3. Journalen NB11, s. 192, med optegnelsen NB11:174 indført på skrå
Transskription