S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
TSA, s. 87 aae ihjel for Sandheden? / / · D / 1.    Spørgsmaalets Besvarelse
IC at bevise, at Christus var Gud. / · d / Er Følgen af Christi Liv vigtigere
Ded:54 Til / Hr Professor Madvig / R af · D / Med ærbødig Høiagtelse / fra
Ded:75 r. Minister / Prof. Madvig / R af · D / med ærbødig Høiagtelse / fra
Ded:46 e / Hr Etatsraad Petersen / R. af · D / Med Ærbødighed / venskabeligst
Ded:100 Til / Hr Prof R. Nielsen / R af · D / Venskabeligst / fra Udgiveren / Til /
Brev 205 ngstrainet. – / Hørup. · d 1 Jan. 1851 / Kjære Onkel! / Maa jeg
Papir 8 ge fra de første Msk. af. / · d 10 3 34. / pag. 5 øverst. Skal Ethiken
Brev 289 gjøre en Opdagelse. / Lyngby · d 10 August 1849. / Deres / R. N. –
Brev 55 / Deres hengivne / Haderslev · d 11te Juli 1851 / Kofoed-Hansen / Engang
Brev 202 02, bl. [ 2v] og [ 1r] / Odense · d 12 April 1850. / Kjære Onkel! / At jeg
Brev 57 / Deres hengivne / Haderslev · d 13de Juli 1852 / Kofoed-Hansen / Mandag.
Brev 199 e hengivne Onkel. / Odense · d 14 Jan. 1850. / Kjære Onkel! / Hvorledes
Brev 300 Hr Mag. Kierkegaard / Torsdagen · d 17 Januar 1850. / Kjære Hr Magister!
Brev 260 Deres Side. / hengivnest / · d 18 Febr 1848. / Kolderup Rosenvinge /
Brev 200     Kjøbenhavn / Odense · d 18 Febr 1850. / Kjære Onkel! / Tak for
Brev 303 er Kierkegaard / Torsdagen · d 19 Marts 1850. / Kjære Hr Magister!
Brev 285 1r] og øverst [ 2v] / Fredag · d 20 Juli 1849. / Kjære Hr Magister! /
Papir 43 i Modsigelse med sig selv. / · d 20 Nov. 36. / Naar det Dialectiske ( Romantiske)
Brev 299 til. / Deres / R. N. / Torsdag. · d 20 Sptbr. / S T / Hr Magist Kierkegaard
Brev 278 – / Taarbæk Kroe · d 21 Juli 1848. / S T / Hr Magister Kjerkegaard
Brev 313 ke indlade mig. / Kjøbenhavn · d 21 Mai 1851 / Herr Magister! / Tør en
Papir 1:1 rev han hans Forklaring over · d 22 Ψ, 68 Ψ, 119 og 37 Ψ,
Brev 301 T / Hr Magister Kierkegaard. / · d 22 Fbr. 1850. / Kjære Hr Magister! /
Papir 61:2 kom til de samme Resultater. / · d 22 Jan. 1835. / Som et Bidrag til Bestemmelsen
EE:45 e at sværge ved end sig selv. / · d 23 April 39. / den høiere Kritik /
Brev 31 anko per / warde / Sædding · d 24 Janvr. 1842. / Høiærværdige
NB12:60.a , at blot Dato blev fælles. · D 25 Juli 48 sagde Paulus det og det –
Brev 287 : / Deres / S. K. / Lyngby · d 28 Juli 1849. / Kjære Hr Magister! /
Papir 1:1 de i Wittemberg. / pag. 253. · d 28 Martz ell saakaldte grønne Torsdag
Brev 117 mme. / Din Emil Boesen. / Kbhvn. · d 29 Apr: 1850. / Til / Hr: Magister Kjerkegaard.
Brev 283 v 283, bl. [ 1r] / Tirsdag · d 29 Mai 1849. / Kjære Hr Magister! /
Papir 64:1 sig til den. – / x / · d 3 Feb: 1835. / Maaske er det derfor betydningsfuldt,
Brev 197 øbmagergade No 7. / Hørup · d 3 Mai 1849. / Kjære Onkel! / Endskjøndt
Papir 1:1 en indtil videre. / pag. 97. · d 30 Oct. ankom han igjen til Wit: Churfyrsten
Brev 259 te Tak! / Deres hengivne / · d 30 Sept. 1847 / Kolderup Rosenvinge /
Brev 56 yt Brev. Farvel! / Haderslev · d 30te Marts 1852 / Deres hengivne / / Kofoed-Hansen
Brev 302 re idag. / Deres / R N. / Torsd · d 4 April 1850. / S T / Hr Magister Kierkegaard
Brev 305 ende. / Deres / S. K. / Torsdag · d 4 Fbr 1852. / Kjære Hr Magister! /
DD:48 ser en tilsyneladende Realitet. / · d 4. Septbr: 37. / Indicativet tænker
Brev 29 Datter / Sedding Kierkegaard · d 4de September 1838 / E Sk: / Jeg ønskede
Papir 1:1 ln, hvorhen han Eras: kom · d 5 Dec: han sagde ( see pag 226) Lutherus
Papir 551 lev derfor kagstrøgen / · d 5 hujus skildrede min Herre, i Nærværelse
Brev 203 Lund Underl. i Odense. / Odense · d 5 Mai 1850. / Kjære Onkel! / Atter iaar
NB:57 lige overfor denne Svaghed. / / / · d 5te Nov. 46. / / Maaskee – mere siger
Brev 43 · d 6te Juli 35. – / Kjære Ven! /
Papir 1:1 Sagen i Augspurg. / pag. 84. · d 7 Oct. ankom L. til Augsburg. / pag. 86.
Brev 115 Boesen / Horsens / fr. / Horsens · d 7de Marts 1850. / Kjære! / Du har vel
Papir 179:4 des Heiligsten 2. D. p. 103). · d 9 Oct. 36. / I Rimet ligger det Musicalske.
DD:208 de paa Jorden. – / / 2 · d Act. / En phantastisk Egn. Prytaneum –
NB24:30.d atte passe paa sin Anseelse. / · d Det Mistænkelige ( med Hensyn til hvorvidt
BA, s. 440 , men ikke naar man sætter · D E F. Derfor bliver han angest, saasnart
Brev 168 f. Dr. H.N. Clausen / C af · D m m / Høistærede! / Da jeg ikke har
Ded:97 e-Conferentsraad / Collin / St af · D m m / i dybeste Ærbødighed / fra
Ded:64 . / Til / Hr Prof. Heiberg / R af · D m m / Med Ærbødighed / fra Forf.
Brev 60 tatsraad Molbech / R af D og · D M R af N o: s: v: / Tømmerup Præstegaard.
NB23:88 rue Kirke Provst N. N. R af D og · D M. / Alt var udsolgt, Huset overfyldt.
Ded:99 r Biskop Dr. Mynster / St af · D m. m / med dyb Ærefrygt / fra Udgiveren.
Ded:67 Hr Minister / Prof. Madvig / R af · D m. m / med Ærbødig Høiagtelse
NB12:58 løiel, Storkors af D. og · D M., Ordensbiskop, Excellence: mon det vilde
Brev 122 dydsskolen i Kjøbenhavn · d      Novb: 1840. M. Nielsen. / Om allernaadigst
Brev 60 Hr Etatsraad Molbech / R af · D og D M R af N o: s: v: / Tømmerup Præstegaard.
NB23:88 vor Frue Kirke Provst N. N. R af · D og D M. / Alt var udsolgt, Huset overfyldt.
Ded:37 / Hr. Biskop Dr. Mynster / St. af · D og D. M / i dyb Ærefrygt / fra Forfatteren
Ded:18 / Hr Professor M. Nielsen / R af · D og D. M. / Borgerdydsskolens udmærkede
Ded:38 d Kolderup-Rosenvinge / R af · D og D. M. / i dyb Ærbødighed / fra
Ded:28 Hr Etatsraad Sibbern / R af · D og D. M. / Til / Hs Excellence Hr Geheime-Statsminister
Brev 271 raad Dr. Rosenvinge / R af · D og DM / d. 28. Juli. 49. / Kjere Hr Conferentsraad!
Ded:109 lbaarne / Hr Conf. Hansen / R af · D og DM / i dyb Ærbødighed / fra Forf.
Ded:105 ne / Hr Conf: Dr. O. Bang / C af · D og DM C af W m m / i dyb Ærbødighed
Ded:107 Conferents / Collin / St af · D og DM m m / i dybeste Ærbødighed
Ded:86 arne / Hr Conf. Rosenvinge / R af · D og DM m. m / i dyb Ærbødighed /
Ded:112 ge Hr Biskop Dr. Mynster / St af · D og DM m: m / i dyb / Ærefrygt / fra
Brev 236 Biskop Dr. Mynster / St af · D og DM m: m. / Høiærværdige Hr
Ded:77 ige Hr Biskop Dr. Mynster / St af · D og DM m: m: / i dyb Ærefrygt / fra Udgiveren
Ded:61 onferentsraad Collin / St af · D og DM m: m: / i dybeste Ærbødighed
Brev 237 e Hr Biskop Dr. Mynster / St af · D og DM o: s v. / Bisperesidentsen. / Idet
Ded:53 Conferentsraad Rosenvinge / R af · D og DM o: s: v: / Med Ærbødighed og
Ded:55 rne Hr Etatsraad / Molbech / R af · D og DM o: s: v: / Med Ærbødighed og
Ded:36 rne / Hr Etatsraad Molbech / R af · D og DM R af N. St o s: v / Med Ærbødighed
Ded:14 arne Hr Directør Waage / R. af · D og DM. / 25. Om Begrebet Ironi ( 1841).
NB13:82 acteer af Justitsraad R: af · D og DM. / Indenfor et Bestaaende af Embedsmænd
Ded:22 Lærer / Hr Prof Nielsen / R af · D og DM. / taknemligst og kjærligst /
Ded:92 rne / Hr Etatsraad Sibbern / R af · D og DM. / Venskabeligst / fra Forf. / Til
Ded:56 r Biskop Dr. Mynster / St af · D og DM: m: m: / i dyb Ærefrygt / fra
NB22:90.d Troen kjendes af Frugterne. / · d Skriftemaalets Situation har Lighed med
BB:12 ramatic Entertainement, call' · d the Necromances, or Harlequin Doctor Faustus.
AaS, s. 42 r tilfældigvis Diderots og · d' Alemberts Encyclopædi, dog ei fuldstændig,
BB:2 et Kjærlighed heed det jocs · d' amour, jocs en amoratz; strede flere end
EE1, s. 334 en Elskerinde, men en Jeanne · d' Arc eller noget Saadant. / Spørgsmaalet
Papir 143 ommer igjen – / Er Johanne · d' Arc romantisk og hvorvidt. / Ligger det
IC, s. 110 vel underrettet som samtlige · d' Hrr. speculative theologiske Professorer,
IC, s. 131 lt gaaer saa ganske ligefrem: · d' Hrr. Tilhørere og Skrivere vogte sig
AE, s. 357 en. / Men siger maaskee En af · D' Hrr. Ønskende, » en alvorlig
AE, s. 357 den uddeles ligeligt til alle · D' Hrr. Ønskende. Dobbelt Confusion: først
Brev 3 t dertil endnu have en halvsnes Fr: · d' or i Lomen. / Med Rudelbach er jeg bange
Brev 3 de Dig en Vexel paa 20 eller 25 Fr. · d' or og haaber saaledes at Du ikke skal komme
Brev 3 ttwig i Göttingen stor 60ve Fr: · d' or, fra Hr Etatsraad Donner i Altona. Den
SLV, s. 206 s falsch ihm seyn? / Wachend · d' rinn liegen und an ihn nur denken? / Weinend
BB:12 sé sur un plan allemand · d' un de nos amateurs du Théâtre,
BB:2.a adours, hvortil slutter sig Essai · d' un glossaire occitanien a Toulouse 1819.
NB21:117 gn sagt af Rousseau ( Reveries · d' un promeneur solitaire i d. 4de Promenade
Papir 473 e have løst ( Corsaren). / / · d) / forvandlet min Forfatter-Virkens Anerkjendelse
Not1:7.u ophøre etc. / a) / b) / c) / · d) / Fra den religieuse Side. / a). Udryddelse
Not1:7.v de mig, baade store og smaae. / · d) Den poetiske Beskrivelse. Es: 11, 6: Ulven
NB9:51 ler en aandelig fE at tænke o: · D) der fordrer en saa langvarig og saa anstrengende
TSA, s. 67 sig ham og lære af ham. / · d)    Man kunde, for at belyse dette Historiske,
BA, s. 452 ethiske Domsakts Virkning. / · d) Man opfatter Evigheden metaphysisk. Man
Not1:7 og guddommelige Natur. NB / · d) omvendt. / a) genus idiomaticum. fE: Rom:
Not4:9 . anden Idee – Verden) · d) rationell Theologie ( K. tredie Idee –
BB:2 dem anføres 5. c) Legenden. · d) Reimchroniken. Wir besitßen nur eine
Not1:6.h t Legemet leed for sine Synder. · d) Udtryk som » Graad og Tænders
Not1:9 g med Moses c) ved Propheter · d) ved Engle. פָקַד επισϰεπτεςϑαι.
BI, s. 219 ός ( § 20 · D). De Andre derimod, mener han, maae være
PS, s. 237 ( Symposiet § 210 · D); og herom gjelder det, at han føder og
NB8:100 havde været Justitsraad, R af · D, Fader til 5 Børn, to Drenge og 3 Piger,
NB30:100 , fE: jeg er Cancelliraad, R af · D, Medlem af Remontecomission, Borgerrepræsentant,
SLV, s. 352 bedste og saa kom Professor · D, og man lærte i ham en saare omhyggelig
CC:10 mo I. post illos dies, inquit · d, ponam leges meas in cogitatione eorum,
NB23:43 ed. / Naar man selv er R af · D, saa at vilde gjøre det til en christelig
NB24:54 lføjelserne NB24:54.c og · d, som er indført i august 1852 / vente
FV, s. 25 aa det Numeriske, Mængde o. · d. – altid gjort lige det Modsatte af
Oi6, s. 264 n Alvorlige, en Charakteer o. · D. – Et ungt Menneske; han harmes over
NB12:45 n Sjelesørger for Eneboere o: · D. – men det Piat som nu kaldes Gudfrygtighed,
NB22:98 etmindste være Ridder af · D. – Og excellerer Du i den Art Χstds
NB23:66 troer at man kunde mene o: · D. – og tilføier han, siden den Tid
BI, note s-Værdie. / Smlgn. § 348 · D. – Paa det Spørgsmaal om han kalder
NB30:26 ette er charakteristisk for · D. – uden Medlidenhed med Trængende
NB32:55 ær Protestantismen, især i · D. / .... Hjælp hos Msker kan jeg jo ikke
NB28:73 stifte Partie, at danne Skole o: · d. / / Hvorfor gjør jeg Intet i den Retning?
NB21:64 rnets Opdragelse i Χstd. o: · D. / / Joh: Climacus viser rigtigt at i Forhold
NB30:59 sundelse. / Løgn, Hyklerie o: · D. / / Med det at have Fnat eller at have
NB9:70 lighed, Kraft og Vælde o: · D. / Brorson No 168 v. 5. / Af Kirketidende
Brev 74 Hr Prof: J.L. Heiberg / R af · D. / Copie./ / S. T. Hr. Magister S. Kierkegaard!
NB12:60.a . til Belønning derfor R af · D. / Da Alt er dobbelttydigt, hvad der hænder
Ded:118 Instrukteur Nielsen / R af · D. / De Tvende / hvem kun Foreningen kunde
NB4:103 k, liig den for Spøgelser o: · D. / Den jeg har fremstillet ( i 1ste Tale
NB5:57 Χsthed, og Levebrødet o: · D. / Der maa skaffes Plads. Det skal og maa
Brev 125 neralprocureur for D. R af · D. / Det var da jeg en Dag ude paa Sorgenfrie
NB21:52 a jeg endog var blevet Ridder af · D. / Dette maatte man jo kalde min naturlige
Brev 296 n Geist, et Gjenfærd o: · D. / Dog hvorledes er det gaaet til, at De
NB23:107 klige: Eftertanke, Videnskab o: · D. / Her er Confusionen. Det seer nemlig ud
Brev 166 r Professor Clausen / R af · D. / Hermed en Pakke. / Hr. / Magister Kierkegaard!
Brev 72 r Prof. J.L. Heiberg / R. af · D. / Hermed en Pakke. / Høistærede!
Ded:83 r Minister / H: N: Clausen / R af · D. / i dyb Ærbødighed / fra Forf. /
NB19:80 – og han bliver Ridder af · D. / Istedetfor at see at faa ham ud af den
NB12:191 rklaringen som Stolthed o: · D. / Jeg paastaaer ikke, har aldrig paastaaet,
Brev 304.4 Prof. R. Nielsen / R af · D. / Kjere. / Dersom jeg sidste Torsdag, jeg
Brev 235 e / Hr Pastor Ibsen / R af · D. / Lyngby. / fr.) / Høiærværdige
Ded:24 / Hr Professor Madvig / R af · D. / med ærbødig Høiagtelse / fra
Ded:43 / Hr Professor Madvig / R af · D. / Med ærbødig Høiagtelse / fra
Ded:25 n. / Til / Hr Prof: Madvig / R af · D. / med ærbødig Høiagtelse / fra
Ded:31 rf. / Til / Hr Prof Madvig / R af · D. / Med ærbødig Høiagtelse / fra
Ded:35 Til / Hr Professor Madvig / R af · D. / Med ærbødig Høiagtelse / fra
Ded:87 / Til / Hr Minister Madvig / R af · D. / Med ærbødig Høiagtelse / fra
Ded:85 il / Hr Prof. Heiberg / R af · D. / Med Ærbødighed / fra Forf. /
Ded:34 Til / Hr Professor Heiberg / R af · D. / Med Ærbødighed / fra Forf. /
Ded:41 il / Hr Professor Heiberg. / R af · D. / Med Ærbødighed / fra Forfatteren.
Ded:74 n / Til / Hr. Prof. Heiberg R. af · D. / Med Ærbødighed / fra Udgiveren.
Ded:98 rne / Hr Etatsraad Heiberg / R af · D. / Med Ærbødighed / fra Udgiveren
Ded:90 r. Etatsraad Petersen / R af · D. / med Ærbødighed / venskabeligst
Ded:114 e / Hr Etatsraad Petersen / R af · D. / Med Ærbødighed / venskabeligst
Ded:79 ne / Hr Etatsraad Petersen / R af · D. / Med Ærbødighed / venskabeligst
Ded:52 il / Hr. Professor Heiberg, R. af · D. / Med Ærbødighed fra / Forfatteren.
NB12:82 ige Grunde, man forsvarer den o: · D. / Men det vil komme Slægten dyrt til
NB22:166 til en Digter, Virtuos o: · D. / Men i ethvert Tilfælde er det ethisk
NB5:54 r Leflerie og piattet Trøst o: · D. / Nei Jesus Χstus er Forargelsens
NB23:147 ge i Eensomhed, fastede, bad o: · D. / Nu er Alt udadvendt: Intriguerne florere;
NB14:38 g vilde trække mig udenfor o: · D. / Nu forstaaer jeg det ganske, at der i
NB26:23 men en Lykkens Gud o: · D. / Og naar jeg saa har forstaaet dette,
Papir 302 ontemplatio / / de omnibus · d. / P. Møller poetisk forflygtiget /
NB14:13 af Christendommens Udbredelse o: · D. / Sagen er, vi kunne dog ikke ret danne
NB5:57 Phantasterie, Overspændthed o: · D. / See det er dog for galt. Det er Følgen
Brev 121 rsitate Hafniensi! / S. P. · D. / Severinus Aabye Kierkegaard. / Natus
Papir 376 , som han drak Duus med o: · D. / Subscriptions-Forholdet har, efter hvad
Brev 74 l / Hr Prof. Heiberg / R. af · D. / Til / Hr Prof: J.L. Heiberg / R af D.
Ded:6 Hr Prof. Dr. theol. Clausen / R af · D. / Til / Høiærværdige / Professor
Ded:13 T. Hr Professor Petersen. / R af · D. / Til / S. T. Høivelbaarne Hr Directør
Ded:8 . T. Hr Professor Heiberg. / R. af · D. / Til min Ven H. P. Holst / fra Forfatteren
Ded:70 Til / Hr Prof. R. Nielsen / R af · D. / Venskab. / fra Forf. / Til / Høivelbaarne
Ded:47 erintendent Rudelbach / R af · D. / venskabeligst / fra Forf / Til /
Ded:91 rintendent / Dr. Rudelbach / R af · D. / venskabeligst / fra Forf / Til /
Ded:115 rintendent Dr. Rudelbach / R. af · D. / venskabeligst / fra Forf. / Til /
Ded:89 Til / Hr. Prof. R. Nielsen / R af · D. / Venskabeligst / fra Forf. / Til /
Ded:117 rdige / Hr Dr. Rudelbach / R af · D. / Venskbl. / fra Forft. / Dedikation til
Ded:21 il / Hr Prof: J.L. Heiberg / R af · D. / ærbødigst / fra Forfatteren. /
Ded:17 Hr Professor J. L. Heiberg / R af · D. / ærbødigst fra Forfatteren. /
Ded:19 Hr Professor J. L. Heiberg / R af · D. / ærbødigst fra Forfatteren. /
Papir 1:1 lberstadt Broder til Joachim · d. 1 af Brandenburg. / pag. 60. 61. De vigtigste
DD:96.a nu skuede ind i Poesiens Land. / · d. 1 April. / der er visse Folk, der tage
DD:97 er saa mægtigt fyldte Kirken. / · d. 1 April. / Jeg sad med lille Carl paa Skjøddet
Papir 162 ier at lægge i det Indiske. / · d. 1 Aug 36. / Hvilken πϱοτυπος
DD:123 jen Mand nogen Skade ? – / · d. 1 Aug. 38. / det kunde være interessant
EE:152 især, det beholdt det. / · d. 1 Aug: 39. / hvor beskrænket limiteret
Not8:50 philosophiam pertinentia. / · d. 1 Dec. / I det som Werder hidtil har gjennemgaaet
Papir 79.1 de Udvalgte vare de kaldede. / · d. 1 Dec. 36 / Hvor skjønt er ikke Jødedom̄ens
Not4:8 aring.« / 6te Foredrag. / · d. 1 Dec: / Hume udviklede nu en fuldstændig
Not11:37 er underkastet. / 37. et 38. / · d. 1 Febr. / Epocherne i den mythologiske
FF:159 r med at slaae Individet ihjel. / · d. 1 Jan. 38. / Jeg vilde skrive en Novelle
Brev 83 ngen / fr. / Min kjære Emil! / · d. 1 Jan. 42. / / Glædeligt Nytaar. Tak
DD:188.b den ikke tage fra os. – / · d. 1 Jan: 39. / Fader i Himlene! Naar Tanken
EE:100 Personlighed, Tilregnelse. / · d. 1 Juli 39. / Dersom jeg et Øieblik vilde
Brev 43 Brev af 27de Juni modtog jeg · d. 1 Juli. Det var mig baade kjært og uventet;
Papir 69.a s i lukkede Maskiner. – / · d. 1 Juni 35. / oprindelig er givet, men nu
NB28:56 er fire måneders pause / · d. 1 Martz 1854. / / Biskop Mynster. / /
Papir 198 Liv, gjøre det. fE Geoffroy / · d. 1 Nov. 36. / Man skrev paa flyvende Blade.
DD:75 liges Standpunkt.«. / · d. 1 Nov. 37. / der er dog Intet farligere
DD:165 jen i Apocalypsen. – / · d. 1 Nov. 38. / at Χstd. saaledes allerede
Papir 193:1 ham. ( den Fichtiske Skole). / · d. 1 Oct. 36. / Fichte havde i høi Grad
DD:147 n ret hjertelig Bøn. – / · d. 1 Oct. 38. / Jo mere man giver det Individuelle
Papir 13:10 nde med Guds absolute Frihed. / · d. 1 Octbr. 1834. / nødvendig / –
NB7:14 rvet hele Fremstillingen. / / / · d. 1 Sept. / Fredags-Prædiken. / Da jeg
Papir 1:2 . / Kbh: 1830. / pag. 18. Fredrik · d. 1 udskrev d. 2 Juli en Herredag til Kiøbenhavn.
AA:12 e Nuanceringer. / / Gilleleie · d. 1. Aug. 1835. / Saaledes som jeg har søgt
EE:2 udrive os af Syndens Legeme! / · d. 1. Feb. 39. / / / Længsel er det høiere
EE:6 tus, greben af hans Guddomskraft. / · d. 1. Feb. 39. / Du mit Hjertes Herskerinde,
SLV, s. 214 tt muß auch zu Bett. / · d. 1. Februar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Papir 67 endnu ikke er spærret. / · d. 1. Mai 35. / xNu er det rigtignok sandt,
Papir 112 ham usynlig for vore Øine. / · d. 1. Novb. 35. / Der gives Forfattere, der
Papir 113:1 and at vække Opsigt. / · d. 1. Novb. 35. / Der gives Kritikere, som,
Papir 253 ord-Tydskland Ugelspegel etc. / · d. 1. Octbr. 35. / /
IC, note aard holdt i Frue Kirke Fredagen · d. 1. Sept. 1848. Da den egentligen har givet
Papir 170 tvig) forlade Luther etc. / · d. 10 Aug 36. / ..... Istedetfor det Skjønnes
Papir 71 raf – Kjerlighed. Naade). / · d. 10 Aug. 35. / Det er en mærkelig Sammenhæng,
Papir 264:13 sme over Græcitæten. / · d. 10 Aug. 40. /
Papir 1:1 ans Skrifter ( Forklaring af · d. 10 Bud; Udvikling af Fader vor; og hans
Not11:13 ive det Virkelige. / 13. / · d. 10 Dec / H: kommer nu fra Logiken strax
DD:90 an opfattede Alt meget relativt. / · d. 10 Dec. 37. / Jeg bliver ganske forfærdet
EE:16 d Sorg – Sorgen efter Gud. / · d. 10 Feb: 39. / Det gjelder om enhver Idee,
EE:17 ων. ( Heb: 7, 3.) / · d. 10 Feb: 39. / En ligesaa dyb og hellig
Not11:25 ning af at være Gud. / 25. / · d. 10 Jan. / I det Foregaaende er viist en
FF:170 rer, at han ikke eier den. / · d. 10 Jan: 38. / Besynderlig Sammenstilling
FF:171 tet af en Kammerherre-Nøgle. / · d. 10 Jan: 38. / Naar jeg læser en Bog,
Papir 156 » der blonde Eckbert.) / · d. 10 Juli 36. / Situation / 2 Individer,
EE:108 .«, men et mindre. / · d. 10 Juli 39. / Skov tager sig bedst ud paa
Papir 264:7 for at ende med Intet. / · d. 10 Juli 40. /
Papir 264:6 n der ikke bør oversees. / · d. 10 Juli 40. /
Papir 264:5 erhverve det, den har) / · d. 10 Juli 40.             cfr. EE.
EE:91 om Barnet jo strax opdrages til. / · d. 10 Juni 39. / Det almdl.-msklige Standpunkt
JJ:354 afgjørende Stemninger. / · d. 10 Juni 45. / Dette kunde bearbeides med
Brev 221 hos Dem beroende Exemplarer. / · d. 10 Mai 1845. / Til / ærbødigst /
EE:59 æder jeg mig træt. – / · d. 10 Mai 39. / Jeg er i denne Tid i den Grad
NB28:29 tes af Enhver. Igaaraftes ( · d. 10 Mai) som jeg staaer allerbedst uden
Brev 15 / p. Sorøe / Kjære Peter! / · d. 10 Marts. / Dit Brev af 27.d Febr. rigtigt
Papir 1:1 35. et 36 Luther er født · d. 10 Nov. 1483. i Eisleben. Hans Fader var
Papir 201 agen i Figaro sig til D. Juan. / · d. 10 Nov. 36. / Noget, der ogsaa taler for
DD:153 den Henseende er Habennichtser. / · d. 10 Oct. 38. / Det er dog den interessanteste
DD:66 ere Faar, ɔ: Phraseologerne. / · d. 10 Oct.: 37. / Det er nemlig de systematiske
DD:35.a der Randers 1822 S. 464. 468.) / · d. 10 Oct: 37. / cfr. denne Bog p. 10 og 11.
DD:67 øi men Stenene talte Sandhed. / · d. 10 Oct: 37. / Naar en Ironiker leer af
Papir 54 ede han jo ingen Lærer. / · d. 10 Octbr. 34. / Christelig Dogmatik maa,
Papir 3:1 kreven af Luther. L. W. XXI, 94.) · d. 10 og 11 Decbr. 1524. Gichtel af Kanne.
Brev 159.1 to tilføies: / ɔ: · D. 10 Sept. / Til / Frue Regine Schlegel /
Papir 182:1 hvad Keiserens er.« / · d. 10 Sept: 36. / Ironien hører kun hjemme
EE:178 er er vendt mod Fremtiden. / · d. 10 Sept: 39. / / cfr Isabella v. Ægypten,
Not15:4 gte en Samtale; jeg fik den · d. 10 Septemb. Eftermiddag. Jeg har ikke sagt
NB27:21 , at han er forskudt. / / / · d. 10 September. / / Idag er det altsaa 12
SLV, s. 277 ikke at handle anderledes. / · d. 10. April. Midnat. / Der var engang et
SLV, s. 275 e til Afskeed med Haanden. / · d. 10. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
DD:118 aaer det rette Vue derfor. / · d. 10. Juli 38. / Det vilde være et fortræffeligt
JJ:109 / Job. 28, 1-11. v. 12. / Berlin · d. 10. Mai 1843. / Dagen efter min Ankomst
AA:14.1 ledes forholder det sig netop. / · d. 10. Sepbr. 36. / / Der gives en Hovedmodsætning:
Not15:4.c NB. Dette var dog nok først · d. 10de hun talte om Schlegel, thi d. 8 sagde
FF:109 re for Musikeren falsk. / · d. 11 April / Hvad er Msk. denne Støvdrager
DSS, s. 124 Besætning af Præster. / · d. 11 April 1855 / / I Qvaler, som sjeldent
DD:128 ndste forlængst forladt / · d. 11 Aug. 38. / Om Mandens Forhold til Qvinden
Papir 44 orløber for denne Udvikling. / · d. 11 Dec. 36. / Fiirkanten er Parodien paa
EE:18 kslægtens store og dybe Fald. / · d. 11 Feb: 39. / ( cfr. Lavaters Physiognomonik.)
EE:19 νης.« / · d. 11 Feb: 39. / ... Thi Χstd. har ogsaa
EE:20 bliver bæskere. – / · d. 11 Feb: 39. / .... Men hvor i Verden finder
DD:195 men her have vi en Midler / · d. 11 Januar. 39. / Hebr: 3, 6. την
NB20:1 NB20. / / / · d. 11 Juli 1850. / Angaaende en Yttring i
Papir 158 m ell. i Systemet – / · d. 11 Juli 36. / Handlingen uden en Idees
Papir 157 altid tale om sig selv – / · d. 11 Juli 36. / Hvorvidt er Illusion nødvendig
DD:27 iete der Natur 1836 p. 214. / · d. 11 Juli 37. / Jeg har tidt forundret mig
DD:24 ng som de ikke havde i dem selv. / · d. 11 Juli 37. / Jeg maa dog forundre mig
DD:25 om hvem det var der talte. / · d. 11 Juli 37. / Justinus Kerner har netop
DD:121 a og saa mange Bekjendere. / · d. 11 Juli 38. / Forholdet mellem Χstd.
DD:120 dsager Nyrer kan forskaffe det. / · d. 11 Juli 38. / Hvor det dog gaaer tilbage
DD:119 og finde sig ind i Christendom. / · d. 11 Juli 38. / I hvor nært et Forhold
Papir 264:8 oppebie Guds Aabenbarelse. / · d. 11 Juli 40. /
Brev 224 t Rest-Oplag af 89, og dog · d. 11 Juli 47 fra Luno faaer 244 Ex:: saa
EE:92 orsaavidt de optage denne i sig. / · d. 11 Juni 39. / thi hvad Msk. gjør paa
EE:60 næsten glemmer hvad man saae. / · d. 11 Mai 39. / ...... Thi Briller skjule
EE:61 en Taare i Øiet. – / · d. 11 Mai 39. / Det er ret mærkeligt, at
NB4:159 e Kjerlighed. / NB. NB. / / · d. 11 Mai 48. / / De fleste Mennesker ville
EE:34 ϕανος. / · d. 11 Martz. 39. / Det er nu vist og sandt,
DD:170 en Χstne saa trøstelig. / · d. 11 Nov. 38. – / Bøn / Herre vær
DD:171 Gud til Vidne paa sin Sandhed. / · d. 11 Nov: 38. / Der gives Msk, hvis Fordærvelse
DD:11.a.a Gjerning i os ( Phil: 1, 6.) / · d. 11 Nov: 38. / Underets ( sit venia verbo
Brev 135 cise, ell. Kl. 11 slet. ikke · d. 11 Nov: i Modsætning til den 10d ell.
Papir 111:2 o kommer Bevidsthed om: Synd / · d. 11 Oct. 35. / 74. 2d Sahl. / Det skulde
Papir 111:1 Form det Materielle – / · d. 11 Oct. 35. / Det er ikke blot fordi det
DD:69 agfra skjærer Strengene over. / · d. 11 Oct. 37. / Msk. skal dømme Engle,
DD:154 den store Rigdom. – / · d. 11 Oct. 38 / Det er en vittig Combination
DD:156 yd i sit bekjendte Fængsel.) / · d. 11 Oct. 38. / Deri kan man ogsaa see Forskjelen
DD:155 ongen – hans Land nemlig. / · d. 11 Oct. 38. / Efter den gl. Verdens største
DD:68 ) – end at lee deraf. / · d. 11 Oct: 37. / Naar jeg tidligere har sagt,
NB32:1 NB32. / / / · d. 11 October 1854. / Punktet – Massen
DD:139 drer sig det i Nødens Stund. / · d. 11 Sept. / cfr. p. 9 i denne Bog øverst.
Brev 153 an træffe Dig hjemme idag. / · D. 11 Sept. / Din / / S. Kierkegaard. –
DD:140 kann sein, / Bleib ich allhier. / · d. 11 Sept. / Naar visse Folk forsikkre at
EE:179 ( af en arab: radix admirari). / · d. 11 Sept. 39. / Det Ord: omsider«,
Papir 183 onants maatte opløses deri. / · d. 11 Sept: 36. / Det er i Grunden den samme
EE:181 . paa Caroline ( det Centrale.) / · d. 11 Sept: 39. / Den Assimilations-Kraft,
EE:182 e individuelle Krumspring. / · d. 11 Sept: 39. / Det er ligesom et Motto
EE:183 ning der aldrig lod sig storme. / · d. 11 Sept: 39. / Jeg er god at betroe Hemmeligheder;
EE:180 odige, det sande chr: Løsen. / · d. 11 Sept: 39. / Vittigheden beroer altid
NB21:1 NB21. / / / · d. 11 September 1850. / Hvad er Christendom
EE1, s. 314 mig, hende kan jeg huske. / · d. 11. / Endnu holdes min Sjæl bestandig
DD:126 » fuldtroe Ven«. / · d. 11. Aug. 38. / Det er en mærkelig Modsætning:
DD:127 anbefalede Coelibatet. – / · d. 11. Aug. 38. / I vore christelige Tider
SLV, s. 194 søgt at overtale hende. / · d. 11. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 341 g er og bliver uforandret. / · d. 11. Juni. Midnat. / Idag har jeg seet hende.
AA:51 n baglænds ( retrograd). / · d. 11. Oct. 37. / Som Luther ogsaa siger etsteds
G, s. 68 n. / Deres / navnløse Ven. / · d. 11. October. / Min tause Medvider! /
Papir 96:1 e dem i Analogie med Naturen. / · d. 11. Sept. 34. / / Eller som det dybest
FF:111 er sig, den anden omvender sig. / · d. 12 April. / At Jorden er det Centrale kan
FF:110 ( Historiens Transfiguration). / · d. 12 April. / Den Vei gaaer Χst. ligesom
Papir 221 ærk at sammenligne det med. / · d. 12 Aug. / Overhovedet lod der sig anstille
DD:91 ive Vidne hos Notarius publicus. / · d. 12 Dec. 37. / Undertiden hender det mig,
Not4:45 on überhaupt. – / · d. 12 Dec. 37. / Zeitschrift für Philosophie
Not4:40 : H: t: Form. / / færdig · d. 12 Dec: 37. / Erdmann: Vorlesungen über
EE:22 sande Tids« Form. / · d. 12 Feb. 39. / Mængden af Msk. gaaer
FF:182 Haand rettes mod denne Enighed. / · d. 12 Feb: / Kornmann: Mons Veneris. /
EE:21 Verdens Emfindtligheder. – / · d. 12 Feb: 39. / At Tænken og Væren
EE:23 et er der taler. ( Acta IX, 7.). / · d. 12 Feb: 39. / Det er den fyldigste Prophetie,
Papir 150 Moder er noget Lignende. / · d. 12 Juni 1836. ( Josty). / Det er underligt,
DD:12 estellt habe.« .... / · d. 12 Juni 37. / Det er vel sandt, hvad Daub
Papir 85 l det Yderste til Dødsleiet. / · d. 12 Juni 37. / Naar man forklarer Prædestinationen
EE:62 ger i denne Bestemmelse. – / · d. 12 Mai 39. – / Ligesom Χsti
EE:63 : Opholdelsens Begreb. – / · d. 12 Mai 39. / Hele Tilværelsen ængster
EE:65 s Beqvemmeligheder at have Sorg. / · d. 12 Mai 39. / Jeg kan dog ikke antage Andet
EE:64 isse Dage, behage mig ikke. / · d. 12 Mai 39. / Jeg siger om min Sorg, hvad
Papir 1:2 hurf. sit Indtog i Augsburg, · d. 12 Mai Landgreven af Hessen. d. 15 Juni
EE:35 e Fabriquen er det. – / · d. 12 Martz. 39. / Det er netop det Sørgelige
Papir 202 Hagens Märchen 1ste Bind. / · d. 12 Nov: 36. / Tvesidetheden i Middelalderen
Papir 1:1 oldt sikker Leide gik Luther · d. 12 Oct til Legaten. Paa dette Forhør
Papir 184 esie – Noveller –. / · d. 12 Sept. 36. / Det er en ret interessant
DD:141 , men ere komne ud af ham. / · d. 12 Sept. 38. / Det er netop det Dybe i
DD:142 neren og Dommeren er den samme. / · d. 12 Sept. 38. / Det forekommer mig, at Napoleon
Papir 263:3 al Spøg. / Torsdagen · d. 12 Sept: / Comissionstidenen. – Livet
EE1, s. 318 bevares, hvo siger Andet! / · d. 12. / Ja mit Barn, hvorfor blev De ikke
SLV, s. 278 en tilforladelige Pegen. / / · d. 12. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Papir 255:1 , der ligger i Børn / · d. 12. en underlig Sikkerhed som Vinden, om
SLV, s. 224 n talløse Besætning. / · d. 12. Februar. Morgen. / Idag for et Aar
GG:2 sagt: at de vare som Børnene. / · d. 12. Jan. 39. / Clausen og før ham en
SLV, s. 198 saa meget for et Menneske. / · d. 12. Januar. Midnat. / Alt sover; kun de
SLV, s. 197 den stærkest virkende. / · d. 12. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 343 maattet stjæle mig til. / · d. 12. Juni. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 311 de være hende gavnligt. / · d. 12. Mai. Midnat. / Idag har jeg seet hende.
Papir 97:1 igt maa han foragte dem. / · d. 12. Sept. 34. / En saadan Mestertyv vil
Brev 135 Modsætning til den 10d ell. · d. 12de). Denne Følelse forynger sig nemlig
Papir 255:2 ommer og gaaer hen. – / · d. 13 / Omvendelse gaaer langsomt. Man maae,
Papir 1:1 stor Deel af dem. / pag. 69. · d. 13 Apr: 1518 foretog han en Reise til Heidelberg,
BOA, note dikenen No IV, Skjærtorsdag · d. 13 April 1843) læser man i en Note:
NB24:128 n af mine to sidste Bøger. / · d. 13 Aug. / / I Flyveposten findes en saadan,
KK:2 Vorstudien«. / K. · d. 13 Aug. 38. / / Først Guds personlige
DD:129 n moderne Emancipation. – / · d. 13 Aug. 38. / Empirie er den idelig sig
Papir 579 isteligt, Satans Indskydelse. / · d. 13 Aug. 55. / Dette er af yderste Vigtighed
Brev 176 r] / Min kjære Jette! / · d. 13 Dec. / Berlin. / Dit Brev af 25d Novb:
Not11:14 st og Philosophie. / 14. / · d. 13 Dec: / Denne über Seyn værende
Not4:9 hele Systemet. / 7de Foredrag. / · d. 13 Dec: / det Foregaaende handlede om Sandsning,
Papir 1:1 udstedt et Decret, som siden · d. 13 Dec: blev publiceret i Linz af Kajetan,
NB36:1 NB.36. / / / · d. 13 Decemb. 1854. / » Barnet.«
DD:165.a og erindre Apostlene om Alt. / · d. 13 Feb: 39. / Det gik med Catholicismen
EE:24 som individuell Existents. / · d. 13 Feb: 39. / Frygt og Bæven ( cfr Phil:
NB27:88 n Opgave. Og om mig selv. / · d. 13 Febr. 53. / / / At Christendommen er
Papir 1:1 mod d. h. Skrift, holdt han · d. 13 Febr: en Tale, som varede i 3 Timer,
FF:173 r ligesom Rovdyret altid alene. / · d. 13 Jan: 38. / Der gives Folk, der i den
FF:172 maa endnu for Forfatteren have. / · d. 13 Jan: 38. / Humoristen gaaer ligesom
G, s. 79 t forblive / Deres Hengivne. / · d. 13 Januar. / Min tause Medvider! / Stormene
EE:66 ere end Vedderens Fedme. – / · d. 13 Mai 39. / Gud i Himlene lad Du mig ret
NB4:160 u opmærksom paa Barndommen. / · d. 13 Mai 48. / / Rapport angaaende Sygdommen
EE:36 et lyrisk-overvættes Hopsasa. / · d. 13 Martz. 39. / Deri er vor Tids Lyrik
Not4:25.1 l det Almeengyldige. – / · d. 13 Nov. 37.     Kierkegaard. / 14.de
DD:172 et, i Kjernehuset. – / · d. 13 Nov. 38. / Grækerne havde ikke Under,
NB22:1 NB22. / / / · d. 13 Novbr. 1850. / Anti-Climacus er ikke
Papir 72 rme sig Chatolicismen. – / · d. 13 Oct 35. / cfr. med Hensyn til Luthers
Not2:10 skeet med Faust. – / · d. 13 Oct. 35. / Hvad Litteraturen til den
DD:70 04. Thiele 1, 36. – ) / · d. 13 Oct. 37. / Dersom Romerfolket var Egoist
DD:157 den hellige Franciscus Legeme. / · d. 13 Oct. 38. / Foreningen mellem Loven og
NB28:54 std. er blevet Jule-Jav. / · d. 13 Octbr. / Om mig selv. / / I hvad der
Papir 585 Χstendommens anden Gang. / · d. 13 Sept 55. / Χstus forlod Jorden.
Papir 182:2 evægelses-Retninger. / · d. 13 Sept. 36. / Alt ender med Gehør –
DD:53 vitetens Belysning. – / · d. 13 Sept. 37. / Der gives Msk, om hvilke
DD:54 l. mindre ere defective casibus. / · d. 13 Sept. 37. / Det vilde være interessant
FF:1 tisk Sætning i Indicativ. / · d. 13 Sept: 36. / I hvilket Forhold staaer
Papir 186 verpigerne, der ingen Ryg har. / · d. 13 Sept: 36. / Vil Vaudevillen, saaledes
EE:185 om en stadig Position af Fylde. / · d. 13 Sept: 39. / ... Og naar saa endelig
EE:184 rede ikke sin eenbaarne Søn. / · d. 13 Sept: 39. / Saaledes er Forholdet mellem
SLV, s. 278 hendes end paa mine Vegne. / · d. 13. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
DD:26 irecte Beviis for deres Sandhed. / · d. 13. Juli 37. / / / Den ved Adams Syndefald
Papir 114 at af Tidsalderens Erfarenhed. / · d. 13. Novbr. 35. / / Det er vistnok ofte
SLV, s. 225 vt, er mig en bitter Drik. / · d. 13de Februar. Midnat. / Blot der dog maatte
BOA, note Prædikenen No V, Langfredag · d. 14 April 1843) læser man i en Note:
FF:118 ilfælde i aandelig Forstand. / · d. 14 April. / Ussing er et Udraabstegn efter
FF:119 Erstatning lutter Udraabstegn. / · d. 14 April. / Vor Tid bebuder og bebuder,
NB2:132 uldre ud med det Grundtvigske! / · d. 14 Aug. / Besynderligt nok, den Reise til
Brev 82 ngen / fr. / Min kjære Emil! / · d. 14 Dec. / Tak skal Du have for Dit Brev,
G, s. 75 dom, om hvilken man læser. / · d. 14 December. / Min tause Medvider! /
NB16:1 NB16. / / / · d. 14 Febr. 1850. / » Uden Myndighed«
NB28:1 NB28. / / / · d. 14 Febr. 1853. / Hvad jeg har villet
Not11:27 kunne være. – / 27. / · d. 14 Jan. / En virkelig Mulighed forudsætter
GG:4 have dette Com parativ in mente. / · d. 14 Jan: 39. / Det synes at fremgaae af
NB7:16 prindeligen bestemt til at holdes · d. 14 Januar 48, men der var ingen Altergang
EE:110 skrevet end det jeg nu skriver. / · d. 14 Juli 39. / Det er i aandelig Henseende
EE:109 Træer behøves Masse. / · d. 14 Juli 39. / Det er Ulykken for mig, at
EE:111 Tempelkisten til en stor Gave. / · d. 14 Juli 39. / Det kunde blive et ret interessant
HH:1 en HH, s. 1 ( HH:1-2) / Kbhvn. · d. 14 Juni 1840. / Alt er Nyt i Christo. /
EE:93 Spørgsmaalet. ( Hamlet.) / · d. 14 Juni 39. / Den Jagen efter Aandrighed,
EE:94 hertillands pleiede at afsynge. / · d. 14 Juni 39. / Hvo kommer ikke under Observationen
JJ:327 Incognito ( Frater Taciturnus). / · d. 14 Mai 1845. / ankommen til Berlin. /
EE:67 t Maden kan smage desto bedre.). / · d. 14 Mai 39. / At Bogstavet ihjelslaaer det
DD:6.c ת Dødens Porte. – / · d. 14 Mai 39. / det Socratiske Princip udtrykt
Papir 1:2 tøvede indtil d. 15 Juni. · d. 14 Martz befalede Churf. af Sachsen L.,
Papir 106 som Solens Varme udslætter. / · d. 14 Sept. 35. / Det forekommer mig, at Kunstnerne
Papir 187 ng som Udviklingsleed. – / · d. 14 Sept. 36. / Hvorlidt Forstanden kan
EE1, s. 314 jeg mig af dette Forhold. / · d. 14. / Neppe kjender jeg mig selv. Mit Sind
SLV, s. 279 ringer en saadan Virkning. / · d. 14. April. Midnat. / Methoden maa forandres.
AA:14.2 ustinske Systems nye Skabelse. / · d. 14. Jan. 1837. / Bemærkninger, der fandtes
AA:12.1 gjenfinde dem selv paa Bakken. / · d. 14. Jan. 37. / Hvor ofte hænder det
GG:3 n sande guddommelige Frihed. / · d. 14. Jan. 39. / / Den, som ikke kan forstaae
DD:31 nuste Offre og Fristerens Kulde. / · d. 14. Juli 37. / / – Man bebreider
DD:33 Folk leer – jeg græder. / · d. 14. Juli 37. / / / Man ivrer saa meget
DD:30 og paa Vaudeville-Theatret! / · d. 14. Juli 37. / Spidsborgerne springe altid
SLV, s. 346 Stemme og falsk Lidenskab. / · d. 14. Juni. Midnat. / I Middelalderen frelste
Brev 245 g. artium. / Kjøbenhavn · d. 14de Oct. 1847. / Herr Kierkegaard! /
FF:122 m, – da han var opstaaet. / · d. 15 April. / I det gl Testamente /
NB2:135 er Χstus tog ham afsides. / · d. 15 Aug. / Da jeg i sin Tid ( under Arbeidet
G, s. 58 ærd paa det strængeste. / · d. 15 Aug. / Min tause Medvider! / Det vil
Brev 162 / Kjære Hr Professor! / · d. 15 Dec. / Gjennem min Neveu Henrich Lund
Not4:10 . – / 8de Foredrag. / · d. 15 Dec: / Ved disse tre Ideer viser nu
Papir 118 dom̄eligheden i Erkjendelsen / · d. 15 Jan. 36. / Det er meget interessant
GG:5 ævelens Hjælp. – / · d. 15 Jan: 39. / Rom IV. En og Anden har forundret
DD:34 rste og den betydningsfuldeste. / · d. 15 Juli 37. / Endogsaa Echo, der fra det
EE:113 at det ikke lader sig gjøre. / · d. 15 Juli 39. / Derved fremspringer især
EE:112 on af denne Modsætning. / · d. 15 Juli 39. / Det er Noget man dog altid
Papir 264:10 med dem at gjøre. / · d. 15 Juli 40. / Dersom det stod sig rigtigt
Papir 1:2 12 Mai Landgreven af Hessen. · d. 15 Juni henimod Aften kom Carl V. d. 25
Papir 1:2 en Keiseren tøvede indtil · d. 15 Juni. d. 14 Martz befalede Churf. af
EE:69 en andre Bogstaver. – / · d. 15 Mai 39. / Det er utugtigt at fremstille
EE:70 m at raabe Hep efter en Jøde. / · d. 15 Mai 39. / Først da naar det ved Livets
EE:68 gtede Sjælens Udødelighed. / · d. 15 Mai 39. / Thi hvad er Udtrykket ( Stilen)
NB5:1 NB5. / / / · d. 15 Mai 48. / Det er da let nok at vise,
Brev 250 lig hengivne / H. C. Andersen / · d. 15 Mai 49. / For den kjærkomne Gave
EE:37 rstaaet i ideel Forstand.– / · d. 15 Martz. 39. / Inden for en relativ Modsætning
Not4:3 37 & 38. / / 1ste Foredrag. / · d. 15 Nov. / En tidligere Tid ( Middelalderen)
DD:82 quod non antea fuerit in sensu. / · d. 15 Nov. 37. / Naar Ironien ( Humor) i sin
DD:83 tilbage med et Olieblad – / · d. 15 Nov. 37. / og derpaa følger der en
DD:158 Χsto Jesu vor Herre. / · d. 15 Oct. 38. / Loven / Evangelium /
EE1, s. 319 e fordrer Selvfornegtelse. / · d. 15. / Tak gode Tilfælde, tag min Tak!
SLV, s. 286 kummen holder sig derimod. / · d. 15. April Morgen. / Idag for et Aar siden.
FF:125 ten, den Frisindede, Concordia. / · d. 15. April. / For Heine er Christendommen
SLV, s. 201 berolige hende i Passiar! / · d. 15. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 313 e, snarere selv Patient. / / · d. 15. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Papir 103 en indre Utilfredsstillethed. / · d. 15. Marts 35. / Ugelspegel synes at repræsentere
SLV, s. 237 mig med nogen Exploration. / · d. 15. Marts. Midnat. / Igaar saae jeg hende
Papir 265 d, der tør haabe Alt. / · d. 15. Nov. 40. / Jeg har Mod til at tvivle,
G, s. 72 e forbliver / Deres Hengivne. / · d. 15. November. / Min tause Medvider! /
Papir 31 es Sted i Forhold til det andet / · d. 15/4 34. / Det er vistnok kun faa Videnskaber,
Brev 181 n Umulighed. Og dog kommer · d. 15d November, Søndagen d. 15de November,
NB18:1 NB18. / / / · d. 15de Mai 1850. / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
Brev 181 15d November, Søndagen · d. 15de November, Din Geburtsdag – og
Papir 1:1 de kom til Byen. / pag. 257. · d. 16 April ankom han til Worms. Foran Vognen
FF:126 heri forhærder han sig. / · d. 16 April. / Dersom Χstus skal komme
NB2:136 gjøre mig produktiv igjen. / · d. 16 Aug. / Saa er da det afgjort; jeg bliver
NB31:1 NB.31. / / / · d. 16 Aug. 1854. / » Tiden«
EE:161 ans Livegne nu og i al Evighed. / · d. 16 Aug. 39. / Kritiken er den meest hypochritiske
Papir 1:1 9. Philip Melanchton født · d. 16 Feb. 1497 i Bretten i Phalz. I Pforzheim
EE:25 den er det chr. Livs Uro. / · d. 16 Feb: 39. / Naar man seer det Uvæsen
Brev 84 gen / / Min kjære Emil. / · d. 16 Jan. / / Dit Brev har jeg modtaget,
DD:196 u er mægtig i de Svage. / · d. 16 Jan. 39. / Det er det Sørgelige med
Brev 189 No 7. / Min kjære Michael! / · d. 16 Jan. 42. / Dit Brev har jeg rigtigt
BB:23 nct. / / Lune; Ironie; Humor. ?? / · d. 16 Jan: 37. / Noget om Pagen i Figaro;
NB6:1 NB6. / / · d. 16 Juli 1848. / 1. Journalen NB6. Brev
Papir 159 hed, ved Selvpiinsler. – / · d. 16 Juli 36. / Skulde det Ironiske i Christd.
DD:13 in Gud hvi haver Du forladt mig. / · d. 16 Juni 37. / Det er den i Rom: VIII, 19
Papir 1:1 nrich 8; men man svarede ham · d. 16 kun med Høffligheder. / p. 374. 1522
EE:71.a aa himmelbaaren som Riddernes. / · d. 16 Mai 39. / ikke eet: nu kan Du vælle.
AA:56 cht hineindringen kann«. / · d. 16 Mai. 37. /
NB:12 ølger En Gade op og Gade ned. / · d. 16 Martz. / / Saaledes som Verdens-Forholdene
Papir 252:5 n H. til Følgerne deraf. / · d. 16 Martz. 35. / 1835 / Det er ogsaa mærkeligt,
Brev 181 kjære Jette! / Mandagen · d. 16 Nov. / Da hele Naturen i denne Tid er
Not4:28 t historisk Betydning. – / · d. 16 Nov: Kierkegaard. / 16te Forelæsning.
Brev 81 ilosophgangen. / Kjære Emil! / · d. 16 Novb. 41. / / Modtag herved min Tak
FF:106 og derpaa korsfæste de den. / · d. 16 Oct 37. / Phantasie: En Mand, der var
EE1, s. 323 Hun var forsvunden. / · d. 16. / Hvor er det skjønt at være
Papir 98 at lægge den paa Øiet. / · d. 16. Dec. 34. / Som Exempel paa, hvorledes
DD:92 nske at tumle sig som man vilde. / · d. 16. Decbr. 37. / / Og jeg tog feil; thi
SLV, s. 313 g behøver langtfra mig. / · d. 16. Mai. Midnat. / Som sagt, det Hele vil
Not2:3 Troskab aldrig forlod ham. / · d. 16. Marts 35. / / Herder, Zerstreute Blätter
Papir 104 re det Satyragtige i Nordboen. / · d. 16. Marts 35. / / Ligesom der gives Mennesker,
Papir 266 selv giver Liv og Tilvær. / · d. 16. Nov. 40. / / Der gives Dyr, der ikke
EE1, s. 425 t vil beskæftige hende. / · d. 16. Sept. / Baandet brast, længselsfuld,
DD:6.a e har haft Humor. cfr p. 482 n: / · d. 17 April 38. / Hvorvidt fremtræder det
DD:130 ogressiv og regressiv Forstand. / · d. 17 Aug. 38. / Msket skal efter Χstds
FF:190 blive mig fjernere og fjernere. / · d. 17 Aug. 38. / Naar en sand trofast Ven
Papir 259:1 erørelse. – / / · d. 17 Dec. 38. / / 1ste Position /
DD:179 ɔ: i Tidens Fylde. – / · d. 17 Dec. 38. / Det er ret mærkeligt at
NB24:24 / siger i en Faste-Prædiken ( · d. 17 Febr. 1495) .... / Jeg vil altsaa tale
G, s. 81 Omqvæd. / Deres Hengivne. / · d. 17 Februar. / Min tause Medvider! / Her
Papir 206:2 Side 1ste Spalte øverst. / · d. 17 Jan. 37. / / 17. Papir207, afskrift
FF:176 sserne her til N. N. per Hegel. / · d. 17 Jan: / Naar man hører, at Een ved
BB:2.f aar jeg engang faaer bedre Tid. / · d. 17 Jan: 37. / Hoffmann Klein Zaches gennant
FF:174 r ulovlig Omgang med Hittegods. / · d. 17 Jan: 38. / Det er sært, at det ikke
DD:199 ende i Laster«. – / · d. 17 Jan: 39. / ... Thi Sorg er et gammelt
DD:198 due og see ned til dig. – / · d. 17 Jan: 39. / Eller hvo er Du som udstykker
DD:197 lige, men hele Ordet forandres. / · d. 17 Jan: 39. / Eller mener Du, at ligesom
NB22:145 ter-Kritik i Berlingske Tidende · d. 17 Januar 1851. / / Det er dog en frygtelig
Brev 247 nske. / Ærb. / S. K. / · d. 17 Januar. / » De stoler paa min
EE:114 et er som det var syet til Een. / · d. 17 Juli 39. / Dersom de Orthodoxe og Politikerne
Brev 79 s Læber. Tal derfor Du. / · d. 17 Juli. / Din for evig / / S. K. / E:
Papir 151 l Realisere den – Jesuit / · d. 17 Juni 1836. / Hvoraf kommer det, at vi
EE:95 endes Gemals Nysgjerrighed! / · d. 17 Juni 39. / Skulde ogsaa i Aandens Verden
Papir 1:1 Leipzig. Eck indfandt sig og · d. 17 Juni kom Wittenbergerne. Først Carlstadt
EE:71 , vi skulle indordnes i. – / · d. 17 Mai 39. / ... Og hvor forskjellige end
EE:71.c an blive begravet som Geistlig / · d. 17 Mai 39. / cfr. Busching. / Jeg har læst
EE:73 som Høstkarlens Lee. – / · d. 17 Mai 39. / Det er netop den diametrale
EE:72 des til et Æsel. – / · d. 17 Mai 39. / Forord: / Om dette Forord
EE:74 bør derfor medieres. – / · d. 17 Mai 39. / Naar i vore Tider enkelte
NB4:154.b Idag forudsætningsløs. / · d. 17 Mai 48. / NB NB. / / 2den Paaskedag.
JJ:115 , dyb Ærbødighed for Gud. / · d. 17 Mai. / Havde jeg haft Tro, da var jeg
Papir 558 sener det ulykkeligste. / · d. 17 Mai. 55. / Ofte nok høres det, at
Not4:4 Marheinecke). / 2det Foredrag. / · d. 17 Nov. 37. / a). Χstd. er positiv
Papir 1:1 ation til et almdl Concilium · d. 17 Novbr:, kalder Paven en Kjetter en Tyran,
Papir 195 de en saadan Idee-Mythologie. / · d. 17 Oct. 36. / Skulde ikke noget af det,
Brev 159.9 kulde tale med. / Søndagen · d. 17 Oct. prædikede Mynster. / / Torsdag
DD:143 V., N. fra V. m. Ø. – / · d. 17 Sept. / Christi Forsonings objektive
EE:186 tidlang at være undergivne. / · d. 17 Sept: 39. / Medens den Stats-Udvikling,
SLV, s. 287 det maaskee netop derfor? / · d. 17. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
FF:31 den selv at have regnet Stykket. / · d. 17. Jan. / / / [ Citat af Hamann] /
FF:30 som ikke rører det Inderste. / · d. 17. Jan. 1837. / Der er mange Msker, der
SLV, s. 203 nde, men hun aner Intet. / / · d. 17. Januar. Midnat. / Hvad jeg skriver
SLV, s. 202 ke begynder at reflektere! / · d. 17. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Not6:1 [ Jyllandsrejsen.] / / / / · d. 17. Juli. / Kallundborg. – / Smakken.
SLV, s. 239 man er saaledes bekymret! / · d. 17. Marts. Midnat. / Blind Allarm. Nu har
AA:13 hed er der ikke Tid dertil. / · d. 17. Oct. 1835. / Jfr. den scolastiske Sætning:
Papir 97:2 es han kunde illudere en Ret. / · d. 17. Sept. 34. / / Naturligviis maa han
Papir 144 . / Samtale med J. Jürgensen · d. 18 April 1836. / Han var fuld, hvilket
Papir 551 istorisk Sammenstilling. / · d. 18 April 55. / Scenen af det lykkelige
DD:180 derover er er af det Onde. / · d. 18 Dec. 38. / Paulus er det christelige
Not4:46 relativ Nødvendighed. / · d. 18 Dec: / Om Betydningen af Methode. /
Brev 14 orøe / / Kjære Peter. / · d. 18 Febr. / Dit Brev modtaget – brændt.
Not11:29 Stof til Forarbeidelse. / 29. / · d. 18 Jan. / Forstand og Villie modsættes
FF:175 paa en riig Mands Død. / · d. 18 Jan: / Det gaaer med dem, der ere komne
DD:200 em lukte Dørre. – / · d. 18 Jan: 39 / Det første Indtryk man
DD:201 ene. ( cfr Mc. IX, 11 o: s: v:) / · d. 18 Jan: 39. / cfr Luc IX, 29. / Herre!
DD:198.a danne ham efter din Lignelse. / · d. 18 Jan: 39. / Den stoiske Philosoph Empedokles
Papir 264:11 ket man ikke forstod. / · d. 18 Juli 40. / Negationen af Sproget. /
FF:155 men ogsaa dine Kameler. / · d. 18 Juli. 38. / Jeg sad forleden i en underlig
BOA, s. 200 aa repetere. Under Dato Hasle · d. 18 Juni 1843 har vi for os en Mand, der
NB24:74 . / Om mig selv. / / Søndagen · d. 18 Mai prædikede jeg i Citadellet. Det
Brev 141 atum til. Det var Onsdagen · d. 18 Nov: 1840, at Du sagde til mig, at Du
NB17:71.b en rigtigere. / cfr. p. 139. / · d. 18 og 19 April 50. / Mine Ord vare: at
DD:144 n Tro haver frelst Dig. – / · d. 18 Sept. / Hvad var det da der havde frelst
Brev 7 / Pedersborg / pr. Sorøe / fr. / · d. 18. / Februar 1843; Kjøbenhavn. / Kjære
SLV, s. 287 et forfærdeligt Ansvar. / · d. 18. April. Midnat. / Jeg har altsaa slet
FF:191 ndvold blev lagt!« / · d. 18. Aug. 38. / / / Disse Skriverkarle høre
Not6:2 ed – Opkastning. / Aarhuus, · d. 18. Juli. / Livet i disse Kjøbstæder
AA:1.3 l Historie. / » Anno 1774. · d. 18. Juni. Den Ære og den Gunst Helene
SLV, s. 353 nak som den Declamerendes. / · d. 18. Juni. Midnat. / Er jeg da skyldig?
NB24:74 ndagen, den næste efter · d. 18. Mai, læste jeg som sædv. min
NB24:74 igter er jeg. / Søndagen · d. 18de om Morgenen havde jeg bedet til Gud:
Papir 66 an sig selv paa Munden. – / · d. 19 April 35. / Det forekommer mig, at den
Papir 172 en Begyndelse med det episke. / · d. 19 Aug 1836. / Goethe har vel Ironie og
Papir 173 g fra den græske Tragoedie. / · d. 19 Aug 36. / Den Tvesidethed, jeg fra andre
FF:184 gvrid) før var det Hovedpine / · d. 19 Feb: / Det Dialektiske i den nyere Udvikling
EE:26 Paulus advarer imod 1 Tim: 1, 4. / · d. 19 Feb: 39. / Jøderne skruede sig bestandig
Papir 160 ort – latterlige – / · d. 19 Juli 36. / Alt bliver dog mere tragisk
DD:32.a kke er – deres Næste. / · d. 19 Juli 37. / Man har overhovedet ingen
NB12:1 NB12. / / / · d. 19 Juli 49. / Et vigtigt Sted om den nye
Brev 232 huske. / Deres Ærbødige / · d. 19 Juli 55. / S. Kierkegaard. / / Til /
BB:49 selv ind i en anden Verden. / · d. 19 Mart. 37. / I denne Henseende har Χstd.
NB14:44 træffende hende. Det var · d. 19 Novb. / Sagen er denne. / I Betragtning
DD:145 g har drømt det – / · d. 19 Sept. / Ligesom Jøderne ikke turde
Papir 189 over den tætbevoxede Kind. / · d. 19 Sept. 36. / Det er ret mærkeligt,
Papir 188 E i formula Concordiæ. / · d. 19 Sept. 36. / Hvorfra kommer dog egl.
BB:10 bortskar det storartede Geniale. / · d. 19 Sept. 36. / I Tiecks Schriften 4ter
EE:187 ystemet er det høieste. / · d. 19 Sept: 39. / cfr p. 9. nederst. /
EE1, s. 325 er i Reglen disse Elskere. / · d. 19. / Cordelia hedder hun altsaa, Cordelia!
Papir 51:2 at føle Efterveerne deraf. / · d. 19. Aug. 34. / cfr ovenfor See vi hen til,
Papir 51:1 altsaa Intet forklarer. / · d. 19. Aug: 34. / cfr nedenfor / α
Papir 102:2 kommer til at græde. / · d. 19. Januar 1835. / Paa den anden Side ligger
Papir 152 b, det Tragiske alene. – / · d. 19. Juni 1836. / Der gives Mennesker, der
SLV, s. 356 ørste i en Aarrække. / · d. 19. Juni. Morgen. / Idag for et Aar siden.
DD:113 lund til de evige Boliger. / · d. 19. Mai, Formidd. Kl. 10½. / /
SLV, s. 315 ivet, der bedrøver mig. / · d. 19. Mai. Midnat. / Mine Breve har hun nu
AA:14 selv skulle blive Christne. / · d. 19. Octb. 35. / / Med Hensyn til en Christens
G, s. 66 / hengivne, navnløse Ven. / · d. 19. September. / Min tause Medvider! /
Brev 16 / Pedersborg / fr/ / p. Sorøe / · d. 19/3 46. / Kjære Peter! / Tak for Dit
NB3:27 som nu bryster sig af at være · d. 19d Aarh. / / / Af et Forord. /
Brev 16 der sin Betydning som Epigram over · d. 19d theocentriske Aarhundredes ulidelige
NB23:117 und ihre Zeugen / Origenes 1ste · D. 1ste Afd. p. 109. / Vor Maade at læse
NB23:138 / cfr Böhringer 1ste · D. 1ste Afd. p. 294. / Tertullian / i sin
NB23:135 die Kirche und ihre Zeugen 1ste · D. 1ste Afd. p. 343. / Det er dette som jeg
NB23:196 tsteds hos Böhringer i 2den · D. 1ste Afdl. i Anselms Levnet. / Mit Forhold
NB23:129 irche und ihre Zeugen 1ste · D. 1ste Afdl. Ireneus p. 237. 238. / Ireneus.
NB23:127 rche und ihre Zeugen. 1ste · D. 1ste Afdl. Origenes p. 189.190.) / Man
NB23:130 irche und ihre Zeugen 1ste · D. 1ste Afdl. p. 239.40. / Den lidende Kamp.
NB23:134 Die Kirche und ihre Zeugen 1ste · D. 1ste Afdl. p. 285.286. / Her maa man saa
NB23:198.a asterie. / Böhringer 2den · D. 1ste Afdl. p. 295. / Anselm. / Pave Pascalis
NB23:137 det?« / Böhringer 1 · D. 1ste Afdl. p. 295. / Tertullian /
NB23:136 / Böhringer 1ste · D. 1ste Afdl. p. 313. / Tertullian /
NB23:139 e ... / cfr. Böhringer 1ste · D. 1ste Afdl. p. 348. / Tertullian /
NB23:203 / cfr. Böhringer 2den · D. 1ste Afdl. p. 350. / Men hvad der interesserer
Papir 274:1 igtsbetjents Dagbog / det var · d. 1ste April 1830 at jeg blev Gestrikts Betjent
Brev 273 Thi en Cour, / Bakkehuset · d. 1ste August 1849 / Kjære Hr Magister
SLV, s. 297 t Tungsind har dog seiret. / · d. 1ste Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden.
DD:101 detmindste skal nok mindes ham. / · d. 2 April. / Det er mærkeligt, at Justinus
Papir 163 rst da følger det lyriske. / · d. 2 Aug 36. / Den Tvesidethed, som jeg har
DD:124 ørst udsondres som saadant.) / · d. 2 Aug. 38. / der existerer vistnok et Værk
Papir 61:1 gjøre sig gjeldende. / · d. 2 Dec. 34. / Man seer saa ofte Exempler
DD:177 afføder en Energie. – / · d. 2 Dec. 38. – / Det er et betydningsfuldt
DD:176 m denne igjen virket i os. / · d. 2 Dec. 38. / Man kan derfor ogsaa sige,
Not13:1 agfra findes: Problemata. / · d. 2 Dec. 42. / i Martz. 46. / M: Georgii
Not11:38 imer af Gangen). / 39. et 40. / · d. 2 Feb. / Den indiske. i den ægyptiske
EE:9 mkring / og Alteret med dem. / · d. 2 Feb: 39. / Det Guddommelige kan godt
Papir 135 . S. 3 o. f.; Buesvingers Saga 3 · D. 2 H. S. 211.) Det er imidlertid dog ikke
Papir 135 anføre Ketil Hængs Saga 3 · D. 2 H. S. 3 o. f.; Buesvingers Saga 3 D.
FF:162 til lutter reducerede Familier. / · d. 2 Jan: 38. / Hvor besynderligt den ene
NB9:1 NB.9 / · d. 2 Januar 49. / Tilsidst afskaffes alle
Papir 154:1 d den. ( Jesuiter etc). / · d. 2 Juli 1836. / Derfor heller ikke længere
Papir 154:2 rfatterenshistorier. – / · d. 2 Juli 1836. / Grundtvig anseer det apostoliske
Papir 1:2 . / pag. 18. Fredrik d. 1 udskrev · d. 2 Juli en Herredag til Kiøbenhavn. 1530,
DD:4 som saadanne synes godt om. / · d. 2 Juni. / Journalen DD, s. 3 ( DD:5-6)
NB11:1 NB11 / / / · d. 2 Mai 1849. / Det afgjørende Sted i
Papir 68:2 selv anerkjendte for umulig? / · d. 2 Mai 35. / 16. Papir69, bl. [ 1r], med
Papir 68:1 en gudd. Aabenbaring. – / · d. 2 Mai 35. / For den Christne, der nu betragter
Papir 1:2 uther blev tilbage i Coburg. · d. 2 Mai holdt Churf. sit Indtog i Augsburg,
NB24:30 n: / Samtale med Biskop Mynster · d. 2 Mai. / / Idet jeg traadte ind sagde jeg:
NB28:55 et Timelige. / / / Mit Bestik. / · d. 2 Nov. / / Før 48 maatte man vel ansee
DD:161.a oderne Naturligheder. – / · d. 2 Nov. 38. / ligesom Gymnosophisterne hos
DD:167 de Udvandringerne. – / · d. 2 Nov. 38. / Scholasticismen naaede ( ligesom
DD:166 et peripherisk Moment. – / · d. 2 Nov. 38. / Vor Statsforfatning nærmer
Papir 73 rste Reformations-Forsøg? / · d. 2 Novb. 35. / Er Kirken berettiget til
Not1:6 ogsaa festum omnium animarum · d. 2 Novb:. – / 3. Om den evige Fordømmelse
Papir 1:1 oldt i Italien i Pave Julius · d. 2 Nærværelse, hvor Taleren sammenligner
FF:105 – han skrev kun i Sandet. / · d. 2 Oct. 37. / Hedenskabet kommer aldrig
DD:137 ιον« / · d. 2 Sept. 38. / Da Phillip d. Smukke af Frankrig
SLV, s. 250 aadant betyde? Vi vil see. / · d. 2. April. Midnat. / Men hvis hun dog virkelig
SLV, s. 249 ive det nøiagtigt af. / / · d. 2. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
EE1, s. 362 g misbruger den jo aldrig. / · d. 2. Aug. / Øieblikket var kommet. Tanten
CC:14 nt. / Din –.« / · d. 2. Dec. / Jeg vil overhovedet ikke mere
EE:8 frubuur er da intet Nonnekloster. / · d. 2. Feb. 39. / / / Fragment / Leserinde
SLV, s. 214 ode sig forklare saaledes. / · d. 2. Februar. Midnat. / Gud skabte Mennesket
SLV, s. 361 ee dette trøster mig. / / · d. 2. Juli. Morgen. / Idag for et Aar siden.
EE1, s. 332 lmen altid sidde paa Luur. / · d. 2. Juni. / Hun er stolt, det har jeg seet
SLV, s. 298 n gjøre hende lykkelig. / · d. 2. Mai. Midnat. / Men skjuler dog ikke
EE:31 der er født af Qvinder. / · d. 2. Marts 39. / idet han reed hen til ham,
Papir 113:2 andpunct ligger for høit. / · d. 2. Novb. 35. / Man blænder sig ofte
NB24:1 NB24. / / / · d. 20 April 1851. / Mit Bestik / p. 54. /
Brev 267 re Hr Magister! / Ordrupshøj · d. 20 Aug 1848 / Jeg vilde næsten have
DD:131 oceß afklarede Personlighed. / · d. 20 Aug 38. / Χstds universelle Charakteer
Brev 118 ivne Emil Boesen. / Horsens · d. 20 Dcbr. 1850. / S: T: / Hr: Magister S:
DD:203 ntrer den ved sine Syllogismer. / · d. 20 Jan 39. / Gud give Kraft til ene at
DD:202 n maa sige: jeg døer daglig. / · d. 20 Jan. 39. / Hegel er en Johannes Climacus,
NB:107 i at leve stille«. / / / · d. 20 Januar 1847. / / Det har bestandigt
Papir 161 t er ude begynder forfra. / · d. 20 Juli 36. / Naar den indiske Lære
DD:35 lse og det var en venlig Nymphe. / · d. 20 Juli 37. / det er derfor ogsaa mærkeligt,
EE:115 ikkert hen over dem begge. / · d. 20 Juli 39. / Den Blomst nymphæa alba
EE:119 s Tilværelse derved og deri. / · d. 20 Juli 39. / det er overhovedet Noget,
EE:116 ologiske Klangfigurer etc. etc. / · d. 20 Juli 39. / Det som vi i en vis Retning
EE:115.a nd slaaer den dybe Rødder. / · d. 20 Juli 39. / Jeg kunde have Lyst til at
EE:118 ebet af det Almeengyldige. / · d. 20 Juli 39. / Ligesom der for den nervesvage
EE:117 rsom man vilde fordre Exempler. / · d. 20 Juli 39. / og det røber et dyb Blik
NB6:25 at være Den, jeg er. / NB. / / · d. 20 Juli. / / Og nu maa Læren om Syndsforladelsen
Papir 153 ning til de almindelige Enere. / · d. 20 Juni 36. / / Nu forstaaer jeg det, som
Papir 1:1 le Frihed). / pag. 155. 1520 · d. 20 Juni udgav han hans Bog: An Kaiserliche
EE:75 t for Confessionen. – / · d. 20 Mai 39. / Jeg lever i denne Tid omtrent
DD:100.a n dog ogsaa kan skee sin Ret. / · d. 20 Maij 39. / Jeg var henne at høre
Papir 203 Præsten drak Kalken – / · d. 20 Nov 36. / Naar jeg betragter Sagen aldeles
JJ:11 a lade min Helt falde i en Duel. / · d. 20 Nov. 42. / Anlæg. Een giver en Novelle
JJ:12 han ikke – Collision. / · d. 20 Nov. 42. / Til en saadan Tragedie kunde
NB3:15 t ikke værd at bede. – / · d. 20 Novb. / / / Deri ligger egl. hele den
Not12:1 Æsthetica. / / / / · d. 20 November. 1842. / Litteratur. /
DD:159 t til at bedømme ham med. / · d. 20 Oct. 38. / Det er ikke blot i Maleriets
DD:55 sentanter for Livs-Anskuelser). / · d. 20 Sep. 37. / desto værre er min egl.
Papir 190:1 egne udødelige Værker. / · d. 20 Sept. 36. / Da man i den fr: Revoloution
Papir 191 medens Kl. er 7 o: s: v: / · d. 20 Sept. 36. / Den Forskjel jeg har søgt
Papir 190:2 at kunne hugge dem alle af. / · d. 20 Sept. 36. / Det gaaer mange Msk. med
DD:56 ϰϱυψιν. / · d. 20 Sept. 37. / Det er altid vort Livs Moses
EE1, s. 326 lsker jeg ogsaa con amore. / · d. 20. / Idag har jeg skaffet mig Oplysninger
EE1, s. 315 eur fra Fredriks-Hospital. / · d. 20. / Man maa begrændse sig, det er
SLV, s. 289 Udkig efter Forventningen. / · d. 20. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 228 er jo igjen Misforholdet. / · d. 20. Februar. Midnat. / Jeg saae hende idag
SLV, s. 228 t det var noget Overmaade. / · d. 20. Februar. Morgen. / Idag for et Aar
Papir 362 r det mig ikke tydeligt. / · d. 20. Januar 47. / Dødens Trøst. /
SLV, s. 208 i yderste Anstrængelse! / · d. 20. Januar. Midnat. / Her er dog ingen
SLV, s. 207 gge Ed eller sværge. / · d. 20. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 240 dligt og derved forstyrre. / · d. 20. Marts. Midnat. / Mig selv bliver der
SLV, s. 240 g det Rædsomste af Alt. / · d. 20. Marts. Morgen. / Idag for et Aar siden.
AA:12.4.1 kom naturlig frem, nyfødt; · d. 20. Sept. 36.], – men som Blomster,
Papir 174 Ridderlivet etc.). / · d. 21 Aug 1836. / Hvorfor tiltaler Lirekassemusik
DD:132 tive Bestemmelser. – / · d. 21 Aug 38. / Den græske Udviklings Fuldendthed
KK:2.a / / beg: d. 23 Juli – endt · d. 21 Aug. / 1838. / » som den Ene«
NB7:1 NB7. / / / · d. 21 Aug. 48. / 3. Journalen NB7. Optegnelse
Not4:11 tænke Gud. / 9de Foredrag. / · d. 21 Dec: / Ad to Veie søgte altsaa det
EE:28 Flögel, 1. B., S. 50). / · d. 21 Feb: 39. / Vor Tid taber mere og mere
Papir 1:2 de en menneskelig Sjæl. / · d. 21 Jan: 1530 udskrev Carl Rigsdagen til
Papir 3:1 Gichtel af Kanne. – † · d. 21 Jan: 1710. / Poul Gerhard født i
EE:139 et er Hertz ikke Mand for. / · d. 21 Juli 39. / Det er det Sørgelige med
NB12:12 / I Kirketidende ( Løverdagen · d. 21 Juli) anmeldes H: H:s lille Bog. Man
EE:77 e i en Hast overfare heleVerden. / · d. 21 Mai 39. / Evigheden er Tidens Fylde
EE:78 stus er kommen i Tidens Fylde.). / · d. 21 Mai 39. / Hamann 6te D. p. 144. /
EE:76 da min Tid endnu ikke er kommen. / · d. 21 Mai 39. / Kfædrenes Beskrivelser
NB14:44.h lippe hende og skaane mig selv · d. 21 Novbr. / kun opfyldende hendes sidste
NB2:248 ig op, som Stephanus saae ham. / · d. 21 Oct. 47. / ... O, dersom det var muligt,
Brev 159.9 dikede Mynster. / / Torsdag · d. 21 opførtes Kean, hvor Printzlau gav
Papir 1:1 84. Eck lod Bullen publicere · d. 21 Sept. i Meissen, d. 25 i Merseburg,
EE1, s. 316 at bevæges i sig selv. / · d. 21. / Dagene gaae hen, endnu er jeg lige
EE1, s. 327 st er hun saare langt fra. / · d. 21. / Hun boer ved Volden, Localiteterne
EE:27 ige Evolutions rolige Sikkerhed. / · d. 21. Feb. 39. / / / Naar man seer med hvilket
SLV, s. 322 som gjør mig mismodig. / · d. 21. Mai. Midnat. / Der er intet Nyt under
BB:2 ylbe hin concentrirt werden. / · d. 22 April 1836. / Es soll hiermit nicht
DD:133 stræber i det Uendelige. / · d. 22 Aug. 38. / Himlen er ligesom lukket
DD:181 , Johannes dets spiritus lenis. / · d. 22 Dec. 38. / Lad vor Tale ikke være
Brev 18 / p. Sorøe / Kjære Peter! / · d. 22 Dec. 47 / Nu har jeg da solgt Huset;
Papir 82 nd netop denne Sætning? / · d. 22 Jan. 37. / Det er ret mærkeligt,
DD:204 Du ham ikke igjen. – / · d. 22 Jan. 39. / Det bør være med Mskets
Brev 193 [ 1r] / Min kjære Sophie! / · d. 22 Jan. 42. / Dit Brev af 15d har jeg rigtigt
NB23:1 NB23. / · d. 22 Januar 1851. / Min Opgave / p.
EE:140 ed et eneste fortvivlet Skridt. / · d. 22 Juli 39. / Derfor er min Gang gjennem
EE:142 ide Mystiken af idelige Hiatus. / · d. 22 Juli 39. / Derfor finder jeg saa liden
EE:141 vækkede ved at overforceres. / · d. 22 Juli 39. / Som nu aabenbart de strenge
EE:82 g: allicit atque terret. – / · d. 22 Mai 39. / Den chr. Bevidsthed forudsætter
EE:79 er høiere end ethvert System. / · d. 22 Mai 39. / Det er Ulykken for Philosopherne
EE:80 almdl. msklige Bevidsthed. / · d. 22 Mai 39. / I samme Grad som Videnskaben
Not3:9 lles nemlig, at han døde · d. 22 Martz. 1832 og da p. 28. » Jenen
Not4:5 . / 3die Foredrag. / · d. 22 Nov. / Phænomenologie er altsaa Fremstilling
DD:173 rnaturlig Størrelse. – / · d. 22 Nov. 38. – / Det ikke-philosophiske
DD:174 sonlighed til Momenter. – / · d. 22 Nov. 38. / Der gives Tilfælde i det
DD:175 at den var mageløs. – / · d. 22 Nov. 38. / Det gaaer med at udvikle
Not11:3 jeg erkjender: quod sit. / 3. / · d. 22 Novb. / Man kunde kalde Philosophie
Papir 1:1 an til Wittenb:. / pag. 107. · d. 22 Novb. 1518 indgav Universitetet i Witt:
NB21:121 Samtale med Biskop Mynster · d. 22 Oct. 1850. efter at han havde læst
BB:11 Goethes Faust fE p. 210 nederst. / · d. 22 Oct: 36. / det er det Don Juanske det
EE1, s. 327 hendes Sovekammer findes. / · d. 22. / Idag saae jeg hende første Gang
SLV, s. 290 og Iilbud om det Yderste. / · d. 22. April. Midnat. / Som Den, der er sygelig
SLV, s. 324 dog sympathetisk lindrer. / · d. 22. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Papir 100 træder istedet derfor. / · d. 22. Nov. 1834. / / Det synes, at i Vægterverset
Papir 32 il ham, og han giver dem Navne. / · d. 22. Nov. 34. / / Skal en stor Mand bedømmes
Papir 102:1 a Folk, som misforstaae ham. / · d. 22. Novbr. 34. / / Hvor nær det Tragiske
Brev 180 Pakke. / Min kjære Jette! / · d. 23 April 1846. / Allerede iforgaars havde
FF:128 rson med giver denne Fortrinnet / · d. 23 April 38. / Jeg vilde skrive en Novelle,
EE:47 γελιον. / · d. 23 April 39. / Christus er den sande magister
EE:46 ννοιων. / · d. 23 April 39. / Det chr Liv har Aphorismer
EE:48 παϑε Heb 5, 8. / · d. 23 April 39. / Kategorierne ere den moderne
Papir 1:1 f Jacob Sadoletus og skrevet · d. 23 Aug 1518. Heri kaldes Luther en Kjetter,
DD:134 i den augsburgske Confession). / · d. 23 Aug 38. / Eenheden deraf er den sande
Not4:12 tæt. – / 10 Foredrag. / · d. 23 Dec. / Philosophien havde altsaa ved
DD:205 bør Sjælen have. – / · d. 23 Jan: 39. / .... først da naar Hjertets
KK:2.a an hidledes og begribes. / / beg: · d. 23 Juli – endt d. 21 Aug. / 1838.
AA:1 get af Hovets Smerter, Underu, · d. 23 Juni 1834«; – »
DD:11.a vilde kalde den rene Væren? / · d. 23 Juni 37. / Derfor tales der ogsaa i
EE:37.b ualitæt for Øie. – / · d. 23 Martz 39. / Jeg hørte forleden en
EE:38 rlig Pige.« – / · d. 23 Martz. 39. / Det der egl. vil udgjøre
Not4:41.b e Isolationer – Navn). / · d. 23 Nov. 37.     K. / denne Bemærknings
Papir 51:3 sse 2 Forestillinger forenes. / · d. 23 Novb. 34. / Hvor vanskeligt det er at
Not11:4 or nogen enkelt Triangel. / 4. / · d. 23 Novb: / det begyndte med en Gjentagelse.
Papir 588 es-Msk. kan blive Χsten. / · d. 23 Sept 55. / Kun et V.-Msk. kan blive
EE:188 . ligesom ved den blindfødte / · d. 23 Sept: 39. / Ogsaa Eder mine lucida intervalla
EE1, s. 328 stor Forbauselse for dem. / · d. 23. / At skaffe mig Adgang i Huset er mig
EE1, s. 358 ente deo, ingen af Delene. / · d. 23. / Idag høstede jeg Frugten af et
Papir 33 Stat at takke for men Forsynet. / · d. 23. Dec. 34. / Der ligger i en vis Henseende
DD:84 it Kjød og Been af mine Been. / · d. 23. Nov. 37. / der er fornemlig en Slags
DD:57 m sig til dets Virkelighed. / · d. 23. Sept. 37. / Nu veed jeg et passende
Not15:1 hende«. / / · d. 24 Aug 49. / / / noget Digterisk. /
NB14:44.c mit Forhold til hende, · d. 24 Aug. 1849 noget digterisk.«
EE:162 en til litterairt Posekiggerie. / · d. 24 Aug. 39. / ... Jeg er forknyttet som
Papir 45:1 fiirkantede Hoveder. – / · d. 24 Dec. 36. / Jeg gad overhovedet vidst,
DD:182 rgik Salomos Herlighed. – / · d. 24 Dec. 38. / Og vil Du forunde os, at
Not11:31 ligviis Theismens Indvending. / · d. 24 Jan..    31. / / Pantheismen er Impotens
Papir 1:1 initz udgav i en Prædiken · d. 24 Jan: 1520 et Decret imod samme, og man
EE:83 relsens Begyndelse skeer her. / · d. 24 Mai 39. / Besynderligt nok det er Noget,
EE:84 et vist Punkt var gjennemlevet. / · d. 24 Mai 39. / Endogsaa i Vanvid hersker
EE:85 e er beskrevet mange Gange. / · d. 24 Mai 39. / Hele Læren om Arvesynden
Brev 30 atter / Kierkkegaard i Seding · d. 24 Marz 1840 / Herr / Dr. P. Chr. Kierkegaard
NB34:1 NB34. / / / · d. 24 Novbr. 1854. / Guds-Forholdet ( Taushed)
DD:72 nde sig paa, hvorfra man gik ud. / · d. 24 Oct. 37. / Alle andre Religioner ere
DD:71 saa troer jeg Grundtvig har Ret. / · d. 24 Oct. 37. / det gaaer i Verdenhistoriens
SLV, s. 291 lærte ny Forsigtighed. / · d. 24. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
EE:163 dog blive de alle tilbage. / · d. 24. Aug. 39. / iversyg paa mig selv og
SLV, s. 358 skal arbeide hende løs. / · d. 24. Juni. Midnat. / End ikke hvad jeg her
Not4:6 tning. Erdmann. / 4 Foredrag. / · d. 24. Nov. / Man vil søge Sandheden i
DD:85 n beholdt sig selv tilbage. / · d. 24. Nov. 37. / Schleiermacher er i Grunden
Papir 57 de Vise saa meget at bestille. / · d. 24. Novb. 34. / / Til Troen hører dog
Not11:5 ver ex actu in potentiam. / 5. / · d. 24. Novb: / Nur-Seyn-Konnen er i den første
EE1, s. 431 høiere. / Din Johannes. / · d. 24. Sept. / Natten er stille – Klokken
EE:49 ielige for Præsterne. – / · d. 25 April 39. / Prædestinationslæren
Papir 1:1 relse. Den følgende Dag · d. 25 April fortsatte Vehus og D. Peutinger
NB10:200 thi saa er jeg væk. / · d. 25 April. / O, Gud være lovet, nu forstaaer
Papir 1:1 Plads ved hans Universitet. · d. 25 Aug 1518 kom han til Wittenb:. / pag.
DD:135 e, der nøde den sub utraque. / · d. 25 Aug 38. / det er en besynderlig Continuerlighed,
Papir 177 iske Skole – Politikere. / · d. 25 Aug. 36. / / » Mangler den Erkjendelsens
Papir 175 dselig begynder han at spille. / · d. 25 Aug. 36. / Den Hegelske Drøvtygningsproces
Papir 205 Zuschauers entfalten. – / · d. 25 Dcbr. 1836. / ( Værket selv ejer
EE:30 et inderligere. / cfr. p. 27. m: / · d. 25 Feb: 39. / Fader i Himlene! lær Du
Papir 1:1 icere d. 21 Sept. i Meissen, · d. 25 i Merseburg, d. 29 i Brandenburg. Hertug
Papir 84 de Henrettedes Kirkegaard) / · d. 25 Jan 37. / eget Sprog / 2 Navne ligesom
Not11:32 af denne Overvindelse. / 32. / · d. 25 Jan. / Den første Personlighed er
NB12:60.a hvorfor han blev hudflettet. · D. 25 Juli 1848 sagde N. N, at Paulus havde
EE:143 t til at udhvile mig deri. / · d. 25 Juli 39. / Det er dog den største,
EE:144 ke har Plads til Andre. – / · d. 25 Juli 39. / ligesom man undertiden hører
NB12:22 rlingske Tidende Morgen Nummeret · d. 25 Juli. / / En Lærerindeplads søges
Brev 125 ier / R af N. / Hr Etatsraad! / · d. 25 Juni / Maaskee kan dog et Brev fra mig,
Papir 1:2 ni henimod Aften kom Carl V. · d. 25 Juni Kl. 3 Eftermid: forsamledes Stænderne
NB11:192 mod hinanden. / / / Mandag · d. 25 Juni. / / Pfui, pfui! / altsaa jeg har
Papir 58 ke troer skal straffes. – / · d. 25 Novb. 34. / Jeg synes, at man kunde
Papir 1:1 else for Luther, ligesom det · d. 25 Sept: havde gjort Forestilling om ham
Brev 119 Din Emil Boesen. / Horsens · d. 25 September 1851. / Brevet har ligget
SLV, s. 292 ser sig i hele sin Smerte. / · d. 25. April. Midnat. / Taalmodighed! /
EE:29 og søgte den kun i en Andens. / · d. 25. Feb: 39. / paa dette Gebeet er det
SLV, s. 211 ikke lider reent erotisk. / · d. 25. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
AA:7 bnet Hjerte«. / Hillerød · d. 25. Juli 1835. / Efter en betydelig Marsch
SLV, s. 325 til at arbeide hende flot. / · d. 25. Mai Midnat. / Erindre hende tør
SLV, s. 245 te er jo kun en Hypothese. / · d. 25. Marts. Morgen. / Idag for et Aar siden.
FF:2 et hele Udviklingen befinder sig. / · d. 25. Sept. / den gale Peter i Kallundborg,
EE1, s. 432 før vi ere paa Stedet. / · d. 25. Sept. / Hvorfor kan en saadan Nat ikke
DD:58 e Satirikeres indbyrdes Forhold. / · d. 25. Sept. 37. / Det er derved at Holbergs
EE:50 matisk Bestemmelse. – / · d. 26 April 39. / Der gives visse Leiligheder,
Papir 1:1 . Gamaliels Ord. / pag. 270. · d. 26 April forlod L. Worms. I Friedberg,
NB12:116 g med mig, men jeg var dydig. / · d. 26 Aug 49. / Det var et Ønske værd,
DD:39 humoristisk Polemik mod Kirken. / · d. 26 Aug. 37. / Derfor seer vi ogsaa i Evangelierne,
DD:28.d a deres Viden saa compendieus. / · d. 26 Aug. 37. / disse abrivierede Msker!
EE:164 ְא han saae og see. / · d. 26 Aug. 39. / Al Grundtvigs Prædiken
EE:165 historiske Vidtløftigheder. / · d. 26 Aug. 39. / Den rationalistiske Theologie
Papir 592 und Tübingen. 1828. / · d. 26 Febr: – 14 Martz. 34. / Det Udtryk
BB:24 Juan.). / Torsdag Eftermiddag · d. 26 Jan: 37. / Det er det Standpunct, man
DD:122 e for identisk med Syndefaldet. / · d. 26 Juli 38. / Naar jeg saaledes staaer
DD:14 styrte Msk. i Ødelæggelse. / · d. 26 Juni 37. / Saaledes erindre ogsaa Sagn
EE:97 emlig for at antage hans Navn.). / · d. 26 Juni 39. / Man taler saa meget om, at
Papir 60 a er den ikke mere Lov. – / · d. 26 Nov 34. / Ideen til Hedningernes Fordømmelse
Papir 55:2 ed gjenfødte. – / · d. 26 Nov. 34. / Det hedder i Almdl. i de
Papir 59 orstaae hverandre. – / · d. 26 Nov. 34. / Forsaavidt som Catholikerne
DD:160.1 ere Sort Stilleben gives der? / · d. 26 Oct: 38. – / Der yttrer sig ved
FF:3 Stykke Rugbrød ( Jfr A. Lund) / · d. 26 Sept. / Den philosophiske Erkjendelse
SLV, s. 292 l. Midnat. / Taalmodighed! / · d. 26. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
DD:40 ig Ironie for Vedkommende.) / · d. 26. Aug. 37. / cfr. p 11. / det humoristiske
AA:51.1 seiner Leibesstraffe.« / · d. 26. Aug. 37. / Jeg vil vende mig fra dem,
DD:94 nei! alle Ammer sammenkalde de. / · d. 26. Dec. Kl. 11½. / / / Nulla dies
SBM, s. 141 slige kirkelige Bestaaende. / · D. 26. Jan. / S. Kjerkegaard. / / Stridspunktet
SLV, s. 212 unter som sædvanligt. / / · d. 26. Januar. Midnat. / Ak! hvis det var
Papir 96:2 nedes – saae han Ingen. / · d. 26. Juni 37. / Prædestinations-Læren
SLV, s. 358 uffelse, at det var borte. / · d. 26. Juni. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Papir 1:1 gt til Wartburg. / pag. 273. · d. 26. Mai publiceres det Keiserlige Edict,
ET, s. 169 sis / – kun een eneste / · D. 26de Januar 1855. / S. Kierkegaard. /
Brev 263 at tilbagekalde / Ordrupshøj · d. 26de Jul. / 1848 / Det var virkelig en
Not4:43 else i en anden Erfaring. / · d. 26de. / Nu formoder jeg at forstaae, hvad
Papir 307 hvad jeg vil producere. / · d. 27 Aug 1844. /
BB:7.c kke alvidende Standpunct. / S. K. · d. 27 Aug. 36. / Af en tidligere Excerpt udentvivl
DD:41.a ϰιμος. / · d. 27 Aug. 37. / Der gives visse Msk., der
DD:42 n Æske med Favnemaal. – / · d. 27 Aug. 37. / Det Erkjendelsens Moment
DD:41 det sidste er egl. humoristisk. / · d. 27 Aug. 37. / Noget Humoristisk synes ogsaa
BB:25 første; men den sidste. / · d. 27 Jan: 37. / Blandinger. / Disposition
DD:206 Hjertets Fylde for Disciplene. / · d. 27 Jan: 39. / Lader os i Taalmodighed forhverve
Papir 1:1 ønne Tapeter. / pag. 129. · d. 27 Juni kom man sammen i det store Collegium,
EE:86 ikke staaer i Forhold til Bogen. / · d. 27 Mai 39. / Efter den Maade som Reformatorerne
NB4:118 mestere Lilien og Fuglen! / · d. 27 Martz 48. / / Jeg har igjen et Øieblik
Papir 101 es de vaagende end de sovende. / · d. 27 Nov: 34. / Det mest Ophøiede-Tragiske
Papir 196 ofte den Wagnerske Beundring. / · d. 27 Oct. 36. / Det er unægteligt, at
DD:59 deres øvrige Galskab. – / · d. 27 Sept. 37. / Der gives Msk, der staae
EE1, s. 328 nk i Frederiksberg Have. / · d. 27. / Jo mere jeg seer paa hende, desto
SLV, s. 293 ke ogsaa skal elske hende. / · d. 27. April. Midnat. / Intet har jeg Lyst
SLV, s. 325 dette? End mindre da jeg. / · d. 27. Mai Midnat. / Glemme hende? –
SLV, s. 245 nne løsrive mig derfra! / · d. 27. Marts. Midnat. / At gribe en Hypothese
Brev 275 er Worte er i / Deres / S. K. / · d. 28 Apr / 1850 / Kjære Kierkegaard! /
EE:53 ke i Dig fandt sig selv. – / · d. 28 April 39. / – Traüme ich denn,
EE:51 ors paa en Familie-Grav. – / · d. 28 April 39. / Gud veed hvorfra det Udtryk
EE:52 else ikke finde een for os. / · d. 28 April 39. / ja der bliver altid den
DD:43 ørste verdenshistoriske. / · d. 28 Aug. 37. / Hvilken Type for det msklige
BB:20 f doch nicht zur Ruhe gehn. / · d. 28 Aug. 37. / Literatur til Don Juan. /
DD:136 nde betegnes ved Kjetter-Navne. / · d. 28 Aug. 38. – / det er besynderligt
EE:166 t for al slig Speculation. / · d. 28 Aug. 39. / eller den Uforanderlighed
EE:167 at Jacob var langt stærkere. / · d. 28 Aug. 39. / Rasmus Nielsens haandfaste
DD:185 maae raabe: Abba Fader. – / · d. 28 Dec. 38. – / Giv at i enhver saadan
NB4:1 NB4. / / / · d. 28 Dec: 47. / Journalen NB4. Løst blad
Not11:34 ςμου. / 34. / · d. 28 Jan. / Vi maa nu nærmere betragte
DD:207 Sjæle. ( cfr. Luc: XXI, 19). / · d. 28 Jan: 39. / / Da den valgte Titel paa
Papir 63 gaae med den i Solskin. – / · d. 28 Januar 1835. / Det synes mig at Spørgsmaalet
Brev 71 Høistærede Hr Professor! / · d. 28 Juli 38. / / Deres Brev modtog jeg iaftes.
EE:148 Flag-Captain duer jeg ikke til. / · d. 28 Juli 39. / At mit religieuse Liv i den
EE:147 an for Resten vil. – / · d. 28 Juli 39. / dog dette gjør da Fichte
EE:149 det chr: Livs sidste Olie. / · d. 28 Juli 39. / Og vidste vi ikke, at Kirken
EE:150 forraade deres Herre og Mester. / · d. 28 Juli 39. / Philosopherne mene, al Erkjendelse,
EE:146 ogsaa med det enkelte Msk. / · d. 28 Juli 39. / Seer man hen til Philosophiens
NB30:1 NB30. / / / · d. 28 Juni 1854. / Om min Opgave. /
Papir 69 viist den Undersøgelse. / · d. 28 Mai 1835. / Misforstaaelse af Theorie
EE:87 e vide hvad den venstre gjør. / · d. 28 Mai 39. / Ligesom der gives et futurum
EE:40 Fjender og det er af Evangeliet. / · d. 28 Martz 39. / Det er dog en Fordeel jeg
EE:39 ere Art end Gjerningsmomenterne. / · d. 28 Martz 39. / I Christi Lidelseshistorie
Not2:14 r det ikke en Modsigelse? / · d. 28 Martz. 35. /
Not2:13 som Chr bød at visne hen.) / · d. 28 Martz. 35. / Man hører saa ofte Folk
NB13:1 NB13 / / / · d. 28 Sept. 49. / Om den færdig liggende
Papir 192 über das Gesetz.« / · d. 28 Sept: 36. / hvad jeg vilde kalde: romantisk.
Papir 1:1 Friedberg, hvor han indtraf · d. 28, sendte han Herolden tilbage, da han
SLV, s. 293 t paa Post, og ikke sovet. / · d. 28. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Brev 272 Dr. Rosenvinge / R af D og DM / · d. 28. Juli. 49. / Kjere Hr Conferentsraad!
Brev 132 . / Min Regine! / Onsdagen · d. 28. Kl. 4 Efterm: / / ... Og Vinteren kom,
Papir 254 oldt i Studenterforeningen · d. 28. Novb. 1835. / Mine Herrer! / Førend
SLV, s. 232 sforstaaelsen frygter jeg. / · d. 28de Februar. Midnat. / Det manglede blot:
SLV, s. 231 s Grad, slet ikke har den. / · d. 28de Februar. Morgen. / Idag for et Aar
BB:19 netop fordi den var evig. / · d. 29 Febr. 37. / den evige Jøde er den
Papir 1:1 Meissen, d. 25 i Merseburg, · d. 29 i Brandenburg. Hertug Georg lod ham
NB4:33 skineriet gik det isænk. / / / · d. 29 Januar 48. / / / Christus uddrev en
EE:98 som Kjærligheden til os selv. / · d. 29 Juni 39. / Der gives i selviske Prætensioner
EE:89 agen v. Graf Mailath. p. 152. n. / · d. 29 Mai 39. / Χstd.s Standpunkt i Forhold
EE:88 dende for al dybere Tænkning. / · d. 29 Mai 39. / Der gives en Livs-Anskuelse,
DD:1.b i en abstract Mulighed over den / · d. 29 Maij 37. / cfr. Daub i samme Tidsskrift
DD:1 Gott ist Gott« / cfr / · d. 29 Maij 37. / den abstracte Polytheisme
DD:2 des Verweslichen habe).«. / · d. 29 Maij 37. / Hamann kunde blive en god
Brev 72 Høistærede Hr Professor! / · d. 29 Marts 1846. / Tilgiv, at jeg volder
Not4:7 en ny Horizont. / 5te Foredrag. / · d. 29 Nov. / Kant. / Cartesius †1650
Papir 259:1 stninger. – / / · d. 29 Nov. 38. / /      / /      /
NB25:1 NB25. / · d. 29 Novbr. 1851. / Abraham. ( Ny-Frygt og
Papir 197 Pokal, han har i Haanden. / · d. 29 Oct 36. / Netop fordi Livets forskjellige
DD:161 ieblik ret i fuld Gang. – / · d. 29 Oct 38. / Om man end derfor tilgiver
DD:73 direct Tale ( Jeg er Sandheden). / · d. 29 Oct. 37. / derfor holder jeg saa meget
DD:74 – om Foraaret paa Jorden. / · d. 29 Oct. 37. / I Clausen og Hohlenbergs
Papir 259:1 . / / d. 29 Oct: 38. / / · d. 29 Oct: 38. / /      / /      /
Papir 259:1 dybe sig i sig selv. / / · d. 29 Oct: 38. / / d. 29 Oct: 38. / /     
FF:99 re blevne til Adverbier. – / · d. 29 Sept 37. / ....... derfor have Chineserne
Papir 53:2 Lære er ogsaa et Exempel) / · d. 29 Sept. 1834. / En Inspiration maa enten
DD:60 styre en Casus fE O! me miserum. / · d. 29 Sept. 37. / I Grimm irische Elfenmärchen,
BB:11.a ifer. fornemlig p. 28, 29, 30. / · d. 29 Sept. 37. / Litteratur til Faust. /
DD:61 sarkastisk Hævn. – / · d. 29 Sept. 37. / som det overhovedet er mærkeligt,
DD:146 nigheden er ikke istand dertil. / · d. 29 Sept. 38. / Om Udholdenhed i Bønnen
NB4:126 det Onde, forstaaes ikke. / / / · d. 29. / / Forunderligt. Da jeg idag mod Sædvane
SLV, s. 294 at være i en Illusion. / · d. 29. April. Midnat. / Spørgsmaalet bliver,
EE:168 sbyrdet om at der er undfanget. / · d. 29. Aug. 39. / Min Sjæl svæver i
Papir 97:3 i enkelte Tilfælde ligne. / · d. 29. Jan. 1835. / 1Som Exempel derpaa vil
Brev 9 røe / / 1843 / Kjære Peter! / · d. 29. Juni. / Der er allerede en god Tid
Papir 107 den formelle Side blive. / · d. 29. Sept. 35. / / Den critiske Periode
Papir 53:1 men Jorden omkring Solen. / · d. 29. Septbr. 1834. / Som et Sidestykke til
Papir 97:4 e den udsatte Præmie. / · d. 29de Jan. 1835. / Han er ikke en Mand,
Papir 97:5 at betegne hans Gemytlighed. / · d. 29de Jan. 1835. / Som en Scene vilde jeg
NB2:105 undskab saaledes beriget. / · d. 2d August 47. / Jeg er færdig med »
NB23:150 / cfr. Böhringer 1ste · D. 2den Af. p. 386. / Ambrosius. / Man fordrede,
NB23:143 / cfr. Böhringer 1ste · D. 2den Afdl. p. 190 nederst. / Christus som
NB23:145 rn. / cfr Böhringer 1ste · D. 2den Afdl. p. 258. / Askese. / Det som
Brev 122 il Kongen! / Kjøbenhavn · d. 2den Juni 1841. / For Deres Majestæt
DD:187 nna, graa som Simeon ( denne Noah · d. 2den), men vi maae vente paa ham i hans
EE:42 a blev han usynlig. – / · d. 3 April 39. / .... Eller vilde Du, at Guds
GG:6 ine ligesaa ufrugtbar. – / · d. 3 April 39. /
EE:41 paa Navn om jeg endog er anonym. / · d. 3 April 39. / Det Phantasiebillede som
Papir 1:2 ovedsætningerne af Troen. · d. 3 April reiste Churf: Johannes fr. Torgau
Papir 77 ens Forhold til det Romantiske? / · d. 3 Aug 36. / da netop hele Ideen ikke kan
NB2:113 rd » Skilling«. / · d. 3 Aug 47. / Jeg havde igjen et Øieblik
FF:23 n opstod fra de Døde. – / · d. 3 Dec. 36. / Mythologie er Evighedens Idee
DD:176.a om Aandedraget en respiratio. / · d. 3 Dec. 38. / Paa Grund af det Aprioriske,
NB35:1 NB35. / / / · d. 3 Dec: 1854. / Ironie. / / Min hele Tilværelse
EE:10 brændte uden at fortæres. / · d. 3 Feb: 39. / Al Poesie er Livets Forklarelse
Not11:39 e sig som actuell. / 41. / · d. 3 Febr: / Persephone er altsaa det egl.
Papir 1:1 tres monachorum. / pag. 236. · d. 3 Jan. 1521. udkom en ny Banbulle, hvori
FF:164 r paa sit Yderste. – / · d. 3 Jan: 38. / Er jeg Ukrudt i Litteraturen
DD:188 unde som en Tyran. – / · d. 3 Jan: 39. / Det er det samme Mirakel,
Not11:22 gen færdig. / / / 22. / · d. 3 Januar 42. / I den n: Ph. er Intet fast,
EE:103 Mord. cfr de Wette p. 215. / · d. 3 Juli 39. / Den Kløftelse jeg ved saa
EE:101 Dydspligten realiseres. – / · d. 3 Juli 39. / den tydske Uvette almdl. kaldet
EE:102 ie, men et aabenbart Rige. / · d. 3 Juli 39. / og end ikke en misforstaaet
EE1, s. 350 r Nydelse, det er at leve. / · d. 3 Juli. / Edvard kan egentlig ikke klage
DD:7 lev staaende paa Halvveien.) / · d. 3 Juni 37. / en attenteret Himmelfart;
DD:6 stelsen mell. to Røvere. / · d. 3 Juni 37. / Jeg seer at Daub i sine nu
FF:131 brænde holden i Charlottenlund · d. 3 Mai 38. / Man kan ikke nægte Politikerne
EE:43.a kunne sige: o Rigdoms Dyb etc. / · d. 3 Mai 39 / det er en Recipisse, som ingen
EE:53.a hter und ihre Gesellen p. 359. / · d. 3 Mai. 39. – / og vi saaledes føle
Papir 1:1 g. 112), som han nu og skrev · d. 3 Martz. 1519. / pag. 115. Det andet L.
EE:32 lv, der skulle gjøre omkring. / · d. 3 Martz. 39. / I Χstd. er Alt blevet
Papir 200 Livet der skulde afklare sig. / · d. 3 Nov. 36. / Hvorledes forholder Pagen
DD:77 den jammerlige Uendelighed. / · d. 3 Nov. 37. / Det er dog noget Passiar med
DD:76 m Medlem af det msklige Samfund. / · d. 3 Nov. 37. / Det er ret mærkeligt, det
DD:169 n saa reen verdslig Stræben. / · d. 3 Nov. 38. – / Vi fristes i Ørkenen!
DD:168 ed nu han gik over Akeron. etc. / · d. 3 Nov. 38. / Munkeordenerne ere forbi med
Papir 74 de skulle udholde. – / · d. 3 Novb. 35. / Forholdet mell. Loven som
DD:148 hiin Verdens-Deel er opbevaret. / · d. 3 Oct. 38. / I Middelalderen følte man
NB2:215 ære som de andre Mænder. / · d. 3 Oct. 47. / Henrich Steffens Religions-Philosophie
FF:63 / / cfr Thiele danske Folkesagn 2 · D. 3 Sl. p. 152: Drenge Drenge Peberkorn,
EE1, s. 363 og nu begynder Historien. / · d. 3. / Saa er jeg da forlovet; det er Cordelia
Papir 105 Alt viser sig selv deri. / · d. 3. April 35. / / Modgang sammenknytter
SLV, s. 185 r mit høieste Ønske. / · d. 3. Januar. Midnat. / Naar en Fortvivlet
SLV, s. 183 Periissem nisi periissem. / · d. 3. Januar. Morgen. / Altsaa idag for et
SLV, s. 362 jen skulde begynde forfra. / · d. 3. Juli. Midnat. / Hvor skal vi saa sees
EE1, s. 333 de styrte ned i denne Lem. / · d. 3. Juni. / Endnu kan jeg ikke blive enig
SLV, s. 331 Seier er tilstrækkelig. / · d. 3. Juni. Midnat. / Saa sidder jeg da atter
NB25:8 : s: v: det lader sig naae indtil · d. 30 Aar. At gjøre det: det forandrer
NB17:81 e). Saa talte vi sammen Onsdagen · d. 30 April. Jeg sagde ham, at jeg ønskede
Brev 229 en / / Høistærede! / · d. 30 Aug 47. / Naar De ikke vil, som jeg
NB27:1 NB.27. / / / · d. 30 Aug. 1852. / Min Opgave og om mig selv
EE:170 Flere kunne hjælpes med den. / · d. 30 Aug. 39. / Det er Beskrivelsen af den
EE:169 og rive paa bedste Maade i den. / · d. 30 Aug. 39. / Min Bevidsthed er i enkelte
EE:171 ige det til etc«). / · d. 30 Aug. 39. / Saaledes gaaer det med det
FF:156 nelse af en ubestemt Idee. / · d. 30 Dec. 37. / Hadet til det monarchiske
Brev 141 n Regine Olsen. / Onsdagen · d. 30 Dec: / Min Regine! / For at overbevise
FF:34 mme Orden som de vare vante til. / · d. 30 Jan: / Naar Noget ret skal blive nedtrykkende,
DD:122.a / Fredriksborg.           · d. 30 Juli 38. / Om Forholdet mellem Χstdom
EE:151 iere til end Atmosphæren. / · d. 30 Juli 39. / Modsætningen hertil har
DD:16 men fuldstændiggjør det. / · d. 30 Juni 37. / Hvor nær ligger dog ikke
DD:17 rkeste Farve af Ironie og Humor. / · d. 30 Juni 37. / Ironien kan vistnok ogsaa
EE:99 sitæt i Fremstilling. – / · d. 30 Juni 39. / At Χstd. er modsat Pantheismen
DD:18 høist interessant Samtale · d. 30 Juni om Aftenen) – den kan frembringe
Papir 204 re det til Mythologie. / · d. 30 Nov. 36. / /verte. / ad lin 3 paa den
FF:22 til Vaudevillen. / Sammenstødet · d. 30 Nov., da de gav » de to Dage«
Brev 60 / Høivelbaarne Hr Etatsraad! / · d. 30 Oct. / Saaledes lægger en Fader af
Brev 236 iærværdige Hr Biskop! / · d. 30 Oct. / Vistnok er der for Den, som giver
DD:18.a entlig Forstand forløsende. / · d. 30 Oct. 37. / og derfor saa uhyre forskjellig
DD:163 , alt prætenderende Apparat. / · d. 30 Oct. 38. / Bøn. / Fader i Himlene!
DD:164 mætte os for stedse! – / · d. 30 Oct. 38. / Dette var Bønnen . /
DD:162 enter Msket op til Himlen. / · d. 30 Oct. 38. / Ogsaa hvad Χsti Lære
EE1, s. 330 egen Qvindelighed i hende. / · d. 30. / Overalt krydses vore Veie. Idag har
SLV, s. 297 nske anderledes end denne. / · d. 30. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Brev 222 Kierkegaard / Kjøbenhv. · d. 30. Juli 1847 / I Anledning af Herr Magisterens
SLV, s. 360 deligste Overbeviisning. / / · d. 30. Juni. Midnat. / Hvad er saa mit Liv
SLV, s. 329 rd en Æresopreisning. / · d. 30. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Brev 242 Vejen til Stettin. / S. K. / · d. 30. Sept. 1845 / Høistærede! /
Papir 49 Modsætninger i eet Væsen. / · d. 30/5 34. / Det forundrer mig, at Ingen
DD:44 bestemt Embeds Karriere etc etc. / · d. 31 Aug. 37. / Enhver Χsten har ogsaa
DD:45 arn forsvandt under Jammertoner. / · d. 31 Aug. 37. / Saavidt jeg husker er det
EE:172 paa et frugtbar Aar end en Ko. / · d. 31 Aug. 39. / cfr Gen 41, 32.: »
EE:173 bs-Tid af faae Dage, ja Timer. / · d. 31 Aug. 39. / Fader i Himlene! Af Din Haand
Brev 172 K. / Min kjære Carl! / · d. 31 Dec. / Dit Brev har jeg rigtigt modtaget,
Papir 62 tringen at være tilstæde. / · d. 31 Dec. 1834. / Det gaaer med Begrebet
FF:157 have firstemmige Solo-Partier. / · d. 31 Dec. 37. / Det gudd: Forsyn gaaer saa
FF:158 en sig tillige selvstændigt. / · d. 31 Dec. 37. / Ironien er en abnorm Udvikling,
DD:187 maae vente paa ham i hans Huus. / · d. 31 Dec. 38 / 1839. / / Jeg føler ret
DD:186 re Fædrenes Overlevering. / · d. 31 Dec. 38. / Herren kommer, om vi end
NB25:109 Saa blev der besluttet, at · d. 31 Dec. skulde være sidste Gang jeg
Brev 190 / Min kjære Michael! / · d. 31 Jan. / Dit Brev har jeg rigtigt modtaget,
Not11:36 ste theogoniske Proces. / 36. / · d. 31 Jan: / Skabelsen var fuldendt, men bygget
Brev 123 S. Kierkegaard. / Kiøbenhavn · d. 31 October 1844. / Eier af Stedet No 2
EE1, s. 361 edes det egentlig gik til. / · d. 31. / Idag har jeg skrevet et Kjærligheds-Brev
G, s. 87 tte en anden Art Befordring. / · d. 31. Mai. / Min tause Medvider. / Hun er
NB23:164 ande. / cfr. Böhringer 1ste · D. 3d Afdl. p. 353. / Augustin / siger, at
Papir 2:1 kriftens Læsning. Inocens · d. 3d erklærede, at det gjaldt om Skr:
NB23:166 / cfr. Böhringer 1ste · D. 3d. Afdl. p. 384. / Augustin /
NB23:167 . cfr. Böhringer. 1ste · D. 3die Afdl. Det hele Partie om Augustins
NB23:156 / cfr. Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 110 / Augustin. /
NB23:155 . / cfr Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 172. / Augustin / taler i
NB23:154 ( cfr. Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 188. / See det er rene Ord
NB23:167.a il. / cfr. Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 253. » endnu sørgeligere
NB23:151 .« / Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 29. / mit Gods, min Formue
NB23:152 . ( cfr. Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 35). Det er meget godt sagt.
NB23:165 / cfr Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 366 ø. / Donatisterne
NB23:168 cfr. Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 408. Rigtigt siger Böhringer,
NB23:169 r Gud. / cfr Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 498 ø. / Friheden. /
NB23:172 / cfr. Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 550. / Samtid – Eftertid.
NB23:174 / cfr. Böhringer 1ste · D. 3die Afdl. p. 571. / Christendommen sagtnes
Papir 7 diatores admittamus. – / · d. 3die Decemb: 1833. / 19. / NB. /
SLV, s. 327 edes gik det til, at Richard · d. 3die kunde overvælde den Qvinde, der
DD:103 – Riddertid og Skolastik. / · d. 4 April. / det er da ikke saa besynderligt
Papir 167 nere – Schleiermacher.). / · d. 4 Aug 36. / Det Romantiske kan man paa
Papir 168 p. 302. lin. 5 o: f: fra oven. / · d. 4 Aug 36. / Ogsaa det kan man bemærke
Brev 290 mig ( min anden), som afsendtes · d. 4 Aug, saa lad mig ogsaa det vide. / Kjære
Brev 290 e Billet fra mig, som afsendtes · d. 4 Aug. / De lader mig vel vide, naar De
Papir 165 el fornemlig har trukket frem. / · d. 4 Aug. 36. / Corresponderende Phænomener:
Papir 166 r Tids Forstands-Periode. / · d. 4 Aug. 36. / Det Romantiske har Mirakler,
DD:36 ke en Helt i et behersket Drama. / · d. 4 Aug. 37. / ....So erst wird die Willkür
Papir 80 at besøge det hellige Land. / · d. 4 Dec 36. / Ligesom der gives en apriorisk
Not4:44 evidsthedens Væsen. – / · d. 4 Dec. / Om Forholdet mell. Kant og Fichte.
FF:177 sin Sjæl i Pant til Fanden. / · d. 4 Feb: 38. / En Forening af det Classiske
Not11:39 den mørke). / 42. / · d. 4 Febr. /
BB:40 rørt«      etc. / · d. 4 Febr: 1837. / Det hele bliver et Misfoster
BB:41 Partier i de romantiske Dramaer. / · d. 4 Febr: 37. / Der gaaer gjerne en vis Ahnen
FF:166 e Nummer indholdte Sværmerie / · d. 4 Jan: 38. / Vaudevillen er den musicalske
Papir 264:1 ig ind i Endeligheden. / · d. 4 Juli 1840. / Den Strids-Periode som fulgte
Papir 264:2 xen ell. Karrikaturen. / · d. 4 Juli 1840. / Man maa overhovedet sige
NB26:1 NB26. / / / · d. 4 Juni 1852. / Min Stillings Vanskelighed
NB11:123 ven en Umulighed; thi idag · d. 4 Juni talte jeg med Reitzel, som sagde
EE:55 Verdens-Anskuelser. – / · d. 4 Mai 39. / ..... og især i vore Tider,
EE:54 – evig ung. – / · d. 4 Mai 39. / den er ligesom hans Sorg: vidste
DD:28.e 37. / disse abrivierede Msker! / · d. 4 Nov. 37. / Tak Lichtenberg Tak! fordi
NB2:260 ar Professor Heiberg Mand for! / · d. 4 Novb: / Idag var jeg inde af Døren
EE:174 som lever med Velsignelse. / · d. 4 Sept: 39. / Man har talt saa meget om
DD:93 ikke Morgengal; men Midnatsgal. / · d. 4. April 38. / Hvorfor udhviler Sjælen
EE1, s. 304 et for mig saa rørende. / · d. 4. April. / Forsigtighed min skjønne
Brev 65 m et Indfald. / Victor Eremita. / · d. 4. Aug. 49. / Høistærede! / Var det
NB27:60 n paa Jorden. / / / 1853. / · d. 4. Januar. / Den christelige Fordring.
NB11:8 re ud af Χstd! / / / · d. 4. Mai. / NB. / Der har dog været skrækkelig
SLV, s. 300 aaer en forfeilet Retning. / · d. 4. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden.
FB, s. 201 ee skal raabe som Kong Edvard · d. 4. ved Efterretningen om Clarences Mord:
Brev 224 plag 89. Naar De da altsaa · d. 4d Mai 47 har et Rest-Oplag af 89, og dog
AF, s. 185 til mig i dette Blads Nr. 79 / · D. 4de April 1855. / S. Kierkegaard. / /
NB21:117 ies d' un promeneur solitaire i · d. 4de Promenade – citeret efter Richard
NB24:54.c et det der forlanges af mig. / · d. 5 Aug. 1852. / NB cfr Journalen NB26. p.
Papir 65 egyndte at udvikle sig. – / · d. 5 Feb. 1835. / Hvad Jøderne og senere
EE:12 Ko vil ikke hjem gaae etc. / · d. 5 Feb: 39. / Det er den ene Side af al
Papir 207 ndste Forhold til Digtet selv. / · d. 5 Febr. 37. / / / Nordboens Mythologie
Papir 551 lt i Fløiel Petersen. / · d. 5 hujus vidnede Paulus for Felix og blev
Papir 81:2 tte tredie Eenhedens. – / · d. 5 Jan. 37. / Det at Christendommen ikke
Not11:23 r det actus purus. / 23. / · d. 5 Jan: / Udtrykket for den pos: Ph.s Begyndelse
Papir 264:4 stligt er Concretion.). / · d. 5 Juli 1840. / Det er en ligesaa skjøn
Papir 264:3 cfr. K.K. p. 20 og 21. / · d. 5 Juli 1840. / Som Betingelse for den i
EE:104 om er forbeholdt en senere Tid. / · d. 5 Juli 39 / Ægteskabet er Eenhed under
EE:90 gjøre et Indgreb i hiin. / · d. 5 Juni 39. / Det er derfor at »
Brev 39 nges / Søren Aabye født · d. 5 Mai 1813 død / og saa bliver der Plads
EE:57 ophetiens Betydning for det N.T. / · d. 5 Mai 39. / 7de Forsvar for Anonymitæten.
EE:56 ine Kyllinger under sine Vinger. / · d. 5 Mai 39. / Ligesom det i moralsk Henseende
NB:203 , og saaledes over Alt. – / · d. 5 Mai 47. / Forskjellen mell. Synd og Anfægtelse
Papir 1:1 forladt Wartburg, er dateret · d. 5 Mart: / pag. 316. Churf: modtog dette
Papir 55:1 ragte som Indledning. – / · d. 5 Novb. 1834 / Det vil sige: hele hans
DD:149 kebundet derved ( Katener) / · d. 5 Oct. 38 / Den græske Kirkes Tilbøielighed
EE1, s. 307 l blive indhentet. – / · d. 5. / Det kan jeg lide: alene om Aftenen
EE1, s. 316 ten til den store Gevinst. / · d. 5. / Fordømte Tilfælde! Aldrig har
EE1, s. 336 med en Verdens-Lidenskab. / · d. 5. / Langt behøvede jeg da ikke at gaae.
SLV, s. 257 rer sig ikke saaledes ad. / · d. 5. April Midnat. / En Mulighed / Lang
SLV, s. 256 iske saa nær paa Livet. / · d. 5. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
EE:11 at Sproget har den Tvetydethed. / · d. 5. Feb: 39. / Det synes som om Philosopherne
SLV, s. 187 dsaget til at være det. / · d. 5. Januar. Midnat. / Den stille Fortvivlelse
SLV, s. 334 igning med Høimodighed. / · d. 5. Juni. Midnat. / Nebucadnezar / ( Daniel)
SLV, s. 333 g han er ikke indesluttet. / · d. 5. Juni. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Brev 121 / Natus sum Hauniæ 1813 · d. 5. Mai, Michael Petersen Kierkegaard, olim
SLV, s. 301 igelig nok til os begge. / / · d. 5. Mai. Midnat. / Indenads-Lectien /
Papir 99:3 Glæde – Tragoedier? / · d. 5. Octbr. 34. / / Forskjellen imellem en
Papir 99:1 , at det Hele er en Comoedie. / · d. 5. Octbr. 34. / / Saaledes ogsaa i »
DD:50 n Reflexion, som skal udskilles. / · d. 5. Sept: 37. / Hegel taler jo ogsaa om
SLV, s. 217 om jeg elsker eller ikke. / · d. 5te Februar. Midnat. / En Spedalsks Selvbetragtning
NB12:60 den bestaaende Χsthed. · d. 5te hujus blev min Herre ( Apostelen) fængslet;
Brev 192 asse. / Sønder-Vilstrup · d. 5te Mai 1849. / Kjære Onkel! / Jeg griber
GU, s. 325 g atter tilbage til den. / / / · D. 5te Mai 1854 / S. K. / Bøn / / Du Uforanderlige,
NB29:1 NB29. / / / · d. 5te Mai 1854. / Det at have Sag –
NB11:8 n Apostel, men anonymt. Idag · d. 5te Mai bleve de sendte til Gjødvad.
NB24:43 v: ( saaledes hørte jeg idag, · d. 5te Mai, ude ved Egnen om Hirschholm en
SLV, s. 234 gjort mig vor Forstaaelse. / · d. 5te Marts. Midnat. / Salomos Drøm /
SLV, s. 233 eg bekymrede mig om hende. / · d. 5te Marts. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Brev 74 Høistærede Hr Professor! / · d. 6 April / Deres Billet af 2den April modtog
DD:83.a hun, der har Manden«. / · d. 6 April 38. / Om end i omvendt Forhold
DD:125 unde have manglet. – / · d. 6 Aug. 38. / † / Min Fader døde
GG:1 n som en Copist gjør det. / · d. 6 Aug: 38. / Matth. XI, 19: ϰαὶ
Not8:51 et ikke skeet sin Ret. – / · d. 6 Dec. / En Bemærkning til Bidrag om
DD:178 at uddrive Dæmoner. – / · d. 6 Dec. 38. / Det var en meget god Bemærkning
Brev 85 -Gangen. / / Min kjære Emil! / · d. 6 Feb. / / Dit Brev har jeg rigtigt modtaget.
FF:178 r han blufærdig sin Blussel. / · d. 6 Feb. 38. / Ligesaa urimeligt og uretfærdigt
FF:179 vor Tid gjør sig gjeldende. / · d. 6 Feb: 38. / Som Marqueurer forekomme mig
EE:13 s ich vorüber gehe.« / · d. 6 Feb: 39. / Overhovedet var Jøderne
FF:168 Foredrag over det Humoristiske. / · d. 6 Jan: 38. / Jeg ledte netop efter et Udtryk
DD:190 lle Aarene, sin Deuteronomion. / · d. 6 Jan: 39. / cfr Luc: IX, 31. / Det er
DD:189 Søvn med sit himelske Smiil. / · d. 6 Jan: 39. / Enhver Enkelts Liv har ogsaa
Papir 155 l høre igjen af den Sidste. / · d. 6 Juli 1836. / 1Parole ( ogsaa med Hensyn
DD:18 r sig for en høiere Sol. / · d. 6 Juli 37. / Socrates virker derfor ogsaa
DD:115 derimod er at træde derpaa. / · d. 6 Juli 38. / Hvor jeg takker Dig, Fader
Papir 1:1 16. Churf: modtog dette Brev · d. 6 M. og strax den følgende Dag udstedte
Brev 8 / Din Broder. / S. Kierkegd / · d. 6 Mai 1843. / Til / Hr Dr. Pastor Kierkegaard.
EE:58 sætte deres Navn under. / · d. 6 Mai 39. / Det Meste derfor der skrives
Brev 261 . / Hvilken Tid! / hengivnest / · d. 6 Marts 1848 / Kolderup Rosenvinge / /
NB17:1 NB17 / · d. 6 Martz 1850. / Om mig selv / p. 10
Papir 1:1 jorde hans Text. / pag. 251. · d. 6 Martz kom den keiserlige Citationsskrivelse,
Papir 1:1 endte sig til Rigsregimentet · d. 6 Martz, og fordrede L. straffet for hans
DD:79 denne hele her omtalte Empirie. / · d. 6 Nov. 37. / Ahnelse er det jordiske Livs
DD:80 adisiske Liv maa have haft. / · d. 6 Nov. 37. / Humor er derfor først egl.
DD:151 uforklarlig mirakouleus Maade. / · d. 6 Oct. 38. / Casuistiken er Pharisæsime
DD:150 sto færre Sønner. – / · d. 6 Oct. 38. / I den Forstand er det at Forfatterens
FF:94 end sorte Prikker for sit Øie / · d. 6 Sept. 37. / Det Øie den Belysning
EE:175 aa en eneste udødelig §. / · d. 6 Sept: 39. / De Fleste Msk. tænke,
EE:176 mmer Individet ( det ironiske). / · d. 6 Sept: 39. / Til Motto for min Barndoms-Liv
DD:108 vidt jeg hører til de Mange. / · d. 6. April / Romantiken har vel .. ( 7/4)
SLV, s. 268 t borte fra Kjøbenhavn. / · d. 6. April. Midnat. / Hvor trøstesløst
Papir 52:2 e forandre sig saaledes. / · d. 6. Dec. 1834. / / Det forekommer mig, at
NB15:1 NB15. / / / · d. 6. Januar 1850. / / 1. Journalen NB15,
SLV, s. 363 de i det samme sidste Suk! / · d. 6. Juli. Midnat. / Idag har jeg seet hende.
EE1, s. 317 re stærkere end jeg. / · d. 6. Mai. / Foraaret er forhaanden; Alt springer
SLV, s. 305 Klokkeslet og blev myrdet. / · d. 6. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Papir 99:2 e, som copierer Dig«. / · d. 6. Novbr. 34. / / Blev Jacob v. Thyboe,
KK:5 ner Ægypten. – / 1838 · d. 6te Dec. Kl. 11. / / p. 262 fl. den apollinaristiske
FF:4 bliver det kun ved Formen. / · d. 6te October. / » Min Gud, min Gud
NB23:42 rbi. / Anden Gang. / Da Frederik · d. 6te sagde: vi, vi alene forstaae at r
EE:43 men hvormed Gud elsker Dig. / · d. 7 April 39. / / Og Riigdoms-Dyb etc, saaledes
EE:44 den himmelske Fader dem. – / · d. 7 April 39. / Gud kan ligesaa lidt bevise
NB26:39 elv cfr. Journalen NB24 p. 68. / · d. 7 Aug. / / Det bliver mig nu i disse Dage
EE:153 dermed kaster man dem overbord. / · d. 7 Aug: 39. / Og den Χstne kan vel
Papir 1:1 som Anklager og som Dommer. · d. 7 Aug: ankom det pavelige Brev til Luther,
Brev 44 æde. / i Kiøbenhavn. / · d. 7 Dec. 37. / Kjære! / Hermed sender
DD:87 Din Himmel, i dine Velmagtsdage. / · d. 7 Dec. 37. Kl. 11½. / Jeg har saa
DD:86 en reen ny chr: Selvbevidsthed. / · d. 7 Dec: 37. / Jeg vilde skrive en Novelle,
EE:14 Titelbladets Aphorisme. – / · d. 7 Feb: 39. / Der kommer ogsaa i aandelig
JJ:415 dere, der atter er afsluttende. / · d. 7 Febr. 1846. / Det Forfærdelige med
NB12:60 v fængslet, Ridder af D. · d. 7 hujus blev min Herre ( Apostelen) korsfæstet;
NB12:60 ( Apostelen) korsfæstet; · d. 7 hujus blev min Herre ( Præsten i det
Papir 37 det vilde de ei formaae. / · d. 7 Jan 36 / Forskiellige Maader at opfatte
DD:191 ere Pharisæeren og Tolderen. / · d. 7 Jan: 39. / Den Christne kan tumles meget
Not11:24 hell. ikke det Nødv: / 24. / · d. 7 Januar. / Das unvordenkliche S. er ikke
DD:19 stbare Røgelser ( Drapperiet) / · d. 7 Juli 37. / Den gl.-christelige dogmatiske
EE:106 n fjendtlige Trin af Gudsfrygt. / · d. 7 Juli 39. / Det er en ret mærkelig
EE:107 nu var gjort mulig paa Jorden. / · d. 7 Juli 39. / Individualitæten er det
EE:105 : v: Ægteskab, cfr. p. 7. n: / · d. 7 Juli 39. / og netop fordi Kirken søgde
EE:105 ie med den udv: Existents. / · d. 7 Juli 39. / som naar Augustinus i Ildsomhed
FF:153 d Aandens Bistand vil sige etc. / · d. 7 Juli. / Det gaaer mig med mine Længsler
Brev 248 e. / ærb. / Nøddeboe · d. 7 Mai 1849: / Schmidt / / Min Adresse er:
Not4:20.1 lektik. – / Kierkegaard. · d. 7 Nov. 37. / 9de Forelæsning. /
DD:63 en Kirke skulde bevirke. – / · d. 7 Oct. 37. / Det er Noget besynderligt
DD:62 havde nogen indikativisk Kraft. / · d. 7 Oct. 37. / Hvor det dog er rædsomt
Papir 108 g sætter dem i Circulation. / · d. 7 Oct: 35. / Hvad Kritiken over de forskjellige
NB27:28 / / / Klædeboderne. / / · d. 7 Octbr. / / / Christendoms Proportioner.
DD:32.a.a : man er sin egen Næste). / · d. 7 Octob: 37. / Jeg har ogsaa forenet det
NB:36 hvad der er lavt og usselt. / / / · d. 7 Sept. 46. / Rapport.                Resultat
EE1, s. 337 ehandle en Dreng som Barn. / · d. 7. / Saa ere vi da Venner, Edvard og jeg;
EE1, s. 310 nd godmodig Maade. – / · d. 7. April. / » Altsaa paa Mandag
SLV, s. 273 el saa begynde vi imorgen. / · d. 7. April. Midnat. / Hvorledes staaer det
SLV, s. 273 l kæmpe for en god Sag. / · d. 7. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 220 ler hendes Yttringsfrihed. / · d. 7. Februar. Midnat. / Naar Hvalen er saaret,
SLV, s. 219 n naar der er Typhus ..... / · d. 7. Februar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 367 vori der er nogen Sandhed. / · d. 7. Juli. Midnat. / See! nu hører jeg
SLV, s. 365 ngst har glemt det Hele. / · d. 7. Juli. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 337 skal fuldkomme min Villie. / · d. 7. Juni. Midnat. / Da jeg var Barn, var
SLV, s. 305 , uden at have seet Noget. / · d. 7. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Papir 109 ere Tid maatte see det Dybere. / · d. 7. Oct. 35. / Den litteraire Lærdom
BB:8 Gode til det Onde.« / · d. 7. Sept: 36. / Doctor Faust / fliegendes
Papir 375 et man slutter af at han i · d. 72 Aar er den gl. Den, som derimod nu opdager
Papir 375 deligste: at han endnu i · d. 72de Aar er den gamle – for dem er
RK, s. 189 se med Klemtningen«? / · D. 7de April 1855. / S. Kierkegaard. / /
SLV, s. 235 d ad Træerne i Arabien. / · d. 7de Marts. Midnat. / I Onsdags saae jeg
AE, s. 335 rt i en Alder af fjorten Dage · d. 7de Sept. i Løbet af fem Minutter, synes
AE, s. 335 s Faktum, at man blev døbt · d. 7de Sept. Kl. 11. At Tiden, Existentsen
Papir 1:2 Denne Rigsdag skulde aabnes · d. 8 April; men Keiseren tøvede indtil
Papir 1:1 m inden 60. Dage. / pag. 83. · d. 8 Aug skrev Luther til Spalatin, at han
EE:158 m et Tordenveir mod Blæsten. / · d. 8 Aug. 39. / Fra den Spisende Spise kom
EE:157 kunde blive en quodlibetarius. / · d. 8 Aug. 39. / Geniet gaaer ligesom et Tordenveir
EE:159 nde al Reciperen en Produceren. / · d. 8 Aug. 39. / Man taler saa meget om Guds
EE:155 alder og beskikker den Enkelte. / · d. 8 Aug. 39. / og ved det historiske Forhold
EE:154 aver han ikke som Petrus sagde, / · d. 8 Aug: 39. / ... Derfor er Kongen ingen
EE:156 res for; thi de er vragede / · d. 8 Aug: 39. / Blot jeg snart havde min Examen,
Not11:12 s virkelig Tænkning. / 12. / · d. 8 Dec. / Feilen ved Hs Logik er, at den
DD:89 illet forsøge alt Andet. / · d. 8 Dec. 37. – / Jeg vilde skrive en
DD:88 ed, der havde overvundet Verden. / · d. 8 Dec. 37. / Jeg tænker, at jeg, dersom
Brev 171 Berlin. / · d. 8 Dec. 41 / / Min kjære Carl! /
FF:180 uatre à pointe etc. / · d. 8 Feb: / Naar der undertiden er en saadan
Papir 45:2 ve staaende – at døe / · d. 8 Jan 37. / Det gaaer med mange Msk ogsaa
DD:192 plet brugte de deres egen Mynt. / · d. 8 Jan: 39. / Og vil Χstus end ikke
DD:39.a 20. Luc 4, 31-37; Mc 1, 21-28. / · d. 8 Jan: 39. / Som jo Χstd. ogsaa forargede
DD:20 for at staae i sin fulde Glorie. / · d. 8 Juli 37. / At skrive om romantiske Materier
DD:23 wilden Jäger gejagt werden. / · d. 8 Juli 37. / Humor var der jo vel ogsaa
DD:22 somt spottes af en Bremse . / · d. 8 Juli 37. / Mythologie der Feen und Elfen
DD:21 Tilfredsstillelse ad andre Veie. / · d. 8 Juli 37. / See saa træder det Ironiske
DD:10 ist nur eine secundäre. / · d. 8 Juni 37. / Da Gud havde skabt hele Verden
DD:64.a g i den som i et Liigklæde. / · d. 8 Juni 39. / Hvilken dyb Følelse ligger
AA:53 kade paa sin Sjæl. Ogsaa idag ( · d. 8 Mai) har jeg forsøgt at ville glemme
Brev 201 nse Feltlazareth. / Odense · d. 8 Marts 50. / Kjære Onkel! / Det er
DD:126 / Min Fader døde i Onsdags · d. 8 Nat Kl: 2. Jeg havde saa inderlig ønsket,
Papir 56 en Straf rammer de syndige Msk. / · d. 8 Novb. 34. / Stenen, der blev lagt for
Papir 193:3 at ende som Pebersvend. / · d. 8 Oct. 36. / Det er ret mærkeligt den
DD:64 aa i Sandhed være latterligt. / · d. 8 Oct. 37. / saaledes vender i dyb Veemod
DD:65 byder den Betaling. – / · d. 8 Oct. 37. / Vogter Eder for de falske
DD:152 sime paa Erkjendelsens Gebeet. / · d. 8 Oct. 38. / det er mærkeligt hvad det
Papir 1:1 z havde Luther i Liebenwerda · d. 8 Oct: 1519; men uden Følge. / pag.
Papir 194 ilbørligt Ord de have talt. / · d. 8 Oct: 36. / Det jeg kalder det Mythologiske-Poetiske
Not15:4.c 0de hun talte om Schlegel, thi · d. 8 sagde hun ikke eet Ord. / thi jeg har
DD:138 sig ved Eftertrykkerie. – / · d. 8 Sept: 38. / Et af de Udbrud, hvor det
Not15:4 tilnærmede mig hende. / · D. 8 Septbr. gik jeg hjemme fra med fast Fortsæt
SLV, s. 274 e indtil den sidste Hviid. / · d. 8. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
EE:15 som fordum af Modersliv. – / · d. 8. Feb: 39. / og da maae vi med dyb Sorg
Brev 46 vel! / Deres / S. K. / [ Berlin,] · d. 8. Januar. / Kjære Pastor Spang. /
SLV, s. 188 eren levede eller døde. / · d. 8. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden
Papir 50 lte udmærkede fremfor andre. / · d. 8. Juli 34. / Begrebet: Prædestination
SLV, s. 309 begynde paa dette Arbeide. / · d. 8. Mai. Midnat. / Nu er det altsaa stille,
SLV, s. 306 en Plager, som Muligheden. / · d. 8. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden.
NB5:3 ed. / Et Exempel findes saaledes i · d. 871de Nat. / Ballotationen ( der egl. er
CK, s. 193 dom uden kongelig Bestalling / · D. 8de April 1855. / S. Kierkegaard. / /
Brev 265 S. Kierkegaard. / Ordrupshøj · d. 8de August 1848. / Det gjør mig næsten
Brev 115 en sildige Aften. – / · d. 8de Kan Du ikke lære mig den Hemmelighed
Not1:8.g – Leonhard Lessz. Clemens · d. 8de nedsatte congregationes de auxiliis
NB20:130 aar træffer det saaledes, at · d. 9 Aug ( Faders Dødsdag) var en Fredag.
Papir 169 or Mimespil, noget automatisk. / · d. 9 Aug 36. / cfr. Schlegel Werke 5te B.
NB12:28.a som anviist af Styrelsen. Fra · d. 9 Aug til 10 Sept. er bestandigt min sværeste
NB2:113 ædvane at være i Kiøbh. · d. 9 Aug. / Fremdeles har jeg Forretninger.
EE:160 aade skulde virke paa Msk. / · d. 9 Aug. 39. / og det er Noget, der især
Papir 264:12 dv: maa være ulykkelig. / · d. 9 Aug: 40. / Disse Ord af Plato ( den ægyptiske
KK:5 ωπος. / · d. 9 Dec. 38. / !!! / Die christliche Lehre
Brev 138 e i Dig. / Din S. K. / Onsdagen · d. 9 Dec: / Min Regine! / Han stopped hendes
FF:181 holde Bal og Lystighed derinde. / · d. 9 Feb: 38. / Gud forbyde det! / Om end
NB10:1 NB10 / · d. 9 Febr. 49. / 5. Journalen NB10. Optegnelse
DD:194 ar endnu at vegetere i. – / · d. 9 Jan. Kl. 9 om Aftenen præcise. /
FF:169 νεϰϱοι. / · d. 9 Jan: 38. / Det er en fortræffelig
DD:193 eet med os. cfr Luc 8, 39. / · d. 9 Jan: 39. / .... thi hvad Haab er der
NB19:1 NB19. / / / · d. 9 Juni 1850. / Min Bekymring med Hensyn
FF:61 rlighed nemlig og Begeistring. / · d. 9 Juni 37. / Det er mærkeligt, at den
DD:11 det er fuldbragt«. / · d. 9 Juni 37. / Men det hedder det førend
NB2:69 d sig, og nu maae de tjene ham. / · d. 9 Juni. / Her stikker dog i en vis Forstand
EE:33 eden i sig ikke som i det gl. T. / · d. 9 Martz 39. / Det er dog yderst betegnende,
NB23:180 te Individ ganske Særligt. / · d. 9 Martz. / Vinet. / Nu har jeg da faaet:
DD:81 er afhængig i ethvert Moment. / · d. 9 Nov. 37. / cfr. hvad Erdmann udvikler
DD:81 abel for al Paavirkning. – / · d. 9 Nov. 37. / Den historiske Anticipation
Papir 1:1 Tydskland. / pag. 108. 1518 · d. 9 Nov: blev i Rom udstedt et Decret, som
NB14:1 NB14. / · d. 9 Novbr. 49. / Om Udgivelsen af Skrifterne
NB15:63 apir, og Bogen gjort pseudonym / · d. 9 Oct 49. / Dette Papir er af følgende
Papir 179:8 t og Dato anført. – / · d. 9 Oct. 36. / Hvorvidt er Faust et umiddelbart
Papir 78 den, som netop nu ventede det. / · d. 9 Sept. 36. / Deri ligger egl. Løsningen
EE:177 / Halb Gott im Herzen!« / · d. 9 Sept. 39. / Ahnelse ligger ikke i Retningen,
Papir 181 e D. af hans Schriften p. 172. / · d. 9 Sept: 36. / Paa en Tid, da det hører
NB:7 ut udelukkes. / Martz. 1846. / · d. 9. / » Afsluttende Efterskrift«
EE1, s. 313 iet holder Mandtalslister. / · d. 9. / Er jeg bleven blind? Har Sjælens
DSS, s. 121 mærksom. / Følgeblade / · d. 9. April 1855 / / Saa omhyggeligt som der
Papir 97:6 e med mangen Indretning. / · d. 9. Feb. 35. / 1 / Det er formodenlig derfor,
SLV, s. 193 ig, min Sjel er besluttet. / · d. 9. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
DD:117 mon fra Cyrene. ( Luc. 23, 26.) / · d. 9. Juli 38. / Jeg haaber, det skal gaae
DD:116 første Gang at være det. / · d. 9. Juli 38. / Jeg vil arbeide paa at komme
Papir 1:2 – Hans Tausen overgav · d. 9. Juli Troesbekjendelsen til Kongen, som
SLV, s. 237 il Dato er det ikke skeet. / · d. 9. Marts. Morgen. / Idag for et Aar siden.
KK:4 ) Kirkeret / c) Theologie. / / · d. 9. Nov. 38. – / Overgangen fra Kritik
NB33:1 NB.33. / · d. 9. Novbr. 1854. / Evighedens Priis ( Kjøb
Papir 35 er den saa længe som muligt. / · d. 9. Oct 35. / Philosophen kan ogsaa anerkjende
Papir 110 te een til at bide andre. / · d. 9. Oct. 35. / / Er da Alt Drømerie og
NB2:113 større. / Dertil kommer, at · d. 9d August nærmer sig ( saa jeg end ikke
Papir 2:1 ndtes. Endelig gjorde Gregor · d. 9d dette Forbud mod Bibelens Læsning
Papir 1:1 Tydskland. / pag. 151. i Mai · d. A. lovede Sylvester von Schaumburg, en
Papir 254 n af Forordningen af April · d. A. om Censur skal senere blive omtalt.
Papir 181 πος, hans Liv 1ste · D. af hans Schriften p. 172. / d. 9 Sept:
Papir 440 t vi fik Pøbel, det har · D. aldrig før havt. / O, at jeg nu kunde,
FF:8 efter Sammentræffet med D. Juan · D. Anna sin Brudgom om Forvexlingen –
Oi7, s. 313 or, at dette Profiteerlige o. · D. at det er sand Christendom. Naar da Mængden,
NB5:30 sig i ved en Aabenbaring o: · D. at være kaldet, og i at have en umidd.
NB24:81 rædikanter, der ere Ridder af · D. Beder til Gud, at han vil holde sin Haand
HGS, s. 198 tillige ved at være R. af · D. bekjender sig til den evangelisk-christelige
DD:208 eg imidlertid meddele det. / · D. Betænk dog, at det jo er det første
NB8:20 Hat o:s:v. Alexander, Napoleon o: · D. Bland saa mell. disse Billeder den Korsfæstedes.
IC, s. 246 ne, og disse Fritænkere o. · D. bleve de usande, de daarlige Christne,
IC, s. 218 hvor mange Kanoner de have o. · D. Christelig strides der bestandig af Enkelte;
NB12:60 blev fængslet, Ridder af · D. d. 7 hujus blev min Herre ( Apostelen)
NB18:34 at jeg var en forloren Søn o: · D. Da gjorde jeg Indsigelse, og erindrede
NB12:162 . Saa kom Værkhelligheden o: · D. Da kom ganske rigtigt Luther og urgerede
CC:1.h det at indtage Himlen ( saaledes · d. Danske); ell. Himlen bør det at modtage
BN, s. 122 enskab af Digter, Tænker o: · D. Den formildede Skikkelse er naturligviis
Papir 577 hi jeg er vel den eneste i · D. der vil kunne holde Sagen uforandret paa
NB32:111 protestantiske, især i · D. Det anseer man saa vel endogsaa for et
DD:208 r et Princip-Spørgsmaal / · D. det er et Livsprincip. / En Polytekniker
NB11:187 hed, at den er en Følelse o: · D. Det er nemlig den æsthetiske Definition,
NB12:112 rfor kan overalt finde Typer o: · D. Dette er slet ingen Feil. Feilen i det
CC:10 de die septimo: et requievit · d. die septimo ab omnibus operibus suis, et
NB8:47 . Det sagde man ogsaa om Johannes · d. Døber – hvad Mynster saa skjønt
NB8:55 er. I den Prædiken om Johannes · d. Døber ( upaatvivleligt er det den, ell.
FF:120 g dog fødes der ingen Johannes · d. Døber end sige mere – / Man maatte
DD:164.a ragt som den uldne Skjorte Joh: · d. Døber var iført, ujævn og hvas
NB14:93 edes: Forgængeren ( Joh. · d. Døber) bekræfter Χstus at være
DD:6 rige er større end Johannes · d. Døber) ell. i sin Abnormitæt en hovmodig
NB14:93 der med at bekræfte Joh. · d. Døber, at han ganske rigtigt er Forløberen;
NB14:93 ere. Derfor er det Johannes · d. Døber, der sender Disciplene til Χstus
NB22:59 effmutter. / Scriver. / Johannes · d. Døber. / / Han sidder i Fængsel og
NB23:153 , er det sand Kraft. / Johannes · d. Døber. / Etsteds staaer der i Evangeliet,
NB11:207 agne af Fortællingen om Joh. · d. Døber; thi kun ved sand Bod bereder
Brev 267 Dem at kaste den overbord · d. e. at lade den ulæst, da De strax kan
Papir 22:1 er fri, activ, unødt / ligesa · d. E. S. sk. – saal bl / den sk. udt.
NB27:75 nd Charakter des Dr. Bateman, a. · d. E. v. Bresler. Bogen haves i Athenæum)
Brev 73 d man i vore saakaldte critiske ( · d. e. vragende, vrængende og næserynkende)
BI, s. 165 · smlgn. § 336 · D. E.) erindrer om en lignende Stilling i
BI, s. 140 n. Ast Pag. 154. § 40. C. · D. E.): ᾿Εννοήσωμεν
NB23:43 g mod Nogen, at han er C af · D. eller St: af D; naar man selv i Embedsindtægt
SD, s. 158 lige, giver Aand, Sandhed o. · d. en god Dag; det kommer af, at han er for
NB14:60 us Handling Stolthed, Overmod o: · D. En sand religieus Handling er nemlig incommensurabel
IC, s. 234 d, Elendighed, Foragtethed o. · D. End ikke det Yderste gik han fri for, at
NB19:80.b at en Lieutenant og Ridder af · D. er blevet Præst ( han har formodentlig
Not4:3 gjen forenede. – spec. · D. er christelig Metaphysik – den egl.
Papir 528 ikke blot Fødsel, Formue o: · D. er Gjenstand for Had og Misundelse, men
NB6:91 Velsignelse – saa Uheld o: · D. er Guds Straf. / Denne Art Χstd. lader
Papir 556 Stat er jo Alle Χstne; og · D. er jo en christelig Stat. / Det er det
NB21:22 ikke mulig. Armod, Elendighed o: · D. er nærmere ved Idee, Rigdom Overflod
AA:33 urmenneske.« / Holger · D. er vel oprindelig skrevet paa Fransk, derfra
CC:10 it: Ecce dies venient, inquit · D. et perficiam super domum Israelis et super
CC:10 e disserentem de G., B. S. J. · D. et S. et prophetis qui fide debellaverunt
AA:38 Eller ende med Fortvivlelse ( · d. evige Jøde) Fortvivlelse er romantisk
Papir 257:3 nde Tid er Fortvivlelsens Tid · d. evige Jødes Tid ( mange reformatoriske
KK:2 Werks: das Leben Jesu von Dr. · D. F. Strauss. v. Julius Schaller Dr: d. Philos.
BB:12 rs Zauberkünste und Leben · D. Fausti. Berlin 1712. / 6. Des durch seine
NB26:7 ar der jo ingen Vanære o: · D. forbunden med det at kalde sig Vidende,
Not1:7.c an forklarede enkelte Steder af · d. G.T. om da Tiden: Daniel 8 Cap. ( om de
NB10:144 Nathanson tænkte derpaa, o: · D. gad jeg dog i sin Tid nok vidst. Overhovedet
Papir 440 s i Piat, Smaalighed, naar · D. ganske er gaaet op i Kiøbh. og Kiøbh.
Not4:3 Indvendinger mod speculativ · D. gjøres fra disse tre Standpunkter: /
Not9:1 Spaadomme. Hoved Momentet i · d. gl.T. er Ideen om gudd. Aabenbaring, der
SFV, note – og de Fornemme o. · D. Gud i Himlene, hvor skulde det Religieuse
NB10:153 and for literairt Angreb i · d. H, og at det af Tusinder skulde blive taget
NB:146 re mig til en Fortrinlig i · d. H. / Jeg gjør da Forskjel i min Interpunktion.
KK:5 der Udviklingen af Læren om · d. h. Aand m: H: t. Sabellius, motiveret ved
Papir 54 rtimod er jo det, man anfører: · d. H. Aands Meddelelse noget, der maa tænkes
Brev 81 e ell. Urette tiltroer mig selv i · d. H. Bliv nu ikke vred over dette Sidste,
BI, s. 150 ebenfalls bloß rednerisch · d. h. Schein und Täuschung. / Det Mythiske
Papir 1:1 de Steder, hvor L. stred mod · d. h. Skrift, holdt han d. 13 Febr: en Tale,
Not1:8 Udtryk, ved hvilke Gud ell. · d. h: A: siges at virke, fuldføre og bevare
Not1:2 et særegne Forhold, hvori · d. h: Sk: viser os Jesus og Apostlene til
Not1:5 ækkelige Støttepunct i · d. h: Sk:, og maae, forsaavidt dette mangler,
NB15:114 / / / Den Hellig-Aand. / / · D. H-A. kaldes » Trøsteren«.
SD, s. 161 strengt om Tyveri, Utugt o. · d. Han manglede Synspunktet for Selvmord,
SFV, s. 90 hed«. Men Politik o. · D. har ikke med » evig Sandhed«
Not15:9 r har fortalt mig ( og Jfr. · D. har jeg stundom saadan benyttet til at
DD:165.a e sit Omfang, det sees deraf at · d. Hellig-Aand skal blot minde og erindre
BB:42.d mkaldte ved Læren om Synd mod · d. Hellig-Aand. – / Al Synd begynder
KK:5 rkes Lære om Guds Søn og · d. Hellig-Aand. og opstiller derpaa som constant
NB7:20 som var jeg den Overlegne o: · D. Her ligger hendes Skyld, den eneste; thi
BB:12 Göthe, fortgesetzt von J. · D. Hofmann Leipzig 1832. 8. / 32. Faustische
IC, s. 227 at følge Christum efter o. · D. Hvad der høres er almindeligviis ganske
DD:208 egen Avlings Beskaffenhed / · D. Hvor gjerne jeg end vilde høre derpaa,
SFV, s. 95 Enkelte, den Udmærkede o. · D. I ethvert af mine opbyggelige Skrifter
Papir 440 egl. / dets eneste. / At der i · D. ikke gjøres en absolut Forskjel mell.
NB32:102 er visseligen i Kongeriget · D. ikke noget Msk. med den Sands for Individualitet
JJ:356 at han aldrig mere vilde beundre · D. J i Ord. Medens Assessoren derimod siger,
NB32:122 beidelse af D. Juan, siger · D. J om Elvira: » i hendes Øie luer
Papir 385 Moralen glimtede frem til · D. J. » De skulde dog være forsigtig,
Papir 385 kun altfor godt forstaaer · D. J. / Overhovedet skulde L. have i et saadant
CC:11 Fratres mei dilecti ne fidem · d. J. Chr: ex gloria habeatis in ratione personarum.
BB:12 rs, weiland gewesenen Famulus · D. J. Faustens Leben und Thaten von F: Schotus
Papir 385 Saaledes tidligere, hvor · D. J. fortæller ham, hvorledes han har
EE1, s. 132 Virkelighed, Commandanten og · D. J. have vi allerede hørt i Ouv:, næst
FF:18 rdighed. Det eneste Øieblik da · D. J. kunde dandse en Gallopade vilde være
FF:18 de Menuet ypperligt samstemmer med · D. J.s Nyden, ligesom dens Sædelighed ypperligt
NB34:13 an siger Elviras Tjener til · D. J: om Elvira: i en afsides Vraa, i et Mandfolks
AA:56 i det stemmer med min Anskuelse af · D. J:, der ikke var saa meget Talent som Genie,
BB:12 rzkünstlers und Zauberers · D. Johan Fausts mit dem Teufel aufgerichtetes
BB:12 bücher. / 1. Historia von · D. Johann Fausten, den weitbeschreyten Zauberer
BB:12 und seltsamen Ebentheuern so · D. Johannes Faustus, ein weltberuffener Schwarzkünstler
FF:18 de Musik staae i Modsætning til · D. Js Charakteer, medens den yndefulde saa
FF:18 delighed ypperligt ironiseres ved · D. Js Letfærdighed. Det eneste Øieblik
Papir 385 nen, han i Grunden spotter · D. Js Mod. – Scenen ved Taflet, hvor
BOA, s. 239 Og det forstaaer sig, · D. Juan bliver lige rask for det, Solen lige
FF:8 først efter Sammentræffet med · D. Juan D. Anna sin Brudgom om Forvexlingen
AA:43 t falbydes den simpleste Classe. / · D. Juan er aldrig bleven saa popoulair som
FF:7 e Fnisen / Omvendelsesscenen i · D. Juan er Resonantsbunden for den følgende
DD:69 / Naar jeg tidligere har sagt, at · D. Juan er umiddelbar musicalsk og derved
FF:130 n phantastisk Verden. / I Grabbes · D. Juan findes enkelte ganske vidunderlig
DD:29.a avne ja deri stikker det; medens · D. Juan forfører og nyder – noterer
FF:10 men med i Theatret, som havde seet · D. Juan i 30 Aar ( Tradition). / Det gjælder
Papir 180 førerisk ved sig som dog · D. Juan i enkelte Momenter ( F: i slet ingen),
Not7:8 den virkelig, og jeg troer at en · D. Juan ikke bliver nær saa hurtig træt
Not2:7 / Det maa hell. ikke glemmes, at · D. Juan maa opfattes lyrisk ( derfor med Musik);
Not8:41 den Anden. / Man har aabenbart i · D. Juan netop fordi han fremstilles musicalsk,
FF:18 u og skulde componere Musikken til · D. Juan og altsaa var sat i den Nødvendighed
Papir 120 Sancho Panza og D. Quixote; · D. Juan og Leporello; Faust og Wagner, saaledes
EE:187.a s-Beregninger, og endnu skrider · D. Juan over Scenen med sine 1003 Elskerinder,
Not7:8 ng Een; derfor er Taffel-Scenen i · D. Juan saa interessent, fordi Alt er ham
NB34:13 I den gamle Bearbeidelse af · D. Juan siger Elviras Tjener til D. J: om
Papir 186 s Glauben.« / Elvira ( i · D. Juan) er egl. ikke en Charakter, dertil
BB:24 os til det tredie Stadium 3) · D. Juan, der netop er Eenheden af begge og
BB:24 i de Bearbeidelser man har af · D. Juan, ihvorvel der naturligviis hos Mozart
Papir 253 n Faust, Italien og Spanien sin · D. Juan, Jøderne ( ??) den evige Jøde,
NB12:32 ad Leporello er i Forhold til en · D. Juan, kun det mere, at han tillyver sig
FF:38 nder, i hvilket Faust reproducerer · D. Juan, lader Mephistopheles spille op –
FF:19 ngen er der kun een Faust, kun een · D. Juan, men for det enkelte Individ ligesom
Not8:41.a blive ubegribelig. / Man har i · D. Juan, netop fordi han fremstilles musicalsk,
Papir 147 en Gaard) blæste Menuetten af · D. Juan, og Apothekeren stødte sin Medicin
NB32:122 . I Kruses Bearbeidelse af · D. Juan, siger D. J om Elvira: » i
Not2:1 Faust und · D. Juan, Tragoedie in fünf Akten. v. Grabbe.
AA:38 ægten der knuser ham, ligesom i · D. Juan. – Eller ende med Fortvivlelse
Papir 201 forholder Pagen i Figaro sig til · D. Juan. / d. 10 Nov. 36. / Noget, der ogsaa
NB6:17 ing betræffende en Enkelthed i · D. Juan.« / » En Erklæring
BB:24 , forsaavidt han reproducerer · D. Juan.). / Torsdag Eftermiddag d. 26 Jan:
Papir 140 rtz. 1836 / De tre store Ideer ( · D. Juan; Faust og den evige Jøde) representere
Papir 180 blik da Comandanten slipper · D. Juans Haand, idet Kampen mell. de stridende
FF:38 ristiske Opfattelse. – / Det · D. Juanske Liv er egl. musicalsk, og derfor
Papir 408 oe – kun Mirakler o: · D. kan den ikke komme ud af det med; den troer,
Not4:22 slet ingen Sandhed. – Ved · D. kom det slet ikke an paa om det stemmede
NB10:143 tænke paa nogen Forening o: · D. Kort jeg er et Phænomen, og paa saa
Not4:22 ereens med sig selv. – Ved · D. kunde det være, at den positive Lære
CC:7 rofectus est T. K. in G. T. in · D. Lucas solus est mecum, Marcum assume, ut
Ded:37 Biskop Dr. Mynster / St. af D og · D. M / i dyb Ærefrygt / fra Forfatteren
Ded:96 r. Minister H. N. Clausen / R. af · D. m m / i dyb Ærbødighed / fra Udgiveren
Ded:18 Professor M. Nielsen / R af D og · D. M. / Borgerdydsskolens udmærkede Bestyrer,
Ded:33 tatsraad Hansen / R af D. og · D. M. / i dyb Ærbødighed / fra Forfatteren.
Ded:38 derup-Rosenvinge / R af D og · D. M. / i dyb Ærbødighed / fra Forfatteren.
Ded:20 rof: M. Nielsen / R af D. og · D. M. / som Alt af mig og som altid / taknemligst
Ded:15 eimeconf: Ørsted / St af D. og · D. M. / Til / Hans Magnificens / Universitetets
Ded:16 erentsraad Ørsted. / C og · D. M. / Til / Hr Professor J. L. Heiberg /
Ded:28 tatsraad Sibbern / R af D og · D. M. / Til / Hs Excellence Hr Geheime-Statsminister
Ded:10 Kolderup Rosenvinge / R af D. og · D. M. / Til / S. T. Høiærværdige
Ded:29 sminister A. S. Ørsted / St af · D. m. m. / i dybeste Ærbødighed /
Ded:71 Hr Etatsraad Petersen / R af · D. m. m. / Med Ærbødighed / venskabeligst
Ded:50 ferentsraad Collin. / St af D. og · D. M. o. s. v. / i dybeste Ærbødighed
Ded:72 ferentsraad Collin. / St af D. og · D. M. o. s. v. / i dybeste Ærbødighed
Ded:69 r Biskop Dr. Mynster St. af D. og · D. M. o: s: v / i dyb / Ærefrygt / fra
Brev 89 soph-Gangen. / / Kjære Emil. / · d.             Mai. / Om en liden
NB7:59 ten legemlig Art Tungsind o: · D. Men hovedsaglig er den Sværmerie, der
DSS, s. 122 bage for, Tanken om Arrest o. · D. Men jeg tør ikke vige; mig tvinger en
BN, s. 114 diske Documenter Contracter o: · D. Men naar man da tager en saadan Contract
LA, s. 45 dler hende, hvilket Forhold · D. mener at have Ret til at fordre som en
SLV, s. 435 ingen indbildt Mulighed som · D. Menschenschreks Courage; og paa den anden
NB33:48 tet er Protestantismen især i · D. mere bange for end: Overdrivelse. Nu det
JJ:159 rbach Geschichte der Philos. · d. Mittelalters § 128. p. 4 og 5. og §
NB22:168 g bliver til Løn derfor R af · D. Mynster M. fornegter sig selv – og
Papir 251 r bliver Forskjellen mell. · d. N. og Gl. T fremhævet, og nu følger
Not11:18 d d. negative Philosophie? · D. n. Ph. har det i Erfaringen Værende
Papir 58 ers forklare mig, at det hedder i · d. N. T, at den, som ikke troer skal straffes.
KK:4 g gjengjelder Godt med Godt. / · d. N. T. – i Χsti Liv adskiller
Papir 15 omkommer, deraf at opholde. I · d. N. T. kun Med. at erhverve sig Noget. Deraf
NB25:68 Msklige er ikke Eet ( cfr. · d. N. T.) just derfor er det godt, at Repræsentanten
Not1:7 s: 2, 19. Es: 54, 8. Ogsaa i · d. N. T: Mth. 1, 21. Luc: 1, 77. Den messianske
Papir 54 første finde vi ingen Grund i · d. N.T., tvertimod er jo det, man anf
Not11:18 i høieste Grad System, · d. n: ikke, da den er nichts behauptende.
Not11:18 or den Modsætning mell. · d. n: og p. Ph., som hele Historien opviser,
Not11:20 Existiren-Könnende har · d. n: Ph. at gjøre. Dens Sidste er Potentsen,
Not11:20 Potens, søger sig i den n:. · d. n: Ph. er blot hinwegschaffende, den skaffer
Not11:21 a hvorfra d. p. Ph. gaaer ud. I · d. n: Ph. er det den forud for Seyn gaaende
Not11:18 kan paanødes de Dumme. · d. n: Ph. er et i sig afsluttet System, i
Not11:19 bindelse med den positive; · d. n: Ph. er prima scientia, d. p. Ph. er
Not11:18 ledes apriorisk Empirisme. · D. n: Ph. er reen Apriorisme. I d. p: Ph:
Not11:19 alle Videnskaber, ligesom · d. n: Ph. gaaer forud for alle Vdskb. saa
Not11:18 dette ved fri Tænken ( · d. n: Ph. har den nødv: Tænkning) det
Not11:20 rste Seyn-Könnende i · d. n: Ph. har Seyn efter sig. Saa langt gaaer
Not11:20 Seyen-Könnende kommer · d. n: Ph. ogsaa, men kommer forkeert til det,
Not11:18 directe synes at ligge, at · d. n: Ph. var irreligieus. Men dette er aldeles
Not11:21 alde og afløser sig fra · d. n: Ph., og kunde saaledes godt begynde
Not11:21 saaledes godt begynde uden · d. n: Ph., saaledes som Spinoza begyndte med
Not11:19 lot som Ende, saaledes som · d. n: Ph.; für sich kan den n: Ph: ikke
Not11:18 std, men saa forvansket i · d. n: Ph:, at den neppe er til at kjende.
BN, s. 117 mig til Naade som Christen o: · D. Naar man nu ikke nøiedes med dette Svar
CC:10 meo et ego neglexi eos inquit · d. Nam ipsum illud foedus, quod pangam cum
Not11:18 den nu ikke igjen liig med · d. negative Philosophie? D. n. Ph. har det
NB24:115 aste og pidske sig selv o: · D. Nei » Efterfølgelsen«
NB24:45 e, at Du derfor bliver Martyr o: · D. Nei, deraf følger blot, at Du ikke mere
NB10:197 at man ikke kan forstaae mig o: · D. Nei, Enhver har i sit stille Sind maaskee
Oi5, s. 248 mig for at stifte Partie o. · D. Nei, jeg gjør blot religieust min Pligt;
FV, s. 23 ne, eller vel endog Hyklere o. · D. Nei, jeg har kæmpet saaledes: jeg veed,
NB6:31 ham Aabenbaringer og Vink o: · D. Nei, Msket skal have Frimodighed til at
Papir 376 er Danmark. Hvad Kongen af · D. neppe har formaaet at sikkre D. ved sine
Papir 170 emægtiget sig Kirken) 2) · d. ny Sæbekjelder, hvor de gl. Sæbekjelder-Folk
NB22:146 rklæret for en Skurk o: · D. O, nei. Var der intet Andet muligt, skulde
NB12:58 dt i Fløiel, Storkors af · D. og D M., Ordensbiskop, Excellence: mon
Ded:33 / Hr Etatsraad Hansen / R af · D. og D. M. / i dyb Ærbødighed / fra
Ded:20 Hr. Prof: M. Nielsen / R af · D. og D. M. / som Alt af mig og som altid
Ded:15 Hr Geheimeconf: Ørsted / St af · D. og D. M. / Til / Hans Magnificens /
Ded:10 tsraad Kolderup Rosenvinge / R af · D. og D. M. / Til / S. T. Høiærværdige
Ded:50 me-Conferentsraad Collin. / St af · D. og D. M. o. s. v. / i dybeste Ærbødighed
Ded:72 me-Conferentsraad Collin. / St af · D. og D. M. o. s. v. / i dybeste Ærbødighed
Ded:69 ge / Hr Biskop Dr. Mynster St. af · D. og D. M. o: s: v / i dyb / Ærefrygt
Brev 148 ædikant Dr. Münter R. af · D. og D:M:, Medlem af Directionen for Pastoralseminariet
Ded:63 elbaarne / Hr Conf: Hansen / R af · D. og DM m. m / i dyb Ærbødighed /
Ded:76 r / Etatsraad Molbech / R af · D. og DM R af N. / Med Ærbødighed og
Ded:106 Prof. Dr. H. N. Clausen, / R. af · D. og Dm. / i dyb Ærbødighed / fra Forf.
Ded:27 e / Hr Biskop Dr. Mynster / St af · D. og DM. / i dyb Ærefrygt / fra Udgiveren.
Ded:39 me-Conferentsraad Collin. / St af · D. og DM. / i dybeste Ærbødighed /
Brev 270 Hr Conf. Rosenvinge / R af · D. og DM. / Kjere Hr Conferentsraad! /
Ded:48 ge / Hr Stiftsprovst Tryde / R af · D. og DM. / Med Ærbødighed / fra Forf:
Ded:23 rer / Hr Professor Nielsen / R af · D. og DM. / taknemligst og kjærligst /
Ded:12 rædikant Dr. Münter / R af · D. og DM. / Til / S. T. Hr Professor Petersen.
Ded:66 Conf: Dr. Rosenvinge / R af · D. og DM. m. m. / i dyb Ærbødighed /
Ded:49 r A. S. Ørsted / R af E: St af · D. og DM. m: m: / i dybeste Ærbødighed
Ded:44 rne / Hr Etatsraad Molbech / R af · D. og DM. m: m: / Med Ærbødighed /
Brev 58 Hr Etatsraad Molbech. / R af · D. og DM. R af N. St. o: s: v: / hermed en
Ded:88 e Hr Biskop Dr. Mynster. / St. af · D. og DM: m: m. / i dyb Ærefrygt / fra
Ded:45 ge Hr Biskop Dr. Mynster / St: af · D. og DM: m: m: / i dyb Ærefrygt / fra
NB14:115 kal have faaet Tilhængere o: · D. Og dog gjør man en egen indirecte Tilstaaelse
Oi7, s. 300 r hellige Løfter af ham o. · D. Og hvad den Guds Mand » Præsten«
NB32:80 i Protestantismen især i · D. og ikke mindst Biskop M. har leget: at
NB20:142 sig paa noget Alvorligt o: · D. Og naar man da hører nærmere efter,
SLV, s. 352 t, at have lært Professor · D. og Pastor p. at kjende, men skal dette
DD:208 r Genialitet i min Ungdom. / · D. Oh hvis De til den Tid ikke skulde have
SFV, note n – Eller« 1ste · D. p. 1, 1ste Diapsalm; cfr. ogsaa p. 23,
AA:31 Drømme« ( 1 · D. p. 102). Herved kommer jeg til at tænke
Papir 179:4 Karikaturen des Heiligsten 2. · D. p. 103). d 9 Oct. 36. / I Rimet ligger
NB22:95 v. Sugenheim Berlin 1839 1 · D. p. 11 og 12 not. / Salvianus de Gubernatione
EE:78.a .). / d. 21 Mai 39. / Hamann 6te · D. p. 144. / .... Men der gives en Anskuelse
NB22:95 oeperunt. / cfr Sugenheim 1 · D. p. 15 og 16 not. / Forunderligt nok, /
NB22:123 Chrysostomus af Neander 1 · D. p. 15. / / / Geistligheden. / /
NB23:65 lins Liv og Skrifter v. Binzer 1 · D. p. 154. / Verdens-Klogskab eller verdslig
AE, s. 230 en har fortvivlet ( cfr. 2den · D. p. 163-227 – første Deel var Fortvivlelse);
NB25:40 13 citeret efter Meiners Ethik 1 · D. p. 164. / Lucrets II, 1. / Svave, mari
NB12:113 et er der jeg læser det 1ste · D. p. 165) at være 34, 9. / Sammesteds
NB23:79 Leben und S. v. Binzer 1ste · D. p. 179): at denne Behandling gjorde et
NB22:133 elen. / / Neander Chrys. 1 · D. p. 192. / / / » Den objektive Lære,
LP, s. 54 gelse, som de, der findes 2 · D. p. 20 i Anledning af Grevens Yttring om
NB25:39 ners Ethik Göttingen 1800. 1 · D. p. 211. / Det Stoiske Selvmord / : ηνοιϰται
NB24:58 thek der Kirchenväter 3 · D. p. 216. / ..... Saaledes er det med os
BOA, note Liv. / Anm. cfr. Samtl. Skr: III · D. p. 217 medio. / Anm. Det at være Christen
AE, s. 229 ilket B. bruger mod A. ( 2den · D. p. 217 nederst). Det sidste Ord i hele
NB22:136 om«. / Neander Chrys. 1 · D. p. 219. / / / Chrysostomus: / /
NB22:130 Alt.« / Neander Chr. 1 · D. p. 22. / / / Religieus Meddelelse. /
BB:48 e Oversættelse af Reiersen) 2d. · D. p. 220 findes en Beskrivelse af en tydsk
NB22:137 ent Levnet. / Neander: Chrys. 1 · D. p. 220. / Chrysostomus . / / Engang hørte
NB22:138 ds Sag. / Neander Chrys. 1 · D. p. 227 og 28 / Hvor rigtigt fatter Chrysostomus
NB22:139 et.« / Neander Chrys. 1 · D. p. 231. / At blive ædru / / i christelig
Papir 218 olbech. Forelæsninger 2d · D. p. 234. / For det første maa jeg protestere
FF:35.1 iske Kjæmpehist. ved Rafn. 2d · D. p. 242. / Χstus er i ethvert Moment
Not8:51 Yttringer, findes Æsthetik 3 · D. p. 243. / Til Oplysningen om den philosophiske
NB22:149 s: v: / Neander: Chrysostomus 1 · D. p. 249. Hom. 8 in Coloss. IV, 133. / Glemsel.
AA:32 agt. Holger Danske ( cfr Rabecks 1 · D. p. 289) kommer til Morgana, der sætter
NB24:64 t efter Henry Calvins Leben 1ste · D. p. 295. / Forøvrigt mener jeg ogsaa
AE, s. 229 Den første Diapsalm ( 1ste · D. p. 3) sætter en Splid i Tilværelsen
NB25:41 / citeret efter Meiners Ethik 2d · D. p. 300. / Den officielle Χstds-Forkyndelse
BA, note Cfr. Marbach Gesch. d. Ph. 2den · D. p. 302 Not.: Albertus repente ex asino
AE, s. 230 tte Valg aabenbar ( cfr. 2den · D. p. 336: » Det Udtryk, der skarpt
Not13:8.b negtede det. cfr. Tennemann 2d · D. p. 343. / Ogsaa hos Spinoza pathetisk Overgang.
NB23:191 Dette forklarer Scriver ( 1ste · D. p. 35) saaledes: at Verden valgte alt det
Papir 192 e i Caricaturen des Heiligsten 1 · D. p. 350) udtrykt saaledes: Die europäischen
AE, s. 229 e Ord i hele Værket ( 2den · D. p. 368) lyder saaledes: kun den Sandhed,
Not13:8.b re om Ideen. cfr Tenneman. 2d · D. p. 370. 371. / Besynderligt nok, at han
NB23:208 Geschichte des Chiliasmus 1ste · D. p. 385. / Mynster – og jeg. /
DD:6.e r Abbt« Stuttgart 1828. 2 · D. p. 40 o: f: der Narrenpapst, der Kinderbischof,
NB23:192 ke rigtigt oversat. / 1ste · D. p. 42, siger Scriver, at Sjelen, den msklige,
NB24:67 r. Henry Calvins Leben 1ste · D. p. 429 og 430, han siger selv ( p. 430
BA, note us. Cfr. Tennemann. 8de B. 2den · D. p. 485 Not. En endnu bestemtere Fortælling
NB22:127 / / Neander: Chrysostomus 1 · D. p. 49. / / / Tilbagegang i Χsthed.
NB22:128.a ander, i hans Chrysostomus, 1 · D. p. 51, hvor han betegnende kalder denne
NB24:76.a cfr. Henry Calvins Leben 3die · D. p. 582 note. / Msklig Forkeerthed. /
NB22:129 sten«. Neander Chr. 1 · D. p. 62. / Videre: Hvad skulle vi sige om
Papir 215 mpehistorier v. Rafn 2d. · D. p. 628. angaaende Didrik af Bern ( dog
NB22:129 « / Neander Chr. 1 · D. p. 63. / Mod den Indvending, at hvis vi
LP, s. 55 Andersen: Kun en Spillemand 1 · D. p. 70. » Ved hvert Præg af en
NB:50 m cfr. Liscos Kirkenjahr 1ste · D. p. 9. § 17 og 18. / / Men som jeg har
NB24:63 fr Henry Calvins Leben 1ste · D. p. 91 og 92. / At Guds Ord er skrevet i
Not11:19 r sig, men er selv inden i · d. p. Ph. / 20. / / Den n: Ph. miskjendes,
Not11:18 M: H: t: Verden er altsaa · d. p. Ph. apriorisk, m: H: t: Begrebet, til
Not11:18 er jo en Auctoritæt for · d. p. Ph. D. p. Ph. er derfor ikke religieus
Not11:19 n: Ph. er prima scientia, · d. p. Ph. er den høieste Vdsk; den n: Ph.
Not11:20 ornuftens Fornedrelsestilstand, · d. p. Ph. er dens Ophævelses-Stand. Ved
Not11:18 uctoritæt for d. p. Ph. · D. p. Ph. er derfor ikke religieus Ph. Antog
Not11:18 ad Friheden vil fremdrage. · D. p. Ph. er derfor Philosophie i den Betydning,
Not11:18 eroer paa indre Immanents. · D. p. Ph. gaaer til og ind i Erfaringen. Det
Not11:21 Seiende var det altsaa hvorfra · d. p. Ph. gaaer ud. I d. n: Ph. er det den
Not11:18 ystem, i denne Forstand er · d. p. Ph. ikke System. Fordrer man derimod
Not11:18 minus ad quem; den har for · d. p. Ph. ingen anden Auctoritæt end ethvert
Not11:18 for er det ikke afsluttet. · D. p. Philosophies Gjenstand er bestandigt
Not11:21 a priori begribelige Seyn, · d. p: det a priori ubegribelige Seyn. –
Not11:20 ltat, men derved at den fordrer · d. p: har den positivt Resultat. I d. p: Ph.
Not11:18 Nødvendighed. / 18. / / · D. p: Ph. er altsaa ikke Empirisme i den Forstand,
Not11:18 vilket Forhold indtager nu · d. p: Ph. ligeoverfor Aabenbaringen? Aabenbaringen
Not11:20 p: har den positivt Resultat. I · d. p: Ph. triumpherer den n: Den p: Ph. er
Not11:19 en i denne Bevidsthed ikke · d. p: Ph. uden for sig, men er selv inden
Not11:18 Ph. er reen Apriorisme. I · d. p: Ph: er Erfaringen et Medvirkende. Erfaringen
Not11:20 Indledning til den p:; indenfor · d. p: vil den vel forekomme forkortet, men
Papir 2:1 Stenersen / I · D. pag. 121. Allerede Gregor 7d erklærede
BI, note det ugelspilagtige Raad ( Ast 1 · D. Pag. 148 § 237 C): πεϱὶ
BI, note hans efterladte Skrifter 2den · D. Pag. 514: Aber ist denn nun diese Ironie
LP, s. 51 elv og os. Dette Sted findes 1 · D. Pag. 60 og kan ansees i temmelig Korthed
Papir 1:1 25 April fortsatte Vehus og · D. Peutinger Arbeidet Formidd. og Eftermid:
Not13:8.a terien. ( cfr Tennemann Gesch. · d. Ph. 1st B. p. 78. not.). / Hermed kan ogsaa
JC, note t er sandt. cfr Tennemann Gesch. · d. Ph. 1ste B. p. 237. not. / Anm. Hvad Johannes
JJ:72 orskjellig. / cfr Tennemann Gesch. · d. Ph. 1ste B. p. 264 n: / At Guds Søn
JJ:74 enge ved den. / cfr Tennemann Ges. · d. Ph. 1ste B. p. 355. not. 6. / Jeg vil sige
JJ:86 den venstre. / cfr Tennemann Ges. · d. Ph. 2d B. p. 124. not. 39. / Anlæg.
Not13:52 / cfr ogsaa Tennemann Ges. · d. Ph. 2d B. p. 97. / Det absolute Paradox
BA, note ig Alvor. / Cfr. Marbach Gesch. · d. Ph. 2den D. p. 302 Not.: Albertus repente
Not13:52 den. / cfr Tennemann Ges. · d. Ph. 3 B. p. 235. / cfr ogsaa Tennemann
Not13:30 Forsyn. / ( cfr. Tennemann Ges. · d. Ph. 4d B. p. 272.) / Det er en meget mærkelig
JJ:24 gsaa brugt den, cfr Tennemann Ges. · d. Ph. 4d B. p. 300. / og p 518 § 55
Not13:29 lse. ( cfr. Tennemann Ges. · d. Ph. 4d B. p. 89, p. 93 not:, p. 134.) –
BA, note staverne. Cfr. Tennemann Gesch. · d. Ph. 8de B. p. 314 Not. Dette være nu
JJ:55 ς ( cfr Tennemann Ges. · d. Ph. B. 4. p. 129. not.). / Om jeg end ikke
FB, note g. 158. / Cfr. Tennemann Gesch. · d. Philos. 1ster B. Pag. 220. /
JJ:53 ium ( jfr. f. Ex. Tennemann Gesch. · d. Philos. 5. C. S. 301); det vilde være
NB26:20 ( cfr. Tennemann Geschichte · d. Philos. 7de B. p. 167.) Det vilde have
KK:2 trauss. v. Julius Schaller Dr: · d. Philos. u. Privatdocent an der Universitæt
Not13:34 ( cfr Marbach Gesch. · d. Philosoph. 2d B. p. 82.). / Tvivlen standser
BI, note zur wissensch. Begründung · d. Physiognomik i Fichtes Tidsskrift 2 Bs.
NB32:3 er og døer som fornuftig Mand. · D. Q. bør ingen Ende have. Tværtimod
NB32:3 gen Ende have. Tværtimod burde · D. Q. ende med at der angaves Farten af en
NB32:3 I Don Quixote. Det er en Feil, at · D. Q. ender med at han døer og døer
NB32:3 han selv siger, som Schäfer. · D. Q. er det endeløse Phantastiske. Og
NB:170 delig Række af nye fixe Ideer. · D. Q. er uendelig perfectibel i Galskab, men
NB:170 Her burde den ende. Det vil sige, · D. Q. maa ikke ende, han maa fremstilles i
NB32:3 er et Forsøg paa at forvandle · D. Q. til en Slags moralsk Fortælling,
NB:170 ligt Misgreb af Servantes at ende · D. Quixote saaledes, at han bliver fornuftig
FF:137 nomener, saa bliver jeg vist en · D. Quixote, der vil see Sligt i Alt. / Notarius
Papir 120 illingen af Sancho Panza og · D. Quixote; D. Juan og Leporello; Faust og
IC, s. 121 d, Bekymring for Næring o. · D. qvæler den gode Sæd. Men »
Brev 125 ing / Generalprocureur for · D. R af D. / Det var da jeg en Dag ude paa
Not11:9 verede han i 2d Udgave af Kritik · d. r. V. et Forsvar. Det var et Misgreb. K:
Oi10, s. 391 mærkninger. / / / S.K. / · d.            Reitzel. / I / /
JJ:195 tet / ærbødigst / Joh. · d. s. / Der gives kun 3 Stillinger mell. Tro
Papir 1-2.a s Danske Reformationshistorie 2 · D. S. 109 følgende. / Om det apostolske
AA:14.1 lser af Hedenskab cfr. Hamann 1. · D. S. 406, 418 og 19, fornemlig S. 419: »
Papir 1:2 f Grundtvig Søndags Bog 2 · D. S. 441. / At der heller ei er skeet Forandringer
NB17:21 / Dette er jo Det, som Joh. · d. s. atter og atter har indskærpet. Alt,
NB17:21 n). Derfor er jo ogsaa Joh. · d. s. bestandigt gjentagende: at Abraham kan
NB9:15 Opfattelse af noget Historisk o: · D. saa kan det jo være godt, at en Anden
Brev 272 – for Vildfarelse o: · D. Saa sidder jeg da en Dag der hjemme; Lysten
NB12:102 en potenseret Selvfølelse o: · D. Saaledes ere Lidelserne – om end
Not4:45 nærmede sig til at blive · d. samme som et Axiom, saa er der jo ikke
DD:138 / d. 2 Sept. 38. / Da Phillip · d. Smukke af Frankrig forfulgte Jøderne
BI, s. 149 igten, beim Xenophon ( Denkw. · d. Socr. 1, 2, 33 ff.) an den Tag legt? Socrates
NB25:51 ndling, Charakteer-Omdannelse o: · D. som Guds-Dyrkelses Medium er afskaffet:
Ded:104 Hr Conf: H.C. Ørsted / St af · D. St af N. m m / i dyb Ærbødighed /
Ded:82 arne / Hr Conf. Ørsted / St af · D. St af N. m m... / i dyb Ærbødighed
Ded:95 nf: H: C: Ørsted. / St af · D. St af N. m: m: m: / i dyb Ærbødighed
Ded:94 A. S. Ørsted / R. af E. St. af · D. St. af St O: m. m. / i dybeste Ærbødighed
DD:135 / Det er dog ret curieust, Leo · d. St. forfulgte Manichæerne fordi de nøde
KK:4 dannende Elementer 2) fra Karl · d. St. til Luther den kirkelige Auctoritæts
NB15:25 er en rigtig Sætning af Hugo · d. St. Victore ( Helfferich Mystik 1ste Bind
NB15:21 er en ypperlig Comentar af Hugo · d. St. Victore til de Ord: Mange ere Kaldede
NB15:25 rindre om hiint Ord af Hugo · d. St. Victore, Fornuften vel bestemmes til
NB15:36 e er omtrentelig sagt af Richard · d. St. Victore. / Angaaende en Yttring af
NB15:44 Det er ypperligt sagt af Richard · d. St. Victore. Han viser, at man ikke skal
NB15:39 et er meget godt sagt af Richard · d. St. Victore: Eva skulde ladet sig nøie
NB12:166 ent » Den hellige Gregor · d. St., bemærker meget skjønt, at Johannes,
Ded:81 S. Ørsted / R af E. St af · D. St: af St. O: m: m / i dybeste Ærbødighed
Not11:16 , hvorfor indførte Carl · d. St: Aristoteless Skrifter i sin schola
NB12:184 efter Paaske) siger, at Gregor · d. St: har sagt: » ikke Magdalena og
NB18:3 ulgentsen / p. 33. / / Evangeliet · d. store Nadvere / p. 86 o: fl. / / »
KK:4 st dets Grundbesiddelse ( Carl · d. Sts Gave) c) ved Traditionen. Jo mere bestemt
NB30:26 ligt, naar det anvendes paa · D. Tag et Billede. Dersom en Mand kommer trækkende
NB22:151 var at gjøre Askese o: · D. til absolut τελος,
NB6:19 : At jeg er en Forfatter som · D. ubetinget vil have Ære af, er udisputeerlig;
LA, s. 46 Forholdet mellem Madame W. og · D. udtrykker jo ikke saaledes Tidsalderens
NB27:39 ngen: det at være Guds Ven o: · D. udtrykkes ved Lidelse. Dog er denne Lidelse
NB4:72 saaledes er Novellisterne o: · D. uvirkelige, Skygger) saaledes ville Docenterne
Not4:46 e Spørgsmaal om Methoden · d. v. s: den absolute Methode til Evidents.
Not4:22 det for sandt. – Ved · D. var det det Væsentlige, at Sandheden
Not4:22 Modstykke til Dogmatisme. Ved · D. var Sandheden kun paa Objektets Side –
Papir 376 ppe har formaaet at sikkre · D. ved sine Ministre at være første
NB5:41 Menneskenes Uret mod mig o: · D. vedkommer jo slet ikke den Sag, det hører
NB28:76 Evigheden og Salighedens Sag o: · D. Vi forudsætte, den Ene om den Anden,
Brev 296 et Ord af høisalig Frederik · d. VI,: en Philosoph kan døe men han kan
BN, s. 118 til Gud at være Christen o: · D. Videre, der siges til ham: ja, saa bliver
NB9:42 el paa den Fiinhed Christian · d. VIII havde i at vise den Art Opmærksomhed,
NB9:42 ik, at jeg var sygelig. Christian · d. VIII var brillant begavet, men egl. løbet
NB24:113 g i sin Tid sagde til Christian · d. VIII, da han ønskede at trække mig
NB16:65 / Tag en Situation med Christian · d. VIII, han » Kongen« og han,
NB9:41 jeg i sin Tid sagde til Christian · d. VIII, sørgeligt at være Genie i en
KK:11 rthensen. / / Den speculative · D. viser os Troens sidste Grunde. Nødvendigheden
Papir 474 forties naturligviis. Der er i · D. vistnok ikke een Præst, der kunde udholde
NB23:67 saa Danmark og G. og Gr. og · D. være Eet – dersom det ellers er
NB32:120 r i Anledning af Nathan · d. W., at det L. afskyede var alt hvad der
BI, s. 62 terii artium acquirat. / Dabam · d. XVI Julii MDCCCXLI. / F.C. Sibbern, /
Papir 283:1 i Forhold til Kant. / / · d. y. Fichte o: s: v: udtrykker det saaledes,
AA:22 jeg ved senere Læsning af · d. y: Fichte er stødt paa. Det Samme gjelder
NB12:64 kke er ganske færdigt o: · D.! / / / Martensen. / Det er meget sandt af
EE:43.a nhæng udbryder: » O R. · D.« etc., hvo føler da ikke, at det er paa
NB32:102 od det ogsaa ( som Ingen i · D.) at tale med ubetinget ethvert Msk, idealisere
FV, s. 24 , at ville lide for Sandhed o. · d.) ufuldkomnere Existentser, som vi føre
CC:10 initio coepisset enarari per · D.), ab audientibus ad nos confirmata est, simul
BI, s. 208 C.), Apologien ( Ast 8 B. 31 · D.), Alcibiades ( Ast 8 B. 103 A. 124 C.), Theages
BI, s. 208 4 C.), Theages ( Ast 8 B. 128 · D.), efter Xenophon befaler, tilskynder den
IC, s. 128 bort ( Ebionitisme o. · d.), eller den, at man tog Bestemmelsen »
SD, s. 161 Universelt ( Stat, Nation o. · d.), eller i Dunkelhed over sit Selv tager sine
TS, s. 63 ektive, en objektiv Lære o. · d.), til hvilket jeg – den baade Alvorlige
BI, s. 166 τος ( § 350 · D.). Ironiens enkelte Yttringer ere naturligviis
NB30:26 samle Rigdom saa antages i · D., at han ret er elsket af Gud. / Forresten
Ded:68 rne / Hr Etatsraad Molbech / R af · D., DM R af N. m m / Med Ærbødighed og
DSS, s. 122 Retning af Proces, Arrest o. · D., eller om Regjeringen er af den Mening,
NB30:136 r i Protestantismen især i · D., er det at være Christen at være Masse
NB33:14 Protestantismen, især i · D., er som min afdøde Fader vilde sige,
BMT, s. 220 korsfæstes, halshugges o. · D., et Andet, comfortabelt indrettet, med Familie,
SFV, s. 59 forstaaelse, Sandsebedrag o. · D., forsat med en sparsom lille Dosis sand
CC:12.3 rker ( cfr. Chr. Mystik., 1ste · D., Fortale, S. VII nederst – Stedet
Papir 585 es i Protestantismen, især i · D., hvad jeg Alt skal eftervise udførligere.
Oi2, s. 155 tatsraad, er blevet Ridder o. · D., hvilket er Troløshed af Den, som i Egenskab
Papir 440 en Velgjerning, især i · D., hvor der consumeres en saa uhyre Masse
Papir 556 nærmere paa Livet her i · D., i den christelige Stat, hvor vi alle ere
HCD, s. 178 Penge for at bygge Kirker o. · D., ikke knibe paa Præsten, og saa selv
NB2:128 an Lidelse, Næringssorg o: a: · D., ja saa maa man see at hitte paa Midler
NB9:56 t, jeg er ingen Apostel ell. · D., jeg er et Genie digterisk-dialektisk, religieust
NB30:130 Protestantismen, især i · D., maatte, christeligt, blive criminelt anlagt.
IC, s. 202 ikke en Begrebsbestemmelse o. · D., men et Liv. Sandhedens Væren er ikke
IC stnok Noget, en Stang, en Lygte o. · d., men Tegn er det ikke umiddelbart, at det
TS, s. 65 re, en Historie, Videnskab o. · D., naar endog en forresten saa from og gudfrygtig
CC:10 erea quod dixit illi: juravit · d., neque eum poenitebit ( neque mutabit sententiam
CC:11 b scabellum meum / Audite fr. · d., nonne deus elegit pauperes mundi, divites
Oi8, s. 367 de som forstod Du det ikke o. · D., og at naar han ikke gjør det, saa er
NB33:11 rer i Protestantismen, især i · D., saa maa det jo være paafaldende, at
NB30:26 christelig paa Tilstanden i · D., selv om det var for at tilføie at Tilstanden
NB17:59 – jeg, Prof. i Theol. R af · D., æret og anseet, med fast Gage og fri
SD, s. 131 ke at være halt, blind o. · d.. Dersom det ikke at være fortvivlet hverken
Oi7, s. 313 genting, at blive udgriint o. · D.: den Maade at leve paa maa for Menneskenes
NB10:19 rt mig som det Overordentlige o: · D.: er kun Hypochondrie. Hvad » en Cyclus
FV, s. 17 » Mængde« o. · D.: lige saa meget Sandt og Godt og Elskværdigt
TS, s. 51 odstand, Forbittrelse, Haan o. · D.; han gjorde vel mod en heel Samtid, og lønnedes
SD, s. 195 er om Mord, Tyveri, Utugt o. · D.? Men taler den da ikke derom? Er det ikke
BB:25 : gaaet op i Verden, ( cfr: i · d.H. en Mængde Lapper Papir) saaledes som
Not8:41 n vilde give en mere reflekteret · D.J. benytte Vilkaarlighed. saaledes, han forfører
Not8:41.a vilde give en mere reflekteret · D.J. benytte Vilkaarligheden, saaledes, han
Papir 186 anten, idet den bestandig aabner · D.J. en Mulighed af at undgaae den, Elvira er
Brev 162 ern / Ritter des D.O., und · D.M. / Copenhagen / fr. / / Deres Magnificence!
Papir 1:1 er Jünger Bücher von · D.M.L. verbrannt sind.« / pag. 198. En
Brev 162 : Dr: Sibbern / Ritter des · D.O., und D.M. / Copenhagen / fr. / /
AA:33 m det Vidunderlige ved Holger · D.s sidste Liv siger den: p. 252: Hvo det troer
NB:13 eplik af den gl. Konge til Henrich · d.V som Prinds, hvor han irettesætter ham,
BI, note elvmodsigelse. Smlgn. § 444 · D: ᾿Αϱετὴ μὲν
BI, s. 245 tes selv i Apologien § 30 · D: νῦν οὖν,
NB24:39.b sk, eller det er en Lære o: · D: – David hørte ganske roligt paa
NB23:211 man læser om sin Barndom o: · D: – der er noget Fromt deri, finder
NB32:64 tigt knappede over Maven o: · d: – det er utroligt, hvor uforskammet
NB30:114 der er størst Rhetor o: · d: – er saa det ikke Nonsens, da Χstd.
NB11:77 fE Prinds, Greve, Millionair o. · D: – et Andet at blive noget Stort.
NB30:8 t, styrte, gaae fra Forstanden o: · D: – for saa strax at digte: / I Sandhed,
NB22:166 fE fortælles om Paganini) o: · D: – han mærker slet ikke det Ethiske,
NB20:118 ret en uerfaren Yngling o: · D: – Herre Gud. / Paa den Maade befrier
NB34:2 , at komme til Uleilighed o: · D: – hvilket Alt mishager Gud. Vil En
NB18:50 ange at blive Excellence o: · D: – ja det er ganske ligefrem. Men
NB18:78 og Modgang og Gjenvordigheder o: · D: – ja selv den Lykkeligste maa jo
NB24:64 arlig Haand, paa en Lap Papir o: · D: – jo mere underordnet man er desto
NB14:64 liver man det nu ved Vandcure o: · D: – men Χstne ere vi Alle! /
NB11:229 res er ikke Kirkebestyrelsen o: · D: – men Begrebet: Christenhed. / Der
NB34:34 af Snavs, spiste Utøi o: · D: – men lige saa modbydeligt er det
NB19:74 være Lystspil, Ballet o: · D: – og engang imellem for en Afvexling:
NB15:51 aadan Dit og Dat, Mening o: · D: – og Kunst en høiere Sphære;
NB27:24 det Rette er Formastelse o: · D: – og nu er man beroliget. Man lever
Papir 531 et at det er Guds Villie Bud o: · D: – og saa ikke gjør derefter, han
NB22:93 har sin Grund i Livslede o: · D: – og saa skal han være saa god
NB29:105 il det at være Genie o: · D: – og saa var vi lykkelig vel paa
NB15:84 tter sig mod Ballotation o: · D: – saa udtrykker han jo, at det at
NB15:8 kunstnerisk malede Χstus o: · D: – saaledes skeer det endnu de Fleste
NB35:11 e dem Hyklere, Ugudelige o: · D: – Sligt vilde aldeles ikke afficere
NB24:128 g virkelig vil holde op o: · D: – thi Bøgernes Indhold er da det
NB21:23 ion af Asketer, Martyrer o: · D: – til Vederlag canoniseres saa Spidsborger-Laugets
NB34:9 der var Mælk i Brystet o: · D: – vilde det ikke være afskyeligt,
NB18:105 se af de jordiske Goder o: · D: ( dette er Jødedom) eller at just Kjendetegnet
NB14:136 er paa det at være Jesuit o: · D: ( fordi man ved det Navn Jesuit strax tænker
NB20:150 Efterfølgelse o: D: o: · D: ( uagtet jeg dog i Forordet til den nye
NB30:135 aa Χstd. som Trods o: · D: / / / At være Salt – at være
NB34:10 Skyld, til Gade-Uorden o: · D: / / / Det for Χstdommen Farligste
NB12:14 emet Englelæren skal staae o: · D: / / / Martensens Dogmatik. / Det er det
NB21:11 e sig selv, for at nyde Livet o: · D: / / / Sandsebedragene.     Mundus vult
NB22:90 e, forputte sig i Jorden o: · D: / / 4) Som Du farer heden, saa bliver Du.
NB22:8 ittigheds-Frihed, Troes-Frihed o: · D: / / Idealt seet kan det være meget sandt,
NB22:33 il er at fuske i Partier o: · D: / Den christelige Veltalenhed. / /
NB13:22 skulde han saa med Penge o: · D: / Derfor har ogsaa Geistligheden saa ivrigt
NB10:23 de acedia citerer af Provbr. 21, · d: / desideria occidunt pigrum. / .... I Sammenligning
NB7:69 ormationer i Brandcorpset o: · D: / Det Msk. elske er den msklige Medlidenhed
Papir 460 kunstnerisk Virtuositet o: · D: / Dette er Det, hvorpaa Eftertrykket er
NB35:4 til Byen men Rendesteens-Vand o: · D: / Dog dette vil jeg ikke tale om; men christelig
NB24:119 gelig Forfængelighed o: · D: / Har Du Samvittighed – saa er noget
NB21:24 blive Sandheds-Vidne, Martyr o: · D: / Hvad gjør saa Prædikeforedraget?
NB21:159 den, Armod og Forfølgelse o: · D: / Hvor skal jeg nu indrette mit Liv efter
NB32:96.a t blive arresteret, dømt o: · D: / Isolationen. / / At Χstd. forholder
NB18:75 nske et berømt Navn o: · D: / Luther som point de vue. / / Jeg kunde
NB22:8 ittigheds-Frihed, Troes-Frihed o: · D: / Men hvad saa videre; hvor ere saa de
NB14:144 e den Magt over ham« o: · D: / Men i Forhold til hele denne Side af
NB21:77 iske til pietistisk Strenghed o: · D: / Nei, men jeg vil, at der skal være
NB8:10 mme, en afmægtig Tanke o: · D: / O, der er dog noget meget Anstrengende
NB27:62 edens Misere, Ubetydeligheder o: · D: / Og Stoicismen var dog dybsindig. Egentligen
NB22:148 te at docere om Tyverie o: · D: / Ogsaa Chrysostomus / slaaer dog af. /
NB18:50.a alle europæiske Ordener o: · D: / Om mig selv personligt. / / Havde jeg
NB22:33 t er Halvhed, Partier, Secter o: · D: / Paa den Maade støtter jeg et Bestaaende;
NB32:147 nter, hvorved de støde an o: · D: / Slige Msker bruger Gud aldrig. Skal han
Oi10, s. 416 almindeligt Høimodige o: · D: / Som i Penge-Forhold saa i Aands-Forhold.
NB22:151 Retning af Veltalenhed o: · D: / Thema til en Prædiken. / / »
Papir 577 lmindelig lærd Discussion o: · D: / Thi Discussion, lærd theol. Undersøgelse
Brev 311 rakteer – / Kjøbenhavn · d: 10de December 1850. / Til Tænkeren Kierkegaard
Papir 171 det fuldkomneste Aftryk deraf. / · d: 11 Aug. 36. / Mærkeligt nok er det,
Papir 185 s Gesetz zunahm«. / · d: 12 Sept. 36. / cfr. Hamann Schr: 1ste
Brev 69 A. / betalt / Kiøbenhavn · d: 17' Aug 1851 / Forleden Dag jeg ved min
BB:7 ofos mener det godt med Msk. / · d: 2 Sept: 36. / Eet af dem kan jeg dog ei
Brev 30 Datter kom i Baersselsæng · d: 21 Otoeber og fig en Pige som blæv kaldet
Brev 68 Kierkegaard! / Kiøbenhavn · d: 25 Sept. 1850 / En Bog til mig! fra hvem?
Brev 67 var væsentligen skilt. / · d: 28 Dcb 1849 / Kiære Ven! / Kunde De
Papir 64:2 en Gjenkomst. ( 1 Cor: 11,26) / · d: 3 Feb: 1835. / Man taler ved at udvikle
DD:78 ilsidst ender i et Asyl. – / · d: 4 Nov. 37. / Det Aprioriske i Troen, der
Papir 206:1 Avlekraft i dens Vorden / · d: 7 Jan: 37 / Noget Lignende seer jeg at
BB:9 cfr Knaben Wunderhorn 1. p. 214. / · d: 8 Sept: 36. / I Tiecks Schriften 5te Theil
Papir 180 judicio Dei damnatus sum. / · d: 8: Sept: 36. / Skulde der ikke ogsaa være
Brev 1 vne Broder, / Søren. / Kbh: · d: 8de Martz. 1829. / Herrn / Cand: Theol:
BB:23 oedie. / umiddelbar. / reflexionen · d: a: / Eenhed. / / lavere C. Burlesken Farcen.
Papir 382 rksomhed. / Fra 1ste Juli · d: A: agter jeg da under den almindeligere
Brev 29 rede Skrivelse af 12 August · D: A: haver vi med Glæde Modtaget; Meest
NB32:137.a gest for at benytte Udtryk o: · D: af en Anden uden at gjøre det kjendeligt.
NB19:57 Bøn og Paakaldelse, Faste o: · D: Alt Sligt kommer det ikke an paa, det er
NB33:16 mod Kanoner, i den visse Fare o: · D: alt sligt Mod har slet ikke Begrebs-Collisionen
NB22:62 n stiger i deres Øine o: · D: altsaa i lige modsatte Kategorier. /
NB15:19 med hvilken Philosopher o: · D: anbringe Differents-Kategorier som Genie,
NB14:111 Martyrerne ind med Beeg o: · D: antændte dem som Fakler og lod dem saaledes
NB19:85 e, som var der Tale om Talent o: · D: At bruge » kan« her maa
NB33:43 abet sin Gud, til en Oxe o: · D: At forvandle Gud til en saadan Flauhed,
NB30:15 har med raa Lidenskaber o: · D: at gjøre men med fine Criminal-Forbrydelser,
NB21:110 : ud af utidig Selvbekymring o: · D: at tilkjæmpe sig denne Sorgløshed
NB34:41 arelse, Afvei, Fordærvelse o: · D: at være numerisk repræsenteret just
NB25:49 m, og af Lykke, Medgang, o: · D: beviser sit Guds-Forhold eller sin Sags
NB20:118 ling, en letsindig Fugl o: · D: blot for ikke at forstyrre. O, men ogsaa
NB22:8 Men man vil have Forbud, Tvang o: · D: bort for saa at lege den Leeg, at vi ere
NB22:37 t, Haardhed, Udholdenhed o: · D: Charakteristisk for ham. Just derfor elsker
NB23:90 hold til Mode i Klædedragt o: · D: der kan den Tilblivelses-Form være den
NB12:76 yttigt at være om sig o: · D: det anseer Χstd. netop for et Tegn
NB21:64 g at hade Fader og Moder o: · D: det er blevet en Fabel, ja ikke blot det,
NB32:134 degraderet. Penge, Magt o: · D: det er hvad der gjør Udslaget i Verden.
NB36:7 nd. / Penge, jordisk Magt o: · D: det forstaaer det sandselige Msk. sig paa;
NB20:140 r, Faste, Beden, Askese o: · D: det har man forkastet. Den Χstne skal
NB33:38 dog at blive blind, stum o: · D: det udtrykker Χstd. ethisk som Opgave:
NB23:202 ommandere i en gammel Frakke o: · D: Dette er en meget svag Analogie til det
Brev 312 t philosophisk specimen o: · D: Dette tyder paa at det enten ikke er Dem
NB20:36 ndt selv Prof. R: af D: o: · D: dog var redelig nok til at ville vidne.
BB:19 det han selv fortæller: at · d: e: J: kun maa opholde sig 3 Dage paa eet
NB12:141 irke for det Gode, det Sande o: · D: efter en ordentlig Maalestok uden at drage
Brev 41 nseende til at gaae i Seng o: · D: efter Vægterens Forskrift, men Børnene
NB32:111 det rumler lidt i Maven o: · D: Eller bliv vred, saaledes vred som Du kan
NB34:11 g frygtelige Lidenskaber o: · D: er Χstd. saaledes imod som dette jævne
NB15:60 I » Publikum« o: · D: er den Enkelte Intet, der er ingen Enkelt,
NB34:40 for Løgn, Hyklerie o: · D: er derfor dog egl. for høit, er at gjøre
NB23:61 at være nogle Stykker o: · D: er Falsation, er tillige, reent disciplinairt
NB12:187 er Selvkjerlighed, at Ære o: · D: er Nul og Penge mindre end Nul –
NB31:131 ntere det Aandelige Docenter o: · D: ere da i en endnu værre Forstand Dyre-Skabninger,
NB18:73 at de Elendige, Fattige o: · D: ere mere disponerede for Χstd. Der
BB:19 det er et poetisk Fatum, som · d: evige Jøde ikke kan ( thi det vilde
NB25:100 Det er let at see, at Askese o: · D: existentielt fremstillet simplement som
NB12:193 Elskov, Venskab, Levebrød o: · D: for Livets Alvor. Nei, spændt saa høit
NB16:74 og alt det med at danne Skole o: · D: forhindret. Der er gjort opmærksom –
NB28:73 e, Dannen-Skole, Sammenholdet o: · d: følgeligt maa man netop i Sandhedens
NB35:18 gen i Pest eller Cholera o: · D: gaaer og tykker paa Noget for at forhindre
Not4:45 nts des wollenden Subjectes · d: h: mit ihm identisch«. Idet nemlig
Not4:45 itzt moralische Weltordnung · d: h: seyende Vernünftigkeit, also die
BB:2 robadours nennen ihn môt · d: h: Wort, warscheinlich aus der Volkspoesie
NB36:16 ngforordning er Minister o: · D: handler som saadan deri er jo intet Comisk;
Papir 565 rke ved vilde Udsvævelser o: · d: har ligefrem bragt Gud i Vanære. /
NB16:7 lle, til Folket. En Embedsmand o: · D: har sin bestemte Virkekreds; men en Forfatter
NB18:9 rker, ell. et pragtfuld Slot o: · D: har sin Glæde af, at Enhver skal komme
NB26:89 g en elsket Pige, en Ven o: · D: har, der vil at det at elske dem skal udtrykkes
NB16:57 e paa en curiøs Maade o: · D: henlede lige saa megen Opmærksomhed
NB20:129 noget Stort, gjøre Lykke o: · D: i denne Verden, da maa Du just see at kunne
NB22:62 lide Foragt, en Lyst i Armod o: · D: i det Øieblik er han jo ( just naar
NB22:38 e Uhyre Majoriteten, Publikum o: · D: i Henseende til Sandhed ligesom man siger
NB16:98 lder Corsaren Skjemt, Spøg o: · D: I Sandhed saa skulde jeg være den Første
KK:11 / Som spec: Vdsk: er den chr: · D: i sit Princip ikke forskjellig fra den
BB:12 ants au Theatre Imp. et Royal · d: i: Doctor Faust' s letzter Tag, eine Pantomime,
BB:2 stbereich der Trobadours Trob: · d: i: Erfinder ( provencalisch trobaire, acc.
NB16:31 see, hvorledes Idee, Sandhed o: · D: ikke i fjerneste Maade beskæftiger Mskene,
NB21:150 forsigtighed, en Taabelighed o: · D: ind med – og jeg er færdig at
NB13:77 titueret Talere Docenter o: · D: istedetfor Asketer. / Det er nu saa nemt
Not2:7 ere middelb:) optager i sig baade · D: Juan og den evige Jøde ( Fortvivlelse).
NB20:157 dsligheden det: Journalister o: · D: kort De, der rigtigt skulle trække i
NB21:100 e og Chenille paa, Parapluie o: · D: kort som En, der skulde reise i en Vogn
NB20:46 strengelse, af Sjels-Lidelser o: · D: kunde ikke forekomme i Fortiden, da det
NB30:59 have Fnat eller at have Luus o: · D: kunde man vel betegnende sammenligne Løgn
NB35:4 mathematiske, historiske o: · d: Kundskaber, der ikke forholde sig til hvorledes
Papir 404:2 dighed, Kunst, Videnskab o: · D: Luxus. Der var en Kone forleden Dag, der
NB20:27.a ns Angest, Frygt for Dommen o: · D: medens den til Vederlag for at frelse et
NB12:92 nytte den Gjerriges Lidenskab o: · D: Men et saadant Billede vilde være uskjønt.
NB32:105 kke Regjerings Klogskab o: · D: men Frygten for den uhyre Penge-Omveltning.
NB24:115 aa vigtigt, Sacramentet o: · D: men vel at mærke i en ganske anden Forstand
Not11:21 ri bliver til Gud. – · d: n. Ph: har til Indhold det a priori begribelige
NB18:92 et, vil reformere hele Verden o: · D: Naar man selv efter den Maalestok som jeg
NB13:64 har tyranniseret Begeistring o: · D: ned til det Latterlige. Derfor tør man
Papir 565 lser, frækt Hyklerie o: · D: Nei, dens Skyld er: ved at have draget
NB7:26 ie og Deeltagelse, Beskedenhed o: · D: Noget, der naturligviis ogsaa har været
NB14:120 kab, som tilkom ham« o: · D: Nu det er da godt, at han selv siger det.
NB20:150 rkt Efterfølgelse o: · D: o: D: ( uagtet jeg dog i Forordet til den
NB20:36 skjøndt selv Prof. R: af · D: o: D: dog var redelig nok til at ville
NB15:62 Ballotationen« o: · D: Og den har maaskee ingen Offre krævet?
Ded:116 d / H: C: Ørsted / St af · D: og DM m: m: / i dyb Ærbødighed /
NB30:59 lige, der selv ikke have Fnat o: · D: og med uhyre Lidenskab afskye al Ureenlighed:
NB15:123 , Grunde, Sandsynlighed o: · D: Og tilsidst har Prædikeforedraget væsentligen
NB22:115 t et andet Msk. ved at lokke o: · D: paatager sig at ville føre Dig dertil.
NB32:134 e Forhold, Begivenheder o: · D: saa betydningsfulde og afgjørende, at
NB30:53 orstaaes af de Samtidige o: · D: saa bliver han ilde lidt. / Nei, Pointen
PCS, s. 134 re egentlig er Birkedommer o: · D: Saa er Modsigelsen i fuld Gang; i ethvert
NB32:94 t kaste sig under Gudens Vogn o: · D: saa maa jeg dertil svare, at dette vistnok
NB36:24 t hvoraf det er Conseqventsen o: · D: saa vil Sammenstødet mellem den saaledes
NB27:61 Fritænkeren, den Forargede o: · D: sige ligefrem, at Χstd. er Poesie
NB20:65.a erfor ogsaa selv, at Fasten o: · D: skal gjøres, kun at Saligheden ikke
NB22:124 aa er ikke Konger og Fyrster o: · D: Skyld deri – men væsentligen Geistligheden.
Papir 550 delse. / Har Du en Vane o: · D: som Du selv misbilliger, men som Du dog
NB34:8 Præsterne, Folke-Lærere o: · D: som leve af at snakke Mængden efter
Papir 554 delse. Alt dette om at faste o: · d: som noget i og for sig selv har intetstedshjemme.
NB35:29.a Forstand, Intellectualitet o: · D: staaer uendeligt over Dyret, som, til sin
NB21:142 t just det alle Journalister o: · D: studere paa: den Kunst i kortest mulig
NB17:83 ske Lidelser, Gjenvordigheder o: · D: tager han saa let, at de slet ikke ere
NB30:67 t blive Masse, Mængde o: · D: Thi Gud er den Væren, hvor at være
NB24:127 r man gjør Embedsstilling o: · D: til det Objektive og sikkrer sig igjen
NB20:175 t afholde sig fra Dands o: · d: Udvorteshed, nei i Betydning af at vidne
NB7:31 Ord i Form af Anmeldelse o: · D: understøttes jeg. Smaa-Propheter plyndre
DD:3 rste Humorist i Χstd ( · d: v: da s: som den største Humorist i
DD:53 d af Individualiteten sande ( · d: v: s: den poetisk sande) ikke som den factisk
BB:49 r at opdrage deres Børn – · d: v: s: til » confirmerede Ædere«
Papir 387 da det at være smuk o: · D: var det Afgjørende. Og dog, skal man
NB20:14 ller meget svare Ulykker o: · D: vare bragte til ganske at maatte bryde
NB22:8 I Sophister; Apostlene Luther o: · D: vare just det, de vare derved, at der var
NB32:78 r hvad der opkommer af Sekter o: · D: veed at henlede Opmærksomheden paa,
NB20:54 m Spil og Drik og Fruentimmer o: · D: Veien til at sætte Penge til og blive
NB32:106 Misundelsens Grin, Piat o: · D: vil Publikum ikke være vidende, deels
NB14:131 fter Tanker, dristige Udtryk o: · D:! Tale med Nogen i dybere Forstand kan jeg
NB23:66 levende for vore Forhold o: · D:« ɔ: det Abstrakte, et X. – Ja
Papir 521 , maa vi bruge Speculationen o: · D:« fortræffelige Surrogat, det er en Qvalitets
NB23:167 Individet ( Lidenskaber o: · D:) at Troen kan komme frem. cfr. Böhringer.
NB21:70 ( Selvfornegtelse, Forsagelse o: · D:) begeistrer, ja det er Religieusitet. Og
NB21:70 iin ( de udvortes Betingelser o: · D:) begeistrer; men at Vand ( Selvfornegtelse,
NB21:121 har De noget Ærende o: · D:) begyndte jeg strax saaledes: » jeg
NB21:130 -Bestemmelsen, Verdsligheden o: · D:) bliver nogensinde udenvidere Eet med det
NB12:134 tænke ( Professorer o: · D:) de leve hen og døe i den Indbildning,
NB21:17.a ndigheder, ved andre Msker o: · D:) der negter mig det. Men Det, jeg negter
NB21:17 lser ( Sygdom, Fattigdom o: · D:) istedet, saa reduceret Χstd. til at
NB24:97 n Doctrin, en Entreprise o: · D:) kan dette Objektive godt være tjent
NB34:13 re blind, døv, halt o: · D:) krænker ham ikke, det berører ikke
NB13:26 skese ( at hudflette sig selv o: · D:) med den sig Udsætten for Fare og Anstrengelse
NB17:60 hold til mundtlig Bagvaskelse o: · D:) men der er det ikke saaledes muligt for
NB6:56 d der er platonisk Philosophie o: · D:) men en Existents-Meddelelse. Der begyndes
NB20:28 fandt en saadan Modstand o: · D:) og er altsaa ikke væsentligt Forbilledet,
NB20:28 er at svømme oven paa o: · D:) og i saa Fald er jo » Forbilledet«
NB24:70 ur-Forskning, Astronomie o: · D:) og saa gaaer han over til at have med Msker
Papir 388 e Fordeel, Udbredelsens Magt o: · D:) saa gjælder det desto mere om, hvis
NB24:97 ang eller Værdigheder o: · D:) saa ogsaa vil tjene dette Objektive. Deri
Papir 4:1 t efter Dionys. / 767 kom ( efter · D:) Tiberius paa Thronen / altsaa 14 + 15 =
NB29:106 æst, Prof., Lærer o: · D:) uden at han jo paa een eller anden Maade
NB31:82.a g ( som man nu tager et Bad o: · D:) unde sig selv den Nydelse, den Vellyst
Papir 581 s Χstd ( Forfølgelse o: · D:), det er lige saa lidet at undre sig over,
NB20:38.a t ville elske en Prindsesse o: · D:), saa var det ogsaa ganske i sin Orden, med
NB21:71 aa ( Titler, udvortes Vilkaar o: · D:). Man vilde dog ikke falde paa, at bestemme
NB22:8 heds-Frihed, Troes-Frihed o: · D:, – i gamle Dage troede man, at det
NB32:134 , et Folks Foretagender o: · D:, altsaa der er Noget, som ved sin Betydningsfuldhed
NB15:61 e den Stolte, Aristokrat o: · D:, at han bøier sig, i sand Ydmyghed og
NB15:36 orhold til enhver Henrykkelse o: · D:, at Loven og Propheterne er med, at det
Papir 508 ises som Mildhed, Kjerlighed o: · D:, at man ikke drister sig til at sige om
NB22:135 ghed i jordisk Klogskab o: · D:, at man ikke vil udsætte sig for de Farer,
NB14:42 ydigt Levnet, gode Gjerninger o: · D:, at man naaer Troen. Nei, det er Troen,
NB21:118 Naaden, ved at bede for sig o: · D:, at slippe mildere. / Men hvad have Mskene
NB22:89 Du har de jordiske Goder o: · D:, da glæd Dig derved – men, siger
NB13:29 liver en høi fornemme Mand o: · D:, den er det aldeles ligegyldigt om jeg lever
NB23:211 gs Noveller, Fortællinger o: · D:, der fremstille det gl-orthodoxe jødiske
Brev 272 storien som med Nytaarsgaver o: · D:, der gjerne udkomme Aaret iforveien –
Papir 478 tion, enhver Begivenhed o: · D:, der kunde foranledige, at det maatte blive
NB9:58 g, at igaar Maden var sveden o: · D:, det » er Guds Straf«, ell.
Papir 587 findes maa findes i Secterne og · D:, det Eneste, der ligner det nye T.s Χstd,
PCS, s. 140 ra en byrdefuld Forretning o: · D:, eller at han er en stor Petitmaitre. /
NB19:30 rk af sand Tænkning, Kunst o: · D:, eller at jeg udretter det meest Forbausende,
Papir 582 amedaner, Fetischdyrker o: · D:, eller Du kan antage en af disse Religioner,
Papir 588 ke simpelt Penge-Profit o: · D:, eller Noget man har Profit af som et beundrende
NB14:100 forklaret som Stolthed o: · D:, ganske simpelt er Mangel paa legemlige
NB18:47 dle, Helten, Sandhedsvidnet o: · D:, han udtaler da alle disse ædle, ophøiede,
NB14:128 e Mangel paa Kundskaber o: · D:, hvoraf vel altsaa er Meningen: at det er
NB32:14.b rhold til at spise, drikke, o: · D:, i Forhold til allehaande verdslig Bedrift
NB27:88 Dem, hvem han helbreder o: · D:, ikke forpligter dem til Gjengjeld at sætte
NB16:88 kommer til at gjøre Lykke o: · D:, ikke hævdes i sin Ueensartethed. /
NB35:38 r, Forestillinger, Selviskhed o: · D:, inden man bliver nøgen nok. / Talent
NB24:170 g kun mod Udmærkelse o: · D:, især naar den er misforstaaet. / /
NB21:153 igte mod Mængde, Publikum o: · D:, ja mærket af den Art Fare, som i vor
NB30:43 et, saare vanskeligt at fatte o: · d:, ja, saa burde der naturligviis tales i
NB13:29 en Mand arbeider for Udkommet o: · D:, jeg agter selv at gjøre det, og udgiver
NB20:52 al den Bestialitet og Grinen o: · D:, jeg er omgivet af. / Om mig selv. /
Oi10, s. 402 logskab, Middelmaadighed o: · D:, kommer Øieblikket ikke, saa lidet som
Papir 371:1 hilosophisk Videnskab o: · D:, kort ganske rigtigt i Forhold til Det,
NB5:31 Omgang med, Rasphusfanger o: · D:, kun Spedalske, hvem man da for ingen Priis
NB18:28 an er den Ængstede og Syge o: · D:, medens jeg dog egl. har at sige til ham,
NB15:62 praktiske i det Høimodige o: · D:, men de bleve forfulgte og ihjelslagne derfor.
NB27:25 lig ved Lidelser, ved Modgang o: · D:, men det Gud venter paa er den Friheds-Akt
NB14:55 re havde, intet System o: · D:, men exsecutivt havde det. Plato gav sig
NB20:162 at speculere, raisonere o: · D:, men hen til at existere, existentielt at
PCS, s. 140 ilfældigviis anstrenget o: · D:, men nei, saaledes lader det sig ikke forklare;
NB7:31 de Foredrag paa Conventer o. · D:, men nævne mig, nei det gjøres ikke
NB12:168 moner, Fri-Tænkere o: · D:, men ogsaa, som her viist, dialektisk-indirecte
NB23:133 om nogle Læresætninger o: · D:, men om: om Gud skal være Gud. / Min
NB25:102 de ladet male Jernstænger o: · D:, men som vare sikkrede mod, at Fangerne
NB30:16 em Kjendelighed at faste o: · D:, men vel at mærke i ligefrem Kjendelighed
NB32:50 ke render efter Politiet o: · d:, men, uendelig fiint, straffer saa frygteligt,
Not15:13 hi var det min Stolthed o: · D:, min Nydelsessyge o: D:, saa vilde jo umuligt
Papir 590 berer, Kræmmersvende o: · D:, Msk-Slægtens Snak af Professorer og
NB20:74 mig Spot, Forfølgelse o: · D:, naar jeg ret bekjender det. Sandt nok ved
NB31:109 skab, at ville dem ilde o: · D:, nei det er at elske dem i Idee, uendeligt
Papir 577 l at forraade Lærdom o: · D:, nei jeg skal nok holde Spørgsmaalet
Brev 268 en Holger Danskes Kraft o: · D:, nei man taler bestandigt om Heste-Kraft,
NB26:10 ved sin frivillige Armod o: · D:, nei, det er det Fordrede, derved er han
NB29:97 ere og Sande, ikke i Oprør o: · d:, nei, klogt, ved at tage en vis Dosis af
NB32:135 um en europæisk Krig o: · D:, noget Vrøvl vi Msker har mellem hverandre.
NB22:93 ilbagetrængt Ønske o: · D:, Noget, han dog egenmægtigt despererer
Papir 395 Apostel, en Reformator o: · D:, o, langtfra, jeg har fra det Øieblik
NB33:27 ynte sig med en vis Art Baand o: · D:, og derved med mere Prætension kunne
NB22:8 anoner, Krudt, Bajonetter bort o: · D:, og saa lege modig Kriger. Just for at det
NB13:26 rag med at være Embedsmand o: · D:, saa det er qua Embedsmand og Næringsdrivende
NB21:79 fra Verdslighed fE ved Askese o: · D:, saa hans Fornemhed, høie Rang o: s:
NB22:82 var ved at faae Embeder o: · D:, saa indbildte man sig, at Oppositionen
NB12:132 ringer, Gjenvordigheder o: · D:, saa længe de endnu ikke ere komne ned,
NB24:84 Charakteer, uden Pathos o: · D:, saa man faaer det Indtryk: det kunde dog
NB21:159 ng, Fattigfolk til Gudsfrygt o: · D:, saa taler han om: at derfor seer man ogsaa,
NB23:74 es Øine, et Tegn paa Alvor o: · D:, saa taler man uafbrudt om at have en Sag,
NB22:54 ille stifte et Partie en Sect o: · D:, saa vi bleve nogle Stykker, som indbildte
Not15:12 af Forbittrelse mod mig o: · D:, saa vilde jeg sige: Snik, Snak, hvad forstaaer
Not15:13 o: D:, min Nydelsessyge o: · D:, saa vilde jo umuligt mit Liv komme til
NB21:24 m, i hans Svaghed, Jordiskhed o: · D:, samt ydmygt erkjende, at det er Indulgents,
NB10:146 er det Farlige, medens Piat o: · D:, som det sande Farlige, bruges ganske ugenert.
NB32:137 r at gaae med en Hat, Frakke o: · D:, som en Anden har aflagt: saa er dette aldeles
NB35:2 , en Støi, en Travlhed o: · D:, som i Ideen seet er af Værd = 0, eller
NB29:95 Misundelsen, Skadefryden o: · D:, som lee af det Ynkelige. / Anm. Forunderligt
NB18:53 rlig Idee, Tanke, Betragtning o: · D:, som man naar man var begeistret for den
NB15:25 sk, men den rene Fornuft o: · D:, som slet ikke er til, da dog vel Ingen,
NB12:159 , Syge, Spedalske Sindssvage o: · D:, Syndere, Forbrydere – og see saa
Papir 587 Løb maa findes i Secterne o: · D:, uden at derfor det at være Sect eller
NB21:80 en Sværmer, Bedrager o: · D:, vil i den ene Relation maaskee lyde: denne
NB22:8 ker, taabelig Efterabelse o: · D:,) just derfor maa Modstand og Tvang til.
NB15:28 være med at ballotere o: · D:. – Og det er Alvor! Hvis En for egen
NB24:166 r Ens verdslige Fordeel o: · D:. / » Discipelen er ikke over sin
NB21:72 fE lidt Videnskabelighed o: · D:. / Χstd. er egl. afskaffet, og derfor
NB19:19 ligesom Bedemands-Stiil o: · D:. / / / Dom over mig selv. / / At jeg har
NB15:35 mod at løbe i Kloster o: · D:. / Conseqventsen af det Jødiske er en
Papir 402 e forelsket i en Qvinde o: · D:. / Der fordres en Udlevethed for egl at
NB21:141 nde, og det at avancere o: · D:. / Det beroer da paa, om et Bestaaende er
NB29:98 tning af Uvidenhed, Uforstand o: · D:. / Hyklerie / / er dog som uadskilleligt
NB36:29 ds Vrøvl med et heelt Folk o: · D:. / I Χstdommens første Tid repræsenterede
NB21:126 lle Læren veltalende o: · D:. / Men alle disse indbyrdes Differentser
NB22:8 falde i Hænder paa Partier o: · D:. / Men det er saa forfængeligt og saa
NB16:18 man saa med Theateret, Tivoli o: · D:. / Men saa blev Verden saa gyselig alvorlig,
NB19:17 ke vilde have den Lære med o: · D:. / Min Kamp er langt inderligere om: Lærens
NB19:58 til at man skærper en Saug o: · D:. / Og hvad er nu det Christelige! Det Christelige
NB12:188 ngelighed, Msk: Fjendskab o: · D:. / Og tillige seer man heraf, hvor megen
NB22:36 Sammensværgelse mod Formue o: · D:. / Ogsaa jeg har et Hjerte; og jeg har stræbt
NB28:100 nes med Hurraer og Fakkeltog o: · D:. / Om mig selv – min Broder. /
NB26:10 en«, Proselyter, o: · D:. / Saaledes tegnet forholder » Christenhed«
NB12:107 , Anseelse, Folke-Gunst o: · D:. / Selv Luther sætter det dog ikke rigtigt
DS, s. 191 Taarer og Armbevægelser o: · D:. / Tag nogle Exempler. Er det dette Du vil
NB14:114 tale om at En er en Slyngel o: · D:. Anseer jeg ham derfor og Sagen at være
NB21:24.a , at lide, at bringe Offere o: · D:. At være » for beskeden, føle
NB7:31 haberie ad modum at fiske o: · D:. De der selv kunne præstere Noget, misunde
NB15:61 r hadet som Stolt, Aristokrat o: · D:. Den Religieuse udtrykker, at der er en
NB15:84 kjelligt fra Skuespillet o: · D:. Derfor skal Præsten gaae ud midt iblandt
NB25:100 lgelse, at lide for Læren o: · D:. Det er let at see, at Askese o: D: existentielt
NB36:26 ok for at anlægge Sag o: · D:. Det har jeg jo Erfaring for; ja egl. har
NB12:99.a xle sig med en lille Blomst o: · D:. Det vilde være et stærkt Exempel
NB21:159 mægtig Mand, en riig Mand o: · D:. Dette er jødisk Fromhed: Kjendetegnet
NB23:170 ene eller til den anden Side o: · D:. Dette Historiske fortsættes saa stadigt
NB20:76 l gjøre sig værdig o: · D:. Dette kan nu vel udarte og blive en farlig
NB20:74 Særhed, Overdrivelse o: · D:. Dette var aldrig naaet ved directe Angreb,
NB20:23 ve Medgang eller Modgang o: · D:. Dette vil sige, her er Intet afgjort, hvilket
Oi10, s. 411 f Statskirke, Folkekirke o: · D:. Flye dem; kun at Du da passer paa at betale
NB16:90 ne en god Slump Overtro, Vane o: · D:. Han indrømmer maaskee villigt, at det
NB23:82 t ville stifte en ny Religion o: · D:. Han svarer: Ich verlange keine neue Religion
NB14:54 lig Andagt, christelig Samler o: · D:. Jeg gav 4 ß dertil; det vilde være
NB15:19 lykkelig, indskrænket o: · D:. Jeg har lært at takke Gud for denne
NB31:133 ab, til Pynt, til Stads o: · D:. Kun i Norden maa hun tillige gjøre Gavn,
NB18:47 Præstens Ornat Ordination o: · D:. Man arrangerede i Kirken en lille Scene,
NB17:29 . fE ved Syner, Aabenbaringer o: · D:. Men er det da saa isolerende? har vi nu
NB20:77 behøvedes, er Tiggermunke o: · D:. Men hvorfor bliver saa hans Høiærværdighed
NB16:32 Synd egl. Uebel, Lidelse o: · D:. Men J. Müller gjør det ikke qvalitativt
NB28:98 , at han skulde vidne for mig o: · D:. Men paa den Maade tør jeg ikke slaae
NB13:77 med det om Flagellanter o: · D:. Men sandeligen dermed er Sagen ikke afviist,
NB8:13 ere Griller ell. Stolthed o: · D:. Men som Forholdene nu ere, er det ikke
NB31:55.b llectuelle at være Genie o: · D:. Nei Primitivitet, Aand er: at sætte
Oi10, s. 410 Henseende til Begavethed o: · D:. Nei, det er for Alle. Enhver, ubetinget
NB23:98 r mange de ere, aftaler Noget o: · D:. Nei, han sætter sin Handling ind, og
NB15:123 orkiølelse, Tandpine o: · D:. Og besynderligt nok, medens enhver Opfinder
NB18:50.a ts at være Genie, Talent o: · D:. Og vistnok har ethvert Msk. Lov til i Henseende
NB12:115 over literaire Forhold o: · D:. Ogsaa Fremmede passer man vel paa. See
Papir 397 n Eenfoldig, Seminarist o: · D:. Varer det derimod fE 10 Aar inden Svaret
NB23:96 han kommer til at have Syner o: · D:: og det taler saa vi om, som var det en
NB22:37 at tale om Hjertelighed o: · D:; det er en nødvendig Uddunstning. /
NB30:135 ige saa Skidt som Trods o: · D:; og det viser sig ogsaa, saasnart Χstd
NB8:114 re og Anseelse, Penge o: · D:; og saa havde jeg skjult over deres Egoisme,
NB30:54 / har Lamentationen, Skriget o: · d:; og ved Hjælp deraf lider Qvinden maaskee
NB21:12 e dog ikke i hans Talent o: · D:? Aah blæse være med Talent og Genialitet;
NB20:48 saa ikke ogsaa for Feber o: · D:? hvilket man vel ogsaa har gjort. / /
NB35:2 tryk og Vendinger i Talen o: · D:? Nei slige Bagatellerier, maaskee Virtuositet
BB:2 Plads indtog Tenzonen ( tensos · d:e: Strid), desuden contencios, jocx partitz
BB:2 stmäßig ausgebildet ist · d:h: auf die Form des strophischen oder musikalischen
BB:2 n jocus mittellateinisch Spiel · d:h: Musik, und bedeutet also einen Spielmann
Brev 148 kant Dr. Münter R. af D. og · D:M:, Medlem af Directionen for Pastoralseminariet
DD:6 kuelse saa at sige frister Gud · d:v:s: ønskede et Mirakel der blot blev gjort
NB27:65 – jeg blev Ridder af · D; Χstd er idel Glæde – nu skal
NB23:43 han er C af D. eller St: af · D; naar man selv i Embedsindtægt har 2000rd,
NB7:76 fE betræffende Ægteskab o: · D? / / / De sentimentale Præster ( som