S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB14:15 Dig ikke som de Andre« ( · cfr » Frygt og Bæven«). Altsaa
PMH, note jentagelsen« p. 133. / · cfr » Gjentagelsen« p. 142.
PMH, note nitid og forgyldt Bind. / Anm. · cfr » Gjentagelsen« p. 147.
Brev 25 Og der er ingen Gjentagelse ( · cfr » Gjentagelsen«) –
Papir 205 ger, udvikle sig af Blomster / · cfr » speculative Darstellung des Christenthums
BOA, s. 230 isk Fortolkning af ham selv ( · cfr § 1.) intet Nyt har at bringe; –
Not12:17 der har opfattet Helvede comisk · cfr § 270. ( den engelsk Prælat han
Not13:23 nertie naturelle des corps · cfr § 30. / / Leibnitz mener, at Grunden
Not13:23 olition for den handlende. · cfr § 401. / / Fra § 406 følger
Not13:23.b æder ikke er tjent dermed. · cfr §. 134. / Forskjellen mell. Nødvendighed
NB13:2.a alt / p. 133 n. / / Om mig selv · cfr ..... p. 39 / I Journalen p. 91. NB12 findes
DD:1 Gott ist Gott« / · cfr / d. 29 Maij 37. / den abstracte Polytheisme
NB12:3 et / p. 172. / / / Mit Standpunkt · cfr / p. 230. / / Noget mig selv betræffende
Papir 15 ς cfr Rom XI, 33. – ( · cfr 1 Cor. 1, 24., hvor Paulus siger, at Chr:
Papir 4:1 hominibus quam ex gratia Dei · cfr 1 Cor: 3, 6. / Mth: 13, 36 etc. Meningen
Not4:41 Bestyrkelse ved Fornuften ( · cfr 166 Wenn altso nur die bestätigte Theorie
JJ:59 d? / Kan Dolken dræbe Tanker? / · cfr 1ste B. p. 299. / Bevidstheden forudsætter
NB3:61 t er derpaa det kommer an. ( · cfr 2det Blad 1ste Spalte, og 1ste Blad 4de
Papir 252:1 ogsaa hvorledes Satan ( · cfr 378 etc) viser Faust de rædsomme Følger
Papir 326:3 sin Rethorik. – / · cfr 3d Bog 1ste Capitel / / kun 1ste Bog 3d
AA:32 ud Mahomed og andre vore Afguder ( · cfr 45 i Holger.) / Forøvrigt har jeg i
NB14:34.c holdes i Stræben. / S. K. / · cfr 55 i denne Journal. m: / Dersom jeg, istedetfor
Not13:11.b Deel af Sjælen at gjøre · cfr 6 B. cap. 1. cfr. 10, 8. / Aristoteles
JJ:449 ein Martyrer, aber des Teufels. / · cfr Abraham a S. Clara / samtl. Skr. X B.
KK:7 v. 21. Timotheus et Sosipatrus · cfr Act. 20, 4 in eodem itinere per Macedoniam
JJ:439 ,« at Veien svinger af. ( · cfr afsluttende Efterskrift 2d Deel. Cap. II.
NB2:157.b kom til Verden for at lide. ( · cfr afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
Not2:12 r. Cartophilus. Dørvogter.) / · cfr Almindelig Morskabslæsning i Danmark
NB13:27 lige Taler i forskjellig Aand. ( · cfr angaaende dette den lille Opsats, som ligger
JJ:17 drages til sig af det Lige. / · cfr Arist. Ethik 8, 2. / Det er gaaet i Videnskabernes
Not13:10 ϰαϰοι. / · cfr Aristoteles Ethik. 2d B. cap. 5. / Den
JJ:22 d for lykkelig og hæderlig. / · cfr Aristoteles Politik 5, 10 ( hos Garve p.
NB8:9 andt, ell. vi ere ikke Christne. / · cfr Arndt. 2den Bog Cap. 5, § 2. / Thi
Not13:7 Modsætning bør have ( · cfr artic. LXXXVII.). Dette er mig af Vigtighed
Not13:7 o ingen Modsætning har ( · cfr artic: LIII.). Ligeledes at cupiditas ikke
JJ:75 ν ειναι. / · cfr Ast 2 Tom. p. 22. / Anlæg. / Et Msk.
FF:96 l den græske Musiks Grundtone ( · cfr Bindesbøll). / Et Middel for at sikkre
Not1:2.c ær vigtigt. Eph: 4, 5-6.). / · cfr Bockshammer pag 1 og 2. / Man maa dog mærke,
NB23:138 udenfor Verden.« / · cfr Böhringer 1ste D. 1ste Afd. p. 294.
NB23:145 til Gud – som Børn. / · cfr Böhringer 1ste D. 2den Afdl. p. 258.
NB23:155 den var Spilfægterie. / · cfr Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 172.
NB23:165 en grusom Tolerance.« / · cfr Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 366
NB23:169 mere i Gud, men udenfor Gud. / · cfr Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 498
Papir 457.a me i Forhold til Sandheden. / · cfr Böhringer 2det Bind 1ste Afdl. p. 295.
NB28:35 l Aflads-Brevene under Cyprian ( · cfr Böhringer die Kirche und ihre Zeugen,
NB23:135 erstattet ved udvortes Prunk. / · cfr Böhringer die Kirche und ihre Zeugen
DD:41 Cor: XII, 10 etc.) 2 Cor: XIII, 4. · cfr Calvin til dette Sted: nos infirmi sumus
Not13:12 tter Garve ved Færdigheder · cfr cap. 5. hos Arist: cap 4 i 2d Bog.) /
NB:73.a modsiger sig derfor ogsaa ofte. · cfr Carus » Psyche« cfr p. 156
NB23:51 f Naturen en lang Næse ( · cfr Claudius): da Slaget var gjort, jeg har
Papir 251 m holden under denne Form. · cfr Clausens Tab: synop:. – / Mth: føier
Not13:8.c os Spinoza pathetisk Overgang. · cfr cogitat: metaph: Pars 1. cap III Slutning.
Not12:4 et Andet i Ethiken? – · cfr Curtius p. 388. / Marthensen? / Poesien
NB:91 n doch nur sehr vieles wunschen. / · cfr Daubs theologiske Moral. / Samtl. Skr.
Not4:41.a.a imod ikke ved Traditionen. / · cfr de første Forelæsninger. / Jeg troer,
NB16:14 nei, hverken forud ell. bagefter · cfr de philosophiske Smuler) men maa erfares.
EE:103 t angivende Individ et Mord. · cfr de Wette p. 215. / d. 3 Juli 39. / Den
DD:61 und af den slumrende Ironie ( · cfr den anden Bog No 2.) veed man egl. ikke,
NB2:186.a den og puste den til Flamme. / · cfr denne Bog p. 160 o: fl. / Det tænker
NB2:157.d . / cfr. Journalen NB3 p. 78 / · cfr denne Bog p. 194. / Christi Lidelse er
NB2:72 berøver men forhverver Haab. / · cfr denne Bog p. 238. / 3. Det Glædelige
NB11:122.a tet og citerede Luther. / / / · cfr denne Journal / p. 217 o: fl. / NB. /
NB11:123.b u ender. / cfr Hoslagte / NB. · cfr denne Journal p. 157. / ad Journalen NB11
NB6:61.a uft, og forjage al Vigtighed. / · cfr denne Journal p. 18. / Hvad jeg ofte nok
NB15:3 er til Fredags-Prædikener · cfr det / rene Blad foran i Journalen NB14.
Not9:1 ste. Den første Overgang, · cfr det Foregaaende, gjør Msk blot til den
NB25:86 nkt os noget langt høiere ( · cfr det N. T.) det virkelig at være i Slægt
NB31:29 fskyet forbandet o: s: v: ( · cfr det nye Testamente). Og Gud hader hele
NB29:58 det var de Christne – · cfr det nye Testamente. / O, Luther /
DS, s. 193 es i sin Sandhed, saa kommer ( · cfr det nye Testamentes Forudsigelse) den sande
NB20:3 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14 /
NB22:3 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB27:3 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB23:3 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB18:2 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB24:3 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB25:3 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB21:3 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB16:3 er til Fredags-Prædikener · cfr det rene Blad foran i Journalen NB14..
NB28:4 til Fredags-Prædikener / · cfr det rene Blad foran Journalen NB14. /
FF:215 det skal knage i æ Si' been. / · cfr det Sted i Claudius, der ligger et Mærke
JJ:417.a naar Anklageren er en Død.) · cfr Deutsche Märchen und Sagen v. I.W.
DD:70 che Elfenmärchen p. XCVII · cfr Deutsche Sagen No 41, 49; 304. Thiele 1,
Papir 179:4 dvikling i Riim etc Ordspillet · cfr Diez p. 101 o: f: / Ligesom H: Steffens
JC, s. 55 τεϱον. ( · cfr Diog: af L. Lib. 1. § 36.). Kan da
NB7:20.a elsen for hendes Ægteskab. / · cfr dog Journalen NB5 p. 65 n:. / Man maa see
NB4:5 ens Huus« ( Prædikeren) · cfr en af de tidligere Journaler. / Denne skal
BB:42 forud for al hvad der skal skee ( · cfr en Lap Papir); men ligesom den kan virke
NB14:44.d eligieus Forf fra Begyndelsen. · cfr en Lap, som ligger i Journalen NB13, at
NB24:77 ræsk var Kjætterie. ( · cfr Erasmus Rotterdams Leben v. Adolph Müller
JJ:37 idenskab man dog ikke vil opgive / · cfr Erdmanns Udgave af Leibnitz p. 652, 2 Spalte.
JJ:24 la raison paresseuse« · cfr Erdmanns Udgave p. 470, anden Spalte. –
NB13:86.c il philosophiske Smuler. / Anm · cfr et lille Skrift » Forord«
JJ:108.a vide Beskeed om Veier og Vind ( · cfr et Sted i Evangel.: naar Himlen rødmer
Not15:5.a mig en stor, stor Glæde! / · cfr etsteds i Journalen NB12 henimod midtveis.
NB20:153.a Levebrød at bortgive. / ( · cfr etsteds i Tischreden) / Den bestaaende
NB:176 r blev nøiagtigt samlet alt op · cfr Evangeliet. See, det mskelige er, ikke
EE:96.a t gik Skrædderen i Himmelen ( · cfr Eventyret: Skrædderen i Himlen) for
EE:13 præsent med Begivenheden selv. · cfr Exod. 33, 20-23. v. 22: Wenn den nun meine
Papir 202 velen bliver tagen ved Næsen · cfr fE Historien om Virgilius i v. der Ha
Papir 39 n Gaade, man skulde løse. · cfr fE: Erzählungen und Märchen v.
NB16:27 vet sin første Kjerlighed tro · cfr Forordet til hans Dogmatik. / Han er et
BOA, s. 239 de at der var en ond Aand til · cfr Forordet til Prædikenerne) har indgivet
Papir 39 opfattedes i ældre Tid ( · cfr forøvrigt en anden Lap Papiir, som maa
NB24:160 ngen und waren voll.« / · cfr Galle: Melanchton als Theolog Halle 1840
EE:172.a r end en Ko. / d. 31 Aug. 39. / · cfr Gen 41, 32.: » et quod iteratum
NB10:52.a , vil kun være en Digter. / · cfr Goethe West-östlicher Divan. Sämtl.
Papir 84 Land, hvor man kun hører Suk ( · cfr Görres. p. 61 – / Det var ogsaa
DD:1.a paa Flerhedens absolute Eenhed. ( · cfr Göschel.). / Monotheismen skjuler sig
NB23:82 thigte Fürstellung § 41. · cfr Guericke Franckes Leben p. 52. note. /
Papir 94:2 g – / Hedninger – / · cfr Gynther II. p 118 nederst. /
Papir 283:2 v Bestemmen en ny Qualitet? / · cfr H. Steffens was ich erlebte / X B. p. 118
JJ:129 Sohn, aber nicht der Bote. / · cfr Hamann 3d B. p. 190 m: / NB.: /
Papir 409:2 diken af Löffler ( · cfr Handbuch deutscher Beredsamkeit v. Dr.
Papir 252:1 gde Ulykker paa Halsen ( · cfr hans Tale p. 28-37.). Ideen altsaa til
EE:46 April 39. / den høiere Kritik / · cfr Heb: IV, 12 ϰϱιτιϰος
EE:21.1 finder man den dybe Sympathie. / · cfr Heb: IV, 15 ου γαϱ
Not12:8 riften siger ogsaa omvendt. · cfr Hebr. 4. / Naar al Poesie er Efterligning,
NB15:21 nge ere Kaldede Faae Udvalgte. ( · cfr Helfferich Mystik 2den Deel p. 319.) /
NB24:63 herske over store Steder. / · cfr Henry Calvins Leben 1ste D. p. 91 og 92.
JJ:7 zurück als Nachwelt«. / · cfr Herder zur Litteratur und Kunst 16d B.
Not7:21.a η αυτη · cfr Hermann Geschichte und System der platonische
NB12:111 e sig selv som en Dreng. ( · cfr herom etsteds i denne ell. i den foregaaende
Papir 438 Guds Rige er inden i Eder · cfr hiint Sted i Mtth: 3) Guds Rige er i Himlen.
NB:64.b gen ud paa sin yderste Spidse) / · cfr Hoslagte / – Mængden – /
NB11:123.a Det, hvorved jeg nu ender. / · cfr Hoslagte / NB. cfr denne Journal p. 157.
NB11:123 antbemærkning: » · cfr Hoslagte« ( NB11:123.a). På
Papir 251 ium Mathæi. / Til 2, 23 · cfr hosliggende Seddel. / 3, 2. Denne Form
DD:6.e std. selv udvikledes Parodien ( · cfr hvor det ypperligt er skildret i W. Scott
BB:6 denste Unterhaltung. – / · cfr i denne Anledning Heyne ( romantische Schule
BB:14.d en ene saliggjørende Kirke. / · cfr i denne Anledning Schlegels Bemærkninger
NB2:201.a Modgang ergo er den Medgang. / · cfr i denne Bog p. 73, 190 og 191. / Naar Fiskeren
Not13:34 Ryggen af Bevidstheden. ( · cfr Indl: p. 71 n:). Paa en lignende Maade
EE:178.a remtiden. / d. 10 Sept: 39. / / · cfr Isabella v. Ægypten, Keiser Carl des
NB9:72 vil consulere ham. det Rørende · cfr især i den anden Afhandling af 2den
JJ:223 kende eller jeg tænker. / · cfr Jacobi S.W. 2d B. p. 102. not. / Baco siger:
NB21:75 Det, som Wesley foreskrev ( · cfr Joh. Wesleys Leben o: s: v: oversat af
EE:151.b.a er naturligviis stykkeviis / · cfr Joh: 16, 16: Om en liden Stund skulle I
Not1:7.j aa Storheden af Forsynets Naade · cfr Joh: 3, 16. Rom: 5, 8. 1 Joh: 4, 9. Phill.
NB28:4 a til en Fredags-Prædiken · cfr Journal NB17 p. 30. / Om Askese. /
Not13:39.a ng, og derved en Interesse. / · cfr Journalen J.J. p. 274, 276, 278, 280. /
Papir 357.a Haab. / 6) Dødens Seier. / · cfr Journalen JJ p 296 / Dødens Bedrag,
Papir 342 [ Paa Omslaget:] Udkast. / · cfr Journalen JJ p. 216.217. / Lovtale over
NB2:137.a e saaledes lod sig gjøre. / · cfr Journalen JJ. p. 160 m: / M: H: t:
NB2:115 ia et psychologisk Experiment. ( · cfr Journalen JJ.). / Saa maa der avancer
NB2:72 kun een Gang men seirer evigt. / · cfr Journalen NB. p. 206. / 2. Det Glædelige
BN · cfr Journalen NB11 p. 157. / Hvis de tre Skrifter
NB12:181 er at flye ham, at frygte ham. · cfr Journalen NB11 p. 186. / No 2. Luc: 18,
NB12:70.b Χstne er Spilfægterie. · cfr Journalen NB11 p. 258. / Digterisk af en
NB10:2 al findes om Forfatterskabet · cfr Journalen NB11 p. 4. samt p. 126. /
NB27:3 a til en Fredags-Prædiken · cfr Journalen NB17 p. 30. / Forsagelsen. /
NB4:19 ikke tør tro det Saligste. / / · cfr Journalen NB2 p. 190 og 191 / / Saaledes
NB4:19 farenhed, Forfarenheden Haab. / / · cfr Journalen NB2 p. 238. / / No 3.         Det
NB6:25.a elv vilde lægge til Grund. / · cfr Journalen NB2 p. 250. / Dette er egl. det
NB4:19 Ankeret at holde den Troende. / / · cfr Journalen NB2 p. 73. / / No 2.         Det
NB26:39.a stdommen. / Om mig selv ( · cfr Journalen NB24 p. 68.) / Den Hellig-Aand
Papir 434 ngeliet: den gode Hyrde. / · cfr Journalen NB25 /
NB24:54.d af mig. / d. 5 Aug. 1852. / NB · cfr Journalen NB26. p. 92. / Og en Afgjørelse
NB5:31.a om ender med Indbydelsen. / / / · cfr Journalen NB4 p. 163. / cfr p. 12. /
NB4:151.a indring, at der er Trøst. / · cfr Journalen NB5 p. 26 o: fl. / / /
NB24:54.g e at tale om 17 andre Hensyn ( · cfr Journalerne fra den Tid) blot det, det
NB24:54.a ellige Henseender ønskede ( · cfr Journalerne fra den Tid) ogsaa fordi det
Papir 179:4 ht der wildbewegten Töne ( · cfr Karikaturen des Heiligsten 2. D. p. 103).
DD:27 Sjælemesse for Afdøde) · cfr Kerner eine Erscheinung aus dem Nachtgebiete
Papir 239 Rigtige ligesom hiin gl. Sect ( · cfr Kirkehist.            ) at gjenemgaae
BB:9 / fliegendes Blatt aus Cöln. / · cfr Knaben Wunderhorn 1. p. 214. / d: 8 Sept:
BOA, s. 229 s lovte at lade sig føde ( · cfr l: c. p. 14 ø., p. 15, 16.) ɔ: han
JC ne ist die angenehmste.« ( · cfr Lebenslaüfe 1. p. 200.) / Efterhaanden
JJ:28 risk Skrift: fur prædestinatus. · cfr Leibnitz Theodic. § 167. / Hvad kan
Not13:6 og den chr. Kirkes Mellemkomst. · cfr Leibnitz Theodicee 1, § 96. / Franciscus
NB10:73 maae vi leve som de Faae. / · cfr Liguori Betrachtungs und / Gebetbuch Aachen
DD:193 og hvad der er skeet med os. · cfr Luc 8, 39. / d. 9 Jan: 39. / .... thi hvad
DD:201.a 11 o: s: v:) / d. 18 Jan: 39. / · cfr Luc IX, 29. / Herre! gjør Du vort Hjerte
DD:190.a euteronomion. / d. 6 Jan: 39. / · cfr Luc: IX, 31. / Det er det Forvirrede ved
Papir 403 aabe hinanden et Ord o: s: v: / · cfr Luthers Prædiken paa Evangeliet 19de
NB13:86.d Forord« No / Anm · cfr Maanedsskrift for Literatur. / Literaturen
EE:89 som hiin Skjorte Enhver. – / · cfr magyarische Sagen v. Graf Mailath. p. 152.
Not13:34 Last erliegend.« ( · cfr Marbach Gesch. d. Philosoph. 2d B. p. 82.).
DD:201 æmoniske var for Disciplene. ( · cfr Mc. IX, 11 o: s: v:) / d. 18 Jan: 39. /
DD:201 jerget at opslaae der vort Telt ( · cfr Mc. IX, 5 etc); men vi maae som Disciplene
FF:29 af Skyggen etc. ɔ: Allegorien, · cfr mine Papirer over det Romantiske, det Classiske
Papir 218 amme Reflexion hos Andre. / · cfr Molbech. Forelæsninger 2d D. p. 234.
CC:1.v εαυτον ( · cfr Mth. 4, 6) irruit / ex σϰαπτω.
BOA, s. 119 ystede paa Hovedet« ( · cfr Mth: XXVII, 39.) – og dog at være
NB27:61 den vil forædle Lysten ( · cfr Mynster) / Stoicisme – det at afdøe
NB14:109.a nem hvilket han stirrer ud. / · cfr NB12 p. 171. / I » Kirken«,
NB22:170 rygter Præsten Menigheden. / · cfr Neanders Chrysostomus 2den Deel i Anmærkningen
Papir 51:1 larer. / d. 19. Aug: 34. / · cfr nedenfor / αϕες
Papir 215 man seer ham aldrig meer. / · cfr nordiske Kiæmpehistorier v. Rafn 2d.
PMH, note / cfr p. 152. / cfr p. 156. / · cfr Nytaarsgaven p. 97. / Anm. Læseren vil
PMH, note saa god at lade mig holde. / · cfr Nytaarsgaven p. 98. / cfr. Nytaarsgaven
NB28:12.a e, i Ordet, dog ikke magisk. / · cfr næste Side: Naaden paa første Sted.
NB12:2 Pseudonym findes / p. 7. / / · cfr ogsaa / p. 14 øverst / / cfr ogsaa /
NB12:2 ogsaa / p. 14 øverst / / · cfr ogsaa / p. 50 og 51. / / cfr ogsaa / p.
NB12:2 cfr ogsaa / p. 50 og 51. / / · cfr ogsaa / p. 74. / / Et Sted angaaende den
JJ:430 ikke forsmaaer det sidste. / · cfr ogsaa afsluttende Efterskrift p. 327. /
Not13:39.d se o: s: v:. / in abstracto / · cfr ogsaa cogitata metaph: pars 1. p. 57 conciliationem
Not13:41 en. / / Angaaende Væren · cfr ogsaa de Steder, jeg har udpeget i mit
NB27:34.a ristoteles er værdifuldt. / · cfr ogsaa Ethiken 8de Bog 14 Capitel i Begyndelsen
Not12:8 o: fl. i Oversættelsen. · cfr ogsaa p. 523 o: fl: / » Al Poesie
JJ:7.a teratur und Kunst 16d B. p. 114 / · cfr ogsaa samme Bind p. 8.9.10 angaaende et
Not13:52 Ges. d. Ph. 3 B. p. 235. / · cfr ogsaa Tennemann Ges. d. Ph. 2d B. p. 97.
Papir 51:3 erne deraf. / d. 19. Aug. 34. / · cfr ovenfor See vi hen til, hvorledes Prædestinationslæren
Papir 180.1 n Folkebog paa Dansk, jeg har. · cfr p. 10. / Er det den sædvanlige goethiske
Papir 365-5.a Meddelelse kun Sygdommen. / · cfr p. 11 / Videnskab kan man maaskee banke
NB5:31.b / / cfr Journalen NB4 p. 163. / · cfr p. 12. / Det er dog egl. den eneste Tanke,
NB17:76.a et det Ualmindelige hos mig. / · cfr p. 127. / ( Hvad jeg havde tænkt mig,
NB13:82 igger noget Opvækkende. / / / · cfr p. 133 medio. / Enten skulde der prædikes
NB13:80.a me har kan ogsaa prædike. / · cfr p. 134. / Om mit Forfatterskab totalt.
NB12:62.b ialektiker. / / / Martensen. / · cfr p. 138. Note / Her seer man ret Subjektiviteten
Not4:41 ke berettiget til at sige ( · cfr p. 141) at det Spørgsmaal hvad der er
PMH, note p. 149. / cfr. p. 156. / · cfr p. 152. / cfr p. 156. / cfr Nytaarsgaven
NB:73.a r Carus » Psyche« · cfr p. 156 og 159 noteret i mit Exemplar. /
PMH, note cfr. p. 156. / cfr p. 152. / · cfr p. 156. / cfr Nytaarsgaven p. 97. /
NB14:97.b er bag ved R. N. / Om Peter. / · cfr p. 158 i denne Journal n:. / Hans Ord ere
NB12:139 øre hende. / Aphorisme. · cfr p. 158 i denne Journal. / Eet er at profitere
NB26:77.a er for ikke at svigte Sagen. / · cfr p. 159 n: o: fl. / Guds Førelse med
Not13:55 gorie-Læren p. 188. / / · cfr p. 163. / alt dette staaer i Forhold til
NB18:60.b e mig derfor lidt ind i det. / · cfr p. 177. / Bøn. / Du som tidligst modtog
NB26:68.a lykkelige ved at elske ham. / · cfr p. 181 o: fl. / , Du tør ikke bryde
JJ:340 igt Studium jeg gjør af den. / · cfr p. 182. 189. / Allerede her ligger det
JJ:317.b tisk at fortie sine Lidelser. / · cfr p. 185 nederst. / cfr. p. 194. / Slutning
NB2:72.c s Anker at holde den Troende. / · cfr p. 190 og 191 p. 210 i denne Bog. / Som
NB4:83 r Leflerie og Uchristeligt. / / / · cfr p. 21 i denne Journal. / Det Thema: /
Not4:45 med Objekter at gjøre ( · cfr p. 235 n:) uden forsaavidt disse skulle
Papir 252:3 æf med den Reisende ( · cfr p. 24) er comisk. – Han lader ham
NB11:222.b et: Sygdommen til Døden. / · cfr p. 249 / Pseydonymernes Betydning. /
NB11:228.b es med. / Om Anti-Climacus. / · cfr p. 249. / Det der i vor Tid skal reformeres
NB11:221.b et: Sygdommen til Døden. / · cfr p. 253 i denne Journal. / Til den Udgang:
JJ:431 occultis non judicat ecclesia. / · cfr p. 256, 194, 185, 171. / Man kunde deri
NB11:209.b . / / / Om / Anti-Climacus. / · cfr p. 260. / cfr. p. 267. / Idealitetens Fordringer
EE:29.a Anderledens fE Augustinus · cfr p. 27. m: / Χstd. indeholder en saa
Not5:1.1 educerede Personer ansætte / · cfr p. 28 / som Echoer i de forskjellige Skovdistrikter.
Papir 252:1 r af Bogtrykkerkunsten ( · cfr p. 3); og Satan lover sig, at denne Opfindelse
Not13:28 ge til at vække Skepsis · cfr p. 308. 9. – den chr: Sætning,
NB20:31.a te Liv. Og saaledes overalt. / · cfr p. 38 i Margenen. / Det er skjønt i
Papir 252:5 r ophænges paa Væggen ( · cfr p. 39); men begge ere de dog enige i, at
NB14:8.a t død fra Forbilledet / · cfr p. 41. / Skulde Skrifterne om min Forfatter-Virksomhed
NB20:27.a Χstd. at gjøre. / / / · cfr p. 43. / Men saa underfundigt tales der
DD:6.a orfor de Gl. ikke har haft Humor. · cfr p. 482 n: / d. 17 April 38. / Hvorvidt
NB14:38.b Om Sygdommen / til Døden. / · cfr p. 50 i denne Journal. / Mulighed og Virkelighed
NB14:39 urnal. / Mulighed og Virkelighed · cfr p. 52. / Vi græde Alle naar Præsten
Not13:27 er sig i den nyere Philosophie, · cfr p. 67. / Han inddeler at alle Ting ere
JJ:430 eziehung, Bezug, Eeinheit. ( · cfr p. 80 og 81.). / De occultis non judicat
NB18:103.a ndomsret over os Mennesker. / · cfr p. 86.87. / Aandelighed – og Aandelighed.
EE:187.a høieste. / d. 19 Sept: 39. / · cfr p. 9. nederst. / Deri yttrer sig blandt
NB24:90.a uendelige Kjerlighed! / / / a · cfr p. 92 o: fl. i denne Journal. / Apostelen,
Papir 1:1 et var af Emser i Leipzig. ( · cfr pag 133. nederst. – Hussiterne).
Papir 365-9.a at meddele som Videnskab. / · cfr pag. 2. 3. 4. 5. / Det Ethiske skal meddeles
NB23:227 ig, han kan nok forsvare det. / · cfr Petersen die Idee der Kirche 3die Bind
EE:25 13 Feb: 39. / Frygt og Bæven ( · cfr Phil: 2, 12) er ikke primus motor i det
Not13:28 anderligt Dyr end Typhon ( · cfr Platons Phædrus.) / Det er med megen
NB5:74.a elv som Den der formaaer det. / · cfr Plutarch: hvorledes man, uden at støde
Not13:55 og pathetisk Overgang. / / · cfr pp. 136-137. / / cfr. p. 99. / / /
JJ:268 eet Sted aldrig komme der mere. ( · cfr Preciosa, hvor den gl. Zigeunerqvinde siger
KK:7 ‎ לִי / v. 20 · cfr Prov: 25, 21-22. / / Cap. XIII. / v. 9.
AA:32 n før har sagt. Holger Danske ( · cfr Rabecks 1 D. p. 289) kommer til Morgana,
Papir 141 ngde Eventyr, forgjeves ( · cfr Rafn p. 627. med:) raaber man ham an, at
NB22:11.a lev prædiket saa meget. / a · cfr Reuchlin Geschichte Port-Royal 1ste B.
JJ:305.a rneadess Sandsynligheds Lære · cfr Ritter Gesch. der Philosophie 3d B. p.
EE:47 ke Bestemmelser saaledes fE Paulus · cfr Rom 1, 1 αϕωϱιςμενος
Papir 15 νηςις · cfr Rom XI, 33. – ( cfr 1 Cor. 1, 24.,
Papir 283:1 §§ af Logiken. / · cfr Rosenkrantz sidste Skrift om Schelling
NB24:34 rola, Taknemlighed aabner den. / · cfr Rudelbach S. p. 372 n og 373 ø. /
NB24:24 leer mig Jeremias XX, 7.. / · cfr Rudelbach Savonarola p. 154. / / Dog saaledes
NB24:27 . / Dette citeres af Savonarola. · cfr Rudelbach Savonarola p. 189n. 190ø.
NB24:29.a d en stor Velgjerning. / / / a · cfr Rudelbach Savonarola p. 208. n: / Samtale
NB24:19 tet kunde faae uden for Penge. / · cfr Rudelbach Savonarola p. 8. / / / Det Guddommelige
Papir 283:1 g af Claudius Wandsb. B. · cfr S. W. 3d B. p. 331. / I Grunden anerkjender
NB2:98.a r død længe før han. / · cfr S.W. 15d og 16d B. p. 276. m: / Abraham
NB17:25.b r paa H: H:s to Afhandlinger); · cfr saa igjen p. 55 o: fl. / Dag-Pressen /
NB23:168 vilket Msket befinder sig. · cfr sammesteds p. 409 ø. / Synden er ikke
Papir 50 g grændsede til Fetischismus ( · cfr Schleiermacher), saa var det jo rimeligt,
NB2:194 s als durch die Sprache. – · cfr Spinoza Tractatus theol: pol: Indl: p.
NB28:42 er Korstog, under aaben Himmel ( · cfr Stedet hos Böhringer) Tusinder og Tusinder
Papir 3:1 imilibus cupiditatibus imperet? / · cfr Stenersen Reformat: H: 2, pag. 155. /
JJ:43 ultitia etiam apud stultissimos. / · cfr Stultitiæ Laus p. 1. / Jo mere ophøiet
NB22:95 s barbari esse coeperunt. / · cfr Sugenheim 1 D. p. 15 og 16 not. / Forunderligt
Not13:8.b n platoniske Lære om Ideen. · cfr Tenneman. 2d D. p. 370. 371. / Besynderligt
JJ:66 vn og som havde opfundet Tallet. / · cfr Tennemann 1ste B. p. 101. / Enhver uendelig
JJ:67.a , men det, der opstaaer deraf. / · cfr Tennemann 1ste B. p. 119. / At Eenheds-Principet
Not13:27.c enægtelse af Bevægelsen · cfr Tennemann 1ste B. p. 171 IV. 173 VII. p.
Not13:50.a paa Virkelighedens Verden. / · cfr Tennemann 3d B. p. 125; han oversætter
JJ:74 il: at man tjener Penge ved den. / · cfr Tennemann Ges. d. Ph. 1ste B. p. 355.
JJ:86 ere modtoge den med den venstre. / · cfr Tennemann Ges. d. Ph. 2d B. p. 124. not.
Not13:52 teles bekjæmpede den. / · cfr Tennemann Ges. d. Ph. 3 B. p. 235. /
JJ:24 Chrysipp har ogsaa brugt den, · cfr Tennemann Ges. d. Ph. 4d B. p. 300. /
JJ:55 αϑος ( · cfr Tennemann Ges. d. Ph. B. 4. p. 129. not.).
Not13:8.a d forene Ideen med Materien. ( · cfr Tennemann Gesch. d. Ph. 1st B. p. 78. not.).
JC, note orklarer saaledes: Alt er sandt. · cfr Tennemann Gesch. d. Ph. 1ste B. p. 237.
JJ:72 , kun at Ordenen er forskjellig. / · cfr Tennemann Gesch. d. Ph. 1ste B. p. 264
Not13:25 ις og conscientia · cfr Tennemann Geschichte der Philos. 8 B. 2d
Not13:28 ed de egl. Hovedpunkter. / · cfr Tennemann p. 102. / / / / Sex. Emp.: ingen
NB4:11 , saa taber Du ikke blot Intet ( · cfr Themaet i Talen VI af Stemninger i Lidelsers
NB:41 naivt om samtlige Nordamerikanere · cfr theol: Maanedsskrift af Grundtvig og Rudelbach
FF:63 r / Og jeg maa gaae her alene. / / · cfr Thiele danske Folkesagn 2 D. 3 Sl. p. 152:
Papir 3:2 1686 til Berlin? † 1707. / · cfr Thisted for Christne. 5te Bind. / Luc:
JJ:266.a ke opmærksom paa Springet. / · cfr Trendlenburg elementa p. 15 n. og 16 ø.
JJ:266 ngt Overvægten over Bejaelsen. · cfr Trendlenburg Erlaüterungen til hans
Not13:55 οϱα. / / / · cfr Trendlenburgs to Afhandlinger om Categorie-Læren
NB10:176 ede. / Luc: XI, 38. 39. – · cfr v. 45. Det er dog virkelig som en Uhøflighed
NB21:81 hans Tilbøilighed« ( · cfr Wesleys Leben oversat af Engelsk, udgivet
NB27:62 n Selvmord i dette Tilfælde ( · cfr Zeller Die Philosophie der Griechen). Den
LA, note dige Individualiteter« · cfr. » af en endnu Levendes Papirer«.
SFV, note 2den Deel p. 217 n.; · cfr. » Afsluttende Efterskrift«
Oi6, s. 264 en Slægt« o. s. v. · cfr. » Dette skal siges«. /
Oi7, s. 292 tage i at holde Gud for Nar ( · cfr. » Dette skal siges, saa være
SFV, note Kbhvn. 1846, sidste Afsnit. / · Cfr. » Enten – Eller« 1ste
SFV, note xistents.« o. s. v. / · Cfr. » Enten – Eller« 2den
Oi8, note else i Christendom.« / · Cfr. » Frygt og Bæven«, hvor
PMH, note elsen« p. 151 og 52. / · cfr. » Gjentagelsen« p. 133.
PMH, note kes Folk paa ved Nytaarstid. / · cfr. » Gjentagelsen« p. 151 og
PMH, note jentagelsen« p. 142. / · cfr. » Gjentagelsen« p. 153.
LP, note or medhenhørende til Geniet, · cfr. » Kun en Spillemand« 1,
AE, s. 240 g religieuse Frembringelse. ( · cfr. » Stadier paa Livets Vei«
BA, s. 426 Naar Angesten er for det Onde · cfr. § 1, da tyer Individet til Frelsen.).
Not13:23 logi, der tager Msket med. · cfr. § 119. i Theodiceen. / / Man kan ikke
Not13:23 førend Nogen spiller, ( · cfr. § 181) beviser Intet. Ad denne Vei
Not13:23 ørend Gud beslutter det · cfr. § 182. Platos Eutyphron. / Notesbog
AE, s. 265 idenskab ( det Comi-Tragiske, · cfr. § 2 passim). Frateren er væsentligen
Not13:23 Skabningens ideale Natur ( · cfr. § 20. § 31. De forskjellige Udtryk
Not13:23 andens sidste Erkjendelse. · cfr. § 311. / / Om Guds Medvirken med Creaturet,
Not13:23 tilbage paa Aristoteles. ( · cfr. § 34.). Jeg har selv udhævet det
PS, note at han ikke vil meddele mere. ( · cfr. § 410). / Vi ville give os lidt god
BOA, note og at være uden den. / Anm. · cfr. / Anm. At Mag. Adler senere har saadan
BOA, note r hverken fra eller til. / Anm. · cfr. / Anm. cfr. / Anm. I en vis Forstand er
BOA, note a eller til. / Anm. cfr. / Anm. · cfr. / Anm. I en vis Forstand er dette dog confunderende,
NB:129 . p. 175. / 3) 3de Afdeling. · cfr. / denne Bog p. 179. / Om de tre Taler 1847.
Papir 215 sten blive hørlige. / / · cfr. / Ret poetisk er ogsaa det Endelige, som
Papir 215 tildeel i Sagnene, saaledes · cfr. 1 B. p. 138. » der Höllenjäger«.
DD:8.a eet er et Fremskridt. ? – / · cfr. 1 Joh: 3, 2 hvor Ligheden staaer som Resultatet.
LP, note eligt Hjerte«. &c. / · Cfr. 1,114. » dernede svømmede Skyernes
LP, note g har den ved Haanden. –) · Cfr. 1,146, 1,141; man skulde troe, at de paagjældende
LP, note an havde nydt Opmærksomhed ( · cfr. 1,151), hvor jo ogsaa Steffen-Karreet havde
Not13:20 lv attraaværdig Virksomhed ( · cfr. 10, 6.). cfr. 10, 8. om Gudernes Salighed.
Not13:11.b at gjøre cfr 6 B. cap. 1. · cfr. 10, 8. / Aristoteles adskiller 3 Sider
Not13:20 rdig Virksomhed ( cfr. 10, 6.). · cfr. 10, 8. om Gudernes Salighed. Man seer her
Not13:21 velsen af de politiske Dyder. ( · cfr. 10, 8.). Men det beskuelige Liv er Isolation.
EE1, s. 250 adlydt min Fader« ( · cfr. 14de Scene). Da vil Judithe svare: »
LA, s. 31 s Elskovsmaaneden?« ( · cfr. 1ste Deel Pag. 55.) Fordi den strax er
Brev 79 k men indskrevne i Hjertet ( · cfr. 2 Cor: 3, 2.), – kunne blive noget
TSA, s. 78 re sig skyldige i et Mord ( · cfr. 2). Spørgsmaalet er: kan det ene Menneske
FB, note , uden at ahne noget Saadant. / · Cfr. 2. Akt 1. Scene. / Hvilken Replik af Socrates
AE, s. 230 e. Ethikeren har fortvivlet ( · cfr. 2den D. p. 163-227 – første Deel
AE, s. 230 g, og i dette Valg aabenbar ( · cfr. 2den D. p. 336: » Det Udtryk, der
Not13:14 t være med Forsæt. ( · cfr. 3 B. cap. 4.). / Den idealistiske Sætning
LP, note ret i Bevægelse her hjemme. · Cfr. 3,16. » Men for Naomi klang det
LP, note Atheisme, Pantheisme. – / · cfr. 3,86 om Frankrigs religieuse Tilstand:
F, s. 501 bei dem zeugt, der es macht. ( · Cfr. 5te Akt, 1ste Scene). Fremdeles, naar Systemet
JJ:31.a r, at det er en uhyre Viisdom. / · cfr. 6 Bog, 11 p. 500. / Et lignende Lapserie
Not13:18 ν og definerer Kunsten. · cfr. 6., 4. – / At man hos Aristoteles
EE1, s. 242 kun 3,000 Francs om Aaret ( · cfr. 6te Scene) og seer sig da snart nødsaget
EE1, note kke, min dyrebare Onkel .... ( · cfr. 6te Scene). / En anden Udvei lod sig maaskee
FB, s. 192 ham, og Ingen skal vide det ( · cfr. 8, 13) – dette Heltemod blev Opgaven.
Not13:20 det vil da sige i god Forstand · cfr. 9, 8. 10, 7. » ethvert Mskes egl.
SD, s. 164 i den Magt, som satte det. ( · cfr. A, A.) / α) Fortvivlet ikke at ville
SD, s. 136 at ville være sig selv ( · cfr. A.). En Fortvivlende vil fortvivlet være
BI, note Zuhörer zu schwer schienen. · Cfr. ad Phædonem p. 177: Sæpenumero enim
PMH, note ed. / Din Const. Const: / Anm. · cfr. Adresseavisen, hvor Bing & Søn allerede
LA, note e kommer for langt ind i det. / · Cfr. Af en endnu Levendes Papirer. Udgivet af
BB:16 ur til den evige Jøde. / / · cfr. Almindelig Morskabslæsning i Danmark
AE, s. 527 tisk-ligefremme Kjendelighed, · cfr. andet Afsnit Cap. 2 Tillæg) liggende
AE, s. 509 en frabeder sig Forstaaelse ( · cfr. andet Afsnit, Cap. 2), det at forstaae
AE, s. 508 ikke en Existents-Meddelelse, · cfr. andet Afsnit, Cap. 2, cfr. andet Afsnit,
AE, s. 508 e, cfr. andet Afsnit, Cap. 2, · cfr. andet Afsnit, Cap. 4, Sectio 1, § 2),
AE, s. 509 t blive og være Christen ( · cfr. andet Afsnit, Cap. 4, Sectio 1, § 2).
AE, s. 505 g B / Det fremsatte Problem ( · cfr. andet Afsnit, Cap. IV.) var et existentielt,
Not3:9 ikke var fri for en vis Overtro. · cfr. Anhang zu J. W. Goethes Leben von H. Döring.
AE, note maaskee er opbevaret om ham, ( · cfr. Antoninus philos – ad se ipsum. 11te
Papir 81:1 rotestanterne benægte det. ( · cfr. Apologien for den augsburgske Confession).
JJ:12.a idende aabenbarer Mysterierne. / · cfr. Arist. Ethik 3, 2. / » Inter accidentia
Not13:15.a gne sig til en Monographie. / · cfr. Arist: Ethik 7, 3. / Identitæten af
EE1, s. 273 Karion. / am Gemüs' . / · Cfr. Aristophanes Plutos efter Droysens Oversættelse.
EE1, s. 272 ϰῆς. / · Cfr. Aristophanis Plutus v. 189 sqq. / Chremylos.
Not12:15 ζῳον. · cfr. Aristoteles cap. 7. – Curtius bemærker
AE, s. 475 ed Comik og Comik ved Alvor ( · cfr. Aristoteles Rhetorik 3, 18). Det Qvit som
Papir 283:1 βολη) / · cfr. Aristoteles. Tennemann 3d B. p. 126. /
F De ordensfestlige, de dagligdags. / · Cfr. Baggesen S. V. 6te B. p. 143. / Efterskrift
SLV, s. 411 e det lever i Timeligheden ( · cfr. Balles Lærebog), er den negative Uendelighed
SD, s. 159 e som i Forhold til Angest ( · cfr. Begrebet Angest af Vigilius Haufniensis),
SFV, note aaende Opfattelsen af Nutiden · cfr. blandt Andet en literair Anmeldelse af
AE, note digt er blevet indskærpet ( · cfr. blandt andre Steder andet Afsnit Cap. 2,
Not13:40 fra ell. lægger til. / · cfr. Boethius p. 126. 27. / senere benyttet
NB23:139 ldne, styrker de Faldende ... / · cfr. Böhringer 1ste D. 1ste Afdl. p. 348.
NB23:150 ed Psalmesange.« / · cfr. Böhringer 1ste D. 2den Af. p. 386.
NB23:143 e samme Navn som vi.« / · cfr. Böhringer 1ste D. 2den Afdl. p. 190
NB23:164 rtyrer, er eo ipso den sande. / · cfr. Böhringer 1ste D. 3d Afdl. p. 353.
NB23:166 e men paa at døe.« / · cfr. Böhringer 1ste D. 3d. Afdl. p. 384.
NB23:156 et et Liv o min Gud!« / · cfr. Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 110
NB23:154 uden al Tvivl Plage« ( · cfr. Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 188.
NB23:167.a jeg nærmest sigtede til. / · cfr. Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 253.
NB23:152 ad I pleie i mindre«. ( · cfr. Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 35).
NB23:168 aaledes er dens Straf.« · cfr. Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 408.
NB23:172 en Ende. – / · cfr. Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 550.
NB23:174 te Gud Skyld derfor.« / · cfr. Böhringer 1ste D. 3die Afdl. p. 571.
NB23:203 det der skulde bevises. / · cfr. Böhringer 2den D. 1ste Afdl. p. 350.
NB23:204 t, men det var jo en Slethed. / · cfr. Böhringer 2den Deel 1ste Afdl. p. 406.
NB23:127 agen tilbage til: mig. / ( · cfr. Böhringer Die Kirche und ihre Zeugen.
NB23:129 ) Grændse for Synden. / · cfr. Böhringer die Kirche und ihre Zeugen
NB23:130 lk, Evangeliet for alle. / · cfr. Böhringer die Kirche und ihre Zeugen
NB23:117 d jeg endnu ikke har opfyldt. / · cfr. Böhringer Die Kirche und ihre Zeugen
NB23:134 nge fast ved den.« / · cfr. Böhringer Die Kirche und ihre Zeugen
NB28:9 itet i Disciplin og Vandel ( · cfr. Böhringer p. 362.). / Nei, Christendommen
NB23:167 ) at Troen kan komme frem. · cfr. Böhringer. 1ste D. 3die Afdl. Det hele
NB27:82.a saa Stænken aspersio · cfr. Bretschneider Dogmatik 2den Deel p. 629.
EE:71.c t som Geistlig / d. 17 Mai 39. / · cfr. Busching. / Jeg har læst et Sted i et
FB, s. 173 ϱισις ( · cfr. cap. 11). Det er naturligt kun det andet
Not12:8.a , der ellers forfærder ham. · cfr. Cap. 4. Ligger heri ikke paa eengang en
PS, s. 261 ieblikket kun Anledningens ( · cfr. Capitel 1). / Den samtidige Lærende
PS, s. 258 o selv give Betingelsen med ( · cfr. Capitel I), ellers kan den Lærende slet
PS, s. 262 kunne glemme hiin Lærer ( · cfr. Capitel I.); thi ligeoverfor en evig Forstaaen
JJ:13 lus et minus reperitur.« / · cfr. Cartesius de methodo p. 1. / Cartesius
Not2:2.d ibliothek. / Findes i Atheneum. · cfr. Cataloget for 1834. p. 156. / Det er vistnok
NB9:73 hvilket er Χsti Navn. / · cfr. China historisch-malerisch Karlsruhe p.
CC:12.3 Görres rigtig bemærker ( · cfr. Chr. Mystik., 1ste D., Fortale, S. VII
NB22:123 uovervindelig.« / · cfr. Chrysostomus af Neander 1 D. p. 15. /
NB16:64 egen Sindrighed.« ( · cfr. Clausens Hermeneutik p. 165.). / Det er
BI, note Socrates sanctus Pæderasta, · cfr. Commentarii societatis regiæ scientiarum
Not12:12 n nyere Comedie med Menander. ( · cfr. Curtius p. 110.). / Forholdet mellem Stykkets
Not12:2 Poetices Lib. 1. cap. II. ( · cfr. Curtius p. 352) erklærer for en Sammenblanding
Not12:2 ollkommen sinnliche Rede. ( · cfr. Curtius p. 354.). / Scaliger Poetices Lib.
Not12:2 m Hensigten af Tragedien. ( · cfr. Curtius p. 395.). / Alle Grændsestridigheder
NB25:68 g det Msklige er ikke Eet ( · cfr. d. N. T.) just derfor er det godt, at Repræsentanten
DD:1.c ighed over den / d. 29 Maij 37. / · cfr. Daub i samme Tidsskrift 2d B. 1st H: p.
LP, note yveri ved en saadan Garantie. / · Cfr. de 6 første Capitler af Kun en Spillemand.
NB25:24 som en Heros. / Hedenskabet / ( · cfr. de natura deorum 3die Bog Slutning; ogsaa
JJ:41 ωσιν. – / · cfr. de sidste Ord af Fortalen til Longi
Not13:50 selv Werder indrømmede, · cfr. de smaa Bøger). / I Læren om Væsen
EE:117 cipalia. saaledes Isidorus Hisp., · cfr. de Wette oversat af Scharling p. 139. Anm:
NB26:82 nde den høieste Vished ( · cfr. Definitionen i Hebræerbrevet) Evigheds-Bevidstheden,
AE, s. 81 n sandselige Vished er Svig ( · cfr. den græske Skepsis og den hele Fremstilling
NB26:27 ed formodentlig! / Cæsar. / / · cfr. den lille Opsats af Fr. Schlegel ( S. Werke
DD:36 2 S. 464. 468.) / d. 10 Oct: 37. / · cfr. denne Bog p. 10 og 11. / Humoren er den
NB2:157.c lig Efterskrift p. 460. m:). / · cfr. denne Bog p. 33 o: ff. / cfr. Journalen
NB2:237.a rne i Lidelsernes Evangelium / · cfr. denne Bog p. 73 / No 2. / I Forhold til
NB8:39 uldendelsens samtlige Værker ( · cfr. denne Journal p. 21.). / Naar saa det er
NB23:182 og Individets Gjenopreisning. / · cfr. der Sozialismus übersetzt v. Hofmeister.
NB28:54 t røre ved det Forhold ( · cfr. derom Optegnelser – fra 48 og 49.),
BA, s. 424 Berøringens Øieblik. ( · Cfr. det Foregaaende i Anledning af Fortællingerne
AE, s. 527 og netop derfor den paradoxe, · cfr. det Foregaaende) omvendt tilbagekalde Paradoxet
BB:24 se ... om end ikke tilfulde ( · cfr. det Foregaaende) saa dog saaledes, at den
PS, s. 298 elsen, den samme er eo ipso ( · cfr. det Foregaaende) Troens Gjenstand og er
PS, s. 255 fgjørelsen sættes, da ( · cfr. det Foregaaende) vorder den Lærende
AE, s. 547 mens paa Barndommen o. s. v., · cfr. det Foregaaende), er det baglænds Perspektiv:
PS, s. 286 med dette historiske Faktum ( · cfr. det Foregaaende); men det er Troens Gjenstand,
Papir 125-1.1 en » Telse« / · cfr. det interessante Stykke i Dansk. Ugeskrift.
NB31:36 et nye Testamente, den vidste, ( · cfr. det nye Testamente) at det vilde gaae paa
Oi2, s. 162 s for en Gudsdyrkelse – · cfr. det nye Testamente. Det er dog en curiøs
Oi2, s. 162 bliver hadet af Alle – · cfr. det nye Testamente; at slaae ham ihjel
Oi2, s. 162 or ham er Veien trang – · cfr. det nye Testamente; han bliver hadet af
NB17:3 il Fredags-Prædikener / / · cfr. det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB19:3 til Fredags-Prædikener / · cfr. det rene Blad foran i Journalen NB14. /
NB26:3 er til Fredags-Prædikener · cfr. det rene Blad foran i Journalen NB14. /
DD:16 vigheden – Tids Forsvinden ( · cfr. Digte fra Middel: mange Exempler –
FB, note bedre at dræbes end at tale. · Cfr. Diogenes 8de Bog § 39. / Και
Not13:27.c rne nægtede Bevægelsen. · cfr. Diogenes af Laerte 9 Bog 11 Capitel §
FB, s. 102 eam magis magisque detexissem. · Cfr. Dissertatio de methodo p. 2 og 3). –
Papir 264:5 40.             · cfr. EE. p. 37. DD. p. 59 n: / Det er besynderligt
Papir 80 t i Sagnet om den evige Jøde ( · cfr. ein Volksbuchlein p. 27), hvor det fortælles
BB:16 / cfr. Görres p. 201-3. / · cfr. Ein Volksbüchlein. Zweite Ausgabe.
JJ:430 gten at / naae Individet. / · cfr. en Afhandling af Dr. Bayer der Begriff
Papir 209 / Febr 37. / / Men har jeg ( · cfr. en anden Lap) opfattet det romantiske Standpunct
Papir 283:1 rect. / Heibergs Perseus · cfr. en Blyantsbemærkning i Margenen til
NB7:30 itet Eensomhed har er som Straf ( · cfr. en tidligere Bemærkning) og det eneste
Papir 460 igen lovede ham« ( · cfr. Enten – Eller sidste Diapsalm). /
JJ:365 Fruentimmer gratis betjente En ( · cfr. Enten – Eller) o: s: v:) tage ned
BA, note ßen. ( 6te B. p. 194). / · Cfr. Enten – Eller. / Cfr. Xenophons Convivium,
NB24:83 t finder Noget af den« / · cfr. Erasmus Leben von Adolf Müller Hamburg
BB:25 esom de Bølgepiger, som Havet ( · cfr. et Kobber) frembringer for i samme nu at
AE, s. 271 mita er sympathetisk Ironie ( · cfr. Ethikeren p. 107 og 108. Victors Attentat
AE, s. 271 er Forstands-Forhærdelse ( · cfr. Ethikeren p. 90. Constantins Opfattelse
Papir 283:1 eblik. / unsre Zuthat. ( · cfr. etsteds i Phænomenologien). hinter den
NB29:92 r og vil gifte sig, saa kommer ( · cfr. Evangeliet) Indbydelsen til ham: slip dette
BOA, note Menneske, der har levet. / Anm · cfr. Evangelisches aus Joh. Michael Sailers
TSA, note ust aldeles glemt i vor Tid. / · cfr. Evangelisches aus Joh. Michael Sailers
LP, note nge Bene / Forslaaer kun lidt. / · Cfr. Extremerne. / Skjøndt nu Montanus den
NB34:26 stus altid fremstiller det, · cfr. fE hans Taler i Luc 21 om sin Gjenkomst
G, s. 8 lugtende, paa tamme Frugterne ( · cfr. Flavius Philostratus den Ældres Heltehistorier).
EE1, s. 29 s Gefühl des Schmerzens ( · cfr. Flögel Geschichte der comischen Litteratur
AE, note stelige Tro og blive Christen ( · cfr. foregaaende Capitel). Dette er aldeles
Not3:16 e Blandinger. / / / No 2. / · cfr. foregaaende Hefte. – / I første
SFV, note f » Nutiden«. / · Cfr. Forordet til » to opbyggelige Taler«
SFV, note ggelige Taler« 1843. / · Cfr. Forordet til » to opbyggelige Taler«
NB13:86.b Prof. Martensens Status. / Anm · cfr. Forordet til philosophiske Smuler. /
LA, s. 27 i det huslige Liv« ( · cfr. Forordet) ja Revolutionstidens Liv reflekteret
AE, s. 562 personlige Frihed« ( · cfr. Forordet), det Negative er Høfligheden,
AE, note gt forudsætter at være. / · Cfr. Fr. H. Jacobis S. W. 4ter B. 1ste Abth.
BB:42.f lse og saae mig selv i Speilet ( · cfr. Fr. Schlegels samtl. W. 7. B. S. 15 nederst)
AE, s. 490 hristendom? Eller dersom En ( · cfr. første Afsnit Cap. II) foredrager, at
Papir 15 αγαϑα ( · cfr. Gal. 5, 13. επ' ελ
AE, s. 242 Prøvelse ( dens Dialektik · cfr. Gjentagelsen) er en Gjennemgang, den Prøvede
Papir 220 hen, hvor der netop er Mange. / · cfr. Goethes Faust p. 197. l: 10 o: f: /
BI, note e, ifald jeg skal følge Dig. · Cfr. Gorgias ( Heise Pag. 21). Socrates .....
BI, note ke lader sig forstyrre af Noget · cfr. Gorgias ( Heise Pag. 68). Socrates: Vakkre
PS, s. 233 vorom Polos slet ikke talte ( · cfr. Gorgias); men havde Socrates dog ikke een
Papir 168 er / ( paa en Maade Allegorie) / · cfr. Görres /
BB:16 de Judæo non mortali. / · cfr. Görres p. 201-3. / cfr. Ein Volksbüchlein.
KM, s. 16 sterne i Auerbachs Kjelder ( · cfr. Göthes Faust), holdende den ene den
LP, note er vor dem Kopf ein Brett hat. · Cfr. Grabbe. / For at holde Spørgsmaalet
EE:117 arling p. 139. Anm: q. øverst, · cfr. Gregor og Maximus Confessor i samme Anmærkning.
DD:35.a ɔ: Dværge ell. Bjergsprog · cfr. Grim irische Elfenmärchen p. LXXVIII.
DD:70 fornemlig deres Gjordemoder ( · cfr. Grimm » irische Elfenmärchen
DD:64 se om Brownie ( en Slags Ellefolk · cfr. Grim̄ Irische Elfenmärchen Fortale
DD:69 fr. ogsaa Sagnet om Venus-Bjerget) · cfr. Grimm l: c: p. LXXXII. » Saavel
AA:14.1 hristens Anskuelser af Hedenskab · cfr. Hamann 1. D. S. 406, 418 og 19, fornemlig
Papir 185 . / d: 12 Sept. 36. / · cfr. Hamann Schr: 1ste B: p. 405. / Et andet
JC, note Følelsen, at Alt er sandt. ( · cfr. hans Dogmatik i Begyndelsen; nogle Modbemærkninger
AE, note e, Fornuften til Form.« · Cfr. hans lille Skrift om de ethiske Dyder.
NB:74 edes den er kommen ind i Verden. / · cfr. hans nu udkomne spekulative / Theologie
DD:161.b it der Abstraktion zu erreichen · cfr. Hegel Philosophie der Geschichte p. 183.
Not13:41.a i den nærværende Tid. / · cfr. Hegels Propedeutik p. 96. 97. / / Dersom
NB32:92 ος ηδη · cfr. Heise i Noterne). / Herved mindes jeg igjen
LP, note ne Protestantisme ( ?). – · Cfr. hele Naomis Reise. &c. / Jeg maa bede
NB15:24 e: den hellige Aands syv Gaver ( · cfr. Helfferich 2det B. p. 332 o: fl.) Der er
NB24:67 i han vilde leve i Armod. / · cfr. Henry Calvins Leben 1ste D. p. 429 og 430,
NB24:76.a t det næsten er lapset. / a · cfr. Henry Calvins Leben 3die D. p. 582 note.
G, note ngivne / Constantin Constantius. / · Cfr. Herders Volkslieder, herausgegeben von
AE, note e har om at være døbte. / · Cfr. herom » Smulerne.« /
NB12:103 a uhyre er Idealet nu blevet. / · cfr. herom Opsatsen: den bevæbnede Neutralitet,
AE, note oget Andet, deraf Spøgen. / · Cfr. herom Tillægget til B. / Synds-Bevidstheden
Brev 267 tøber, som hedder Lunde · cfr. Hexeri og blind Allarm 4de Act. 4 Scene.
JJ:48 skjellen men ikke Terminologien. / · cfr. Hieronymus Cardanus de varietate rerum
Papir 198 Ungdom af bestemte sig dertil, ( · cfr. Historien om den skjønne Melusina Geoffroy
NB34:24 -Instants, nogle Gaudiebe ( · cfr. Historien om Studenstrup med Raad- og Domhuset)
LP, note kes store – ere smaa ... / · Cfr. Hoffmanns Schriften neunter Band p. 45:
Papir 520 lgelse er, har Bekjendelse Sted · cfr. hos Böhringer). / I » Christenhed«
Not2:2.b fr. v. Raumer p. 161. – / · cfr. hos Lessing i hans Breve betræffende
NB15:92.a kommer man paa tvært. / / / · cfr. Hoslagte. / Er det ikke en mærkelig
DD:81 ethvert Moment. / d. 9 Nov. 37. / · cfr. hvad Erdmann udvikler om religieus Ironie
Papir 215 et synes i god Betydning) / · cfr. i den Andledning nogle vedlagte Bemærkninger
Papir 249.h den saliggjørende Kirke. / · cfr. i denne Anledning, hvad Schlegel bemærker
AE, s. 527 Absurde ere alle lige nær. · Cfr. i denne Bog andet Afsnit Cap. II. /
IC, s. 75 i Samtidighedens Situation ( · cfr. II. A.) dømmende siger om Christus:
Papir 15 til Personer; men til Gjenstande ( · cfr. III, 3.) og at 2) ἡμας
AE, s. 560 er jeg en Christen« ( · cfr. Indl.). Jeg spørger alene for min egen
BB:11.a or Mephisto spiller op. –) · cfr. Irische Elfenmärchen v. Grimm. 1826
FB, s. 149 k Form af det Onde« ( · cfr. især Retsphilosophien) hvilken skal
FF:58 rædsomste Caprioler. – / · cfr. J. Kerner » Eine Erscheinung aus
AE, note gribeligste af alle Mirakler. / · Cfr. Jacobi S. W. 4ter B. 1ste Abtl. p. 110.
FF:192 nde Navn – Sluddermorkler ( · cfr. Jfr. Nielsens Kogebog). / Ligesom den menneskelige
Not13:7 d for min Theorie af Angst. · cfr. JJ. bagfra p. 3. / Det er et Modermærke
4T43, s. 137 Dyrebart seer hans Øie ( · cfr. Job, 28, 1-11); men Veien til det Gode,
NB3:26 t blive udstødt af Synagogen ( · cfr. Joh IX, den Blindfødte). O, det gaaer
Not1:7.i s messianske Værdighed) / 1) · cfr. Joh. 3, 31. 6, 46. 7, 28. 1, 18. 17, 3.
NB15:101 : Virkelighed i Mulighed ( · cfr. Joh. Climacus); men naar in casu Virkeligheden
AE, s. 544 nd ikke Døberen Johannes ( · cfr. Joh. Ev. 1, 31. 33.), end ikke Disciplene,
Papir 324 k. / cfr. Journalen p. 158 n: / · cfr. Journ. p. 158 n: / / p. 130. / p. 130 /
Brev 304 Billet blev afsendt. / Copie / · cfr. Journalen / / NB17 p. 154. / Tirsdag. /
Brev 160 betræffende. / · cfr. Journalen / Novbr. 49. / NB14 p. 65. /
NB2:115 til Aristoteles Rhetorik. ( · Cfr. Journalen JJ. – og hvad der findes
NB18:21.a tidligere har berørt mig ( · cfr. Journalen NB10 p. 116) og blot blev optegnet,
NB13:58 us. / Text til en Fredags-Tale / · cfr. Journalen NB12 p. 226 og 227. Den der under
NB3:65 røst at trøste Andre. / / / · cfr. Journalen NB2 p. 33 off., p 160 o: ff.
NB26:39 r dog sandt. / / / / Om mig selv · cfr. Journalen NB24 p. 68. / d. 7 Aug. /
NB26:2 e / p. 70. / / Om mig selv ( · cfr. Journalen NB24. p. 68.) / p. 92. / /
NB2:157.c cfr. denne Bog p. 33 o: ff. / · cfr. Journalen NB3 p. 78 / cfr denne Bog p.
Papir 412 Ogsaa det er et evigt Billede ( · cfr. Journalen NB4 etsteds langt henne): et
Papir 324 det er Præste-Præk. / · cfr. Journalen p. 158 n: / cfr. Journ. p. 158
NB14:90 elysning. ( Angaaende dette · cfr. Journalerne og en egen Pakke, som ligger
NB14:90 ndige. ( Angaaende dette · cfr. Journalerne og en egen Pakke, som ligger
NB15:73 υπνον. ( · cfr. Julius Müller 1ste Deel af Læren
Papir 264:3 n er man ikke begyndte paa. / · cfr. K.K. p. 20 og 21. /
JJ:179 seines Jugendwahns.« · cfr. Kants vermischte Schriften v. Tieftrunk
JJ:290 ευτεϱα · cfr. Kategorierne er noget ganske Andet) henlægger
BA, note que fruuntur. Vestræ sciunt. · cfr. Kempius dissertatio de osculis efter Bayle),
NB22:31.a thi man bør være Mand. / · cfr. l. c. p. 259. / Jfr. Maria. / /
EE:18.1 dybe Fald. / d. 11 Feb: 39. / ( · cfr. Lavaters Physiognomonik.) / men en saadan
JJ:30 πησατε. / · cfr. Leibnitz Theod. § 261. / Det er et
JJ:27 elige og derved blive Χsten / · cfr. Leibnitz Theod. 1, 101. / Imod Gomaristerne
Not13:23 hans Strid med Crysippus. · cfr. Leibnitz Theodicee §. 169. Striden
JJ:26 k derfor Tilnavnet tortor infantum · cfr. Leibnitz Theodicee 1., § 92. / En Jesuit
AE ja doch nur für dich allein! ( · cfr. Lessings S. W. 5ter B. p. 100). –
Not12:9.a aaer derfor Poesiens Forsoning · cfr. Lib. I p. 9. » quis, inquit, has
NB10:59 man saa og saa tidt Aflad. ( fE. · cfr. Liguori Betrachtungen und Gebetbuch Aachen
NB:50 ngaaende det Historiske herom · cfr. Liscos Kirkenjahr 1ste D. p. 9. § 17
KK:10 som Kirken havde ondt Øie paa ( · cfr. Listen p. 10 og 11.). Og efter det her
FB, s. 192 πωσιν ( · cfr. Longi Pastoralia). Der var mangen Pige,
DD:39.a ikke gjennemføre denne Tanke. · cfr. Luc 8, 26-39; Mth: 8, 28-34; Mc 5, 1-20.
BA, s. 421 I, 26-39) eller den er stum ( · cfr. Luc. XI, 14), Phænomenet er det samme,
NB11:180 lemt, at det staaer i det N. T. · cfr. Luc: 10, 23. / Men ellers har man travlt
DD:207 dighed forhverve vore Sjæle. ( · cfr. Luc: XXI, 19). / d. 28 Jan: 39. / /
Papir 429 sti og et blot Mskes Lidelse. / · cfr. Luthers Prædiken over Epistelen paa
NB7:18.b kulle blive sande Χstne. / · cfr. Luthers Prædiken over Evangeliet paa
Not3:2.a rk. – / i Octbr: 35. / · cfr. Maanedskrift for Litteratur 8td Aargang
Not3:14.a rbeholdes til ved Leilighed. / · cfr. Mag. Hamerich om Ragnaroke p. 93. note.
BA, note jorde det med al mulig Alvor. / · Cfr. Marbach Gesch. d. Ph. 2den D. p. 302 Not.:
JJ:159 s – war – seyn.) · cfr. Marbach Geschichte der Philos. d. Mittelalters
AE, s. 538 ere dem som bare Børnene ( · cfr. Marc. 10, 13.) Skal nu Christi Ord forstaaes
BA, s. 421 nten Dæmonen er en Legio ( · cfr. Matth. VIII, 28. 34. Marcus V, 1-20. Luc.
Papir 72 cismen. – / d. 13 Oct 35. / · cfr. med Hensyn til Luthers Anskuelse i saa
NB25:42 clamationer behagede der. ( · cfr. Meiners l: c: p. 209. Han citerer i Noten
Not7:2 / 7de Søndag e: T: / · cfr. min Dagbog fra min Reise. / / Herre vor
NB16:92 r gjør endog Skylden mindre ( · cfr. mine Taler » Lidelsernes Evangelium)
Not13:27.a σοϕια. / · cfr. mit Manuscript. / Alt dette fortjener at
Oi7, s. 305 d ( nemlig i Himmeriges Rige, · cfr. Mtth. 23, 13) og Dem, som vilde gaae ind
DD:124.a hichte der Chiliasmus i 3 Bind. · cfr. Münschers Kirkehistorie p. 353 not:
FF:35.1 avde faaet en saadan Dannelse. / · cfr. nordiske Kjæmpehist. ved Rafn. 2d D.
Papir 125:1 ke, der dog efter Ehrenbergs ( · cfr. Noten) Beskrivelse er meget romantisk,
FP, note r i det høieste to Stykker. / · Cfr. Nr. 76: » Og er da ikke Bevidstheden
PMH, note . / cfr Nytaarsgaven p. 98. / · cfr. Nytaarsgaven p. 95. / cfr. Platos Cratyll
AE, note dviklet om Skyld-Bevidstheden. · Cfr. ogsaa andet Afsnit Cap. II. / τοιουτοι;
Papir 84 o: f: / Natmændsfolket – · cfr. ogsaa Dorph om det rotvelske Sprog p. 7
NB12:132.a ournal formodl. NB10 ell. NB9 · cfr. ogsaa NB14. p. 171. / Som man den enkelte
SFV, note 1ste D. p. 1, 1ste Diapsalm; · cfr. ogsaa p. 23, » Forgjeves strider
DD:69 ed sin hele uimodstaaelige Kraft ( · cfr. ogsaa Sagnet om Venus-Bjerget) cfr. Grimm
Papir 69 eorien er netop fremkommet ( · cfr. ovenfor) for at forhindre msklige Bestemmelser
SLV, s. 413 Forhold til Virkeligheden. ( · cfr. ovenfor.) Juno sendte som bekjendt en Bremse,
DD:41 Vedkommende.) / d. 26. Aug. 37. / · cfr. p 11. / det humoristiske Udtryk for den
FF:24 tisk Sætning i Indicativ ( · cfr. p. 1 i denne Bog), det ligger netop i Conflikten
DD:37 nkrantz Encyclopedie p. 73. / · cfr. p. 10 og 11 og 19. / Nu indseer jeg hvorfor
NB14:27.a ne i første Samling. / · cfr. p. 10. / Udgivelsen af Skrifterne om min
NB24:74.a vad der gjøres for mig. / a · cfr. p. 118 i denne Journal. / Luther –
Not13:27 s fire Arter af Aarsager ( · cfr. p. 120). Materie, Form og Modell, den virkende
Not13:27 ing af yderlig Vigtighed ( · cfr. p. 127. / ϰινησις
Not13:27 og mindre end Virkelighed. · cfr. p. 128. / Bestaaen og Forgaaen er ikke
JJ:180 – Og saa Heloise – / · cfr. p. 13 i denne Bog. / Constantin Constantius'
NB17:71.a ilde stille Sagen rigtigere. / · cfr. p. 139. / d. 18 og 19 April 50. /
Papir 252:3 gaarden. Der døer han · cfr. p. 144: Helim: Hörst du den Donner
PMH, note er invers.« p. 149. / · cfr. p. 156. / cfr p. 152. / cfr p. 156. /
AE, note killige Menneskers Beundring. / · Cfr. p. 16 » Hvor let er det ikke, at
JJ:329 .) / Et Hjertets Hemmeligheder. / · cfr. p. 163 i denne Bog. / ( Privatissimer)
NB:129 , religieust til hinanden. / · cfr. p. 175. / 3) 3de Afdeling. cfr. / denne
JJ:335 tandser vi saa det Dialektiske. ( · cfr. p. 182.) Skal han sige: dog ikke min men
NB12:121.a nkte og det Virkelige. / / / · cfr. p. 187 i denne Journal øverst. /
SFV, note relandet« Juli 1848. / · Cfr. P. 187-227, hvilket Afsnit jeg vilde bede
JJ:317.b delser. / cfr p. 185 nederst. / · cfr. p. 194. / Slutning – Enthymema –
JJ:161 kjølelse, men at han blev gal. · cfr. p. 215 og 216. / Den Trilogie der er gjort
Not4:45 bjektive kommer jo bagefter · cfr. p. 244. n: og 245 ø:, men kommer det
EE:147.a ette gjør da Fichte hell. ei · cfr. p. 252. hvor han stiller Jødedommen,
NB11:212.b Om Sygdommen til Døden. / · cfr. p. 259 i denne Journal / Ogsaa saaledes
NB11:209.c nti-Climacus. / cfr p. 260. / · cfr. p. 267. / Idealitetens Fordringer tabe
AE, note nen vil finde det kjedsommeligt · cfr. p. 268 øverst, 367 nederst 368 øverst.
JJ:417 non judicat ecclesia      · cfr. p. 268. / cfr. p: 194, 185 og 171 i denne
LA, s. 51 il taalmodig vente« ( · cfr. p. 269); men selv denne Modstand er i Pagt
EE:30 ingen ligesaa meget inderligere. / · cfr. p. 27. m: / d. 25 Feb: 39. / Fader i Himlene!
AE, s. 264 mmensat af Spøg og Alvor ( · cfr. p. 283). Det er det samme Menneske, der
Not3:17 t er til Ære for Aurora. · cfr. p. 3. hvor man i Fyrværkeriet seer en
NB26:27 ønne disse paa samme Maade! / · cfr. p. 310. Cæsar lagde ikke Skjul paa sit
AE, s. 264 Gjentagelsen« ( · cfr. p. 313 og 339 nederst). Forskjellen er
BA, s. 448 Geistes Eines geworden ist. ( · cfr. p. 320 og 21.) Naar man nu igjen retrogradt
AE, s. 264 iske vælger det Tragiske ( · cfr. p. 327 og 328 øverst). I » Gjentagelsen«
AE, s. 263 aciturnus udvikler det selv ( · cfr. p. 340 § 3., p. 343 øverst). Men
AE, s. 263 ved, og selv udhævet det ( · cfr. p. 353. o. ff. hele § 5., især p.
JJ:442.a ikke perfectio selv. p. 368. / · cfr. p. 369. / Jeg har nu læst Spinozas Ethik
LA, s. 45 gtigste Anliggende« ( · cfr. p. 37) – indtil endeligen Forholdet
JJ:443 en til denne Fuldkommenhed ( · cfr. p. 430 Slutning), og saa udgive det for
NB14:36.a kan redde mig selv ud deraf. / · cfr. p. 55 n: / Som det i Forholdet til Forsynet
EE:105.a cceleraretur terminus seculi. / · cfr. p. 7. m: / Den Frygt, med hvilken den Afsindige
EE:105 en af andet o: s: v: Ægteskab, · cfr. p. 7. n: / d. 7 Juli 39. / og netop fordi
NB2:181 ing, og vistnok en christelig. / · cfr. p. 73 i denne Bog og p. 210. / Lidelsernes
DD:139.a ødens Stund. / d. 11 Sept. / · cfr. p. 9 i denne Bog øverst. / sub rosa
Not13:55 . / / cfr pp. 136-137. / / · cfr. p. 99. / / / Aristoteles siger: at παϑος
JJ:417 lesia      cfr. p. 268. / · cfr. p: 194, 185 og 171 i denne Bog. / Tør
PH, s. 55 etisk Livsanskuelse« ( · cfr. Pag. XVIII.), saa bliver man ikke sig selv
NB23:223 ld. / Dette er Calvins Lære. · cfr. Petersen die Idee der Kirche 3die B. p.
NB23:222 denne christelige Bevidsthed ( · cfr. Petersen die Idee der Kirche 3die B.
PS deelagtigt i noget Guddommeligt ( · Cfr. Phaedrus § 229 E). Dette synes et Paradox.
JJ:19 Keiserens Billede var præget ( · cfr. Philostratus Leben des Apollonius v.
PS, s. 219 ar et guddommeligt Ærende ( · cfr. Platos Apologi); om han end forekom Menneskene
PMH, note / cfr. Nytaarsgaven p. 95. / · cfr. Platos Cratyll en Yttring af Socrates.
FB, note βαιης. · Cfr. Platos Cratyllus § 402. Ast. 3die B.
FB, s. 102 judicio fidem esse adhibendam. · Cfr. Principia philosophiæ, pars prima §
Papir 209 ndet sin sande Høide. – · cfr. Prindsessinn Brambilla. / 2 Juni 37. /
PS Dyden bestemtes igjen som Indsigt ( · cfr. Protagoras, Gorgias, Meno, Euthydem). Forsaavidt
AE, note ig med at gjøre Løfter ( · cfr. Prædikeren), og religieust seet er Løftets
BI, note iligenter comparandæ sunt. / · Cfr. præfatio ad Phædonem p. 16: quum
BI, note en henviser Læserne til Ast, · cfr. præfatio ad Phædonem p. 19. /
NB22:14 ens han skjuler sig for Andre. ( · cfr. Reuchlin Geschichte Port Royal 1ste B.
NB22:21 mmeren. / / / Pascal. / / ( · cfr. Reuchlin Pascals Leben p. 135 og 136).
NB22:22.a endnu ikke slaaet dem. / / / a · cfr. Reuchlin Pascals Leben p. 137. / Ukjendeligheden
NB22:31 Oplysthed ( Erleuchtung) / · cfr. Reuchlin Pascals Leben p. 258. ( Bilag
JJ:455 anden i Sjelens Renselse. / · cfr. Ritter 1ste B. p. 571 / han citerer i en
DD:158.c Oct. 38. / Loven / Evangelium / · cfr. Rom 1, 16 δυναμις
Papir 247 t » Indtil« · cfr. Rom: 5, 13.) – derimod Rom 15,
NB24:53 nger ikke bedre.« / · cfr. Rössler Bibliothek der Kirchen-Väter
NB24:58 um animæ liberandæ. / · cfr. Rössler Bibliothek der Kirchenväter
NB24:35 er i Thriumphus Crucis 2den Bog. · cfr. Rudelbach S. p. 386 og 87. / En saadan
NB24:37 Moder Eensomhed.« / · cfr. Rudelbach S. p. 428. / Det at være Christen.
NB24:33 s er det Skik i mit Huus. / · cfr. Rudelbach Savonarola p. 372 n. / 3 /
NB5:6.a ølgelse for hans Navns Skyld. · cfr. Rudelbachs Biographier, Artiklen Jesper
BOA, note get reent personlige Liv. / Anm. · cfr. Samtl. Skr: III D. p. 217 medio. / Anm.
FB, note Zweifel würde gesagt haben. · Cfr. Sämtlich. W. 30. B. p. 223. / Forskjellen
BB:11.a nske det Musicalske-Sandselige ( · cfr. Scenen i Lenaus Faust, hvor Mephisto spiller
BB:2.e her har udhævet paa sin Maade, · cfr. Schiller angaaende disse to Begreber. /
Papir 162 r Djævelen med i Triniteten ( · cfr. Schlegel sammesteds.) er det da ikke Hegelianisme,
BB:2.d dem Wortaccente« o:s:v / · cfr. Schlegel sämtliche Wercke 2d B: p.
Papir 162 nde, saaledes, at den udvikler ( · cfr. Schlegel Wercke 1. p. 213), at Gud ligesaavel
Papir 169 get automatisk. / d. 9 Aug 36. / · cfr. Schlegel Werke 5te B. p. 61 midtveis /
BB:42.e en Sygdom er Disposition dertil · cfr. Schubert Symbolik) dog begyndte de første
Papir 259:1 deres Kjærlighed. / / · cfr. Scotus Erigena de divisione naturæ libri
NB2:254 som nu render over til Skaane ( · cfr. sidste Kirketidende) for at udsee Leiligheden
AE, s. 520 er blot Anledningen«, · cfr. Smulerne), ethvert Individ er væsentligen
AE, s. 521 ver Betingelsen med«, · cfr. Smulerne). Indenfor det Paradox-Religieuse
AE, s. 187 dste ikke Socratisk.« · Cfr. Smulernes Moral. / Lad os nu ligesom i
NB23:5 re bliver han til at holde Taler. · Cfr. Socrates. En Saadan forstaaer kun altfor
NB10:180 ννυες. / · cfr. Solger: über den Ursprung der Lehre
JC, note vise, at det Negative er til. ( · cfr. Sophisten.) – Schleiermachers Lære
AE, s. 453 som Frater Taciturnus siger ( · cfr. Stadier paa Livets Vei). Og dette er vel
BI, note vrigt paa tre Steder hos Plato; · cfr. Stallbaum ad Phædonem p. 177: Narrat
BI, s. 137 tque ipse animus exstinguitur · cfr. Stallbaum, Pag. 133 ned.), perhorrescerer
NB22:95 cens simul et decrescens. / · cfr. Statsleben des Clerus im Mittelalter v.
BI, note blevne malkede til rette Tid. / · Cfr. Symposiet ( Heise Pag. 60 ned. og 61 øv.)
NB18:80 st at trøste andre Lidende. ( · cfr. Talen » Ypperste-Præsten«
JJ:67.1 fuldkomnere end det Uendelige. / · cfr. Tennemann 1ste B. p. 115. / Som Pythagoræerne
JJ:68.a ι το ἑν · cfr. Tennemann 1ste B. p. 202 og note. /
Not13:8.b rogets Oprindelse negtede det. · cfr. Tennemann 2d D. p. 343. / Ogsaa hos Spinoza
Not13:26 et Værk de prædicamentis · cfr. Tennemann 8 B. 1ste Af. p. 186 / ogsaa
Not13:30 dig for at finde et Forsyn. / ( · cfr. Tennemann Ges. d. Ph. 4d B. p. 272.) /
Not13:29 r man dog en Tidsbestemmelse. ( · cfr. Tennemann Ges. d. Ph. 4d B. p. 89, p. 93
BA, note lære at kjende Bogstaverne. · Cfr. Tennemann Gesch. d. Ph. 8de B. p. 314 Not.
FB, note 402. Ast. 3die B. Pag. 158. / · Cfr. Tennemann Gesch. d. Philos. 1ster B. Pag.
NB26:20 a bedre end sig selv.« ( · cfr. Tennemann Geschichte d. Philos. 7de B.
BA, note sophus et ex philosopho asinus. · Cfr. Tennemann. 8de B. 2den D. p. 485 Not. En
PS, s. 229 ordentligen vilde bide ham ( · cfr. Theaetet § 151). – I Øieblikket
BOA, note r Mennesker overende«, · cfr. theol. Studier p. 88 note. Utaalmodigheden
BI, note Ironi opfattet af Theophrast, · cfr. Theophrasti Characteres ed. Astius pag.
AA:1 ig bekjendt ved Helene-Kilde ( · cfr. Thiele: Danske Folkesagn, 1ste Samling
AA:2 at udgrave Ruinerne. Slottet selv ( · cfr. Thiele: Danske Folkesagn, 1ste Samling
LP, note melig rolige og svage.« · Cfr. Tidsskrift for Naturvidenskaberne, udgivet
Papir 249.1 mp implicite er tilstæde / · cfr. Tieck. i denne Bog. / Spørge vi dernæst,
AE, s. 24 ghed paa en historisk Viden? ( · cfr. Titelbladet). I Piecen ( p. 162) blev der
SFV, note r sine Arme« o. s. v., · cfr. to opbyggelige Taler 1843 Forordet. Overhovedet
NB14:128 ræde; som det i Troia ( · cfr. Ulysses v. Ithaca) var Skik, at naar en
Papir 15 a dette Sted egl. ikke Tale ( · cfr. Usteri); her er nemlig blot Tale, om hvorledes
FB, s. 177 egreen omkring hans Knæe ( · cfr. v. 1224). / Æsthetiken fordrede Aabenbarelse,
BI, note Rhinen har ved sit Udløb. / · Cfr. V. 360. / Χοϱός:
Papir 197 er til Bords med de studerende ( · cfr. v. Raumer historisches Taschenbuch. 5te
Not2:3 ri Djævelen skjulte sig ( · cfr. v. Raumer p. 133). Mig forekommer det,
Not2:2.b en fra Ondt til Godt. – / · cfr. v. Raumer p. 161. – / cfr. hos Lessing
Not2:6 til den Tids Paaklædning · cfr. v. Schreiber p. 121. » wenn Leute
NB12:70.b l Χstd. / / / Martensen / · cfr. videre p. 449 ø » den forberedende
NB24:149 untur, veritatem frustrantur. / · cfr. Wessenberg l: c. p. 65. Anmærkning.
AE, note gjaldt om at tælle Stemmer ( · cfr. Xenophon), duede ikke til at være med,
BA, note . / Cfr. Enten – Eller. / · Cfr. Xenophons Convivium, hvor Socrates bruger
BA, note naaelse havde nok i Xantippe. ( · Cfr. Xenophons Fortælling om Socrates' s
BB:2.c . Friedrich Diez. Zwickau 1829. / · cfr. Zumpts Gramatik, sjette Udgave. 1828. §
LP, note einchen zu erhalten vermochte. / · Cfr. Ægtestand p. 198: » Min elskværdige
Not8:53 istents-Arter og Udtryks-Maader. · cfr. Æsthetik 3d B p. 440 nederst / /
Papir 376 el ( hvor han har været · cfr.). Ak, Ak. Med mindre han da beslutter ikke
Papir 252:1 Mand, som hedder Klinger · cfr: Conversations Lexic: Faust fremstilles
BB:25 et Gudd: gaaet op i Verden, ( · cfr: i d.H. en Mængde Lapper Papir) saaledes
Papir 283:1 re. ( Sextus Empiricus · cfr: Tennemann 5te B. p. 297.). / Overgangen
BI, note ien der Lehre des Socrates von · Ch. A. Brandis Pag. 119: Aber eine so große
Not1:7 r ere enige i at fremhæve · Ch. Død som det fornemste Middel til Forløsning;
Papir 460.n Gode / som Følge af den Ms · Ch. F. / og selv efter at han er blevet gift
Brev 31 høilærde / Herrer / P. · Ch. Kierkegaard / og / S. A. Kierkegaard /
NB22:34 og Tzschirner ( i hans Breve til · Ch. Leipzig 1828) stemmer i. / Herved maa bemærkes,
Papir 1:2 en anden anonymus. / pag. 19. Fra · Ch: kom foruden Biskopperne og de tydske Dr.
PCS, s. 135 ret Embedsmand. Han tager sin · Chaco af for at aftørre Sveden. Nu det kan
BI, note / Saavel Plutarch ( Plutarchi · Chaeronensis opuscula ed. H. Stephanus. Tom. II, p.
BI, note e delphiske Orakels Udsagn til · Chairephon, og det da hedder: ῾Ως
BI, note steds bemærkes i en Note, at · Chairephon, Socrates' Ven, oftere af Comikerne beæres
PCS, s. 140 en Trang til saa ofte at tage · Chakoen af, galant at purre i Haaret, bestandigt
KK:4 nophysitisme. / c) Synoden til · Chalcedon. / / a) Augustinus. / b) Pelagius /
PMH, s. 75 en Livsphilosoph forstaaer en · chaldæisk Faarehyrde, der kigger Stjerner, eller
Not9:1 Jøderne ubekjendt, som de · chaldæiske Paraphraser og Rabbinerne . – Det
EE:96 rigt Tryk og Eftertryk er den eet · chaligraphisk Mesterværk. Den er imidlertid et Ideal,
BB:12 t, Tragoedie in einem Akt von · Chamisso, in dessen Musen-Almanach vom Jahre 1804.
DD:208 g selv ... ja rigtigt, en af · Chamissos Phantasier er jeg ... en Skygge selv der
EE1, s. 235 lelsen vil med Magt ligesom · Champagne bryde sit Lukke. Det var et kjækt Udtryk,
EE1, s. 346 , fordi den er saa heed, som · Champagne heder, idet den næsten isner .... Hvor
EE1, s. 331 ng Pige, som de nyde et Glas · Champagne i et skummende Øieblik, aah ja, det
SLV, s. 35 hiin Samtale, saa brusede nu · Champagne i Overflod. Klokken slog 12; da paabød
EE1, s. 240 e Frugt, Confecturer og drak · Champagne, han fornøiede mig ved sin Artikel, jeg
EE2, s. 188 hans Frelse. Den, der bruger · Champagne, helbredes vanskeligere. Og Du, Du har valgt
EE1, s. 136 s er hans Liv, skummende som · Champagne. Og ligesom Perlerne i denne Viin, medens
EE1, s. 135 nale, eller om den bekjendte · Champagne-Arie. Hvad Taffelscenen angaaer, saa kan man
EE1, s. 136 r. Man har kaldet denne Arie · Champagne-Arien, og dette er unegtelig meget betegnende.
EE1, s. 135 rledes forholder det sig med · Champagne-Arien. En dramatisk Situation vil man, troer jeg,
SLV, s. 71 ssion. At jeg løsner denne · Champagneflaskes Sløife, er ogsaa en Concession, at jeg
Papir 343 / / Leve Efteraaret! Der er af · Champagnen kun eet Glas som er værd at drikke,
SLV, s. 23 emning, Festlighedens Larmen, · Champagnens skummende Lyst erindres bedst i en stille,
Brev 228 beregnet mine Udgifter og alle · Chancer og kan derefter kun henholde mig til min
NB21:163 caneries par quelque petit · changement, qui ne fait qu' adoucir une expression,
BI, s. 237 de lagt Alt tilrette og gjort · Changementet muligt, da culminerede Forholdet i det
SD, s. 168 n elsker den Indbildning, at · Changementet skulde kunne gaae lige saa let for sig
EE1, s. 334 elighed, men tør man vove · Changementet, saa har man det Interessante. I saa Fald
EE2, s. 142 ent, nynnende; har ikke mange · Changements, og dog er det som hiint Vand rindende,
JC, s. 21 itionens Hvile og Dialektikens · Changements. Det glædede Barnet, det blev Drengens
BB:2 og Canzone ( cansôs ell. · chansos) blev ikke synderlig overholdt, dog anføres
NB10:178 gjør Staten. Under dem er et · Chaos – og Ingen tør vove sig saa langt
SFV, s. 45 are sjelden – og dette · Chaos af Mennesker var Ironikere. Ironie er ubetinget
NB17:50 rh., nu da Alt er blevet et · Chaos af Reflexioner og Overveielser. / Sandeligen,
SFV, s. 49 . Er Mængden det Onde, er · Chaos det, der truer: saa er der kun Frelse i
CC:12 nd paa hverandre, og af dette · Chaos griber Mennesket ligesom af en Lykkepose
NB23:6 ev Gjenstand for Ironien. Da · Chaos seirede i 48, da blev det ret tydeligt
FV, s. 26 rtes det Hviin, der bebuder · Chaos! » Det var det Aar 48, det var et
SD, s. 219 ændt, det Hele maaskee et · Chaos, hvor Kræfterne kjæmpe mod hinanden,
EE1, s. 57 sammen i et grændseløs · Chaos, i et rædsomt Intet. / Dog, jeg behøver
AE, s. 91 r om, at Hesiodus har antaget · Chaos, Jorden, Tartarus og Elskov for Grundvæsener,
EE1, s. 283 di den har glemt, at den var · Chaos, men denne Tanke kan fremkomme naar det
Not9:1 af Intet. / negativt: intet · Chaos. blot Formation. Tohu vabohu er oftere bleven
LA, s. 61 f Forholdene bort, saa har vi · Chaos. Men i Individernes Verden er Forholdet
Papir 254 iske Spire af det liberale · Chaos; dog søgte man i Begyndelsen at give
EE2, s. 332 Alt opløstes i rædsomt · Chaos? Kunde Du ønske det? Jeg har intet Vredens
EE2, s. 227 har følt mig fristet til, · chaotisk at ville forvirre hele Tilværelsen;
BI, s. 125 ed man ikke forflygtiges, men · chaotisk blandes og i ubestemte Bevægelser rører
F, s. 519 dog med. Jeg hører til den · chaotiske Masse, i hvilken de » Dannede som
Papir 82 tning viser netop dens romantiske · Charachteer. Hvad er det, som Goethe har villet oplyse
NB7:8 n. / Saasnart et Msk. afgjort er i · Characteer af at være Christen tør han ikke
NB11:132 et er ganske consequent. I · Characteer af det Overordentlige kan jeg ikke træde,
NB10:16 rende op i Virkeligheden i · Characteer af det Overordentlige, miskjendende, at
NB11:122 ig, at træde saaledes i · Characteer af Forfatter at jeg paa nogen Maade forpligtede
NB13:82 racteer af Læren, ikke i · Characteer af Justitsraad R: af D og DM. /
NB13:82 gtigt deres Lære, vare i · Characteer af Læren, ikke i Characteer af Justitsraad
BI, s. 114 itionen, som deres egen indre · Characteer dem den sidste Plads i Udviklingen. I disse
LP, s. 24 ik istedenfor hines religieuse · Characteer et moralsk Tilsnit, at de istedenfor hines
Not1:9 det Mth: 13, 39 en didaktisk · Characteer med H:t: Spørgsmaalet om Djævelens
Brev 122 e ere fuldendte med bedste · Characteer og Examen philologico-philosophicum med
FP, s. 25 neste Angreb paa Modstanderens · Characteer og Hjerte; vi haabede derfor at fritages
Papir 254 r en energisk og kraftfuld · Characteer udtaler sig, faaer Ordet en eiendommelig
NB13:78 ter den Maalestok traadte i · Characteer, dække det – ved at unddrage mig
FP, s. 23 har sit eget Grundpræg, sin · Characteer, hvoraf alle dens Livs-Yttringer maae bære
NB10:200 Helten, eller den ethiske · Characteer, og saa Digteren: jeg vilde være begge
Papir 97:1 ide betegner et Lyspunct i hans · Characteer, paa den anden Side netop giver ham og hans
IC, note r saavidt opgivet en Deel af min · Characteer. /
NB11:204 sat Punctum og officielt i · Characteer. Det eenfoldige er, ganske stiltiende at
EE2, s. 69 at forædle og uddanne sin · Characteer. Jeg vil knytte mig til et bestemt Faktum,
NB17:97 eller qvalitativ Eenfoldighed i · Characteer. Tertium non datur. / Jeg læser i denne
FP, s. 20 det dette Stykke indrømmede · Characteer: velskreven. Den sammentrængte Oversigt
BB:23 / umidd: / reflec: / Eenhed / / / · Characteerstykket / Sørgespillet / Lystspillet /
Not1:3 s Hovedindhold og religieuse · Character ( analogia scripturæ). Ved denne Fortolkning
Papir 252:4 en vel en god Mand; men uden · Character ( p. 67. » Ich weiss, dass ein solcher
Not1:6 af dens practisk-beroligende · Character almdl. Indgang i Middelalderen og blev
Not3:6 chnete Männer, was sowol · Character als Anlagen des Geistes und andre Eigentümlichkeiten
Not2:14 er det rigtig i denne Helts · Character eller indeholder det ikke en Modsigelse?
Not3:18 Anstrøg af mere poetisk · Character end Agerdyrkerens og Haandværkmandens.
Not1:7 emmes og saa ofte Mysteriets · Character er bleven miskjendt og derved nye Vanskeligheder
Not1:6 36. / Ved sin ubestemte · Character har Fortællingen om Syndefaldet allerede
Not1:7 at miskjende den religieuse · Character i samme og opfordret til gjøre denne
EE2, s. 165 hisk. See dette er ligesom en · character indelebilis ved det Ethiske, at det, uagtet
Not1:3 ristelige Liv sin særegne · Character og 3. af hvilke de øvrige Lærdomme
Papir 592 os, at vi kjendte et Msks · Character saa godt, at vi vidste, hvad han vilde
CC:10 gloriæ ( dei) perfectissima et · character substantiæ ejus, portans omnia verbo
BB:2 d Einfachheit gleichfalls sein · Character, allein seine Wirkung ist größer,
Not3:6 emeiner Umriß von Goethes · Character, als Mensch und Künstler. p. 8. Han
Not1:5 ren faaer en betydningsfuld · Character, er det farligt at nære og bestyrke Troen
FP, s. 25 t derfor gaaer løs paa dens · Character, han taler med, beskylder ham for at være
Not1:5 uden at have nogen dogmatisk · Character, og uden at have modtaget nogen selvstændig
Papir 120 dsætning til en staaende · Character, saaledes gaaer ogsaa gjerne i Eventyret
Not1:6 ivet dem en mere universell. · Character. Act: 24, 15. 1 Cor: 15, 22. /
Not1:7 risd: Simpelhed og practiske · Character. Den dialectiske Retning, som fra det
BB:7 Natur i Forhold til en saadan · Character. Mephistopheles paatager sig nemlig fra
Papir 254 benhavnspostens Tone og · Character? Eller skulde der ikke være nogen temmelig
NB7:8 Den, som ikke absolut er traadt i · Characteren af at være Christen i afgjort Forstand.
BI, note d sig selv og bærer stundom · Characteren af en Samling af adspredte Bemærkninger,
NB15:46 se, men saa selv træde i · Characteren deraf. Thi skete dette, saa er et Bestaaende
NB6:66 at træde bestemt og ligefrem i · Characteren som den der har villet og vil tjene Christendommens
Papir 66 aa godt kunne være gaaet ind i · Characteren, at han indsaae, at netop i det Øieblik
EE2, s. 69 Ægteskabet er en Skole for · Characteren, man gifter sig for at forædle og uddanne
NB12:196 ere overtage det, og træde i · Characteren. / Det er den dybere Betydning af den nye
NB10:192 e være Tale om at træde i · Characteren; men dette vilde saa være noget Nyt og
NB22:30 egen Forstand kjøbes paa · Characterens Bekostning. / Jacqueline Pascal. /
Papir 252:3 med Livets forskjellige · Characterer baade det mere Gemytlige og det mere Latterlige
BI, note f Theophrast, cfr. Theophrasti · Characteres ed. Astius pag. 4 Cap. I: πεϱὶ
Not10:9 orhold mell. de 3 Personer, · characteres ell. proprietates personales. Faderens
FP, s. 22 dre om at Kjøbenhavnsposten · characteriserer hiin forsvundne Tid som » sentimental-idyllisk«,
BI, s. 137 nnihileres. Men det som netop · characteriserer Ironien er den abstrakte Maalestok, ved
Not3:14 le Fortælling, som netop · characteriserer sig ved den Mængde Modsigelser med Hensyn
BB:2 nen. / Das Minnelied. Først · characteriseres denne hele Retning mere i Almdl:. dernæst
Papir 254 n Henseende jeg anseer for · characteristisk den eiendommelige Stiil, som marquerer
Papir 54 vetid. ( Noget som overhovedet er · characteristisk for det N.T:: denne Bliven over). Vilde
Papir 174 nden. Overhovedet synes det · Characteristisk for Middelalderen, at de to Magter, der
Papir 8 / det jo netop anføres som noget · Characteristisk ved ham, at han vedbliver at synke dybere.
AA:1 . Det er imidlertid ret · characteristisk, at saadanne Folk netop komme til det Resultat;
CC:12 pores den for Tidsalderen saa · characteristiske Opfindelse: Hastværks-Pressen, endog
BB:2 t. Nu anføres en Deel andre · Charactertræk, som helst maa efterlæses, da de egl.
EE1, s. 417 det. Ligesaa er en Gaade, en · Charade, en Hemmelighed, en Vocal o. s. v. blot
NB21:72 være Præst blevet en · Charade, Ingen kan bestemt sige hvad det er, det
EE1, s. 231 ud paa Spøg, en Spas, en · Charade. / Anledningen er da paa eengang det Betydeligste
Not9:1 jellig fra alle verdenshist: · Charakt: og er Middelpunkt. Han har i Verden ikke