S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·N-n

Oi4, komm. til SKS 13, 205,16: saa vil man, at ...]   +

·N. N.

EE2, »Ægteskabets æsthetiske ...«, SKS 3, 93   +

·Naalemager Hiorth

NB30:60

·Nabopalassar

SLV, komm. til SKS 6, 399,34: det ...]

·Nakor

FF, komm. til SKS 18, 104,24: tager imod Een ...]

·Nannerl

AA, komm. til SKS 17, 43,22: Lighed med et Digt ...]   +

·Nannestad, Anna, se Boisen, Anna

 

·Nanteuil, Célestin

NB, komm. til SKS 20, 105,7: et Stykke ...]

·Naomi

LP, »Om Andersen som Romandigter«, SKS 1, 52   +

·Napoleon Bonaparte

BI, »Xenophon«, SKS 1, 80   +

BI, »Xenophon«, SKS 1, 81

EE1, komm. til SKS 2, 420,34: Felttoget ... i ...]

EE1, komm. til SKS 2, 421,3: vive l'empereur]

EE2, komm. til SKS 3, 170,17: verdenshistorisk ...]

FB, komm. til SKS 4, 179,8: denne hellige ...]

PS, »Capitel III«, SKS 4, 245

PS, »Capitel III«, SKS 4, 246

PS, komm. til SKS 4, 216,29: at slaae om]

PS, komm. til SKS 4, 245,35: Napoleon s]

BA, komm. til SKS 4, 402,13: Secondlieutenant]

BA, komm. til SKS 4, 402,18: den 14de Juni ]

BA, komm. til SKS 4, 402,24: Austerlits]

BA, komm. til SKS 4, 402,24: kun ...]

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 44

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 421

SLV, komm. til SKS 6, 44,28: Paven ... Kronen paa ...]

SLV, komm. til SKS 6, 296,6: Cæsar, Alexander, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 421,18: aldrig misundt ...]

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 153

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 325

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 362

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 363

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 420

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 84

AE, komm. til SKS 7, 153,24: en Dosis Svovlsyre]

AE, komm. til SKS 7, 153,26: Napoleon altid gik ...]

AE, komm. til SKS 7, 325,2: Da Napoleon rykkede ...]

AE, komm. til SKS 7, 362,7: Thiers paataget sig ...]

AE, komm. til SKS 7, 393,23: fra Lieutenant ...]

LA, note

LA, komm. til SKS 8, 63,31: Lusard bliver sig ...]

OTA, komm. til SKS 8, 388,21: han ... formaaede ...]

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 177

IC, komm. til SKS 12, 177,4: Napoleon]

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 240

BOA:II.21

BOA, komm. til SKS 15, 152,18: Napoleon]

BOA, komm. til SKS 15, 234,22: En Læge har ...]

AA:6, SKS 17, 15

AA, komm. til SKS 17, 15,33: Franskmanden i ...]

BB:7, SKS 17, 78

BB, komm. til SKS 17, 78,10: Derpaa følger nu ...]

DD:143

DD, komm. til SKS 17, 262,16: Napoleon]

DD, komm. til SKS 17, 262,20: det Frihedens ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,22: hans ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

FF, komm. til SKS 18, 87,10: Oberst v. Plessen ...]

NB2:60

NB2:173, SKS 20, 210

NB2, komm. til SKS 20, 165,18: Napoleon levede, ...]

NB2, komm. til SKS 20, 210,7: forudsige, at den ...]

NB8:20

NB8, komm. til SKS 21, 154,13: Alexander, Napoleon]

NB10, komm. til SKS 21, 279,19: Ney commenderede ...]

NB13:36, SKS 22, 297

NB13, komm. til SKS 22, 297,31: jeg har læst om ...]

NB14:88

NB14, komm. til SKS 22, 395,36: Napoleon]

NB16, komm. til SKS 23, 107,11: Michel Perrin ...]

NB17:83

NB17, komm. til SKS 23, 231,27: Napoleon (...) han ...]

NB20:138

NB20, komm. til SKS 23, 466,22: lege Napoleons ...]

NB23:37, SKS 24, 226

NB23, komm. til SKS 24, 226,11: Napoleon ryddede ...]

NB25:23, SKS 24, 453

NB25, komm. til SKS 24, 453,1: Begivenheden i ...]

NB25, komm. til SKS 24, 453,10: Den gl. Napoleon ...]

NB25, komm. til SKS 24, 453,12: Den nye Napoleon]

NB31, komm. til SKS 26, 46,22: Moreaus]

NB32:109, SKS 26, 197

NB32, komm. til SKS 26, 197,8: »et ...]

Papir, komm. til SKS 27, 134,11: Beranger]

Papir, komm. til SKS 27, 199,1: hele Stræben ...]

Brev, komm. til SKS 28, 142,19: »Jeg har ...]

Brev , SKS 28, 403

Brev, komm. til SKS 28, 403,21: Bonaparte]

Brev, komm. til SKS 28, 403,31: »Langt ...]

·Napoleon I, se Napoleon Bonaparte

 

·Napoleon II

LP, »Om Andersen som Romandigter«, SKS 1, 52

·Napoleon III

NB25:23, SKS 24, 453   +

·Narcissos

EE1, komm. til SKS 2, 32,20: Echos hjerteløse ...]   +

·Narrifas

AA:21, SKS 17, 40   +

·Natalia Valler

LA, komm. til SKS 8, 29,31: Commerceraadens ...]

·Natan

EE1, komm. til SKS 2, 302,6: Der var en riig Mand ...]   +

·Nathan der Weise

NB32:120, SKS 26, 209

·Nathanael

4T43, komm. til SKS 5, 140,11: seer Himmelen aaben]   +

·Nathanson, Mendel Levin

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78   +

·Naucratita, Athenæus

BA, note   +

·Naudé, Gabriel

BB:12, SKS 17, 95

·Nausikaa

FB, komm. til SKS 4, 107,16: han omfattede ...]

·Nazianzus, Gregorius

Not1:9, SKS 19, 78

·Neander, Johann Wilhelm August

AAS, komm. til SKS 14, 45,81: I Geled med ...]   +

NB16:97.a

NB16, tekstredegørelse, SKS K23, 165

NB16, komm. til SKS 23, 154,15: sagt af Gregor af ...]

NB16, komm. til SKS 23, 155,15: Augustin gjør ...]

NB16, komm. til SKS 23, 156,1: Augustin ... non ...]

NB16, komm. til SKS 23, 156,3: beraaber han sig ...]

NB16, komm. til SKS 23, 156,8: Ambrosius ... at ...]

NB16, komm. til SKS 23, 157,13: i de første ...]

NB16, komm. til SKS 23, 157m,1: Neanders ...]

NB21:144

NB21:147

NB21:149

NB21:154, SKS 24, 95

NB21:163

NB21:163, SKS 24, 99

NB22:23.b

NB22:123, SKS 24, 167

NB22:127

NB22:128.a

NB22:129

NB22:129, SKS 24, 171

NB22:130

NB22:133, SKS 24, 172

NB22:136

NB22:137

NB22:138, SKS 24, 174

NB22:139

NB22:149

NB22:170

NB22:172

NB22, tekstredegørelse, SKS K24, 131

NB23:4, SKS 24, 207

NB23:222

NB23, komm. til SKS 24, 207,3: seer (i Neanders ...]

NB23, komm. til SKS 24, 230,16: Chrysostomus siger ...]

NB23, komm. til SKS 24, 291,21: der Sozialismus ...]

NB24, komm. til SKS 24, 347,21: Det hele Vinetske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,1: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,2: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,3: (Forstand) ... (abs. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,5: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,6: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,10: Til den anden Side ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 283

Papir, komm. til SKS 27, 171,1: I Almindelighed ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,5: Bleek derimod ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,8: Hermed synes da ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,10: Efter at P. havde ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,11: 2 Cor: 10, 14. 15. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,15: Naar man kunde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

·Neanth

SLV, komm. til SKS 6, 301,14: Periander fra ...]

·Nebukadnesar II

PS, komm. til SKS 4, 278,15: som den ikke var ...]   +

BA, »Caput I«, SKS 4, 356

BA, komm. til SKS 4, 356,1: 4000 Aar ...]

F, »Forord«, SKS 4, 473

F, komm. til SKS 4, 473,20: Nebucadnezar, der ...]

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 334

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 335

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 336

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 337

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 67

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 77

SLV, komm. til SKS 6, 90,29: i den gloende Ovn]

SLV, komm. til SKS 6, 334,24: Nebucadnezar]

SLV, komm. til SKS 6, 334,25: Daniel]

SLV, komm. til SKS 6, 334,28: Babel]

SLV, komm. til SKS 6, 335,3: 5. Saa de ikke kunde ...]

SLV, komm. til SKS 6, 335,32: thi jeg ... lagt ...]

KG, komm. til SKS 9, 286,3: da de tre Mænd ...]

CT, komm. til SKS 10, 113,24: uskadte gik de Tre ...]

BOA, »Indledning«, SKS 15, 97

BOA, komm. til SKS 15, 97,11: fordrer ligesom ...]

FF:154

FF, komm. til SKS 18, 104,20: som Nebucadnesar ...]

JJ:126

JJ:263

JJ, komm. til SKS 18, 182,5: Nebucadnezar, ...]

JJ, komm. til SKS 18, 224,7: Ligesom ...]

KK, komm. til SKS 18, 367,8: Es. 52, 7. alius ...]

Not1:7.y.a

Not1, komm. til SKS 19, 20,19: det babylonske Exil]

Not1, komm. til SKS 19, 50m,11: Jojachim]

Not4:19

Not4, komm. til SKS 19, 147,24: Anspielung til ...]

Not4, komm. til SKS 19, 147,25: gaae paa Græs]

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]

NB15, komm. til SKS 23, 28,19: saaledes gjælder ...]

NB30, komm. til SKS 25, 478,6: Naar ... Daniel ...]

NB35, komm. til SKS 26, 377,13: dette Hele med ...]

Papir, komm. til SKS 27, 81,16: den Afdeling af Es. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,27: dette Ord af ...]

·Neckelmann

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 67

·Necoline

Brev, komm. til SKS 28, 13,17: Ferdinand skriver ...]

·Neergaard, Carl de

JJ, komm. til SKS 18, 294,7: comunistiske]   +

·Neergaard, Jens Veibel

NB31:114, SKS 26, 85   +

·Neergaard, Niels Thomasius

NB15, komm. til SKS 23, 57,35: I Bondevennernes ...]   +

·Nehemias

EE2, komm. til SKS 3, 85,13: sover ... som ...]   +

·Nelson, Horatio

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

·Nemesis

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 221   +

·Neoptolemos

EE1, komm. til SKS 2, 150,15: den mesterlig ...]   +

·Nepos, Cornelius

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 30   +

·Neptun

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 432

·Nero

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 281   +

EE1, komm. til SKS 2, 281,19: man brænder det ...]

EE1, komm. til SKS 2, 281,21: Nero]

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 179

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 180

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 181

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 182

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 183

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 185

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 197

EE2, komm. til SKS 3, 179,27: Keiser Nero]

EE2, komm. til SKS 3, 179,30: han brændte Rom ...]

3T44, komm. til SKS 5, 258,10: at han i 40 Aar ...]

LA, komm. til SKS 8, 90,14: Enhver, der har ...]

OTA, komm. til SKS 8, 407,20: 30 Aar]

IC, komm. til SKS 12, 46,22: mundus, qvi vult ...]

IC, komm. til SKS 12, 124,20: odium totius ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 258,4: Apostelen Paulus]

BMS, komm. til SKS 14, 125,8: korsfæstet]

BOA, »Capitel III § 2«, SKS 15, 240

BOA, komm. til SKS 15, 112,5: Apostelen Paulus]

BOA, komm. til SKS 15, 239,34: det Neroniske: at ...]

BB, komm. til SKS 17, 108,8: at han oplyser ...]

JJ:25

JJ, komm. til SKS 18, 150,26: Vindex gjorde ...]

JJ, komm. til SKS 18, 151,1: Philostratus ... p. ...]

Not8, komm. til SKS 19, 241,22: Troldmand Simon ...]

NB10, komm. til SKS 21, 297,37: odium generis ...]

NB11, komm. til SKS 22, 28,2: Christus siger til ...]

NB11, komm. til SKS 22, 95,26: odium generis humani]

NB12, komm. til SKS 22, 150,4: odium generis humani]

NB12, komm. til SKS 22, 163,20: Paulus etsteds ...]

NB12, komm. til SKS 22, 176,11: blev min Herre ...]

NB12, komm. til SKS 22, 176,13: Paulus ... gik ...]

NB14, komm. til SKS 22, 343,4: Et Ord af Thomas a ...]

NB14, komm. til SKS 22, 411,1: I ...]

NB15, komm. til SKS 23, 84,30: odium totius ...]

NB15, komm. til SKS 23, 91,37: sagte af en Apostel ...]

NB20, komm. til SKS 23, 464,11: odium totius ...]

NB20, komm. til SKS 23, 469,27: Apostelen Paulus]

NB23, komm. til SKS 24, 265,15: Engang var det ...]

NB24, komm. til SKS 24, 411,20: Mundus vult decipi]

NB26, komm. til SKS 25, 18,10: Paulus siger: en ...]

NB26, komm. til SKS 25, 32,28: han blev virkelig ...]

NB26, komm. til SKS 25, 35,27: en Slave]

NB27, komm. til SKS 25, 191,31: mundus vult decipi]

NB29, komm. til SKS 25, 370,30: odium generis ...]

NB30, komm. til SKS 25, 459,15: hans senere Liv]

NB31, komm. til SKS 26, 24,1: blev jo Apostlene ...]

NB32, komm. til SKS 26, 211,20: nogle af de ...]

NB33, komm. til SKS 26, 290,38: er (...) Χstd: ...]

NB34, komm. til SKS 26, 319,12: mundus vult decipi]

Papir, komm. til SKS 27, 37,11: De nexu nonnulla ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,29: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 62,7: Bastholm explicat de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101,6: Paulus i Brevet til ...]

Papir 247

Papir, komm. til SKS 27, 171,1: I Almindelighed ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,15: Naar man kunde ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,20: taler Paulus (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 245,17: Det er fra sit ...]

Papir, komm. til SKS 27, 297,14: Apostelen Paulus]

Papir, komm. til SKS 27, 301,13: i den virkelige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 333,2: Pauli apostoliske]

Papir, komm. til SKS 27, 637,4: Christus og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 638,16: Hedningen forstod ...]

·Nerval, Gérard de

BB:12, SKS 17, 101

·Nessos

EE1, komm. til SKS 2, 162,32: hvad der var ...]   +

·Nestor

NB25:42, SKS 24, 463

·Nestorios

Not1, komm. til SKS 19, 43,30: Nestorianske]

·Nestroy, Johann

G, komm. til SKS 4, 30,5: der Talismann]

·Nettesheim, Heinrich Cornelius Agrippa von

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 119   +

·Nettlemann

FF, komm. til SKS 18, 98,1: en gal Skolemester ...]

·Neumann, Johann Georg

BB:12, SKS 17, 95   +

·Neumann, Wilhelm

BB, komm. til SKS 17, 73,22: Es soll hiermit ...]

·Newman, Francis William

NB21:109   +

·Newton, Isaac

JC:9   +

·Ney, Michel

NB10, komm. til SKS 21, 279,19: Ney commenderede ...]

·Nice

PCS, komm. til SKS 16, 132,9: Scipio er en Mand, ...]

·Nickels, Sara

G, » «, SKS 4, 38

·Nicolai, Christoph Friedrich

SLV, komm. til SKS 6, 404,31: Lessing, da Emilie ...]   +

·Nicolai, Melchior

Not9, komm. til SKS 19, 272,33: 3) den Giesenske ...]

·Nicolaus Notabene

BA, tekstredegørelse, SKS K4, 332   +

BA, komm. til SKS 4, 327,34: at han ... Intet ...]

F, »titelblad«, SKS 4, 465

F, tekstredegørelse, SKS K4, 541

F, tekstredegørelse, SKS K4, 542

F, tekstredegørelse, SKS K4, 546

F, tekstredegørelse, SKS K4, 549

F, tekstredegørelse, SKS K4, 554

F, tekstredegørelse, SKS K4, 562

F, komm. til SKS 4, 482,30: literair Barselstue]

F, komm. til SKS 4, 495,14: Paganisme]

F, komm. til SKS 4, 509,31: N. N.]

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 77

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 245

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 248

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 320

AE, »Forstaaelsen med Læseren«, SKS 7, 569

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 58

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 70

AE, komm. til SKS 7, 245,15: samtidigen udkom en ...]

AE, komm. til SKS 7, 261,9: Nytaars-Present]

LA, tekstredegørelse

FV, komm. til SKS 13, 14,1: denne Productivitet ...]

Oi2, »Det Comfortable og – ...«, SKS 13, 152

AeV, komm. til SKS 14, 79,12: Nytaarsgave]

KKS, komm. til SKS 14, 107,77: Inter et Inter]

YDR, komm. til SKS 14, 111,22: pseudonyme ...]

PMH, komm. til SKS 15, 63,1: Et lille Indlæg ...]

BOA, komm. til SKS 15, 207,5: gjort engang, for ...]

BOA, komm. til SKS 15, 210,28: een og anden af ...]

SFV, komm. til SKS 16, 15,19: Forord]

JJ:126

JJ:289

JJ:363

JJ, komm. til SKS 18, 259,23: alle de pseudonyme ...]

NB2, komm. til SKS 20, 238,3: Dersom Prof. ...]

NB10, komm. til SKS 21, 301,30: Heiberg vilde nu ...]

NB13, komm. til SKS 22, 305,9: hine lapsede Ord af ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326m,3: cfr et lille ...]

NB25, komm. til SKS 24, 461,14: da det heed ...]

NB29, komm. til SKS 25, 349,35: adskillige af mine ...]

Papir, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 270,18: min Overtagen af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 332,13: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 341,15: ...]

·Nicomachus fra Gerasa

Not11, komm. til SKS 19, 335,9: Pythagoræerne ...]

·Niekisch

NB, komm. til SKS 20, 93,14: den unge Svenske, ...]

·Niels

LP, note   +

·Niels af Århus

AA, komm. til SKS 17, 9,15: man skal sove paa ...]

·Niels Klim

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 152   +

·Nielsdatter, Kirstine

JJ, komm. til SKS 18, 256,25: Faders Grav]

·Nielsen, Anders

Papir 1:2, SKS 27, 22   +

·Nielsen, Anna

SLV, note   +

·Nielsen, Anton

Brev, komm. til SKS 28, 142,19: »Jeg har ...]

·Nielsen, C.F.

NB19, komm. til SKS 23, 381m,9: en Lieutenant og ...]

·Nielsen, Christian

Brev, komm. til SKS 28, 453,7: den venlige Hilsen, ...]

·Nielsen, Edel Margrethe

NB9, komm. til SKS 21, 206,13: gift, Professor, ...]   +

·Nielsen, Erik Frisenberg

Brev, komm. til SKS 28, 453,7: den venlige Hilsen, ...]

·Nielsen, Flemming Christian

NB7, komm. til SKS 21, 77,5: ligger færdig i ...]   +

·Nielsen, Hans

JJ, komm. til SKS 18, 289,24: Forleden stod der ...]   +

·Nielsen, Jfr.

Papir, komm. til SKS 27, 385,1: et andet Stykke ...]

·Nielsen, Jochum

Papir 9:7

·Nielsen, Johan

Papir 1:2

·Nielsen, Knud Christian

NB10:20, SKS 21, 266   +

·Nielsen, Lyssestøber

NB8:100

·Nielsen, Margrethe Sofie

FF:192   +

·Nielsen, Michael

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 132   +

2T44, tekstredegørelse, SKS K5, 184

SLV, komm. til SKS 6, 256,25: en gammel Skolemand]

SLV, komm. til SKS 6, 271,19: Min gamle ...]

FP, komm. til SKS 14, 24,35: pius Æneas ...]

BOA, komm. til SKS 15, 132,3: ad majorum ...]

BOA, komm. til SKS 15, 210,7: Rector]

BN, komm. til SKS 16, 120,2: Borgerdydsskolens ...]

BN, komm. til SKS 16, 120,3: han i mit ...]

CC, Kommentarer

JJ:421

JJ, komm. til SKS 18, 280,7: Prof. Nielsen]

JJ, komm. til SKS 18, 280,8: ude paa Fredriksberg]

JJ, komm. til SKS 18, 280,10: sinne, sinne]

NB2, komm. til SKS 20, 199,18: Skolemesteren]

NB11, komm. til SKS 22, 35,32: »kommer De ...]

NB11, komm. til SKS 22, 139,12: som da ...]

NB27:40, SKS 25, 154

NB27, komm. til SKS 25, 154,36: gamle Prof. ...]

NB35:30

NB35, tekstredegørelse, SKS K26, 352

NB35, komm. til SKS 26, 391,29: Det er som Prof. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,29: Henrichsen har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,7: hans Timer i Latin ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,8: Professoren]

Brev, komm. til SKS 28, 10,17: hans Værelse]

Brev, komm. til SKS 28, 10,21: hans Karl Peer]

Brev, komm. til SKS 28, 12,3: Næste Aar kommer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,20: Græsk læser ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,25: Naar Du skriver ham ...]

Brev, komm. til SKS 28, 15,4: Dit Brev af 28-30 f. ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 228

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Bartholin skal jo ...]

Brev , SKS 28, 204

Brev , SKS 28, 206

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]

Brev, komm. til SKS 28, 204,11: i længere Tid ...]

Brev, komm. til SKS 28, 204,14: en Attest fra ...]

Brev , SKS 28, 267

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 350

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 353

Brev, komm. til SKS 28, 267,3: Professor Boiesen]

Brev, komm. til SKS 28, 267,10: Prof. Nielsen]

Brev, komm. til SKS 28, 267,14: Borgerdydsskolen]

Brev, komm. til SKS 28, 271,13: Hr Professor]

Brev, komm. til SKS 28, 271,16: Deres Ønske]

Brev, komm. til SKS 28, 271,18: den Anbefalede]

Brev, komm. til SKS 28, 272,16: den Circulaire ...]

Ded 18 til Nielsen, Michael

Ded , SKS 28, 497

Ded 22 til Nielsen, Michael

Ded 23 til Nielsen, Michael

Ded, komm. til SKS 28, 496,12: Professor M. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 496,13: R af D og D. M.]

Ded, komm. til SKS 28, 496,14: Borgerdydsskolens]

Ded, komm. til SKS 28, 497,3: Prof: M. Nielsen]

Ded, komm. til SKS 28, 497,13: Min uforglemmelige ...]

Ded, komm. til SKS 28, 497,20: Bestyrer Hr ...]

·Nielsen, Michael*

Ded, Introduktion, SKS K28, 658   +

·Nielsen, Nicolai Peter

BA, komm. til SKS 4, 311,4: Danmarks Glæde ...]   +

·Nielsen, Peder

NB24, komm. til SKS 24, 323,19: I den Psalme: Naar ...]   +

·Nielsen, Rasmus

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 73   +

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 137

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 139

FB, komm. til SKS 4, 103,16: skriver ...]

FB, komm. til SKS 4, 103,16: forskriver sig paa ...]

PS, tekstredegørelse, SKS K4, 196

PS, komm. til SKS 4, 305,11: at love Systemet]

BA, komm. til SKS 4, 318,10: kalder Tro det ...]

BA, komm. til SKS 4, 318,28: i næsten kun ...]

BA, komm. til SKS 4, 319,17: Mediationen ...]

BA, komm. til SKS 4, 362,8: quantitativ ...]

BA, komm. til SKS 4, 384,9: en Kategorie ...]

BA, komm. til SKS 4, 384,9: i den nyere ...]

F, tekstredegørelse, SKS K4, 552

F, komm. til SKS 4, 500,32: Hr. B. B.]

F, komm. til SKS 4, 519,5: ...]

F, komm. til SKS 4, 525,21: et oprindelig dansk ...]

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 26

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 28

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 31

3T43, tekstredegørelse, SKS K5, 61

4T44, tekstredegørelse, SKS K5, 287

SLV, note

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 89

SLV, komm. til SKS 6, 161,21: Imidlertid arbeider ...]

SLV, komm. til SKS 6, 271,4: skrive en Paragraph ...]

SLV, komm. til SKS 6, 271,23: Cursus-Afsindighed]

SLV, komm. til SKS 6, 391,22: Approximations ...]

SLV, komm. til SKS 6, 396,24: at saadanne ...]

SLV, komm. til SKS 6, 399,26: Saadanne Tænkere ...]

AE, komm. til SKS 7, 9,13: Speculationens]

AE, komm. til SKS 7, 110,19: hegelske Logikere]

AE, komm. til SKS 7, 144,1: maa tage med]

AE, komm. til SKS 7, 162,10: der er to ...]

AE, komm. til SKS 7, 198,12: Saaledes udgiver ...]

AE, komm. til SKS 7, 279,27: har man ...]

AE, komm. til SKS 7, 382,7: Paa Papiret ...]

LA, tekstredegørelse

LA, komm. til SKS 8, 68,22: Han vilde i en ...]

LA, komm. til SKS 8, 68,26: ...]

OTA, tekstredegørelse

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

KG, komm. til SKS 9, 29,6: ...]

CT, tekstredegørelse

LF, tekstredegørelse

TSA, tekstredegørelse

SD, tekstredegørelse

SD, komm. til SKS 11, 115,5: Anti-Climacus]

SD, komm. til SKS 11, 118,3: Seminarist]

YTS, tekstredegørelse

IC, tekstredegørelse

IC, komm. til SKS 12, 7,3: Anti-Climacus]

IC, komm. til SKS 12, 61,15: Belærelse]

IC, komm. til SKS 12, 207,7: det allernyeste]

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 53

DSS, komm. til SKS 13, 122,19: ved Hjælp af ...]

Oi5, komm. til SKS 13, 233,5: Dyrlægen Pastor ...]

FQA, tekstredegørelse, SKS K14, 17

KM, tekstredegørelse, SKS K14, 35

FP, tekstredegørelse, SKS K14, 59

OL, tekstredegørelse, SKS K14, 86

AaS, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 42

AaS, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 43

AaS, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 44

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 113

AAS, komm. til SKS 14, 42,65: Systemet, ...]

AAS, komm. til SKS 14, 42,66: Prof. R. Nielsen ...]

AAS, komm. til SKS 14, 42,69: antydet paa Omslaget]

AAS, komm. til SKS 14, 43,3: Subscriptionsplan ...]

AAS, komm. til SKS 14, 44,30: Stilling]

FEE, tekstredegørelse, SKS K14, 138

PH, tekstredegørelse, SKS K14, 152

PH, komm. til SKS 14, 55,55: Subscriptionsplaner ...]

ELF, tekstredegørelse, SKS K14, 168

EEL, tekstredegørelse, SKS K14, 183

DJ, tekstredegørelse, SKS K14, 201

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 225

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 258

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 281

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 319

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 355

BMS, komm. til SKS 14, 124,37: gjøre den sande ...]

DBD, »Fædrelandet · 30. ...«, SKS 14, 130

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 387

DBD, komm. til SKS 14, 129,19: den han i sin Tid ...]

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 423

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 447

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 448

SBM, komm. til SKS 14, 143,65: man skal ikke ...]

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 465

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 481

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 496

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 508

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 522

DRT, komm. til SKS 14, 163,2: Januar 1855]

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 537

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 550

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 567

HJV, komm. til SKS 14, 179,3: Jeg er ikke, som ...]

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 576

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 592

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 606

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 620

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 639

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 653

EM, komm. til SKS 14, 205,50: en Slags god ...]

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 665

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 682

BMT, »Fædrelandet · 26. ...«, SKS 14, 218

BMT, »Fædrelandet · 26. ...«, SKS 14, 219

BMT, »Fædrelandet · 26. ...«, SKS 14, 220

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 697

BMT, komm. til SKS 14, 217,41: det uagtet han er ...]

BMT, komm. til SKS 14, 217,79: raaber det saa ...]

BMT, komm. til SKS 14, 218,42: Selv da den, der ...]

BMT, komm. til SKS 14, 219,8: »christelig ...]

BOA, komm. til SKS 15, 140,10: at et splinternyt ...]

BOA, komm. til SKS 15, 181,19: Saaledes skal man ...]

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 33

SFV, komm. til SKS 16, 36,31: Systemet]

SFV, komm. til SKS 16, 98,24: da Alt her hjemme ...]

Oi10, »VI«, SKS 13, 407

Oi10, komm. til SKS 13, 406,8: jeg er næsten ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 407,18: Den Eneste ... er ...]

EE:167.a

EE, komm. til SKS 18, 58m,4: Rasmus Nielsens]

EE, komm. til SKS 18, 58m,4: haandfaste og ...]

JJ, komm. til SKS 18, 193,21: Heiberg og ...]

JJ, komm. til SKS 18, 203,13: Troen er det ...]

NB, komm. til SKS 20, 44,19: Philosopher efter ...]

NB2, komm. til SKS 20, 137,6: Regjering ...]

NB2, komm. til SKS 20, 206,2: det absolute ...]

NB3, komm. til SKS 20, 280,21: Med den Kategorie ...]

NB4, komm. til SKS 20, 321,26: let skaffe Een og ...]

NB5, komm. til SKS 20, 417,24: Een og Anden ...]

NB6:2, SKS 21, 11

NB6:67.a

NB6:74, SKS 21, 57

NB6:75

NB6:76, SKS 21, 58

NB6:76, SKS 21, 59

NB6:78

NB6, tekstredegørelse, SKS K21, 7

NB6, tekstredegørelse, SKS K21, 8

NB6, tekstredegørelse, SKS K21, 10

NB6, komm. til SKS 21, 11,9: R. Nielsen]

NB6, komm. til SKS 21, 50m,2: R. Nielsen som Den, ...]

NB6, komm. til SKS 21, 57,16: men mit Ønske ...]

NB6, komm. til SKS 21, 57,33: R. Nielsen]

NB6, komm. til SKS 21, 58,2: R. Nielsen]

NB6, komm. til SKS 21, 58,8: opholdt han sig paa ...]

NB6, komm. til SKS 21, 59,26: R. N.]

NB6, komm. til SKS 21, 59,27: Hiin lille Artikel, ...]

NB6, komm. til SKS 21, 59,33: Han kunde ...]

NB6, komm. til SKS 21, 60,4: Han skriver et Brev]

NB7:6

NB7:7

NB7:9, SKS 21, 80

NB7:10, SKS 21, 81

NB7:114, SKS 21, 139

NB7, tekstredegørelse, SKS K21, 68

NB7, komm. til SKS 21, 78,23: R. Nielsen]

NB7, komm. til SKS 21, 78,29: et lille Brev til ...]

NB7, komm. til SKS 21, 79,10: R.N.]

NB7, komm. til SKS 21, 79,12: Endeligen er han da ...]

NB7, komm. til SKS 21, 80,2: R.N.]

NB7, komm. til SKS 21, 81,5: R.N.]

NB7, komm. til SKS 21, 93,15: Man bliver ...]

NB7, komm. til SKS 21, 139,18: R. Nielsen]

NB8, komm. til SKS 21, 170,32: hvad jeg tidligere ...]

NB9:13

NB9:52

NB9, komm. til SKS 21, 204,26: Forsaavidt er ...]

NB9, komm. til SKS 21, 205,15: Det er som R. ...]

NB9, komm. til SKS 21, 206,7: drage et Msk til mig]

NB9, komm. til SKS 21, 206,13: gift, Professor, ...]

NB9, komm. til SKS 21, 230,15: R. Nielsen ...]

NB10:9

NB10:13

NB10:13, SKS 21, 262

NB10:14

NB10:32, SKS 21, 273

NB10:33

NB10:199, SKS 21, 365

NB10:199, SKS 21, 366

NB10, tekstredegørelse, SKS K21, 227

NB10, tekstredegørelse, SKS K21, 228

NB10, komm. til SKS 21, 261,4: R. Nielsen]

NB10, komm. til SKS 21, 262,3: Forfatter som R. N. ...]

NB10, komm. til SKS 21, 272,20: at ville modtage ...]

NB10, komm. til SKS 21, 273,1: R. Nielsen har jeg ...]

NB10, komm. til SKS 21, 273,12: R:N:]

NB10, komm. til SKS 21, 293,23: Systemet]

NB10, komm. til SKS 21, 329,28: mine Bøger, nei ...]

NB11:46

NB11:51

NB11:51, SKS 22, 35

NB11:115, SKS 22, 65

NB11:193

NB11, tekstredegørelse, SKS K22, 13

NB11, tekstredegørelse, SKS K22, 19

NB11, komm. til SKS 22, 24,2: en Bog betitlet: ...]

NB11, komm. til SKS 22, 26,1: Det Docerende i ...]

NB11, komm. til SKS 22, 32,5: R. Nielsens Bog er ...]

NB11, komm. til SKS 22, 32,8: har han dog ...]

NB11, komm. til SKS 22, 32,15: Skrifterne ere ...]

NB11, komm. til SKS 22, 34,6: R. Nielsens Bog]

NB11, komm. til SKS 22, 34,19: R N.]

NB11, komm. til SKS 22, 34,20: at stille Tvivlen ...]

NB11, komm. til SKS 22, 39,8: en beundrende ...]

NB11, komm. til SKS 22, 65,2: R. Nielsen]

NB11, komm. til SKS 22, 65,4: Han opfører en ...]

NB11, komm. til SKS 22, 116,10: R. Nielsens Bog og ...]

NB12:93, SKS 22, 193

NB12:115, SKS 22, 209

NB12:129

NB12:143

NB12:165

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 167

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 168

NB12, komm. til SKS 22, 153,15: sidder Martensen ...]

NB12, komm. til SKS 22, 193,2: R. N. ...]

NB12, komm. til SKS 22, 193,6: I en tidligere ...]

NB12, komm. til SKS 22, 193,13: stod i min Billet ...]

NB12, komm. til SKS 22, 219,22: ham]

NB12, komm. til SKS 22, 219,23: trække sig ud ...]

NB12, komm. til SKS 22, 219,26: Hans Bog ... et ...]

NB12, komm. til SKS 22, 219,32: Han fortæller ...]

NB12, komm. til SKS 22, 233m,9: en lille Bog]

NB12, komm. til SKS 22, 233m,10: saa kommer han da ...]

NB12, komm. til SKS 22, 243,12: ham]

NB12, komm. til SKS 22, 243,35: Han ligger nu er ...]

NB12, komm. til SKS 22, 243,36: udholde adskilligt ...]

NB12, komm. til SKS 22, 244m,4: næsten blevet ...]

NB12, komm. til SKS 22, 244m,10: strax i Fortalen ...]

NB13:61, SKS 22, 311

NB13, tekstredegørelse, SKS K22, 349

NB13, komm. til SKS 22, 304,19: en Professor mod ...]

NB13, komm. til SKS 22, 310,23: som man saa mener ...]

NB13, komm. til SKS 22, 311,3: R. Nielsen]

NB13, komm. til SKS 22, 322,7: i denne Tid er ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326,38: at der ved ...]

NB13, komm. til SKS 22, 327,27: ...]

NB14:81, SKS 22, 392

NB14:90

NB14:90, SKS 22, 398

NB14:90.a

NB14:90.d

NB14:91

NB14:91, SKS 22, 400

NB14:97

NB14:97, SKS 22, 404

NB14:102, SKS 22, 406

NB14:120

NB14:120.a

NB14:125

NB14:149

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 430

NB14, komm. til SKS 22, 389,1: Den Sætning, at ...]

NB14, komm. til SKS 22, 392,7: det paatænkte ...]

NB14, komm. til SKS 22, 392,16: der benytter ...]

NB14, komm. til SKS 22, 397,13: R. Nielsen]

NB14, komm. til SKS 22, 397,14: Jeg var ...]

NB14, komm. til SKS 22, 398,3: Hans store Bog]

NB14, komm. til SKS 22, 398,8: Angaaende dette ...]

NB14, komm. til SKS 22, 398,12: Den anden Bog, ...]

NB14, komm. til SKS 22, 398,16: Angaaende dette ...]

NB14, komm. til SKS 22, 399,39: da Prof. Nielsens ...]

NB14, komm. til SKS 22, 400,1: da jeg saa ...]

NB14, komm. til SKS 22, 403,18: slaae sig til ...]

NB14, komm. til SKS 22, 404,20: Nu har man da ...]

NB14, komm. til SKS 22, 414,8: Iforgaars ...]

NB14, komm. til SKS 22, 414,10: Sving]

NB14, komm. til SKS 22, 414,11: Han følte sig ...]

NB14, komm. til SKS 22, 433,24: R. Nielsen: ...]

NB14, komm. til SKS 22, 433,33: Læren om ...]

NB15:23, SKS 23, 22

NB15:77

NB15:77, SKS 23, 53

NB15:77.a

NB15, tekstredegørelse, SKS K23, 15

NB15, komm. til SKS 23, 22,1: R. Nielsens]

NB15, komm. til SKS 23, 28,11: hvad jeg andetsteds ...]

NB15, komm. til SKS 23, 52,34: R. N.]

NB15, komm. til SKS 23, 53,15: Det, at R. N. ...]

NB15, komm. til SKS 23, 72,13: i det Moderne har ...]

NB16:63

NB16:63.a

NB16:88, SKS 23, 154

NB16, tekstredegørelse, SKS K23, 165

NB16, komm. til SKS 23, 117,18: et System]

NB16, komm. til SKS 23, 136,6: de Smaa-Artikler, ...]

NB16, komm. til SKS 23, 136,8: Dem maa jeg nu ...]

NB16, komm. til SKS 23, 138,17: R. Nielsen]

NB16, komm. til SKS 23, 138,18: ved hans ...]

NB17:4

NB17:7

NB17:7.a

NB17:71

NB17:71, SKS 23, 216

NB17:72, SKS 23, 220

NB17:72.a

NB17:76

NB17:76, SKS 23, 224

NB17:76, SKS 23, 225

NB17:78, SKS 23, 227

NB17:81

NB17, tekstredegørelse, SKS K23, 257

NB17, tekstredegørelse, SKS K23, 259

NB17, komm. til SKS 23, 169,22: R. N.]

NB17, komm. til SKS 23, 169,37: stødt over ...]

NB17, komm. til SKS 23, 170,4: Diversionen mod ...]

NB17, komm. til SKS 23, 170,5: Jeg har aldrig ...]

NB17, komm. til SKS 23, 170,10: er der nu gaaet ...]

NB17, komm. til SKS 23, 170,12: hverken Discipel ...]

NB17, komm. til SKS 23, 170,16: forhenværende ...]

NB17, komm. til SKS 23, 173,7: at stifte Skole]

NB17, komm. til SKS 23, 175,4: om mig og min ...]

NB17, komm. til SKS 23, 175m,1: hans Udgydelse dog ...]

NB17, komm. til SKS 23, 180,14: eet Punkt han ...]

NB17, komm. til SKS 23, 182,35: Theophilus ...]

NB17, komm. til SKS 23, 209,21: Og denne ...]

NB17, komm. til SKS 23, 209,32: Ridder]

NB17, komm. til SKS 23, 211,35: det Tidligere, ...]

NB17, komm. til SKS 23, 215,30: Forrige Torsdag ...]

NB17, komm. til SKS 23, 215,35: den hele Sag med ...]

NB17, komm. til SKS 23, 215,37: var personligt ...]

NB17, komm. til SKS 23, 216,16: jeg modtager idag ...]

NB17, komm. til SKS 23, 216,26: hans sandselige ...]

NB17, komm. til SKS 23, 216,30: Forresten findes i ...]

NB17, komm. til SKS 23, 218,5: saa har han skrevet ...]

NB17, komm. til SKS 23, 218,8: Dernæst har han ...]

NB17, komm. til SKS 23, 218,10: endeligen har han ...]

NB17, komm. til SKS 23, 216m,17: hvad Offer han ...]

NB17, komm. til SKS 23, 216m,32: Jeg havde ...]

NB17, komm. til SKS 23, 218m,14: den hidtil ...]

NB17, komm. til SKS 23, 218,20: da jeg drog ham ...]

NB17, komm. til SKS 23, 219,19: holde det ud ...]

NB17, komm. til SKS 23, 221,26: og derpaa har jeg ...]

NB17, komm. til SKS 23, 221,34: glædet mig til ...]

NB17, komm. til SKS 23, 224,38: de to Bøger]

NB17, komm. til SKS 23, 226,10: var han kommet ...]

NB17, komm. til SKS 23, 227,1: Nielsen]

NB17, komm. til SKS 23, 227,2: At N. var og er den ...]

NB17, komm. til SKS 23, 227,31: i 1¾ Aar har ...]

NB17, komm. til SKS 23, 229,6: Jeg skrev N. en ...]

NB17, komm. til SKS 23, 229,13: Den Adfærd, ...]

NB17, komm. til SKS 23, 238,17: En, hvem ...]

NB18:23

NB18:26

NB18:30, SKS 23, 270

NB18:49.a

NB18:82

NB18:94

NB18:94, SKS 23, 320

NB18, tekstredegørelse, SKS K23, 338

NB18, komm. til SKS 23, 260,29: Genius]

NB18, komm. til SKS 23, 264,27: R. Nielsen]

NB18, komm. til SKS 23, 264,30: Saa kom N; han ...]

NB18, komm. til SKS 23, 266,14: ignorerede mig]

NB18, komm. til SKS 23, 266,31: privat vilde De ...]

NB18, komm. til SKS 23, 270,5: Hele hans Taktik i ...]

NB18, komm. til SKS 23, 270,6: Det er 3 ...]

NB18, komm. til SKS 23, 270,14: Martensen lige ...]

NB18, komm. til SKS 23, 283m,2: det sande ...]

NB18, komm. til SKS 23, 308,18: at jeg for Gud ...]

NB18, komm. til SKS 23, 308,28: hans store Bog]

NB18, komm. til SKS 23, 308,34: Thi Omverdenen ...]

NB18, komm. til SKS 23, 308,36: at vedgaae, at han ...]

NB18, komm. til SKS 23, 320,6: endelig angav han ...]

NB19:20, SKS 23, 342

NB19:20, SKS 23, 343

NB19:27

NB19:29, SKS 23, 351

NB19:36

NB19:36, SKS 23, 357

NB19:37

NB19:39

NB19, komm. til SKS 23, 333,18: skriver Systemer, ...]

NB19, komm. til SKS 23, 342,9: Prof. Nielsen, som ...]

NB19, komm. til SKS 23, 342,19: Hiin første ...]

NB19, komm. til SKS 23, 343,3: havde jeg Nielsen ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,19: Sidst da jeg talte ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,20: i Anledning af R ...]

NB19, komm. til SKS 23, 351,17: den hele ...]

NB19, komm. til SKS 23, 356,22: Nielsen]

NB19, komm. til SKS 23, 356,34: personlig ...]

NB19, komm. til SKS 23, 356,38: det directe Angreb]

NB19, komm. til SKS 23, 357,8: N.]

NB19, komm. til SKS 23, 357,9: Pseudonymerne]

NB19, komm. til SKS 23, 357,12: sine dogmatiske ...]

NB19, komm. til SKS 23, 357,13: spille fornem mod ...]

NB19, komm. til SKS 23, 357,26: R. Nielsens]

NB19, komm. til SKS 23, 357,30: ville tage sig alt ...]

NB19, komm. til SKS 23, 357,31: jeg et heelt Aar ...]

NB19, komm. til SKS 23, 358,4: den Mand, der ...]

NB19, komm. til SKS 23, 358m,5: Scharling]

NB19, komm. til SKS 23, 358m,12: personlig ...]

NB19, komm. til SKS 23, 372,27: skal han ... sige: ...]

NB20:36, SKS 23, 412

NB20:36.a

NB20:56

NB20:56, SKS 23, 423

NB20:120, SKS 23, 457

NB20, tekstredegørelse, SKS K23, 510

NB20, komm. til SKS 23, 395,2: en Strid om ...]

NB20, komm. til SKS 23, 395,5: At jeg anseer ham ...]

NB20, komm. til SKS 23, 412,1: R. Nielsen]

NB20, komm. til SKS 23, 412,24: den store Bog]

NB20, komm. til SKS 23, 412,27: privat at være ...]

NB20, komm. til SKS 23, 413m,1: selvstændige ...]

NB20, komm. til SKS 23, 413,1: Omgivelsen ...]

NB20, komm. til SKS 23, 422,24: Stilling]

NB20, komm. til SKS 23, 422,25: at gjøre ...]

NB21:116, SKS 24, 70

NB22:66, SKS 24, 140

NB22:66.a

NB22:85, SKS 24, 147

NB22:85, SKS 24, 148

NB22:85.a

NB22, tekstredegørelse, SKS K24, 127

NB22, tekstredegørelse, SKS K24, 132

NB23:160

NB23, komm. til SKS 24, 262,13: Man troede en Tid ...]

NB23, komm. til SKS 24, 283,21: R. Nielsen]

NB23, komm. til SKS 24, 283,24: han vil discutere ...]

NB24:113, SKS 24, 391

NB24:113.b

NB24:114, SKS 24, 393

NB24:125, SKS 24, 400

NB24:125, SKS 24, 401

NB24, komm. til SKS 24, 335,10: at han ogsaa havde ...]

NB24, komm. til SKS 24, 351,21: Af hele det R. ...]

NB24, komm. til SKS 24, 381,17: Hvad han saa tidt ...]

NB24, komm. til SKS 24, 391,37: Prof Nielsen ...]

NB24, komm. til SKS 24, 392,1: at det var en ...]

NB24, komm. til SKS 24, 392,9: at jeg fra mit ...]

NB24, komm. til SKS 24, 393,7: jeg har sagt til ...]

NB24, komm. til SKS 24, 400,27: Da kommer jeg til ...]

NB25:112, SKS 24, 526

NB25, komm. til SKS 24, 513,1: Systemets Periode, ...]

NB25, komm. til SKS 24, 526,19: Prof. Nielsen]

NB25, komm. til SKS 24, 526,22: Men egl. var det ...]

NB26:57

NB27, komm. til SKS 25, 186,17: den theol. ...]

NB28:36, SKS 25, 244

NB28:54, SKS 25, 258

NB28:86

NB28, komm. til SKS 25, 244,3: R. Nielsen]

NB28, komm. til SKS 25, 244,9: Prof. N. igjen ...]

NB28, komm. til SKS 25, 280,22: Det er det ...]

NB28, komm. til SKS 25, 280,26: da han bestandigt ...]

NB28, komm. til SKS 25, 289,12: som Talen bliver ...]

NB29:96, SKS 25, 360

NB29:98

NB29, komm. til SKS 25, 360,16: Prof. Nielsen]

NB29, komm. til SKS 25, 360,17: en tyvstiaalet ...]

NB29, komm. til SKS 25, 361,10: Han sagde ... til ...]

NB31, komm. til SKS 26, 14,3: credere, ut ...]

NB31, komm. til SKS 26, 14,19: Systemet]

NB31, komm. til SKS 26, 84,29: det hedder nu ...]

NB32:112, SKS 26, 200

NB32, komm. til SKS 26, 200,40: har sagt til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 140,13: Systemet]

Papir, komm. til SKS 27, 270,9: i den nyere ...]

Papir, komm. til SKS 27, 270,10: Mediationen]

Papir, komm. til SKS 27, 429,39: hvad der ellers ...]

Papir 441

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 983

Papir, komm. til SKS 27, 537,5: Bemærkning ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 1003

Papir, komm. til SKS 27, 589,26: dømme ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,17: Din Artikel i ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 8

Brev, Introduktion, SKS K28, 9

Brev, Introduktion, SKS K28, 13

Brev, Introduktion, SKS K28, 17

Brev, Introduktion, SKS K28, 18

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 227

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 324

Brev, komm. til SKS 28, 267,4: den medfølgende ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 435

Brev , SKS 28, 397

Brev, komm. til SKS 28, 397,7: da jeg har et Par ...]

Brev , SKS 28, 431

Brev , SKS 28, 432

Brev , SKS 28, 433

Brev , SKS 28, 434

Brev 281 til Nielsen, Rasmus

Brev 282 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 438

Brev 285 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 443

Brev , SKS 28, 444

Brev 289 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 447

Brev , SKS 28, 449

Brev 295 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 453

Brev 299 fra Nielsen, Rasmus

Brev 300 fra Nielsen, Rasmus

Brev 301 fra Nielsen, Rasmus

Brev 302 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 456

Brev , SKS 28, 458

Brev , SKS 28, 460

Brev , SKS 28, 461

Brev 305 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 462

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 574

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 575

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 576

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 577

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 578

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 579

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 580

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 581

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 584

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 585

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 586

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 587

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 588

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 589

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 590

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 591

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 592

Brev, komm. til SKS 28, 431,3: Torsdag]

Brev, komm. til SKS 28, 431,9: R. Nielsen]

Brev, komm. til SKS 28, 432,7: R. N.]

Brev, komm. til SKS 28, 432,13: Taarebæk ved ...]

Brev, komm. til SKS 28, 433,6: R. N.]

Brev, komm. til SKS 28, 433,14: Taarbæk. Aug.]

Brev, komm. til SKS 28, 433,27: inter et inter]

Brev, komm. til SKS 28, 434,8: R. N.]

Brev, komm. til SKS 28, 434,13: mine hyppige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 434,23: »Frygt for ...]

Brev, komm. til SKS 28, 435,12: flytte ud paa det ...]

Brev, komm. til SKS 28, 435,17: »man hvor ...]

Brev, komm. til SKS 28, 435,21: af Erfaring maa De ...]

Brev, komm. til SKS 28, 435,32: sende Bud efter Dem]

Brev, komm. til SKS 28, 437,5: Min Villie er, at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 437,11: Dette kunde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 437,16: I Torsdags var det ...]

Brev, komm. til SKS 28, 437,19: R. N.]

Brev, komm. til SKS 28, 438,2: Tirsdag d 29 Mai ...]

Brev, komm. til SKS 28, 438,4: det Øieblik, da ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,5: et Brev fra Dem ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,9: Der existerede en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,27: Fredag d 20 Juli ...]

Brev, komm. til SKS 28, 441,8: Idee-associationen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 444,2: Dette er det Brev ...]

Brev, komm. til SKS 28, 444,5: en logisk Prof.]

Brev, komm. til SKS 28, 444,30: mine Yttringer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 445,29: Lyngby d 10 August ...]

Brev, komm. til SKS 28, 446,9: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 447,4: Jeg har havt Bud ...]

Brev, komm. til SKS 28, 447,16: see Noget fra]

Brev, komm. til SKS 28, 447,21: Posthuset i Lyngby]

Brev, komm. til SKS 28, 450,20: Men hvad er dette?]

Brev, komm. til SKS 28, 453,7: den venlige Hilsen, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 454,5: Arriveret hertil]

Brev, komm. til SKS 28, 454,8: Torsdag. d 20 Sptbr]

Brev, komm. til SKS 28, 454,14: Torsdagen d 17 ...]

Brev, komm. til SKS 28, 455,18: Torsd d 4 April ...]

Brev, komm. til SKS 28, 456,4: renoncere paa at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 462,13: de Aar jeg nu har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 462,14: Deres offentlige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 462,25: spadsere med Dem ...]

Brev, komm. til SKS 28, 462,26: en Skjebne eller ...]

Brev, komm. til SKS 28, 468,13: denne Indbydelse]

Ded 70 til Nielsen, Rasmus

Ded 89 til Nielsen, Rasmus

Ded 100 til Nielsen, Rasmus

Ded, komm. til SKS 28, 509,27: Prof. R. Nielsen]

Ded, komm. til SKS 28, 509,28: R af D.]

Ded, komm. til SKS 28, 513,25: Prof. R. Nielsen]

Ded, komm. til SKS 28, 518,9: Prof R. Nielsen]

·Nielsen, Rasmus*

Brev, Introduktion, SKS K28, 13

·Nielsen, Thomas

Not6, komm. til SKS 19, 202,1: i 3 Dage ...]   +

·Nielsens, Michael

Brev, komm. til SKS 28, 11,28: Svar fra Dig]

·Niemann, Sebastian

BB:16, SKS 17, 107   +

·Niepche, J.N.

EE2, komm. til SKS 3, 17,29: Daguerreotyp]   +

·Nikias

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 45   +

·Nikodemus

PS, komm. til SKS 4, 227,27: Dog Den, der er til ...]   +

PS, komm. til SKS 4, 260,18: en Enkelt ...]

2T43, komm. til SKS 5, 43,13: hvorfra den kommer ...]

AE, »Slutning«, SKS 7, 541

AE, komm. til SKS 7, 541,4: Nicodemi Indvending ...]

OTA, komm. til SKS 8, 196,28: en anseet Lærer ...]

OTA, komm. til SKS 8, 325,25: den Fornemme kun ...]

CT, komm. til SKS 10, 21,15: Læreren]

CT, komm. til SKS 10, 267,6: Veiret blæser ...]

YTS, komm. til SKS 11, 254,9: ophøiedes paa ...]

YTS, komm. til SKS 11, 275,4: Hun gik ind til den ...]

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 239

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 240

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 241

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 242

IC, »Fra Høiheden vil han drage ...«, SKS 12, 243

IC, komm. til SKS 12, 57,18: Kunde man liste sig ...]

IC, komm. til SKS 12, 65,3: der var kun Een, kun ...]

IC, komm. til SKS 12, 239,28: Nicodemus]

IC, komm. til SKS 12, 239,28: I den bestaaende ...]

IC, komm. til SKS 12, 239,30: Præsten siger: ...]

TS, komm. til SKS 13, 68,32: Du læser om hiin ...]

TS, komm. til SKS 13, 69,7: ham, paa hvem ...]

TS, komm. til SKS 13, 69,12: det var en af de ...]

AA, komm. til SKS 17, 42,4: Vinden ... hvor den ...]

DD, komm. til SKS 17, 277,5: en Nat ...]

HH:19

HH:30

HH, tekstredegørelse, SKS K18, 183

HH, komm. til SKS 18, 125,1: d. 14 Juni 1840]

HH, komm. til SKS 18, 135,11: Ev: om Nicodemus]

JJ:215

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 212

JJ, komm. til SKS 18, 209,8: Nicodemus kom vel ...]

KK, komm. til SKS 18, 386,35: Gjenfødelsen]

Not1:7, SKS 19, 57

Not1, komm. til SKS 19, 57,36: Nicodemi ...]

Not5, komm. til SKS 19, 177,19: den aandelige ...]

NB4:118.a

NB4:126

NB4, komm. til SKS 20, 346m,2: Prædiken i ...]

NB4, komm. til SKS 20, 349,11: Prædiken i ...]

NB8:2, SKS 21, 144

NB8, komm. til SKS 21, 144,2: Bemærkning af ...]

NB11:57

NB11:137

NB11, tekstredegørelse, SKS K22, 18

NB11, komm. til SKS 22, 38,1: begravet blev han ...]

NB11, komm. til SKS 22, 38,14: at Χstus ikke ...]

NB11, komm. til SKS 22, 38,16: Johannes kalder ham: ...]

NB11, komm. til SKS 22, 67,21: Luther siger ... at ...]

NB11, komm. til SKS 22, 81,20: Visby slumpede ...]

NB12, komm. til SKS 22, 155,31: Hvorledes ...]

NB12, komm. til SKS 22, 241,7: Nicodemus ... komme ...]

NB14:11

NB14, komm. til SKS 22, 349,24: som Nicodemus]

NB28:37

NB28:37, SKS 25, 245

NB28, komm. til SKS 25, 244,13: Nicodemus]

NB31:152, SKS 26, 112

NB31, komm. til SKS 26, 112,1: Nicodemus]

NB32:51, SKS 26, 154

NB32, komm. til SKS 26, 154,17: Nicodemus kom om ...]

NB33, komm. til SKS 26, 250,28: Gjenfødelse]

Papir, komm. til SKS 27, 207,2: Vinden ... ingen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 252,8: Ingen veed ... hvor ...]

Papir, komm. til SKS 27, 305,21: et Veier, der foer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 362,21: da den ...]

Papir, komm. til SKS 27, 396m,9: Gjenfødelsen]

Papir 436

Papir 436, SKS 27, 532

Papir 439

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 968

Papir, komm. til SKS 27, 531,1: Trinitatis Søndag]

Papir, komm. til SKS 27, 534,32: begyndes ret ...]

·Nikolaj I

NB4, komm. til SKS 20, 356,3: i Rusland ...]   +

·Nikolaos

DD, komm. til SKS 17, 232,27: den Livsanskuelse ...]   +

·Nille

EE2, komm. til SKS 3, 143,7: Mester Erik]   +

·Niobe

EE1, »Den Ulykkeligste«, SKS 2, 220   +

·Nippold, Friedrich

Not11, Indledning, SKS K19, 421   +

·Nissen, Christiane

LA, komm. til SKS 8, 27,19: en stakkels forladt ...]   +

·Nitsch, P.F.A.

EE1, komm. til SKS 2, 37,21: Apis ... beskinnet ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 43,4: den trophoniske Hule]

EE1, komm. til SKS 2, 46,13: Gribben ... i ...]

EE1, komm. til SKS 2, 73,5: Diana ... selv blev ...]

EE1, komm. til SKS 2, 162,32: hvad der var ...]

EE1, komm. til SKS 2, 219,17: Ancæus 's]

EE1, komm. til SKS 2, 219,25: som Latone til ...]

EE1, komm. til SKS 2, 220,18: Niobe. Hun mistede ...]

EE1, komm. til SKS 2, 283,25: Chaos]

EE1, komm. til SKS 2, 299,15: omfavnede Skyen]

EE1, komm. til SKS 2, 317,17: Viis mig hende ...]

EE1, komm. til SKS 2, 321,22: Minerva ...]

EE1, komm. til SKS 2, 321,23: Venus]

EE1, komm. til SKS 2, 321,33: let som Psyche, der ...]

EE1, komm. til SKS 2, 349,18: styre Solvognen ...]

EE1, komm. til SKS 2, 384,23: Cardea]

EE1, komm. til SKS 2, 384,25: Janus]

EE1, komm. til SKS 2, 388,10: Æolus]

EE1, komm. til SKS 2, 388,24: Ariadne ... Veien ...]

EE1, komm. til SKS 2, 391,22: Billede fra Oldtiden]

EE1, komm. til SKS 2, 391,27: Nemesis]

EE1, komm. til SKS 2, 418,10: Vesta]

EE1, komm. til SKS 2, 421,20: den bekjendte Strid ...]

EE1, komm. til SKS 2, 425,8: Pygmalions Elskede ...]

EE1, komm. til SKS 2, 427,30: Alpheus forelskede ...]

EE1, komm. til SKS 2, 432,5: Kunde Alektryon ...]

EE1, komm. til SKS 2, 432,14: Heliotrop]

EE1, komm. til SKS 2, 432,18: hvad Neptun gjorde ...]

EE2, komm. til SKS 3, 45,10: Jupiter ...]

EE2, komm. til SKS 3, 265,1: Prometheus og ...]

G, komm. til SKS 4, 88,11: saalænge Ilithyia ...]

SLV, komm. til SKS 6, 107,36: Junos, efter ...]

SLV, komm. til SKS 6, 148,13: Elskovens Gud er ...]

SLV, komm. til SKS 6, 168,11: den Dragt, hvilken ...]

SLV, komm. til SKS 6, 197,8: Du senestærke, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 245,29: at omfavne Skyen ...]

SLV, komm. til SKS 6, 413,18: Juno sendte som ...]

AE, komm. til SKS 7, 181,8: Overeenskomst i ...]

AE, komm. til SKS 7, 278,7: Ligesom hiin ...]

AE, komm. til SKS 7, 339,18: Cerberusser der ...]

AE, komm. til SKS 7, 437,9: Guderne lagde Bjerge ...]

AE, komm. til SKS 7, 479,2: icarisk afsted op ...]

KG, komm. til SKS 9, 163,29: grebet Skyen]

KKS, komm. til SKS 14, 104,25: Naturforskerne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 108,16: man fortæller ...]

Papir, komm. til SKS 27, 130,26: Giganter]

Papir, komm. til SKS 27, 213,6: Prometheus, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 264,28: favnede Skyen]

Brev, komm. til SKS 28, 217,8: Kjærlighedens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,15: den Drage der ...]

Brev, komm. til SKS 28, 473,17: et gigantisk ...]

·Noa

EE1, komm. til SKS 2, 166,20: æde og drikke ...]   +

·Noadja

2T44, komm. til SKS 5, 217,30: Prophetinde ...]

·Nonpareil

Brev, komm. til SKS 28, 180,8: un, deux, trois ...]

·Norby, Søren

SLV, komm. til SKS 6, 282,16: Man har sagt om ...]

·Nordianus, se Nortanus

 

·norm Tychsen, Th. Chr. norm Tychsen, Th. Chr.

Papir, komm. til SKS 27, 39,19: Difficultas in ...]

·Norrie, G.

Brev, komm. til SKS 28, 301,21: Michael]

·Nortanus

Not13, komm. til SKS 19, 385,15: I Gotschedens ...]

·Nostradamus, Johann

BB, komm. til SKS 17, 62m,1: af Litteratur ...]   +

·Noureddin

EE1, komm. til SKS 2, 30,21: Noureddin]   +

·Novalis

AA:12.9   +

·Novarini, Luigi

Not13:6   +

·Novarinus, Aloysius, se Novarini, Luigi

 

·Novatian

DD, komm. til SKS 17, 260,30: novatianum]   +

·Numar, Christopher

Papir 1:1, SKS 27, 10

·Nut

AE, komm. til SKS 7, 91,16: Plutarch i hans ...]   +

·Nutzhorn, Ditlev Andersen von

SD, tekstredegørelse   +

·Nutzhorn, Henning Frederik Feilberg

NB, komm. til SKS 20, 36,18: min Læge]   +

·Nyerup, Rasmus

EE1, komm. til SKS 2, 333,2: Jomfru Mettelil ...]   +

·Nygaard, Georg

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 63   +

·Nymfa

CC:3, SKS 17, 165

·Nyrop, Camillus

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 19   +

·Nystrøm, Eiler

Brev, komm. til SKS 28, 481,21: Suhms-Minde i ...]

·Nørgaard, E.A.

NB18, komm. til SKS 23, 273,9: det cureres nu ved ...]