S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Mark

CGN, »Fædrelandet · 21. ...«   +

·Mark 1,1-8

IC, komm. til SKS 12, 54,19: en Forgænger har ...]   +

·Mark 1,2-3

SD, komm. til SKS 11, 239,18: berede ham Veien]

·Mark 1,4-5

3T44, komm. til SKS 5, 271,4: hiint forelæste ...]   +

·Mark 1,9-11

EE2, komm. til SKS 3, 172,33: skiller Himlen sig ...]

·Mark 1,11

FB, komm. til SKS 4, 177,9: elskelige Søn, i ...]

·Mark 1,13

DD, komm. til SKS 17, 223,26: han fristes]

·Mark 1,15

AA, komm. til SKS 17, 35,9: begyndte med: ...]

·Mark 1,16-20

AE, komm. til SKS 7, 37,35: Troen, der gjorde ...]   +

·Mark 1,21-28

PS, komm. til SKS 4, 260,8: den Stad ...]   +

·Mark 1,23-24

BA, komm. til SKS 4, 426,4: En Dæmonisk ...]

·Mark 1,23-28

BA, komm. til SKS 4, 420,7: De enkelte ...]

·Mark 1,24

YTS, komm. til SKS 11, 258,15: Han, den Hellige]   +

·Mark 1,28

PS, komm. til SKS 4, 260,14: et Rygte]   +

·Mark 1,29-34

NB13, komm. til SKS 22, 283,21: Christus hjalp ...]

·Mark 1,34

FB, komm. til SKS 4, 199,28: det nye Testament ...]

·Mark 1,35

KG, komm. til SKS 9, 105,16: arbeidede han ikke, ...]

·Mark 1,40-42

NB5, komm. til SKS 20, 383,16: Spedalske, hvem ...]

·Mark 1,44

FB, komm. til SKS 4, 199,28: det nye Testament ...]

·Mark 2, 23-28

Papir, komm. til SKS 27, 624,31: hans idelige ...]

·Mark 2,1-12

IC, komm. til SKS 12, 73,24: jeg erkjender ...]   +

·Mark 2,13

PS, komm. til SKS 4, 260,15: flokkes Hoben om ham]

·Mark 2,14-16

NB5, komm. til SKS 20, 383,17: foragtede Toldere]

·Mark 2,14

IC, komm. til SKS 12, 227,4: Du har kun forlangt ...]   +

·Mark 2,17

SLV, komm. til SKS 6, 425,25: al Lægedom (...) ...]   +

·Mark 2,21

NB5, komm. til SKS 20, 420,32: man sætter ikke ...]

·Mark 2,22

BOA, komm. til SKS 15, 144,24: »Man ...]

·Mark 2,26

EE2, komm. til SKS 3, 135,10: et Skuebrød ...]   +

·Mark 3, 16-19

AE, komm. til SKS 7, 37,35: Troen, der gjorde ...]

·Mark 3,5

Not1:7, SKS 19, 41

·Mark 3,13-19

IC, komm. til SKS 12, 164,22: i Fornedrelsen ...]   +

·Mark 3,14-15

FB, komm. til SKS 4, 155,3: ikke en Apostel, han ...]

·Mark 3,14

NB35, komm. til SKS 26, 384,24: af Apostle fandtes ...]

·Mark 3,19

IC, komm. til SKS 12, 239,11: som han ...]

·Mark 3,22-27

4T44, komm. til SKS 5, 311,13: uddrive Djævle ...]

·Mark 3,24

EE1, komm. til SKS 2, 389,25: Hvor kan et Rige ...]

·Mark 3,28-29

SD, komm. til SKS 11, 236,6: Synd mod den ...]   +

·Mark 3,29

EE2, komm. til SKS 3, 211,6: det Ord: Synd mod ...]   +

·Mark 4.27

Papir 4:1, SKS 27, 29

·Mark 4,1-9

IC, komm. til SKS 12, 121,27: siger han jo i ...]

·Mark 4,9

KG, komm. til SKS 9, 213,10: for Den, som har ...]   +

·Mark 4,10-20

IC, komm. til SKS 12, 121,27: siger han jo i ...]

·Mark 4,13

Papir, komm. til SKS 27, 95,35: vi ikke kunne ...]

·Mark 4,16-17

IC, komm. til SKS 12, 120,36: Matth. XIII, 21. ...]

·Mark 4,17

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 120

·Mark 4,18-19

IC, komm. til SKS 12, 121,27: siger han jo i ...]

·Mark 4,24

LA, komm. til SKS 8, 14,1: med den Dom ... vil ...]

·Mark 4,25

2T44, komm. til SKS 5, 192,23: Den, hvem Meget ...]

·Mark 4,26-29

KG, komm. til SKS 9, 221,6: Medens Mennesket ...]   +

·Mark 5,1-10

EE2, komm. til SKS 3, 158,3: ligesom hine ...]   +

·Mark 5,1-17

4T44, komm. til SKS 5, 312,6: som den Spedalske ...]   +

·Mark 5,1-20

BA, »Caput IV«, SKS 4, 421   +

·Mark 5,2-3

IC, komm. til SKS 12, 29,12: I, hvis Opholdssted ...]

·Mark 5,2-6

SLV, komm. til SKS 6, 217,8: flygt ud mellem ...]

·Mark 5,6-7

BA, komm. til SKS 4, 426,4: En Dæmonisk ...]

·Mark 5,7

CT, komm. til SKS 10, 179,2: den Allerhøieste]

·Mark 5,8

SLV, komm. til SKS 6, 186,9: Viig bort Du urene ...]

·Mark 5,9

BI, komm. til SKS 1, 246,31: den Trold ... dens ...]   +

·Mark 5,17

BA, komm. til SKS 4, 426,7: en Dæmonisk ...]

·Mark 5,21-24

NB, komm. til SKS 20, 101,19: Jairi Datter]

·Mark 5,22-24

TTL, komm. til SKS 5, 450,29: kaldet Døden en ...]

·Mark 5,34

EE1, komm. til SKS 2, 319,22: Gaae Du med Fred]   +

·Mark 5,37

NB26, komm. til SKS 25, 51,11: Jacob]

·Mark 6

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Herodes]

·Mark 6,3

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 111   +

·Mark 6,14

3T44, komm. til SKS 5, 271,4: hiint forelæste ...]   +

·Mark 6,30-44

IC, komm. til SKS 12, 61,22: repeterer Miraklet ...]

·Mark 6,56

OTA, komm. til SKS 8, 332,32: paa Torvet for at ...]   +

·Mark 7,1-23

Papir, komm. til SKS 27, 29,34: Mc: 7, 11]

·Mark 7,11

KG, komm. til SKS 9, 161,26: Naar Nogen om den ...]   +

·Mark 7,21-22

3T43, komm. til SKS 5, 69,35: indvortes fra ...]

·Mark 7,31-37

OTA, tekstredegørelse   +

·Mark 7,32-35

EE1, komm. til SKS 2, 32,16: Aandens Tungebaand ...]

·Mark 7,33

NB2, komm. til SKS 20, 194,8: i det næste ...]   +

·Mark 7,34

NB8, komm. til SKS 21, 170,36: I Luthers ...]

·Mark 7,36

NB8:61   +

·Mark 7,37

JJ, komm. til SKS 18, 210,9: Forundring]

·Mark 8,1-10

KG, komm. til SKS 9, 156,19: han kunde ynkes ...]   +

·Mark 8,1-9

EE2, komm. til SKS 3, 123,24: Luther siger ...]   +

·Mark 8,4

Not6, komm. til SKS 19, 196,25: Texten er Mc. 8, ...]

·Mark 8,18

BI, komm. til SKS 1, 255,28: den, der har ...]

·Mark 8,31-33

IC, komm. til SKS 12, 173,12: hans Forudsigelse ...]   +

·Mark 8,31

NB2, komm. til SKS 20, 226,18: Christus vidste ...]   +

·Mark 8,32-33

Not1, komm. til SKS 19, 49,17: Disciplene fattede ...]

·Mark 8,34

OTA, komm. til SKS 8, 323,3: »vil Nogen ...]   +

·Mark 8,35-36

4T44, komm. til SKS 5, 364,32: at man maa tabe Alt ...]   +

·Mark 8,35

KG, komm. til SKS 9, 356,7: at tabe Livet for at ...]

·Mark 8,36

Not7, komm. til SKS 19, 218,14: at tage Skade paa ...]   +

·Mark 8,38-9

NB11, komm. til SKS 22, 85,28: ikke blot ...]

·Mark 8,38

EE2, komm. til SKS 3, 104,21: bekjende mig ... de ...]   +

·Mark 9,5

DD:201   +

·Mark 9,7

F, komm. til SKS 4, 503,10: en Røst fra ...]   +

·Mark 9,9

DD, komm. til SKS 17, 277,18: Mc. IX, 11 o: s: v:]

·Mark 9,11-13

NB23, komm. til SKS 24, 307,20: Jøden Trypho ...]   +

·Mark 9,11

DD:201   +

·Mark 9,12

YTS, komm. til SKS 11, 254,20: foragtet]   +

·Mark 9,14-24

NB30, komm. til SKS 25, 396,32: Du formaaer Alt ...]

·Mark 9,14-29

DS, komm. til SKS 16, 250,13: Besættelser, ...]   +

·Mark 9,23

NB7, komm. til SKS 21, 122,7: I Tillid til Gud ...]   +

·Mark 9,25

IC, komm. til SKS 12, 50,9: at der løb en ...]

·Mark 9,29

DS, komm. til SKS 16, 250,13: Besættelser, ...]

·Mark 9,32

KG, komm. til SKS 9, 114,5: selv Disciplene ...]   +

·Mark 9,33-37

OTA, komm. til SKS 8, 213,1: Christus ... satte ...]

·Mark 9,34-35

NB11, komm. til SKS 22, 62,2: Christus (...) at ...]

·Mark 9,35

4T43, komm. til SKS 5, 144,18: den Største den ...]

·Mark 9,41

Oi8, komm. til SKS 13, 358,14: maa takke, om En ...]   +

·Mark 9,42-50

Sa, komm. til SKS 14, 173,39: de skulle være ...]   +

·Mark 9,42

LA, komm. til SKS 8, 84,22: Forargelsen maa ...]

·Mark 9,43-48

SD, komm. til SKS 11, 134,13: hvis Orm ikke ...]   +

·Mark 9,43

NB22, komm. til SKS 24, 141,20: farer til Helvede]

·Mark 9,44

4T43, komm. til SKS 5, 122,35: Orm (...) der ikke ...]   +

·Mark 9,47-48

Oi2, komm. til SKS 13, 163,12: true med Helvede, ...]   +

·Mark 9,49

OTA, komm. til SKS 8, 429,15: hine Ord: ethvert ...]   +

·Mark 9,50

KG, »II. A. Du skal elske«, SKS 9, 36   +

·Mark 10,9

SLV, komm. til SKS 6, 136,21: hvad Gud har ...]

·Mark 10,13-16

CT, komm. til SKS 10, 324,10: det spæde Barn ...]   +

·Mark 10,13

AE, »Slutning«, SKS 7, 538   +

·Mark 10,14

NB34, komm. til SKS 26, 335,15: Lader de smaae ...]

·Mark 10,15

AE, komm. til SKS 7, 266,27: at Ingen kommer ind ...]   +

·Mark 10,16

Papir 18, SKS 27, 63

·Mark 10,17-18

NB7, komm. til SKS 21, 124,27: kaldes god (...) ...]

·Mark 10,17-22

AE, komm. til SKS 7, 534,34: Christus siger selv ...]   +

·Mark 10,17-30

3T44, komm. til SKS 5, 266,19: en ... fra sin ...]

·Mark 10,17

3T44, komm. til SKS 5, 264,34: arve Himlens ...]

·Mark 10,18

KG, komm. til SKS 9, 263,11: der er kun Een, der ...]   +

·Mark 10,19

NB4, komm. til SKS 20, 338,19: saa lidet som det ...]

·Mark 10,21

OTA, »Lidelsernes Evangelium. I«, SKS 8, 323   +

·Mark 10,23-25

CT, komm. til SKS 10, 63,32: svarer den hellige ...]

·Mark 10,28

SLV, komm. til SKS 6, 158,4: Vielsen siger: Du ...]   +

·Mark 10,34

NB11, komm. til SKS 22, 60,2: Χsti Lidelse, ...]

·Mark 10,35-40

DS, komm. til SKS 16, 219,34: vi, der have ...]

·Mark 10,35-41

3T44, komm. til SKS 5, 271,7: den ...]   +

·Mark 10,37

DS, komm. til SKS 16, 219,34: vi, der have ...]

·Mark 10,42-45

4T43, komm. til SKS 5, 144,18: den Største den ...]

·Mark 10,45

IC, komm. til SKS 12, 227,2: at lade Dig tjene]

·Mark 10,46-52

4T44, komm. til SKS 5, 372,2: den Blinde Synet]

·Mark 11,1-11

NB10, komm. til SKS 21, 300,14: intet bestemt ...]   +

·Mark 11,2

BOA, komm. til SKS 15, 212,17: Geniet er det ...]

·Mark 11,9

Papir, komm. til SKS 27, 63,9: γ) Denne ...]

·Mark 11,12-14

Not2, komm. til SKS 19, 95,21: det Figentræ, ...]

·Mark 11,21

Papir 18, SKS 27, 63

·Mark 12,1-9

4T44, komm. til SKS 5, 289,18: uagtet det ...]   +

·Mark 12,7

NB11, komm. til SKS 22, 95,30: »lader os ...]

·Mark 12,14

OTA, komm. til SKS 8, 213,35: ikke Skygge af ...]   +

·Mark 12,15

HCD, komm. til SKS 13, 178,20: han kalder det: ...]   +

·Mark 12,17

4T43, komm. til SKS 5, 166,25: give Verden hvad ...]   +

·Mark 12,18-27

EE, komm. til SKS 18, 28,27: Sadducæerne ...]

·Mark 12,25

BI, komm. til SKS 1, 324,30: først er i ...]

·Mark 12,28-34

3T43, komm. til SKS 5, 66,26: den fromme Jøde ...]   +

·Mark 12,29-30

CT, komm. til SKS 10, 92,13: Herren som er Een]

·Mark 12,30

EE2, komm. til SKS 3, 201,4: af Din ganske ...]   +

·Mark 12,31-37

NB18, komm. til SKS 23, 309,19: Den Prædiken af ...]

·Mark 12,34

NB33:10   +

·Mark 12,38

HCD, komm. til SKS 13, 180,3: »i lange ...]   +

·Mark 12,41-44

3T43, komm. til SKS 5, 65,22: Enkens Gave til ...]   +

·Mark 13, 2

BMD, komm. til SKS 14, 151,2: Mc. 13, 2 ... seer ...]

·Mark 13

NB27, komm. til SKS 25, 189,13: I Pascals Leben ...]

·Mark 13,1-23

JJ, komm. til SKS 18, 253,27: Χsti Taler om ...]

·Mark 13,2

BMD, »Fædrelandet · 20. ...«, SKS 14, 151

·Mark 13,9-13

IC, komm. til SKS 12, 123,15: blive forfulgt, ...]   +

·Mark 13,9

JJ:345   +

·Mark 13,14

AE, komm. til SKS 7, 547,22: Loths Hustru blev ...]

·Mark 13,21-23

Not1, komm. til SKS 19, 13,3: opfordres Msk: ...]

·Mark 13,26

IC, komm. til SKS 12, 39,2: ham, der har sagt, ...]   +

·Mark 13,32

Not1:7, SKS 19, 41

·Mark 14,8

NB14, komm. til SKS 22, 392,27: Som han sagde om ...]

·Mark 14,10-11

NB8, komm. til SKS 21, 169,29: I Samtidighedens ...]

·Mark 14,12-16

CT, komm. til SKS 10, 296,22: sidder afsides paa ...]

·Mark 14,12-25

Papir, komm. til SKS 27, 104,5: Chr. i ...]

·Mark 14,15

CT, komm. til SKS 10, 325,10: kun Han kan berede ...]

·Mark 14,22-24

CT, komm. til SKS 10, 290,5: ved Alteret ...]

·Mark 14,27

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 112   +

·Mark 14,36

Not7, komm. til SKS 19, 206,19: hans Brød var ...]

·Mark 14,49

NB12, komm. til SKS 22, 166,26: med hvert et ...]   +

·Mark 14,50-51

CT, komm. til SKS 10, 299,1: Disciplene, der ...]

·Mark 14,53-65

DS, komm. til SKS 16, 225,1: Han staaer for sine ...]

·Mark 14,65

SD, komm. til SKS 11, 204,27: som Skriften siger: ...]   +

·Mark 14,66-72

KG, komm. til SKS 9, 157,30: han, der jo ogsaa ...]

·Mark 15,1-15

OTA, komm. til SKS 8, 353,9: Pilatus vilde ...]   +

·Mark 15,3-5

NB5, komm. til SKS 20, 387,31: det høieste ...]

·Mark 15,6-15

TS, komm. til SKS 13, 83,10: dette Folk, der vil ...]   +

·Mark 15,7

DS, komm. til SKS 16, 225,20: en langt ...]   +

·Mark 15,15

DS, komm. til SKS 16, 225,1: dømt]   +

·Mark 15,17

DS, komm. til SKS 16, 225,2: iført al mulig ...]

·Mark 15,19

YTS, komm. til SKS 11, 254,21: bespyttet]   +

·Mark 15,27-28

OTA, komm. til SKS 8, 362,6: efter de hellige ...]

·Mark 15,29

NB10, komm. til SKS 21, 356m,5: Mængden ...]

·Mark 15,32

YTS, komm. til SKS 11, 254,20: forhaanet]   +

·Mark 15,34-37

NB33, komm. til SKS 26, 263,8: Han har aabenbart ...]

·Mark 15,39

NB33:21   +

·Mark 15,40

2T43, komm. til SKS 5, 41,11: Epistelen skriver ...]   +

·Mark 15,46

NB11, komm. til SKS 22, 38,1: begravet blev han ...]

·Mark 16,1-8

NB12, komm. til SKS 22, 251,36: Grundtvig ... en ...]   +

·Mark 16,3-4

EE1, komm. til SKS 2, 222,34: See Stenen er ...]   +

·Mark 16,4-6

EE1, komm. til SKS 2, 213,18: Og see, Graven var ...]

·Mark 16,6

NB11, komm. til SKS 22, 100m,1: de Ord Engelen ...]

·Mark 16,11-13

Not1:7, SKS 19, 40

·Mark 16,14-20

JJ, komm. til SKS 18, 207,33: Præst, der ...]

·Mark 16,15-16

DS, komm. til SKS 16, 199,6: Du som baade er ...]

·Mark 16,15-18

NB22, komm. til SKS 24, 107,15: og Den, som troer]

·Mark 16,15-19

NB33, komm. til SKS 26, 252,16: Med disse Ord ...]

·Mark 16,15

IC, komm. til SKS 12, 66,28: gaae ud i al ...]   +

·Mark 16,16

Not1:2, SKS 19, 9   +

·Mark 16,17-18

Oi6, komm. til SKS 13, 269,29: han forlod Jorden ...]   +

·Mark 16,17

Oi6, »At vi, at ...«, SKS 13, 269   +

·Mark 16,19

IC, komm. til SKS 12, 38,18: den Jesus Christus, ...]   +

·Mark 33,29

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 112