S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014



Andre udgaver








Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Ibenshof

Papir 252:2

·Ibsgaard

Papir, komm. til SKS 27, 135,23: den vilde Jagt ...]

·Idom Kirke

Not6:22, SKS 19, 200

·Idom Kirkeby

Not6, komm. til SKS 19, 200,7: Da vi kom forbi ...]

·Idom Kirkevej

Not6, komm. til SKS 19, 200,7: Da vi kom forbi ...]

·Idumæa

IC, komm. til SKS 12, 172,25: Om Keiseren hedder ...]   +

·Ikara

Not12, komm. til SKS 19, 376,32: Curtius ...]

·Ikonien

Brev, komm. til SKS 28, 53,1: os bøer ved ...]

·Ikonion

CC:7, SKS 17, 177

·Illyrien

Papir 247

·Ilmenau

BB, komm. til SKS 17, 104,22: det Digt, om ...]

·Indien

FB, komm. til SKS 4, 197,5: Tamerlan]   +

·Ingolstadt

TSA, komm. til SKS 11, 106,15: Biskop Sailer]   +

·Ionien

Not14, komm. til SKS 19, 425,2: Den joniske Skole]

·Irland

EE2, komm. til SKS 3, 84,28: som en Dronning ...]   +

·Island

SLV, komm. til SKS 6, 451,27: Landet er jo kun ...]   +

·Israel

EE1, komm. til SKS 2, 141,18: David ... sit Folk ...]   +

EE2, komm. til SKS 3, 157,22: paa hvis Pande ...]

EE2, komm. til SKS 3, 322,25: Morderenglen, der ...]

FB, »Foreløbig Expectoration«, SKS 4, 123

FB, »Problema I«, SKS 4, 151

FB, »Problema I«, SKS 4, 158

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 84

FB, komm. til SKS 4, 117,21: sagde Du da ikke ...]

PS, komm. til SKS 4, 240,3: Moderens naar ...]

3T43, komm. til SKS 5, 66,26: den fromme Jøde ...]

3T43, komm. til SKS 5, 68,22: at Himlens Vrede ...]

3T43, komm. til SKS 5, 90,34: at bringe den Halte ...]

3T43, komm. til SKS 5, 93,36: udvalgte Redskab]

4T43, komm. til SKS 5, 138,26: drager Apostelen ...]

2T44, komm. til SKS 5, 206,2: Evang. Luc. II, ...]

2T44, komm. til SKS 5, 208,34: gudfrygtig Mand]

4T44, »At trænge til Gud«, SKS 5, 304

4T44, komm. til SKS 5, 303,17: Gik ikke Moses ...]

4T44, komm. til SKS 5, 319,32: et Guds udvalgte ...]

TTL, komm. til SKS 5, 448,28: uden Gud i Verden]

SLV, komm. til SKS 6, 217,23: Manasse]

SLV, komm. til SKS 6, 218,12: Aagrerens]

SLV, komm. til SKS 6, 234,5: Salomos]

SLV, komm. til SKS 6, 234,17: det udvalgte Folk]

SLV, komm. til SKS 6, 234,20: levede Salomo ...]

SLV, komm. til SKS 6, 400,6: Sancherib og ...]

SLV, komm. til SKS 6, 424,22: Halte, ...]

AE, komm. til SKS 7, 224,10: uden Gud i Verden]

AE, komm. til SKS 7, 538,12: det nittende ...]

AE, komm. til SKS 7, 544,14: Døberen Johannes ...]

LA, komm. til SKS 8, 101,27: Propheter og Dommere]

OTA, »En Leiligheds-Tale«, SKS 8, 196

OTA, komm. til SKS 8, 124,1: Alt har sin Tid, ...]

OTA, komm. til SKS 8, 196,15: den Daare ... han ...]

OTA, komm. til SKS 8, 352,27: gjøre deres ...]

OTA, komm. til SKS 8, 415,3: Iver uden Viisdom]

OTA, komm. til SKS 8, 422,11: hine gamle ...]

OTA, komm. til SKS 8, 427,9: han stiger ikke ned ...]

KG, »III. A. Kjerlighed er Lovens ...«, SKS 9, 114

KG, komm. til SKS 9, 103,30: Den samme Apostel ...]

KG, komm. til SKS 9, 118,24: »er uden Gud ...]

KG, komm. til SKS 9, 371,5: Naar der saaledes ...]

CT, komm. til SKS 10, 20,14: Salomon i al sin ...]

CT, komm. til SKS 10, 30,10: uden Gud i Verden]

CT, komm. til SKS 10, 92,13: Herren som er Een]

CT, komm. til SKS 10, 194,29: Guds udvalgte Folk]

CT, komm. til SKS 10, 194,29: at det var ...]

CT, komm. til SKS 10, 221,16: Philisterne den ...]

LF, komm. til SKS 11, 11,2: Ingen kan tiene to ...]

LF, komm. til SKS 11, 24,20: Gak til Myren og ...]

SD, komm. til SKS 11, 195,1: »at være ...]

YTS, komm. til SKS 11, 254,22: korsfæstet ...]

IC, komm. til SKS 12, 54,13: Guds udvalgte Folk ...]

IC, komm. til SKS 12, 105,2: at gjøre ...]

IC, komm. til SKS 12, 130,25: i Skriften ...]

IC, komm. til SKS 12, 172,15: Det lille Folk ...]

IC, komm. til SKS 12, 216,5: vilde mange ...]

IC, komm. til SKS 12, 239,28: I den bestaaende ...]

TS, »Christus er Veien«, SKS 13, 79

TS, komm. til SKS 13, 64,5: Kong David]

TS, komm. til SKS 13, 79,1: Denne hellige Lectie ...]

TS, komm. til SKS 13, 82,7: Folket]

BOA, komm. til SKS 15, 143,24: Moses siger: ...]

BOA, komm. til SKS 15, 225,30: et Guds Redskab]

DS, komm. til SKS 16, 176,15: han, ...]

DS, komm. til SKS 16, 213,6: vender Familien dog ...]

DS, komm. til SKS 16, 219,27: har han hele det ...]

DS, komm. til SKS 16, 221,26: Moderen maa ...]

DS, komm. til SKS 16, 230,16: Salomo ... var ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 407,21: Israel Levin]

AA, komm. til SKS 17, 21,17: 40 Aar i Ørkenen ...]

AA, komm. til SKS 17, 22,38: det egenlige Canaan]

CC:1, SKS 17, 145

CC:1, SKS 17, 147

CC:1, SKS 17, 149

CC:10, SKS 17, 187

CC:10, SKS 17, 191

CC, komm. til SKS 17, 187,31: domo I.]

CC, komm. til SKS 17, 191,29: J. ... de exitu Is.]

DD, komm. til SKS 17, 240,34: Josua der kommer ...]

DD, komm. til SKS 17, 273,25: Noah d. 2den]

EE, komm. til SKS 18, 15,34: Ansigt skinnede som ...]

EE, komm. til SKS 18, 16,1: skjulte som Moses ...]

EE, komm. til SKS 18, 20m,4: en af de ...]

EE, komm. til SKS 18, 41,15: hiin store ...]

EE, komm. til SKS 18, 65,31: gammel som Anna, ...]

FF, komm. til SKS 18, 99,5: Χstus ...]

HH:8, SKS 18, 129

HH, komm. til SKS 18, 133,22: Haab i Verden]

HH, komm. til SKS 18, 135,11: Ev: om Nicodemus]

JJ:466

JJ:489

JJ, komm. til SKS 18, 180,23: Salomo og David]

JJ, komm. til SKS 18, 246,2: Davids Psalmer ...]

JJ, komm. til SKS 18, 303,10: Esaias 46 (...) ...]

KK:2, SKS 18, 325

KK:7, SKS 18, 362

KK:7, SKS 18, 367

KK, komm. til SKS 18, 325,8: Bevidstheden om ...]

KK, komm. til SKS 18, 361,14: arca foederis ...]

KK, komm. til SKS 18, 362,29: Mal: 1, 3]

KK, komm. til SKS 18, 364m,3: det Naadevalg, ...]

KK, komm. til SKS 18, 367,24: tager Tholuck det ...]

KK, komm. til SKS 18, 368,6: 1 Reg: 19, 10. Ibi ...]

KK, komm. til SKS 18, 370,11: ψ 18, 50. ...]

KK, komm. til SKS 18, 371,3: Es: 52, 15. ex ...]

Not1:7.t

Not1, komm. til SKS 19, 45m,13: David]

Not1, komm. til SKS 19, 50m,4: Achab]

Not11, komm. til SKS 19, 348,38: I det gl. T. ...]

Not11, komm. til SKS 19, 357,7: Apostelen Paulus ...]

NB, komm. til SKS 20, 106,17: Evangeliet 2d ...]

NB2, komm. til SKS 20, 178,10: Gud siges derfor ...]

NB2, komm. til SKS 20, 205,27: Den Kategorie: ...]

NB3, komm. til SKS 20, 247,6: til Straf kommer ...]

NB4, komm. til SKS 20, 289,1: »Hvad skulle ...]

NB4, komm. til SKS 20, 353,7: interessere ...]

NB5, komm. til SKS 20, 374,37: Χstus selv ...]

NB5, komm. til SKS 20, 384,6: uden Gud i Verden]

NB5, komm. til SKS 20, 413,22: At han der havde ...]

NB6, komm. til SKS 21, 17,21: moderne Form af en ...]

NB6, komm. til SKS 21, 69,6: Folket han ...]

NB10, komm. til SKS 21, 265,5: i tidligere Tid kom ...]

NB10, komm. til SKS 21, 296,15: Goethe bemærker ...]

NB11, komm. til SKS 22, 11,2: Ord af Salomo ...]

NB11, komm. til SKS 22, 31,16: Dommere og Propheter]

NB11, komm. til SKS 22, 38,8: havde brændt ...]

NB11, komm. til SKS 22, 65,34: Jødedommens ...]

NB11, komm. til SKS 22, 66,20: den Indvending ...]

NB13, komm. til SKS 22, 300,6: Fortællingen om ...]

NB14, komm. til SKS 22, 394,25: Over den ...]

NB14, komm. til SKS 22, 396,8: Som Kongen var ...]

NB14, komm. til SKS 22, 426,7: Paralel af Lavater ...]

NB15, komm. til SKS 23, 25,13: et Moment med i ...]

NB15, komm. til SKS 23, 25,18: Guds udvalgte Folk ...]

NB15, komm. til SKS 23, 39,32: Χstus (...) ...]

NB16, komm. til SKS 23, 158,29: den hellige Skrift ...]

NB17, komm. til SKS 23, 183,16: Guds udvalgte ...]

NB18, komm. til SKS 23, 261,22: et Sværd skulde ...]

NB18, komm. til SKS 23, 264,6: at Indtoget dog ...]

NB18, komm. til SKS 23, 321,20: der ikke kom ind i ...]

NB19, komm. til SKS 23, 359,22: Jehova aabenbares ...]

NB19, komm. til SKS 23, 359,31: Tersteegen ... de ...]

NB19, komm. til SKS 23, 374,13: hvad Helveg ...]

NB23, komm. til SKS 24, 211,13: Da Moses kom ned ...]

NB23, komm. til SKS 24, 281,5: staaer der ...]

NB23, komm. til SKS 24, 284,2: Evangeliet om ...]

NB23, komm. til SKS 24, 289,22: Salomons Ordsprog]

NB23, komm. til SKS 24, 307,20: Jøden Trypho ...]

NB24, komm. til SKS 24, 338,2: Savonarola siger ...]

NB24, komm. til SKS 24, 346,35: et Sværd gaaer ...]

NB24, komm. til SKS 24, 409,5: om Paulus hedder ...]

NB25, komm. til SKS 24, 482,20: Redskab for Gud]

NB25, komm. til SKS 24, 502,10: Mængden staaer ...]

NB25, komm. til SKS 24, 510,1: Thema til ...]

NB25, komm. til SKS 24, 519,16: Χsti ...]

NB26, komm. til SKS 25, 32,22: det kom virkelig ...]

NB26, komm. til SKS 25, 46,29: Christus ... siger ...]

NB27:46

NB27, tekstredegørelse, SKS K25, 137

NB27, komm. til SKS 25, 122,35: Om Christus siges ...]

NB27, komm. til SKS 25, 159,5: At sidde paa tolv ...]

NB27, komm. til SKS 25, 167,1: Redskab for Gud]

NB28, komm. til SKS 25, 244,33: Evangeliet om ...]

NB28, komm. til SKS 25, 246,24: Modsigelsens Tegn]

NB28, komm. til SKS 25, 284,8: et Sværd gaae ...]

NB28, komm. til SKS 25, 287,9: at gjøre aabenbar]

NB29, komm. til SKS 25, 329,19: mod ...]

NB29, komm. til SKS 25, 348,20: Forjættelse for ...]

NB30, komm. til SKS 25, 489,28: »Guds ...]

NB31, komm. til SKS 26, 51,14: være Redskab for ...]

NB31, komm. til SKS 26, 108,21: den Opfattelse som ...]

NB31, komm. til SKS 26, 112,15: ...]

NB31, komm. til SKS 26, 114,12: en Forjættelse ...]

NB32, komm. til SKS 26, 124,32: Han stiller Sagen ...]

NB32, komm. til SKS 26, 220,12: jeg skal ikke ...]

NB33, komm. til SKS 26, 252,8: efter at den ...]

NB33, komm. til SKS 26, 263,8: Han har aabenbart ...]

Papir 15, SKS 27, 54

Papir 29, SKS 27, 81

Papir, komm. til SKS 27, 31,17: Esræ 4 Bog]

Papir, komm. til SKS 27, 37,11: De nexu nonnulla ...]

Papir, komm. til SKS 27, 54,5: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 57,33: Hvad nu Stedet her ...]

Papir, komm. til SKS 27, 80,27: Nogle om David ...]

Papir, komm. til SKS 27, 81,3: Amos 5, 25]

Papir, komm. til SKS 27, 81,24: hele Stykket ... de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 85,20: et udvalgt Redskab]

Papir, komm. til SKS 27, 93,11: hos Jøderne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 93,24: modificeredes deres ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,15: et jødisk Edikt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 225,28: som Jødernes ...]

Papir, komm. til SKS 27, 253,25: han vidnede for ...]

Papir, komm. til SKS 27, 298,2: forlade sig paa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 481,3: Luther taler ... om ...]

Papir, komm. til SKS 27, 531,1: Trinitatis Søndag]

Brev, komm. til SKS 28, 334,21: i et lille Brev ...]

·Issakar

Not1, komm. til SKS 19, 85,4: testamentum duodecim ...]   +

·Issefjord

AA, komm. til SKS 17, 18,1: Hesseløen]

·Istanbul

Brev, komm. til SKS 28, 324,12: Veien, efter hiin ...]

·Isted

Brev, komm. til SKS 28, 325,25: længes efter ...]

·Isthmen

SLV, komm. til SKS 6, 301,25: Flid gjør Alt ...]

·Istrien

Not1, komm. til SKS 19, 69m,27: Flaccius]   +

·Italien

LP, »Om Andersen som Romandigter«, SKS 1, 42   +

EE1, komm. til SKS 2, 193,30: Som Dido ... hende ...]

EE1, komm. til SKS 2, 200,21: 1003]

EE1, komm. til SKS 2, 408,22: Jacta est alea]

EE2, komm. til SKS 3, 56,19: Selvplagelser ... i ...]

G, komm. til SKS 4, 33,15: ...]

BA, komm. til SKS 4, 333,31: Augustin]

TTL, komm. til SKS 5, 397,26: de blaae Bjerge ...]

SLV, komm. til SKS 6, 140,5: Goethe, som han har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 227,31: thi Rygtet sagde, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 331,15: Pyrrhus: endnu ...]

AE, »Mulige og virkelige Theses af ...«, SKS 7, 83

OTA, komm. til SKS 8, 171,28: er Evigheden ...]

KG, komm. til SKS 9, 328,13: som hiin ...]

CT, komm. til SKS 10, 175,16: han har dertil ...]

BOA, komm. til SKS 15, 240,9: Augustinus strenge ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,36: en ...]

BB, komm. til SKS 17, 65,40: Blandt dem ... o:s: ...]

CC:1, SKS 17, 155

CC:1, SKS 17, 156

CC:10, SKS 17, 194

CC, komm. til SKS 17, 198,6: National- og ...]

DD:143

DD, komm. til SKS 17, 262,22: hans ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

EE, komm. til SKS 18, 15m,14: Augustinus]

JJ, komm. til SKS 18, 171,8: Det vil jeg ei ...]

KK, komm. til SKS 18, 350,9: a) Augustinus]

Not1, komm. til SKS 19, 24,20: Augustinus]

Not9, komm. til SKS 19, 256,9: Augustins ...]

Not14, komm. til SKS 19, 426,26: Eleaterne]

NB, komm. til SKS 20, 79,12: nu, da Goldschmidt ...]

NB2, komm. til SKS 20, 180,19: p. 22. Augustinus ...]

NB3, komm. til SKS 20, 273,6: Augustinus: Gud har ...]

NB12, komm. til SKS 22, 162,20: hvad Leporello er ...]

NB16, komm. til SKS 23, 155,15: Augustin gjør ...]

NB24, komm. til SKS 24, 329,11: Voltaire skal ...]

NB24, komm. til SKS 24, 368,23: Det magelige, ...]

NB33:37, SKS 26, 280

Papir 1:1, SKS 27, 9

Papir, komm. til SKS 27, 14,17: pag. 151. i Mai d. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 86,31: Pythagoras]

Papir, komm. til SKS 27, 118,15: Fra Diavolo]

Papir, komm. til SKS 27, 143,15: Augustianisme]

Papir 253

Papir 376, SKS 27, 441

Papir, komm. til SKS 27, 441,15: Han siger selv: De ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,18: Religion og Ny ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,28: Fritz Lange, om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 16,18: Lorentzen]

Brev, komm. til SKS 28, 17,9: Pastor R[....]s]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 69,23: Det Indlagte fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 273,16: H N Clausen]

·Ithaka

SLV, komm. til SKS 6, 87,15: Digteren siger om ...]   +

·Itz

Papir, komm. til SKS 27, 23,40: Luther blev tilbage ...]

·Itzehoe

JJ, komm. til SKS 18, 296,27: Valg-Konge ...]   +