S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Matt

NB2:195   +

·Matt 1-12

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 94   +

·Matt 1

Not1:5, SKS 19, 17

·Matt 1,1-17

Not9, komm. til SKS 19, 272,12: Genealogie]   +

·Matt 1,18-19

CT, komm. til SKS 10, 53,9: i Vanære]   +

·Matt 1,18-24

IC, komm. til SKS 12, 60,19: han er et uægte ...]

·Matt 1,18-25

DS, komm. til SKS 16, 209,10: hvem den ...]   +

·Matt 1,18

CT, komm. til SKS 10, 53,9: som Barn levet ...]   +

·Matt 1,19-24

DS, komm. til SKS 16, 209,10: hvem den ...]

·Matt 1,20-21

FB, komm. til SKS 4, 158,6: Engelen kom kun til ...]

·Matt 1,20-24

IC, komm. til SKS 12, 171,5: Stedfaderens Sind ...]   +

·Matt 1,20

GG:2   +

·Matt 1,21

Not1:7, SKS 19, 46

·Matt 1,22

NB12, komm. til SKS 22, 166,26: med hvert et ...]   +

·Matt 1,24-25

CT, komm. til SKS 10, 53,9: som Barn levet ...]

·Matt 2,1-12

2T44, komm. til SKS 5, 208,23: Østens Konger ...]   +

·Matt 2,1-8

2T44, komm. til SKS 5, 221,30: beraadført sig ...]

·Matt 2,1

Papir, komm. til SKS 27, 28,29: Chr: blev født ...]

·Matt 2,2

Not1:7.c   +

·Matt 2,4-6

NB19, komm. til SKS 23, 359,31: Tersteegen ... de ...]

·Matt 2,5

Not1:7.b

·Matt 2,9-11

DS, komm. til SKS 16, 210,4: en Stjerne lyser ...]

·Matt 2,9

FB, komm. til SKS 4, 117,13: ledende Stjerne]

·Matt 2,11

NB23, komm. til SKS 24, 249,22: de bringe disse ...]

·Matt 2,12

NB11, komm. til SKS 22, 115,16: Tersteegen i ...]   +

·Matt 2,13-15

TS, komm. til SKS 13, 81,22: allerede som Barn ...]   +

·Matt 2,16-18

3T44, komm. til SKS 5, 277,21: da befalede han som ...]   +

·Matt 2,16

EE2, komm. til SKS 3, 46,14: som en Herodes ...]

·Matt 2,19-23

BOA, komm. til SKS 15, 168,16: den taler ... om ...]   +

·Matt 3

Papir 438, SKS 27, 534

·Matt 3,1-11

Not1, komm. til SKS 19, 20,10: Christi Fristelse]

·Matt 3,1-12

IC, komm. til SKS 12, 54,19: en Forgænger har ...]   +

·Matt 3,1-2

OTA, komm. til SKS 8, 200,26: Den strænge ...]

·Matt 3,1-3

OTA, komm. til SKS 8, 367,36: det at boe i en ...]

·Matt 3,1

3T44, komm. til SKS 5, 271,6: I Judæas Ørken ...]

·Matt 3,2

OTA, komm. til SKS 8, 368,2: omvender Eder]   +

·Matt 3,3

LP, komm. til SKS 1, 24,19: hiin Røst i ...]   +

·Matt 3,4

3T44, komm. til SKS 5, 271,9: hans Dragt ... de ...]   +

·Matt 3,5-6

OTA, komm. til SKS 8, 200,30: komme ud til ham i ...]

·Matt 3,6

EE1, komm. til SKS 2, 331,30: Nedstigelse]

·Matt 3,7-10

3T44, komm. til SKS 5, 278,13: Døberens strenge ...]

·Matt 3,7-12

IC, komm. til SKS 12, 60,36: han var kun Eet: ...]   +

·Matt 3,8-9

FB, komm. til SKS 4, 123,20: have Abraham til ...]

·Matt 3,9

NB29, komm. til SKS 25, 363,16: en ægte ...]   +

·Matt 3,10

TTL, komm. til SKS 5, 462,4: Øxen ... ved ...]   +

·Matt 3,11-12

Not1:7, SKS 19, 46

·Matt 3,11

3T44, komm. til SKS 5, 271,35: som en Daab ... med ...]   +

·Matt 3,12

DD, komm. til SKS 17, 268m,20: som Avne ...]

·Matt 3,13-14

NB23, komm. til SKS 24, 281,7: siger jo Joh. ...]

·Matt 3,13-17

KG, komm. til SKS 9, 156,28: Misforholdet, liig ...]   +

·Matt 3,15

Not1:7, SKS 19, 56

·Matt 3,17

Not1:7, SKS 19, 50   +

·Matt 4

IC, »2deltitelblad«

·Matt 4,1-11

BA, komm. til SKS 4, 383,7: bestod i alle ...]   +

·Matt 4,1-2

Not7, komm. til SKS 19, 206,30: han hungrede i ...]

·Matt 4,1

YTS, komm. til SKS 11, 256,28: Han, hvem den onde ...]   +

·Matt 4,2-4

YTS, komm. til SKS 11, 256,24: saa ...]

·Matt 4,2

PS, komm. til SKS 4, 239,6: hungre i Ørkenen]   +

·Matt 4,3

4T43, komm. til SKS 5, 148,16: denne var Fristeren]   +

·Matt 4,4

PS, komm. til SKS 4, 262,19: Ord der udgik ...]   +

·Matt 4,5-6

PS, komm. til SKS 4, 238,24: om Engle bar ham ...]

·Matt 4,5-7

YTS, komm. til SKS 11, 256,25: den dumdristige ...]

·Matt 4,5

2T44, komm. til SKS 5, 221,30: Templets Tinde]

·Matt 4,6-7

CT, komm. til SKS 10, 76,31: styrte sig ned fra ...]

·Matt 4,6

CC:1.v

·Matt 4,7

TSA, komm. til SKS 11, 70,31: at friste Gud]   +

·Matt 4,8-10

YTS, komm. til SKS 11, 256,26: til at affalde fra ...]

·Matt 4,8-11

3T43, komm. til SKS 5, 85,13: byd den Vælde ...]   +

·Matt 4,8-9

NB4, komm. til SKS 20, 306,7: Verdens Herlighed ...]

·Matt 4,10

SLV, komm. til SKS 6, 186,9: Viig bort Du urene ...]   +

·Matt 4,11

CC, komm. til SKS 17, 209,11: tjente af Engle]

·Matt 4,16

NB22, komm. til SKS 24, 153m,1: Evigheden er ikke ...]

·Matt 4,17

Not1:7, SKS 19, 50   +

·Matt 4,18-20

Oi7, komm. til SKS 13, 291,26: de Ord af ...]   +

·Matt 4,18-22

KG, komm. til SKS 9, 125,22: Christus valgte ...]   +

·Matt 4,19-20

DS, komm. til SKS 16, 156,12: Christus selv, der ...]

·Matt 4,19

IC, komm. til SKS 12, 227,4: Du har kun forlangt ...]   +

·Matt 4,20

CT, »Tanker som saare bagfra. II«, SKS 10, 192

·Matt 4,21

IC, komm. til SKS 12, 250,17: Apostelen Johannes]   +

·Matt 4,23-24

IC, komm. til SKS 12, 18,1: gjøre Tegn og ...]   +

·Matt 4,23-25

IC, komm. til SKS 12, 54,20: ved Under og Tegn, ...]   +

·Matt 4,23

IC, komm. til SKS 12, 73,23: jeg helbreder for ...]

·Matt 4,24

PS, komm. til SKS 4, 260,14: et Rygte]

·Matt 4,25

DS, komm. til SKS 16, 219,27: har han hele det ...]

·Matt 5-7

CT, komm. til SKS 10, 21,4: Det er ved Foden af ...]   +

·Matt 5

EE:107   +

·Matt 5,1-12

NB3, komm. til SKS 20, 256,16: det er saligt at ...]   +

·Matt 5,1-2

NB8, komm. til SKS 21, 173,2: de Steder af ...]   +

·Matt 5,1

CT, komm. til SKS 10, 21,4: Det er ved Foden af ...]   +

·Matt 5,2

NB19, komm. til SKS 23, 375,31: »han ...]

·Matt 5,3-10

CT, komm. til SKS 10, 187,10: Salig Den]   +

·Matt 5,3

4T44, komm. til SKS 5, 367,25: Barnet er fattigt i ...]   +

·Matt 5,4

SLV, komm. til SKS 6, 443,19: dem, der have ...]   +

·Matt 5,7

NB8:9

·Matt 5,8

2T43, komm. til SKS 5, 52,10: gjemt det i et reent ...]   +

·Matt 5,9

Not1:7, SKS 19, 42   +

·Matt 5,10-11

CT, komm. til SKS 10, 230,2: Det er dog saligt ...]   +

·Matt 5,10-12

CT, komm. til SKS 10, 230,22: en saadan Tale om ...]   +

·Matt 5,10

IC, komm. til SKS 12, 116,14: Lidelse ...]

·Matt 5,11-12

CT, komm. til SKS 10, 116,11: Herren siger: ...]   +

·Matt 5,11

CT, komm. til SKS 10, 230,2: Det er dog saligt ...]   +

·Matt 5,12

3T44, komm. til SKS 5, 246,11: Løn i Himmelen]

·Matt 5,13

BA, komm. til SKS 4, 398,27: Saltet ... skal der ...]   +

·Matt 5,15

JJ, komm. til SKS 18, 273m,6: at sætte sit ...]

·Matt 5,17-18

BOA, komm. til SKS 15, 240,34: Han aftrykker ...]   +

·Matt 5,17-20

NB23, komm. til SKS 24, 313,32: siger Χstus ...]

·Matt 5,17

Not1:7, SKS 19, 56   +

·Matt 5,18

SFV, komm. til SKS 16, 49,32: ikke (...) forandre ...]   +

·Matt 5,20-26

NB14, komm. til SKS 22, 349,2: Det er en smuk ...]

·Matt 5,20

Not1:6, SKS 19, 33   +

·Matt 5,21-22

NB23, komm. til SKS 24, 313,32: siger Χstus ...]

·Matt 5,22

3T43, komm. til SKS 5, 70,18: den, der siger Rakka ...]   +

·Matt 5,23-24

4T43, komm. til SKS 5, 151,19: Den, der offrer sin ...]   +

·Matt 5,23-25

TTL, komm. til SKS 5, 394,4: sinker Dig ei heller ...]   +

·Matt 5,25

3T43, komm. til SKS 5, 73,29: skilte ad paa Veien ...]   +

·Matt 5,26

BI, komm. til SKS 1, 221,6: udpantede til den ...]   +

·Matt 5,27-28

4T43, komm. til SKS 5, 144,25: den Mand ... en ...]   +

·Matt 5,28

BI, komm. til SKS 1, 155,8: Attraa ... det ...]   +

·Matt 5,29-30

SLV, komm. til SKS 6, 21,23: consilia evangelica ...]

·Matt 5,31

TTL, komm. til SKS 5, 429,10: Skilsmisse som en ...]

·Matt 5,32

AE, komm. til SKS 7, 241,11: efter Skriftens Ord ...]   +

·Matt 5,33-37

Oi3, komm. til SKS 13, 192,3: det nye Testamente ...]

·Matt 5,34

TS, komm. til SKS 13, 41,1: Skriften siger: I ...]   +

·Matt 5,37

TS, komm. til SKS 13, 41,1: Skriften siger: I ...]   +

·Matt 5,38-42

KG, komm. til SKS 9, 369,33: Christendommen har ...]

·Matt 5,39

F, komm. til SKS 4, 527,4: Den, der slaaer ...]   +

·Matt 5,40

3T43, komm. til SKS 5, 73,33: tog Kjerlighedens ...]   +

·Matt 5,41

3T43, komm. til SKS 5, 73,31: tvinger den til at ...]

·Matt 5,43-44

3T43, komm. til SKS 5, 66,28: vidste at hade sin ...]   +

·Matt 5,43-45

KG, komm. til SKS 9, 112,21: det Christelige: at ...]

·Matt 5,43-46

NB25, komm. til SKS 24, 470,14: han lader det gaae ...]

·Matt 5,43-47

NB7, komm. til SKS 21, 100,3: man skal elske sin ...]

·Matt 5,43-48

CT, komm. til SKS 10, 313,28: tilgiver sin Fjende]   +

·Matt 5,44-45

Not1:7, SKS 19, 52

·Matt 5,44

NB7, komm. til SKS 21, 117,20: naar de tale om at ...]   +

·Matt 5,45

EE2, komm. til SKS 3, 323,24: Regnen falde baade ...]   +

·Matt 5,46-47

KG, komm. til SKS 9, 29,2: gjøre ikke ogsaa ...]

·Matt 5,46-48

YTS, komm. til SKS 11, 265,8: Tolderen ... den ...]   +

·Matt 5,46

F, komm. til SKS 4, 490,12: hvad Løn er vel ...]   +

·Matt 5,47

NB2:195   +

·Matt 5,48

3T43, komm. til SKS 5, 67,24: ile efter det ...]   +

·Matt 6, 17

JJ, komm. til SKS 18, 170,9: Christi Ord: naar ...]

·Matt 6, 24-34

NB4, komm. til SKS 20, 358,2: Nye Taler om ...]

·Matt 6

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 103   +

·Matt 6,1-2

KG, komm. til SKS 9, 314,1: saaledes uvillig til ...]

·Matt 6,2-4

NB12, komm. til SKS 22, 246,26: det at give ...]

·Matt 6,2

EE1, komm. til SKS 2, 30,32: de bevidste gode ...]   +

·Matt 6,3-4

KG, komm. til SKS 9, 21,29: uden at den venstre ...]   +

·Matt 6,3

4T43, komm. til SKS 5, 136,4: Din Venstre uvidende ...]   +

·Matt 6,4

EE2, komm. til SKS 3, 272,11: skuer i Løndom]   +

·Matt 6,5-6

TTL, komm. til SKS 5, 410,24: ikke paa Gaden, men ...]

·Matt 6,5

4T43, komm. til SKS 5, 149,17: har Lønnen borte]   +

·Matt 6,6

BA, komm. til SKS 4, 435,25: at lukke sin Dør ...]   +

·Matt 6,7-8

3T44, komm. til SKS 5, 251,11: Som Hedningerne ...]   +

·Matt 6,7-9

LF, komm. til SKS 11, 47,27: forbilledligt for ...]

·Matt 6,7

2T44, komm. til SKS 5, 222,14: gjør vel mange ...]

·Matt 6,9-10

DD, komm. til SKS 17, 273,9: Din Villie (...) ...]

·Matt 6,9-13

LF, komm. til SKS 11, 24,10: »helliget ...]   +

·Matt 6,9

3T43, komm. til SKS 5, 87,14: vor Fader, Du som er ...]   +

·Matt 6,10

LF, komm. til SKS 11, 24,13: »komme Dit ...]   +

·Matt 6,11

KG, komm. til SKS 9, 32,12: det daglige Brød ...]   +

·Matt 6,12

OTA, komm. til SKS 8, 178,16: negtede ... Den ...]   +

·Matt 6,13

2T44, komm. til SKS 5, 203,25: det bekjende vi]   +

·Matt 6,14-15

NB2, komm. til SKS 20, 140,24: som Du forholder ...]

·Matt 6,14

KG, komm. til SKS 9, 373,3: Der siges ...]

·Matt 6,16

4T44, komm. til SKS 5, 355,15: forvende sit Ansigt]   +

·Matt 6,17-18

FB, komm. til SKS 4, 199,36: Bjergprædikenen ...]   +

·Matt 6,18

Papir, komm. til SKS 27, 257,6: det skal da den ...]

·Matt 6,19-20

EE1, komm. til SKS 2, 155,22: Møl og Rust ...]   +

·Matt 6,19-21

KG, komm. til SKS 9, 176,19: ligesom der er ...]   +

·Matt 6,19

CT, komm. til SKS 10, 25,22: Det, der ...]

·Matt 6,20-21

3T44, komm. til SKS 5, 252,36: Den (...) der eier ...]

·Matt 6,20

Not1:6, SKS 19, 25   +

·Matt 6,21

CT, komm. til SKS 10, 45,6: hvor Ens ...]

·Matt 6,22-23

EE2, komm. til SKS 3, 181,12: bagved Øiet ...]   +

·Matt 6,24-34

4T43, komm. til SKS 5, 155,14: en Spurv ... en ...]   +

OTA, tekstredegørelse

OTA, komm. til SKS 8, 259,2: Dette hellige ...]

OTA, komm. til SKS 8, 281,16: det forelæste ...]

OTA, komm. til SKS 8, 293,23: Den, der henviste ...]

OTA, komm. til SKS 8, 298,4: det forelæste ...]

OTA, komm. til SKS 8, 306,29: hos en anden ...]

CT, komm. til SKS 10, 20,1: Evangeliet paa 15de ...]

CT, komm. til SKS 10, 267,19: Føde og ...]

LF, tekstredegørelse

LF, komm. til SKS 11, 11,1: Evangeliet paa 15de ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 291,31: Dagens Evangelium ...]

DS, »I. At blive ædru«, SKS 16, 197

DS:14

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 175

DS, komm. til SKS 16, 167,27: Dagens Evangelium ...]

DS, komm. til SKS 16, 199,17: Dette hellige ...]

JJ, komm. til SKS 18, 162,36: sorgløs som ...]

NB, komm. til SKS 20, 48,28: 3 korte men ...]

NB4, komm. til SKS 20, 345,8: Lilien og Fuglen]

NB4, komm. til SKS 20, 358,2: Nye Taler om ...]

NB10, komm. til SKS 21, 341,17: De tre gudelige ...]

NB11, komm. til SKS 22, 37,24: prædikes om ...]

NB11, komm. til SKS 22, 112,3: Distinktion af ...]

NB12, komm. til SKS 22, 221,5: den Art Lyrik som ...]

NB13, komm. til SKS 22, 307,23: naar jeg, Gud i ...]

NB19, komm. til SKS 23, 369m,12: Saaledes klager ...]

NB20, komm. til SKS 23, 461,13: »Ingen kan ...]

NB20, komm. til SKS 23, 464,19: Paa den befalede ...]

NB20, komm. til SKS 23, 478,13: Evangeliet: Ingen ...]

NB20, komm. til SKS 23, 482,29: Lilien og Fuglen]

NB22, komm. til SKS 24, 186,8: ...]

NB23, komm. til SKS 24, 284,2: Evangeliet om ...]

NB24, komm. til SKS 24, 423,25: Lilien og Fuglen]

NB24, komm. til SKS 24, 423,26: »Betragt ...]

NB25, komm. til SKS 24, 476,8: Glæder ikke ...]

NB29, komm. til SKS 25, 316,4: den over Evangeliet ...]

Papir, komm. til SKS 27, 343,10: Evangeliet om ...]

·Matt 6,24-35

NB, komm. til SKS 20, 48,32: en Lap i det gl. ...]

·Matt 6,24

G, komm. til SKS 4, 18,10: at tjene to Herrer]   +

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 255

3T44, komm. til SKS 5, 255,5: »at Ingen kan ...]

SLV, komm. til SKS 6, 146,6: tjene to Herrer]

SLV, komm. til SKS 6, 231,11: som tjente jeg to ...]

OTA, »Hvad vi lære af Lilierne ...«, SKS 8, 259

CT, tekstredegørelse

CT, komm. til SKS 10, 89,4: Ingen kan tjene to ...]

CT, komm. til SKS 10, 91,9: tjene Mammon]

CT, komm. til SKS 10, 91,12: thi han maa enten ...]

LF, tekstredegørelse

LF, komm. til SKS 11, 26,2: Ingen kan tjene to ...]

IC, komm. til SKS 12, 219,12: Kjerlighed til Gud ...]

HCD, komm. til SKS 13, 178,4: det at foragte ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 260,23: hvem man ifølge ...]

BOA, komm. til SKS 15, 110,14: vil tjene to Herrer]

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 184

DS, komm. til SKS 16, 199,4: »Ingen kan ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,34: tjene to Herrer]

NB, komm. til SKS 20, 48,32: en Lap i det gl. ...]

NB2, komm. til SKS 20, 229,23: Ingen kan tjene to ...]

NB10, komm. til SKS 21, 341,21: i Talen No 2 i den ...]

NB20, komm. til SKS 23, 442,19: Det at erhverve ...]

NB20, komm. til SKS 23, 461,13: »Ingen kan ...]

NB24, komm. til SKS 24, 423,1: Ingen kan tjene to ...]

NB25, komm. til SKS 24, 476,14: der er for den ...]

NB29, komm. til SKS 25, 313,20: det at elske Gud ...]

NB30, komm. til SKS 25, 491,5: ifølge det nye ...]

NB31, komm. til SKS 26, 14,15: ifølge Christd. ...]

NB33, komm. til SKS 26, 291,24: en Χsten ...]

NB36, komm. til SKS 26, 427,18: Det nye Testamente ...]

Papir 94:1, SKS 27, 113

Brev, komm. til SKS 28, 451,11: man skal ikke ...]

·Matt 6,25-28

NB, komm. til SKS 20, 13,4: Hvad man lærer af ...]

·Matt 6,25-34

NB32, komm. til SKS 26, 230,32: Χsti ...]

·Matt 6,25

TTL, komm. til SKS 5, 460,12: bekymret sørger ...]   +

·Matt 6,26-27

PS, komm. til SKS 4, 259,16: ubekymret om sin ...]

·Matt 6,26-28

Not1:9, SKS 19, 79

·Matt 6,26-29

EE2, komm. til SKS 3, 268,10: Lillierne paa ...]   +

·Matt 6,26

3T44, komm. til SKS 5, 255,18: som Liliens ...]   +

·Matt 6,27

EE2, komm. til SKS 3, 106,30: en lille Tilvæxt ...]   +

·Matt 6,28-29

3T43, komm. til SKS 5, 95,24: Han arbeider ikke og ...]   +

·Matt 6,28-30

EE2, komm. til SKS 3, 324,14: Lilien visner]   +

·Matt 6,28

PS, komm. til SKS 4, 259,36: Liliens stille ...]   +

·Matt 6,29-30

PS, komm. til SKS 4, 236,22: pynte Lilien ...]

·Matt 6,29

LP, komm. til SKS 1, 37,8: salomoniske ...]   +

·Matt 6,30

CT, komm. til SKS 10, 79,8: den staaer idag, ...]   +

·Matt 6,31-32

3T44, komm. til SKS 5, 246,12: verdslig Bekymring ...]

·Matt 6,31

CT, komm. til SKS 10, 25,3: Derfor skulle I ikke ...]   +

·Matt 6,32

CT, komm. til SKS 10, 27,21: den himmelske ...]   +

·Matt 6,33

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 255   +

3T44, komm. til SKS 5, 255,26: »den tragter ...]

OTA, komm. til SKS 8, 167,8: tragte først ...]

OTA, komm. til SKS 8, 306,25: saa skulle alle ...]

KG, komm. til SKS 9, 106,20: tragte først ...]

CT, komm. til SKS 10, 29,30: lader Gud sørge ...]

CT, komm. til SKS 10, 163,10: tragter først ...]

CT, komm. til SKS 10, 193,24: Guds Rige og hans ...]

CT, komm. til SKS 10, 235,8: at tragte først ...]

LF, tekstredegørelse

LF, komm. til SKS 11, 16,23: »Søger ...]

LF, komm. til SKS 11, 16,25: tragter efter Guds ...]

LF, komm. til SKS 11, 24,24: alt det Øvrige ...]

TSA, komm. til SKS 11, 68,8: Du skal først ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 290,1: »Først ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 291,31: Dagens Evangelium ...]

DS, »I. At blive ædru«, SKS 16, 166

DS, komm. til SKS 16, 167,27: Dagens Evangelium ...]

DS, komm. til SKS 16, 199,17: Dette hellige ...]

DS, komm. til SKS 16, 213,31: søge først ...]

AA, komm. til SKS 17, 27,11: Søgen og Finden ...]

Not7, komm. til SKS 19, 206,31: han siger: ...]

NB5, komm. til SKS 20, 376,4: »Tragter ...]

NB8, komm. til SKS 21, 160,21: tragter først ...]

NB10, komm. til SKS 21, 341,18: ikke benyttet den ...]

NB11, komm. til SKS 22, 12,7: at tragte først ...]

NB11, komm. til SKS 22, 56,13: søge først ...]

NB11, komm. til SKS 22, 82,12: at søge Guds Rige]

NB11, komm. til SKS 22, 95,21: først at tragte ...]

NB11, komm. til SKS 22, 115,4: først at søge ...]

NB12, komm. til SKS 22, 157,30: først at ...]

NB12, komm. til SKS 22, 175,3: Skriften siger: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 204,6: søger først ...]

NB14, komm. til SKS 22, 413,32: »søger ...]

NB15, komm. til SKS 23, 26,19: Evangeliet siger: ...]

NB18, komm. til SKS 23, 292,28: ...]

NB19, komm. til SKS 23, 350,8: først at søge ...]

NB19, komm. til SKS 23, 379,9: At søge først ...]

NB20, komm. til SKS 23, 394,20: man skal først ...]

NB20, komm. til SKS 23, 465,25: »Har Du ...]

NB24, komm. til SKS 24, 345,20: »først ...]

NB31, komm. til SKS 26, 36,1: Først Guds Rige!]

NB31, komm. til SKS 26, 40m,9: først Guds Rige]

NB31, komm. til SKS 26, 43,6: Søger først ...]

NB31, komm. til SKS 26, 43,29: først Guds Rige]

NB31, komm. til SKS 26, 66,4: først ... søge ...]

NB31, komm. til SKS 26, 87,17: først Guds Rige]

NB32, komm. til SKS 26, 217,24: søger først ...]

NB32, komm. til SKS 26, 223,19: det Bibel-Ord: ...]

NB35, komm. til SKS 26, 387,12: »først ...]

Papir, komm. til SKS 27, 414,15: Præsten siger: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 432,16: Χstds ...]

·Matt 6,34

EE2, komm. til SKS 3, 34,17: det Ord ... sin Plage]   +

·Matt 7

JJ:380

·Matt 7,1-2

OTA, komm. til SKS 8, 149,6: at ville dømme ...]   +

·Matt 7,1-5

3T43, komm. til SKS 5, 68,19: at dømme sig selv ...]   +

·Matt 7,1

AE, komm. til SKS 7, 294,1: »dømmer ...]   +

·Matt 7,3

4T44, komm. til SKS 5, 328,19: at det seer ...]   +

·Matt 7,4

KG, komm. til SKS 9, 221,24: som det hedder, ...]

·Matt 7,5

OTA, komm. til SKS 8, 217,30: Øienskalk]   +

·Matt 7,6

EE1, komm. til SKS 2, 239,12: kaste sine Perler ...]   +

·Matt 7,7-8

EE2, komm. til SKS 3, 332,1: Du bankede ... men ...]   +

·Matt 7,7

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 251   +

·Matt 7,8

NB4, komm. til SKS 20, 335,1: Den som banker, for ...]

·Matt 7,9-10

4T43, komm. til SKS 5, 134,18: giver ham ikke en ...]

·Matt 7,9-11

TTL, komm. til SKS 5, 391,3: alle gode Gavers ...]   +

·Matt 7,9

Brev, komm. til SKS 28, 473,15: tager Brødet ...]

·Matt 7,11

2T43, komm. til SKS 5, 23,8: de gode Gavers Giver]   +

·Matt 7,12

TTL, komm. til SKS 5, 399,2: give Lige for Lige]   +

·Matt 7,13-14

BA, komm. til SKS 4, 409,5: ikke vælge den ...]   +

·Matt 7,13

OTA, komm. til SKS 8, 386,24: fører til ...]   +

·Matt 7,14

EE1, komm. til SKS 2, 363,15: trange Vei ...]   +

·Matt 7,15-21

EE, komm. til SKS 18, 57,24: bestandig fører ...]   +

·Matt 7,15-23

NB22, komm. til SKS 24, 152m,26: at sige: Herre ...]

·Matt 7,15

EE2, komm. til SKS 3, 284,35: Rovdyret, der kom i ...]   +

·Matt 7,16-20

KG, komm. til SKS 9, 15,21: Thi hvert Træ ...]

·Matt 7,16

KG, »I. Kjerlighedens skjulte Liv ...«, SKS 9, 15   +

·Matt 7,20

NB26, komm. til SKS 25, 17,16: Χsti Ord ...]

·Matt 7,21

BA, komm. til SKS 4, 313,22: ikke Enhver ... ind ...]   +

·Matt 7,22-23

EE2, komm. til SKS 3, 99,13: Ramsen paa ...]   +

·Matt 7,23

PS, komm. til SKS 4, 269,4: jeg kjender Dig ikke]   +

·Matt 7,24-27

EE1, komm. til SKS 2, 190,6: et Guds Huus ... paa ...]   +

·Matt 7,24

NB15, komm. til SKS 23, 51m,1: Χsti Ord: om ...]

·Matt 7,26-27

4T43, komm. til SKS 5, 125,9: hvad der er bygget ...]   +

·Matt 7,26

OTA, komm. til SKS 8, 367,1: bygget paa Sand]

·Matt 7,28-29

CT, komm. til SKS 10, 296,20: Han, for hvis ...]   +

·Matt 7,28

JJ, komm. til SKS 18, 210,9: Forundring]

·Matt 7,29

HCD, komm. til SKS 13, 178,18: den Myndige]   +

·Matt 8, 20

Oi4, komm. til SKS 13, 220,22: at Jesus Christus ...]

·Matt 8,1-13

NB5, komm. til SKS 20, 374,18: Luther ...]   +

·Matt 8,1-4

EE2, komm. til SKS 3, 56,23: Spedalske ... blive ...]   +

·Matt 8,1

CT, komm. til SKS 10, 21,4: Det er ved Foden af ...]

·Matt 8,2-3

PS, komm. til SKS 4, 239,31: udrakte ... til at ...]

·Matt 8,4

FB, komm. til SKS 4, 199,28: det nye Testament ...]   +

·Matt 8,5-13

4T44, komm. til SKS 5, 372,2: den Værkbrudne ...]   +

·Matt 8,8

NB12:181

·Matt 8,9

BOA, komm. til SKS 15, 219,3: Den der har ...]

·Matt 8,10

NB22, komm. til SKS 24, 124,30: han (...) ikke ...]

·Matt 8,11

FB, komm. til SKS 4, 118,33: tilbords ... som Du ...]   +

·Matt 8,12

SLV, komm. til SKS 6, 190,18: Tungsindets yderste ...]

·Matt 8,13

SD, komm. til SKS 11, 206,15: Dig skeer, som Du ...]   +

·Matt 8,14-15

CT, komm. til SKS 10, 192,24: Han forlod sin ...]

·Matt 8,19-20

NB29, komm. til SKS 25, 318,24: de andre Yttringer ...]

·Matt 8,19-22

3T44, komm. til SKS 5, 260,6: Den der ikke ...]   +

·Matt 8,20

OTA, komm. til SKS 8, 293,27: Fuglene have Reder ...]   +

·Matt 8,21-22

IC, komm. til SKS 12, 64,25: Han, Indbyderen, ...]   +

·Matt 8,22

PS, komm. til SKS 4, 259,18: ubekymret ... de ...]   +

·Matt 8,23-27

OTA, komm. til SKS 8, 147,2: jeg gaaer under, ...]   +

·Matt 8,23

NB11, komm. til SKS 22, 17,24: I den Prædiken ...]

·Matt 8,24

Not1:7, SKS 19, 41

·Matt 8,26

EE1, komm. til SKS 2, 182,7: Du lidet Troende]   +

·Matt 8,28-29

NB25, komm. til SKS 24, 475,13: de have ikke med ...]

·Matt 8,28-34

BA, »Caput IV«, SKS 4, 421   +

·Matt 8,28

BA, komm. til SKS 4, 421,9: Dæmonen er en ...]   +

·Matt 8,29

Not1, komm. til SKS 19, 19,34: ...]

·Matt 9

KG, komm. til SKS 9, 36,8: hiin blodsottige ...]   +

·Matt 9,1-8

4T44, komm. til SKS 5, 372,2: den Værkbrudne ...]   +

·Matt 9,3

IC, komm. til SKS 12, 52,30: »han ...]   +

·Matt 9,4

4T44, komm. til SKS 5, 351,22: tænker i sit ...]   +

·Matt 9,6

BI, komm. til SKS 1, 90,22: Christus siger ...]   +

·Matt 9,7

BI, komm. til SKS 1, 325,29: zu wem ...]

·Matt 9,9-11

NB5, komm. til SKS 20, 383,17: foragtede Toldere]

·Matt 9,9-13

NB19, komm. til SKS 23, 358,23: Toldere og Syndere ...]

·Matt 9,9

KG, komm. til SKS 9, 125,22: Christus valgte ...]   +

·Matt 9,10-11

YTS, komm. til SKS 11, 265,8: Tolderen ... den ...]   +

·Matt 9,11-12

Not1:7, SKS 19, 39

·Matt 9,12

SLV, komm. til SKS 6, 425,25: al Lægedom (...) ...]   +

·Matt 9,13

NB4, komm. til SKS 20, 361,20: vise, hvilken ...]

·Matt 9,15

3T43, komm. til SKS 5, 90,5: Den, hvem Brudgommen ...]   +

·Matt 9,16

IC, komm. til SKS 12, 60,20: ikke at sætte en ...]   +

·Matt 9,17

PS, komm. til SKS 4, 240,25: gyder ny Viin ...]   +

·Matt 9,18-19

OTA, komm. til SKS 8, 333,1: naar en Øverste ...]

·Matt 9,18-26

IC, komm. til SKS 12, 87,23: liig hine Samtidige ...]   +

·Matt 9,20-22

FB, komm. til SKS 4, 128,7: holde i Skjøderne ...]   +

·Matt 9,20

KG, komm. til SKS 9, 36,8: hiin blodsottige ...]

·Matt 9,21

NB19, komm. til SKS 23, 363,27: Det Ord: blot jeg ...]

·Matt 9,22

NB19, komm. til SKS 23, 364,11: Han vil ikke ...]

·Matt 9,23-25

PS, komm. til SKS 4, 235,23: at han med ...]

·Matt 9,27-31

TAF, komm. til SKS 12, 292,2: For at skulle ...]   +

·Matt 9,27-34

SD, komm. til SKS 11, 206,15: Dig skeer, som Du ...]   +

·Matt 9,27

Not1:7.b

·Matt 9,28

NB32:58

·Matt 9,30

FB, komm. til SKS 4, 199,28: det nye Testament ...]

·Matt 9,32-33

NB18, komm. til SKS 23, 257,30: de Spedalske ...]

·Matt 9,32-34

IC, komm. til SKS 12, 51,10: senere kun i ...]   +

·Matt 9,34

Not1:9, SKS 19, 85   +

·Matt 9,35

Not1:7, SKS 19, 39

·Matt 9,37

Papir, komm. til SKS 27, 527,21: I Skriften læse ...]

·Matt 10, 16

Not11, komm. til SKS 19, 353,40: I Guds Selvbegreb ...]

·Matt 10, 7-10

Papir, komm. til SKS 27, 557,3: leve i Armod og ...]

·Matt 10

NB26:55, SKS 25, 62   +

·Matt 10,1-42

NB12, komm. til SKS 22, 202,27: Χstus ...]   +

·Matt 10,1

Not1:5, SKS 19, 19

·Matt 10,2-4

SFV, komm. til SKS 16, 105,5: Jesus Christus, ...]   +

·Matt 10,2

3T43, komm. til SKS 5, 67,10: Apostelen Peter]   +

·Matt 10,3

2T43, komm. til SKS 5, 41,11: Epistelen skriver ...]   +

·Matt 10,4

IC, komm. til SKS 12, 239,11: som han ...]

·Matt 10,5-42

IC, komm. til SKS 12, 219,21: at Discipelen ikke ...]   +

·Matt 10,6

KG, komm. til SKS 9, 79,35: som et fortabt Faar ...]

·Matt 10,7

Not1:7, SKS 19, 50

·Matt 10,8

TTL, komm. til SKS 5, 393,11: Den faaes ikke for ...]   +

·Matt 10,9-10

DS, komm. til SKS 16, 210,27: Christus udsender ...]

·Matt 10,15

Not1:6, SKS 19, 27   +

·Matt 10,16-23

CT, komm. til SKS 10, 193,17: Christus lod ikke ...]

·Matt 10,16-25

NB25, komm. til SKS 24, 519,16: Χsti ...]

·Matt 10,16

EE2, komm. til SKS 3, 294,29: snilde som Slanger]   +

·Matt 10,17-18

KG, komm. til SKS 9, 35,2: Christus (Mth. 10, ...]   +

·Matt 10,17-20

IC, komm. til SKS 12, 123,15: blive forfulgt, ...]   +

·Matt 10,17-22

Oi4, komm. til SKS 13, 216,10: at hades af Andre ...]   +

·Matt 10,17

KG, »II. A. Du skal elske«, SKS 9, 35   +

·Matt 10,18-20

NB24, komm. til SKS 24, 373,23: »I skulle ...]

·Matt 10,19-20

Oi6, komm. til SKS 13, 268,16: Dem, der troe, dem ...]

·Matt 10,21-22

DS, komm. til SKS 16, 193,36: cfr det nye ...]

·Matt 10,21

NB33, komm. til SKS 26, 291,24: en Χsten ...]

·Matt 10,22-28

Not1:8, SKS 19, 61

·Matt 10,22

Oi2, komm. til SKS 13, 162,28: han bliver hadet ...]   +

·Matt 10,24

4T43, komm. til SKS 5, 156,19: vel er Discipelen ...]   +

·Matt 10,25-27

Not1:9, SKS 19, 85

·Matt 10,25

Not1:5, SKS 19, 19   +

·Matt 10,26

HCD, komm. til SKS 13, 180,35: hvad der er skjult ...]

·Matt 10,28

4T43, komm. til SKS 5, 148,23: dræbe hans Sjel, ...]   +

·Matt 10,29-30

KG, komm. til SKS 9, 76,18: saa lidet som for ...]   +

·Matt 10,29-31

OTA, komm. til SKS 8, 176,30: sit Forsyn]   +

·Matt 10,29

EE2, komm. til SKS 3, 324,13: Spurven falder til ...]   +

·Matt 10,30

AE, komm. til SKS 7, 130,6: tæller et ...]   +

·Matt 10,31

NB, komm. til SKS 20, 67,17: Gud har talt alle ...]   +

·Matt 10,32-33

NB32:59

·Matt 10,32

EE2, komm. til SKS 3, 104,21: bekjende mig ... de ...]   +

·Matt 10,33

OTA, komm. til SKS 8, 413,12: Christus ... negte ...]

·Matt 10,34-38

NB35, komm. til SKS 26, 381,14: en ...]

·Matt 10,34-39

DS, komm. til SKS 16, 193,36: cfr det nye ...]

·Matt 10,34

NB3, komm. til SKS 20, 253,17: Krigens Insignier]   +

·Matt 10,35-37

NB26, komm. til SKS 25, 43,19: I det N. T. læse ...]   +

·Matt 10,35

NB28, komm. til SKS 25, 230,31: jeg er kommen at ...]

·Matt 10,37-38

CT, komm. til SKS 10, 194,15: er det det mindre]   +

·Matt 10,37-39

Oi7, komm. til SKS 13, 295,24: bryde med Alt, ...]

·Matt 10,37

EE2, komm. til SKS 3, 234,6: man skal elske Gud ...]   +

·Matt 10,38

OTA, komm. til SKS 8, 322,36: følge Christum ...]   +

·Matt 10,39

BA, komm. til SKS 4, 409,16: den, der taber ...]

·Matt 10,41-42

Oi8, komm. til SKS 13, 345,3: »Hvo som ...]   +

·Matt 10,41

Oi8, »Samtidigheden; hvad Du ...«, SKS 13, 345   +

·Matt 10,42

Oi8, komm. til SKS 13, 358,14: maa takke, om En ...]   +

·Matt 11, 27

Not11, komm. til SKS 19, 355,28: »Alt er mig ...]

·Matt 11,2-10

NB10, komm. til SKS 21, 350,33: Luther etsteds ...]   +

·Matt 11,2-11

DD, komm. til SKS 17, 267m,2: Johannes, der ...]

·Matt 11,2-3

IC, komm. til SKS 12, 103,5: Johannes den ...]

·Matt 11,2-6

IC, komm. til SKS 12, 40,26: At et enkelt ...]   +

·Matt 11,3

3T44, komm. til SKS 5, 276,31: at han selv var ...]   +

·Matt 11,4-5

TS, komm. til SKS 13, 69,14: det Evangelium, som ...]   +

·Matt 11,4-6

IC, komm. til SKS 12, 103,7: (V. 4). Og Jesus ...]   +

·Matt 11,5-6

NB2, komm. til SKS 20, 235,9: De forskjellige ...]   +

·Matt 11,5

3T43, komm. til SKS 5, 90,34: at bringe den Halte ...]   +

·Matt 11,6

CT, komm. til SKS 10, 313,15: salig Den, som ...]   +

·Matt 11,7-19

GG, komm. til SKS 18, 119,30: Overgang til V. 20]   +

·Matt 11,7-8

3T44, komm. til SKS 5, 271,9: hans Dragt ... de ...]   +

·Matt 11,7-9

PS, komm. til SKS 4, 259,9: ved bløde ...]   +

·Matt 11,7

CT, komm. til SKS 10, 237,32: være som et ...]

·Matt 11,11

3T44, komm. til SKS 5, 271,14: den største, der ...]   +

·Matt 11,12

F, komm. til SKS 4, 491,11: tage det Store med ...]   +

·Matt 11,14

Not1:7, SKS 19, 50

·Matt 11,15

LP, komm. til SKS 1, 23,3: den, der har Øren ...]   +

·Matt 11,16-17

KKS, komm. til SKS 14, 103,22: Menneskenes ...]   +

·Matt 11,16-19

3T44, komm. til SKS 5, 278,27: sang sørgeligt ...]

·Matt 11,16-24

Not1:9, SKS 19, 83

·Matt 11,16

Not1:6, SKS 19, 33

·Matt 11,18

NB26, komm. til SKS 25, 67,9: har Djævelen]

·Matt 11,19

OTA, komm. til SKS 8, 332,16: Synderes Ven]   +

·Matt 11,20-24

GG, komm. til SKS 18, 119,26: Dette synes ogsaa ...]   +

·Matt 11,20

Not1:9, SKS 19, 80

·Matt 11,22

Not1, komm. til SKS 19, 27,19: Tyrus og S.]   +

·Matt 11,23

IC, komm. til SKS 12, 65,26: maatte have bragt ...]   +

·Matt 11,24

Not1:6, SKS 19, 33

·Matt 11,25-30

NB22, komm. til SKS 24, 132,14: Paulli ... (26de ...]

·Matt 11,25

EE2, komm. til SKS 3, 128,17: Hemmelighed ...]   +

·Matt 11,27

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Matt 11,28-29

TS, komm. til SKS 13, 97,33: »hører ...]

·Matt 11,28

FB, komm. til SKS 4, 124,9: arbeide og være ...]   +

AE, komm. til SKS 7, 398,10: kommer hid, Alle I ...]

OTA, »Lidelsernes Evangelium. II«, SKS 8, 332

OTA, komm. til SKS 8, 209,35: hverken arbeide ...]

OTA, komm. til SKS 8, 249,16: arbeider besværet]

OTA, komm. til SKS 8, 332,19: »kommer hid ...]

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

CT, »Indhold«, SKS 10, 259

CT, »Taler ved Altergang om ...«, SKS 10, 277

CT, »Taler ved Altergang om ...«, SKS 10, 279

CT, tekstredegørelse

CT, komm. til SKS 10, 279,4: give dem, som ...]

CT, komm. til SKS 10, 279,10: Mtth. XI, 28. ...]

CT, komm. til SKS 10, 290,13: han siger: kommer ...]

SD, komm. til SKS 11, 237,17: indbyde Alle at ...]

YTS, komm. til SKS 11, 245,3: Taler ved ...]

YTS, komm. til SKS 11, 253,11: kommer hid ...]

YTS, komm. til SKS 11, 255,16: ...]

YTS, komm. til SKS 11, 273,9: »at komme ...]

YTS, komm. til SKS 11, 280,9: hiin Indbydelse ...]

IC, tekstredegørelse

IC, komm. til SKS 12, 13,1: »Kommer hid ...]

IC, komm. til SKS 12, 21,1: Kommer hid til mig ...]

IC, komm. til SKS 12, 27,2: Kommer hid alle I, ...]

IC, komm. til SKS 12, 32,2: Kommer hid til mig ...]

IC, komm. til SKS 12, 37,1: Kommer hid til mig ...]

IC, komm. til SKS 12, 80,30: en sønderknuset ...]

IC, komm. til SKS 12, 108,11: at staae med aabne ...]

IC, komm. til SKS 12, 181,24: kaldte dem ...]

TAF, komm. til SKS 12, 285,12: Ved Alteret lyder ...]

TAF, komm. til SKS 12, 298,18: Ved Alteret ...]

CGN, komm. til SKS 14, 156,5: naar han siger: kom ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 409,25: Christi Ord ...]

FF, komm. til SKS 18, 112,7: Kommer hid alle I, ...]

NB4, komm. til SKS 20, 295,5: Text til en ...]

NB4, komm. til SKS 20, 356,9: Kommer hid ... give ...]

NB5, komm. til SKS 20, 376,22: Den der siger ...]

NB5, komm. til SKS 20, 383,1: Kommer hid ... ere ...]

NB6, komm. til SKS 21, 23,1: Dette bliver et ...]

NB8, komm. til SKS 21, 151,25: Kommer hid]

NB10, komm. til SKS 21, 301,14: de enkelte hellige ...]

NB10, komm. til SKS 21, 322,23: kommer hid Alle I, ...]

NB11, komm. til SKS 22, 20,2: En Gang havde jeg ...]

NB11, komm. til SKS 22, 77,20: Text til en ...]

NB11, komm. til SKS 22, 105,7: søge til ...]

NB12, komm. til SKS 22, 198,10: Dem, som arbeide ...]

NB12, komm. til SKS 22, 254,2: Indbydelsen ...]

NB13, komm. til SKS 22, 273,1: Texter til ...]

NB13, komm. til SKS 22, 332,15: Anti-Climacus ...]

NB14, komm. til SKS 22, 343,1: Texter til ...]

NB14, komm. til SKS 22, 350,8: Da Skriftet ...]

NB15, komm. til SKS 23, 9,1: Texter til ...]

NB15, komm. til SKS 23, 76,25: da Han sagde: ...]

NB16, komm. til SKS 23, 99,1: Texter til ...]

NB17, komm. til SKS 23, 167,1: Texter til ...]

NB18, komm. til SKS 23, 255,1: Texter til ...]

NB18, komm. til SKS 23, 264,1: Ad Skriftet: Kommer ...]

NB20, komm. til SKS 23, 414,3: Χstus siger: ...]

NB20, komm. til SKS 23, 443,30: Christus aabner ...]

NB20, komm. til SKS 23, 454,1: Kommer hid alle I]

NB25, komm. til SKS 24, 466,19: kommer hid Alle]

NB25, komm. til SKS 24, 466,20: flyer Alle]

NB26, komm. til SKS 25, 49,13: kommer hid alle I ...]

NB28, komm. til SKS 25, 274,15: kommer til mig, ...]

NB28, komm. til SKS 25, 285m,6: kommer hid ...]

NB29, komm. til SKS 25, 318,19: Kommer hid Alle I, ...]

NB29, komm. til SKS 25, 366,4: kommer hid Alle]

NB33, komm. til SKS 26, 251,33: Anti-Climacus har ...]

·Matt 11,29

OTA, »Lidelsernes Evangelium. II«, SKS 8, 333   +

·Matt 11,30

3T44, komm. til SKS 5, 259,9: hvor tung Byrden er ...]   +

·Matt 12, 1-14

Papir, komm. til SKS 27, 624,31: hans idelige ...]

·Matt 12

Not10:9, SKS 19, 294

·Matt 12,3-4

EE, komm. til SKS 18, 22,26: Skuebrød ... for ...]

·Matt 12,4

Papir, komm. til SKS 27, 77,20: ...]

·Matt 12,15-20

OTA, komm. til SKS 8, 340,9: ikke udslukkede ...]   +

·Matt 12,18

FB, komm. til SKS 4, 114,3: i hvem Herren havde ...]

·Matt 12,19

OTA, komm. til SKS 8, 343,36: han beraabte sig ...]

·Matt 12,20

3T43, komm. til SKS 5, 73,7: det knækkede Rør]   +

·Matt 12,22-23

IC, komm. til SKS 12, 109,30: Matth. XII. 24 ...]

·Matt 12,22-32

SD, komm. til SKS 11, 242,14: Som Jøderne ...]

·Matt 12,22-45

Papir, komm. til SKS 27, 30,13: L:]

·Matt 12,23

Not1:7, SKS 19, 51

·Matt 12,24-29

GG:5, SKS 18, 121

·Matt 12,24

IC, »2deltitelblad«   +

·Matt 12,25

4T43, komm. til SKS 5, 131,31: Noget, der er i ...]   +

·Matt 12,26

CT, komm. til SKS 10, 95,9: ved Djævelens ...]   +

·Matt 12,27

Not1:2, SKS 19, 11   +

·Matt 12,28

GG, komm. til SKS 18, 121,18: helbredes ...]   +

·Matt 12,29

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 132   +

·Matt 12,30

4T43, komm. til SKS 5, 138,3: den, der ikke er ...]   +

·Matt 12,31-32

SD, komm. til SKS 11, 236,6: Synd mod den ...]   +

·Matt 12,31

EE2, komm. til SKS 3, 197,3: Aanden lader sig ...]   +

·Matt 12,32

IC, komm. til SKS 12, 75,24: Synd mod den ...]   +

·Matt 12,33

KG, komm. til SKS 9, 15,21: Thi hvert Træ ...]

·Matt 12,34

3T44, komm. til SKS 5, 278,5: hvor Bagvaskelsens ...]   +

·Matt 12,35

2T43, komm. til SKS 5, 48,26: at Gud tager frem af ...]

·Matt 12,36-37

OTA, komm. til SKS 8, 335,29: man med et Ord ...]   +

·Matt 12,36

BI, komm. til SKS 1, 73,33: en til Marv og Been ...]   +

EE2, komm. til SKS 3, 213,24: Skriftens Ord ...]

BA, komm. til SKS 4, 453,10: Menneske skal ...]

2T43, komm. til SKS 5, 26,2: Gud ... gjøre ...]

SLV, komm. til SKS 6, 428,10: Dommens-Dag]

AE, komm. til SKS 7, 334,24: Dommens ...]

OTA, komm. til SKS 8, 131,1: naar hvert ...]

OTA, komm. til SKS 8, 174,30: det overflødige ...]

IC, komm. til SKS 12, 218,22: gjøre Regnskab ...]

TS, komm. til SKS 13, 92,4: mangt et Ord (...) ...]

DSS, komm. til SKS 13, 117,1: Evighedens Regnskab]

Oi1, komm. til SKS 13, 137,25: Evighedens Regnskab]

GU, komm. til SKS 13, 333,13: et Evighedens ...]

GU, komm. til SKS 13, 333,14: ikke eet eneste af ...]

SBM, komm. til SKS 14, 142,25: gaaer et ...]

BOA, komm. til SKS 15, 126,31: Evighedens Ansvar]

BN, komm. til SKS 16, 118,3: gaaer jo ind til ...]

DS, komm. til SKS 16, 156,29: naar engang ...]

DD, komm. til SKS 17, 259,18: Msket skal ...]

HH, komm. til SKS 18, 126,12: skal gjøre ...]

Not1:6, SKS 19, 27

NB8, komm. til SKS 21, 187,9: Skriften siger ...]

NB20, komm. til SKS 23, 407m,19: Frygt for Dommen]

NB20, komm. til SKS 23, 465,22: Dommens Dag]

NB22, komm. til SKS 24, 141,21: naar engang Gud ...]

NB26, komm. til SKS 25, 15,31: Den ...]

NB28, komm. til SKS 25, 235,2: i Evigheden kommer ...]

NB28, komm. til SKS 25, 235,8: Dommens Dag]

NB29, komm. til SKS 25, 306,26: gaaer et ...]

NB29, komm. til SKS 25, 315,12: en Dommens ...]

NB30, komm. til SKS 25, 412,30: Evighedens Regnskab]

NB31, komm. til SKS 26, 32,7: der følger et ...]

NB35, komm. til SKS 26, 387,6: Evighedens Regnskab ...]

Papir, komm. til SKS 27, 153,13: hiint Sted ...]

Papir, komm. til SKS 27, 564,16: Dommen]

Brev, komm. til SKS 28, 167,4: paa Dommens Dag ...]

Brev, komm. til SKS 28, 170,24: hvert ...]

·Matt 12,38-39

PS, komm. til SKS 4, 239,34: den Almægtige ...]   +

·Matt 12,38-42

NB11, komm. til SKS 22, 122,17: her er hvad der er ...]   +

·Matt 12,39

2T43, komm. til SKS 5, 34,32: fordrer Beviser, ...]   +

·Matt 12,40

Papir 4:1, SKS 27, 30   +

·Matt 12,42

4T44, komm. til SKS 5, 324,29: skjøn som ...]   +

·Matt 12,43-45

4T43, komm. til SKS 5, 131,32: hvorledes bærer ...]   +

·Matt 12,43

BI, komm. til SKS 1, 177,7: Dæmon, der beboer ...]   +

·Matt 12,45

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 131   +

·Matt 12,46-49

DS, komm. til SKS 16, 219,15: »disse ...]

·Matt 12,46-50

PS, komm. til SKS 4, 260,12: ikke Slægt ...]   +

·Matt 12,49

KG, komm. til SKS 9, 105,6: han pegede paa sine ...]   +

·Matt 12,50

Not1:8, SKS 19, 62   +

·Matt 13.36

Papir 4:1, SKS 27, 29

·Matt 13,1-9

IC, komm. til SKS 12, 116,14: Lidelse ...]   +

·Matt 13,3-23

Oi5, komm. til SKS 13, 246,36: han vilde have Ret ...]   +

·Matt 13,7

LP, komm. til SKS 1, 30,27: qvæler det Gode ...]

·Matt 13,9

KG, komm. til SKS 9, 213,10: for Den, som har ...]   +

·Matt 13,11

Not1:2, SKS 19, 11

·Matt 13,12

EE2, komm. til SKS 3, 300,24: thi den, som haver ...]   +

·Matt 13,13-15

KG, komm. til SKS 9, 13,17: der seer og dog ikke ...]   +

·Matt 13,13

Papir, komm. til SKS 27, 302,18: skjøndt seende, ...]

·Matt 13,16

NB11, komm. til SKS 22, 109,10: salige de Øine ...]   +

·Matt 13,18-23

IC, komm. til SKS 12, 116,14: Lidelse ...]   +

·Matt 13,19

Not1, komm. til SKS 19, 19,16: ὁ ...]

·Matt 13,20-21

OTA, komm. til SKS 8, 391,33: de Fleste falde fra ...]   +

·Matt 13,21

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 120   +

·Matt 13,24-30

4T43, komm. til SKS 5, 134,32: Den, der vidste at ...]   +

·Matt 13,24-53

Papir, komm. til SKS 27, 29,22: Mth: 13, 36 etc.]

·Matt 13,24

Papir, komm. til SKS 27, 531,2: Himmeriges-Rige ...]

·Matt 13,25

LP, komm. til SKS 1, 30,27: qvæler det Gode ...]   +

·Matt 13,29

4T43, »Al god Gave og al fuldkommen ...«, SKS 5, 132

·Matt 13,31-32

SLV, komm. til SKS 6, 40,25: et Senepskorn, ...]

·Matt 13,36-43

EOT, komm. til SKS 12, 263,18: naar Ordet ...]   +

·Matt 13,39

Not1:5, SKS 19, 19   +

·Matt 13,41

Not1:5, SKS 19, 17

·Matt 13,43

KG, komm. til SKS 9, 213,10: for Den, som har ...]   +

·Matt 13,44-45

NB12:180, SKS 22, 253   +

·Matt 13,44-46

OTA, komm. til SKS 8, 193,2: ubetinget Alt maa ...]   +

·Matt 13,44-51

Papir, komm. til SKS 27, 534,7: Der findes en ...]

·Matt 13,44

SLV, komm. til SKS 6, 154,10: solgt Alt for at ...]

·Matt 13,45-46

4T44, komm. til SKS 5, 363,5: i Evangeliets ...]   +

·Matt 13,47-51

Papir, komm. til SKS 27, 534,21: om Fiskedrættet]

·Matt 13,49

Not1:6, SKS 19, 27

·Matt 13,52

EE2, komm. til SKS 3, 296,29: fremtage Gammelt og ...]   +

·Matt 13,55-57

IC, komm. til SKS 12, 111,15: Matth. XIII, 55. ...]

·Matt 13,55

2T44, komm. til SKS 5, 208,25: hans Fader en ringe ...]   +

·Matt 13,57

NB31, komm. til SKS 26, 112,17: forargedes ...]

·Matt 13,58

Not9, komm. til SKS 19, 273,25: Han forlanger ...]

·Matt 14,3-4

NB22, komm. til SKS 24, 135,1: Han har angrebet ...]

·Matt 14,6-12

NB22, komm. til SKS 24, 134,27: Johannes d. ...]

·Matt 14,9

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Herodes]   +

·Matt 14,13-21

4T43, komm. til SKS 5, 141,22: Velsignelsen ...]   +

·Matt 14,17

Not1:7.d   +

·Matt 14,19

CT, komm. til SKS 10, 325,5: Han velsigner ...]   +

·Matt 14,22-33

3T44, komm. til SKS 5, 267,21: Petrus stod ...]   +

·Matt 14,23

OTA, komm. til SKS 8, 332,31: afsides for at ...]   +

·Matt 14,26

Papir 18, SKS 27, 63

·Matt 14,30

OTA, komm. til SKS 8, 147,2: jeg gaaer under, ...]   +

·Matt 14,31

DS, komm. til SKS 16, 251,34: det er ligesom ...]

·Matt 15

IC, komm. til SKS 12, 101,13: i det 15de Capitel]

·Matt 15,1-11

NB31, komm. til SKS 26, 58,34: Χsti Taler mod ...]

·Matt 15,1-12

IC, komm. til SKS 12, 94,16: Matth. XV, 1-12 ...]

·Matt 15,1-20

CT, komm. til SKS 10, 304,6: først da ...]   +

·Matt 15,2-3

IC, komm. til SKS 12, 100,17: hvorfor hans ...]

·Matt 15,5

4T43, komm. til SKS 5, 147,14: det, hvormed han ...]   +

·Matt 15,11

3T43, komm. til SKS 5, 69,33: indvortes fra ...]

·Matt 15,14

HCD, komm. til SKS 13, 180,2: Menigheden vilde ...]   +

·Matt 15,15

IC, komm. til SKS 12, 172,18: da man saa viser ...]   +

·Matt 15,19-20

DS, komm. til SKS 16, 159,18: Christendommen ...]

·Matt 15,19

CT, komm. til SKS 10, 146,21: ikke blot Tyveri ...]   +

·Matt 15,21-28

4T43, komm. til SKS 5, 154,25: henkastes til et ...]   +

·Matt 15,23

Not1:6, SKS 19, 33

·Matt 15,24

IC, komm. til SKS 12, 17,21: for at søge de ...]

·Matt 15,29-31

NB18, komm. til SKS 23, 309,24: saadanne Lidende, ...]

·Matt 15,30-31

3T43, komm. til SKS 5, 90,34: at bringe den Halte ...]   +

·Matt 15,32-39

IC, komm. til SKS 12, 61,22: repeterer Miraklet ...]   +

·Matt 15,32

Papir 4:1, SKS 27, 29   +

·Matt 16,2-3

3T43, komm. til SKS 5, 92,9: seer ... Himlen ...]   +

·Matt 16,8

EE1, komm. til SKS 2, 182,7: Du lidet Troende]

·Matt 16,9

KG, komm. til SKS 9, 114,5: selv Disciplene ...]   +

·Matt 16,13-17

IC, komm. til SKS 12, 90,25: da han prisede ...]

·Matt 16,13-20

OTA, komm. til SKS 8, 335,29: den bindende Magt ...]   +

·Matt 16,13-23

NB10, komm. til SKS 21, 345,13: Luc: IX, 21 ...]

·Matt 16,13-28

Papir, komm. til SKS 27, 30,9: Mth: 16, 16]   +

·Matt 16,14

Not1:7, SKS 19, 51   +

·Matt 16,16

KG, komm. til SKS 9, 151,25: den levende Gud]   +

·Matt 16,17

OTA, komm. til SKS 8, 327,31: Kjød og Blod]   +

·Matt 16,18-19

OTA, komm. til SKS 8, 327,13: kalder sig stolt ...]   +

·Matt 16,18

4T44, komm. til SKS 5, 322,26: at være forladt ...]   +

·Matt 16,19

BI, komm. til SKS 1, 312,8: løsende og ...]   +

·Matt 16,21-22

IC, komm. til SKS 12, 125,24: Matth. XVI, 21 ...]

·Matt 16,21-23

PS, komm. til SKS 4, 239,29: hvad vedkommer ...]   +

·Matt 16,21

CT, komm. til SKS 10, 193,17: Christus lod ikke ...]   +

·Matt 16,22-23

IC, komm. til SKS 12, 173,12: hans Forudsigelse ...]   +

·Matt 16,22

Papir, komm. til SKS 27, 678,25: at sledske for ...]

·Matt 16,23

KG, komm. til SKS 9, 114,6: han endog til Petrus ...]   +

·Matt 16,24-25

CT, komm. til SKS 10, 191,5: Christi Befaling om ...]

·Matt 16,24

3T43, komm. til SKS 5, 95,15: fornegte sig selv]   +

·Matt 16,25

BI, komm. til SKS 1, 87,29: den, der har Mod til ...]   +

·Matt 16,26

EE2, komm. til SKS 3, 44,33: hvad hjalp det ...]   +

·Matt 16,27-28

Sa, komm. til SKS 14, 174,22: Saa forlod han ...]   +

·Matt 16,27

IC, komm. til SKS 12, 17,19: Din Gjenkomst i ...]   +

·Matt 16,28

NB11, komm. til SKS 22, 85,25: Χsti Gjenkomst ...]

·Matt 17

Not1:5, SKS 19, 19

·Matt 17,1-13

NB12, komm. til SKS 22, 149,11: høres om muligt ...]   +

·Matt 17,1-8

BI, komm. til SKS 1, 113,5: han erindrer tillige ...]   +

·Matt 17,1-9

JJ, komm. til SKS 18, 264m,7: Forklarelsens Bjerg]   +

·Matt 17,1

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]   +

·Matt 17,2

FB, komm. til SKS 4, 116,14: hans Aasyn skulde ...]

·Matt 17,4

SD, komm. til SKS 11, 204,28: er godt at være]   +

·Matt 17,5

DD, komm. til SKS 17, 296,17: her er godt at ...]   +

·Matt 17,14-21

2T44, komm. til SKS 5, 222,11: som kun udjages ved ...]

·Matt 17,17

IC, komm. til SKS 12, 168,16: »hvor ...]   +

·Matt 17,20

EE2, komm. til SKS 3, 99,10: en Tro ... flytte ...]   +

·Matt 17,22

Not1:7, SKS 19, 51

·Matt 17,23

Not1:7, SKS 19, 40

·Matt 17,24-25

CT, komm. til SKS 10, 31,11: lade en Discipel ...]

·Matt 17,24-27

IC, komm. til SKS 12, 100,36: Matth. XVII, 24-27.]   +

·Matt 17,24

EE2, komm. til SKS 3, 285,18: Tempelskatten ... i ...]   +

·Matt 18

Papir 260:1, SKS 27, 219

·Matt 18,1-5

LF, komm. til SKS 11, 14,14: Evangeliets Tale om ...]   +

·Matt 18,2-3

AE, komm. til SKS 7, 539,1: I Math. 18, 2 ...]

·Matt 18,2

AE, »Slutning«, SKS 7, 539

·Matt 18,3

3T44, komm. til SKS 5, 239,24: den hellige Skrift ...]   +

·Matt 18,4

NB15, komm. til SKS 23, 27,30: som Børn komme ...]

·Matt 18,6-7

IC, komm. til SKS 12, 93,20: i den hellige ...]

·Matt 18,7

SLV, komm. til SKS 6, 62,27: den, fra hvem ...]   +

·Matt 18,8-9

4T44, komm. til SKS 5, 301,24: at udrive Øiet, ...]   +

·Matt 18,8

Not1:6, SKS 19, 27   +

·Matt 18,10

3T44, komm. til SKS 5, 244,31: Englene, der altid ...]   +

·Matt 18,11

EE, komm. til SKS 18, 56,12: kom til Verden for ...]   +

·Matt 18,12-13

EE1, komm. til SKS 2, 18,32: 100 unge Mennesker ...]   +

·Matt 18,12-14

EE2, komm. til SKS 3, 199,24: af 100 Mænd ...]   +

·Matt 18,15-34

Papir, komm. til SKS 27, 30,33: Mth: 18, 15]

·Matt 18,15

Papir 4:1, SKS 27, 30   +

·Matt 18,18-19

Papir, komm. til SKS 27, 219,1: Mth: 18]

·Matt 18,18

BI, komm. til SKS 1, 312,8: løsende og ...]

·Matt 18,19

3T43, komm. til SKS 5, 87,5: Du opfylder enhver ...]   +

·Matt 18,20

CT, komm. til SKS 10, 233,8: om end kun To eller ...]   +

·Matt 18,21-22

FB, komm. til SKS 4, 131,35: syv Gange (...) ...]   +

·Matt 18,21

Not1:5, SKS 19, 19

·Matt 18,22

Not1:7, SKS 19, 52

·Matt 18,23-35

OTA, komm. til SKS 8, 136,32: en Tjener, der ...]   +

·Matt 18,24

Papir 4:1, SKS 27, 30

·Matt 18,26-27

AE, komm. til SKS 7, 369,23: Den hellige Skrift ...]

·Matt 18,35

KG, komm. til SKS 9, 373,3: Der siges ...]   +

·Matt 19, 21

Oi4, komm. til SKS 13, 220,22: at Jesus Christus ...]

·Matt 19

AE, komm. til SKS 7, 538,12: det nittende ...]

·Matt 19,1-12

NB36, komm. til SKS 26, 411,7: Christus er ...]   +

·Matt 19,3-12

CT, komm. til SKS 10, 304,20: ikke (...) skulle ...]   +

·Matt 19,3-7

F, komm. til SKS 4, 474,5: tvertimod hvad ...]   +

·Matt 19,3

2T44, komm. til SKS 5, 203,12: stode op som ...]

·Matt 19,4-6

EE2, komm. til SKS 3, 20,3: den Pagt ... mellem ...]   +

·Matt 19,4

Not1:6, SKS 19, 23   +

·Matt 19,5

SLV, komm. til SKS 6, 48,35: Tanken ... ikke ...]   +

·Matt 19,6

BI, komm. til SKS 1, 357,10: Mennesket ... hvad ...]   +

·Matt 19,7

Not1:9, SKS 19, 78   +

·Matt 19,9

AE, komm. til SKS 7, 241,11: efter Skriftens Ord ...]   +

·Matt 19,10-12

BOA, komm. til SKS 15, 174,2: Adlers Tilsvar]   +

·Matt 19,11-12

NB36, komm. til SKS 26, 412,14: derfor blev ogsaa ...]

·Matt 19,12

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 119   +

·Matt 19,13-15

OTA, komm. til SKS 8, 333,3: naar Disciplene ...]   +

·Matt 19,14

AE, komm. til SKS 7, 539,26: ...]

·Matt 19,16-17

4T43, komm. til SKS 5, 136,19: Ingen er god uden ...]

·Matt 19,16-22

FB, komm. til SKS 4, 124,17: Dersom hiin rige ...]   +

FB, komm. til SKS 4, 143,10: hiin rige Yngling ...]

3T44, komm. til SKS 5, 259,36: fordres af den rige ...]

4T44, komm. til SKS 5, 300,10: gik bedrøvet ...]

AE, komm. til SKS 7, 534,34: Christus siger selv ...]

OTA, komm. til SKS 8, 185,31: skal bortgive al ...]

OTA, komm. til SKS 8, 323,16: Christus sagde ...]

LF, komm. til SKS 11, 16,27: give al min Formue ...]

IC, komm. til SKS 12, 64,25: Han, Indbyderen, ...]

IC, komm. til SKS 12, 189,6: Christus fandt ...]

IC, komm. til SKS 12, 242,5: hiin rige Yngling, ...]

TS, komm. til SKS 13, 44,32: maa jeg ikke faae ...]

Oi9, komm. til SKS 13, 383,17: kun Eet forlangte ...]

SBM, komm. til SKS 14, 142,28: »følg ...]

DS, komm. til SKS 16, 156,13: give Alt til de ...]

NB3, komm. til SKS 20, 258,28: man bortgav ...]

NB13, komm. til SKS 22, 317,1: hiin rige Yngling ...]

NB14, komm. til SKS 22, 349,24: som hiin rige ...]

NB19, komm. til SKS 23, 337,14: giv Din Formue til ...]

NB20, komm. til SKS 23, 394,19: at bortgive Alt ...]

NB22, komm. til SKS 24, 108,22: Dem, der vilde ...]

NB22, komm. til SKS 24, 169,12: Salvianus i ...]

NB23, komm. til SKS 24, 259,26: »Den rige ...]

NB23, komm. til SKS 24, 261,7: den rige Yngling]

NB26, komm. til SKS 25, 62,29: Det staaer jo i det ...]

NB26, komm. til SKS 25, 70,14: staaer udtrykkelig ...]

NB29, komm. til SKS 25, 372,14: ideligt ...]

NB30, komm. til SKS 25, 390,16: giv Alt til de ...]

NB30, komm. til SKS 25, 405,9: følg mig efter]

NB31, komm. til SKS 26, 24,12: bestandigt fordrer ...]

NB32, komm. til SKS 26, 168,22: forlangt ...]

NB33, komm. til SKS 26, 255,39: det han egl. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 254,22: bortgiver Alt for ...]

·Matt 19,17

TAF, komm. til SKS 12, 296,18: som Skriften ...]   +

·Matt 19,18

NB15, komm. til SKS 23, 60,7: Tyverie er Synd]   +

·Matt 19,19

LA, komm. til SKS 8, 85,34: at elske alle Andre ...]   +

·Matt 19,21-22

NB20, komm. til SKS 23, 404,11: giv det Alt]   +

·Matt 19,21

CT, komm. til SKS 10, 64,11: for sin Ydmyghed]   +

·Matt 19,22

PH, komm. til SKS 14, 56,49: blev beskæmmet, ...]

·Matt 19,23-24

3T44, komm. til SKS 5, 261,32: at en Kameel gaaer ...]   +

·Matt 19,23-26

3T43, komm. til SKS 5, 95,13: en Riig frelses]   +

·Matt 19,24

DS, komm. til SKS 16, 219,9: Det er sværere ...]   +

·Matt 19,26

BI, komm. til SKS 1, 317,36: er Alting muligt]   +

·Matt 19,27-28

NB4, komm. til SKS 20, 289,1: »Hvad skulle ...]   +

·Matt 19,27-29

DS, komm. til SKS 16, 156,12: Christus selv, der ...]

·Matt 19,27

CT, komm. til SKS 10, 187,2: »See, ...]   +

·Matt 19,28

CT, »Indhold«, SKS 10, 173   +

·Matt 19,29-31

NB25, komm. til SKS 24, 477,36: han tæller mine ...]

·Matt 19,29

CT, komm. til SKS 10, 193,32: Christi Ord: at ...]   +

·Matt 20,1-16

BI, komm. til SKS 1, 143,4: en virksom Arbeider ...]   +

·Matt 20,6

OTA, komm. til SKS 8, 129,34: ved den ellevte Time]

·Matt 20,8

JJ, komm. til SKS 18, 198,25: Daglønnerne i ...]

·Matt 20,16

EE1, komm. til SKS 2, 214,18: Mange ere de ...]   +

·Matt 20,19

Not1:7, SKS 19, 40

·Matt 20,20-23

NB22, komm. til SKS 24, 189,12: Χstus til ...]

·Matt 20,21

Papir 251, SKS 27, 175

·Matt 20,22-23

CT, komm. til SKS 10, 297,35: Lidelsens Kalk end ...]

·Matt 20,22

4T44, komm. til SKS 5, 299,29: bitter Kalk at ...]   +

·Matt 20,25-28

NB33, komm. til SKS 26, 255,38: om hans Død som ...]

·Matt 20,26

Papir 251, SKS 27, 175

·Matt 20,27-28

NB10, komm. til SKS 21, 301,14: de enkelte hellige ...]

·Matt 20,28

3T44, komm. til SKS 5, 276,7: der ikke var kommen ...]   +

·Matt 20,29

Papir 251, SKS 27, 175

·Matt 21, 18-20

Not2, komm. til SKS 19, 95,21: det Figentræ, ...]

·Matt 21,1-11

CT, komm. til SKS 10, 296,16: Han, hvem engang ...]   +

·Matt 21,1-9

3T44, komm. til SKS 5, 271,8: den Ustadighed, der ...]   +

·Matt 21,4-5

3T44, komm. til SKS 5, 276,6: aldrig seet et ...]   +

·Matt 21,8-11

CT, komm. til SKS 10, 84,35: da der raabtes ...]

·Matt 21,9

Papir 18, SKS 27, 63   +

·Matt 21,12-13

SLV, komm. til SKS 6, 118,27: vexle i Forgaarden ...]   +

·Matt 21,12-16

OTA, komm. til SKS 8, 191,25: kjøbslaae i ...]   +

·Matt 21,12-17

AE, komm. til SKS 7, 59,30: Vexelererne i ...]

·Matt 21,12

BI, komm. til SKS 1, 254,18: Templet maatte ...]

·Matt 21,13

JJ, komm. til SKS 18, 207,20: Guds Huus ... et ...]

·Matt 21,18-19

NB23, komm. til SKS 24, 295,21: Christus forbander ...]

·Matt 21,18-20

2T44, komm. til SKS 5, 211,21: det golde ...]

·Matt 21,21-22

NB25, komm. til SKS 24, 457,11: Troe – og ...]

·Matt 21,22

3T43, komm. til SKS 5, 87,5: Du opfylder enhver ...]

·Matt 21,23

Papir 18, SKS 27, 63

·Matt 21,28-30

4T44, komm. til SKS 5, 356,29: sige Ja ... sige ...]   +

·Matt 21,28-31

KG, komm. til SKS 9, 97,10: »gik til den ...]

·Matt 21,28-32

FB, komm. til SKS 4, 199,29: Steder i det nye ...]   +

·Matt 21,28

KG, komm. til SKS 9, 97,5: »et Menneske ...]

·Matt 21,30

KG, komm. til SKS 9, 97,28: »Herre jeg ...]

·Matt 21,31-32

YTS, komm. til SKS 11, 265,8: Tolderen ... den ...]   +

·Matt 21,31

NB29, komm. til SKS 25, 326,22: staaer i det nye ...]

·Matt 21,33-39

CT, komm. til SKS 10, 75,14: i Parabelen ...]

·Matt 21,33-46

CT, komm. til SKS 10, 296,17: hvem saa senere ...]   +

·Matt 21,33

Papir 4:1, SKS 27, 33

·Matt 21,38

CT, komm. til SKS 10, 75,17: lader os slaae ...]

·Matt 21,39

Papir 18, SKS 27, 63

·Matt 21,40-41

NB31, komm. til SKS 26, 99,27: Men Viingaardens ...]

·Matt 21,44

Papir 4:1, SKS 27, 33   +

·Matt 22

SLV, komm. til SKS 6, 107,13: i Graad ... ikke ...]   +

·Matt 22,1-14

BI, komm. til SKS 1, 324,31: hiin Mand ... holde ...]   +

·Matt 22,1-8

BOA, komm. til SKS 15, 233,21: at Tyverie i ...]

·Matt 22,2-14

4T44, komm. til SKS 5, 293,3: den jordiske ...]   +

·Matt 22,4

Papir 4:2   +

·Matt 22,12

Papir, komm. til SKS 27, 34,4: ...]

·Matt 22,13

SLV, komm. til SKS 6, 190,18: Tungsindets yderste ...]   +

·Matt 22,14

EE1, komm. til SKS 2, 214,18: Mange ere de ...]   +

·Matt 22,15-21

PS, komm. til SKS 4, 235,21: hverken bærer ...]   +

·Matt 22,15-22

IC, komm. til SKS 12, 172,18: da man saa viser ...]   +

·Matt 22,15

Not1:7, SKS 19, 51

·Matt 22,16

OTA, komm. til SKS 8, 213,35: ikke Skygge af ...]   +

·Matt 22,19-21

SFV, komm. til SKS 16, 100,21: give Gud hvad Guds ...]

·Matt 22,21

EE1, komm. til SKS 2, 106,20: fordrer hvad ...]   +

·Matt 22,22

DD, komm. til SKS 17, 278,15: først naar ...]

·Matt 22,23

Not1:9, SKS 19, 82   +

·Matt 22,30

EE2, komm. til SKS 3, 67,13: i et andet Liv ...]   +

·Matt 22,31-32

Not1:6, SKS 19, 25

·Matt 22,32

AE, komm. til SKS 7, 145,25: Gud er de Levendes ...]

·Matt 22,33

CT, komm. til SKS 10, 296,20: Han, for hvis ...]   +

·Matt 22,34-40

EE2, komm. til SKS 3, 243,28: det Bud ... af Dit ...]

·Matt 22,34-46

TAF, komm. til SKS 12, 299,32: naar Hønen ...]   +

·Matt 22,35

KG, komm. til SKS 9, 28,22: fristende]

·Matt 22,37-39

NB12, komm. til SKS 22, 191,21: at elske ...]   +

·Matt 22,37-40

LA, komm. til SKS 8, 85,34: at elske alle Andre ...]   +

·Matt 22,37

EE1, komm. til SKS 2, 220,15: af sin hele Sjæl ...]   +

·Matt 22,38-39

KG, tekstredegørelse   +

·Matt 22,39

PS, komm. til SKS 4, 244,22: at elske Næsten ...]   +

·Matt 22,40

Not1:8, SKS 19, 61

·Matt 22,41-46

NB30, komm. til SKS 25, 392,9: Christus (...) af ...]

·Matt 22,42

SD, komm. til SKS 11, 241,34: hvad tykkes Dig om ...]   +

·Matt 22,44

Papir 29, SKS 27, 80   +

·Matt 23, 1-10

Papir, komm. til SKS 27, 607,26: som kaldes ...]

·Matt 23,1-36

IC, komm. til SKS 12, 243,21: Hines, som ...]   +

·Matt 23,1-39

Papir, komm. til SKS 27, 33,15: Mth: 23, 16 etc.]

·Matt 23,3

BI, komm. til SKS 1, 258,13: Pharisæerne ...]

·Matt 23,4

BA, komm. til SKS 4, 371,31: paalægge ...]   +

·Matt 23,5

Oi2, komm. til SKS 13, 161,6: mod Gjernings ...]   +

·Matt 23,6

BI, komm. til SKS 1, 255,7: Ønske at sidde ...]

·Matt 23,8

Not1:8, SKS 19, 72

·Matt 23,9

NB12, komm. til SKS 22, 190,31: at Gud er hans ...]

·Matt 23,11

NB11, komm. til SKS 22, 62,2: Christus (...) at ...]

·Matt 23,12

IC, komm. til SKS 12, 250,23: at sand ...]   +

·Matt 23,13-36

DS, komm. til SKS 16, 250,19: vee, vee Dig, Du ...]

·Matt 23,13

3T44, komm. til SKS 5, 262,33: Ret til at lade ...]   +

·Matt 23,14

G, komm. til SKS 4, 66,24: Vee den! ... deres ...]   +

·Matt 23,16

Papir 4:1, SKS 27, 33

·Matt 23,23-24

EE, komm. til SKS 18, 56,35: afsier Myggen, ...]

·Matt 23,23

SLV, komm. til SKS 6, 222,19: betaler Tiende af ...]   +

·Matt 23,24

BI, komm. til SKS 1, 211,3: pharisæiske ...]   +

·Matt 23,27

CC:1, SKS 17, 151

·Matt 23,28

HCD, komm. til SKS 13, 178,20: han kalder det: ...]   +

·Matt 23,29-30

OTA, komm. til SKS 8, 196,1: bag efter ... at ...]   +

·Matt 23,29-32

NB33, komm. til SKS 26, 269,7: Χstus siger, ...]

·Matt 23,29-33

HCD, »Hvad Christus dømmer om ...«, SKS 13, 177   +

·Matt 23,29

HCD, komm. til SKS 13, 178,20: han kalder det: ...]   +

·Matt 23,33

HCD, komm. til SKS 13, 180,5: »I Hyklere, ...]

·Matt 23,34-39

TAF, komm. til SKS 12, 299,32: naar Hønen ...]

·Matt 23,37-38

PS, komm. til SKS 4, 239,33: at Du saaledes ...]

·Matt 23,37

TAF, komm. til SKS 12, 299,32: naar Hønen ...]   +

·Matt 24-27

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 100

·Matt 24

EE, komm. til SKS 18, 27,31: Ødelæggelsens ...]

·Matt 24,1-31

LF, komm. til SKS 11, 44,22: Stjernen ...]

·Matt 24,1-42

Papir, komm. til SKS 27, 33,19: Mth: 24, 24]

·Matt 24,2

BI, komm. til SKS 1, 299,21: ikke lader Steen ...]

·Matt 24,3-28

JJ, komm. til SKS 18, 253,27: Χsti Taler om ...]

·Matt 24,9

IC, komm. til SKS 12, 240,16: Forhaanelse, ...]   +

·Matt 24,15-28

NB19, komm. til SKS 23, 367,21: frivillig Armod ...]

·Matt 24,15-31

4T43, komm. til SKS 5, 160,4: ved samme Leilighed ...]

·Matt 24,15

AE, komm. til SKS 7, 547,22: Loths Hustru blev ...]   +

·Matt 24,22-24-31

Not1:8, SKS 19, 66

·Matt 24,22

3T43, komm. til SKS 5, 75,28: Trængselens Dage ...]

·Matt 24,23-25

4T43, komm. til SKS 5, 159,5: udvortes Miner og ...]

·Matt 24,23-31

NB20, komm. til SKS 23, 451,9: Den Gang da ...]

·Matt 24,23

CT, komm. til SKS 10, 290,18: der er det]   +

·Matt 24,24

Papir 4:1, SKS 27, 33   +

·Matt 24,28

BI, note

·Matt 24,29

CT, komm. til SKS 10, 269,17: at de engang ...]   +

·Matt 24,30

IC, komm. til SKS 12, 39,2: ham, der har sagt, ...]   +

·Matt 24,31

SLV, komm. til SKS 6, 271,26: Basun-Engelen]   +

·Matt 24,33

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 112

·Matt 24,34

NB11, komm. til SKS 22, 85,25: Χsti Gjenkomst ...]

·Matt 24,35

CT, komm. til SKS 10, 216,19: Himmel og Jord ...]   +

·Matt 24,36

F, komm. til SKS 4, 509,24: hvo kjender Tiden ...]   +

·Matt 24,41

NB31, komm. til SKS 26, 62,10: To skulle male ...]

·Matt 24,42

CT, komm. til SKS 10, 73,17: Den Christne vaager]

·Matt 24,43

TTL, komm. til SKS 5, 453,33: han vaager ... at ...]

·Matt 24,44

NB32, komm. til SKS 26, 212,21: Mskens Søn skal ...]

·Matt 24,48-51

3T44, komm. til SKS 5, 245,19: kjender Tiden og ...]

·Matt 25, 31-46

NB14, komm. til SKS 22, 387,11: Saaledes endog i ...]

·Matt 25

SLV, komm. til SKS 6, 108,12: en unyttig Tjener]   +

·Matt 25,1-12

AE, komm. til SKS 7, 26,1: De fem daarlige ...]

·Matt 25,1-13

2T44, komm. til SKS 5, 213,18: de daarlige ...]   +

·Matt 25,6

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 536   +

·Matt 25,12

SD, komm. til SKS 11, 144,1: Evigheden ...]

·Matt 25,13

3T44, komm. til SKS 5, 245,19: kjender Tiden og ...]

·Matt 25,14-30

EE2, komm. til SKS 3, 268,20: en Mand ...]   +

·Matt 25,21

BA, komm. til SKS 4, 321,32: tro over Lidet]   +

·Matt 25,22-23

Not1:6, SKS 19, 27

·Matt 25,24-30

OTA, komm. til SKS 8, 160,36: som Skriften ...]

·Matt 25,29

NB25, komm. til SKS 24, 473,27: Den, som ikke ...]

·Matt 25,31-33

AE, komm. til SKS 7, 211,7: at der engang kom en ...]

·Matt 25,31-46

EE1, komm. til SKS 2, 207,33: mæt den Hungrige ...]   +

4T44, komm. til SKS 5, 357,2: useet at besøge ...]

OTA, komm. til SKS 8, 362,20: kommer hid ...]

CT, komm. til SKS 10, 214,5: den evige ...]

CT, komm. til SKS 10, 304,4: den evige Sandhed ...]

IC, komm. til SKS 12, 17,19: Din Gjenkomst i ...]

IC, komm. til SKS 12, 199,9: Læren om hans ...]

IC, komm. til SKS 12, 218,22: gjøre Regnskab ...]

DSS, komm. til SKS 13, 117,1: Evighedens Regnskab]

Oi1, komm. til SKS 13, 137,25: Evighedens Regnskab]

GU, komm. til SKS 13, 333,13: et Evighedens ...]

SBM, komm. til SKS 14, 142,25: gaaer et ...]

BOA, komm. til SKS 15, 126,31: Evighedens Ansvar]

BN, komm. til SKS 16, 118,3: gaaer jo ind til ...]

DS, komm. til SKS 16, 156,29: naar engang ...]

NB2, komm. til SKS 20, 159,29: at Christus jo ...]

NB9, komm. til SKS 21, 208,9: prædiker over ...]

NB14, komm. til SKS 22, 387,11: Saaledes endog i ...]

NB19, komm. til SKS 23, 369m,12: Saaledes klager ...]

NB20, komm. til SKS 23, 407m,19: Frygt for Dommen]

NB20, komm. til SKS 23, 465,22: Dommens Dag]

NB22, komm. til SKS 24, 141,21: naar engang Gud ...]

NB22, komm. til SKS 24, 187,10: Dommens Dag]

NB26, komm. til SKS 25, 15,31: Den ...]

NB29, komm. til SKS 25, 306,26: gaaer et ...]

NB29, komm. til SKS 25, 316,4: den over Evangeliet ...]

NB29, komm. til SKS 25, 322,16: i dette Liv ...]

NB30, komm. til SKS 25, 399,28: Regnskabet, naar ...]

NB30, komm. til SKS 25, 405,34: for evig at ...]

NB31, komm. til SKS 26, 32,7: der følger et ...]

NB31, komm. til SKS 26, 75,25: som evig Fortabte]

Papir, komm. til SKS 27, 564,16: Dommen]

Papir, komm. til SKS 27, 657,8: Ifølge det n: T: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 167,4: paa Dommens Dag ...]

Brev, komm. til SKS 28, 176,7: jeg var syg og Du ...]

Brev, komm. til SKS 28, 176,8: de gode ...]

Brev, komm. til SKS 28, 176,9: Χsti Ord at ...]

·Matt 25,31

IC, komm. til SKS 12, 170,22: omgiven af alle ...]   +

·Matt 25,34-41

Not1:6, SKS 19, 27

·Matt 25,34

CT, komm. til SKS 10, 304,10: som til dem ved ...]   +

·Matt 25,35-36

SLV, komm. til SKS 6, 108,9: lad ham pleie Syge ...]   +

·Matt 25,37-39

Brev, komm. til SKS 28, 176,8: de gode ...]

·Matt 25,40

KG, komm. til SKS 9, 161,23: hvad Du gjør mod ...]   +

·Matt 25,41-43

Brev, komm. til SKS 28, 176,7: jeg var syg og Du ...]

·Matt 25,41

OTA, komm. til SKS 8, 159,20: hvad der læres ...]   +

·Matt 25,45

NB14, komm. til SKS 22, 388,1: Hvad I ikke have ...]

·Matt 25,46

JJ, komm. til SKS 18, 252,22: Helvede-Straffenes ...]   +

·Matt 26, 39

Not1, komm. til SKS 19, 39m,24: Bønnen i ...]

·Matt 26,1-5

KG, komm. til SKS 9, 171,26: det, at ...]   +

·Matt 26,3-5

IC, komm. til SKS 12, 67,8: oplægge Planer ...]

·Matt 26,3

Papir 4:1, SKS 27, 33   +

·Matt 26,6-13

CT, komm. til SKS 10, 300,17: En Qvinde salver ...]   +

·Matt 26,6

SLV, komm. til SKS 6, 217,3: Simon leprosus]   +

·Matt 26,14-15

NB29, komm. til SKS 25, 344,14: Judas ... bekjendt ...]

·Matt 26,14-16

OTA, komm. til SKS 8, 171,19: en Judas, som ...]   +

·Matt 26,15

FB, komm. til SKS 4, 143,29: en ussel ...]   +

·Matt 26,17-29

Oi7, komm. til SKS 13, 289,1: Det var ved ...]   +

·Matt 26,17-46

NB19, komm. til SKS 23, 361,5: Tersteegen ... fra ...]

·Matt 26,20-29

NB30, komm. til SKS 25, 407,32: blev jo Judas ...]

·Matt 26,24

NB31, komm. til SKS 26, 32,29: Χstus selv ...]

·Matt 26,26-28

CT, komm. til SKS 10, 290,5: ved Alteret ...]   +

·Matt 26,28

Oi7, komm. til SKS 13, 289,5: hvad der tales om ...]   +

·Matt 26,30-35

NB2, komm. til SKS 20, 236,17: Forræderiet, ...]   +

·Matt 26,30-45

CT, komm. til SKS 10, 266,12: Han, der ene stred ...]

·Matt 26,30

CT, komm. til SKS 10, 296,24: Naar Han reiser ...]   +

·Matt 26,31-34

IC, komm. til SKS 12, 93,20: i den hellige ...]

·Matt 26,31-35

DS, komm. til SKS 16, 223,1: Alt vilde de jo ...]

·Matt 26,31

SD, komm. til SKS 11, 197,23: Christi egen ...]   +

·Matt 26,33-35

PS, komm. til SKS 4, 239,24: elskede ham ...]   +

·Matt 26,33

NB14, komm. til SKS 22, 364,21: Χstus har ...]

·Matt 26,34

EE1, komm. til SKS 2, 422,16: Hanen gale]   +

·Matt 26,35

IC, komm. til SKS 12, 112,15: Peders ...]   +

·Matt 26,36-46

BA, komm. til SKS 4, 344,29: uskyldig sørgede ...]   +

·Matt 26,36

KG, komm. til SKS 9, 21,15: klæder den ...]

·Matt 26,37-46

3T43, komm. til SKS 5, 99,8: fandt sovende]   +

·Matt 26,37

Not1:7, SKS 19, 41   +

·Matt 26,38-39

FB, komm. til SKS 4, 114,33: saa er det ... ikke ...]

·Matt 26,38

PS, komm. til SKS 4, 240,7: bedrøvet indtil ...]   +

·Matt 26,39

PS, komm. til SKS 4, 240,10: O, bittre Kalk]   +

·Matt 26,40

DS, komm. til SKS 16, 224,31: i det ...]

·Matt 26,41

CT, komm. til SKS 10, 73,17: Den Christne vaager]   +

·Matt 26,42

EE2, komm. til SKS 3, 272,16: Lidelsernes Kalk]   +

·Matt 26,45-46

KG, komm. til SKS 9, 171,27: det, at han, ...]   +

·Matt 26,45-50

IC, komm. til SKS 12, 141,28: det natlige ...]

·Matt 26,47-27

KG, komm. til SKS 9, 134,15: anklaget, foragtet, ...]

·Matt 26,47-50

BA, komm. til SKS 4, 439,18: et Judas-Kys]   +

·Matt 26,47-56

KG, komm. til SKS 9, 171,26: det, at ...]   +

·Matt 26,47-68

NB32, komm. til SKS 26, 201,23: Jødernes, som ...]

·Matt 26,48-49

CT, komm. til SKS 10, 297,23: Han negter heller ...]   +

·Matt 26,48-50

4T43, komm. til SKS 5, 148,23: forraade (...) med ...]   +

·Matt 26,52-53

DS, komm. til SKS 16, 221,28: alle Muligheder i ...]

·Matt 26,53

PS, komm. til SKS 4, 259,11: utallige Legioner ...]   +

·Matt 26,55

CT, komm. til SKS 10, 296,34: greben »som ...]

·Matt 26,56

OTA, komm. til SKS 8, 324,27: forladt]   +

·Matt 26,57-63

BI, komm. til SKS 1, 86,27: Christi guddommelige ...]

·Matt 26,57-68

KG, komm. til SKS 9, 171,26: det, at ...]   +

·Matt 26,59-66

DS, komm. til SKS 16, 225,1: anklaget]

·Matt 26,59-68

Papir, komm. til SKS 27, 33,33: Mth: 26, 61]   +

·Matt 26,60-61

NB11, komm. til SKS 22, 65,32: han har villet ...]

·Matt 26,61

Papir 4:1, SKS 27, 33

·Matt 26,62-63

KG, komm. til SKS 9, 157,35: Han, der til ...]

·Matt 26,63-64

IC, komm. til SKS 12, 40,26: At et enkelt ...]

·Matt 26,63

Not1:7.h

·Matt 26,64-65

IC, »2deltitelblad«   +

·Matt 26,64

4T44, komm. til SKS 5, 323,12: seer ham og ...]   +

·Matt 26,65

4T44, komm. til SKS 5, 362,10: da skulde der vel ...]   +

·Matt 26,67

IC, komm. til SKS 12, 180,4: der ikke slog, end ...]   +

·Matt 26,69-75

4T43, komm. til SKS 5, 154,1: overvandt Peter til, ...]   +

·Matt 26,72

IC, komm. til SKS 12, 241,17: jeg kjender ikke ...]

·Matt 27

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Pilatus]   +

·Matt 27,1-2

TS, komm. til SKS 13, 86,15: anklaget, dømt!]   +

·Matt 27,1

IC, komm. til SKS 12, 67,8: oplægge Planer ...]   +

·Matt 27,3-10

KG, komm. til SKS 9, 125,27: en Forening af ...]   +

·Matt 27,3-5

TS, komm. til SKS 13, 107,3: Der sidder tolv ...]   +

·Matt 27,3

NB9, komm. til SKS 21, 241,12: det gjorde dog ...]

·Matt 27,4

OTA, komm. til SKS 8, 171,19: en Judas, som ...]   +

·Matt 27,5

IC, komm. til SKS 12, 247,6: Judas de tredive ...]   +

·Matt 27,6

Sa, komm. til SKS 14, 175,15: det var jo ...]   +

·Matt 27,11-14

CT, komm. til SKS 10, 296,33: Rettergang]   +

·Matt 27,11-26

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Pilatus]   +

·Matt 27,12-14

NB5, komm. til SKS 20, 387,31: det høieste ...]

·Matt 27,13-14

KG, komm. til SKS 9, 157,35: Han, der til ...]

·Matt 27,14

NB10, komm. til SKS 21, 369,6: Christus taug]

·Matt 27,15-26

IC, komm. til SKS 12, 178,30: at der samtidigen ...]   +

·Matt 27,16

EE, komm. til SKS 18, 8,15: han heed: Jesus ...]

·Matt 27,19

AE, komm. til SKS 7, 209,32: saa var ikke hans ...]   +

·Matt 27,20-22

DS, komm. til SKS 16, 225,18: Folket har ...]

·Matt 27,20-26

3T44, komm. til SKS 5, 271,8: den Ustadighed, der ...]   +

·Matt 27,20

HCD, komm. til SKS 13, 180,33: I havde, som det ...]

·Matt 27,21

NB3, komm. til SKS 20, 277,19: jeg skal dog ...]

·Matt 27,24-25

NB2, komm. til SKS 20, 221,29: mit Blod komme ...]

·Matt 27,24-26

NB10, komm. til SKS 21, 336,34: han dømte ham]

·Matt 27,24

EE1, komm. til SKS 2, 22,3: vadske sine Hænder]   +

·Matt 27,25

KG, komm. til SKS 9, 169,15: Dit Blod skulde ...]   +

·Matt 27,26

YTS, komm. til SKS 11, 254,21: hudflettet]   +

·Matt 27,27-31

LP, komm. til SKS 1, 54,12: Christus en ...]   +

·Matt 27,28-29

DS, komm. til SKS 16, 225,2: iført al mulig ...]

·Matt 27,28-30

OTA, komm. til SKS 8, 325,23: bar kun Purpuret ...]

·Matt 27,28-31

IC, komm. til SKS 12, 141,30: med Tornekronen ...]

·Matt 27,29-30

IC, komm. til SKS 12, 89,30: at bespotte, ...]

·Matt 27,29

OTA, komm. til SKS 8, 324,27: bespottet]   +

·Matt 27,30

YTS, komm. til SKS 11, 254,21: mishandlet, martret]   +

·Matt 27,31

SFV, komm. til SKS 16, 48,29: forhaanede (...) ...]   +

·Matt 27,32-44

OTA, komm. til SKS 8, 352,33: rystede paa Hovedet ...]

·Matt 27,32

EE, komm. til SKS 18, 36m,3: altid beredte ...]

·Matt 27,33

Papir, komm. til SKS 27, 213,9: Golgatha ...]

·Matt 27,34

PS, komm. til SKS 4, 240,10: bittrere end Malurt]   +

·Matt 27,35

FF, komm. til SKS 18, 98,11: kastede de Lod om ...]   +

·Matt 27,38

OTA, komm. til SKS 8, 362,6: efter de hellige ...]

·Matt 27,39-43

YTS, komm. til SKS 11, 254,22: korsfæstet ...]   +

·Matt 27,39

YTS, komm. til SKS 11, 254,20: bespottet]   +

·Matt 27,40

NB13:6   +

·Matt 27,41-42

OTA, komm. til SKS 8, 427,9: han stiger ikke ned ...]

·Matt 27,41

YTS, komm. til SKS 11, 254,20: bespottet]   +

·Matt 27,42

OTA, komm. til SKS 8, 196,15: den Daare ... han ...]   +

·Matt 27,43

NB14, komm. til SKS 22, 423,18: Spottens Ord: ...]   +

·Matt 27,45-56

OTA, komm. til SKS 8, 326,5: da han havde opgivet ...]

·Matt 27,46

PS, komm. til SKS 4, 239,6: forladt i Døden]   +