S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Joh

BI, »Opfattelsens Muliggjørelse«, SKS 1, 76   +

·Joh 1, 19-28

NB14, komm. til SKS 22, 402,24: 4de Søndag i ...]

·Joh 1,1-14

KK, komm. til SKS 18, 353,18: Derpaa afhandler ...]

·Joh 1,1-2

BA, komm. til SKS 4, 319,30: Forsoning ... Logik ...]   +

·Joh 1,1-3

BOA, komm. til SKS 15, 228,36: »Forsøg ...]   +

·Joh 1,1-5

Papir, komm. til SKS 27, 105,30: Theorie om ...]   +

·Joh 1,1

BA, komm. til SKS 4, 319,30: Forsoning ... Logik ...]   +

·Joh 1,2

Not1:7, SKS 19, 43

·Joh 1,3-10

Not1:7, SKS 19, 43

·Joh 1,3-4

OTA, komm. til SKS 8, 351,25: fuldendte Skabelsen ...]

·Joh 1,3

OTA, komm. til SKS 8, 326,4: Skabningens Herre]   +

·Joh 1,5

TS, komm. til SKS 13, 68,36: Den, der er Lyset]   +

·Joh 1,6-7

PS, komm. til SKS 4, 258,21: sende En forud ...]

·Joh 1,6-8

3T44, komm. til SKS 5, 273,17: sin Sendelse i ...]   +

·Joh 1,8

BI, komm. til SKS 1, 256,3: den, der skulde ...]

·Joh 1,9

IC, komm. til SKS 12, 170,15: Guds eenbaarne ...]

·Joh 1,10-11

OTA, komm. til SKS 8, 352,1: han kom til sine ...]

·Joh 1,10

Not9, komm. til SKS 19, 250,13: δι' ...]

·Joh 1,11

CT, komm. til SKS 10, 236,10: end fordum, til ...]   +

·Joh 1,12-13

NB16, komm. til SKS 23, 100,35: loves der ogsaa ...]

·Joh 1,12

Not1:7, SKS 19, 42

·Joh 1,14

BI, komm. til SKS 1, 281,25: tage Bolig iblandt ...]   +

·Joh 1,15

PS, komm. til SKS 4, 258,21: sende En forud ...]   +

·Joh 1,16

Not1:7, SKS 19, 38

·Joh 1,17

BI, komm. til SKS 1, 258,23: Den, der forkyndte ...]   +

·Joh 1,18

TS, komm. til SKS 13, 87,2: han havde sagt sig ...]   +

·Joh 1,19-23

PS, komm. til SKS 4, 232,16: Svaret i Ørkenen ...]   +

·Joh 1,19-28

TSA, komm. til SKS 11, 66,23: »den ...]   +

·Joh 1,19-34

OTA, komm. til SKS 8, 368,3: det ... »jeg ...]

·Joh 1,20-23

BI, komm. til SKS 1, 256,3: den, der skulde ...]

·Joh 1,20

NB12, komm. til SKS 22, 244,14: hvad Zacharias ...]

·Joh 1,23

NB12, komm. til SKS 22, 241,1: sagt af Zacharias ...]   +

·Joh 1,27

3T44, komm. til SKS 5, 271,12: der skulde komme ...]

·Joh 1,29-34

AE, komm. til SKS 7, 544,14: Døberen Johannes ...]   +

·Joh 1,29

EE1, komm. til SKS 2, 142,27: bar al Verdens Synd]   +

·Joh 1,31-34

NB23, komm. til SKS 24, 281,5: staaer der ...]

·Joh 1,31

AE, »Slutning«, SKS 7, 544

·Joh 1,33

AE, »Slutning«, SKS 7, 544

·Joh 1,35-42

AE, komm. til SKS 7, 544,14: Disciplene, før ...]

·Joh 1,36

AE, »Slutning«, SKS 7, 544

·Joh 1,41

NB30, komm. til SKS 25, 392,8: denne Messias ikke ...]

·Joh 1,42

AE, »Slutning«, SKS 7, 544   +

·Joh 1,43

NB10, komm. til SKS 21, 298,14: Apostlene vare ...]

·Joh 1,49

Not1:7.h

·Joh 1,51

2T44, komm. til SKS 5, 214,32: seer Himlen aaben]   +

·Joh 1,52

4T43, komm. til SKS 5, 140,11: seer Himmelen aaben]

·Joh 2,1-10

FB, komm. til SKS 4, 132,21: gjøre Vand til ...]   +

·Joh 2,1-11

4T44, komm. til SKS 5, 299,18: hiint Under ved ...]   +

·Joh 2,1-12

Oi1, komm. til SKS 13, 141,13: dens Time er ikke ...]   +

·Joh 2,4

IC, komm. til SKS 12, 65,21: at hans Time endnu ...]   +

·Joh 2,11

IC, komm. til SKS 12, 18,1: gjøre Tegn og ...]   +

·Joh 2,13-17

HCD, komm. til SKS 13, 180,6: han vilde vel som ...]

·Joh 2,14

AE, komm. til SKS 7, 141,23: gjenner Kreaturene ...]

·Joh 2,17

BI, komm. til SKS 1, 299,15: Nidkjærhed ...]   +

·Joh 2,18-22

Papir, komm. til SKS 27, 361,27: han som vilde ...]

·Joh 2,18

Papir, komm. til SKS 27, 100,23: Jøderne (...) ...]

·Joh 2,19-22

NB11, komm. til SKS 22, 65,32: han har villet ...]

·Joh 2,19

Papir, komm. til SKS 27, 33,33: ...]

·Joh 2,20

Not1:7, SKS 19, 40   +

·Joh 2,23

CT, komm. til SKS 10, 315,24: troe uden at see ...]

·Joh 3, 1-15

NB8, komm. til SKS 21, 144,2: Bemærkning af ...]

·Joh 3

Not1, komm. til SKS 19, 57,36: Nicodemi ...]   +

·Joh 3,1-15

IC, komm. til SKS 12, 239,28: I den bestaaende ...]   +

·Joh 3,1-16

Not5, komm. til SKS 19, 177,19: den aandelige ...]

·Joh 3,1-21

PS, komm. til SKS 4, 260,18: en Enkelt ...]   +

·Joh 3,1-2

OTA, komm. til SKS 8, 325,25: den Fornemme kun ...]

·Joh 3,1-8

NB33, komm. til SKS 26, 250,28: Gjenfødelse]   +

·Joh 3,2

CT, komm. til SKS 10, 21,15: Læreren]   +

·Joh 3,3-4

LP, komm. til SKS 1, 11,24: tage den tilbage ...]   +

·Joh 3,3-5

Not1:8, SKS 19, 61

·Joh 3,3

Not1:7, SKS 19, 53

·Joh 3,4

NB33, komm. til SKS 26, 250,35: som Ældre at ...]   +

·Joh 3,5-7

KK, komm. til SKS 18, 386,35: Gjenfødelsen]

·Joh 3,5

Not10, komm. til SKS 19, 294,9: Joh. 3]

·Joh 3,6

BI, komm. til SKS 1, 323,35: Christendommen har ...]

·Joh 3,8

BI, komm. til SKS 1, 157,5: Aanden farer hen ...]   +

·Joh 3,10

OTA, komm. til SKS 8, 196,28: en anseet Lærer ...]

·Joh 3,11

NB27, komm. til SKS 25, 190,21: en engelsk Bog ...]

·Joh 3,13

KG, komm. til SKS 9, 174,7: Ingen stiger op til ...]   +

·Joh 3,14

YTS, komm. til SKS 11, 254,9: ophøiedes paa ...]   +

·Joh 3,16-17

IC, komm. til SKS 12, 231,34: Christus kom til ...]   +

·Joh 3,16-18

NB19, komm. til SKS 23, 366,17: den Eenbaarne ...]   +

·Joh 3,16-19

TAF, komm. til SKS 12, 285,2: ikke kom til Verden ...]

·Joh 3,16-21

NB11, komm. til SKS 22, 67,21: Luther siger ... at ...]

·Joh 3,16

FB, komm. til SKS 4, 124,12: at han elskede Gud ...]   +

·Joh 3,17-18

NB5, komm. til SKS 20, 395,38: Χstus kom ...]   +

·Joh 3,17-19

OTA, komm. til SKS 8, 201,29: det Dømmende er ...]

·Joh 3,17

BI, komm. til SKS 1, 220,18: ikke kommen for at ...]   +

·Joh 3,18-19

IC, komm. til SKS 12, 181,3: Dit Liv ... Dommen, ...]

·Joh 3,18

BA, komm. til SKS 4, 386,14: som Timeligheden ...]   +

·Joh 3,20-21

IC, komm. til SKS 12, 224,6: maa holdes for ...]

·Joh 3,20

2T44, komm. til SKS 5, 197,4: Den (...) der aldrig ...]   +

·Joh 3,21

Not1:8, SKS 19, 62   +

·Joh 3,25-30

3T44, komm. til SKS 5, 271,36: Da kom ...]

·Joh 3 5,27

3T44, »Ham bør det at voxe, mig ...«, SKS 5, 279

·Joh 3,27

2T44, komm. til SKS 5, 193,2: intet Menneske kan ...]   +

·Joh 3,28-30

BI, komm. til SKS 1, 256,3: den, der skulde ...]

·Joh 3,28

3T44, komm. til SKS 5, 279,3: skifter mellem sig ...]

·Joh 3,29-30

3T44, komm. til SKS 5, 269,2: Joh. Evang. III, 30 ...]

·Joh 3,29

BA, komm. til SKS 4, 313,7: glæde sig ...]   +

·Joh 3,30

3T44, »Ham bør det at voxe, mig ...«   +

·Joh 3,31

Not1:7.i

·Joh 3,35

DS, komm. til SKS 16, 221,28: alle Muligheder i ...]   +

·Joh 3,36

CT, komm. til SKS 10, 77,16: over ham bliver ...]   +

·Joh 4,1-26

BOA, komm. til SKS 15, 264,15: hverken paa ...]

·Joh 4,6

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 4,7-26

OTA, komm. til SKS 8, 148,27: tilbede i Sandhed]   +

·Joh 4,7-42

CT, komm. til SKS 10, 292,11: hverken er paa ...]

·Joh 4,10

Not1:7, SKS 19, 52

·Joh 4,14

BI, komm. til SKS 1, 91,3: Kildespring til et ...]   +

·Joh 4,17

Not1:7, SKS 19, 53   +

·Joh 4,20-21

OTA, komm. til SKS 8, 386,9: Garizim]

·Joh 4,20-24

CT, komm. til SKS 10, 292,11: hverken er paa ...]   +

·Joh 4,21

BOA, komm. til SKS 15, 264,15: hverken paa ...]

·Joh 4,23-24

KG, komm. til SKS 9, 33,8: i Aand og Sandhed]   +

·Joh 4,23

TSA, komm. til SKS 11, 68,29: han var Aand og ...]

·Joh 4,24

3T43, komm. til SKS 5, 94,25: Gud er Aand]   +

·Joh 4,25

Not1:7, SKS 19, 46   +

·Joh 4,26

Not1:7, SKS 19, 50

·Joh 4,31-34

PS, komm. til SKS 4, 260,10: hans Spise og Drikke]   +

·Joh 4,32

NB5, komm. til SKS 20, 414,4: Χstus siger ...]   +

·Joh 4,34

OTA, komm. til SKS 8, 351,24: fuldbragte hvad ...]   +

·Joh 4,42

OTA, komm. til SKS 8, 352,29: være Verdens ...]   +

·Joh 4,48

PS, komm. til SKS 4, 239,34: den Almægtige ...]   +

·Joh 5, 10-18

Papir, komm. til SKS 27, 624,31: hans idelige ...]

·Joh 5, 41

Oi10, komm. til SKS 13, 396,18: »at tage ...]

·Joh 5-8

NB12:20

·Joh 5

NB12, komm. til SKS 22, 155,31: Hvorledes ...]

·Joh 5,1-9

BOA, komm. til SKS 15, 233,21: at Tyverie i ...]   +

·Joh 5,2-4

BI, komm. til SKS 1, 79,13: hvad vi i Evangeliet ...]

·Joh 5,2-9

2T43, komm. til SKS 5, 21,18: Vandet i den Dam ...]   +

·Joh 5,4

EE1, komm. til SKS 2, 317,20: rør Vandet]   +

·Joh 5,5-7

BOA, komm. til SKS 15, 233,21: at Tyverie i ...]

·Joh 5,5-9

2T44, komm. til SKS 5, 208,7: han, der laae som en ...]   +

·Joh 5,16

OTA, komm. til SKS 8, 332,14: forfulgt]   +

·Joh 5,17

OTA, komm. til SKS 8, 295,3: han arbeider indtil ...]   +

·Joh 5,20

Not1:7, SKS 19, 42   +

·Joh 5,23

Not1:7, SKS 19, 42

·Joh 5,24

SLV, komm. til SKS 6, 104,23: han kommer ikke til ...]   +

·Joh 5,26

Papir, komm. til SKS 27, 250,15: der selv er Livet]

·Joh 5,27

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Joh 5,28-29

2T44, komm. til SKS 5, 216,2: Dødes Opstandelse ...]   +

·Joh 5,28-30

IC, komm. til SKS 12, 199,9: Læren om hans ...]

·Joh 5,28

Not1:6, SKS 19, 28

·Joh 5,29

Not1:6, SKS 19, 27   +

·Joh 5,36

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 5,39

Not1:2, SKS 19, 9   +

·Joh 5,41-44

Not7, komm. til SKS 19, 218,28: at tage Æren ...]

·Joh 5,41-47

HCD, komm. til SKS 13, 178,4: det at foragte ...]

·Joh 5,41

Oi10, »II«, SKS 13, 396   +

·Joh 5,44

3T43, komm. til SKS 5, 81,24: tog Ære af ...]   +

·Joh 5,46-47

Not1:2, SKS 19, 9

·Joh 6

NB12, komm. til SKS 22, 155,31: Hvorledes ...]

·Joh 6,1-13

3T44, komm. til SKS 5, 248,27: Smulerne ...]

·Joh 6,1-15

CT, tekstredegørelse   +

·Joh 6,2

CT, komm. til SKS 10, 296,18: ved sine ...]

·Joh 6,8-9

BB, komm. til SKS 17, 128,34: Es ist ein Knabe ...]

·Joh 6,12

PS, komm. til SKS 4, 262,21: for at Intet skulde ...]

·Joh 6,14-15

OTA, komm. til SKS 8, 196,19: benyttet sig af ...]   +

·Joh 6,15

OTA, komm. til SKS 8, 332,31: afsides for at ...]   +

·Joh 6,27

NB5, komm. til SKS 20, 414,4: Χstus siger ...]   +

·Joh 6,29

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 6,30

PS, komm. til SKS 4, 239,34: den Almægtige ...]   +

·Joh 6,31

CT, komm. til SKS 10, 25,20: denne himmelske ...]   +

·Joh 6,32-33

IC, komm. til SKS 12, 203,9: sammenligner ...]

·Joh 6,38

OTA, komm. til SKS 8, 351,34: hans Villie ... i ...]   +

·Joh 6,39

Not1:9, SKS 19, 82

·Joh 6,40

BOA, komm. til SKS 15, 222,4: Christus siger ...]   +

·Joh 6,44

Not1:8, SKS 19, 66

·Joh 6,45

Not1:7, SKS 19, 42   +

·Joh 6,46

Not1:7, SKS 19, 54   +

·Joh 6,47

BOA, komm. til SKS 15, 222,4: Christus siger ...]   +

·Joh 6,48-51

IC, komm. til SKS 12, 203,9: sammenligner ...]

·Joh 6,51

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 107   +

·Joh 6,52-53

IC, komm. til SKS 12, 107,10: Da kivedes ...]

·Joh 6,52

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 107

·Joh 6,53-57

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 107

·Joh 6,54-57

IC, komm. til SKS 12, 107,14: 54. 55. 56. 57.]   +

·Joh 6,54

IC, komm. til SKS 12, 108,25: kun Den, der ...]

·Joh 6,55

IC, komm. til SKS 12, 203,9: sammenligner ...]

·Joh 6,56-58

TAF, komm. til SKS 12, 302,2: kun ved at blive i ...]

·Joh 6,56

YTS, komm. til SKS 11, 273,10: »at blive i ...]

·Joh 6,60

FB, komm. til SKS 4, 163,36: en haard Tale ...]   +

·Joh 6,61-62

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 107   +

·Joh 6,61

SD, komm. til SKS 11, 197,23: Christi egen ...]   +

·Joh 6,62

IC, komm. til SKS 12, 107,17: 62.]   +

·Joh 6,63

BI, komm. til SKS 1, 76,27: hans Ord vare Liv og ...]   +

·Joh 6,66

CT, komm. til SKS 10, 297,10: desto Flere faldt ...]   +

·Joh 6,67

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 108   +

·Joh 6,68

TTL, komm. til SKS 5, 412,31: hvem skal man saa ...]   +

·Joh 6,69

YTS, komm. til SKS 11, 258,15: Han, den Hellige]   +

·Joh 6,70

IC, komm. til SKS 12, 107,35: Christus siger til ...]   +

·Joh 6,71

IC, komm. til SKS 12, 239,11: som han ...]

·Joh 7

NB12:20   +

·Joh 7,4

Not1:7, SKS 19, 51

·Joh 7,7

OTA, komm. til SKS 8, 324,27: ikke elsket af den]

·Joh 7,11-53

NB19, komm. til SKS 23, 354,24: Sandeligen ...]

·Joh 7,12-13

NB12, komm. til SKS 22, 155,34: Cap. 7. v. 12 og ...]

·Joh 7,12

NB12, komm. til SKS 22, 156,1: εν ...]

·Joh 7,13

NB12, komm. til SKS 22, 156,1: εν ...]

·Joh 7,14

OTA, komm. til SKS 8, 332,32: i Templet (...) for ...]

·Joh 7,16-17

NB31, komm. til SKS 26, 13,24: Christus siger ...]

·Joh 7,17

Not1:2, SKS 19, 9   +

·Joh 7,18

Not1:7, SKS 19, 39

·Joh 7,20

DS, komm. til SKS 16, 223,18: »der har ...]   +

·Joh 7,25-27

IC, komm. til SKS 12, 111,25: Joh. VII, 27 og 48]

·Joh 7,26

Not1:7, SKS 19, 51

·Joh 7,27

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 111

·Joh 7,28

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Joh 7,30

IC, komm. til SKS 12, 65,21: at hans Time endnu ...]

·Joh 7,31

Not1:7, SKS 19, 51

·Joh 7,39

NB13, komm. til SKS 22, 283,9: Forherligelse]

·Joh 7,42

Not1:7.b

·Joh 7,45-53

CT, komm. til SKS 10, 296,20: Pharisæerne ...]

·Joh 7,46

CT, komm. til SKS 10, 296,20: Han, for hvis ...]   +

·Joh 7,48-49

NB10, komm. til SKS 21, 300,27: der siges ...]

·Joh 7,48

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 111   +

·Joh 7,50-52

IC, komm. til SKS 12, 239,28: Nicodemus]   +

·Joh 7,50

YTS, komm. til SKS 11, 275,4: Hun gik ind til den ...]   +

·Joh 8, 47-51

TSA, komm. til SKS 11, 106,16: Texten Joh. VIII. ...]

·Joh 8

NB12, komm. til SKS 22, 155,31: Hvorledes ...]   +

·Joh 8,1-11

4T43, komm. til SKS 5, 140,29: naar Pharisæerne ...]   +

·Joh 8,2-11

CT, komm. til SKS 10, 311,19: Da Pharisæerne ...]   +

·Joh 8,3-11

3T43, komm. til SKS 5, 77,1: Da de Skriftkloge ...]

·Joh 8,7

DD, komm. til SKS 17, 216m,30: den, som er uden ...]   +

·Joh 8,9

DD, komm. til SKS 17, 278,15: først naar ...]

·Joh 8,11

Not1:7, SKS 19, 52

·Joh 8,12-20

NB31, komm. til SKS 26, 58,34: Χsti Taler mod ...]

·Joh 8,12

TS, komm. til SKS 13, 68,36: Den, der er Lyset]   +

·Joh 8,14

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 8,18

BOA, komm. til SKS 15, 241,25: han bliver ved at ...]

·Joh 8,20

IC, komm. til SKS 12, 65,21: at hans Time endnu ...]

·Joh 8,21-59

NB32, komm. til SKS 26, 127,36: naar Χstus ...]

·Joh 8,21

BOA, komm. til SKS 15, 241,25: han bliver ved at ...]

·Joh 8,24

EE2, komm. til SKS 3, 221,3: jeg er den, jeg er]

·Joh 8,27

KG, komm. til SKS 9, 114,5: selv Disciplene ...]

·Joh 8,28

IC, komm. til SKS 12, 250,19: Ophøielsen ...]   +

·Joh 8,31-32

PS, komm. til SKS 4, 237,19: Sandheden gjør ...]   +

·Joh 8,31-34

OTA, komm. til SKS 8, 146,1: Fri er – ...]

·Joh 8,31-36

NB6, komm. til SKS 21, 64,34: naar Biskop Mynster ...]   +

·Joh 8,31

NB15, komm. til SKS 23, 51m,1: Χsti Ord: om ...]

·Joh 8,32

BA, komm. til SKS 4, 439,3: Sandheden gjør ...]   +

·Joh 8,33

NB29, komm. til SKS 25, 363,16: en ægte ...]

·Joh 8,34

PS, komm. til SKS 4, 226,2: Syndens Træl]   +

·Joh 8,38

Not1:7, SKS 19, 42

·Joh 8,39

Papir, komm. til SKS 27, 533,20: »vi have ...]

·Joh 8,40

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 8,42

OTA, komm. til SKS 8, 349,10: han gik ud fra ...]   +

·Joh 8,44

PS, komm. til SKS 4, 255,4: taler ikke af sit ...]   +

·Joh 8,46

KG, komm. til SKS 9, 104,6: »Ingen kunde ...]   +

·Joh 8,47-51

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 222   +

·Joh 8,47-61

TSA, »Om Forskjellen mellem et ...«, SKS 11, 106

·Joh 8,47

BOA, komm. til SKS 15, 222,28: to Vers: Wer von ...]

·Joh 8,48-53

IC, komm. til SKS 12, 110,4: Joh. VIII., 48. 52. ...]

·Joh 8,48

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 110   +

·Joh 8,51

BOA, komm. til SKS 15, 222,28: to Vers: Wer von ...]

·Joh 8,52-53

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 110

·Joh 8,56

2T44, komm. til SKS 5, 208,16: Slægternes ...]   +

·Joh 8,58

Not1:7, SKS 19, 43   +

·Joh 8,59

Not1:7.f

·Joh 9

CT, komm. til SKS 10, 25,16: den Blindfødte ...]   +

·Joh 9,1-38

4T43, komm. til SKS 5, 153,34: hiin Blindfødte ...]

·Joh 9,1-41

4T44, komm. til SKS 5, 372,2: den Blinde Synet]   +

·Joh 9,1-7

IC, komm. til SKS 12, 51,12: blive udelukket af ...]   +

·Joh 9,3

EE:188   +

·Joh 9,4

3T43, komm. til SKS 5, 78,23: Tiden kommer ...]   +

·Joh 9,8-34

IC, komm. til SKS 12, 51,12: blive udelukket af ...]   +

·Joh 9,8-38

NB3, komm. til SKS 20, 257,12: Joh IX, den ...]

·Joh 9,22

KG, komm. til SKS 9, 125,18: udelukket af ...]   +

·Joh 9,29

Papir, komm. til SKS 27, 101,11: i N: T: ... at ...]

·Joh 9,31

NB31, komm. til SKS 26, 14,4: gjør Faderens ...]

·Joh 9,37

Not1:7, SKS 19, 50

·Joh 10,1-10

NB7:107   +

·Joh 10,1-18

EE, komm. til SKS 18, 56,15: den gode Hyrde ...]

·Joh 10,1-31

CT, komm. til SKS 10, 288,3: den gode Hyrdes ...]   +

·Joh 10,9

NB4, komm. til SKS 20, 337,19: gaae (...) ind ad ...]

·Joh 10,11-16

DS, komm. til SKS 16, 235,22: Leiesvende]   +

·Joh 10,11-17

Oi5, komm. til SKS 13, 241,17: giver (...) ...]   +

·Joh 10,11-18

TAF, komm. til SKS 12, 287,29: Kjerlighedens Offer]

·Joh 10,11

Not1:7, SKS 19, 52   +

·Joh 10,12-13

3T44, komm. til SKS 5, 275,18: en Leiesvend]   +

·Joh 10,12

NB, komm. til SKS 20, 111,31: Faarene omringe ...]

·Joh 10,14-15

CT, komm. til SKS 10, 290,30: Den, for hvem man ...]

·Joh 10,15

Not1:7, SKS 19, 39   +

·Joh 10,16

NB7, komm. til SKS 21, 86m,4: Χsti Udsagn om ...]

·Joh 10,18

Not1:7, SKS 19, 39

·Joh 10,20-21

BA, komm. til SKS 4, 420,7: De enkelte ...]

·Joh 10,20-33

IC, komm. til SKS 12, 110,5: Joh. X., 20. 30. ...]

·Joh 10,20

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 110

·Joh 10,22

Papir, komm. til SKS 27, 113,5: f encæniorum]

·Joh 10,24

Not1:7, SKS 19, 51

·Joh 10,27

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78   +

·Joh 10,28

Not1:7.k

·Joh 10,29

Not1:9, SKS 19, 77

·Joh 10,30-31

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 110

·Joh 10,30

KG, komm. til SKS 9, 104,12: saaledes var han ...]   +

·Joh 10,32-39

TS, komm. til SKS 13, 87,2: han havde sagt sig ...]

·Joh 10,33

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 110

·Joh 10,34-36

IC, komm. til SKS 12, 52,30: »han ...]   +

·Joh 10,35

Not1:2, SKS 19, 11   +

·Joh 10,36

CT, komm. til SKS 10, 288,3: hvem Du sendte til ...]   +

·Joh 10,38

Not1:7, SKS 19, 42

·Joh 11

NB10, komm. til SKS 21, 300,23: Hvad forøvrigt ...]

·Joh 11,1-44

KG, komm. til SKS 9, 104,21: vidste de ved ...]   +

·Joh 11,1-45

NB7, komm. til SKS 21, 83,32: Er det Sorg over en ...]

·Joh 11,4

3T44, komm. til SKS 5, 262,24: al Sygdom, selv ...]   +

·Joh 11,7

Papir 29, SKS 27, 80

·Joh 11,8

Papir, komm. til SKS 27, 80,6: Joh: 11, 7]

·Joh 11,11-14

SD, komm. til SKS 11, 123,3: da Disciplene ...]

·Joh 11,11

SD, »Indgang«, SKS 11, 123

·Joh 11,14

SD, »Indgang«, SKS 11, 123

·Joh 11,25-26

LF, komm. til SKS 11, 48,16: bliver Du i Gud ...]   +

·Joh 11,25

SD, »Indgang«, SKS 11, 123   +

·Joh 11,27

Not1:7.h

·Joh 11,33

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Joh 11,35

NB31, komm. til SKS 26, 66,18: han som selv ...]

·Joh 11,39

NB10, komm. til SKS 21, 369,28: Zacharias Werner ...]

·Joh 11,40

SD, »Indgang«, SKS 11, 123   +

·Joh 11,43

SD, »Indgang«, SKS 11, 123   +

·Joh 11,47-53

KG, komm. til SKS 9, 131,6: Den Udvei er gammel ...]   +

·Joh 11,47

PS, komm. til SKS 4, 260,24: Raadets Forsamling]

·Joh 11,50

NB5, komm. til SKS 20, 419,15: »at det er ...]   +

·Joh 11,52

IC, komm. til SKS 12, 174,1: ved bedaarende at ...]

·Joh 11,57

NB18, komm. til SKS 23, 264,6: at Indtoget dog ...]

·Joh 12

NB12:20

·Joh 12,1-11

NB10, komm. til SKS 21, 301,22: forstod sig paa ...]

·Joh 12,1-8

IC, komm. til SKS 12, 171,35: da hiin Qvinde ...]   +

·Joh 12,1

NB18, komm. til SKS 23, 264,14: Lazari ...]

·Joh 12,3-6

BOA, komm. til SKS 15, 239,20: den ...]

·Joh 12,3-8

GG, komm. til SKS 18, 120,23: en Judas (Joh. ...]   +

·Joh 12,4-6

NB8, komm. til SKS 21, 169,29: I Samtidighedens ...]

·Joh 12,4

GG:3, SKS 18, 120

·Joh 12,6

NB10, komm. til SKS 21, 301,22: forstod sig paa ...]   +

·Joh 12,9-11

NB10, komm. til SKS 21, 369,23: (Joh: 12, 10) ...]

·Joh 12,10

NB10:206

·Joh 12,12-16

NB18, komm. til SKS 23, 264,6: at Indtoget dog ...]

·Joh 12,12-19

IC, komm. til SKS 12, 171,35: da hiin Qvinde ...]   +

·Joh 12,13

Papir, komm. til SKS 27, 63,9: γ) Denne ...]

·Joh 12,14-15

NB14, komm. til SKS 22, 392,26: Christi Indtog i ...]

·Joh 12,16

NB14, komm. til SKS 22, 392,26: Christi Indtog i ...]   +

·Joh 12,17-18

NB18, komm. til SKS 23, 264,14: Lazari ...]

·Joh 12,19

NB18:21, SKS 23, 264   +

·Joh 12,24

BI, komm. til SKS 1, 135,3: afdøer fra det ...]   +

·Joh 12,25

FB, komm. til SKS 4, 113,31: den Kjærlighed, ...]   +

·Joh 12,26

DS, komm. til SKS 16, 156,12: Christus selv, der ...]   +

·Joh 12,27-36

AA, komm. til SKS 17, 15,24: Christus drager sig ...]

·Joh 12,27

NB18, komm. til SKS 23, 271,8: umiddelbart efter ...]

·Joh 12,29

EE:23

·Joh 12,31

OTA, komm. til SKS 8, 324,27: ikke elskende Verden]   +

·Joh 12,32

KG, komm. til SKS 9, 263,13: for at drage ...]   +

CT, »Taler ved Altergang om ...«, SKS 10, 268

CT, komm. til SKS 10, 268,10: »der ...]

YTS, komm. til SKS 11, 245,3: Taler ved ...]

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 155

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 161

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 170

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 181

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 198

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 227

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 250

IC, tekstredegørelse

IC, komm. til SKS 12, 17,17: Fornedrelsens (...) ...]

IC, komm. til SKS 12, 151,1: Fra Høiheden vil ...]

IC, komm. til SKS 12, 155,9: Vi kalde Dig vor ...]

IC, komm. til SKS 12, 161,10: at Du vil drage ...]

IC, komm. til SKS 12, 164,22: i Fornedrelsen ...]

IC, komm. til SKS 12, 181,13: Du som fra ...]

IC, komm. til SKS 12, 198,2: fra Høiheden Du ...]

IC, komm. til SKS 12, 250,19: Ophøielsen ...]

DS, komm. til SKS 16, 212,17: Fornedrelsens ...]

NB2:247

NB7, komm. til SKS 21, 77,1: Fra Høiheden vil ...]

NB8, komm. til SKS 21, 152m,1: Fra Høiheden ...]

NB11, komm. til SKS 22, 74,2: »Fra ...]

NB11, komm. til SKS 22, 77,20: Text til en ...]

NB13, komm. til SKS 22, 273,1: Texter til ...]

NB13, komm. til SKS 22, 285,17: »Fra ...]

NB14, komm. til SKS 22, 343,1: Texter til ...]

NB14, komm. til SKS 22, 355,29: Skriftet No 3 (Fra ...]

NB15, komm. til SKS 23, 9,1: Texter til ...]

NB16, komm. til SKS 23, 99,1: Texter til ...]

NB17, komm. til SKS 23, 167,1: Texter til ...]

NB18, komm. til SKS 23, 255,1: Texter til ...]

NB19, komm. til SKS 23, 356,1: Χstus i sin ...]

NB22, komm. til SKS 24, 142,32: Han drager til sig]

NB23, komm. til SKS 24, 267,26: saa blev han ...]

·Joh 12,34

Not1:7, SKS 19, 49

·Joh 12,36

DD, komm. til SKS 17, 278,15: først naar ...]

·Joh 12,37

Not1:6, SKS 19, 33

·Joh 12,38

KK:7, SKS 18, 367   +

·Joh 12,40

KK, komm. til SKS 18, 364,1: ὁ ...]

·Joh 12,42

KG, komm. til SKS 9, 125,18: udelukket af ...]   +

·Joh 12,45

Not1:7, SKS 19, 42

·Joh 12,47

IC, komm. til SKS 12, 88,34: han der kommer til ...]   +

·Joh 12,48

SBM, komm. til SKS 14, 142,25: gaaer et ...]   +

·Joh 13-17

TS, komm. til SKS 13, 102,21: ...]   +

·Joh 13

NB12:20

·Joh 13,1-17

NB2, komm. til SKS 20, 226,24: en Pave vadsker ...]

·Joh 13,1

KG, komm. til SKS 9, 115,18: kalder han sit ...]   +

·Joh 13,2

Not1:5, SKS 19, 20   +

·Joh 13,3

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Joh 13,4-10

BOA, komm. til SKS 15, 182,28: i Forordet ...]

·Joh 13,8

PS, komm. til SKS 4, 240,20: Lod og Deel]

·Joh 13,12-17

NB2, komm. til SKS 20, 205,6: som ligner ham]   +

·Joh 13,13

Not1:8, SKS 19, 72

·Joh 13,14-16

Not1:7, SKS 19, 39

·Joh 13,15

KG, komm. til SKS 9, 263,12: han kom jo til ...]   +

·Joh 13,16

Oi5, komm. til SKS 13, 231,24: Disciplen ...]   +

·Joh 13,17

BI, komm. til SKS 1, 300,21: naar Loven ... da ...]

·Joh 13,18-19

DD, komm. til SKS 17, 261,15: sin Forudvidenhed ...]

·Joh 13,18-30

CT, komm. til SKS 10, 282,31: Johannes laae hans ...]   +

·Joh 13,19

EE2, komm. til SKS 3, 221,3: jeg er den, jeg er]   +

·Joh 13,21

DD, komm. til SKS 17, 261,17: denne msklige Uro]

·Joh 13,23-25

NB22, komm. til SKS 24, 165,31: St. Johannes ...]

·Joh 13,23

AA, komm. til SKS 17, 23,19: Johannes ... ved ...]   +

·Joh 13,27

BA, komm. til SKS 4, 454,16: han siger til Judas ...]   +

·Joh 13,30

CT, tekstredegørelse   +

·Joh 13,31

CT, komm. til SKS 10, 321,2: steg ned fra Himlen]

·Joh 13,34-35

IC, komm. til SKS 12, 231,17: Disciple ...]   +

·Joh 14-16

NB22, komm. til SKS 24, 153,29: forlader han ...]

·Joh 14-17

DD, komm. til SKS 17, 278,15: først naar ...]

·Joh 14,1

IC, komm. til SKS 12, 139,15: Ja vist har ...]   +

·Joh 14,2-3

2T43, komm. til SKS 5, 48,17: hans evige ...]   +

·Joh 14,2

OTA, komm. til SKS 8, 233,18: I Evigheden er der ...]   +

·Joh 14,3

Not1:6, SKS 19, 27

·Joh 14,6

BI, komm. til SKS 1, 76,18: ...]   +

BI, komm. til SKS 1, 356,7: ikke Sandheden, men ...]

PS, komm. til SKS 4, 255,27: den Lærende selv ...]

4T44, komm. til SKS 5, 329,28: Naar han forkyndte ...]

AE, komm. til SKS 7, 78,14: men Veien er Sandhed]

AE, komm. til SKS 7, 204,4: Christendommen, der ...]

OTA, komm. til SKS 8, 319,18: Veien og Livet]

OTA, komm. til SKS 8, 322,33: som var ...]

OTA, komm. til SKS 8, 352,15: er Sandheden]

OTA, komm. til SKS 8, 353,30: Han, der var ...]

OTA, komm. til SKS 8, 360,14: Den, der var og er ...]

KG, komm. til SKS 9, 180,11: Christus, som er ...]

KG, komm. til SKS 9, 248,18: Christus er Veien]

CT, komm. til SKS 10, 21,15: Veien og Sandheden ...]

CT, komm. til SKS 10, 57,29: Ham, som er Veien]

CT, komm. til SKS 10, 93,10: Ham, som er Veien]

CT, komm. til SKS 10, 110,33: Han er Sandheden]

CT, komm. til SKS 10, 248,25: Han er Livet]

CT, komm. til SKS 10, 297,8: Han var Sandheden]

IC, komm. til SKS 12, 48,21: ...]

IC, komm. til SKS 12, 89,11: for intet Menneske ...]

IC, komm. til SKS 12, 90,6: Sandheden og Livet]

IC, komm. til SKS 12, 98,35: Sandheden (...) ...]

IC, komm. til SKS 12, 157,35: Christus var og er ...]

IC, komm. til SKS 12, 159,14: ...]

IC, komm. til SKS 12, 161,8: Du, som er Sandheden]

IC, komm. til SKS 12, 175,36: han var Sandheden]

IC, komm. til SKS 12, 182,3: det at være ...]

IC, komm. til SKS 12, 196,12: Gud-Mennesket, som ...]

IC, komm. til SKS 12, 200,16: Christus var jo ...]

IC, komm. til SKS 12, 203,23: ...]

IC, komm. til SKS 12, 203,32: jeg er Sandheden ...]

IC, komm. til SKS 12, 227,4: Selv var Du Veien ...]

IC, komm. til SKS 12, 231,27: sagde sig selv at ...]

IC, komm. til SKS 12, 251,19: Du ... kaldte Dig ...]

TAF, komm. til SKS 12, 301,32: han er Sandheden ...]

TS, komm. til SKS 13, 69,5: er Christus end ...]

TS, komm. til SKS 13, 80,9: Christus er Veien]

Oi5, komm. til SKS 13, 251,20: Ifølge Christus ...]

Oi8, komm. til SKS 13, 358,17: ...]

SBM, komm. til SKS 14, 143,15: ...]

SFV, komm. til SKS 16, 73,7: ...]

SFV, komm. til SKS 16, 86,1: af ...]

SFV, komm. til SKS 16, 91,4: han er Sandheden]

DS, komm. til SKS 16, 208,21: var Sandheden]

DD, komm. til SKS 17, 245,20: Jeg er Sandheden]

EE, komm. til SKS 18, 64,27: Veien og Livet og ...]

Not1:2, SKS 19, 12

Not1:7, SKS 19, 53

Not9, komm. til SKS 19, 250,6: Kun i Sønnen kan ...]

NB, komm. til SKS 20, 105,2: Christus er Veien]

NB3, komm. til SKS 20, 276,23: han var Sandheden]

NB7, komm. til SKS 21, 134,11: han er Sandheden ...]

NB10, komm. til SKS 21, 278,33: Χstus (...) ...]

NB10, komm. til SKS 21, 298,30: Χstus som er ...]

NB11, komm. til SKS 22, 60,7: at være ...]

NB11, komm. til SKS 22, 61,12: Χstus, som var ...]

NB11, komm. til SKS 22, 98,13: om Χstus er ...]

NB11, komm. til SKS 22, 137,7: Sandheden]

NB17, komm. til SKS 23, 201,23: ...]

NB20, komm. til SKS 23, 443,32: Han kalder sig ...]

NB26, komm. til SKS 25, 103,5: Χstus (...) ...]

NB27, komm. til SKS 25, 150,2: kun Gud-Msket er ...]

NB31, komm. til SKS 26, 17,28: Christus Sandheden]

NB32, komm. til SKS 26, 171,24: Det Første er ...]

Papir, komm. til SKS 27, 250,15: der selv er Livet]

Papir, komm. til SKS 27, 252,22: vor Herre Jes. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,5: Veien til Sandheden ...]

Brev, komm. til SKS 28, 479,18: »Sandheden ...]

·Joh 14,9

Not1:7, SKS 19, 42   +

·Joh 14,10

Not1:7, SKS 19, 42   +

·Joh 14,12

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 14,13-14

NB20, komm. til SKS 23, 426,16: bede i Χsti ...]   +

·Joh 14,15-24

NB20, komm. til SKS 23, 413,17: det siges: Du skal ...]

·Joh 14,15-31

NB15, komm. til SKS 23, 80,4: at den skulde ...]

·Joh 14,15

Not10:9, SKS 19, 294   +

·Joh 14,16-17

Not1:2, SKS 19, 12

·Joh 14,16

Not10, komm. til SKS 19, 294,2: Paraklet]

·Joh 14,17

NB15, komm. til SKS 23, 17,31: Sandhedens Aand]

·Joh 14,21

Not1:2, SKS 19, 9   +

·Joh 14,23-30

NB2, komm. til SKS 20, 154,19: I Evangeliet paa ...]

·Joh 14,23-31

NB18, komm. til SKS 23, 314,13: I een og samme ...]   +

·Joh 14,23

4T44, komm. til SKS 5, 289,13: hvem man elsker ...]   +

·Joh 14,25-26

NB26, komm. til SKS 25, 46,17: Den Hellig-Aand er ...]

·Joh 14,26

KG, komm. til SKS 9, 12,10: minder om hiint ...]   +

·Joh 14,27

DD, komm. til SKS 17, 274m,19: Verden ikke kan ...]   +

·Joh 14,28

Not1:7, SKS 19, 40   +

·Joh 14,29

DD, komm. til SKS 17, 261,19: vil være ...]

·Joh 14,30

KK:5, SKS 18, 358   +

·Joh 14,31

Not1:7, SKS 19, 39

·Joh 15,1-3

KG, komm. til SKS 9, 76,29: rene]

·Joh 15,1-6

EE2, komm. til SKS 3, 91,12: en velsignet Green ...]

·Joh 15,4-8

TAF, komm. til SKS 12, 302,2: kun ved at blive i ...]

·Joh 15,4

YTS, komm. til SKS 11, 273,10: »at blive i ...]

·Joh 15,8

IC, komm. til SKS 12, 231,17: Disciple ...]

·Joh 15,9-10

IC, komm. til SKS 12, 168,16: han var ...]

·Joh 15,9-12

KG, komm. til SKS 9, 12,11: minder den Troende ...]

·Joh 15,9-17

NB31, komm. til SKS 26, 13,24: Christus siger ...]

·Joh 15,10

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 15,12

Not1:8, SKS 19, 61

·Joh 15,13

CT, komm. til SKS 10, 94,12: Dig selv til ...]   +

·Joh 15,14-17

Not1:8, SKS 19, 62

·Joh 15,18-20

NB31, komm. til SKS 26, 22,19: blive hadet afskyet ...]

·Joh 15,18-21

KG, komm. til SKS 9, 191,4: »husk itide ...]   +

·Joh 15,18

Not1:6, SKS 19, 33   +

·Joh 15,19

NB11, komm. til SKS 22, 56,29: Fjendskab mell. Gud ...]

·Joh 15,20-21

Oi5, komm. til SKS 13, 240,22: lide for Læren]   +

·Joh 15,20

OTA, komm. til SKS 8, 332,14: forfulgt]   +

·Joh 15,24

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Joh 15,26-16

4T44, komm. til SKS 5, 377,14: Trøsteren]   +

·Joh 15,26-27

DS, komm. til SKS 16, 218,14: Luther ...]

·Joh 15,26

NB15, komm. til SKS 23, 17,31: Sandhedens Aand]   +

·Joh 15,27

TNS, komm. til SKS 14, 147,41: I det nye ...]   +

·Joh 16, 20

NB5:18

·Joh 16,,1

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 123

·Joh 16,1-2

IC, komm. til SKS 12, 93,20: i den hellige ...]   +

·Joh 16,1-4

IC, komm. til SKS 12, 123,15: blive forfulgt, ...]   +

·Joh 16,1

IC, tekstredegørelse   +

·Joh 16,2-3

DS, komm. til SKS 16, 193,36: cfr det nye ...]

·Joh 16,2-4

NB19, komm. til SKS 23, 338,24: Den siger ikke ...]

·Joh 16,2

OTA, komm. til SKS 8, 421,6: mener at gjøre ...]   +

·Joh 16,4

SLV, komm. til SKS 6, 215,10: Christus ... dette ...]   +

·Joh 16,5-15

NB7, komm. til SKS 21, 118,1: Joh: XVI, 10 ... I ...]   +

·Joh 16,5-6

NB12, komm. til SKS 22, 188,4: Disciplene følte ...]

·Joh 16,5-7

4T44, komm. til SKS 5, 377,14: Christus ...]

·Joh 16,7-14

NB25, komm. til SKS 24, 519,28: forjættede ...]   +

·Joh 16,7

PS, komm. til SKS 4, 301,31: Discipelen gavnligt ...]   +

·Joh 16,8-10

NB7, komm. til SKS 21, 118,1: Joh: XVI, 10 ... I ...]

·Joh 16,8-9

NB11, komm. til SKS 22, 51,6: som Χstus selv ...]

·Joh 16,8

YTS, komm. til SKS 11, 263,2: lad Du Din hellige ...]   +

·Joh 16,10

NB7:78, SKS 21, 118

·Joh 16,11

Not1:5, SKS 19, 20   +

·Joh 16,12

SLV, komm. til SKS 6, 215,11: han har Mere at ...]   +

·Joh 16,13-15

KG, komm. til SKS 9, 12,10: Du, som Intet tager ...]

·Joh 16,13

Not1:2, SKS 19, 12   +

·Joh 16,15

Not1:7, SKS 19, 42

·Joh 16,16-23

NB5, komm. til SKS 20, 378,7: Joh: XVI, 20 ...]   +

·Joh 16,16

2T43, komm. til SKS 5, 47,15: endnu en liden Stund]   +

·Joh 16,20

Oi5, komm. til SKS 13, 240,22: græde og hyle]   +

·Joh 16,21

JC, komm. til SKS 15, 25,23: Moderen end havde ...]   +

·Joh 16,22

Papir, komm. til SKS 27, 338,15: Eders Sorg ... til ...]

·Joh 16,23-24

NB20, komm. til SKS 23, 426,16: bede i Χsti ...]   +

·Joh 16,23-28

NB17, komm. til SKS 23, 239,27: Han havde ...]   +

·Joh 16,23-40

NB11, komm. til SKS 22, 54,30: i Luthers ...]

·Joh 16,24

NB4, komm. til SKS 20, 311,1: »Beder, saa ...]   +

·Joh 16,28

OTA, komm. til SKS 8, 349,10: han gik ud fra ...]   +

·Joh 16,33

BI, komm. til SKS 1, 285,11: havde overvundet ...]   +

·Joh 17,2

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 17,3

OTA, komm. til SKS 8, 357,21: Kundskab om den ...]   +

·Joh 17,4

YTS, komm. til SKS 11, 256,31: før Han havde ...]   +

·Joh 17,5

CT, komm. til SKS 10, 54,16: først hisset ...]   +

·Joh 17,6-10

KG, komm. til SKS 9, 263,13: at de maatte ligne ...]

·Joh 17,10

Not1:7, SKS 19, 42

·Joh 17,13-18

Papir, komm. til SKS 27, 534,2: dog skal være i ...]

·Joh 17,14-15

KG, komm. til SKS 9, 115,13: lade dem forladte i ...]

·Joh 17,14

BA, komm. til SKS 4, 441,32: Verden hader den ...]

·Joh 17,15

OTA, komm. til SKS 8, 333,34: ikke at føre ...]   +

·Joh 17,18

CT, komm. til SKS 10, 288,3: hvem Du sendte til ...]   +

·Joh 17,21-22

TS, komm. til SKS 13, 87,2: Eet med Faderen]

·Joh 17,24

OTA, komm. til SKS 8, 349,10: den Herlighed, han ...]   +

·Joh 18, 36

CK, komm. til SKS 14, 193,18: deres Rige er ikke ...]

·Joh 18

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Pilatus]   +

·Joh 18,2

CT, tekstredegørelse   +

·Joh 18,3

NB2, komm. til SKS 20, 236,17: Forræderiet, ...]

·Joh 18,4

OTA, komm. til SKS 8, 351,30: Han, som vidste Alt]   +

·Joh 18,11

CT, komm. til SKS 10, 115,6: tømt den, ...]   +

·Joh 18,15-18

KG, komm. til SKS 9, 157,30: han, der jo ogsaa ...]

·Joh 18,15-24

DS, komm. til SKS 16, 225,1: Han staaer for sine ...]

·Joh 18,19-24

IC, komm. til SKS 12, 180,4: der ikke slog, end ...]

·Joh 18,22-23

NB16, komm. til SKS 23, 155,15: Augustin gjør ...]

·Joh 18,26

NB2, komm. til SKS 20, 233,6: har det i sin Magt ...]

·Joh 18,27

G, komm. til SKS 4, 31,23: I samme Nu galer ...]

·Joh 18,28-19,16

DS, komm. til SKS 16, 225,1: Han staaer for sine ...]

·Joh 18,28-19

OTA, komm. til SKS 8, 353,9: Pilatus vilde ...]   +

·Joh 18,28-38

FF, komm. til SKS 18, 96,13: Pilatus: hvad er ...]   +

·Joh 18,28

NB23, komm. til SKS 24, 301,9: Pilatus frygtede ...]   +

·Joh 18,33-38

3T44, komm. til SKS 5, 266,32: hvad er Sandhed]   +

·Joh 18,36

OTA, komm. til SKS 8, 325,21: hans Rige var netop ...]   +

·Joh 18,37

CT, komm. til SKS 10, 298,25: selv om vi ere af ...]   +

·Joh 18,38-19

AE, komm. til SKS 7, 209,28: Havde Pilatus ikke ...]

·Joh 18,38

AE, komm. til SKS 7, 179,17: Pilati Spørgsmaal]   +

·Joh 18,39-40

IC, komm. til SKS 12, 178,30: at der samtidigen ...]   +

·Joh 18,40

EE, komm. til SKS 18, 8,18: ikke veed Mere om ...]

·Joh 19

Not1:7, SKS 19, 41

·Joh 19,1-7

CT, komm. til SKS 10, 296,28: Han skal hilses ...]

·Joh 19,1

DS, komm. til SKS 16, 225,1: hudstrøgen]

·Joh 19,2

DS, komm. til SKS 16, 225,2: iført al mulig ...]

·Joh 19,4

NB24, komm. til SKS 24, 402,2: Dommen lyder: jeg ...]   +

·Joh 19,5

PS, komm. til SKS 4, 239,7: see, hvilket Menneske]   +

·Joh 19,6-7

CT, komm. til SKS 10, 296,32: faae Udseende af, ...]

·Joh 19,6

NB5, komm. til SKS 20, 381,4: Folket raabte: ...]   +

·Joh 19,12

NB10, komm. til SKS 21, 336,33: hvis han ikke ...]

·Joh 19,13-16

CT, komm. til SKS 10, 296,29: Han skal flokke ...]   +

·Joh 19,13

CT, komm. til SKS 10, 296,33: Rettergang]

·Joh 19,16

DS, komm. til SKS 16, 225,1: dømt]   +

·Joh 19,17-24

IC, komm. til SKS 12, 177,22: Jøderne til ...]   +

·Joh 19,17-37

NB31, komm. til SKS 26, 66,18: han som selv ...]

·Joh 19,17

DS, komm. til SKS 16, 210,18: det er Korset der ...]

·Joh 19,18

OTA, komm. til SKS 8, 362,6: efter de hellige ...]

·Joh 19,21-22

TSA, komm. til SKS 11, 68,13: Pilatus: at ...]   +

·Joh 19,22

LP, komm. til SKS 1, 12,6: hvad jeg skrev, det ...]   +

·Joh 19,23

Papir, komm. til SKS 27, 213,11: og de kastede Lod ...]

·Joh 19,24

Not1:7, SKS 19, 49

·Joh 19,25-27

OTA, komm. til SKS 8, 197,11: da Moderen stod hos]   +

·Joh 19,25-30

TS, komm. til SKS 13, 80,5: bøiede Dit Hoved ...]

·Joh 19,25-37

Oi2, komm. til SKS 13, 158,25: da Du bøiede ...]   +

·Joh 19,25

NB22, komm. til SKS 24, 121,24: Reuchlin ...]   +

·Joh 19,28

PS, komm. til SKS 4, 239,6: tørste i Qvaler]   +

·Joh 19,29-31

EE, komm. til SKS 18, 18,25: da Χstus havde ...]

·Joh 19,29

OTA, komm. til SKS 8, 352,12: Ikke Ediken har ...]

·Joh 19,30

PS, komm. til SKS 4, 302,35: Det er fuldbragt]   +

·Joh 19,38-39

NB11, komm. til SKS 22, 38,16: Johannes kalder ham: ...]

·Joh 19,38-42

IC, komm. til SKS 12, 239,28: Nicodemus]   +

·Joh 19,39-40

NB11, komm. til SKS 22, 38,1: begravet blev han ...]

·Joh 20,1-18

NB2, komm. til SKS 20, 157,7: ved et Gjestebud, ...]   +

·Joh 20,5-7

Papir, komm. til SKS 27, 254,25: et kosteligt ...]

·Joh 20,11-18

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]   +

·Joh 20,17

Not1:7, SKS 19, 40   +

·Joh 20,19-31

Oi7, komm. til SKS 13, 300,8: det vedtagne Dagens ...]   +

·Joh 20,19

DD, komm. til SKS 17, 277,9: Χstus ... til ...]   +

·Joh 20,22

BI, komm. til SKS 1, 90,21: Christus blæser ...]   +

·Joh 20,23

BI, komm. til SKS 1, 312,8: løsende og ...]   +

·Joh 20,24-29

NB12, komm. til SKS 22, 255,32: Zacharias Werner ...]   +

·Joh 20,25

TS, komm. til SKS 13, 86,28: Saa bliver han ...]   +

·Joh 20,27

Not1:7.f

·Joh 20,28

Not1:7, SKS 19, 42   +

·Joh 20,29

NB24, komm. til SKS 24, 359,30: Salig Den, som ...]   +

·Joh 20,31

Not1:7, SKS 19, 50

·Joh 21,3

4T43, komm. til SKS 5, 162,21: Fiskeren, der havde ...]

·Joh 21,15-17

PS, komm. til SKS 4, 239,11: elsker Du mig nu ...]   +

·Joh 21,15-19

NB20, komm. til SKS 23, 413,17: det siges: Du skal ...]   +

·Joh 21,15

KG, »IV. Vor Pligt at elske de ...«, SKS 9, 156   +

·Joh 21,18-19

NB6, komm. til SKS 21, 16,3: gaaer I nu hen og ...]   +

·Joh 21,18

BA, komm. til SKS 4, 457,31: fører ham, ...]

·Joh 21,19-23

KK, komm. til SKS 18, 336,35: Underet viser sig ...]

·Joh 21,20

AA, komm. til SKS 17, 23,19: Johannes ... ved ...]   +

·Joh 21,22

NB5, komm. til SKS 20, 413,31: Hvad vedkommer det ...]   +

·Joh 21,25

PS, komm. til SKS 4, 302,33: saa mange Bøger ...]

·Joh 22

BOA, komm. til SKS 15, 241,25: han bliver ved at ...]

·Joh 24,1

Not1:7, SKS 19, 43