S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Kol

AA:12, SKS 17, 21   +

·Kol 1, 16

Not11, komm. til SKS 19, 355,29: τα ...]

·Kol 1,1

CC, komm. til SKS 17, 162,4: secundum voluntatem ...]

·Kol 1,2

BB, komm. til SKS 17, 136,27: Χstd: Lære ...]   +

·Kol 1,9-11

2T44, komm. til SKS 5, 221,20: »i al ...]

·Kol 1,9

Not1:2, SKS 19, 9

·Kol 1,11

2T44, »Taalmod i Forventning«, SKS 5, 221

·Kol 1,13

CC, komm. til SKS 17, 162,22: qui eripuit]   +

·Kol 1,14-20

NB20, komm. til SKS 23, 469,27: Han lægger ...]   +

·Kol 1,14

CT, komm. til SKS 10, 299,25: Forløseren]   +

·Kol 1,15

GU, komm. til SKS 13, 330,20: gjorde sig usynlig]   +

·Kol 1,16-17

OTA, komm. til SKS 8, 325,36: over Verdens ...]   +

·Kol 1,16

Not1:5, SKS 19, 17   +

·Kol 1,17

OTA, komm. til SKS 8, 351,23: var hos Faderen fra ...]   +

·Kol 1,18

Not1:8, SKS 19, 72

·Kol 1,19-20

OTA, komm. til SKS 8, 352,2: bar Guds evige Plan]

·Kol 1,19

Not1:8, SKS 19, 71

·Kol 1,20-21

OTA, komm. til SKS 8, 345,32: Forligelsen med Gud]   +

·Kol 1,21

Not11, komm. til SKS 19, 357,8: εν ...]

·Kol 1,23

Not1:8, SKS 19, 61

·Kol 1,24

CC, komm. til SKS 17, 163,2: quæ est ecclesia]   +

·Kol 1,25-27

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Kol 1,26-27

OTA, komm. til SKS 8, 367,12: Guds Hemmeligheder]   +

·Kol 1,26

DD, komm. til SKS 17, 216,13: Sandheden er ...]   +

·Kol 1,27

CC, komm. til SKS 17, 163,7: qui est Chr:]   +

·Kol 2

Not1:2, SKS 19, 12

·Kol 2,2-3

IC, komm. til SKS 12, 139,1: Mysteriet ved hvem ...]   +

·Kol 2,2

BI, komm. til SKS 1, 310,35: ...]   +

·Kol 2,3

BI, komm. til SKS 1, 310,22: Menigheden er ...]

·Kol 2,6

Not9, komm. til SKS 19, 276,20: at troe og optage ...]

·Kol 2,7

KG, komm. til SKS 9, 213,11: Et af de ...]

·Kol 2,8

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 263   +

·Kol 2,9

BI, komm. til SKS 1, 265,31: i Christo ...]   +

·Kol 2,11

CC, komm. til SKS 17, 163,28: (peccatorum)]   +

·Kol 2,13

CC, komm. til SKS 17, 163,30: vos ... eratis]

·Kol 2,15

OTA, komm. til SKS 8, 405,24: Seirens Priis]   +

·Kol 2,16-23

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod allehaande ...]   +

·Kol 2,17

KG, komm. til SKS 9, 108,21: Derfor kaldes ogsaa ...]   +

·Kol 2,18

CC, komm. til SKS 17, 163,37: Ne quis vobis ...]   +

·Kol 2,19

BI, komm. til SKS 1, 135,3: voxer ... en ...]   +

·Kol 2,20

IC, komm. til SKS 12, 244,20: afdøe fra Verden]   +

·Kol 2,22

Papir, komm. til SKS 27, 61,21: Collos: 2,22 α ...]

·Kol 3,1-2

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 138   +

·Kol 3,1

OTA, komm. til SKS 8, 304,3: som er oven til i ...]   +

·Kol 3,3

EE2, komm. til SKS 3, 329,17: skjult i Gud]   +

·Kol 3,4

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Kol 3,5

CC, komm. til SKS 17, 164,12: Sepilite]   +

·Kol 3,8

CC, komm. til SKS 17, 164,16: sermones obscoenos]

·Kol 3,9-10

Not1:6, SKS 19, 24   +

·Kol 3,10

BI, komm. til SKS 1, 135,9: en fuldkomnere ...]   +

·Kol 3,11

AE, komm. til SKS 7, 95,29: hvilken ...]   +

·Kol 3,12

Not1:8, SKS 19, 66

·Kol 3,14

4T43, komm. til SKS 5, 143,8: Fuldkommenhedens ...]   +

·Kol 3,16

CC, komm. til SKS 17, 164,26: diviter]   +

·Kol 3,17

CC, komm. til SKS 17, 164,29: Chr:]

·Kol 3,22

TTL, komm. til SKS 5, 443,13: samme Troskab i ...]

·Kol 3,24

CC, komm. til SKS 17, 165,1: vos a domino ...]

·Kol 3,25

OTA, komm. til SKS 8, 213,35: ikke Skygge af ...]   +

·Kol 4,1

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 141   +

·Kol 4,2

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 141   +

·Kol 4,5

FB, komm. til SKS 4, 135,9: kjøber han hvert ...]   +

·Kol 4,9

CC, komm. til SKS 17, 165,16: patefaciunt]

·Kol 4,13

CC, komm. til SKS 17, 165,22: eum magnum habere ...]

·Kol 4,14

Papir, komm. til SKS 27, 29,8: Apostlen]

·Kol 4,16

3T43, komm. til SKS 5, 88,4: der skrev han det ...]

·Kol 4,18

CC, komm. til SKS 17, 165,28: mea manu]

·Kol 9

Not1:8, SKS 19, 61