S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Gabii

FB, komm. til SKS 4, 100,1: Was Tarquinius ...]   +

·Gadevang

SLV, komm. til SKS 6, 23,24: Der ligger i ...]   +

·Gadstrup

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Galatien

3T43, komm. til SKS 5, 89,13: forlader mig ikke ...]   +

·Galilæa

2T44, komm. til SKS 5, 206,2: Evang. Luc. II, ...]   +

·Galleria degli Uffizi

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

·Gallien

SLV, komm. til SKS 6, 193,6: saa er Loddet kastet]   +

·Gamle Kongevej

Brev, komm. til SKS 28, 378,27: i Deres Huus]

·Gammel Kongevej

NB12, komm. til SKS 22, 198,26: det orthopediske ...]

·Gammel Mønt

AAS, komm. til SKS 14, 43,62: ...]

·Gammel Strand

Brev, komm. til SKS 28, 311,3: Fru Eckardt]

·Gammel Torv

Papir 274:1   +

·Gammelstrand

JJ, komm. til SKS 18, 184,25: Fiskerqvaserne]

·Gammeltorv

EE1, komm. til SKS 2, 50,29: Apothekeren]   +

·Ganer Å

Not6, komm. til SKS 19, 196,27: det fattigste Sogn ...]

·Garizim

AE, komm. til SKS 7, 151,26: Parabelen om ...]   +

·Garnisons Kirke

NB3, komm. til SKS 20, 265,7: en meget pragtfuld ...]   +

·Garnisons Kirkegård

SLV, komm. til SKS 6, 328,31: de Uærliges ...]   +

·Garnisonshospitalet

SLV, komm. til SKS 6, 328,22: Invalidernes ...]   +

·Garveri Gyde

Not6, komm. til SKS 19, 194,15: Viborg Tugthuus]

·Geenna

Not1:6, SKS 19, 30

·Gendarmenmarkt

G, » «, SKS 4, 27   +

·Generalpostamtet

Not5, komm. til SKS 19, 175,7: ...]

·Generalpostdirektionen

LA, komm. til SKS 8, 62,15: ...]   +

·Genesaret Sø

3T44, komm. til SKS 5, 267,21: Petrus stod ...]   +

·Genève

SLV, komm. til SKS 6, 119,14: de nobilitate et ...]   +

·Genova

NB10, komm. til SKS 21, 370,17: lykkedes en Stat ...]

·Gent

NB2, komm. til SKS 20, 137,14: ...]

·Geografisches Institut

NB8, komm. til SKS 21, 176,18: et saa ...]

·Getsemane

FB, komm. til SKS 4, 114,33: saa er det ... ikke ...]   +

FB, komm. til SKS 4, 118,11: Hvo styrkede ...]

PS, komm. til SKS 4, 240,7: bedrøvet indtil ...]

BA, komm. til SKS 4, 344,29: uskyldig sørgede ...]

BA, komm. til SKS 4, 454,15: hedder om Christus ...]

3T43, komm. til SKS 5, 99,8: fandt sovende]

4T43, komm. til SKS 5, 147,28: 12 Legioner Engle ...]

4T44, komm. til SKS 5, 322,22: at finde Alle ...]

SLV, komm. til SKS 6, 381,31: har Legioner Engle ...]

AE, komm. til SKS 7, 237,31: et Par Legioner]

AE, komm. til SKS 7, 378,19: ængste indtil ...]

OTA, komm. til SKS 8, 325,35: han, der kunde byde ...]

OTA, komm. til SKS 8, 353,22: er det muligt, ...]

KG, komm. til SKS 9, 104,31: da han fandt dem ...]

KG, komm. til SKS 9, 147,3: de tolv Legioner ...]

KG, komm. til SKS 9, 171,27: det, at han, ...]

KG, komm. til SKS 9, 171,29: ganske er sjunken ...]

CT, »Taler ved Altergang om ...«, SKS 10, 266

CT, komm. til SKS 10, 85,13: Han, som dog ikke ...]

CT, komm. til SKS 10, 85,33: Faderens Villie ...]

CT, komm. til SKS 10, 114,29: i en Kirke ... ved ...]

CT, komm. til SKS 10, 115,6: tømt den, ...]

CT, komm. til SKS 10, 266,3: den Nats Stilhed, i ...]

CT, komm. til SKS 10, 266,12: Han, der ene stred ...]

CT, komm. til SKS 10, 283,8: Hans Sjel har ...]

CT, komm. til SKS 10, 297,21: man kommer ...]

CT, komm. til SKS 10, 297,35: Lidelsens Kalk end ...]

TSA, komm. til SKS 11, 70,13: gjerne vilde have ...]

TSA, komm. til SKS 11, 70,27: de tredive Legioner ...]

YTS, komm. til SKS 11, 254,3: da saa ...]

IC, »2deltitelblad«, SKS 12, 121

IC, komm. til SKS 12, 121,14: Derom prædiker ...]

IC, komm. til SKS 12, 140,14: Sjels-Lidelse]

IC, komm. til SKS 12, 141,32: forladt af alle ...]

IC, komm. til SKS 12, 141,35: Lidelsens Kalk]

IC, komm. til SKS 12, 164,23: de Andre ...]

IC, komm. til SKS 12, 179,22: i sin Magt at bede ...]

IC, komm. til SKS 12, 232,3: forladt]

TS, »Christus er Veien«, SKS 13, 86

TS, komm. til SKS 13, 86,7: Saa reiser han sig ...]

TS, komm. til SKS 13, 86,7: der segner han]

TS, komm. til SKS 13, 86,10: den var ogsaa paa ...]

TS, komm. til SKS 13, 86,13: Saa reiser han sig ...]

TS, komm. til SKS 13, 86,13: skee Din Villie, ...]

TS, komm. til SKS 13, 86,14: Saa kysser han ...]

DSS, komm. til SKS 13, 116,1: o Gud skee nu hvad ...]

BOA, komm. til SKS 15, 152,21: behøves en ...]

BOA, komm. til SKS 15, 170,16: han vilde vel ...]

DS, komm. til SKS 16, 224,31: i det ...]

DS, komm. til SKS 16, 249,28: vaager og beder]

DD, komm. til SKS 17, 269m,8: fristes i ...]

EE, komm. til SKS 18, 13,1: den bittre Kalk]

HH, komm. til SKS 18, 137,24: være vaagne ...]

JJ, komm. til SKS 18, 248,13: dog ikke min men ...]

JJ, komm. til SKS 18, 309,3: dersom da ...]

Not7, komm. til SKS 19, 206,19: hans Brød var ...]

NB, komm. til SKS 20, 98m,11: ved Alteret i ...]

NB2, komm. til SKS 20, 213,28: Christus græd ...]

NB2, komm. til SKS 20, 226,16: forraadt – ...]

NB2, komm. til SKS 20, 233,6: har det i sin Magt ...]

NB2, komm. til SKS 20, 236,17: Forræderiet, ...]

NB4:143

NB4, komm. til SKS 20, 333,29: tre Gange at finde ...]

NB4, komm. til SKS 20, 334,8: ogsaa denne Ven ...]

NB4, komm. til SKS 20, 353,20: Gethsemane]

NB5, komm. til SKS 20, 375,1: Χstus (...) ...]

NB7, komm. til SKS 21, 83,31: Er det Frygt for ...]

NB7, komm. til SKS 21, 108,21: han henstillede ...]

NB7, komm. til SKS 21, 110,8: at tømme ...]

NB7, komm. til SKS 21, 133,30: Disciplene sove ...]

NB8, komm. til SKS 21, 164,10: er det muligt, at ...]

NB10, komm. til SKS 21, 309,27: Χsti ...]

NB10, komm. til SKS 21, 334,27: Discipelens ...]

NB11, komm. til SKS 22, 67,14: i et enkelt ...]

NB18, komm. til SKS 23, 271,8: umiddelbart efter ...]

NB19:45

NB19, komm. til SKS 23, 361,5: Tersteegen ... fra ...]

NB20, komm. til SKS 23, 458,10: at de blive bange]

NB23, komm. til SKS 24, 283,15: »kunde Du ...]

NB28, komm. til SKS 25, 253,20: angest indtil ...]

NB29, komm. til SKS 25, 302,2: hans faae Disciple ...]

NB29, komm. til SKS 25, 344,14: Judas ... bekjendt ...]

NB30, komm. til SKS 25, 408,2: forraadte ham]

NB30, komm. til SKS 25, 426,28: bedet til Gud, at ...]

NB31:44, SKS 26, 33

NB31, komm. til SKS 26, 33,20: Χstus svedte ...]

Papir, komm. til SKS 27, 362,15: slumrer i ...]

·Gibeon

FB, komm. til SKS 4, 114,24: standsede ikke ...]   +

·Gibraltarstrædet

DD, komm. til SKS 17, 262,24: M. fra Ø. mod V.]

·Gießen

EE1, komm. til SKS 2, 40,24: Mit einem Kind ...]   +

·Gilbjerget

AA:6   +

·Gilbjerghoved

AA, komm. til SKS 17, 7,1: Gilleleie]   +

·Gilleleje

3T44, komm. til SKS 5, 233,8: lige gyldig, om han ...]   +

·Gilleleje Kro

AA, komm. til SKS 17, 7,2: Under mit Ophold]   +

·Gimle

Papir 225, SKS 27, 164

·Gimlinge

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

·Gironde-floden

SLV, komm. til SKS 6, 34,11: Chateau Margeaux]

·Gladsaxe

NB19, komm. til SKS 23, 374,13: hvad Helveg ...]

·Glasgow

Not1, komm. til SKS 19, 69m,37: Johan Cameron]

·Glauchau

LA, komm. til SKS 8, 19,30: at ...]   +

·Glemslens Flod, se Lethe

 

·Glemslens Slette

BA, komm. til SKS 4, 453,14: Græcitetens ...]   +

·Glim

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Glogau

KG, komm. til SKS 9, 64,12: som Selvkjerlighed i ...]   +

·Gloucester

FB, komm. til SKS 4, 194,7: Gloster (siden ...]   +

·Gnadau

SD, komm. til SKS 11, 116,1: Herr! gieb uns ...]

·Golgata

EE1, komm. til SKS 2, 170,12: Veronica]   +

EE1, komm. til SKS 2, 214,25: hiin evige Jøde]

FB, komm. til SKS 4, 117,21: sagde Du da ikke ...]

FB, komm. til SKS 4, 127,25: Station]

PS, komm. til SKS 4, 240,10: bittrere end Malurt]

2T44, komm. til SKS 5, 224,15: salig den Ufrugtbare]

LA, komm. til SKS 8, 91,19: græder ikke over ...]

CT, komm. til SKS 10, 296,34: ...]

IC, komm. til SKS 12, 174,1: ved bedaarende at ...]

EOT, komm. til SKS 12, 263,22: da det skeete]

BOA, komm. til SKS 15, 236,1: grib Øieblikket; ...]

DS, komm. til SKS 16, 210,18: det er Korset der ...]

AA, komm. til SKS 17, 49,31: d. evige Jøde]

EE, komm. til SKS 18, 8,20: den evige Jøde]

EE, komm. til SKS 18, 12m,6: Herrens Ord: Qvinde ...]

EE, komm. til SKS 18, 36m,3: altid beredte ...]

FF, komm. til SKS 18, 98,11: kastede de Lod om ...]

HH, komm. til SKS 18, 129,9: Bjergene ville ...]

NB13, komm. til SKS 22, 337,32: hiin evige Jøde ...]

NB18, tekstredegørelse, SKS K23, 337

NB28, komm. til SKS 25, 251,1: Græder ikke over ...]

Papir, komm. til SKS 27, 80,6: Mth: 27, 34]

Papir, komm. til SKS 27, 134,22: den evige Jøde]

Papir, komm. til SKS 27, 185,21: Jøderne (??) ...]

Papir, komm. til SKS 27, 208,10: Fortvivlelsens Tid ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,9: Golgatha ...]

Papir, komm. til SKS 27, 214,11: Videnskaberne paa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 214,16: Den danske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 214,16: »Bogen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 214,19: »Golgatha ...]

Papir, komm. til SKS 27, 214,21: Si Christum nescis ...]

Papir, komm. til SKS 27, 214,25: p. 7. Efter hende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 215,4: p. 17 ... i hans ...]

Brev, komm. til SKS 28, 230,2: Den fromme Veronica ...]

·Gomorra

FB, »Lovtale over Abraham«, SKS 4, 117   +

·Gordion

SLV, komm. til SKS 6, 79,21: at overhugge en Knude]   +

·Gosen

3T44, komm. til SKS 5, 241,17: mere ...]

·Göteborg

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 67   +

·Gotha

BI, Bibliografi   +

·Gothersgade

SLV, komm. til SKS 6, 425,16: Lad ham see en Mand ...]   +

·Gotland

SLV, komm. til SKS 6, 91,1: de Venders og ...]

·Göttingen

BI, Bibliografi   +

BA, komm. til SKS 4, 333,14: peccatum ...]

BA, komm. til SKS 4, 446,32: Herbart]

SLV, komm. til SKS 6, 16,1: Solche Werke sind ...]

AE, komm. til SKS 7, 260,34: Solche Werke sind ...]

CT, komm. til SKS 10, 290,15: der er Han selv ...]

SD, komm. til SKS 11, 208,15: at der skal en ...]

IC, komm. til SKS 12, 107,24: man har udviklet ...]

AeV, komm. til SKS 14, 80,5: »solche ...]

DBD, komm. til SKS 14, 129,45: saaledes vilde ...]

BOA, komm. til SKS 15, 208,4: »»at ...]

SFV, komm. til SKS 16, 8,6: Udgivet af P. Chr. ...]

SFV, komm. til SKS 16, 71,31: Motto'et til ...]

AA, komm. til SKS 17, 35,6: en af deres ...]

BB, komm. til SKS 17, 74,27: Hvad den sidste ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,13: Hvorledes Kant ...]

DD, komm. til SKS 17, 228,23: Arvesynd]

DD, komm. til SKS 17, 230,2: Lichtenberg ...]

Not1, komm. til SKS 19, 11,21: Non peccant ...]

Not2, komm. til SKS 19, 91,13: Bouterwek: ...]

Not4:1, SKS 19, 125

Not4, komm. til SKS 19, 125,4: F.G. Rettberg. ...]

Not4, komm. til SKS 19, 146,16: Det lærer ...]

Not9, komm. til SKS 19, 250,27: den treenige Gud ...]

Not9, komm. til SKS 19, 253,1: en Afhandling af ...]

Not10, komm. til SKS 19, 294,34: Fordømme Alle ...]

NB3, komm. til SKS 20, 264,18: som Lichtenberg ...]

NB5, komm. til SKS 20, 389m,2: Lichtenberg (...) ...]

NB12, komm. til SKS 22, 156,22: hvad Lichtenberg ...]

NB12, komm. til SKS 22, 246m,10: Ved Alteret er ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,31: Peter værgede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 49,2: (Hegel, Daub (...) ...]

NB16, komm. til SKS 23, 100,2: en meget rigtig ...]

NB16, komm. til SKS 23, 100,29: det Mesterlige i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 106,21: som nu i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 114,18: Dorner. Han ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,26: min Broder hen til ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,15: min Broder Peter ...]

NB25, komm. til SKS 24, 462,11: Theaet: ... efter ...]

NB28, komm. til SKS 25, 221,3: Artiklerne om ...]

NB28, komm. til SKS 25, 288,26: min Broder]

NB29, komm. til SKS 25, 297,31: I de symbolske ...]

NB31, komm. til SKS 26, 85,35: ...]

NB33, komm. til SKS 26, 307,18: Lucrets, i det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 39,19: Difficultas in ...]

Papir, komm. til SKS 27, 54,24: εν ...]

Papir, komm. til SKS 27, 62,34: Om Ordene ...]

Papir, komm. til SKS 27, 80,27: Nogle om David ...]

Papir, komm. til SKS 27, 99,1: denne Sætnings ...]

Papir, komm. til SKS 27, 151,3: formula Concordiæ]

Papir, komm. til SKS 27, 209,6: den rene Jomfrue, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 216,3: udenfor Χstd. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 219,15: Den protest: K: ...]

Brev 3 fra Kierkegaard, M.P.

Brev , SKS 28, 16

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 15,5: et Creditiv]

Brev, komm. til SKS 28, 15,5: Herrn H. F. Klettwig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 15,30: Din Afhandling]

Brev, komm. til SKS 28, 54,6: Doctor]

Brev, komm. til SKS 28, 302,5: Onkel Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 408,15: som Lichtenberg ...]

·Gottorp Slot

NB15, komm. til SKS 23, 30,1: Politikere]   +

·Gräfenhainichen

Papir, komm. til SKS 27, 28,12: Poul Gerhard ...]

·Gräfenheinichen

Papir 3:2

·Graubünden

Brev, komm. til SKS 28, 82,10: min Conditor (...) ...]

·Gredstedbro

SLV, komm. til SKS 6, 446,22: hiin ædle Konge ...]

·Gretna Green

Oi7, komm. til SKS 13, 303,27: blive viet af en ...]

·Greve

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Grib Skov

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 393   +

·Grimma

LA, komm. til SKS 8, 19,30: at ...]   +

·Grimstrup

Brev, komm. til SKS 28, 107,26: Zeuthen]

·Groningen

SLV, komm. til SKS 6, 374,22: Magister ...]

·Großes Theater

G, komm. til SKS 4, 27,27: das Schauspielhaus]

·Grüners Handelsakademi

Brev, komm. til SKS 28, 351,2: Boghandler Reitzel]

·Grækenland

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 133   +

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 69

EE1, »Det antike Tragiskes Reflex i ...«, SKS 2, 141

EE1, »Det antike Tragiskes Reflex i ...«, SKS 2, 150

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 337

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 421

EE1, komm. til SKS 2, 19,7: Jøcher]

EE1, komm. til SKS 2, 150,19: Ingen er vidende ...]

EE2, »Ægteskabets æsthetiske ...«, SKS 3, 36

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 229

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 302

EE2, komm. til SKS 3, 55,12: en hedensk Eros]

EE2, komm. til SKS 3, 98,22: Stoicisme]

EE2, komm. til SKS 3, 246,21: ...]

FB, »Problema I«, SKS 4, 151

FB, »Problema III«, SKS 4, 182

FB, komm. til SKS 4, 154,27: Aulis's Sletter]

FB, komm. til SKS 4, 190,32: ...]

PS, »Capitel V«, SKS 4, 302

PS, note

PS, komm. til SKS 4, 216,8: sophistisk]

PS, komm. til SKS 4, 278,13: China og Persien ...]

BA, komm. til SKS 4, 382,3: ...]

F, komm. til SKS 4, 481,28: Kamplegene]

3T43, komm. til SKS 5, 75,6: En gammel Hedning ...]

SLV, komm. til SKS 6, 114,16: hiin ene Fee, der ...]

SLV, komm. til SKS 6, 140,5: Goethe, som han har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 274,19: Darius ... havde en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 288,6: Periander ...]

SLV, komm. til SKS 6, 296,21: Da Perikles havde ...]

AE, »Den historiske Betragtning«, SKS 7, 44

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 83

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 276

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 280

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 289

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 302

AE, »Til Orientation i Anlægget ...«, SKS 7, 335

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 363

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 366

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 495

AE, komm. til SKS 7, 153,27: at Stoikeren ansaae ...]

AE, komm. til SKS 7, 519,28: »kjend Dig ...]

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 33

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 35

LA, »De tvende Tidsaldere«, SKS 8, 79

LA, komm. til SKS 8, 29,24: Efterat have reist ...]

OTA, komm. til SKS 8, 150,27: kjende sig selv]

CT, komm. til SKS 10, 324,4: sagt til hiin ...]

IC, komm. til SKS 12, 186,28: hiin Yngling ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 303,30: hvad der blev sagt ...]

DJ, komm. til SKS 14, 70,30: hin ædle Eenfold]

KKS, komm. til SKS 14, 96,57: hvad Cæsar talte ...]

PPM, komm. til SKS 14, 138,9: Stoicisme]

JC, komm. til SKS 15, 43,33: kjend Dig selv]

PMH, »Et lille Indlæg, ...«, SKS 15, 79

PMH, komm. til SKS 15, 67,28: Stoicisme]

PMH, komm. til SKS 15, 79,12: den græske Nation]

BOA, »Capitel I«, SKS 15, 123

BOA, »Capitel IV § 5«, SKS 15, 290

BOA:I.1

BN, »Den bevæbnede Neutralitet«, SKS 16, 119

Oi10, »VI«, SKS 13, 405

AA, komm. til SKS 17, 27,20: ...]

DD, komm. til SKS 17, 281m,14: paa offentlig ...]

JJ:65

JJ:290

JJ:322, SKS 18, 242

JJ:392

JJ:422

JJ, komm. til SKS 18, 152,2: den Sætning at ...]

JJ, komm. til SKS 18, 162,14: Stoicisme]

JJ, komm. til SKS 18, 217,6: Fenelons ...]

JJ, komm. til SKS 18, 297,21: Man troer ... at ...]

KK, komm. til SKS 18, 371,13: Timotheus et ...]

Not11, komm. til SKS 19, 361,27: Denne uorganiske ...]

NB2, komm. til SKS 20, 158,2: en Mand var: ...]

NB2, komm. til SKS 20, 167,16: Hiin mægtige ...]

NB2, komm. til SKS 20, 174,34: Mag. Ussing kalder ...]

NB12, komm. til SKS 22, 199,34: paralelliseret ...]

NB17, komm. til SKS 23, 230,18: naar jeg læser ...]

NB19, komm. til SKS 23, 360,37: hvad jeg ... i ...]

NB23, komm. til SKS 24, 211,27: Stoikeren, der gik ...]

NB24, komm. til SKS 24, 425,27: Hedenskabet ...]

NB25, komm. til SKS 24, 474,10: I Agathon af ...]

NB25, komm. til SKS 24, 511,12: Den væsentlige ...]

NB26, komm. til SKS 25, 35,24: Epiktet]

NB26, komm. til SKS 25, 59,7: hiin Sophist (i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 94,16: det er (i Kriton) ...]

NB27, komm. til SKS 25, 165,26: Forskjellen mellem ...]

NB27, komm. til SKS 25, 175,26: Sophisten i ...]

NB30, komm. til SKS 25, 388,10: Stoikernes ...]

NB31:94, SKS 26, 70

NB32, komm. til SKS 26, 123,16: Louis Napoleon ...]

NB32, komm. til SKS 26, 187,5: Epiktet var en ...]

Papir 38

Papir, komm. til SKS 27, 143,14: Stoicisme]

Papir, komm. til SKS 27, 163,12: Foreninger til at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,1: I Almindelighed ...]

Papir, komm. til SKS 27, 214,19: »Golgatha ...]

Papir, komm. til SKS 27, 300,3: den Menighed, der ...]

Papir, komm. til SKS 27, 323,26: ikke tillod Polos ...]

Papir 371:2

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,15: den Drage der ...]

Brev, komm. til SKS 28, 475,20: I Tidens ...]

·Grønholt

Brev, komm. til SKS 28, 178,10: Capellaniet i ...]

·Grønland

SLV, komm. til SKS 6, 451,27: Landet er jo kun ...]   +

·Grønlandsgade

EE1, komm. til SKS 2, 327,16: Det er et ...]

·Grønnegade

BA, komm. til SKS 4, 356,23: Soldin]   +

·Grønningen

JJ:2   +

·Gråbrødre Torv

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 29   +

·Gråbrødretorv

Brev, komm. til SKS 28, 286,3: Bogbinder Møller]

·Guadalquibir

SD, tekstredegørelse   +

·Guadiana

EE, komm. til SKS 18, 46,25: som Guadalquibir ...]   +

·Gudenåen

Not6:16   +

·Guineabugten

EE2, komm. til SKS 3, 252,33: Niger]   +

·Guldborgland

Not6, komm. til SKS 19, 202,7: Nu idag ... adelige ...]

·Gundslev

Brev, komm. til SKS 28, 270,21: en ældre Mand ...]

·Gurre

IC, komm. til SKS 12, 213,9: Lad Gud beholde ...]   +

·Gurre Slot

EE1, komm. til SKS 2, 416,29: Lad saa Gud beholde ...]   +

·Gurre Sø

AA:2   +

·Gyldendal

TSA, tekstredegørelse

·Gyrstinge

NB20, komm. til SKS 23, 448,19: Thisted]   +