S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Papir 18 staaer ell ei. / B. siges Gud · ευλογειν /
Papir 18 medio reliquendus est. / Om Ordene · ευλογειν, ευλογητος,
Papir 18 6, 14. etc. her af Talemaaden · ευλογημενος
Papir 18 λογειν, · ευλογητος, ευλογια og
Papir 18 Jac: 3, 9 etc. Heraf er Ordet · ευλογητος, som anvendes i Doxologier, hvad enten ϑεος
Papir 18 igvis Subst: / dog forekommer · ευλογια i ond Betydning Rom: 16, 18. /
Papir 18 ογητος, · ευλογια og ϰαταϱασϑαι,
EE:105 γαμος · ευπϱεπες εστι μοιχεια.
KK:7 ram provocavit. / Es. 65. 1.2. · ευϱεϑην נִדְרַשְתִי‎.
BI, s. 141 υς ἂν · εὑϱεῖν αὐτὸν ταύτας
BI, s. 169 οῦμεν · εὑϱεῖν, τὸ δίϰαιον
Papir 228 end Pythagoras, under det Udraab · ευϱηϰα at løbe nøgen gjenem Gaderne, saa
BI, s. 326 ϱηϰα, · εὕϱηϰα var en tilstrækkelig Paaklædning.
BI, s. 326 hans aandelige Glæde, hans · εὕϱηϰα, εὕϱηϰα var
BI, note οῦτον · εὑϱήσητε, ἀτεχνῶς,
Not1:7 ας ϰατ · ευσεβειαν Tit: 1, 1. 1 Tim: 2, 4. Eph: 1, 13.17.
Not1:8 ωςιν · ευσεβειας. 2 Tim: 3, 5. αγαπ
Papir 6 οπλεω – · ευσω. navigo, nave discedo. quater: Act: 14,
Papir 15 em proferre. / Cap 5. / v. 4. · ευτϱαπελια versatilitas dexteritas, deinde urbanitas
Not1:7 οςμην · ευωδιας Eph: 5, 2. 1 Pet: 2, 24. Rom: 3, 25. 1
BB:26 øvrige Momenter, der opregnes ( · εϕανεϱωϑη εν σαϱϰι etc)
LP, s. 12 Amen! ῞Ως · εϕατ'. αὐτάϱ ἐγώ
PS, s. 283 σοϕια · εϕεϰτιϰη) fra enhver Slutning. /
BI, note ύτοις · ἔϕη τοὺς ϑεοὺς
BI, note αι οὖν, · ἔϕη, ἄν τίς με
BI, s. 84 ϱά γε, · ἔϕη, ἐϱωτᾷς
BI, s. 84 ' οὖν, · ἔϕη, ϰαὶ ϰόϕινος
BI, s. 84 Δί', · ἔϕη, ϰαὶ χϱυσῆ
JC, s. 55 Η νὺξ, · εϕη, μιᾷ ἡμ
BI, note τεϱον, · ἔϕη, ὦ ῾Ιππία,
BI, note ὰϱ σύ, · ἔϕη, ὦ Σώϰϱατες,
BI, s. 169 ή σοι, · ἔϕη, ὦ Σώϰϱατες,
BI, note υλίαν, · ἔϕη. / Socrates mener, at den, der er den indsigtsfuldeste
KK:7 μενης · εϕϑασε. / v. 19. Her mangler Objektet for εγνω,
BI, s. 236 ώποτε · ἐϕϑόνησα ( Apol. § 33 A). /
Not11:29 τημη af · εϕισταμαι, jeg bliver staaende ( den til Staaen bragte
Not11:3 h, har tabt sig selv, er et · εϕισταμενον. det hører ikke op at være, men hører
BI, s. 165 ὐτὸν · ἐϕοβούμην· ϰαί μοι δοϰῶ,
Not1:9 psynsmanden over alt. 2 Mcc: · εϕοϱων παντα. – /
FB, s. 192 Εϱωτα · ἔϕυγεν ἤ ϕευξεται,
JJ:41 ς Εϱωτα · εϕυγεν η ϕευξεται
BI, note løser det. Smlgn. V. 743: / · ἔχ' ἄτϱέμα·
BI, s. 140 ενὸς · ἔχειν τὸν τεϑνεῶτα,
Papir 15 ν. Dette την · εχϑϱαν forstaaer R: om Fjendskabet mellem Gud
Papir 15 ας την · εχϑϱαν. Dette την
EE1, s. 46 οῖσιν · ἐχϑϱὸς εἰμ'. οὐϰ
Not1:9 ecim patriarcharum. ὁ · εχϑϱος Mth: 13, 39. ὁ
EE:21.1 V, 15 ου γαϱ · εχομεν αϱχιεϱεα
NB15:73 ια som τον · εχοντα ( την αδιϰιαν)
Not10:10 α πως · εχοντα, τα πϱος τι
Not10:10 ος τι · εχοντα. ( Tennemann). /
Not1:5 μενοι, · εχοντες διαβολον,
Not1:8 24. 1 Tim: 6, 1. Tit: 2, 5. · εχοντες μοϱϕως
Not1:7 ς, ινα · εχωμεν ζωην
BI, s. 169 εϱον ὁ · ἔχων αὐτὸ οὐϰ
EE:17 τελος · εχων. ( Heb: 7, 3.) / d. 10 Feb: 39. /
CC:1.k ur semel et quidem Aor: 1. act. / · εψευσω 2 sing: Aor 1. med. /
BI, note ἡμῶν · ἐψηλάϕησαν 1 Joh. 1, 1. Derfor siger Christus ogsaa,
BI, note αμεν, ἓ · ἑωϱάϰαμεν τοῖς ὀϕϑαλμοῖς
BI, s. 165 τεϱος · ἑωϱάϰη αὐτὸν ἢ
EE1, s. 281 τα, ὡς · ἑώϱας· ἐν τούτῳ
KK:7 10, og at blot de sidste Ord: · εως της ημεϱας
Papir 6 λυσις – · εως. vinculum, catena 2) status vincti, status
Papir 4:1 rog denne Vei. / Luc. 19, 1. · Ζαϰχαιος ex זַכָאִי
CC:1.y , ιον ( a · ζευϰτηϱ copulans) aptus ad copulandum substantive
CC:1.y pass: tempestate vexor. – / · ζευϰτηϱιος,
KK:7 tiones verbis: illi excitarunt · ζηλοτυπιαν meam adhærendo deo qui non est deus
KK:7 : idolis, ideo ego excitabo · ζηλοτυπιαν vestram fovendo populo, qui non est populus
NB32:92 udøve Dyden ( δει · ζητειν βιοτην,
KK:7 l: inveniendum præbui me. / · ζητειν, επεϱοταω
PS, s. 282 σοϕια · ζητητιϰη, αποϱητιϰη,
BI, note ὸ ϰαὶ · ζυγώϑϱισον. /
KK:7 sed ex memoria excitatur. pro · ζω εγω legitur נִשְבַעְתִי‎
Not1:6 τηϱια, · ζωη αιωνιος.
Not1:6 ςις – · ζωη αιωνιος
Not1:6 kaldes Evighed. Der tales om · ζωη αιωνιος
BI, note ϰαὶ ἡ · ζωή, og med Hensyn til Apostlernes Opfattelse,
Not1:7 χωμεν · ζωην αιωνιον, ινα
Not1:6.n σιν ϰαι · ζωην αιωνιον. /
Not1:8 Χ:, εις · ζωην αιωνιον. Rom:
Not1:6.n ων ϰαι · ζωην μελλοντ
EE:17 ν μητε · ζωης τελος εχων.
Not1:6.n ϱινειν · ζωντας ϰαι
Not12:15 ο ϰαλον · ζωον ( συγχεῖται
PS, s. 244 τεϱον · ζωον, ϑειας τινος
Not12:15 ων ειη · ζῳον. cfr. Aristoteles cap. 7. – Curtius
EE1, s. 157 ος, οὐ · ζῶσιν, οὐ ϑανοῦσι
NB15:73 αν) μαλα · ζωτιϰον παϱεχουσα,
NB15:73 γ' ετι · ζωτιϰῳ αγϱυπνον.
BI, note λλο γ' · ἢ / διαλεπτολογοῦμαι
NB15:73 aber han sig paa Plato: betegner · η αδιϰια som τον
BI, s. 169 τεϱον · ἡ ἀδιϰία τῆς
BI, note ς ϰαὶ · ἡ ἀλήϑεια
BI, note sit Udsagn: ὅτι · ἡ ἀνϑϱωπίνη
BI, note gn saaledes: ὅτι · ἡ ἀνϑϱωπίνη
BI, note εἴπω, · ἢ ἄνϑϱωπον.
Not1:7 ιπτον · η αντιπαλον,
Not14:1 ὁδος; · ἡ ανω ὁδος.
PS, s. 282 ουϑει · ἡ αταϱαξια.
Not7:21.a οϕιας · η αυτη cfr Hermann Geschichte
KK:7 m esse conjunctam. Sæpe LXX · η Βααλ pro ὁ Βααλ
NB32:92 ' οταν · ᾑ βιος ηδη
BI, note ἂν ᾖ · ἡ βουλή, ἢ
BI, s. 140 ναι· · ἢ γὰϱ οἷον
BI, note ἀλλ' · ἡ γῆ βίᾳ /
BI, s. 84 νος ᾖ, · ἡ δὲ ϰαϰῶς.
Not14:1 e paa hine to Principer. / · ἡ διϰαιοσυνη
Papir 15 χαϱις · η δοϑεισα
BI, s. 140 στὶν · ἢ δοϰεῖν σοϕὸν
AE, note στι δ' · ἡ ειϱωνεια
BI, s. 165 ὐτὸν · ἢ ἐϰεῖνος
Not13:28.a δοϰει, · η εξ ἑτεϱου
BI, s. 140 αὕτη · ἡ ἐπονείδιστος
BI, s. 169 στὶν · ἢ εὐδαίμων.
BI, note ια ϰαὶ · ἡ ζωή, og med Hensyn til
BI, note οὗ ἂν · ᾖ ἡ βουλή,
Not12:15 αϱ ἁμα · ἡ ϑεωϱια γινεται,
Not12:15 ται γαϱ · η ϑεωϱια εγγυς
NB25:40 οιϰται · ἠ ϑυϱα, τ
JJ:41 ϰαλλος · η ϰαι οϕϑ
FB, s. 192 λλος · ᾖ ϰαὶ ὀϕϑαλμοι
Not1:8 ματος, · ἡ ϰαινη ϰτιςις,
BI, s. 219 τινὰ · ἢ ϰατ' ἄνϑϱωπον
Not14:1 dig Vexel og Forandring. / · ἡ ϰατω ὁδος;
BI, s. 147 ν εἴη ( · ἡ λέξις) S. 71 verstecktes
Not12:15.a ει γαϱ · ἡ μεγαλοψυχια
BA, note τι εστι · η μεϑεξις
BI, s. 141 εἶναι · ἢ μία νύξ.
JC, s. 55 il: Natten er een Dag før. · ῾Η νὺξ, εϕη,
BI, note εἰμι · ἡ ὁδὸς ϰαὶ
BI, note λοῖον · ἢ οἱ πολλοί.
BI, s. 141 τα, ἐν · ᾗ οὕτω ϰατέδαϱϑεν
BI, note βουλή, · ἢ παντὸς ἁμαϱτάνειν
BI, note αντος, · ἢ πεϱὶ ἐμοῦ;
BI, note έτϱων · ἢ πεϱὶ ἐπῶν
Papir 4:1 Bog. – / Luc: 17, 19. · η πιστις
BI, note ς μὲν · ἡ πόλις νομίζει
BI, note / πλὴν · ἢ Πϱοδίϰῳ,
Not1:9 αι. Viisdom 14, 3 · ἡ πϱονοια. 3
BI, note ἐπῶν · ἢ ῥυϑμῶν
PS, s. 282 ποχην, · ἡ σϰιᾳς τϱοπον
GG:2 αιώϑη · ἡ σοϕία ἀπὸ
BI, s. 165 εἶναι · ἤ τὸ τοῦ ϰϱείττονος
BI, s. 167 λλο τι · ἢ τὸ τοῦ ϰϱείττονος
BI, s. 140 ιστος · ἡ τοῦ οἴεσϑαι
BI, s. 142 πλὴν · ἢ τῷ ϑεῷ. Naar
FB, s. 192 ϕυγεν · ἤ ϕευξεται,
JJ:41 εϕυγεν · η ϕευξεται
BI, s. 188 e den spinkle Subjectivitet ( · ἡ ϕϱοντὶς
Papir 15 αϱ που. · ἡ χαϱις η
BI, s. 84 ένος · ᾖ, ἡ δὲ ϰαϰῶς.
BI, s. 140 εῶτα, · ἤ, ϰατὰ τὰ λεγόμενα,
BI, note λῆς; · ἢ, ποῦ ἐστι
KK:7 bindes med Artiklen: ὁ, · ἡ, το πλησιον
KK:7 , populum meum vocabo. – · ηγαπημενην exstat in textu heb: רֻחָמָה,
EE1, s. 45 τεὸν · ἡγεῖ γὰϱ ϑεούς;
Not1:6 υς s. το · ηγεμονιϰον; το
Not1:7 πατεϱ · ηγιασε Joh: 10, 36. Act: 10,38. – Læren
NB32:92 ᾑ βιος · ηδη cfr. Heise i Noterne). /
BA, note , τουτο · ηδη ϑαυμασομαι.
BI, s. 142 ὰ γὰϱ · ἤδη ὥϱα ἀπιέναι,
BI, s. 141 ον ϰαὶ · ἥδιον ἡμέϱας
Not13:32 nde eller den tilkommende Tid / · ἡδονη – λυπη. /
Papir 16 μη των · ηδονων, Sens: ratione quidem physica non circumcisi
Not13:21 litiken, som han ogsaa begynder · ηϑιϰα μεγαλα med at Ethik
Papir 326:1 den Talendes Væsen ( · ηϑος) 2) de, der sætte Tilhøreren i en
Not10:1 ια ϰαι · ηϑος) die Hauptsache aber sey der Zwek ( τελος);
Papir 326:3 / / / 1) Talerens Væsen ( · ηϑος). / / 2) Tilhørerne bringes i en vis Tilstand
BI, s. 271 ος) und die Sitte ( · ἦϑος).« Og herom bemærker han derpaa, at det
EE1, s. 142 α ϰαὶ · ἠϑος, men bemærker tillige, at Hovedsagen
BI, note ϱ ἐὰν · ηιλχ τὸ πτῶμα,
BI, note arende hertil. Smlgn. V. 316: / · ἥϰιστ', ἀλλ' οὐϱάνιαι
Papir 15 – ειγε · ηϰουσ. er paa Dansk ordret: dersom I nemlig. ɔ:
BI, note τέ σου · ἤϰουσα; ϰαὶ ὁ Σωϰϱάτης,
KK:7.c v. 18 μη ουϰ · ηϰουσαν? hørte de det ikke jo; thi det var bekjendt
CC:1.b orum. / græce : ἡν · ηϰουσατε
Papir 15 en lod sig udtrykke saaledes: · ηϰουσατε
Papir 6 αυτο simul. 14, 10 · ἡλατο aor. 1. 3 sing. ex
BI, note νδϱες · ἥλιϰες, δοϰεῖ λέγειν
EE:121 αιϱον · ἡλιϰιας. /
BI, note ῶ τὸν · ἥλιον. / Saa Meget er vist, at Ironien er langt
Papir 15 ָה. / v. 26. ο · ἡλιος μη επιδυ
Papir 29 αταις · ημ אֲחַרֵי־כֵן.
Papir 15 jenstande ( cfr. III, 3.) og at 2) · ἡμας slet ikke har noget Eftertryk; saa maa
Not1:7 εςϑαι · ημας, ινα
DD:41.a for at I kunne gjøre det Gode · ἡμεις δε ως αδοϰιμοι
BI, note ὴ ϰαὶ · ἡμεῖς πεϱὶ σοῦ
BI, note έα τις · ἡμέϱα; /
BI, note ς / μί' · ἡμέϱα γένοιτ'
JC, s. 55 η, μιᾷ · ἡμεϱᾳ πϱοτεϱον.
BI, note τ' ἂν · ἡμέϱαι δύο. /
BI, s. 141 λλας · ἡμέϱας ϰαὶ νύϰτας.
BI, s. 141 ἥδιον · ἡμέϱας ϰαὶ νύϰτας
BI, s. 141 τε ϰαὶ · ἡμέϱας τὰς τοῦ
KK:7 ς της · ημεϱας ταυτης vare
EE:17 αϱχην · ἡμεϱων μητε ζωης
PS, s. 244 ν, ειτε · ημεϱωτεϱον τε ϰαι απλουστεϱον
BI, note 27: σὺ δὲ · ἡμῖν ἀπόϰϱιναι,
BI, s. 165 επὸς · ἡμῖν ἴσϑι· smlgn.
BI, note νοῦν · ἡμῖν παϱέχουσι
BI, note ϰἀϕ' · ἡμῖν σεμνοπϱοσωπεῖς.
BI, s. 165 αι ϰαὶ · ἡμῖν τοῖς ἥττοσιν
BI, note γε οὖν · ἡμῖν, τί ἐστιν,
BI, s. 142 ϱοι δὲ · ἡμῶν ἔϱχονται
BI, note εῖϱες · ἡμῶν ἐψηλάϕησαν
BI, s. 165 άμας · ἡμῶν ϰϱείττων
BI, note λμοῖς · ἡμῶν, ὅ ἐϑεασάμεϑα,
EE:21.1 νειαις · ημων. – det er en Sympathie der er mere
BI, note / Σ: εἰς · ἥν γε ϑήσειν
BI, note ὶ μήν, · ἦν δ' ἐγώ, ὥσπεϱ
Not1:7 Act: 2, 24. ουϰ · ην δυνατον
CC:1.b / Acta apostolorum. / græce : · ἡν ηϰουσατ
Papir 8 ges her paa dette Sted Imperf: · ην med Betydning, da nu ved Chr: Komme Djævelens
BI, note ἐστ', · ἢν μὴ δίϰαια
Not1:7 οϰιαν, · ην πϱοεϑετο,
Papir 4:1 αυτος · ην Σαμ: inde cognoscere discipulum
BI, s. 165 ῦν δέ, · ἡνίϰα ὑπὸ τοῦ
NB25:40 211. / Det Stoiske Selvmord / : · ηνοιϰται ἠ ϑυϱα,
BI, s. 219 την; · ἥπεϱ ἐστὶν ἴσως
Not13:4 ι ϑηλυ / / · ηϱεμουν / ϰαι ϰινουμενον
Not14:1 υ) / / det Hvilende ( · ηϱεμουν) / det Bevægede ( ϰινουμενον)
Not7:21.a ϱωτον · ηϱξαντο ϕιλοσοϕειν.
Not1:7 νος Mc: 3, 5. · ηϱξατο λυπειςϑαι
Papir 4:1 ο τοτε · ηϱξατο ο Ιησους
BI, s. 165 λόχου · ἤϱχετο ἐξαγϱιαίνεσϑαι,
KK:7 13, 48 ὁσοι · ησαν τεταγμενοι
CC:2.e ονεω – · ησω una cum aliis particeps fio, in societatem
CC:7.b s. ϰναω, · ησω) scalpo frico titillo –
Not13:28.a μενον · ητοι εξ ἑαυτου
BI, note ὶ τὸν · ἥττονα, / ὃς τἄδιϰα
BI, s. 165 τοῖς · ἥττοσιν ἐϰείνου
Not1:7 fter udvikle sig: Χ: · ηυξανε Luc: 2, 40. επεινασε
Papir 251 seende viser β: τ: · Θ: sig som noget vordende, der vel udfolder
Not1:9 ην ϰαι · ϑαλασσην, ϰαι παντ
KK:7 αν της · ϑαλασσης הַיָם‎ מֵעֵבֶר
BI, note ον τὸν · Θαλῆν ϑαυμάζομεν;
CC:2.b ῶ ( ex ανα et · ϑαλλω germino, viresco) 1) progermino reviresco
BI, s. 140 άϱ τοι · ϑάνατον δεδιέναι,
BI, s. 141 στιν ὁ · ϑάνατος ἐνϑένδε
BI, s. 141 τον ὁ · ϑάνατός ἐστι, ϰέϱδος
BI, note ίμημα · ϑάνατος. /
NB29:29 ϱγον δε · ϑανατος. /
BI, s. 141 εἴη ὁ · ϑάνατος. ἐγὼ γὰϱ
EE:95 ος του · ϑανατου τουτου;
Not1:7 ον υπο · ϑανατου. Act: 13, 34.37. Rom: 6, 9. Opstandelsen
EE1, s. 157 ιν, οὐ · ϑανοῦσι /
BI, s. 140 ν γὰϱ · ϑάτεϱόν ἐστι τὸ τεϑνάναι·
Not7:21.a γαϱ το · ϑαυμαζειν οι ανϑϱωποι
Not11:22 στι το · ϑαυμαζειν. Det a priori Ubegribelige begriber nu Philosophien
Not7:21.a ς, το · ϑαυμαζειν. ου γαϱ αλλη
BI, note Θαλῆν · ϑαυμάζομεν; /
BI, s. 141 ν ὁϱᾷ, · ϑαυμάσιον ϰέϱδος ἂν
BI, s. 141 en at blive til slet Intet er · ϑαυμάσιον ϰέϱδος, ja
BA, note το ηδη · ϑαυμασομαι. ϰαι πεϱι των
BI, s. 166 ῶτος · ϑαυμαστοῦ ὅσου, ἅτε
BI, note γάλαι · ϑεαὶ ἀνδϱάσιν
JJ:75 ω ϕιλε · Θεαιτητε, δια το μ
Not1:7 melige, hvilket betegnes ved · ϑεανϑϱωπος. Men en viid Mark stod aaben for Speculation
Papir 165 staaende ved Læren om Gud-Msk · ϑεαντϱωπος, forsaavidt er den ikke romantisk; det er
BI, s. 137 sselig ikke alene det Udraab: · ϑέασαι ὡς πλεονεϰτιϰῶς,
BI, note ἄλλη · ϑεία μοῖϱα ἀνϑϱώπῳ
PS, s. 244 ν ζωον, · ϑειας τινος ϰαι
Not1:7 νον τω · ϑειω ϰαι πανσ
Not1:7 πινον · ϑελημα μη αντιπιπτον
Not1:7 υσιϰα · ϑεληματα, ουϰ
Not1:7 ϑενει · ϑεληματι.« /
Not1:7 αν του · ϑεληματος, ϰατ'
BI, note ϑ' οἱ · ϑέντες· οὐ γὰϱ ἔσϑ'
FF:141 at Grækerne kalde en Afsindig · ϑεοβλαβης; thi Vanvid har vist sin Grund i Gudernes
Not11:32 eopagita bruger det Udtryk · ϑεογονος ϑεοτης. Basilius
Not11:37 ndne med de egl. Aarsager, · ϑεοι γεννητοι.
EE1, s. 46 / ὁτιὴ · ϑεοῖσιν ἐχϑϱὸς
KK:5 τουτο · ϑεολογειται μεν ὁ λογος,
SLV, s. 381 s har inddeelt Menneskene i: · ϑεολογοι,
Not1:6 αι τον · ϑεον Mth: 5, 8. 1 Joh: 3, 2. ειναι
Not1:9 ω εις · ϑεον παντοϰϱατωϱα,
BI, note ότεϱα · ϑεόν σε εἴπω, ἢ
Not1:7 ος τον · ϑεον, πνευμα
PS, s. 220 αι με ὁ · ϑεος αναγϰαζει,
Not1:8 τος ell. · ϑεος διϰαιουται
BI, note πεν ὁ · ϑεὸς ἐν χϱησμοῖς
Not1:9 ς. Heb. 1, 2. 11, 3. · ϑεος εποιησε
Not11:31 vad Paulus kalder ὁ · ϑεος ϰαι πατεϱ,
Papir 18 ndes i Doxologier, hvad enten · ϑεος staaer ell ei. /
KK:7 ς. / Es. 6, 10 ὁ · ϑεος τετυϕλωϰεν
Not1:9 ου hos Joh:. ο · ϑεος του αιων
Not1:5 Joh: 12, 31. 14, 30). ο · ϑεος του αιωνος
Not10:9 τεϱος · ϑεος, 3) πνευμα Kabbalisterne
BI, note ύει ὁ · ϑεός, εὖ ἴστε.
Not10:9 ος og ὁ · ϑεος. 1 Cor. XII, 5-6. Aandens Virksomhed betegnes
Not11:30 den bestemte Gud ὁ · ϑεος. Theismen er i en vis Forstand en blot Mangel,
Not11:32 ονος · ϑεοτης. Basilius M. kalder Sønnen αιτια
Not1:7 ιος εν · ϑεοτητι ϰαι
Papir 18 ος του · Θεου יי‎ ברוך
Not1:7 ος του · ϑεου – ὁ εϱχομενος
Not11:33 ς του · ϑεου ( ikke Æren for Gud, men Guds Ære),
Not11:35 μα του · ϑεου bliver, naar man erindrer, at αμαϱτια
BI, s. 245 ν τοῦ · ϑεοῦ δόσιν ὑμῖν,
BI, note ν τοῦ · ϑεοῦ δόσιν ὑμῖν
EE:188 ϱγα του · ϑεου εν αυτῳ Joh:
Papir 251 ner β. του · Θεου en Modsætning til β: τ
DD:158.c ις γαϱ · ϑεου εστιν. /
BI, s. 143 ν τοῦ · ϑεοῦ λατϱείαν,
Papir 4:1 erra, υιος · ϑεου nexum cum Deo. / Mth: 16, 21. Απο
Not1:7.h ος του · ϑεου og Χϱιςτος
Not1:7 ος του · ϑεου om de gode Msk: Luc. 20, 36. om de Christne:
BI, note ό τοῦ · ϑεοῦ πϱάττειν
Papir 15 Korsfæstelse var for de kaldede · ϑεου σοϕια, saa mener han
BI, s. 245 ὸ τοῦ · ϑεοῦ τῇ πόλει
Papir 15 t πλ. του · ϑεου v. Χϱ., quatenus plenus esse debet
BI, note ὸ τοὺ · ϑεοῦ ὥσπεϱ ἱππῳ
Not1:7 ις του · ϑεου, δοϑειςα
Papir 251 re: β: του · Θεου, του Χϱ: ell blot β:
Papir 29 ον του · ϑεου. / כיוּן har LXX taget
Not1:9 ιν του · ϑεου. 1 Cor: 11, 7. ειϰων
Not1:7 ος του · ϑεου. Denne Formel forekommer i det gl. T. om
Papir 251 : med Underforstaaelse af · Θεου. Ideen om et saadant Guds Rige gaaer gjenem
Not1:9 ος του · ϑεου. Jac: 3, 9. γεγονοτες
Not1:7.h ος του · ϑεου: Joh: 1, 49. 11, 27. Mth: 16, 16. 26, 63.)
Not1:8 μα του · ϑεου: Rom: 2, 24. 1 Tim: 6, 1. Tit: 2, 5. εχοντες
Not1:7 ναμις · ϑεου; Joh: 6, 63. Rom: 1, 16. 1 Cor: 1, 24. 2,
BA, s. 461 ας og i samme Grad · ϑεουϱγος. Den, der i Forhold til Skylden, opdrages
EE1, s. 45 ῖ γὰϱ · ϑεούς; /
BI, note τοὺς · ϑεοὺς ἑαυτοῖς
BI, note μίζει · ϑεοὺς οὐ νομίζων,
BI, s. 166 τε ϰαὶ · ϑέϱους ὄντος ( §
Not11:38 erfor hedder Demeter ogsaa · ϑεσμοϕοϱος. Isocrates nævner Mysterierne og Agerbrug
PS, s. 282 kjendelsens negative Resultat · ϑετιϰως for ikke at fanges i at have gjort en Slutning.
AE, note m Tvivlen ikke maatte forstaaes · ϑετιϰως, Intet udretter, er ganske vist, men deraf
NB25:39 ιωσις · ϑεω ϰατα το
BI, note μὲ δὲ · ϑεῷ μὲν οὐϰ εἴϰασεν,
Not1:9 αϱα τω · ϑεω παντα δυνατα.)
BI, s. 142 ἢ τῷ · ϑεῷ. Naar det nu forholder sig saaledes med
AE, s. 285 er, at νους · ϑεωϱετιϰος er forskjellig fra νου
Not12:15 ἁμα ἡ · ϑεωϱια γινεται,
Not12:15 ι γαϱ η · ϑεωϱια εγγυς του
Not12:15 εϰ της · ϑεωϱιας, οἱον ει μυϱιων
Papir 326:2 Taler. / /      / / 1) til · ϑεωϱος. ( Kjenderen) Kunsttalen ( επιδειϰτιϰος)
Not12:15 ι τοις · ϑεωϱουσι το ἑν ϰαι
Not13:4 εν / ϰαι · ϑηλυ / / ηϱεμουν
Not14:1 ν) / det Qvindlige ( · ϑηλυ) / / det Hvilende ( ηϱεμουν)
KK:7 som Beskytter af Theokratiet. · ϑηϱα forekommer hverken i Texten ell. i LXX.
PS, s. 244 ιτε τι · ϑηϱιον ων τυγχανω
BI, note ἥν γε · ϑήσειν τὰ πϱυτανεῖά
Papir 4:1 ( ex συν et · ϑλαω tero, tundo) contero, h: l: salute excidet.
Not1:6 υμος, · ϑλιψις ϰαι
Not1:6 døde tilligemed Legemet. · ϑνητοψυχιται. Andre meente, at Sjelen efter Døden
BI, note στϱας · ϑοἰμάτιον ὑϕείλετο.
BI, note τάϑου · ϑοἰματιον. /
BI, note aledes forvandler det virkelige · ϑοϱυβεῖν til et tilsyneladende. Han overseer derved,
BI, note μοι μὴ · ϑοϱυβεῖν, ἐὰν ἐν τῷ
BI, note das häufige: μὴ · ϑοϱυβεῖτε, μὴ ϑοϱυβήσητε,
BI, s. 147 deuten, S. 82: μὴ · ϑοϱυβήσητε μηδέν, ἂν
BI, note τε, μὴ · ϑοϱυβήσητε, ϰαί μοι μὴ
BI, note στὰς, / · ϑουϱιομάντεις, ἰατϱοτέχνας,
BI, s. 169 ϰάϱιε · Θϱασύμαχε, λυσιτελέστεϱον
BI, s. 165 ων 'Ω · Θϱασύμαχε, μὴ χαλεπὸς
BI, s. 166 : ῾Ο δὴ · Θϱασύμαχος ὡμολόγησε
Not1:9 / de hierarchia coelesti 1) · ϑϱονοι, Χεϱουβιμ,
Not1:6 ϰον; το · ϑυμιϰον; το
Not1:6 γη ϰαι · ϑυμος, ϑλιψις
NB25:40 ϰται ἠ · ϑυϱα, το
BI, note γε τὴν · ϑύϱαν. / Dersom Læseren vil erindre, at Strepsiades
Not1:7 ϱα ϰαι · ϑυσια, εις οςμ
Papir 4:2 ωος ( ex a pr: et · ϑωη poena, mulcta persolvenda LXX pro
CC:1.y ϱιος, · ια, ιον ( a ζευϰτηϱ
Not1:6 αϰ ϰαι · Ιαϰωβ 8, 11. ειναι εν
BI, note ντεις, · ἰατϱοτέχνας, σϕϱαγιδονυχαϱγοϰομήτας,
EE1, s. 281 τιν· · ἴδε πάλιν τὰ
BI, s. 141 ὄναϱ · ἰδεῖν, ϰαὶ τὰς
BI, s. 210 ltid var parat til at raade ( · ἰδίᾳ πεϱιϊὼν
Not1:7 ος ( Col: 1, 15.); · ιδιος paa et eneste Sted Rom: 8, 32. Ebr: 3,
Not9:1 ligion. Den msklige Natur er · ιδιοσυστατος, men og ανυποστατος
BI, s. 141 ὴ ὅτι · ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ
BI, s. 166 , μετὰ · ἱδϱῶτος ϑαυμαστοῦ
Not11:15 παντα · ιεναι, ϰαι μενει
BI, note λήϱων · ἱεϱεῦ, V. 359. /
Not1:7 ιςα εν · Ιησου Χϱιςτῳ,
Papir 4:1 ξατο ο · Ιησους δειϰνυε
KK:7 : 11, 10. ϱιζα · Ιησσαι. יִשַי‎ שוֹרֶש
BI, note / Smlgn. V. 497: / ΣΩ. · ἴϑι νυν, ϰατάϑου
BI, note ν τὴν · ἰϰμάδα τῆς ϕϱοντίδος.
Not1:7 ςμος og · ιλασϰεςϑαι Eb: 2, 17. 1 Joh: 2, 2. 4, 10. Her maa
Not1:7 10. Her maa bemærkes, at · ἱλαςμος ei henhører til Gud som Object for den
Not1:7 / Der tales i Skriften om · ἱλαςμος og ιλασϰεςϑαι
CC:1 μας, · ἱμαντος lorum. /
CC:1 io Act: 26, 11. – 22, 25 · ἱμας, ἱμαντος
Papir 15 Ord maa forbindes med v. 10 ( · ινα γνωϱ.) ei med ϕ
Papir 15 ntage en Inversion istedetfor · ινα εν αγαπη
Not1:7 ημας, · ινα εχωμεν
Not1:7 ωνιον, · ινα μη απολωνται:
Papir 15 νων. / v. 19. · ινα πληϱωϑητε
Papir 15 υμμ.. / v. 10. · ινα tage Koppe, Rosenmüll., Flatt
Papir 15 Guder ( Gal IV, 8.) / v. 15. · ινα τους δυο
EE:188 at skulde blive aldeles lidende: · ινα ϕανεϱωϑῃ
Papir 15 ν etc. Koppius jungit · ινα. cum præcedentibus, et explicat de ecclesia:
CC:1.y , ια, · ιον ( a ζευϰτηϱ
NB12:20 ον των · Ιουδαιων. /
BI, note ἔϕη, ὦ · ῾Ιππία, οὐ μόνον
BI, note ὥσπεϱ · ἱππῳ μεγάλῳ μὲν
Not1:6 βϱααμ, · Ισααϰ ϰαι Ιαϰωβ
Not14:1 ϑμος · ισαϰις ισος.« Dyden
BI, s. 165 ἡμῖν · ἴσϑι· smlgn. § 336 D. E.) erindrer om en
Not14:1 αϰις · ισος.« Dyden er et Tal, der taget ligemange Gange
KK:7.c r bekjendt nok. v. 19 μη · Ιςϱαηλ ουϰ εγνω?
BI, note ός, εὖ · ἴστε. Smlgn. Ast 8. B. Pag. 128 § 30 A. Han
EE1, s. 272 ϱιων. / · ἰσχάδων. /
Papir 4:1 ς της · ισχυος כָל־מאֹדךָ
BA, note ς της · ισχυος αυτου. /
BI, s. 219 στὶν · ἴσως ἀνϑϱωπίνη
BI, s. 147 ίϱων, · ἴσως δὲ βελτίων
BI, note σὺ δ' · ἴσως διὰ τὸ πολυμαϑὴς
BI, s. 147 ). Ebenso enthalten die Worte · ἴσως μὲν γάϱ τι
BI, note ν τις · ἴσως: 'Αλλ', ὦ
EE1, s. 157 det Sorgens Udbrud: / ( 850) · ἰὼ δύστανος,
KK:7 r: ϰατα τ. · ϰ. τουτον εις
BI, s. 245 όσϑαι · ϰ.τ.λ. Dette Udtryk, at Socrates var en guddommelig
Papir 15 erne paa de Christne. / v. 15 · ϰαϑ' υμας forklares i Almdl.
BI, s. 215 sig og vil bestaae imod den ( · ϰαϑαιϱῶν πᾶν ὕψωμα
Not12:9 ηματων · ϰαϑαϱσιν. Aristoteles cap. 6. Strid angaaende disse
SLV, s. 425 ματων · ϰαϑαϱσιν. Som jeg i det Foregaaende ved at tage Udvortesheden
Not1:6.k / De kaldte den πυϱ · ϰαϑαϱσιον og πυϱ ϕϱωνιμον.
BI, s. 141 ν τις · ϰαϑεύδων μηδ' ὄναϱ
Not1:7 ιςϑαι · ϰαι αδημονειν
BI, note άμεϑα, · ϰαὶ αἱ χεῖϱες
BI, note σος τε · ϰαὶ αἶσχος ϰαὶ
AE, note ημα τι · ϰαι αιςχος
BI, s. 215 ενον .... · ϰαὶ αἰχμαλωτίζων
BI, s. 141 τόπον, · ϰαὶ ἀληϑῆ ἐστι
BI, note ς ποτε · ϰαὶ ἄλλη ϑεία
BI, s. 169 ἐστὶ · ϰαὶ ἀμαϑία εἴτε
FB, s. 173 ετεια · ϰαι αναγνωϱισις
BI, note άψατο · ϰαὶ ἀντωμόσατο
Not1:9 ϱατων · ϰαι αοϱατων. /
Not13:4 / πεϱας / · ϰαι απειϱον / /
PS, s. 244 ϱον τε · ϰαι απλουστεϱον
BA, note ϰυϱιου, · ϰαι απο της δοξης
BI, s. 169 σοϕία · ϰαὶ ἀϱετή, ϰαὶ
Not13:4 δεξιον / · ϰαι αϱιστεϱον
Not13:4 ϱιττον / · ϰαι αϱτιον / /
BI, note ἶσχος · ϰαὶ ἀσϑένεια.
BI, note ξένῳ · ϰαὶ ἀστῷ· μᾶλλον
PS, s. 244 τινος · ϰαι ατυϕου μοιϱας
BA, note δειξει · ϰαι αυ τα πολλα
Papir 4:1 1cfr. pag. 1. / Luc: 17, 16. · ϰαι αυτος ην
BI, note δ' oὖν · ϰαὶ αὐτὸς ὑπ'
Papir 4:1 ξυ σου · ϰαι αυτου μο
BI, s. 165 στὴς · ϰαὶ αὐτῷ συμϕέϱει
Not1:6 υϑμος · ϰαι βϱυγμος
BI, s. 141 λέγω. · ϰαὶ γὰϱ οὐδὲν
BI, note ῶς, εἰ · ϰαὶ γελοιότεϱον
BI, note ῳ μὲν · ϰαὶ γενναίῳ,
Not1:9 ϱανον · ϰαι γην ϰαι
Not1:9 ϱανου · ϰαι γης. Symb. Nic: føies
BI, note οϕίας · ϰαὶ γνώμης οὕνεϰα,
Papir 4:1 μη, ergo non est · ϰαι conjunctivum sed ϰαι illativum.
Not1:7 ν υιον · ϰαι δειϰνυσι
BI, note ϱιον, / · ϰαὶ δεῖξον ὡς
BI, note τέϱῳ · ϰαὶ δεομένῳ
BI, s. 100 e med ham, og tilføier nu: · ϰαὶ δὴ ϰαὶ τὸ
BI, note ιζε δὴ · ϰαὶ διάϑϱει,
BI, note νώμην · ϰαὶ διάλεξιν
PS, s. 237 ιϰτει · ϰαι διανοηματα
BI, s. 165 ον ἅμα · ϰαὶ δίϰαιον
Not1:9 . ειϰων · ϰαι δοξα. Gen: 1, 26 Beselem
Not1:7 νευμα · ϰαι δυναμις
BI, s. 165 ' første ironiske Parade ( · ϰαὶ ἐγὼ ἀϰούσας
BI, s. 242 tjent, og som han selv siger: · ϰαὶ ἐγὼ ἅμ'
BI, s. 169 αῦσαι, · ϰαὶ ἐγώ μοι
GG:2 t. / d. 6 Aug: 38. / Matth. XI, 19: · ϰαὶ ἐδιϰαιώϑη
BI, s. 165 ασϑαι · ϰαὶ εἶπον ὑποτϱέμων
BI, s. 141 τόπον. · ϰαὶ εἴτε δὴ
BI, note ττειν · ϰαὶ ἐϰ μαντείων
BI, s. 169 ϱετή, · ϰαὶ ἐμπεσόντος
BA, note ατομῳ · ϰαι εν ϱιπῃ οϕϑαλμου.
EE:46 γιςμων · ϰαι εννοιων. /
BI, note τείων · ϰαὶ ἐξ ἐνυπνίων
BI, s. 100 ζοντα · ϰαὶ ἐϱευνῶντα,
Not13:4 γωνον / · ϰαι ετεϱομηϰες.
BI, note άλλος · ϰαὶ εὐεξία τῆς
BI, note αὐτὸ · ϰαὶ ζυγώϑϱισον.
Not1:6.n στασιν · ϰαι ζωην αιωνιον.
Not1:6.n νεϰϱων · ϰαι ζωην με
BI, note ὁδὸς · ϰαὶ ἡ ἀλήϑεια
BI, note ήϑεια · ϰαὶ ἡ ζωή, og med
BI, s. 141 εινον · ϰαὶ ἥδιον ἡμέϱας
Not10:1 ανοια · ϰαι ηϑος) die Hauptsache
EE1, s. 142 ανοια · ϰαὶ ἠϑος, men bemærker
BI, note να μὴ · ϰαὶ ἡμεῖς πεϱὶ
BI, s. 141 τας τε · ϰαὶ ἡμέϱας
BI, s. 165 εἶναι · ϰαὶ ἡμῖν τοῖς
Not1:9 αι γην · ϰαι ϑαλασσην,
BI, s. 166 υ, ἅτε · ϰαὶ ϑέϱους ὄντος
Not13:4 / / αϱϱεν / · ϰαι ϑηλυ / /
Not1:6 , οϱγη · ϰαι ϑυμος, ϑλιψις
Not1:7 ςϕοϱα · ϰαι ϑυσια, εις
Not1:6 , Ισααϰ · ϰαι Ιαϰωβ 8, 11. ειναι
Papir 4:1 αι conjunctivum sed · ϰαι illativum. / Mc: 7, 11. ϰοϱβαν
Not13:4 γαϑον / · ϰαι ϰαϰον / /
BI, note ν εἴη · ϰαὶ ϰάλλος ϰαὶ
PS, s. 237 λλους · ϰαι ϰαλους λογους
Not13:4 / / ευϑυ / · ϰαι ϰαμπυλον
BI, note οῦσιν · ϰαὶ ϰατάληψιν.
Not13:4 ϱεμουν / · ϰαι ϰινουμενον
BI, s. 84 ν, ἔϕη, · ϰαὶ ϰόϕινος
BI, note λεξιν · ϰαὶ ϰϱοῦσιν
BI, note μη τε · ϰαὶ λόγος γέγονεν,
BI, note άξεων · ϰαὶ λόγων ( simulatio
PS, s. 244 τεϱον · ϰαι μαλλον επιτεϑυμμενον,
PS, s. 237 ογους · ϰαι μεγαλοπϱεπεῖς
Not11:15 ιεναι, · ϰαι μενει ουδεν).
BI, s. 140 ι οὔσα · ϰαὶ μετοίϰησις
Papir 15 nsu malo scurrilitas. / v. 18 · ϰαι μη μεϑυσϰεςϑε
BI, note Republikken ( Ast § 445 C): · Καὶ μήν, ἦν δ'
Not1:7 ςωπον · ϰαι μιαν υποσταςιν.
BI, s. 166 μενος · ϰαὶ μόγις, μετὰ
BI, s. 165 μην· · ϰαί μοι δοϰῶ,
BI, note ήσητε, · ϰαί μοι μὴ ἄχϑεσϑε
BI, note αῦς τε · ϰαὶ νέα γυνή.
BI, note ϱ ἐστι · ϰαὶ νέα τις ἡμέϱα;
BI, note νην τε · ϰαὶ νέαν. /
Not1:6.n ωντας · ϰαι νεϰϱους.
BI, note d: ταῦτα · ϰαὶ νεωτέϱῳ
BI, note λεξιν · ϰαὶ νοῦν ἡμῖν
BI, s. 141 έϱας · ϰαὶ νύϰτας ταύτης
BI, s. 141 έϱας · ϰαὶ νύϰτας. εἰ
Not7:21.a ϱωποι · ϰαι νυν ϰαι το
BI, note οιήσω, · ϰαὶ ξένῳ ϰαὶ
BI, note ουσα; · ϰαὶ ὁ Σωϰϱάτης,
BI, note ϱώπῳ · ϰαὶ ὁτιοῦν πϱοσέταξε
Papir 4:1 ut apodosis incipit a verbis · ϰαι ου μη, ergo non est ϰαι
BI, s. 169 ι εἴτε · ϰαὶ οὔ, ϰαὶ πότεϱον
BI, note ἐστὶ · ϰαὶ οὐδενός.
BI, note ἐστὶ · ϰαὶ οὐδενός
JJ:41 αλλος η · ϰαι οϕϑαλμο
FB, s. 192 λος ᾖ · ϰαὶ ὀϕϑαλμοι
Not1:7 ϑειω · ϰαι πανσϑεν
Not1:9 οσμος · ϰαι παντα εν αυτω.
Not1:9 ασσην, · ϰαι παντα
JJ:30 ϱοτον, · ϰαι παντες
BI, note πνίων · ϰαὶ παντὶ τϱόπῳ
Papir 69 ιου, ὁ · ϰαι παϱεδωϰα
Not11:31 ϑεος · ϰαι πατεϱ, hvad Kirken
NB25:39 tiske. / Theaet: διο · ϰαι πειϱασϑαι
KK:7 λωϰεν · ϰαι πεπωϱωϰεν
BA, note ασομαι. · ϰαι πεϱι των αλλων
BI, note , ἀλλὰ · ϰαὶ πεϱὶ τῶν
BI, note οβατῶ, · ϰαὶ πεϱιϑϱονῶ
BI, note τείαν · ϰαὶ πεϱίλεξιν
AE, s. 8 ι εστι · ϰαι πεϱιτμηματα
Not13:4 ον / / ἑν / · ϰαι πληϑος / /
BI, s. 210 ιϊὼν · ϰαὶ πολυπϱαγμονῶν),
FB, note r. Diogenes 8de Bog § 39. / · Και ποταμου ϱοῃ
BI, s. 169 αὶ οὔ, · ϰαὶ πότεϱον
BI, note τέϱῳ · ϰαὶ πϱεσβυτέϱῳ,
NB15:73 εχουσα, · ϰαι πϱος γ' ετι
BI, note άς· / · ϰαὶ πϱὸς τούτοις
BI, s. 165 λάγην · ϰαὶ πϱοσβλέπων
BI, note ation til slet Intet. / V. 717: · ϰαὶ πῶς? ὅτε
Not13:4 ν / / ϕως / · ϰαι σϰοτος / /
BA, s. 426 ι εμοι · ϰαι σοι; han vedbliver:
DD:39.a ί εμοι · ϰαι σοι; men de ønske
BA n: τι εμοι · ϰαι σοι. Den undflyer derfor enhver
BA, s. 440 ι εμοι · ϰαι σοι. Det er derfor et mærkeligt
Not1:6 λιψις · ϰαι στενοχοϱια,
BI, note ως μὴ · ϰαὶ σὺ ἐλάττους
Not12:15.a τειοι · ϰαι συμμετϱοι,
BA, note ager et Hensyn til Stedet 2, 19 · ϰαι τα δαιμονια
BI, note χωϱία · ϰαὶ τὰ δένδϱα
BI, s. 236 οντος, · ϰαὶ τὰ ἐμαυτοῦ
BI, note τοῦτο · ϰαὶ τὰ ϰάϱδαμα.
Not13:16 μεν ουν · ϰαι τα τοιαυτα,
Not12:15 εγεϑει · ϰαι ταξει εστι,
BI, s. 141 δεῖν, · ϰαὶ τὰς ἄλλας
BI, note τουτὶ · ϰαὶ τὰς Νεϕέλας
Not1:7 οτητι · ϰαι τελειος
BI, note χουσι / · ϰαὶ τεϱατείαν
BI, s. 140 μεν δὲ · ϰαὶ τῇδε, ὡς
BI, note ας ( det objective), · ϰαὶ τὴν γλῶτταν
BI, note νόημα · ϰαὶ τὴν ϕϱοντίδα
Not12:10 en: .. οὑτω · ϰαι της ϰωμωδιας
BI, s. 100 ἐστι · ϰαὶ τίς οἴεται
Not12:15.a ωσπεϱ · ϰαι το ϰαλλος
DD:195.a ϱησιαν · ϰαι το ϰαυχημα
BI, s. 100 αὶ δὴ · ϰαὶ τὸ μέγιστον,
Not12:15 ι το ἑν · ϰαι το ὁλον εϰ
Not7:21.a αι νυν · ϰαι το πϱωτον
BI, note ἐστί, · ϰαὶ τὸν ἥττονα,
BI, note εῖ δὲ · ϰαὶ τοὺς νέους
BI, s. 140 εν· .... · ϰαὶ τοῦτο πῶς
BI, note δοῖς · ϰαὶ τὠϕϑαλμὼ
BI, note μένου · ϰαὶ ϕανεϱῶς
Not12:9 iske ελεος · ϰαι ϕοβος. Dette er
Not12:9 ελεου · ϰαι ϕοβου πεϱαινουσα
SLV, s. 425 ελεου · ϰαι ϕοβου
BA, note ευουσι, · ϰαι ϕϱισσουσι,
Papir 15 η σοϕια · ϰαι ϕϱονησει.
AE, note ϱιστου · ϰαι χαλεπη
EE1, s. 219 λιϰος · ϰαι χειλεος
BI, s. 84 , ἔϕη, · ϰαὶ χϱυσῆ γε
Not13:16 δει δε · ϰαι ως ο λογος
Papir 4:1 sed consilium. / Mth: 26, 3. · Καιαϕα. Observandum, Josephum narrare nomen ejus
BI, note εϱα δὲ · ϰαινὰ δαιμόνια
Not1:8 τος, ἡ · ϰαινη ϰτιςις, αποϰυειν,
Not1:8 αι τον · ϰαινον ανϑ:, σταυϱουν
EE:121 r jeg Examen παϱα · ϰαιϱον ἡλιϰιας.
Papir 247 τα τον · ϰαιϱον τουτον kunne ikke
KK:7 τα τον · ϰαιϱον τουτον staaer i
BI, note trepsiades forsikkrer V. 373: / · ϰαίτοι πϱότεϱον
BI, note δητος · ϰαϰὰ πόλλ' ἀνέχει
BI, note υχῆς, · ϰαϰία δὲ νόσος
BI, s. 169 εἴτε · ϰαϰία ἐστὶ ϰαὶ
BI, note ὲ τῆς · ϰαϰίας .... hvor Dydens positive Eenhed aabenbart
Not1:5 νες – · ϰαϰοδαιμονες. – Act: 17, 18. Eph: 6, 12. Mth: 25,
BI, note αν ἄϱα · ϰαϰοήϑειαν ϰαλεῖς;
Not13:10 πως δε · ϰαϰοι. / cfr Aristoteles Ethik. 2d B. cap. 5.
BI, note τοῖσι · ϰαϰοῖς ϕϱουϱᾶς
Not13:4 ον / ϰαι · ϰαϰον / / τετϱαγωνον
BI, s. 140 τ' εἰ · ϰαϰόν ἐστιν. ( Smlgn.
Not13:10 m. / το γαϱ · ϰαϰον του απειϱου,
Not14:1 ον) / det Onde ( · ϰαϰον.) / / Fiirkant ( τετϱαγωνον)
AE, s. 133 ευειν · ϰαϰοτητος), saa gjelder det om den sande ethiske Opfattelse
BI, s. 242 ξιοῦν · ϰαϰοῦ οὐδενός.
BI, s. 84 , ἡ δὲ · ϰαϰῶς. Skjøndt jeg kun har anført denne
Not1:8 hebr: בחר‎. · ϰαλειν og εϰλ: bruges vel undertiden
Not1:8 16. 22, 14. I Brevene bliver · ϰαλειν, ϰληςις, ϰλητος
BI, note ϑειαν · ϰαλεῖς; Οὔϰ, ἀλλ'
KK:7 i den messianske Herlighed. / · ϰαλεισϑαι er ofte = at være נִקְרָא
Not12:15.a ϰαι το · ϰαλλος εν μεγαλῳ
FB, s. 192 ϱι ἄν · ϰάλλος ᾖ ϰαὶ ὀϕϑαλμοι
JJ:41 εχϱι αν · ϰαλλος η ϰαι
BI, note η ϰαὶ · ϰάλλος ϰαὶ εὐεξία
Not12:15.a τϱοι, · ϰαλοι δ' ου. /
Not12:15 nne. το γαϱ · ϰαλον εν μεγεϑει
BI, s. 84 όϱος · ϰαλόν ἐστιν; Νὴ
Not12:15 ενοιτο · ϰαλον ζωον ( συγχεῖται
Not13:16 νει του · ϰαλου ενεϰα· τουτο
PS, s. 237 υς ϰαι · ϰαλους λογους ϰαι
BI, note τοι τῷ · ϰαλῶς ἀγϱὸν ϕυτευσαμένῳ
BI, note λλουσι · ϰαλῶς βουλεύεσϑαι,
BI, s. 84 ὁ μὲν · ϰαλῶς πεποιημένος
BI, note αια· / · ϰἄμοιγε συγχωϱεῖν
Not13:4 ϑυ / ϰαι · ϰαμπυλον / /
Not14:1 υ) / det Krum̄e ( · ϰαμπυλον) / /
BI, note ϕϱαν, / · ϰάμψας ὀβελίσϰον,
BI, note έμα· · ϰἂν ἀποϱῇς
BI, note λλεις, / · ϰἀνυπόδητος ϰαϰὰ πόλλ'
BI, note αὶ τὰ · ϰάϱδαμα. /
KK:7 ς εν τη · ϰαϱδια σου a P. sunt adjecta. nec
EE1, s. 272 ωτος. / · Καϱιων. / ἄϱτων. /
EE1, s. 272 ίας. / · Καϱιων. / ἰσχάδων.
EE1, s. 272 μίας. / · Καϱιων. / μάζης. /
EE1, s. 272 μῆς. / · Καϱιων. / πλαϰούντων.
EE1, s. 272 ϰῆς. / · Καϱιων. / τϱαγημάτων.
EE1, s. 272 γίας. / · Καϱιων. / ϕαϰῆς. /
CC:2.b resco 2) transitive produco v: c: · ϰαϱπους, largiter produco efficio, ut sit. In N.
BI, note ὅστις · ϰαϱπώσεται ϰτλ. Socratisk er nu heri det
Papir 251 og det følgende v. 41 ( · ϰαϱϕος) synes at pege hen paa Pharisæerne, saa
Not1:7 ϑειας · ϰατ ευσεβειαν
FB, s. 164 gramaticalsk, linguistisk og · ϰατ' αναλογιαν
BI, s. 219 ινὰ ἢ · ϰατ' ἄνϑϱωπον
G, s. 26 rch einander schwatze, und bald · ϰατ' ανϑϱωπον
Not14:1 ϑμου) men · ϰατα αϱιϑμον παντα
BI, note , ὅπεϱ · ϰατ' ἀϱχὰς ὑμᾶς
AE, s. 8 λεγον, · ϰατα βϱαχυ
BOA, s. 215 r sig til at være hvad det · ϰατα δυναμιν e
BOA, s. 215 an successivt bliver hvad han · ϰατα δυναμιν er,
TSA, s. 99 sig til at være hvad det · ϰατα δυναμιν er,
TSA, s. 99 n successivt bliver hvad han · ϰατα δυναμιν er.
SD, note at forudsætte, at det Evige · ϰατα δυναμιν er
BOA, s. 130 d være sig bevidst, at han · ϰατα δυναμιν er
SD, s. 146 er til, i Vorden, thi Selvet · ϰατα δυναμιν er
Papir 365:5 tter, at ethvert Msk. · ϰατα δυναμιν er
AE, note thed, og at Mennesket end ikke · ϰατα δυναμιν formaaede
EE2, s. 249 kun muligt, hvis jeg allerede · ϰατα δυναμιν har
AE, s. 331 antages at være, hvad man · ϰατα δυναμιν har
BOA, s. 131 skjøndt eenligt Menneske, · ϰατα δυναμιν i sin
SD uendelige Mulighed sig. Selvet er · ϰατα δυναμιν lige
BOA, s. 293 forglemmeligt i hans Sjel og · ϰατα δυναμιν modificere
AE, s. 204 saaledes, først naar hiin · ϰατα δυναμιν Sandhed
Papir 368-4.c rporalen seer i Bondekarlen · ϰατα δυναμιν Soldaten,
NB16:7 endelig paa, at den henvender sig · ϰατα δυναμιν til
NB10:200 r at gjøre, er allerede · ϰατα δυναμιν tilstede
Papir 366:3 n, der skal opdrages som · ϰατα δυναμιν værende
NB33:15 t, hvor hvert Exemplar er ( · ϰατα δυναμιν) mere
SD lighed og Uendelighed, er sat, er · ϰατα δυναμιν, for
BI, s. 300 nye Princip i ham er tilstede · ϰατὰ δύναμιν,
Papir 365:5 Soldat, fordi han er det · ϰατα δυναμιν. /
SLV, s. 236 og bevare mig selv handlende · ϰατα δυναμιν. Hvortil
Not9:1 ung auf Schuld i det mindste · ϰατα δυναμιν,
BI, s. 258 dring var Fyldestgjørelsen · ϰατὰ δύναμιν
KK:7 י‎ בִי · ϰατ' εμου ομνυμι.
G, s. 26 ϱωπον bald · ϰατ' εξοχην argumentire.
FV, s. 14 om, der stiller Problemet, som · ϰατ' εξοχην er »
IC, s. 92 rengeste Forstand, Forargelse · ϰατ' εξοχην forholder
SLV, s. 265 s Fætter, som han kaldtes · ϰατ' εξοχην Fætteren,
IC, s. 93 hi for et Barn er Forargelsen · ϰατ' εξοχην ikke til,
BA, s. 425 rtil er det jeg mener, at man · ϰατ' εξοχην kan bruge
AE, s. 102 ening blev som Afgjørelsen · ϰατ' εξοχην netop
DJ, s. 74 e Zerline: hun den Forførte · ϰατ' ἐξοχην og
F, s. 511 em Tidens Idee og hiin Theolog · ϰατ' εξοχην, der jo
BA, s. 325 l det hele Menneske, Mennesket · ϰατ' εξοχην, desto
NB12:170 igheds-Gjerningen« · ϰατ' εξοχην. /
NB9:11 l. blevet den interessante Digter · ϰατ' εξοχην. Der har
Not9:1 t være Msk, end ikke Msk. · ϰατ' εξοχην. Foreningen
IC at være Gud, er jo Forargelsen · ϰατ' εξοχην. Men hvad
Papir 596 iærv. Olding«, · ϰατ' εξοχην: det har
FB, s. 196 orandring. Faust er Tvivleren · ϰατ' εξοχην; men han
Not1:7 Det hedder at Chr: er sendt · ϰατ' ευδοϰια
Not1:7 ματος, · ϰατ' ευδοϰιαν,
DD:41 ilstand havde det guddommelige Liv · ϰατα ϰενωσιν ell.
BI, s. 256 dets Fylde; i ham var det kun · ϰατὰ ϰϱύψιν tilstede,
EE2, s. 48 rste er det Hele implicite og · ϰατα ϰϱυψιν tilstede.
BI, s. 111 lig Fyldes Tilstedeværelse · ϰατὰ ϰϱύψιν, saaledes
DD:56 aa hyppigt tilstæde hos mig kun · ϰατα ϰϱυψιν. /
DD:41 νωσιν ell. · ϰατα ϰϱυψιν,
Not1:9 νοτες · ϰατ' ομοιωσιν
Not1:7 εϑετο, · ϰατα πϱοϑεσιν
Papir 15 men uden Grund. / v. 11. · ϰατα πϱοϑεσιν
KK:7 עֵת og LXX har: · ϰατα τ. ϰ. τουτον
BI, s. 140 τα, ἤ, · ϰατὰ τὰ λεγόμενα,
BI, note ελϑε· · ϰᾆτα τὴν γνώμην
BI, note , V. 359. / V. 177: / Μ. · ϰατὰ τῆς τϱαπέζης
Papir 6 num spectans. terminus finis. 14, 1 · ϰατα το αυτο simul.
NB25:39 ις ϑεω · ϰατα το δυνατον.
Not1:6 r, statuerede en resurrectio · ϰατα το ειδος
Not1:6 ιδος ikke · ϰατα το υποϰειμενον.
Papir 247 t Embede. Men Josephi Ord: · ϰατα τον ϰαιϱ
KK:7 en. – / v. 9. istedetfor · ϰατα τον ϰαιϱον
KK:7 nt adjecta. nec accurate verba · ϰαταβησεται εις αβυσσον.
Not11:8 g som Subjekt ved en fortgaaende · ϰαταβολη blev gjort til Objekt – men Alt var
Not11:37 dens til-Grund-Læggelse · ϰαταβολη er Ourania. Fra Ourania til Cybele er kun
Not1:9 uldkommenhed, og accentuerer · ϰαταβολη του
Not1:5 μενοι, · ϰαταδυναςτευομενοι. Luc: 4, 35. Mth: 12, 28. 17, 18.21. Luc:
BI, note ϑι νυν, · ϰατάϑου ϑοἰματιον.
Not13:28.a αυτου · ϰαταλαμβανεσϑαι δοϰει, η εξ
Not13:28.a τεϱου · ϰαταλαμβανεται. /
Not13:28.a / παν το · ϰαταλαμβανομενον ητοι εξ ἑαυτου
Not1:7 λλαγη, · ϰαταλαςςειν. ( kun i de paulinske Steder) 2 Cor: 5,
KK:7 r. Emphasis est quærenda in · ϰαταλειμα. – hebr: exstant: » vastatio
BI, note υτοῖς · ϰαταλείπεσϑαι· oὔτε γάϱ
BI, note ιν ϰαὶ · ϰατάληψιν. /
Not1:7 Eph: 2, 16. Col: 1, 20.21. · ϰαταλλαγη Rom: 5, 11. 11, 15. 2 Cor: 5, 18.19. –
Not1:7 Forligelse ( reconciliatio) · ϰαταλλαγη, ϰαταλαςςειν.
Papir 4:1 ναμαι · ϰαταλυσαι respiciunt hæc verba ad Joh: 2, 20.
BI, note επτὴν · ϰαταμίξας εἰς τὸν
KK:7 ιϰεν. – · ϰατανυξις ex ϰατανυσσω
KK:7 νυξις ex · ϰατανυσσω compungo ideo compunctio, sed P. derivat
CC:1.f . חֵבֶל / · ϰατανυσσω s.
KK:7 compunctio, sed P. derivat ex · ϰατανυσταζω capite nuto ideo sopor = תַרְדֵמָה‎
BI, note πέζης · ϰαταπάσας λεπτὴν τέϕϱαν,
Not1:6 9-11. beviser Intet herimod · ϰαταπαυςις maa ei forstaaes om en Sjelesøvn; men
Not1:9 3. / ( Heb: 4, 9-11 Begrebet · ϰαταπαυσις.).) /
BI, note , ἀλλὰ · ϰαταπεϕϱόντιϰα), saa opgiver han dog, i Tillid til Pheidippides'
Papir 18 e sig de modsatte Begreber. / · ϰαταϱ. επιϰ: /
Papir 18 mer ei Verbet; men vel Subst: · ϰαταϱα og det kun eengang Heb: 6, 7. om Jorden,
Papir 18 υλογια og · ϰαταϱασϑαι, επιϰαταϱατος.
Papir 6 pus contegerant – 19, 35 · ϰαταστελλω
Papir 4:1 ηποτε · ϰατασυϱη
JC, s. 16 τητος · ϰαταϕϱονείτω. /
BI, note ἐμοῦ · ϰαταψηϕισάμενοι, ἐὰν γὰϱ
BI, s. 245 , ἐμοῦ · ϰαταψηϕισάμενοι, og § 31 A: ὅτι δ'ἐγὼ
BI, s. 141 οὕτω · ϰατέδαϱϑεν ὥστε μηδ'
NB12:183 agde, at » Sorg« · ϰατεξοχην altid er Sorg over Afdøde, at bære
NB20:172 Virkelighedens Katastrophe · ϰατεξοχην det kan nu kun foredrages i en stille Time
NB30:18 til at indrømme, at Mesteren · ϰατεξοχην egl. er selve Msk-Naturen) at de snildt
NB19:54 rne. / Men Χstd. selv er jo · ϰατεξοχην Evangeliet. Og i dette Evangelium har den
NB22:92 i » Idealet« · ϰατεξοχην ikke var Hedenskabet bekjendt, saa foranlediges
NB23:67 kee er det netop derfor han · ϰατεξοχην kaldes Seer, fordi han ikke seer som vi
NB12:183 Hvorfor er nu denne Sorg Sorgen · ϰατεξοχην. Visby udhævede, at det var, fordi der
NB30:51.b nden ( derfor hedder hun ogsaa · ϰατεξοχην: Kjønnet, Qvinden er Kjønnet). Men
Papir 17 . de omnibus impiis et ο · ϰατεχων de ipso Apostolo, sed obst: 1) sensus collect:
Papir 17 etc de Caligula, ο · ϰατεχων de Vitellio, tum Syriæ et Palæstinæ
Papir 17 ( Titus et Vespasian), ο · ϰατεχων vero Christiani e Judæis, qui pietate
Papir 17 ς et ab altera parte ο · ϰατεχων. /
Not13:41 aa eftersees nøiere.) / · ϰατηγοϱια. ( Cicero prædicamentum, Skolastikerne
BI, note ἐμῶν · ϰατηγόϱων, οὐϰ οἶδα·
KK:7 ֹמֶר / v. 22 · ϰατηϱτιςμενα. Nogle have taget det reent medialt, og
CC:11.d λινος / · ϰατηϕεια ( ϰατηϕης
CC:11.d ηϕεια ( · ϰατηϕης demissus, moestus ex ϰατω
CC:11.d ς demissus, moestus ex · ϰατω et τα ϕαη vultus
Not14:1 og Forandring. / ἡ · ϰατω ὁδος; ἡ ανω
BI, note τἄνω · ϰάτωϑεν ἐσϰόπουν,
Papir 15 ei. – / Cap. 4. / v. 9. · ϰατωτεϱα μεϱη Calvin: »
DD:195.a ϰαι το · ϰαυχημα της ελπιδος
BI, note νέχει · ϰἀϕ' ἡμῖν σεμνοπϱοσωπεῖς.
Not1:7 ψω Joh: 19, 28. · ϰεϰοπιαϰως Joh: 4, 6. Mth: 8, 24 εϰαϑευδε.
BI, note τα γὰϱ · ϰελεύει ὁ ϑεός, εὖ
Not11:16 lse i Ideen, og kalder det · ϰενολογειν. Det har kun Betydning med H: t: en mulig
BA, note η ον; το · ϰενον hos Pythagoræerne) beskæftigede Oldtidens
Not14:1 det tomme Rum ( το · ϰενον) – το ον – το
Not9:2 n Bestemmelse var το · ϰενον., tilsidst opløste derfor alle Atomer
JJ:75 ια το μη · ϰενος αλλ' εγ
DD:41 dommelige Liv ϰατα · ϰενωσιν ell. ϰατα ϰϱυψιν,
BI, s. 141 άσιον · ϰέϱδος ἂν εἴη ὁ
BI, s. 141 ἐστι, · ϰέϱδος ἔγωγε λέγω.
BI, s. 141 άσιον · ϰέϱδος, ja hans Tale faaer en meget varm Colorit,
Not1:7 m i Paradiis ( hvorved Ordet · ϰηϱυγμα er traadt i Baggrunden). Det findes i Nicodemi
BI, s. 219 τι γὰϱ · ϰινδυνεύω ταύτην εἶναι
PS, s. 232 παντα · ϰινει. Men bevæger han sig selv, da er det
JJ:442.1 ng. / Anm. Det græske Begreb · ϰινησις bruger han aabenbart i transitio, som han
Not13:55 elsen hos Aristoteles. / / · ϰινησις er i Kategoriernes Forskjellighed følgende
Not13:27 Vigtighed ( cfr. p. 127. / · ϰινησις er vanskelig at bestemme; thi det hører
NB14:146 e begynder med at forudsætte · ϰινησις, kommer man ikke af Stedet med Seyn; og
Not13:50.a han oversætter det Ord · ϰινησις ved Forandring. /
NB14:146 m paa at man bør begynde med · ϰινησις) som var Spørgsmaalet blot om man skulde
PS lken er Tilblivelsens Forandring ( · ϰινησις)? Al anden Forandring ( αλλοιωσις)
G, s. 25 æske Overveielse af Begrebet · ϰινησις, der svarer til den moderne Kategori »
AE, s. 313 Aristoteles rigtigt lærer, · ϰινησις, en Bevægelse. Dette lader sig slet ikke
Not13:27 saaledes oversætter T. · ϰινησις, er det rigtigt saa er denne Sætning
Not13:27 ς. / der er 3 Arter · ϰινησις, i Henseende til Quantitæt /
Papir 283:1 Forandring og Overgang ( · ϰινησις, μεταβολη)
PMH, s. 74 ulighed til Virkelighed er en · ϰινησις, saa taler han ikke om den logiske Mulighed
BA, note Mulighed til Virkelighed er en · ϰινησις. /
Not13:27 staaen og Forgaaen er ikke · ϰινησις. /
Not13:50 n aristoteliske Lære om · ϰίνησις. /
NB14:146 fra det første Sted hørte · ϰινησις. /
Papir 278 torisk er: Bevægelsen ( · ϰινησις.), hvilket maaskee er et af de vanskeligste
BI, note πάλιν / · ϰίνησον αὖϑις αὐτὸ
Not13:4 υν / ϰαι · ϰινουμενον / /
Not14:1 ν) / det Bevægede ( · ϰινουμενον) / /
BI, note ειϰῆ. / · ϰλάειν γὰϱ ἑμᾶς
Not1:6 τεϱον, · ϰλαυϑμος
BI, note mikerne beæres med Tilnavnet · ϰλέπτης. De Ord, med hvilke Factum indledes: Fiin
Papir 15 ς της · ϰληϱ. / εν τοις
Papir 15 Andre forbinde disse Ord med · ϰληϱον. Da mangler vel Artiklen; men det er noget
Papir 15 finde hos P; men da forandrer · ϰληϱονομια sin Betydning, istedetfor den Salighed
Not1:6 , τιμη, · ϰληϱονομια, υιοϑεσια,
BI, s. 167 λόγου · ϰληϱονόμος) optager Traaden. Han opstiller den Sætning:
Not1:8 undertiden som synonyma; men · ϰληςις betegner dog nærmest Kundgjørelsen
Not1:8 dstrakt Betydning forekommer · ϰληςις om den Plads, det enkelte Msk. indtager
Not1:8 αλειν, · ϰληςις, ϰλητος brugt
Not1:8 sen af egen Kraft og Evne. / · ϰλητος bruges om de Christne: Mth: 20, 16. 22,
Not1:8 ηςις, · ϰλητος brugt enten absolut om de Christne, ell.
CC:7.b ϰνηϑω ( s. · ϰναω, ησω) scalpo frico titillo
CC:7.b ) scalpo frico titillo – · ϰνηϑομαι pruritu laboro /
CC:7.b ϰω plico) implico. / · ϰνηϑω ( s. ϰναω,
AE, s. 8 αντα; · ϰνισματα τοι εστι
Not11:17 Erkjendelse 1) Erfaring 2) · ϰοινας εννοιας a)
Not1:8 ς την · ϰοινωνιαν του Χ:, εις
BOA, s. 127 ægtelse. Εις · ϰοιϱανος
KK:7 nte ɔ: redeunte. – / · ϰοιτη שְכָבָה
Not1:6 ιον Mth: 18, 8. · ϰολαςις – ζωη
Not1:6 ναι εν · ϰολπω Αβϱααμ Lc: 16,
CC:1 ονιαω ( a · ϰονια pulvis) calce obduco, dealbo. – bis:
CC:1 ς lorum. / Act. 23, 3 · ϰονιαω ( a ϰονια pulvis) calce
BI, s. 84 ϕινος · ϰοπϱοϕόϱος ϰαλόν ἐστιν;
Papir 4:1 illativum. / Mc: 7, 11. · ϰοϱβαν ex hebr: קָרְבָן
Papir 4:1 Naziræos sese appellasse · ϰοϱβαν, quia sacerdotibus s. templo dare debuissent
Papir 4:1 riginta siclos. – hinc · ϰοϱβανας, α, ὁ est thesaurus sacer in
BI, note ην διὰ · ϰοσϰίνου οὐϱεῖν. /
Not10:8 pruch mod Gud i alle Msker. · ϰοςμος betyder i det N. T. den fordærvede Verden.
Not1:9 ) / Skabelsen. / ὁ · ϰοσμος ϰαι
EE1, s. 55 den, der derfor kalder denne · ϰοσμος, fordi den viser sig som et velordnet Hele,
Not1:9 ων του · ϰοςμου hos Joh:. ο
Not1:5 ων του · ϰοςμου. ( Joh: 12, 31. 14, 30). ο ϑ
Not11:33 μα του · ϰοςμου. / 34. /
Not1:7 ς του · ϰοςμου. Joh: 8, 12. 14, 6. Den nærmere Forklaring
Not1:9 λη του · ϰοςμου., og Ordet ψυχη ( af ψυχος
Papir 68:1 εια του · ϰοςμου; og netop paa dette Sted stilles den i det
Not11:35 ; εν τω · ϰοςμω er her en nærmere Forklaring, de vare
Not11:35 εν τω · ϰοςμω; εν τω ϰοςμω
BI, s. 84 η, ϰαὶ · ϰόϕινος ϰοπϱοϕόϱος
Papir 260:1 εναι og · ϰϱατειν αμαϱτιας.).
Not1:7 νατον · ϰϱατειςϑαι αυτον
BI, s. 165 βόεια · ϰϱέα πϱὸς τὸ
Papir 71 τισμου · ϰϱειττον λαλουντ
BI, note ει τὸν · ϰϱείττονα· /
BI, note ι, / τὸν · ϰϱείττον', ὅστις ἐστί,
BI, s. 165 ὸ τοῦ · ϰϱείττονος ξυμϕέϱον)
BI, s. 167 ὸ τοῦ · ϰϱείττονος ξυμϕέϱον.
BI, s. 167 tes tager sin Tilflugt. Ordet · ϰϱείττων bliver her Anstødsstenen. Naar nemlig
BI, s. 165 ἡμῶν · ϰϱείττων ὁ παγϰϱατιαστὴς
BI, s. 202 τ. i en Hængekurv ( · ϰϱεμάϑϱα V. 218), til ikke liden Forundring for
BI, note / εἰ μὴ · ϰϱεμάσας τὸ νόημα
KK:7 υτο το · ϰϱιμα. Tholuck mener at man efter hebraisk Sprogbrug
Not1:6.n εις το · ϰϱινειν ζωντας
Not1:6 ς Mth: 25, 46. – · ϰϱιςις αιωνιος
Not1:6 ιος. modsat · ϰϱισις, οϱγη ϰαι
Papir 4:1 ος τον · ϰϱιτην etc. ??? /
BI, note ἐστι · Κϱιτίας); og er altsaa kun forsaavidt ironisk, som
EE:46 høiere Kritik / cfr Heb: IV, 12 · ϰϱιτιϰος διαλογιςμων
BI, note ϱίμμα, · ϰϱόταλον, παιπάλη.
JJ:30 rer det: / Δοτε · ϰϱοτον, ϰαι
BI, note ιν ϰαὶ · ϰϱοῦσιν ϰαὶ ϰατάληψιν.
Not1:9 han dømmer τα · ϰϱυπτα του
EE1, s. 196 οὔτε · ϰϱύπτει, ἀλλὰ σημαίνει.
DD:41 ν ell. ϰατα · ϰϱυψιν, det sidste er egl. humoristisk. /
BI, s. 256 t kun ϰατὰ · ϰϱύψιν tilstede, han skulde gjøre dets Fremtræden
EE2, s. 48 icite og ϰατα · ϰϱυψιν tilstede. Nu skammer jeg mig atter ikke
BI, s. 111 relse ϰατὰ · ϰϱύψιν, saaledes at man ikke kan sige, at det var
DD:56 e hos mig kun ϰατα · ϰϱυψιν. / d. 20 Sept. 37. /
Not9:1 r er Underet. Den gl. Naturs · ϰϱυψις og ϕανεϱωσις
DD:14 ϰια της · ϰτισεως, hvortil enkelte poetiske Glimt svare i
DD:70 ια της · ϰτισεως og hvad der til hører findes ogsaa anskueliggjort
BA, s. 362 α τῆς · ϰτίσεως. ( Rom. 8, 19). Forsaavidt der nemlig skal
Papir 15 υς δυο · ϰτιση etc. Vi kjende noksom P: teleologiske Retning
Not1:8 ϰαινη · ϰτιςις, αποϰυειν,
BI, note σεται · ϰτλ. Socratisk er nu heri det Modsætningsforhold,
JJ:30 α χαϱας · ϰτυπησατε. /
Papir 14:6 ιςμα / · ϰυβεϱνηςεως. ell. /
BI, note ήτας, / · ϰυϰλίων τε χοϱῶν
EE1, s. 219 πελει · ϰυλιϰος ϰαι χειλεος
Not1:6 ος τον · ϰυϱιον, συνδοξα
Papir 15 . Herved maa bemærkes at · ϰυϱιος betegner Chr. ikke Gud. Idetmindste, siger
Not1:6.n de. – / I Symb: apost: · ϰυϱιος εϱχεται εις
Not10:9 dskilles igjen fra ὁ · ϰυϱιος og ὁ ϑεος. 1
Not1:7 16, 15. – Chr. kaldes · ϰυϱιος της δοξ
Not1:9 υσιαι, · ϰυϱιοτητες, δυναμεις.
BA, note που του · ϰυϱιου, ϰαι απο της
Papir 69 πο του · ϰυϱιου, ὁ ϰαι
Papir 15 for ναος · ϰυϱιου; men den falder da strax; thi ikke Chr:,
Papir 15 αος εν · ϰυϱιῳ for ναος
Papir 15 det, at henføre εν · ϰυϱιῳ til αγιον, og omendskjøndt
Papir 15 m. 5, 8). / v. 21. εν · ϰυϱιῳ. Herved maa bemærkes at ϰυϱιος
Not12:10 αι της · ϰωμωδιας σχηματα πϱωτος
Papir 4:2 go – δ. τον · ϰωνωπα vinum percolando purgare a culice. /
CC:1.g ς. απαξ · λ. ( ex αϕελης
Papir 14:6 ως. / – · λ. σοϕιας. /
BI, note βήτην · λαβών, / ἐϰ τῆς παλαίστϱας
BI, note ου τοῦ · Λαϰεδαιμονίοις νομοϑετήσαντος,
CC:1.d αςϰω ( aut: · λαϰω) propr: crepo, disrumpor cum crepitu. –
EE:33 γλωσση · λαλειν, saa at πϱοϕετεια
Papir 71 ειττον · λαλουντι
Papir 14:6 ςαις · λαλων / χαϱιςμα
NB:111.a e ( μογις · λαλων) ( den Dæmoniske der var stum) men Kjerlighed
KK:7 εν τον · λαον. / Maaskee lod hele Stedets Vanskelighed
KK:7 του est » · λαος«. Ideo applicatio admodum distat a genuino
CC:1.d / uno animo, unanimi consensu. / · λασϰαζω s. λαςϰω ( aut:
CC:1.d σϰαζω s. · λαςϰω ( aut: λαϰω) propr: crepo,
KK:7 ϰαι Eph. 2, 12. / · λατϱεια = עֲבוֹדָה
Not1:9 τιϰη i · λατϱεια. / orate pro nobis. /
BI, s. 143 ϑεοῦ · λατϱείαν, worin das Niedre mit dem Hohen, der klägliche
BI, note ολλοί. · λέγε οὖν ἡμῖν,
EE1, s. 196 let: οὔτε · λέγει οὔτε ϰϱύπτει,
FB, note τα οντα · λεγει ὡς δις ες
BI, note thi Socrates lover ( V. 260): / · λέγειν γενήσει
BI, note , δοϰεῖ · λέγειν δίϰαια·
BI, s. 147 ν μέγα · λέγειν.) Dieses ist nicht die platonische Ironie,
BI, note αὐτὰ · λέγεις, ἃ ἐγὼ πάλαι
BI, note αὐτὰ · λέγεις. Som bekjendt findes den samme Bemærkning
BI, note μοῦ; · λέγεται γὰϱ εἰς
BI, s. 140 τὰ τὰ · λεγόμενα, μεταβολή
BI, s. 141 στι τὰ · λεγόμενα, ὡς ἄϱα ἐϰεῖ
BI, note ϑεσϑε · λέγοντι τἀληϑῆ.
BI, s. 236 ἐμοῦ · λέγοντος, ϰαὶ τὰ ἐμαυτοῦ
Papir 4:1 detur, αμην · λεγω υμιν
BI, s. 166 δίως · λέγω, ἀλλ' ἑλϰόμενος
BI, note αὐτὰ · λέγω, ἀλλὰ ϰαὶ
BI, s. 141 ἔγωγε · λέγω. ϰαὶ γὰϱ οὐδὲν
BI, note ἄδιϰα · λέγων ἀνατϱέπει
Not14:1 στι, · λεξειν τα οντα. Han meente,
BI, s. 147 ἴη ( ἡ · λέξις) S. 71 verstecktes Selbstlob. Noch unverkennbarer
BI, s. 188 ντὶς · λεπτή). Dog, dette vil der igjen senere blive Tale
BI, note ντίδα / · λεπτὴν ϰαταμίξας
BI, note πάσας · λεπτὴν τέϕϱαν, /
Papir 4:1 . En Kodrans ¼ As. · λεπτος = ½ Kodrans. en Stater = 1 Sek. 4
BI, note dicat, Skyerne bruge om ham: · λεπτοτάτων λήϱων ἱεϱεῦ,
Papir 4:1 purus fuit. / Mth: 21, 33 · ληνον torcular 2) vas, in quo uvæ calcan
PS, s. 229 ν τινα · ληϱον αυτων αϕαιϱωμαι),
BI, note τάτων · λήϱων ἱεϱεῦ, V. 359.
KK:7 ֶבֶן / · λιϑος πϱοςϰομματος.
BI, s. 169 πεϱ οἱ · λίχνοι τοῦ ἀεὶ
Not11:16 τοις · λογοις vil begribe Virkeligheden. Han dadler Platos
KK:7 eram notionem secuti verterunt · λογον decretum. / συντεμνω
BA, s. 319 gsaa hentyder paa, at Logik og · λογος ( det dogmatiske) svare til hinanden, og
BA, s. 415 forgjeves er bleven stemplet: · λογος αϱγος ( Chrysipp.)
JJ:24.a § 55 le sophisme paresseux ( · λογος αϱγος) sophisma pigrum.
BI, note τε ϰαὶ · λόγος γέγονεν,
Papir 14:6 αναι. / / · λογος γνωςεως.
BI, s. 168 ϰαίου · λόγος εἰς τοὐναντίον
Papir 260:4 d at erindre om Analogien med · λογος Forenelse med Kjød og Blod. b) en mere
DD:122 ser, de komme til: Χstd. til · λογος, Gnosticismen til » Navn«
Not9:1 doch ein geblieben. – · λογος har 2 Sider 1) Gud er Grund ratio 2) Fornuft
Not9:1 2) Fornuft ratio. – / · λογος har auf ewige Weise sin Grund i Gud, og
KK:5 tur som saadan udenfor den ved · λογος meddelte guddl. Kraft og Oplysning. ( Naar
EE:88 Alexandrinernes Præexistents af · λογος, Præexistents af Materien, Præexistents
Not1:7 det Gudd: angivne: ὁ · λογος σαϱξ εγε
KK:5 indes i den hellige Skrift, om · λογος selv. Derfor betjente de sig af den Formel,
KK:5 g over, at M. ikke vilde kalde · λογος Søn uagtet han siger, at han er født
Not13:16 αι ως ο · λογος υπομενει
Papir 70 orstaaelse af Theorie om » · λογος« overført paa Ordet, da dog det levende
BI, s. 271 Wissen ist mit einem Grunde ( · λόγος) verbunden, der Grund aber ist nur im Denken;
KK:5 ι μεν ὁ · λογος, γενεαλογειται
Not10:9 hilo: 1) høieste Gud, 2) · λογος, δευτεϱος
Not10:9 πατηϱ, · λογος, νους, σοϕια,
Not9:1 er Gud den gud. Fornuft ell. · λογος. – Forestilling om Gud som Søn
BA, s. 319 en er den egentlige Lære om · λογος. Ethiken og Dogmatiken stride i et skjebnesvangert
BI, s. 167 ( ὁ τοῦ · λόγου ϰληϱονόμος)
BI, s. 169 τεϱον · λόγου ὅτι λυσιτελέστεϱον
BI, note εν τοῦ · λόγου, ἕν μὲν εἶναι
PS, s. 237 αλους · λογους ϰαι μεγαλοπϱεπεῖς
BI, note τούς · λόγους ποιῶμαι.
BI, s. 168 ϱιβεῖ · λόγῳ – τὸν τῷ
BI, s. 168 τάτῳ · λόγῳ ἄϱχοντα
BI, note νω τὼ · λόγω μαϑήσεται,
BI, note ων ϰαὶ · λόγων ( simulatio dissimulatioque fallax et fraudulenta).
BI, s. 200 taabeligste Ordkløverier ( · λόγων ἀϰϱιβῶν
AE, s. 8 τα των · λογων, ὁπεϱ αϱ
BI, s. 165 ὸ τοῦ · λόχου ἤϱχετο ἐξαγϱιαίνεσϑαι,