S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Gal

SFV, komm. til SKS 16, 86,13: Paulus siger: ...]   +

·Gal 1

TTL, komm. til SKS 5, 417,36: den Myndige]

·Gal 1,1-2

NB2, komm. til SKS 20, 176,21: Apostelen Paulus]   +

·Gal 1,1

NB14, komm. til SKS 22, 421,7: Paulus saa ivrig ...]

·Gal 1,4

TAF, komm. til SKS 12, 301,4: gav han sig selv hen]   +

·Gal 1,5

AE, komm. til SKS 7, 542,21: i alle Evigheders ...]

·Gal 1,6-12

2T44, komm. til SKS 5, 203,25: intet andet ...]

·Gal 1,6-7

4T44, komm. til SKS 5, 322,23: det at være ...]

·Gal 1,6-9

3T44, komm. til SKS 5, 258,29: Naar Menigheden ...]   +

·Gal 1,8

HH:32   +

·Gal 1,10-24

BOA, komm. til SKS 15, 150,11: Paulus taug i 3 Aar]   +

·Gal 1,11-17

NB28, komm. til SKS 25, 219,21: Paulus blev kaldet ...]

·Gal 1,12

NB12, komm. til SKS 22, 189,29: denne Lære er ...]

·Gal 1,13-14

4T44, komm. til SKS 5, 329,9: i hans Vildfarelse]   +

·Gal 1,13-16

3T44, komm. til SKS 5, 258,7: standset paa ...]   +

·Gal 1,14

4T44, komm. til SKS 5, 330,4: meente Saulus, at ...]

·Gal 1,15-16

3T43, komm. til SKS 5, 88,7: ham meddeelt ved en ...]   +

·Gal 1,15

BOA, komm. til SKS 15, 274,33: den hegelske ...]   +

·Gal 1,16-17

4T44, komm. til SKS 5, 321,11: ikke ... Nogens ...]

·Gal 1,16

4T43, komm. til SKS 5, 138,16: Kjød og Blod ...]   +

·Gal 1,18

BOA, komm. til SKS 15, 150,11: Paulus taug i 3 Aar]

·Gal 1,20

3T43, komm. til SKS 5, 91,2: Et Vidnesbyrd ...]   +

·Gal 2

NB14:7   +

·Gal 2,1-10

Papir, komm. til SKS 27, 93,18: først mente de ...]   +

·Gal 2,1-11

NB13, komm. til SKS 22, 300,4: hvorvidt Χstd. ...]

·Gal 2,2

Papir, komm. til SKS 27, 93,20: Jødechristnene ...]   +

·Gal 2,3

AE, komm. til SKS 7, 95,29: hvilken ...]

·Gal 2,4

4T44, komm. til SKS 5, 322,23: det at være ...]

·Gal 2,6

4T43, komm. til SKS 5, 143,12: ofte indskærpes ...]   +

·Gal 2,9

BOA, komm. til SKS 15, 128,15: en Grund-Pille]

·Gal 2,11-16

Papir, komm. til SKS 27, 297,39: dømmer P. denne ...]

·Gal 2,11-21

4T44, komm. til SKS 5, 322,26: at være forladt ...]

·Gal 2,11

Not1:2, SKS 19, 12

·Gal 2,14

Not1:2, SKS 19, 11

·Gal 2,16

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod Gjernings ...]   +

·Gal 2,17-18

4T44, komm. til SKS 5, 322,28: at give Synden ...]

·Gal 2,19-20

CT, komm. til SKS 10, 274,35: ikke mere lever ...]   +

·Gal 2,19-21

NB14, komm. til SKS 22, 346,17: Galaterne 2: ved ...]

·Gal 2,20

TAF, komm. til SKS 12, 301,4: gav han sig selv hen]   +

·Gal 2,21

BI, komm. til SKS 1, 257,13: fortære og ...]

·Gal 3,1

CT, komm. til SKS 10, 296,9: bedet Ham, at Han ...]

·Gal 3,2

Not1:8, SKS 19, 61

·Gal 3,8

FB, komm. til SKS 4, 114,12: i hans Sæd ...]   +

·Gal 3,9

BOA, komm. til SKS 15, 238,18: Troens Fader]   +

·Gal 3,10

Papir 18, SKS 27, 63   +

·Gal 3,12

Papir, komm. til SKS 27, 37,11: De nexu nonnulla ...]

·Gal 3,13-14

NB22, komm. til SKS 24, 107,18: Christus som ...]

·Gal 3,13

OTA, komm. til SKS 8, 345,26: er den for ...]   +

·Gal 3,15-22

JJ, komm. til SKS 18, 221,6: lægge Alt under ...]

·Gal 3,15

NB26, komm. til SKS 25, 77,10: jeg skal tale ...]

·Gal 3,16

Not1:2, SKS 19, 11

·Gal 3,19-4

Papir 7

·Gal 3,19

BOA, komm. til SKS 15, 232,32: Loven forløb ...]   +

·Gal 3,20

BOA, komm. til SKS 15, 212,17: Geniet kan Ingen ...]   +

·Gal 3,21-23

Papir 68:2

·Gal 3,22

OTA, komm. til SKS 8, 370,15: Skriften siger ...]   +

·Gal 3,23-24

OTA, komm. til SKS 8, 346,22: Loven, som er ...]   +

·Gal 3,23-29

2T43, »Troens Forventning«   +

·Gal 3,24-25

OTA, komm. til SKS 8, 160,25: Tugtemester]   +

·Gal 3,24

BA, komm. til SKS 4, 324,4: hvad der siges ...]   +

·Gal 3,25-26

4T44, komm. til SKS 5, 354,5: en stadig Tugtemester]

·Gal 3,26

Not4, komm. til SKS 19, 132,16: Guds Børns]   +

·Gal 3,27

Not1:8, SKS 19, 61   +

·Gal 3,28

BA, komm. til SKS 4, 374,9: i Aand ... Mand ...]   +

·Gal 4,1-2

EE2, komm. til SKS 3, 173,2: Som en Arving ...]

·Gal 4,1-7

NB14:142   +

·Gal 4,3

3T43, komm. til SKS 5, 67,27: Verdens ...]   +

·Gal 4,4-5

2T44, komm. til SKS 5, 208,22: Da kom Tidens ...]   +

·Gal 4,4

EE1, komm. til SKS 2, 142,25: Christus kom i ...]   +

·Gal 4,5

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Gal 4,6

NB14, komm. til SKS 22, 425,29: saa Børn der ...]   +

·Gal 4,7

NB14, komm. til SKS 22, 425,30: Χsti ...]

·Gal 4,8

Papir 15, SKS 27, 54

·Gal 4,14

Not1:5, SKS 19, 17

·Gal 4,16

4T44, komm. til SKS 5, 322,23: det at være ...]

·Gal 4,19

4T44, komm. til SKS 5, 323,30: ved sin Afreise ...]   +

·Gal 4,21-31

NB20, komm. til SKS 23, 437,3: Luther klager ...]   +

·Gal 4,22

Not1:2, SKS 19, 11

·Gal 4,28

3T44, komm. til SKS 5, 272,15: ligesom ...]   +

·Gal 5

F, komm. til SKS 4, 501,19: Tvedragt og Partier]

·Gal 5,6

SLV, komm. til SKS 6, 406,36: virksom i Troen]

·Gal 5,7

2T44, komm. til SKS 5, 197,2: Den (...) der aldrig ...]

·Gal 5,11

4T44, komm. til SKS 5, 322,20: flyet som en ...]

·Gal 5,13-26

KG, komm. til SKS 9, 59,12: Christendommen, der, ...]

·Gal 5,13

Papir 15, SKS 27, 57   +

·Gal 5,14

FV, komm. til SKS 13, 27,7: Kjerlighed til ...]   +

·Gal 5,16-17

EE2, komm. til SKS 3, 56,3: der er sat Splid ...]

·Gal 5,16-25

BA, komm. til SKS 4, 386,13: Sandseligheden ...]

·Gal 5,17

BI, komm. til SKS 1, 323,35: Christendommen har ...]   +

·Gal 5,20

3T43, komm. til SKS 5, 71,13: Kiv, Nid, Vrede, ...]

·Gal 5,21

CT, komm. til SKS 10, 146,21: ikke blot Tyveri ...]   +

·Gal 5,22

3T43, komm. til SKS 5, 71,16: Glæde, Fred ...]

·Gal 5,24

AE, komm. til SKS 7, 508,13: at korsfæste sin ...]   +

·Gal 6,2-5

KG, komm. til SKS 9, 222,34: han bærer igjen ...]

·Gal 6,2

HH, komm. til SKS 18, 129,10: vælte Byrden ...]

·Gal 6,3

OTA, komm. til SKS 8, 429,32: han for Gud var ...]

·Gal 6,4

TS, komm. til SKS 13, 31,1: Til Selvprøvelse]

·Gal 6,7-10

KG, komm. til SKS 9, 247,10: sin billedlige Tale ...]

·Gal 6,7-8-9

Not1:6, SKS 19, 27

·Gal 6,7

EE2, komm. til SKS 3, 197,3: Aanden lader sig ...]   +

·Gal 6,8

Not1:6, SKS 19, 27

·Gal 6,9

4T44, komm. til SKS 5, 364,7: det Gode har sin ...]   +

·Gal 6,14

IC, komm. til SKS 12, 174,1: ved bedaarende at ...]   +

·Gal 6,15

4T44, komm. til SKS 5, 329,14: en ny Skabning]   +

·Gal 16

BOA, komm. til SKS 15, 274,33: den hegelske ...]