S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Ødipus

EE1, »Det antike Tragiskes Reflex i ...«, SKS 2, 153   +

·Øgmund

AA:26.a   +

·Øigaard, snedkersvend

Brev, komm. til SKS 28, 397,23: Jeg havde i en ...]

·Øllegaard Sværtfegers

F, komm. til SKS 4, 482,35: Fruentimmer-Rolle, ...]

·Ørsted, Anders Sandøe

PS, komm. til SKS 4, 300,22: Juristerne sige ...]   +

SLV, komm. til SKS 6, 418,17: Saadanne to ...]

AE, komm. til SKS 7, 237,25: Minister for det ...]

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

SD, tekstredegørelse

YTS, tekstredegørelse

DSS, komm. til SKS 13, 121,1: d. 9. April 1855]

KKS, komm. til SKS 14, 102,66: Trængselen]

BMS, komm. til SKS 14, 123,4: i Febr. 1854]

BMS, komm. til SKS 14, 125,56: Med Prof. ...]

BMS, komm. til SKS 14, 125,60: Desuden fremkaldte ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,77: En Jurist som ...]

BOA, komm. til SKS 15, 243,13: Sceneriet som ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 416,32: Naar saaledes ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,13: Hvorledes Kant ...]

NB2, komm. til SKS 20, 205,18: en fuld Kirke i ...]

NB3, komm. til SKS 20, 250,24: Conferentsraader]

NB4, komm. til SKS 20, 313,35: Conferentsraader]

NB4, komm. til SKS 20, 349,28: de gl. ...]

NB10, komm. til SKS 21, 271,30: det forholder sig ...]

NB10, komm. til SKS 21, 370,4: Geheimeraad ...]

NB11, komm. til SKS 22, 51,19: i den samme ...]

NB12, komm. til SKS 22, 165,20: feteres i Selskaber]

NB12, komm. til SKS 22, 209,7: et Eccho af hvad de ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326,29: Han gjør atter ...]

NB14, komm. til SKS 22, 376,16: I den pragtfulde ...]

NB15:128, SKS 23, 92

NB15, komm. til SKS 23, 27,15: Naar En er ...]

NB15, komm. til SKS 23, 92,19: Excellensen ...]

NB16, komm. til SKS 23, 106,21: som nu i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,21: I Statsstyrelsen ...]

NB28, komm. til SKS 25, 243,27: Nu begynder ...]

NB31, komm. til SKS 26, 21,2: det nationale ...]

NB31, komm. til SKS 26, 28,17: den mulige Synode]

NB31, komm. til SKS 26, 78,21: Ministeren for ...]

Papir, komm. til SKS 27, 193,4: en i Tak-Adressen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,24: Forordningen af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Sammenkaldelsen af ...]

Papir 345, SKS 27, 374

Papir, komm. til SKS 27, 374,4: Excellencen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 375,3: Tjenstdygtighed]

Papir, komm. til SKS 27, 519,2: Finantsministeren ...]

Brev, komm. til SKS 28, 54,18: den Gave jeg ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 9

Brev, komm. til SKS 28, 98,30: Kjendte jeg blot C: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 340,14: Magisteren har ...]

Brev , SKS 28, 383

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 498

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 500

Brev, komm. til SKS 28, 382,16: Deres Ec.]

Brev, komm. til SKS 28, 382,25: anden Gang at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 383,6: A. S. Ørsted]

Brev , SKS 28, 396

Brev , SKS 28, 411

Brev, komm. til SKS 28, 390,31: jeg har i otte ...]

Brev, komm. til SKS 28, 396,2: spadserede fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 396,11: Gehr Ørsted]

Brev, komm. til SKS 28, 411,4: jeg igaar var ...]

Brev, komm. til SKS 28, 411,11: Ministeren ...]

Brev, komm. til SKS 28, 411,15: aflægs Olding]

Brev, komm. til SKS 28, 412,3: Han stiller sig som ...]

Brev, komm. til SKS 28, 412,6: den Tid han var ...]

Brev, komm. til SKS 28, 412,19: Saa bliver han da ...]

Brev, komm. til SKS 28, 415,1: Rigsdagen var ...]

Brev, komm. til SKS 28, 467,10: Danmarks ...]

Ded 15 til Ørsted, A.S.

Ded 29 til Ørsted, A.S.

Ded 49 til Ørsted, A.S.

Ded , SKS 28, 512

Ded 94 til Ørsted, A.S.

Ded, komm. til SKS 28, 494,25: Hans Excellence Hr ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,27: St af D. og D. M.]

Ded, komm. til SKS 28, 500,6: Hs Excellence Hr ...]

Ded, komm. til SKS 28, 500,7: m. m.]

Ded, komm. til SKS 28, 504,14: Hans Excellence ...]

Ded, komm. til SKS 28, 504,17: R af E: St af D. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 504,17: m: m:]

Ded, komm. til SKS 28, 512,2: Hans Excellence Hr ...]

Ded, komm. til SKS 28, 512,4: m: m]

Ded, komm. til SKS 28, 516,26: Hans Excellence ...]

·Ørsted, Christian

BOA, komm. til SKS 15, 173,27: en Deel Skrivelser ...]

·Ørsted, Hans Christian

LP, note   +

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 135

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 137

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 138

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 139

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 140

EE1, komm. til SKS 2, 172,14: telegraphisk ...]

EE1, komm. til SKS 2, 406,6: Klangfigur]

EE2, komm. til SKS 3, 41,33: er en æsthetisk ...]

EE2, komm. til SKS 3, 218,15: det nyere Drama]

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

SD, tekstredegørelse

SD, komm. til SKS 11, 205,32: Klangfigur]

YTS, tekstredegørelse

IC, tekstredegørelse

EOT, tekstredegørelse

TS, komm. til SKS 13, 92,8: Aanden – dog ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,15: en ung Lærd ...]

DBD, »Fædrelandet · 30. ...«, SKS 14, 130

DS, komm. til SKS 16, 175,14: Klangfiguren, Du ...]

DS, komm. til SKS 16, 230,10: Aand i Naturen]

AA:12, SKS 17, 21

AA, komm. til SKS 17, 21,5: Ørsted]

AA, komm. til SKS 17, 21,12: Repræsentant ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,13: Hvorledes Kant ...]

EE, komm. til SKS 18, 12,10: Klangfigur]

JJ, komm. til SKS 18, 273,30: Grimur Thomsen ...]

JJ, komm. til SKS 18, 294,3: Klangfiguren]

Not13, komm. til SKS 19, 411,5: tabellarisk Værk ...]

NB:32

NB, komm. til SKS 20, 34,34: Saaledes belærte ...]

NB2, komm. til SKS 20, 210,7: forudsige, at den ...]

NB10:208

NB11:98, SKS 22, 56

NB11, komm. til SKS 22, 56,2: Conf. H: C: Ørsted]

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 176

NB12, komm. til SKS 22, 209,7: et Eccho af hvad de ...]

NB14:124

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 426

NB14, komm. til SKS 22, 415,30: Berlingske Tidende ...]

NB14, komm. til SKS 22, 416,5: ...]

NB14, komm. til SKS 22, 416,16: synes ikke ...]

NB16, komm. til SKS 23, 151,27: Klangfiguren (...) ...]

NB18, komm. til SKS 23, 266,33: offentligen skulde ...]

NB24:38

NB24, komm. til SKS 24, 339,14: Man haaner ... det ...]

NB27, komm. til SKS 25, 188,11: Selskaber for ...]

Papir, komm. til SKS 27, 88,20: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 165,5: Chrystallographie]

Papir, komm. til SKS 27, 197,1: Svingningsknuder]

Papir, komm. til SKS 27, 276,22: den msklige Gang ...]

Papir, komm. til SKS 27, 693,30: Berlingske ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 13

Brev, komm. til SKS 28, 206,3: Bønhørelse]

Brev , SKS 28, 383

Brev, komm. til SKS 28, 383,3: den afdødes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 383,5: Geheimeraadinden]

Brev , SKS 28, 392

Brev, komm. til SKS 28, 392,17: Ørsteds physiske]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 618

Brev, komm. til SKS 28, 467,10: Danmarks ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,19: medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,20: »Aanden i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,25: Mynsters Gjensvar ...]

Brev, komm. til SKS 28, 473,26: det Indlagte er jo ...]

Ded 15 til Ørsted, A.S.

Ded , SKS 28, 496

Ded 82 til Ørsted, H.C.

Ded , SKS 28, 517

Ded 104 til Ørsted, H.C.

Ded , SKS 28, 522

Ded, komm. til SKS 28, 496,3: Universitetets ...]

Ded, komm. til SKS 28, 496,5: C og D. M.]

Ded, komm. til SKS 28, 512,10: Hr Conf. Ørsted]

Ded, komm. til SKS 28, 512,11: St af D. St af N.]

Ded, komm. til SKS 28, 512,11: m m...]

Ded, komm. til SKS 28, 517,3: Hr Conf: H: C: ...]

Ded, komm. til SKS 28, 519,7: Hans ...]

Ded, komm. til SKS 28, 522,2: Hans Excellence Hr ...]

Ded, komm. til SKS 28, 522,5: m: m:]

Ded, Introduktion

·Ørsted, Inger Birgitte

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78   +

·Ørvarodd

AA:26.a   +

·Østerberg, Valdemar

SLV, komm. til SKS 6, 226,3: Machbet bliver ...]