S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Æger

SLV, komm. til SKS 6, 75,32: skue i Bølgerne, ...]   +

·Ægle

Brev, komm. til SKS 28, 470,15: den Drage der ...]

·Æneas

EE1, komm. til SKS 2, 193,30: Som Dido ... hende ...]   +

·Æolus

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 388

·Æpin, se Aepinus, Johannes

 

·Æskulap, se Asklepios

 

·Æsop

BI, note   +

EE1, komm. til SKS 2, 19,7: Morèri]

EE2, komm. til SKS 3, 68,13: det Rhodos ...]

EE2, komm. til SKS 3, 246,21: ...]

EE2, komm. til SKS 3, 269,5: det Svar, Ræven ...]

FB, komm. til SKS 4, 190,32: ...]

BA, komm. til SKS 4, 382,3: ...]

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 387

SLV, komm. til SKS 6, 92,4: mit Rhodus og min ...]

SLV, komm. til SKS 6, 105,10: som Hunden efter ...]

SLV, komm. til SKS 6, 387,26: og mener det havde ...]

AE, komm. til SKS 7, 66,35: Lessing som Viis ...]

AE, komm. til SKS 7, 143,11: glemme Hunden ...]

AE, komm. til SKS 7, 308,26: holde meget af ...]

AE, komm. til SKS 7, 408,16: respicere finem]

AE, komm. til SKS 7, 519,28: »kjend Dig ...]

GU, komm. til SKS 13, 337,33: Ordet: Forandring ...]

OL, komm. til SKS 14, 29,4: Forandring behager]

JC, komm. til SKS 15, 43,33: kjend Dig selv]

BOA, komm. til SKS 15, 246,21: variatio delectat]

BOA, komm. til SKS 15, 264,14: hic Rhodus hic ...]

AA, komm. til SKS 17, 27,20: ...]

DD, komm. til SKS 17, 214,17: indbyde sine ...]

DD, komm. til SKS 17, 249,3: Ravnen, da den ...]

EE, komm. til SKS 18, 17m,6: Storkens Gjestebud ...]

JJ, komm. til SKS 18, 152,2: den Sætning at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 300,7: Nutzanwendung til ...]

NB, komm. til SKS 20, 73,25: hic Rhodus, hic ...]

NB4, komm. til SKS 20, 289,17: et Maaltid (...) ...]

NB11:73, SKS 22, 44

NB11, komm. til SKS 22, 44,1: de la Motte om ...]

NB32, komm. til SKS 26, 178,9: Ravnen tabte Osten, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 25,27: Mit Værelse er ...]

Brev, komm. til SKS 28, 178,11: hic Rhodus, hic ...]