S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Cadizbugten

EE, komm. til SKS 18, 46,25: som Guadalquibir ...]   +

·Café Belvedère

Brev, komm. til SKS 28, 172,15: Restaurationen]   +

·Café Stehely

G, komm. til SKS 4, 27,22: mit gamle Logis]

·Cairo

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

·Cambridge

Not12, komm. til SKS 19, 373,15: Gatakerus ...]

·Canada

LA, tekstredegørelse   +

·Cannae

AE, komm. til SKS 7, 205,15: Romerne ved Zama]

·Canterbury

Not1, komm. til SKS 19, 55,21: Anselm af ...]   +

·Capitolium

EE1, komm. til SKS 2, 426,12: capitolinsk ...]   +

·Caraibiske Hav, Det

SLV, komm. til SKS 6, 57,5: Vestindien]   +

·Carcassonne

BB, komm. til SKS 17, 74,6: 3) Philomena ...]   +

·Carls-Sø

AA:7

·Carpentras

Papir, komm. til SKS 27, 11,37: pag: 93. Først i ...]

·Carrara

CT, komm. til SKS 10, 175,16: han har dertil ...]

·Casino

G, komm. til SKS 4, 30,5: der Talismann]   +

·Catalonien

Not1, komm. til SKS 19, 44,7: Felix Urghellitanus]

·Centralasien

BA, komm. til SKS 4, 419,8: skythiske Horder]

·Ceylon, se Sri Lanka

 

·Charenton

Not1, komm. til SKS 19, 69m,38: Johan Dallæus]

·Charité

Papir, komm. til SKS 27, 40,23: at S. ...]   +

·Charlottenborg

FQA, komm. til SKS 14, 10,2: overjordiske ...]   +

·Charlottenburg

Brev, komm. til SKS 28, 305,34: Charlottenburg]

·Charlottenlund

FB, komm. til SKS 4, 134,18: de nye Omnibusser]   +

·Charlottenstraße

G, komm. til SKS 4, 27,22: mit gamle Logis]   +

·Chenes

EE1, komm. til SKS 2, 19,7: Morèri]

·Chios

3T44, komm. til SKS 5, 281,8: En gammel hedensk ...]

·Christiania, se Oslo

 

·Christians Kirke

Papir, komm. til SKS 27, 31,10: Grundtvig]

·Christiansborg

EE1, komm. til SKS 2, 325,24: ved Stranden]   +

F, komm. til SKS 4, 470,36: det kongelige ...]

SLV, komm. til SKS 6, 15,1: In vino veritas]

AE, komm. til SKS 7, 124,7: Stormgaden]

LA, komm. til SKS 8, 69,8: saa tager den ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,23: ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 136,10: jeg maatte see at ...]

KKS, komm. til SKS 14, 103,8: i Danmark er der ...]

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 166

AA, komm. til SKS 17, 17,26: nu bliver sendt ...]

DD, komm. til SKS 17, 229m,1: Resolution]

JJ, komm. til SKS 18, 260,35: Bladene (...) om ...]

Not15, komm. til SKS 19, 434,1: op til Etatsraaden]

NB3, komm. til SKS 20, 272,20: Hr Hostrup skriver ...]

NB4, komm. til SKS 20, 339,24: Bevægelse og ...]

NB4, komm. til SKS 20, 346,25: saaledes sidder ...]

NB4, komm. til SKS 20, 347,32: Herhjemme rykker ...]

NB4, komm. til SKS 20, 347,35: at omgive Thronen ...]

NB4, komm. til SKS 20, 348,13: Tscherning (...) i ...]

NB4, komm. til SKS 20, 350,26: dem der nu gaae i ...]

NB5, komm. til SKS 20, 391,14: at indrette sig a ...]

NB7, komm. til SKS 21, 118,19: Efterskriftet til ...]

NB10, komm. til SKS 21, 307,23: Saaledes har ...]

NB10, komm. til SKS 21, 320,10: udbrød ...]

NB12, komm. til SKS 22, 230,20: Pressen – ...]

NB12, komm. til SKS 22, 250,19: Buegangen]

NB14, komm. til SKS 22, 376,16: I den pragtfulde ...]

NB25, komm. til SKS 24, 522,20: Den paafølgende ...]

NB28, komm. til SKS 25, 226,27: spilt i Komedien]

Papir, komm. til SKS 27, 375,20: Af Bladene erfarer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 586,20: jeg er ogsaa spilt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,33: Buegangene]

Brev, komm. til SKS 28, 206,10: det kongelige ...]

·Christiansborg Slotskirke

TTL, tekstredegørelse, SKS K5, 393   +

TTL, komm. til SKS 5, 393,16: besidde Alt som ...]

AE, komm. til SKS 7, 434,35: Kirkegangen ...]

IC, komm. til SKS 12, 174,1: ved bedaarende at ...]

TS, komm. til SKS 13, 49,20: en ...]

DSS, komm. til SKS 13, 121,10: som den nye ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,71: een Gang om ...]

EEL, komm. til SKS 14, 66,61: myndige ...]

KKS, komm. til SKS 14, 102,54: Oberhofprædikant]

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 353

BMS, komm. til SKS 14, 123,5: den Tale, Prof. ...]

BMS, komm. til SKS 14, 123,80: Berlingske Tidende ...]

BOA, komm. til SKS 15, 128,3: Stats-Kirkens ...]

SFV, komm. til SKS 16, 22,24: her pointerede saa ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 393,24: det havde ikke ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 394,13: benyttet ...]

EE, komm. til SKS 18, 57,24: Mynster]

JJ, komm. til SKS 18, 207,33: Præst, der ...]

JJ, komm. til SKS 18, 242,16: Münter ...]

Not1, komm. til SKS 19, 13m,1: Mynster (om ...]

NB, komm. til SKS 20, 17,32: Biskop Mynster]

NB2, komm. til SKS 20, 175,7: Mynster (i den ell. ...]

NB3, komm. til SKS 20, 251,27: Mynster (...) ...]

NB4, komm. til SKS 20, 353,7: interessere ...]

NB5, komm. til SKS 20, 406,6: een Gang om Ugen ...]

NB6, komm. til SKS 21, 17,23: i Artiklen ...]

NB6, komm. til SKS 21, 31,24: Nu er han en Olding ...]

NB6, komm. til SKS 21, 37,15: Hofprædikant]

NB6, komm. til SKS 21, 64,34: naar Biskop Mynster ...]

NB7, komm. til SKS 21, 108,29: Mynster siger i ...]

NB8, tekstredegørelse, SKS K21, 118

NB8, komm. til SKS 21, 165,2: Biskop Mynster ...]

NB8, komm. til SKS 21, 188,15: Biskop Mynster 2d ...]

NB9, komm. til SKS 21, 234,22: Biskop M:]

NB10, komm. til SKS 21, 262,19: hvad R. Nielsen ...]

NB10, komm. til SKS 21, 271,28: det Hele er kun ...]

NB10, komm. til SKS 21, 271,29: Kongen og ...]

NB10, komm. til SKS 21, 347,23: nu hver 6te Uge]

NB11, komm. til SKS 22, 17,28: Biskop Mynsters ...]

NB11, komm. til SKS 22, 39,11: Idag fE ... for ...]

NB11, komm. til SKS 22, 116,17: saa skulde han ...]

NB12, komm. til SKS 22, 154,10: Mynster]

NB12, komm. til SKS 22, 164,14: nu er Alt Salon, ...]

NB12, komm. til SKS 22, 176,22: Oberhofprædikant]

NB12, komm. til SKS 22, 180,12: »derudenfor ...]

NB12, komm. til SKS 22, 239,33: Pauli]

NB13, komm. til SKS 22, 276,33: Mynster]

NB13, komm. til SKS 22, 322,19: en pragtfuld ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326,29: Han gjør atter ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326,38: hver 6te Søndag]

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 427

NB14, komm. til SKS 22, 350,27: Jeg gik saa til ...]

NB14, komm. til SKS 22, 376,16: I den pragtfulde ...]

NB14, komm. til SKS 22, 381,34: Hvor ofte har hans ...]

NB15, komm. til SKS 23, 27,15: Naar En er ...]

NB15, komm. til SKS 23, 61,34: i en af Mynsters ...]

NB16, komm. til SKS 23, 131,22: Mynsters]

NB17, komm. til SKS 23, 175,21: Biskop Mynster]

NB18, komm. til SKS 23, 258,29: det veed ...]

NB18, komm. til SKS 23, 260,30: Han blev ...]

NB18, komm. til SKS 23, 261,5: Idag, første ...]

NB18, komm. til SKS 23, 300,19: Oberhofprædikant]

NB18, komm. til SKS 23, 324,12: Man beskylder ...]

NB19, komm. til SKS 23, 333,35: Hofprædikant]

NB19, komm. til SKS 23, 346,19: Sidst da jeg talte ...]

NB20, komm. til SKS 23, 401,13: Biskop Mynster]

NB23, komm. til SKS 24, 209,30: Biskop Mynster]

NB23, komm. til SKS 24, 308,1: siger M: ... med et ...]

NB24, komm. til SKS 24, 334,21: Samtale med Biskop ...]

NB24, komm. til SKS 24, 336,11: hans Familie (...) ...]

NB24, komm. til SKS 24, 370,13: Paulli ...]

NB25, tekstredegørelse, SKS K24, 562

NB25, komm. til SKS 24, 438,3: Den Mynsterske ...]

NB25, komm. til SKS 24, 522,9: om Søndagen i ...]

NB25, komm. til SKS 24, 522,20: Den paafølgende ...]

NB26, komm. til SKS 25, 13,32: Mynster]

NB26, komm. til SKS 25, 16,30: Pauli]

NB27, komm. til SKS 25, 132,20: Biskop Mynster]

NB28, komm. til SKS 25, 238,32: Mynster]

NB28, komm. til SKS 25, 244,20: Pauli]

NB28, komm. til SKS 25, 264,1: det var den sidste ...]

NB29, komm. til SKS 25, 298,23: Biskop M.]

NB29, komm. til SKS 25, 351,35: Læs denne ...]

NB30, komm. til SKS 25, 403,24: Mynster]

NB31, komm. til SKS 26, 45,15: Biskop M.]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB33, komm. til SKS 26, 248,29: Biskop Mynster]

Papir, komm. til SKS 27, 602,24: Biskop Martensen i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 669,4: Indøvelse i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 669,20: Den eneste Gang ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,20: Biskop Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 30,16: hvormeget jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 178,22: igaar (...) hos ...]

Brev, komm. til SKS 28, 361,4: Biskop Dr. Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 470,25: Mynsters Gjensvar ...]

Ded, komm. til SKS 28, 498,20: Biskop Dr. Mynster]

·Christiansfeld

SLV, komm. til SKS 6, 72,7: Christiansfelder]   +

·Christianshavn

EE1, komm. til SKS 2, 262,14: et forløbent ...]   +

G, komm. til SKS 4, 17,15: Tegn til Fiskeriet i ...]

F, komm. til SKS 4, 482,28: Morten Fredriksen]

F, komm. til SKS 4, 483,24: Hr. Prof. Heiberg]

SLV, »Lectori benevolo!«, SKS 6, 14

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 257

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 258

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 265

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 268

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 32

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 77

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 84

SLV, komm. til SKS 6, 13,2: vor Frelsers Kirke]

SLV, komm. til SKS 6, 19,26: Tidens Fordring]

SLV, komm. til SKS 6, 257,17: Langebro]

SLV, komm. til SKS 6, 257,20: Christianshavn]

SLV, komm. til SKS 6, 328,22: Invalidernes ...]

LA, komm. til SKS 8, 90,36: en herreløs Hund ...]

KG, komm. til SKS 9, 87,20: som ...]

CT, komm. til SKS 10, 114,29: i en Kirke ... ved ...]

IC, komm. til SKS 12, 23,33: man bespiser de ...]

IC, komm. til SKS 12, 251,21: der have fornyet ...]

Oi3, komm. til SKS 13, 196,9: Tugthuset]

Oi4, komm. til SKS 13, 214,29: Rasphuus-Arbeide ...]

AeV, komm. til SKS 14, 82,69: som han næsten ...]

KKS, komm. til SKS 14, 93,1: Krisen ... i en ...]

SFV, komm. til SKS 16, 71,32: det Værk, han, ...]

DS, komm. til SKS 16, 167,6: opdager han ... det ...]

DS, komm. til SKS 16, 248,22: christianshavnsk]

Oi10, komm. til SKS 13, 407,11: hvad allerede ...]

BB, komm. til SKS 17, 138,1: Grundtvig]

EE, komm. til SKS 18, 57,16: Grundtvigs ...]

JJ, komm. til SKS 18, 184,5: Pleiehuus for ...]

JJ, komm. til SKS 18, 184,27: Knippelsbro]

JJ, komm. til SKS 18, 220,28: Pastor Grundtvig]

JJ, komm. til SKS 18, 241m,1: Forbedring (...) ...]

JJ, komm. til SKS 18, 264,3: Kanalen]

Not5, komm. til SKS 19, 176,17: Knippelbro]

Not15, komm. til SKS 19, 437,30: Den Dag der blev ...]

NB, komm. til SKS 20, 27,29: havde hun saa nu ...]

NB, komm. til SKS 20, 36,18: min Læge]

NB, komm. til SKS 20, 98m,11: ved Alteret i ...]

NB, komm. til SKS 20, 103,30: Pastor Lind, der ...]

NB2, komm. til SKS 20, 143,25: det combinerede ...]

NB2, komm. til SKS 20, 185,20: Nutzhorn]

NB2, komm. til SKS 20, 199,11: denne Vigtighed ...]

NB2, komm. til SKS 20, 238,12: Knippelsbro]

NB3, komm. til SKS 20, 268,15: Nu er hun da ...]

NB4, komm. til SKS 20, 290,6: den brusende ...]

NB4, komm. til SKS 20, 357,14: min Læge]

NB5, komm. til SKS 20, 381,22: Visby prædiker ...]

NB5, komm. til SKS 20, 383,16: Rasphusfanger o: D:]

NB7, komm. til SKS 21, 102,5: min Læge]

NB8, komm. til SKS 21, 159,13: 1½ Aar ...]

NB9, komm. til SKS 21, 201,2: Igaar oplyste ...]

NB9, komm. til SKS 21, 228,16: M. Hamerich ...]

NB10, komm. til SKS 21, 268,37: Forbedringshuset]

NB10, komm. til SKS 21, 270,1: Mag. M. Hamerich]

NB10, komm. til SKS 21, 272,23: Visby]

NB10, komm. til SKS 21, 299,5: Koltoff idag (i en ...]

NB11, komm. til SKS 22, 81,20: Visby slumpede ...]

NB12, komm. til SKS 22, 160m,2: hun]

NB12, komm. til SKS 22, 255,11: Visby]

NB12, komm. til SKS 22, 257,14: Han ordinerer ...]

NB12, komm. til SKS 22, 259,31: Grundtvig nedlagde ...]

NB13, komm. til SKS 22, 307,26: Gaae ud i ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,2: de paastode, at de ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,13: Som han stillede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 27,12: Visby er faldet ...]

NB15, komm. til SKS 23, 27,12: Χstianshavnerne]

NB15, komm. til SKS 23, 47,37: Mit Forhold til ...]

NB15, komm. til SKS 23, 66,27: en Chatolik som var ...]

NB15, komm. til SKS 23, 68,1: Nu vil da Lic. Lind ...]

NB17, komm. til SKS 23, 239,23: Jeg hørte ...]

NB18, komm. til SKS 23, 263,22: En Bemærkning ...]

NB18, komm. til SKS 23, 308,23: at han, ligesom ...]

NB18, komm. til SKS 23, 312,41: Saa gaaer der en ...]

NB19, komm. til SKS 23, 336,11: En yndig Pige, min ...]

NB20, tekstredegørelse, SKS K23, 505

NB20, komm. til SKS 23, 397,9: ...]

NB20, komm. til SKS 23, 415,16: Bemærkning idag ...]

NB20, komm. til SKS 23, 473,14: først da jeg ...]

NB20, komm. til SKS 23, 478,14: Kofoed-Hansen idag]

NB20, komm. til SKS 23, 481,1: Der var nogle Flere ...]

NB23, komm. til SKS 24, 229,4: 2000rd]

NB25, komm. til SKS 24, 515,23: Etatsraad David]

NB25, komm. til SKS 24, 521,2: Om ...]

NB25, komm. til SKS 24, 521,21: hendes Mands]

NB25, komm. til SKS 24, 522,12: Lægen]

NB26, komm. til SKS 25, 18,16: en Geistlig, der ...]

NB26, komm. til SKS 25, 22,31: hende]

NB26, komm. til SKS 25, 103,6: Amager]

NB27, komm. til SKS 25, 139,4: »Hun«]

NB27, komm. til SKS 25, 139,8: paa Volden omtrent ...]

NB28, komm. til SKS 25, 257,29: Da jeg forlod ...]

NB28, komm. til SKS 25, 262,36: jeg var ...]

NB29, komm. til SKS 25, 305,30: c. 600, a 700,000 ...]

NB30, komm. til SKS 25, 422,38: havde jeg jo ogsaa ...]

NB31, komm. til SKS 26, 44,2: 1200rd ... kun 800 ...]

NB31, komm. til SKS 26, 109,35: det elskede ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,6: naar Morten ...]

NB33, komm. til SKS 26, 274,15: forbedres i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 23,8: Men skulde man kunne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,10: Grundtvig]

Papir, komm. til SKS 27, 34,15: I Prædiken af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101,29: Grundtvigs ...]

Papir, komm. til SKS 27, 229,20: forarbeide (...) i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 229,21: Deichmanns ...]

Papir, komm. til SKS 27, 285,26: Frelsers Kirke]

Papir, komm. til SKS 27, 483,22: Pastor Boiesen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 494,19: 7 Aar i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 495,16: Martin Hamerich]

Papir, komm. til SKS 27, 495,27: Et Skoleprogram ...]

Papir, komm. til SKS 27, 574,8: den Mand, egl. den ...]

Papir, komm. til SKS 27, 605,32: den største ...]

Papir, komm. til SKS 27, 640,28: Fenger i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,29: Henrichsen har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,6: Ludvig Møller har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 13,3: Frue Fenger]

Brev, komm. til SKS 28, 16,10: Grundtvigs ...]

Brev, komm. til SKS 28, 17,14: Frelserens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,3: min fordums ...]

Brev , SKS 28, 95

Brev , SKS 28, 97

Brev , SKS 28, 98

Brev, komm. til SKS 28, 79,19: Stud: theol: Lind]

Brev, komm. til SKS 28, 90,18: Høistærede]

Brev, komm. til SKS 28, 93,28: i Kjøbenhavn]

Brev, komm. til SKS 28, 95,9: de Ord ... tog ...]

Brev, komm. til SKS 28, 97,28: paa Christianshavn]

Brev, komm. til SKS 28, 98,17: det er mit Livs ...]

Brev, komm. til SKS 28, 111,16: Cand. Kiellerup]

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Bartholin skal jo ...]

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Stilling med ham]

Brev, komm. til SKS 28, 177,26: Visbys Befordring]

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]

Brev, komm. til SKS 28, 203,19: Mag: Hammerich]

Brev, komm. til SKS 28, 215,3: Det er Knippelsbro]

Brev, komm. til SKS 28, 267,14: Borgerdydsskolen]

Brev, komm. til SKS 28, 289,1: det koster 3 ß]

Brev , SKS 28, 414

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 530

Brev, komm. til SKS 28, 414,7: Idag seer jeg ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 588

Ded, komm. til SKS 28, 496,14: Borgerdydsskolens]

Ded, komm. til SKS 28, 511,14: Dr. v. Nutzhorn]

·Christianshavns Bro

JJ, komm. til SKS 18, 184,27: Knippelsbro]   +

·Christianshavns Døtreskole

NB2, komm. til SKS 20, 143,25: det combinerede ...]

·Christianshavns Kanal

SLV, komm. til SKS 6, 258,30: Overgaden over ...]   +

·Christianshavns Stadsgrav

G, komm. til SKS 4, 17,15: Tegn til Fiskeriet i ...]

·Christianshavns Torv

SLV, komm. til SKS 6, 258,21: paa det eneste Torv ...]   +

·Christianshavns Vold

NB9, komm. til SKS 21, 225,4: Volden]   +

·Christianskirken

BB, komm. til SKS 17, 138,1: Grundtvig]   +

·Cisalpinske Republik

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

·Citadellet

NB24:74   +

·Citadellet Frederikshavn

SLV, komm. til SKS 6, 328,31: de Uærliges ...]   +

·Citadelskirken

Brev, komm. til SKS 28, 477,12: 21 Mai 1851]

·Civile Arresthus, Det

LA, komm. til SKS 8, 16,28: et tidligere brugt ...]

·Clairvaux

JJ, komm. til SKS 18, 281,19: Bernhard af ...]   +

·Claudi Rossets Stiftelse

EE, komm. til SKS 18, 70m,1: samtlige Indsiddere ...]

·Clermont

BB, komm. til SKS 17, 62,39: Kort efter ...]   +

·Collège Royal

JJ, komm. til SKS 18, 209,2: Petrus Ramus]

·Condé

Not1, komm. til SKS 19, 23,18: Isaac Peirère]

·Constant

FB, komm. til SKS 4, 160,23: den Kjærlighed, ...]

·Cotta, Ursula, se Schalbe, Ursula

 

·Crefeld

JJ, komm. til SKS 18, 166,29: hvad hverken det ...]   +

·Croton

Not14:1, SKS 19, 425

·Cuença

Not1, komm. til SKS 19, 69m,14: Ludvig Molina]

·Cumae

Oi10, komm. til SKS 13, 409,21: procul, o procul ...]   +

·Cypern

4T44, komm. til SKS 5, 329,14: forandret Navn]   +

·Cæsarea Mauretania

NB23:155, SKS 24, 282