S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Aabenraa

Brev, komm. til SKS 28, 94,1: hverken dansk eller ...]

·Aachen

NB10, komm. til SKS 21, 288,34: cfr. Liguori ...]   +

·Aalborg

EE2, komm. til SKS 3, 295,18: Jeg erindrer ...]   +

·Aalborg Katedralskole

Brev, komm. til SKS 28, 331,21: Giødvad]

·Aalborg stift

Brev, komm. til SKS 28, 193,19: Brammer]   +

·Aalholm

Brev , SKS 28, 120

·Aalholm Slot

Brev, komm. til SKS 28, 120,7: Aalholm]

·Aarhus

SLV, komm. til SKS 6, 226,16: Skanderborg]   +

SLV, komm. til SKS 6, 422,31: en lille Polemik ...]

CGN, komm. til SKS 14, 156,17: »hvem kan ...]

AA, komm. til SKS 17, 9,15: man skal sove paa ...]

JJ, komm. til SKS 18, 266,20: Kjønsdriften ...]

Not6:2

Not6:22

Not6:30

Not6:33

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 241

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 243

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 244

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 245

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 246

Not6, komm. til SKS 19, 191,5: Smakken]

Not6, komm. til SKS 19, 191,9: Der var 4 ...]

Not6, komm. til SKS 19, 192,17: C. Boesen fortalte ...]

Not6, komm. til SKS 19, 192,29: Aarhuus, d. 18. ...]

Not6, komm. til SKS 19, 193,1: Anders ved ...]

Not6, komm. til SKS 19, 193,2: Knebel: De tre ...]

Not6, komm. til SKS 19, 193,3: Aarhuus Domkirke; ...]

Not6, komm. til SKS 19, 199,2: Hundrup]

Not6, komm. til SKS 19, 199,20: i Aarhuus ... feie ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,1: de ...]

Not6, komm. til SKS 19, 201,25: I Aarhuus ...]

Not6, komm. til SKS 19, 202,7: Nu idag ... adelige ...]

Not6, komm. til SKS 19, 202,27: det Appel, ...]

Not15, komm. til SKS 19, 435,36: Theateret ...]

NB2, komm. til SKS 20, 137,14: ...]

NB10, komm. til SKS 21, 266,28: Prof Nielsen (i ...]

NB20, komm. til SKS 23, 448,19: Thisted]

NB29, komm. til SKS 25, 312,27: have en Biskop ...]

Papir 1:2

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,19: cfr Thisted for ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Valgene]

Papir 594, SKS 28, 531

Brev, komm. til SKS 28, 141,3: Emil]

Brev, komm. til SKS 28, 184,9: Carl]

·Aarhus Domkirke

Not6:4   +

·Aarhus Stift

NB3, komm. til SKS 20, 247,27: de have mere ...]   +

·Aastrup Ladegaard

Brev, komm. til SKS 28, 208,1: det Kofoedske Legat]

·Abdera

PS, komm. til SKS 4, 243,25: Democrit ... Intet ...]   +

·Abukir

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

·Academiegade

Brev, komm. til SKS 28, 57,13: Fætter Andreas]

·Achaia

CC:4, SKS 17, 166   +

·Acre

BB, komm. til SKS 17, 62,39: Kort efter ...]

·Admiralgade

Papir, komm. til SKS 27, 189,4: Foredrag, holdt ...]

·Adriaterhavet

Not1, komm. til SKS 19, 69m,27: Flaccius]

·Aeolia

EE1, komm. til SKS 2, 388,10: Æolus]

·Afghanistan

OTA, komm. til SKS 8, 267,30: Keiserkrone]   +

·Afrika

EE1, komm. til SKS 2, 188,15: som en Tiger ... en ...]   +

EE2, komm. til SKS 3, 139,10: den Stamme ...]

EE2, komm. til SKS 3, 252,33: Niger]

BA, komm. til SKS 4, 376,17: hos lavere Folkeslag]

BA, komm. til SKS 4, 428,28: Ringens Aander ...]

AE, »Den subjektive Sandhed, ...«, SKS 7, 216

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 262

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 325

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 386

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 387

AE, note

AE, komm. til SKS 7, 140,14: Monomotapa]

AE, komm. til SKS 7, 216,8: den Flod Niger i ...]

AE, komm. til SKS 7, 302,24: fundet en sjette ...]

LA, »De tvende Tidsaldere«, SKS 8, 93

AA:12, SKS 17, 25

AA, komm. til SKS 17, 32,36: en ...]

BB, komm. til SKS 17, 130,17: Onkel Frands ...]

DD, komm. til SKS 17, 228,26: pelagiansk ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,24: M. fra Ø. mod V.]

KK, komm. til SKS 18, 350,10: b) Pelagius]

Not1, komm. til SKS 19, 24,20: Pelagius]

Not9, komm. til SKS 19, 250,23: Pelagianisme]

NB2, komm. til SKS 20, 176,16: nu vover man ...]

NB2, komm. til SKS 20, 210,13: Keiseren af Marokko]

NB4:20, SKS 20, 297

NB10, komm. til SKS 21, 329,22: den svenske ...]

NB10, komm. til SKS 21, 345,3: et Træk i hiin ...]

NB11, komm. til SKS 22, 54,4: Mod til at ønske]

NB16, komm. til SKS 23, 100,10: Rigtigt viser han ...]

NB32:134, SKS 26, 228

NB32, komm. til SKS 26, 123,16: Louis Napoleon ...]

NB33, komm. til SKS 26, 305,36: de 5 Verdensdele]

Papir, komm. til SKS 27, 98,17: Pelagianisme]

Papir, komm. til SKS 27, 143,15: Pelagianisme]

Papir 259:1, SKS 27, 214

Brev, komm. til SKS 28, 102,22: med en tjenende ...]

·Agger

Not6, komm. til SKS 19, 199,33: I Viborg kom ...]   +

·Agrai

EE2, komm. til SKS 3, 303,26: indvies i de store ...]

·Agrigent

EE1, komm. til SKS 2, 27,4: Phalaris's Oxe]   +

·Aiaia

EE2, komm. til SKS 3, 21,15: Circe forvandler dem ...]

·Aix-en-Provence

G, komm. til SKS 4, 34,19: hiint ...]

·Ajjalons dal

FB, komm. til SKS 4, 114,24: standsede ikke ...]   +

·Akababugten

KK, komm. til SKS 18, 362,32: Edomiterne ... fra ...]

·Akheron

DD:168   +

·Akka

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

·Akrida

GG, komm. til SKS 18, 119,15: Chrysostomus ...]

·Albanien

KK, komm. til SKS 18, 371,13: Timotheus et ...]

·Albano

PCS, komm. til SKS 16, 127,2: Captain Scipio (i ...]   +

·Albi

BB, komm. til SKS 17, 74,19: Dette ...]

·Albigeois

BB, komm. til SKS 17, 74,19: Dette ...]

·Albæk

Not6:16   +

·Aldersro

Brev, komm. til SKS 28, 281,4: Carl]

·Alexander Platz

Brev, komm. til SKS 28, 288,20: Königstraße]

·Alexanderplatz

G, komm. til SKS 4, 30,1: Königstädter ...]   +

·Alexanderstraße

G, komm. til SKS 4, 30,1: Königstädter ...]   +

·Alexandria

G, komm. til SKS 4, 91,13: Clemens Alexandrinus]   +

3T43, komm. til SKS 5, 72,27: En gammel Viismand]

SLV, komm. til SKS 6, 48,1: Er Sønnen et evigt ...]

AE, komm. til SKS 7, 232,25: at Cæsar lod ...]

KG, komm. til SKS 9, 20,17: Sirach siger ...]

CT, komm. til SKS 10, 29,6: der fortælles om ...]

CT, komm. til SKS 10, 84,1: Sirach]

IC, komm. til SKS 12, 147,19: hiin Hedning ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

DD, komm. til SKS 17, 271,18: den hellige ...]

DD, komm. til SKS 17, 271,19: Athanasii ...]

EE, komm. til SKS 18, 12,17: Philo]

EE, komm. til SKS 18, 33,19: Alexandrinernes ...]

KK, komm. til SKS 18, 353,1: Athanasius ...]

KK, komm. til SKS 18, 354,11: Udtrykket ...]

KK, komm. til SKS 18, 354,27: Schl. mener ...]

KK, komm. til SKS 18, 365,14: hebr: exstant ...]

KK, komm. til SKS 18, 367,22: ita et Philo de ...]

KK, komm. til SKS 18, 370,22: Es: 11, 10. ...]

Not1, komm. til SKS 19, 20,31: Philo]

Not1, komm. til SKS 19, 24,26: den Alexandrinske K:]

Not1, komm. til SKS 19, 26,1: de alexandrinske ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,19: Athanasius]

Not1, komm. til SKS 19, 85,4: LXX]

Not4, komm. til SKS 19, 125,19: Alexandrinernes]

Not9, komm. til SKS 19, 249,2: Arius]

Not10, komm. til SKS 19, 294,22: de alexandrinske ...]

Not10, komm. til SKS 19, 294,23: Philo]

Not10, komm. til SKS 19, 294,30: Photinus og Arius]

NB12, komm. til SKS 22, 206,24: Sirach]

NB20, komm. til SKS 23, 433m,8: Clemens Alex. ...]

NB23, komm. til SKS 24, 263,5: Origenes advarer ...]

NB23, komm. til SKS 24, 280,11: Man fordrede ...]

NB31, komm. til SKS 26, 76,15: de 70 Fortolkere ...]

NB31, komm. til SKS 26, 82,24: Omar ... brænd ...]

NB32, komm. til SKS 26, 173,4: Sirach siger: ...]

NB33, komm. til SKS 26, 268,24: Som jeg seer af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 38,39: Constat Judæos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 54,16: Nogle af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 61,16: Ita dicit Philo ...]

Papir, komm. til SKS 27, 81,21: alle de Ældre ...]

Papir, komm. til SKS 27, 176,3: Ideen om Guds Rige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 616,27: Alexandrinerne]

·Algeriet

EE2, komm. til SKS 3, 18,26: betalt ... den ...]   +

·Algier

JJ:504, SKS 18, 308   +

·Allégade

G, komm. til SKS 4, 30,4: Lars Mathiesen og ...]   +

·Alopeke

AE, komm. til SKS 7, 137,14: hans Moder var en ...]   +

·Alperne

EE1, komm. til SKS 2, 379,30: Jomfru-Spring]   +

·Als

NB14, komm. til SKS 22, 382,5: da det gjaldt om ...]   +

·Als Sund

Brev, komm. til SKS 28, 307,21: Henrik, som nu er ...]

·Alsace

FF, komm. til SKS 18, 105,33: Leverens ...]   +

·Alsted Herred

Brev, komm. til SKS 28, 36,3: Din Præstegaard ...]

·Altdorf

Not13:2, SKS 19, 384   +

·Altenburg

NB, komm. til SKS 20, 50,23: Fürst Wladimir ...]   +

·Altenstein

Papir 1:1, SKS 27, 18

·Altona

EE2, komm. til SKS 3, 17,5: at fare paa ...]   +

BA, komm. til SKS 4, 419,8: nu reiser man ...]

SLV, komm. til SKS 6, 20,12: Tallotteriets ...]

SLV, komm. til SKS 6, 162,16: ...]

AE, komm. til SKS 7, 69,24: med Jernbane-Fart]

AE, komm. til SKS 7, 141,17: at spille i ...]

CT, komm. til SKS 10, 79,19: paa Jernbane saa ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 165,13: paa Jernbane]

FEE, »Fædrelandet · 27. ...«, SKS 14, 49

FEE, komm. til SKS 14, 49,50: Donner i Altona]

YDR, komm. til SKS 14, 113,52: Tal-Lotteriet]

BOA, komm. til SKS 15, 243,13: Sceneriet som ...]

BB, komm. til SKS 17, 133,7: Blumauer: ...]

JJ:127

JJ, komm. til SKS 18, 155,4: neque enim ...]

JJ, komm. til SKS 18, 182,11: et for nylig ...]

NB2, komm. til SKS 20, 156,2: Lotterie-Spillere]

NB3, komm. til SKS 20, 255,5: Jernbaner]

NB4, komm. til SKS 20, 290,16: Jernbanetog ...]

NB15, komm. til SKS 23, 70,26: han citerer Daub ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,11: Jernbane-Manien]

NB23, komm. til SKS 24, 240,23: Jernbaner]

NB24, komm. til SKS 24, 422,15: en tydsk ...]

NB25, komm. til SKS 24, 462,16: ...]

NB26, komm. til SKS 25, 102,29: Jernbane]

NB30, komm. til SKS 25, 428,14: Jernbane]

NB31, komm. til SKS 26, 47,21: Jernbane-Tog]

NB32, komm. til SKS 26, 123,24: Jernbaner]

NB33, komm. til SKS 26, 272,34: Jernbaner]

Papir, komm. til SKS 27, 101m,4: en Dampbefordring, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 127,2: Lotteriet]

Papir, komm. til SKS 27, 197,26: Kieler Corresp.]

Papir, komm. til SKS 27, 618,24: Hos en Forfatter ...]

Brev 3 fra Kierkegaard, M.P.

Brev, komm. til SKS 28, 15,6: Etatsraad Donner i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 488,26: L H]

·Altorf

Not1, komm. til SKS 19, 32,17: Doederlein]

·Alvernerbjerget

CT, komm. til SKS 10, 298,14: som Overtroen ...]   +

·Alyat

SLV, komm. til SKS 6, 302,1: Anledningen ...]

·Amager

EE1, komm. til SKS 2, 27,14: paa Amagerbro]   +

·Amager Fælled

SLV, komm. til SKS 6, 205,35: Vægterne (...) ...]   +

·Amagerbro

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 27   +

·Amagerport

SLV, komm. til SKS 6, 328,31: de Uærliges ...]   +

·Amagertorv

FB, komm. til SKS 4, 134,18: de nye Omnibusser]   +

·Amaliegade

EE1, komm. til SKS 2, 315,8: en Porteur fra ...]   +

·Amalienborg Slot

OTA, tekstredegørelse   +

·Amboina

SLV, komm. til SKS 6, 137,17: Skolemester hos ...]   +

·Amerika

BA, »Caput IV«, SKS 4, 422   +

·Amprakia

SLV, komm. til SKS 6, 301,14: Periander fra ...]

·Amsterdam

EE2, komm. til SKS 3, 97,28: de omnibus dubitandum]   +

FB, komm. til SKS 4, 101,21: Memores tamen ...]

BA, komm. til SKS 4, 445,33: Cartesius ... de ...]

SLV, komm. til SKS 6, 70,19: man afretter Rotter ...]

AE, komm. til SKS 7, 179,20: de omnibus ...]

LA, »Udsigt over Indholdet«, SKS 8, 28

OTA, komm. til SKS 8, 288,31: hiin ædle Vise ...]

TS, komm. til SKS 13, 90,5: »man maa ...]

OiA, komm. til SKS 15, 7,13: den ...]

JC, komm. til SKS 15, 15,3: De omnibus ...]

JC, komm. til SKS 15, 38,6: Forundring er nemlig ...]

BOA, komm. til SKS 15, 142,34: Cartesius siger ...]

DS, komm. til SKS 16, 174,20: »Tvivlen om ...]

BB, komm. til SKS 17, 104,22: det Digt, om ...]

DD, komm. til SKS 17, 239,21: cogito ergo sum]

JJ, komm. til SKS 18, 148,5: Inter accidentia ...]

JJ, komm. til SKS 18, 233,14: Reichardts Urania ...]

Not1, komm. til SKS 19, 23,18: Isaac Peirère]

Not1, komm. til SKS 19, 55,36: Arminianerne]

Not7, komm. til SKS 19, 209,17: Theodice]

Not12, komm. til SKS 19, 378,18: Leibnitz Theodicee ...]

Not13, komm. til SKS 19, 385,4: Gotschedens ...]

Not13, komm. til SKS 19, 386,1: Cartesius ...]

NB, komm. til SKS 20, 50,23: Fürst Wladimir ...]

NB5, komm. til SKS 20, 391,26: cogito ergo sum]

NB10, komm. til SKS 21, 322,11: Rotter afrettes ...]

NB12, komm. til SKS 22, 215,9: i vor Tid, da man ...]

NB30, komm. til SKS 25, 386,3: en Rotte afrettes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 125,3: Rotter: afrette een ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,15: et jødisk Edikt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 285,8: de omnibus d.]

Brev , SKS 28, 85

Brev, komm. til SKS 28, 85,1: Jacob v. Thyboe ...]

Brev, komm. til SKS 28, 441,10: de omnibus ...]

·Anas

EE, komm. til SKS 18, 46,25: som Guadalquibir ...]   +

·Anatolien

Not1, komm. til SKS 19, 30,9: Paulicianer]

·Andalusien

BB, komm. til SKS 17, 115,35: det italienske Liv]

·Angermünde

G, tekstredegørelse, SKS K4, 13   +

·Anhalt

Not2:2, SKS 19, 90   +

·Anhalt-Köthen

Papir, komm. til SKS 27, 23,36: d. 3 April reiste ...]

·Ankyra

KK, komm. til SKS 18, 356,37: Man seer heraf ...]

·Annaberg

Not10, komm. til SKS 19, 294,11: Bretschneider ...]

·Ansbach

SLV, komm. til SKS 6, 200,6: Kaspar Hauser kunde ...]   +

·Antiocheia

SLV, komm. til SKS 6, 236,29: Simon Stylita]

·Antiokia

4T44, komm. til SKS 5, 322,26: at være forladt ...]   +

·Antonia

IC, komm. til SKS 12, 172,16: dette Folk var ...]

·Antwerpen

JJ, komm. til SKS 18, 151,10: Johan Davidius ...]

·Anvers

SLV, komm. til SKS 6, 119,14: de nobilitate et ...]

·Apollontemplet

EE2, komm. til SKS 3, 246,21: ...]   +

·Apulien

SLV, komm. til SKS 6, 331,15: Pyrrhus: endnu ...]   +

·Aquitanien

BB, komm. til SKS 17, 63,5: Offenbar gaben die ...]

·Arabien

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 191   +

·Aram

3T43, komm. til SKS 5, 68,22: at Himlens Vrede ...]

·Ararat

FB, komm. til SKS 4, 118,26: Ararat, hvor Arken ...]   +

·Areopagos

PS, komm. til SKS 4, 249,21: Ved at udsige ...]   +

·Argos

BA, komm. til SKS 4, 450,15: hændte ...]   +

·Ariel

EE2, komm. til SKS 3, 322,3: det stolte ...]

·Arkadien

FB, komm. til SKS 4, 191,27: Vollmachtbrief zum ...]   +

·Armenien

EE1, komm. til SKS 2, 214,25: hiin evige Jøde]   +

·Arragonien

Papir, komm. til SKS 27, 154,6: Livet ende med at ...]

·Artemistemplet

FB, komm. til SKS 4, 197,13: herostratisk]

·Artois

CT, komm. til SKS 10, 108,23: hiin konstige ...]   +

·Asculum

SLV, komm. til SKS 6, 331,15: Pyrrhus: endnu ...]   +

·Ashdod

3T44, komm. til SKS 5, 263,13: findes ...]   +

·Asien

EE2, komm. til SKS 3, 139,10: den Stamme ...]   +

·Askelund

AA:8.1   +

·Asminderød

Brev, komm. til SKS 28, 178,10: Capellaniet i ...]

·Assens

Papir 1:2, SKS 27, 22   +

·Asserbo Slot

AA, komm. til SKS 17, 7,7: høi trekantet ...]

·Assistens Kirkegård

SLV, komm. til SKS 6, 362,12: Gravbilledet: den ...]   +

·Assistenshuset

FB, komm. til SKS 4, 175,27: ...]   +

·Assyrien

SLV, komm. til SKS 6, 399,34: det ...]   +

·Asylgade

DD, komm. til SKS 17, 283m,41: Husleie-Contoiret]

·Asylselskabet

KG, komm. til SKS 9, 291,20: forener man sig om ...]

·Athen

BI, »Plato«, SKS 1, 144   +

BI, »Aristophanes«, SKS 1, 190

BI, »Socrates' Domfældelse«, SKS 1, 242

BI, »Opfattelsens ...«, SKS 1, 246

BI, note

BI, note

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 277

EE1, komm. til SKS 2, 141,25: Hetærierne]

EE1, komm. til SKS 2, 215,8: Solon, Solon, Solon!]

EE2, komm. til SKS 3, 303,26: indvies i de store ...]

G, komm. til SKS 4, 51,34: de eleusinske ...]

FB, komm. til SKS 4, 124,4: Miltiades's ...]

FB, komm. til SKS 4, 173,30: Aristoteles siger ...]

FB, komm. til SKS 4, 196,34: Aristophanes]

PS, komm. til SKS 4, 215,14: ...]

PS, komm. til SKS 4, 216,8: Aristoteles ...]

PS, komm. til SKS 4, 218,12: den Vanskelighed, ...]

PS, komm. til SKS 4, 221,2: en Plato i ...]

PS, komm. til SKS 4, 274,27: Læren om ...]

PS, komm. til SKS 4, 302,18: hiin Barbeer i ...]

BA, komm. til SKS 4, 310,3: Socrates]

BA, komm. til SKS 4, 324,9: hvad Aristoteles ...]

BA, komm. til SKS 4, 334,15: drachontiske Love]

BA, komm. til SKS 4, 374,22: Socrates's ...]

BA, komm. til SKS 4, 374,24: Hende ønskede ...]

F, komm. til SKS 4, 479,21: hiin Barbeer ...]

3T43, komm. til SKS 5, 66,17: lykkelig ... før ...]

3T43, komm. til SKS 5, 90,14: Hyldede de Vise hans ...]

3T44, komm. til SKS 5, 281,8: En gammel hedensk ...]

TTL, komm. til SKS 5, 395,2: viste det høieste ...]

TTL, komm. til SKS 5, 464,5: Enden afgjør ...]

SLV, komm. til SKS 6, 38,2: Eros i græsk ...]

SLV, komm. til SKS 6, 52,34: Aristophanes har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 56,7: Aristoteles]

SLV, komm. til SKS 6, 162,23: Ostracismens ...]

SLV, komm. til SKS 6, 182,1: Periissem nisi ...]

AE, komm. til SKS 7, 83,26: ifølge Plato og ...]

AE, komm. til SKS 7, 137,14: hans Moder var en ...]

AE, komm. til SKS 7, 264,33: periissem nisi ...]

AE, komm. til SKS 7, 320,25: Naar der sættes ...]

LA, komm. til SKS 8, 78,8: hin Stormesteren ...]

LA, komm. til SKS 8, 79,20: Ostracismen i ...]

OTA, komm. til SKS 8, 149,32: Frækhedens ...]

OTA, komm. til SKS 8, 150,1: i Oldtiden en ...]

OTA, komm. til SKS 8, 208,29: ingen Hest maatte ...]

OTA, komm. til SKS 8, 332,32: paa Torvet for at ...]

KG, komm. til SKS 9, 39,2: »Man prise ...]

KG, komm. til SKS 9, 362,21: Det er ganske som ...]

CT, komm. til SKS 10, 27,12: hiin eenfoldige Vise]

CT, komm. til SKS 10, 269,21: aldrig har ...]

TSA, komm. til SKS 11, 80,1: Socrates (...) ...]

SD, komm. til SKS 11, 136,16: Socrates beviste ...]

IC, komm. til SKS 12, 22,24: hiin eenfoldige ...]

IC, komm. til SKS 12, 76,32: liig ...]

IC, komm. til SKS 12, 97,15: den ...]

TS, komm. til SKS 13, 39,6: Oldtidens eenfoldige ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 149,17: ved Ironiens, ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 263,25: Sokrates]

GU, komm. til SKS 13, 329,22: den eenfoldige ...]

FQA, komm. til SKS 14, 9,38: Socrates's]

DJ, komm. til SKS 14, 69,15: Socrates]

JC, komm. til SKS 15, 38,1: lærte ...]

PMH, komm. til SKS 15, 86,28: Man prise Ingen ...]

BOA, komm. til SKS 15, 95,30: Socrates]

BOA, komm. til SKS 15, 122,17: Et videnskabeligt ...]

BOA, komm. til SKS 15, 133,21: et socratisk ...]

SFV, komm. til SKS 16, 12,13: Socrates]

SFV, komm. til SKS 16, 24,29: han indlod sig dog ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,30: Menneskekjendere ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,31: der tilmed kjendte ...]

BB, komm. til SKS 17, 131,20: Ostracisme]

CC:4, SKS 17, 167

DD, komm. til SKS 17, 220,27: Er hat nicht ...]

DD, komm. til SKS 17, 225,10: Socrates]

DD, komm. til SKS 17, 281m,14: paa offentlig ...]

JJ, komm. til SKS 18, 147m,5: Arist. Ethik 3, 2]

JJ, komm. til SKS 18, 148,17: Solons Sætning ...]

JJ, komm. til SKS 18, 152,15: Hyperboræeren ...]

JJ, komm. til SKS 18, 156,27: Hamann 8d B. p. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 157,24: Socrates]

JJ, komm. til SKS 18, 183,7: periissem nisi ...]

JJ, komm. til SKS 18, 236,2: Derfor var Socrates ...]

JJ, komm. til SKS 18, 242,2: den, der for egen ...]

JJ, komm. til SKS 18, 297,21: Man troer ... at ...]

Not1, komm. til SKS 19, 11,10: Clemens Alex]

Not1, komm. til SKS 19, 24,17: Plato]

Not1, komm. til SKS 19, 24,19: Aristoteles]

Not3, komm. til SKS 19, 107,14: Wie Goethe nach ...]

Not7, komm. til SKS 19, 212,2: At Theatret ... var ...]

Not9, komm. til SKS 19, 262,34: Solon]

Not11, komm. til SKS 19, 305,4: han vilde betragtes ...]

Not11, komm. til SKS 19, 330,34: de smaa Mysterier ...]

Not12:11

Not12, komm. til SKS 19, 374,10: Aristoteles (...) ...]

Not12, komm. til SKS 19, 375m,2: Poesien ...]

Not12, komm. til SKS 19, 375m,8: dets Betydning i ...]

Not12, komm. til SKS 19, 377,3: At Komedien (...) i ...]

Not13, komm. til SKS 19, 386m,12: Plato lod Gud ...]

Not13, komm. til SKS 19, 387,4: το ...]

Not13, komm. til SKS 19, 392,14: Epicur har ...]

Not13, komm. til SKS 19, 394,5: Derpaa fører ...]

Not13, komm. til SKS 19, 398,30: Academikere. ...]

NB, komm. til SKS 20, 13,15: Socr. sammenlignede ...]

NB, komm. til SKS 20, 70,15: en Aristophanes]

NB2, komm. til SKS 20, 187,6: Et strengere ...]

NB3, komm. til SKS 20, 281,36: Den Enkelte ... af ...]

NB4, komm. til SKS 20, 292,7: Socrates]

NB4, komm. til SKS 20, 301,23: ikke at flygte ud ...]

NB4, komm. til SKS 20, 318,13: Socrates, der ...]

NB5, komm. til SKS 20, 377,30: Socrates ...]

NB5, komm. til SKS 20, 391,16: periissem, nisi ...]

NB5, komm. til SKS 20, 403m,7: cfr Plutarch ...]

NB5, komm. til SKS 20, 419,20: Socrates, med ...]

NB6, komm. til SKS 21, 39,24: Socrates]

NB6, komm. til SKS 21, 41,8: man strider om (...) ...]

NB6, komm. til SKS 21, 54,28: den socratiske ...]

NB7, komm. til SKS 21, 131,11: Socrates Ord ...]

NB8, komm. til SKS 21, 148,12: Socrates]

NB10, komm. til SKS 21, 293,14: Socrates]

NB10, komm. til SKS 21, 370,7: »Mon det da ...]

NB11, komm. til SKS 22, 51,30: Plato og Socrates ...]

NB12, komm. til SKS 22, 167,29: Socrates elskede ...]

NB12, komm. til SKS 22, 234,2: de drachontiske ...]

NB13, komm. til SKS 22, 306,32: Plato]

NB14, komm. til SKS 22, 377,9: allerede Plato selv ...]

NB15, komm. til SKS 23, 15,30: Socratess Uvidenhed ...]

NB15, komm. til SKS 23, 41,27: Socrates]

NB15, komm. til SKS 23, 50,15: Plato: betegner ...]

NB16, komm. til SKS 23, 102,8: Plato]

NB16, komm. til SKS 23, 123,24: Socrates]

NB17, komm. til SKS 23, 168,34: Ostracismen]

NB17, komm. til SKS 23, 181,2: just Socrates ...]

NB17, komm. til SKS 23, 181m,9: cfr saa igjen p. ...]

NB18, komm. til SKS 23, 319,35: Socrates]

NB19, komm. til SKS 23, 386,7: Socrates]

NB20, komm. til SKS 23, 394,12: Oldtidens ...]

NB20, komm. til SKS 23, 399,9: Drakontiske Love]

NB20, komm. til SKS 23, 433m,8: Clemens Alex. ...]

NB20, komm. til SKS 23, 480,26: Stilpo]

NB23, komm. til SKS 24, 207,16: Socrates]

NB25, komm. til SKS 24, 463,21: Hippias skildrede ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,17: O, Socrates, ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,19: Socrates]

NB25, komm. til SKS 24, 464,20: ...]

NB25, komm. til SKS 24, 482,6: fE Hedenskabets ...]

NB25, komm. til SKS 24, 513,10: Hans Venner ville ...]

NB26, komm. til SKS 25, 14,18: Socrates er derfor ...]

NB26, komm. til SKS 25, 47,30: Plato siger i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 53,18: hvis Socrates blot ...]

NB26, komm. til SKS 25, 54,16: I sit Forsvar strax ...]

NB27, komm. til SKS 25, 126,9: Men nu siger ...]

NB27, komm. til SKS 25, 178,8: I et Skrift af Th. ...]

NB28, komm. til SKS 25, 225,7: Socrates]

NB29, komm. til SKS 25, 345,3: Socrates]

NB29, komm. til SKS 25, 363,31: hos Plato]

NB30, komm. til SKS 25, 414,25: Socrates sagde ...]

NB30, komm. til SKS 25, 432,34: i Platos Stat er ...]

NB30, komm. til SKS 25, 482,14: Søn af en ...]

NB31, komm. til SKS 26, 21,14: Hiint Ord af ...]

NB31, komm. til SKS 26, 46,21: Xenophons]

NB31, komm. til SKS 26, 67,28: Platos Apologie]

NB32, komm. til SKS 26, 123,13: Philosopher paa ...]

NB32, komm. til SKS 26, 136,17: Socrates]

NB33, komm. til SKS 26, 258,27: Socrates]

NB33, komm. til SKS 26, 274,1: Plato (...) for at ...]

NB33, komm. til SKS 26, 281,4: Hedenskabet ogsaa ...]

NB34, komm. til SKS 26, 324,14: Plato]

NB34, komm. til SKS 26, 330,20: Socrates]

NB34, komm. til SKS 26, 337,7: Som Dracontiske ...]

NB35, komm. til SKS 26, 363,14: Hvori laae egl. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 9,10: pag 26 et 27. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 156,18: Solon ... hans ...]

Papir, komm. til SKS 27, 162,15: hvad Heyne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 165,4: hos Grækerne, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 209,5: den Uvidenhed, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,28: Socrates var som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 236,2: Socrates]

Papir, komm. til SKS 27, 238,11: Plato (den ...]

Papir 299

Papir, komm. til SKS 27, 283,26: Billedhuggeren ...]

Papir, komm. til SKS 27, 299,1: benyttet Vers af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 299,3: standset ved deres ...]

Papir, komm. til SKS 27, 323,26: ikke tillod Polos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 339,11: Tilhørerne ere ...]

Papir, komm. til SKS 27, 350,25: ved Dig leve og ere]

Papir, komm. til SKS 27, 485,3: Socrates han har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 83,30: hiin store Viismand ...]

Brev, komm. til SKS 28, 401,1: Socrates kaldte sig ...]

·Athenæum

CT, komm. til SKS 10, 118,19: fortælles om et ...]   +

·Athos

BA, komm. til SKS 4, 384,22: omphalo-psychitisk]   +

·Atlanterhavet

SLV, komm. til SKS 6, 98,21: ligesom Magneten ...]   +

·Attika

EE1, komm. til SKS 2, 105,30: de mindre Mysterier]   +

·Auburn

AE, komm. til SKS 7, 11,33: hiin frihedselskende ...]

·Auerbachs Kælder

SLV, komm. til SKS 6, 30,32: Mephistopheles blot ...]   +

·Augsburg

BA, komm. til SKS 4, 423,1: var det ikke ...]   +

·Augustenborg

Brev, komm. til SKS 28, 315,10: Hørup d 3 Mai ...]   +

·Aulis

FB, »Problema I«, SKS 4, 154   +

·Aulum

Brev, komm. til SKS 28, 195,1: Min Broder Peter er ...]

·Aumerle

SD, komm. til SKS 11, 154,10: Richard II; ...]

·Austerlitz

BA, »Caput III«, SKS 4, 402   +

·Australien

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 47   +

·Auvergne

BB, komm. til SKS 17, 62,39: Kort efter ...]   +

·Avalon

AA, komm. til SKS 17, 47,16: Holger Danske ...]

·Avignon

SLV, komm. til SKS 6, 378,2: Petrarca seer Laura ...]   +

·Avila

NB10, komm. til SKS 21, 372,1: Ord af den hellige ...]

·Avreliana

PS, komm. til SKS 4, 244,6: Sextus Empiricus]   +