S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·2 Mos

DD:190   +

·2 Mos 1-15

KK, komm. til SKS 18, 325,8: Bevidstheden om ...]

·2 Mos 1-9

Brev , SKS 28, 202

·2 Mos 1

3T44, komm. til SKS 5, 241,17: mere ...]

·2 Mos 1,8

3T44, komm. til SKS 5, 277,26: Maaskee besteg en ...]   +

·2 Mos 1,11

BI, komm. til SKS 1, 250,35: stryge Tegl ...]

·2 Mos 1,14

BI, komm. til SKS 1, 250,35: stryge Tegl ...]

·2 Mos 2

Not1:5, SKS 19, 18

·2 Mos 2,15

NB2, komm. til SKS 20, 218,27: siger ... tør ...]

·2 Mos 3-18

NB10, komm. til SKS 21, 360,36: Moses oplevede: ...]

·2 Mos 3

FF, komm. til SKS 18, 114,9: Drag af din Sko; ...]   +

·2 Mos 3,1-15,21

DS, komm. til SKS 16, 251,23: Moses ikke blot ...]

·2 Mos 3,1-4,17

BOA, komm. til SKS 15, 143,24: Moses siger: ...]

·2 Mos 3,1-4

4T44, komm. til SKS 5, 303,17: Gik ikke Moses ...]   +

·2 Mos 3,2

EE2, komm. til SKS 3, 222,2: den evige Magt, hvis ...]   +

·2 Mos 3,6

SLV, komm. til SKS 6, 218,1: Fader Abrahams Gud]

·2 Mos 3,11

BOA, komm. til SKS 15, 143,24: Moses siger: ...]

·2 Mos 3,14

EE2, komm. til SKS 3, 221,3: jeg er den, jeg er]   +

·2 Mos 4,10

4T44, komm. til SKS 5, 303,28: Din Veltalenhed]   +

·2 Mos 4,11-16

KM, komm. til SKS 14, 16,2: Moses ... gik alle ...]

·2 Mos 4,13

NB8, komm. til SKS 21, 169m,1: Moses fE kunde jo ...]

·2 Mos 4,19

NB2, komm. til SKS 20, 218,27: siger ... tør ...]

·2 Mos 4,22

Not1:7, SKS 19, 42

·2 Mos 5

KM, komm. til SKS 14, 16,2: Moses ... gik alle ...]   +

·2 Mos 5,1-21

4T44, komm. til SKS 5, 303,17: Gik ikke Moses ...]

·2 Mos 6

Not1:5, SKS 19, 18

·2 Mos 6,2

Not9, komm. til SKS 19, 275,28: Abraham, Isaak og ...]

·2 Mos 6,12

NB12, komm. til SKS 22, 235,4: Moses ... duede til ...]

·2 Mos 6,30

NB12, komm. til SKS 22, 235,4: Moses ... duede til ...]

·2 Mos 7-11

DS, komm. til SKS 16, 251,23: Moses ikke blot ...]   +

·2 Mos 7,10-12

TTL, komm. til SKS 5, 405,26: gjorde de Vise i ...]

·2 Mos 7,13

KK, komm. til SKS 18, 363,16: Man maa ogsaa ...]

·2 Mos 7,14-25

4T44, komm. til SKS 5, 304,3: i Din Haand er ...]

·2 Mos 7,14-9

KK, komm. til SKS 18, 362,39: Apostlen vil ...]

·2 Mos 8,15

KK, komm. til SKS 18, 363,16: Man maa ogsaa ...]

·2 Mos 8,19

3T44, komm. til SKS 5, 270,8: seer Guds Finger i ...]   +

·2 Mos 9,16

KK, komm. til SKS 18, 363,32: ...]   +

·2 Mos 10,1-19

BI, komm. til SKS 1, 197,31: Græshopperne ...]

·2 Mos 10,1-20

Brev, komm. til SKS 28, 302,15: Græshopperne i ...]

·2 Mos 10,4-19

OTA, komm. til SKS 8, 176,8: Græshoppernes ...]

·2 Mos 10,21-22

4T44, komm. til SKS 5, 303,22: et Mørke falde ...]

·2 Mos 11-12

NB10, komm. til SKS 21, 296,15: Goethe bemærker ...]

·2 Mos 12,23

EE1, komm. til SKS 2, 49,31: Morderengel ... gaae ...]   +

·2 Mos 12,29

2T44, komm. til SKS 5, 187,29: Pestens Morderengel ...]

·2 Mos 13,2

2T44, komm. til SKS 5, 208,13: 40 Dage gammelt ...]

·2 Mos 13,9

EE2, komm. til SKS 3, 157,22: paa hvis Pande ...]

·2 Mos 13,12

BOA, komm. til SKS 15, 174,2: Adlers Tilsvar]

·2 Mos 13,21-22

3T43, komm. til SKS 5, 99,1: Herren i ...]   +

·2 Mos 14

NB11, komm. til SKS 22, 54,28: Gud siger til Moses: ...]

·2 Mos 14,21-31

EE1, komm. til SKS 2, 37,11: Jødernes Overgang ...]

·2 Mos 15

AA, komm. til SKS 17, 21,17: 40 Aar i Ørkenen ...]

·2 Mos 15,7

OTA, komm. til SKS 8, 369,24: hans fortærende ...]

·2 Mos 15,20

2T44, komm. til SKS 5, 217,30: Prophetinde ...]

·2 Mos 15,22-27

NB16, komm. til SKS 23, 158,26: Dette ...]

·2 Mos 15,22

DS, komm. til SKS 16, 251,23: Moses ikke blot ...]

·2 Mos 16

CT, komm. til SKS 10, 25,20: denne himmelske ...]   +

·2 Mos 16,3

SLV, komm. til SKS 6, 212,21: holde ud med mig ...]   +

·2 Mos 16,4

IC, komm. til SKS 12, 203,9: sammenligner ...]

·2 Mos 17,1-7

3T44, komm. til SKS 5, 246,16: vandrede han i en ...]   +

·2 Mos 17,8-13

FB, komm. til SKS 4, 118,10: holdt hans Høire ...]   +

·2 Mos 17,14

Papir, komm. til SKS 27, 292,9: den Straf ...]

·2 Mos 18,7

EE2, komm. til SKS 3, 297,13: som det hedder ...]

·2 Mos 19

CT, komm. til SKS 10, 21,2: Det var paa Toppen ...]   +

·2 Mos 19,1-22

CT, komm. til SKS 10, 21,2: Det var paa Toppen ...]

·2 Mos 19,3-6

OTA, komm. til SKS 8, 386,34: den gamle Pagts ...]

·2 Mos 19,5-6

SLV, komm. til SKS 6, 234,17: det udvalgte Folk]   +

·2 Mos 19,11

IC, komm. til SKS 12, 88,25: fra Himlens ...]

·2 Mos 19,12-13

FB, komm. til SKS 4, 154,25: Israel nærmede ...]   +

·2 Mos 19,16

DD, komm. til SKS 17, 267,3: tordnede paa Sinai]

·2 Mos 19,17-22

EE, komm. til SKS 18, 41,16: paa Sinai saaes ...]

·2 Mos 19,18-19

PS, komm. til SKS 4, 240,33: Bjerge skjælve ...]

·2 Mos 19,20

EE, komm. til SKS 18, 41,16: Moses besteeg ...]

·2 Mos 19,21

PS, komm. til SKS 4, 236,30: Der var et Folk ...]   +

·2 Mos 20-24

Papir, komm. til SKS 27, 176,23: Hos Mth: viser Chr: ...]

·2 Mos 20

KG, komm. til SKS 9, 109,6: alle de enkelte Bud, ...]   +

·2 Mos 20,1-17

CT, komm. til SKS 10, 21,2: Det var paa Toppen ...]   +

·2 Mos 20,3-17

BI, komm. til SKS 1, 300,21: naar Loven ... da ...]   +

·2 Mos 20,4-5

NB15, komm. til SKS 23, 75,8: det Bud ...]

·2 Mos 20,4

CT, komm. til SKS 10, 314,36: ikke gjøre sig ...]   +

·2 Mos 20,5

EE1, komm. til SKS 2, 149,34: Jehova]   +

·2 Mos 20,6

BI, komm. til SKS 1, 300,21: naar Loven ... da ...]

·2 Mos 20,7

AE, komm. til SKS 7, 37,20: Troens ...]   +

·2 Mos 20,8-11

DD, komm. til SKS 17, 276,22: arbeidede de 6 ...]

·2 Mos 20,8

NB4, komm. til SKS 20, 295,8: komme Sabbathens ...]

·2 Mos 20,12

NB29, komm. til SKS 25, 365,2: at leve længe ...]

·2 Mos 20,13-15

KK, komm. til SKS 18, 369,30: לֹא]

·2 Mos 20,13

Oi7, komm. til SKS 13, 302,8: Guds Villie er: Du ...]

·2 Mos 20,14-15

CC, komm. til SKS 17, 196,2: ne fures ... furasti]

·2 Mos 20,14

NB29, komm. til SKS 25, 314,22: Christendommen som ...]

·2 Mos 20,15

NB15, komm. til SKS 23, 60,7: Tyverie er Synd]   +

·2 Mos 20,17

EE1, komm. til SKS 2, 31,6: begjærer hvad ...]   +

·2 Mos 20,18

AE, komm. til SKS 7, 494,32: i Tordenen]   +

·2 Mos 20,25

NB18, komm. til SKS 23, 288,23: Du skal lade ...]

·2 Mos 21,23-25

KG, komm. til SKS 9, 369,33: Christendommen har ...]   +

·2 Mos 22,21

NB12, komm. til SKS 22, 256,16: det at opæde ...]   +

·2 Mos 22,25

4T43, komm. til SKS 5, 148,32: Driv ikke Aager med ...]

·2 Mos 23,19

EE1, komm. til SKS 2, 314,20: Førstegrøde]

·2 Mos 24

DD, komm. til SKS 17, 267,4: dette historiske ...]   +

·2 Mos 24,15-18

SLV, komm. til SKS 6, 294,11: paa Thronen i ...]

·2 Mos 25-31

Not9, komm. til SKS 19, 262,34: Moses]

·2 Mos 25,17-22

Not1, komm. til SKS 19, 80,33: ...]

·2 Mos 25,18-21

SLV, komm. til SKS 6, 126,2: som Engelen over ...]

·2 Mos 26,33-34

Papir, komm. til SKS 27, 126,24: sit Allerhelligste]   +

·2 Mos 28,36-38

EE2, komm. til SKS 3, 157,22: paa hvis Pande ...]

·2 Mos 30,13

EE1, komm. til SKS 2, 120,1: den (...) hellige ...]   +

·2 Mos 30,16

EE2, komm. til SKS 3, 285,18: Tempelskatten ... i ...]   +

·2 Mos 32,31-32

Not10, komm. til SKS 19, 289,19: Midler var og Moses]

·2 Mos 33,12-19

KK, komm. til SKS 18, 364m,3: det Naadevalg, ...]   +

·2 Mos 33,17-23

4T44, komm. til SKS 5, 304,10: som han bestandig ...]

·2 Mos 33,18

KK, komm. til SKS 18, 362,36: Moses sibi expetit ...]

·2 Mos 33,19

KK:7, SKS 18, 362   +

·2 Mos 33,20-23

EE:13   +

·2 Mos 33,20

PS, komm. til SKS 4, 236,30: Der var et Folk ...]   +

·2 Mos 33,21-23

EE, komm. til SKS 18, 11,9: kun kunne see Ryggen ...]

·2 Mos 33,22-23

4T43, komm. til SKS 5, 125,34: Moses ... kun saae ...]

·2 Mos 33,22

EE:13

·2 Mos 33,23

NB17, komm. til SKS 23, 212,25: Moses saae Ryggen ...]   +

·2 Mos 34

NB23, komm. til SKS 24, 211,13: Da Moses kom ned ...]

·2 Mos 34,6-7

AE, komm. til SKS 7, 369,23: Den hellige Skrift ...]

·2 Mos 34,7

BA, komm. til SKS 4, 376,29: Skriften lærer ...]   +

·2 Mos 34,15

NB8, komm. til SKS 21, 157,26: det gl. ...]

·2 Mos 34,29-30

EE, komm. til SKS 18, 15,34: Ansigt skinnede som ...]   +

·2 Mos 34,33-35

EE, komm. til SKS 18, 16,1: skjulte som Moses ...]

·2 Mos 35,24

KK, komm. til SKS 18, 361,17: ...]