S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Es

JJ, komm. til SKS 18, 303,10: Esaias 46 (...) ...]   +

·Es 1,4

OTA, komm. til SKS 8, 368,27: vee Eder]

·Es 1,9

KK, komm. til SKS 18, 365,22: Sermo est ...]   +

·Es 1,18

TAF, komm. til SKS 12, 299,5: hvad der var ...]

·Es 2,2

Not1:7, SKS 19, 46   +

·Es 2,3

CT, komm. til SKS 10, 178,8: gaae op i Herrens ...]

·Es 2,8

NB4, komm. til SKS 20, 340,2: Hedning – ...]

·Es 3,1-15

EE2, komm. til SKS 3, 322,3: det udvalgte Folks ...]

·Es 3,4-5

SFV, komm. til SKS 16, 45,21: en af de gamle ...]   +

·Es 3,4

SFV, komm. til SKS 16, 45,21: en af de gamle ...]   +

·Es 3,21

SLV, komm. til SKS 6, 71,10: Ring i Næsen]   +

·Es 6,2-3

Not1, komm. til SKS 19, 80,33: ...]

·Es 6,5-13

OTA, komm. til SKS 8, 368,22: den jødiske ...]

·Es 6,5

JJ, komm. til SKS 18, 215,19: Frygt og Bæven]

·Es 6,10

KK:7, SKS 18, 364   +

·Es 7,14

NB15, komm. til SKS 23, 38,35: Propheten talte om ...]

·Es 8,3

2T44, komm. til SKS 5, 217,30: Prophetinde ...]

·Es 8,14

KK, komm. til SKS 18, 365,28: hæc verba ...]   +

·Es 8,23-9

NB30, komm. til SKS 25, 392,8: denne Messias ikke ...]   +

·Es 9,5

SLV, komm. til SKS 6, 116,29: det er et Vidunder, ...]

·Es 9,6

Not1:7.b   +

·Es 10,21

NB20, komm. til SKS 23, 448,14: Vældig]

·Es 10,22

KK, komm. til SKS 18, 365,10: Non loquitur ...]   +

·Es 11

4T43, komm. til SKS 5, 130,10: Da skulde Lammet ...]   +

·Es 11,1

KK:7, SKS 18, 370   +

·Es 11,6

KK, komm. til SKS 18, 370,22: Es: 11, 10. ...]   +

·Es 11,8

Not1, komm. til SKS 19, 48m,6: Basiliskens Hule]

·Es 11,9

Not1:7, SKS 19, 46   +

·Es 11,10

KK:7, SKS 18, 370   +

·Es 11,11

Not1:7, SKS 19, 45   +

·Es 11,14

Not1:7, SKS 19, 45   +

·Es 14

Not1:6, SKS 19, 25

·Es 14,10

Not1, komm. til SKS 19, 25,30: ...]

·Es 14,13

IC, komm. til SKS 12, 217,11: i Guds Raad]

·Es 22,13

TTL, komm. til SKS 5, 453,5: lader os æde ...]   +

·Es 25,8

3T44, komm. til SKS 5, 260,23: den Gud, der skal ...]   +

·Es 26,18

FB, komm. til SKS 4, 123,22: Israels Jomfruer ...]   +

·Es 27,1

NB2, komm. til SKS 20, 195,1: Leviathan]

·Es 28,16

KK, komm. til SKS 18, 365,28: hæc verba ...]   +

·Es 29,2-6

EE2, komm. til SKS 3, 322,3: det stolte ...]

·Es 29,10

KK:7, SKS 18, 368   +

·Es 29,16

KK, komm. til SKS 18, 364,19: ...]   +

·Es 30,27

4T44, komm. til SKS 5, 325,12: Herrens Vrede og ...]

·Es 35,5

OTA, komm. til SKS 8, 214,8: den Døve skal ...]

·Es 37,3

BOA, »Capitel I«, SKS 15, 146   +

·Es 37,26

Not1:5, SKS 19, 20

·Es 38,10

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Es 38,17

KG, komm. til SKS 9, 293,12: som Skriften siger ...]

·Es 38,18

Not1:6, SKS 19, 25

·Es 40-55

KK, komm. til SKS 18, 367,8: Es. 52, 7. alius ...]   +

·Es 40-60

Papir, komm. til SKS 27, 81,16: den Afdeling af Es. ...]

·Es 40-66

Papir 29, SKS 27, 81   +

·Es 40,3

PS, komm. til SKS 4, 232,16: Svaret i Ørkenen ...]   +

·Es 40,4-5

2T44, komm. til SKS 5, 209,7: Propheternes Røst ...]

·Es 40,4

4T44, komm. til SKS 5, 303,21: at sløife Bjerge ...]

·Es 40,6-7

SLV, komm. til SKS 6, 213,25: et Menneskeliv, det ...]

·Es 40,6-8

G, komm. til SKS 4, 76,5: hurtig henvisnet som ...]

·Es 40,13-14

SLV, komm. til SKS 6, 336,1: han har ingen ...]

·Es 40,15

SLV, komm. til SKS 6, 336,13: deres Vælde som ...]

·Es 40,31

OTA, komm. til SKS 8, 291,30: hæve sig paa ...]

·Es 41,8

FB, komm. til SKS 4, 168,34: Herrens Ven]   +

·Es 42,1

Papir, komm. til SKS 27, 81,24: hele Stykket ... de ...]

·Es 42,3

2T43, komm. til SKS 5, 54,25: en rygende Tande]   +

·Es 44,1

Papir 29, SKS 27, 81   +

·Es 45,9

KK, komm. til SKS 18, 364,21: ...]

·Es 45,18

BOA, komm. til SKS 15, 174,2: Adlers Tilsvar]

·Es 45,23

KK:7, SKS 18, 369   +

·Es 46

JJ:489

·Es 46,1-7

OTA, komm. til SKS 8, 357,19: en af de gamle ...]

·Es 46,3-4

JJ, komm. til SKS 18, 303,10: Esaias 46 (...) ...]

·Es 49,18

KK, komm. til SKS 18, 369,37: Es. 45, 23. nec ...]

·Es 50,6

NB13, komm. til SKS 22, 302,32: Christi eget Liv ...]

·Es 52-53

IC, komm. til SKS 12, 54,17: Derimod svarer den ...]

·Es 52

Not1:7, SKS 19, 49

·Es 52,7

2T44, komm. til SKS 5, 221,25: lyttende efter et ...]   +

·Es 52,13-53

Not11, komm. til SKS 19, 356,18: Det er denne anden ...]   +

·Es 52,15

KK:7, SKS 18, 371   +

·Es 53

OTA, komm. til SKS 8, 343,36: han beraabte sig ...]   +

·Es 53,1-4

AE, komm. til SKS 7, 544,15: hvad Esaias har ...]

·Es 53,1

KK:7, SKS 18, 367   +

·Es 53,2-4

IC, komm. til SKS 12, 77,20: »Intet for ...]

·Es 53,2

PS, komm. til SKS 4, 268,34: uanseelig Mand ...]   +

·Es 53,3

YTS, komm. til SKS 11, 254,20: foragtet]   +

·Es 53,7-8

Papir 29, SKS 27, 81   +

·Es 53,7

3T43, komm. til SKS 5, 73,27: da er Kjerligheden ...]

·Es 53,8

Papir, komm. til SKS 27, 81,24: hele Stykket ... de ...]   +

·Es 53,9

3T43, komm. til SKS 5, 73,24: ikke Sviig i dens ...]   +

·Es 53,12

NB12, komm. til SKS 22, 166,26: med hvert et ...]

·Es 54,1

DD:83.a   +

·Es 54,8

Not1:7, SKS 19, 46   +

·Es 55,6

BOA, komm. til SKS 15, 237,4: hine Ord ...]   +

·Es 56,6-7

Not1:7, SKS 19, 46   +

·Es 56,7

JJ, komm. til SKS 18, 207,20: Guds Huus ... et ...]

·Es 57,15

AE, komm. til SKS 7, 405,4: Gud boer i et ...]   +

·Es 59,20

KK:7, SKS 18, 369

·Es 60,17

Not1:7, SKS 19, 46   +

·Es 61,3

EOT, komm. til SKS 12, 268,33: Festlig gaaer hun ...]

·Es 64,3

3T43, komm. til SKS 5, 102,35: end hvad der opkom ...]   +

·Es 64,7

EE1, komm. til SKS 2, 208,12: et Leer i hans Haand]

·Es 65,1-2

KK:7, SKS 18, 367

·Es 65,1

KK, komm. til SKS 18, 367,37: ...]   +

·Es 65,2

KK, komm. til SKS 18, 367,40: ...]   +

·Es 65,25

4T43, komm. til SKS 5, 130,10: Da skulde Lammet ...]

·Es 66,1-2

NB15, komm. til SKS 23, 12,18: Luther siger ...]   +

·Es 66,13

NB12, komm. til SKS 22, 192,29: Sammenligningen er ...]

·Es 66,24

4T43, komm. til SKS 5, 122,35: Orm (...) der ikke ...]   +