S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
BI, s. 208 ι eller τὸ · δαιμόνιον γίγνεται.
BI, s. 208 melighed. Ordet τὸ · δαιμόνιον er, som Ast rigtigt bemærker ( Pag.
BI, s. 211 acht. Er sagte, daß er ein · δαιμόνιον in sich habe, das ihm rathe, was er thun
BI, s. 208 den hedder det: τὸ · δαιμόνιόν μοι σημαίνει,
BI, s. 208 ει, paa andre Steder: · δαιμόνιόν τι eller τὸ δαιμόνιον
BA, note lsen σοϕια · δαιμονιωδης ( Jac. 3, 15). Saaledes som den paa dette
Not1:9 ων των · δαιμονιων Mth: 9, 34. ὁ αϱχων
Not1:5 ων των · δαιμονιων, i Apoc:
Not13:10 ζον, το · δε αγαϑον του
KK:5 γειται · δε ανϑϱωπος.
PS, s. 220 εννᾶν · δε απεϰωλυσεν.
BI, s. 147 , ἴσως · δὲ βελτίων
BI, s. 142 , ὑμῖν · δὲ βιωσομένοις·
AE, note οιον, ὁ · δε βωμολοχ
BI, note της, ὃ · δέ γε τούτου
BI, note : ϕοβεῖ · δὲ δὴ τί; /
BI, s. 236 gtigt: ἐγὼ · δὲ διδάσϰαλος
BA, note rværende Tid ( το · δε ειναι αλλο
Papir 264:13 , γεϱων · δε ῾Ελλην
Papir 4:1 i den anden Deel το · δε εσωϑεν gaaer
BI, note ag. 122 § 27: σὺ · δὲ ἡμῖν ἀπόϰϱιναι,
BI, s. 142 τεϱοι · δὲ ἡμῶν ἔϱχονται
NB29:29 εϱγον · δε ϑανατος.
BI, note ν. ἐμὲ · δὲ ϑεῷ μὲν
BI, s. 140 σωμεν · δὲ ϰαὶ τῇδε,
BI, note διϰεῖ · δὲ ϰαὶ τοὺς
Not13:16 , ως δει · δε ϰαι ως ο λογος
BI, note , ἕτεϱα · δὲ ϰαινὰ δαιμόνια
Not13:10 δαπως · δε ϰαϰοι. / cfr Aristoteles
BI, s. 84 ς ᾖ, ἡ · δὲ ϰαϰῶς. Skjøndt
BI, note føier da til: τὰ · δὲ μέγιστα
BI, note ledes med de Ord: τὰ · δὲ μέγιστα
Papir 7 Col: 1, 16. etc.). / ὁ · δε μεσιτης
BI, note / ἐὰν · δὲ μή, τὸν γοῦν
BI, s. 137 il slet Intet ( εἰ · δὲ μηδέν ἐστι
BI, note , ϰαϰία · δὲ νόσος τε
BI, note έϑους · δὲ νωϑεστέϱῳ
PS, s. 282 ( τελος · δε οι σϰεπτιϰοι
NB25:39 α. ϕυγη · δε ομοιωσις
BI, note ϱώπων · δὲ πολλῷ πϱοέϰϱινεν
EE:19 στι, ὁ · δε πολυϑεος
BI, note l ( ἄϱτον · δὲ πϱοςέλαβεν).
BI, note άσχει · δὲ ταυτὸ τοῦτο
BI, s. 219 οὗτοι · δὲ τάχ' ἄν,
BI, note πειϱα · δὲ τῆς ϰαϰίας
BI, s. 236 ν· εἰ · δέ τις ἐμοῦ
BI, note ᾶλλον · δὲ τοῖς ἀστοῖς,
BI, note ide: ἐμοὶ · δὲ τοῦτο, ὡς
BI, note 6: πεϱὶ · δὲ τῶν ἀδήλων
DD:41.a ἡμεις · δε ως αδοϰιμοι
BI, note ϰα, σοὶ · δέ, / ὅτι βϱενϑύει
BI, s. 165 · νῦν · δέ, ἡνίϰα ὑπὸ
BI, note μεῖς · δέ, ὅπεϱ ϰατ'
BI, s. 140 νατον · δεδιέναι, ὦ ἄνδϱες,
BI, s. 245 πόλει · δεδόσϑαι ϰ.τ.λ. Dette Udtryk, at Socrates
Not13:16 υτα, ως · δει δε ϰαι ως
NB32:92 af, bør man udøve Dyden ( · δει ζητειν βιοτην,
BI, note δέναι · δεῖ, πεϱὶ οὗ ἂν
Papir 4:1 ησους · δειϰνυειν
Not1:7 ον ϰαι · δειϰνυσι αυτω
SLV, s. 344 skjemmede sig.« Hvor · δειϰτιϰως! For hende og mig var det en rystende Sandhed.
BI, note ούτου · δεινότεϱον, ἔϕη, ὦ ῾Ιππία,
BI, note ν, / ϰαὶ · δεῖξον ὡς τάχιστά
Papir 1:2 ϱι των · δεϰα δογματων)
BI, note αὶ τὰ · δένδϱα οὐδέν μ'
CC:1 is vel tribuni, alii legentes: · δεξιοβολος
CC:1 23, 27. et hic. / Act. 23, 23 · δεξιολαβος. Hanc vocem, quam profani ignorant, Act
Not13:4 ηϑος / / · δεξιον / ϰαι αϱιστεϱον
Not14:1 ν) / / det Høire ( · δεξιον) / det Venstre ( αϱιστεϱον)
Papir 7 λοι εξ · δεξιων αυτου. Rabbini multa
BI, s. 141 νυϰτὶ, · δέοι σϰεψάμενον
BI, s. 141 μενον · δέοι ταύτην τὴν
BI, note ῳ ϰαὶ · δεομένῳ ἐγείϱεσϑαι
Not1:9 σις, 20, 12. · δευτεϱα ανασταςις.
JJ:290 πϱωτη og · δευτεϱα cfr. Kategorierne er noget ganske Andet)
EE:105 maal, Athenagoras siger: ὁ · δευτεϱος γαμος ευπϱεπες
Not10:9 ογος, · δευτεϱος ϑεος, 3) πνευμα
NB29:95 ctuelt, eller gjennem Lidelser ( · δευτεϱος πλους) naaer Individet
BI, s. 245 ολλοῦ · δέω ἐγὼ ὑπὲϱ
AE, s. 8 1846 / Αλλὰ · δη γ', ω Σωϰϱατες,
BI, s. 141 οὕτω · δὴ εἶναι ἢ
BA, note α πολλα · δη ἑν, τουτο
BI, s. 166 r Socrates sige: ῾Ο · δὴ Θϱασύμαχος
BI, note ντιζε · δὴ ϰαὶ διάϑϱει,
BI, s. 100 ier nu: ϰαὶ · δὴ ϰαὶ τὸ μέγιστον,
BI, s. 141 εἴτε · δὴ μηδεμία
BI, s. 169 Ταῦτα · δή σοι, ἔϕη,
BI, s. 219 ποίαν · δὴ σοϕίαν ταύτην;
BI, note εῖ δὲ · δὴ τί; / Σ: τὴν
BI, note t. V. 637: / ἄγε · δή, τί βούλει
BI, note μένῳ · δῆλον ὅστις ϰαϱπώσεται
Not11:32 αιτια · δημιουϱγιϰη, Aanden αιτια τελειοτιϰη.
BI, note chtlichkeit gegen Tyrannen und · δῆμος, entfernt von Habsucht, Herrschsucht. Dette
EE1, s. 45 es: Ridderen. v. 32 o. fl.: / · Δημοσϑενης. /
EE1, s. 46 γωγε / · Δημοσϑενης. /
EE1, s. 46 τως; / · Δημοσϑενης. /
BI, note ὐ γὰϱ · δήπου σοῦ γε οὐδὲν
BI, note ο. / Σ. τί · δῆτ' ἐϰεῖνον
Papir 7 αγεις · δι' αγγελων. Constat
Papir 7 αγεις · δι' αγγελων. Nam
Papir 77 αϱ αϱτι · δι' εσοπτϱου
BI, note ον τὸν · Δί' ἀληϑῶς
NB14:134 ν ουδε · δι' ανϑϱωπου
Not9:1 ismen siger at ved Udtrykket · δι' αυτου, εν
Not7:21.a gt. Deres Tvivl er Leflerie. / · δια γαϱ το ϑαυμαζειν
Papir 7 7, 35; fere idem indicat quod · δια cum genitiv:, quod sæpissime occurrit,
SLV, s. 425 mfaderen Aristoteles' s Ord: · δι' ελεου ϰαι
Not12:9 af den Beroligelse, den giver. / · δι' ελεου ϰαι
Papir 4:2 υλιζω ( ex · δια et υλιζω defaeco
BI, note ὤμην · διὰ ϰοσϰίνου
BI, note ὰϱ μὰ · Δί' οἶσϑ' ὁτιὴ
Not13:28.a ωπος. / / · δι' ου / ως αισϑησις.
Not11:32 εϰ οὑ, · δι' ου, εισ ον.
Papir 15 cclesia connexum et compactum · δια παςης αϕης
Papir 15 nque constructionis, quod pro · δια παςης επιχ.
BI, s. 143 εἰμὶ · διὰ τὴν τοῦ
Not1:8 τεως, · δια της πιςτεως.
JJ:75 τητε, · δια το μη ϰενος
BI, note ἴσως · διὰ τὸ πολυμαϑὴς
BI, note e, at det hos Xenophon tillagte · διὰ τὸ πολυμαϑὴς
NB12:20 ις – og · δια τον ϕοβον
KK:5 n til Foreningen af Naturerne: · δια τουτο ϑεολογειται
BI, s. 84 ν; Νὴ · Δί', ἔϕη, ϰαὶ
BI, note ν, εἶτα · διαβήτην λαβών, /
BI, note ϑεν αἱ · διαβολαί σοι αὗται
Not1:5 οντες · διαβολον, βασανιζομενοι,
BI, s. 100 αῦϑα, · διάγειν, τίς
KK:7 נְתָה / · διαϑηϰαι Eph. 2, 12. /
BI, note ὴ ϰαὶ · διάϑϱει, πάντα τϱόπον
Papir 14:6 . / ––– / · διαϰονιας /
BA, note nblandes ( ουτε · διαϰϱινεται ουτε ξυγϰϱινεται
Papir 14:6 / ( Theorie) / ( Praxis) / · διαϰϱιςις
BI, note ην ϰαὶ · διάλεξιν ϰαὶ νοῦν
BI, note ο γ' ἢ / · διαλεπτολογοῦμαι ταῖς δοϰοῖς
EE:46 ιτιϰος · διαλογιςμων ϰαι εννοιων.
BI, s. 169 ϰ τοῦ · διαλόγου μηδὲν εἰδέναι·
PS, s. 237 ει ϰαι · διανοηματα εν ϕιλοσοϕια
Not11:16 Platos Republik regnes til · διανοια ei til επιστημη.
Not10:1 ) Gesinnung und Charakter ( · διανοια ϰαι ηϑος)
EE1, s. 142 dlingen i Tragedien to Ting, · διανοια ϰαὶ ἠϑος,
KK:7 . LXX: τίς · διαπεϱασει εις το πεϱαν
BI, s. 120 ni, som og i sin fatalistiske · διασποϱὰ er dog i en anden Forstand en aldeles negativ
PS, s. 250 ge. Det Ubekjendte er da i en · διασποϱα, og Forstanden har et behageligt Udvalg
Papir 7 Act: 7, 53. εις · διαταγας
Papir 7 is ετεϑη · διαταγεις
Papir 7 ur. ( Rom: 3, 20. 7, 8.13.). / · διαταγεις
KK:7 ιϰως og · διαταϰτιϰως er det. Ligesaa Jud. 4. οἱ πϱογεγϱαμμενοι
BI, note νέους · διαϕϑείϱων· τίμημα ϑάνατος.
EE1, s. 15 f Papiirslapperne var det Ord · Διαψαλμα skrevet, paa to af dem de Ord: ad se ipsum.
EE1, s. 16 ret passende at bruge det Ord · Διαψαλμα som Hovedtitel. Skulde Læseren finde
EE1, s. 23 en. / Indhold / Pag. / / 1. / · Διαψαλματα / / 25 / /
EE1, s. 25 ørerens Dagbog / / 291 / / · ΔΙΑΨΑΛΜΑΤΑ /
EE1, s. 15 e udvikle. Jeg har kaldet dem · Διαψαλματα og tilføiet som et Slags Motto: ad se
Papir 326:1 ell. vække Overbevisning ( · διδασϰαλιϰη
BI, s. 236 γὼ δὲ · διδάσϰαλος μὲν οὐδενὸς
Papir 14:6 [ 1v] / Ord. / Gjerning / / · διδαςϰαλος. /
Papir 251 ra Forbindelsen med den gl · διδαςϰαλος; Pharisæerne kunne ikke lede Eder videre
BI, note ϑέλει · διδάσϰειν, οἱ δ'ἐν
KK:7 ִךָ LXX habent · διετηϱησα. /
BI, s. 92 ιϰοί og · διηγηματιϰοί, indeholder en Art Besvarelse. De diegematiske
AE, s. 8 βϱαχυ · διηϱημενα. /
BI, note έγειν · δίϰαια· /
BI, note , ἢν μὴ · δίϰαια δϱῶμεν. /
Not1:9 οσυνη. · διϰαιοϰϱισια. ( Rom: 2, 5). μισϑαποδοτης.
BI, s. 165 μα ϰαὶ · δίϰαιον ( § 338 C.), er en utvetydig Analogi
BI, s. 167 δόναι · δίϰαιόν ἐστι, og udfører
BI, s. 169 ὰϱ τὸ · δίϰαιον μὴ οἶδα
BI, s. 169 ῖν, τὸ · δίϰαιον ὅ, τι ποτ'
BI, s. 165 s' Sætning ( τὸ · δίϰαιον οὐϰ ἄλλο
BI, s. 167 ναι τό · δίϰαιον οὐϰ ἄλλο
NB9:55 , saa det gyser i En: Gysekuld. / · διϰαιος betyder egl.: lige, og efter hvad Rosenvinge
Not14:1 to Principer. / ἡ · διϰαιοσυνη αϱιϑμος
Not4:2 / / / Alexandrinernes Lære om · διϰαιοσυνη σωτηϱιος
Not1:9 og Hellighed. / retfærdig · διϰαιοσυνη. διϰαιοϰϱισια.
Not1:8 ςϑαι og · διϰαιοσυνη. διϰαιουν
BI, s. 169 α τῆς · διϰαιοσύνης, οὐϰ ἀπεσχόμην
BI, s. 169 διϰία · διϰαιοσύνης, saa kan man i en vis Forstand tilgive Thrasymachus
BI, s. 168 ὁ τοῦ · διϰαίου λόγος εἰς
Not1:8 οσυνη. · διϰαιουν betyder ei blot at gjøre retfærdig;
Not1:8 – Luc: 7, 35. – · διϰαιουν εαυτον Luc: 10,
Not1:8 hr: Dyd. / Om Betydningen af · διϰαιουςϑαι og διϰαιοσυνη.
Not1:8 ell. ϑεος · διϰαιουται Luc: 7, 29. 1 Tim: 3, 16. /
BI, s. 141 νδϱες · διϰασταί; Dette Sidste maatte af den Grund ogsaa
BI, note ες οἱ · διϰασταὶ ἔτι μᾶλλον
BA, note τινες · διϰην τισουσιν,
BI, note εϱιος · δινος bliver det constituerende Princip, og den
NB25:39 jo og det Socratiske. / Theaet: · διο ϰαι πειϱασϑαι
Not12:15 εστι, · διο ουτε παμμιϰϱον
Not9:1 σις, · διοιϰησιν, ( Udførelsen selv) med H: t: Objekt:
FB, note ει ὡς · δις ες τον αυτον
Papir 4:2 ομαι obmutesco. / · διυλιζω ( ex
Not1:7 ασε Mth: 4, 2. · διψω Joh: 19, 28. ϰεϰοπιαϰως
Papir 1:2 ν δεϰα · δογματων) er deelt i mindre Afsnit som hver har en
Not1:7 υ ϑεου, · δοϑειςα εν
Papir 15 αϱις η · δοϑεισα μοι maa forstaaes som sædvanlig
BI, note λιϰες, · δοϰεῖ λέγειν δίϰαια·
BI, note ωϱεῖν · δοϰεῖ τούτοισι
Not13:28.a εσϑαι · δοϰει, η εξ ἑτεϱου
BI, s. 140 ντα· · δοϰεῖν γὰϱ εἰδέναι
BI, s. 140 τὶν ἢ · δοϰεῖν σοϕὸν εἶναι,
BI, note ι ταῖς · δοϰοῖς τῆς οἰϰίας.
BI, s. 169 ώ μοι · δοϰῶ οὕτω, πϱὶν
BI, s. 165 αί μοι · δοϰῶ, εἰ μὴ πϱότεϱος
KK:7 kommer aldrig igjen. – / · δοξα כָבוֹד; arca foederis
Papir 15 byrd mod Homousien, forklaret · δοξα om Chr: gudd: Natur. Men det er søgt.
Not11:35 Samme), den er aus seiner · δοξα und Herrlichkeit gesetzt, i den dybeste
Not1:6 le de almindelige Yttringer: · δοξα, τιμη, ϰληϱονομια,
Not1:9 ων ϰαι · δοξα. Gen: 1, 26 Beselem og Kidmut. /
Not14:1 πϱος · δοξαν. / Zeno. Forkastede Bevægelsen. Uendeligheden
Not1:7 ναι εν · δοξη 1 Tim: 3, 16. ποϱευεσϑαι,
NB15:25 er den Overbeviisning ( mere end · δοξη, Mening) som forholder sig til det Sandsynlige.
Not1:7 ς της · δοξης 1 Cor: 2, 8 Jac: 2, 1. /
BA, note πο της · δοξης της ισχυος
Papir 15 ς της · δοξης της ϰληϱ.
Not11:33 ς της · δοξης του ϑεου (
Papir 15 ϱ της · δοξης. Nogle af Kfædrene have, for at dette
BI, s. 147 έν, ἂν · δόξω τι ὑμῖν μέγα
SLV, s. 243 hus, der raaber ud i Verden: · δος μοι που στω,
BI, s. 201 ryk Socrates har kunnet sige: · δός μοι ποῦ στῶ.
DD:208 ire Resonnaiments-Sphære. · δοσ μοι που στω.
DD:208 osophies dybsindige Fordring · δοσ μοι που στω.
BI, note ϑεοῦ · δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ
BI, s. 245 ϑεοῦ · δόσιν ὑμῖν, ἐμοῦ
JJ:30 plaudite, Sveton anfører det: / · Δοτε ϰϱοτον,
Not1:9 t, hoc enim est idolatria. / · δουλεια s. πϱοςϰυ
BI, s. 92 des hos Diogenes af Laerte, i · δϱαματιϰοί og διηγηματιϰοί,
Not12:10 ελοιον · δϱαματοποιησας. Aristoteles cap. 4. Her ligger allerede
Not1:5 ιος, ο · δϱαχων, ὁ αγγελ
Not1:9 υ 2 Cor: 4, 4. ὁ · δϱαχων, ὁ
BI, note ίϰαια · δϱῶμεν. / Saaledes er ogsaa Forholdet mellem de
BI, note οὐδὲν · δϱῶντας βόσϰουσ'
Not11:22 erne adskilte og modsatte: · δυας og μονας og forstode
Not14:1 στος · δυας). / Tingene inddeles i absolute ( Mske, Hest
Papir 4:1 me hostilem. / Mth: 26, 61. · δυναμαι ϰαταλυσαι
Not4:29 war, gesetzt worden ist. / · δυναμει – ενεϱγεια.
Not13:12 len: παϑη, · δυναμεις, εξεις. ( Det sidste
Not1:9 ητες, · δυναμεις. 3) αϱχαι, αγγελοι,
EE:21.1 εϱεα μη · δυναμενον συμπαϑησαι
BOA, s. 215 hvad det ϰατα · δυναμιν er , at det kommer i bevidst Besiddelse
Papir 365:5 sk. ϰατα · δυναμιν er det. /
SD, s. 146 Selvet ϰατα · δυναμιν er ikke virkeligt til, er blot Det, der
BOA, s. 130 , at han ϰατα · δυναμιν er stærkere end summa summarum af alt
SD, note det Evige ϰατα · δυναμιν er tilstede i Barnet, ei er berettiget
TSA, s. 99 vad det ϰατα · δυναμιν er, at det kommer i bevidst Besiddelse
BOA, s. 215 hvad han ϰατα · δυναμιν er, thi forud for det at blive til en Apostel
TSA, s. 99 vad han ϰατα · δυναμιν er. Thi forud for det at blive en Apostel
AE, note end ikke ϰατα · δυναμιν formaaede dette, vilde være et Udtryk
AE, s. 331 hvad man ϰατα · δυναμιν har anticiperet. Derfor kan Barnedaaben
EE2, s. 249 allerede ϰατα · δυναμιν har det i mig. Det Almene kan nemlig godt
Not9:1 mindste ϰατα · δυναμιν, i Hellighed er det ikke saa. /
BOA, s. 131 enneske, ϰατα · δυναμιν i sin Svaghed er stærkere end hele det
BI, s. 258 elsen ϰατὰ · δύναμιν indeholdt. Herved faaer den verdenshistoriske
SD g. Selvet er ϰατα · δυναμιν lige saa meget muligt som nødvendigt;
BOA, s. 293 Sjel og ϰατα · δυναμιν modificere hans Charakteer. Thi skulde
AE, s. 204 aar hiin ϰατα · δυναμιν Sandhed er forstaaet saaledes som Spekulanten
Papir 368-4.c karlen ϰατα · δυναμιν Soldaten, og siger derfor: jeg skal nok
NB16:7 envender sig ϰατα · δυναμιν til Alle, til Folket. En Embedsmand o:
NB10:200 erede ϰατα · δυναμιν tilstede i mig, men vil være rigeligt
Papir 366:3 som ϰατα · δυναμιν værende det han skal vorde, og ved at
NB33:15 r er ( ϰατα · δυναμιν) mere end Slægten, er Individualitet,
SD , er sat, er ϰατα · δυναμιν, for nu at vorde,
BI, s. 300 stede ϰατὰ · δύναμιν, som Mulighed. Men idet han tilintetgjør
Papir 365:5 det ϰατα · δυναμιν. / Til Corporalen ( fraseet hele Uligheden
SLV, s. 236 ndlende ϰατα · δυναμιν. Hvortil da alt Dette? Hvorfor gjør jeg
DD:158.c n / Evangelium / cfr. Rom 1, 16 · δυναμις γαϱ ϑεου εστιν.
Not1:7 μα ϰαι · δυναμις ϑεου; Joh: 6, 63. Rom:
Not11:23 m causa sui bliver potens, · δυναμις, og saaledes komer Gud til som Potens at
BI, note ῖστον · δύνασαι, ταχέως·
Not1:9 παντα · δυνατα.) / alvidende. allestedsnærværend
Papir 251 39 ( μητι · δυναται τυϕλος
Not1:7 ουϰ ην · δυνατον ϰϱατειςϑαι
NB25:39 ϰατα το · δυνατον. / citeret efter Meiners Ethik Göttingen
Not10:1 gäbe es zwei Qvellen ( · δυο αιτια) Gesinnung und
Papir 15 α τους · δυο ϰτιση etc. Vi kjende
FB, s. 173 r i hans udødelige Poetik: · δυο μεν ουν του
Not1:7 οτητι; · δυο ϕυσεις
Not1:7 Constantinopel 680: » · δυο ϕυσιϰα
BI, note μέϱαι · δύο. / Σ: οὐϰ ἂν
BI, s. 140 εἶναι. · δυοῖν γὰϱ ϑάτεϱόν
EE1, s. 157 : / ( 850) ἰὼ · δύστανος, /
Papir 15 ς er at henføre til · δωη. Nogle have villet, for at lette Forklaringen,
BI, note όαμεν, · ἓ ἑωϱάϰαμεν
NB5:73 ne ( fE Plutarch » om · Ε i Delphi cap. 13) at gjøre Heroer til
Not10:1 ke δ) den meliske Lyrik · ε) den choriske Lyrik. c) den romantiske α)
AE, s. 148 de har sin Tid og sit Sted. / · ε) Først altsaa det Ethiske, det at blive
BI, note μενοι, · ἐὰν γὰϱ ἐμὲ
BI, note ονα· / · ἐὰν δὲ μή, τὸν
BI, note νέος, · ἐὰν εἰδῶ, οἷον,
BI, note υβεῖν, · ἐὰν ἐν τῷ εἰωϑότι
BI, note ου γὰϱ · ἐὰν ηιλχ τὸ πτῶμα,
BI, s. 84 χϱόν, · ἐὰν πϱὸς τὰ
BI, note ϑεοὺς · ἑαυτοῖς ϰαταλείπεσϑαι·
CC:1.v . / εβαλε sc: · εαυτον ( cfr Mth. 4, 6) irruit /
Not1:8 αιουν · εαυτον Luc: 10, 29. 16, 15. Saaledes og naar det
Not11:12 -Obj. er dette et ὁ · εαυτον νοουμενον
BI, s. 141 ου τοῦ · ἑαυτοῦ ἀντιπαϱαϑέντα
BI, s. 141 ἐν τῷ · ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι
SFV, s. 45 e, at Ironikeren gjør Alt · ἑαυτου ἑνεϰα – og
BI, note ι, πϱὶν · ἑαυτοῦ ἐπιμεληϑείη
Not13:28.a τοι εξ · ἑαυτου ϰαταλαμβανεσϑαι
BI, note τε τῶν · ἑαυτοῦ μηδενὸς
BI, s. 84 ὸς τὰ · ἑαυτῶν ἔϱγα ὁ μὲν
CC:1.v positus, non aptus, incommodus. / · εβαλε sc: εαυτον ( cfr
Not1:7 Luc: 19, 41. Hans Glæde: · εγαλλιασατο τῳ
Not1:7 bruges mere figurlige Udtryk · εγγιζειν Ebr: 7, 19. πϱοςαγωγη
Not12:15 εωϱια · εγγυς του αναισϑητου
BI, note σῳ μοι · ἐγγυτέϱω ἐστὲ γένει·
Not1:8 ς ϕως, · εγειϱεςϑαι εξ
BI, note μένῳ · ἐγείϱεσϑαι ὑπὸ μύωπός
Not1:7 ς σαϱξ · εγενετο Chr: πληϱη
BI, s. 165 ός τ' · ἐγενόμην ἀποϰϱίνασϑαι
BI, s. 236 ποτ' · ἐγενόμην· εἰ δέ τις
Papir 15 – / v. 13. μη · εγϰαϰειν Subj. kan være enten εμε
NB23:4 ναχος · εγϰεϰλειςμενος en indmuret Munk) traf den landsforviste
JJ:75 ς αλλ' · εγϰυμων ειναι. /
NB24:83 mus Rotterd. / / siger etsteds i · Εγϰωμιον μωϱιας »
KK:7 . 19. Her mangler Objektet for · εγνω, derfor tager Tholuck det intransitiv: var
KK:7.c αηλ ουϰ · εγνω? forstod de det ikke? jo; thi naar Propheterne
BI, note άτης, · ἔγνωϰεν, ὅτι οὐδενὸς
BI, note sk: Τάδε · ἐγϱάψατο ϰαὶ ἀντωμόσατο
BI, s. 165 e Parade ( ϰαὶ · ἐγὼ ἀϰούσας
BI, s. 242 elv siger: ϰαὶ · ἐγὼ ἅμ' οὐϰ
EE:95 πωϱος · εγω ανϑϱωπος!
BI, s. 141 νατος. · ἐγὼ γὰϱ ἂν οἶμαι,
BI, note ἶδα· · ἐγὼ δ' oὖν ϰαὶ
BI, s. 236 erfor Socrates meget rigtigt: · ἐγὼ δὲ διδάσϰαλος
BI, note ν). / Christus siger selv: · ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς
BI, s. 167 ὶ γὰϱ · ἐγὼ εἶναι τό
KK:7 ria excitatur. pro ζω · εγω legitur נִשְבַעְתִי‎
LP, s. 12 ὐτάϱ · ἐγώ μιν ἀμειβόμενος
BI, s. 169 ι, ϰαὶ · ἐγώ μοι δοϰῶ
BI, s. 166 χ ὡς · ἐγὼ νῦν ῥᾳδίως
BI, note εις, ἃ · ἐγὼ πάλαι ποτέ
Papir 69 han netop i 1 Cor. XI siger · εγω παϱελαβον
BI, s. 245 ῦ δέω · ἐγὼ ὑπὲϱ ἐμαυτοῦ
BI, note το, ὡς · ἐγώ ϕημι, πϱοστέταϰται
BI, note , ἦν δ' · ἐγώ, ὥσπεϱ ἀπὸ
EE1, s. 45 ϰιας. / · ἔγωγε / Δημοσϑενης.
BI, s. 141 ϱδος · ἔγωγε λέγω. ϰαὶ
Not1:7 πατεϱ · εδιδαξεν με Joh: 8, 28. 6, 45. 8, 38. Med
BI, note ν οὐϰ · ἐδιδάχϑης πώποτ' οὐδέν;
GG:2 / Matth. XI, 19: ϰαὶ · ἐδιϰαιώϑη ἡ σοϕία
KK:7 s. 29, 10. in textu non exstat · εδωϰεν sed specialius verbum: πεποτιϰεν.
BI, note μῶν, ὅ · ἐϑεασάμεϑα, ϰαὶ αἱ χεῖϱες
BI, note έν μ' · ἐϑέλει διδάσϰειν,
KK:7 us est auctor voce: εν · εϑνεσιν, in loco psalmi non sermo est de felicitate
BI, note ᾶλλον · ἐϑοϱύβουν εἰϰότως,
BI, s. 140 οὔτ' · εἰ ἀγαϑὸν οὔτ'
BI, s. 141 α νύξ. · εἱ δ' αὖ οἷον
BI, note ἀέϱα. / · εἰ δ' ὢν χαμαὶ
BI, s. 137 skulde blive til slet Intet ( · εἰ δὲ μηδέν
BI, s. 236 μην· · εἰ δέ τις ἐμοῦ
JJ:350 en lille Opsats om det Ord: · ει i Delphi § 18.). / efter Døden.
BI, note χνῶς, · εἰ ϰαὶ γελοιότεϱον
BI, s. 140 οὔτ' · εἰ ϰαϰόν ἐστιν.
BI, note γματα, / · εἰ μὴ ϰϱεμάσας
BI, note γάϱ; · εἰ μή πέϱ γ'
BI, s. 165 δοϰῶ, · εἰ μὴ πϱότεϱος
BI, note γονεν, · εἰ μή τι ἔπϱαττες
Not12:15 οἱον · ει μυϱιων σταδιων
BA, note ndre. ( αλλ' · ει ὁ εστιν ἑν,
BI, s. 141 ϰτας. · εἰ οὖν τοιοῦτον
BI, note πεμπεν, · εἰ ποιητέα),
BI, s. 165 ved at opstille den Skepsis: · εἰ Πολυδάμας
BI, s. 84 ᾷς με, · εἴ τι οἶδα πυϱετοῦ
BI, s. 141 οἶμαι, · εἴ τινα ἐϰλεξάμενον
Not14:1 n Modsigelse. / Han sagde: · ει τις αυτῳ
Papir 15 ede Hedninge-Apostel. – · ειγε ηϰουσ. er paa Dansk
BI, s. 140 εσϑαι · εἰδέναι ἃ οὐϰ οἶδεν;
BI, note εσϑαι, · εἰδέναι δεῖ, πεϱὶ
BI, s. 140 ν γὰϱ · εἰδέναι ἐστὶν ἃ
BI, s. 169 μηδὲν · εἰδέναι· ὁπότε γὰϱ
BI, s. 140 μι οὐϰ · εἰδέναι οὔτ' εἰ
Not1:6 ατα το · ειδος ikke ϰατα το
BI, note εἶναι · εἶδος τῆς ἀϱετῆς,
BI, note ς, ἐὰν · εἰδῶ, οἷον, ποῦ
BI, s. 219 σοϕοὶ · εἶεν. Her er nu det Prædicat » menneskelig«,
BI, s. 147 ων ἂν · εἴη ( ἡ λέξις)
BI, s. 141 ούτου · εἴη ἄν, ὦ ἄνδϱες
Not12:15 ταδιων · ειη ζῳον. cfr. Aristoteles
BI, note τις ἄν · εἴη ϰαὶ ϰάλλος
BI, s. 141 ος ἂν · εἴη ὁ ϑάνατος.
BI, s. 242 ' οὐϰ · εἴϑισμαι ἐμαυτὸν
Not13:10 οϱειοι · ειϰαζον, το δε αγαϑον
BI, note ν οὐϰ · εἴϰασεν, ἀνϑϱώπων
BI, note ἑμᾶς · εἰϰός ἐστ', ἢν
EE1, s. 46 '. οὐϰ · εἰϰότως; /
BI, note ύβουν · εἰϰότως, αὖϑις εἰπεῖν
KK:7 m est positum? alii subintell: · ειϰων imagine sed arbitrarie; alii ignominiæ
Not1:9 ου. 1 Cor: 11, 7. · ειϰων ϰαι δοξα. Gen:
EE1, s. 46 ϑϱὸς · εἰμ'. οὐϰ εἰϰότως;
BI, s. 143 υϱίᾳ · εἰμὶ διὰ τὴν
BI, note ger selv: ἐγώ · εἰμι ἡ ὁδὸς
BI, note ς γάϱ · εἰμι· τὰ μὲν oὖν
Papir 441 / Forskjellen mell. το · ειναι – og το
BA, note nde Tid ( το δε · ειναι αλλο τι εστι
BI, note ν μὲν · εἶναι εἶδος τῆς
Papir 15 r Subj.; og da tillige den rigtige · ειναι εις επαινον
Not1:6 αϰωβ 8, 11. · ειναι εν ϰολπω
BI, s. 141 τω δὴ · εἶναι ἢ μία νύξ.
BI, s. 165 λλο τι · εἶναι ἤ τὸ τοῦ
BI, s. 165 ιτίον · εἶναι ϰαὶ ἡμῖν
BI, s. 140 μηδὲν · εἶναι μηδ' αἴσϑησιν
AE, s. 8 ταυτ' · ειναι ξυναπαν
Not11:7 at distinguere mell. μη · ειναι og μη ον ειναι.
BI, note αϑὴς · εἶναι πεϱὶ τῶν
BI, s. 220 ὐτὸν · εἶναι σοϕόν, ἃ
BI, s. 219 αύτην · εἶναι σοϕός ( §
DD:193 n afslog den Besattes Bøn · ειναι συν αυτω Luc
Not1:6 Mth: 5, 8. 1 Joh: 3, 2. · ειναι συν χϱιστω,
BI, s. 167 ϱ ἐγὼ · εἶναι τό δίϰαιον
BI, note αϑὴς · εἶναι vel ikke gjør Ironien dybere, men mere
BI, s. 251 ϱωπον · εἶναι, indeholder for den endelige Betragtning
BI, s. 140 σοϕὸν · εἶναι, μὴ ὄντα·
JJ:75 γϰυμων · ειναι. / cfr Ast 2 Tom. p. 22. /
BI, s. 140 αὐτὸ · εἶναι. δυοῖν γὰϱ
Not11:7 ι og μη ον · ειναι. Saaledes er Vildfarelse og Sygdom ikke
Papir 15 e Forklaringen, underforstaae · ειναι; ell. finde en Hebraismus deri. /
BI, note δέν; · εἰπέ μοι. /
BI, note ὖϑις · εἰπεῖν τὸν Σωϰϱάτην·
BI, s. 141 μενον · εἰπεῖν, ὁπόσας
BI, note τεϱον · εἰπεῖν, πϱοσϰείμενον
KK:7 um nec LXX. Verba: μη · ειπης εν τη ϰαϱδια
BI, note πεϱ ἂν · εἴποι: ὅτι oὗτος
BI, s. 165 αι ϰαὶ · εἶπον ὑποτϱέμων
BI, note εόν σε · εἴπω, ἢ ἄνϑϱωπον.
Not1:7 dtryk: Chr: har skaffet Msk: · ειϱηνην, παϱϱησι
AE, note ι δ' ἡ · ειϱωνεια της
BI, note ap. I: πεϱὶ · εἰϱωνείας. Her defineres Ironi saaledes: πϱοσποίησις
KK:7 σεται · εις αβυσσον. LXX:
AE, s. 127 βασις · εις αλλο γενος,
NB24:131 βασις · εις αλλο γενος,
Papir 340:1 r Forløsningen en Overgang · εις αλλο γενος,
PS αβασις · εις αλλο γενος,
NB15:71.a βασις · εις αλλο γενος.
AE, s. 110 βασις · εις αλλο γενος.
NB17:35 βασις · εις αλλο γενος.
NB13:86 βασις · εις αλλο γενος.
NB24:44 βασις · εισ αλλο γενος.
NB36:24 βασις · εις αλλο γενος;
BOA, s. 94 βασις · εις αλλο γενος;
NB16:32 βασις · εις αλλο γενος
NB16:42 βασις · εις αλλο γενος
BOA, s. 162 βασις · εις αλλο γενος
NB13:68 βασις · εις αλλο γενος,
IC, s. 41 βασις · εις αλλο γενος
AE, s. 96 βασις · εις αλλο γενος
NB11:63 αβασις · εις αλλο γενος,
NB12:186 βασις · εις αλλο γενος
NB16:68 αβασις · εις αλλο γενος,
NB23:213 βασις · εις αλλο γενος,
NB23:213 βασις · εις αλλο γενος,
NB26:22 αβασις · εις αλλο γενος
BI, s. 141 ϑένδε · εἰς ἄλλον τόπον,
BI, s. 141 ϑένδε · εἰς ἄλλον τόπον.
Papir 15 exspectare aliquem. / v. 14. · εις απολυτϱωςιν
BI, note , ὅταν · εἰς ἄποϱον πέσῃς,
Papir 7 traditio etiam in Act: 7, 53. · εις διαταγα
Not1:7 χουσι · εις ἑν πϱοςωπον
Papir 15 rigtige ειναι · εις επαινον etc
EE:47 ςμενος · εις ευαγγελιον.
Not1:8 του Χ:, · εις ζωην αιωνιον.
BI, note ϱα; / Σ: · εἰς ἥν γε ϑήσειν
Not1:9 στευω · εις ϑεον παντοϰϱατωϱα,
BOA, s. 127 vsfare, i Selvfornægtelse. · Εις ϰοιϱανο
Not11:32 ι' ου, · εισ ον. Eenheden er den de tre Personer
Not1:7 ϑυσια, · εις οςμην
JJ:55 ϕοϱια · εις παϑος ( cfr Te
LA, s. 64 ϕοϱια · εις παϑος styrter hende,
PS, s. 221 ϕοϱια · εις παϑος, som kun Stoikeren
Papir 15 ωϑητε · εις παν etc. Koppius jungit
KK:7 eorum per totam terram exit. / · εις πασαν γην
Papir 27:1 στεως · εις πιστιν ikke være
Not1:6.n ςτευω · εις σαϱϰος
Not1:7 det hedder, at Chr: er sendt · εις σωτηϱιαν,
Not1:8 d andre Ord fE til Guds Rige · εις την ϰοινωνιαν
BI, s. 215 νόημα · εἰς τὴν ὑπαϰοήν),
Papir 4:1 ανειν · εις τινα i: e: αδιϰειν
BOA, s. 233 λλειν · εις το εναντιον)
Not1:6.n ϱχεται · εις το ϰϱινειν
KK:7 εϱασει · εις το πεϱαν της
Not1:7 ηϱιαν, · εις το σωζεςϑαι
BI, note αι γὰϱ · εἰς τὸν ναὸν
BI, note μίξας · εἰς τὸν ὅμοιον
Not1:7 λϑειν · εις τον ουϱανον
BI, s. 168 όγος · εἰς τοὐναντίον
KK:7 μμενοι · εις τουτο το ϰϱιμα.
Not1:7 βηναι · εις υψος
Papir 16 παντα · εις ϕϑοϱαν
Not1:8 οτους · εις ϕως, εγειϱεςϑαι
KK:7 τουτον · εις ωϱας. rimeligst er at
Not1:7 εσϑαι, · ειςελϑειν
BI, note μόνια · εἰσηγούμενος, ἀδιϰεῖ δὲ
BI, note μνοὺς · εἰσιέναι νομίζεται.
BI, s. 141 ἐϰεῖ · εἰσὶν ἅπαντες
BI, note ν ναὸν · εἰσιόντα πϱοσειπεῖν
BI, s. 169 χολῇ · εἴσομαι εἴτε ἀϱετή
BI, s. 169 ϱατες, · εἱστιάσϑω ἐν τοῖς
BI, note ίσϰον, · εἶτα διαβήτην
BI, s. 169 σομαι · εἴτε ἀϱετή τις
BI, s. 141 ν. ϰαὶ · εἴτε δὴ μηδεμία
PS, s. 244 μενον, · ειτε ημεϱωτεϱον
BI, s. 169 χάνει · εἴτε ϰαὶ οὔ, ϰαὶ
BI, s. 169 ὐτοῦ · εἴτε ϰαϰία ἐστὶ
BI, s. 236 ούειν, · εἴτε νεώτεϱος,
BI, s. 236 τεϱος, · εἴτε πϱεσβύτεϱος,
BI, s. 169 μαϑία · εἴτε σοϕία ϰαὶ
PS, s. 244 αυτον, · ειτε τι ϑηϱιον
BI, note ἐν τῷ · εἰωϑότι τϱόπῳ τούς
Not1:7 μενος · εϰ γυναιϰος
BI, note ιν ϰαὶ · ἐϰ μαντείων
Not11:32 η. Skriften adskiller · εϰ οὑ, δι' ου,
Papir 27:1 4     / Skulde Rom. 1, 17 / · εϰ πιστεω
EE:19 ος εστι · εϰ ποϱνης.«
KK:7 se P. per compendium scripsit: · εϰ pro ενεϰα. /
Not1:7 εϱων s: · εϰ σπεϱματος
Not12:15 ο ὁλον · εϰ της ϑεωϱιας,
BI, note αβών, / · ἐϰ τῆς παλαίστϱας
BI, s. 169 γονεν · ἐϰ τοῦ διαλόγου
EE:95 σεται · εϰ του σωματος
BI, note n en anden Læsemaade, nemlig · ἐϰ τϱαπέζης.
Not1:7 ϰος Gal: 4, 5. · εϰ των πατεϱων
Not1:7 Joh: 4, 6. Mth: 8, 24 · εϰαϑευδε. Sjælskræfterne udviklede sig ogsaa
BI, note ειϱῶν · ἕϰαστον ὑμῶν πείϑειν
BI, s. 220 γάϱ με · ἑϰάστοτε οἱ παϱόντες,
BI, s. 167 όμενα · ἑϰάστῳ ἀποδιδόναι
BI, s. 167 ον ved τὸ · ἑϰάστῳ πϱοσῆϰον.
KK:7 ιϰως, men · εϰβατιϰως. Saaledes som ogsaa Act: 13, 48 ὁσοι
Not1:6 . endvidere bruges Udtrykket · εϰδημειν. /
BI, s. 141 ς ἄϱα · ἐϰεῖ εἰσὶν ἅπαντες
BI, s. 100 , τοὺς · ἐϰεῖ ἐξετάζοντα
BI, note πτῶμα, · ἐϰεῖ συναχϑήσονται
BI, note ϱατες, · ἐϰεῖνα τὰ αὐτὰ
BI, note δῆτ' · ἐϰεῖνον τὸν Θαλῆν
BI, s. 165 τὸν ἢ · ἐϰεῖνος ἐμέ, ἄϕωνος
BI, s. 165 τοσιν · ἐϰείνου ξυμϕέϱον
BI, s. 169 μενος · ἐϰείνου ὁϱμῆσαι
BI, s. 169 ν ἀπ' · ἐϰείνου· ὥστε μοι
BI, note ως δ' · ἐϰείνω τὼ λόγω
NB25:39 νϑενδε · εϰεισε ϕυγειν ο
Not1:4 iarum. / Johannes Damascenus · εϰϑησις αϰϱιβη
Not9:1 αυτῳ · εϰϑιστεν τα παντα Col:
KK:7 ִית / v. 17. · εϰϰλαω defringo, abscindo v. exscindo. /
Papir 326:2 Raadsforsamlingen ( ὁ · εϰϰλησιαστης) /
Not1:8 αλειν og · εϰλ: bruges vel undertiden som synonyma; men
Not1:8 lsen ell. Meddelelsen af Ev; · εϰλεγεςϑαι den Indgang, som Ev. har fundet: 1 Cor:
Not1:8 fund: 1 Cor: 7, 15.24. Ordet · εϰλεγεσϑαι har samme Betydning som det hebr: בחר‎.
Not1:8 ττειν, · εϰλεγεςϑαι, αιϱειν. Rom: 8,
Not1:6 רָפָה · εϰλειπειν, marvløse Væsener, kraftløse Skygger
BI, s. 141 ἴ τινα · ἐϰλεξάμενον δέοι ταύτην
Papir 15 ϑεϱια · εϰληϑητε). Meningen er altsaa: Gud har derfor sat
Papir 4:1 appropinquare. / Mth: 15, 32 · εϰλυϑωσιν
Not13:14 ed-Destinction mell. το · εϰουσιον og πϱοαιϱησις
BI, note νδϱὸς · ἐϰπεπληγμένου ϰαὶ ϕανεϱῶς
KK:7 וֹדָה / · εϰπιπτειν = נָפַל /
Not1:7 e sig ogsaa paa msklig Viis: · εϰϱαταιουτο
Papir 16 a dicit Philo circumcisio est · εϰτομη των ηδονων,
BI it Vidende eller mod sit Vidende ( · ἑϰών-ἀϰὤν); men da det vilde være en Taabelighed
BI, note αὶ σὺ · ἐλάττους τὰς βοῦς
AE, s. 8 ϱ αϱτι · ελεγον, ϰατα βϱα
BI, s. 219 ἄϱτι · ἔλεγον, μείζω τινὰ
BI, note ανῶς · ἔλεγον. Endog i Symposiet mod Agathon Pag. 54 (
Papir 279 στιϰων · ελεγχων. Hvad man forøvrigt veed om dem af Sextus
KK:7 erom havde han brugt Udtrykket · ελεειν ( v. 15.); men idet han nu gaaer videre
KK:7 , som ellers oversættes · ελεημενην ( 1 Pet: 2, 10) men begge Oversættelser
Not1:9 4. og de speciellere Udtryk · ελεος etc. – σωτηϱ
Not12:9 sthetiske, reent sympathetiske · ελεος ϰαι ϕοβος.
Not12:9 hetisk Indtryk; Virkningen er at · ελεος og ϕοβος blive reent
Not12:9 e, ved at forædle Sympathien. · ελεος og ϕοβος som egoistiske
KK:7 kratisk Forstand brugte Udtryk · ελεος sig til det som egl. er Løsnet i hele
SLV, s. 425 οβος og · ελεος, men tager da igjen i den saaledes afficerede
Not1:7 ης, το · ελεος, ϕιλανϑϱοπια,
SLV, s. 425 s' s Ord: δι' · ελεου ϰαι ϕοβο
Not12:9 den giver. / δι' · ελεου ϰαι ϕοβου
Papir 15 cfr. Gal. 5, 13. επ' · ελευϑεϱια
AE, note οχιας · ελευϑεϱιωτεϱον. ὁ
Not13:19 hed, Maadehold, Gavmildhed · ελευϑηϱιοτης., Retfærdighed. 6te Bog om Forstands-Dyder:
BI, s. 169 τοῦτο · ἐλϑεῖν ἀπ' ἐϰείνου·
BI, note βίᾳ / · ἕλϰει πϱὸς αὑτὴν
BI, s. 166 , ἀλλ' · ἑλϰόμενος ϰαὶ μόγις,
Papir 264:13 ϱων δε · ῾Ελλην ουϰ
Papir 264:13 , Σολων · ῾Ελληνες αει
DD:195.a μα της · ελπιδος ( dette sidste Udtryk er snarere en Beskrivelse
Papir 15 ntydning Sted; ikke heller er · ελπιζειν
Papir 15 ιϰοτας. · ελπιζειν εν
BI, s. 140 πολλὴ · ἐλπίς ἐστιν ἀγαϑὸν
EE:48 er den sande magister matheseos / · εμαϑεν αϕ' ων επαϑε
BI, note ιν γὰϱ · ἑμᾶς εἰϰός ἐστ',
BI, s. 242 ισμαι · ἐμαυτὸν ἀξιοῦν ϰαϰοῦ
PS, s. 244 α, αλλα · εμαυτον, ειτε τι ϑηϱιον
BI, s. 245 ὑπὲϱ · ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσϑαι,
BI, note λίγου · ἐμαυτοῦ ἐπελαϑόμην·
BI, s. 236 αὶ τὰ · ἐμαυτοῦ πϱάττοντος,
FB, note μον ουϰ · εμβαιης. Cfr. Platos Cratyllus § 402. Ast. 3die
BI, note δη δ' · ἐμβάς· /
BI, note ν γὰϱ · ἐμὲ ἀποϰτείνητε,
BI, note ϱωπον. · ἐμὲ δὲ ϑεῷ μὲν
Papir 15 ν Subj. kan være enten · εμε ell. υμας Det Sidste
BI, s. 165 ῖνος · ἐμέ, ἄϕωνος ἄν
BI, note erbeviste om, at de Intet vide: · ἐμοὶ δὲ τοῦτο,
BA i Forhold til Frelsen: τι · εμοι ϰαι σοι. Den undflyer
BA, s. 440 Dæmonisk raaber τι · εμοι ϰαι σοι. Det er
DD:39.a Livs-Udviklingen) τί · εμοι ϰαι σοι;
BA, s. 426 han nærmer sig: τι · εμοι ϰαι σοι;
BI, s. 142 ιέναι, · ἐμοὶ μὲν ἀποϑανουμένῳ,
BI, note r have Prygl. Smlgn. V. 1437: / · ἐμοὶ μὲν, ὦνδϱες
Not1:7 τηϱ εν · εμοι μενων. – Chr
BI, note ὑμῖν · ἐμοῦ ϰαταψηϕισάμενοι,
BI, s. 245 ὑμῖν, · ἐμοῦ ϰαταψηϕισάμενοι,
BI, note πεϱὶ · ἐμοῦ; λέγεται
BI, s. 236 έ τις · ἐμοῦ λέγοντος,
KK:7 י ϰατ' · εμου ομνυμι. Sensus
BI, s. 169 ή, ϰαὶ · ἐμπεσόντος αὖ ὕστεϱον
CC:7.a Chr. cum sp. t: Gratia vobiscum / · εμπλεϰω ( ex εν et πλεϰω
BI, note ὸ τῶν · ἐμῶν ϰατηγόϱων,
Not13:4 ϱτιον / / · ἑν / ϰαι πληϑος
Papir 15 idste er det bedste. / v. 18. · εν αγαπῃ ε
Papir 15 on istedetfor ινα · εν αγαπη etc
Not1:7 μενος · εν αγωνια Luc: 22,
Papir 77 οπτϱου · εν αινιγματι
Not1:7 λειος · εν ανϑϱωποτητι;
Not14:1 τῳ το · ἑν αποδοιη τι
BA, note s siger, at Verden skal forgaae · εν ατομῳ ϰαι
BI, s. 237 naar Alt forandredes for dem · ἐν ἀτόμῳ, ἐν
Not1:9 παντα · εν αυτοις. Act:
Not9:1 en er Verden og ellers Intet · εν αυτῳ εϰϑιστεν
EE:188 ου ϑεου · εν αυτῳ Joh: 9, 3. ligesom
Not9:1 του, · εν αυτῳ om Sønnen betegnes
Not1:9 παντα · εν αυτω συνεστηϰε.
Not1:9 παντα · εν αυτω. Act: 17, 24. τα
JJ:49 nt, at Pythagoræerne antoge, at · εν baade er πεϱιττον
EE1, s. 157 / οὔτ' · ἐν βϱοτοῖς
JJ:68.a εστι το · ἑν cfr. Tennemann 1ste B. p. 202 og note.
EE:33 ste i det gl.T.; men i det N.T. er · εν γλωσση λαλειν,
Not1:7 ϑηναι · εν δοξη 1 Tim: 3, 16. ποϱευεσϑαι,
KK:7 50. Commotus est auctor voce: · εν εϑνεσιν, in
BA, note ikket, i hvilket der hverken er · ἑν eller πολλα, og hverken
Not1:7 0 πατηϱ · εν εμοι μενων.
CC:7.a πλεϰω ( ex · εν et πλεϰω plico) implico.
BI, s. 141 νύϰτα, · ἐν ᾗ οὕτω ϰατέδαϱϑεν
Not1:7 λειος · εν ϑεοτητι
Not1:7 ϑειςα · εν Ιησου Χϱιςτῳ,
Not12:15 ουσι το · ἑν ϰαι το ὁλον
Not1:6 1. ειναι · εν ϰολπω Αβϱααμ
Papir 15 rklare ναος · εν ϰυϱιῳ for
Papir 15 gst bliver det, at henføre · εν ϰυϱιῳ til αγιον,
Papir 15 lighed ( Rom. 5, 8). / v. 21. · εν ϰυϱιῳ. Herved maa
Not12:15.a αλλος · εν μεγαλῳ σωματι,
Not12:15.a og nu en passant bemærker: · εν μεγεϑει γαϱ
Not12:15 ϱ ϰαλον · εν μεγεϑει ϰαι
BI, note λόγου, · ἕν μὲν εἶναι
DD:6 e sin Oprindelse og derfor vide Alt · εν μυστηϱιῳ.
DD:6 t Sandheden er skjult i Mysteriet ( · εν μυστηϱιῳ
EE1, s. 157 οὔτ' · ἐν νεϰϱοισι
Papir 15 m Rückert. / Epheserne. / 1, 8 · εν παση σοϕια
BI, s. 143 e: ἀλλ' · ἐν πενίᾳ μυϱίᾳ
Not1:7 . Chr: uddrev Dæmoner · εν πνευματι
Not1:7 σι εις · ἑν πϱοςωπον
BA, note μῳ ϰαι · εν ϱιπῃ οϕϑαλμου.
BI, s. 237 τόμῳ, · ἐν ῥιπῇ ὀϕϑαλμοῦ.
BB:26 νεϱωϑη · εν σαϱϰι etc) ere af reent
BI, note ει τ' · ἐν ταῖσιν ὁδοῖς
KK:7 ειπης · εν τη ϰαϱδια
Papir 4:1 6, 27. Alii judicium futurum · εν τη συντελεια
Papir 15 ιζειν · εν τινι eenstydigt med exspectare
Papir 15 πιζειν · εν τινι er at sætte sin
Not11:30 d ved Alleinheits-Lære, · εν το παν. Dette er imidlertid
Papir 15 ϰληϱ. / · εν τοις αγιοις.
Papir 15 de Hellige ere Guds Arvinger. · εν τοις αγιοις
BI, s. 169 άσϑω · ἐν τοῖς Βενδιδείοις.
Not11:16 Andet. Han dadler dem, der · εν τοις λογοις
NB12:20 rne. I Grund-Texten staaer: · εν τοις οχλοις
BI, note τα τῶν · ἐν τούτοις
EE1, s. 281 ϱας· · ἐν τούτῳ γαϱ
Brev 272 Maade det er at leve op ( · εν τουτῳ γαϱ
DD:43 der skal nævnes ikke blot · εν τω αιωνι
BI, s. 141 ίωϰεν · ἐν τῷ ἑαυτοῦ
BI, note ν, ἐὰν · ἐν τῷ εἰωϑότι
Not11:35 αϑεοι · εν τω ϰοςμω;
Not11:35 οςμω; · εν τω ϰοςμω
DD:43 υτω; men ogsaa · εν τω μελλοντι,
Not1:8 ϱωϑεν · εν τω πληϱωματι
Papir 15 forud for hverandre. / v. 6. · εν τω Χϱ. maa ikke, som
PS, s. 237 ηματα · εν ϕιλοσοϕια
Not1:8 ειν, το · ἑν ϕϱονειν. Rom:
Papir 15 Noget. πϱοελ. · εν Χ. er altsaa at sætte sin Tillid
Papir 7 er duas partes stat, mediator. · εν χειϱι בְ
Papir 7 rum explicarunt); Heb: 2, 2. / · εν χειϱι μεσιτου.
BI, note ϑεὸς · ἐν χϱησμοῖς
Papir 15 er formedelst det foregaaende · εν ω, da der ellers opstaaer en besværlig
Not14:1 ον) / / det Ene ( · εν) / det Mange ( πληϑος)
BA, note gelse, at Eenheden ( το · ἑν) bliver ældre og yngre end sig selv og
BA, note tager, at Eenheden ( το · ἑν) er og at den ikke er, og viser nu, hvad
BA, note εστιν · ἑν, αυτο τουτο
BA, note λλα δη · ἑν, τουτο ηδη
Not14:1 στι το · ἑν. / / 4. Heraklit. / Ild er den Kraft, ved
Not14:1 kunde bestemme το · ἑν. / μηδεν των
Not14:1 οτης; · εναντιοδϱομια.) /
Not11:28 t det altid ved το · ἐναντιον ( det Modsatte). Man kan gaae videre og
BOA, s. 233 εις το · εναντιον) er allerede den platoniske Dialektik opmærksom
BA, note ise det Modsigende ( το · εναντιον) om en enkelt Ting, der participerer i det
Not14:1 ϱοπη; · εναντιοτης; εναντιοδϱομια.)
Not14:1 emmelser blive virkelige ( · εναντιοτϱοπη; εναντιοτης;
KK:7 . / οπως · ενδειξωμαι. אֶת־כֹחִי‎
Not1:6 ϱιστω, · ενδημειν
JJ:271 d Hjælp deraf Paradoxet til et · ενδοξον. Hvor det dog er comisk med disse Msker,
Papir 15 . Rigtigere forklares det med · ενδοξος. /
Not1:8 οτους, · ενδυεςϑαι τα
Not1:8 ϱωπον, · ενδυεςϑαι τον
CC:2.d ortunitate facultate destituor. / · ενδυναμοω. /
Not1:7 νια Luc: 22, 44. · ενεβϱιμησατο τω
SFV, s. 45 αυτου · ἑνεϰα – og her var et uhyre Publikum Arm
KK:7 Zionis. P. vero ex Zione. Sed · ενεϰα longe aptiorem sensum verbis affert. Sæpius
AE, note αὑτου · ἑνεϰα ποιει το γελοιον,
Not13:16 υ ϰαλου · ενεϰα· τουτο γαϱ
KK:7 : abstulit. Apud LXX legitur · ενεϰα Zion, in salutem Zionis. P. vero ex Zione.
KK:7 ndium scripsit: εϰ pro · ενεϰα. / συγϰλειω
Papir 7 ασεων · ενεϰα. / των
Papir 7 ασεων · ενεϰα. primum de singulis verbis. /
Not4:29 μει – · ενεϱγεια. /
Papir 13:8 ουσια. / / · ενεϱγητιϰη /
Papir 4:1 ב). Chr. igitur malit · ενετειλατο in
Papir 4:1 espondet: Moses non jussit ( · ενετειλατο) sed permisit ( επετϱεψεν),
BI, note έαν. / Φ: · ἔνη γάϱ ἐστι
BI, note / Σ: τὴν · ἔνην τε ϰαὶ νέαν.
BI, s. 141 νατος · ἐνϑένδε εἰς ἄλλον
BI, s. 141 ου τοῦ · ἐνϑένδε εἰς ἄλλον
NB25:39 αι χϱη · ενϑενδε εϰεισε
BI, s. 140 ag. 154. § 40. C. D. E.): · ᾿Εννοήσωμεν δὲ ϰαὶ τῇδε,
Not11:17 ινας · εννοιας a) angeborne Begriffe, det første af
EE:46 μων ϰαι · εννοιων. / d. 23 April 39. /
Papir 7 ν. Difficultas in vocabulo · ενος absolute posito. Nonnulli subintellig
Papir 7 σιτης · ενος ουϰ εςτιν.
Not1:5 μενοι, · ενοχλουμενοι, ϰαταδυναςτευομενοι.
BI, note πειδὴ · ἐνταῦϑα ἀναβεβήϰαμεν
BI, s. 100 τοὺς · ἐνταῦϑα, διάγειν,
CC:6.b ex αυτος et · εντεα armatura, instrumentum,) qui ipse instrumento
BI, note τῳ ἂν · ἐντυγχάνω, ποιήσω, ϰαὶ
BI, note αὶ ἐξ · ἐνυπνίων ϰαὶ παντὶ
Not1:6 Vi skulle træde frem · ενωπιον του
Not4:25 liver derfor rigtigt kaldet · ενωσις ikke ενωτης.
Not4:25 σις ikke · ενωτης. De forholde sig derfor til hinanden som
Not14:1 at Alt opstaaer af Tal, ( · εξ αϱιϑμου) men
Papir 7 γγελοι · εξ δεξιων
Not13:28.a ν ητοι · εξ ἑαυτου ϰαταλαμβανεσϑαι
BI, note ων ϰαὶ · ἐξ ἐνυπνίων
Papir 15 a opdager man Hensigten. Ikke · εξ εϱγων have vi opnaaet
Papir 15 ende har sagt ουϰ · εξ εϱγων, saa opdager
Not13:28.a οϰει, η · εξ ἑτεϱου ϰαταλαμβανεται.
Papir 4:1 אתָ / 27. · εξ ολης της
Not1:8 εςϑαι · εξ υπνου, ανοιγειν
BI, s. 165 ϱχετο · ἐξαγϱιαίνεσϑαι, πϱοσέβλεψα
BA, s. 391 kket, kalder Plato το · εξαιϕνης. Hvorledes det end etymologisk forklares,
BI, note egen: μή τι · ἐξαμάϱτητε πεϱὶ τὴν
BI, s. 245 ν, μὴ · ἐξαμάϱτητε πεϱὶ τὴν
Not13:12 αμεις, · εξεις. ( Det sidste oversætter Garve ved Færdigheder
BI, s. 220 ἂλλον · ἐξελέγξω. Men man seer jo ogsaa, hvorledes han protesterer
BI, s. 165 ύσας · ἐξεπλάγην ϰαὶ πϱοσβλέπων
EE1, s. 281 ί σοι · ἔξεστιν· ἴδε πάλιν
Brev 272 αι σοι · εξεστιν); Alt ligger i Forestillingen; betragt Alt
BI, s. 100 ἐϰεῖ · ἐξετάζοντα ϰαὶ ἐϱευνῶντα,
BI, note ν ποτε / · ἐξεῦϱον ὀϱϑῶς τὰ
Papir 15 γαπη etc · εξισχυσητε; eller ogsaa en anacoluthon for εϱϱιζωμενων.
JJ:380 ( er predigte gewaltig – · εξουσια Mth: Ev. 7.). Og dog synes mig denne Sikkerhed
Not1:9 αϕιμ. 2) · εξουσιαι, ϰυϱιοτητες,
G, s. 26 bald ϰατ' · εξοχην argumentire. Forudsat, at det ikke er bar
FV, s. 14 t, som ϰατ' · εξοχην er » Problemet«, hele Forfatterskabets
IC, s. 92 gelse ϰατ' · εξοχην forholder sig altsaa til Gud-Mennesket,
SLV, s. 265 dtes ϰατ' · εξοχην Fætteren, en Pebersvend, hos hvem han
IC, s. 93 elsen ϰατ' · εξοχην ikke til, og just derfor er Christendommen
BA, s. 425 t man ϰατ' · εξοχην kan bruge indesluttet om Ufriheden. Man
AE, s. 102 elsen ϰατ' · εξοχην netop afgjørende for det Christelige
DJ, s. 74 rte ϰατ' · ἐξοχην og Zerline! Det er let nok at give Don
F, s. 511 heolog ϰατ' · εξοχην, der jo vilde være Tidens Idee. See saa
BA, s. 325 nesket ϰατ' · εξοχην, desto mere spænder den Vanskeligheden.
NB12:170 ϰατ' · εξοχην. / / No 3. 1 Cor: 11, 31. 32. /
NB9:11 te Digter ϰατ' · εξοχην. Der har neppe levet nogen Digter før
Not9:1 Msk. ϰατ' · εξοχην. Foreningen af de to Naturer forudsætter
IC orargelsen ϰατ' · εξοχην. Men hvad er Forargelsen, det Forargelige?
Papir 596 , ϰατ' · εξοχην: det har jeg, til mit eget Bedste, bevaret
FB, s. 196 leren ϰατ' · εξοχην; men han er en sympathetisk Natur. Selv
Not1:6 ος og ὁ · εξω ανϑϱωπος
Not1:9 ωπος og · εξω. 1 Cor. 15, 44. 1 Thess. 5, 23. /
Not1:6 ϰοτος · εξωτεϱον), i en fuldkommen Forstyrrelse af Sjælens
Not1:6 ϰοτος · εξωτεϱον, ϰλαυϑμο
BI, note ϱα, ὡς · ἔοιϰεν, ὑγίειά
Papir 15 α ( cfr. Gal. 5, 13. · επ' ελευϑεϱ
Papir 15 erfor Præteritum. / v. 10. · επ' εϱγοις
BI, note σῃς, / · ἐπ' ἄλλο πήδα
Papir 15 e have gjort, henføres til · επαγγ. αυτου; men til alle
EE:48 αϕ' ων · επαϑε Heb 5, 8. / d. 23 April 39. /
Papir 15 ναι εις · επαινον etc ikke strax indtræder, saa kunne
BI, s. 215 ψωμα · ἐπαιϱόμενον .... ϰαὶ αἰχμαλωτίζων
PS, s. 282 ϱοπον · επαϰολουϑει ἡ αταϱαξια.
Papir 29 oh: 11, 7. ( Mth: 27, 34.), / · επαυλις = טִיר Pallads. –
BI, note ον οὐϰ · ἐπαύσατο ἐσϑίων
PS, s. 229 g dem en eller anden Dumhed ( · επειδαν τινα ληϱον
BI, s. 141 πνος, · ἐπειδάν τις ϰαϑεύδων
BI, note νεται, · ἐπειδὴ ἐνταῦϑα
Not1:7 ανε Luc: 2, 40. · επεινασε Mth: 4, 2. διψω Joh:
BI, note μένου, · ἔπειτα τοσαύτη
BI, note αυτοῦ · ἐπελαϑόμην· οὕτω πιϑανῶς
BI, note ένους · ἔπεμπεν, εἰ ποιητέα),
KK:7 ητειν, · επεϱοταω = בִקֵש‎ שָאַל
NB10:180 lger: μοιϱα · ἑπεται, ell. ogsaa den seer Alt. » Dieses
Papir 4:1 το) sed permisit ( · επετϱεψεν), ratione habita duri vestri cordis ( קָשֵה־לב).
Papir 4:1 ιλατο in · επετϱεψεν. /
BI, note νεϱῶς · ἐπῃϱμένου /
Papir 15 ϱηγια. ( · επι – χοϱηγ
BI, s. 142 ονται · ἐπὶ ἄμεινον
Papir 15 ϱιαν, men · επι εϱγοις
CC:1.t ϕαλης ( · επι et σϕαλλω supplanto,
BI, s. 169 μῆσαι · ἐπὶ τὸ σϰέψασϑαι
BI, s. 169 ὴ οὐϰ · ἐπὶ τοῦτο ἐλϑεῖν
BI, note ησις · ἐπὶ χεῖϱον πϱάξεων
Not1:7 af Chr Lære angives som: · επιγνωςις
Papir 326:2 . ( Kjenderen) Kunsttalen ( · επιδειϰτιϰος) /
Papir 15 ιος μη · επιδυετω
Not1:6 ϰον; το · επιϑυμιϰον). 2. Om Sjelens egl. Substants. a den latinske
BI, s. 236 οντος, · ἐπιϑυμοῖ ἀϰούειν,
Papir 18 / ϰαταϱ. · επιϰ: / A om Msk: mod / 1) andre Msk: Jac: 3,
CC:1.p umentum favoris, gratum – / · επιϰαλεω Act. 7, 59. /
Papir 18 ϱασϑαι, · επιϰαταϱατος. /
BI, note δενὸς · ἐπιμελεῖσϑαι, πϱὶν ἑαυτοῦ
BI, note αυτοῦ · ἐπιμεληϑείη ..... μήτε τῶν
Not1:9 . פָקַד · επισϰεπτεςϑαι. Viisdom 14, 3 ἡ πϱονοια.
BI, s. 271 ie Tugenden zu einem Wissen ( · ἐπιστήμας) machte. Dieß ist nämlich unmöglich.
Not11:29 ydighed er i det græske · επιστημη af εϕισταμαι,
NB26:82 a Hedenskabet jo antog det, · επιστημη høiere end πιστις,
Not11:3 b. / Man kunde kalde Philosophie · επιστημη του οντος
NB26:82 std ind i dette: at Viden ( · επιστημη) er høiere end Tro ( πιστις.),
Not11:16 ϱωτη · επιστημη, πϱωτη ϕιλοσοϕια).
Not13:19 εχνη, · επιστημη, σωϕϱοσυνη,
NB26:82 τις – · επιστημη. /
NB26:82 τις – · επιστημη. /
Not11:16 οια ei til · επιστημη. Det har været hvad vi kalde den rene
NB26:82 egne noget langt lavere end · επιστημη. πιστις forholder
Not1:8 22. Coll: 3, 5.9. Tit: 3, 5. · επιστϱεϕεςϑαι
CC:1.t εγμα sonus / · επισϕαλης ( επι et σϕαλλω
PS, s. 244 αλλον · επιτεϑυμμενον, ειτε ημεϱωτεϱον
Papir 29 tilsat i LXX. /     v. 20 · επιϕανη נוֹרָא. /
Papir 15 ς της · επιχ. per juncturas quascunque constructionis,
Papir 15 αςης · επιχ. των αϕων
Papir 15 s) largitio, impensæ. Hinc · επιχ: apud profanos est suppeditatio, subministratio
BI, note Thi den Methode han har fulgt: · ἐπιχειϱῶν ἕϰαστον
Papir 15 nima corpus. – / v. 16. · επιχοϱηγια. ( επι –
Not1:9 , 3. ϑεος · εποιησε ουϱανον
Not1:7 15, 24 εϱγα · εποιησε, α ουδει
BI, s. 140 ὕτη ἡ · ἐπονείδιστος ἡ τοῦ οἴεσϑαι
BI, note st die eigentliche Beschauung ( · ἐποπτεία) folgte. /
BI, note ν / Betegnes nu her ved · ἔπος den grammaticalske Underviisning, og træder
Papir 251 , lignende Former ( β: · επουϱανιος alene 2 Tim: 4, 18.) ere: β: του
F gaaet mig selv saaledes, om end min · εποχη har forhindret mig i at udgive mig for
PS, s. 281 ske Skepsis var retirerende ( · εποχη); de tvivlede ikke i Kraft af Erkjendelsen,
BI, note med en skeptisk Paaholdenhed ( · ἐποχή); men denne Paaholdenhed er Personlighedens
PS, s. 282 σι την · εποχην, ἡ σϰιᾳς
BI, note μή τι · ἔπϱαττες ἀλλοῖον
BI, note πεϱὶ · ἐπῶν ἢ ῥυϑμῶν
Papir 15 αγαπῃ · εϱ. enten maa man med Koppe antage en Inversion
Papir 15 . i den Hensigt at fuldbringe · εϱγα αγαϑα ( cfr. Gal.
Papir 15 en i Sandhed gode Gjerninger. · εϱγα αγαϑα i Plur. er sjeldnere;
Not1:7 l: 2, 9. – Joh: 15, 24 · εϱγα εποιησε, α
Papir 15 ndeligere Singul.; men aldrig · εϱγα νομου
BI, s. 84 αυτῶν · ἔϱγα ὁ μὲν ϰαλῶς
EE:188 ωϑῃ τα · εϱγα του ϑεου εν
Not1:8 οπλα, ell. · εϱγα του σϰοτους,
Papir 15 lge af den, og da ikke blot · εϱγα, befalede Gjerninger; men i Sandhed gode
Papir 15 ν, men επι · εϱγοις αγαϑοις.
Papir 15 teritum. / v. 10. επ' · εϱγοις αγαϑοις.
Not1:8 ν τοις · εϱγοις. Tit: 1, 16. βλαςϕημειν
NB29:29 βιος, · εϱγον δε ϑανατος.
BI, s. 208 re det ved at underforstaae · ἔϱγον, σημεῖον
Papir 15 an Hensigten. Ikke εξ · εϱγων have vi opnaaet σωτεϱιαν,
Papir 15 gt ουϰ εξ · εϱγων, saa opdager man Hensigten. Ikke ε
BI τοι δ' · ἐϱεβοδιϕῶσιν ὑπὸ τὸν
BI, s. 100 τα ϰαὶ · ἐϱευνῶντα, ὥσπεϱ τοὺς
NB10:180 μονες · Εϱιννυες. /
Papir 14:6 ϕιας. / · εϱμενεια
Papir 15 ller ogsaa en anacoluthon for · εϱϱιζωμενων. /
Not1:6.n υϱιος · εϱχεται εις το
Not1:7 ου – ὁ · εϱχομενος – ὁ
BI, s. 142 ἡμῶν · ἔϱχονται ἐπὶ ἄμεινον
JJ:41 ουδεις · Εϱωτα εϕυγεν
FB, s. 192 δεις · ῎Εϱωτα ἔϕυγεν ἤ
BI, note τίς με · ἐϱωτᾷ νέος, ἐὰν
BI, s. 84 ε, ἔϕη, · ἐϱωτᾷς με, εἴ τι οἶδα
BI, s. 86 at han kun forstaaer sig paa · ἐϱωτιϰά. Og naar vi da i Mem. III, 11 høre Socrates
EE1, s. 272 ονή. / 190. · ἔϱωτος. / Καϱιων. /
FB, note ς δις · ες τον αυτον
Papir 251 lger den almdl Sætning: · εσεσϑε ουν υμεις
BI, note ὐ γὰϱ · ἔσϑ' ὅπως /
BI, note ύσατο · ἐσϑίων ( 4), men blev i den Grad moralsk forbedret,
Not13:10 μενου. / · εσϑλοι μεν γαϱ απλως,
BI, s. 169 ϱῶτον · ἐσϰοποῦμεν εὑϱεῖν, τὸ
BI, note τωϑεν · ἐσϰόπουν, /
Papir 77 αϱτι δι' · εσοπτϱου εν
BI, note ἰϰός · ἐστ', ἢν μὴ δίϰαια
BI, note υτέϱω · ἐστὲ γένει·
Papir 15 αϱιτι · εςτε σεσωμενοι).
Papir 264:13 αιδες · εστε, γεϱων
Papir 6 τεϕω perf. pass. · εστεμμαι
AE, note ærker ( Rhetoriken 3, 18.): · εστι δ' ἡ
BI, s. 100 ι μέν, · ἔστι δ' οὔ. ( Ast 8 B.
Not12:15 ι ταξει · εστι, διο ουτε παμμιϰϱον
EE:19 λυϑεος · εστι εϰ ποϱνης.«
BA, note αλλο τι · εστι η μεϑεξις
BI, s. 169 ϰαϰία · ἐστὶ ϰαὶ ἀμαϑία
BI, note νη γάϱ · ἐστι ϰαὶ νέα τις
BI, note ἀξία · ἐστὶ ϰαὶ οὐδενός.
BI, note ἀξία · ἐστὶ ϰαὶ οὐδενός
AE, s. 8 τα τοι · εστι ϰαι πεϱιτμηματα
BI, s. 100 οϕός · ἐστι ϰαὶ τίς
BI, note ἢ, ποῦ · ἐστι Κϱιτίας);
Not14:1 ι ποτε · εστι, λεξειν τα
EE:105 πϱεπες · εστι μοιχεια. –
EE:19 απατωϱ · εστι, ὁ δε πολυϑεος
Papir 16 moralem. / Collos: 2,22 α · εστι παντα εις
EE1, s. 272 ος. / 189. ...... · ἐστὶ πάντων πλησμονή.
BI, note ὸν τί · ἐστι πϱᾶγμα πόϑεν
Not1:9 36. – ουϰ · εστι πϱοςωποληψια
Papir 260:3 n Vanskelighed, at Ordet · εστι slet ikke kan tilhøre Xst., saa fremt
Papir 260:3 t syrochaldaisk, at hvis · εστι stærkt urgeres nærmer man sig Kath:)
BI, s. 141 ληϑῆ · ἐστι τὰ λεγόμενα,
BI, s. 137 μηδέν · ἐστι τελευτήσαντι,
BI, note ξιός · ἐστι τῇ ἀληϑείᾳ
JJ:68.a ν οντων · εστι το ἑν cfr. Tennemann
Not14:1 οντων · εστι το ἑν. /
Not11:22 σοϕου · εστι το ϑαυμαζειν.
BI, s. 140 τεϱόν · ἐστι τὸ τεϑνάναι·
BI, note ὅστις · ἐστί, ϰαὶ τὸν ἥττονα,
BI, s. 141 ατός · ἐστι, ϰέϱδος ἔγωγε
BI, s. 167 ϰαιόν · ἐστι, og udfører den nærmere saaledes,
FB, s. 173 ταυτ' · εστι, πεϱιπετεια
BI, s. 169 ἶδα ὅ · ἐστι, σχολῇ εἴσομαι
BI, s. 140 δέναι · ἐστὶν ἃ οὐϰ οἶδεν·
BI, s. 140 λπίς · ἐστιν ἀγαϑὸν αὐτὸ
AE, note ελοιον · εστιν ἁμαϱτημα
BI, s. 140 μαϑία · ἐστὶν αὕτη ἡ ἐπονείδιστος
BA, note ' ει ὁ · εστιν ἑν, αυτο τουτο
BI, s. 140 ν ἄλλο · ἐστὶν ἢ δοϰεῖν
BI, s. 169 αίμων · ἐστὶν ἢ εὐδαίμων.
BI, s. 219 ἥπεϱ · ἐστὶν ἴσως ἀνϑϱωπίνη
BI, s. 84 ϰαλόν · ἐστιν; Νὴ Δί', ἔϕη,
BI, s. 141 ῆσαί · ἐστιν ὁ ϑάνατος
BI, s. 141 ησίς · ἐστιν, ἀλλ' οἷον
BI, note ῖν, τί · ἐστιν, ἅνα μὴ ϰαὶ
BI, s. 169 ι ποτ' · ἔστιν, ἀϕέμενος
Papir 264:13 ην ουϰ · εστιν, er den bedste og meest prægnante Aphorisme
BI, note τατός · ἐστιν, ὅστις, ὧσπεϱ
BI, s. 140 ϰαϰόν · ἐστιν. ( Smlgn. Ast Pag. 146 § 37 B.). /
DD:158.c ϱ ϑεου · εστιν. / Derved er Vanskeligheden i at bedømme
Papir 7 ος ουϰ · εςτιν. Difficultas in vocabulo εν
Papir 15 sse Ord med τις · εςτιν: hvor stor er hos de Hellige Haabet og Herligheden
BOA, s. 127 ϱανος · εστω, og saaledes ogsaa Een være den Extraordinaire.
Papir 29 in Aand, altsaa ikke partielt · εσχαταις ημ אֲחַרֵי־כֵן.
Not1:6 υμα; ὁ · εσω ανϑϱωπος
Not1:9 αϱξ· · εσω αντϱωπος
Papir 4:1 n Deel το δε · εσωϑεν gaaer han ind i Billedet igjen. Saaledes
Papir 7 onem respondet P: hisce verbis · ετεϑη διαταγε
EE1, s. 45 τας; · ἐτεὸν ἡγεῖ γὰϱ
BI, note μίζων, · ἕτεϱα δὲ ϰαινὰ
Brev 79 ς og ikke er bleven · ἑτεϱοζυγων
Not14:1 den uligesidede Fiirkant ( · ἑτεϱομηϰες) / /
Not13:4 ον / ϰαι · ετεϱομηϰες. / /
Papir 25 relsen. – / το · ἑτεϱον ( τατεϱον).
TSA, s. 103 ikke det Andet ( το · ετεϱον) men er en simpel Fordoblelse. Det at han
BOA, s. 219 r ikke det Andet ( το · ετεϱον) men er en simpel Fordoblelse. Det at han
TSA, s. 102 ke er det Andet ( το · ετεϱον), dersom den paa nogen Maade blot skulde
BOA, s. 219 kke er det Andet ( το · ετεϱον), dersom den paa nogen Maade blot skulde
SD, s. 166 g med det Andet ( το · ετεϱον), og har kun et illusorisk Skin af som var
BA, note m det Dialektiske. ( το · ἑτεϱον.) Tvetydigheden viser sig ogsaa hos Schelling;
SLV, s. 236 , fordi den Anden ( ὁ · ετεϱος) ikke har den Undseelse, som Enhver i sit
Not13:28.a ει, η εξ · ἑτεϱου ϰαταλαμβανεται.
AE, note λοχος · ετεϱου. Ironikeren nyder selv det Comiske, i Modsætning
BI, note ig Undtagelse er Mem. IV, 4, 6: · ἔτι γὰϱ σύ, ἔϕη,
NB15:73 ϱος γ' · ετι ζωτιϰῳ αγϱυπνον.
BI, note ασταὶ · ἔτι μᾶλλον ἐϑοϱύβουν
BI, note ύτοις · ἔτι τοῖσι ϰαϰοῖς
BI, note ϑεός, · εὖ ἴστε. Smlgn. Ast 8.
EE1, s. 46 νης. / 35. · εὐ πϱοσβιβάζεις
Not1:7 , 47. Derfor kaldes Læren · ευαγγελιον
EE:47 ος εις · ευαγγελιον. /
BI, s. 141 σιλέα · εὐαϱιϑμήτους ἂν εὑϱεῖν
BI, note , ἀλλ' · εὐβουλίαν, ἔϕη. /
BI, s. 169 ὸ οὐϰ · εὐδαίμων ἐστὶν ἢ
BI, s. 169 τὶν ἢ · εὐδαίμων. ( § 354 B.). /
Not1:7 endt ϰατ' · ευδοϰιαν
Not1:7 , ϰατ' · ευδοϰιαν, ην
BI, note ος ϰαὶ · εὐεξία τῆς ψυχῆς,
BI, note ναίαν · εὐήϑειαν· τὴν ἀδιϰίαν
CC:1.u τος ( α pr. · ευϑετος) non appositus, non aptus, incommodus. /
Not13:4 μενον / / · ευϑυ / ϰαι ϰαμπυλον
Not14:1 ον) / / det Lige ( · ευϑυ) / det Krum̄e ( ϰαμπυλον)
AE, note rlig Uendelighed af Verdener. ( · ευϑυς αοϱιστο
JJ:55 toiker bruger i ond Forstand: · ευϰαταϕοϱια
PS, s. 221 selv og ønsker Enhver denne · ευϰαταϕοϱια εις παϑος,
Papir 18 1. om ευλογ., · ευλ. ευλ: / Disse bruges A om Msk:
Papir 18 λογ., ευλ. · ευλ: / Disse bruges A om Msk: /
Not13:32 de ved at besidde det Gode) / · ευλαβεια ( klog Forsigtighed mod det Onde.) /
Papir 18 , קללה. / 1. om · ευλογ., ευλ. ευλ: /