S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Jak

AE, »Den historiske Betragtning«, SKS 7, 33   +

·Jak 1, 17-21

NB24, komm. til SKS 24, 365,31: min første, min ...]

·Jak 1, 22

NB25, komm. til SKS 24, 474,25: de Hørende til ...]

·Jak 1-4

CC:11

·Jak 1

GU, komm. til SKS 13, 325,2: Denne Tale er ...]   +

·Jak 1,2

TS, komm. til SKS 13, 61,30: »agter det ...]   +

·Jak 1,5

OTA, komm. til SKS 8, 140,7: dersom Nogen fattes ...]   +

·Jak 1,6-8

4T43, komm. til SKS 5, 140,11: Apostelen ... at ...]   +

·Jak 1,7-8

OTA, komm. til SKS 8, 152,8: en tvesindet Mand er ...]

·Jak 1,8

TS, komm. til SKS 13, 97,8: ustadig i alle sine ...]

·Jak 1,9-10

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 144   +

·Jak 1,9

Not1:7, SKS 19, 39

·Jak 1,11

OTA, komm. til SKS 8, 298,9: Solen gaaer dog op ...]   +

·Jak 1,12

IC, komm. til SKS 12, 207,29: Timeligheden ...]   +

·Jak 1,13-14

BA, komm. til SKS 4, 346,32: concupiscentia]   +

·Jak 1,13-15

DD, komm. til SKS 17, 272,17: Gud frister Ingen ...]   +

·Jak 1,13

BA, komm. til SKS 4, 346,31: experimenterende ...]   +

·Jak 1,14-15

2T43, komm. til SKS 5, 42,18: den Hjertets ...]

·Jak 1,14

BA, komm. til SKS 4, 411,17: Den, der falder ...]   +

·Jak 1,16

2T43, komm. til SKS 5, 42,13: Farer ikke vild, ...]

·Jak 1,17-21

2T43, »Al god og al fuldkommen Gave ...«   +

·Jak 1,17-22

2T43, komm. til SKS 5, 50,22: al Guds Skabning ...]   +

·Jak 1,17

BI, komm. til SKS 1, 88,20: hvor der ikke er ...]   +

FB, komm. til SKS 4, 143,24: den Himmel, fra ...]

2T43, komm. til SKS 5, 23,8: de gode Gavers Giver]

2T43, komm. til SKS 5, 33,25: hos hvem der ikke er ...]

3T43, komm. til SKS 5, 104,7: fra hvem al god og ...]

4T43, komm. til SKS 5, 121,15: al god ... Gave af ...]

4T43, komm. til SKS 5, 138,26: Omskiftelsens ...]

4T44, komm. til SKS 5, 326,4: Forandring hos Gud, ...]

TTL, komm. til SKS 5, 391,3: alle gode Gavers ...]

OTA, komm. til SKS 8, 258,3: Fader i Himlene ...]

OTA, komm. til SKS 8, 430,22: gives (...) ...]

KG, komm. til SKS 9, 376,30: Tager Du derimod ...]

CT, komm. til SKS 10, 44,7: al god og al ...]

CT, komm. til SKS 10, 287,2: omskifter ikke i ...]

IC, komm. til SKS 12, 25,16: saa iler der dog ...]

IC, komm. til SKS 12, 156,10: Omskiftelse eller ...]

GU, komm. til SKS 13, 336,14: omskiftende Skygge]

CC, komm. til SKS 17, 195,8: a patre lucis]

DD, komm. til SKS 17, 222m,14: al Guds Gjerning ...]

JJ, komm. til SKS 18, 176,4: at Gud (...) altid ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,22: Jeg kan aldrig ...]

NB, komm. til SKS 20, 87,9: Gud er uforanderlig]

NB7, komm. til SKS 21, 137,29: at Gud som er ...]

NB10, komm. til SKS 21, 372,10: »Al god og ...]

NB20, komm. til SKS 23, 461,35: den Prædiken ...]

NB27, komm. til SKS 25, 192,9: han har alle de ...]

NB28, komm. til SKS 25, 265,9: Gud var de gode ...]

NB33, komm. til SKS 26, 266,14: der blot bringer ...]

NB33, komm. til SKS 26, 299,36: fra ham kommer alt ...]

NB34, komm. til SKS 26, 328,17: har alle gode Gaver]

Papir, komm. til SKS 27, 285,10: om det Opbyggelige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 351,14: Du giver gode og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 353,25: Alt ... fra Dig, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 294,20: Skriften siger: ...]

·Jak 1,18-21

Not1:8, SKS 19, 66

·Jak 1,18

4T43, komm. til SKS 5, 139,19: en ...]   +

·Jak 1,19-20

4T43, komm. til SKS 5, 141,1: ethvert Menneske ...]

·Jak 1,19

2T43, komm. til SKS 5, 44,15: langsomme til at ...]   +

·Jak 1,21

2T43, komm. til SKS 5, 47,18: den Sagtmodighed, ...]   +

·Jak 1,22-25

TS, komm. til SKS 13, 41,7: der skal gjøres ...]

·Jak 1,22-27

TS, komm. til SKS 13, 43,1: Epistelen skriver ...]   +

·Jak 1,22

OTA, komm. til SKS 8, 224,10: at ville høre ...]   +

·Jak 1,23-24

4T43, komm. til SKS 5, 172,1: seer sig i et Speil ...]   +

·Jak 1,25

4T43, komm. til SKS 5, 172,3: at den rette Ordets ...]   +

·Jak 1,27

4T44, komm. til SKS 5, 357,2: besøge Enken, og ...]   +

·Jak 2, 20-24

AE, komm. til SKS 7, 33,35: Luthers Forkastelse ...]

·Jak 2,1-7

4T43, komm. til SKS 5, 143,5: det nærmest ...]

·Jak 2,1

4T43, komm. til SKS 5, 143,17: have sin Tro med ...]   +

·Jak 2,2-3

4T43, komm. til SKS 5, 143,20: Om der da træder ...]

·Jak 2,2

CC, komm. til SKS 17, 195,28: opulentus]   +

·Jak 2,3

CC, komm. til SKS 17, 195,31: quæso]

·Jak 2,4

CC, komm. til SKS 17, 195,31: scabellum meum]

·Jak 2,5

CC, komm. til SKS 17, 195,33: fr. d.]   +

·Jak 2,8

4T43, komm. til SKS 5, 144,29: guddommelige Lov, ...]   +

·Jak 2,10

SLV, komm. til SKS 6, 380,25: hvo som støder ...]

·Jak 2,11

CC, komm. til SKS 17, 196,2: ne fures ... furasti]   +

·Jak 2,14-17

Brev, komm. til SKS 28, 380,5: Jac. 2, 14. etc]

·Jak 2,14-26

Not1, komm. til SKS 19, 59,30: Apostlens Jacobs ...]

·Jak 2,14

CC, komm. til SKS 17, 196,7: fr.]   +

·Jak 2,16

CC, komm. til SKS 17, 196,9: qui]   +

·Jak 2,17

NB20, komm. til SKS 23, 428,10: den døde Tro]

·Jak 2,18

CC, komm. til SKS 17, 196,12: et ego bona opera]

·Jak 2,19

BA, note   +

·Jak 2,20-24

NB14, komm. til SKS 22, 386,35: han der forkaster ...]

·Jak 2,21

CC, komm. til SKS 17, 196,16: cum proferret I. f.]

·Jak 2,23

FB, komm. til SKS 4, 168,34: Herrens Ven]   +

·Jak 2,25

3T44, »Ham bør det at voxe, mig ...«   +

·Jak 2,26

NB11, komm. til SKS 22, 93,20: Jacob siger: som ...]

·Jak 3,1

CC, komm. til SKS 17, 196,25: intelligentes]   +

·Jak 3,2

Not1:9, SKS 19, 83

·Jak 3,3

CC, komm. til SKS 17, 196,28: totum corpus ...]

·Jak 3,4

CC, komm. til SKS 17, 196,29: Ecce naves]

·Jak 3,5

OTA, komm. til SKS 8, 144,23: thi Tungen er et ...]   +

·Jak 3,6

CC, komm. til SKS 17, 196,32: Et lingua ignis ...]

·Jak 3,8-10

OTA, komm. til SKS 8, 222,4: Gud kan man ikke ...]

·Jak 3,8

4T44, komm. til SKS 5, 306,34: saa hurtig en Tunge]   +

·Jak 3,9-10

KG, komm. til SKS 9, 41,35: Som der er sagt om ...]

·Jak 3,9

CC, komm. til SKS 17, 196,37: Illa benedicimus ...]   +

·Jak 3,11

CC, komm. til SKS 17, 197,3: Num fons ex eodem ...]

·Jak 3,12

CC, komm. til SKS 17, 197,4: ficus;]   +

·Jak 3,13-18

NB10, komm. til SKS 21, 321,10: Sagtmodighed der ...]

·Jak 3,14-16

BA, komm. til SKS 4, 438,27: ...]

·Jak 3,14

OTA, komm. til SKS 8, 222,5: medens Hjertet er ...]

·Jak 3,15-16

OTA, komm. til SKS 8, 145,9: en Viisdom, som ikke ...]

·Jak 3,15

BA, note   +

·Jak 3,17

CC, komm. til SKS 17, 197,11: sancta]

·Jak 4,4

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 255   +

·Jak 4,5

3T44, »Ham bør det at voxe, mig ...«, SKS 5, 276   +

·Jak 4,7

Not1:5, SKS 19, 20   +

·Jak 4,8

AE, komm. til SKS 7, 442,30: det fra ...]   +

·Jak 4,9

CC, komm. til SKS 17, 197,27: plorate]   +

·Jak 4,13-15

2T44, komm. til SKS 5, 194,23: idag ville vi ...]   +

·Jak 4,13-17

NB29, komm. til SKS 25, 329,19: mod ...]

·Jak 4,13

3T43, komm. til SKS 5, 92,12: idag eller imorgen ...]

·Jak 4,14

3T43, komm. til SKS 5, 92,33: forsvinder som en ...]

·Jak 4,15

CC, komm. til SKS 17, 197,35: Quin dicere ...]   +

·Jak 4,17

SD, komm. til SKS 11, 207,32: Christendommen ...]

·Jak 5,3

NB22, komm. til SKS 24, 166,22: Salvianus ...]

·Jak 5,4

NB19, komm. til SKS 23, 362,12: en himmelraabende ...]

·Jak 5,7-9

NB11, komm. til SKS 22, 85,28: ikke blot ...]   +

·Jak 5,7

2T43, komm. til SKS 5, 43,7: Jorden giver sin ...]   +

·Jak 5,8

Not1:6, SKS 19, 28   +

·Jak 5,9

3T44, »Ham bør det at voxe, mig ...«, SKS 5, 281   +

·Jak 5,10

CT, komm. til SKS 10, 112,25: Liid taalmodigt]   +

·Jak 5,11

KG, komm. til SKS 9, 161,21: den salige Gud er ...]

·Jak 5,12

Oi3, komm. til SKS 13, 192,3: det nye Testamente ...]

·Jak 5,16

2T43, »Al god og al fuldkommen Gave ...«, SKS 5, 42   +

·Jak 5,20

3T43, komm. til SKS 5, 73,2: den, der omvender en ...]   +