S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·1 Pet

Not1:9, SKS 19, 82   +

·1 Pet 1,2

Not1:8, SKS 19, 67

·1 Pet 1,3

Not1:6, SKS 19, 25   +

·1 Pet 1,5

Not1:8, SKS 19, 67

·1 Pet 1,7

IC, komm. til SKS 12, 190,3: liig Guldet (...) ...]   +

·1 Pet 1,8-9

AE, komm. til SKS 7, 202,2: den uudsigelige ...]

·1 Pet 1,8

NB20, komm. til SKS 23, 466,15: man ønskede at ...]   +

·1 Pet 1,9

2T44, komm. til SKS 5, 197,3: løb feil af Maalet]   +

·1 Pet 1,11

Not1:7, SKS 19, 49

·1 Pet 1,13

2T44, komm. til SKS 5, 203,29: blev atter ædru]   +

·1 Pet 1,15-16

OTA, komm. til SKS 8, 222,7: være hellig, som ...]

·1 Pet 1,15

Not1:6, SKS 19, 24   +

·1 Pet 1,17

4T43, komm. til SKS 5, 143,12: ofte indskærpes ...]   +

·1 Pet 1,18-19

OTA, komm. til SKS 8, 345,26: er den for ...]   +

·1 Pet 1,18

Not1:6, SKS 19, 33

·1 Pet 1,20

Not1:7, SKS 19, 38

·1 Pet 1,21

Not10:9, SKS 19, 294

·1 Pet 1,23-25

4T44, komm. til SKS 5, 320,23: det udvortes ...]

·1 Pet 1,23

Not1:8, SKS 19, 66   +

·1 Pet 1,24-25

JJ, komm. til SKS 18, 313,10: Guds Ord varer ...]

·1 Pet 1,24

EE2, komm. til SKS 3, 324,14: Lilien visner]   +

·1 Pet 1,25

3T44, komm. til SKS 5, 247,14: men Guds Ord varer ...]

·1 Pet 2

TS, komm. til SKS 13, 67,16: christeligt ere ...]

·1 Pet 2,1

Oi2, komm. til SKS 13, 161,5: der advares mod ...]   +

·1 Pet 2,2

4T43, komm. til SKS 5, 133,12: ethvert helligt Ord ...]   +

·1 Pet 2,5

KG, komm. til SKS 9, 213,11: Et af de ...]   +

·1 Pet 2,7

IC, komm. til SKS 12, 157,28: Anstødsstenen]

·1 Pet 2,8

OTA, komm. til SKS 8, 352,29: være ...]   +

·1 Pet 2,9

SLV, komm. til SKS 6, 218,34: Dit Eiendoms Folk]   +

·1 Pet 2,10

KK:7, SKS 18, 365   +

·1 Pet 2,11-20

NB5, komm. til SKS 20, 425,24: Luthers ...]   +

·1 Pet 2,11

3T43, komm. til SKS 5, 71,18: en Fremmed, en ...]   +

·1 Pet 2,13

Not1:7, SKS 19, 51

·1 Pet 2,17

Oi2, komm. til SKS 13, 155,24: »Du skal ...]

·1 Pet 2,20-25

Papir, komm. til SKS 27, 508,32: cfr. Luthers ...]

·1 Pet 2,20

3T43, komm. til SKS 5, 88,36: et Menneske, der ...]   +

·1 Pet 2,21-25

NB25, komm. til SKS 24, 512,5: Epistelen af Peter]   +

·1 Pet 2,21

CT, komm. til SKS 10, 85,26: sætte Opgaven, ...]   +

·1 Pet 2,22-23

3T43, komm. til SKS 5, 73,24: ikke Sviig i dens ...]   +

·1 Pet 2,22

2T43, komm. til SKS 5, 33,28: uden Svig]   +

·1 Pet 2,23

NB26, komm. til SKS 25, 53,4: de Ord: Χstus ...]

·1 Pet 2,24

BI, komm. til SKS 1, 135,3: afdøer fra det ...]   +

·1 Pet 2,25

Not1:8, SKS 19, 73   +

·1 Pet 3,1-2

3T43, komm. til SKS 5, 73,27: som en Qvinde ...]

·1 Pet 3,1

3T43, »Kjerlighed skal skjule ...«, SKS 5, 73

·1 Pet 3,4

BI, komm. til SKS 1, 112,4: en stille Aands ...]   +

·1 Pet 3,7

BA, komm. til SKS 4, 352,15: som man siger]   +

·1 Pet 3,8

BB, komm. til SKS 17, 136,27: Χstd: Lære ...]   +

·1 Pet 3,9

3T43, komm. til SKS 5, 73,21: gjengjelder ]   +

·1 Pet 3,10

NB25, komm. til SKS 24, 506,12: gode Dage i denne ...]

·1 Pet 3,14

NB4, komm. til SKS 20, 289,13: Det er saligt ...]

·1 Pet 3,15

EE2, komm. til SKS 3, 92,2: den Christne ... sin ...]   +

·1 Pet 3,18-22

NB10, komm. til SKS 21, 260,21: Slutningen af ...]

·1 Pet 3,18

Not1:7, SKS 19, 39   +

·1 Pet 3,19

FF, komm. til SKS 18, 97,12: steeg ned i ...]   +

·1 Pet 3,21

Papir, komm. til SKS 27, 283,14: en ond ...]

·1 Pet 3,22

Not1:5, SKS 19, 17   +

·1 Pet 4,5

2T43, komm. til SKS 5, 26,2: Gud ... gjøre ...]   +

·1 Pet 4,7-11

DS, komm. til SKS 16, 152,1: 1 Pet. IV Cap. v. ...]   +

·1 Pet 4,7-12

3T43, »Kjerlighed skal skjule ...«, SKS 5, 65   +

·1 Pet 4,7-8

KG, komm. til SKS 9, 278,2: Kjerlighed skjuler ...]

·1 Pet 4,7

3T43, komm. til SKS 5, 65,3: Ep.: 1 Pet. 4, 7-12]   +

·1 Pet 4,8

EE1, komm. til SKS 2, 347,6: den ...]   +

·1 Pet 4,9

3T43, komm. til SKS 5, 79,13: Laaner hverandre ...]

·1 Pet 4,13

NB9, komm. til SKS 21, 237,16: Skriften gjentager ...]   +

·1 Pet 4,16

NB3, komm. til SKS 20, 256,14: Alt maatte tjene ...]

·1 Pet 5,1-11

NB10, komm. til SKS 21, 304,10: Ucorrecthed hos ...]   +

·1 Pet 5,2

NB29, komm. til SKS 25, 317,3: det Ord Hyrde om en ...]

·1 Pet 5,4

KG, komm. til SKS 9, 247,23: hiint Evighedens ...]   +

·1 Pet 5,5-11

NB12, komm. til SKS 22, 203,16: Næste Søndag ...]

·1 Pet 5,5

NB12, komm. til SKS 22, 203,16: Næste Søndag ...]

·1 Pet 5,6-11

Not7, komm. til SKS 19, 216,1: derfor hedder det: ...]

·1 Pet 5,6

2T43, komm. til SKS 5, 41,2: Din vældige Haand]   +

·1 Pet 5,7

4T43, komm. til SKS 5, 126,24: al sin Sorg ...]   +

·1 Pet 5,8

CT, komm. til SKS 10, 73,17: Den Christne vaager]   +

·1 Pet 5,10

Not1:8, SKS 19, 67

·1 Pet 5,14

EE2, komm. til SKS 3, 102,33: Menigheds-Kys]