S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Ef

HH:32   +

·Ef 1-5

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 67

·Ef 1,4-5-11

Not1:8, SKS 19, 67

·Ef 1,4

EE, komm. til SKS 18, 25,17: haver elsket Dig ...]   +

·Ef 1,5

BA, komm. til SKS 4, 366,28: Prædestination]   +

·Ef 1,7

CT, komm. til SKS 10, 299,25: Forløseren]   +

·Ef 1,8

Papir 15   +

·Ef 1,9-12

OTA, komm. til SKS 8, 356,23: Guds Raad til]

·Ef 1,9

OTA, komm. til SKS 8, 367,12: Guds Hemmeligheder]   +

·Ef 1,10

EE1, komm. til SKS 2, 142,25: Christus kom i ...]   +

·Ef 1,11

Not1:7, SKS 19, 38

·Ef 1,12

Papir 15   +

·Ef 1,13-17

Not1:7, SKS 19, 54

·Ef 1,13

Not1:7, SKS 19, 51   +

·Ef 1,14

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Ef 1,15

Papir 15, SKS 27, 54   +

·Ef 1,17

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Ef 1,18-19

Not1:2, SKS 19, 9

·Ef 1,18

Papir 15, SKS 27, 54   +

·Ef 1,19

Not1:8, SKS 19, 61

·Ef 1,20

HH, komm. til SKS 18, 140,17: Χstus sidder ...]   +

·Ef 1,21

IC, komm. til SKS 12, 156,12: blandt alle ...]   +

·Ef 1,22

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Ef 2, 1-3

Not11, komm. til SKS 19, 355,35: Villien vedbliver ...]

·Ef 2,

Papir 15, SKS 27, 58

·Ef 2,1-10

NB20, komm. til SKS 23, 444,5: frelses ene og ...]   +

·Ef 2,1

Papir, komm. til SKS 27, 57,7: v. 8. ...]

·Ef 2,2

Not1:5, SKS 19, 19   +

·Ef 2,3

EE2, komm. til SKS 3, 56,3: Kjødet ... er det ...]   +

·Ef 2,4-7

Not1:7, SKS 19, 52

·Ef 2,4

Not1:7, SKS 19, 38

·Ef 2,5-15

Not1:8, SKS 19, 61

·Ef 2,5

Papir 15, SKS 27, 57   +

·Ef 2,7-8

Not1:7, SKS 19, 38

·Ef 2,7

Not1:7, SKS 19, 52   +

·Ef 2,8-9

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod Gjernings ...]   +

·Ef 2,8

Not1:8, SKS 19, 59   +

·Ef 2,9

Papir, komm. til SKS 27, 57,13: v. 10. ...]

·Ef 2,10

Not1:8, SKS 19, 62   +

·Ef 2,11

Papir 15, SKS 27, 57   +

·Ef 2,12

TTL, komm. til SKS 5, 448,28: uden Gud i Verden]   +

·Ef 2,14-15

KG, komm. til SKS 9, 83,7: Mellemvæg]

·Ef 2,14-18

OTA, komm. til SKS 8, 345,32: Forligelsen med Gud]

·Ef 2,14

Papir 15, SKS 27, 58

·Ef 2,15-16

NB22, komm. til SKS 24, 153,18: opfylde Loven ...]

·Ef 2,15

Papir 15, SKS 27, 58   +

·Ef 2,16

Not1:7, SKS 19, 53   +

·Ef 2,17

Papir, komm. til SKS 27, 59,21: enten maa man med ...]   +

·Ef 2,18

Not1:7, SKS 19, 53   +

·Ef 2,19-22

OTA, komm. til SKS 8, 366,27: den guddommelige ...]

·Ef 2,19

BI, komm. til SKS 1, 285,15: en Fremmed og ...]   +

·Ef 2,21

Papir, komm. til SKS 27, 58,17: v. 21. εν ...]   +

·Ef 3,1

3T43, komm. til SKS 5, 88,4: der skrev han det ...]   +

·Ef 3,2-4

3T43, komm. til SKS 5, 88,7: ham meddeelt ved en ...]

·Ef 3,2

Papir 15, SKS 27, 58   +

·Ef 3,3-7

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Ef 3,3

Not1:8, SKS 19, 67   +

·Ef 3,4-5

Not9, komm. til SKS 19, 269,38: Guds evige ...]

·Ef 3,4

Papir 15, SKS 27, 59   +

·Ef 3,5

Papir 15, SKS 27, 59   +

·Ef 3,6

Papir 15, SKS 27, 59   +

·Ef 3,8

TS, komm. til SKS 13, 42,1: den af Alle ...]   +

·Ef 3,9

DD, komm. til SKS 17, 216,13: Sandheden er ...]   +

·Ef 3,10

Not1:5, SKS 19, 17   +

·Ef 3,11

IC, komm. til SKS 12, 217,11: fra Evighed blev ...]   +

·Ef 3,12

Not1:7, SKS 19, 53

·Ef 3,13-21

3T43, »Bekræftelsen i det ...«

·Ef 3,13

3T43, komm. til SKS 5, 89,22: derfor beder jeg ...]   +

·Ef 3,14-15

HH, komm. til SKS 18, 134,33: Skriften siger ...]   +

·Ef 3,15

3T43, komm. til SKS 5, 104,8: af hvem al ...]   +

·Ef 3,16-17

IC, komm. til SKS 12, 224,5: den christelige ...]

·Ef 3,16-19

Not1:7, SKS 19, 54

·Ef 3,16

3T43, komm. til SKS 5, 87,1: Bekræftelsen i det ...]   +

·Ef 3,17

CT, komm. til SKS 10, 244,2: Hjerte, hvor Troen ...]   +

·Ef 3,18

Papir 15, SKS 27, 59   +

·Ef 3,19

BI, komm. til SKS 1, 107,5: Deelagtighed i en ...]   +

·Ef 3,20

3T43, komm. til SKS 5, 87,3: Din Overflod er ...]

·Ef 4,2-3

NB10, komm. til SKS 21, 321,10: Sagtmodighed der ...]

·Ef 4,3

Not1, komm. til SKS 19, 71,31: bevarer Troens ...]

·Ef 4,4

Not1:8, SKS 19, 66

·Ef 4,5-13

Not1:8, SKS 19, 72

·Ef 4,5-6

Not1:2.b

·Ef 4,6

Not11, komm. til SKS 19, 350,27: hvad Paulus ...]

·Ef 4,7

Not1:8, SKS 19, 72

·Ef 4,8

Not1:7, SKS 19, 40

·Ef 4,9

3T44, komm. til SKS 5, 272,9: lave Egne]   +

·Ef 4,11-16

BI, komm. til SKS 1, 265,32: Menigheden ...]

·Ef 4,11

NB17, komm. til SKS 23, 200,35: hiint Sted, at Gud ...]

·Ef 4,13

BI, komm. til SKS 1, 135,7: det fuldvoxne ...]   +

·Ef 4,14

OTA, komm. til SKS 8, 173,16: omtumlet af enhver ...]   +

·Ef 4,15-16

Not1:8, SKS 19, 72

·Ef 4,16

Papir 15, SKS 27, 60   +

·Ef 4,19

BA, »Caput III«, SKS 4, 397   +

·Ef 4,22-24

NB26, komm. til SKS 25, 113,7: være i ...]

·Ef 4,22

EE1, komm. til SKS 2, 331,31: afføre sig det ...]   +

·Ef 4,23-24

Not5, komm. til SKS 19, 177,11: ved det chr. ...]

·Ef 4,24

BI, komm. til SKS 1, 135,8: skabt efter Gud i ...]   +

·Ef 4,25

SLV, komm. til SKS 6, 215,19: den Pligt at tale ...]

·Ef 4,26

4T43, komm. til SKS 5, 141,13: ikke lade Solen ...]   +

·Ef 4,28

NB15, komm. til SKS 23, 60,7: Tyverie er Synd]

·Ef 4,29

KG, komm. til SKS 9, 213,11: Et af de ...]

·Ef 4,30

4T43, komm. til SKS 5, 146,31: bedrøve Aanden]   +

·Ef 4,31-32

NB11, komm. til SKS 22, 50,9: han tør ikke ...]

·Ef 5

SLV, komm. til SKS 6, 155,6: At tale om Pligt til ...]

·Ef 5,1-2

KG, komm. til SKS 9, 12,8: som gav Dig selv hen ...]

·Ef 5,1

NB3, komm. til SKS 20, 253,7: Discipelen ligne ham]

·Ef 5,2

Not1:7, SKS 19, 53   +

·Ef 5,4

Papir 15, SKS 27, 60   +

·Ef 5,5

Not1:8, SKS 19, 62

·Ef 5,8

Not1:7, SKS 19, 54   +

·Ef 5,14

Not6, komm. til SKS 19, 202,30: »Vaagner ...]

·Ef 5,15-16

FB, komm. til SKS 4, 135,9: kjøber han hvert ...]

·Ef 5,15-17

SLV, komm. til SKS 6, 215,23: en Pligt, som byder ...]

·Ef 5,15-21

PS, komm. til SKS 4, 304,3: et ikke ubekjendt ...]   +

·Ef 5,16

HH, komm. til SKS 18, 135,30: det beleilige ...]   +

·Ef 5,18

Papir 15, SKS 27, 60   +

·Ef 5,20

OTA, komm. til SKS 8, 127,11: en Apostel jo ...]   +

·Ef 5,21-24

2T44, komm. til SKS 5, 217,31: den folkelige ...]

·Ef 5,22-23

EE2, komm. til SKS 3, 94,18: Kirken forkynder ...]   +

·Ef 5,22-24

EE2, komm. til SKS 3, 58,27: til hende ... sin ...]   +

·Ef 5,22

TTL, komm. til SKS 5, 421,3: den Mand, De ...]

·Ef 5,23

Not1:8, SKS 19, 72

·Ef 5,25-29

TTL, komm. til SKS 5, 419,1: Brudevielse]   +

·Ef 5,25-31

EE2, komm. til SKS 3, 75,31: de hellige Ord ...]   +

·Ef 5,28

NB4, komm. til SKS 20, 307,12: Eph: 5, 20: hvo ...]

·Ef 5,30

BI, komm. til SKS 1, 265,32: Menigheden ...]   +

·Ef 5,31

EE2, komm. til SKS 3, 296,13: staaer i Skriften ...]   +

·Ef 6

NB23:52, SKS 24, 236

·Ef 6,2-3

NB8, komm. til SKS 21, 167,11: jo frommere, jo ...]   +

·Ef 6,2

BI, komm. til SKS 1, 300,21: naar Loven ... da ...]

·Ef 6,4

4T44, komm. til SKS 5, 367,28: opdrages i Herrens ...]

·Ef 6,5

TTL, komm. til SKS 5, 443,13: samme Troskab i ...]   +

·Ef 6,8

Not1:6, SKS 19, 27

·Ef 6,9

4T43, komm. til SKS 5, 143,12: ofte indskærpes ...]   +

·Ef 6,10-12

BB, komm. til SKS 17, 106,24: Christd: (...) en ...]   +

·Ef 6,10-17

NB23, komm. til SKS 24, 236,2: I Prædiken ...]

·Ef 6,10

Not1:8, SKS 19, 68   +

·Ef 6,11-16

Not1:5, SKS 19, 20

·Ef 6,11-18

3T43, komm. til SKS 5, 78,17: Aandens Vaaben]

·Ef 6,11

EE1, komm. til SKS 2, 102,32: snedige Anløb]   +

·Ef 6,12-17

NB3, komm. til SKS 20, 253,17: Krigens Insignier]

·Ef 6,12

PS, komm. til SKS 4, 303,29: den lykkelige ...]   +

2T43, komm. til SKS 5, 50,14: hiin aandelige ...]

4T43, komm. til SKS 5, 145,15: med Kjød og Blod ...]

OTA, komm. til SKS 8, 327,31: Kjød og Blod]

KG, komm. til SKS 9, 65,33: Kjød og Blod]

CT, komm. til SKS 10, 119,24: Kjød og Blods]

SD, komm. til SKS 11, 196,8: Kjød og Blods ...]

IC, komm. til SKS 12, 198,7: en allerede her i ...]

TAF, komm. til SKS 12, 296,26: hvad Luther siger ...]

TS, komm. til SKS 13, 59,35: Kjød og Blod]

TS, komm. til SKS 13, 80,28: »da ...]

TS, komm. til SKS 13, 96,13: denne Aand, som ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 260,18: Den oprindelige ...]

BOA, komm. til SKS 15, 104,14: Forfatterens ...]

DS, komm. til SKS 16, 158,31: Alt, hvad der er ...]

DS, komm. til SKS 16, 234,8: Kjød og Blod]

DS, komm. til SKS 16, 250,18: Christendommen ...]

BB, komm. til SKS 17, 106,24: Christd: (...) en ...]

Not1:5, SKS 19, 19

Not1:9, SKS 19, 85

NB4, komm. til SKS 20, 366,11: Eph: Vi have ...]

NB11, komm. til SKS 22, 48,25: Kjød og Blod]

NB11, komm. til SKS 22, 91,30: Kjød og Blod]

NB11, komm. til SKS 22, 103,23: Kjød og Blod]

NB18, komm. til SKS 23, 288,31: Kjød og Blod]

NB18, komm. til SKS 23, 321,12: Kjød og Blod]

NB19, komm. til SKS 23, 337,29: Kjød og Blod]

NB20, komm. til SKS 23, 413m,20: Kjød og Blod]

NB22, komm. til SKS 24, 107,8: Kjød og Blod]

NB25, komm. til SKS 24, 506,11: Kjød og Blod]

NB27, komm. til SKS 25, 129,18: Kjød og Blod]

NB28, komm. til SKS 25, 221,12: Kjød og Blod]

NB28, komm. til SKS 25, 281,14: Apostelen siger ...]

NB29, komm. til SKS 25, 313,16: Kjød og Blod]

NB30, komm. til SKS 25, 453,14: triumpherende]

NB30, komm. til SKS 25, 481,6: Kjød og Blod]

NB32, komm. til SKS 26, 156,14: Kjød og Blod ...]

NB32, komm. til SKS 26, 215,27: Apostelen taler om ...]

NB33, komm. til SKS 26, 283,8: Kjød og Blod]

NB34, komm. til SKS 26, 336,13: Kjød og Blod]

NB35, komm. til SKS 26, 401,25: Kamp og Strid ...]

Papir, komm. til SKS 27, 173,29: seirede ogsaa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 301,31: ikke ...]

Papir, komm. til SKS 27, 534,26: den bestaaende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 608,29: Kjød og Blod]

·Ef 6,13

3T43, komm. til SKS 5, 80,16: paa Dommens Dag ...]   +

·Ef 6,14

OTA, komm. til SKS 8, 214,5: omgjordede om ...]

·Ef 6,15

NB20, komm. til SKS 23, 482,11: Fredens Evangelium ...]

·Ef 6,16

NB33, komm. til SKS 26, 301,13: I de ældre ...]

·Ef 6,19-20

3T43, komm. til SKS 5, 75,17: al apostolisk Tale ...]