S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Waage, Georg Holger

Ded 14 til Waage, G.H.   +

·Wace

BB, komm. til SKS 17, 70,37: Man sagde ... og ...]

·Wackernagel, Karl Eduard Philipp

BB:17   +

·Wad, G.L.

Brev, komm. til SKS 28, 488,26: L H]

·Wadskiær, Christian Frederik

EE, komm. til SKS 18, 43,2: Vadskiærs ...]   +

·Wagenseil, J.C.

Papir, komm. til SKS 27, 213,15: et jødisk Edikt ...]

·Wagner

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 93   +

·Wagner, Christoph

Not2:2, SKS 19, 91

·Wagner, Friedrich Wilheim

JJ, komm. til SKS 18, 206,17: Han antager ...]

·Wagner, Gabriel

Not13, komm. til SKS 19, 394m,1: Leibnitz ...]

·Wagner, Johann Augustin

LA, komm. til SKS 8, 49,32: den ægte Perle ...]   +

·Wagner, Johann Christoph

BB:12, SKS 17, 93   +

·Wagner, R.

Papir, komm. til SKS 27, 276,22: den msklige Gang ...]

·Wahl, Ludvig

NB18, komm. til SKS 23, 318,19: Hvor jeg nu boer]   +

·Wahlgreen, J.P.

NB10:26   +

·Walch, Christian Wilhelm Franz

FF, komm. til SKS 18, 83,21: at kjende Alt det ...]   +

·Walch, Johann Georg

AE, komm. til SKS 7, 151,12: Luther var dog ...]   +

·Walckenaer, Charles Athanase

Not11, komm. til SKS 19, 365,24: En spansk ... af ...]

·Walther Habennichts

DD:153   +

·Wander, Karl Friedrich Wilhelm

SLV, komm. til SKS 6, 30,26: At gjøre ...]   +

·Wandsbecker Boten, Asmus den, se Claudius, Matthias

 

·Wanscher, Wm.

NB33, tekstredegørelse   +

·Warburton, William

Not1:6.b   +

·Warens, Madame de

NB, komm. til SKS 20, 105,7: et Stykke ...]

·Warming, Johannes Eugenius Bülow

AA, komm. til SKS 17, 17,15: Molluskernes]

·Warncke, Ludvig Holberg

Brev , SKS 28, 10   +

·Warningham

BB, komm. til SKS 17, 111,28: p. 184 fE. ...]

·Warren, Samuel

LA, komm. til SKS 8, 21,12: Novelle]   +

·Waser, Johann Heinrich

JJ, komm. til SKS 18, 156m,1: Lucian i 2d B.]

·Watkin, Julia

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 175

·Watt, James

Brev, komm. til SKS 28, 389,20: hiin Maskine, ved ...]

·Weber, Carl Maria von

EE1, komm. til SKS 2, 318,16: Preciosa]   +

·Weber, Johann Jacob

Papir 409:2, SKS 27, 489   +

·Weber, Kirsten

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 74   +

·Weffare, Michael

NB23, komm. til SKS 24, 243,27: Franklin (i hans ...]

·Wegener, Casper Frederik

NB11, komm. til SKS 22, 51,19: i den samme ...]

·Wegscheider, Julius August Ludwig

Not1:7, SKS 19, 57   +

·Wehmaler

CC:22   +

·Wehmüller

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 253   +

·Weidemann, Chr. F.

Brev , SKS 28, 447   +

·Weier

Not2, komm. til SKS 19, 90,8: Del Rio. (Wier)]

·Weigel, Valentin

Not1, komm. til SKS 19, 70m,4: Weigelianer]   +

·Weil, Gustav

EE1, komm. til SKS 2, 41,10: yppig qvindelig ...]   +

·Weill, Alexander

YDR, komm. til SKS 14, 113,20: Jødernes]

·Weinbarg, Ludolf

SLV, komm. til SKS 6, 417,33: Börne, Heine, ...]   +

·Weis, C.M.

Brev, komm. til SKS 28, 145,23: de Danske]   +

·Weis, Carl Mettus

PS, komm. til SKS 4, 278,16: mangen senere ...]   +

·Weise, Christian Heinrich

EE1, komm. til SKS 2, 149,27: Sophokles: Oedipus ...]   +

·Weisenborn, W.

JJ, komm. til SKS 18, 294,7: en indsendt Artikel ...]

·Weiske, Benjamin

Brev, komm. til SKS 28, 12,3: Næste Aar kommer ...]

·Weiße, Christian Felix

FB, komm. til SKS 4, 159,20: Lessing ...]

·Weiße, Christian Hermann

EE1, komm. til SKS 2, 58,5: en Skole af ...]   +

·Welding, F.

NB10, komm. til SKS 21, 333,17: det viste sig ...]

·Weltzer, Carl

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 70   +

·Wendt, Amadeus von

BB, komm. til SKS 17, 109,1: der ewige Jude ...]

·Weninger, Joseph

EE2, komm. til SKS 3, 17,29: Daguerreotyp]   +

·Wensjoe, Th.

2T43, tekstredegørelse, SKS K5, 28   +

·Wenzel

Papir, komm. til SKS 27, 195,16: Riises Archiv]

·Wenzel, G.I.

CC, komm. til SKS 17, 204,11: den Regel af Bogen ...]

·Werder, Karl

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 15   +

EE1, komm. til SKS 2, 269,17: en yngre Philosoph ...]

AE, komm. til SKS 7, 110,19: hegelske Logikere]

BOA, komm. til SKS 15, 274,33: den hegelske ...]

JJ, komm. til SKS 18, 160,23: Categorie-Tavle]

Not8:50, SKS 19, 245

Not8:52, SKS 19, 246

Not8, tekstredegørelse, SKS K19, 302

Not8, tekstredegørelse, SKS K19, 304

Not8, komm. til SKS 19, 245,1: d. 1 Dec. I det som ...]

Not8, komm. til SKS 19, 245,4: Overgangen fra ...]

Not8, komm. til SKS 19, 245,5: fra Foranderlighed ...]

Not8, komm. til SKS 19, 245,7: Entstehen (Nichts i ...]

Not8, komm. til SKS 19, 245,12: Etwas og Anderes ...]

Not8, komm. til SKS 19, 245,21: men dette udtrykt ...]

Not8, komm. til SKS 19, 245,24: Men Uendelighed ...]

Not8, komm. til SKS 19, 246,4: den logiske ...]

Not9, tekstredegørelse, SKS K19, 328

Not9, tekstredegørelse, SKS K19, 329

Not9, komm. til SKS 19, 278,1: Werden bliver ...]

Not9, komm. til SKS 19, 278,18: Atomisterne ...]

Not9, Kommentarer

Not13:50, SKS 19, 415

Not13, komm. til SKS 19, 415,2: Noget som selv ...]

NB, komm. til SKS 20, 44,19: Philosopher efter ...]

Papir 283:1, SKS 27, 276

Papir, komm. til SKS 27, 276,16: Werder er mere ...]

Papir, komm. til SKS 27, 276,16: Werder er mere ...]

Brev , SKS 28, 82

Brev , SKS 28, 85

Brev, komm. til SKS 28, 82,28: Prof. Werder]

Brev, komm. til SKS 28, 85,12: Werder spiller med ...]

Brev, komm. til SKS 28, 85,16: Christopher ...]

Brev, komm. til SKS 28, 168,1: havt 3 a 4 Timer ...]

Brev , SKS 28, 268

Brev , SKS 28, 269

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 353

Brev, komm. til SKS 28, 268,18: Werder]

Brev, komm. til SKS 28, 268,18: Werder]

Brev, komm. til SKS 28, 269,9: de abstrakteste ...]

Brev, komm. til SKS 28, 269,15: Betydning for ham, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 306,1: Jeg har ...]

·Werfel, J.

FB, komm. til SKS 4, 160,23: den Kjærlighed, ...]   +

·Werlauff, E.C.

Brev, komm. til SKS 28, 340,11: 3 Exemplarer ...]

·Werliin, Christian

EE, komm. til SKS 18, 59m,1: et quod iteratum ...]

·Werliin, Julia Constantia

Brev , SKS 28, 373   +

·Werner

Not3, komm. til SKS 19, 100,4: p. 51. Hvor Wilhelm ...]   +

·Werner, A.G.

LA, komm. til SKS 8, 56,23: Overgangs-Formation]

·Werner, Abraham Gottlob

SLV, komm. til SKS 6, 175,9: Overgangsformation]

·Werner, Friedrich Ludwig Zacharias

Not3:4, SKS 19, 100   +

·Werther

SLV, komm. til SKS 6, 144,5: I Goethes sunde ...]   +

·Wesley, John

NB21:75   +

·Wessel, Johan Herman

BI, »Plato«, SKS 1, 136   +

·Wessel, Johann

SLV, komm. til SKS 6, 374,22: Magister ...]   +

·Wessely, A.

NB16, komm. til SKS 23, 106,21: som nu i ...]

·Wessenberg, Ignaz H. K. F. von

NB24:147   +

·Westengaard, L.

Papir, komm. til SKS 27, 102,3: Modpartiet ...]

·Westergaard, A.

Brev, komm. til SKS 28, 101,15: her havt en ...]

·Westergaard, Anders Christensen

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 243   +

·Wette, Wilhelm Martin Leberecht de

EE2, komm. til SKS 3, 65,33: Kirken ... det andet ...]   +

EE2, komm. til SKS 3, 180,20: en ældre ...]

EE2, komm. til SKS 3, 210,26: Qvietisme]

BA, komm. til SKS 4, 324,24: den strander ved ...]

BA, komm. til SKS 4, 338,13: betragtet som en ...]

BA, komm. til SKS 4, 413,16: Spørgsmaalet om ...]

2T43, komm. til SKS 5, 41,11: Epistelen skriver ...]

3T43, komm. til SKS 5, 67,10: Apostelen Peter]

3T43, komm. til SKS 5, 73,2: den, der omvender en ...]

4T43, komm. til SKS 5, 139,1: Apostelen]

3T44, komm. til SKS 5, 234,21: Hvo er da denne ...]

SLV, komm. til SKS 6, 453,20: sidde hen i ...]

AE, komm. til SKS 7, 7,7: JOHANNES CLIMACUS]

AE, komm. til SKS 7, 153,27: Andre ansee den for ...]

OTA, komm. til SKS 8, 124,1: Alt har sin Tid, ...]

OTA, komm. til SKS 8, 138,17: Apostelen Jakobs ...]

CT, komm. til SKS 10, 194,15: er det det mindre]

CT, komm. til SKS 10, 230,22: en saadan Tale om ...]

LF, komm. til SKS 11, 24,20: Gak til Myren og ...]

TS, komm. til SKS 13, 43,1: Epistelen skriver ...]

TS, komm. til SKS 13, 45,15: maa Apostelen Jacob ...]

TS, komm. til SKS 13, 53,25: hvilke Bøger ere ...]

TS, komm. til SKS 13, 53,26: ere de ogsaa af ...]

TS, komm. til SKS 13, 53,26: ere disse ogsaa ...]

GU, komm. til SKS 13, 328,18: Apostelens]

BOA, komm. til SKS 15, 159,36: ...]

BOA, komm. til SKS 15, 191,5: saaledes ...]

AA, komm. til SKS 17, 41,16: Schleiermacher ...]

DD, komm. til SKS 17, 277,28: Johannes Climacus]

EE:101

EE:101.a

EE:103, SKS 18, 40

EE:117

EE, tekstredegørelse, SKS K18, 15

EE, komm. til SKS 18, 38,4: de Wettes ...]

EE, komm. til SKS 18, 38,7: Retspligten kan ...]

EE, komm. til SKS 18, 38m,1: Uvette]

EE, komm. til SKS 18, 40,1: en Angivelse ... et ...]

EE, komm. til SKS 18, 40,24: ὁ ...]

EE, komm. til SKS 18, 40m,4: multo citius ...]

EE, komm. til SKS 18, 44,6: en Disputats om ...]

EE, komm. til SKS 18, 44,15: virum solitarium ...]

EE, komm. til SKS 18, 44,29: de gl. Moralister ...]

EE, komm. til SKS 18, 44,32: Maximus Confessor]

EE, komm. til SKS 18, 44,35: isti ... vivendo ...]

GG:2

GG, komm. til SKS 18, 119,15: Chrysostomus ...]

GG, komm. til SKS 18, 119,18: en og anden senere ...]

GG, komm. til SKS 18, 120,35: nyere Fortolkere]

JJ, komm. til SKS 18, 192,29: man siger ... sit ...]

KK, komm. til SKS 18, 354,25: p. 297. begynder ...]

Not1:7.m

Not1, komm. til SKS 19, 43m,15: De Wette i sit ...]

Not9:1, SKS 19, 265

Not9, komm. til SKS 19, 265,25: de Wette-Læren ...]

NB12, komm. til SKS 22, 193,29: Quietismen har ...]

NB13, komm. til SKS 22, 309,27: den sidste ...]

NB29, komm. til SKS 25, 365,3: et Theokratie her ...]

NB31, komm. til SKS 26, 76,15: de 70 Fortolkere ...]

NB33, komm. til SKS 26, 261,8: Apostelen Jacob: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 42,8: Men hvorledes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 81,16: den Afdeling af Es. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 81,24: hele Stykket ... de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 106,1: Indlednings ...]

Papir, komm. til SKS 27, 245,17: Det er fra sit ...]

Papir, komm. til SKS 27, 245,31: Han længes ...]

·Wexels, Wilhelm Andreas

TTL, komm. til SKS 5, 446,34: at holde Maade med ...]   +

·Wexschall, Anna, se Nielsen, Anna

 

·Weyer, se Wierus, Johann

 

·Weyse, C.E.F.

EE2, komm. til SKS 3, 317,14: hvert Old ...]   +

·Weyse, Christoph Ernst Friedrich

Brev , SKS 28, 99

·Whatman, J.

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 28

·Wiberg, Bertil

NB, komm. til SKS 20, 86,21: Ignatii Epistola ad ...]

·Wiberg, S.V.

Brev, komm. til SKS 28, 178,10: Capellaniet i ...]   +

·Wiborg, Karsten Friis

NB, komm. til SKS 20, 44,19: Philosopher efter ...]

·Widman, Georg Rudolf

BB:12, SKS 17, 93   +

·Wiehe, Michael Rosing

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 143   +

·Wieland, Christoph Martin

EE1, komm. til SKS 2, 108,31: Musæus 's]   +

·Wielandt, J.

EE2, komm. til SKS 3, 265,22: Adresse-Avisen]

·Wienbarg, Ludorf

Not3, komm. til SKS 19, 99,33: Karl Gutzkov; ...]

·Wiener, Gustav Adolph

EE1, komm. til SKS 2, 238,32: aus Kindern ...]   +

·Wier, Johannes

BB:12, SKS 17, 94   +

·Wierus, Johann

Not2:2, SKS 19, 90   +

·Wigand, Johann

Not1:8.h   +

·Wilhelm

EE1, »Forord«, SKS 2, 15   +

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 177

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 256

EE2, komm. til SKS 3, 107,35: en Gemse-Jæger ...]

BA, komm. til SKS 4, 460,23: en anden Forfatter ...]

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 81

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 82

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 83

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 84

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 48

SLV, komm. til SKS 6, 81,1: Assessor Vilhelm og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 86,1: Den Bedragne er ...]

SLV, komm. til SKS 6, 167,32: Ad denne Vei danner ...]

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 167

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 261

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 269

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 270

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 272

AE, »Forstaaelsen med Læseren«, SKS 7, 569

AE, »Forstaaelsen med Læseren«, SKS 7, 570

AE, note

AE, komm. til SKS 7, 167,20: hvad Assessoren i ...]

AE, komm. til SKS 7, 229,26: B. (...) A.]

AE, komm. til SKS 7, 230,24: 2den D. p. 163-227]

AE, komm. til SKS 7, 258,29: i de første ...]

AE, komm. til SKS 7, 269,23: »en Mulighed ...]

AE, komm. til SKS 7, 452,32: En anden Forfatter ...]

AE, komm. til SKS 7, 456,28: i Slutningen af den ...]

AE, komm. til SKS 7, 456,31: i Slutningen af den ...]

CT, komm. til SKS 10, 97,21: rædsomme ...]

CT, komm. til SKS 10, 97,22: uden Kraft til ...]

IC, komm. til SKS 12, 91,8: I Skrifter af nogle ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,3: Rygte ... gjøre ...]

EEL, komm. til SKS 14, 65,12: et digtende Colon]

PF, komm. til SKS 14, 88,78: som der staaer i de ...]

BOA, komm. til SKS 15, 210,28: et humoristisk ...]

BOA, komm. til SKS 15, 210,28: een og anden af ...]

SFV, komm. til SKS 16, 44,1: hine Ord i Enten ...]

SFV, komm. til SKS 16, 100,31: Cfr. »Enten ...]

PCS, komm. til SKS 16, 143,8: Md. Nielsen]

CC, komm. til SKS 17, 199,35: denne Talen om, at ...]

JJ:283.a

JJ:326

JJ:356

JJ, komm. til SKS 18, 157,8: at kun den ...]

JJ, komm. til SKS 18, 179,24: Det høieste ...]

JJ, komm. til SKS 18, 180,31: om David havde ...]

JJ, komm. til SKS 18, 181,5: Dersom man ved at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 192,29: man siger ... sit ...]

JJ, komm. til SKS 18, 229m,1: Assessoren i ...]

JJ, komm. til SKS 18, 239m,1: En Ægtemand]

JJ, komm. til SKS 18, 243,11: I Enten – ...]

JJ, komm. til SKS 18, 243,18: I Stadierne er der ...]

JJ, komm. til SKS 18, 243,28: Qvindens ...]

JJ, komm. til SKS 18, 257,24: at vælge andre ...]

JJ, komm. til SKS 18, 257,28: Assessoren derimod ...]

JJ, komm. til SKS 18, 275,25: etsteds i Enten ...]

Not13, tekstredegørelse, SKS K19, 539

Not15:4.k

Not15, komm. til SKS 19, 432,2: den Replik om mig: ...]

Not15, komm. til SKS 19, 436m,16: jeg skulde komme ...]

NB3, komm. til SKS 20, 274,32: Enten – ...]

NB5, komm. til SKS 20, 385,31: sikkre sit eget ...]

NB5, komm. til SKS 20, 421,23: Af hende existerer ...]

NB6, komm. til SKS 21, 21,11: at skylde Fru ...]

NB7, komm. til SKS 21, 96,13: Digteren vidner at ...]

NB9, komm. til SKS 21, 204,18: Enten – ...]

NB9, komm. til SKS 21, 242,22: Den samme ...]

NB10, komm. til SKS 21, 291,3: stillede allerede ...]

NB11, komm. til SKS 22, 47,38: a) den ...]

NB11, komm. til SKS 22, 47,39: dog saaledes, at ...]

NB11, komm. til SKS 22, 48,16: At afrunde Livet ...]

NB11, komm. til SKS 22, 103,6: jeg maatte tænke ...]

NB12, komm. til SKS 22, 214m,6: forpligter Vielsen ...]

NB13, komm. til SKS 22, 303,25: i anden Deel af ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326,17: Victor Eremita ...]

NB15, komm. til SKS 23, 73,19: sandt ... hvad ...]

NB18, komm. til SKS 23, 306,14: han som vidste at ...]

NB20:48, SKS 23, 418

NB20, komm. til SKS 23, 417,31: Bürgers Lenore]

NB24, komm. til SKS 24, 425,32: Overtroen har ...]

NB26, komm. til SKS 25, 104,22: Jeg udviste ...]

NB29:113

NB29, tekstredegørelse, SKS K25, 294

NB29, komm. til SKS 25, 375,29: Hvad Assessoren i ...]

NB29, komm. til SKS 25, 375,36: her har Assessoren ...]

NB33, komm. til SKS 26, 274,9: det Uendeliges ...]

NB36, komm. til SKS 26, 419,4: at han af de ...]

Papir 99:3

Papir, komm. til SKS 27, 121,26: Lenore ... lod ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,18: min Overtagen af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 348,13: Enten – ...]

·Wilhelm den Tavse

TS, komm. til SKS 13, 72,19: Hiin kongelige ...]   +

·Wilhelm II

NB23, komm. til SKS 24, 298,11: Den Dag han blev ...]   +

·Wilhelm III

SLV, komm. til SKS 6, 272,30: i Preussen ...]   +

·Wilhelm Meister

JJ, komm. til SKS 18, 227,13: Goethe fE Philine ...]   +

·Wilhelmsen, Ludvig Sofus Frederik

Brev, Introduktion, SKS K28, 9   +

·William af Ockham

Not13:36   +

·William Afham

SLV, »Indhold«, SKS 6, 9   +

·Willibald

DD:208, SKS 17, 281   +

·Wilster, Christian

EE1, komm. til SKS 2, 173,14: Proteus ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 174,24: Tantalus ...]

EE1, komm. til SKS 2, 406,22: det Bælte, ...]

EE1, komm. til SKS 2, 423,9: Euripides ...]

EE2, komm. til SKS 3, 17,36: en lille Zeus]

EE2, komm. til SKS 3, 21,15: Circe forvandler dem ...]

EE2, komm. til SKS 3, 46,21: de første Prygl ...]

EE2, komm. til SKS 3, 80,7: bragte Olympen til at ...]

EE2, komm. til SKS 3, 126,33: jomfruelige ...]

FB, komm. til SKS 4, 107,16: han omfattede ...]

FB, komm. til SKS 4, 112,8: som Løvet i Skoven]

FB, komm. til SKS 4, 113,7: Misforstaaelsens Sky]

FB, komm. til SKS 4, 151,16: den ringe Mand, der ...]

FB, komm. til SKS 4, 151,17: 3 Medvidere i Folket]

FB, komm. til SKS 4, 151,22: Helten skal ...]

FB, komm. til SKS 4, 174,2: den enkelte og den ...]

BA, komm. til SKS 4, 311,3: Homers Beundrer]

BA, komm. til SKS 4, 385,35: at gjøre ham ...]

SLV, komm. til SKS 6, 87,16: saae mange ...]

KG, komm. til SKS 9, 137,23: hiin guddommelige ...]

KG, komm. til SKS 9, 341,20: den Kunst, i ...]

CT, komm. til SKS 10, 243,16: hiin Snilde ...]

BOA, komm. til SKS 15, 127,8: Εις ...]

BOA, komm. til SKS 15, 205,22: som der staaer om ...]

BOA, komm. til SKS 15, 264,27: Som Skyggerne i ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,21: Ulysses ...]

Not6, komm. til SKS 19, 202,2: Ulysses' ...]

Not7, komm. til SKS 19, 219,21: Euripides etsteds ...]

NB4, komm. til SKS 20, 321,23: ...]

NB30, komm. til SKS 25, 388,25: tænke græsk! ...]

NB31, komm. til SKS 26, 20,18: tale græsk ...]

NB32, komm. til SKS 26, 121,11: blodsuge (som ...]

NB33, komm. til SKS 26, 310,27: Var jeg en Hedning ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,2: Grækernes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 191,6: drister sig op paa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 397m,7: en Proteus, der i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 100,31: Proteus]

Brev, komm. til SKS 28, 397,1: paa de vaade Veje ...]

·Wilster, Julie

YTS, tekstredegørelse

·Winckelmann, Johann

BA, komm. til SKS 4, 369,21: stille ...]   +

·Winer, Johann Georg Benedikt

BA, komm. til SKS 4, 332,22: donum divinitus ...]   +

BA, komm. til SKS 4, 333,26: ...]

BA, komm. til SKS 4, 333,34: carentia imaginis ...]

BA, komm. til SKS 4, 333,35: poena]

BA, komm. til SKS 4, 333,35: concupiscentiam ...]

BA, komm. til SKS 4, 334,1: vitium ... culpa]

BA, komm. til SKS 4, 334,4: nunc quoque ...]

BA, komm. til SKS 4, 334,7: quo fit ... simus]

BA, komm. til SKS 4, 334,8: Form. Conc. ...]

BA, komm. til SKS 4, 334,29: Form. Conc. ...]

BA, komm. til SKS 4, 440,6: en god Gjerning ...]

2T43, komm. til SKS 5, 41,11: Epistelen skriver ...]

2T43, komm. til SKS 5, 42,11: som den Apostels Liv ...]

3T43, komm. til SKS 5, 67,10: Apostelen Peter]

3T43, komm. til SKS 5, 73,2: den, der omvender en ...]

4T43, komm. til SKS 5, 139,1: Apostelen]

3T44, komm. til SKS 5, 258,10: at han i 40 Aar ...]

4T44, komm. til SKS 5, 319,21: forklare dette Sted ...]

4T44, komm. til SKS 5, 323,29: haabe at skulle ...]

4T44, komm. til SKS 5, 324,29: skjøn som ...]

4T44, komm. til SKS 5, 329,14: forandret Navn]

4T44, komm. til SKS 5, 333,32: stor eller liden af ...]

SLV, komm. til SKS 6, 235,23: Østens Dronning]

SLV, komm. til SKS 6, 334,25: Daniel]

OTA, komm. til SKS 8, 124,2: Oldingen]

OTA, komm. til SKS 8, 138,17: Apostelen Jakobs ...]

OTA, komm. til SKS 8, 302,29: Østens Dronning]

OTA, komm. til SKS 8, 386,9: Garizim]

OTA, komm. til SKS 8, 386,10: Moria]

OTA, komm. til SKS 8, 407,20: 30 Aar]

TSA, komm. til SKS 11, 68,20: i Løbet af tre ...]

YTS, komm. til SKS 11, 265,8: Tolderen ... den ...]

IC, komm. til SKS 12, 56,21: Men han er allerede ...]

IC, komm. til SKS 12, 172,16: dette Folk var ...]

IC, komm. til SKS 12, 173,10: hans Omgang med ...]

TS, komm. til SKS 13, 43,1: Epistelen skriver ...]

TS, komm. til SKS 13, 79,1: Denne hellige Lectie ...]

TS, komm. til SKS 13, 107,9: det lille Folk, de ...]

GU, komm. til SKS 13, 328,18: Apostelens]

BOA, komm. til SKS 15, 250,24: uden for hvilken ...]

DS, komm. til SKS 16, 177,4: Tempelskatten ...]

DS, komm. til SKS 16, 220,1: det lille Folk]

DS, komm. til SKS 16, 239,8: meente ... at have ...]

EE, komm. til SKS 18, 8,15: han heed: Jesus ...]

KK, komm. til SKS 18, 362,32: Edomiterne ... fra ...]

KK, komm. til SKS 18, 368,9: Baal ɔ: dominus ...]

Not1, komm. til SKS 19, 33m,7: humanum commentum ...]

Not1, komm. til SKS 19, 81,16: æquale ...]

Not1, komm. til SKS 19, 81,22: tum originalis ...]

Not1, komm. til SKS 19, 81,24: pura naturalia]

NB2, komm. til SKS 20, 195,1: Leviathan]

NB8, komm. til SKS 21, 167,18: Χsti Liv: et ...]

NB10, komm. til SKS 21, 319,19: levet som Lærer ...]

NB12, komm. til SKS 22, 202,8: han ikke blev mere ...]

NB17, komm. til SKS 23, 200,30: Pauli fire Reiser]

NB23, komm. til SKS 24, 250,5: bindes han i een ...]

NB27, komm. til SKS 25, 158,32: de tre Aar han ...]

NB30, komm. til SKS 25, 477,37: saa Martyr-Døden]

NB30, komm. til SKS 25, 485,31: Χstus ...]

NB31, komm. til SKS 26, 24,1: blev jo Apostlene ...]

NB33, komm. til SKS 26, 261,8: Apostelen Jacob: ...]

Papir 15, SKS 27, 54

Papir, komm. til SKS 27, 28,24: Dionys siger at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,25: Josephus siger, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 29,2: Archel: bliver ...]

Papir, komm. til SKS 27, 29,3: indføres ...]

Papir, komm. til SKS 27, 29,4: Hos Josephus ... en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 30,16: Apostlen]

Papir, komm. til SKS 27, 30,26: Admodum urbane ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,41: bekjendt for sine ...]

Papir, komm. til SKS 27, 54,13: v. 15 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 81,8: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 110,4: Christus netop blev ...]

Papir, komm. til SKS 27, 113,2: Purim]

Papir, komm. til SKS 27, 113,3: April – Nisan]

Papir, komm. til SKS 27, 113,3: Pascha]

Papir, komm. til SKS 27, 113,4: Octbr. – Tisri]

Papir, komm. til SKS 27, 113,4: Tabernac:]

Papir, komm. til SKS 27, 113,4: f. expiationis]

Papir, komm. til SKS 27, 113,5: Dec – Kislev]

Papir, komm. til SKS 27, 191,3: at bestige Thabor ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,14: ikke at Sodoms ...]

Papir, komm. til SKS 27, 216,3: udenfor Χstd. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 220,39: Form: concord: Vi ...]

Papir, komm. til SKS 27, 222,8: syrochaldaisk]

Papir, komm. til SKS 27, 253,18: havde kastet ...]

Papir, komm. til SKS 27, 301,13: i den virkelige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 637,4: Christus og ...]

·Winkelmann, J.J.

DJ, komm. til SKS 14, 70,30: hin ædle Eenfold]

·Winning, F.E.

Not15, tekstredegørelse, SKS K19, 622   +

·Winning, Frederikke

Brev, komm. til SKS 28, 150,7: En af Døttrene]

·Winning, Mathilde

Brev, komm. til SKS 28, 150,7: En af Døttrene]

·Winsløw, Carl

BA, note   +

·Winther, Christian

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 126   +

EE1, komm. til SKS 2, 425,6: Flyv, Fugl, flyv!]

FB, komm. til SKS 4, 189,22: Tvivlen om ...]

BA, komm. til SKS 4, 311,3: Homers Beundrer]

BA, komm. til SKS 4, 314,6: Romeren ... i sin ...]

F, tekstredegørelse, SKS K4, 545

F, tekstredegørelse, SKS K4, 556

F, tekstredegørelse, SKS K4, 558

F, komm. til SKS 4, 465,1: Forord]

F, komm. til SKS 4, 479,3: især ]

F, komm. til SKS 4, 479,8: i Løn]

SLV, komm. til SKS 6, 103,7: om der gives en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 139,20: som Gjeden bliver ...]

SLV, komm. til SKS 6, 140,20: med høflig Maneer]

SLV, komm. til SKS 6, 377,32: Sang og Sagn]

AE, komm. til SKS 7, 40,32: Poul Møllers ...]

CT, komm. til SKS 10, 211,9: forskaffet sig eet ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 137,16: saa (hvad man ...]

JC, komm. til SKS 15, 49,11: den gigantiske ...]

BOA, komm. til SKS 15, 163,4: »medens man ...]

PCS, komm. til SKS 16, 129,31: en Samtale som den ...]

DS, komm. til SKS 16, 240,32: gjennem en ...]

DD, tekstredegørelse, SKS K17, 366

DD, komm. til SKS 17, 261,3: det ...]

EE, komm. til SKS 18, 23,1: Montanisternes]

JJ, komm. til SKS 18, 156,24: den Væren ...]

JJ, komm. til SKS 18, 180,1: Agnete og Havmanden]

JJ, komm. til SKS 18, 181,33: Men hvad er ...]

NB:32

NB, komm. til SKS 20, 34,20: Chr. Winther]

NB, komm. til SKS 20, 80,9: Poul Møller]

NB4, komm. til SKS 20, 289,10: de 3 Beviser]

NB5, komm. til SKS 20, 417,11: Beviis for Sjelens ...]

NB11:103

NB11, komm. til SKS 22, 58,10: Digterne her hjemme ...]

NB11, komm. til SKS 22, 58,14: Winther]

NB12, komm. til SKS 22, 209,7: et Eccho af hvad de ...]

NB15, komm. til SKS 23, 51,3: Beviser for Sjelens ...]

NB16, komm. til SKS 23, 158,34: i Mythologien ...]

NB18, komm. til SKS 23, 257,21: Affectation]

NB19, komm. til SKS 23, 385,13: neppe engang ...]

NB23, komm. til SKS 24, 242,19: Poul Møller ...]

NB23, komm. til SKS 24, 259,8: Apologeterne]

NB25, komm. til SKS 24, 442,26: forbyde ...]

NB29, komm. til SKS 25, 310,31: Fra Kirkens ...]

NB31, komm. til SKS 26, 65,16: Digter ... lader ...]

NB31, komm. til SKS 26, 98,12: Reinecke Fuchs]

NB32, komm. til SKS 26, 121,11: blodsuge (som ...]

NB33, komm. til SKS 26, 267,4: saaledes digte, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,13: besynger Prinds ...]

Papir, komm. til SKS 27, 234,1: Den Strids-Periode ...]

Papir 305:2

Papir, komm. til SKS 27, 291,6: Trygle – det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 291,9: Chr: Winther]

Papir, komm. til SKS 27, 526m,17: spæde Jomfruer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 216,18: Givet paa vort ...]

Brev, komm. til SKS 28, 217,22: Violinspilleren ...]

Brev, komm. til SKS 28, 232,12: Jeg frister Dig ei ...]

Brev, komm. til SKS 28, 232,25: men over Gjerdet ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 499

Brev, komm. til SKS 28, 373,11: Frue Werlin]

Brev, komm. til SKS 28, 377,7: Hr Instructeur]

Brev, komm. til SKS 28, 467,10: Danmarks ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,15: den Drage der ...]

Ded 60 til Winther, Chr.

Ded, komm. til SKS 28, 506,27: Chr. Winther]

Ded, Introduktion, SKS K28, 658

·Winther, Mathias

OiA, komm. til SKS 15, 8,29: Digteren Holst ...]   +

·Wit, Ferdinand Johann

CT, komm. til SKS 10, 118,19: fortælles om et ...]   +

·Wladimir

NB, komm. til SKS 20, 50,24: No 4 Dobrüna p. ...]   +

·Wöldike, Marcus

Papir 1-2.a   +

·Wolf, Johann Wilhelm

JJ:417.a   +

·Wolff, Abraham Alexander

HGS, komm. til SKS 14, 198,14: lige saa See- og ...]

·Wolff, August

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 85   +

·Wolff, Christian von

PS, komm. til SKS 4, 245,4: At ville bevise ...]   +

·Wolff, L.

Not8, komm. til SKS 19, 238,13: Demoiselle Hedevig ...]   +

·Wolff, O.L.B

Papir 246

·Wolff, Odin

FP, komm. til SKS 14, 24,15: Dionysius-Øre]   +

·Wolff, Oskar Ludwig Bernhard

EE2, komm. til SKS 3, 161,34: den Fortryllede ...]   +

·Wolff, Pius Alexander

EE1, komm. til SKS 2, 318,16: Preciosa]   +

·Wolfgang

F, komm. til SKS 4, 500,26: Posito]   +

·Wolfram

BB, komm. til SKS 17, 74,13: Herhen høre ...]   +

·Wollstonecraft, Mary

SLV, komm. til SKS 6, 57,20: hun vil emanciperes]   +

·Wolmer

Brev 145 til Olsen, Regine   +

·Woltmann, Johan Gottfried

EE2, komm. til SKS 3, 34,13: den Saladin sluttede ...]   +

·Worm, Ole

EE2, komm. til SKS 3, 122,20: os rotundum]

·Wormodsen, Frands

Papir 1:2   +

·Worsaae, Jens Jacob Asmussen

NB12, komm. til SKS 22, 209,7: et Eccho af hvad de ...]   +

·Wright, George Newenham

NB8, komm. til SKS 21, 145,14: China er standset ...]

·Wright, Joseph

Papir, komm. til SKS 27, 686,39: man tager Livet af ...]

·Wulf, Johannes

Papir 1:2   +

·Wulff, Christian

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 74

·Wulff, Henriette

FEE, komm. til SKS 14, 49,2: Dette Spørgsmaal ...]   +

·Wulff, Peter Frederik

EE1, komm. til SKS 2, 325,28: Lears tredie Datter ...]   +

EE2, komm. til SKS 3, 241,17: at være – ...]

FB, komm. til SKS 4, 194,12: Ich, roh ...]

BA, komm. til SKS 4, 425,7: Brutus]

4T44, komm. til SKS 5, 356,14: hiin Kongens Datter ...]

TTL, komm. til SKS 5, 457,31: at den ene ...]

SLV, komm. til SKS 6, 52,9: Othello myrder ...]

SLV, komm. til SKS 6, 127,30: et Uhyre, der ...]

SLV, komm. til SKS 6, 132,17: ein ...]

SLV, komm. til SKS 6, 206,25: Falsch seinem Bett? ...]

SLV, komm. til SKS 6, 206,34: Heißt das nun ...]

SLV, komm. til SKS 6, 206,35: der Männer ...]

SLV, komm. til SKS 6, 239,31: Richard den III. ...]

SLV, komm. til SKS 6, 327,31: da han med ...]

SLV, komm. til SKS 6, 332,13: wie das Wiegenkind ...]

AE, komm. til SKS 7, 99,21: Qvindens Styrke, ...]

OTA, komm. til SKS 8, 198,7: »værre dog ...]

KG, komm. til SKS 9, 56,20: at være eller ...]

CT, komm. til SKS 10, 49,7: intet Spørgsmaal ...]

TSA, komm. til SKS 11, 68,4: at være eller ...]

SD, komm. til SKS 11, 154,10: Richard II; ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 284,13: ligesom Hamlets ...]

KKS, komm. til SKS 14, 101,75: Shakespeare i ...]

RK, komm. til SKS 14, 190,3: de Rekrutter, ...]

BOA, komm. til SKS 15, 153,18: naar Hamlet i ...]

SFV, komm. til SKS 16, 8,1: In jedem Dinge muß ...]

SFV, komm. til SKS 16, 52,17: hiin Konge, der ...]

PCS, komm. til SKS 16, 135,13: Prinds Henrich ...]

EE, komm. til SKS 18, 35,4: at være ell. ikke ...]

NB, komm. til SKS 20, 24,15: hiin Replik ...]

NB2, komm. til SKS 20, 161,31: en Gloster ...]

NB5, komm. til SKS 20, 386,10: Replik af Othello ...]

NB8, komm. til SKS 21, 164,27: saadanne ...]

NB8, komm. til SKS 21, 172,15: at være ell. ...]

NB10, komm. til SKS 21, 270,19: en Replik a la ...]

NB12, komm. til SKS 22, 163,32: at være ell. ...]

NB14, komm. til SKS 22, 435m,14: at være ...]

NB19, komm. til SKS 23, 334,3: en Lady Machbeth ...]

NB23, komm. til SKS 24, 242,6: àla ...]

NB30, komm. til SKS 25, 411m,4: Paa en Richard III ...]

NB32, komm. til SKS 26, 121,18: Hamlet og Ophelia]

NB35, komm. til SKS 26, 377,26: Da Moderen vil ...]

Papir, komm. til SKS 27, 502,6: Julie dræber sig ...]

·Wulfranus

SLV, komm. til SKS 6, 242,13: Hiin gothiske Konge ...]