S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·2 Kor

SFV, komm. til SKS 16, 86,13: Paulus siger: ...]   +

·2 Kor 1,3-11

NB22, komm. til SKS 24, 159,24: Dem, der maa lide ...]

·2 Kor 1,5-7

NB9, komm. til SKS 21, 237,16: Skriften gjentager ...]

·2 Kor 1,5

YTS, komm. til SKS 11, 255,16: ...]

·2 Kor 1,7

4T44, komm. til SKS 5, 320,20: den Smerte ...]

·2 Kor 1,8-9

4T44, komm. til SKS 5, 321,8: han erfarede ...]

·2 Kor 1,18-20

AE, komm. til SKS 7, 255,2: Christus er bleven ...]

·2 Kor 1,18

3T43, komm. til SKS 5, 94,25: Gud er trofast]

·2 Kor 1,19

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 255

·2 Kor 1,21-22

NB29, komm. til SKS 25, 317,4: at man just i den ...]

·2 Kor 1,21

Not1:8, SKS 19, 67

·2 Kor 1,22

4T44, komm. til SKS 5, 329,20: Aandens Pant]   +

·2 Kor 1,23

3T43, komm. til SKS 5, 91,2: Et Vidnesbyrd ...]

·2 Kor 3,1-18

OTA, komm. til SKS 8, 386,34: den gamle Pagts ...]

·2 Kor 3,2-3

Brev, komm. til SKS 28, 142,1: Paulus siger ...]

·2 Kor 3,2

Brev , SKS 28, 142

·2 Kor 3,4-11

NB23, komm. til SKS 24, 211,18: Denne ...]

·2 Kor 3,4-9

EE, komm. til SKS 18, 59,7: Noget han selv havde ...]

·2 Kor 3,5

EE, komm. til SKS 18, 59,7: Noget han selv havde ...]

·2 Kor 3,6

SLV, komm. til SKS 6, 231,23: Men Aanden ...]   +

·2 Kor 3,7

EE, komm. til SKS 18, 16,1: skjulte som Moses ...]

·2 Kor 3,11

OTA, komm. til SKS 8, 307,18: dersom det ...]

·2 Kor 3,15-16

4T43, komm. til SKS 5, 138,26: drager Apostelen ...]

·2 Kor 3,17-18

Oi6, komm. til SKS 13, 267,18: Gud, som er Aand]   +

·2 Kor 3,17

Not1:7, SKS 19, 54   +

·2 Kor 3,18

SLV, komm. til SKS 6, 88,9: forvandles ved ...]   +

·2 Kor 4,2

4T44, komm. til SKS 5, 322,27: at være ... som ...]

·2 Kor 4,4

Not1:5, SKS 19, 19   +

·2 Kor 4,6

Not1:8, SKS 19, 66

·2 Kor 4,7

4T43, komm. til SKS 5, 141,18: i skrøbelige ...]   +

·2 Kor 4,11

Not1:6, SKS 19, 25

·2 Kor 4,13

Not1:8, SKS 19, 61   +

·2 Kor 4,16-18

KG, komm. til SKS 9, 292,12: Tro forholder sig ...]

·2 Kor 4,16

2T43, komm. til SKS 5, 55,23: Om da det udvortes ...]   +

·2 Kor 4,17-18

3T44, »Forventningen af en evig ...«   +

·2 Kor 4,17

2T44, »Taalmod i Forventning«, SKS 5, 215   +

·2 Kor 4,18

3T44, komm. til SKS 5, 261,35: Idet ... de synlige ...]

·2 Kor 5

2T44, tekstredegørelse, SKS K5, 189   +

·2 Kor 5,1-10

EE, komm. til SKS 18, 65,36: 2 Cor. V.]

·2 Kor 5,1-8

Not1:9, SKS 19, 82

·2 Kor 5,1

Not1:6, SKS 19, 26   +

·2 Kor 5,2-4

Not1:6, SKS 19, 26   +

·2 Kor 5,2

Not1:6, SKS 19, 25   +

·2 Kor 5,4

Not1:6, SKS 19, 25   +

·2 Kor 5,5

4T44, komm. til SKS 5, 329,20: Aandens Pant]   +

·2 Kor 5,6

Not1:6, SKS 19, 25

·2 Kor 5,8

Not1:6, SKS 19, 25   +

·2 Kor 5,10

EE2, komm. til SKS 3, 304,24: Skriften lærer ...]   +

·2 Kor 5,11-21

OTA, komm. til SKS 8, 345,32: Forligelsen med Gud]

·2 Kor 5,11

4T44, komm. til SKS 5, 358,36: aabenbar for Gud]   +

·2 Kor 5,13-14

NB27, komm. til SKS 25, 163,3: Apostelens Ord ...]

·2 Kor 5,13

NB14, komm. til SKS 22, 392,7: det paatænkte ...]   +

·2 Kor 5,14-15

Not1:7, SKS 19, 54

·2 Kor 5,14-21

NB20, komm. til SKS 23, 469,27: Han lægger ...]   +

·2 Kor 5,14

CT, komm. til SKS 10, 299,20: Kjerligheden]   +

·2 Kor 5,15

Not1:7, SKS 19, 54   +

·2 Kor 5,17-21

Papir, komm. til SKS 27, 94,5: Dette Udtryk bruges ...]

·2 Kor 5,17

BI, komm. til SKS 1, 282,9: det Gamle forsvandt, ...]   +

·2 Kor 5,18-19

PS, komm. til SKS 4, 303,3: Guden ... den ...]   +

·2 Kor 5,18-20

KG, komm. til SKS 9, 332,4: Det er jo Gud i ...]

·2 Kor 5,18

Not1:7, SKS 19, 52

·2 Kor 5,19

CT, komm. til SKS 10, 317,2: forligte Verden med ...]

·2 Kor 5,20

TAF, komm. til SKS 12, 290,14: efter Skriftens ...]   +

·2 Kor 5,21

OTA, komm. til SKS 8, 367,5: Ham, der for Gud var ...]   +

·2 Kor 6,1-10

TTL, tekstredegørelse, SKS K5, 393   +

·2 Kor 6,1

BI, komm. til SKS 1, 82,30: Guddommens ...]   +

·2 Kor 6,2

NB26, komm. til SKS 25, 74,1: denne Tid er Naadens ...]

·2 Kor 6,3-10

4T44, komm. til SKS 5, 321,8: han erfarede ...]

·2 Kor 6,4-10

3T43, komm. til SKS 5, 89,19: Om end bedrøvet ...]   +

·2 Kor 6,4-5

3T44, komm. til SKS 5, 246,10: Taalmod i ...]   +

·2 Kor 6,5

NB12, komm. til SKS 22, 176,10: Apostelen Paulus ...]   +

·2 Kor 6,7-8

4T44, komm. til SKS 5, 322,27: at være ... som ...]

·2 Kor 6,9-10

NB, komm. til SKS 20, 48,22: de flere Steder i ...]

·2 Kor 6,10

CT, komm. til SKS 10, 125,2: at jo fattigere ...]   +

·2 Kor 6,11

Brev, komm. til SKS 28, 146,10: for Dig haver ...]

·2 Kor 6,14-7

NB19, komm. til SKS 23, 346,15: min Broder Peter ...]

·2 Kor 6,14

3T43, komm. til SKS 5, 73,18: at drage i ulige Aag ...]   +

·2 Kor 6,15

Not1:5, SKS 19, 19   +

·2 Kor 6,16

DD, komm. til SKS 17, 277,21: gjør Du vort ...]   +

·2 Kor 6,18

Not1:9, SKS 19, 77   +

·2 Kor 7,2

NB2:103

·2 Kor 7,9-10

3T44, komm. til SKS 5, 248,33: den Sorg (...) ...]   +

·2 Kor 7,10

EE, komm. til SKS 18, 11,31: Sorgen efter Gud]   +

·2 Kor 7,15

KG, komm. til SKS 9, 23,14: i Frygt og Bæven]   +

·2 Kor 8,9

CT, komm. til SKS 10, 43,27: ...]   +

·2 Kor 9,6

Not1:6, SKS 19, 27   +

·2 Kor 9,7

2T43, komm. til SKS 5, 48,21: en glad Giver]   +

·2 Kor 10,1-2

Papir, komm. til SKS 27, 297,28: naar man ikke vil ...]

·2 Kor 10,1

4T44, komm. til SKS 5, 322,29: at ansees for svag ...]

·2 Kor 10,3-6

KG, komm. til SKS 9, 52,25: »Høihed, ...]

·2 Kor 10,4

BI, komm. til SKS 1, 215,3: ...]

·2 Kor 10,5

KG, komm. til SKS 9, 52,25: »Høihed, ...]   +

·2 Kor 10,8

KG, komm. til SKS 9, 213,11: Et af de ...]

·2 Kor 10,10

4T44, komm. til SKS 5, 322,29: at ansees for svag ...]

·2 Kor 10,14

Papir 247

·2 Kor 10,15

Papir 247

·2 Kor 10,16

Papir 247

·2 Kor 11

TTL, komm. til SKS 5, 417,36: den Myndige]

·2 Kor 11,1-33

3T44, komm. til SKS 5, 258,29: Naar Menigheden ...]

·2 Kor 11,1

2T43, komm. til SKS 5, 46,13: tale daarligen]   +

·2 Kor 11,3

YTS, komm. til SKS 11, 257,14: Fristelsen er en ...]

·2 Kor 11,4-6

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod allehaande ...]   +

·2 Kor 11,4

2T44, komm. til SKS 5, 203,25: intet andet ...]

·2 Kor 11,7-9

OTA, komm. til SKS 8, 296,17: jeg har ikke tjent ...]   +

·2 Kor 11,13

Not10:9, SKS 19, 294

·2 Kor 11,14

4T44, komm. til SKS 5, 336,34: Djævelen bruger ...]   +

·2 Kor 11,16

NB15, komm. til SKS 23, 74,27: Pauli Livs ...]

·2 Kor 11,21

2T43, komm. til SKS 5, 46,13: tale daarligen]   +

·2 Kor 11,23-26

OTA, komm. til SKS 8, 296,13: nød den Ære, ...]   +

·2 Kor 11,23-27

NB26, komm. til SKS 25, 46,29: Christus ... siger ...]   +

·2 Kor 11,23-28

SBM, komm. til SKS 14, 142,66: Læren at lide ...]

·2 Kor 11,23-29

4T44, komm. til SKS 5, 321,8: han erfarede ...]   +

·2 Kor 11,23

3T44, komm. til SKS 5, 258,32: Naar han selv ...]

·2 Kor 11,24-25

NB18, komm. til SKS 23, 301,12: at Petrus og ...]

·2 Kor 11,25-27

3T44, komm. til SKS 5, 258,12: udskudt af Verden ...]

·2 Kor 11,28-29

4T44, komm. til SKS 5, 322,34: Bekymringen over ...]

·2 Kor 11,29-30

4T44, komm. til SKS 5, 299,5: selv en Apostel ...]   +

·2 Kor 11,31

Not1:7, SKS 19, 41

·2 Kor 12

NB5, komm. til SKS 20, 420,26: at henrykkes ...]

·2 Kor 12,1-10

FB, komm. til SKS 4, 113,29: den Kraft, hvis ...]

·2 Kor 12,1-7

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·2 Kor 12,1-9

4T44, komm. til SKS 5, 323,25: henrykket i den ...]

·2 Kor 12,2-4

4T44, komm. til SKS 5, 318,27: forhindrer ...]   +

·2 Kor 12,2-9

4T44, komm. til SKS 5, 317,2: 2 Cor. XII, 7]   +

·2 Kor 12,2

3T44, komm. til SKS 5, 258,8: at han har været ...]   +

·2 Kor 12,4-6

Not9:1, SKS 19, 267

·2 Kor 12,4

HH, komm. til SKS 18, 140,5: uudsigelige Taler]

·2 Kor 12,5-10

TTL, komm. til SKS 5, 417,32: selv en Apostel ...]

·2 Kor 12,5

4T44, komm. til SKS 5, 310,2: roser sig af sin ...]   +

·2 Kor 12,7-9

SD, komm. til SKS 11, 184,17: Pæl i Kjødet]   +

·2 Kor 12,7

EE1, komm. til SKS 2, 231,20: Pæl i Kjødet]   +

·2 Kor 12,8

NB26, komm. til SKS 25, 81,17: om det dog ikke ...]

·2 Kor 12,9-10

CT, komm. til SKS 10, 135,2: at jo svagere Du ...]

·2 Kor 12,9

EE2, komm. til SKS 3, 271,21: Gud er størst i ...]   +

·2 Kor 12,10

4T44, komm. til SKS 5, 322,35: han har dog Intet ...]   +

·2 Kor 12,11-21

3T44, komm. til SKS 5, 258,29: Naar Menigheden ...]

·2 Kor 12,11

OTA, komm. til SKS 8, 429,32: han for Gud var ...]

·2 Kor 12,12

NB23, komm. til SKS 24, 250,4: En Apostel formaaer ...]   +

·2 Kor 12,14-15

4T44, komm. til SKS 5, 322,30: for selvkjærlig, ...]

·2 Kor 12,14

TS, komm. til SKS 13, 105,18: det der søges ...]

·2 Kor 12,16

4T44, komm. til SKS 5, 322,27: at være ... som ...]

·2 Kor 12,19

KG, komm. til SKS 9, 217,36: som han selv siger: ...]

·2 Kor 13,4

DD:41   +

·2 Kor 13,5

OTA, komm. til SKS 8, 417,18: den Enkeltes ...]   +

·2 Kor 13,7

DD:41.a   +