S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Udgårdsloke

EE1, komm. til SKS 2, 82,32: suger ligesom Thor ...]   +

·Uglspil, se Till Uglspil

 

·Uhland, Ludwig

BB, komm. til SKS 17, 73,22: Es soll hiermit ...]   +

·Ulf

Papir 1:2

·Ulf hin Dristige

Papir, komm. til SKS 27, 132,25: Ketil Hængs ...]

·Ullmann, Carl

PS, komm. til SKS 4, 263,8: at gaae videre]   +

·Ullmann, E.

Not9, komm. til SKS 19, 253,1: en Afhandling af ...]

·Ullmann, L.

JJ, komm. til SKS 18, 166,29: hvad hverken det ...]   +

·Ulloa, Don Gonzalo de

EE1, komm. til SKS 2, 200,21: Sagnet om Don Juan]   +

·Ulrich

SLV, komm. til SKS 6, 371,13: en fransk Forfatter ...]   +

·Ulrichsen

NB2, komm. til SKS 20, 188,14: Replik i Debatten ...]

·Ulrici, Hermann

JJ, komm. til SKS 18, 283,22: Dr. Bayer der ...]   +

·Ulrikka

NB11, komm. til SKS 22, 47,4: En Pige bliver ...]

·Ulysses, se Odysseus

 

·Ulysses Von Ithaca

Oi4, komm. til SKS 13, 211,4: hiin Indskrift ...]   +

·Umbreit, Friedrich Wilhelm Carl

Not9, komm. til SKS 19, 253,1: en Afhandling af ...]   +

·Urania, se Afrodite

 

·Uranos

BI, »Plato«, SKS 1, 104   +

·Urias

EE1, komm. til SKS 2, 302,6: Der var en riig Mand ...]   +

·Ursin, Georg Frederik

SLV, komm. til SKS 6, 140,25: Perspectiv-Læren]   +

·Ursin, Georg Frederik Krüger

Brev, komm. til SKS 28, 10,26: at Ursin skulde ...]

·Ursula

NB20, komm. til SKS 23, 394,28: et helligt Tal, ...]

·Usserius, Jacobus

CC, komm. til SKS 17, 199,14: den i sin Tid ...]

·Ussher, James

3T44, komm. til SKS 5, 242,31: Gud har skabt ...]   +

·Ussing, Johan Louis

NB2:81   +

·Usteri, Leonhard

BA, »Caput I«, SKS 4, 345   +

·Uticensis, Cato

NB19:56