S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·1 Kong

NB19, komm. til SKS 23, 374,13: hvad Helveg ...]

·1 Kong 1-11

SLV, komm. til SKS 6, 215,8: det gamle Testamente ...]

·1 Kong 1,5-53

SLV, komm. til SKS 6, 234,20: levede Salomo ...]

·1 Kong 1,38

BA, komm. til SKS 4, 356,20: Creti og Pleti]   +

·1 Kong 1,44

SFV, komm. til SKS 16, 39,24: Creti og Pleti]

·1 Kong 3,5-15

NB19:42   +

·1 Kong 3,10

NB19, komm. til SKS 23, 359,22: Jehova aabenbares ...]

·1 Kong 3,16-27

LP, komm. til SKS 1, 52,14: salomoniske Sværd]   +

·1 Kong 3,16-28

SLV, komm. til SKS 6, 234,6: Salomos Dom]

·1 Kong 4,20

AE, komm. til SKS 7, 130,6: utallige, som Havets ...]

·1 Kong 5,9-10

SLV, komm. til SKS 6, 235,12: Salomo blev viis]

·1 Kong 5,12-13

SLV, komm. til SKS 6, 235,12: Tænker]

·1 Kong 5,29

SLV, komm. til SKS 6, 411,8: 70,000 Favne]   +

·1 Kong 6,12

2T43, komm. til SKS 5, 33,30: holder sine Løfter]

·1 Kong 6,23-28

Papir, komm. til SKS 27, 126,24: sit Allerhelligste]   +

·1 Kong 8,27

4T44, komm. til SKS 5, 313,27: han boer ikke i et ...]

·1 Kong 8,46

Not1:6, SKS 19, 34

·1 Kong 8,56

KK, komm. til SKS 18, 361,18: ...]

·1 Kong 9,7

AE, komm. til SKS 7, 303,14: hvad Jøderne ...]   +

·1 Kong 9,8

EE2, komm. til SKS 3, 322,3: det stolte ...]

·1 Kong 10,1-13

4T44, komm. til SKS 5, 324,29: skjøn som ...]   +

·1 Kong 10,1-29

PS, komm. til SKS 4, 236,22: pynte Lilien ...]

·1 Kong 10,4-5

OTA, komm. til SKS 8, 259,4: Ingen kan tiene to ...]   +

·1 Kong 10,7

DS, komm. til SKS 16, 230,16: Salomo ... var ...]

·1 Kong 10,14-29

DS, komm. til SKS 16, 230,16: Salomo ... var ...]

·1 Kong 11,1-4

SLV, komm. til SKS 6, 235,21: sit Harem]   +

·1 Kong 11,42

OTA, komm. til SKS 8, 124,1: Alt har sin Tid, ...]   +

·1 Kong 12,22-24

NB23, komm. til SKS 24, 220,17: Guds Mænd]

·1 Kong 17-19

NB23, komm. til SKS 24, 307,20: Jøden Trypho ...]   +

·1 Kong 17,1-16

NB30, komm. til SKS 25, 478,8: naar ... Propheten ...]

·1 Kong 17,18

NB23, komm. til SKS 24, 220,17: Guds Mænd]

·1 Kong 18,21

BI, komm. til SKS 1, 97,9: Halten til begge Sider]   +

·1 Kong 19

SLV, komm. til SKS 6, 294,10: den sagteste ...]   +

·1 Kong 19,10

KK:7, SKS 18, 368   +

·1 Kong 19,11-12

EE1, komm. til SKS 2, 32,21: hellig-sagte Hvidsken]   +

·1 Kong 19,11-13

LA, komm. til SKS 8, 14,5: Gudens Stemme er ...]

·1 Kong 20,42

KK:7, SKS 18, 361   +

·1 Kong 21

Not1:7.y.a

·1 Kong 21,29

Not1:7.y

·1 Kong 22,19

Not1:5, SKS 19, 18

·1 Kong 22,20

Not1:5, SKS 19, 20