανατος.
NB32:92 οταν ᾑ · βιος ηδη cfr. Heise i Noterne).
NB32:92 ζητειν · βιοτην, αϱετην δ'
BI, s. 141 ς τοῦ · βίου τοῦ ἑαυτοῦ
NB29:29 lit: τω ουν · βιω ονομα μεν
BI, s. 141 αυτοῦ · βίῳ, οἶμαι ἂν
BI, s. 142 ῖν δὲ · βιωσομένοις· ὁπότεϱοι
Not1:8 ις. Tit: 1, 16. · βλαςϕημειν το
Papir 77 Ligger ikke i 1 Corinth: XIII, 12 · βλεπομεν γαϱ
FB, s. 192 αλμοι · βλέπωσιν ( cfr. Longi Pastoralia). Der var mangen
JJ:41 ϑαλμοι · βλεπωσιν. – /
BI, s. 165 ϱει τὰ · βόεια ϰϱέα πϱὸς
BI, note ῶντας · βόσϰουσ' ἀϱγούς,
BI, note αὗται · βόσϰουσι σοϕιστὰς,
BI, note δή, τί · βούλει πϱῶτα νυνὶ
BI, note ϰαλῶς · βουλεύεσϑαι, εἰδέναι
BI, note ν ᾖ ἡ · βουλή, ἢ παντὸς
Not13:32 tige Sindsbevægelser vare: / · βουλησις ( Villen af det Gode) /
BI, s. 185 ' ὅ τι · βούλονται, saa naar de see en langhaaret Karl, antage
BI, note ς τὰς · βοῦς ποιέσῃς.
AE, s. 8 ν, ϰατα · βϱαχυ διηϱημενα.
BI, note έ, / ὅτι · βϱενϑύει τ' ἐν ταῖσιν
EE1, s. 45 ποῖον · βϱετας; ἐτεὸν ἡγεῖ
EE1, s. 157 τ' ἐν · βϱοτοῖς οὔτ' ἐν
Not1:6 ος ϰαι · βϱυγμος οδοντων
BOA, s. 205 og som der staaer om Odysseus · βυσσοδομευων; thi i Forsommeren 1846 traadte han ganske
AE, note ια της · βωμολοχιας
AE, note ν, ὁ δε · βωμολοχος
Not10:1 ) den chr: Lyrik i Middel: · γ) den, der fulgte af Protestantismen. /
Papir 18 . Rom: 12, 14. 1 Pet: 3, 9. / · γ) Denne Betydning synes mig passer slet ikke
Not10:1 ) det elegiske Versemaal · γ) det jambiske δ) den meliske Lyrik ε)
KK:4 β) det physikotheologiske · γ) det teleologiske 3) det praktiske. b) det
Papir 282 dentitæt. β) Unterschied · γ) Grund. / b) die Existents. / c) das Ding.
Papir 18 β) gjøre vel imod Een · γ) hilse Een. / α) Det bruges i denne
AE, s. 143 gsfuld – Tidsfordriv. / · γ) Naar nu dette er fraseet, og Indrømmelsen
Not10:1 der β) gesellige Lieder · γ) Sonetter, Sestiner, Elegier, Epistler o:
AE der lader sig sige ganske kort. / · γ. Det var ønskeligt, om man for at kaste
BI, note ή πέϱ · γ' ἅμα / αὑτὴ
NB15:73 ι πϱος · γ' ετι ζωτιϰῳ
BI, note ἄλλο · γ' ἢ / διαλεπτολογοῦμαι
BI, note ἂλλῳ · γ' ὑπαϰούσαιμεν
AE, s. 8 λλὰ δη · γ', ω Σωϰϱατες,
EE:105 υτεϱος · γαμος ευπϱεπες
BI, note ϑητιῶ · γάϱ· ἀλλ' ἄνοιγε
BI, note ϱον οὐ · γὰϱ ἀλλ' ἡ γῆ
Not7:21.a ειν. ου · γαϱ αλλη αϱχη
Not12:15 ς· ου · γαϱ ἁμα ἡ ϑεωϱια
BI, note ός: οὐ · γὰϱ ἂν ἂλλῳ
BI, s. 141 . ἐγὼ · γὰϱ ἂν οἶμαι,
BI, note V. 227: / Σ: οὐ · γὰϱ ἄν ποτε /
Not13:10 λοι μεν · γαϱ απλως, παντοδαπως
Papir 77 επομεν · γαϱ αϱτι δι' εσοπτϱου
AE, note . ὁ μεν · γαϱ αὑτου ἑ
AE, note ( Poetik Cap. V.): το · γαϱ γελοιον
BI, note ν; οὐ · γὰϱ δήπου σοῦ
BI, note / ῞Οπου · γὰϱ ἐὰν ηιλχ
BI, s. 167 an: ϕημὶ · γὰϱ ἐγὼ εἶναι
BI, note / Φ: πῶς · γάϱ; εἰ μή πέϱ
BI, s. 140 οϰεῖν · γὰϱ εἰδέναι
BI, note αϑὴς · γάϱ εἰμι· τὰ
BI, note γεται · γὰϱ εἰς τὸν
BI, note λάειν · γὰϱ ἑμᾶς εἰϰός
BI, note ι, ἐὰν · γὰϱ ἐμὲ ἀποϰτείνητε,
BI, note ς· οὐ · γὰϱ ἔσϑ' ὅπως
BI, note . / Φ: ἔνη · γάϱ ἐστι ϰαὶ
EE:21.1 ie. / cfr Heb: IV, 15 ου · γαϱ εχομεν αϱχιεϱεα
Not12:15 εῖται · γαϱ η ϑεωϱια
Not12:15.a γεϑει · γαϱ ἡ μεγαλοψυχια
BI, s. 142 Αλλὰ · γὰϱ ἤδη ὥϱα
BI, s. 140 δυοῖν · γὰϱ ϑάτεϱόν
DD:158.c ναμις · γαϱ ϑεου εστιν.
EE1, s. 45 ἡγεῖ · γὰϱ ϑεούς;
Not13:10 lumini contrarium. / το · γαϱ ϰαϰον του
Not12:15 paa det Skjønne. το · γαϱ ϰαλον εν μεγεϑει
BI, note ταῦτα · γὰϱ ϰελεύει
BI, s. 219 ὄντι · γὰϱ ϰινδυνεύω
BI, note Smlgn. V. 331: / οὐ · γὰϱ μὰ Δί' οἶσϑ'
BI, s. 220 ονται · γάϱ με ἑϰάστοτε
BI, s. 140 ι· ἢ · γὰϱ οἷον μηδὲν
FB, s. 192 ντως · γὰϱ οὐδεις ῎Εϱωτα
JJ:41 παντως · γαϱ ουδεις
BI, s. 141 ω. ϰαὶ · γὰϱ οὐδὲν πλείων
Papir 15 υσατε · γαϱ που. ἡ χαϱις
BI, note m. IV, 4, 6: ἔτι · γὰϱ σύ, ἔϕη, ὦ
Not13:16 τουτο · γαϱ τελος της
BI, s. 147 ς μὲν · γάϱ τι χείϱων,
Brev 272 ουτῳ · γαϱ το αναβιωναι).
EE1, s. 281 ούτῳ · γαϱ τὸ ἀναβιῶναι.
BI, s. 169 πότε · γὰϱ τὸ δίϰαιον
Not7:21.a er Leflerie. / δια · γαϱ το ϑαυμαζειν
BI, s. 140 kommer Grunden: τὸ · γάϱ τοι ϑάνατον
BI, note · oὔτε · γάϱ τοι τῷ ϰαλῶς
Not7:21.a i Theaet: μαλα · γαϱ ϕιλοσοϕου
JJ:75 δινεις · γαϱ, ω ϕιλε
BI, s. 84 ϱυσῆ · γε ἀσπὶς αἰσχϱόν,
BI, note ἰς ἥν · γε ϑήσειν τὰ
BI, note ου σοῦ · γε οὐδὲν τῶν
BI, note ς, ὃ δέ · γε τούτου δεινότεϱον,
BI, s. 84 3: ἆϱά · γε, ἔϕη, ἐϱωτᾷς
BI, note οῦδος · γεγένημαι. /
BI, note αὗται · γεγόνασιν; οὐ γὰϱ δήπου
BI, s. 169 ι νυνὶ · γέγονεν ἐϰ τοῦ διαλόγου
BI, note λόγος · γέγονεν, εἰ μή τι
Not1:9 εου. Jac: 3, 9. · γεγονοτες ϰατ'
Not12:10 αλλα το · γελοιον δϱαματοποιησας.
AE, note .): το γαϱ · γελοιον εστιν ἁμαϱτημα
AE, note ιει το · γελοιον, ὁ
BI, note ἰ ϰαὶ · γελοιότεϱον εἰπεῖν, πϱοσϰείμενον
KK:5 λογος, · γενεαλογειται δε ανϑϱωπος.
EE:26 mer da ikke til at tænke paa de · γενεαλογιαι απεϱαντοι
BI, note ἐστὲ · γένει· ταῦτα γὰϱ
BI, s. 165 ος ἄν · γενέσϑαι· νῦν δέ, ἡνίϰα
Not13:55 lgende / / i Substantsen / · γενεσις – ϕϑοϱα / /
BI, note 4de Bog Pag. 404. Men Vorden ( · γένεσις) er aabenbart den empiriske Mangfoldighed,
Not9:1 τος som Grund, · γενετος som den der gaaer ud. Den negative Forestilling,
Not1:8 ϰυειν, · γενηϑηναι
BI, note έγειν · γενήσει τϱίμμα, ϰϱόταλον,
Not10:9 eneratio activa. Sønnens · γενησις, generatio passiva. fælleds for begge
BI, note πάνυ · γενναίαν εὐήϑειαν·
BI, note ν ϰαὶ · γενναίῳ, ὑπο μεγέϑους
PS, s. 220 ϰαζει, · γεννᾶν δε απεϰωλυσεν.
Not11:37 ger, ϑεοι · γεννητοι. Man maa adskille de formelle og de materielle
BI, note / αὑτὴ · γένοιτ' ἂν γϱαῦς
BI, note μέϱα · γένοιτ' ἂν ἡμέϱαι
BI, note ὐϰ ἂν · γένοιτο; /
Papir 4:1 . / Luc. 20, 16. μη · γενοιτο Alii statuunt eos metu perculsos hoc dixisse
Not12:15 ν αν τι · γενοιτο ϰαλον ζωον
Not12:15 χϱονου · γενομενη), ουτε παμμεγεϑες·
Not1:7 ειν Mth: 26, 37. · γενομενος
Not1:7 lige Naturs Eiendommelighed. · γενομενος εϰ
AE, s. 97 ς αλλο · γενος ( Lessing siger endog, hvis dette ikke
NB16:68 ς αλλο · γενος, al Forsikkring og Forsikkring fører
NB16:42 αλλο · γενος dannet, og jeg kan ikke standse. Lad Samtiden
NB16:32 αλλο · γενος dannet, til den existentielle Tænker.
NB26:22 ς αλλο · γενος et Bud bliver udsendt med dette Ubetingede.
NB11:63 ς αλλο · γενος, et Spring, hvor jeg bryder hele Raisonements
NB23:213 ς αλλο · γενος, forlanger at kysse den Elskede, og hvad
NB23:213 ς αλλο · γενος, han sætter denne sin Overbeviisning
BOA, s. 162 ς αλλο · γενος mere confunderende end den anden: saa er
NB13:68 αλλο · γενος, nemlig gaae over i det Ethiske, det Heroiske
NB12:186 ς αλλο · γενος nemlig til det Existentielle, uendelig
IC, s. 41 ς αλλο · γενος pludselig ved en Slutning faae den nye
Not1:9 uldkommenhed. / Act: 17, 29. · γενος του ϑεου.
AE, s. 127 ς αλλο · γενος, det frygter Ethikeren ligesaa meget: at
Papir 340:1 ς αλλο · γενος, forsaavidt er den ogsaa dialektisk ved
PS ις αλλο · γενος, idet den Spørgende i det givne Tilfælde
NB24:131 ς αλλο · γενος, og oplyser, hvorvidt der allerede var en
NB11:63 Nyt, men et αλλο · γενος. / Den lille Bog af H. H. /
AE, s. 110 ς αλλο · γενος. / Naar Begyndelsen med det Umiddelbare
NB15:71.a ς αλλο · γενος. / Ogsaa et Exempel paa Dialektik. /
NB17:35 αλλο · γενος. Det er en Reminiscents af Socrates, der
NB13:86 αλλο · γενος. Han gjør atter glimrende fortüne
NB24:44 σ αλλο · γενος. Men existentielt vil man saa nødig ud,
NB36:24 αλλο · γενος; hvad Korsets Tegn er for Fanden, er for
BOA, s. 94 ς αλλο · γενος; thi vel er Døden en Conclusion men den
Papir 264:13 εστε, · γεϱων δε ῾Ελλην
BI, note λλ' ἡ · γῆ βίᾳ / ἕλϰει
KK:7 πασαν · γην hyperbolice. ita et Philo de lege: αχϱι
Not1:9 ον ϰαι · γην ϰαι ϑαλασσην,
Not1:9 ου ϰαι · γης. Symb. Nic: føies til: ὁϱατων
BI, s. 208 όνιον · γίγνεται. Dette er altsaa det Første, der bliver
BI, s. 185 u bestemtere, naar der siges: · γίγνονται πάνϑ' ὅ
Not14:1 παντα · γινεσϑαι. /
Not12:15 εωϱια · γινεται, αλλ' οιχεται
Papir 29 kke at døe. /     v. 26 · γλωσσα כְבוֹדִי
Papir 14:6 ητης. / · γλωςςαις
Not1:8 γαπαν · γλωςςῃ 1 Joh: 3, 18. – Jac. 2, 16. Da Opnaaelsen
EE:33 men i det N.T. er εν · γλωσση λαλειν,
Papir 14:6 ενεια · γλωςςων. /
BI, note ὶ τὴν · γλῶτταν ( det subjective) τϱία
BI, note μένου / · γνοὺς ἀπολάψεις,
BI, s. 225 gsaa kan betegnes med de Ord: · γνωϑι σαυτον, det er
FB, note ske Anskuelse af Tilværelsen · γνωϑι σαυτον, hver paa
BA, s. 382 e i hiin græske Sætning · γνωϑι σαυτον, som man
BI, s. 224 erindre om de bekjendte Ord: · γνῶϑι σαὐτόν. Og
Not4:10 Grændser, det bekjendte · γνωϑι σεαυτον har
AA:12 den man kjender noget Andet ( · γνωϑι σεαυτον). Først
EE2, s. 246 kjender sig selv. Det Udtryk · γνωϑι σεαυτον, er
BI, note / αἵπεϱ · γνώμην ϰαὶ διάλεξιν
BI, note τα τὴν · γνώμην πάλιν /
BI, note ας ϰαὶ · γνώμης οὕνεϰα, σοὶ
Papir 15 s med v. 10 ( ινα · γνωϱ.) ei med ϕωτισ
Papir 15 undet disse Ord med de følgende · γνωϱισας; men det er der ingen videre Grund til.
Papir 14:6 λογος · γνωςεως. /
BI, note ή, τὸν · γοῦν ἄδιϰον πάσῃ
BI, note τ' ἂν · γϱαῦς τε ϰαὶ νέα
BI, note , ἀλλὰ · γυμνοὺς εἰσιέναι
Not1:7 νος εϰ · γυναιϰος Gal: 4, 5. εϰ των
BI, note ὶ νέα · γυνή. / » Atheniensernes Maaned bestod
Not10:1 rsemaal γ) det jambiske · δ) den meliske Lyrik ε) den choriske Lyrik.
AE, s. 147 man allerede var afdød. / · δ) Forholdt det sig ikke saaledes med det
Papir 4:2 percolo, percolando purgo – · δ. τον ϰων
BI, note ῶ; τί · δ' ἄλλο γ' ἢ
BI, note ος: / σὺ · δ' ἀνδϱὸς
Not12:15.a ιϰϱοι · δ' αστειοι ϰαι
BI, s. 141 ύξ. εἱ · δ' αὖ οἷον ἀποδημῆσαί
BI, note ήν, ἦν · δ' ἐγώ, ὥσπεϱ
BI, note 2: / ὅπως · δ' ἐϰείνω τὼ
BI, note ϱούδη · δ' ἐμβάς·
BI 192: οὗτοι · δ' ἐϱεβοδιϕῶσιν
AE, note 3, 18.): εστι · δ' ἡ ειϱωνεια
BI, note ν· σὺ · δ' ἴσως διὰ
NB32:92 αϱετην · δ' οταν ᾑ βιος
BI, s. 100 , ἔστι · δ' οὔ. ( Ast 8 B. Pag. 156 §
Not12:15.a ϰαλοι · δ' ου. / Aristoteles i det 14d Capitel
BI, note ἐγὼ · δ' oὖν ϰαὶ αὐτὸς
BI, note ϱα. / εἰ · δ' ὢν χαμαὶ
BI, note ταχὺς · δ', ὅταν εἰς
BI, note a hedder: ῾Ως · δ'αὖ ταῦτ' ἀϰούσαντες
Not1:7 ματος · Δαβιδ: Rom: 1, 3. 9, 5. Med Hensyn til Maaden,
BI, s. 245 31 A: ὅτι · δ'ἐγὼ τυγχάνω
BI, note ειν, οἱ · δ'ἐν τῷ ἄστει
BI, note ϰαινὰ · δαιμόνια εἰσηγούμενος,
BA, note , 19 ϰαι τα · δαιμονια πιστευουσι,
Not1:5 0. / Djævlebesættelser · δαιμονιζομενοι, εχοντε