S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Øbjerggaards have

AA, komm. til SKS 17, 10,19: Et andet ved ...]

·Ølgod

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Stilling med ham]

·Øresund

G, komm. til SKS 4, 14,21: Strandveien]   +

·Øresundskysten

Not3, komm. til SKS 19, 119,30: p. 220. Hvor Talen ...]   +

·Ørnvik

NB2, komm. til SKS 20, 176,18: at hun ...]   +

·Ørsted

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Ørsted sogn

Brev, komm. til SKS 28, 488,26: L H]

·Ørumgaard

Brev, komm. til SKS 28, 311,3: Fru Eckardt]

·Østafrika

SLV, komm. til SKS 6, 235,25: Myrrha, der flyder ...]   +

·Østasien

SLV, komm. til SKS 6, 68,34: den Askepot]

·Østen

BA, komm. til SKS 4, 311,4: Danmarks Glæde ...]   +

·Øster Farimagsgade

EE1, komm. til SKS 2, 49,6: ud til Graven]

·Øster Søgade

EE1, komm. til SKS 2, 363,15: trange Vei ...]   +

·Øster Vandet

Not6, komm. til SKS 19, 193,1: Anders ved ...]

·Øster Voldgade

EE1, komm. til SKS 2, 327,16: Det er et ...]   +

·Øster-Flakkebjerg Herred

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Øster-Starup

JJ, komm. til SKS 18, 230,25: Helveg sprang paa ...]   +

·Østerbro

EE1, komm. til SKS 2, 241,15: Farimags-Vei]   +

NB3, komm. til SKS 20, 265,7: en meget pragtfuld ...]

NB3, komm. til SKS 20, 265,10: Processionen ...]

NB3, komm. til SKS 20, 265,14: Porten]

NB10, komm. til SKS 21, 270,24: hos Agerskov paa ...]

NB20, komm. til SKS 23, 400,21: nogle ...]

NB24, komm. til SKS 24, 319,2: d. 20 April 1851]

NB24, komm. til SKS 24, 356,23: derfor end ikke ...]

NB24, komm. til SKS 24, 411,27: Nu har jeg trukket ...]

NB25, komm. til SKS 24, 521,5: naar jeg gik hjem]

NB25, komm. til SKS 24, 521,30: ad Farimags-Veien]

NB27, komm. til SKS 25, 139,9: ude i Alleerne ved ...]

NB27, komm. til SKS 25, 146,2: Klædeboderne]

NB28, komm. til SKS 25, 248m,3: fra den Tid jeg ...]

Papir, Introduktion, SKS K27, 12

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 861

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 865

Papir, komm. til SKS 27, 477,16: No 1 af ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 1003

Brev, komm. til SKS 28, 99,7: Hvor mit Brev ...]

Brev , SKS 28, 196

Brev , SKS 28, 197

Brev, komm. til SKS 28, 196,11: Du har udgivet en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 196,15: Steenstrup]

Brev, komm. til SKS 28, 196,16: at Du boede ude ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 324

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 386

Brev, komm. til SKS 28, 289,1: det koster 3 ß]

Brev, komm. til SKS 28, 301,21: Michael]

Brev, komm. til SKS 28, 328,5: ud til mig]

Brev, komm. til SKS 28, 437,11: Dette kunde ...]

Brev , SKS 28, 480

Brev , SKS 28, 481

Brev , SKS 28, 482

Brev , SKS 28, 488

Brev, komm. til SKS 28, 477,9: Nørregade 43]

Brev, komm. til SKS 28, 478,21: en Bopæl, den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 480,22: Østerbro No: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,22: min Broder ...]

·Østergade

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 307   +

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 344

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 381

EE1, komm. til SKS 2, 381,4: paa Østergade ...]

EE2, komm. til SKS 3, 218,17: Urtekræmmersvend]

2T43, komm. til SKS 5, 11,1: Afdøde Michael ...]

3T43, komm. til SKS 5, 61,1: Afdøde Michael ...]

4T43, komm. til SKS 5, 111,1: Afdøde Michael ...]

3T44, komm. til SKS 5, 229,1: Afdøde Michael ...]

4T44, komm. til SKS 5, 287,1: Afdøde Michael ...]

TTL, komm. til SKS 5, 387,1: Mindet om ...]

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 129

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 209

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 268

SLV, komm. til SKS 6, 66,21: min Modeboutique ...]

SLV, komm. til SKS 6, 129,19: og Scenen var paa ...]

SLV, komm. til SKS 6, 209,22: Østergadens ...]

SLV, komm. til SKS 6, 286,12: det stærkeste ...]

IC, komm. til SKS 12, 72,2: Amagertorv]

IC, komm. til SKS 12, 204,28: Rendesteensbræt]

Oi1, komm. til SKS 13, 132,5: jeg der ... er ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,62: ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,62: Peder Madsens Gang]

SFV, komm. til SKS 16, 44,7: I December Maaned ...]

DD:87

DD, komm. til SKS 17, 249,22: Gibseren paa ...]

DD, komm. til SKS 17, 258,14: Min Fader]

DD, komm. til SKS 17, 297,31: Efterslægten]

FF:171

FF, komm. til SKS 18, 108,8: Gibseren paa ...]

JJ:199

JJ, komm. til SKS 18, 169,16: Jeg iler op i ...]

JJ, komm. til SKS 18, 184,25: Rendesteensbræt]

JJ, komm. til SKS 18, 186,17: Kl. 1: den ...]

JJ, komm. til SKS 18, 244,13: Hr Hagen]

JJ, komm. til SKS 18, 264m,17: Permadsens Gang]

NB, komm. til SKS 20, 83,12: min Fader]

NB2, komm. til SKS 20, 170,11: min Fader]

NB2, komm. til SKS 20, 194,21: bringes Manuscript ...]

NB2, komm. til SKS 20, 199,17: Per-Madsens Gang]

NB3, komm. til SKS 20, 253,26: Biskop M. Der er ...]

NB6, komm. til SKS 21, 14,34: ...]

NB9, komm. til SKS 21, 215,22: læser i ...]

NB9, komm. til SKS 21, 216,19: min Fader]

NB10, komm. til SKS 21, 288,35: min Fader]

NB12, komm. til SKS 22, 160,2: gjort Aftale med ...]

NB18, komm. til SKS 23, 270,25: Amagertorv]

NB18, komm. til SKS 23, 272,26: Fader]

NB20, komm. til SKS 23, 397,6: Jeg skrev da til ...]

NB23, komm. til SKS 24, 309,11: Athenæum]

NB26, komm. til SKS 25, 24,6: Jeg skrev til ...]

NB26, komm. til SKS 25, 104,18: Enten – ...]

NB27, komm. til SKS 25, 189,13: I Pascals Leben ...]

NB28:23, SKS 25, 231

NB28, komm. til SKS 25, 231,3: Amagertorv]

NB28, komm. til SKS 25, 259,12: Jeg skrev til ...]

NB28, komm. til SKS 25, 262,18: min tungsindige ...]

NB29, komm. til SKS 25, 301,7: Et Ord af Baco ...]

Papir, komm. til SKS 27, 261,21: Rendesteensbræts]

Brev, komm. til SKS 28, 29,15: Athenæum]

Brev, komm. til SKS 28, 102,1: paa Athenæums ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,34: Conditoren dernede]

Brev , SKS 28, 323

Brev, komm. til SKS 28, 339,21: Bogtrykker Bianco ...]

Brev, komm. til SKS 28, 351,15: Faktor Schou]

·Østerland

FB, »Stemning«, SKS 4, 105   +

·Østerport

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 320   +

·Østersøen

FP, komm. til SKS 14, 22,34: »man legede ...]   +

·Østervold

EE1, komm. til SKS 2, 49,4: Nyboder]   +

·Østeuropa

SLV, komm. til SKS 6, 183,24: Tartarer og Skyter]

·Østjylland

SLV, komm. til SKS 6, 226,16: Skanderborg]   +

·Østpreussen

SLV, komm. til SKS 6, 66,28: i det hedenske ...]

·Østra Høgkull, se Högkull

 

·Østre Fælled

HCD, komm. til SKS 13, 177,27: Saaledes leger ...]   +

·Østre kvarter

Brev, komm. til SKS 28, 270,25: den nu værende ...]

·Østrig

FB, komm. til SKS 4, 179,8: denne hellige ...]   +

·Øvreegypten

FB, komm. til SKS 4, 192,16: Hjertet af Fisken ...]