4. Selv om der skrives på langs ad siden, er marginalspalten fortsat reserveret til tilføjelser, her NB11:192.a og til venstre herfor en »Senere Bemærkning« til denne, NB11:192.a.a.
Transskription