S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Hebr

CC:10   +

·Hebr 1,1-12

NB11, komm. til SKS 22, 134,8: Luther i ...]

·Hebr 1,1

EE1, komm. til SKS 2, 66,26: mange Gange ...]   +

·Hebr 1,2-3

Not1:7, SKS 19, 43

·Hebr 1,2

OTA, komm. til SKS 8, 326,4: Skabningens Herre]   +

·Hebr 1,3

PS, komm. til SKS 4, 238,34: at bære Himmel ...]   +

·Hebr 1,4

EE2, komm. til SKS 3, 172,10: et Menneske ...]

·Hebr 1,5

CC, komm. til SKS 17, 181,33: Cui]   +

·Hebr 1,6

Not1:7, SKS 19, 42

·Hebr 1,7

CT, komm. til SKS 10, 89,7: bruger han Vindene ...]   +

·Hebr 1,8

CC, komm. til SKS 17, 182,2: o deus]

·Hebr 1,10-12

GU, komm. til SKS 13, 330,21: han forandrer den ...]

·Hebr 1,10

BOA, komm. til SKS 15, 174,2: Adlers Tilsvar]

·Hebr 1,11-12

4T43, komm. til SKS 5, 169,13: Himlen sammenrulles ...]   +

·Hebr 1,12

4T43, komm. til SKS 5, 126,16: blev Herren den ...]   +

·Hebr 1,13

CC, komm. til SKS 17, 181,33: Cui]   +

·Hebr 1,14

2T43, komm. til SKS 5, 48,12: hvorfra de gode ...]   +

·Hebr 2,1

CC, komm. til SKS 17, 182,14: (salute promissa)]

·Hebr 2,2

Not1:5, SKS 19, 17   +

·Hebr 2,3-4

Not1:7, SKS 19, 54

·Hebr 2,3

OTA, »Lidelsernes Evangelium. VI«, SKS 8, 411   +

·Hebr 2,4

PS, komm. til SKS 4, 278,8: med mange Tegn ...]   +

·Hebr 2,6

TS, komm. til SKS 13, 43,18: Hvad er et Menneske ...]

·Hebr 2,7

EE2, komm. til SKS 3, 172,10: et Menneske ...]

·Hebr 2,9

CC, komm. til SKS 17, 182,28: super omnem]

·Hebr 2,10

IC, komm. til SKS 12, 106,26: Troens Stifter og ...]   +

·Hebr 2,11

NB2, komm. til SKS 20, 226,4: Du skammer Dig ikke ...]

·Hebr 2,14-15

Not1:6, SKS 19, 25

·Hebr 2,14

CC, komm. til SKS 17, 182,35: carne et sanguine]   +

·Hebr 2,15

Not1:9, SKS 19, 82

·Hebr 2,17

Not9, komm. til SKS 19, 276,33: Ypperstepræst]

·Hebr 2,18

YTS, »Ypperstepræsten«, SKS 11, 256

·Hebr 3,1

CC, komm. til SKS 17, 183,10: dilecti]   +

·Hebr 3,2

Not1:7, SKS 19, 41

·Hebr 3,3

CC, komm. til SKS 17, 183,13: honorem domus]

·Hebr 3,5-6

Not1:7, SKS 19, 42

·Hebr 3,5

CC, komm. til SKS 17, 183,15: in tota domo]

·Hebr 3,6

DD:195.a   +

·Hebr 3,7

2T43, komm. til SKS 5, 55,29: Herren selv siger: ...]   +

·Hebr 3,8

CC, komm. til SKS 17, 183,19: exacerberatione]

·Hebr 3,10

CC, komm. til SKS 17, 183,22: vagantur]

·Hebr 3,12-15

SLV, komm. til SKS 6, 336,5: idag, siger han]

·Hebr 3,14

CC, komm. til SKS 17, 183,27: omnes]   +

·Hebr 3,15

CC, komm. til SKS 17, 183,19: exacerberatione]

·Hebr 3,16

CC, komm. til SKS 17, 181,33: Cui]   +

·Hebr 4

Not1:7, SKS 19, 52   +

·Hebr 4,1-11

4T43, komm. til SKS 5, 138,14: gaaer ind til Hvilen]

·Hebr 4,1-3

2T44, komm. til SKS 5, 224,7: gaae ind til Hvilen]

·Hebr 4,1

CC, komm. til SKS 17, 184,3: qui]

·Hebr 4,4

CC, komm. til SKS 17, 184,8: d.]   +

·Hebr 4,6-7

CC, komm. til SKS 17, 184,11: Rursus]

·Hebr 4,6

CC, komm. til SKS 17, 184,10: relinquitur ...]

·Hebr 4,7

2T43, komm. til SKS 5, 55,29: Herren selv siger: ...]   +

·Hebr 4,9-10

IC, komm. til SKS 12, 158,36: ikke hvilende]   +

·Hebr 4,9-11

Not1:6, SKS 19, 28   +

·Hebr 4,10

EE2, komm. til SKS 3, 90,30: Salige ere de ...]   +

·Hebr 4,11

CC, komm. til SKS 17, 184,17: cadat]

·Hebr 4,12

BI, komm. til SKS 1, 73,33: en til Marv og Been ...]   +

·Hebr 4,13

CC, komm. til SKS 17, 184,22: sermo]

·Hebr 4,14-16

Not12, komm. til SKS 19, 376,10: Hebr. 4]

·Hebr 4,14-5

Not10, komm. til SKS 19, 289,39: I. N. T. ...]

·Hebr 4,14

CC, komm. til SKS 17, 184,24: confessiones]

·Hebr 4,15

BA, komm. til SKS 4, 383,5: Christus forsøges ...]   +

·Hebr 4,16

BA, komm. til SKS 4, 440,16: han taler om ...]   +

·Hebr 5,2

OTA, »Lidelsernes Evangelium. VII«, SKS 8, 420   +

·Hebr 5,8

3T43, komm. til SKS 5, 101,18: lærte, af hvad ...]   +

·Hebr 5,9

Not1:2, SKS 19, 9

·Hebr 5,12-14

4T43, komm. til SKS 5, 133,12: ethvert helligt Ord ...]   +

·Hebr 5,12

2T44, komm. til SKS 5, 193,31: stærke Føde]   +

·Hebr 5,14

CC, komm. til SKS 17, 185,10: habentium ...]

·Hebr 6,1

Not1:8, SKS 19, 72

·Hebr 6-7,1

Papir 18, SKS 27, 63

·Hebr 6,3

CC, komm. til SKS 17, 185,16: si deus permiserit]

·Hebr 6,4-6

EE2, komm. til SKS 3, 48,8: de Ord ... fornyes ...]   +

·Hebr 6,4

Not1:8.k

·Hebr 6,7-8

KK:7, SKS 18, 363

·Hebr 6,7

CC, komm. til SKS 17, 185,22: benedictionis ...]   +

·Hebr 6,13-14

2T44, komm. til SKS 5, 194,27: Gud i Himlene ...]   +

·Hebr 6,13

EE, komm. til SKS 18, 22,13: han havde intet ...]

·Hebr 6,14

CC, komm. til SKS 17, 185,32: juravit:]   +

·Hebr 6,16

2T44, komm. til SKS 5, 194,28: sværger ved Gud ...]

·Hebr 6,18

CC, komm. til SKS 17, 186,4: nobis]

·Hebr 6,19

NB2, komm. til SKS 20, 171m,11: 6. Det ...]

·Hebr 7,1

Papir 18, SKS 27, 63

·Hebr 7,3

DS, komm. til SKS 16, 209,15: »uden ...]   +

·Hebr 7,4

2T44, komm. til SKS 5, 209,8: Patriarchernes ...]

·Hebr 7,5

CC, komm. til SKS 17, 186,16: accipiunt]   +

·Hebr 7,6

CC, komm. til SKS 17, 186,19: benedixit ei qui]

·Hebr 7,7

BI, komm. til SKS 1, 314,36: bestandig den ...]

·Hebr 7,8

CC, komm. til SKS 17, 186,21: ibi ... ibi]

·Hebr 7,11

CC, komm. til SKS 17, 186,25: Quid]   +

·Hebr 7,19

Not1:7, SKS 19, 53

·Hebr 7,20

CC, komm. til SKS 17, 186,37: Et      non ...]   +

·Hebr 7,21

CC, komm. til SKS 17, 186,39: d.]   +

·Hebr 7,22

Not1:7, SKS 19, 53

·Hebr 7,25

NB2, komm. til SKS 20, 220,6: Han lever til altid ...]

·Hebr 7,26

OTA, komm. til SKS 8, 367,5: Ham, der for Gud var ...]   +

·Hebr 7,27

CT, komm. til SKS 10, 109,25: Han leed kun een ...]   +

·Hebr 8,1

CC, komm. til SKS 17, 182,31: consummare ...]   +

·Hebr 8,2

CC, komm. til SKS 17, 187,17: quod deus non homo ...]

·Hebr 8,3

CC, komm. til SKS 17, 187,17: dona]

·Hebr 8,4

CC, komm. til SKS 17, 187,19: pontifex]

·Hebr 8,5-6

Papir, komm. til SKS 27, 101,11: i N: T: ... at ...]

·Hebr 8,5

CC, komm. til SKS 17, 187,21: M.]   +

·Hebr 8,6

Not1:7, SKS 19, 53

·Hebr 8,8

CC, komm. til SKS 17, 187,26: D.]

·Hebr 8,9

CC, komm. til SKS 17, 187,30: d.]

·Hebr 8,10

CC, komm. til SKS 17, 187,31: domo I.]   +

·Hebr 8,11

CC, komm. til SKS 17, 187,33: Neque doceat ...]   +

·Hebr 9,1-7

EE, komm. til SKS 18, 38,16: hemmelighedsfuld ...]

·Hebr 9,1

CC, komm. til SKS 17, 188,4: (sc: foedus)]

·Hebr 9,3-5

Papir, komm. til SKS 27, 126,24: sit Allerhelligste]   +

·Hebr 9,3

CC, komm. til SKS 17, 188,7: secundum ...]

·Hebr 9,4

CC, komm. til SKS 17, 188,9: A.]   +

·Hebr 9,5

CC, komm. til SKS 17, 188,10: Cherubim ...]   +

·Hebr 9,6-10

BA, komm. til SKS 4, 406,16: det hjælper ham ...]

·Hebr 9,10

CC, komm. til SKS 17, 188,19: præcepta ...]

·Hebr 9,12

CT, komm. til SKS 10, 299,25: Forløseren]   +

·Hebr 9,13-14

BA, komm. til SKS 4, 406,16: det hjælper ham ...]

·Hebr 9,14

CC, komm. til SKS 17, 188,25: per sp. æt.]   +

·Hebr 9,15

Not1:7, SKS 19, 53   +

·Hebr 9,16

CC, komm. til SKS 17, 188,30: hæreditatis ...]

·Hebr 9,24

CC, komm. til SKS 17, 189,4: introit]   +

·Hebr 9,25-26

CT, komm. til SKS 10, 109,25: Han leed kun een ...]   +

·Hebr 9,26

EE2, komm. til SKS 3, 47,23: Gud kun engang ...]   +

·Hebr 9,27

EE2, komm. til SKS 3, 304,24: Skriften lærer ...]   +

·Hebr 9,28

NB11, komm. til SKS 22, 85,28: ikke blot ...]

·Hebr 10,1-10

BOA, komm. til SKS 15, 176,25: p. 26 ...]

·Hebr 10,1-4

BA, komm. til SKS 4, 406,18: Da dette ikke skeer ...]

·Hebr 10,1

KG, komm. til SKS 9, 108,21: Derfor kaldes ogsaa ...]   +

·Hebr 10,5

CT, komm. til SKS 10, 325,10: kun Han kan berede ...]   +

·Hebr 10,7

Not1:7, SKS 19, 56

·Hebr 10,9

CC, komm. til SKS 17, 189,25: deus]

·Hebr 10,10

BA, komm. til SKS 4, 406,24: dens Offer ...]

·Hebr 10,12

HH, komm. til SKS 18, 140,17: Χstus sidder ...]

·Hebr 10,16

CC, komm. til SKS 17, 190,1: cogitationibus]

·Hebr 10,17

CC, komm. til SKS 17, 190,2: ne ... recorder]

·Hebr 10,19-20

CC, komm. til SKS 17, 190,5: qui]

·Hebr 10,20

AE, komm. til SKS 7, 511,18: skimter bag ...]   +

·Hebr 10,22

TSA, komm. til SKS 11, 63,10: ...]

·Hebr 10,25-37

Not1:9, SKS 19, 82

·Hebr 10,25

Not1:6, SKS 19, 28

·Hebr 10,30

3T43, komm. til SKS 5, 66,28: Hævnen ...]

·Hebr 10,31

EE1, komm. til SKS 2, 148,1: forfærdeligt ...]   +

·Hebr 10,32-39

NB22, komm. til SKS 24, 159,24: Dem, der maa lide ...]

·Hebr 10,34

CC, komm. til SKS 17, 190,25: sustinuistis]

·Hebr 10,35

Not1:8, SKS 19, 61

·Hebr 10,37

2T43, komm. til SKS 5, 47,15: endnu en liden Stund]   +

·Hebr 10,39

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 189   +

·Hebr 11,1

PS, komm. til SKS 4, 281,6: Troen troer ... ikke ...]   +

·Hebr 11,3

Not1:9, SKS 19, 79

·Hebr 11,4

CC, komm. til SKS 17, 191,1: loquitur]   +

·Hebr 11,6

Not1:9, SKS 19, 78

·Hebr 11,8-20

FB, komm. til SKS 4, 113,33: Fremmed i ...]

·Hebr 11,9

CC, komm. til SKS 17, 191,12: cum I. et J.]

·Hebr 11,11

CC, komm. til SKS 17, 191,14: S. vim ad ...]   +

·Hebr 11,12

EE1, komm. til SKS 2, 137,6: ...]   +

·Hebr 11,13-14

Brev, komm. til SKS 28, 51,13: i et Bedre ...]

·Hebr 11,13

EE2, komm. til SKS 3, 87,11: en Fremmed ... i ...]   +

·Hebr 11,14

CC, komm. til SKS 17, 191,20: docentes]

·Hebr 11,16

CT, komm. til SKS 10, 287,19: Du blues ikke ved ...]   +

·Hebr 11,17-18

CT, komm. til SKS 10, 92,27: Forjættelsernes ...]   +

·Hebr 11,17

CC, komm. til SKS 17, 191,24: Abrah: protulit I.]   +

·Hebr 11,20

CC, komm. til SKS 17, 191,27: benedixit I. J. et ...]

·Hebr 11,21

CC, komm. til SKS 17, 191,28: J. ... J.]

·Hebr 11,22

CC, komm. til SKS 17, 191,29: J. ... de exitu Is.]

·Hebr 11,23

CC, komm. til SKS 17, 191,30: M.]   +

·Hebr 11,24

CC, komm. til SKS 17, 191,32: filius filiæ P.]

·Hebr 11,25

CC, komm. til SKS 17, 191,33: quam ad breve ...]

·Hebr 11,27

CC, komm. til SKS 17, 191,36: Æ.]

·Hebr 11,29

CC, komm. til SKS 17, 192,1: Ægyptii]

·Hebr 11,30

CC, komm. til SKS 17, 192,2: muri J:, circumdata ...]

·Hebr 11,31

CC, komm. til SKS 17, 192,2: R. adultera]

·Hebr 11,32

CC, komm. til SKS 17, 192,4: de G., B. S. J. D. ...]

·Hebr 11,34

CC, komm. til SKS 17, 192,8: aciem alienorum]

·Hebr 11,35

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 217   +

·Hebr 11,36-38

NB5, komm. til SKS 20, 390,5: hine Herlige ...]

·Hebr 11,36

CC, komm. til SKS 17, 192,11: ludibria flagella]

·Hebr 11,39

CC, komm. til SKS 17, 192,16: per sp. s.]

·Hebr 12,1-2

Not1:7, SKS 19, 54   +

·Hebr 12,1

3T43, komm. til SKS 5, 67,24: traf i Løbet]   +

·Hebr 12,2

3T43, komm. til SKS 5, 67,24: ile efter det ...]   +

·Hebr 12,3

CT, komm. til SKS 10, 272,21: hvilken Modstand ...]

·Hebr 12,4-11

NB2, komm. til SKS 20, 178,10: Gud siges derfor ...]

·Hebr 12,4-13

BI, komm. til SKS 1, 316,14: den fromme Christen ...]   +

·Hebr 12,4-5

NB31, komm. til SKS 26, 95,24: man som det hedder ...]

·Hebr 12,5-11

NB20, komm. til SKS 23, 414,27: Din faderlige ...]

·Hebr 12,5-6

HH, komm. til SKS 18, 132,25: opdragende]   +

·Hebr 12,5

BI, komm. til SKS 1, 316,14: den fromme Christen ...]   +

·Hebr 12,6

3T43, komm. til SKS 5, 104,1: den Gud prøver, ...]   +

·Hebr 12,9

CC, komm. til SKS 17, 192,34: vivemus.]   +

·Hebr 12,10

CC, komm. til SKS 17, 192,35: castigant]

·Hebr 12,13

4T44, komm. til SKS 5, 339,11: Den, der gjør ...]

·Hebr 12,14

Not1:8, SKS 19, 62

·Hebr 12,16

CC, komm. til SKS 17, 193,5: E.]

·Hebr 12,17

Papir, komm. til SKS 27, 63,14: Af disse Verbets ...]

·Hebr 12,19

CC, komm. til SKS 17, 193,10: sonitum verborum, ...]

·Hebr 12,20

CT, komm. til SKS 10, 21,3: hvert Dyr, som ...]

·Hebr 12,21

CC, komm. til SKS 17, 193,12: M.]

·Hebr 12,23

PS, komm. til SKS 4, 303,29: den lykkelige ...]   +

·Hebr 12,24

CC, komm. til SKS 17, 193,18: præ Abelis]   +

·Hebr 12,26

Oi2, komm. til SKS 13, 163,11: at sætte (som ...]   +

·Hebr 12,28

OTA, komm. til SKS 8, 157,10: Undseelsens ...]   +

·Hebr 12,29

SLV, komm. til SKS 6, 243,1: Guds Vrede og den ...]   +

·Hebr 13, 7-8

SBM, komm. til SKS 14, 143,23: det Sted, som ...]

·Hebr 13,5

Oi6, komm. til SKS 13, 269,9: ikke slippe Dig]   +

·Hebr 13,6

SD, komm. til SKS 11, 185,17: ...]   +

·Hebr 13,7

SBM, »Fædrelandet · 29. ...«, SKS 14, 143

·Hebr 13,8

2T43, komm. til SKS 5, 55,32: han idag er den ...]   +

·Hebr 13,9

4T44, »At trænge til Gud«, SKS 5, 296   +

·Hebr 13,15-16

KG, komm. til SKS 9, 318,18: Læbernes Offer ...]

·Hebr 13,15

CC, komm. til SKS 17, 194,9: Proferamus]

·Hebr 13,16

KG, komm. til SKS 9, 312,4: »Glemmer ikke ...]   +

·Hebr 13,20

CC, komm. til SKS 17, 194,17: pastorem]   +

·Hebr 13,23

CC, komm. til SKS 17, 194,22: T.]

·Hebr 13,24

CC, komm. til SKS 17, 194,24: I.]