S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Fil

CC:2, SKS 17, 158   +

·Fil 1,1

NB17, komm. til SKS 23, 200,31: Steder, hvoraf man ...]

·Fil 1,3-11

Papir, komm. til SKS 27, 245,31: Han længes ...]

·Fil 1,4

CC, komm. til SKS 17, 158,5: in omnibus precibus ...]

·Fil 1,6

BI, komm. til SKS 1, 316,24: i at fuldføre ...]   +

·Fil 1,8

CT, komm. til SKS 10, 299,20: Kjerligheden]   +

·Fil 1,9-10

Not1:2, SKS 19, 9

·Fil 1,12-13

OTA, komm. til SKS 8, 421,29: »roser sig ...]   +

·Fil 1,12-18

NB, komm. til SKS 20, 48,19: Paulus kalder sine ...]

·Fil 1,12

CC, komm. til SKS 17, 158,17: scire]

·Fil 1,13

Papir, komm. til SKS 27, 245,20: i Keiserens ...]

·Fil 1,19-25

ELF, »Fædrelandet · 16. ...«, SKS 14, 61   +

·Fil 1,19

Papir 15, SKS 27, 60   +

·Fil 1,20

F, komm. til SKS 4, 487,7: mit Haab og min ...]   +

·Fil 1,21

CT, komm. til SKS 10, 29,17: den Christne lever ...]   +

·Fil 1,22

Papir, komm. til SKS 27, 247,16: thi, hvis det at ...]

·Fil 1,23-24

Papir, komm. til SKS 27, 249,23: Apostelen ... de ...]

·Fil 1,23

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Fil 1,25

Papir, komm. til SKS 27, 246,31: dette veed jeg ...]

·Fil 1,29-30

OTA, komm. til SKS 8, 421,29: »det ...]

·Fil 1,29

CC, komm. til SKS 17, 159,3: ob Chr.]   +

·Fil 1,30

CC, komm. til SKS 17, 159,5: videtis]

·Fil 2, 5-11

NB14, komm. til SKS 22, 413,20: dette ene Ord af ...]

·Fil 2

NB14:118

·Fil 2,1

CC, komm. til SKS 17, 159,8: misericordiæ]

·Fil 2,2

Not1:8, SKS 19, 72

·Fil 2,3-5

Not1:7, SKS 19, 54

·Fil 2,5-11

OTA, komm. til SKS 8, 323,5: Det var og ...]   +

·Fil 2,5-7

PS, komm. til SKS 4, 238,10: i Tjenerens ...]   +

·Fil 2,5

OTA, »Lidelsernes Evangelium. I«, SKS 8, 323   +

·Fil 2,6-11

CT, komm. til SKS 10, 53,11: i en Tjeners ringe ...]   +

CT, komm. til SKS 10, 53,14: efterlod sig et Navn]

CT, komm. til SKS 10, 53,21: selv havde ...]

CT, komm. til SKS 10, 93,11: lydig i Alt, lydig ...]

SD, komm. til SKS 11, 204,26: Christus gik ...]

IC, komm. til SKS 12, 38,22: den Jesus Christus, ...]

IC, komm. til SKS 12, 47,32: ifører sig den ...]

IC, komm. til SKS 12, 77,15: Christus fornedrede ...]

IC, komm. til SKS 12, 132,14: Tjenerens Skikkelse]

IC, komm. til SKS 12, 140,15: hans Liv i ...]

IC, komm. til SKS 12, 156,12: blandt alle ...]

IC, komm. til SKS 12, 157,19: i Tjenerens ringe ...]

IC, komm. til SKS 12, 170,19: Den, i hvis Navn ...]

IC, komm. til SKS 12, 173,27: forlade den ...]

IC, komm. til SKS 12, 178,18: iførte sig en ...]

IC, komm. til SKS 12, 182,10: lydig indtil ...]

IC, komm. til SKS 12, 183,30: derfor ophøiede ...]

TS, komm. til SKS 13, 80,3: lod Dig føde i ...]

TS, komm. til SKS 13, 84,16: Og denne Vei ...]

Oi5, komm. til SKS 13, 230,10: Forbilledet i en ...]

Oi8, komm. til SKS 13, 358,13: Her i Verden gaaer ...]

SBM, komm. til SKS 14, 141,41: Jesus Christus ...]

BOA, komm. til SKS 15, 153,27: Christus (...) ...]

DS, komm. til SKS 16, 209,9: Han lader sig ...]

DS, komm. til SKS 16, 218,28: blive dem liig]

DS, komm. til SKS 16, 221,6: Gud i Himlene ...]

DS, komm. til SKS 16, 222,30: vedblive indtil ...]

NB2, komm. til SKS 20, 200,16: Christus var Gud, ...]

NB10, komm. til SKS 21, 345,16: i en Tjeners ...]

NB15, komm. til SKS 23, 28,31: i Tjeners Skikkelse]

NB16, komm. til SKS 23, 137,32: i en Tjeners ...]

NB20, komm. til SKS 23, 472,7: hans Existents i ...]

NB22, komm. til SKS 24, 131,16: Χstus ...]

NB23, komm. til SKS 24, 268,13: Lydighedens Examen ...]

NB26, komm. til SKS 25, 111,11: Gud i Χsto ...]

NB32, komm. til SKS 26, 158,24: i den ringe ...]

NB33, komm. til SKS 26, 298,36: Klædt i en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 302,31: guddommelig ...]

Papir, komm. til SKS 27, 534,13: i ringe Tjeners ...]

·Fil 2,6-7

4T44, komm. til SKS 5, 296,19: den guddommelige ...]   +

·Fil 2,6-8

BA, komm. til SKS 4, 344,31: frit valgte ...]   +

·Fil 2,6

EE2, komm. til SKS 3, 24,35: Christus ...]   +

·Fil 2,7-8

TS, komm. til SKS 13, 89,15: han valgte ...]   +

·Fil 2,7

3T44, komm. til SKS 5, 275,5: en Tjeners Skikkelse ...]   +

·Fil 2,8

OTA, komm. til SKS 8, 353,26: Lydighed ... indtil ...]   +

·Fil 2,9-10

OTA, komm. til SKS 8, 327,2: høit ophøiet ...]

·Fil 2,9-11

NB26, komm. til SKS 25, 16,17: Χstd. fordrer ...]

·Fil 2,9

CT, komm. til SKS 10, 295,23: hos Gud er ...]   +

·Fil 2,10-11

OTA, komm. til SKS 8, 327,4: det er nævnet og ...]

·Fil 2,10

4T43, komm. til SKS 5, 131,31: i Himlen ... eller ...]   +

·Fil 2,12-13

3T43, komm. til SKS 5, 78,11: Frygt og Bæven]   +

·Fil 2,12

EE2, komm. til SKS 3, 16,19: en religieus ...]   +

G, komm. til SKS 4, 95,28: Frygt og Bæven]

FB, komm. til SKS 4, 99,1: Frygt og Bæven]

BA, komm. til SKS 4, 313,29: i Frygt og megen ...]

4T43, komm. til SKS 5, 149,6: i Frygt og Bæven]

2T44, komm. til SKS 5, 187,25: arbeide med Frygt ...]

SLV, komm. til SKS 6, 428,13: Frygt og Bæven]

AE, komm. til SKS 7, 103,3: den ligger i Frygt ...]

LA, komm. til SKS 8, 104,5: ethvert Menneske ...]

KG, komm. til SKS 9, 69,35: efter en Apostels ...]

TSA, komm. til SKS 11, 74,24: i Frygt og Bæven]

SD, komm. til SKS 11, 234,32: i Frygt og Bæven]

IC, komm. til SKS 12, 77,5: Frygt og Bæven]

IC, komm. til SKS 12, 88,18: Frygt og bæv]

IC, komm. til SKS 12, 195,23: Frygt og Bæven]

IC, komm. til SKS 12, 222,26: Frygt og Bæven]

TS, komm. til SKS 13, 48,9: i Frygt og Bæven]

TS, komm. til SKS 13, 69,32: en Frygt og Bæven]

Oi7, komm. til SKS 13, 301,26: i Frygt og Bæven]

GU, komm. til SKS 13, 331,12: Frygt og Bæven]

BMS, komm. til SKS 14, 124,52: i Frygt og Bæven]

BOA, komm. til SKS 15, 119,17: med Frygt og ...]

SFV, komm. til SKS 16, 13,13: Frygt og Bæven]

BN, komm. til SKS 16, 119,3: Frygt og Bæven]

DS, komm. til SKS 16, 247,13: Frygt og Bæven]

DS, komm. til SKS 16, 257,7: ved Frygt og ...]

CC, komm. til SKS 17, 159,20: fratres mihi ...]

CC, komm. til SKS 17, 159,22: cum metu et timore]

DD, komm. til SKS 17, 250,14: »Frygt og ...]

DD, komm. til SKS 17, 273,12: med Frygt og ...]

EE:25

EE, komm. til SKS 18, 14,6: Phil: 2, 12]

JJ, komm. til SKS 18, 215,19: Frygt og Bæven]

Not1:8, SKS 19, 68

Not15, komm. til SKS 19, 444,32: see det er ...]

NB, komm. til SKS 20, 15,41: Frygt og Bæven]

NB4, komm. til SKS 20, 295,28: bekymret for sig ...]

NB4, komm. til SKS 20, 351,1: Frygt og Bæven]

NB5, komm. til SKS 20, 372,24: Frygt og Bæven]

NB6, komm. til SKS 21, 13,28: i Frygt og Bæven ...]

NB7, komm. til SKS 21, 76,11: Frygt og Bæven]

NB8, komm. til SKS 21, 162,30: Frygt og Bæven]

NB10, komm. til SKS 21, 318,24: Lydighed mod Gud i ...]

NB11, komm. til SKS 22, 24,26: Frygt og Bæven]

NB12, komm. til SKS 22, 198,1: i Frygt og Bæven]

NB12, komm. til SKS 22, 237,20: i Frygt og Bæven]

NB12, komm. til SKS 22, 248,11: »Frygt og ...]

NB13, komm. til SKS 22, 292,16: Frygt og Bæven]

NB14, komm. til SKS 22, 356,36: i Frygt og Bæven]

NB15, komm. til SKS 23, 58,17: Frygt og Bæven]

NB15, komm. til SKS 23, 65,16: Frygt og Bæven]

NB15, komm. til SKS 23, 74,34: Frygt og Bæven]

NB16, komm. til SKS 23, 111,13: Frygt og Bæven]

NB16, komm. til SKS 23, 137,11: Frygt og Bæven]

NB16, komm. til SKS 23, 150,15: Frygt og Bæven]

NB17, komm. til SKS 23, 218,1: i Frygt og Bæven]

NB18, komm. til SKS 23, 267,19: Frygt og Bæven]

NB19, komm. til SKS 23, 347,23: Frygt og Bæven]

NB20, komm. til SKS 23, 459,32: Frygt og Bæven]

NB23, komm. til SKS 24, 234,6: Frygt og Bæven]

NB27, komm. til SKS 25, 154,5: hans Frygt og ...]

NB30, komm. til SKS 25, 399,25: Frygt og Bæven]

NB30, komm. til SKS 25, 450,19: Frygt og Bæven]

NB30, komm. til SKS 25, 494,3: Frygt og Bæven]

NB31, komm. til SKS 26, 27,8: Frygt og Bæven]

NB35, komm. til SKS 26, 387,6: i Frygt og Bæven]

Papir, komm. til SKS 27, 207,12: hedder det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 298,19: med Frygt og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 473m,8: i Frygt og Bæven]

Papir, komm. til SKS 27, 573,26: Frygt og Bæven]

Brev, komm. til SKS 28, 477,15: ikke uden Frygt og ...]

·Fil 2,13

BI, komm. til SKS 1, 82,30: Guddommens ...]   +

·Fil 2,15

CC, komm. til SKS 17, 159,26: apparetis lucete]   +

·Fil 2,16

Papir, komm. til SKS 27, 246,25: han havde ikke ...]

·Fil 2,17

CC, komm. til SKS 17, 159,29: hostiâ et ...]   +

·Fil 2,22

CC, komm. til SKS 17, 159,34: Virtutem]   +

·Fil 2,26

CC, komm. til SKS 17, 160,3: desiderabat ... erat]   +

·Fil 2,30

CC, komm. til SKS 17, 160,9: munus]   +

·Fil 3

Papir 333

·Fil 3,1

4T44, komm. til SKS 5, 371,6: blive glad i Gud]   +

·Fil 3,2

CC, komm. til SKS 17, 160,14: videtis]

·Fil 3,4-6

Papir, komm. til SKS 27, 298,2: forlade sig paa ...]

·Fil 3,6

4T44, komm. til SKS 5, 330,4: meente Saulus, at ...]   +

·Fil 3,7-8

NB32, komm. til SKS 26, 207,19: Χstd. siger ...]   +

·Fil 3,7

Papir, komm. til SKS 27, 298,6: som dog agtede alt ...]

·Fil 3,8

OTA, komm. til SKS 8, 423,27: Paulus tilføier: ...]   +

·Fil 3,9

Not1:7, SKS 19, 56

·Fil 3,10

3T44, komm. til SKS 5, 260,23: der er et ...]   +

·Fil 3,12-14

Papir, komm. til SKS 27, 298,9: stiller den gamle ...]

·Fil 3,12

4T43, komm. til SKS 5, 169,26: at jage og gribe ...]   +

·Fil 3,13-14

4T44, komm. til SKS 5, 321,14: greb det Høieste ...]   +

·Fil 3,13-15

3T43, komm. til SKS 5, 67,24: ile efter det ...]

·Fil 3,13

SFV, komm. til SKS 16, 86,13: Paulus siger: ...]

·Fil 3,14

PS, komm. til SKS 4, 227,21: Anger, der vel seer ...]   +

·Fil 3,15

3T43, komm. til SKS 5, 68,35: som til Fuldkomne]

·Fil 3,17-21

Papir, komm. til SKS 27, 344,11: I Epistelen til ...]

·Fil 3,17

CC, komm. til SKS 17, 160,35: latores mei]   +

·Fil 3,18-19

4T43, komm. til SKS 5, 143,5: den jordiske Digten ...]   +

·Fil 3,19

OTA, komm. til SKS 8, 420,26: Apostelen siger ...]

·Fil 3,20-21

NB22, komm. til SKS 24, 193,9: opstaae med ...]

·Fil 3,20

BOA, komm. til SKS 15, 220,16: Borger i Himlen]   +

·Fil 3,21

Not1:6, SKS 19, 26   +

·Fil 4,1

Papir, komm. til SKS 27, 245,33: længes efter ...]

·Fil 4,3

EE, komm. til SKS 18, 37,4: Livets-Bog]   +

·Fil 4,4-7

NB9, komm. til SKS 21, 228,20: Det er ypperligt ...]   +

·Fil 4,4

4T44, komm. til SKS 5, 312,21: glæder Eder, og ...]   +

·Fil 4,5

LA, komm. til SKS 8, 16,30: »Sagtmodighed ...]   +

·Fil 4,6

AE, komm. til SKS 7, 163,36: Dette siger ...]   +

·Fil 4,7

EE2, komm. til SKS 3, 24,33: overgaaer al Forstand]   +

·Fil 4,10

CC:2.b   +

·Fil 4,11

CC, komm. til SKS 17, 161,23: Non quod sc: loquar]

·Fil 4,12

Brev, komm. til SKS 28, 149,25: den Text: Jeg har ...]

·Fil 4,13

KG, komm. til SKS 9, 356,35: naar han er Din ...]   +

·Fil 4,14

CC, komm. til SKS 17, 161m,21: ...]

·Fil 4,15-16

OTA, komm. til SKS 8, 296,11: let kunde have ...]

·Fil 4,15

3T43, komm. til SKS 5, 66,35: regnede efter over ...]

·Fil 4,22

Papir, komm. til SKS 27, 245,17: Det er fra sit ...]

·Filem

CC:9   +

·Filem 10

4T44, komm. til SKS 5, 323,33: en Søns ...]

·Filem 13

NB12, komm. til SKS 22, 176,10: Apostelen Paulus ...]

·Filem 24

Papir, komm. til SKS 27, 29,8: Apostlen]