S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·ApG

OTA, »Lidelsernes Evangelium. VII«, SKS 8, 419   +

·ApG 1

Papir 29, SKS 27, 80

·ApG 1,1-11

TS, komm. til SKS 13, 79,1: Denne hellige Lectie ...]   +

·ApG 1,1-12

DS, komm. til SKS 16, 243,11: hvad jeg i en ...]

·ApG 1,2

Not1, komm. til SKS 19, 74,7: Χ. og ...]

·ApG 1,3-14

KG, komm. til SKS 9, 248,19: da han foer til ...]

·ApG 1,4

CC, komm. til SKS 17, 145m,2: græce ...]

·ApG 1,5-5

NB30, komm. til SKS 25, 459,15: hans senere Liv]

·ApG 1,5

CC, komm. til SKS 17, 159,29: hostiâ et ...]

·ApG 1,6

Not1:7, SKS 19, 45

·ApG 1,7

F, komm. til SKS 4, 509,24: hvo kjender Tiden ...]   +

·ApG 1,8

TNS, komm. til SKS 14, 147,38: hans ...]   +

·ApG 1,9-11

IC, komm. til SKS 12, 199,20: med Christi Opfart ...]   +

·ApG 1,9-12

IC, komm. til SKS 12, 158,29: opfoer til ...]

·ApG 1,9

EE1, komm. til SKS 2, 59,10: ingen Sky tager bort ...]   +

·ApG 1,10

CT, komm. til SKS 10, 321,17: »de ...]

·ApG 1,12

CC, komm. til SKS 17, 145,20: Hierosolymæ,]

·ApG 1,14

CC, komm. til SKS 17, 145,24: una]   +

·ApG 1,15-20

KG, komm. til SKS 9, 125,27: en Forening af ...]

·ApG 1,15-26

TS, komm. til SKS 13, 107,3: Der sidder tolv ...]   +

·ApG 1,16

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 128   +

·ApG 1,18-19

CC, komm. til SKS 17, 145,31: (Ille igitur ...]

·ApG 1,18

CC, komm. til SKS 17, 145m,7: ...]

·ApG 1,20

Papir, komm. til SKS 27, 80,3: Psl. 69, 26]   +

·ApG 1,24

4T44, komm. til SKS 5, 342,26: Hjertekjender]   +

·ApG 1,25

CC, komm. til SKS 17, 145,13: Joudæa]

·ApG 1,26

NB35, komm. til SKS 26, 384,24: af Apostle fandtes ...]

·ApG 2

Papir 29, SKS 27, 80

·ApG 2,1-11

TS, komm. til SKS 13, 95,1: Denne hellige Lectie ...]   +

·ApG 2,1-13

2T43, komm. til SKS 5, 51,31: alle Engle talte i ...]   +

·ApG 2,3-4

SLV, komm. til SKS 6, 40,14: taler (...) i Tunger]   +

·ApG 2,3

DS, komm. til SKS 16, 170,11: udbrændte til ...]

·ApG 2,4

Papir, komm. til SKS 27, 95,30: det, man anfører: ...]   +

·ApG 2,5

CC, komm. til SKS 17, 145,13: Joudæa]

·ApG 2,12-13

DS, komm. til SKS 16, 153,11: Da Apostlene ...]

·ApG 2,13

TS, komm. til SKS 13, 103,26: de paa ...]   +

·ApG 2,14-36

DS, komm. til SKS 16, 154,6: om Apostelen Peder, ...]

·ApG 2,14

DS, komm. til SKS 16, 154,6: om Apostelen Peder, ...]

·ApG 2,15

DS, komm. til SKS 16, 153,17: Kl 9 om Formiddagen]

·ApG 2,17-21

Papir, komm. til SKS 27, 80,11: Joel 3]

·ApG 2,17

Papir, komm. til SKS 27, 80,11: απο ...]   +

·ApG 2,20

Papir, komm. til SKS 27, 80,14: v. 20 ...]

·ApG 2,21

Papir, komm. til SKS 27, 80,15: v. 21 Rom X, 13]

·ApG 2,22

Not1:7, SKS 19, 41

·ApG 2,23

OTA, komm. til SKS 8, 356,23: Guds Raad til]   +

·ApG 2,24

CC, komm. til SKS 17, 147m,1: ...]   +

·ApG 2,25-28

Papir, komm. til SKS 27, 80,16: Psl. 16, 8]

·ApG 2,25

CC, komm. til SKS 17, 147,10: occeltem]

·ApG 2,26

Papir, komm. til SKS 27, 80,18: v. 26 ...]

·ApG 2,27

YTS, komm. til SKS 11, 258,15: Han, den Hellige]   +

·ApG 2,30-31

2T44, komm. til SKS 5, 209,8: Patriarchernes ...]

·ApG 2,33

Not1:7, SKS 19, 40

·ApG 2,34-35

Papir, komm. til SKS 27, 80,22: Psl. 110, 1]

·ApG 2,34

CC, komm. til SKS 17, 147,8: Davides]   +

·ApG 2,36

Not1:7, SKS 19, 50

·ApG 2,37-41

NB30, komm. til SKS 25, 397,26: Hine 3000 der paa ...]   +

·ApG 2,37

CC, komm. til SKS 17, 147,28: dixerunt ad Petrum]   +

·ApG 2,38

AA, komm. til SKS 17, 35,9: begyndte med: ...]

·ApG 2,41

Oi5, komm. til SKS 13, 231,23: een Apostel paa ...]   +

·ApG 2,42-47

Papir, komm. til SKS 27, 113,13: Olshausen II Deel ...]

·ApG 2,42

SLV, komm. til SKS 6, 166,24: varagtig]

·ApG 2,44-47

NB15, komm. til SKS 23, 14,26: at det er ...]

·ApG 2,44

NB23, komm. til SKS 24, 238,16: anfører han ...]

·ApG 2,47

CC, komm. til SKS 17, 148m,1: ...]

·ApG 3

Papir 29, SKS 27, 80

·ApG 3,1-11

EE, komm. til SKS 18, 54,22: Guld og Sølv ...]

·ApG 3,1-8

KG, komm. til SKS 9, 325,14: Der fortælles om ...]

·ApG 3,2

EE1, komm. til SKS 2, 39,7: som en Betler ved ...]

·ApG 3,6

SLV, komm. til SKS 6, 197,30: en Apostel har sagt ...]   +

·ApG 3,13

CC, komm. til SKS 17, 148,26: Deus Abr:, I. et J.]   +

·ApG 3,14

EE, komm. til SKS 18, 8,18: ikke veed Mere om ...]

·ApG 3,15

Not1:7, SKS 19, 40   +

·ApG 3,16

Papir 94:1, SKS 27, 113   +

·ApG 3,17

NB12:36

·ApG 3,18

Not1:7, SKS 19, 49   +

·ApG 3,21

CC, komm. til SKS 17, 149m,1: Jeg har med Flid ...]   +

·ApG 3,22-23

Papir, komm. til SKS 27, 80,24: Deut: 18, 15.18]

·ApG 3,22

CC, komm. til SKS 17, 149,3: prophetam vobis ...]

·ApG 3,24

CC, komm. til SKS 17, 149,6: Salomone]   +

·ApG 3,25

CC, komm. til SKS 17, 149m,19: ...]

·ApG 3,26

Papir 18, SKS 27, 63

·ApG 4

AA:24   +

·ApG 4,4

CC, komm. til SKS 17, 147,36: millia]

·ApG 4,5-6

CC, komm. til SKS 17, 149,21: Annas]

·ApG 4,10

Not1:7, SKS 19, 50

·ApG 4,12

OTA, komm. til SKS 8, 352,3: han, den Eneste i ...]   +

·ApG 4,16

CC, komm. til SKS 17, 149,37: omnibus]   +

·ApG 4,17

CC, komm. til SKS 17, 150,1: ne cui]

·ApG 4,18

NB19, komm. til SKS 23, 366,26: læser i det N. ...]

·ApG 4,19

OTA, komm. til SKS 8, 425,19: adløde de Gud ...]

·ApG 4,24

CC, komm. til SKS 17, 150,11: sustulerunt]   +

·ApG 4,25-26

Papir, komm. til SKS 27, 80,27: Psl: 2, 1.2]

·ApG 4,25

CC, komm. til SKS 17, 150m,1: ...]

·ApG 4,26

CC, komm. til SKS 17, 150,15: adversus unctum ...]

·ApG 4,27

YTS, komm. til SKS 11, 258,15: Han, den Hellige]   +

·ApG 4,28

OTA, komm. til SKS 8, 356,23: Guds Raad til]

·ApG 4,30

CC, komm. til SKS 17, 150,22: sancti tui filii]

·ApG 4,32-37

NB15, komm. til SKS 23, 14,26: at det er ...]

·ApG 4,32

NB24, komm. til SKS 24, 370,26: Saa vedblev han ...]

·ApG 4,36

CC, komm. til SKS 17, 150,32: Joses]

·ApG 5,1-11

BOA, komm. til SKS 15, 124,6: Den, hvis Fødder ...]   +

·ApG 5,3-4

Not10:9, SKS 19, 294

·ApG 5,3

CC, komm. til SKS 17, 151m,1: ...]   +

·ApG 5,6

CC, komm. til SKS 17, 151m,3: ...]

·ApG 5,9

BI, komm. til SKS 1, 299,12: see deres Fødder ...]   +

·ApG 5,17-42

OTA, komm. til SKS 8, 419,9: i Apostlernes ...]   +

·ApG 5,20

Not1:5, SKS 19, 17

·ApG 5,28

CT, komm. til SKS 10, 298,12: Hans Blod, som ...]

·ApG 5,29

YDR, komm. til SKS 14, 114,46: man bør adlyde ...]   +

·ApG 5,31

Not1:7, SKS 19, 53

·ApG 5,33-39

OTA, komm. til SKS 8, 419,9: i Apostlernes ...]   +

·ApG 5,37

CC, komm. til SKS 17, 151m,7: ...]

·ApG 5,40-41

AE, komm. til SKS 7, 411,27: Apostlene da de ...]   +

·ApG 5,40

NB18, komm. til SKS 23, 301,38: Raadet forbyder ...]

·ApG 6-7

Papir, komm. til SKS 27, 33,33: ...]

·ApG 6,1-6

TNS, komm. til SKS 14, 148,22: Ordinationen ...]   +

·ApG 6,4

IC, komm. til SKS 12, 252,34: Ordets Tjenere]   +

·ApG 6,6

Not1, komm. til SKS 19, 74,7: Χ. og ...]

·ApG 6,8-14

IC, komm. til SKS 12, 240,6: et Ord af Luther i ...]   +

·ApG 6,8-15

TNS, komm. til SKS 14, 148,22: Ordinationen ...]   +

·ApG 6,8-16

NB29, komm. til SKS 25, 323,2: I den Prædiken ...]

·ApG 6,8

Brev, komm. til SKS 28, 335,22: Tegn og underlige ...]

·ApG 6,9

CC, komm. til SKS 17, 151,3: ...]

·ApG 6,14

Papir 4:1, SKS 27, 33   +

·ApG 6,15

NB3, komm. til SKS 20, 277,10: »De saae ...]   +

·ApG 7, 38

AE, komm. til SKS 7, 43,35: det levende Ord]

·ApG 7

Papir 29, SKS 27, 81

·ApG 7,2-53

TNS, komm. til SKS 14, 148,22: Ordinationen ...]   +

·ApG 7,3

Papir, komm. til SKS 27, 81,2: Gen: 12, 1]

·ApG 7,6

Papir, komm. til SKS 27, 225,24: vandre ud fra ...]

·ApG 7,34

Papir, komm. til SKS 27, 81,3: ...]

·ApG 7,35

Papir 7, SKS 27, 39   +

·ApG 7,38

SFV, komm. til SKS 16, 25,7: det levende Ord]   +

·ApG 7,42-43

Papir, komm. til SKS 27, 81,3: Amos 5, 25]

·ApG 7,43

Papir, komm. til SKS 27, 81,5: v. 43. ... i Texten ...]   +

·ApG 7,48

4T44, komm. til SKS 5, 313,27: han boer ikke i et ...]

·ApG 7,49-50

Papir, komm. til SKS 27, 81,14: Es. 66, 1.2]

·ApG 7,53

Not1:5, SKS 19, 17   +

·ApG 7,54-59

NB15, komm. til SKS 23, 12,18: Luther siger ...]

·ApG 7,54-60

Oi4, komm. til SKS 13, 208,10: Apostlenes Tale ...]   +

·ApG 7,55-56

4T44, komm. til SKS 5, 323,12: seer ham og ...]   +

·ApG 7,55

Not1:6, SKS 19, 25   +

·ApG 7,56

4T43, komm. til SKS 5, 140,11: seer Himmelen aaben]   +

·ApG 7,58

4T44, komm. til SKS 5, 329,25: da Stephanus blev ...]   +

·ApG 7,59

CC:1.p   +

·ApG 7,60

NB3, komm. til SKS 20, 278,17: Da han (Stephanus) ...]   +

·ApG 8

Papir 29, SKS 27, 81

·ApG 8,1-3

4T44, komm. til SKS 5, 329,9: i hans Vildfarelse]   +

·ApG 8,2

Not1:5, SKS 19, 17

·ApG 8,9-13

DD, komm. til SKS 17, 253,29: Simon Magus]

·ApG 8,9-24

CT, komm. til SKS 10, 76,35: hiin Simon ...]   +

·ApG 8,9-25

KK, komm. til SKS 18, 347,17: b.) ...]

·ApG 8,19

CT, komm. til SKS 10, 147,20: En for Penge vilde ...]

·ApG 8,22

3T44, komm. til SKS 5, 259,19: det menneskelige ...]

·ApG 8,32-33

Papir, komm. til SKS 27, 81,16: Es. 53, 7.8]   +

·ApG 8,32

3T43, komm. til SKS 5, 73,27: da er Kjerligheden ...]   +

·ApG 8,35

Not1:7, SKS 19, 50

·ApG 9

NB2, komm. til SKS 20, 221,17: Sæt Stephanus ...]

·ApG 9,1-19

3T43, komm. til SKS 5, 88,20: en Jøde, der var ...]   +

·ApG 9,1-22

NB18, komm. til SKS 23, 287,26: Formel for ...]

·ApG 9,1-2

4T44, komm. til SKS 5, 329,30: Saulus af Synedriet ...]

·ApG 9,1-9

AE, komm. til SKS 7, 169,35: Pauli Omvendelse ...]   +

·ApG 9,3-19

NB10, komm. til SKS 21, 298,14: Apostlene vare ...]

·ApG 9,3-6

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·ApG 9,4

NB11, komm. til SKS 22, 100,22: Saul, Saul, hvi ...]

·ApG 9,7

EE:23

·ApG 9,8

Papir 96:2   +

·ApG 9,10-19

BOA, komm. til SKS 15, 225,30: et Guds Redskab]   +

·ApG 9,11

Not1:5, SKS 19, 20

·ApG 9,15-16

3T43, komm. til SKS 5, 93,36: udvalgte Redskab]   +

·ApG 9,15

Papir, komm. til SKS 27, 253,33: Guds udvalgte ...]

·ApG 9,16

Oi6, komm. til SKS 13, 257,21: naar en Apostel i ...]   +

·ApG 9,20

Papir, komm. til SKS 27, 253,26: i Jødernes ...]

·ApG 9,36-39

NB23, komm. til SKS 24, 237,21: Scriver tager ...]

·ApG 10,3

Not1:5, SKS 19, 17   +

·ApG 10,9-16

Papir, komm. til SKS 27, 113,14: hvorledes forenes ...]

·ApG 10,10-21

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·ApG 10,11-16

Papir 94:1, SKS 27, 113

·ApG 10,11

SLV, komm. til SKS 6, 428,10: vise Himlen aaben]   +

·ApG 10,34

4T43, komm. til SKS 5, 143,12: ofte indskærpes ...]   +

·ApG 10,38

Not1:7, SKS 19, 41   +

·ApG 10,40-43

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·ApG 10,42-48

NB18, komm. til SKS 23, 263,22: En Bemærkning ...]

·ApG 10,42

NB29, komm. til SKS 25, 309,34: Christeligt hedder ...]   +

·ApG 10,43

Not1:8, SKS 19, 59

·ApG 10,44-45

TS, komm. til SKS 13, 102,32: den bringer ...]   +

·ApG 11,23

TTL, komm. til SKS 5, 413,23: afmatte Forsættet]

·ApG 11,26

OTA, komm. til SKS 8, 319,21: Christne]   +

·ApG 12,1-17

Oi4, komm. til SKS 13, 208,10: Apostlenes Tale ...]

·ApG 12,2-3

NB18, komm. til SKS 23, 301,35: Saa bliver Petrus ...]

·ApG 12,2

KG, komm. til SKS 9, 125,27: en Forening af ...]   +

·ApG 12,6

Papir 6   +

·ApG 12,7

Not1:5, SKS 19, 17

·ApG 12,9

Not1:9, SKS 19, 83

·ApG 12,13-14

NB4, komm. til SKS 20, 296,18: Act: 12, 14. Den ...]

·ApG 12,14

NB4:19   +

·ApG 13,1-21

4T44, komm. til SKS 5, 323,30: ved sin Afreise ...]

·ApG 13,4

Papir 6   +

·ApG 13,10

YDR, komm. til SKS 14, 113,8: Djævelens Barn]

·ApG 13,34-37

Not1:7, SKS 19, 40

·ApG 13,35

Papir 29, SKS 27, 80   +

·ApG 13,38-39

Papir, komm. til SKS 27, 94,5: Dette Udtryk bruges ...]

·ApG 13,48

KK:7, SKS 18, 364   +

·ApG 13,50

Papir 6

·ApG 14,1-7.11-20

Oi4, komm. til SKS 13, 208,10: Apostlenes Tale ...]

·ApG 14,1

Papir 6

·ApG 14,3

PS, komm. til SKS 4, 278,8: med mange Tegn ...]   +

·ApG 14,10

Papir 6

·ApG 14,11-18

4T44, komm. til SKS 5, 322,22: at være hilset ...]

·ApG 14,13

Papir 6

·ApG 14,14-18

Papir, komm. til SKS 27, 253,27: i Hedningernes ...]

·ApG 14,15

KG, komm. til SKS 9, 151,25: den levende Gud]   +

·ApG 14,16

CT, komm. til SKS 10, 57,33: gaaer saa sin egen ...]   +

·ApG 14,17

3T43, komm. til SKS 5, 94,25: lader sig ikke uden ...]   +

·ApG 14,22

4T44, komm. til SKS 5, 321,3: Ingen uden Lidelse ...]   +

·ApG 14,26

Papir 6   +

·ApG 15

Not1:2.d   +

·ApG 15,1-30

NB13, komm. til SKS 22, 300,4: hvorvidt Χstd. ...]

·ApG 15,7

NB18, komm. til SKS 23, 321,17: ikke forskudt, men ...]

·ApG 15,8

IC, komm. til SKS 12, 55,35: røber et saa ...]   +

·ApG 15,12

NB23, komm. til SKS 24, 250,4: En Apostel formaaer ...]

·ApG 15,20

Papir 6

·ApG 16,3

Not1, komm. til SKS 19, 11,14: ...]

·ApG 16,9-10

NB3, komm. til SKS 20, 265,35: Pauli Omvendelse ...]

·ApG 16,9-40

Papir, komm. til SKS 27, 245,31: Han længes ...]

·ApG 16,16-40

Oi4, komm. til SKS 13, 208,10: Apostlenes Tale ...]

·ApG 16,22

NB12, komm. til SKS 22, 176m,3: Paulus (...) blev ...]   +

·ApG 16,23-24

3T44, komm. til SKS 5, 258,32: Naar han selv ...]

·ApG 16,23-40

NB12, komm. til SKS 22, 176,10: Apostelen Paulus ...]

·ApG 17, 24

Not1:9, SKS 19, 77

·ApG 17,4

Papir 6

·ApG 17,6

Papir 6

·ApG 17,16-33

3T43, komm. til SKS 5, 90,14: Hyldede de Vise hans ...]

·ApG 17,17

OTA, komm. til SKS 8, 332,32: paa Torvet for at ...]   +

·ApG 17,18

Not1:5, SKS 19, 19   +

·ApG 17,20-24

Not1:9, SKS 19, 77

·ApG 17,21

BI, komm. til SKS 1, 80,30: nyfigne Athen]

·ApG 17,22-23

PS, komm. til SKS 4, 249,21: Ved at udsige ...]

·ApG 17,22-31

Papir, komm. til SKS 27, 112,22: Schleiermacher ...]

·ApG 17,22-34

Papir, komm. til SKS 27, 299,1: benyttet Vers af ...]   +

·ApG 17,23

BOA, komm. til SKS 15, 230,32: Paa Formen, det ...]   +

·ApG 17,24-27

BA, komm. til SKS 4, 389,33: Bestemmelse af Gud ...]   +

·ApG 17,24-29

Not1:2, SKS 19, 9

·ApG 17,24

4T44, komm. til SKS 5, 313,30: at Gud ikke boer i ...]   +

·ApG 17,25

Not1:9, SKS 19, 77

·ApG 17,26

Not1:6, SKS 19, 23   +

·ApG 17,27-28

CT, komm. til SKS 10, 72,6: uendelig fjernt fra ...]   +

·ApG 17,27

2T44, komm. til SKS 5, 201,13: intetsteds er langt ...]   +

·ApG 17,28-29

OTA, komm. til SKS 8, 241,29: i Slægt med ...]   +

·ApG 17,28

4T43, komm. til SKS 5, 137,19: i hvem Du dog ...]   +

·ApG 17,29

KG, komm. til SKS 9, 69,33: Læren om ...]   +

·ApG 17,31

Not1:6, SKS 19, 28   +

·ApG 17,32

Not1:6, SKS 19, 30

·ApG 17,34

Not1, komm. til SKS 19, 78,40: Dionysius Aeropagita]   +

·ApG 18,1-17

Papir, komm. til SKS 27, 300,3: den Menighed, der ...]

·ApG 18,1-18

Papir, komm. til SKS 27, 171,1: I Almindelighed ...]

·ApG 18,2

Papir 6, SKS 27, 37

·ApG 18,3

TSA, komm. til SKS 11, 98,7: hans Arbeide som ...]   +

·ApG 18,7

Papir 6, SKS 27, 37

·ApG 18,12-17

Oi4, komm. til SKS 13, 208,10: Apostlenes Tale ...]

·ApG 19,11-12

EE2, komm. til SKS 3, 99,12: drage om og gjøre ...]   +

·ApG 19,12

Papir 6, SKS 27, 37   +

·ApG 19,22

Papir 247.1

·ApG 19,23-40

Oi4, komm. til SKS 13, 208,10: Apostlenes Tale ...]

·ApG 19,35

Papir 6, SKS 27, 37

·ApG 19,36

Papir 6, SKS 27, 37   +

·ApG 20,2-4

Not1:9, SKS 19, 82

·ApG 20,4

KK:7, SKS 18, 371   +

·ApG 20,7-12

NB23, komm. til SKS 24, 250,4: En Apostel formaaer ...]

·ApG 20,9

AE, komm. til SKS 7, 409,20: Jøden, der faldt ...]

·ApG 20,10

Not1:5, SKS 19, 19

·ApG 20,15

Papir 6   +

·ApG 20,28

NB17, komm. til SKS 23, 200,31: Steder, hvoraf man ...]

·ApG 20,33-34

OTA, komm. til SKS 8, 296,12: foretrak han at ...]   +

·ApG 20,35

FB, komm. til SKS 4, 193,2: bedre at give end at ...]   +

·ApG 21,17-26

Papir, komm. til SKS 27, 93,15: Exempler paa en ...]

·ApG 21,27-28,31

Oi4, komm. til SKS 13, 208,10: Apostlenes Tale ...]

·ApG 22,1-21

3T43, komm. til SKS 5, 88,20: en Jøde, der var ...]

·ApG 22,1-24

3T43, komm. til SKS 5, 88,9: en Oprører, der ...]

·ApG 22,3

4T44, komm. til SKS 5, 330,4: meente Saulus, at ...]   +

·ApG 22,4-16

Papir, komm. til SKS 27, 245,34: den Herre ... der ...]

·ApG 22,4-5

4T44, komm. til SKS 5, 329,30: Saulus af Synedriet ...]

·ApG 22,5

4T44, komm. til SKS 5, 329,34: førte dem fangne ...]   +

·ApG 22,15

Papir, komm. til SKS 27, 298,29: hvis Vidne han er]

·ApG 22,17

Papir, komm. til SKS 27, 298,18: haver været ...]

·ApG 22,22-28

3T44, komm. til SKS 5, 258,32: Naar han selv ...]   +

·ApG 22,22-30

OTA, komm. til SKS 8, 221,13: Paulus sagde: ...]

·ApG 22,24-29

NB12, komm. til SKS 22, 176m,3: Paulus (...) blev ...]   +

·ApG 22,25

CC:1, SKS 17, 151

·ApG 23,1-10

3T43, komm. til SKS 5, 88,9: en Oprører, der ...]   +

·ApG 23,3

CC:1, SKS 17, 151

·ApG 23,6-8

NB29, komm. til SKS 25, 364,8: havde Jøden ...]

·ApG 23,23

CC:1, SKS 17, 151

·ApG 24

Papir, komm. til SKS 27, 655,10: vidnede Paulus for ...]

·ApG 24,1-21

OTA, komm. til SKS 8, 221,13: Paulus sagde: ...]

·ApG 24,9

CC, komm. til SKS 17, 152m,1: ...]

·ApG 24,10-21

Papir, komm. til SKS 27, 253,25: han vidnede for ...]

·ApG 24,14

Papir, komm. til SKS 27, 688,32: en Sect, hvad den ...]

·ApG 24,15

CT, komm. til SKS 10, 211,2: De Dødes ...]   +

·ApG 24,22-26

CT, komm. til SKS 10, 214,26: blev Felix bange ...]

·ApG 24,22

OTA, komm. til SKS 8, 221,13: Paulus sagde: ...]

·ApG 24,24

CC, komm. til SKS 17, 152,29: Drysilla]

·ApG 24,25

OTA, komm. til SKS 8, 121,17: beleilige Tid]

·ApG 24,27

CC, komm. til SKS 17, 152m,5: ...]

·ApG 25-26

3T43, komm. til SKS 5, 88,3: der levede Apostelen ...]

·ApG 25,9

CC, komm. til SKS 17, 153,15: respondit]

·ApG 25,10

CC, komm. til SKS 17, 153,17: coram tribunali]

·ApG 25,21

CC, komm. til SKS 17, 153,37: cognitionem ...]   +

·ApG 25,23-26

NB12, komm. til SKS 22, 182,8: »da Paulus ...]   +

·ApG 26, 1-32

LA, komm. til SKS 8, 64,31: hiin Kong Agrippa, ...]

·ApG 26

Papir, komm. til SKS 27, 253,25: han vidnede for ...]   +

·ApG 26,1-32

3T44, komm. til SKS 5, 258,10: han syntes ...]   +

·ApG 26,2-29

OTA, komm. til SKS 8, 426,8: Paulus dømmer ...]

·ApG 26,2

CC, komm. til SKS 17, 154,17: qui ad te hodie ...]

·ApG 26,3

CC, komm. til SKS 17, 154,18: Quare rogo te]

·ApG 26,11

CC:1, SKS 17, 151   +

·ApG 26,13

CC, komm. til SKS 17, 154,34: via]

·ApG 26,14

4T44, komm. til SKS 5, 329,6: stampede mod Braaden]   +

·ApG 26,16

CC, komm. til SKS 17, 155,6: quæ tibi ostendam]

·ApG 26,18

Not1:5, SKS 19, 19   +

·ApG 26,23

CC, komm. til SKS 17, 155,16: Moses.]   +

·ApG 26,24-25

AE, komm. til SKS 7, 400,11: en Mands Rasen]

·ApG 26,24

BN, komm. til SKS 16, 115,4: blive rasende over ...]

·ApG 26,26

CC, komm. til SKS 17, 155,20: omnibus]   +

·ApG 26,27

CC, komm. til SKS 17, 155,22: prophetis.]

·ApG 26,28-29

NB6, komm. til SKS 21, 64,34: naar Biskop Mynster ...]

·ApG 26,29

4T44, komm. til SKS 5, 330,15: For Agrippa ... i ...]   +

·ApG 27-28

3T43, komm. til SKS 5, 88,3: der levede Apostelen ...]

·ApG 27

3T43, komm. til SKS 5, 75,20: Der seilede ...]   +

·ApG 27,1

Papir 6   +

·ApG 27,2

CC, komm. til SKS 17, 155,33: navem Adramutenam]

·ApG 27,4

CC, komm. til SKS 17, 155,37: ob ventum infestum]

·ApG 27,5

CC, komm. til SKS 17, 156,1: Muram]

·ApG 27,6

CC, komm. til SKS 17, 156,2: Ubi cum]   +

·ApG 27,8

CC, komm. til SKS 17, 156,7: urbs Lasaea]

·ApG 27,9

CC, komm. til SKS 17, 156m,1: ...]

·ApG 27,12

CC, komm. til SKS 17, 156,14: portum]   +

·ApG 27,13-44

NB31, komm. til SKS 26, 60,26: Storm, Havsnød, ...]

·ApG 27,13

Papir, komm. til SKS 27, 77,20: ...]

·ApG 27,15

CC, komm. til SKS 17, 156,18: vento]

·ApG 27,16

CC, komm. til SKS 17, 156,19: Insulam vero ...]

·ApG 27,18

CC, komm. til SKS 17, 156m,12: ...]

·ApG 27,21

CC, komm. til SKS 17, 156,27: opportebat]   +

·ApG 27,22

CC, komm. til SKS 17, 156,29: animarum nostrarum]

·ApG 27,24

CC, komm. til SKS 17, 156,31: opportet te]

·ApG 27,33-34

JJ, komm. til SKS 18, 181,26: Da Paulus ...]

·ApG 27,34

NB9, komm. til SKS 21, 217,9: krumme et Haar paa ...]

·ApG 27,40

CC, komm. til SKS 17, 157m,1: ...]

·ApG 28,3

CC, komm. til SKS 17, 157m,5: ...]   +

·ApG 28,6

CC, komm. til SKS 17, 157m,12: ...]

·ApG 28,14-31

Papir, komm. til SKS 27, 245,17: Det er fra sit ...]

·ApG 28,16

3T43, komm. til SKS 5, 88,3: der levede Apostelen ...]

·ApG 28,21-22

3T43, komm. til SKS 5, 88,5: ukjendt af Alle]

·ApG 28,23

3T43, komm. til SKS 5, 88,6: en Lære ...]

·ApG 28,30-31

3T43, komm. til SKS 5, 88,3: der levede Apostelen ...]