8. Journalen NB12, s. 273, optegnelsen NB12:196. Teksten er påbegyndt i hovedspalten og videreført i marginalspalten. Den store sløjfe er skrevet med rødkridt og skyldes ikke SK
Transskription