S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Dag Hammerskjölds Allé

EE1, komm. til SKS 2, 49,6: ud til Graven]

·Dahlerup

Brev, komm. til SKS 28, 120,4: Fra Eva Homo]

·Dalmatien

3T43, komm. til SKS 5, 89,13: forlader mig ikke ...]   +

·Damaskus

3T43, komm. til SKS 5, 88,20: en Jøde, der var ...]   +

3T43, komm. til SKS 5, 93,36: udvalgte Redskab]

3T44, komm. til SKS 5, 258,7: standset paa ...]

3T44, komm. til SKS 5, 258,10: han syntes ...]

4T44, komm. til SKS 5, 319,32: et Guds udvalgte ...]

4T44, komm. til SKS 5, 321,11: ikke ... Nogens ...]

4T44, komm. til SKS 5, 329,6: stampede mod Braaden]

4T44, komm. til SKS 5, 329,30: Saulus af Synedriet ...]

4T44, komm. til SKS 5, 330,15: For Agrippa ... i ...]

OTA, komm. til SKS 8, 296,13: nød den Ære, ...]

KG, komm. til SKS 9, 327,9: den forsøgte ...]

BOA, komm. til SKS 15, 150,11: Paulus taug i 3 Aar]

BOA, komm. til SKS 15, 225,30: et Guds Redskab]

CC:1, SKS 17, 154

CC:1, SKS 17, 155

EE, komm. til SKS 18, 25,13: standsede Paulus ...]

NB2, komm. til SKS 20, 178,10: Gud siges derfor ...]

NB2, komm. til SKS 20, 221,17: Sæt Stephanus ...]

NB3, komm. til SKS 20, 265,35: Pauli Omvendelse ...]

NB6, komm. til SKS 21, 64,30: Tag Paulus da han ...]

NB11, komm. til SKS 22, 100,22: Χstus ...]

NB12, komm. til SKS 22, 196,14: at stampe mod ...]

NB17, komm. til SKS 23, 183,30: Paulus blev kaldet ...]

NB18, komm. til SKS 23, 287,26: Formel for ...]

NB20, komm. til SKS 23, 400,18: Det at Paulus ...]

NB24, komm. til SKS 24, 409,3: Saulus kastes til ...]

NB24, komm. til SKS 24, 409,5: om Paulus hedder ...]

NB25, komm. til SKS 24, 482,20: Redskab for Gud]

NB26, komm. til SKS 25, 46,29: Christus ... siger ...]

NB27, komm. til SKS 25, 133,11: Paulus da han ...]

NB27, komm. til SKS 25, 167,1: Redskab for Gud]

NB30, komm. til SKS 25, 489,28: »Guds ...]

NB31, komm. til SKS 26, 51,14: være Redskab for ...]

Papir, komm. til SKS 27, 85,20: et udvalgt Redskab]

Papir, komm. til SKS 27, 245,34: den Herre ... der ...]

Papir, komm. til SKS 27, 250,16: fra Mørket til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 253,25: han vidnede for ...]

·Danemark

Papir 1:1, SKS 27, 19

·Danmark

LP, »Om Andersen som Romandigter«, SKS 1, 42   +

LP, note

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 75

EE1, »Forord«, SKS 2, 20

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 276

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 277

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 400

EE1, komm. til SKS 2, 28,2: Yttringsfrihed]

EE1, komm. til SKS 2, 36,23: ynkværdige som ...]

EE1, komm. til SKS 2, 51,16: en gammel ...]

EE1, komm. til SKS 2, 55,12: Don Juan]

EE1, komm. til SKS 2, 129,32: Finalen]

EE1, komm. til SKS 2, 232,14: Gjerdesmutte]

EE1, komm. til SKS 2, 315,8: en Porteur fra ...]

EE1, komm. til SKS 2, 325,21: et Geheimeraad]

EE1, komm. til SKS 2, 347,2: Livets Juletræ]

EE1, komm. til SKS 2, 378,2: en egen Art Vidier]

EE1, komm. til SKS 2, 393,5: Gribs-Skov]

EE2, komm. til SKS 3, 17,29: Daguerreotyp]

EE2, komm. til SKS 3, 78,8: Juletræets ...]

EE2, komm. til SKS 3, 120,24: Handelens og ...]

EE2, komm. til SKS 3, 121,6: under Oluf Hunger ...]

EE2, komm. til SKS 3, 122,3: Vandring ...]

EE2, komm. til SKS 3, 157,26: Hep efter en Jøde]

EE2, komm. til SKS 3, 166,25: den nyere ...]

EE2, komm. til SKS 3, 167,35: underskrive en ...]

EE2, komm. til SKS 3, 167,36: en Constitution]

EE2, komm. til SKS 3, 294,24: den afskyelige Tale ...]

G, komm. til SKS 4, 33,15: ...]

G, komm. til SKS 4, 49,4: uden i Extrapost]

FB, komm. til SKS 4, 179,8: denne hellige ...]

PS, komm. til SKS 4, 216,19: en ny Æra ... o. ...]

PS, komm. til SKS 4, 216,26: en af de Skuddage ...]

PS, komm. til SKS 4, 243,24: vor theocentriske ...]

PS, komm. til SKS 4, 251,8: at tænke ...]

PS, komm. til SKS 4, 304,32: hvad man i vor Tid ...]

BA, »dedikation«, SKS 4, 311

BA, komm. til SKS 4, 311,1: Afdøde Professor ...]

BA, komm. til SKS 4, 311,4: Danmarks Glæde ...]

BA, komm. til SKS 4, 314,10: Imprimatur]

BA, komm. til SKS 4, 320,28: Bevægelsen i ...]

BA, komm. til SKS 4, 334,8: Form. Conc.]

BA, komm. til SKS 4, 363,23: Enkelte Mænd af ...]

BA, komm. til SKS 4, 384,13: Philosophiens ...]

BA, komm. til SKS 4, 387,33: I den nyeste ...]

BA, komm. til SKS 4, 422,20: med hvilken ...]

BA, komm. til SKS 4, 437,24: Sensibilitet ]

BA, komm. til SKS 4, 449,17: Een bliver alvorlig ...]

BA, komm. til SKS 4, 450,33: en Monarch ...]

BA, komm. til SKS 4, 451,27: enkelte Regjeringer ...]

F, »II«, SKS 4, 479

F, »III«, SKS 4, 485

F, »VIII«

F, komm. til SKS 4, 470,36: det kongelige ...]

F, komm. til SKS 4, 471,17: speciel Censur]

F, komm. til SKS 4, 478,9: paa Juletræet selv]

F, komm. til SKS 4, 483,14: Geheimeraader]

F, komm. til SKS 4, 487,29: den mageløse ...]

F, komm. til SKS 4, 487,35: en tjenstvillig ...]

F, komm. til SKS 4, 495,30: kommen ud derover]

F, komm. til SKS 4, 515,12: Jean Paul]

TTL, komm. til SKS 5, 447,29: forener ...]

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 176

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 282

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 451

SLV, komm. til SKS 6, 23,24: Der ligger i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 32,23: Juletræet]

SLV, komm. til SKS 6, 41,30: naar der er Cholera, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 50,23: en mageløs ...]

SLV, komm. til SKS 6, 57,20: hun vil emanciperes]

SLV, komm. til SKS 6, 64,23: er det Præsten ...]

SLV, komm. til SKS 6, 66,5: Omnibus]

SLV, komm. til SKS 6, 66,20: Caperen]

SLV, komm. til SKS 6, 114,16: hiin ene Fee, der ...]

SLV, komm. til SKS 6, 130,23: gaae ud i Verden ...]

SLV, komm. til SKS 6, 135,34: Naar Holger Danske ...]

SLV, komm. til SKS 6, 140,30: ...]

SLV, komm. til SKS 6, 142,26: smiler Goethe ...]

SLV, komm. til SKS 6, 162,16: ...]

SLV, komm. til SKS 6, 170,24: en piinlig ...]

SLV, komm. til SKS 6, 176,16: Rørdromme]

SLV, komm. til SKS 6, 178,7: Brillanter à ...]

SLV, komm. til SKS 6, 204,6: styli novi]

SLV, komm. til SKS 6, 205,33: Harlekin og Pierrot]

SLV, komm. til SKS 6, 238,12: piinligt Forhør]

SLV, komm. til SKS 6, 239,31: Extra-Poster]

SLV, komm. til SKS 6, 248,9: siger med Ossian: ...]

SLV, komm. til SKS 6, 262,32: hvad Engelskmanden ...]

SLV, komm. til SKS 6, 282,16: Man har sagt om ...]

SLV, komm. til SKS 6, 286,12: det stærkeste ...]

SLV, komm. til SKS 6, 321,2: Krøniken tale om ...]

SLV, komm. til SKS 6, 374,34: Börne har sagt ...]

SLV, komm. til SKS 6, 411,8: 70,000 Favne]

SLV, komm. til SKS 6, 439,14: fylder Guld i en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 449,27: Landsoldat]

SLV, komm. til SKS 6, 451,27: Landet er jo kun ...]

AE, »Den speculative Betragtning«, SKS 7, 55

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 160

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 283

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 396

AE, komm. til SKS 7, 24,6: et System som ingen ...]

AE, komm. til SKS 7, 33,2: den lærde kritiske ...]

AE, komm. til SKS 7, 44,5: Ungdommeligheden ...]

AE, komm. til SKS 7, 48,5: den Differents som ...]

AE, komm. til SKS 7, 49,29: Baptisme, eller ...]

AE, komm. til SKS 7, 69,24: med Jernbane-Fart]

AE, komm. til SKS 7, 84,1: Privat-Docent]

AE, komm. til SKS 7, 131,17: en anden Forfatter ...]

AE, komm. til SKS 7, 141,17: at spille i ...]

AE, komm. til SKS 7, 171,27: Omnibusser]

AE, komm. til SKS 7, 171,28: Dampskibe]

AE, komm. til SKS 7, 199,23: Den moderne ...]

AE, komm. til SKS 7, 237,26: den offentlige ...]

AE, komm. til SKS 7, 247,23: Om Humoren og ...]

AE, komm. til SKS 7, 249,22: Allgemeines ...]

AE, komm. til SKS 7, 249,28: diese Schrift eines ...]

AE, komm. til SKS 7, 277,29: Ogsaa hos os har ...]

AE, komm. til SKS 7, 279,15: Førend Choleras ...]

AE, komm. til SKS 7, 357,8: en Gevinst med paa ...]

AE, komm. til SKS 7, 365,32: Protestantismen har ...]

AE, komm. til SKS 7, 389,7: Pengeforandringen]

AE, komm. til SKS 7, 497,3: sekterisk-opvakte]

AE, komm. til SKS 7, 563,25: Yttringsfriheden]

AE, komm. til SKS 7, 569,13: Lovenes Straf ...]

LA, »Indledning«, SKS 8, 19

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 42

LA, komm. til SKS 8, 14,17: en glimrende ...]

LA, komm. til SKS 8, 14,34: at begynde med Intet]

LA, komm. til SKS 8, 26,21: 1ste Deel: ...]

LA, komm. til SKS 8, 64,24: ikke hævet ...]

LA, komm. til SKS 8, 66,19: Forbrugen af ...]

LA, komm. til SKS 8, 68,15: Censor maatte lade ...]

LA, komm. til SKS 8, 80,12: Misundelsen (...) ...]

LA, komm. til SKS 8, 101,9: Den offentlige Mening]

OTA, komm. til SKS 8, 249,29: et christeligt Land]

OTA, komm. til SKS 8, 418,4: der kæmpes for at ...]

KG, komm. til SKS 9, 16,1: en saakaldet ...]

KG, komm. til SKS 9, 25,13: som hine ...]

KG, komm. til SKS 9, 74,14: eensomt Fængsel]

KG, komm. til SKS 9, 138,12: verdsligt er der ...]

KG, komm. til SKS 9, 138,18: at forlange ...]

KG, komm. til SKS 9, 140,16: hvorledes er der ...]

KG, komm. til SKS 9, 285,31: den offentlige ...]

KG, komm. til SKS 9, 289,5: Man spærrer dog ...]

KG, komm. til SKS 9, 296,13: Lægen ofte ...]

KG, komm. til SKS 9, 357,22: »70,000 ...]

KG, komm. til SKS 9, 366,10: et Folk, som ...]

KG, komm. til SKS 9, 372,9: i disse Tider, hvor ...]

KG, komm. til SKS 9, 372,10: overfører man ...]

CT, komm. til SKS 10, 7,1: Christelige Taler]

CT, komm. til SKS 10, 23,12: et christent Land, ...]

CT, komm. til SKS 10, 31,8: Spørgsmaal om ...]

CT, komm. til SKS 10, 55,27: Kongen, der, som ...]

CT, komm. til SKS 10, 70,29: Storken ... reiser ...]

CT, komm. til SKS 10, 75,18: hans Livegne]

CT, komm. til SKS 10, 79,19: paa Jernbane saa ...]

LF, komm. til SKS 11, 26,5: ofte Tale om et ...]

SD, komm. til SKS 11, 200,23: Dukat]

SD, komm. til SKS 11, 205,9: Man mener, Verden ...]

SD, komm. til SKS 11, 218,23: et Jernbanetog]

SD, komm. til SKS 11, 229,29: Som man saa i ...]

SD, komm. til SKS 11, 230,10: en Konge giver en ...]

SD, komm. til SKS 11, 235,25: gik hiin Morder, ...]

YTS, komm. til SKS 11, 268,10: som nu, at den ...]

IC, tekstredegørelse

IC, komm. til SKS 12, 62,16: Er det for ...]

IC, komm. til SKS 12, 116,24: han giver med ...]

IC, komm. til SKS 12, 215,7: Tabelværket]

FV, komm. til SKS 13, 16,31: indeholder ... en ...]

FV, komm. til SKS 13, 26,24: »Frihed, ...]

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 124

TS, komm. til SKS 13, 41,6: i Hellig-Aands ...]

TS, komm. til SKS 13, 48,11: hvad disse Tider ...]

TS, komm. til SKS 13, 49,20: en ...]

TS, komm. til SKS 13, 49,23: blandt os Nogle ...]

TS, komm. til SKS 13, 69,29: ved at læse ...]

DSS, »Følgeblade«, SKS 13, 122

DSS, komm. til SKS 13, 121,6: Spørgsmaalet om ...]

DSS, komm. til SKS 13, 122,3: Det Eneste, jeg ...]

DSS, komm. til SKS 13, 122,27: 1000 Præster ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,5: det som 1000 ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,31: saa tause bleve de ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 133,11: Staten anbragte ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 134,14: den officielle, ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 135,19: der er i Landet en ...]

Oi2, »Lovtale over ...«, SKS 13, 157

Oi2, komm. til SKS 13, 159,16: han kan efter ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 165,14: styrter 70,000 ...]

Oi3, »Vil Staten i Sandhed tjene ...«, SKS 13, 198

Oi3, komm. til SKS 13, 195,13: da man ved Examina ...]

Oi3, komm. til SKS 13, 196,2: den nuværende ...]

Oi4, »Sandhed og Levebrød«, SKS 13, 212

Oi4, komm. til SKS 13, 206,10: en Anden en ny ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 206,10: en Tredie ...]

Oi5, komm. til SKS 13, 238,33: disse 2000 Kirker ...]

Oi6, »Kort og Spidst«, SKS 13, 257

Oi7, komm. til SKS 13, 288,34: Nadverens ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 299,17: »Det ...]

Oi9, komm. til SKS 13, 387,7: der er blevet raabt ...]

GU, komm. til SKS 13, 327,18: Jacob 1, ...]

GU, komm. til SKS 13, 338,4: denne Time]

FQA, tekstredegørelse, SKS K14, 13

FQA, komm. til SKS 14, 9,46: Middelalderen ...]

FQA, komm. til SKS 14, 10,24: hvad Hagbart og ...]

KM, tekstredegørelse, SKS K14, 32

KM, komm. til SKS 14, 13,34: »Livet er i ...]

KM, komm. til SKS 14, 14,15: ...]

KM, komm. til SKS 14, 15,42: hiin glimrende ...]

KM, komm. til SKS 14, 16,12: Censurens Ragekniv]

FP, »Kjøbenhavns flyvende Post ...«, SKS 14, 22

FP, tekstredegørelse, SKS K14, 56

FP, komm. til SKS 14, 19,16: Stykket begynder i ...]

FP, komm. til SKS 14, 20,47: »denne i det ...]

FP, komm. til SKS 14, 22,34: »man legede ...]

FP, komm. til SKS 14, 23,37: ...]

FP, komm. til SKS 14, 25,9: ...]

OL, tekstredegørelse, SKS K14, 83

OL, komm. til SKS 14, 29,1: Til Hr. Orla Lehmann]

OL, komm. til SKS 14, 29,23: de Liberale]

OL, komm. til SKS 14, 29,35: en Trediveaars-Krig]

OL, komm. til SKS 14, 31,63: »I de tre ...]

OL, komm. til SKS 14, 32,49: Hr. Hage siger ...]

AAS, komm. til SKS 14, 41,1: Aabenbart Skriftemaal]

AAS, komm. til SKS 14, 43,42: Baptister]

AAS, komm. til SKS 14, 44,63: den afdøde Konges]

FEE, komm. til SKS 14, 50,50: Cancelliraad Fribert]

AeV, komm. til SKS 14, 79,28: Sorø]

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 252

PF, komm. til SKS 14, 89,16: Politiopsynet, Hr. ...]

KKS, »Fædrelandet · 26. ...«, SKS 14, 103

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 271

KKS, komm. til SKS 14, 102,75: Indgang og Udgang]

YDR, »Fædrelandet · 31. ...«, SKS 14, 113

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 317

YDR, komm. til SKS 14, 111,1: Dr. Rudelbach]

YDR, komm. til SKS 14, 113,19: ...]

YDR, komm. til SKS 14, 113,20: Qvindernes]

YDR, komm. til SKS 14, 113,51: Ballotation]

YDR, komm. til SKS 14, 113,52: Tal-Lotteriet]

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 353

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 355

BMS, komm. til SKS 14, 124,64: Avancement og ...]

BMS, komm. til SKS 14, 125,60: Desuden fremkaldte ...]

DBD, »Fædrelandet · 30. ...«, SKS 14, 131

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 384

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 387

DBD, komm. til SKS 14, 129,14: af ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,77: En Jurist som ...]

DBD, komm. til SKS 14, 132,32: hvad en Alvorsmand ...]

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 422

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 447

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 448

SBM, komm. til SKS 14, 141,36: betjent af ...]

SBM, komm. til SKS 14, 142,25: gaaer et ...]

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 464

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 465

TNS, komm. til SKS 14, 148,1: Cancelliraader]

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 480

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 495

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 496

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 507

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 508

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 520

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 522

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 535

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 536

Sa, »Fædrelandet · 30. ...«, SKS 14, 173

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 548

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 550

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 565

HJV, komm. til SKS 14, 180,81: Vil saa den ...]

AF, komm. til SKS 14, 185,1: I Anledning af et ...]

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 592

RK, komm. til SKS 14, 190,34: skal (...) Stat og ...]

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 606

CK, komm. til SKS 14, 193,7: I Etatsraad ...]

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 619

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 638

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 639

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 653

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 664

ATV, komm. til SKS 14, 209,47: Dr. Zeuthen. Han ...]

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 696

OiA, komm. til SKS 15, 7,13: den ...]

JC, tekstredegørelse, SKS K15, 43

JC, komm. til SKS 15, 16,10: Veiret i den ...]

PMH:

BOA, »Indledning«, SKS 15, 106

BOA, »Indledning«, SKS 15, 113

BOA, komm. til SKS 15, 113,24: et lille Land som ...]

BOA, komm. til SKS 15, 116,3: Lærer i ...]

BOA, komm. til SKS 15, 141,13: Der er dette ...]

BOA, komm. til SKS 15, 190,16: Cancelliraad]

BOA, komm. til SKS 15, 208,16: det geistlige ...]

BOA, komm. til SKS 15, 221,27: Et ...]

BOA, komm. til SKS 15, 243,13: Sceneriet som ...]

BOA, komm. til SKS 15, 263,36: skyldes en anden ...]

SFV, »Andet Afsnit. Capitel II. B«, SKS 16, 46

SFV, »Andet Afsnit. Capitel II. B«, SKS 16, 48

SFV, »Epilog«, SKS 16, 71

SFV, »Bilag. Nr. 2«, SKS 16, 96

SFV, komm. til SKS 16, 11,6: hvor ugunstigt end i ...]

SFV, komm. til SKS 16, 22,24: her pointerede saa ...]

SFV, komm. til SKS 16, 24,9: erkjendes som ...]

SFV, komm. til SKS 16, 45,23: det lille Lands]

SFV, komm. til SKS 16, 96,16: Folket (...) ikke ...]

SFV, komm. til SKS 16, 96,19: den Opmærksomhed ...]

SFV, komm. til SKS 16, 98,24: da Alt her hjemme ...]

PCS, »Hr Phister som Captain Scipio«, SKS 16, 143

PCS, komm. til SKS 16, 127,1: Hr Phister]

PCS, komm. til SKS 16, 143,7: Rosenkilde]

PCS, komm. til SKS 16, 143,17: et saa lille Land ...]

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 181

DS, komm. til SKS 16, 165,25: vi have jo tusind ...]

DS, komm. til SKS 16, 185,31: Cancelliraader]

DS, komm. til SKS 16, 248,19: Cholera]

DS, komm. til SKS 16, 256,23: reformere ved lidt ...]

AA, komm. til SKS 17, 7,19: den Strækning ...]

AA, komm. til SKS 17, 9,36: Arveprinds Frederiks ...]

AA, komm. til SKS 17, 9,37: Normandsdalen]

AA, komm. til SKS 17, 10,19: Et andet ved ...]

AA, komm. til SKS 17, 12,2: Søen]

AA, komm. til SKS 17, 12,8: Grib Skov]

AA, komm. til SKS 17, 17,24: Slotspræster]

AA, komm. til SKS 17, 45m,7: dyrebar ...]

BB, komm. til SKS 17, 113,24: Hvorfor har ...]

BB, komm. til SKS 17, 116,30: 3) D. Juan]

CC, komm. til SKS 17, 198,1: Man er for ...]

CC, komm. til SKS 17, 198,25: Hegelianer]

CC, komm. til SKS 17, 200,13: Hvorledes Kant ...]

CC, komm. til SKS 17, 201,13: et Selskab]

CC, komm. til SKS 17, 201,39: vore ...]

CC, komm. til SKS 17, 202,10: ...]

CC, komm. til SKS 17, 202,28: sanctionerende ...]

CC, komm. til SKS 17, 207,27: Alt gaaer jo ud ...]

CC, komm. til SKS 17, 209,37: Tilfældet med ...]

DD, komm. til SKS 17, 251,30: sammenkalde ikke ...]

DD, komm. til SKS 17, 259,10: moderne ...]

DD, komm. til SKS 17, 269,3: forbyde ...]

DD, komm. til SKS 17, 284,26: Rørdromme]

DD, komm. til SKS 17, 286,17: Opvakte]

DD, komm. til SKS 17, 293,35: en Digter ...]

EE, komm. til SKS 18, 29,15: raabe Hep efter en ...]

EE, komm. til SKS 18, 31,3: formula concordiæ]

EE, komm. til SKS 18, 37m,1: de Liberale]

EE, komm. til SKS 18, 57m,2: som Nationalbanken ...]

FF:56

FF:206

FF, komm. til SKS 18, 79,10: Vaudevillen]

JJ, komm. til SKS 18, 173,22: de Danske i Paris, ...]

JJ, komm. til SKS 18, 177,5: London]

JJ, komm. til SKS 18, 192,18: Steffens ...]

JJ, komm. til SKS 18, 203,27: 1813 blev jeg ...]

JJ, komm. til SKS 18, 211,5: man siger ...]

JJ, komm. til SKS 18, 223,4: ...]

JJ, komm. til SKS 18, 227,20: Ved Esrom ... ned ...]

JJ, komm. til SKS 18, 238,2: For istedenfor ...]

JJ, komm. til SKS 18, 250,7: canoniske Ret]

JJ, komm. til SKS 18, 260,2: dyrebart Genie ...]

JJ, komm. til SKS 18, 271,14: Fugl som kaldes ...]

JJ, komm. til SKS 18, 271,32: Undersaatterne i ...]

JJ, komm. til SKS 18, 294,7: comunistiske]

JJ, komm. til SKS 18, 304,11: I Hovedstaden ...]

KK, komm. til SKS 18, 348,14: hvad R. ...]

Not1:9.2

Not1, komm. til SKS 19, 36,21: Concordieformelen ...]

Not1, komm. til SKS 19, 77,34: 1537]

Not1, komm. til SKS 19, 77,34: 1569: articuli pro ...]

Not1, komm. til SKS 19, 77,36: 1651. Kongeloven]

Not2:12

Not3, komm. til SKS 19, 120,24: Borgerne i Goethes ...]

Not5, tekstredegørelse, SKS K19, 226

Not5, komm. til SKS 19, 187,10: Det at ...]

Not6, komm. til SKS 19, 193,3: Aarhuus Domkirke; ...]

Not6, komm. til SKS 19, 193,24: Et ungt Menneske ...]

Not6, komm. til SKS 19, 195,19: Telegrapher]

Not7, komm. til SKS 19, 208,16: derfor er ...]

Not8, komm. til SKS 19, 238,4: D. Juan]

NB, tekstredegørelse, SKS K20, 14

NB, tekstredegørelse, SKS K20, 15

NB, komm. til SKS 20, 39,29: de intellectuelle ...]

NB, komm. til SKS 20, 44,28: Privat-Docent]

NB, komm. til SKS 20, 67,27: Hvilken Opsigt ...]

NB, komm. til SKS 20, 79,12: P.L. Møller ...]

NB, komm. til SKS 20, 79,17: de Liberale]

NB, komm. til SKS 20, 83,8: de 70,000 Favne Vand]

NB, komm. til SKS 20, 89,27: Speculanternes]

NB, komm. til SKS 20, 107,24: Kongen ... alene ...]

NB, komm. til SKS 20, 119,19: Skørbug ...]

NB, komm. til SKS 20, 123,18: i Krigen]

NB2:23

NB2:23, SKS 20, 150

NB2:66, SKS 20, 168

NB2:67

NB2:68

NB2:121

NB2:173

NB2:173, SKS 20, 209

NB2:173, SKS 20, 210

NB2:214, SKS 20, 224

NB2, tekstredegørelse, SKS K20, 126

NB2, komm. til SKS 20, 137,14: ...]

NB2, komm. til SKS 20, 147,30: dem, der forsvare ...]

NB2, komm. til SKS 20, 147,36: Cholera blev ...]

NB2, komm. til SKS 20, 149,27: en Kiøbstad]

NB2, komm. til SKS 20, 150,15: Et lille Folk, der ...]

NB2, komm. til SKS 20, 162,31: Der er litterairt ...]

NB2, komm. til SKS 20, 168,5: Landbo-Aristokratie ...]

NB2, komm. til SKS 20, 184,35: Geheimeraader]

NB2, komm. til SKS 20, 199,12: Bartholin]

NB2, komm. til SKS 20, 206,3: forbyde Udvandring]

NB2, komm. til SKS 20, 207,19: den hegelske ...]

NB2, komm. til SKS 20, 210,3: Han propheterer ...]

NB2, komm. til SKS 20, 210,7: forudsige, at den ...]

NB2, komm. til SKS 20, 213,2: Communismen]

NB2, komm. til SKS 20, 215,1: Grundtvig ... vil ...]

NB2, komm. til SKS 20, 222,1: Henrich Steffens]

NB2, komm. til SKS 20, 232,8: Cancelliraad]

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]

NB2, komm. til SKS 20, 237,18: en Stats-Kirke]

NB3, tekstredegørelse, SKS K20, 240

NB3, komm. til SKS 20, 247,28: a la Augustus med ...]

NB3, komm. til SKS 20, 250,2: Hiin gl. ...]

NB3, komm. til SKS 20, 260,24: en absolut Monark ...]

NB3, komm. til SKS 20, 278,11: hele Landet er ...]

NB4:14

NB4:20, SKS 20, 297

NB4:24

NB4:31

NB4:32

NB4:32, SKS 20, 305

NB4:50

NB4:62, SKS 20, 317

NB4:132

NB4:144, SKS 20, 354

NB4, komm. til SKS 20, 290,16: Jernbanetog ...]

NB4, komm. til SKS 20, 303,9: 20 Freds-Aar]

NB4, komm. til SKS 20, 304,34: Pressens Misbrug ...]

NB4, komm. til SKS 20, 310,10: 1 Mill. Msk.]

NB4, komm. til SKS 20, 310,24: communistiske ...]

NB4, komm. til SKS 20, 311,32: det, at vi alle ...]

NB4, komm. til SKS 20, 312,23: kgl. danske ...]

NB4, komm. til SKS 20, 317,31: opsætter sig ...]

NB4, komm. til SKS 20, 338,4: Goldschmidt ender ...]

NB4, komm. til SKS 20, 338,31: ...]

NB4, komm. til SKS 20, 339,37: Regjeringen]

NB4, komm. til SKS 20, 346,8: Mit Manuscript ...]

NB4, komm. til SKS 20, 347,35: at omgive Thronen ...]

NB4, komm. til SKS 20, 349,15: naar saa det er ...]

NB4, komm. til SKS 20, 350,11: det var det, jeg ...]

NB4, komm. til SKS 20, 351,25: Esrom-Søe]

NB5, komm. til SKS 20, 371,30: Ballotationen ...]

NB5, komm. til SKS 20, 372,31: Et heelt Land er ...]

NB5, komm. til SKS 20, 373,31: den moderne ...]

NB5, komm. til SKS 20, 381,22: Visby prædiker ...]

NB5, komm. til SKS 20, 386,27: Biskop Mynster ...]

NB5, komm. til SKS 20, 392,8: Præster (...) ...]

NB5, komm. til SKS 20, 398,16: et lille Folk]

NB5, komm. til SKS 20, 409,8: en heel Kjøbstad]

NB6:19, SKS 21, 19

NB6, tekstredegørelse, SKS K21, 12

NB6, komm. til SKS 21, 67m,3: Ægteskabet er ...]

NB7, tekstredegørelse, SKS K21, 67

NB7, komm. til SKS 21, 90,16: der er 1000 ...]

NB7, komm. til SKS 21, 91,27: den moderne Tid ...]

NB7, komm. til SKS 21, 98,27: det ny ell. det ...]

NB7, komm. til SKS 21, 98,34: det der styrter det ...]

NB7, komm. til SKS 21, 99,11: det gl. Regimentes ...]

NB7, komm. til SKS 21, 138,35: trykkede ...]

NB8, komm. til SKS 21, 149,31: et nyt Embede ...]

NB8, komm. til SKS 21, 158,20: den europæiske ...]

NB8, komm. til SKS 21, 173,32: Bibelselskaberne ...]

NB8, komm. til SKS 21, 181,12: Julefesten (...) ...]

NB8, komm. til SKS 21, 181,20: Barnedaaben]

NB8, komm. til SKS 21, 187,2: I disse Tider have ...]

NB9, komm. til SKS 21, 206,23: Docent (...) ...]

NB9, komm. til SKS 21, 221,20: Comunismen]

NB9, komm. til SKS 21, 221,36: hvad der i store ...]

NB10, komm. til SKS 21, 259,5: Aar 48 Katastrophe]

NB10, komm. til SKS 21, 266,16: Corsaren var ...]

NB10, komm. til SKS 21, 272,3: Lighed mell. Msk og ...]

NB10, komm. til SKS 21, 305,36: 1000 lønnede ...]

NB10, komm. til SKS 21, 314,15: Landet er saa lille]

NB10, komm. til SKS 21, 320,10: udbrød ...]

NB10, komm. til SKS 21, 328,26: Nationaliteten er ...]

NB10, komm. til SKS 21, 370,4: Geheimeraad ...]

NB11, komm. til SKS 22, 20,19: det ...]

NB11, komm. til SKS 22, 56,24: Man siger, da ...]

NB11, komm. til SKS 22, 61,28: det Bestaaende ...]

NB11, komm. til SKS 22, 82,21: Middelalderen foer ...]

NB11, komm. til SKS 22, 94,28: Qvindens ...]

NB11, komm. til SKS 22, 110,17: Middelalderen]

NB11, komm. til SKS 22, 138,20: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 167,9: den idelige ...]

NB12, komm. til SKS 22, 167,12: Landets 1000 ...]

NB12, komm. til SKS 22, 168,30: Statskirkens]

NB12, komm. til SKS 22, 175,24: Ordensbiskop]

NB12, komm. til SKS 22, 179,23: de Undersaatter ...]

NB12, komm. til SKS 22, 180,18: i een af hans ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,6: Fr. Bremer ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,9: Martensen, der har ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,10: ved en ... Billet ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,17: Frederikke har ...]

NB12, komm. til SKS 22, 220,23: Engang i sin Tid, ...]

NB12, komm. til SKS 22, 230,12: Al Reformeren ...]

NB12, komm. til SKS 22, 239,30: Omstreiferske]

NB12, komm. til SKS 22, 257,32: Lighed er det jo ...]

NB12, komm. til SKS 22, 265,16: Da bryder ...]

NB13, komm. til SKS 22, 294,3: det lille Lands ...]

NB13, komm. til SKS 22, 306,24: Landets 1000 ...]

NB13, komm. til SKS 22, 314,4: Alle ere Χstne]

NB13, komm. til SKS 22, 326,13: I Opinionen taber ...]

NB13, komm. til SKS 22, 327,20: hun har, med ...]

NB13, komm. til SKS 22, 334,5: Middelalderen]

NB14, komm. til SKS 22, 382m,5: været samtidig ...]

NB14, komm. til SKS 22, 396,8: Som Kongen var ...]

NB14, komm. til SKS 22, 415,30: Berlingske Tidende ...]

NB14, komm. til SKS 22, 416,22: Holbergs Comik]

NB14, komm. til SKS 22, 423,10: Pralere paa ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,2: de paastode, at de ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,4: om Statskirke og ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,31: Peter værgede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 25,15: de ægte ...]

NB15, komm. til SKS 23, 26,8: ...]

NB15, komm. til SKS 23, 44,19: i Tider, hvor ...]

NB15, komm. til SKS 23, 84,1: Concordieformelen]

NB15, komm. til SKS 23, 88,31: oplyse ved Tabeller]

NB16:57, SKS 23, 134

NB16:58

NB16, tekstredegørelse, SKS K23, 163

NB16, komm. til SKS 23, 111,16: »70,000 ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,14: det Nye, 1848]

NB16, komm. til SKS 23, 120,1: Hurtig-Pressen]

NB16, komm. til SKS 23, 126,24: at jeg skulde ...]

NB16, komm. til SKS 23, 134,15: ikke engang saa ...]

NB16, komm. til SKS 23, 137,14: i en senere Tid ...]

NB16, komm. til SKS 23, 145,22: 1000 christelige ...]

NB17, komm. til SKS 23, 197,2: være paa de ...]

NB17, komm. til SKS 23, 201,3: Cancelliraader]

NB17, komm. til SKS 23, 203,30: Der er 1000 ...]

NB18:52, SKS 23, 287

NB18, komm. til SKS 23, 265,34: Scharling mener ...]

NB18, komm. til SKS 23, 273,9: det cureres nu ved ...]

NB18, komm. til SKS 23, 280,7: Heiberg]

NB18, komm. til SKS 23, 280m,25: »har De ...]

NB18, komm. til SKS 23, 285,31: nu forestaaer jo ...]

NB18, komm. til SKS 23, 289,39: hvad ogsaa ...]

NB18, komm. til SKS 23, 299,6: 1000 Levebrød]

NB19, komm. til SKS 23, 349,9: Landets 1000 ...]

NB20:156, SKS 23, 475

NB20, komm. til SKS 23, 393,22: der existerer 1000 ...]

NB20, komm. til SKS 23, 411,11: naar Martensen ...]

NB20, komm. til SKS 23, 441,35: Aaret 48]

NB20, komm. til SKS 23, 442,1: de sociale og ...]

NB20, komm. til SKS 23, 448,27: som det gik ...]

NB20, komm. til SKS 23, 457,2: at jeg ikke vilde ...]

NB21:22

NB21:77, SKS 24, 52

NB21:85

NB21:125.b

NB23:22, SKS 24, 216

NB23:36

NB23:67, SKS 24, 242

NB23:85

NB23:86

NB23, tekstredegørelse, SKS K24, 270

NB23, komm. til SKS 24, 208,11: efter 48]

NB23, komm. til SKS 24, 210,17: vor Tids Begreber ...]

NB23, komm. til SKS 24, 224,34: at de skilles fra ...]

NB23, komm. til SKS 24, 231,9: da han slog paa at ...]

NB23, komm. til SKS 24, 234,18: Cancelliraad ...]

NB23, komm. til SKS 24, 234m,1: Landsoldat]

NB23, komm. til SKS 24, 239,29: forandrer ...]

NB23, komm. til SKS 24, 242,25: siger han ...]

NB23, komm. til SKS 24, 250,16: Kjøbstad]

NB23, komm. til SKS 24, 253,22: ved Hjælp af ...]

NB23, komm. til SKS 24, 261,10: paa de 70,000 ...]

NB23, komm. til SKS 24, 262,2: 1000 Præster]

NB23, komm. til SKS 24, 262,13: Man troede en Tid ...]

NB23, komm. til SKS 24, 277,18: Saa bliver ...]

NB24, komm. til SKS 24, 327,30: Keiseren af Rusland]

NB24, komm. til SKS 24, 345,19: tusinder af ...]

NB24, komm. til SKS 24, 348,4: Stats-Kirke]

NB24, komm. til SKS 24, 362,20: Hurtig-Presser]

NB24, komm. til SKS 24, 405,25: saa længe han ...]

NB25, komm. til SKS 24, 453,2: Keiseren af Rusland]

NB25, komm. til SKS 24, 488,39: faaer Rang med ...]

NB25, komm. til SKS 24, 498,21: Geheimeraad]

NB25, komm. til SKS 24, 499,14: Ridder af ...]

NB25, komm. til SKS 24, 504,20: De ...]

NB25, komm. til SKS 24, 506,4: disse 1000 og 1000 ...]

NB25, komm. til SKS 24, 513,5: Katastrophen i 48]

NB26:111, SKS 25, 105

NB26, tekstredegørelse, SKS K25, 11

NB26, tekstredegørelse, SKS K25, 12

NB26, komm. til SKS 25, 12,28: Staten gik over ...]

NB26, komm. til SKS 25, 13,37: det kongelig danske ...]

NB26, komm. til SKS 25, 18,13: 1000 Præster nu ...]

NB26, komm. til SKS 25, 25,34: hele Befolkningen ...]

NB26, komm. til SKS 25, 43,29: Cholera]

NB27, komm. til SKS 25, 175,16: som i 48]

NB27, komm. til SKS 25, 175,16: Saa bemægtiger ...]

NB27, komm. til SKS 25, 188,6: Dampmaskinen]

NB27, komm. til SKS 25, 188,28: 1000 Mand ...]

NB28, komm. til SKS 25, 221,24: gjøre Mskene ...]

NB28, komm. til SKS 25, 225,24: siden Pressen blev ...]

NB28, komm. til SKS 25, 238,8: 1000 Præster]

NB28, komm. til SKS 25, 241m,1: vestindisk Soldat]

NB28, komm. til SKS 25, 243,27: Nu begynder ...]

NB28, komm. til SKS 25, 258,24: Da kom 48]

NB28, komm. til SKS 25, 289,12: som Talen bliver ...]

NB29:14

NB29:70, SKS 25, 334

NB29:76, SKS 25, 338

NB29:114

NB29:115

NB29:115, SKS 25, 377

NB29, komm. til SKS 25, 298,14: de 1000 Geistlige]

NB29, komm. til SKS 25, 305,30: I Danmark fE lever ...]

NB29, komm. til SKS 25, 305,30: c. 600, a 700,000 ...]

NB29, komm. til SKS 25, 311,4: i vor Tid denne ...]

NB29, komm. til SKS 25, 317,13: Folket ... er ...]

NB29, komm. til SKS 25, 333,28: Daguereotypen]

NB30:26

NB30:26, SKS 25, 404

NB30:27

NB30:49, SKS 25, 423

NB30:55, SKS 25, 431

NB30:58, SKS 25, 435

NB30:67, SKS 25, 441

NB30:81

NB30:114

NB30:121

NB30:126, SKS 25, 485

NB30:130, SKS 25, 488

NB30:136

NB30, komm. til SKS 25, 387,16: smaae Novellister ...]

NB30, komm. til SKS 25, 402,2: Vildgæssenes ...]

NB30, komm. til SKS 25, 424,14: at spærre af ...]

NB30, komm. til SKS 25, 451,35: 1000 eedfæstede ...]

NB30, komm. til SKS 25, 462,41: Kjøbstad]

NB30, komm. til SKS 25, 467,31: Cancelliraad]

NB31:15

NB31:101

NB31:107

NB31:146, SKS 26, 109

NB31, komm. til SKS 26, 11,35: 1000 Præster]

NB31, komm. til SKS 26, 14,21: Omnibus]

NB31, komm. til SKS 26, 21,2: det nationale ...]

NB31, komm. til SKS 26, 62,5: Vestindien]

NB31, komm. til SKS 26, 76,15: Forbrydere nu ...]

NB31, komm. til SKS 26, 82,23: Daguerreotypen]

NB31, komm. til SKS 26, 99,14: i Norden at dette ...]

NB31, komm. til SKS 26, 102,32: Landsoldat]

NB32:24, SKS 26, 135

NB32:55

NB32:63, SKS 26, 164

NB32:68, SKS 26, 168

NB32:80, SKS 26, 174

NB32:102, SKS 26, 189

NB32:111, SKS 26, 199

NB32:118, SKS 26, 207

NB32:149

NB32, komm. til SKS 26, 123,7: Choleras]

NB32, komm. til SKS 26, 123,24: Telegrapher]

NB32, komm. til SKS 26, 137m,10: Elephant-Ordenen]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB32, komm. til SKS 26, 140,6: opkræves ...]

NB32, komm. til SKS 26, 143,1: den msklige ...]

NB32, komm. til SKS 26, 184,10: paa Svensk (...) ...]

NB32, komm. til SKS 26, 189,32: Kongeriget D.]

NB32, komm. til SKS 26, 193,29: Rotschild'er]

NB32, komm. til SKS 26, 199,26: D.]

NB32, komm. til SKS 26, 219,17: 1000 Embedsmænd]

NB32, komm. til SKS 26, 241,10: A. B. Cen blev ...]

NB33:11

NB33:14, SKS 26, 256

NB33:37, SKS 26, 280

NB33:48

NB33:53, SKS 26, 299

NB33, komm. til SKS 26, 252,17: især i D.]

NB33, komm. til SKS 26, 256,3: især i D.]

NB33, komm. til SKS 26, 260,26: Cancelliraad]

NB33, komm. til SKS 26, 287,30: D.]

NB35:18, SKS 26, 382

NB35, komm. til SKS 26, 363,12: der er 1000 af ...]

NB35, komm. til SKS 26, 377,15: Jernbaner og ...]

NB35, komm. til SKS 26, 382,1: Statskirker, ...]

NB35, komm. til SKS 26, 402,36: den apostoliske ...]

NB35, komm. til SKS 26, 404,30: den gamle Kirke ...]

NB36, komm. til SKS 26, 415,18: 1000 Levebrød ...]

Papir, komm. til SKS 27, 19,22: pag. 300. Nu ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,25: pag. 18. Fredrik d. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101m,4: en Dampbefordring, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 102,15: Lindberg meget ...]

Papir, komm. til SKS 27, 117,17: Ossian]

Papir, komm. til SKS 27, 118,15: Morten Frederiksen]

Papir, komm. til SKS 27, 127,2: Lotteriet]

Papir, komm. til SKS 27, 134,4: Dansk Folkeblad]

Papir, komm. til SKS 27, 149,20: almdl. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 160,24: Lemmings]

Papir, komm. til SKS 27, 163,11: engelske ...]

Papir 253

Papir 254, SKS 27, 192

Papir 254, SKS 27, 197

Papir, komm. til SKS 27, 190,39: de liberale Blade]

Papir, komm. til SKS 27, 192,2: den bestaaende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,19: hvad Hr. Ostermann ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,26: dette ny Livs ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,31: da Cholera var ...]

Papir, komm. til SKS 27, 193,4: en i Tak-Adressen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 193,10: Ordren til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 193,17: Selskabet af 28. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 193,37: Hr. Ostermann ...]

Papir, komm. til SKS 27, 194,12: Holsteen (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,10: 31 til 12 Febr.]

Papir, komm. til SKS 27, 195,28: Nyhedsposten er i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,35: i en Mængde ...]

Papir, komm. til SKS 27, 196,10: Fra nu af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,15: den foreløbige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,17: Undersøgelser ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,19: Sammenkaldelsen af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,20: i April Maaned ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,21: senere i Mai ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,26: Zeitung für ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,30: fremkaldes ved ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,31: Algr. Ussing ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,34: Forordningen af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,38: Striden om den ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Valgene]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Sammenkaldelsen af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,14: Frygten for en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 199,5: Aubers]

Papir, komm. til SKS 27, 203,1: en Resumee af de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 220,39: Form: concord: Vi ...]

Papir, komm. til SKS 27, 222,7: εστι]

Papir, komm. til SKS 27, 237,15: Philosophernes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 245,16: Philipp 1, 19-25]

Papir, komm. til SKS 27, 281,17: det Communale]

Papir, komm. til SKS 27, 283,14: en ond ...]

Papir, komm. til SKS 27, 297,1: Bøn]

Papir, komm. til SKS 27, 336,36: Cyprianus]

Papir, komm. til SKS 27, 343,10: Evangeliet om ...]

Papir, komm. til SKS 27, 356,20: frels ham fra det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 363,6: i den gl. ...]

Papir 346

Papir, komm. til SKS 27, 375,20: Af Bladene erfarer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 378,15: Analogier med ...]

Papir, komm. til SKS 27, 378,23: Den bevæbnede ...]

Papir, komm. til SKS 27, 383,1: Brudevielse]

Papir, komm. til SKS 27, 417,13: Hegels uhyre ...]

Papir, komm. til SKS 27, 421,27: den er som ...]

Papir 376, SKS 27, 441

Papir, komm. til SKS 27, 441,16: Glæde over ...]

Papir 380-1.a

Papir 388

Papir 388, SKS 27, 461

Papir 388, SKS 27, 462

Papir 394

Papir 395

Papir, komm. til SKS 27, 459,2: Leporello]

Papir 420:2, SKS 27, 496

Papir, komm. til SKS 27, 484,4: Folkeregjering]

Papir, komm. til SKS 27, 485,16: »i disse ...]

Papir, komm. til SKS 27, 492,30: Som politisk ...]

Papir, komm. til SKS 27, 494,4: allerede flere ...]

Papir, komm. til SKS 27, 501,13: omsider og om en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 505,1: ...]

Papir 433, SKS 27, 520

Papir, komm. til SKS 27, 519,2: Finantsministeren ...]

Papir, komm. til SKS 27, 525,1: Evangeliet: den ...]

Papir, komm. til SKS 27, 531,1: Trinitatis Søndag]

Papir, komm. til SKS 27, 532,23: hvad der nu tales ...]

Papir 440

Papir 440, SKS 27, 538

Papir 440, SKS 27, 540

Papir 440, SKS 27, 541

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 984

Papir, komm. til SKS 27, 537,22: Danmark er et ...]

Papir 460, SKS 27, 581

Papir 460, SKS 27, 587

Papir, komm. til SKS 27, 556,40: det at tale 3 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 574,8: den Mand, egl. den ...]

Papir, komm. til SKS 27, 596,8: At sætte ...]

Papir, komm. til SKS 27, 597,29: Skal ...]

Papir, komm. til SKS 27, 597,30: lade sig lønne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 598,15: Alt hvad der ...]

Papir 474

Papir 532, SKS 27, 642

Papir 541

Papir, komm. til SKS 27, 601,8: 1000 kgl. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 606,6: Prof. Hiorth har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 609,31: paa Embedsvegne]

Papir, komm. til SKS 27, 639,27: den Christne er en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 641,5: Rudelbach]

Papir, komm. til SKS 27, 651,5: I en lille Artikel ...]

Papir 556

Papir 566

Papir 577, SKS 27, 675

Papir, komm. til SKS 27, 659,23: en Treqvarteers ...]

Papir, komm. til SKS 27, 672m,1: hvad et Dyr maa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 675,25: D.]

Papir, komm. til SKS 27, 683,25: D.]

Papir, komm. til SKS 27, 691,29: Dampskib]

Papir, komm. til SKS 27, 693,12: Der blev saaledes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,34: den Bog, som Du ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,18: at Du er geraadet i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,20: Biskop Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Biskoppens og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 52,8: Sedding Kierkegaard]

Brev, Introduktion, SKS K28, 20

Brev , SKS 28, 107

Brev , SKS 28, 111

Brev, komm. til SKS 28, 77,21: Skalden]

Brev, komm. til SKS 28, 78,34: Dit Klamerie med ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,20: gaaet Martensen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 106,24: vor ...]

Brev, komm. til SKS 28, 111,1: hiin store ...]

Brev, komm. til SKS 28, 116,16: Choleraen]

Brev, komm. til SKS 28, 120,7: Aalholm]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 225

Brev, komm. til SKS 28, 144,34: Conditoren dernede]

Brev, komm. til SKS 28, 189,7: Communal-Bestyrelsen]

Brev, komm. til SKS 28, 190,1: i Dag ... holdt ...]

Brev , SKS 28, 208

Brev, komm. til SKS 28, 203,19: Mag: Hammerich]

Brev, komm. til SKS 28, 206,10: det kongelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 207,9: Hospitalet]

Brev, komm. til SKS 28, 208,1: det Kofoedske Legat]

Brev, komm. til SKS 28, 208,21: Generalprocureur ...]

Brev, komm. til SKS 28, 232,24: Nei Nei]

Brev, komm. til SKS 28, 268,20: læst meget af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 273,4: i Rom for endeel ...]

Brev, komm. til SKS 28, 283,24: Præsenter paa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 294,24: Pagtens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 298,18: disse bevægede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 305,14: Lehmanns Dom]

Brev, komm. til SKS 28, 307,8: under særegne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 317,2: Odense d 14 Jan. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 319,12: Kragerne]

Brev, komm. til SKS 28, 319,19: Alliker]

Brev, komm. til SKS 28, 319,24: Ugler]

Brev, komm. til SKS 28, 322,18: Glenten]

Brev, komm. til SKS 28, 323,1: Storken]

Brev, komm. til SKS 28, 323,3: Duerne]

Brev, komm. til SKS 28, 323,16: Nattergalen]

Brev, komm. til SKS 28, 323,18: Fuglekonger]

Brev, komm. til SKS 28, 346,2: Reitzel]

Brev, komm. til SKS 28, 351,2: Boghandler Reitzel]

Brev, komm. til SKS 28, 356,27: dette Ord af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 357,3: Ilde medtagen af en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 357,6: Hirscholm]

Brev, komm. til SKS 28, 361,4: Biskop Dr. Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 362,8: Slagelse]

Brev, komm. til SKS 28, 367,21: Kold]

Brev, komm. til SKS 28, 367,21: Fredensborg]

Brev, komm. til SKS 28, 373,16: den sørgelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 373,18: næsten Alt, ...]

Brev , SKS 28, 392

Brev , SKS 28, 414

Brev, komm. til SKS 28, 391,14: Espingoler]

Brev, komm. til SKS 28, 396,11: Gehr Ørsted]

Brev, komm. til SKS 28, 396,32: dersom Brevene ...]

Brev, komm. til SKS 28, 408,11: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 412,9: den ulykkelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 419,12: Det var dog et ...]

Brev , SKS 28, 467

Brev, komm. til SKS 28, 467,5: innan hon drager ...]

Brev, komm. til SKS 28, 486,23: saakaldt Parthi, ...]

Ded 119

·Danmarks Nationalbank

SLV, komm. til SKS 6, 106,30: noteret og ...]

·Danmarks Rigsdag

Oi6, komm. til SKS 13, 261,17: G. ansees jo for ...]

·Danske Kancelli

F, komm. til SKS 4, 471,25: Cancelliet]   +

·Danzig

BA, komm. til SKS 4, 337,26: Schelling ... al ...]   +

·Darmstadt

BI, Bibliografi   +

·Das königliche Opernhaus

G, komm. til SKS 4, 29,34: Operaen]

·Das königliche Schauspielhaus

G, » «, SKS 4, 27   +

·Das Schinkelsche Schauspielhaus

G, komm. til SKS 4, 27,27: das Schauspielhaus]

·Dauphiné

BB, komm. til SKS 17, 70,37: Man sagde ... og ...]

·De dansk-vestindiske Øer

PCS, komm. til SKS 16, 143,17: et saa lille Land ...]

·de Dødes Have

AE, »Den subjektive Sandhed, ...«, SKS 7, 214   +

·Delfi

EE1, komm. til SKS 2, 196,12: ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 213,26: Eumeniderne ...]

EE2, komm. til SKS 3, 246,21: ...]

FB, »Problema III«, SKS 4, 178

FB, »Problema III«, SKS 4, 179

FB, komm. til SKS 4, 179,26: Den historiske ...]

FB, komm. til SKS 4, 190,32: ...]

FB, komm. til SKS 4, 190,34: Socrates]

PS, komm. til SKS 4, 219,13: den Gjerning ...]

PS, komm. til SKS 4, 242,24: han var ...]

BA, komm. til SKS 4, 382,3: ...]

BA, komm. til SKS 4, 400,24: Oraklet]

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 368

AE, komm. til SKS 7, 101,31: I Smulerne har jeg ...]

AE, komm. til SKS 7, 368,5: ne quid nimis]

AE, komm. til SKS 7, 492,22: i Templet turde ...]

AE, komm. til SKS 7, 519,28: »kjend Dig ...]

OTA, komm. til SKS 8, 150,27: kjende sig selv]

SD, komm. til SKS 11, 200,7: ne quid nimis]

SD, komm. til SKS 11, 201,9: den socratiske ...]

IC, komm. til SKS 12, 98,36: Ne quid nimis]

JC, komm. til SKS 15, 43,33: kjend Dig selv]

BOA, komm. til SKS 15, 123,5: havde sin Styrke i ...]

BOA, komm. til SKS 15, 231,14: Han forholdt sig i ...]

BOA, komm. til SKS 15, 292,8: den Historie om ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,32: han ikke med ...]

AA, komm. til SKS 17, 27,20: ...]

JJ:20

JJ:350, SKS 18, 256

JJ, komm. til SKS 18, 152,2: den Sætning at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 236,2: Derfor var Socrates ...]

JJ, komm. til SKS 18, 248m,1: fordi Furierne ...]

JJ, komm. til SKS 18, 256,5: Plutarch i en lille ...]

Not4, komm. til SKS 19, 137,7: 1) Sjælen ...]

NB3, komm. til SKS 20, 281,36: Den Enkelte ... af ...]

NB4, komm. til SKS 20, 318,13: Socrates, der ...]

NB6, komm. til SKS 21, 54,28: den socratiske ...]

NB9, komm. til SKS 21, 209,24: quid nimis]

NB12, komm. til SKS 22, 157,20: ne quid nimis]

NB14, komm. til SKS 22, 362,20: Som han var den ...]

NB15, komm. til SKS 23, 15,30: Socratess Uvidenhed ...]

NB15, komm. til SKS 23, 81,22: Socrates ...]

NB20, komm. til SKS 23, 404m,8: quid nimis]

NB20, komm. til SKS 23, 480,18: det Socratiske ...]

NB23, komm. til SKS 24, 254,15: det Socratiske]

NB24, komm. til SKS 24, 372,25: Socrates meente ...]

NB24, komm. til SKS 24, 408,16: quid nimis]

NB24, komm. til SKS 24, 425,27: Hedenskabet ...]

NB26, komm. til SKS 25, 14,18: Socrates er derfor ...]

NB28, komm. til SKS 25, 272,14: Den socratiske ...]

NB31, komm. til SKS 26, 77,24: Socrates kjendte ...]

NB35, komm. til SKS 26, 363,20: Socrates (...) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 209,5: den Uvidenhed, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 236,2: sit eget Princip]

Papir, komm. til SKS 27, 627,25: den socratiske ...]

Brev, komm. til SKS 28, 396,9: ne quid nimis]

·Delos

EE1, komm. til SKS 2, 43,6: Leto s]   +

·Den Gyldendalske Boghandels Gård

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]   +

·Den Kongelige Veterinærskole

LA, komm. til SKS 8, 90,36: en herreløs Hund ...]

·Der König von England

AE, komm. til SKS 7, 169,28: Ifølge hans egen ...]   +

·Det filosofiske Fakultet

Brev, komm. til SKS 28, 203,9: for Magister-Graden ...]   +

·Det kirurgiske Akademi

BOA, komm. til SKS 15, 206,6: Barberer i dem med ...]   +

·Det Kjøbenhavnske Brand Assurance Compagni

NB7, komm. til SKS 21, 138m,2: For Resten af ...]

·Detmold

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]

·Deutscher Dom

G, komm. til SKS 4, 27,27: de to Kirker]

·Deventer

Papir, komm. til SKS 27, 27,36: Gerhard Groot ...]

·Dexheim

KK, komm. til SKS 18, 317,1: Ueber die ...]

·Dillingen

TSA, komm. til SKS 11, 106,15: Biskop Sailer]   +

·Dionysios' Øre

FP, komm. til SKS 14, 24,15: Dionysius-Øre]

·Ditmarsken

SLV, komm. til SKS 6, 91,1: de Venders og ...]   +

·Djursland

Not6, komm. til SKS 19, 193,1: Marsk-Stig = ...]   +

·Dogepaladset

LA, komm. til SKS 8, 16,28: et tidligere brugt ...]   +

·Dollerup

Not6, komm. til SKS 19, 197,1: Besøget ved Hald ...]

·Domhuskapellet

NB9, komm. til SKS 21, 201,2: Igaar oplyste ...]   +

·Donau

SLV, komm. til SKS 6, 137,20: Longobarderne]

·Donaueschingen

BA, komm. til SKS 4, 369,21: stille ...]

·Dordogne

BB, komm. til SKS 17, 72,12: ...]

·Dordrecht

KK:7, SKS 18, 363   +

·Dorotheen Kirche

JJ, komm. til SKS 18, 175,35: det erindrer ...]

·Dorpat

Not13, komm. til SKS 19, 385,1: Erdmann Geschichte ...]

·Dragør

SLV, komm. til SKS 6, 286,12: det stærkeste ...]   +

·Drammen

Brev, komm. til SKS 28, 195,5: saalænge min ...]

·Drepana

AA, komm. til SKS 17, 22,22: den romerske Consul ...]   +

·Dresden

EE1, komm. til SKS 2, 398,19: Theatret i Dresden]   +

·Dronningens Tværgade

JJ, komm. til SKS 18, 182,22: et Billedgallerie ...]

·Dublin

EE1, komm. til SKS 2, 29,12: Swift]   +

·Düsseldorf

G, komm. til SKS 4, 68,20: cui bono]   +

·Dybbøl

Brev, komm. til SKS 28, 307,27: Ifjor begyndte ...]

·Dybensgade

Brev, komm. til SKS 28, 270,25: den nu værende ...]

·Dyrehaven, se Jægersborg Dyrehave

:   +

·Dyrehavsbakken

G, » «, SKS 4, 39   +

·Dyrkøb

Papir, Introduktion

·Døde Hav, Det

KK, komm. til SKS 18, 362,32: Edomiterne ... fra ...]   +

·Dødsriget

TTL, komm. til SKS 5, 445,7: Døden ... den ...]   +

·Døtreskolen

Brev, komm. til SKS 28, 79,19: Stud: theol: Lind]