S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Kabell, Aage

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 387   +

·Kadmos

Not11, komm. til SKS 19, 366,21: Denne Dionysos ...]

·Kaenis

EE1, komm. til SKS 2, 432,18: hvad Neptun gjorde ...]

·Kagerup, Søren Andersen

Papir 97:2   +

·Kain

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 276   +

·Kaineus

EE1, komm. til SKS 2, 432,18: hvad Neptun gjorde ...]

·Kaiser, D.

Brev, komm. til SKS 28, 82,10: min Conditor (...) ...]

 

·Kajfas

KG, komm. til SKS 9, 131,6: Den Udvei er gammel ...]   +

·Kalaf

Not3:16, SKS 19, 116   +

·Kalchas

FB, »Problema III«, SKS 4, 204   +

·Kalkar, Christian Andreas Hermann

AE, komm. til SKS 7, 48,5: den Differents som ...]   +

·Kallikles

BI, »Plato«, SKS 1, 151   +

·Kalliope

Not11, komm. til SKS 19, 366,28: Orpheus ...]

·Kaltenborn, Sophie

Brev, komm. til SKS 28, 160,14: din ...]

·Kaltwasser, Johann Friedrich Salomon

3T44, komm. til SKS 5, 281,8: En gammel hedensk ...]   +

·Kalypso

EE1, komm. til SKS 2, 351,24: Non formosus ...]

·Kamarack, Johann Nepomuk

BB:12, SKS 17, 103

·Kambyses

PS, komm. til SKS 4, 271,4: kjendelig som den ...]   +

·Kammeraad Andersen

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 164

·Kanne, Johann Arnold

BOA, komm. til SKS 15, 258,21: den berømte ...]   +

·Kant, Immanuel

BI, »Plato«, SKS 1, 161   +

BI, »Indledning«, SKS 1, 282

BI, »Ironien efter Fichte«

BI, »Ironien efter Fichte«, SKS 1, 309

BI, »Ironien efter Fichte«, SKS 1, 310

BI, »Ironien efter Fichte«, SKS 1, 312

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 229

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 239

EE2, komm. til SKS 3, 36,2: udvortes Teleologi]

EE2, komm. til SKS 3, 52,12: Eenheden af Frihed ...]

EE2, komm. til SKS 3, 53,14: Ansich]

EE2, komm. til SKS 3, 170,2: et radikalt Onde]

EE2, komm. til SKS 3, 304,10: den moderne ... det ...]

G, komm. til SKS 4, 25,34: Metaphysikens ...]

PS, komm. til SKS 4, 243,24: vor theocentriske ...]

PS, komm. til SKS 4, 245,4: At ville bevise ...]

PS, komm. til SKS 4, 245,20: Saaledes slutter ...]

PS, komm. til SKS 4, 249,3: Socrates ... for ...]

PS, komm. til SKS 4, 257,12: den anden af Hamann]

PS, komm. til SKS 4, 272,5: Er det Mulige ...]

PS, komm. til SKS 4, 274,17: Er da ...]

PS, komm. til SKS 4, 279,11: En Manifestations ...]

PS, komm. til SKS 4, 279,29: Den, der opfatter ...]

PS, komm. til SKS 4, 283,8: Jacobi]

BA, »Indledning«, SKS 4, 319

BA, note

BA, komm. til SKS 4, 310,1: Systemet]

BA, komm. til SKS 4, 310,5: Hamann]

BA, komm. til SKS 4, 319,4: Kant ... Kants ...]

BA, komm. til SKS 4, 319,7: Hegel og Skole]

BA, komm. til SKS 4, 319,9: den intellectuelle ...]

BA, komm. til SKS 4, 319,9: Constructionen]

BA, komm. til SKS 4, 319,11: reconstrueret]

BA, komm. til SKS 4, 319,16: Thesis, Antithesis, ...]

BA, komm. til SKS 4, 322,10: den Kategorie ...]

BA, komm. til SKS 4, 326,20: interesseløs ...]

BA, komm. til SKS 4, 342,22: Den ethiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 348,2: Begrebet Angest ...]

BA, komm. til SKS 4, 348,4: Frygt ... til noget ...]

BA, komm. til SKS 4, 380,34: i den nyere ...]

BA, komm. til SKS 4, 389,6: lader Tiden ...]

BA, komm. til SKS 4, 389,31: Tid og Rum ...]

BA, komm. til SKS 4, 402,1: Ansich]

BA, komm. til SKS 4, 416,30: det Absolute]

BA, komm. til SKS 4, 419,30: den gamle Fichte ...]

BA, komm. til SKS 4, 439,21: den abstracte ...]

BA, komm. til SKS 4, 450,20: Tennemann ... p. ...]

F, komm. til SKS 4, 524,16: det Absolute]

3T44, komm. til SKS 5, 241,16: beviist, at der er ...]

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 142

SLV, komm. til SKS 6, 18,27: Jacobi ... tænke ...]

SLV, komm. til SKS 6, 55,21: Uinteresserethed]

SLV, komm. til SKS 6, 72,6: kategorisk Imperativ]

SLV, komm. til SKS 6, 142,25: den sidste ...]

SLV, komm. til SKS 6, 159,2: Men theocentrisk er ...]

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 235

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 299

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 300

AE, »Til Orientation i Anlægget ...«

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 444

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 449

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 465

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 502

AE, komm. til SKS 7, 22,25: saa kommer ...]

AE, komm. til SKS 7, 25,10: theocentriske]

AE, komm. til SKS 7, 25,10: det ...]

AE, komm. til SKS 7, 80,31: Man hører i vor ...]

AE, komm. til SKS 7, 81,2: den græske Skepsis ...]

AE, komm. til SKS 7, 113,26: det empiriske Jeg ...]

AE, komm. til SKS 7, 179,20: de omnibus ...]

AE, komm. til SKS 7, 285,31: »Glæden ...]

AE, komm. til SKS 7, 299,17: An-sich]

AE, komm. til SKS 7, 299,19: Kants Misviisning, ...]

AE, komm. til SKS 7, 299,21: Hegel (...) ...]

AE, komm. til SKS 7, 300,19: Man har da rigtigt ...]

AE, komm. til SKS 7, 305,3: Gud maa have alle ...]

AE, komm. til SKS 7, 306,5: Naar Tænkningen ...]

AE, komm. til SKS 7, 309,20: Mangler Systemet ...]

AE, komm. til SKS 7, 315,10: Politikere have ...]

AE, komm. til SKS 7, 502,1: Naar en Mand som ...]

OTA, komm. til SKS 8, 239,9: Maalet er vigtigere ...]

CT, komm. til SKS 10, 147,23: Hensigten eller ...]

SD, komm. til SKS 11, 146,32: Phantasien ...]

SD, komm. til SKS 11, 152,14: Philosopherne ...]

SD, komm. til SKS 11, 203,12: intellectuelt ...]

SD, komm. til SKS 11, 226,32: fra den Tid man ...]

IC, komm. til SKS 12, 186,9: en Evne (...) ...]

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 216

FQA, komm. til SKS 14, 10,37: Kantianere, ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,34: Kantianere]

OiA, komm. til SKS 15, 8,27: kategoriske Imperativ]

JC, tekstredegørelse, SKS K15, 28

JC, tekstredegørelse, SKS K15, 39

JC, tekstredegørelse, SKS K15, 40

JC, komm. til SKS 15, 15,3: De omnibus ...]

BOA, komm. til SKS 15, 92,20: Stedet findes i ...]

AA:22.2

AA:35

AA, komm. til SKS 17, 19,6: categoriske Imperativ]

AA, komm. til SKS 17, 32,27: Hamann 1. D.]

AA, komm. til SKS 17, 41,5: Vexelvirkningen]

AA, komm. til SKS 17, 41,29: vistnok findes ...]

AA, komm. til SKS 17, 41,31: ivrer mod Kants ...]

AA, komm. til SKS 17, 41,32: Günthers]

AA, komm. til SKS 17, 48,34: Kategoriernes ...]

BB, komm. til SKS 17, 121,19: at have sprungen ...]

BB, komm. til SKS 17, 139,11: Anskuelsen]

CC:12, SKS 17, 200

CC:25, SKS 17, 209

CC, komm. til SKS 17, 198,15: kommen ud over]

CC, komm. til SKS 17, 200,13: Hvorledes Kant ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,15: populaire ...]

CC, komm. til SKS 17, 203,12: Ja! Was ist der ...]

CC, komm. til SKS 17, 209,1: Hamann]

CC, komm. til SKS 17, 209,38: Tilfældet med ...]

DD:208, SKS 17, 291

DD, komm. til SKS 17, 213m,15: Daub i samme ...]

DD, komm. til SKS 17, 214,1: Hamann]

DD, komm. til SKS 17, 229,20: Günther]

DD, komm. til SKS 17, 234m,22: Rosenkrantz ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,1: komne ud over Hegel]

DD, komm. til SKS 17, 270,26: de aprioriske ...]

DD, komm. til SKS 17, 291,36: Kant kun til en ...]

DD, komm. til SKS 17, 292,1: Criticismen]

EE:118

EE:118, SKS 18, 45

EE, komm. til SKS 18, 10,31: Efterretninger ...]

EE, komm. til SKS 18, 11,18: Günther]

EE, komm. til SKS 18, 13,11: At Tænken og ...]

EE, komm. til SKS 18, 31m,1: Hamann 6te D. p. 144]

EE, komm. til SKS 18, 44,34: den Kant advarer ...]

EE, komm. til SKS 18, 45,2: Kant ... Begrebet af ...]

EE, komm. til SKS 18, 53,18: Philosopherne mene ...]

FF, komm. til SKS 18, 80,14: Den hele ...]

FF, komm. til SKS 18, 81,28: Citat af Hamann]

FF, komm. til SKS 18, 87,28: Daubs]

FF, komm. til SKS 18, 109,6: dem, der ere komne ...]

JJ:179, SKS 18, 198

JJ, komm. til SKS 18, 148,12: skrive Systemer]

JJ, komm. til SKS 18, 160,23: Categorie-Tavle]

JJ, komm. til SKS 18, 198,1: Denn wovon ... 2d ...]

JJ, komm. til SKS 18, 204,23: bevise Guds ...]

JJ, komm. til SKS 18, 209,4: daß er ... 1. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 233,14: Reichardts Urania ...]

JJ, komm. til SKS 18, 292,17: Construktionens ...]

KK:4, SKS 18, 350

KK, tekstredegørelse, SKS K18, 483

KK, komm. til SKS 18, 329,22: Den Kantiske ...]

KK, komm. til SKS 18, 330,9: Ogsaa Spinoza ...]

KK, komm. til SKS 18, 343,1: Encyklopaedie der ...]

KK, komm. til SKS 18, 343,3: I Beviserne ...]

Not1:7.z6

Not1, komm. til SKS 19, 57m,1: Kant adskiller det ...]

Not1, komm. til SKS 19, 57m,2: Krug siger ...]

Not3:6, SKS 19, 104

Not3:8

Not3, komm. til SKS 19, 104,6: Mit Untersuchungen ...]

Not3, komm. til SKS 19, 107,14: Wie Goethe nach ...]

Not3, komm. til SKS 19, 120,31: p. 262. »I ...]

Not4:5.c

Not4:7

Not4:7, SKS 19, 132

Not4:8

Not4:8, SKS 19, 134

Not4:8, SKS 19, 135

Not4:9

Not4:9, SKS 19, 136

Not4:10, SKS 19, 137

Not4:10, SKS 19, 138

Not4:11

Not4:11, SKS 19, 140

Not4:12

Not4:12, SKS 19, 142

Not4:12, SKS 19, 143

Not4:44

Not4:45, SKS 19, 168

Not4:45, SKS 19, 169

Not4:46, SKS 19, 170

Not4, tekstredegørelse, SKS K19, 181

Not4, komm. til SKS 19, 126,25: Kritik der reinen ...]

Not4, komm. til SKS 19, 132,13: Spiritualisme]

Not4, komm. til SKS 19, 133,20: Det er til denne ...]

Not4, komm. til SKS 19, 133,29: Opdagelse ...]

Not4, komm. til SKS 19, 134,5: det Spørgsmaal ...]

Not4, komm. til SKS 19, 134,22: et Medium ... det ...]

Not4, komm. til SKS 19, 134,36: transcendental]

Not4, komm. til SKS 19, 135,11: »rationell ...]

Not4, komm. til SKS 19, 135,18: hvorledes er en ...]

Not4, komm. til SKS 19, 135,28: Imidlertid maatte ...]

Not4, komm. til SKS 19, 135,33: Eenhed ... Alhed]

Not4, komm. til SKS 19, 135,33: Substants ...]

Not4, komm. til SKS 19, 136,1: de dertil svarende ...]

Not4, komm. til SKS 19, 136,11: Hans Opfattelse af ...]

Not4, komm. til SKS 19, 136,23: Læren om Ideer ...]

Not4, komm. til SKS 19, 137,7: 1) Sjælen ...]

Not4, komm. til SKS 19, 137,34: 2) Verden ... det ...]

Not4, komm. til SKS 19, 138,1: 1) Verden er ikke ...]

Not4, komm. til SKS 19, 138,4: 2) Materien ...]

Not4, komm. til SKS 19, 138,7: 3) 4) der gives ...]

Not4, komm. til SKS 19, 138,12: 3.) Gud ...]

Not4, komm. til SKS 19, 138,17: a) det ...]

Not4, komm. til SKS 19, 138,26: b.) det ...]

Not4, komm. til SKS 19, 139,4: c) det ontologiske ...]

Not4, komm. til SKS 19, 139,37: det bekjendte ...]

Not4, komm. til SKS 19, 140,2: regulativt]

Not4, komm. til SKS 19, 140,34: det Skjønne]

Not4, komm. til SKS 19, 140,39: indv. teleologiske ...]

Not4, komm. til SKS 19, 141,11: den praktiske]

Not4, komm. til SKS 19, 141,12: Religion innerhalb ...]

Not4, komm. til SKS 19, 167,16: K. viist ...]

Not4, komm. til SKS 19, 168,19: K og F.]

Not4, komm. til SKS 19, 168,28: regulativt Princip]

Not4, komm. til SKS 19, 170,12: Kants Idee ...]

Not4, komm. til SKS 19, 170,14: det bliver ...]

Not5, komm. til SKS 19, 185,10: den nærmest ...]

Not5, komm. til SKS 19, 185,12: das Ding an sich]

Not5, komm. til SKS 19, 186,4: Viden fremgaar af ...]

Not5, komm. til SKS 19, 187,13: Bevidstheden som ...]

Not9:1, SKS 19, 260

Not9:1, SKS 19, 265

Not9, komm. til SKS 19, 250,29: die erscheinende ...]

Not9, komm. til SKS 19, 255,31: eine Thatsache des ...]

Not9, komm. til SKS 19, 260,19: Kant]

Not9, komm. til SKS 19, 260,19: mutato nomine de ...]

Not9, komm. til SKS 19, 265,34: Kant – Ideal]

Not9, komm. til SKS 19, 273,28: Efter Daub er ...]

Not10:9, SKS 19, 300

Not10, komm. til SKS 19, 302,5: Quantitet ...]

Not10, komm. til SKS 19, 302,15: Domme ...]

Not10, komm. til SKS 19, 302,20: Slutninger ...]

Not11:3, SKS 19, 306

Not11:6

Not11:8

Not11:8, SKS 19, 312

Not11:9

Not11:11, SKS 19, 316

Not11:14, SKS 19, 321

Not11:17, SKS 19, 325

Not11:18, SKS 19, 328

Not11:19

Not11:19, SKS 19, 329

Not11:20

Not11:20, SKS 19, 331

Not11:21, SKS 19, 333

Not11:21, SKS 19, 334

Not11:34, SKS 19, 355

Not11, komm. til SKS 19, 306,5: Indvendinger i ...]

Not11, komm. til SKS 19, 306,28: Hos Wolf (...) ...]

Not11, komm. til SKS 19, 306,36: Vi have altsaa en ...]

Not11, komm. til SKS 19, 311,32: Kant erklærede ...]

Not11, komm. til SKS 19, 311,35: Kant siger: det ...]

Not11, komm. til SKS 19, 311,38: at al Fremgang ...]

Not11, komm. til SKS 19, 312,29: Man beskyldte Kant ...]

Not11, komm. til SKS 19, 314,15: Dette Udtryk ...]

Not11, komm. til SKS 19, 321,10: det Udtryk i ...]

Not11, komm. til SKS 19, 321,12: Den ældre ...]

Not11, komm. til SKS 19, 328,30: Kant (...) i hans ...]

Not11, komm. til SKS 19, 329,9: Psychologie og ...]

Not11, komm. til SKS 19, 331,17: det ontologiske ...]

Not11, komm. til SKS 19, 331,19: Dets Feil er det ...]

Not11, komm. til SKS 19, 333,28: Kant sagde, at ...]

Not11, komm. til SKS 19, 355,14: Siden Kants Tid ...]

Not11, Indledning, SKS K19, 429

Not12:6.b

Not12, tekstredegørelse, SKS K19, 504

Not12, komm. til SKS 19, 375m,21: Kant: ...]

Not13:5, SKS 19, 385

Not13:41, SKS 19, 406

Not13, komm. til SKS 19, 385,2: Andet Binds ...]

Not13, komm. til SKS 19, 399,11: Tvivlen standser ...]

Not13, komm. til SKS 19, 406,27: begyndte Kant med ...]

Not13, komm. til SKS 19, 414,1: Forstand, ...]

Not13, komm. til SKS 19, 415,9: Begrebet er ...]

NB:125

NB, komm. til SKS 20, 75,27: Wenn die Freiheit ...]

NB, komm. til SKS 20, 88,34: Kants Theorie om ...]

NB, komm. til SKS 20, 89,33: Schelling fik ...]

NB, komm. til SKS 20, 93,7: Lære om ...]

NB, komm. til SKS 20, 93,13: han var (...) ...]

NB2:235

NB2, tekstredegørelse, SKS K20, 129

NB2, komm. til SKS 20, 192,25: sandt Ord af Daub ...]

NB2, komm. til SKS 20, 196,5: Hamann]

NB2, komm. til SKS 20, 229,18: den ærlige ...]

NB2, komm. til SKS 20, 229,21: anfører ...]

NB3, komm. til SKS 20, 250,20: det Theocentriske]

NB5, komm. til SKS 20, 417,11: at der er en Gud ...]

NB6:91

NB10:145, SKS 21, 330

NB12:35, SKS 22, 163

NB12:121, SKS 22, 215

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 171

NB12, komm. til SKS 22, 163,2: idelige Tale om ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,22: ved Universitetet ...]

NB12, komm. til SKS 22, 215,16: siden man forlod ...]

NB12, komm. til SKS 22, 215,19: De 100rd ...]

NB14:150, SKS 22, 435

NB14, komm. til SKS 22, 435,3: Kant har fra en ...]

NB15:66, SKS 23, 45

NB15, komm. til SKS 23, 24,25: Den msklige Fornuft ...]

NB15, komm. til SKS 23, 24,29: den rene Fornuft]

NB15, komm. til SKS 23, 45,4: Kant meente at Msket ...]

NB16:33, SKS 23, 117

NB16:48

NB16:50

NB16:70, SKS 23, 143

NB16, tekstredegørelse, SKS K23, 165

NB16, komm. til SKS 23, 111,18: M. begyndte ...]

NB16, komm. til SKS 23, 114,18: Dorner. Han ...]

NB16, komm. til SKS 23, 117,1: var Kant redeligere ...]

NB16, komm. til SKS 23, 129,19: en lille ...]

NB16, komm. til SKS 23, 129,20: foreslaaer K. ...]

NB16, komm. til SKS 23, 129,33: et Udbrud af Kant ...]

NB16, komm. til SKS 23, 130,15: Kant ... en Konge ...]

NB16, komm. til SKS 23, 130,21: Lidt tidligere ...]

NB16, komm. til SKS 23, 143,2: rask sagt af Kant ...]

NB23, komm. til SKS 24, 301,27: As ontologiske ...]

NB23, komm. til SKS 24, 301,27: nu i den moderne ...]

NB27, komm. til SKS 25, 190,12: Som man i sin Tid ...]

NB29:63

NB29, komm. til SKS 25, 331,24: Schopenhauer ivrer ...]

NB29, komm. til SKS 25, 352,29: dette gjør ...]

NB29, komm. til SKS 25, 354,34: et Punkt, som S. ...]

NB29, komm. til SKS 25, 356,7: Sagerne nu staae ...]

NB30, komm. til SKS 25, 388,29: Schopenhauer ...]

NB30, komm. til SKS 25, 390,31: A. Schopenhauer ...]

NB30, komm. til SKS 25, 391,18: det Afsnit som S. ...]

NB32, komm. til SKS 26, 196,18: Poul Møller ...]

NB33, komm. til SKS 26, 303,20: den der har en ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 68

Papir, komm. til SKS 27, 64,19: En 3die Vildfarelse ...]

Papir, komm. til SKS 27, 74,16: Erkjendelsens Imp. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 87,14: Fichte anviser ...]

Papir, komm. til SKS 27, 87,18: den Kantiske]

Papir, komm. til SKS 27, 96,34: de, som mene, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 111,12: kantiansk]

Papir, komm. til SKS 27, 112,19: Men nu er ...]

Papir, komm. til SKS 27, 112,24: nødvendige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 112,26: for al Sandsning ...]

Papir, komm. til SKS 27, 112,26: Sjæl Det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 124,14: Den critiske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 130,30: det saakaldte ...]

Papir, komm. til SKS 27, 155,23: cfr ...]

Papir, komm. til SKS 27, 199,1: hele Stræben ...]

Papir, komm. til SKS 27, 200,27: den Taagemasse ...]

Papir 258:10

Papir, komm. til SKS 27, 209,10: Kant fortvivler ...]

Papir, komm. til SKS 27, 209,12: den nyere Philos.]

Papir, komm. til SKS 27, 209,12: det ...]

Papir 264:3

Papir, komm. til SKS 27, 234,15: Kant]

Papir, komm. til SKS 27, 234,25: den forud for den ...]

Papir, komm. til SKS 27, 269,18: Erkjendelse, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 270,18: Hvilken Erkjenden ...]

Papir 283:1, SKS 27, 276

Papir, komm. til SKS 27, 276,1: Kant]

Papir, komm. til SKS 27, 277,11: Jacobi om Lessing. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 354,34: den ... immanente ...]

Papir 365:2

Papir 366-1.f

Papir 369, SKS 27, 415

Papir 371:2, SKS 27, 431

Papir, komm. til SKS 27, 390,6: Kants ærlige Vei]

Papir, komm. til SKS 27, 390,6: gav de bekjendte ...]

Papir, komm. til SKS 27, 390,7: for at blive ...]

Papir, komm. til SKS 27, 394,1: ikke phantastisk ...]

Papir, komm. til SKS 27, 417,19: Ethik forstod ...]

·Kaos

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 57   +

·Kapitajn Gribskov

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 232

·Karadschitsch, Wuk Stephanowitsch

Not3:13, SKS 19, 111   +

·Karion

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 272   +

·Karl

AA, komm. til SKS 17, 54,16: hendes Forfører]   +

·Karl af Hessen-Kassel

Papir 595, SKS 28, 533

·Karl den Store

SLV, komm. til SKS 6, 137,20: Longobarderne]   +

·Karl Perr

Brev , SKS 28, 10

·Karl V

TTL, komm. til SKS 5, 447,6: en Keiser, som ...]   +

·Karl VI

BB, komm. til SKS 17, 108,10: hvor han seer ...]

·Karl X

Papir, komm. til SKS 27, 195,28: Nyhedsposten er i ...]   +

·Karl XII

CC:12, SKS 17, 200   +

·Karlstadt, Andreas Rudolf Bodenstein von

Papir 1:1, SKS 27, 9   +

·Karlstadt, Andreas von

NB20, komm. til SKS 23, 469,3: hans Skrift: wider ...]

·Karneades

PS, komm. til SKS 4, 244,3: ældre ...]   +

·Karon

4T44, komm. til SKS 5, 376,26: den Færgemand, ...]   +

·Karpokrates

BA, komm. til SKS 4, 406,1: den carpokratianske ...]   +

·Karpos

CC:7, SKS 17, 178

·Karström, P. W.

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 28

·Kasper

AA, komm. til SKS 17, 43,2: skjøn Ane]   +

·Kastor

EE1, komm. til SKS 2, 32,18: Lynceus-Blik]

·Katharina fra Alexandria

NB33:27

·Katharina fra Bora

YDR, note

·Katharina II

EE2, komm. til SKS 3, 115,16: Potemkin ...]   +

·Kattrup, S.

BA, komm. til SKS 4, 319,16: Thesis, Antithesis, ...]   +

·Kayser, C.G.

Brev, komm. til SKS 28, 349,15: Keyser's ...]

·Kean

BB, komm. til SKS 17, 111,28: p. 184 fE. ...]   +

·Keb

AE, komm. til SKS 7, 91,16: Plutarch i hans ...]   +

·Kebes

BI, »Plato«, SKS 1, 132   +

·Keck, Philip Ludvig

BA, komm. til SKS 4, 432,32: dens Componist]

·Kefalos

BI, »Plato«, SKS 1, 166   +

·Kefas

OTA, komm. til SKS 8, 296,11: let kunde have ...]   +

·Kehlet

G, » «, SKS 4, 30

·Kehlet, R.T.

Papir, komm. til SKS 27, 229,20: forarbeide (...) i ...]   +

·Kehrein, Joseph

EE1, komm. til SKS 2, 40,24: Mit einem Kind ...]   +

·Keiser

EE1, komm. til SKS 2, 364,15: Trop siger ...]   +

·Kelsos

AE, komm. til SKS 7, 95,12: protesterer han ...]   +

·Kempen, Martin von

BA, note   +

·Kenan

BOA, komm. til SKS 15, 170,31: Fortællinger ...]

·Kepler, Johannes

Not13, komm. til SKS 19, 391,13: For at oplyse ...]

·Kerberos

SLV, komm. til SKS 6, 161,20: Romerne (...) der ...]   +

·Kerberus, se Cerberus

 

·Kerner, Andreas Justinus

G, » «, SKS 4, 45   +

·Kestner, August

CT, komm. til SKS 10, 282,28: Han udbreder sine ...]   +

·Ketil Hæng

Papir, komm. til SKS 27, 132,25: Ketil Hængs ...]   +

·Kettelhut, Christian

Papir 1:1, SKS 27, 19   +

·Keyser, C.G.

Brev 230 til Langhoff, B.S.

·Khu, se Konfutse

 

·Kielberg, Esther

Not3, komm. til SKS 19, 120,12: p. 228. ...]   +

·Kieldsen, Anne Sophie

Brev, komm. til SKS 28, 16,31: min Fætter og ...]   +

·Kieldsen, Johanne Kristine

Brev, komm. til SKS 28, 69,23: Det Indlagte fra ...]

·Kiellerup, Carl Emil

Brev 65 til Kiellerup, C.E.   +

·Kielsen, Frederik Christian

EE1, komm. til SKS 2, 315,3: Alcedo ispida]   +

·Kierkeby, Jens Jensen

Not6, komm. til SKS 19, 202,10: Degnen ... min ...]

·Kierkebye, J.J.

Brev, komm. til SKS 28, 51,29: Min sidste Brev til ...]

·Kierkegaard, Anders

Brev, komm. til SKS 28, 331,15: Anders]

·Kierkegaard, Anders Andersen

Brev , SKS 28, 56   +

·Kierkegaard, Anders Christensen

Brev, komm. til SKS 28, 16,31: min Fætter og ...]   +

·Kierkegaard, Anders Pedersen

Not6, komm. til SKS 19, 202,1: i 3 Dage ...]

·Kierkegaard, Andrea Thomine

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 42   +

·Kierkegaard, Andreas

Brev 34 til Kierkegaard, M.A.   +

·Kierkegaard, Anna Kirstine Elisabeth

Brev, komm. til SKS 28, 16,31: min Fætter og ...]

·Kierkegaard, Anne Pedersen, se Lund, Anne Sørensdatter

 

·Kierkegaard, Anne Sophie, se Kieldsen, Anne Sophie

 

·Kierkegaard, Christen Jespersen

Not6, komm. til SKS 19, 200,22: Jeg kan aldrig ...]   +

·Kierkegaard, Elise Marie, se Boisen, Elise Marie

 

·Kierkegaard, Else Pedersdatter

Not6, komm. til SKS 19, 191,1: Jyllandsrejsen]   +

·Kierkegaard, Hans Peter

CT, komm. til SKS 10, 89,13: i Menneskenes ...]   +

·Kierkegaard, Henriette

NB6, komm. til SKS 21, 67,19: beskæftiget ...]   +

NB15, komm. til SKS 23, 57,31: med en syg Kone]

Brev 9 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 29

Brev , SKS 28, 32

Brev 15 til Kierkegaard, P.C.

Brev 16 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 36

Brev , SKS 28, 39

Brev , SKS 28, 40

Brev , SKS 28, 58

Brev 36 til Kierkegaard, Henriette

Brev , SKS 28, 61

Brev , SKS 28, 62

Brev , SKS 28, 63

Brev , SKS 28, 64

Brev , SKS 28, 65

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 35

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 36

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 37

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 38

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 41

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 42

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 23,24: Din Kone]

Brev, komm. til SKS 28, 23,25: Hun er svagelig]

Brev, komm. til SKS 28, 24,22: Gid Din Kone maa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 25,13: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 25,13: Den Glahnske Familie]

Brev, komm. til SKS 28, 25,16: om Jette befandt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 28,26: Poul]

Brev, komm. til SKS 28, 29,8: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 32,28: Hvorledes har Jette ...]

Brev, komm. til SKS 28, 32,31: Povel]

Brev, komm. til SKS 28, 33,28: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 34,1: Povel]

Brev, komm. til SKS 28, 35,22: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 35,22: Povel]

Brev, komm. til SKS 28, 35,24: det Besøg, hun ...]

Brev, komm. til SKS 28, 39,3: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 39,4: Poul]

Brev, komm. til SKS 28, 40,26: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 40,27: Poul]

Brev, komm. til SKS 28, 54,28: De, Hr. Doctor, har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 58,3: Svigerinde]

Brev, komm. til SKS 28, 58,18: et Brev, som Peter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 58,21: Da De var i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 59,21: Povl]

Brev, komm. til SKS 28, 59,29: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 59,30: medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 60,23: ikke kunde tage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 62,2: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 62,8: De er atter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 62,11: »Ifior ved ...]

Brev, komm. til SKS 28, 63,33: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 63,33: Povel]

Brev, komm. til SKS 28, 64,2: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 64,15: De havde allerede i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 64,33: at De endnu ...]

Brev, komm. til SKS 28, 65,27: Poul]

Brev, komm. til SKS 28, 270,21: en ældre Mand ...]

Brev, komm. til SKS 28, 304,18: mit Brev]

·Kierkegaard, Jette, se Kierkegaard, Henriette

 

·Kierkegaard, Julie, se Thomsen, Julie Augusta

 

·Kierkegaard, Karen, se Jørgensen, Karen

 

·Kierkegaard, Lise, se Kierkegaard, Anna Kirstine Elisabeth

 

·Kierkegaard, Maren Andersdatter

Brev, komm. til SKS 28, 54,18: den Gave jeg ...]

·Kierkegaard, Maren Kirstine

AA, komm. til SKS 17, 14,4: de faa kjære ...]   +

·Kierkegaard, Michael Andersen

NB9, komm. til SKS 21, 234,28: Tante paa ...]   +

·Kierkegaard, Michael Pedersen

2T43, »dedikation«, SKS 5, 11   +

2T43, komm. til SKS 5, 11,1: Afdøde Michael ...]

2T43, komm. til SKS 5, 11,3: forhen Hosekræmmer ...]

3T43, »dedikation«, SKS 5, 61

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 71

3T43, komm. til SKS 5, 61,1: Afdøde Michael ...]

3T43, komm. til SKS 5, 61,3: forhen Hosekræmmer ...]

4T43, »dedikation«, SKS 5, 111

4T43, komm. til SKS 5, 111,1: Afdøde Michael ...]

4T43, komm. til SKS 5, 111,3: forhen ...]

2T44, komm. til SKS 5, 183,4: har udeladt Noget]

3T44, »dedikation«, SKS 5, 229

3T44, komm. til SKS 5, 229,1: Afdøde Michael ...]

3T44, komm. til SKS 5, 229,3: forhen ...]

4T44, »dedikation«, SKS 5, 287

4T44, komm. til SKS 5, 287,1: Afdøde Michael ...]

4T44, komm. til SKS 5, 287,3: forhen ...]

TTL, »dedikation«, SKS 5, 387

TTL, komm. til SKS 5, 387,1: Mindet om ...]

AE, komm. til SKS 7, 572,16: min afdøde Fader]

OTA, komm. til SKS 8, 120,1: »Hiin ...]

EOT, tekstredegørelse

EOT, komm. til SKS 12, 259,1: Mindet om afdøde ...]

EOT, komm. til SKS 12, 261,5: Den 12te December ...]

FV, komm. til SKS 13, 11,10: nogen Formue]

Oi9, komm. til SKS 13, 373,23: min elskede, ...]

GU, »dedikation«

GU, tekstredegørelse, SKS K13, 511

GU, tekstredegørelse, SKS K13, 515

GU, komm. til SKS 13, 323,1: Mindet om ...]

YDR, komm. til SKS 14, 111,67: jeg kjender denne ...]

BMS, komm. til SKS 14, 126,22: af en afdød ...]

SFV, komm. til SKS 16, 21,12: helliget min ...]

SFV, komm. til SKS 16, 58,34: den tungsindige ...]

BN, komm. til SKS 16, 119,36: en Fader]

AA, tekstredegørelse, SKS K17, 18

AA, komm. til SKS 17, 22,38: Fader]

DD, tekstredegørelse, SKS K17, 369

DD, komm. til SKS 17, 258,14: Min Fader]

JJ, komm. til SKS 18, 179,2: forfærdelige ...]

JJ, komm. til SKS 18, 215,12: opbyggelige Taler]

JJ, komm. til SKS 18, 230,4: Porcellains-Kjole]

JJ, komm. til SKS 18, 256,25: Faders Grav]

JJ, komm. til SKS 18, 278,26: den Mand ... paa ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,4: I Holstebro ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,22: Jeg kan aldrig ...]

Not6, komm. til SKS 19, 202,10: Degnen ... min ...]

Not15, komm. til SKS 19, 433,9: min Fader døde]

Not15, komm. til SKS 19, 437,3: Bogens Datum, ...]

NB, komm. til SKS 20, 35,30: En gl. Mand]

NB, komm. til SKS 20, 83,12: min Fader]

NB2, komm. til SKS 20, 170,11: min Fader]

NB2, komm. til SKS 20, 170,13: Olding]

NB2, komm. til SKS 20, 240,22: Jeg er opdragen ...]

NB3, komm. til SKS 20, 253,26: Biskop M. Der er ...]

NB4, komm. til SKS 20, 347,11: en afdød Fader]

NB5, tekstredegørelse, SKS K20, 382

NB5, komm. til SKS 20, 398,28: Jeg er frelst ...]

NB5, komm. til SKS 20, 412,16: Fader (...) 9d ...]

NB6, komm. til SKS 21, 32,25: en tungsindig Olding]

NB6, komm. til SKS 21, 38,10: min Fader ... jeg ...]

NB8, komm. til SKS 21, 160,1: min Fader]

NB9, komm. til SKS 21, 216,19: min Fader]

NB10, komm. til SKS 21, 270,24: hos Agerskov paa ...]

NB10, komm. til SKS 21, 288,35: min Fader]

NB10, komm. til SKS 21, 333,14: Min Fader var en ...]

NB11, komm. til SKS 22, 45m,3: en Olding]

NB11, komm. til SKS 22, 46,6: Saaledes fandt min ...]

NB12, komm. til SKS 22, 160m,11: min Faders ...]

NB15, komm. til SKS 23, 47,16: min Plan ... at ...]

NB15, komm. til SKS 23, 62,20: har Formue]

NB16, komm. til SKS 23, 124,2: lidt Formue]

NB18, komm. til SKS 23, 266,29: det var første ...]

NB18, komm. til SKS 23, 272,26: Fader]

NB18, komm. til SKS 23, 285,19: Havde jeg slet ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,5: jeg en saare ...]

NB18, komm. til SKS 23, 305,2: Jeg er opdragen ved ...]

NB18, komm. til SKS 23, 318,23: det Msk. jeg havde ...]

NB19, komm. til SKS 23, 342,29: tænke paa ...]

NB19, komm. til SKS 23, 352,32: min Fader]

NB19, komm. til SKS 23, 378m,2: min Faders Broder, ...]

NB20, komm. til SKS 23, 415,28: hvad oeconomisk ...]

NB20, komm. til SKS 23, 461,33: Iaar træffer ...]

NB23, komm. til SKS 24, 308,5: en Afdød]

NB24, komm. til SKS 24, 336,7: min Fader]

NB24, komm. til SKS 24, 411,8: jeg havde Formue]

NB25, komm. til SKS 24, 485,33: mit ...]

NB25, komm. til SKS 24, 500,12: selv sagde jeg ham ...]

NB25, komm. til SKS 24, 529,14: ved at have Formue ...]

NB26, komm. til SKS 25, 55,27: havde været fri ...]

NB27, komm. til SKS 25, 166,2: copiere Faders Breve]

NB28, komm. til SKS 25, 227,26: Bekymring for ...]

NB28, komm. til SKS 25, 262,18: min tungsindige ...]

NB29, komm. til SKS 25, 310,10: i min Faders ...]

NB29, komm. til SKS 25, 337,25: begunstiget ved ...]

NB31, komm. til SKS 26, 109,35: min afdøde Fader]

NB32, komm. til SKS 26, 180,25: Fader]

NB33, komm. til SKS 26, 256,4: min afdøde Fader]

Papir, komm. til SKS 27, 291,26: min Faders høie ...]

Papir, komm. til SKS 27, 482,16: en Olding]

Papir, komm. til SKS 27, 561,32: paa en Afdød ...]

Brev , SKS 28, 17

Brev , SKS 28, 45

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 24

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 32

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 37

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 38

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 40

Brev, komm. til SKS 28, 9,5: denne Tanke tillade ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,10: De fleste af Faders ...]

Brev, komm. til SKS 28, 11,15: Moder]

Brev, komm. til SKS 28, 16,31: min Fætter og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 17,1: Copiebogen]

Brev, komm. til SKS 28, 38,35: forandre noget ...]

Brev, komm. til SKS 28, 45,15: fra os]

Brev, komm. til SKS 28, 45,18: M P Kierkegaard]

Brev, komm. til SKS 28, 46,3: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 48,2: jeg har Dig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 51,3: Broder-Sønner]

Brev, komm. til SKS 28, 51,6: min kjære, nu ...]

Brev, komm. til SKS 28, 51,18: to Sønner, og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 51,29: Min sidste Brev til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 52,7: Else Peders Datter]

Brev, komm. til SKS 28, 52,8: Sedding Kierkegaard]

Brev, komm. til SKS 28, 53,5: Sallig Faeder]

Brev, komm. til SKS 28, 54,18: den Gave jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 54,23: 4re smaae Oste]

Brev, komm. til SKS 28, 55,22: Deres afdøde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 56,4: Enken Madam̄e Rojen]

Brev, komm. til SKS 28, 56,5: min Sal. Broder ...]

Brev, komm. til SKS 28, 56,5: Madam̄e Agerskov]

Brev, komm. til SKS 28, 56,11: min Sal. afdøde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 56,21: Onkel]

Brev, komm. til SKS 28, 57,5: Onkel]

Brev, komm. til SKS 28, 57,13: Fætter Andreas]

Brev, komm. til SKS 28, 57,22: Grosserer M. A. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 66,3: Vort Gravsted]

Brev, komm. til SKS 28, 66,10: den Tavle, med ...]

Brev, komm. til SKS 28, 67,12: Cousine]

Brev, komm. til SKS 28, 69,23: Det Indlagte fra ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 13

Brev, Introduktion, SKS K28, 16

Brev, P. C. Kierkegaards ...

Brev, komm. til SKS 28, 80,3: d. 7 Dec. 37]

Brev, komm. til SKS 28, 113,9: en Fætterske, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 148,9: min Formue]

Brev , SKS 28, 202

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]

Brev, komm. til SKS 28, 208,13: Abelone Hedberg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 318,13: Familien Agerskov]

Brev, komm. til SKS 28, 362,18: privat har jeg ...]

Ded, komm. til SKS 28, 502,24: Fætter Peter ...]

·Kierkegaard, Nicoline Christine

AA, komm. til SKS 17, 14,4: de faa kjære ...]   +

·Kierkegaard, Niels Andreas

AA, komm. til SKS 17, 14,4: de faa kjære ...]   +

·Kierkegaard, Niels Christian

Brev, komm. til SKS 28, 113,10: hendes Fætter, ...]

·Kierkegaard, O.

Brev, komm. til SKS 28, 16,31: min Fætter og ...]   +

·Kierkegaard, Pascal Michael Poul Egede

NB6, komm. til SKS 21, 67,19: beskæftiget ...]   +

·Kierkegaard, Peder Christensen

Not6, komm. til SKS 19, 200,22: Jeg kan aldrig ...]   +

·Kierkegaard, Peter Christian

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 73   +

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 129

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 144

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 287

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 56

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 64

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 65

EE2, komm. til SKS 3, 295,18: Jeg erindrer ...]

PS, tekstredegørelse, SKS K4, 196

PS, tekstredegørelse, SKS K4, 196

BA, komm. til SKS 4, 449,17: Een bliver alvorlig ...]

F, komm. til SKS 4, 470,15: han afbetaler ikke ...]

F, komm. til SKS 4, 499,24: en Comite]

2T43, komm. til SKS 5, 11,1: Afdøde Michael ...]

3T43, »Kjerlighed skal skjule ...«, SKS 5, 67

3T43, »Kjerlighed skal skjule ...«, SKS 5, 79

3T43, komm. til SKS 5, 61,1: Afdøde Michael ...]

4T43, komm. til SKS 5, 111,1: Afdøde Michael ...]

3T44, tekstredegørelse, SKS K5, 234

3T44, komm. til SKS 5, 229,1: Afdøde Michael ...]

4T44, komm. til SKS 5, 287,1: Afdøde Michael ...]

TTL, komm. til SKS 5, 387,1: Mindet om ...]

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 89

SLV, komm. til SKS 6, 256,25: en gammel Skolemand]

AE, komm. til SKS 7, 46,15: blive en ...]

AE, komm. til SKS 7, 49,29: Baptisme, eller ...]

LA, tekstredegørelse

OTA, tekstredegørelse

OTA, komm. til SKS 8, 120,1: »Hiin ...]

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

CT, tekstredegørelse

CT, komm. til SKS 10, 261,3: de tvende (II og ...]

LF, komm. til SKS 11, 7,1: Lilien paa Marken og ...]

SD, tekstredegørelse

IC, tekstredegørelse

IC, komm. til SKS 12, 218,11: hvormed man ogsaa ...]

EOT, tekstredegørelse

TAF, tekstredegørelse

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 41

FV, komm. til SKS 13, 12,4: gjennem ...]

Oi1, Introduktion, SKS K13, 239

Oi7, komm. til SKS 13, 290,1: »Først ...]

GU, tekstredegørelse, SKS K13, 522

FEE, komm. til SKS 14, 49,2: Dette Spørgsmaal ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,3: Rygte ... gjøre ...]

EEL, komm. til SKS 14, 65,40: længe længe ...]

YDR, komm. til SKS 14, 111,67: jeg kjender denne ...]

BOA, komm. til SKS 15, 142,26: Partiet har deelt ...]

SFV, »motto«, SKS 16, 8

SFV, tekstredegørelse

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 9

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 13

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 27

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 38

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 39

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 40

SFV, komm. til SKS 16, 8,6: Udgivet af P. Chr. ...]

SFV, komm. til SKS 16, 74,30: være uafhængig]

BN, komm. til SKS 16, 109,5: Tillæg til ...]

BN, komm. til SKS 16, 115,35: Synoder]

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 182

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 183

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 184

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 186

DS, komm. til SKS 16, 256,23: reformere ved lidt ...]

Oi10, tekstredegørelse, SKS K13, 608

Oi10, komm. til SKS 13, 408,20: jeg var aldrig som ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 413,7: opkaster ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 415,5: Hjertelighed]

Oi10, komm. til SKS 13, 415,8: sigte Den for ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 416,25: »Det er for ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 417,30: Convent-Øl]

Oi10, komm. til SKS 13, 417,31: Det var et af de ...]

AA, tekstredegørelse, SKS K17, 18

AA, tekstredegørelse, SKS K17, 19

AA, tekstredegørelse, SKS K17, 21

AA, komm. til SKS 17, 7,2: Under mit Ophold]

AA, komm. til SKS 17, 8,25: Cigar i Munden]

AA, komm. til SKS 17, 37,8: Artiklerne]

BB:29

CC, komm. til SKS 17, 199,19: Munkenes bekjendte ...]

CC, komm. til SKS 17, 202,34: vor sørgelige ...]

DD, tekstredegørelse, SKS K17, 367

DD, komm. til SKS 17, 245,27: Clausen og ...]

EE, komm. til SKS 18, 52,7: Aabenbaringsbegrebet]

JJ:297, SKS 18, 234

JJ, komm. til SKS 18, 179,2: forfærdelige ...]

JJ, komm. til SKS 18, 186,23: Secretair Hr. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 234,4: Peter]

JJ, komm. til SKS 18, 256,25: Faders Grav]

JJ, komm. til SKS 18, 265,27: som et Dampskib ...]

JJ, komm. til SKS 18, 280,7: Prof. Nielsen]

JJ, komm. til SKS 18, 289,24: Forleden stod der ...]

KK, tekstredegørelse, SKS K18, 484

Not6, komm. til SKS 19, 191,1: Jyllandsrejsen]

Not6, komm. til SKS 19, 200,22: Jeg kan aldrig ...]

Not8, komm. til SKS 19, 225,1: Du siger, ...]

Not8, komm. til SKS 19, 229,20: bringe hende til ...]

Not11, tekstredegørelse, SKS K19, 417

Not11, Indledning, SKS K19, 432

Not15, komm. til SKS 19, 433,9: min Fader døde]

Not15, komm. til SKS 19, 436,23: Min Broder]

NB, tekstredegørelse, SKS K20, 17

NB, komm. til SKS 20, 25,19: min Formues ...]

NB, komm. til SKS 20, 54,12: følgende ...]

NB, komm. til SKS 20, 122,38: jeg er fyldt 34 Aar]

NB2, komm. til SKS 20, 162,27: mine Penge]

NB2, komm. til SKS 20, 185,36: handle med mig om ...]

NB2, komm. til SKS 20, 193,23: i Vognen]

NB3, tekstredegørelse, SKS K20, 242

NB3, komm. til SKS 20, 250,2: Hiin gl. ...]

NB3, komm. til SKS 20, 280,2: »Den ...]

NB4, tekstredegørelse, SKS K20, 294

NB4, komm. til SKS 20, 308,29: »det er ...]

NB4, komm. til SKS 20, 317,19: Min Broders]

NB4, komm. til SKS 20, 317,24: Nu begynder han ...]

NB4, komm. til SKS 20, 317,31: opsætter sig ...]

NB4, komm. til SKS 20, 337,9: det er Nemesis]

NB4, komm. til SKS 20, 357,14: min Læge]

NB5:95

NB5:95, SKS 20, 412

NB5, tekstredegørelse, SKS K20, 382

NB5, tekstredegørelse, SKS K20, 383

NB5, komm. til SKS 20, 372m,1: Luther anfører ...]

NB5, komm. til SKS 20, 390,19: Jeg arbeider ...]

NB5, komm. til SKS 20, 411,30: Peter]

NB5, komm. til SKS 20, 411,30: mine Finantser ...]

NB5, komm. til SKS 20, 411,33: siden den Tid har ...]

NB5, komm. til SKS 20, 411,36: det skulde være ...]

NB5, komm. til SKS 20, 412,5: Neppe var han ...]

NB6:91

NB6, komm. til SKS 21, 20,4: Saaledes fremstiller ...]

NB6, komm. til SKS 21, 38,10: min Fader ... jeg ...]

NB6, komm. til SKS 21, 67,19: beskæftiget ...]

NB7, tekstredegørelse, SKS K21, 68

NB7, komm. til SKS 21, 87,31: Saasnart jeg ...]

NB7, komm. til SKS 21, 94,28: »Synspunktet ...]

NB7, komm. til SKS 21, 102,5: min Læge]

NB8:36, SKS 21, 160

NB8, tekstredegørelse, SKS K21, 121

NB8, komm. til SKS 21, 151,25: den bevæbnede ...]

NB8, komm. til SKS 21, 159,9: jeg havde dog ...]

NB8, komm. til SKS 21, 160,5: i en senere Tid ...]

NB8, komm. til SKS 21, 190,32: Peder]

NB9:61

NB9, tekstredegørelse, SKS K21, 173

NB9, komm. til SKS 21, 224,30: en ...]

NB9, komm. til SKS 21, 236,10: Peter er min Broder]

NB9, komm. til SKS 21, 244,22: Min ...]

NB9, komm. til SKS 21, 245,28: fremdeles i Bogen ...]

NB9, komm. til SKS 21, 249,27: kan kun udgives ...]

NB10, komm. til SKS 21, 260,17: ...]

NB10, komm. til SKS 21, 264,8: havt en ...]

NB10, komm. til SKS 21, 276,17: at jeg saadan har ...]

NB11:168

NB11, komm. til SKS 22, 10,1: Skulde der siges ...]

NB11, komm. til SKS 22, 46,6: Saaledes fandt min ...]

NB11, komm. til SKS 22, 68,5: da jeg var ...]

NB11, komm. til SKS 22, 75,12: ifior, da jeg havde ...]

NB12:127, SKS 22, 219

NB12, komm. til SKS 22, 149,1: ikke kom til at ...]

NB12, komm. til SKS 22, 155,9: været ...]

NB13:17

NB13:65

NB13:65, SKS 22, 313

NB13, tekstredegørelse, SKS K22, 350

NB13, tekstredegørelse, SKS K22, 353

NB13, komm. til SKS 22, 285,5: det om ...]

NB13, komm. til SKS 22, 312,29: Peter]

NB14:81, SKS 22, 392

NB14:81.a

NB14:88

NB14:95

NB14:95, SKS 22, 402

NB14:95.a

NB14:97

NB14:97, SKS 22, 404

NB14:97.a

NB14:97.d

NB14:102

NB14:102, SKS 22, 406

NB14:102.a

NB14:107

NB14:108, SKS 22, 409

NB14:108, SKS 22, 410

NB14:117

NB14:128, SKS 22, 418

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 426

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 430

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 431

NB14, komm. til SKS 22, 347,2: Skrifterne om min ...]

NB14, komm. til SKS 22, 348m,21: jeg har haft ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369m,1: Da jeg aldrig har ...]

NB14, komm. til SKS 22, 386,10: som senere af ...]

NB14, komm. til SKS 22, 386,18: at han bliver ...]

NB14, komm. til SKS 22, 392,2: Peter]

NB14, komm. til SKS 22, 392,3: Nu skal da Peter ...]

NB14, komm. til SKS 22, 392,6: Conventet]

NB14, komm. til SKS 22, 392,7: det paatænkte ...]

NB14, komm. til SKS 22, 392,16: der benytter ...]

NB14, komm. til SKS 22, 400,1: da jeg saa ...]

NB14, komm. til SKS 22, 401,29: det Sted af Paulus]

NB14, komm. til SKS 22, 401,30: og saa udvise ...]

NB14, komm. til SKS 22, 402,9: at jeg benytter ...]

NB14, komm. til SKS 22, 402,12: Forskjellen mellem ...]

NB14, komm. til SKS 22, 402,21: jeg er jo 8 Aar ...]

NB14, komm. til SKS 22, 403,18: slaae sig til ...]

NB14, komm. til SKS 22, 403,20: han, der selv ...]

NB14, komm. til SKS 22, 403,34: de tvende ...]

NB14, komm. til SKS 22, 403,37: han vil blot ...]

NB14, komm. til SKS 22, 404,1: en Halvtime]

NB14, komm. til SKS 22, 404,21: Det skal saa ...]

NB14, komm. til SKS 22, 406,7: Foredraget skal jeg ...]

NB14, komm. til SKS 22, 406,8: Nu har han fattet ...]

NB14, komm. til SKS 22, 406,13: ogsaa faaet i den ...]

NB14, komm. til SKS 22, 408,14: Peter finder det ...]

NB14, komm. til SKS 22, 409,9: men gaaer hen ...]

NB14, komm. til SKS 22, 409,11: en Martensensk ...]

NB14, komm. til SKS 22, 409,24: Sludder-Mediator]

NB14, komm. til SKS 22, 412,29: nu hedder det, jeg ...]

NB14, komm. til SKS 22, 413,14: saa kommer Peter ...]

NB14, komm. til SKS 22, 417,36: i denne Henseende ...]

NB14, komm. til SKS 22, 418,7: »naar vi ...]

NB14, komm. til SKS 22, 418,16: et godt Hoved]

NB15:10

NB15:82, SKS 23, 57

NB15:82.b

NB15, tekstredegørelse, SKS K23, 12

NB15, tekstredegørelse, SKS K23, 14

NB15, komm. til SKS 23, 12,28: De ere ogsaa ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,24: Godset]

NB15, komm. til SKS 23, 14,31: Peter værgede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,36: Han svarer ... vil ...]

NB15, komm. til SKS 23, 25,15: de ægte ...]

NB15, komm. til SKS 23, 25,35: Nu, trække de ud ...]

NB15, komm. til SKS 23, 30,8: min Bestræbelse ...]

NB15, komm. til SKS 23, 49,7: enhver Student veed ...]

NB15, komm. til SKS 23, 53,15: Det, at R. N. ...]

NB15, komm. til SKS 23, 54,22: Indvending ... jeg ...]

NB15, komm. til SKS 23, 57,24: Peter]

NB15, komm. til SKS 23, 57,31: at leve derude paa ...]

NB15, komm. til SKS 23, 57,31: med en syg Kone]

NB15, komm. til SKS 23, 57,32: Nu at rende ... paa ...]

NB15, komm. til SKS 23, 57,35: I Bondevennernes ...]

NB15, komm. til SKS 23, 57,39: han boer hos ...]

NB15, komm. til SKS 23, 58,7: da han i Conventet ...]

NB15, komm. til SKS 23, 62,20: har Formue]

NB16:19

NB16, tekstredegørelse, SKS K23, 164

NB16, komm. til SKS 23, 106,21: som nu i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 106,31: Peter]

NB16, komm. til SKS 23, 107,7: en Landsbypræst]

NB16, komm. til SKS 23, 107,28: Det er hvad jeg ...]

NB16, komm. til SKS 23, 124,2: lidt Formue]

NB17:16, SKS 23, 175

NB17:106

NB17:106.a

NB17, komm. til SKS 23, 175,13: min Broder Peter ...]

NB17, komm. til SKS 23, 175m,1: hans Udgydelse dog ...]

NB17, komm. til SKS 23, 246,13: ...]

NB17, komm. til SKS 23, 246,15: beslutter at tjene ...]

NB17, komm. til SKS 23, 246,32: Halvtimes Artikel]

NB18:97

NB18, komm. til SKS 23, 285,26: da jeg jo dog har ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,26: min Broder hen til ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,29: Adressen vilde ...]

NB18, komm. til SKS 23, 308,34: Thi Omverdenen ...]

NB19:27

NB19, komm. til SKS 23, 336,7: at jeg aldrig ...]

NB19, komm. til SKS 23, 342,29: tænke paa ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,15: min Broder Peter ...]

NB20, komm. til SKS 23, 392,13: Udgivelsen af ...]

NB21:125.b

NB22:24, SKS 24, 118

NB22:36

NB22, tekstredegørelse, SKS K24, 131

NB23:222

NB23, komm. til SKS 24, 224m,1: De gl. Orthodoxe ...]

NB23, komm. til SKS 24, 225m,2: forbeholdende sig ...]

NB23, komm. til SKS 24, 237,5: æsthetisk ...]

NB23, komm. til SKS 24, 237,9: Bondevennerne]

NB23, komm. til SKS 24, 251,12: Hjertelighed og ...]

NB23, komm. til SKS 24, 308,14: hvad jeg selv ...]

NB24, komm. til SKS 24, 351,18: Jeg var meget ...]

NB24, komm. til SKS 24, 352,15: hele den ...]

NB25, komm. til SKS 24, 449,32: hjertelig]

NB25, komm. til SKS 24, 513,5: Katastrophen i 48]

NB25, komm. til SKS 24, 521,5: naar jeg gik hjem]

NB25, komm. til SKS 24, 526,22: Men egl. var det ...]

NB25, komm. til SKS 24, 529,14: ved at have Formue ...]

NB26, komm. til SKS 25, 14,29: følte mig som ...]

NB26, komm. til SKS 25, 40m,2: taget polemisk ...]

NB26, komm. til SKS 25, 55,27: havde været fri ...]

NB26, komm. til SKS 25, 104,12: at de blive ...]

NB27, komm. til SKS 25, 174,30: Guds Spion]

NB27, komm. til SKS 25, 205,36: det skete ikke, ...]

NB28:102, SKS 25, 289

NB28, tekstredegørelse, SKS K25, 209

NB28, komm. til SKS 25, 227,26: Bekymring for ...]

NB28, komm. til SKS 25, 248m,3: fra den Tid jeg ...]

NB28, komm. til SKS 25, 257,22: jeg meente at ...]

NB28, komm. til SKS 25, 257,33: og saa ud paa en ...]

NB28, komm. til SKS 25, 258,24: Da kom 48]

NB28, komm. til SKS 25, 280,22: Det er det ...]

NB28, komm. til SKS 25, 288,26: min Broder]

NB28, komm. til SKS 25, 288,30: den Dom om mig, at ...]

NB28, komm. til SKS 25, 289,11: at faae Peter til ...]

NB29, komm. til SKS 25, 307,14: sminkes det om ...]

NB29, komm. til SKS 25, 337,25: begunstiget ved ...]

NB29, komm. til SKS 25, 343,9: det Goethiske, ...]

NB31, komm. til SKS 26, 28,17: den mulige Synode]

NB31, komm. til SKS 26, 74,11: exseqveret at det ...]

NB32, komm. til SKS 26, 210,8: ofte har ...]

NB35, komm. til SKS 26, 391,29: Det er som Prof. ...]

Papir, Introduktion

Papir, Introduktion, SKS K27, 6

Papir, Introduktion, SKS K27, 8

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 237

Papir, komm. til SKS 27, 225,9: mit første ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 658

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 774

Papir 469, SKS 27, 603

Papir 469, SKS 27, 604

Papir 469.a

Papir, komm. til SKS 27, 603,17: Lic: theol. Pastor ...]

Papir, komm. til SKS 27, 603,18: Der er for ...]

Papir, komm. til SKS 27, 603,19: Pastor K.]

Papir, komm. til SKS 27, 603,21: en ledende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 603,130: Pastor K. (denne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604,16: som Pastor K. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604m,1: hvad Pastor K. nok ...]

Brev , SKS 28, 11

Brev , SKS 28, 15

Brev 4 til Kierkegaard, P.C.

Brev 5 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 20

Brev 6 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 22

Brev 7 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 24

Brev , SKS 28, 25

Brev 9 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 26

Brev , SKS 28, 27

Brev 12 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 30

Brev 13 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 31

Brev , SKS 28, 32

Brev , SKS 28, 33

Brev 15 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 34

Brev 16 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 36

Brev 17 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 39

Brev 18 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 41

Brev 19 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 42

Brev 21 til Kierkegaard, P.C.

Brev 22 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 45

Brev , SKS 28, 52

Brev , SKS 28, 53

Brev , SKS 28, 54

Brev , SKS 28, 55

Brev , SKS 28, 56

Brev , SKS 28, 58

Brev , SKS 28, 59

Brev , SKS 28, 63

Brev , SKS 28, 64

Brev , SKS 28, 65

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 24

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 25

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 28

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 29

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 30

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 31

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 32

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 33

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 34

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 37

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 38

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 39

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 40

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 41

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 42

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 9,5: denne Tanke tillade ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,10: De fleste af Faders ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,14: lade mig erindre om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,6: Ludvig Møller har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 11,8: Fader har et Brev ...]

Brev, komm. til SKS 28, 11,20: Kbh: d: 8de Martz. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 11,27: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 11,28: Svar fra Dig]

Brev, komm. til SKS 28, 12,25: Naar Du skriver ham ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,34: den Bog, som Du ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,35: Dit Ønske, at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 13,13: Khavn 25 Martii 1829]

Brev, komm. til SKS 28, 13,17: Ferdinand skriver ...]

Brev, komm. til SKS 28, 13,22: Hiermit 1 Kastchen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 15,3: Søn]

Brev, komm. til SKS 28, 15,4: Dit Brev af 28-30 f. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 15,5: et Creditiv]

Brev, komm. til SKS 28, 15,30: Din Afhandling]

Brev, komm. til SKS 28, 15,32: Tholuch]

Brev, komm. til SKS 28, 16,5: de omskrevne Bøger]

Brev, komm. til SKS 28, 16,18: Lorentzen]

Brev, komm. til SKS 28, 16,23: med Wilhelm Lund ...]

Brev, komm. til SKS 28, 17,3: Jeg (Søren) ...]

Brev, komm. til SKS 28, 17,6: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 17,11: Pastor Hornsylds]

Brev, komm. til SKS 28, 19,9: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 19,10: overtage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 19,31: var i Dit Sted, og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 20,6: det Sted, der engang ...]

Brev, komm. til SKS 28, 20,26: skriv mig (...) til]

Brev, komm. til SKS 28, 21,7: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 21,8: Dit Brev]

Brev, komm. til SKS 28, 21,16: Chr. Lund, til hvem ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,1: »rolig og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,9: Pedersborg]

Brev, komm. til SKS 28, 22,13: d. 18]

Brev, komm. til SKS 28, 22,15: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 22,18: at Du er geraadet i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 23,15: træffer Dig]

Brev, komm. til SKS 28, 23,15: Din Formue]

Brev, komm. til SKS 28, 23,24: Din Kone]

Brev, komm. til SKS 28, 24,3: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 24,4: opgjøre Regnskabet]

Brev, komm. til SKS 28, 24,14: forud modtaget]

Brev, komm. til SKS 28, 24,16: laant af mig]

Brev, komm. til SKS 28, 24,22: Gid Din Kone maa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 25,7: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 25,13: dernede]

Brev, komm. til SKS 28, 25,13: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 25,16: om Jette befandt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 27,2: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 27,9: et foregaaende Brev ...]

Brev, komm. til SKS 28, 27,12: c. 3 Juli 43]

Brev, komm. til SKS 28, 27,19: Af c ]

Brev, komm. til SKS 28, 27,20: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 27,21: min Tak for Brevet]

Brev, komm. til SKS 28, 28,6: Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 28,26: Poul]

Brev, komm. til SKS 28, 29,8: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 29,14: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 29,18: de forskjellige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 29,24: Hahns Familie]

Brev, komm. til SKS 28, 30,6: Under Crisen 45]

Brev, komm. til SKS 28, 30,7: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 32,2: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 32,3: d. 18 Febr.]

Brev, komm. til SKS 28, 32,4: Dit Brev modtaget ...]

Brev, komm. til SKS 28, 32,28: Hvorledes har Jette ...]

Brev, komm. til SKS 28, 32,31: Povel]

Brev, komm. til SKS 28, 33,7: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 33,8: d. 10 Marts]

Brev, komm. til SKS 28, 33,9: Dit Brev af 27.d ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,12: Conventets ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Biskoppens og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,28: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 34,1: Povel]

Brev, komm. til SKS 28, 34,11: d. 19/3 46]

Brev, komm. til SKS 28, 34,12: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 34,13: Dit Brev]

Brev, komm. til SKS 28, 35,22: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 35,22: Povel]

Brev, komm. til SKS 28, 36,3: Din Præstegaard ...]

Brev, komm. til SKS 28, 36,3: nu da vel al Fare er ...]

Brev, komm. til SKS 28, 36,20: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 36,21: Den Fødselsdag, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 36,21: Du siger, at den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 36,26: at Du blev 34 Aar ...]

Brev, komm. til SKS 28, 37,11: mit Brev til Dig]

Brev, komm. til SKS 28, 37,17: At have en 1ste ...]

Brev, komm. til SKS 28, 38,35: forandre noget ...]

Brev, komm. til SKS 28, 39,3: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 39,4: Poul]

Brev, komm. til SKS 28, 39,12: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 39,13: d. 22 Dec. 47]

Brev, komm. til SKS 28, 39,14: Nu har jeg da solgt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 40,15: at Du vilde komme ...]

Brev, komm. til SKS 28, 40,26: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 40,27: hun har været syg]

Brev, komm. til SKS 28, 40,27: Poul]

Brev, komm. til SKS 28, 41,6: Maa være fra 1848 ...]

Brev, komm. til SKS 28, 41,8: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 41,9: en Yttring af Dig i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,2: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 42,13: Hr Pastor Dr. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,16: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 42,17: Din Artikel i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,21: Martensen]

Brev, komm. til SKS 28, 45,4: jeg lader Peter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 45,12: Din Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 45,15: fra os]

Brev, komm. til SKS 28, 51,3: Broder-Sønner]

Brev, komm. til SKS 28, 51,4: Eders Ærede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 51,6: min kjære, nu ...]

Brev, komm. til SKS 28, 51,18: to Sønner, og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 52,8: d 4de September 1838]

Brev, komm. til SKS 28, 52,19: Broeder Sønner]

Brev, komm. til SKS 28, 52,21: Diers (...) Bræv]

Brev, komm. til SKS 28, 52,22: Djers Ræjese]

Brev, komm. til SKS 28, 52,23: Fammiel]

Brev, komm. til SKS 28, 53,5: Sallig Faeder]

Brev, komm. til SKS 28, 53,20: d. 24 Marz 1840]

Brev, komm. til SKS 28, 54,2: d 24 Janvr. 1842]

Brev, komm. til SKS 28, 54,5: P. Ch. Kierkegaard]

Brev, komm. til SKS 28, 54,6: Doctor]

Brev, komm. til SKS 28, 54,13: Begge bevise mig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 54,16: det jeg tilskrev ...]

Brev, komm. til SKS 28, 54,28: De, Hr. Doctor, har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 56,4: Enken Madam̄e Rojen]

Brev, komm. til SKS 28, 56,17: Doctor P. Chr. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 58,3: Svigerinde]

Brev, komm. til SKS 28, 58,18: et Brev, som Peter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 58,21: Da De var i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 59,21: Povl]

Brev, komm. til SKS 28, 59,24: tage Peter imøde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 59,29: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 60,2: min Broders]

Brev, komm. til SKS 28, 60,23: ikke kunde tage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 62,2: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 62,8: De er atter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 62,11: »Ifior ved ...]

Brev, komm. til SKS 28, 63,33: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 63,33: Povel]

Brev, komm. til SKS 28, 64,2: Jette]

Brev, komm. til SKS 28, 64,3: Ved i disse Dage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 64,15: De havde allerede i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 64,33: at De endnu ...]

Brev, komm. til SKS 28, 65,27: Poul]

Brev, komm. til SKS 28, 66,10: den Tavle, med ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 9

Brev, Introduktion, SKS K28, 10

Brev, Introduktion, SKS K28, 12

Brev, Introduktion, SKS K28, 13

Brev, Introduktion, SKS K28, 14

Brev, Introduktion, SKS K28, 15

Brev, P. C. Kierkegaards ...

Brev, komm. til SKS 28, 79,19: Stud: theol: Lind]

Brev, komm. til SKS 28, 83,20: tændt mig en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 107,26: Zeuthen]

Brev, komm. til SKS 28, 129,20: Fredag Morgen ...]

Brev , SKS 28, 144

Brev , SKS 28, 145

Brev , SKS 28, 167

Brev, komm. til SKS 28, 144,4: et Brev til Peter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,25: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 148,9: min Formue]

Brev, komm. til SKS 28, 152,4: ryge Cigar]

Brev, komm. til SKS 28, 164,28: skuffede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 167,25: min Broder Peter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 326

Brev, komm. til SKS 28, 270,21: en ældre Mand ...]

Brev , SKS 28, 302

Brev 189 til Lund, Michael

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 285,11: min yngste Neveu]

Brev, komm. til SKS 28, 302,5: Onkel Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 303,18: Onkel Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 303,26: bragt Onkel Peter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 331,15: Anders]

Brev, komm. til SKS 28, 340,14: Magisteren har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 363,16: »Min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 402,25: en Afhandling med ...]

Brev 281 til Nielsen, Rasmus

Brev, komm. til SKS 28, 437,10: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 481,10: Deres Broder i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,11: hans første ...]

·Kierkegaard, Petrea Severine

AA, komm. til SKS 17, 14,4: de faa kjære ...]   +

·Kierkegaard, Poul

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 36   +

·Kierkegaard, Sophie Henriette, se Kierkegaard, Henriette

 

·Kierkegaard, Søren Aabye

LP, »titelblad«, SKS 1, 7   +

BI, »titelblad«, SKS 1, 61

BI, »Theses«, SKS 1, 63

PS, »titelblad«, SKS 4, 213

2T43, »titelblad«, SKS 5, 9

2T43, »Forord«, SKS 5, 13

3T43, »titelblad«, SKS 5, 59

3T43, »Forord«, SKS 5, 63

4T43, »titelblad«, SKS 5, 109

4T43, »Forord«, SKS 5, 113

2T44, »titelblad«, SKS 5, 179

2T44, »Forord«, SKS 5, 183

3T44, »titelblad«, SKS 5, 227

4T44, »titelblad«, SKS 5, 285

4T44, »Forord«, SKS 5, 289

TTL, »titelblad«, SKS 5, 385

TTL, »Forord«, SKS 5, 389

AE, »titelblad«, SKS 7, 7

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 233

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 237

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 245

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 247

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 456

AE, »Forstaaelsen med Læseren«, SKS 7, 573

AE, note

LA, »titelblad«, SKS 8, 7

LA, »Forord«, SKS 8, 9

LA, note

OTA, »titelblad«, SKS 8, 111

OTA, »deltitelblad«, SKS 8, 119

OTA, »Forord«, SKS 8, 122

OTA, »deltitelblad«, SKS 8, 255

OTA, »Forord«, SKS 8, 257

OTA, »deltitelblad«, SKS 8, 313

OTA, »Forord«, SKS 8, 317

KG, »titelblad«, SKS 9, 7

KG, »Forord«, SKS 9, 11

KG, »titelblad«, SKS 9, 207

KG, »Forord«, SKS 9, 211

CT, »titelblad«, SKS 10, 7

CT, »deltitelblad«, SKS 10, 15

CT, »deltitelblad«, SKS 10, 103

CT, »deltitelblad«, SKS 10, 171

CT, »deltitelblad«, SKS 10, 257

CT, »Forord«, SKS 10, 261

LF, »titelblad«, SKS 11, 7

LF, »Forord«, SKS 11, 9

TSA, note

SD, »titelblad«, SKS 11, 115

YTS, »titelblad«, SKS 11, 245

YTS, »Forord«, SKS 11, 247

IC, »titelblad«, SKS 12, 7

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 15

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 217

IC, note

FV, »titelblad«, SKS 13, 7

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 8

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 14

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 19

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 21

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 22

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 31

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 36

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 37

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 47

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 56

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 59

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 63

FV, komm. til SKS 13, 11,10: nogen Formue]

FV, komm. til SKS 13, 12,4: gjennem ...]

FV, komm. til SKS 13, 12,9: Senere er der dog ...]

FV, komm. til SKS 13, 16,1: da den Sensation, ...]

FV, komm. til SKS 13, 19,1: »Uden ...]

FV, komm. til SKS 13, 23,17: den sidste Bog af ...]

TS, »titelblad«, SKS 13, 31

TS, »forord«, SKS 13, 33

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 101

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 107

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 115

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 122

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 128

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 129

TS, komm. til SKS 13, 33,5: »uden ...]

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 209

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 210

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 218

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 219

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 220

DSS, komm. til SKS 13, 116,4: lade som Ingenting]

DSS, komm. til SKS 13, 117,10: han har snarere ...]

DSS, komm. til SKS 13, 122,3: Det Eneste, jeg ...]

HCD, tekstredegørelse, SKS K13, 321

HCD, komm. til SKS 13, 174,18: det var »en ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,23: ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,27: Fra det Øieblik ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,30: det er ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,31: saa tause bleve de ...]

HCD, komm. til SKS 13, 178,34: give af vore Penge ...]

Oi1, tekstredegørelse, SKS K13, 262

Oi1, tekstredegørelse, SKS K13, 264

Oi1, tekstredegørelse, SKS K13, 267

Oi1, komm. til SKS 13, 132,5: jeg der ... er ...]

Oi2, »titelblad«, SKS 13, 145

Oi2, tekstredegørelse, SKS K13, 293

Oi2, tekstredegørelse, SKS K13, 295

Oi3, »titelblad«, SKS 13, 185

Oi3, tekstredegørelse, SKS K13, 351

Oi3, tekstredegørelse, SKS K13, 352

Oi3, komm. til SKS 13, 196,17: Geistlighedens ...]

Oi4, »titelblad«, SKS 13, 203

Oi4, tekstredegørelse, SKS K13, 373

Oi4, tekstredegørelse, SKS K13, 374

Oi4, komm. til SKS 13, 205,16: saa vil man, at ...]

Oi5, »titelblad«, SKS 13, 225

Oi5, »»Vogter Eder for dem, ...«, SKS 13, 248

Oi5, tekstredegørelse, SKS K13, 398

Oi5, tekstredegørelse, SKS K13, 406

Oi5, komm. til SKS 13, 233,1: Aands-Menneskets ...]

Oi5, komm. til SKS 13, 246,3: 15 Juni 55]

Oi6, »titelblad«, SKS 13, 255

Oi6, tekstredegørelse, SKS K13, 446

Oi6, komm. til SKS 13, 261,17: G. ansees jo for ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 268,25: »At ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 274,10: mod denne ...]

Oi7, »titelblad«, SKS 13, 279

Oi7, »Om den Interesse, der vises ...«, SKS 13, 315

Oi7, tekstredegørelse, SKS K13, 479

Oi7, tekstredegørelse, SKS K13, 480

Oi7, komm. til SKS 13, 290,1: »Først ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 291,13: disse ere c. 150 ...]

Oi8, »titelblad«, SKS 13, 343

Oi8, tekstredegørelse, SKS K13, 552

Oi8, komm. til SKS 13, 346,31: »fortoner, ...]

Oi8, komm. til SKS 13, 348,1: et Skrift, jeg ...]

Oi9, »titelblad«, SKS 13, 371

Oi9, tekstredegørelse, SKS K13, 582

Oi9, komm. til SKS 13, 373,11: i Skjulthed ...]

Oi9, komm. til SKS 13, 373,13: Angrebet paa mig ...]

GU, »titelblad«, SKS 13, 321

GU, »forord«, SKS 13, 325

GU, tekstredegørelse, SKS K13, 518

GU, tekstredegørelse, SKS K13, 521

GU, tekstredegørelse, SKS K13, 522

GU, komm. til SKS 13, 325,2: Denne Tale er ...]

FQA, tekstredegørelse, SKS K14, 17

FQA, komm. til SKS 14, 9,5: gjennem dette Blad, ...]

KM, tekstredegørelse, SKS K14, 35

KM, komm. til SKS 14, 13,1: Morgenbetragtninger ...]

FP, tekstredegørelse, SKS K14, 59

FP, komm. til SKS 14, 19,12: »Om ...]

FP, komm. til SKS 14, 19,26: Forfatteren af ...]

FP, komm. til SKS 14, 21,53: den Suite, hvortil ...]

OL, tekstredegørelse, SKS K14, 81

OL, tekstredegørelse, SKS K14, 83

OL, tekstredegørelse, SKS K14, 86

OL, komm. til SKS 14, 29,1: Til Hr. Orla Lehmann]

OL, komm. til SKS 14, 29,8: svarer Fædrelandet]

OL, komm. til SKS 14, 29,13: Forfatteren af ...]

AaS, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 46

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 105

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 108

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 111

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 113

AAS, komm. til SKS 14, 45,79: seer jeg mig ...]

AAS, komm. til SKS 14, 46,31: Bogen har kostet ...]

FEE, tekstredegørelse, SKS K14, 137

FEE, tekstredegørelse, SKS K14, 138

FEE, komm. til SKS 14, 49,2: Dette Spørgsmaal ...]

PH, tekstredegørelse, SKS K14, 152

ELF, »Fædrelandet · 16. ...«, SKS 14, 61

ELF, tekstredegørelse, SKS K14, 163

ELF, tekstredegørelse, SKS K14, 165

ELF, tekstredegørelse, SKS K14, 168

ELF, komm. til SKS 14, 61,3: Rygte ... gjøre ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,9: i Januar, en ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,47: at jeg har udgivet ...]

EEL, »Fædrelandet · 9. ...«, SKS 14, 66

EEL, tekstredegørelse, SKS K14, 175

EEL, tekstredegørelse, SKS K14, 179

EEL, tekstredegørelse, SKS K14, 183

EEL, komm. til SKS 14, 65,13: et forvexlende ...]

EEL, komm. til SKS 14, 65,40: længe længe ...]

DJ, tekstredegørelse, SKS K14, 201

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 225

AeV, komm. til SKS 14, 83,19: bruger derfor endog ...]

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 258

PF, komm. til SKS 14, 87,8: En i dette Blad ...]

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 281

YDR, »Fædrelandet · 31. ...«, SKS 14, 111

YDR, »Fædrelandet · 31. ...«, SKS 14, 112

YDR, »Fædrelandet · 31. ...«, SKS 14, 114

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 307

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 310

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 314

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 319

YDR, komm. til SKS 14, 111,8: 121) Det er det ...]

YDR, komm. til SKS 14, 111,22: pseudonyme ...]

BMS, »Fædrelandet · 18. ...«, SKS 14, 123

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 339

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 343

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 344

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 345

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 350

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 355

BMS, komm. til SKS 14, 124,37: gjøre den sande ...]

BMS, komm. til SKS 14, 126,32: hvad jeg ogsaa kan ...]

DBD, »Fædrelandet · 30. ...«, SKS 14, 129

DBD, note

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 375

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 379

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 382

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 386

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 387

DBD, komm. til SKS 14, 129,14: af ...]

DBD, komm. til SKS 14, 129,27: Biskop Martensen ...]

DBD, komm. til SKS 14, 129,51: at man ikke ...]

DBD, komm. til SKS 14, 129,72: taler om det ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,80: Rosenkilde]

DBD, komm. til SKS 14, 132,30: enhver ...]

DBD, komm. til SKS 14, 132,32: hvad en Alvorsmand ...]

DBD, komm. til SKS 14, 132,36: dette Skrig: at ...]

DBD, komm. til SKS 14, 132,75: at Blad-Artikler ...]

PPM, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 137

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 415

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 418

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 421

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 422

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 423

PPM, komm. til SKS 14, 137,4: Pastor ...]

PPM, komm. til SKS 14, 137,5: hvilken naturligvis ...]

PPM, komm. til SKS 14, 137,26: I den Anledning ...]

PPM, komm. til SKS 14, 137,75: ved den samme ...]

SBM, »Fædrelandet · 29. ...«, SKS 14, 141

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 448

SBM, komm. til SKS 14, 143,58: At jeg ikke vil ...]

SBM, komm. til SKS 14, 143,65: man skal ikke ...]

TNS, »Fædrelandet · 29. ...«, SKS 14, 147

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 459

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 462

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 463

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 464

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 465

TNS, komm. til SKS 14, 147,3: »Gaverne ere ...]

TNS, komm. til SKS 14, 147,72: Talerne ved denne ...]

BMD, »Fædrelandet · 20. ...«, SKS 14, 151

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 475

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 478

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 479

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 480

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 481

CGN, »Fædrelandet · 21. ...«, SKS 14, 155

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 489

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 492

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 496

HG, »Fædrelandet · 22. ...«, SKS 14, 159

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 503

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 506

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 508

DRT, »Fædrelandet · 26. ...«, SKS 14, 163

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 513

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 516

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 521

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 522

ET, »Fædrelandet · 28. ...«, SKS 14, 169

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 531

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 534

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 536

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 537

Sa, »Fædrelandet · 30. ...«, SKS 14, 173

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 543

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 546

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 550

HJV, »Fædrelandet · 31. ...«, SKS 14, 179

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 559

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 562

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 565

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 567

AF, »Fædrelandet · 7. ...«, SKS 14, 185

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 571

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 574

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 575

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 576

AF, komm. til SKS 14, 185,1: I Anledning af et ...]

RK, »Fædrelandet · 11. ...«, SKS 14, 189

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 585

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 588

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 591

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 592

RK, komm. til SKS 14, 189,1: Var det rigtigst nu ...]

RK, komm. til SKS 14, 189,11: en ...]

CK, »Fædrelandet · 11. ...«, SKS 14, 193

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 601

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 604

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 606

CK, komm. til SKS 14, 193,23: Biskop Martensens ...]

CK, komm. til SKS 14, 193,25: mig, som kun har ...]

HGS, »Fædrelandet · 27. ...«, SKS 14, 197

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 613

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 617

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 619

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 620

HGS, komm. til SKS 14, 197,3: Sin Artikel mod mig ...]

HGS, komm. til SKS 14, 197,50: hvad end ikke ...]

HGS, komm. til SKS 14, 197,61: allerede ...]

ER, »Fædrelandet · 10. ...«, SKS 14, 201

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 633

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 636

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 638

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 639

ER, komm. til SKS 14, 201,11: den har iagttaget ...]

ER, komm. til SKS 14, 201,22: dens Hoved ...]

EM, »Fædrelandet · 10. ...«, SKS 14, 205

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 647

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 651

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 653

ATV, »Fædrelandet · 15. ...«, SKS 14, 210

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 659

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 662

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 665

ATV, komm. til SKS 14, 209,1: Angaaende en ...]

ATV, komm. til SKS 14, 209,47: Dr. Zeuthen. Han ...]

ATV, komm. til SKS 14, 210,12: har nu ogsaa ...]

OIC, »Fædrelandet · 16. ...«, SKS 14, 213

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 677

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 680

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 682

OIC, komm. til SKS 14, 213,1: Til det nye Oplag ...]

BMT, »Fædrelandet · 26. ...«, SKS 14, 219

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 693

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 697

BMT, komm. til SKS 14, 217,29: det store ...]

BMT, komm. til SKS 14, 217,41: det uagtet han er ...]

BMT, komm. til SKS 14, 217,79: raaber det saa ...]

BMT, komm. til SKS 14, 218,21: sin Tale i ...]

BMT, komm. til SKS 14, 218,42: Selv da den, der ...]

BMT, komm. til SKS 14, 219,75: er Vrøvl, hvad ...]

BMT, komm. til SKS 14, 220,28: hvad jeg hører ...]

OiA, tekstredegørelse

OiA, komm. til SKS 15, 7,16: i Aaret 1838 udgav ...]

PMH, tekstredegørelse, SKS K15, 73

BOA:IV.18

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 112

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 132

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 137

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 138

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 142

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 145

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 150

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 151

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 152

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 155

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 172

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 173

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 174

BOA, komm. til SKS 15, 113,18: Mag. Adlers ...]

BOA, komm. til SKS 15, 158,25: Paradoxet , ...]

BOA, komm. til SKS 15, 162,32: Johannes Climacus ...]

BOA, komm. til SKS 15, 174,14: de Ord ...]

BOA, komm. til SKS 15, 207,5: gjort engang, for ...]

BOA, komm. til SKS 15, 228,4: fundet et ...]

SFV, »titelblad«, SKS 16, 7

SFV, »Første Afsnit. A«, SKS 16, 17

SFV, »Bilag. Forord«, SKS 16, 84

SFV:

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 12

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 13

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 16

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 17

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 18

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 21

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 35

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 36

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 39

SFV, komm. til SKS 16, 15,19: philosophiske Smuler]

SFV, komm. til SKS 16, 15,19: samt 18 opbyggelige ...]

SFV, komm. til SKS 16, 15,20: afsluttende ...]

SFV, komm. til SKS 16, 15,21: opbyggelige Taler i ...]

SFV, komm. til SKS 16, 15,22: Kjærlighedens ...]

SFV, komm. til SKS 16, 15,22: christelige Taler]

SFV, komm. til SKS 16, 17,2: Enten – Eller ...]

SFV, komm. til SKS 16, 18,29: Den literaire ...]

SFV, komm. til SKS 16, 22,24: her pointerede saa ...]

SFV, komm. til SKS 16, 34,13: ny Vaabenlære]

SFV, komm. til SKS 16, 41,33: indrykkede jeg ...]

SFV, komm. til SKS 16, 46,21: hidtil havde ...]

SFV, komm. til SKS 16, 75,32: Buxer]

SFV, komm. til SKS 16, 99,32: Angaaende ...]

BN, »Titelblad«, SKS 16, 109

BN, tekstredegørelse

BN, tekstredegørelse, SKS K16, 108

BN, tekstredegørelse, SKS K16, 109

BN, komm. til SKS 16, 120,3: han i mit ...]

DS, »titelblad«, SKS 16, 147

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 166

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 177

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 180

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 186

Oi10, »titelblad«, SKS 13, 391

Oi10, »I«, SKS 13, 393

Oi10, tekstredegørelse, SKS K13, 602

Oi10, komm. til SKS 13, 407,18: Den Eneste ... er ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 407,35: min Dannelse (hvad ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 410,16: jeg har levet paa ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 415,8: sigte Den for ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 417,31: Det var et af de ...]

BB:7.c

DD:208, SKS 17, 280

EE:189

KK:2, SKS 18, 331

Not4:20.1

Not4:25.1

Not4:28

Not4:41.b

Not11, Indledning, SKS K19, 422

Not11, Kommentarer

Not15:12, SKS 19, 441

NB:7, SKS 20, 17

NB:36, SKS 20, 40

NB:137

NB:194, SKS 20, 116

NB2:72.a

NB2:119

NB2:181.a

NB3:24

NB3:55

NB4:24

NB4:79

NB5:135

NB6:2, SKS 21, 11

NB6:16, SKS 21, 18

NB6:35

NB9:22

NB9:78, SKS 21, 250

NB10:20, SKS 21, 267

NB10, komm. til SKS 21, 270,24: hos Agerskov paa ...]

NB11:28, SKS 22, 24

NB11:124, SKS 22, 74

NB12:12

NB12:111, SKS 22, 206

NB12:157, SKS 22, 240

NB14:8, SKS 22, 347

NB14:34.b

NB14:57, SKS 22, 378

NB14:81, SKS 22, 392

NB14:97

NB14:102, SKS 22, 406

NB15:77, SKS 23, 53

NB16:24

NB18:26

NB18:49, SKS 23, 283

NB21:88, SKS 24, 58

NB26:6, SKS 25, 14

NB28:65

NB28:100

NB28:102, SKS 25, 289

NB29:95

NB29:112

NB29:112, SKS 25, 375

NB30:93, SKS 25, 461

NB32:95, SKS 26, 184

Papir, Introduktion

Papir, Introduktion, SKS K27, 6

Papir, Introduktion, SKS K27, 8

Papir, Introduktion, SKS K27, 9

Papir, Introduktion, SKS K27, 10

Papir 14:4

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 161

Papir 94:1, SKS 27, 113

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 177

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 249

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 381

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse

Papir, komm. til SKS 27, 189,4: Foredrag, holdt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 189,22: nyligen et andet ...]

Papir, komm. til SKS 27, 191,30: Hr. Ostermann]

Papir, komm. til SKS 27, 195,12: Mester Erik]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 485

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 535

Papir, komm. til SKS 27, 225,9: mit første ...]

Papir, komm. til SKS 27, 234,22: cfr. K.K. p. 20 og ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 567

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 637

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 655

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 656

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 657

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 658

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 659

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 666

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 691

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 735

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 763

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 774

Papir, komm. til SKS 27, 375,20: Af Bladene erfarer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 375,28: Honorar, kan jeg ...]

Papir, komm. til SKS 27, 378,23: Den bevæbnede ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 785

Papir, komm. til SKS 27, 438,1: Rosenkilde som ...]

Papir 382, SKS 27, 455

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 855

Papir 388

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 865

Papir, komm. til SKS 27, 469,4: Jeg tjener ikke ...]

Papir 446

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 981

Papir, komm. til SKS 27, 545,34: Høitideligt ...]

Papir 465, SKS 27, 596

Papir, komm. til SKS 27, 586,19: kjendt under ...]

Papir, komm. til SKS 27, 589,26: dømme ...]

Papir, komm. til SKS 27, 596,18: Mag. K.]

Papir, komm. til SKS 27, 604,11: Jeg har Aar efter ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604,16: som Pastor K. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604m,1: hvad Pastor K. nok ...]

Papir, komm. til SKS 27, 659,33: Naar jeg saa efter ...]

Papir, komm. til SKS 27, 664,1: Den Yttring af Mag. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 668,11: Jeg var selv Den, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 668,29: Han sendte mig ...]

Papir, komm. til SKS 27, 675,2: Øieblikkeligt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 675,6: en Anonym i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 675,9: en norsk Artikel ...]

Papir, komm. til SKS 27, 683m,3: jeg høimodigen ...]

Papir 593, SKS 28, 530

Papir 595, SKS 28, 533

Papir 596

Brev , SKS 28, 11

Brev , SKS 28, 13

Brev , SKS 28, 17

Brev , SKS 28, 23

Brev , SKS 28, 24

Brev , SKS 28, 28

Brev , SKS 28, 29

Brev , SKS 28, 31

Brev , SKS 28, 32

Brev , SKS 28, 34

Brev 16 til Kierkegaard, P.C.

Brev , SKS 28, 39

Brev , SKS 28, 42

Brev , SKS 28, 45

Brev , SKS 28, 46

Brev , SKS 28, 47

Brev 26 til Kierkegaard, H.P.

Brev , SKS 28, 48

Brev 28 fra Kierkegaard, H.P.

Brev , SKS 28, 54

Brev , SKS 28, 56

Brev 33 til Kierkegaard, M.A.

Brev 34 til Kierkegaard, M.A.

Brev , SKS 28, 59

Brev , SKS 28, 61

Brev , SKS 28, 63

Brev , SKS 28, 65

Brev , SKS 28, 66

Brev , SKS 28, 70

Brev , SKS 28, 71

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 36

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 39

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 40

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 41

Brev, komm. til SKS 28, 11,20: Kbh: d: 8de Martz. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 11,28: Svar fra Dig]

Brev, komm. til SKS 28, 13,13: Khavn 25 Martii 1829]

Brev, komm. til SKS 28, 13,22: Hiermit 1 Kastchen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 17,6: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 17,11: Pastor Hornsylds]

Brev, komm. til SKS 28, 19,10: overtage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 20,26: skriv mig (...) til]

Brev, komm. til SKS 28, 22,13: d. 18]

Brev, komm. til SKS 28, 24,4: opgjøre Regnskabet]

Brev, komm. til SKS 28, 24,19: paa Mandag reiser ...]

Brev, komm. til SKS 28, 25,9: min Hjemkomst fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 27,19: Af c ]

Brev, komm. til SKS 28, 29,18: de forskjellige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,8: d. 10 Marts]

Brev, komm. til SKS 28, 33,9: Dit Brev af 27.d ...]

Brev, komm. til SKS 28, 34,13: den store ...]

Brev, komm. til SKS 28, 37,11: mit Brev til Dig]

Brev, komm. til SKS 28, 38,35: forandre noget ...]

Brev, komm. til SKS 28, 39,13: d. 22 Dec. 47]

Brev, komm. til SKS 28, 40,15: at Du vilde komme ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,13: Hr Pastor Dr. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,17: Din Artikel i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 45,19: S. A. Kierkegaard]

Brev, komm. til SKS 28, 59,30: medfølgende ...]

Brev, Introduktion

Brev, Introduktion, SKS K28, 12

Brev, Introduktion, SKS K28, 17

Brev, P. C. Kierkegaards ...

Brev, P. C. Kierkegaards ..., SKS K28, 45

Brev, P. C. Kierkegaards ..., SKS K28, 46

Brev, P. C. Kierkegaards ..., SKS K28, 47

Brev , SKS 28, 79

Brev , SKS 28, 80

Brev , SKS 28, 83

Brev , SKS 28, 85

Brev , SKS 28, 86

Brev 48 til Spang, Christiane Ph.

Brev , SKS 28, 88

Brev , SKS 28, 89

Brev 52 fra Spang, Christiane Ph.

Brev 53 fra Giødwad, J.F.

Brev , SKS 28, 93

Brev , SKS 28, 99

Brev 58 til Molbech, Chr.

Brev 59 fra Molbech, Chr.

Brev , SKS 28, 106

Brev 61 fra Zeuthen, F.L.B.

Brev , SKS 28, 107

Brev , SKS 28, 108

Brev , SKS 28, 111

Brev , SKS 28, 112

Brev , SKS 28, 113

Brev , SKS 28, 114

Brev , SKS 28, 118

Brev , SKS 28, 122

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 133

Brev, komm. til SKS 28, 100,13: en kort Strid ...]

Brev, komm. til SKS 28, 106,1: den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 111,20: det modtagne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 114,4: En Bog til mig! ...]

Brev , SKS 28, 126

Brev 72 til Heiberg, J.L.

Brev , SKS 28, 129

Brev , SKS 28, 130

Brev 75 fra Gyllembourg, Thomasine

Brev 76 til Heiberg, J.L.

Brev, komm. til SKS 28, 128,8: Deres to sidste ...]

Brev , SKS 28, 143

Brev , SKS 28, 145

Brev , SKS 28, 149

Brev , SKS 28, 152

Brev , SKS 28, 156

Brev , SKS 28, 162

Brev , SKS 28, 168

Brev , SKS 28, 170

Brev 87 til Boesen, Emil

Brev 89 til Boesen, Emil

Brev 90 til Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 174

Brev 92 til Boesen, Emil

Brev 93 til Boesen, Emil

Brev 94 til Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 177

Brev , SKS 28, 178

Brev 97 til Boesen, Emil

Brev 98 til Boesen, Emil

Brev 99 til Boesen, Emil

Brev 100 til Boesen, Emil

Brev 101 til Boesen, Emil

Brev 102 til Boesen, Emil

Brev 103 til Boesen, Emil

Brev 104 til Boesen, Emil

Brev 105 til Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 183

Brev 107 til Boesen, Emil

Brev 108 til Boesen, Emil

Brev 109 til Boesen, Emil

Brev 110 til Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 186

Brev 112 til Boesen, Emil

Brev 113 til Boesen, Emil

Brev 114 til Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 190

Brev , SKS 28, 191

Brev 117 fra Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 195

Brev , SKS 28, 197

Brev, komm. til SKS 28, 144,26: Formodl. har Sibb. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 145,23: de Danske]

Brev, komm. til SKS 28, 167,25: min Broder Peter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 188,14: Stillings Piece]

Brev, komm. til SKS 28, 192,20: Indøvelse i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 193,7: de foregaaende ...]

Brev , SKS 28, 201

Brev , SKS 28, 202

Brev , SKS 28, 203

Brev , SKS 28, 204

Brev , SKS 28, 206

Brev 123 til Kongelige Bibliotek, Det

Brev , SKS 28, 207

Brev , SKS 28, 208

Brev , SKS 28, 209

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]

Brev, komm. til SKS 28, 206,3: Bønhørelse]

Brev , SKS 28, 213

Brev , SKS 28, 214

Brev , SKS 28, 217

Brev , SKS 28, 218

Brev , SKS 28, 219

Brev , SKS 28, 221

Brev , SKS 28, 222

Brev , SKS 28, 223

Brev , SKS 28, 224

Brev 137 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 225

Brev , SKS 28, 226

Brev , SKS 28, 227

Brev , SKS 28, 229

Brev , SKS 28, 230

Brev , SKS 28, 231

Brev , SKS 28, 232

Brev 145 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 233

Brev , SKS 28, 234

Brev , SKS 28, 238

Brev , SKS 28, 239

Brev 149 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 240

Brev , SKS 28, 241

Brev , SKS 28, 242

Brev 153 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 243

Brev , SKS 28, 244

Brev 156 til Olsen, Regine

Brev , SKS 28, 245

Brev 159 til Schlegel, J.F. og Regine

Brev , SKS 28, 246

Brev , SKS 28, 250

Brev , SKS 28, 255

Brev 159.3

Brev , SKS 28, 257

Brev , SKS 28, 260

Brev , SKS 28, 262

Brev 159.8

Brev , SKS 28, 263

Brev , SKS 28, 264

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 325

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 327

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 328

Brev, komm. til SKS 28, 221,8: Overskriften og ...]

Brev, Receptionshistorisk ..., SKS K28, 331

Brev , SKS 28, 267

Brev , SKS 28, 270

Brev , SKS 28, 271

Brev , SKS 28, 272

Brev , SKS 28, 273

Brev , SKS 28, 274

Brev 167 fra Clausen, H.N.

Brev 168 til Clausen, H.N.

Brev 169 fra Petersen, F.C.

Brev , SKS 28, 277

Brev, komm. til SKS 28, 267,4: den medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,16: sendte Dem den af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,18: min Overtagen af ...]

Brev , SKS 28, 282

Brev 173 til Lund, Carl

Brev , SKS 28, 285

Brev , SKS 28, 286

Brev 175 til Lund, Carl

Brev , SKS 28, 289

Brev , SKS 28, 291

Brev 178 til Lund, Henriette

Brev , SKS 28, 294

Brev , SKS 28, 297

Brev , SKS 28, 298

Brev , SKS 28, 299

Brev 185 til Lund, Henriette

Brev 191 til Lund, Michael

Brev , SKS 28, 308

Brev , SKS 28, 314

Brev , SKS 28, 317

Brev , SKS 28, 318

Brev , SKS 28, 322

Brev , SKS 28, 324

Brev , SKS 28, 325

Brev , SKS 28, 326

Brev , SKS 28, 327

Brev , SKS 28, 328

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 382

Brev, komm. til SKS 28, 302,14: samtlige Danske]

Brev, komm. til SKS 28, 308,2: Mag. art. S. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 311,3: Fru Eckardt]

Brev , SKS 28, 331

Brev 210 til Giødwad, J.F.

Brev 211 til Giødwad, J.F.

Brev , SKS 28, 334

Brev 213 til Levin, Israel

Brev , SKS 28, 336

Brev 215 til Levin, Israel

Brev , SKS 28, 337

Brev 217 til Levin, Israel

Brev , SKS 28, 338

Brev 219 til Levin, Israel

Brev , SKS 28, 339

Brev 221 til Luno, Bianco

Brev , SKS 28, 340

Brev , SKS 28, 345

Brev , SKS 28, 346

Brev , SKS 28, 347

Brev , SKS 28, 348

Brev , SKS 28, 349

Brev 230 til Langhoff, B.S.

Brev , SKS 28, 350

Brev 232 til Reitzel, C.F.

Brev 233 til Schou, C.J.

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 432

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 434

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 435

Brev, komm. til SKS 28, 331,8: den medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 332,13: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 339,16: til Hr Boghandler ...]

Brev, komm. til SKS 28, 340,8: »Afsluttende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 344,8: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 344,24: Climaci ...]

Brev, komm. til SKS 28, 349,19: kunde forskrive ...]

Brev , SKS 28, 359

Brev 236 til Mynster, J.P.

Brev 237 til Mynster, J.P.

Brev , SKS 28, 363

Brev, komm. til SKS 28, 362,3: takker for ...]

Brev, komm. til SKS 28, 362,3: slaae ... hele den ...]

Brev , SKS 28, 367

Brev 242 til Cold, Ole

Brev , SKS 28, 369

Brev , SKS 28, 370

Brev , SKS 28, 372

Brev 246 til Eiríksson, ...

Brev , SKS 28, 373

Brev , SKS 28, 374

Brev , SKS 28, 375

Brev , SKS 28, 376

Brev , SKS 28, 379

Brev , SKS 28, 380

Brev 256 til ukendt

Brev , SKS 28, 384

Brev 258 til ukendt

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 498

Brev, komm. til SKS 28, 367,3: Hr Hastrup]

Brev, komm. til SKS 28, 371,20: De dog maa have ...]

Brev, komm. til SKS 28, 379,23: indøver ...]

Brev, komm. til SKS 28, 382,21: denne Forfatter ...]

Brev , SKS 28, 387

Brev , SKS 28, 388

Brev 261 fra Kolderup-Rosenvinge, ...

Brev , SKS 28, 390

Brev , SKS 28, 393

Brev , SKS 28, 394

Brev , SKS 28, 397

Brev , SKS 28, 402

Brev , SKS 28, 406

Brev , SKS 28, 410

Brev , SKS 28, 412

Brev , SKS 28, 413

Brev , SKS 28, 418

Brev , SKS 28, 419

Brev , SKS 28, 426

Brev , SKS 28, 427

Brev 275 fra Kolderup-Rosenvinge, ...

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 526

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 528

Brev, komm. til SKS 28, 387,5: Kjerlighedens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 407,25: om ikke saa ...]

Brev , SKS 28, 431

Brev , SKS 28, 432

Brev , SKS 28, 433

Brev , SKS 28, 436

Brev 282 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 438

Brev , SKS 28, 441

Brev 286 til Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 443

Brev , SKS 28, 446

Brev , SKS 28, 447

Brev , SKS 28, 449

Brev , SKS 28, 450

Brev 295 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 451

Brev 299 fra Nielsen, Rasmus

Brev 300 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 455

Brev 301 fra Nielsen, Rasmus

Brev 302 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 456

Brev , SKS 28, 457

Brev , SKS 28, 459

Brev 304.3

Brev , SKS 28, 460

Brev , SKS 28, 461

Brev 305 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 462

Brev , SKS 28, 463

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 584

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 586

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 589

Brev , SKS 28, 468

Brev 311 fra Bretteville, F. Lodovica ...

Brev , SKS 28, 477

Brev , SKS 28, 479

Brev , SKS 28, 480

Brev , SKS 28, 481

Brev , SKS 28, 482

Brev , SKS 28, 485

Brev , SKS 28, 487

Brev , SKS 28, 488

Brev , SKS 28, 489

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 619

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 621

Brev, komm. til SKS 28, 476,16: I Søndags stod ...]

Brev, komm. til SKS 28, 476,23: lader Dem anmelde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,7: »Christelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 482,17: Jeg kjender Dem ...]

Brev, komm. til SKS 28, 485,20: Indøvelse i ...]

Ded 101 til Rothe, W. Susanne

Ded , SKS 28, 521

Ded, komm. til SKS 28, 498,6: Udgiveren]

Ded, komm. til SKS 28, 498,17: Udgiveren]

Ded, komm. til SKS 28, 510,14: Udgiveren]

Ded, komm. til SKS 28, 517,12: Udgiveren]

Ded, Introduktion, SKS K28, 654

Ded, Introduktion, SKS K28, 658

·Kierkegaard, Søren Michael

AA, komm. til SKS 17, 14,4: de faa kjære ...]   +

·Kierkegaard, Thomas Nielsen, se Nielsen, Thomas

 

·Kierkegaard, Øllegaard

Brev, komm. til SKS 28, 47,21: Vejen er ikke så ...]   +

·Kildevalle

FB, »Problema III«, SKS 4, 195

·Kildgaard, Casparus

BB:16, SKS 17, 107   +

·Kildgaard, Jesper, se Kildgaard, Casparus

 

·Kind, Friedrich

AA, komm. til SKS 17, 11,15: en Webersk Melodi]

·Kineas

EE2, komm. til SKS 3, 277,13: et Kongerige af ...]   +

·King, William

JJ:36   +

·Kingo, Thomas

EE2, komm. til SKS 3, 163,14: siger Verden Farvel]   +

EE2, komm. til SKS 3, 226,33: Fynd i Taarer]

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 74

3T43, komm. til SKS 5, 70,30: Hvert Hjert' er ...]

4T43, komm. til SKS 5, 152,3: hvad er Verdens ...]

3T44, komm. til SKS 5, 235,26: byder Verden ...]

3T44, komm. til SKS 5, 261,5: hvormeget det end ...]

4T44, komm. til SKS 5, 298,1: ...]

4T44, komm. til SKS 5, 318,20: Lykke og Ulykke, ...]

4T44, komm. til SKS 5, 377,14: Trøsteren]

TTL, komm. til SKS 5, 446,34: at holde Maade med ...]

OTA, komm. til SKS 8, 210,34: hver har Sit, Stort ...]

OTA, komm. til SKS 8, 323,12: med Korset paa]

OTA, komm. til SKS 8, 355,27: at lade Gud raade]

KG, komm. til SKS 9, 286,1: »forladt, ...]

CT, tekstredegørelse

CT, komm. til SKS 10, 292,30: Skrid saa Du Dag, ...]

IC, komm. til SKS 12, 198,5: Du store Seierherre]

TS, komm. til SKS 13, 80,6: Seierherre]

TS, komm. til SKS 13, 98,31: staaer i en gammel ...]

DD, komm. til SKS 17, 275,11: Vægterne med ...]

EE:154

EE, komm. til SKS 18, 54,17: Kingo]

EE, komm. til SKS 18, 54,18: Græd mit Øie ...]

HH, komm. til SKS 18, 133,1: der er ei Grund ...]

JJ:491

JJ, komm. til SKS 18, 303,23: Psalmedigter som ...]

NB3, komm. til SKS 20, 261,35: Vægterne raabe ...]

NB4:6, SKS 20, 290

NB4, komm. til SKS 20, 290,7: Kingos Psalmer]

NB23, komm. til SKS 24, 265,7: lade Gud raade]

NB26, komm. til SKS 25, 79,9: siges etsteds i en ...]

Papir 119

Papir, komm. til SKS 27, 127,29: Kingo »Saa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 501,1: »Lad Hjertet ...]

Brev, komm. til SKS 28, 65,14: i en gammel Psalme: ...]

·Kirchner, Carl Christian

BB:12, SKS 17, 95   +

·Kirke

EE1, komm. til SKS 2, 351,24: Non formosus ...]   +

·Kirkegaard, Preben

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 76

·Kirketerp

Papir, Introduktion, SKS K27, 8

·Kirmmse, Bruce H.

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 128   +

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 86

AE, komm. til SKS 7, 20,1: Tredie Dagen efter ...]

AE, komm. til SKS 7, 558,1: en Spotter angriber ...]

IC, tekstredegørelse

FV, komm. til SKS 13, 16,1: da den Sensation, ...]

Oi9, komm. til SKS 13, 373,11: i Skjulthed ...]

FEE, komm. til SKS 14, 49,2: Dette Spørgsmaal ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,3: Rygte ... gjøre ...]

EEL, komm. til SKS 14, 65,40: længe længe ...]

BMS, komm. til SKS 14, 126,32: hvad jeg ogsaa kan ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,80: Rosenkilde]

BOA, komm. til SKS 15, 174,14: de Ord ...]

SFV, komm. til SKS 16, 17,2: Enten – Eller ...]

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 145

PCS, komm. til SKS 16, 143,7: Rosenkilde]

Oi10, komm. til SKS 13, 410,16: jeg har levet paa ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 417,31: Det var et af de ...]

AA, komm. til SKS 17, 37,8: hiint Foredrag]

Not6, komm. til SKS 19, 200,26: Hans sidste ...]

NB, komm. til SKS 20, 10,25: min Correcteur]

NB3, komm. til SKS 20, 272,28: paa Plakaten ...]

NB4, komm. til SKS 20, 364,7: Saa standsede min ...]

NB6, komm. til SKS 21, 40,27: at holde en Slags ...]

NB10, komm. til SKS 21, 333,17: det viste sig ...]

NB11, komm. til SKS 22, 58,16: Hertz]

NB12, komm. til SKS 22, 202,13: neppe mere end 34 ...]

NB13, komm. til SKS 22, 292,30: at man for den ...]

NB14, komm. til SKS 22, 382,5: da det gjaldt om ...]

NB15, komm. til SKS 23, 47,19: havde læst ...]

NB15, komm. til SKS 23, 55,2: jeg er kjendt af ...]

NB17, komm. til SKS 23, 195,2: Der er vist neppe ...]

NB18, komm. til SKS 23, 266,35: Pøbelen hver ...]

NB18, komm. til SKS 23, 318,23: det Msk. jeg havde ...]

NB19, komm. til SKS 23, 342,3: Tanken om, at jeg ...]

NB25, komm. til SKS 24, 521,5: naar jeg gik hjem]

NB25, komm. til SKS 24, 522,29: skjøndt jeg dog ...]

NB27, komm. til SKS 25, 146,2: Klædeboderne]

NB28, komm. til SKS 25, 226,26: levet paa Gader og ...]

NB28, komm. til SKS 25, 248m,3: fra den Tid jeg ...]

NB30, komm. til SKS 25, 461,20: min Klogskab ...]

Papir, Introduktion

Papir, tekstredegørelse

Papir, komm. til SKS 27, 189,4: Foredrag, holdt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 189,22: nyligen et andet ...]

Papir, komm. til SKS 27, 191,30: Hr. Ostermann]

Papir, komm. til SKS 27, 375,20: Af Bladene erfarer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 438,1: Rosenkilde som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 586,19: kjendt under ...]

Papir, komm. til SKS 27, 683m,3: jeg høimodigen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 46,3: Peter]

Brev, Introduktion

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 328

Brev, komm. til SKS 28, 273,4: i Rom for endeel ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 434

Brev, komm. til SKS 28, 367,8: d. 30. Sept. 1845]

Brev, komm. til SKS 28, 387,12: Kolderup Rosenvinge]

Brev, komm. til SKS 28, 437,8: til Correcteur ...]

·Kirsten Giftekniv

EE2, komm. til SKS 3, 96,15: Kirsten-Giftekniv]   +

·Kjeldskov, A.

JJ, komm. til SKS 18, 231,31: Forskrifter, eller ...]

·Kjerkegaard, N.C.

Brev, komm. til SKS 28, 29,18: de forskjellige ...]

·Kjær, Grethe

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 659   +

·Kjærbølling, N.

Brev, komm. til SKS 28, 319,12: Kragerne]   +

Brev, komm. til SKS 28, 319,19: Alliker]

Brev, komm. til SKS 28, 319,20: Skader]

Brev, komm. til SKS 28, 319,24: Ugler]

Brev, komm. til SKS 28, 319,28: Lærkens]

Brev, komm. til SKS 28, 322,17: Guulspurven]

Brev, komm. til SKS 28, 322,18: Stær]

Brev, komm. til SKS 28, 322,18: Viben]

Brev, komm. til SKS 28, 322,18: Glenten]

Brev, komm. til SKS 28, 322,19: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 322,20: Heiren]

Brev, komm. til SKS 28, 322,21: Graa-And]

Brev, komm. til SKS 28, 322,21: Svanen]

Brev, komm. til SKS 28, 322,22: Sangdrossel]

Brev, komm. til SKS 28, 322,22: Turdusarter]

Brev, komm. til SKS 28, 322,23: Motocilla alba]

Brev, komm. til SKS 28, 323,1: Storken]

Brev, komm. til SKS 28, 323,2: Præstekraven]

Brev, komm. til SKS 28, 323,3: Duerne]

Brev, komm. til SKS 28, 323,4: Digesmutterne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 323,4: S. oenanthe]

Brev, komm. til SKS 28, 323,4: S. rubetra]

Brev, komm. til SKS 28, 323,5: Svalen]

Brev, komm. til SKS 28, 323,6: Muursvalen]

Brev, komm. til SKS 28, 323,7: De forskjellige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 323,8: den gule ...]

Brev, komm. til SKS 28, 323,9: Rørspurven]

Brev, komm. til SKS 28, 323,10: Snepper]

Brev, komm. til SKS 28, 323,11: Lattermaagen]

Brev, komm. til SKS 28, 323,12: Aftenbakken ...]

Brev, komm. til SKS 28, 323,13: Tornskaden (Lanius ...]

Brev, komm. til SKS 28, 323,13: de andre Tornskader]

Brev, komm. til SKS 28, 323,15: Høge]

Brev, komm. til SKS 28, 323,15: Falke]

Brev, komm. til SKS 28, 323,16: Nattergalen]

Brev, komm. til SKS 28, 323,17: Vendehals]

Brev, komm. til SKS 28, 323,18: Bogfinker]

Brev, komm. til SKS 28, 323,18: Træløbere]

Brev, komm. til SKS 28, 323,18: Træpiggere]

Brev, komm. til SKS 28, 323,18: Fuglekonger]

Brev, komm. til SKS 28, 323,20: ...]

·Kjærskou, Frederik Christian Jacobsen

NB12, komm. til SKS 22, 209,7: et Eccho af hvad de ...]   +

·Klamer

NB15, komm. til SKS 23, 27,12: Visby er faldet ...]

·Klatterup

F, »II«, SKS 4, 484   +

·Klausen eller Nielsen, Mikkel

NB29, komm. til SKS 25, 378,39: »ligerviis ...]

·Kleanthes

PS, komm. til SKS 4, 248,12: Chrysipp ...]   +

·Klein, H.C.

AAS, komm. til SKS 14, 43,3: Subscriptionsplan ...]   +

·Klein, Louis

TSA, »titelblad«, SKS 11, 51   +

TSA, tekstredegørelse

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 112

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 269

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 272

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 307

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 309

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 339

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 342

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 375

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 378

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 415

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 418

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 437

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 442

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 459

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 462

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 475

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 478

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 489

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 492

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 503

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 505

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 513

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 515

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 531

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 533

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 543

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 546

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 559

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 562

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 571

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 573

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 585

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 588

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 601

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 604

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 613

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 617

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 633

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 636

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 647

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 651

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 659

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 661

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 677

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 679

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 689

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 693

BOA, komm. til SKS 15, 173,25: Skrivelser min ...]

NB11, komm. til SKS 22, 12,19: Idag d. 5te Mai ...]

NB12, komm. til SKS 22, 160,2: gjort Aftale med ...]

NB12, komm. til SKS 22, 205,25: bad jeg dog ...]

NB14, komm. til SKS 22, 350,30: Jeg skrev da til ...]

NB20, komm. til SKS 23, 397,6: Jeg skrev da til ...]

NB20, komm. til SKS 23, 481,1: oppe hos Giødvad]

NB26, komm. til SKS 25, 24,6: Jeg skrev til ...]

NB28, komm. til SKS 25, 259,12: Jeg skrev til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 339,21: Bogtrykker Bianco ...]

Brev, komm. til SKS 28, 437,8: han confererer med ...]

·Kleinias

PS, komm. til SKS 4, 218,8: det socratiske ...]   +

·Kleinschmidt, Johan Conrad

EE, komm. til SKS 18, 26,27: kun Missionairer ...]

·Kleitofon

PS, note   +

·Kleitomachos fra Karthago

Not13:33   +

·Klenze, C.

Papir, komm. til SKS 27, 196,10: Fra nu af ...]

·Kleobulus

SLV, komm. til SKS 6, 155,24: En græsk Viis ...]   +

·Kleon

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 181   +

·Kleopatra

JJ, komm. til SKS 18, 173,10: Petrarchs Digt: ...]

·Klettenberg, Susanna von

SLV, komm. til SKS 6, 143,24: han springer fra]

·Klettwig, Heinrich Ferdinand

Brev 3 fra Kierkegaard, M.P.   +

·Klimax, Johannes

AE, komm. til SKS 7, 7,7: JOHANNES CLIMACUS]   +

·Kling, C.F.

Papir, komm. til SKS 27, 39,19: Difficultas in ...]   +

·Klingemann, Ernst August Friedrich

BB:12, SKS 17, 100

·Klinger, Friedrich Maximilian

BB:12, SKS 17, 103   +

·Klingsor, se Klinsor

 

·Klinsor

BB, komm. til SKS 17, 104,22: det Digt, om ...]   +

·Klipping, Erik, se Glipping, Erik

 

·Klister

BA, note   +

·Kloe

Papir, komm. til SKS 27, 297,19: at Nogen skulde ...]

·Klopfer, Friedrich Gotthilf

EE1, komm. til SKS 2, 37,21: Apis ... beskinnet ...]   +

·Klopstock, Friedrich Gottlieb

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 142   +

·Klotho

PS, komm. til SKS 4, 296,3: hiin ene Parce der ...]

·Klymene

NB31, komm. til SKS 26, 116,8: Atlas, som bærer ...]   +

·Klytaimnestra

EE1, komm. til SKS 2, 213,26: Eumeniderne ...]   +

·Klytia

EE1, komm. til SKS 2, 432,14: Heliotrop]

·Klæstrup, Peter

LA, komm. til SKS 8, 90,16: den literaire ...]   +

AeV, komm. til SKS 14, 84,29: Corsaren]

PF, komm. til SKS 14, 87,3: ...]

BOA, komm. til SKS 15, 112,34: mine Buxer ... har ...]

BOA, komm. til SKS 15, 268,9: Philosophen N.N. er ...]

SFV, komm. til SKS 16, 75,24: ...]

SFV, komm. til SKS 16, 75,32: Buxer]

JJ, komm. til SKS 18, 293,5: tykke ell. dog ...]

NB, komm. til SKS 20, 39,1: spøge (...) med ...]

NB2, komm. til SKS 20, 143,15: vurdere Snittet ...]

NB3, tekstredegørelse, SKS K20, 241

NB3, komm. til SKS 20, 249,7: at Pøbelen kan ...]

NB4, komm. til SKS 20, 298,34: min Tegning]

NB5, komm. til SKS 20, 397,31: mine tynde Been og ...]

NB6, komm. til SKS 21, 19,9: dets Forfatter ved ...]

NB6, komm. til SKS 21, 42,26: al det Vrøvl om ...]

NB8, komm. til SKS 21, 166,20: Dine tynde Been og ...]

NB9, komm. til SKS 21, 249,19: besynderlig at see ...]

NB10, komm. til SKS 21, 314,9: den ene Buxe er en ...]

NB11, komm. til SKS 22, 16,18: Skulde der have ...]

NB12, komm. til SKS 22, 166,9: aftegnedes jeg af ...]

NB12, komm. til SKS 22, 166,10: et andet Blad (...]

NB13, komm. til SKS 22, 292,32: ...]

NB13, komm. til SKS 22, 309,8: Derimod blev jeg ...]

NB14, komm. til SKS 22, 389,9: mit Skridt mod ...]

NB15, komm. til SKS 23, 47,38: Hvad jeg har lidt ...]

NB16, komm. til SKS 23, 136,11: Et Ord paa Prent ...]

NB17, komm. til SKS 23, 185,19: dette han har ...]

NB17, komm. til SKS 23, 189,33: man skrev, at mine ...]

NB18, komm. til SKS 23, 269,28: ...]

NB24, komm. til SKS 24, 336m,17: Altsaa M. skulde ...]

NB28, komm. til SKS 25, 258,17: da skrev jeg den ...]

NB30, komm. til SKS 25, 415,26: Samtiden ...]

NB31, komm. til SKS 26, 65,6: beskjeftige sig med ...]

NB32, komm. til SKS 26, 184,12: min Paaklædning ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 773

Papir, komm. til SKS 27, 373,3: Dersom En i et ...]

Papir, komm. til SKS 27, 448,9: Ens Klædedragt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 460,16: Hans Første er ...]

·Knapp, Georg Christian

CC, Kommentarer   +

·Knipp, Hans

EE1, komm. til SKS 2, 33,22: Knippelsbro gaaer op]

·Knirsch, Carl Joseph

EE1, komm. til SKS 2, 381,4: paa Østergade ...]

·Knöpken, se Cnophen, Andreas

 

·Knud den Hellige

EE2, komm. til SKS 3, 121,6: under Oluf Hunger ...]   +

·Knudsen (Hygum), Thomas

NB29, komm. til SKS 25, 378,39: »ligerviis ...]

·Knudsen, Lars

EE1, komm. til SKS 2, 368,12: disse forliebte ...]   +

·Knuth, Frederik Marcus

NB4, komm. til SKS 20, 348,1: Frederik VII ...]   +

·Koberstein, August

BB:14   +

·Koblauch, H.J.

Brev, komm. til SKS 28, 414,7: Idag seer jeg ...]   +

·Koch, Carl

G, tekstredegørelse, SKS K4, 15   +

·Koch, Erduin Julius

BB:12, SKS 17, 96

·Koch, Gustav Friedrich

LA, komm. til SKS 8, 99,2: I Tydskland har man ...]   +

·Koch, J. Buntzen]

Brev, komm. til SKS 28, 101,15: her havt en ...]

·Koch, P. Chr.

Brev, komm. til SKS 28, 96,19: Pastor Boisen i ...]   +

·Koës, Georg Ditlev Frederik

SLV, komm. til SKS 6, 20,12: Tallotteriets ...]   +

·Kofod, Hans Ancher

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 143   +

·Kofoed, H.P.

Brev, komm. til SKS 28, 208,1: det Kofoedske Legat]

·Kofoed, Marie, se Bohn, Marie

 

·Kofoed-Hansen, Hans Peter

F, tekstredegørelse, SKS K4, 549   +

F, komm. til SKS 4, 493,2: Et Opbyggelsesskrift ...]

F, komm. til SKS 4, 494,31: alt det Smaalige ...]

2T44, komm. til SKS 5, 183,7: Fristet maaskee ...]

2T44, komm. til SKS 5, 201,20: den Dannede ...]

AE, komm. til SKS 7, 248,21: Firmaet Kts ... at ...]

AE, komm. til SKS 7, 258,27: ...]

TAF, tekstredegørelse

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 47

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 63

Oi7, komm. til SKS 13, 290,1: »Først ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 291,13: disse ere c. 150 ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 291,33: »En meget ...]

SFV, komm. til SKS 16, 17,2: Enten – Eller ...]

SFV, komm. til SKS 16, 22,24: her pointerede saa ...]

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 174

DS, komm. til SKS 16, 167,6: opdager han ... det ...]

DS, komm. til SKS 16, 167,32: selv Biskoppen ...]

Oi10, »VI«, SKS 13, 407

Oi10, komm. til SKS 13, 407,11: hvad allerede ...]

JJ, komm. til SKS 18, 209,12: Opgaven er (...) ...]

NB2, komm. til SKS 20, 162,31: Der er litterairt ...]

NB4, komm. til SKS 20, 300,23: Χstd, denne ...]

NB12:185, SKS 22, 257

NB12, komm. til SKS 22, 257,14: Han ordinerer ...]

NB12, komm. til SKS 22, 257,18: Kofoed-Hansen ...]

NB15:94

NB15, komm. til SKS 23, 66,27: en Chatolik som var ...]

NB18:20

NB18, tekstredegørelse, SKS K23, 335

NB18, komm. til SKS 23, 263,22: En Bemærkning ...]

NB18, komm. til SKS 23, 263,23: Man kunde ...]

NB18, komm. til SKS 23, 312,41: Saa gaaer der en ...]

NB20, tekstredegørelse, SKS K23, 505

NB20, komm. til SKS 23, 478,14: Kofoed-Hansen idag]

NB25, komm. til SKS 24, 461,14: da det heed ...]

NB28, komm. til SKS 25, 258,5: en saadan Sensation ...]

Brev , SKS 28, 95

Brev , SKS 28, 99

Brev , SKS 28, 102

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 133

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 134

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 138

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 139

Brev, komm. til SKS 28, 90,18: Høistærede]

Brev, komm. til SKS 28, 90,23: Dersom De levede i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 92,16: under hvor ...]

Brev, komm. til SKS 28, 93,5: endeligen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 93,10: været Gjengjeld]

Brev, komm. til SKS 28, 93,28: i Kjøbenhavn]

Brev, komm. til SKS 28, 94,2: vænnet mig til at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 95,9: de Ord ... tog ...]

Brev, komm. til SKS 28, 95,30: Kofoed-Hansen]

Brev, komm. til SKS 28, 96,23: den Prædiken ...]

Brev, komm. til SKS 28, 97,3: naar man blev gift]

Brev, komm. til SKS 28, 97,6: Consequentserne af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,17: det er mit Livs ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,20: gaaet Martensen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,30: Kjendte jeg blot C: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 99,27: hørte jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 99,36: Kofoed-Hansen]

Brev, komm. til SKS 28, 100,8: det forrige Brev]

Brev, komm. til SKS 28, 100,18: siden jeg blev ...]

Brev, komm. til SKS 28, 102,7: Kofoed-Hansen]

·Kofoed-Hansen, Sophia Isabella

Brev, komm. til SKS 28, 94,2: vænnet mig til at ...]   +

·Kofoed-Hansen, Sophie Gyrithe

Brev, komm. til SKS 28, 100,25: min Kone ...]

·Köhler, Johann Friedrich

BB:12, SKS 17, 96

·Kolderup-Rosenvinge, Janus Lauritz Andreas

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 52   +

2T43, komm. til SKS 5, 13,3: ikke har Myndighed ...]

3T43, komm. til SKS 5, 63,3: ikke har Myndighed ...]

4T43, komm. til SKS 5, 113,3: ikke har Myndighed ...]

2T44, komm. til SKS 5, 183,3: ikke har Myndighed ...]

3T44, tekstredegørelse, SKS K5, 232

3T44, komm. til SKS 5, 231,3: ikke har Myndighed ...]

4T44, komm. til SKS 5, 289,3: ikke har Myndighed ...]

TTL, komm. til SKS 5, 442,1: Ved en Grav]

KG, komm. til SKS 9, 119,1: en Hvirvel]

LF, tekstredegørelse

TSA, komm. til SKS 11, 103,32: Ordinationens ...]

SD, tekstredegørelse

YTS, tekstredegørelse

IC, tekstredegørelse

IC, komm. til SKS 12, 116,19: Saa prædiker ...]

BOA, komm. til SKS 15, 120,33: Prouste-Ret]

CC, Kommentarer

JJ, komm. til SKS 18, 250,7: canoniske Ret]

JJ, komm. til SKS 18, 250m,27: et nyt Exemplar ...]

NB, komm. til SKS 20, 55,19: tænkt mig ved en ...]

NB9:55

NB9, komm. til SKS 21, 232,16: Rosenvinge]

NB10:138, SKS 21, 327

NB10, komm. til SKS 21, 327,1: anførte ...]

NB18, komm. til SKS 23, 292m,1: Jeg havde tænkt ...]

NB20, komm. til SKS 23, 430,8: Statskirken ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,19: hvad Hr. Ostermann ...]

Papir, komm. til SKS 27, 383,1: Gravtale]

Papir, komm. til SKS 27, 484,4: Folkeregjering]

Brev, komm. til SKS 28, 22,18: at Du er geraadet i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 294,24: Pagtens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 360,17: den modtagne Gave]

Brev , SKS 28, 387

Brev , SKS 28, 388

Brev 261 fra Kolderup-Rosenvinge, ...

Brev , SKS 28, 390

Brev , SKS 28, 391

Brev , SKS 28, 396

Brev , SKS 28, 397

Brev , SKS 28, 406

Brev , SKS 28, 413

Brev , SKS 28, 419

Brev , SKS 28, 426

Brev , SKS 28, 428

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 524

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 525

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 526

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 527

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 528

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 529

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 530

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 531

Brev, komm. til SKS 28, 387,5: Kjerlighedens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 387,12: Kolderup Rosenvinge]

Brev, komm. til SKS 28, 387,16: to Gange har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 387,21: Mandagen Kl. 2]

Brev, komm. til SKS 28, 388,16: extraordinært ...]

Brev, komm. til SKS 28, 389,2: Conferentsraad]

Brev, komm. til SKS 28, 389,26: da det nu ikke ...]

Brev, komm. til SKS 28, 389,30: Kannikestræde]

Brev, komm. til SKS 28, 389,34: en ung Dame]

Brev, komm. til SKS 28, 390,10: Og nu, i landlig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 390,24: Ordrupshøj]

Brev, komm. til SKS 28, 390,31: jeg har i otte ...]

Brev, komm. til SKS 28, 396,2: spadserede fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 396,16: KR]

Brev, komm. til SKS 28, 396,22: Kannikestræde]

Brev, komm. til SKS 28, 396,26: baade min Tjener ...]

Brev, komm. til SKS 28, 403,9: et lille Digt, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 406,1: Kannikestrædet]

Brev, komm. til SKS 28, 411,4: jeg igaar var ...]

Brev, komm. til SKS 28, 412,31: Kannikestræde]

Brev, komm. til SKS 28, 413,7: et Brev til Dem, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 413,23: R af D. og DM]

Brev, komm. til SKS 28, 418,1: erindre om, ved at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 421,5: Jeg kunde jo gaae ...]

Brev, komm. til SKS 28, 421,21: hvorledes bekommer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 423,2: Bakkehuset]

Brev, komm. til SKS 28, 423,10: jeg er ...]

Brev, komm. til SKS 28, 424,6: Et andet Sted siger ...]

Brev, komm. til SKS 28, 424,31: har jeg reent ...]

Brev, komm. til SKS 28, 425,5: Chateaubriand]

Brev, komm. til SKS 28, 425,6: spanske Tragoedier]

Brev, komm. til SKS 28, 425,11: Reisen gjelder ...]

Brev, komm. til SKS 28, 426,13: naar De reiser til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 427,11: Bakkehuset]

Brev, komm. til SKS 28, 427,25: d. 28 Apr 1850]

Brev, komm. til SKS 28, 427,29: min Datters]

Brev, komm. til SKS 28, 428,4: vedlagte Pjece]

Ded 10 til Kolderup-Rosenvinge, ...

Ded , SKS 28, 502

Ded 53 til Kolderup-Rosenvinge, ...

Ded , SKS 28, 509

Ded 86 til Kolderup-Rosenvinge, ...

Ded, komm. til SKS 28, 494,10: Etatsraad Kolderup ...]

Ded, komm. til SKS 28, 502,3: Etatsraad ...]

Ded, komm. til SKS 28, 502,4: R af D og D. M.]

Ded, komm. til SKS 28, 505,11: Hr Conferentsraad ...]

Ded, komm. til SKS 28, 509,3: Hr Conf: Dr. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 513,8: Hr Conf. Rosenvinge]

Ded, komm. til SKS 28, 518,19: Mindet om Den, i ...]

Ded, komm. til SKS 28, 518,23: Samtalens Glæde]

Ded, komm. til SKS 28, 520,24: Frøken ...]

Ded, komm. til SKS 28, 521,3: tænker paa Ham]

·Kolderup-Rosenvinge, Sophie

EOT, tekstredegørelse   +

·Kolderup-Rosenvinge, Valdemar

Brev , SKS 28, 428   +

·Kolderup-Rosenvinge, Vilhelmine, se Rothe, Wilhelmine Susanne

 

·Kolderup-Rosenvinge, Wilhelmine Susanne

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 531   +

·Kollerød, Ole

NB31:30, SKS 26, 23   +

·Kolthoff, Ernst Vilhelm

AE, komm. til SKS 7, 433,31: Som man siger, skal ...]   +

·Komareck, Johann Nepomuk

Not2:2, SKS 19, 92   +

·Kommandanten

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 114   +

·Kommercerådinde Valler

LA, komm. til SKS 8, 29,31: Commerceraadens ...]   +

·Kompert, Leopold

NB23:211

·Kondrup, Johnny

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 76   +

·Konfutse

NB9:73, SKS 21, 244   +

·Kong David

TS, »Hvad der fordres for at ...«, SKS 13, 64

·Kong Hakon

SLV, komm. til SKS 6, 378,8: Axel føler ingen ...]

·Kong Wolmer, se Wolmer

 

·König, Friedrich

NB16, komm. til SKS 23, 120,1: Hurtig-Pressen]

·Konon

Not7, komm. til SKS 19, 214,17: Narcissus var ...]

·Konstance

NB2, komm. til SKS 20, 176,16: nu vover man ...]   +

·Konstantin

AE, komm. til SKS 7, 422,34: i hvis Navn der ...]   +

·Kopernikus, Nicolaus

SLV, komm. til SKS 6, 87,7: det copernicanske og ...]   +

·Kopp, H.D.

Brev, komm. til SKS 28, 358,16: i den sidste Tid ...]

·Koppe, Johann Benjamin

Papir 15, SKS 27, 54   +

·Köppen, F.

Papir, komm. til SKS 27, 277,11: Jacobi om Lessing. ...]

·Koppernigk, Nikolaus, se Copernicus, Nicolaus

 

·Kora

IC, komm. til SKS 12, 179,19: Jorden aabnede sig ...]   +

·Korinths

SLV, komm. til SKS 6, 288,6: Periander ...]

·Kornerup, B.

Oi10, komm. til SKS 13, 416,32: Naar saaledes ...]   +

·Kornerup, Bjørn

DSS, komm. til SKS 13, 116,4: lade som Ingenting]   +

·Kornmann, Heinrich

FF:183   +

·Kotzebue, August Friedrich von

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 75   +

·Kraft, H.R.

Brev, komm. til SKS 28, 39,22: Proc: Kraft]

·Krag, J.

BI, Bibliografi

·Krag, Johan

BI, note   +

·Kragelund, Aage

CC, komm. til SKS 17, 209,35: begynde polemisk ...]

·Kragh, Boline Margaretha

DJ, »Fædrelandet · 19. ...«, SKS 14, 70   +

·Krantor

EE2, komm. til SKS 3, 263,23: nervus rerum ...]

·Kranz, Walther

F, komm. til SKS 4, 520,19: inter accidentia ...]

·Krarup, Per

PS, komm. til SKS 4, 248,12: Chrysipp ...]   +

·Krates

BI, »Ironien efter Fichte«, SKS 1, 317   +

·Kratia

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 302   +

·Kratylos

FB, komm. til SKS 4, 210,14: man kan end ikke ...]   +

·Krebs, Johann Philipp

CC, Kommentarer   +

·Kreisler, Johannes

BB, komm. til SKS 17, 75,15: Dto Dto 8de Bind ...]

·Kremes

SLV, komm. til SKS 6, 191,27: Her fortælles ...]

·Kreon

SLV, komm. til SKS 6, 422,35: Oedip af Sophokles]   +

·Kreskens

3T43, komm. til SKS 5, 89,13: forlader mig ikke ...]   +

·Kreyssig, J.T.

SFV, komm. til SKS 16, 47,26: hiin Romer ... sit ...]

·Kreyssing, J.T.

EE1, komm. til SKS 2, 426,12: capitolinsk ...]   +

·Krieger, A.F.

JJ, komm. til SKS 18, 175,18: Berlin d. 10. Mai ...]   +

·Krieger, Johan N. Cornelius

JJ, komm. til SKS 18, 220,9: et Grav-Monument ...]

·Krieger, L.A.

Brev, komm. til SKS 28, 371,3: Stiftamtmand Lorenz ...]

·Kries, F.

SLV, komm. til SKS 6, 16,1: Solche Werke sind ...]   +

·Krishna

AE, komm. til SKS 7, 479,12: Jeg har etsteds ...]   +

·Krispus

Papir, komm. til SKS 27, 297,19: at Nogen skulde ...]

·Kristensen, Evald Tang

Brev, komm. til SKS 28, 178,15: vil ombytte med ...]

·Kristensen, Ewald Tang

EE1, komm. til SKS 2, 352,17: det gamle Vers ...]   +

·Kristensen, Kristen

KM, komm. til SKS 14, 13,65: Stykke i ...]   +

·Kristoffer II

EE1, komm. til SKS 2, 414,15: En Konge uden Land]

·Kristrup, Jens

NB, komm. til SKS 20, 45,16: lusker Stykket om i ...]   +

·Kritias

BI, »Plato«, SKS 1, 149   +

·Kritobulos

BA, note   +

·Kriton

BI, »Plato«, SKS 1, 124   +

·Kritz, F.

EE1, komm. til SKS 2, 284,28: idem velle ...]   +

·Kröger, J.C.

NB15, komm. til SKS 23, 70,26: han citerer Daub ...]

·Kroisos, se Krøsos

 

·Krone

SD, tekstredegørelse

·Kronos

EE1, komm. til SKS 2, 321,23: Venus]   +

·Kronos, Diodoros

PS, »Mellemspil«

·Krug, Wilhelm Traugott

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 259   +

·Krüger, F.C.

3T43, komm. til SKS 5, 103,18: et gammelt ...]   +

·Krüger, Maria Regina

BB, komm. til SKS 17, 107,4: Især Disputatser ...]   +

·Krummacher, Fr. A.

NB21:75   +

·Kruse, Lauritz

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 105   +

EE1, »Skyggerids«, SKS 2, 191

EE1, »Skyggerids«, SKS 2, 192

EE1, komm. til SKS 2, 50,28: Menuetten af Don Juan]

EE1, komm. til SKS 2, 55,12: Don Juan]

EE1, komm. til SKS 2, 83,27: selv tre Snese ...]

EE1, komm. til SKS 2, 101,23: pur chè ...]

EE1, komm. til SKS 2, 101,33: den danske ...]

EE1, komm. til SKS 2, 105,20: Kruse lader Don ...]

EE1, komm. til SKS 2, 114,19: Gusmann]

EE1, komm. til SKS 2, 123,15: Elvires første ...]

EE1, komm. til SKS 2, 124,11: det bekjendte ...]

EE1, komm. til SKS 2, 125,16: Den ene er Ottavios]

EE1, komm. til SKS 2, 125,16: den anden Annas]

EE1, komm. til SKS 2, 126,27: Kun to Gange ...]

EE1, komm. til SKS 2, 129,32: Finalen]

EE1, komm. til SKS 2, 132,35: vuol star dentro ...]

EE1, komm. til SKS 2, 133,8: Slutningen af Ballet]

EE1, komm. til SKS 2, 133,19: han er borte]

EE1, komm. til SKS 2, 133,35: i 2den Act]

EE1, komm. til SKS 2, 135,6: Taffelet]

EE1, komm. til SKS 2, 135,7: Champagne-Arie]

EE1, komm. til SKS 2, 135,19: et afsides lille ...]

EE1, komm. til SKS 2, 187,4: Nonne]

EE1, komm. til SKS 2, 191,27: Først maa hun ...]

EE1, komm. til SKS 2, 192,4: Kruse lade Don Juan ...]

EE1, komm. til SKS 2, 193,20: skjuler ikke en ...]

EE1, komm. til SKS 2, 200,21: 1003]

EE1, komm. til SKS 2, 310,18: vrimler ... Donna ...]

EE1, komm. til SKS 2, 376,2: rolig grebet ...]

EE2, komm. til SKS 3, 64,28: Don Juan beholde ...]

EE2, komm. til SKS 3, 224,6: Don Juan ... og ...]

EE2, komm. til SKS 3, 250,21: en Robinson]

G, komm. til SKS 4, 20,26: Elvire]

BA, komm. til SKS 4, 415,25: sin isnende ...]

SLV, komm. til SKS 6, 25,36: Den mest eensomme ...]

SLV, komm. til SKS 6, 33,21: Elviras smertelige ...]

SLV, komm. til SKS 6, 33,22: viva la liberta]

SLV, komm. til SKS 6, 52,12: Elvire ...]

SLV, komm. til SKS 6, 135,14: den Scene, hvor ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 211,34: som Don Juan siger ...]

DJ, komm. til SKS 14, 69,3: Mozarts Don Juan]

DJ, komm. til SKS 14, 69,42: Duetten med Zerline ...]

DJ, komm. til SKS 14, 69,77: Den første Scene ...]

DJ, komm. til SKS 14, 70,7: Leporello]

DJ, komm. til SKS 14, 70,47: den Replik: ...]

DJ, komm. til SKS 14, 70,69: Gjensynet med Elvira]

DJ, komm. til SKS 14, 70,72: i de to første ...]

DJ, komm. til SKS 14, 71,1: »Mazettos ...]

DJ, komm. til SKS 14, 71,9: Arien »batti, ...]

DJ, komm. til SKS 14, 71,72: hun er med at fange ...]

DJ, komm. til SKS 14, 71,73: han har slaaet ...]

DJ, komm. til SKS 14, 73,52: Guitarre-Arien]

DJ, komm. til SKS 14, 74,26: han siger til ...]

DJ, komm. til SKS 14, 74,52: »vær ...]

BMT, komm. til SKS 14, 217,47: Leporello og hans ...]

OiA, komm. til SKS 15, 7,13: den ...]

BOA, komm. til SKS 15, 239,26: Don Juan, der ...]

BB, komm. til SKS 17, 116,30: 3) D. Juan]

DD, komm. til SKS 17, 234,21: Robinson Krusoe]

DD, komm. til SKS 17, 282m,4: Sjelden Penge, ...]

EE, komm. til SKS 18, 46,2: Elvira ... Du min ...]

EE, komm. til SKS 18, 46,6: som Elvira ud af ...]

EE, komm. til SKS 18, 63m,24: skrider D. Juan ...]

FF, komm. til SKS 18, 76,1: Omvendelsesscenen i ...]

FF, komm. til SKS 18, 76,6: den i anden Scene]

Not7, komm. til SKS 19, 208,16: derfor er ...]

NB12, komm. til SKS 22, 162,20: hvad Leporello er ...]

NB30, komm. til SKS 25, 481,10: Leporello siger: ...]

NB31, komm. til SKS 26, 79,13: dette Zerlineske: ...]

NB32:122, SKS 26, 211

NB32, komm. til SKS 26, 211,1: I Kruses ...]

NB34, komm. til SKS 26, 325,7: I den gamle ...]

Papir, komm. til SKS 27, 128,2: D. Juan og Leporello]

Papir, komm. til SKS 27, 137,14: Menuetten af D. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 147,28: i det Øieblik ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,10: Elvira (i D. Juan)]

Papir, komm. til SKS 27, 150,15: Comandanten]

Papir, komm. til SKS 27, 150,15: D.J.]

Papir, komm. til SKS 27, 154,2: Don Juan ... den ...]

Papir, komm. til SKS 27, 459,2: Leporello]

Brev, komm. til SKS 28, 19,23: kastet mig paa ...]

·Kruse, T.

NB4, komm. til SKS 20, 332,8: naar En angriber ...]

·Krøsos

EE1, komm. til SKS 2, 215,8: Solon, Solon, Solon!]   +

·Krøyer, Henrik

PS, komm. til SKS 4, 262,9: den lille Fisk som ...]

·Krøyer, Ludvig Theodor

Brev , SKS 28, 11   +

·Kts

F, komm. til SKS 4, 493,2: Et Opbyggelsesskrift ...]   +

·Kuhlau, Frederik

BA, komm. til SKS 4, 320,27: ligesom Lulu ...]

·Kühle, Sejer

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 70   +

·Kuhr, Victor

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 174   +

·Kuntze, E.

NB2, komm. til SKS 20, 142,9: Tauler]

·Kvintus fra Frygien

DD, komm. til SKS 17, 256,12: det unge Menneske]   +

·Kvirinius

NB2, komm. til SKS 20, 184,35: Landshøvdinger]

·Kybele

LA, komm. til SKS 8, 35,31: Alcibiades's ...]   +

·Kyhn

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 498

·Kypselos

SLV, komm. til SKS 6, 288,6: Periander ...]   +

·Kyril fra Jerusalem

Papir 1:2, SKS 27, 22   +

·Kyros den ældre

EE1, komm. til SKS 2, 215,8: Solon, Solon, Solon!]   +

·Købke, Peter

AA, komm. til SKS 17, 53,28: Bolette]   +

·Købner, Julius

AE, komm. til SKS 7, 49,29: Baptisme, eller ...]