S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Præd

BA, »Caput IV«, SKS 4, 446   +

·Præd 1,1

EE2, komm. til SKS 3, 148,3: Prædikerens Bog]   +

·Præd 1,2-3

EE2, komm. til SKS 3, 163,14: siger Verden Farvel]

·Præd 1,2

LP, komm. til SKS 1, 35,10: Salomo ... Alt er ...]   +

·Præd 1,3-11

EE1, komm. til SKS 2, 223,23: Natten er forbi ...]

·Præd 1,3

3T43, komm. til SKS 5, 98,28: et Menneskes ...]   +

·Præd 1,5-6

IC, komm. til SKS 12, 158,32: Solen gaaer op ...]   +

·Præd 1,6

OTA, komm. til SKS 8, 126,34: sine Omgange ...]   +

·Præd 1,7

SLV, komm. til SKS 6, 161,19: alle Floder rinde i ...]   +

·Præd 1,9

2T43, komm. til SKS 5, 27,36: der er intet Nyt ...]   +

·Præd 1,13-14

SLV, komm. til SKS 6, 123,7: Aandsfortærelsens ...]   +

·Præd 1,13

EE2, komm. til SKS 3, 325,5: Livet Andet end ond ...]   +

·Præd 1,14

2T44, komm. til SKS 5, 224,27: intet Vidunderligt ...]   +

·Præd 1,18

4T43, komm. til SKS 5, 119,8: forøge ham ...]   +

·Præd 2,1

3T44, komm. til SKS 5, 237,9: opløst Alt i ...]

·Præd 2,15

3T44, komm. til SKS 5, 237,9: opløst Alt i ...]

·Præd 3,1-8

SFV, komm. til SKS 16, 11,10: Der er Tid til at ...]

·Præd 3,1

G, komm. til SKS 4, 75,3: Alt har sin Tid]   +

·Præd 3,2

OTA, komm. til SKS 8, 125,30: »der er Tid ...]   +

·Præd 3,3

OTA, komm. til SKS 8, 389,23: river ned og bygger ...]

·Præd 3,4

OTA, komm. til SKS 8, 125,4: Tid til at dandse af ...]

·Præd 3,7

SLV, komm. til SKS 6, 50,10: Der er Tid til at ...]   +

·Præd 3,9

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 124

·Præd 3,11

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 126   +

·Præd 3,18

OTA, komm. til SKS 8, 287,22: Prædikeren ...]

·Præd 3,19-21

Not1, komm. til SKS 19, 25m,6: det gaaer Msk. ...]

·Præd 3,27

NB11:219   +

·Præd 4

NB22:126

·Præd 4,4

3T44, komm. til SKS 5, 237,9: opløst Alt i ...]

·Præd 4,10

4T44, »Imod Feighed«, SKS 5, 357   +

·Præd 4,17

CT, tekstredegørelse   +

·Præd 5,1-2

AE, komm. til SKS 7, 450,8: Den som tier for Gud]

·Præd 5,1

2T43, komm. til SKS 5, 44,36: Du er paa Jorden og ...]   +

·Præd 5,4

AE, komm. til SKS 7, 442,28: (cfr. Prædikeren)]

·Præd 5,9

3T44, komm. til SKS 5, 237,9: opløst Alt i ...]   +

·Præd 6,12

GU, komm. til SKS 13, 336,15: ere vi, som det ...]

·Præd 7,2

2T44, komm. til SKS 5, 183,8: at gaae som til ...]   +

·Præd 7,3

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 245   +

·Præd 7,21

Not1:6, SKS 19, 34

·Præd 7,28

2T44, komm. til SKS 5, 217,31: den folkelige ...]

·Præd 7,29

NB31, komm. til SKS 26, 108,13: »Gud skabte ...]

·Præd 8,14

NB25, komm. til SKS 24, 470,14: han lader det gaae ...]

·Præd 9

NB32, komm. til SKS 26, 173,20: Jødedommen ...]

·Præd 9,1

NB9, komm. til SKS 21, 208,31: Gud som holder Alt ...]

·Præd 9,4

OTA, komm. til SKS 8, 375,34: saa længe der er ...]   +

·Præd 9,10

Not1:6.c

·Præd 9,11

NB4, komm. til SKS 20, 353,7: interessere ...]

·Præd 10,16

JJ, komm. til SKS 18, 295,20: Drenge skulle ...]   +

·Præd 11,4

3T44, komm. til SKS 5, 231,8: agter den ikke paa ...]

·Præd 11,8

3T44, komm. til SKS 5, 237,9: opløst Alt i ...]

·Præd 11,9

3T44, »Tænk paa din Skaber i din ...«, SKS 5, 237   +

·Præd 11,10

3T44, »Tænk paa din Skaber i din ...«, SKS 5, 236   +

·Præd 12,1-2

CT, komm. til SKS 10, 268,36: med hiin fromme ...]

·Præd 12,1

G, komm. til SKS 4, 64,30: de Tider ... behage ...]   +

·Præd 12,4

3T44, »Forventningen af en evig ...«, SKS 5, 260   +

·Præd 12,7

SLV, komm. til SKS 6, 337,16: ham, der tager ...]

·Præd 12,8

CT, komm. til SKS 10, 269,5: det er Alt ...]

·Præd 12,13

F, komm. til SKS 4, 475,2: naar Alt er hørt]   +

·Præd 12,27

Not1:6, SKS 19, 24