S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·1 Tim

CC:6

·1 Tim 1,1

Not1, komm. til SKS 19, 78,3: ...]

·1 Tim 1,2

4T44, komm. til SKS 5, 323,33: en Søns ...]   +

·1 Tim 1,3-7

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod allehaande ...]   +

·1 Tim 1,4

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 252   +

·1 Tim 1,5

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 109   +

·1 Tim 1,6

CC, komm. til SKS 17, 171m,1: ...]

·1 Tim 1,9-11

Oi7, komm. til SKS 13, 289,14: det nye ...]   +

·1 Tim 1,13

NB12, komm. til SKS 22, 163,20: Paulus etsteds ...]   +

·1 Tim 1,15

CC, komm. til SKS 17, 171,31: Fidele est verbum]   +

·1 Tim 1,16

CC, komm. til SKS 17, 171,35: post me]   +

·1 Tim 1,17

AE, komm. til SKS 7, 542,21: i alle Evigheders ...]   +

·1 Tim 1,18

4T43, komm. til SKS 5, 118,10: stred den gode Strid]   +

·1 Tim 1,19

AE, komm. til SKS 7, 23,18: lidt Skibbrud paa ...]   +

·1 Tim 1,20

Not1:5, SKS 19, 19

·1 Tim 2,1

Not1:7, SKS 19, 51

·1 Tim 2,3-4

DS, komm. til SKS 16, 202,7: Gud vil, at Alle ...]

·1 Tim 2,3

Not1:7, SKS 19, 51

·1 Tim 2,4

EE1, komm. til SKS 2, 44,15: Til Sandhedens ...]   +

·1 Tim 2,5-6

NB26, komm. til SKS 25, 36,1: Christus er ...]

·1 Tim 2,5

Not1:7, SKS 19, 41   +

·1 Tim 2,6

Not1:7, SKS 19, 53   +

·1 Tim 2,7

4T44, komm. til SKS 5, 322,28: naar man er ...]

·1 Tim 2,11-12

EE2, komm. til SKS 3, 75,3: Apostelen Paulus ...]   +

·1 Tim 2,11-15

SD, komm. til SKS 11, 166,34: om vel oftest i ...]

·1 Tim 2,13-14

Not1:9, SKS 19, 83

·1 Tim 2,13

CC, komm. til SKS 17, 172m,1: ...]   +

·1 Tim 2,14

EE2, komm. til SKS 3, 75,1: da Qvinden ...]   +

·1 Tim 2,15

EE2, komm. til SKS 3, 75,7: hun skal frelses ved ...]   +

·1 Tim 3,1-7

NB17, komm. til SKS 23, 200,31: Steder, hvoraf man ...]

·1 Tim 3,1

CC, komm. til SKS 17, 171,31: Fidele est verbum]   +

·1 Tim 3,2

CC, komm. til SKS 17, 179,6: unius uxoris vir]

·1 Tim 3,3

CC, komm. til SKS 17, 172,28: non turpis lucri ...]

·1 Tim 3,5

CC, komm. til SKS 17, 172,31: novitium]

·1 Tim 3,7

Not1:5, SKS 19, 19

·1 Tim 3,8-13

NB17, komm. til SKS 23, 200,31: Steder, hvoraf man ...]

·1 Tim 3,8

4T43, komm. til SKS 5, 141,19: slet Vindings ...]   +

·1 Tim 3,9

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 423   +

·1 Tim 3,15

2T43, komm. til SKS 5, 18,6: Herrens Huus]   +

·1 Tim 3,16

CT, »Tanker som saare bagfra. VII«, SKS 10, 241   +

·1 Tim 4,1-3

2T43, komm. til SKS 5, 50,23: advare ... jordisk ...]

·1 Tim 4,1-5

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod allehaande ...]   +

·1 Tim 4,1

Not1:5, SKS 19, 20   +

·1 Tim 4,3

CC, komm. til SKS 17, 173,14: cibis, quæ]

·1 Tim 4,4

EE2, komm. til SKS 3, 101,2: al Gave ... med ...]   +

·1 Tim 4,7

KG, »Slutning«, SKS 9, 378   +

·1 Tim 4,8

AE, komm. til SKS 7, 366,26: Forjættelser i ...]   +

·1 Tim 4,10

Not1:7, SKS 19, 51

·1 Tim 4,11

CC, komm. til SKS 17, 173,25: Hoc]

·1 Tim 4,12

JC, »Behag at bemærke«, SKS 15, 16   +

·1 Tim 4,14

Not1, komm. til SKS 19, 74,7: Χ. og ...]

·1 Tim 4,15

CC, komm. til SKS 17, 173,30: Hæc cura in his ...]

·1 Tim 4,16

Not1:8, SKS 19, 66

·1 Tim 5,3-15

2T44, komm. til SKS 5, 217,13: »en ret Enke ...]   +

·1 Tim 5,3

Brev, komm. til SKS 28, 87,25: en »virkelig ...]

·1 Tim 5,5-6

EE2, komm. til SKS 3, 65,33: Kirken ... det andet ...]

·1 Tim 5,5

2T44, »Taalmod i Forventning«, SKS 5, 217   +

·1 Tim 5,9

CC, komm. til SKS 17, 179,6: unius uxoris vir]

·1 Tim 5,10

CC, komm. til SKS 17, 174,7: afflictis ...]

·1 Tim 5,11

CC, komm. til SKS 17, 174,8: luxoriose vixerint]   +

·1 Tim 5,13

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 252   +

·1 Tim 5,14

EE2, komm. til SKS 3, 65,33: Kirken ... det andet ...]   +

·1 Tim 5,17

Papir 5:2

·1 Tim 5,18

EE2, komm. til SKS 3, 332,2: arbeidede, men Intet ...]   +

·1 Tim 5,21

Not1:5, SKS 19, 17

·1 Tim 6,1

Not1:8, SKS 19, 62

·1 Tim 6,3

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod allehaande ...]   +

·1 Tim 6,6-8

4T44, komm. til SKS 5, 293,5: lidet Gods med ...]

·1 Tim 6,6

CT, komm. til SKS 10, 82,9: hav Gudsfrygt med ...]

·1 Tim 6,7

4T43, komm. til SKS 5, 160,23: bringer Intet med ...]   +

·1 Tim 6,9

CT, komm. til SKS 10, 32,7: de, der ville ...]   +

·1 Tim 6,11

OTA, komm. til SKS 8, 270,8: Menneske!]   +

·1 Tim 6,12

BI, komm. til SKS 1, 349,29: Troen en Seier ...]   +

·1 Tim 6,13

CC, komm. til SKS 17, 175,15: apud P. P.]   +

·1 Tim 6,14

Not1:6, SKS 19, 28

·1 Tim 6,15

Not1:9, SKS 19, 77

·1 Tim 6,16

KG, komm. til SKS 9, 17,9: Gud boer i et Lys]   +

·1 Tim 6,17-19

NB23, komm. til SKS 24, 237,21: Scriver tager ...]

·1 Tim 6,17

CC, komm. til SKS 17, 175,23: diviter]   +

·1 Tim 6,20

CC, komm. til SKS 17, 175,27: vaniloquium ...]   +

·1 Tim 6,21

CC, komm. til SKS 17, 175,28: aberrarunt]