S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·I.L.

DBD, komm. til SKS 14, 132,32: hvad en Alvorsmand ...]   +

·Iamblichos

AA, komm. til SKS 17, 30,6: hiin Philosophs ...]   +

·Ibn Rusd, Abu'l Walid Muhammad, se Averroës

 

·Ibsen, Dorothea Elisabeth, se Falckenthal, Dorothea Elisabeth

 

·Ibsen, Henrik

Brev, Introduktion, SKS K28, 9   +

·Ibsen, Peter Diderik

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78   +

·Ida Valler

LA, komm. til SKS 8, 29,31: Commerceraadens ...]

·Idli

Papir, komm. til SKS 27, 182,18: Faust bliver nu ...]

·Idumæa

Not1:7.s

·Ifigenia

FB, komm. til SKS 4, 107,16: han omfattede ...]   +

·Ignatius af Loyola

EE2, komm. til SKS 3, 139,10: den Stamme ...]   +

·Ikaros

AE, komm. til SKS 7, 479,2: icarisk afsted op ...]

·Ilithyía

JJ:8, SKS 18, 147   +

·Illgen, Christian Friedrich

CC, komm. til SKS 17, 199,19: Munkenes bekjendte ...]

·Imogen

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 206   +

·Inachos

EE2, komm. til SKS 3, 21,4: Dit Øie ...]   +

·Ingeborg

BA, »Caput III«, SKS 4, 390   +

·Ingeborg Blyetækkers

F, komm. til SKS 4, 482,35: Fruentimmer-Rolle, ...]

·Ingemann, Bernhard Severin

F, komm. til SKS 4, 488,24: i sin Tid ...]   +

·Ingiers

AA, komm. til SKS 17, 43,31: hans Helte begynder ...]

·Innocens III

IC, komm. til SKS 12, 215,25: om det Skjulte ...]   +

·Innocent VIII

Papir, komm. til SKS 27, 10,22: pag. 53. et 54. Leo ...]

·Inter et Inter

FV, komm. til SKS 13, 15,4: en lille ...]   +

·Io

EE2, komm. til SKS 3, 21,4: Dit Øie ...]   +

·Iokaste

EE1, komm. til SKS 2, 149,27: Sophokles: Oedipus ...]   +

·Ion

3T44, komm. til SKS 5, 281,8: En gammel hedensk ...]

·Iphigenia

FB, »Problema I«, SKS 4, 152   +

·Ipsen, Peter M.

NB2, komm. til SKS 20, 169,4: At selv min ...]   +

·Irenæus

AE, komm. til SKS 7, 312,9: Gnosticisme]   +

·Isabella I af Spanien

NB23, komm. til SKS 24, 246,25: Columbus ... blive ...]

·Isabella of France

FB, komm. til SKS 4, 159,20: Lessing ...]

·Isabelle af Bayern

BB, komm. til SKS 17, 108,10: hvor han seer ...]

·Isaj

KK:7, SKS 18, 370   +

·Isak

EE2, »Ægteskabets æsthetiske ...«, SKS 3, 51   +

EE2, komm. til SKS 3, 51,8: Isaak ... i Guds ...]

EE2, komm. til SKS 3, 84,29: Trælqvinden ...]

FB, »Stemning«, SKS 4, 105

FB, »Stemning«, SKS 4, 107

FB, »Stemning«, SKS 4, 109

FB, »Stemning«, SKS 4, 110

FB, »Stemning«, SKS 4, 111

FB, »Lovtale over Abraham«, SKS 4, 115

FB, »Lovtale over Abraham«, SKS 4, 116

FB, »Lovtale over Abraham«, SKS 4, 117

FB, »Lovtale over Abraham«, SKS 4, 118

FB, »Lovtale over Abraham«, SKS 4, 119

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 123

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 124

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 126

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 127

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 130

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 131

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 132

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 143

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 145

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 146

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 147

FB, »Problema I«, SKS 4, 150

FB, »Problema I«, SKS 4, 151

FB, »Problema I«, SKS 4, 153

FB, »Problema I«, SKS 4, 156

FB, »Problema II«, SKS 4, 162

FB, »Problema II«, SKS 4, 163

FB, »Problema II«, SKS 4, 165

FB, »Problema II«, SKS 4, 167

FB, »Problema II«, SKS 4, 168

FB, »Problema II«, SKS 4, 169

FB, »Problema II«, SKS 4, 170

FB, »Problema III«, SKS 4, 172

FB, »Problema III«, SKS 4, 200

FB, »Problema III«, SKS 4, 201

FB, »Problema III«, SKS 4, 202

FB, »Problema III«, SKS 4, 203

FB, »Problema III«, SKS 4, 206

FB, »Problema III«, SKS 4, 207

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 84

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 87

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 90

FB, komm. til SKS 4, 105,2: hiin skjønne ...]

FB, komm. til SKS 4, 107,16: han omfattede ...]

FB, komm. til SKS 4, 110,5: Hagar og Sønnen ...]

FB, komm. til SKS 4, 111,3: Elieser]

FB, komm. til SKS 4, 113,33: Fremmed i ...]

FB, komm. til SKS 4, 115,5: Tidens Fylde]

FB, komm. til SKS 4, 118,33: tilbords ... som Du ...]

FB, komm. til SKS 4, 119,13: 100 Aar ... mod ...]

FB, komm. til SKS 4, 119,15: 130 Aar]

FB, komm. til SKS 4, 153,7: sædelige Dyd ...]

FB, komm. til SKS 4, 153,11: krypt ... skjult ...]

FB, komm. til SKS 4, 168,6: 70 Aar]

2T43, komm. til SKS 5, 33,30: holder sine Løfter]

2T44, komm. til SKS 5, 209,8: Patriarchernes ...]

3T44, komm. til SKS 5, 248,24: Den, hvem dog ...]

3T44, komm. til SKS 5, 272,15: ligesom ...]

4T44, komm. til SKS 5, 295,6: sidde tilbords i ...]

TTL, komm. til SKS 5, 391,13: der vandrer for Dit ...]

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 218

SLV, komm. til SKS 6, 201,19: klagede Rachel, da ...]

SLV, komm. til SKS 6, 218,1: Fader Abrahams Gud]

SLV, komm. til SKS 6, 218,4: I frygte ikke at ...]

SLV, komm. til SKS 6, 218,31: Most og Korn i ...]

AE, komm. til SKS 7, 245,1: Spaadommen om ...]

AE, komm. til SKS 7, 395,25: de af Weil udgivne ...]

OTA, komm. til SKS 8, 205,28: Abraham maatte ...]

OTA, komm. til SKS 8, 386,10: Moria]

KG, komm. til SKS 9, 26,18: Som Jacob haltede ...]

KG, komm. til SKS 9, 371,5: Naar der saaledes ...]

CT, »Tanker som saare bagfra. II«, SKS 10, 189

CT, komm. til SKS 10, 92,27: Forjættelsernes ...]

CT, komm. til SKS 10, 92,29: ikke lægge Haand ...]

CT, komm. til SKS 10, 189,35: fordrede, ...]

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 116

IC, komm. til SKS 12, 116,20: Abraham, der ...]

TS, »Det er Aanden der ...«, SKS 13, 100

TS, komm. til SKS 13, 100,31: Abraham, da Gud ...]

TS, komm. til SKS 13, 100,33: Isak, den saa ...]

TS, komm. til SKS 13, 100,36: Isak, hans eneste ...]

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 238

BOA, komm. til SKS 15, 238,12: hans Opfattelse af ...]

BOA, komm. til SKS 15, 238,14: var en ond Aand ...]

BOA, komm. til SKS 15, 242,9: han drog Kniven]

AA, komm. til SKS 17, 22,39: bestiger derhos ...]

AA, komm. til SKS 17, 34,19: Røsten ...]

CC:1, SKS 17, 148

CC:10, SKS 17, 191

CC:11, SKS 17, 196

CC, komm. til SKS 17, 148,26: Deus Abr:, I. et J.]

CC, komm. til SKS 17, 191,12: cum I. et J.]

CC, komm. til SKS 17, 191,24: Abrah: protulit I.]

CC, komm. til SKS 17, 191,27: benedixit I. J. et ...]

CC, komm. til SKS 17, 196,16: cum proferret I. f.]

DD, komm. til SKS 17, 240,33: ikke kommer ind i ...]

DD, komm. til SKS 17, 255,7: Mamrelund]

EE:52, SKS 18, 24

EE:52.a

EE:166.a

EE, komm. til SKS 18, 15,28: at vandre for dit ...]

EE, komm. til SKS 18, 24,3: sige som Esau ...]

EE, komm. til SKS 18, 38m,5: Abraham sagde ...]

EE, komm. til SKS 18, 58,4: den Sene ... i ...]

EE, komm. til SKS 18, 62,12: han der sparede ...]

EE, komm. til SKS 18, 62,23: jeg er den som jeg ...]

EE, komm. til SKS 18, 63,3: Patriarcher, ...]

EE, komm. til SKS 18, 68,28: mætte af Dage]

FF, komm. til SKS 18, 104,24: tager imod Een ...]

GG:6

GG, tekstredegørelse, SKS K18, 170

GG, komm. til SKS 18, 121,29: hvor han vilde ...]

HH:8, SKS 18, 129

HH, tekstredegørelse, SKS K18, 182

HH, komm. til SKS 18, 129,1: og Gud fristede Abr: ...]

HH, komm. til SKS 18, 129,16: Isaak]

HH, komm. til SKS 18, 129,34: sit eneste Haab]

HH, komm. til SKS 18, 130,1: Udfaldet paa ...]

JJ:87

JJ:87, SKS 18, 167

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 216

JJ, komm. til SKS 18, 166,29: hvad hverken det ...]

JJ, komm. til SKS 18, 226,26: see Vidunderet ...]

JJ, komm. til SKS 18, 249,23: I samme Bog ...]

KK:7, SKS 18, 362

KK, komm. til SKS 18, 361,19: Af hvad P. her ...]

KK, komm. til SKS 18, 362,16: Hvad Billedet ...]

KK, komm. til SKS 18, 362,32: Edomiterne ... fra ...]

Not1, komm. til SKS 19, 16,11: Den foederative ...]

Not1, komm. til SKS 19, 27,26: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 30,32: patres]

Not9:1, SKS 19, 275

Not9, komm. til SKS 19, 275,28: Abraham, Isaak og ...]

NB, komm. til SKS 20, 35,31: en Alderdommens ...]

NB4:143

NB4, komm. til SKS 20, 353,14: En Mand har et Tab ...]

NB5:33

NB5, komm. til SKS 20, 384,17: som Isaak ...]

NB5, komm. til SKS 20, 384,19: Isaak havde jo dog ...]

NB13:60

NB13, komm. til SKS 22, 310,15: Abraham, som ...]

NB15, komm. til SKS 23, 25,13: et Moment med i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 133,29: det ... Johannes ...]

NB17, komm. til SKS 23, 177,35: Sara faaer et Barn ...]

NB24:89

NB24:89, SKS 24, 375

NB24:108, SKS 24, 387

NB24, komm. til SKS 24, 374,16: Abraham ...]

NB24, komm. til SKS 24, 375,9: Sara]

NB24, komm. til SKS 24, 387,3: Abraham offrede ...]

NB24, komm. til SKS 24, 387,12: Sara]

NB24, komm. til SKS 24, 387,13: denne Reise til ...]

NB25:34

NB25, komm. til SKS 24, 458,27: Ny Frygt og ...]

NB26:25

NB26:51, SKS 25, 55

NB26, tekstredegørelse, SKS K25, 16

NB26, komm. til SKS 25, 32,17: Abraham drager ...]

NB28:41, SKS 25, 248

NB28:41, SKS 25, 249

NB28, tekstredegørelse, SKS K25, 211

NB28, komm. til SKS 25, 248,2: Ny »Frygt og ...]

NB28, komm. til SKS 25, 248,38: i Jødedommen ...]

NB29, komm. til SKS 25, 336,23: I Jødedommen ...]

NB29, komm. til SKS 25, 363,12: ganske jødisk]

NB29, komm. til SKS 25, 363,16: en ægte ...]

NB30, komm. til SKS 25, 392,3: Slægtens ...]

NB31, komm. til SKS 26, 114,17: Enhver Liden, hvor ...]

NB32, komm. til SKS 26, 166,21: det at fristes og ...]

NB33, komm. til SKS 26, 266,15: frister og ...]

NB34, komm. til SKS 26, 345,14: en Patriarch eller ...]

Papir, komm. til SKS 27, 63,3: Det bruges ...]

Papir, komm. til SKS 27, 113,11: Gal. 4, 21-31]

Papir, komm. til SKS 27, 191,3: at bestige Thabor ...]

Papir, komm. til SKS 27, 225,28: som Jødernes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 246,5: som Moses ... et ...]

Brev 90 til Boesen, Emil

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 228

Brev, komm. til SKS 28, 173,18: min Isaak]

·Ischariotes

IC, komm. til SKS 12, 171,35: da hiin Qvinde ...]

·Isenacensis, se Jodocus Isenacensis

 

·Isenacensis, Jodocus

Papir 1:1, SKS 27, 10

·Isfugl

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 315

·Isidor fra Pelusium

NB22:170

·Isidor fra Sevilla

EE2, komm. til SKS 3, 180,20: en ældre ...]   +

·Isidorus Hispanicus, se Isidor fra Sevilla

 

·Isis

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 91   +

·Ismael

EE2, komm. til SKS 3, 84,29: Trælqvinden ...]   +

·Ismene

Not10:4   +

·Isokrates

Not11:38, SKS 19, 365   +

·Isolde

BB:2, SKS 17, 70   +

·Isquierdo

BA, komm. til SKS 4, 409,36: Talleyrand ]   +

·Ivan

BB:2, SKS 17, 70   +

·Iversen, Andreas Christian Fürchtegott Gellert

Brev , SKS 28, 350   +

·Ixion

EE1, komm. til SKS 2, 299,15: omfavnede Skyen]   +