7. Journalen NB12, s. 227, optegnelsen NB12:170 med eksempler på forskellige beskrivninger: slettet tekst, understreget tekst og marginaltekst. Tegnet neden for marginaltilføjelsen er skrevet med rødkridt og skyldes ikke SK
Transskription