S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Xantippe

BI, note   +

·Xavier, Francis

JC, komm. til SKS 15, 49,11: den gigantiske ...]

·Xenofanes fra Kolofon

G, komm. til SKS 4, 9,1: Eleaterne]   +

·Xenofon

BI, »Theses«, SKS 1, 65   +

BI, »Indhold«, SKS 1, 67

BI, »Opfattelsens Muliggjørelse«, SKS 1, 75

BI, »Opfattelsens Muliggjørelse«, SKS 1, 76

BI, »Opfattelsens Muliggjørelse«, SKS 1, 77

BI, »Xenophon«

BI, »Xenophon«, SKS 1, 78

BI, »Xenophon«, SKS 1, 79

BI, »Xenophon«, SKS 1, 80

BI, »Xenophon«, SKS 1, 81

BI, »Xenophon«, SKS 1, 82

BI, »Xenophon«, SKS 1, 84

BI, »Xenophon«, SKS 1, 85

BI, »Xenophon«, SKS 1, 86

BI, »Xenophon«, SKS 1, 87

BI, »Xenophon«, SKS 1, 89

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 139

BI, »Plato«, SKS 1, 142

BI, »Plato«, SKS 1, 149

BI, »Plato«

BI, »Plato«, SKS 1, 179

BI, »Aristophanes«

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 204

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 205

BI, »Opfattelsens ...«

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 208

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 209

BI, »Socrates' Domfældelse«

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 223

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 236

BI, »Hegels Opfattelse af Socrates«, SKS 1, 266

BI, »Hegels Opfattelse af Socrates«, SKS 1, 274

BI, »Hegels Opfattelse af Socrates«, SKS 1, 275

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, note

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 142

BI, komm. til SKS 1, 77,14: Xenophon]

PS, komm. til SKS 4, 218,12: den Vanskelighed, ...]

PS, komm. til SKS 4, 249,3: Socrates ... for ...]

BA, »Caput II«, SKS 4, 373

BA, note

BA, note

BA, komm. til SKS 4, 310,3: Socrates]

BA, komm. til SKS 4, 374,11: Socrates ...]

BA, komm. til SKS 4, 374,30: Xenophons ...]

BA, komm. til SKS 4, 461,1: ...]

BA, komm. til SKS 4, 461,6: Xenophons Convivium]

TTL, komm. til SKS 5, 400,32: det Fiirføddedes ...]

TTL, komm. til SKS 5, 408,24: Guderne sælge ...]

TTL, komm. til SKS 5, 418,5: den Vise havde en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 22,35: memorabile]

SLV, komm. til SKS 6, 30,4: Kun i græsk Stiil ...]

SLV, komm. til SKS 6, 52,34: Aristophanes har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 207,13: Mon Socrates vilde ...]

SLV, komm. til SKS 6, 435,26: Saaledes var ...]

AE, komm. til SKS 7, 137,33: forstod ikke engang ...]

AE, komm. til SKS 7, 225,15: han var saa glad ...]

AE, komm. til SKS 7, 260,3: hvorfor Socrates ...]

AE, komm. til SKS 7, 426,11: Socrates (...) ...]

OTA, komm. til SKS 8, 150,1: i Oldtiden en ...]

KG, komm. til SKS 9, 362,21: Det er ganske som ...]

KG, komm. til SKS 9, 365,7: han var den ...]

KG, komm. til SKS 9, 365,24: en skjøn Næse ...]

KG, komm. til SKS 9, 366,26: han førte dog ...]

CT, komm. til SKS 10, 27,12: hiin eenfoldige Vise]

SD, komm. til SKS 11, 136,16: Socrates beviste ...]

IC, komm. til SKS 12, 22,24: hiin eenfoldige ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,6: Oldtidens eenfoldige ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,23: Samtale med den ...]

TS, komm. til SKS 13, 40,6: hvad jeg siger ...]

TS, komm. til SKS 13, 40,8: en Feldbereder paa ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 263,25: Sokrates]

GU, komm. til SKS 13, 329,22: den eenfoldige ...]

FQA, komm. til SKS 14, 9,35: Xantippe]

FQA, komm. til SKS 14, 9,38: Socrates's]

ELF, komm. til SKS 14, 61,55: altid siger det ...]

DJ, komm. til SKS 14, 69,15: Socrates]

AeV, komm. til SKS 14, 83,65: Mad og Drikke, ...]

BOA, komm. til SKS 15, 95,30: Socrates]

SFV, komm. til SKS 16, 12,13: Socrates]

SFV, komm. til SKS 16, 12,13: Thi som hans ...]

SFV, komm. til SKS 16, 105,6: Socrates havde ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,30: Menneskekjendere ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,31: der tilmed kjendte ...]

DS, komm. til SKS 16, 228,36: »det Samme ...]

AA, komm. til SKS 17, 20,7: staaer (...) som ...]

AA, komm. til SKS 17, 28,1: begynde med en ...]

AA, komm. til SKS 17, 29,1: i en Tid ... ved ...]

DD, komm. til SKS 17, 225,10: Socrates]

FF, komm. til SKS 18, 93,24: Socrates ikke ...]

JJ, komm. til SKS 18, 157,24: Socrates]

NB, komm. til SKS 20, 13,15: Socr. sammenlignede ...]

NB2, komm. til SKS 20, 145,24: Socrates]

NB2, komm. til SKS 20, 173,15: Socrates taler om ...]

NB3, komm. til SKS 20, 281,36: Den Enkelte ... af ...]

NB4, komm. til SKS 20, 292,7: Socrates]

NB5, komm. til SKS 20, 377,30: Socrates ...]

NB6, komm. til SKS 21, 39,24: Socrates]

NB7, komm. til SKS 21, 131,11: Socrates Ord ...]

NB8, komm. til SKS 21, 148,12: Socrates]

NB9:55

NB9, komm. til SKS 21, 204,32: ...]

NB9, komm. til SKS 21, 232,17: Xenophon i ...]

NB10, komm. til SKS 21, 293,14: Socrates]

NB11, komm. til SKS 22, 40,7: Socrates Uvidenhed]

NB12, komm. til SKS 22, 167,29: Socrates elskede ...]

NB13, komm. til SKS 22, 275,12: den socratiske ...]

NB14, komm. til SKS 22, 361,31: Socrates]

NB15, komm. til SKS 23, 15,30: Socratess Uvidenhed ...]

NB16, komm. til SKS 23, 123,24: Socrates]

NB17, komm. til SKS 23, 181,1: Socrates]

NB18, komm. til SKS 23, 319,35: Socrates]

NB19, komm. til SKS 23, 386,7: Socrates]

NB20, komm. til SKS 23, 425,17: Socrates kunde ...]

NB23, komm. til SKS 24, 207,16: Socrates]

NB24, komm. til SKS 24, 325,25: Platos Stat 6te ...]

NB25:43

NB25, komm. til SKS 24, 463,17: oplyser, efter ...]

NB25, komm. til SKS 24, 463,18: Hercules paa ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,19: Socrates]

NB25, komm. til SKS 24, 464,24: Xenophons Apologie]

NB25, komm. til SKS 24, 481,17: talte ... men om ...]

NB26, komm. til SKS 25, 14,18: Socrates er derfor ...]

NB26, komm. til SKS 25, 28,20: Socrates]

NB27, komm. til SKS 25, 126,9: Men nu siger ...]

NB28, komm. til SKS 25, 225,7: Socrates]

NB29, komm. til SKS 25, 345,3: Socrates]

NB30, komm. til SKS 25, 414,25: Socrates sagde ...]

NB31:62, SKS 26, 46

NB31, komm. til SKS 26, 21,14: Hiint Ord af ...]

NB31, komm. til SKS 26, 46,21: Xenophons]

NB31, komm. til SKS 26, 111,5: Socrates havde dog ...]

NB32, komm. til SKS 26, 136,17: Socrates]

NB33, komm. til SKS 26, 258,27: Socrates]

NB34, komm. til SKS 26, 330,20: Socrates]

NB35, komm. til SKS 26, 363,14: Hvori laae egl. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 9,10: pag 26 et 27. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 209,5: den Uvidenhed, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,28: Socrates var som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 236,2: Socrates]

Papir, komm. til SKS 27, 277,26: Trendlenburg ...]

Papir, komm. til SKS 27, 323,3: Socrates]

Papir, komm. til SKS 27, 485,3: Socrates han har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 83,30: hiin store Viismand ...]

·Xenophon

BI, Bibliografi

·Xerxes

EE1, »Forord«, SKS 2, 13   +