S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·C. C.

F, »VII«, SKS 4, 500

·C. Michelet

Brev, komm. til SKS 28, 84,25: Michelet har ...]

·C.R.

Brev , SKS 28, 368   +

·Cabestany, Guillem de

BB:2, SKS 17, 64   +

·Caen, Anton

SLV, komm. til SKS 6, 57,8: Omqvæddet af en ...]   +

·Cain, David

Brev, komm. til SKS 28, 66,4: det om Faders ...]

·Caius Marius

SFV, »Bilag. Nr. 1«, SKS 16, 88   +

·Cajetan, Tommaso de Vio Gaetani

Papir 1:1, SKS 27, 11   +

·Calas, Jean

BA, »Caput V«, SKS 4, 456   +

·Calderón, Pedro de la Barca

BB:23   +

·Caligula

EE1, komm. til SKS 2, 411,20: Oderint, dum metuant]   +

·Caligula, Cajus Cæsar

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 182   +

·Calixtus, Georgius

Not10:9   +

·Callisen, Jørgen, se Calixtus, Georgius

 

·Callot, Jakob

BB:3   +

·Calov, Abraham

Not9:1, SKS 19, 256   +

·Calsov, Christoph Friderich

Not1, komm. til SKS 19, 11,28: multa in scriptura ...]

·Calvin, Jean

IC, komm. til SKS 12, 107,24: man har udviklet ...]   +

AA, komm. til SKS 17, 41,15: calvinistisk]

DD:41

DD, komm. til SKS 17, 236,13: Calvin til dette ...]

Not1:8, SKS 19, 69

Not1:8.f

Not1, komm. til SKS 19, 30,16: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 69,4: Calvins]

Not1, komm. til SKS 19, 69,33: det strænge ...]

Not1, komm. til SKS 19, 69m,8: non ideo deum ...]

Not1, komm. til SKS 19, 77,32: conf: secunda ...]

Not1, komm. til SKS 19, 77,33: Consensus Tigurinus ...]

Not1, komm. til SKS 19, 77,33: Cathechismus ...]

Not9, komm. til SKS 19, 273,5: efter Calvinsk ...]

Not10:9, SKS 19, 298

NB5, komm. til SKS 20, 403,18: ...]

NB16, komm. til SKS 23, 148,13: tildeels tidligere ...]

NB23:223

NB23, komm. til SKS 24, 315,13: ...]

NB23, komm. til SKS 24, 315,15: Petersen er ... af ...]

NB24:64

NB24:67

NB24:145, SKS 24, 416

NB24, komm. til SKS 24, 361,9: Calvin]

NB24, komm. til SKS 24, 361,9: »Det er just ...]

NB24, komm. til SKS 24, 361,15: Institutiones Lib ...]

NB24, komm. til SKS 24, 362,28: Calvin levede ...]

NB24, komm. til SKS 24, 363,3: cfr. Henry Calvins ...]

NB24, komm. til SKS 24, 416,9: hvad jeg har ...]

NB30, komm. til SKS 25, 450,26: Naadevalg]

Papir 7

Papir 9:9

Papir 15, SKS 27, 59

Papir, komm. til SKS 27, 37,11: De nexu nonnulla ...]

Papir, komm. til SKS 27, 45,10: Calvin]

Papir, komm. til SKS 27, 59,29: Calvin: »Hoc ...]

Papir, komm. til SKS 27, 81,21: alle de Ældre ...]

Papir, komm. til SKS 27, 93,3: En stræng ...]

Papir, komm. til SKS 27, 111,28: søgte at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 118,1: ...]

Papir 260:3

Papir, komm. til SKS 27, 220,32: Calvin ...]

Papir, komm. til SKS 27, 220,36: Confessio variata ...]

·Camerar, Joachim

Papir 1:1, SKS 27, 19   +

·Camerarius, Philipp

BB:12, SKS 17, 95

·Camero, John

Not1:8.j   +

·Camillus, Marcus Furius

SLV, komm. til SKS 6, 102,4: I Hedenskabet ...]   +

·Campanella, Tomasso

BI, »Ironiens verdenshistoriske ...«, SKS 1, 299   +

·Campanus, Johann

Not10, komm. til SKS 19, 294,34: Fordømme Alle ...]

·Campbell, Thomas

Papir, komm. til SKS 27, 195,27: I Begyndelsen af ...]

·Campe, J.H.

AE, komm. til SKS 7, 418,15: Robinson ved at ...]   +

·Candida

BB, komm. til SKS 17, 75,4: Hoffmann Klein ...]

·Capdueil, Pons de

BB:2, SKS 17, 64   +

·Capozzi, Domenico

Brev, komm. til SKS 28, 180,11: Capozzi]

·Capozzi, Dominico

Brev 101 til Boesen, Emil

·Cappel, Louis, se Cappellus II

 

·Cappellus II

Not1, komm. til SKS 19, 70m,1: Ludvig Capellus]

·Cappelørn, Niels Jørgen

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 120   +

·Captain Scipio, se Scipio

 

·Caraccioli, Marino

Papir 1:1, SKS 27, 16   +

·Caraffa, Giovanni Pietro

2T44, komm. til SKS 5, 187,20: Menneskene ... kun ...]   +

·Cardano, Girolamo, se Cardanus, Hieronymus

 

·Cardanus, Hieronymus

FB, komm. til SKS 4, 174,24: den undfanger ...]   +

·Cardenal, Peire

BB:2, SKS 17, 64   +

·Carit Etlar

NB, komm. til SKS 20, 10,19: Staten ellers ...]   +

·Carl

SLV, komm. til SKS 6, 332,24: Heiberg ... end det ...]

·Carl Magnus, se Karl den Store

 

·Carlèn, Emilie Flygare

NB2:83   +

·Carlotta

EE1, komm. til SKS 2, 117,15: Mathurine og ...]

·Carna

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 384

·Caroline Amalie

AE, komm. til SKS 7, 409,6: Hs. Majestæt ...]   +

·Caroline, prinsesse

Papir 254, SKS 27, 195   +

·Carové

Papir, komm. til SKS 27, 129,34: de betydeligste af ...]

·Carpov, Jakob

Not1, komm. til SKS 19, 64,27: ordo ell. oeconomia ...]

·Carriere, Philipp Moriz

Oi2, »En Vanskelighed ved det nye ...«, SKS 13, 162   +

·Carstens, Frederik Carl

Not6, komm. til SKS 19, 198,27: ene paa den ...]

·Carstens, Lambert Daniel

Not6, komm. til SKS 19, 193,3: Aarhuus Domkirke; ...]

·Carstensen

AaS, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 44

·Carstensen, Georg Johan Bernhard

SLV, komm. til SKS 6, 181,1: Den rige Bonde i ...]   +

·Cartesius, se Descartes, René

 

·Cartouche, Louis Dominique

Papir 97:4, SKS 27, 120   +

·Carus, Carl Gustav

KKS, komm. til SKS 14, 104,25: Naturforskerne ...]   +

·Carvels

AA, komm. til SKS 17, 47,31: en Muhamedaner ...]

·Carøe, K.

Brev, komm. til SKS 28, 113,9: Datter]   +

·Casaubon, Isaac

Not12:2, SKS 19, 373   +

·Casca

BA, komm. til SKS 4, 425,7: Brutus]

·Casorti, Giuseppe

SLV, komm. til SKS 6, 205,33: Harlekin og Pierrot]   +

·Caspar Frederik Wegener

AeV, komm. til SKS 14, 84,51: et af disse ...]

·Casperle

BB:12, SKS 17, 98

·Cassander

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 205   +

·Casseder, Nikolaus

IC, komm. til SKS 12, 115,2: saa megen Lighed ...]   +

·Cassianus, Johannes

AA, komm. til SKS 17, 33,36: den semipelagianske ...]   +

·Cassini, G.D.

EE1, komm. til SKS 2, 44,21: Pletterne i Jupiter]

·Cassio

SLV, komm. til SKS 6, 132,17: ein ...]

·Cassius, Dion

JJ, komm. til SKS 18, 151,1: Philostratus ... p. ...]

·Castellio, Sebastian

CC, Kommentarer

·Catharinus, Ambrosius

Papir 1:1, SKS 27, 19   +

·Catilina, Lucius Sergius

EE1, komm. til SKS 2, 284,28: idem velle ...]   +

·Cato den yngre

TTL, komm. til SKS 5, 394,36: En Hedning ... thi ...]   +

·Cato den ældre

EE1, komm. til SKS 2, 30,1: Cornelius Nepos ...]   +

·Cavaignac, Louis-Eugène

Brev , SKS 28, 403   +

·Cayet, Pierre-Victor

BB:12, SKS 17, 94

·Caylus

AE, komm. til SKS 7, 79,32: thi hvad der blev ...]

·Cecilia

G, komm. til SKS 4, 64,17: men hvor bliver Alt ...]

·Celinde

Brev, komm. til SKS 28, 216,21: Es endet Schmerz ...]

·Celionati

BB, komm. til SKS 17, 75,11: Prinzessin ...]

·Cellini, Benvenuto

AA:46   +

·Celsus, Publius Juventius

SLV, komm. til SKS 6, 365,25: ultra posse nemo ...]   +

·Cephísus

Not7, komm. til SKS 19, 214,17: Narcissus var ...]

·Cerberus

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 284   +

·Ceres

Not11:38, SKS 19, 364   +

·Cervantes Saavedra, Miguel de

EE1, komm. til SKS 2, 93,10: Don Qvixote]   +

·Cervantes, Miguel de

AeV, note

·Cesarine

SLV, komm. til SKS 6, 379,20: la cameraderie, ...]

·Ceto

Brev, komm. til SKS 28, 470,15: den Drage der ...]

·Cetti, G.B.

BB, komm. til SKS 17, 113,29: iaften]

·Chairefon

BI, note   +

·Chalybäus, Heinrich Moritz

BA, komm. til SKS 4, 319,16: Thesis, Antithesis, ...]   +

·Chamisso, Adelbert von

EE2, komm. til SKS 3, 20,14: stikker dette ...]   +

·Charikleia

Not13:6   +

·Charikles

BI, »Plato«, SKS 1, 149   +

·Charles

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 236   +

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 242

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 243

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 244

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 245

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 246

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 247

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 248

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 249

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 250

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 251

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 252

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 253

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 254

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 256

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 257

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 258

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 259

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 260

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 261

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 262

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 263

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 264

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 265

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 266

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 267

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 268

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 270

EE1, note

EE1, note

EE1, note

EE1, komm. til SKS 2, 99,12: At see hende og ...]

EE1, komm. til SKS 2, 233,7: Fiirkløver]

EE1, komm. til SKS 2, 236,29: Som Emmeline og ...]

EE1, komm. til SKS 2, 242,22: et helligt Løfte]

EE1, komm. til SKS 2, 242,25: 3,000 Francs om ...]

EE1, komm. til SKS 2, 243,21: Emmeline taler om ...]

EE1, komm. til SKS 2, 243,26: Efter 8 Aars ...]

EE1, komm. til SKS 2, 244,2: maa lade sig raade ...]

EE1, komm. til SKS 2, 244,15: en høist ...]

EE1, komm. til SKS 2, 244,17: den Historie med ...]

EE1, komm. til SKS 2, 245,1: Ja, Naturens ...]

EE1, komm. til SKS 2, 245,32: Er da Blodets ...]

EE1, komm. til SKS 2, 248,24: da han ikke har ...]

EE1, komm. til SKS 2, 249,11: modbydelig]

EE1, komm. til SKS 2, 249,24: af tvende Grunde]

EE1, komm. til SKS 2, 253,4: et lille Vers]

EE1, komm. til SKS 2, 257,12: Rinvilles første ...]

EE1, komm. til SKS 2, 257,15: Onkelen synes ...]

EE1, komm. til SKS 2, 258,8: Hr. Zacharias]

EE1, komm. til SKS 2, 259,6: Faderens Stemme]

EE1, komm. til SKS 2, 259,12: Ovenpaa Emmelines ...]

EE1, komm. til SKS 2, 261,20: Emmeline opdager ...]

EE1, komm. til SKS 2, 263,8: Den 11te Scene ...]

EE1, komm. til SKS 2, 263,29: hans første ...]

EE1, komm. til SKS 2, 264,24: I den Scene, hvor ...]

EE1, komm. til SKS 2, 266,3: Nu følger en ...]

EE1, komm. til SKS 2, 266,18: at Hr. Zacharias ...]

EE1, komm. til SKS 2, 267,6: Efterstræbelser ...]

EE1, komm. til SKS 2, 268,7: den formentlige ...]

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 284

BOA, komm. til SKS 15, 99,15: Dette har Scribe ...]

PCS, komm. til SKS 16, 127,1: Hr Phister]

JJ, komm. til SKS 18, 194,36: Emmeline i den ...]

NB13, komm. til SKS 22, 279,23: Charles i den ...]

Brev , SKS 28, 58

Brev, komm. til SKS 28, 58,4: I eet af Scribes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 109,10: Skuespiller Phister]

Brev , SKS 28, 393

Brev, komm. til SKS 28, 393,26: Som derfor hine ...]

·Charles I

SLV, komm. til SKS 6, 253,7: Det var stundom Skik ...]   +

·Charles Lusard de Montalbert

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 27   +

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 28

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 29

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 30

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 31

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 32

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 34

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 38

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 39

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 40

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 42

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 43

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 44

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 45

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 47

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 56

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 57

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 58

LA, »De tvende Tidsaldere«, SKS 8, 73

LA, note

LA, note

LA, tekstredegørelse

LA, komm. til SKS 8, 27,8: Charles Lusard]

LA, komm. til SKS 8, 27,9: snart finder en ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,11: Begyndelsen for en ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,19: en stakkels forladt ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,30: Lusard gaaer til ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,30: den af Ferdinand W. ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,36: Ferdinand W. skriver ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,15: »Moderen ved ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,23: Hører aldrig ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,27: Fængslet ved ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,33: den lille Charles i ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,9: med hvem han ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,11: F. indleder ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,14: den franske Sang ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,17: 2den Deel: Nutiden]

LA, komm. til SKS 8, 29,21: Sønnen Charles ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,24: Efterat have reist ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,25: efterat have ladet ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,28: kun ønskende at ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,9: Frøken Mariane, en ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,14: er hun lønligen ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,17: Lusard opdager snart ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,20: en Olding, der ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,25: Ferdinand Bergland ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,26: Mariane bliver nu ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,28: hendes Elsker udsees ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,29: Mismodig troer L. ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,30: hvis tomme Væsen ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,31: Dalund benegter dog ...]

LA, komm. til SKS 8, 30,32: Ved et Tilfælde ...]

LA, komm. til SKS 8, 31,3: Paa en Bog-Auction ...]

LA, komm. til SKS 8, 31,10: vil i Krigen (som ...]

LA, komm. til SKS 8, 31,14: da træder L. til]

LA, komm. til SKS 8, 31,15: Hvad sønlig ...]

LA, komm. til SKS 8, 31,28: »burde ...]

LA, komm. til SKS 8, 33,31: Fruen overrasker en ...]

LA, komm. til SKS 8, 34,19: et Tilfælde, der ...]

LA, komm. til SKS 8, 34,20: en Situation ... som ...]

LA, komm. til SKS 8, 37,1: Man tage Commerceraad ...]

LA, komm. til SKS 8, 38,9: Arnold og Scenen (p. ...]

LA, komm. til SKS 8, 38,19: Man tage af ...]

LA, komm. til SKS 8, 38,23: Ferdinand er i ...]

LA, komm. til SKS 8, 39,14: Udenfor høre vi ...]

LA, komm. til SKS 8, 39,15: vi vente udenfor ...]

LA, komm. til SKS 8, 40,9: I anden Deel ...]

LA, komm. til SKS 8, 40,33: I anden Deel ...]

LA, komm. til SKS 8, 42,25: Naar derfor Lusard ...]

LA, komm. til SKS 8, 44,1: hans som Olding ...]

LA, komm. til SKS 8, 44,6: Ferdinand W., den ...]

LA, komm. til SKS 8, 44,17: naar en hemmelig ...]

LA, komm. til SKS 8, 44,26: hendes Udholdenhed]

LA, komm. til SKS 8, 44,30: Hendes senere ...]

LA, komm. til SKS 8, 45,3: Lusard forstaaer ...]

LA, komm. til SKS 8, 47,6: at Ferdinand W. ...]

LA, komm. til SKS 8, 47,25: En fjantet og dertil ...]

LA, komm. til SKS 8, 48,18: da hun endog ...]

LA, komm. til SKS 8, 48,26: at Nogen vilde have ...]

LA, komm. til SKS 8, 53,14: Scenen i ...]

LA, komm. til SKS 8, 53,26: i Salen, som ...]

LA, komm. til SKS 8, 54,8: Fruens ...]

LA, komm. til SKS 8, 55,3: Spidsen af den ...]

LA, komm. til SKS 8, 55,6: En ærværdig ...]

LA, komm. til SKS 8, 56,4: Dalund er tillige ...]

LA, komm. til SKS 8, 57,2: det Veemodige i ham]

LA, komm. til SKS 8, 58,1: Johannes Milner, ...]

LA, komm. til SKS 8, 58,4: I Godsherrens ...]

LA, komm. til SKS 8, 58,7: det Ønske, at see ...]

LA, komm. til SKS 8, 58,15: Milner finder endog ...]

LA, komm. til SKS 8, 58,17: Lusard er Milners ...]

LA, komm. til SKS 8, 58,23: Kun en eneste Replik ...]

LA, komm. til SKS 8, 59,31: Revolutions-Tiden er ...]

LA, komm. til SKS 8, 63,31: Lusard bliver sig ...]

LA, komm. til SKS 8, 64,6: Friheds og Ligheds ...]

LA, komm. til SKS 8, 64,33: Claudine farer vild]

LA, komm. til SKS 8, 73,15: Lusard letsindigen ...]

LA, komm. til SKS 8, 73,16: overladende hende ...]

LA, komm. til SKS 8, 80,29: en reflekteret ...]

LA, komm. til SKS 8, 105,2: Ligesom nemlig en ...]

Brev , SKS 28, 132

Brev , SKS 28, 133

Brev, komm. til SKS 28, 132,8: Claudine, i hendes ...]

·Charles VII

EE1, komm. til SKS 2, 334,14: Jeanne d'Arc]   +

·Charlotte

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 117   +

·Charlotte (Den farlige Taushed)

SLV, komm. til SKS 6, 332,24: Heiberg ... end det ...]

·Charlotte (Die Wahlverwandtschaften)

EE2, komm. til SKS 3, 119,22: Goethes ...]   +

·Charlotte (Sovedrikken)

AE, komm. til SKS 7, 410,8: Om En gav mig ti ...]

·Charmant

DD, komm. til SKS 17, 251,8: drager ud for at ...]   +

·Charmides

BI, »Plato«, SKS 1, 108

·Charon

BI, »Hegels Opfattelse af Socrates«, SKS 1, 277   +

·Chasid

SLV, komm. til SKS 6, 446,2: ligesom man i ...]

·Chasseloup-Laubat

NB20, komm. til SKS 23, 402,27: Discussion om ...]

·Chateaubriand, François-René Vicomte de

EE2, »titelblad«, SKS 3, 9   +

·Châtillon, Gautier de

BB, komm. til SKS 17, 70,37: Man sagde ... og ...]

·Chemnitz, Martin

Not9:1, SKS 19, 265   +

·Cherubino

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 83   +

·Chettle, Henry

NB9, komm. til SKS 21, 237,6: Viisdom for en ...]

·Chilian

AE, komm. til SKS 7, 466,33: Holophernes siges ...]   +

·Chilon

EE1, komm. til SKS 2, 19,2: Myson ... Antal ...]   +

·Chladni, Ernst Florens Friedrich

EE1, komm. til SKS 2, 406,6: Klangfigur]   +

·Chodowiecki, Daniel Nikolaus

G, » «, SKS 4, 36   +

·Chremylos

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 272   +

·Christen Madsen

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 397   +

·Christens, C.F.

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 145   +

·Christensdatter, Sidse Marie

NB31, komm. til SKS 26, 23,11: Ole Kollerød ...]

·Christensen, A.D.

Oi2, komm. til SKS 13, 152,7: den bringes til ...]

·Christensen, Balthasar

JJ, komm. til SKS 18, 294,7: comunistiske]   +

·Christensen, Carl C.

Brev, komm. til SKS 28, 144,34: Conditoren dernede]

·Christensen, Christian Ferdinand

NB4, komm. til SKS 20, 338,1: Theatermaleren]   +

·Christensen, Jørgen

OiA, tekstredegørelse

·Christensen, Marie

Brev, komm. til SKS 28, 271,18: den Anbefalede]

·Christensen, Niels

Papir 1:2, SKS 27, 22   +

·Christensen, Peter Vilhelm

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 129   +

·Christensen, Thyge

Papir 1:2, SKS 27, 22   +

·Christensen, Villads

BOA, komm. til SKS 15, 196,4: Magistrats-Maaneskin]

·Christian

LP, »Om Andersen som Romandigter«, SKS 1, 43   +

·Christian Comet

SLV, komm. til SKS 6, 181,1: Den rige Bonde i ...]

·Christian I

SLV, komm. til SKS 6, 91,1: de Venders og ...]   +

·Christian II

SLV, komm. til SKS 6, 282,16: Man har sagt om ...]   +

·Christian III

4T44, komm. til SKS 5, 317,2: 2 Cor. XII, 7]   +

·Christian IV

EE1, komm. til SKS 2, 49,4: Nyboder]   +

·Christian IX

SLV, komm. til SKS 6, 285,15: Staalpen]   +

·Christian V

EE1, komm. til SKS 2, 43,16: Gudsfrygt ... at ...]   +

F, komm. til SKS 4, 486,11: med om Hesten]

SLV, komm. til SKS 6, 62,35: Staten, der gjør ...]

SLV, komm. til SKS 6, 83,9: danske Lov tillader ...]

SLV, komm. til SKS 6, 239,9: For Vaade dømmes ...]

SLV, komm. til SKS 6, 311,8: sæt Alt i Bero ...]

SLV, komm. til SKS 6, 328,18: saa kan den, naar ...]

SLV, komm. til SKS 6, 342,35: Syns-Forretning ...]

SLV, komm. til SKS 6, 355,14: en skriftlig ...]

SLV, komm. til SKS 6, 377,34: som den Præsten ...]

SLV, komm. til SKS 6, 409,4: Doms-Aktens ...]

SLV, komm. til SKS 6, 418,17: Saadanne to ...]

IC, komm. til SKS 12, 80,4: ...]

IC, komm. til SKS 12, 95,25: protesterer dette ...]

IC, komm. til SKS 12, 222,21: ...]

Oi3, komm. til SKS 13, 194,9: flere Ordener]

Oi5, komm. til SKS 13, 235,17: alt i Forhold til ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 261,28: ...]

FP, komm. til SKS 14, 20,77: Løsgjængerie ...]

PF, komm. til SKS 14, 87,42: ignoreres, ligesom ...]

DBD, komm. til SKS 14, 132,53: ...]

OiA, komm. til SKS 15, 10,34: efter vor Retspleie ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 397,8: oprækker de tre ...]

AA, komm. til SKS 17, 43,19: paa Selvmorderes ...]

DD, komm. til SKS 17, 275,16: statistiske ...]

JJ, komm. til SKS 18, 155,21: høieste Straf ...]

Not8, komm. til SKS 19, 235,2: Prokurator]

NB, komm. til SKS 20, 107,24: Kongen ... alene ...]

NB2, komm. til SKS 20, 137,6: Regjering ...]

NB3, komm. til SKS 20, 281,33: ...]

NB4, komm. til SKS 20, 305,18: ...]

NB5, komm. til SKS 20, 384,27: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 196,24: Spedalske]

NB18, komm. til SKS 23, 311,13: Jeg har hørt en ...]

NB25, komm. til SKS 24, 450,25: Majestæts ...]

NB25, komm. til SKS 24, 488,39: bliver Ridder]

NB26, komm. til SKS 25, 25,13: i en af Journalerne ...]

NB26, komm. til SKS 25, 37,3: Stjerne og Baand]

NB29, komm. til SKS 25, 306,2: ...]

NB31, komm. til SKS 26, 39,32: ...]

NB31, komm. til SKS 26, 73,25: Stjerner]

NB31, komm. til SKS 26, 92,6: fordrive Fostere]

NB32, komm. til SKS 26, 132,9: ...]

NB34, komm. til SKS 26, 322,34: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 203,20: en Injurieproces]

Papir, komm. til SKS 27, 262,15: Nørreport]

Papir, komm. til SKS 27, 329,27: Kongeloven]

Papir, komm. til SKS 27, 329,28: hvad den byder]

Papir, komm. til SKS 27, 383,26: en Selvmorders Grav]

Papir, komm. til SKS 27, 493m,1: Løsgænger]

Papir, komm. til SKS 27, 562,32: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 612,27: Man forbyder ...]

·Christian Valler

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 29   +

·Christian VI

4T44, komm. til SKS 5, 317,2: 2 Cor. XII, 7]   +

·Christian VII

AA, komm. til SKS 17, 9,36: Arveprinds Frederiks ...]   +

·Christian VIII

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 140   +

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 145

BA, komm. til SKS 4, 450,33: en Monarch ...]

BA, komm. til SKS 4, 451,27: enkelte Regjeringer ...]

F, komm. til SKS 4, 470,15: han afbetaler ikke ...]

F, komm. til SKS 4, 489,29: det skandinaviske ...]

AE, komm. til SKS 7, 10,27: thi ellers vilde man ...]

AE, komm. til SKS 7, 409,6: Hs. Majestæt ...]

OTA, tekstredegørelse

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

KG, komm. til SKS 9, 359,36: ligesom man i en ...]

FV, komm. til SKS 13, 16,31: indeholder ... en ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 305,12: Agent Carstensen]

BOA, komm. til SKS 15, 200,21: Adlers ...]

SFV, komm. til SKS 16, 11,6: hvor ugunstigt end i ...]

EE, komm. til SKS 18, 52,15: Pastor Ipsens]

EE, komm. til SKS 18, 52,16: Prindsens]

JJ, komm. til SKS 18, 264,7: H. Majestæt ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,1: de ...]

NB, komm. til SKS 20, 10,19: Staten ellers ...]

NB2, komm. til SKS 20, 194,14: besøgte jeg en ...]

NB3, komm. til SKS 20, 267,15: Kunstner-Tiggere, ...]

NB4:130

NB4, komm. til SKS 20, 303,36: De, der kunne ...]

NB4, komm. til SKS 20, 304,34: Pressens Misbrug ...]

NB4, komm. til SKS 20, 305,4: d. 29 Januar 48]

NB4, komm. til SKS 20, 308,3: Kongen kun er et ...]

NB4, komm. til SKS 20, 350,11: det var det, jeg ...]

NB9:41

NB9:42

NB9:42, SKS 21, 221

NB9:42, SKS 21, 225

NB9:43

NB9:43, SKS 21, 227

NB9, tekstredegørelse, SKS K21, 172

NB9, komm. til SKS 21, 219,27: i sin Tid sagde ...]

NB9, komm. til SKS 21, 220,26: Den anden Gang jeg ...]

NB9, komm. til SKS 21, 222,14: den Bog, jeg sidst ...]

NB9, komm. til SKS 21, 223,3: Den tredie Gang jeg ...]

NB9, komm. til SKS 21, 223,5: Pastor Ibsen]

NB9, komm. til SKS 21, 224,7: han havde skadet ...]

NB9, komm. til SKS 21, 224,23: da han besteeg ...]

NB9, komm. til SKS 21, 224,30: en ...]

NB9, komm. til SKS 21, 224,35: Dronningen]

NB9, komm. til SKS 21, 225,14: Juliane]

NB10:20, SKS 21, 266

NB10:20.a

NB10:32, SKS 21, 273

NB10:35, SKS 21, 274

NB10, komm. til SKS 21, 266,16: Corsaren var ...]

NB10, komm. til SKS 21, 266m,1: han i 48 henvendte ...]

NB10, komm. til SKS 21, 266m,4: i den senere Tid ...]

NB10, komm. til SKS 21, 271,29: Kongen og ...]

NB10, komm. til SKS 21, 271,30: det forholder sig ...]

NB10, komm. til SKS 21, 273,5: fra Christian VIII ...]

NB10, komm. til SKS 21, 274,17: hvad jeg sagde til ...]

NB10, komm. til SKS 21, 344,33: han reiser – ...]

NB11, komm. til SKS 22, 20,19: det ...]

NB12, komm. til SKS 22, 165,20: feteres i Selskaber]

NB15, komm. til SKS 23, 12,30: den moderne ...]

NB16:30

NB16:65

NB16, komm. til SKS 23, 112,35: Slutningen af ...]

NB16, komm. til SKS 23, 139,22: første Gang jeg ...]

NB16, komm. til SKS 23, 139,22: Forholdene ere ...]

NB16, komm. til SKS 23, 139,30: at Udgifterne ...]

NB18:62, SKS 23, 294

NB18, komm. til SKS 23, 276,21: da jeg saae Tidens ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,7: Det var den anden ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,34: da jeg anden Gang ...]

NB20, komm. til SKS 23, 441,35: Aaret 48]

NB20, komm. til SKS 23, 448,27: som det gik ...]

NB23:50

NB23, komm. til SKS 24, 208,11: efter 48]

NB23, komm. til SKS 24, 231,8: min første ...]

NB23, komm. til SKS 24, 242,31: i nogle senere Aar ...]

NB24:113

NB24, komm. til SKS 24, 390,31: Som jeg i sin Tid ...]

NB25, komm. til SKS 24, 513,5: Katastrophen i 48]

NB26, komm. til SKS 25, 12,28: Staten gik over ...]

NB27:16, SKS 25, 132

NB27, komm. til SKS 25, 132,22: Saa har jeg ogsaa ...]

NB28, komm. til SKS 25, 244,4: nu, i 48]

NB28, komm. til SKS 25, 258,24: Da kom 48]

NB29, komm. til SKS 25, 317,13: Folket ... er ...]

NB34, komm. til SKS 26, 326,21: som Jøden hos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 329,13: Efterfølgeren]

Papir, komm. til SKS 27, 329,13: beboe denne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 493,5: I et sidste Numer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 32,10: Biskoppen vilde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,12: Conventets ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 12

Brev, Introduktion, SKS K28, 19

Brev, komm. til SKS 28, 106,24: vor ...]

Brev, komm. til SKS 28, 111,1: hiin store ...]

Brev, komm. til SKS 28, 111,16: Cand. Kiellerup]

Brev , SKS 28, 209

Brev , SKS 28, 210

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 285

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 286

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 287

Brev, komm. til SKS 28, 203,3: Kongen]

Brev, komm. til SKS 28, 208,24: da jeg ... paa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 208,25: en Dør gik op ...]

Brev, komm. til SKS 28, 209,20: med episk ...]

Brev, komm. til SKS 28, 210,30: den Gunst, med ...]

Brev, komm. til SKS 28, 298,18: disse bevægede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 358,24: den berlingske ...]

Brev, komm. til SKS 28, 359,2: præsentere mig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 359,10: betyder en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 371,35: netop i disse Dage]

Brev, komm. til SKS 28, 373,16: den sørgelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 415,9: Hvilken Mængde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 419,12: Det var dog et ...]

·Christian, Frederik Carl

JJ, komm. til SKS 18, 264,7: H. Majestæt ...]   +

·Christian, hertug

AA, komm. til SKS 17, 10,19: Et andet ved ...]

·Christian, kronprins, se Christian VIII

 

·Christiane Rosen

FQA, »Kjøbenhavns flyvende Post ...«, SKS 14, 9

·Christiani, W.C.

OiA, komm. til SKS 15, 7,13: den ...]

·Christoff

F, komm. til SKS 4, 500,21: i Visen gaaer ]   +

·Christoffer

SLV, komm. til SKS 6, 55,3: den lille sorte ...]

·Christoffer af Oldenburg

AA, komm. til SKS 17, 10,19: Et andet ved ...]

·Christoffer II

BA, komm. til SKS 4, 313,29: Konge uden Land]   +

·Christoffer Pedersen

AE, komm. til SKS 7, 196,24: Stokkemændene ...]

·Christopher

AE, komm. til SKS 7, 109,19: vrede som Tydskere]

·Christopher Numar fra Forli

Papir, komm. til SKS 27, 10,33: pag 54. En egen ...]

·Christophersen

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 63

·Chryse

SLV, komm. til SKS 6, 422,36: Philoktet]

·Chrysippos

PS, »Capitel III«, SKS 4, 248   +

·Chrysostomus, Johannes

GG:2   +

·Chrysostomus, Ole

Papir 1:2   +

·Cibo, Franceschetto

Papir 1:1, SKS 27, 10   +

·Cicero, Marcus Tullius

BI, note   +

BI, note

EE1, komm. til SKS 2, 141,32: Augurerne ... uden ...]

EE1, komm. til SKS 2, 180,22: hiin Viismand ...]

EE1, komm. til SKS 2, 214,22: de romerske Soldater]

EE1, komm. til SKS 2, 268,2: philippiske Tale]

EE1, komm. til SKS 2, 431,13: accipio omen]

EE2, komm. til SKS 3, 18,28: pro aris et focis]

EE2, komm. til SKS 3, 125,26: den anden Natur]

EE2, komm. til SKS 3, 302,5: som hine Augurer ...]

G, »Gjentagelsen«, SKS 4, 68

G, komm. til SKS 4, 32,29: i en Nøddeskal]

G, komm. til SKS 4, 49,23: ...]

G, komm. til SKS 4, 68,20: Cicero]

G, komm. til SKS 4, 68,20: cui bono]

PS, komm. til SKS 4, 248,12: Chrysipp ...]

PS, komm. til SKS 4, 274,27: Læren om ...]

PS, komm. til SKS 4, 276,18: § 3 Det ...]

PS, komm. til SKS 4, 277,10: Det Tilkommende er ...]

BA, »Caput IV«, SKS 4, 415

BA, komm. til SKS 4, 358,3: Vane, der ...]

BA, komm. til SKS 4, 415,6: ...]

F, komm. til SKS 4, 502,5: in succum et ...]

4T44, komm. til SKS 5, 344,17: stirre i Skyerne ...]

TTL, komm. til SKS 5, 400,32: det Fiirføddedes ...]

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 47

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 368

SLV, komm. til SKS 6, 20,27: ønsker jeg med ...]

SLV, komm. til SKS 6, 47,27: hvad Cicero siger, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 88,23: ligesom en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 111,1: svæver Pligtens ...]

SLV, komm. til SKS 6, 353,7: impressa vestigia]

SLV, komm. til SKS 6, 368,25: de letteste Breve ...]

AE, »Den historiske Betragtning«, SKS 7, 33

AE, komm. til SKS 7, 33,6: Naar en Philolog ...]

AE, komm. til SKS 7, 125,18: hvad en Sophist ...]

AE, komm. til SKS 7, 167,9: impressa vestigia]

AE, komm. til SKS 7, 211,30: hiin græske ...]

AE, komm. til SKS 7, 308,2: Da en græsk ...]

AE, komm. til SKS 7, 482,30: Paa Tribunen er det ...]

OTA, komm. til SKS 8, 151,8: engang blev sagt om ...]

OTA, komm. til SKS 8, 288,20: den Opreiste (...) ...]

KG, komm. til SKS 9, 51,22: Elskov og Venskabs ...]

KG, komm. til SKS 9, 59,31: Fordi Hedenskabet ...]

KG, komm. til SKS 9, 60,22: Den elskede og ...]

KG, komm. til SKS 9, 335,17: den anden Natur]

CT, komm. til SKS 10, 226,36: han ... hentede ...]

SD, komm. til SKS 11, 131,2: den opreiste Gang]

SD, komm. til SKS 11, 161,18: Hedningen ...]

YTS, komm. til SKS 11, 269,25: det naturlige ...]

IC, komm. til SKS 12, 156,2: Dyrets, der aldrig ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 258,19: Da Hedenskabet ...]

EEL, komm. til SKS 14, 66,59: europæisk ...]

PPM, komm. til SKS 14, 138,52: »nil beatum ...]

BOA, komm. til SKS 15, 126,3: impressa vestigia]

BOA, komm. til SKS 15, 127,8: med Sværdet over ...]

BOA, komm. til SKS 15, 262,29: Magten, som jo ...]

BN, komm. til SKS 16, 117,3: Med Sværdet over ...]

BN, komm. til SKS 16, 120,3: han i mit ...]

DS, komm. til SKS 16, 231,11: Det der ...]

AA, komm. til SKS 17, 34,18: ligesom Sophocles ...]

DD, komm. til SKS 17, 269,6: Paulus Cortesius ...]

JJ:452

JJ:504, SKS 18, 308

JJ, komm. til SKS 18, 182,16: S. 229]

JJ, komm. til SKS 18, 271,28: diliciis ...]

JJ, komm. til SKS 18, 291,13: Anaxagoras ...]

JJ, komm. til SKS 18, 308,2: medens Cicero var ...]

Not9:1, SKS 19, 256

Not9, komm. til SKS 19, 256,5: Cicero i ...]

Not11, komm. til SKS 19, 316,9: impressa vestigia]

Not11, komm. til SKS 19, 349,38: Epicuræisme, ...]

Not13:41, SKS 19, 406

Not13, komm. til SKS 19, 392,16: Striden mell. ...]

Not13, komm. til SKS 19, 406,16: Cicero ...]

NB, komm. til SKS 20, 53,2: Romeren tog ham af ...]

NB2, komm. til SKS 20, 158,18: for Arne og Alter]

NB4, komm. til SKS 20, 301,18: Socrates, der ...]

NB15, komm. til SKS 23, 34,16: ...]

NB24:64

NB24, komm. til SKS 24, 361,9: »Det er just ...]

NB25:17

NB25:19

NB25:20.a

NB25:21

NB25:43

NB25:64, SKS 24, 481

NB25:68.a

NB25, tekstredegørelse, SKS K24, 563

NB25, komm. til SKS 24, 446m,10: Hedningen (den ...]

NB25, komm. til SKS 24, 448,25: Cicero]

NB25, komm. til SKS 24, 448,25: de natura deorum ...]

NB25, komm. til SKS 24, 448,26: at Guderne ... et ...]

NB25, komm. til SKS 24, 450,19: de natura deorum ...]

NB25, komm. til SKS 24, 450,22: Guderne ... ikke ...]

NB25, komm. til SKS 24, 451m,5: Cicero i de natura ...]

NB25, komm. til SKS 24, 453,19: de natura deorum ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,31: Cicero (i ...]

NB25, komm. til SKS 24, 481,23: En Hedning ...]

NB25, komm. til SKS 24, 486m,10: Rhetor Cicero]

NB25, komm. til SKS 24, 486m,11: ogsaa skrevet ...]

NB25, komm. til SKS 24, 504,24: Forfølgelsens ...]

NB26, komm. til SKS 25, 27,5: den gamle ...]

NB26, komm. til SKS 25, 32,20: ikke Sværdet der ...]

NB28, komm. til SKS 25, 230,5: ubegribeligt, at ...]

NB29, komm. til SKS 25, 315,17: nil beatum nisi ...]

NB29, komm. til SKS 25, 370,3: manum de tabula]

NB31, komm. til SKS 26, 84,14: Om Sardanapal ...]

NB32, komm. til SKS 26, 150,16: hos Romerne ...]

NB33, komm. til SKS 26, 288,6: som Mskets opreiste ...]

NB34, komm. til SKS 26, 343,18: Catilinas (...) ...]

NB35, komm. til SKS 26, 383,25: Man taler om det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 283,18: Døden (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 630,21: nil beatum nisi ...]

Brev , SKS 28, 12

Brev, komm. til SKS 28, 11,28: Svar fra Dig]

Brev, komm. til SKS 28, 12,2: Ciceros Breve]

Brev, komm. til SKS 28, 12,3: Næste Aar kommer ...]

Brev 163 til Sibbern, F.C.

Brev , SKS 28, 272

Brev, komm. til SKS 28, 270,20: sagde jo Romerne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 272,22: Cicero ... skriver ...]

Brev , SKS 28, 319

Brev, komm. til SKS 28, 319,4: Cicero engang har ...]

·Clara Raphael

SLV, komm. til SKS 6, 57,20: hun vil emanciperes]   +

·Clärchen

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 255   +

 

·Claudia

CC:7, SKS 17, 178   +

·Claudia Galotti

SFV, komm. til SKS 16, 100,19: Formaning af ...]

·Claudine

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 27   +

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 28

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 29

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 31

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 33

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 34

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 37

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 38

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 39

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 40

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 41

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 42

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 43

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 44

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 45

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 47

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 48

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 49

LA, »De tvende Tidsaldere«, SKS 8, 64

LA, »De tvende Tidsaldere«, SKS 8, 73

LA, note

LA, tekstredegørelse

LA, komm. til SKS 8, 26,21: 1ste Deel: ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,6: paa Besøg en ung ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,8: af sin Tante Malfred ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,9: snart finder en ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,11: Begyndelsen for en ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,15: at C. netop falder ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,16: opreises som Den, ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,19: en stakkels forladt ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,28: hans Udvikling af ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,30: Lusard gaaer til ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,30: den af Ferdinand W. ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,36: Ferdinand W. skriver ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,4: Cl.s Stilling ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,8: Dalund beslutter af ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,12: finder ved hendes ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,13: Uden andet Tilhold i ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,15: »Moderen ved ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,18: Grosserer W. har ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,19: Et ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,20: afslaaes]

LA, komm. til SKS 8, 28,22: sit nye Skjulested ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,23: Hører aldrig ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,27: Fængslet ved ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,28: lever Claudine 9 Aar ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,31: en simpel Bondekone, ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,32: en Baron i erotisk ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,33: den lille Charles i ...]

LA, komm. til SKS 8, 28,33: Thi en Baron ... men ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,1: Claudine vælger ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,3: Claudine bliver ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,9: med hvem han ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,11: F. indleder ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,14: den franske Sang ...]

LA, komm. til SKS 8, 29,21: Sønnen Charles ...]

LA, komm. til SKS 8, 31,10: vil i Krigen (som ...]

LA, komm. til SKS 8, 31,22: 2) I Løvhytten ...]

LA, komm. til SKS 8, 31,28: »burde ...]

LA, komm. til SKS 8, 34,7: I første Deel ...]

LA, komm. til SKS 8, 37,8: Festligheden i ...]

LA, komm. til SKS 8, 38,3: den lyksalige ...]

LA, komm. til SKS 8, 38,23: Ferdinand er i ...]

LA, komm. til SKS 8, 40,1: Claudine kan redde ...]

LA, komm. til SKS 8, 42,4: Indknebent opdragen ...]

LA, komm. til SKS 8, 42,9: den sneverhjertede ...]

LA, komm. til SKS 8, 42,12: Friheden, hun nyder ...]

LA, komm. til SKS 8, 42,16: »for alt det ...]

LA, komm. til SKS 8, 42,18: da den franske ...]

LA, komm. til SKS 8, 42,25: Naar derfor Lusard ...]

LA, komm. til SKS 8, 44,6: Ferdinand W., den ...]

LA, komm. til SKS 8, 44,17: naar en hemmelig ...]

LA, komm. til SKS 8, 44,26: hendes Udholdenhed]

LA, komm. til SKS 8, 44,30: Hendes senere ...]

LA, komm. til SKS 8, 45,3: Lusard forstaaer ...]

LA, komm. til SKS 8, 47,6: at Ferdinand W. ...]

LA, komm. til SKS 8, 47,22: Baronen, og især ...]

LA, komm. til SKS 8, 47,25: En fjantet og dertil ...]

LA, komm. til SKS 8, 47,36: da Muligheden af et ...]

LA, komm. til SKS 8, 59,31: Revolutions-Tiden er ...]

LA, komm. til SKS 8, 60,19: Revolutions-Tiden ...]

LA, komm. til SKS 8, 64,33: Claudine farer vild]

LA, komm. til SKS 8, 73,15: Lusard letsindigen ...]

LA, komm. til SKS 8, 73,16: overladende hende ...]

LA, komm. til SKS 8, 73,16: Claudine realiserer ...]

LA, komm. til SKS 8, 73,17: lever saa godt som ...]

Brev , SKS 28, 132

Brev , SKS 28, 133

Brev, komm. til SKS 28, 132,8: Claudine, i hendes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 132,14: Revolutionstiden]

·Claudius

Papir, komm. til SKS 27, 61,35: Hugo Grotius ...]   +

·Claudius (Hamlet)

SLV, komm. til SKS 6, 215,14: som Gjenstand for ...]   +

·Claudius Gordianus Fulgentius, se Fulgentius fra Ruspe

 

·Claudius, Matthias

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 426   +

·Clausen, A.C.

NB15, komm. til SKS 23, 41,12: Victor Hugo]

·Clausen, Emil

Brev, komm. til SKS 28, 33,12: Conventets ...]   +

·Clausen, Henrik Georg

Not1, komm. til SKS 19, 7,1: Dogmatiske ...]   +

·Clausen, Henrik Nicolai

PS, komm. til SKS 4, 263,8: at gaae videre]   +

BA, komm. til SKS 4, 327,5: et Dogme om Engle ...]

BA, komm. til SKS 4, 332,22: donum divinitus ...]

BA, komm. til SKS 4, 338,13: betragtet som en ...]

BA, komm. til SKS 4, 386,1: gaae videre]

BA, komm. til SKS 4, 393,26: Omvendelse, ...]

BA, komm. til SKS 4, 406,27: gjentages jo ...]

F, komm. til SKS 4, 489,29: det skandinaviske ...]

3T44, komm. til SKS 5, 243,6: saa gaaer man ud ...]

SLV, komm. til SKS 6, 57,14: derved bør man ...]

SLV, komm. til SKS 6, 318,1: De kirkelige ...]

AE, komm. til SKS 7, 10,27: thi ellers vilde man ...]

AE, komm. til SKS 7, 47,34: hvilken Dom Lindberg ...]

AE, komm. til SKS 7, 49,29: Baptisme, eller ...]

AE, komm. til SKS 7, 56,21: om De gaaer videre]

AE, komm. til SKS 7, 92,35: Quasi-Dogmet om ...]

AE, komm. til SKS 7, 248,10: en Præst er ...]

AE, komm. til SKS 7, 367,32: i Kjøbenhavn ...]

AE, komm. til SKS 7, 481,26: Man læser hos ...]

OTA, komm. til SKS 8, 159,20: hvad der læres ...]

CT, komm. til SKS 10, 236,7: Hans Gjenkomst ...]

CT, komm. til SKS 10, 266,33: Saa lad os da ...]

TSA, komm. til SKS 11, 103,32: Ordinationens ...]

SD, komm. til SKS 11, 194,4: en meget rigtig ...]

SD, komm. til SKS 11, 195,6: ...]

YTS, tekstredegørelse

YTS, komm. til SKS 11, 252,36: Derom ville vi ...]

IC, tekstredegørelse

IC, komm. til SKS 12, 107,24: man har udviklet ...]

IC, komm. til SKS 12, 128,7: Gnosticisme]

IC, komm. til SKS 12, 159,10: en usædvanlig ...]

IC, komm. til SKS 12, 217,11: fra Evighed blev ...]

IC, komm. til SKS 12, 218,36: Alts Fuldendelse]

EOT, tekstredegørelse

TAF, tekstredegørelse

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 63

TS, komm. til SKS 13, 53,26: ere disse ogsaa ...]

TS, komm. til SKS 13, 59,22: flere Læsemaader]

TS, komm. til SKS 13, 59,22: maaskee bliver der ...]

TS, komm. til SKS 13, 89,22: man har jo tvivlet ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 157,15: perfectibel som ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 205,16: saa vil man, at ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 261,21: Derfor vilde han ...]

BMS, komm. til SKS 14, 123,4: i Febr. 1854]

BMS, komm. til SKS 14, 125,60: Desuden fremkaldte ...]

AF, komm. til SKS 14, 185,1: I Anledning af et ...]

BOA, komm. til SKS 15, 145,24: opgiver eet System ...]

DS, komm. til SKS 16, 239,7: meente ... ved sine ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 393,24: det havde ikke ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,36: en ...]

AA, komm. til SKS 17, 33,36: den synergistiske ...]

AA, komm. til SKS 17, 41,15: calvinistisk]

CC, tekstredegørelse, SKS K17, 270

CC, komm. til SKS 17, 202,19: at Grundtvig ...]

CC, komm. til SKS 17, 202,28: sanctionerende ...]

CC, Kommentarer

DD:75

DD, komm. til SKS 17, 225,36: hele Naturen var ...]

DD, komm. til SKS 17, 228,35: den Lære ...]

DD, komm. til SKS 17, 245,27: Clausen og ...]

EE, komm. til SKS 18, 30,25: beraabte sig paa ...]

EE, komm. til SKS 18, 33,7: justitia originalis]

EE, komm. til SKS 18, 52,7: Aabenbaringsbegrebet]

GG:3, SKS 18, 120

GG, tekstredegørelse, SKS K18, 170

GG, komm. til SKS 18, 120,1: Clausen ...]

JJ, komm. til SKS 18, 179,24: Det høieste ...]

JJ, komm. til SKS 18, 220,28: Pastor Grundtvig]

JJ, komm. til SKS 18, 253,1: Beviser, som ...]

JJ, komm. til SKS 18, 256,1: naar man ikke ...]

JJ, komm. til SKS 18, 292,25: dens Subscribenter ...]

KK, komm. til SKS 18, 370,22: Es: 11, 10. ...]

Not1:1, SKS 19, 7

Not1:2, SKS 19, 11

Not1:9, SKS 19, 81

Not1:9, SKS 19, 84

Not1, tekstredegørelse, SKS K19, 10

Not1, tekstredegørelse, SKS K19, 11

Not1, tekstredegørelse, SKS K19, 13

Not1, komm. til SKS 19, 7,1: Dogmatiske ...]

Not1, komm. til SKS 19, 9,14: Den umiddelbare ...]

Not1, komm. til SKS 19, 16,10: Den trichotomiske. ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,19: Theophilus]

Not1, komm. til SKS 19, 43,32: ο ...]

Not1, komm. til SKS 19, 46,19: efter Canons ...]

Not1, komm. til SKS 19, 55,27: Catholikernes ...]

Not1, komm. til SKS 19, 81,25: donum divinitus ...]

NB4, komm. til SKS 20, 290,6: den brusende ...]

NB4, komm. til SKS 20, 304,34: Pressens Misbrug ...]

NB5, komm. til SKS 20, 403,18: ...]

NB5, komm. til SKS 20, 417,11: Beviis for Sjelens ...]

NB5, komm. til SKS 20, 418,22: Augustinus]

NB11, komm. til SKS 22, 44,13: Udødeligheden ...]

NB11, komm. til SKS 22, 102,21: anonym ell. falsk ...]

NB12, komm. til SKS 22, 259,31: Grundtvig nedlagde ...]

NB15:9, SKS 23, 14

NB15, komm. til SKS 23, 14,2: de paastode, at de ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,10: Dog bør ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,13: Som han stillede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 51,3: Beviser for Sjelens ...]

NB16:64, SKS 23, 139

NB16, komm. til SKS 23, 138,27: Basilius den ...]

NB16, komm. til SKS 23, 138,29: Han siger imod ...]

NB16, komm. til SKS 23, 143,8: Litera gesta docet ...]

NB16, komm. til SKS 23, 148,5: den allegoriske ...]

NB16, komm. til SKS 23, 148,12: Reformationen ...]

NB16, komm. til SKS 23, 148,13: tildeels tidligere ...]

NB16, komm. til SKS 23, 148,21: nu drukner vi ...]

NB16, komm. til SKS 23, 148,22: snart glemt, at ...]

NB16, komm. til SKS 23, 148m,1: I det 17de Aarh. ...]

NB16, komm. til SKS 23, 149,20: Tanken om en evig ...]

NB18, komm. til SKS 23, 270,15: Mynster lige ...]

NB19, komm. til SKS 23, 385,13: neppe engang ...]

NB20, komm. til SKS 23, 432,11: Man har sagt: den ...]

NB23, komm. til SKS 24, 228,18: Da Frederik d. 6te ...]

NB23, komm. til SKS 24, 229,6: 3 ell 4000rd]

NB26, komm. til SKS 25, 18,16: en Geistlig, der ...]

NB29, komm. til SKS 25, 340,10: faae ...]

NB30, komm. til SKS 25, 394,3: den Tale kom op ...]

NB30, komm. til SKS 25, 395,10: under Navn af ...]

NB30, komm. til SKS 25, 450,26: Naadevalg]

NB30, komm. til SKS 25, 476,1: Augustins Naadevalg]

NB31, komm. til SKS 26, 24,2: Catholicismen ...]

NB31, komm. til SKS 26, 45,6: Χstd er ...]

NB31, komm. til SKS 26, 89,5: kommet nogen ...]

NB32, komm. til SKS 26, 138,20: Mellem-Instants ...]

NB32, komm. til SKS 26, 139,36: Χstd. kom ind ...]

NB32, komm. til SKS 26, 150,35: at Χstd. er ...]

NB32, komm. til SKS 26, 155,10: Ved Daaben er man ...]

NB32, komm. til SKS 26, 208,5: forskjellige ...]

NB33, komm. til SKS 26, 249,24: Helvedstraffes ...]

NB33, komm. til SKS 26, 250,18: Χsthedens ...]

NB35, komm. til SKS 26, 388,19: der jo ifølge ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 67

Papir, komm. til SKS 27, 28,20: Luc: 3, 1]

Papir, komm. til SKS 27, 29,6: Luc: 11, 39]

Papir, komm. til SKS 27, 29,17: Mc: 4, 27]

Papir, komm. til SKS 27, 29,22: Mth: 13, 36 etc.]

Papir, komm. til SKS 27, 29,29: Mth: 15, 5]

Papir, komm. til SKS 27, 29,34: Mc: 7, 11]

Papir, komm. til SKS 27, 29,40: Mth: 15, 32]

Papir, komm. til SKS 27, 30,1: Luc: 12, 54 sq:]

Papir, komm. til SKS 27, 30,9: Mth: 16, 16]

Papir, komm. til SKS 27, 30,13: L:]

Papir, komm. til SKS 27, 30,26: Mth: 17, 24]

Papir, komm. til SKS 27, 30,33: Mth: 18, 15]

Papir, komm. til SKS 27, 31,1: Luc. 10, 26]

Papir, komm. til SKS 27, 31,4: Mth: 16, 18]

Papir, komm. til SKS 27, 31,18: Luc: 17, 19]

Papir, komm. til SKS 27, 31,29: Luc: 17, 20]

Papir, komm. til SKS 27, 31,36: Mth: 19, 7]

Papir, komm. til SKS 27, 33,6: Luc. 19, 1]

Papir, komm. til SKS 27, 33,7: Mth: 21, 33]

Papir, komm. til SKS 27, 33,12: Luc. 20, 16]

Papir, komm. til SKS 27, 33,15: Mth: 23, 16 etc.]

Papir, komm. til SKS 27, 33,19: Mth: 24, 24]

Papir, komm. til SKS 27, 33,24: Mth: 26, 3]

Papir, komm. til SKS 27, 33,28: Luc: 22, 48]

Papir, komm. til SKS 27, 33,33: Mth: 26, 61]

Papir, komm. til SKS 27, 33,37: Luc: 23, 30 etc.]

Papir, komm. til SKS 27, 38,39: Constat Judæos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 85,30: de Orthodoxe sige, ...]

Papir 59, SKS 27, 98

Papir 60

Papir 69, SKS 27, 105

Papir 72

Papir 87

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 187

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 188

Papir, komm. til SKS 27, 93,3: En stræng ...]

Papir, komm. til SKS 27, 93,32: opkommen for at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 97,8: Det hedder i ... Gud ...]

Papir, komm. til SKS 27, 98,8: synes Dr: Möhler ...]

Papir, komm. til SKS 27, 98,33: Ideen til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101,29: Grundtvigs ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101,31: Grundtvig mener, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101,32: hvo, der gjør ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101,33: traadt ud af den]

Papir, komm. til SKS 27, 102,3: Modpartiet ...]

Papir, komm. til SKS 27, 104,13: selv har sagt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 105,23: Clausen har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 105,26: Grundtvig]

Papir, komm. til SKS 27, 105,27: Lindberg]

Papir, komm. til SKS 27, 105,27: Engelbrecht]

Papir, komm. til SKS 27, 106,16: med Hensyn til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 107,11: Bibelen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 107,13: Protest. antager ...]

Papir, komm. til SKS 27, 111,28: søgte at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 113,6: sec: Collegia]

Papir, komm. til SKS 27, 113,15: Helvedstraffenes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 141,30: Læren om ...]

Papir, komm. til SKS 27, 142,26: Orthodoxe]

Papir, komm. til SKS 27, 142,26: Rationalister]

Papir, komm. til SKS 27, 166,15: Helvedsstraffenes ...]

Papir 251, SKS 27, 176

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 283

Papir, komm. til SKS 27, 175,1: Evangelium Mathæi]

Papir, komm. til SKS 27, 176,13: cfr Clausens Tab: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 193,37: Hr. Ostermann ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,11: Petitionen]

Papir, komm. til SKS 27, 208,6: de Orthodoxe ...]

Papir, komm. til SKS 27, 219,7: det ... at en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 219,26: absolutio ...]

Papir, komm. til SKS 27, 219,31: ego te absolvo a ...]

Papir, komm. til SKS 27, 220,25: Læren om ...]

Papir, komm. til SKS 27, 481,10: talte i en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 496,7: en Tale i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 605,32: den største ...]

Brev, komm. til SKS 28, 15,4: Dit Brev af 28-30 f. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 16,10: Grundtvigs ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,12: Conventets ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 77,11: dit hermeneutiske ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,20: gaaet Martensen ...]

Brev , SKS 28, 273

Brev , SKS 28, 274

Brev , SKS 28, 275

Brev , SKS 28, 276

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 350

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 351

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 352

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 353

Brev, komm. til SKS 28, 273,7: under mit Ophold]

Brev, komm. til SKS 28, 273,16: H N Clausen]

Brev, komm. til SKS 28, 273,21: Professor]

Brev, komm. til SKS 28, 273,22: »ikke kunde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 274,18: Professor Clausen]

Brev, komm. til SKS 28, 274,19: R af D.]

Brev, komm. til SKS 28, 274,25: det medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 275,1: de skjønne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 275,5: H N Clausen]

Brev, komm. til SKS 28, 275,7: Professor]

Brev, komm. til SKS 28, 275,8: den lille Billet]

Brev, komm. til SKS 28, 275,9: Exemplar af Deres ...]

Brev, komm. til SKS 28, 275,10: De siger, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 275,16: »ikke vil ...]

Brev, komm. til SKS 28, 276,2: Høivelbaarne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 276,3: Prof. Dr. H.N. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 276,4: C af D]

Ded 6 til Clausen, H.N.

Ded 83 til Clausen, H.N.

Ded 96 til Clausen, H.N.

Ded 106 til Clausen, H.N.

Ded, komm. til SKS 28, 493,20: Prof. Dr. theol. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 493,21: R af D.]

Ded, komm. til SKS 28, 512,17: Minister H: N: ...]

Ded, komm. til SKS 28, 517,9: ...]

Ded, komm. til SKS 28, 517,9: Minister H. N. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 519,21: Minister Prof. Dr. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 519,23: R. af D. og Dm.]

·Clausen, Per

SLV, komm. til SKS 6, 421,18: aldrig misundt ...]

·Clavigo

EE1, »Skyggerids«   +

·Clemens

EE1, komm. til SKS 2, 216,6: en Fortælling af ...]   +

·Clemens Alexandrinus

G, komm. til SKS 4, 91,13: Clemens Alexandrinus]   +

·Clemens VI

Papir 1:1, SKS 27, 11   +

·Clemens VIII

Not1:8.g

·Clemens, Aurelius Prudentius

CT, komm. til SKS 10, 146,16: Hjerte har syndet ...]   +

·Clemmensen, Carl Frederik

NB17:99   +

·Clinia

SLV, komm. til SKS 6, 429,13: Heautontimorumenos]

·Clotilde

KG, komm. til SKS 9, 45,22: Dersom En vilde sige ...]

·Cnophen, Andreas

Papir 1:1, SKS 27, 19   +

·Coburg, Anna von

Brev, komm. til SKS 28, 29,25: Grattam: Greverne ...]

·Coccejus, Johannes

BA, komm. til SKS 4, 332,23: den foederale ...]   +

·Cochleus, Johann

Papir 1:1, SKS 27, 17   +

·Coke, Sir Edward

EE1, komm. til SKS 2, 30,7: min Sorg is my castle]   +

·Cold, Ole Johansen

AA, komm. til SKS 17, 11,35: K... paa Fredensborg]   +

·Colette Valler

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 30   +

·Collin, Edgar

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 45   +

·Collin, Edvard

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 74   +

·Collin, Ingeborg Nicoline

Brev, komm. til SKS 28, 380,19: Datter-Datter]

·Collin, Jonas

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78   +

·Collins, Anthony

EE2, komm. til SKS 3, 252,12: Fritænkerne]

·Colmar

BB, komm. til SKS 17, 131,13: Steffens »4 ...]

·Colotes

Not11, komm. til SKS 19, 310,35: Plutarch oplyser ...]

·Columbine

SLV, komm. til SKS 6, 205,33: Harlekin og Pierrot]   +

·Columbus, Christopher

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 262   +

·Comberousse, Alexis de

AE, komm. til SKS 7, 415,25: en heel Retning i ...]

·Condillac, Etienne Bonnot

Not11, komm. til SKS 19, 326,3: sensualistisk ...]

·Conferentsraad Nissen

NB20:35

·Confucius, se Konfutse

 

·Conradi, Kasimir

KK:1, SKS 18, 317   +

·Conradi-Pähtau, Augusta

Papir 330   +

·Conradi-Pähtau, Johan Gotfred

NB9:40, SKS 21, 219   +

·Constantin Constantius

G, »titelblad«, SKS 4, 7   +

G, »Gjentagelsen«, SKS 4, 96

G, tekstredegørelse, SKS K4, 15

G, tekstredegørelse, SKS K4, 16

G, tekstredegørelse, SKS K4, 18

G, tekstredegørelse, SKS K4, 19

G, tekstredegørelse, SKS K4, 20

G, tekstredegørelse, SKS K4, 21

G, tekstredegørelse, SKS K4, 22

G, tekstredegørelse, SKS K4, 23

G, tekstredegørelse, SKS K4, 24

G, tekstredegørelse, SKS K4, 25

G, tekstredegørelse, SKS K4, 26

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 97

BA, note

BA, note

BA, note

BA, note

BA, tekstredegørelse, SKS K4, 319

BA, komm. til SKS 4, 327,18: siger Constantin ...]

BA, komm. til SKS 4, 327,34: at han ... Intet ...]

F, tekstredegørelse, SKS K4, 547

F, tekstredegørelse, SKS K4, 554

F, komm. til SKS 4, 526,4: producerer Een ...]

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 27

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 28

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 29

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 31

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 32

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 33

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 34

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 35

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 37

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 50

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 57

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 72

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 73

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 79

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 80

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 373

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 404

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 11

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 12

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 38

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 42

SLV, komm. til SKS 6, 27,8: Deeltagerne vare fem]

SLV, komm. til SKS 6, 27,9: Constantin Constantius]

SLV, komm. til SKS 6, 96,17: en Spotter, en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 134,9: Qvinden er det ...]

SLV, komm. til SKS 6, 136,34: Et saadant ...]

SLV, komm. til SKS 6, 373,27: ligesom Constantin ...]

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 239

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 240

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 260

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 261

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 264

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 265

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 270

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 271

AE, »Forstaaelsen med Læseren«, SKS 7, 569

AE, note

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 17

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 88

AE, komm. til SKS 7, 239,4: »en snurrig ...]

AE, komm. til SKS 7, 270,5: Victor Eremita ...]

FV, komm. til SKS 13, 14,1: denne Productivitet ...]

YDR, komm. til SKS 14, 111,22: pseudonyme ...]

PMH, »Et lille Indlæg«, SKS 15, 63

PMH, »Min kjære Læser!«, SKS 15, 88

PMH, tekstredegørelse

PMH, tekstredegørelse, SKS K15, 66

PMH, tekstredegørelse, SKS K15, 69

PMH, tekstredegørelse, SKS K15, 72

PMH, tekstredegørelse, SKS K15, 73

PMH, tekstredegørelse, SKS K15, 76

PMH, tekstredegørelse, SKS K15, 77

PMH, komm. til SKS 15, 63,1: Et lille Indlæg ...]

PMH, komm. til SKS 15, 63,32: en Artikel, ...]

PMH, komm. til SKS 15, 64,19: regula Detri]

PMH, komm. til SKS 15, 66,2: Skriftet ...]

PMH, komm. til SKS 15, 69,4: ved at foretage en ...]

PMH, komm. til SKS 15, 69,9: Reisens Følge ...]

PMH, komm. til SKS 15, 69,27: »det unge ...]

PMH, komm. til SKS 15, 70,8: p. 92 siger: en ...]

PMH, komm. til SKS 15, 70,11: Fremdeles hedder ...]

PMH, komm. til SKS 15, 70,12: »enhver ...]

PMH, komm. til SKS 15, 70,13: »han har fra ...]

PMH, komm. til SKS 15, 70,18: Naar man i sin ...]

PMH, komm. til SKS 15, 70,20: en religiøs ...]

PMH, komm. til SKS 15, 70,22: for Bogens ...]

PMH, komm. til SKS 15, 70,28: I det forklarende ...]

PMH, komm. til SKS 15, 74,19: min foretagne Reise ...]

PMH, komm. til SKS 15, 85,10: hiint forklarende ...]

PMH, komm. til SKS 15, 88,6: Const. Const:]

BOA, komm. til SKS 15, 210,28: een og anden af ...]

SFV, komm. til SKS 16, 15,18: Gjentagelsen]

SFV, komm. til SKS 16, 58,5: mere end een af ...]

SFV, komm. til SKS 16, 64,24: at jeg ingen ...]

SFV, komm. til SKS 16, 66,2: som en Spion i ...]

JJ:172

JJ:173

JJ:181

JJ:326

JJ:356

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 216

JJ, komm. til SKS 18, 190,26: det Anlæg i ...]

JJ, komm. til SKS 18, 191,35: tilbage til mig ...]

JJ, komm. til SKS 18, 195,26: Constantin ...]

JJ, komm. til SKS 18, 243,18: I Stadierne er der ...]

JJ, komm. til SKS 18, 257,24: at vælge andre ...]

JJ, komm. til SKS 18, 257,25: Const. skal have ...]

JJ, komm. til SKS 18, 259,23: alle de pseudonyme ...]

Not15:4.l

Not15, komm. til SKS 19, 436m,27: At denne ...]

NB2, komm. til SKS 20, 225,16: ved et ...]

NB5, komm. til SKS 20, 409,25: jeg bruger ...]

NB5, komm. til SKS 20, 424,34: jeg er som en ...]

NB10, komm. til SKS 21, 291,5: Gjentagelsen]

NB11, komm. til SKS 22, 41,15: jeg har foretrukket ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326,19: Pseudonym ...]

NB13, komm. til SKS 22, 331,20: Forholdet dette ...]

NB28, komm. til SKS 25, 290,5: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,15: et jødisk Edikt ...]

Papir 308

Papir, komm. til SKS 27, 315,19: Const. Const.]

Brev, komm. til SKS 28, 47,9: cfr ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,18: min Overtagen af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 332,13: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 341,21: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 382,21: En Forf. har ...]

·Cook, James

Not3:10, SKS 19, 110   +

·Copernicus, Nicolaus

DD:78   +

·Cordelia

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 295   +

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 297

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 298

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 300

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 301

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 302

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 303

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 325

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 326

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 331

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 337

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 338

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 339

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 340

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 342

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 343

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 348

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 350

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 351

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 353

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 354

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 355

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 356

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 357

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 358

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 359

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 361

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 362

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 363

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 364

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 365

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 366

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 368

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 370

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 372

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 373

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 374

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 375

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 376

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 377

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 378

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 380

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 381

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 383

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 384

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 385

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 386

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 387

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 388

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 389

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 391

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 392

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 393

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 394

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 395

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 398

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 399

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 403

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 405

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 407

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 408

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 412

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 413

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 415

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 420

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 422

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 424

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 425

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 426

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 427

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 428

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 430

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 20

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 42

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 69

EE1, komm. til SKS 2, 325,28: Lears tredie Datter ...]

4T44, komm. til SKS 5, 356,14: hiin Kongens Datter ...]

4T44, komm. til SKS 5, 356,26: den Miskjendte, da ...]

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 72

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 246

SLV, komm. til SKS 6, 72,22: Edvard (...) Cordelia]

SLV, komm. til SKS 6, 72,28: Ringen Nr. 2]

SLV, komm. til SKS 6, 314,35: En Forfatter ...]

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 88

JJ:183, SKS 18, 199

JJ, komm. til SKS 18, 199,15: Scenen er i ...]

·Cordelia (Kong Lear)

SLV, komm. til SKS 6, 246,35: som Lear vil tale ...]   +

·Cordus Euricius

Papir 1:1, SKS 27, 19

·Cordus, Euricius

Papir, komm. til SKS 27, 19,22: pag. 300. Nu ...]

·Corfitz

NB14, komm. til SKS 22, 416,30: En gl. Mand ...]   +

·Corneille, Pierre

SLV, komm. til SKS 6, 316,21: Heltene i den ...]   +

·Corneille, Thomas

FB, komm. til SKS 4, 183,19: Dronning Elisabeth ...]

·Correggio

BI, »Friedrich Schlegel«, SKS 1, 328

·Corrodi, Heinrich

DD:124.a   +

·Cortese, Paolo

DD:168   +

·Cortesius, Paulus, se Cortese, Paolo

 

·Cosmoligoreus

F, komm. til SKS 4, 526,10: fra Aristoteles ...]

·Cotta, Conrad

Papir, komm. til SKS 27, 9,21: pag. 35. et 36 ...]

·Cotta, Ursula

Papir, komm. til SKS 27, 9,21: pag. 35. et 36 ...]

·Cousin, Victor

AE, komm. til SKS 7, 181,26: den har ...]   +

·Cramer, Johann Andreas

SLV, komm. til SKS 6, 378,3: Abælard ...]   +

·Crescimbeni, Giovanni Mario

BB, komm. til SKS 17, 62m,1: af Litteratur ...]

·Cressida

G, komm. til SKS 4, 47,26: Shakespeare ...]

·Creti

NB23:122

·Creuzer, Georg Friedrich

Not11, komm. til SKS 19, 335,9: Pythagoræerne ...]   +

·Croker, Thomas Crofton

EE1, komm. til SKS 2, 79,30: irische ...]   +

·Cromwel, Oliver

Brev , SKS 28, 99

·Cromwell, Oliver

BA, »Caput IV«, SKS 4, 427   +

·Crotus Rubeanus

Papir 1:1, SKS 27, 17   +

·Cruce, Johannes de

NB11, komm. til SKS 22, 24,6: Joh: de cruce]

·Cuivier, Georges de

LP, »Om Andersen som Romandigter«, SKS 1, 25

·Cumberland, Richard

FB, »Problema III«, SKS 4, 194   +

·Cunctator, se Hannibal

 

·Cupido

EE1, komm. til SKS 2, 171,24: thi Pilen i en ...]   +

·Curtius, Marcus

SFV, komm. til SKS 16, 47,26: hiin Romer ... sit ...]   +

·Curtius, Marcus

Papir 1:1, SKS 27, 9

·Curtius, Michael Conrad

EE1, komm. til SKS 2, 139,21: de af Aristoteles ...]   +

·Cuvier, Georges Léopold

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 304   +

·Cymbeline

SLV, komm. til SKS 6, 206,23: Imogen i Cymbeline]

·Cyprian

EE, komm. til SKS 18, 31,14: Kfædrenes ...]   +

·Cyprianus

Papir 323:2, SKS 27, 336   +

·Cypselus

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 301   +

·Cæsar Alexander Bonaparte Æbeltofte

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 296

·Cæsar, Gajus Julius

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 214   +

BI, »Friedrich Schlegel«, SKS 1, 329

EE1, komm. til SKS 2, 86,28: veni – vidi ...]

EE1, komm. til SKS 2, 408,22: Jacta est alea]

EE2, komm. til SKS 3, 170,17: verdenshistorisk ...]

BA, »Caput III«, SKS 4, 403

BA, komm. til SKS 4, 403,3: seil Du kun ... hans ...]

BA, komm. til SKS 4, 425,7: Brutus]

2T44, komm. til SKS 5, 194,10: komme og see og ...]

TTL, komm. til SKS 5, 394,36: En Hedning ... thi ...]

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 137

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 141

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 356

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 406

SLV, komm. til SKS 6, 137,36: Cæsars Hurtighed ...]

SLV, komm. til SKS 6, 141,21: aut Cæsar, aut ...]

SLV, komm. til SKS 6, 157,35: habeat vivat cum ...]

SLV, komm. til SKS 6, 165,15: han seiler tryg med ...]

SLV, komm. til SKS 6, 193,6: saa er Loddet kastet]

SLV, komm. til SKS 6, 296,6: Cæsar, Alexander, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 356,20: Da Cato havde ...]

SLV, komm. til SKS 6, 406,2: Cæsar]

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 232

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 296

AE, komm. til SKS 7, 72,5: hvad allerede hiin ...]

AE, komm. til SKS 7, 232,25: at Cæsar lod ...]

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 51

LA, komm. til SKS 8, 51,1: Saaledes holdt ...]

CT, komm. til SKS 10, 296,23: Loddet er kastet]

SD, »Første Afsnit«, SKS 11, 134

SD, »Første Afsnit«, SKS 11, 135

SD, komm. til SKS 11, 134,33: enten Cæsar ...]

IC, komm. til SKS 12, 147,19: hiin Hedning ...]

Oi6, »Hvad siger Brand-Majoren?«, SKS 13, 274

Oi6, komm. til SKS 13, 274,18: aut Cæsar aut ...]

KKS, »Fædrelandet · 25. ...«, SKS 14, 96

KKS, komm. til SKS 14, 96,57: hvad Cæsar talte ...]

BMT, komm. til SKS 14, 218,62: en Brutus]

BOA:II.7

BOA, komm. til SKS 15, 127,28: Cæsar ...]

AA, komm. til SKS 17, 30,13: Saa være da ...]

DD, komm. til SKS 17, 221,12: Χstdommen. ...]

JJ:175

JJ, komm. til SKS 18, 149,18: Suetonius vita ...]

JJ, komm. til SKS 18, 173,10: Petrarchs Digt: ...]

JJ, komm. til SKS 18, 197,18: den Scene i ...]

Not11, komm. til SKS 19, 365,5: Sabisme er ... af ...]

NB13, komm. til SKS 22, 279,9: det Antike, der ...]

NB17, komm. til SKS 23, 185,19: dette han har ...]

NB19, komm. til SKS 23, 367,13: naar Cato ...]

NB25, komm. til SKS 24, 482,33: alle forenes i eet ...]

NB26:27

NB26, komm. til SKS 25, 35,9: Cæsar]

NB32:109, SKS 26, 197

NB32, komm. til SKS 26, 197,8: »et ...]

NB32, komm. til SKS 26, 211,20: nogle af de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 151,27: hiint Ønske af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 208,8: Romerne gjorde ...]

Papir, komm. til SKS 27, 502,6: Brutus]

Brev, komm. til SKS 28, 12,2: Ciceros Breve]

Brev , SKS 28, 229

Brev, komm. til SKS 28, 229,14: med en lille ...]

·Cæsarius af Arles

AA, komm. til SKS 17, 33,36: den semipelagianske ...]   +