S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Falster

AE, komm. til SKS 7, 43,11: Mag. Lindberg]   +

·Falsterbo

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]

·Falsterbro

Papir 1:2, SKS 27, 22

·Fanø

F, komm. til SKS 4, 470,15: han afbetaler ikke ...]

·Farimagsvej

EE1, komm. til SKS 2, 241,15: Farimags-Vei]   +

·Farvergade

AE, komm. til SKS 7, 379,22: en Mand i et Vartou ...]   +

·Ferrara

Not1, komm. til SKS 19, 31,8: Synodus Florentina ...]   +

·Filippi

3T44, komm. til SKS 5, 258,32: Naar han selv ...]   +

·Filippinerne

FF, komm. til SKS 18, 92,10: Peleu Øerne]   +

·Filosofgangen

Brev, komm. til SKS 28, 144,29: Dit Vindue kan ...]   +

·Finderup

Not6, komm. til SKS 19, 201,1: Man fortæller ...]

·Finderup Lade

Not6, komm. til SKS 19, 193,1: Marsk-Stig = ...]

·Finland

Brev, komm. til SKS 28, 377,7: Hr Instructeur]

·Finmarken

Not8, komm. til SKS 19, 231,34: Jeg tænker ...]

·Firenze

Not1, komm. til SKS 19, 31,8: Synodus Florentina ...]   +

·Firmaet Jansen

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 332

·Fisketorvet

JJ, komm. til SKS 18, 184,25: Fiskerqvaserne]   +

·Fjellenstrup

AA:11   +

·Flandern

NB15, komm. til SKS 23, 21,10: Det er en ypperlig ...]   +

·Flensborg

Oi2, komm. til SKS 13, 165,13: paa Jernbane]   +

·Flinterup

NB20, komm. til SKS 23, 448,19: Thisted]   +

·Fodby

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Forbedringshuset, se Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset

 

·Fortuna-tempel

Not11, komm. til SKS 19, 345,41: Det er hiin i ...]

·Forum

SFV, komm. til SKS 16, 47,26: hiin Romer ... sit ...]   +

·Franeker

BA, komm. til SKS 4, 332,23: den foederale ...]   +

·Frankfurt (Oder)

Papir, komm. til SKS 27, 19,22: pag. 300. Nu ...]   +

·Frankfurt am Main

EE1, komm. til SKS 2, 144,16: Grabbe: Faust und ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 405,9: Et godt Svar ...]

PS, komm. til SKS 4, 216,15: den i vor kjære ...]

BA, komm. til SKS 4, 348,2: Begrebet Angest ...]

BA, komm. til SKS 4, 374,18: cfr. Kempius ...]

F, komm. til SKS 4, 486,13: Salomon Goldkalb]

3T44, komm. til SKS 5, 281,8: En gammel hedensk ...]

SLV, komm. til SKS 6, 86,1: Den Bedragne er ...]

SLV, komm. til SKS 6, 272,30: i Preussen ...]

SLV, komm. til SKS 6, 288,6: Periander ...]

AE, komm. til SKS 7, 9,21: den Forjættedes ...]

AE, komm. til SKS 7, 40,13: en Anekdote af ...]

AE, komm. til SKS 7, 330,17: Messecatalog]

AE, komm. til SKS 7, 375,27: de af Weil udgivne ...]

LA, komm. til SKS 8, 19,30: at ...]

LA, komm. til SKS 8, 49,32: den ægte Perle ...]

CT, tekstredegørelse

CT, komm. til SKS 10, 187,2: »See, ...]

CT, komm. til SKS 10, 200,26: hiint korte Svar: ...]

SD, komm. til SKS 11, 238,27: som allerede en ...]

IC, komm. til SKS 12, 67,33: som jo allerede en ...]

IC, komm. til SKS 12, 115,2: saa megen Lighed ...]

TS, komm. til SKS 13, 52,14: siger i en ...]

YDR, komm. til SKS 14, 113,20: Jødernes]

AA, komm. til SKS 17, 46,26: altdeutsche Lieder ...]

BB, komm. til SKS 17, 62m,6: Adrian (Prof: i ...]

BB, komm. til SKS 17, 74,27: Hvad den sidste ...]

BB, komm. til SKS 17, 133,10: Messecatalog for ...]

CC, Kommentarer

DD, komm. til SKS 17, 232,27: den Livsanskuelse ...]

DD, komm. til SKS 17, 257m,24: Corrodi ...]

FF, komm. til SKS 18, 100,22: Grabbes D. Juan]

FF, komm. til SKS 18, 110,14: Kornmann: Mons ...]

JJ:238

JJ:337

JJ:345

JJ, komm. til SKS 18, 217,6: Fenelons ...]

JJ, komm. til SKS 18, 249,16: I ...]

JJ, komm. til SKS 18, 256,5: Plutarch i en lille ...]

JJ, komm. til SKS 18, 269,26: Ammianus ...]

KK, komm. til SKS 18, 360,24: Baur mener ... in ...]

Not1, komm. til SKS 19, 57,10: Tollner]

Not1, komm. til SKS 19, 57,11: Steinbarth]

Not1, komm. til SKS 19, 57,11: Loffler]

Not1, komm. til SKS 19, 57m,2: Krug siger ...]

Not2:1, SKS 19, 89

Not2, komm. til SKS 19, 89,1: Faust und D. Juan ...]

Not3, komm. til SKS 19, 116,33: Viel Lärmen um ...]

Not8, komm. til SKS 19, 241,22: Troldmand Simon ...]

Not11, Indledning, SKS K19, 432

NB2, komm. til SKS 20, 142,9: Tauler]

NB2, komm. til SKS 20, 158,2: en Mand var: ...]

NB2, komm. til SKS 20, 176,33: Diogenes skal have ...]

NB4, komm. til SKS 20, 331,12: Tauler Nachfolgung ...]

NB5, komm. til SKS 20, 418,25: etsteds i Plutarch ...]

NB10, komm. til SKS 21, 270,4: »det tydske ...]

NB10, komm. til SKS 21, 296,18: Jødernes ...]

NB10, komm. til SKS 21, 349,14: cfr. Solger ...]

NB10, komm. til SKS 21, 349,30: Plutarchs ...]

NB11, komm. til SKS 22, 96,9: Plutarch i en lille ...]

NB23, komm. til SKS 24, 307,20: Jøden Trypho ...]

NB29, komm. til SKS 25, 314,30: Et Vers af Goethe ...]

NB30, komm. til SKS 25, 388,1: Schopenhauer]

NB30, komm. til SKS 25, 435,4: en af Oldtidens ...]

NB32, komm. til SKS 26, 136,18: Der fortælles ...]

NB32, komm. til SKS 26, 141,2: Arthur Schopenhauer]

NB32, komm. til SKS 26, 142,3: S. har Formue]

NB32, komm. til SKS 26, 193,29: Rotschild'er]

NB35, komm. til SKS 26, 376,27: Schopenhauer har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 14,17: pag. 151. i Mai d. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 17,39: pag. 268. Man ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,17: Spener. født ...]

Papir, komm. til SKS 27, 146,5: »fliegendes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 166,21: hiin gl. Sect ...]

Papir, komm. til SKS 27, 283,26: Billedhuggeren ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,34: den Bog, som Du ...]

Brev, komm. til SKS 28, 336,1: Jacob Böhmes ...]

Brev , SKS 28, 391

Brev, komm. til SKS 28, 391,12: de forrykte Karle ...]

·Frankrig

LP, note   +

EE1, »Det antike Tragiskes Reflex i ...«, SKS 2, 142

EE1, komm. til SKS 2, 200,21: 1003]

EE1, komm. til SKS 2, 414,12: Contradands]

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 183

EE2, komm. til SKS 3, 183,30: den, hele det unge ...]

FB, komm. til SKS 4, 159,20: Lessing ...]

PS, komm. til SKS 4, 245,35: Napoleon s]

BA, komm. til SKS 4, 367,28: Bretagne]

BA, komm. til SKS 4, 402,13: Secondlieutenant]

F, komm. til SKS 4, 505,30: Fanden i Vold baade ...]

4T44, komm. til SKS 5, 356,14: hiin Kongens Datter ...]

SLV, komm. til SKS 6, 44,28: Paven ... Kronen paa ...]

SLV, komm. til SKS 6, 57,20: hun vil emanciperes]

SLV, komm. til SKS 6, 66,5: Omnibus]

SLV, komm. til SKS 6, 178,29: Syvaarskrigen]

SLV, komm. til SKS 6, 231,24: som en gammel Konge ...]

SLV, komm. til SKS 6, 272,30: i Preussen ...]

SLV, komm. til SKS 6, 296,6: Cæsar, Alexander, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 368,23: Ludvig den ...]

SLV, komm. til SKS 6, 374,34: Börne har sagt ...]

SLV, komm. til SKS 6, 379,20: la cameraderie, ...]

AE, komm. til SKS 7, 136,1: efter hiin elskelige ...]

AE, komm. til SKS 7, 153,26: Napoleon altid gik ...]

AE, komm. til SKS 7, 171,27: Omnibusser]

AE, komm. til SKS 7, 262,16: Fanden i Vold i ...]

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 42

LA, komm. til SKS 8, 19,13: et ...]

LA, komm. til SKS 8, 21,12: Novelle]

LA, komm. til SKS 8, 25,21: som Jøderne ved ...]

LA, komm. til SKS 8, 27,36: Ferdinand W. skriver ...]

LA, komm. til SKS 8, 37,8: Festligheden i ...]

LA, komm. til SKS 8, 66,25: Børne-Korstoget ...]

OTA, komm. til SKS 8, 172,6: Alt er tabt uden ...]

OTA, komm. til SKS 8, 388,21: han ... formaaede ...]

OTA, komm. til SKS 8, 418,4: der kæmpes for at ...]

KG, komm. til SKS 9, 85,35: de vilde Oprør ...]

KG, komm. til SKS 9, 140,16: hvorledes er der ...]

CT, komm. til SKS 10, 155,27: hiin Konge, der ...]

IC, komm. til SKS 12, 62,16: Er det for ...]

IC, komm. til SKS 12, 177,4: Napoleon]

FQA, komm. til SKS 14, 10,32: fordum anerkjendte ...]

OL, komm. til SKS 14, 29,35: en Trediveaars-Krig]

OL, komm. til SKS 14, 33,45: Børnekorstoget]

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]

OiA, komm. til SKS 15, 8,7: Trapezunt eller ...]

JC:6

BOA, komm. til SKS 15, 124,19: spotte ...]

BOA, komm. til SKS 15, 152,18: Napoleon]

AA, komm. til SKS 17, 15,33: Franskmanden i ...]

AA, komm. til SKS 17, 43,2: skjøn Ane]

BB:2

BB, komm. til SKS 17, 65,40: Blandt dem ... o:s: ...]

BB, komm. til SKS 17, 74,19: Dette ...]

DD:138

DD, komm. til SKS 17, 261,6: forfulgte ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,24: M. fra Ø. mod V.]

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

EE, komm. til SKS 18, 36,27: franske Snørliv]

JJ, komm. til SKS 18, 173,22: de Danske i Paris, ...]

JJ, komm. til SKS 18, 294,7: comunistiske]

JJ, komm. til SKS 18, 308,3: medens Pitt var ...]

Not1, komm. til SKS 19, 36,38: Jansenius]

NB, komm. til SKS 20, 73,8: Fanden i Vold i ...]

NB2, komm. til SKS 20, 165,18: Napoleon levede, ...]

NB2, komm. til SKS 20, 213,2: Communismen]

NB4:113, SKS 20, 339

NB4, komm. til SKS 20, 303,9: 20 Freds-Aar]

NB4, komm. til SKS 20, 310,24: communistiske ...]

NB4, komm. til SKS 20, 338,31: ...]

NB4, komm. til SKS 20, 339,10: Communisterne ...]

NB4, komm. til SKS 20, 339,37: Regjeringen]

NB8, komm. til SKS 21, 154,13: Alexander, Napoleon]

NB9, komm. til SKS 21, 221,20: Comunismen]

NB9, komm. til SKS 21, 221,36: hvad der i store ...]

NB9, komm. til SKS 21, 222,1: Guizot, et Angreb ...]

NB10, komm. til SKS 21, 279,19: Ney commenderede ...]

NB11, komm. til SKS 22, 94,28: Qvindens ...]

NB12, komm. til SKS 22, 162,20: hvad Leporello er ...]

NB12, komm. til SKS 22, 230,12: Al Reformeren ...]

NB14, komm. til SKS 22, 382m,5: været samtidig ...]

NB14, komm. til SKS 22, 395,36: Napoleon]

NB15:85, SKS 23, 60

NB15, komm. til SKS 23, 60,4: Tyverie bliver Dyd ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,11: Jernbane-Manien]

NB18, komm. til SKS 23, 294,22: franske Bierring]

NB20, komm. til SKS 23, 442,1: de sociale og ...]

NB20, komm. til SKS 23, 466,22: lege Napoleons ...]

NB23, komm. til SKS 24, 238,10: Salvianus Mass. de ...]

NB23, komm. til SKS 24, 240,23: Jernbaner]

NB23, komm. til SKS 24, 288,1: Rumford (...) ...]

NB25, komm. til SKS 24, 453,10: Den gl. Napoleon ...]

NB28, komm. til SKS 25, 249,6: Bernhard af ...]

NB31, komm. til SKS 26, 14,21: Omnibus]

NB31, komm. til SKS 26, 98,12: Reinecke Fuchs]

NB32:9

NB32, komm. til SKS 26, 123,16: Louis Napoleon ...]

NB32, komm. til SKS 26, 197,8: »et ...]

NB33, komm. til SKS 26, 305,35: en europæisk ...]

NB34, komm. til SKS 26, 331,29: Jongleur]

Papir, komm. til SKS 27, 27,1: Allerede Gregor 7d ...]

Papir, komm. til SKS 27, 144,26: den hele nyere ...]

Papir, komm. til SKS 27, 163,11: engelske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 166,19: Børnekorstoget]

Papir 254, SKS 27, 200

Papir, komm. til SKS 27, 192,30: Julirevolutionen i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 193,4: en i Tak-Adressen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,28: Tscherning reiser]

Papir, komm. til SKS 27, 319,26: de utallige ...]

Papir 376, SKS 27, 441

Papir, komm. til SKS 27, 441,15: Han siger selv: De ...]

Papir 388, SKS 27, 462

Papir 440

Papir, komm. til SKS 27, 540,20: Guizot]

Papir, komm. til SKS 27, 540,20: Lamartine]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,18: Religion og Ny ...]

Brev, komm. til SKS 28, 16,7: Scharlings Reyse]

Brev, komm. til SKS 28, 17,9: Pastor R[....]s]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 69,23: Det Indlagte fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 142,19: »Jeg har ...]

Brev , SKS 28, 399

Brev , SKS 28, 400

Brev , SKS 28, 404

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 531

Brev, komm. til SKS 28, 387,12: Kolderup Rosenvinge]

Brev, komm. til SKS 28, 399,32: en Lov, den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 403,6: Cavaignac, men see! ...]

Brev, komm. til SKS 28, 403,21: Bonaparte]

Brev, komm. til SKS 28, 469,22: min Fader]

Brev, komm. til SKS 28, 475,20: I Tidens ...]

·Französische Kirche

G, komm. til SKS 4, 27,27: de to Kirker]   +

·Französischer Dom

G, komm. til SKS 4, 27,27: de to Kirker]   +

·Fredensborg

EE1, komm. til SKS 2, 393,2: Kongeveien]   +

·Fredensborg Slot

AA, komm. til SKS 17, 7,2: Fredensborg]   +

·Fredensborg Slotshave

AA, komm. til SKS 17, 9,37: Normandsdalen]   +

·Fredensborg Slotskirke

Brev, komm. til SKS 28, 374,1: Kone]

·Fredericia

PS, »Forord«, SKS 4, 216   +

·Frederikberg

KG, komm. til SKS 9, 34,35: Kraft-Prøver]

·Frederiks Hospital

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 315   +

·Frederiks Tyske Kirke

Brev, komm. til SKS 28, 16,10: Grundtvigs ...]

·Frederiksbeg Allé

Brev, komm. til SKS 28, 144,34: Conditoren dernede]

·Frederiksberg

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 401   +

·Frederiksberg Allé

G, komm. til SKS 4, 30,4: Lars Mathiesen og ...]   +

·Frederiksberg Bakke

F, komm. til SKS 4, 469,28: Valdbybakke]   +

·Frederiksberg Have

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 328   +

·Frederiksberg Runddel

Brev, komm. til SKS 28, 144,34: Conditoren dernede]

·Frederiksberg Slot

EE1, komm. til SKS 2, 328,27: Frederiksberg Have]   +

·Frederiksberg Slotskirke

NB13, komm. til SKS 22, 326,38: hver 6te Søndag]

·Frederiksberggade

EOT, komm. til SKS 12, 259,1: Mindet om afdøde ...]   +

·Frederiksborg

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 144   +

·Frederiksborg amt

Brev, komm. til SKS 28, 374,1: Kone]   +

·Frederiksborg Amt

JJ, komm. til SKS 18, 169,4: Sted herude i ...]   +

·Frederiksborg Slot

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 33   +

·Frederiksborggade

Brev, komm. til SKS 28, 208,13: Abelone Hedberg ...]

·Frederikskirken

BB, komm. til SKS 17, 138,1: Grundtvig]   +

·Frederiksten

AE, komm. til SKS 7, 302,31: har sin Seier ...]

·Frederiksværk

AA:1, SKS 17, 7   +

·Frederiksøerne

Brev, komm. til SKS 28, 426,21: Billes Bog? Han ...]

·Fredriks Hospital

Brev , SKS 28, 328

·Fredriksberg

Brev , SKS 28, 59

·Freiberg

Papir 1:1, SKS 27, 10   +

·Freiburg

KK, komm. til SKS 18, 373,1: Dichtungen v. ...]   +

·Frelsers Sogns Arbejdshus

Brev 4 til Kierkegaard, P.C.

·Friedberg

Papir 1:1, SKS 27, 18   +

·Friedrich-Wilhelms-Universität

Brev, komm. til SKS 28, 306,1: Jeg har ...]

·Friedrichsbrücke

JJ, komm. til SKS 18, 175,34: I Hotel Saxen ...]   +

·Friedrichstadt

Brev, komm. til SKS 28, 325,25: længes efter ...]

·Friedrichstraße

Brev, komm. til SKS 28, 152,35: Hun boer i ...]

·Friesland

Papir 1:1, SKS 27, 19

·Frijsenborg

Brev, komm. til SKS 28, 189,3: den grevelige ...]

·Fru Jansens

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 327   +

·Frue Kirke

IC, note   +

·Frygien

SLV, komm. til SKS 6, 73,27: Tantalus]   +

·Frøslev

Papir, komm. til SKS 27, 105,27: Engelbrecht]

·Fulda

KK, komm. til SKS 18, 373,1: Dichtungen v. ...]   +

·Fyens Stift

NB4, komm. til SKS 20, 290,1: skrevet om ...]   +

·Fyn

F, komm. til SKS 4, 513,18: som Trællen i ...]   +

·Fyns stift

Ded, komm. til SKS 28, 494,3: Professor Dr theol ...]

·Fyrendal

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Fælleden

CT, komm. til SKS 10, 36,6: Maal, om jeg saa ...]   +

·Fælledparken

HCD, komm. til SKS 13, 177,27: Saaledes leger ...]   +

·Færøerne

BA, »Caput III«, SKS 4, 404   +

·Fønikien

NB20, komm. til SKS 23, 465,31: phoenicisk]

·Fønix

CC:1, SKS 17, 156

·Førslev

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Fåborg

NB19, komm. til SKS 23, 381m,9: en Lieutenant og ...]