S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·        
·Åb

AE, »Den subjektive Sandhed, ...«, SKS 7, 195   +

·Åb 1,4-8

2T44, komm. til SKS 5, 186,15: Ja og Amen i ...]

·Åb 1,6

KG, komm. til SKS 9, 138,3: et Folk af Konger]   +

·Åb 1,7

3T44, komm. til SKS 5, 277,14: hans Ja og hans Amen]   +

·Åb 1,8

SLV, komm. til SKS 6, 67,7: mit Navn er det ...]   +

·Åb 1,11

Papir, komm. til SKS 27, 311,8: er det Første og ...]

·Åb 1,18

4T44, komm. til SKS 5, 373,34: det Første eller ...]

·Åb 2,4

EE1, komm. til SKS 2, 198,1: min første ...]

·Åb 2,23

EE1, komm. til SKS 2, 173,32: der randsager Nyrer]   +

·Åb 3,3

3T44, komm. til SKS 5, 245,19: kjender Tiden og ...]

·Åb 3,5

EE, komm. til SKS 18, 37,4: Livets-Bog]

·Åb 3,7

YTS, komm. til SKS 11, 258,15: Han, den Hellige]

·Åb 3,14-22

IC, komm. til SKS 12, 248,17: lunkne, hverken ...]

·Åb 3,15-16

2T44, komm. til SKS 5, 200,21: hverken at være ...]   +

·Åb 3,15

SLV, komm. til SKS 6, 163,3: dem, der hverken ere ...]

·Åb 3,16

F, komm. til SKS 4, 489,24: kold eller varm ...]   +

·Åb 3,18

NB32, komm. til SKS 26, 211,15: Guldet luttres i ...]

·Åb 3,20

NB4:142, SKS 20, 353   +

·Åb 4,1

SLV, komm. til SKS 6, 428,10: vise Himlen aaben]   +

·Åb 5,9-10

TS, komm. til SKS 13, 67,16: christeligt ere ...]   +

·Åb 5,10

NB29, komm. til SKS 25, 341,5: det at være ...]

·Åb 5,11

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Åb 6,2

NB2, komm. til SKS 20, 210,7: forudsige, at den ...]

·Åb 6,13

CT, komm. til SKS 10, 269,17: at de engang ...]

·Åb 6,14

4T43, komm. til SKS 5, 169,18: Bjerget vaklende ...]

·Åb 7,3

EE2, komm. til SKS 3, 157,22: paa hvis Pande ...]

·Åb 7,17

3T44, komm. til SKS 5, 260,23: den Gud, der skal ...]   +

·Åb 8,2-9

SLV, komm. til SKS 6, 271,26: Basun-Engelen]   +

·Åb 8,7-11

EE1, komm. til SKS 2, 166,24: Dom-Trompeten]

·Åb 9,5

NB22, komm. til SKS 24, 125,17: Du har dyrekjøbt]

·Åb 10,7

EE2, komm. til SKS 3, 322,12: Guds evige Raad]   +

·Åb 11,6

EE2, komm. til SKS 3, 322,24: Himlen blev lukket]   +

·Åb 12,7

BA, komm. til SKS 4, 354,22: Michael ... havde ...]   +

·Åb 12,9

Not1, komm. til SKS 19, 19,19: ο ...]

·Åb 12,12

NB33, komm. til SKS 26, 301,13: I de ældre ...]

·Åb 13,18

Papir, komm. til SKS 27, 485,7: i Aabenbaringens ...]

·Åb 14,2

AE, komm. til SKS 7, 494,32: i Tordenen]   +

·Åb 14,9

EE2, komm. til SKS 3, 157,22: paa hvis Pande ...]

·Åb 14,13

EE2, komm. til SKS 3, 90,30: Salige ere de ...]   +

·Åb 15,2

Papir, komm. til SKS 27, 485,7: i Aabenbaringens ...]

·Åb 16,15

CT, komm. til SKS 10, 73,17: Den Christne vaager]

·Åb 17,8

CT, komm. til SKS 10, 233,16: faaer sit Navn ...]   +

·Åb 19,7-8

NB30, komm. til SKS 25, 467,13: den Troende er en ...]   +

·Åb 19,13

NB25, komm. til SKS 24, 448,5: Χstus er Ordet]

·Åb 20,1-6

AE, komm. til SKS 7, 366,27: Chiliasme]   +

·Åb 20,15

CT, komm. til SKS 10, 233,16: faaer sit Navn ...]   +

·Åb 21,1

SLV, komm. til SKS 6, 328,28: en ny Himmel ... at ...]

·Åb 21,2

HH, komm. til SKS 18, 138,13: Menighedens ...]

·Åb 21,4-5

4T44, komm. til SKS 5, 378,1: saa gjør han Alt ...]   +

·Åb 21,4

SLV, komm. til SKS 6, 363,5: helbrede al Sygdom ...]   +

·Åb 22,2

AA, komm. til SKS 17, 25,24: Livets Træ]

·Åb 22,4

EE2, komm. til SKS 3, 157,22: paa hvis Pande ...]

·Åb 22,17

NB30, komm. til SKS 25, 467,13: den Troende er en ...]

·Åb 22,18-19

CT, komm. til SKS 10, 304,21: ikke føie Noget ...]   +