S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·1 Kor

SFV, komm. til SKS 16, 86,13: Paulus siger: ...]   +

·1 Kor 1,4-5

Not1:8, SKS 19, 66

·1 Kor 1,4-9

SFV, komm. til SKS 16, 25,7: det levende Ord]   +

·1 Kor 1,6-8

IC, komm. til SKS 12, 170,23: for at frelse dem ...]

·1 Kor 1,7

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·1 Kor 1,8

Not1:8, SKS 19, 67

·1 Kor 1,9

2T43, komm. til SKS 5, 33,26: Skulde han ikke ...]   +

·1 Kor 1,10-13

NB14, komm. til SKS 22, 421,9: Paulus kan i en ...]

·1 Kor 1,10-17

3T44, komm. til SKS 5, 258,29: Naar Menigheden ...]

·1 Kor 1,11-16

Papir, komm. til SKS 27, 297,19: at Nogen skulde ...]

·1 Kor 1,11

OTA, komm. til SKS 8, 320,22: Christi ...]

·1 Kor 1,17-21

Papir, komm. til SKS 27, 300,12: fornemlig søgte ...]

·1 Kor 1,18-24

NB26, komm. til SKS 25, 84,24: Gud behagede det, ...]

·1 Kor 1,18-25

NB17, komm. til SKS 23, 198,12: han lod det sige ...]

·1 Kor 1,18-31

SD, komm. til SKS 11, 198,31: mig en Daarskab]   +

·1 Kor 1,18

EE, komm. til SKS 18, 20,17: det er Daarskab]

·1 Kor 1,19-24

NB31, komm. til SKS 26, 9,6: Χstd. ...]

·1 Kor 1,19

NB25, komm. til SKS 24, 479,17: den trofaste Gud]

·1 Kor 1,20

TTL, komm. til SKS 5, 399,26: den Mægtigste er ...]

·1 Kor 1,21-24

JJ, komm. til SKS 18, 176,24: daarlige]   +

·1 Kor 1,21-31

DS, komm. til SKS 16, 189,9: »dersom det ...]

·1 Kor 1,21

Not1:7, SKS 19, 51   +

·1 Kor 1,22-23

IC, komm. til SKS 12, 124,13: er (...) ...]   +

·1 Kor 1,22-24

KG, komm. til SKS 9, 369,30: han var og er ...]

·1 Kor 1,22-33

3T44, komm. til SKS 5, 258,11: Jøder en ...]

·1 Kor 1,22

Papir 306, SKS 27, 299   +

·1 Kor 1,23

EE1, komm. til SKS 2, 228,4: Jøder en ...]   +

·1 Kor 1,24

Not1:7, SKS 19, 54   +

·1 Kor 1,25

TTL, komm. til SKS 5, 428,6: hellig Svaghed]   +

·1 Kor 1,26-29

3T43, komm. til SKS 5, 90,14: Hyldede de Vise hans ...]   +

·1 Kor 1,26-31

NB14, komm. til SKS 22, 376,18: og prædiker ...]

·1 Kor 1,27

BI, komm. til SKS 1, 289,30: udvælger de ...]   +

·1 Kor 1,28-29

NB29, komm. til SKS 25, 329,19: mod ...]

·1 Kor 1,28

Oi6, komm. til SKS 13, 257,14: »Gud har ...]   +

·1 Kor 2

Not10:9, SKS 19, 294

·1 Kor 2,1-5

Papir, komm. til SKS 27, 300,12: fornemlig søgte ...]

·1 Kor 2,1

3T43, komm. til SKS 5, 90,17: falbød den sig ...]

·1 Kor 2,2

IC, komm. til SKS 12, 180,17: Intet vilde vide ...]   +

·1 Kor 2,3-5

AE, komm. til SKS 7, 36,11: Troens Kraft og ...]

·1 Kor 2,3

BA, komm. til SKS 4, 313,29: i Frygt og megen ...]   +

·1 Kor 2,4

BA, komm. til SKS 4, 398,16: Aandens Beviis i ...]   +

·1 Kor 2,6-10

JJ, komm. til SKS 18, 312,19: en Gaade ... i et ...]

·1 Kor 2,6-9

Papir, komm. til SKS 27, 297,1: Bøn]   +

·1 Kor 2,6

3T43, komm. til SKS 5, 68,35: som til Fuldkomne]

·1 Kor 2,7-10

NB15, komm. til SKS 23, 16,1: det Sted ... Alt er ...]

·1 Kor 2,7

DD, komm. til SKS 17, 216,13: Sandheden er ...]   +

·1 Kor 2,8

Not1:7, SKS 19, 42

·1 Kor 2,9-10

4T43, komm. til SKS 5, 145,14: staaer den Tanke op ...]   +

·1 Kor 2,9-13

Not10, komm. til SKS 19, 294,7: 1 Cor. 2]

·1 Kor 2,9

EE2, komm. til SKS 3, 172,35: hvad intet ...]   +

·1 Kor 2,11

BB:42.f

·1 Kor 2,12-13

Papir, komm. til SKS 27, 300,12: fornemlig søgte ...]

·1 Kor 2,12-14

4T44, komm. til SKS 5, 320,25: Viisdom ...]

·1 Kor 2,13

Not1:8, SKS 19, 65

·1 Kor 2,14

4T44, komm. til SKS 5, 359,7: dømmer ikke ...]   +

·1 Kor 2,15

NB12:195, SKS 22, 265   +

·1 Kor 3, 22

NB14, komm. til SKS 22, 406,13: ogsaa faaet i den ...]

·1 Kor 3.6

Papir 4:1, SKS 27, 29

·1 Kor 3,1-2

Not1, komm. til SKS 19, 11,14: ...]

·1 Kor 3,1-3

CT, komm. til SKS 10, 165,1: byde Dig lidt ...]

·1 Kor 3,1

3T43, komm. til SKS 5, 67,25: tale saaledes som ...]

·1 Kor 3,2-3

4T43, komm. til SKS 5, 133,12: ethvert helligt Ord ...]   +

·1 Kor 3,2

Not1:2, SKS 19, 11

·1 Kor 3,4-7

Papir, komm. til SKS 27, 297,19: at Nogen skulde ...]

·1 Kor 3,5

4T43, komm. til SKS 5, 144,18: selv Læreren den ...]

·1 Kor 3,6-7

Brev, komm. til SKS 28, 480,1: dersom ... Gud ikke ...]

·1 Kor 3,6

OTA, komm. til SKS 8, 356,30: giver Væxten]   +

·1 Kor 3,8

EE2, komm. til SKS 3, 332,3: plantede og vandede, ...]   +

·1 Kor 3,9

BI, komm. til SKS 1, 82,30: Guddommens ...]   +

·1 Kor 3,11-13

NB12, komm. til SKS 22, 153,13: Medens hele ...]

·1 Kor 3,16-17

NB15, komm. til SKS 23, 17,29: Hellig-Aand, naar ...]

·1 Kor 3,16

DD, komm. til SKS 17, 277,21: gjør Du vort ...]   +

·1 Kor 3,18-19

FB, komm. til SKS 4, 113,30: den Viisdom, hvis ...]

·1 Kor 3,18

BI, komm. til SKS 1, 317,19: blive en Daare i ...]   +

·1 Kor 3,19

2T43, komm. til SKS 5, 41,3: griber de Vise i ...]   +

·1 Kor 3,21-23

NB14, komm. til SKS 22, 406,13: ogsaa faaet i den ...]

·1 Kor 3,21

KG, komm. til SKS 9, 266,36: Paulus siger ...]

·1 Kor 3,23

Not1:7, SKS 19, 41

·1 Kor 4, 9-13

SBM, komm. til SKS 14, 142,66: Læren at lide ...]

·1 Kor 4,1-2

NB16, komm. til SKS 23, 156,8: Ambrosius ... at ...]

·1 Kor 4,1

OTA, komm. til SKS 8, 367,12: Guds Hemmeligheder]

·1 Kor 4,2

4T43, komm. til SKS 5, 149,36: tro som en Husholder]

·1 Kor 4,3

OTA, komm. til SKS 8, 423,8: Apostelen Paulus ...]

·1 Kor 4,5

IC, komm. til SKS 12, 224,6: maa holdes for ...]   +

·1 Kor 4,6

SLV, komm. til SKS 6, 236,23: ὁ ...]

·1 Kor 4,7

4T43, komm. til SKS 5, 156,15: intet Menneske ...]   +

·1 Kor 4,9-13

BMS, komm. til SKS 14, 124,58: i Ringhed og ...]

·1 Kor 4,9

NB14, komm. til SKS 22, 379,21: »et ...]   +

·1 Kor 4,10

SLV, komm. til SKS 6, 231,4: for en god Sags ...]

·1 Kor 4,11-12

OTA, komm. til SKS 8, 296,12: foretrak han at ...]   +

·1 Kor 4,11-13

Papir, komm. til SKS 27, 298,15: arbeide Dag og Nat ...]

·1 Kor 4,11

NB30, komm. til SKS 25, 478,3: maatte hungre, ...]   +

·1 Kor 4,12-13

NB18, komm. til SKS 23, 288,6: I Prædikenen ...]

·1 Kor 4,12

Papir 18, SKS 27, 63

·1 Kor 4,13

4T44, komm. til SKS 5, 322,19: spottet som en ...]   +

·1 Kor 4,14

Papir, komm. til SKS 27, 255,12: Dette skriver jeg ...]

·1 Kor 4,16

Papir, komm. til SKS 27, 255,14: »jeg ...]

·1 Kor 4,17

4T44, komm. til SKS 5, 323,33: en Søns ...]

·1 Kor 5,1-13

3T44, komm. til SKS 5, 258,29: Naar Menigheden ...]

·1 Kor 5,3

4T44, komm. til SKS 5, 323,22: skjøndt ...]

·1 Kor 5,5

Not1:5, SKS 19, 19

·1 Kor 5,7

DD, komm. til SKS 17, 293,39: den gl. Suurdeig ...]   +

·1 Kor 5,9-10

OTA, komm. til SKS 8, 160,36: som Skriften ...]

·1 Kor 5,32

NB15, komm. til SKS 23, 61,34: i en af Mynsters ...]

·1 Kor 6,3

3T43, komm. til SKS 5, 76,22: dømme Engle]   +

·1 Kor 6,9-10

DS, komm. til SKS 16, 156,27: ikke blot Tyve og ...]   +

·1 Kor 6,9

Not1:8, SKS 19, 62

·1 Kor 6,12-20

NB12, komm. til SKS 22, 187,19: da Kjødets Lyst ...]

·1 Kor 6,14

Not1:6, SKS 19, 25   +

·1 Kor 6,19-20

CT, komm. til SKS 10, 315,31: skulde Han forlade ...]   +

·1 Kor 6,19

DD, komm. til SKS 17, 277,21: gjør Du vort ...]   +

·1 Kor 6,20

AE, komm. til SKS 7, 210,32: kjøbt dyrt]   +

·1 Kor 7

IC, komm. til SKS 12, 124,29: Christendommen har ...]   +

·1 Kor 7,1

Oi5, komm. til SKS 13, 245,11: Christendom, har ...]   +

·1 Kor 7,2

SLV, komm. til SKS 6, 167,30: ob adjutorium ...]

·1 Kor 7,5

Not1:5, SKS 19, 19   +

·1 Kor 7,7

CT, komm. til SKS 10, 133,33: uden engang at ...]   +

·1 Kor 7,8-9

Oi5, komm. til SKS 13, 236,15: at det er bedre ...]   +

·1 Kor 7,8

NB29, komm. til SKS 25, 371,31: at det eensomme ...]

·1 Kor 7,9

KG, komm. til SKS 9, 59,17: siger ikke Paulus, ...]   +

·1 Kor 7,10-11

DS, komm. til SKS 16, 192,14: Christendommen ...]   +

·1 Kor 7,12

Not1:9, SKS 19, 80

·1 Kor 7,15-24

Not1:8, SKS 19, 66

·1 Kor 7,20

OTA, komm. til SKS 8, 236,20: Din Gjerning ...]   +

·1 Kor 7,21-22

OTA, komm. til SKS 8, 341,36: Den, der er født ...]

·1 Kor 7,21

4T43, komm. til SKS 5, 146,33: er Du kalden ...]   +

·1 Kor 7,23

CT, komm. til SKS 10, 315,33: dem, som bleve ...]

·1 Kor 7,29-31

EE1, komm. til SKS 2, 22,9: Du, der haver læst ...]   +

·1 Kor 7,31

4T43, komm. til SKS 5, 144,21: Den, der haver ...]

·1 Kor 7,32-33

KG, komm. til SKS 9, 116,24: Den, der ganske ...]

·1 Kor 7,32-34

PS, komm. til SKS 4, 259,20: ikke bunden til ...]

·1 Kor 7,39

2T44, komm. til SKS 5, 209,33: efter jødiske ...]   +

·1 Kor 8,1

KG, »I. Kjerlighed opbygger«, SKS 9, 212   +

·1 Kor 8,3

NB10, komm. til SKS 21, 373,1: kjendt af Gud]

·1 Kor 8,4

BA, komm. til SKS 4, 400,15: hvad Paulus siger ...]   +

·1 Kor 8,6

Not1:7, SKS 19, 43   +

·1 Kor 8,7

KG, tekstredegørelse

·1 Kor 9, 24-27

CGN, komm. til SKS 14, 155,51: det Apostoliske, 1 ...]

·1 Kor 9, 26

CGN, komm. til SKS 14, 155,51: det Apostoliske, 1 ...]

·1 Kor 9,1-18

KG, komm. til SKS 9, 316,35: Apostelen Paulus ...]

·1 Kor 9,1-27

NB26, komm. til SKS 25, 18,31: Apostelen ...]

·1 Kor 9,3-18

Oi6, komm. til SKS 13, 258,4: Paulus havde ingen ...]   +

·1 Kor 9,3-7

OTA, komm. til SKS 8, 296,11: let kunde have ...]

·1 Kor 9,7

4T44, komm. til SKS 5, 320,35: være Krigsmand ...]

·1 Kor 9,9

3T44, komm. til SKS 5, 260,14: Den hvis Mund var ...]   +

·1 Kor 9,13

PS, komm. til SKS 4, 217,19: Den, der tjener ...]

·1 Kor 9,14

NB16:73.a   +

·1 Kor 9,15-18

NB26, komm. til SKS 25, 18,12: ikke selv tog en ...]

·1 Kor 9,16

Papir, komm. til SKS 27, 247,9: ikke for at søge ...]

·1 Kor 9,18

NB12:171   +

·1 Kor 9,19

Papir, komm. til SKS 27, 247,9: Han gjør sig ...]

·1 Kor 9,22

3T43, komm. til SKS 5, 78,15: den, der stræber ...]   +

·1 Kor 9,24-10

JJ, komm. til SKS 18, 242,16: Münter ...]

·1 Kor 9,24-25

OTA, komm. til SKS 8, 405,20: stride i ...]   +

·1 Kor 9,24-26

4T44, komm. til SKS 5, 322,8: standse ham i ...]

·1 Kor 9,24-27

NB9, komm. til SKS 21, 251m,3: Luthers ...]   +

·1 Kor 9,24

3T43, komm. til SKS 5, 67,23: traf paa Banen]   +

·1 Kor 9,26

EE2, komm. til SKS 3, 17,2: ikke fægter i ...]   +

BA, komm. til SKS 4, 320,30: at løbe paa det ...]

2T43, komm. til SKS 5, 48,20: som paa det Uvisse]

3T43, komm. til SKS 5, 78,14: den, der selv ...]

3T43, komm. til SKS 5, 90,6: Den, der ikke løb ...]

2T44, komm. til SKS 5, 183,6: Haab paa det Uvisse ...]

2T44, komm. til SKS 5, 191,8: løb paa det ...]

3T44, komm. til SKS 5, 259,23: et Løb paa det ...]

4T44, komm. til SKS 5, 306,33: løber bestandigt ...]

4T44, komm. til SKS 5, 323,18: en Fægten i ...]

TTL, komm. til SKS 5, 400,35: Løb paa det ...]

SLV, komm. til SKS 6, 158,14: har fægtet i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 232,16: fægtet i Luften]

AE, komm. til SKS 7, 158,12: Fægten i Luften]

AE, komm. til SKS 7, 361,15: Løb paa det ...]

OTA, komm. til SKS 8, 191,15: Fægten i Luften]

OTA, komm. til SKS 8, 274,4: paa det Uvisse]

OTA, komm. til SKS 8, 339,1: som løb jeg paa ...]

OTA, komm. til SKS 8, 365,7: som paa det Uvisse]

OTA, komm. til SKS 8, 405,23: løber paa det ...]

KG, komm. til SKS 9, 51,14: Fægten i Luften]

CT, komm. til SKS 10, 158,17: fægter i Luften]

TSA, komm. til SKS 11, 84,9: fægter i Luften]

SD, komm. til SKS 11, 183,22: fægter (...) i ...]

CGN, »Fædrelandet · 21. ...«

DS, komm. til SKS 16, 192,32: en Fægten i ...]

NB, komm. til SKS 20, 83,18: løbe paa det ...]

NB, komm. til SKS 20, 87,28: kjæmpet i Luften]

NB16, komm. til SKS 23, 142,30: fægtet i Luften]

NB22, komm. til SKS 24, 141,2: »Jeg ...]

Papir, komm. til SKS 27, 246,25: han havde ikke ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,4: fægte i Luften]

·1 Kor 9,27

AE, komm. til SKS 7, 462,27: en Forskudt]   +

·1 Kor 10,1-13

Papir, komm. til SKS 27, 31,10: i en af sine ...]   +

·1 Kor 10,4

Papir 15, SKS 27, 57

·1 Kor 10,11

Not1:6, SKS 19, 28   +

·1 Kor 10,12

FB, komm. til SKS 4, 132,28: at den, der staaer, ...]

·1 Kor 10,13

2T43, komm. til SKS 5, 33,26: Skulde han ikke ...]   +

·1 Kor 10,16

BA, komm. til SKS 4, 443,20: den sacramentale ...]   +

·1 Kor 10,23-33

KG, komm. til SKS 9, 54,14: saa lidet som det ...]

·1 Kor 10,24

NB23, komm. til SKS 24, 247,30: hvad Næstens er]

·1 Kor 10,31

NB3, komm. til SKS 20, 256,14: Alt maatte tjene ...]

·1 Kor 10,33

Not1:2, SKS 19, 11

·1 Kor 11

Papir 69, SKS 27, 104

·1 Kor 11,3

2T44, komm. til SKS 5, 217,31: den folkelige ...]   +

·1 Kor 11,5-15

EE2, komm. til SKS 3, 295,26: siger Skriften ...]   +

·1 Kor 11,6

EE2, komm. til SKS 3, 296,1: klip de rige Lokker ...]

·1 Kor 11,7-9

SD, komm. til SKS 11, 166,34: om vel oftest i ...]

·1 Kor 11,7

4T43, komm. til SKS 5, 130,9: en Herligheds ...]   +

·1 Kor 11,8-9

Not1:6, SKS 19, 23

·1 Kor 11,21

Papir, komm. til SKS 27, 60,22: Koppius statuit ...]

·1 Kor 11,23-24

NB2, komm. til SKS 20, 201,20: »i den Nat ...]

·1 Kor 11,23-25

OTA, komm. til SKS 8, 386,34: den gamle Pagts ...]   +

·1 Kor 11,23-32

TAF, komm. til SKS 12, 296,26: hvad Luther siger ...]

·1 Kor 11,23

CT, »Indhold«, SKS 10, 259   +

·1 Kor 11,24-25

CT, komm. til SKS 10, 274,15: til Hans ...]

·1 Kor 11,26

Papir 64:2   +

·1 Kor 11,27-28

NB6, komm. til SKS 21, 44,15: overladende til ...]

·1 Kor 11,27-29

BA, komm. til SKS 4, 443,15: from troende ...]   +

·1 Kor 11,28

4T44, komm. til SKS 5, 324,23: Enhver prøve sig ...]   +

·1 Kor 11,29

BA, komm. til SKS 4, 443,20: den sacramentale ...]

·1 Kor 11,31-32

NB12, komm. til SKS 22, 246,10: 1 Cor: 11, 31. 32]   +

·1 Kor 11,31

TAF, tekstredegørelse   +

·1 Kor 11,32

TAF, tekstredegørelse

·1 Kor 12

4T43, komm. til SKS 5, 143,8: sammenknytter dens ...]   +

·1 Kor 12,1-11

TS, komm. til SKS 13, 102,32: den bringer ...]   +

·1 Kor 12,4-11

EE2, komm. til SKS 3, 123,4: mange Naadegaver]   +

·1 Kor 12,4

3T44, »Tænk paa din Skaber i din ...«, SKS 5, 238   +

·1 Kor 12,5-6

Not10:9, SKS 19, 294

·1 Kor 12,8

NB15, komm. til SKS 23, 74,18: Paulus, der jo ...]   +

·1 Kor 12,9

TS, komm. til SKS 13, 102,33: Den bringer Tro]

·1 Kor 12,10

Papir, komm. til SKS 27, 53,6: ...]

·1 Kor 12,12-31

G, komm. til SKS 4, 27,21: et Lem paa et ...]

·1 Kor 12,12

Papir, komm. til SKS 27, 255,24: at vi alle ere ...]

·1 Kor 12,13

BA, komm. til SKS 4, 374,9: i Aand ... Mand ...]   +

·1 Kor 12,20

Papir, komm. til SKS 27, 255,24: at vi alle ere ...]

·1 Kor 12,26

EE1, komm. til SKS 2, 158,21: naar et Lem ...]   +

·1 Kor 12,27-31

NB24, komm. til SKS 24, 395,24: Hvad var det, ...]

·1 Kor 12,27

BI, komm. til SKS 1, 265,32: Menigheden ...]

·1 Kor 12,31

4T43, komm. til SKS 5, 138,22: den fuldkomnere Vei]

·1 Kor 13, 3

NB35, komm. til SKS 26, 364,3: Paulus siger: om ...]

·1 Kor 13

3T43, komm. til SKS 5, 80,17: den, Apostlen ...]   +

·1 Kor 13,1-13

NB10, komm. til SKS 21, 260,21: Slutningen af ...]

·1 Kor 13,1

3T43, komm. til SKS 5, 65,20: Hvad ... lægger ...]   +

·1 Kor 13,2

EE1, komm. til SKS 2, 46,21: Tro, der flyttede ...]   +

·1 Kor 13,3

Papir, komm. til SKS 27, 311,7: om den end Intet ...]

·1 Kor 13,4-5

KG, komm. til SKS 9, 292,30: bære Nid eller ...]

·1 Kor 13,4-7

EE2, komm. til SKS 3, 73,10: Kjærligheden er ...]   +

·1 Kor 13,4

KG, komm. til SKS 9, 222,23: »Kjerlighed ...]   +

·1 Kor 13,5

KG, »I. Kjerlighed opbygger«, SKS 9, 215   +

·1 Kor 13,6

KG, komm. til SKS 9, 223,6: »Den ...]

·1 Kor 13,7

PS, komm. til SKS 4, 239,5: derfor maa Guden ...]   +

·1 Kor 13,8-13

AE, komm. til SKS 7, 36,23: Derfor læres ...]

·1 Kor 13,8

3T43, komm. til SKS 5, 65,16: Hvad ... naar ...]   +

·1 Kor 13,9-10

3T43, komm. til SKS 5, 65,15: Hvad ... bliver, ...]   +

·1 Kor 13,9

BI, komm. til SKS 1, 73,26: Stykkeviished]   +

·1 Kor 13,10

Brev, komm. til SKS 28, 182,9: naar det Fuldkomne ...]

·1 Kor 13,11

2T44, komm. til SKS 5, 224,25: aflagt det ...]   +

·1 Kor 13,12

BI, komm. til SKS 1, 73,26: Stykkeviished]   +

BI, komm. til SKS 1, 73,28: Ansigt til og mod ...]

PS, komm. til SKS 4, 269,7: kjendte ham som han ...]

2T43, komm. til SKS 5, 44,13: en mørk Tale]

2T43, komm. til SKS 5, 53,15: Kan da det Lige ...]

3T43, komm. til SKS 5, 65,18: Hvad ... forklarer, ...]

2T44, komm. til SKS 5, 189,21: den mørke Tale]

3T44, komm. til SKS 5, 256,18: Livet i ...]

4T44, komm. til SKS 5, 312,30: den stykkevise ...]

4T44, komm. til SKS 5, 376,36: som i en mørk ...]

SLV, komm. til SKS 6, 155,3: en (...) mørk Tale]

AE, komm. til SKS 7, 57,4: Kun det Lige ...]

AE, komm. til SKS 7, 89,35: see ham Ansigt til ...]

AE, komm. til SKS 7, 266,35: denne mørke Tale]

OTA, komm. til SKS 8, 123,3: et afbrudt Stykke, ...]

OTA, komm. til SKS 8, 138,4: der læres ...]

OTA, komm. til SKS 8, 250,6: et afbrudt Stykke, ...]

OTA, komm. til SKS 8, 364,22: denne mørke Tale]

OTA, komm. til SKS 8, 406,2: denne mørke Tale]

KG, komm. til SKS 9, 24,21: Det Lige kjendes kun ...]

CT, komm. til SKS 10, 311,2: som i en mørk ...]

SD, komm. til SKS 11, 144,2: den kjender Dig som ...]

AA, komm. til SKS 17, 36,4: den Skuen Gud Ansigt ...]

EE, komm. til SKS 18, 22m,3: den himmelske ...]

HH, komm. til SKS 18, 135,5: en mørk Tale]

Not1:6, SKS 19, 26

Not13, komm. til SKS 19, 397,7: den chr: Sætning ...]

NB, komm. til SKS 20, 98,1: erkjender, at man er ...]

NB10, komm. til SKS 21, 373,1: kjendt af Gud]

Papir 77

Papir, komm. til SKS 27, 108,8: 1 Corinth: XIII, 12 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,21: kun seer i et ...]

Papir, komm. til SKS 27, 351,16: en mørk Tale]

Brev, komm. til SKS 28, 176,5: jeg seer som i en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 361,12: ...]

·1 Kor 13,13

2T44, komm. til SKS 5, 195,19: troende (...) ...]   +

·1 Kor 14, 34

EE2, komm. til SKS 3, 75,3: Apostelen Paulus ...]

·1 Kor 14,1-25

NB15, komm. til SKS 23, 74,18: Paulus, der jo ...]

·1 Kor 14,1-5

TS, komm. til SKS 13, 102,32: den bringer ...]   +

·1 Kor 14,2

FB, komm. til SKS 4, 202,19: taler i Tunger]   +

·1 Kor 14,3-25

NB31, komm. til SKS 26, 59,1: tale i Tunger]   +

·1 Kor 14,3-5

BOA, komm. til SKS 15, 154,18: hine Ord af Paulus: ...]

·1 Kor 14,8

3T44, »Tænk paa din Skaber i din ...«, SKS 5, 238   +

·1 Kor 14,9

PS, komm. til SKS 4, 299,23: taler (...) hen i ...]

·1 Kor 14,20

KG, komm. til SKS 9, 283,19: den apostoliske ...]

·1 Kor 14,26

KG, komm. til SKS 9, 215,34: »gjører ...]   +

·1 Kor 14,33-34

EOT, komm. til SKS 12, 263,6: »Qvinden tie ...]   +

·1 Kor 14,33-35

TS, komm. til SKS 13, 41,10: Qvinde, om Du end ...]   +

·1 Kor 14,33

OTA, komm. til SKS 8, 320,13: de Helliges Samfund]   +

·1 Kor 14,34

SLV, komm. til SKS 6, 89,12: sømmer det sig ...]

·1 Kor 15

Not1:7, SKS 19, 51   +

·1 Kor 15,1-10

NB18, komm. til SKS 23, 288,6: I Prædikenen ...]   +

·1 Kor 15,1-14

SFV, komm. til SKS 16, 25,7: det levende Ord]   +

·1 Kor 15,2

3T44, »Tænk paa din Skaber i din ...«, SKS 5, 238   +

·1 Kor 15,3-4

NB20, komm. til SKS 23, 469,27: Han lægger ...]   +

·1 Kor 15,3

Not1:7, SKS 19, 49

·1 Kor 15,6

Not9, komm. til SKS 19, 274,33: Weisse gjør ...]

·1 Kor 15,9

4T44, »Pælen i Kjødet«, SKS 5, 331   +

·1 Kor 15,10

NB10, komm. til SKS 21, 324,1: Paulus urgerer, at ...]

·1 Kor 15,12

Not1:6, SKS 19, 30

·1 Kor 15,14-23

Not1:6, SKS 19, 25

·1 Kor 15,14

AE, komm. til SKS 7, 37,20: Troens ...]   +

·1 Kor 15,17

Not1:7, SKS 19, 40

·1 Kor 15,18

Brev, komm. til SKS 28, 51,6: min kjære, nu ...]

·1 Kor 15,19

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 259   +

·1 Kor 15,20-28

AE, komm. til SKS 7, 366,27: Chiliasme]   +

·1 Kor 15,21-22

BA, komm. til SKS 4, 339,34: Læren om, at ...]

·1 Kor 15,21

Not1:7, SKS 19, 41

·1 Kor 15,22

Not1:6, SKS 19, 26   +

·1 Kor 15,23-52

Not1:6, SKS 19, 28

·1 Kor 15,23

NB11, komm. til SKS 22, 85,28: ikke blot ...]

·1 Kor 15,25

Not1:8, SKS 19, 71   +

·1 Kor 15,26

Papir, komm. til SKS 27, 251,36: den sidste Fjende ...]

·1 Kor 15,28

Not1:7, SKS 19, 41   +

·1 Kor 15,31-55

Not1:6, SKS 19, 25

·1 Kor 15,31

EE2, komm. til SKS 3, 189,27: Du døer daglig ...]   +

·1 Kor 15,32

TTL, komm. til SKS 5, 453,5: lader os æde ...]   +

·1 Kor 15,34

CT, komm. til SKS 10, 73,15: vaagnet til Gud]

·1 Kor 15,37-50-51

Not1:9, SKS 19, 82

·1 Kor 15,38-50

Not1:6, SKS 19, 26

·1 Kor 15,42-44

KG, komm. til SKS 9, 247,10: sin billedlige Tale ...]   +

·1 Kor 15,42-49

Not1:6, SKS 19, 26

·1 Kor 15,42

BA, komm. til SKS 4, 383,1: Kirkens Lære ...]   +

·1 Kor 15,44-45

Not1:6, SKS 19, 24

·1 Kor 15,44

Not1:9, SKS 19, 81

·1 Kor 15,45-48

Not1:6, SKS 19, 23

·1 Kor 15,46

BOA, komm. til SKS 15, 241,25: han bliver ved at ...]

·1 Kor 15,47-49

EE, komm. til SKS 18, 58,15: bede som Rachel ...]

·1 Kor 15,50

4T44, komm. til SKS 5, 325,36: Kjød og Blod ...]   +

·1 Kor 15,51-52

KG, komm. til SKS 9, 26,25: »i en Hast, i ...]

·1 Kor 15,51

BI, komm. til SKS 1, 237,17: Alt forandredes ...]   +

·1 Kor 15,52

BA, komm. til SKS 4, 391,20: εν ...]   +

·1 Kor 15,53-54

Not1:6, SKS 19, 26   +

·1 Kor 15,53-57

BI, komm. til SKS 1, 135,31: fryder sig ved ...]

·1 Kor 15,54-57

EE, komm. til SKS 18, 12,29: selv haver ...]

·1 Kor 15,54

3T44, komm. til SKS 5, 246,11: Seier i Døden]   +

·1 Kor 15,55-57

TS, komm. til SKS 13, 80,7: i Døden seirede ...]

·1 Kor 15,56

BA, komm. til SKS 4, 345,26: Usteris Udvikling ...]   +

·1 Kor 16,12

Papir, komm. til SKS 27, 303,20: den beleilige Time]