S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Kaldæa

SLV, komm. til SKS 6, 399,34: det ...]   +

·Kalkedon

SLV, komm. til SKS 6, 48,1: Er Sønnen et evigt ...]   +

·Kallebo Strand

EE1, komm. til SKS 2, 114,7: Kallebostrand]   +

·Kalmar

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]   +

·Kalundborg

SLV, komm. til SKS 6, 11,1: Lectori benevolo]   +

·Kalvebod Bastion

G, komm. til SKS 4, 17,15: Tegn til Fiskeriet i ...]

·Kalvebod Strand

LA, komm. til SKS 8, 69,13: Lavden]   +

·Kalveboderne

EE1, komm. til SKS 2, 114,7: Kallebostrand]

·Kalvebodsstrømmen

SLV, komm. til SKS 6, 257,20: Christianshavn]   +

·Kalø

Not6, komm. til SKS 19, 193,1: Kalløe-Slot]

·Kalø Slot

Not6:3, SKS 19, 193   +

·Kaløvig

Not6, komm. til SKS 19, 193,1: Kalløe-Slot]

·Kamin

Papir 1:1, SKS 27, 10   +

·Kana

FB, komm. til SKS 4, 132,21: gjøre Vand til ...]   +

4T44, »At trænge til Gud«, SKS 5, 299

4T44, komm. til SKS 5, 299,18: hiint Under ved ...]

4T44, komm. til SKS 5, 372,1: at ...]

TTL, »Ved Anledningen af en ...«, SKS 5, 436

TTL, komm. til SKS 5, 436,15: Mirakel (...) ved ...]

OTA, komm. til SKS 8, 334,18: Vidunder at ...]

KG, komm. til SKS 9, 138,34: forvandle Vand til ...]

IC, komm. til SKS 12, 65,21: at hans Time endnu ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 141,13: dens Time er ikke ...]

DD:6, SKS 17, 218

DD:188.a

DD, komm. til SKS 17, 218,21: Forvandlingen af ...]

DD, komm. til SKS 17, 274m,3: forundrede sig ...]

GG:3, SKS 18, 120

GG, komm. til SKS 18, 120,13: Brylluppet i Cana]

NB4:81

NB4, komm. til SKS 20, 328,29: Kana ...]

NB11:9, SKS 22, 13

NB11, komm. til SKS 22, 13,6: i Luthers ...]

NB13, komm. til SKS 22, 283,6: Evangeliet om ...]

NB14, komm. til SKS 22, 346,5: det Mirakel, der ...]

NB15:27

NB15, komm. til SKS 23, 25,26: Det er utroligt, ...]

NB17, komm. til SKS 23, 248,37: Siger ikke, at ...]

NB20:59

NB20, komm. til SKS 23, 425,28: Brylluppet i Cana]

NB20, komm. til SKS 23, 426,1: at Χstus ...]

NB25:33

NB25, komm. til SKS 24, 458,18: Brylluppet i Cana]

NB30, komm. til SKS 25, 485,21: »Men ...]

NB30, komm. til SKS 25, 485,29: Χstus var ...]

NB32:52, SKS 26, 155

NB32, komm. til SKS 26, 155,25: Χstus var ...]

NB34:19

NB34, komm. til SKS 26, 330,26: Brylluppet i Cana]

NB34, komm. til SKS 26, 335,22: En der giver Viin ...]

NB36, komm. til SKS 26, 412,8: Χstus var ...]

Papir, komm. til SKS 27, 362,11: Viin ved Brylluppet]

·Kanaan

3T43, »Bekræftelsen i det ...«, SKS 5, 101   +

·Kanalen

JJ:373, SKS 18, 264

·Kanopos

CT, komm. til SKS 10, 29,6: der fortælles om ...]

·Kapelvej

JJ, komm. til SKS 18, 256,27: Indgangen ved ...]

·Kapernaum

FB, komm. til SKS 4, 163,36: en haard Tale ...]   +

·Kappadokien

PS, komm. til SKS 4, 294,24: den af Apollonius ...]   +

·Karlsbad

KM, komm. til SKS 14, 15,16: »Landets ...]

·Karlslunde

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Karlsruhe

2T43, komm. til SKS 5, 45,15: beskikke Din Sjæl ...]   +

3T43, komm. til SKS 5, 63,20: »ligesom en ...]

4T43, komm. til SKS 5, 159,2: I Eders Taalmodighed ...]

2T44, komm. til SKS 5, 185,2: Luc. XXI, 19]

3T44, komm. til SKS 5, 234,21: Hvo er da denne ...]

4T44, komm. til SKS 5, 318,18: en sikker Aand]

SLV, komm. til SKS 6, 164,8: hiin ...]

SLV, komm. til SKS 6, 201,2: beskikke sin Sjel ...]

AE, komm. til SKS 7, 59,8: Troens visse Aand]

AE, komm. til SKS 7, 470,12: Ordet blev Flæsk ...]

OTA, komm. til SKS 8, 124,1: Alt har sin Tid, ...]

KG, komm. til SKS 9, 51,14: Fægten i Luften]

CT, komm. til SKS 10, 28,11: Christi ...]

LF, komm. til SKS 11, 16,25: tragter efter Guds ...]

TSA, komm. til SKS 11, 84,9: fægter i Luften]

IC, komm. til SKS 12, 60,20: ikke at sætte en ...]

TS, komm. til SKS 13, 45,13: han sagde: et ...]

HCD, komm. til SKS 13, 179,12: det naturlige ...]

Oi3, komm. til SKS 13, 189,19: det naturlige ...]

BOA, komm. til SKS 15, 135,28: »det ...]

BN, komm. til SKS 16, 113,13: ikke en ny Lap paa ...]

DS, komm. til SKS 16, 193,5: det naturlige ...]

BB, komm. til SKS 17, 136m,14: som det i sin Tid ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,5: hiin bekjendte ...]

CC, komm. til SKS 17, 203,12: Ja! Was ist der ...]

DD, komm. til SKS 17, 274,4: Psalm: 82, 6: Jeg ...]

EE, komm. til SKS 18, 11,13: Wenn den nun meine ...]

HH, komm. til SKS 18, 125,11: en ny Lap paa et ...]

JJ, komm. til SKS 18, 267,16: er predigte ...]

Not8, komm. til SKS 19, 236,27: Salomo siger ...]

Not11, komm. til SKS 19, 347,9: »han havde ...]

NB4, komm. til SKS 20, 355,10: Psalm: 116, 10: ...]

NB5, komm. til SKS 20, 376,4: »Tragter ...]

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

NB6, komm. til SKS 21, 45,23: i Tillid til Gud, ...]

NB8, komm. til SKS 21, 145,14: China er standset ...]

NB8, komm. til SKS 21, 160,21: tragter først ...]

NB9, komm. til SKS 21, 244,1: Chineserne have den ...]

NB10, komm. til SKS 21, 297,6: det Lutherske med ...]

NB11, komm. til SKS 22, 12,7: at tragte først ...]

NB11, komm. til SKS 22, 67,26: en egen Sprogbrug ...]

NB12, komm. til SKS 22, 256,10: om han saa havde ...]

NB15, komm. til SKS 23, 76,9: den nye Lap paa det ...]

NB16, komm. til SKS 23, 142,30: fægtet i Luften]

NB18, komm. til SKS 23, 256,10: det naturlige Msk.]

NB19, komm. til SKS 23, 346,8: hiint Ord i ...]

NB20, komm. til SKS 23, 427,10: Hamann citerer ...]

NB23, komm. til SKS 24, 314,3: Man har sagt ...]

NB23, komm. til SKS 24, 316m,2: staaer i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 46,17: Den Hellig-Aand er ...]

NB27, komm. til SKS 25, 143,9: saaledes siges det ...]

NB28, komm. til SKS 25, 236,3: de Ord i ...]

NB29, komm. til SKS 25, 313,16: det naturlige Msk.]

NB30, komm. til SKS 25, 409,11: det naturlige Msk]

NB31, komm. til SKS 26, 27,5: det naturlige Msk.]

NB32, komm. til SKS 26, 131,20: det naturlige Mskes]

NB33, komm. til SKS 26, 252,19: Troen alene]

Papir, komm. til SKS 27, 181,26: Szenen aus Fausts ...]

Papir, komm. til SKS 27, 246,25: han havde ikke ...]

Papir, komm. til SKS 27, 506,13: det naturlige Msk.]

Papir, komm. til SKS 27, 618,4: det naturlige Msk.]

Brev, komm. til SKS 28, 71,11: Jeg lader meget ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,4: fægte i Luften]

Brev, komm. til SKS 28, 472,1: »Doch in ...]

·Karlsten

SLV, komm. til SKS 6, 224,24: ligesom ...]   +

·Karmel

NB15, komm. til SKS 23, 28,19: saaledes gjælder ...]

·Karrebæk

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Kartago

EE1, komm. til SKS 2, 72,3: præterea censeo]   +

EE1, komm. til SKS 2, 193,30: Som Dido ... hende ...]

EE2, komm. til SKS 3, 164,16: Som en Cato]

G, komm. til SKS 4, 44,16: Proserpina]

PS, komm. til SKS 4, 257,11: Den første er af ...]

BA, komm. til SKS 4, 309,3: det dogmatiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 333,29: Tertullian]

F, komm. til SKS 4, 473,27: præterea censeo]

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 108

SLV, komm. til SKS 6, 19,20: catonisk-kjedsommelig]

SLV, komm. til SKS 6, 108,24: hiin Hud, der ...]

SLV, komm. til SKS 6, 138,6: Augustinus]

SD, komm. til SKS 11, 202,18: det Prius, i ...]

DD, komm. til SKS 17, 228,23: Arvesynd]

EE, komm. til SKS 18, 39,38: Tertullian]

KK, komm. til SKS 18, 318,18: Tertullian: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 11,10: Tertullian]

Not1, komm. til SKS 19, 35,35: Dette System seirede]

Not4, komm. til SKS 19, 147,22: Tertullian]

Not9, komm. til SKS 19, 256,6: Arvesynd ... Tanken ...]

Not9, komm. til SKS 19, 256,22: der er, som ...]

NB3, komm. til SKS 20, 268,11: disse Ord af ...]

NB5, komm. til SKS 20, 418,22: Augustinus]

NB16, komm. til SKS 23, 100,18: Arvesynden]

NB23, komm. til SKS 24, 259m,1: under Cyprian ...]

NB23, komm. til SKS 24, 272,6: Tertullian]

NB23, komm. til SKS 24, 281,15: Augustinus fE ...]

NB23, komm. til SKS 24, 282,2: En donatistisk ...]

NB24, komm. til SKS 24, 351,1: Tertullian]

NB24, komm. til SKS 24, 359,1: Cyprian i hans ...]

NB28, komm. til SKS 25, 222,9: Tertullian]

NB28, komm. til SKS 25, 228,27: fødes et Barn ...]

NB28, komm. til SKS 25, 242,35: Aflads-Brevene ...]

NB30, komm. til SKS 25, 432,22: Augustinus]

NB31, komm. til SKS 26, 31,5: Augustin]

NB31, komm. til SKS 26, 31,5: Han argumenterer ...]

NB32, komm. til SKS 26, 197,8: »et ...]

NB32, komm. til SKS 26, 210,1: Tertullian]

Papir, komm. til SKS 27, 29,27: Donatisterne]

Papir, komm. til SKS 27, 222,21: i den ældste K. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 551,3: Det første ...]

Papir, komm. til SKS 27, 635,31: Tertullian siger ...]

·Karthago

Papir, komm. til SKS 27, 10,2: pag. 39. han ...]

·Kashmir

OTA, komm. til SKS 8, 267,30: Keiserkrone]   +

·Kastália

EE1, komm. til SKS 2, 227,8: Musepaakaldelsen]

·Kastellet

G, komm. til SKS 4, 17,15: Tegn til Fiskeriet i ...]   +

·Kastelskirken

GU, »forord«, SKS 13, 325   +

·Kastilien

BB, komm. til SKS 17, 66,38: Kongen befalder ...]

·Kattegat

FP, komm. til SKS 14, 22,34: »man legede ...]   +

·Kattesund

F, komm. til SKS 4, 505,30: Fanden i Vold baade ...]   +

·Kaukasus

SLV, komm. til SKS 6, 106,20: Prometheus, ...]   +

·Kefar Kana

NB15, komm. til SKS 23, 25,26: Det er utroligt, ...]   +

·Kehlets traktørsted

AE, komm. til SKS 7, 187,29: Kraftmaaler]   +

·Kemberg

Papir 1:1, SKS 27, 18   +

·Keos

PS, komm. til SKS 4, 221,1: Prodikos]   +

·Kerkyra

SLV, komm. til SKS 6, 302,1: Anledningen ...]   +

·Khirbet Qana

NB15, komm. til SKS 23, 25,26: Det er utroligt, ...]   +

·Kiel

EE1, komm. til SKS 2, 43,33: examen artium]   +

EE1, komm. til SKS 2, 273,26: Cfr. Aristophanes ...]

EE2, komm. til SKS 3, 17,5: at fare paa ...]

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 98

FB, komm. til SKS 4, 195,9: hvad Baggesen siger ...]

BA, komm. til SKS 4, 419,8: nu reiser man ...]

F, komm. til SKS 4, 483,24: Hr. Prof. Heiberg]

F, komm. til SKS 4, 505,30: Fanden i Vold baade ...]

SLV, komm. til SKS 6, 19,26: Tidens Fordring]

SLV, komm. til SKS 6, 162,16: ...]

AE, komm. til SKS 7, 69,24: med Jernbane-Fart]

AE, komm. til SKS 7, 169,28: Ifølge hans egen ...]

AE, komm. til SKS 7, 171,28: Dampskibe]

AE, komm. til SKS 7, 262,16: Fanden i Vold i ...]

CT, komm. til SKS 10, 79,19: paa Jernbane saa ...]

CT, komm. til SKS 10, 246,14: hiin snaksomme ...]

TS, komm. til SKS 13, 90,6: en yderst fast ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 165,13: paa Jernbane]

FQA, komm. til SKS 14, 10,15: den Mand, der ...]

AAS, komm. til SKS 14, 44,14: Professor Heiberg]

AAS, komm. til SKS 14, 44,63: den afdøde Konges]

PH, komm. til SKS 14, 55,1: Hr. Professor Heiberg]

EEL, komm. til SKS 14, 66,57: den legitime ...]

AeV, komm. til SKS 14, 79,28: Prof. Hauch]

BMS, komm. til SKS 14, 123,5: den Tale, Prof. ...]

BMT, komm. til SKS 14, 219,36: at gjøre en saa ...]

OiA, komm. til SKS 15, 8,5: Andersens Afreise med ...]

OiA, komm. til SKS 15, 8,7: Trapezunt eller ...]

OiA, komm. til SKS 15, 8,29: Digteren Holst ...]

PMH, komm. til SKS 15, 63,11: den navnkundige ...]

BOA, komm. til SKS 15, 250,17: som Christen at ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 393,20: han beder blot, ...]

AA, komm. til SKS 17, 18,17: De ... Deres Ophold ...]

AA, komm. til SKS 17, 22,13: et af Prof. Heiberg ...]

DD, komm. til SKS 17, 238,1: Wilhelm Lunds ...]

JJ, komm. til SKS 18, 229,20: de Ord af Baggesen ...]

NB, komm. til SKS 20, 23,6: faae Prof. H. ...]

NB, komm. til SKS 20, 73,8: Fanden i Vold i ...]

NB, komm. til SKS 20, 79,12: nu, da Goldschmidt ...]

NB2, komm. til SKS 20, 210,7: forudsige, at den ...]

NB3, komm. til SKS 20, 255,5: Jernbaner]

NB4, komm. til SKS 20, 290,16: Jernbanetog ...]

NB4, komm. til SKS 20, 348,22: let nok kunde faae ...]

NB7, komm. til SKS 21, 109,3: ikke var bleven ...]

NB10, komm. til SKS 21, 271,18: Martensen]

NB10, komm. til SKS 21, 301,30: Heiberg vilde nu ...]

NB12, komm. til SKS 22, 153,15: sidder Martensen ...]

NB12, komm. til SKS 22, 235,13: oversat i fremmede ...]

NB13, komm. til SKS 22, 304,28: pludselig buser ...]

NB14, komm. til SKS 22, 378,5: H. Martensen]

NB16, komm. til SKS 23, 111,18: M. begyndte ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,11: Jernbane-Manien]

NB16, komm. til SKS 23, 114,18: Dorner. Han ...]

NB17, komm. til SKS 23, 169,37: stødt over ...]

NB18, komm. til SKS 23, 260,20: Prof. Martensen]

NB19, komm. til SKS 23, 332,13: Prof. Martensen]

NB19, komm. til SKS 23, 380,2: Wilhelm Lund]

NB20, komm. til SKS 23, 395,1: Martensen]

NB23, komm. til SKS 24, 240,11: I en lille Opsats ...]

NB23, komm. til SKS 24, 240,23: Jernbaner]

NB23, komm. til SKS 24, 252,5: afdøde Dr. Ryge]

NB23, komm. til SKS 24, 283,24: han vil discutere ...]

NB24, komm. til SKS 24, 392,1: at det var en ...]

NB26, komm. til SKS 25, 13,32: Martensen]

NB26, komm. til SKS 25, 102,29: Jernbane]

NB28, komm. til SKS 25, 288,33: Martensen]

NB29, komm. til SKS 25, 317,5: nu da Martensen er ...]

NB30, komm. til SKS 25, 417,26: Martensen]

NB30, komm. til SKS 25, 428,14: Jernbane]

NB31, komm. til SKS 26, 47,21: Jernbane-Tog]

NB31, komm. til SKS 26, 78,21: Martensen er blevet ...]

NB32, komm. til SKS 26, 123,24: Jernbaner]

NB32, komm. til SKS 26, 211,4: Baggesen: ...]

NB33, komm. til SKS 26, 272,34: Jernbaner]

NB36, komm. til SKS 26, 418,7: har Martensen gjort ...]

Papir, komm. til SKS 27, 76,9: det Heiberg kalder ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101m,4: en Dampbefordring, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 136,18: Baggesens Thora ...]

Papir, komm. til SKS 27, 143,20: Heiberg har ...]

Papir 254.3

Papir, komm. til SKS 27, 193,37: Hr. Ostermann ...]

Papir, komm. til SKS 27, 194,29: »Cancellir. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 194,38: Hans Arrestation ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,20: gaae til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 196,10: Fra nu af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,26: Kieler Corresp.]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Valgene]

Papir, komm. til SKS 27, 219,6: Individet kunde ...]

Papir, komm. til SKS 27, 276,6: den skjønne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 285,14: Prof. Heiberg]

Papir, komm. til SKS 27, 384,21: Skuespiller Ryge]

Papir, komm. til SKS 27, 441,27: dem Geert W. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 474,13: Prof. Martensen]

Papir, komm. til SKS 27, 492,31: Geert W.]

Papir, komm. til SKS 27, 516,7: Lector Buchvald; ...]

Brev, komm. til SKS 28, 16,23: med Wilhelm Lund ...]

Brev, komm. til SKS 28, 26,17: Martensens Bog]

Brev, komm. til SKS 28, 98,20: gaaet Martensen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 168,19: forlader Berlin]

Brev, komm. til SKS 28, 177,21: ligesom Geert ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,27: dette Ord af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 371,27: understøttet ...]

Brev, komm. til SKS 28, 377,4: C. Hauch]

Ded, komm. til SKS 28, 494,14: Prof: Dr: theol: ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,25: Hans Excellence Hr ...]

·Kiersy

Not1, komm. til SKS 19, 69,7: Gotschalck]

·Kiev

NB, komm. til SKS 20, 50,24: No 4 Dobrüna p. ...]   +

·Kildeport

SLV, komm. til SKS 6, 23,24: Der ligger i ...]   +

·Kilikien

PS, komm. til SKS 4, 248,12: Chrysipp ...]   +

·Kina

PS, note   +

PS, komm. til SKS 4, 278,13: China og Persien ...]

BA, komm. til SKS 4, 436,5: en Plet i Solen]

SLV, komm. til SKS 6, 41,30: naar der er Cholera, ...]

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 124

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 140

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 143

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 157

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 236

AE, »En samtidig Stræben i ...«, SKS 7, 321

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 389

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 421

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 426

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 451

AE, »A. Det Pathetiske«, SKS 7, 495

AE, note

AE, note

AE, komm. til SKS 7, 105,19: Da Agent Behrend ...]

AE, komm. til SKS 7, 124,33: at anvise China ...]

AE, komm. til SKS 7, 140,27: Methoden optager ...]

DS, komm. til SKS 16, 248,19: Cholera]

AA, komm. til SKS 17, 36,25: hiin høie ...]

DD, komm. til SKS 17, 257,4: enhver Geographie ...]

DD, komm. til SKS 17, 269,1: Vor Statsforfatning ...]

EE, komm. til SKS 18, 9,30: en chinesisk Muur]

JJ:230, SKS 18, 215

JJ, komm. til SKS 18, 176,34: den gl. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 215,3: Snak om Persien, ...]

Not13:45, SKS 19, 410

NB, komm. til SKS 20, 44,25: den ...]

NB2:162

NB2:163

NB2:163, SKS 20, 206

NB2:163.a

NB2, komm. til SKS 20, 205,27: Den Kategorie: ...]

NB2, komm. til SKS 20, 206,2: det absolute ...]

NB8, komm. til SKS 21, 145,14: China er standset ...]

NB26, komm. til SKS 25, 43,29: Cholera]

NB30, komm. til SKS 25, 424,14: at spærre af ...]

NB31:84, SKS 26, 62

NB32, komm. til SKS 26, 123,7: Choleras]

Papir 38

Papir, komm. til SKS 27, 88,21: Chineserne, hos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 110,24: Det dunkle Land, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,31: da Cholera var ...]

Papir 371:2, SKS 27, 431

Papir 445, SKS 27, 543

Brev, komm. til SKS 28, 111,1: hiin store ...]

Brev , SKS 28, 416

·Kindertofte

F, komm. til SKS 4, 470,15: han afbetaler ikke ...]   +

·Kinesiske Mur, Den

AA, komm. til SKS 17, 36,25: hiin høie ...]

·Kirchheim

FF, komm. til SKS 18, 110,14: Kornmann: Mons ...]

·Kirkegaardsvei

JJ, komm. til SKS 18, 256,27: Indgangen ved ...]

·Kirsebærstien

EE1, komm. til SKS 2, 363,15: trange Vei ...]   +

·Kirsten Piils kilde

G, komm. til SKS 4, 39,11: Dyrehavsbakken]   +

·Kissingen

Brev, komm. til SKS 28, 424,34: det Kissinger-Vand]

·Kjærum

Brev, komm. til SKS 28, 17,11: Pastor Hornsylds]

·Kjøbenhaven

Brev 30 fra Kierkegaard, Else P.

·Klampenborg

FB, komm. til SKS 4, 134,18: de nye Omnibusser]   +

·Klampenborg Søbad

Brev, komm. til SKS 28, 432,19: ...]

·Klareboderne

Not15, komm. til SKS 19, 440,1: hvad Jfr. Dencker ...]   +

·Klædebo kvarter

NB4, komm. til SKS 20, 360,35: jeg skal flytte]   +

·Klædeboderne

NB27:28, SKS 25, 146   +

·Knebel

Not6:3, SKS 19, 193   +

·Knebel Vig

Not6, komm. til SKS 19, 193,2: Knebel: De tre ...]

·Knidos

CC:1, SKS 17, 156

·Knippelsbro

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 33   +

·Koburg

NB2, komm. til SKS 20, 200,25: Gerhard ...]   +

·Kokkegade

Brev, komm. til SKS 28, 415,18: Jeg agter at ...]

·Koldbæk

Not6:18, SKS 19, 197

·Kolding

JJ, komm. til SKS 18, 280,10: sinne, sinne]   +

·Köln

BA, komm. til SKS 4, 450,12: hændte Albertus ...]   +

·Kolonos

SLV, komm. til SKS 6, 422,31: en lille Polemik ...]   +

·Kompagnistræde

SLV, komm. til SKS 6, 59,17: Badstustræde]

·Kong Christian den Ottendes Østersø Jernbane

SLV, komm. til SKS 6, 162,16: ...]

·Kongelige Bibliotek, Det

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 8   +

PS, tekstredegørelse, SKS K4, 174

PS, tekstredegørelse, SKS K4, 187

F, »Forord«, SKS 4, 470

F, komm. til SKS 4, 470,36: det kongelige ...]

F, komm. til SKS 4, 476,16: faae sin Krig frem]

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 8

SLV, komm. til SKS 6, 18,7: Alderdommen glemmer ...]

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 8

AE, tekstredegørelse, SKS K7, 86

LA, tekstredegørelse

OTA, tekstredegørelse

KG, tekstredegørelse

CT, tekstredegørelse

CT, komm. til SKS 10, 29,6: der fortælles om ...]

LF, tekstredegørelse

TSA, tekstredegørelse

SD, tekstredegørelse

YTS, tekstredegørelse

YTS, komm. til SKS 11, 265,22: Evangeliet siger ...]

IC, tekstredegørelse

EOT, tekstredegørelse

TAF, tekstredegørelse

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 8

FV, tekstredegørelse, SKS K13, 10

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 101

TS, tekstredegørelse, SKS K13, 106

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 208

DSS, tekstredegørelse, SKS K13, 210

HCD, tekstredegørelse, SKS K13, 315

HCD, tekstredegørelse, SKS K13, 317

Oi1, tekstredegørelse, SKS K13, 256

Oi1, tekstredegørelse, SKS K13, 258

Oi2, tekstredegørelse, SKS K13, 284

Oi2, tekstredegørelse, SKS K13, 286

Oi3, tekstredegørelse, SKS K13, 340

Oi3, tekstredegørelse, SKS K13, 342

Oi4, tekstredegørelse, SKS K13, 364

Oi4, tekstredegørelse, SKS K13, 366

Oi5, tekstredegørelse, SKS K13, 394

Oi5, tekstredegørelse, SKS K13, 396

Oi6, tekstredegørelse, SKS K13, 430

Oi6, tekstredegørelse, SKS K13, 432

Oi7, tekstredegørelse, SKS K13, 470

Oi7, tekstredegørelse, SKS K13, 474

Oi8, tekstredegørelse, SKS K13, 538

Oi8, tekstredegørelse, SKS K13, 540

Oi9, tekstredegørelse, SKS K13, 570

Oi9, tekstredegørelse, SKS K13, 572

GU, tekstredegørelse, SKS K13, 510

GU, tekstredegørelse, SKS K13, 512

FQA, tekstredegørelse, SKS K14, 9

KM, tekstredegørelse, SKS K14, 29

FP, tekstredegørelse, SKS K14, 53

FP, tekstredegørelse, SKS K14, 57

OL, tekstredegørelse, SKS K14, 81

OL, tekstredegørelse, SKS K14, 84

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 105

FEE, tekstredegørelse, SKS K14, 133

PH, tekstredegørelse, SKS K14, 147

PH, tekstredegørelse, SKS K14, 150

ELF, tekstredegørelse, SKS K14, 163

EEL, tekstredegørelse, SKS K14, 175

EEL, tekstredegørelse, SKS K14, 179

DJ, tekstredegørelse, SKS K14, 193

DJ, tekstredegørelse, SKS K14, 198

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 217

AeV, tekstredegørelse, SKS K14, 220

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 245

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 248

PF, tekstredegørelse, SKS K14, 251

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 269

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 276

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 307

YDR, tekstredegørelse, SKS K14, 312

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 339

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 343

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 375

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 379

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 415

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 420

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 437

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 443

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 459

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 463

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 475

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 479

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 489

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 493

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 503

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 506

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 513

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 516

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 531

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 534

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 543

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 547

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 559

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 562

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 571

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 574

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 575

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 585

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 589

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 601

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 605

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 613

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 618

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 633

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 637

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 647

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 652

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 659

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 662

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 677

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 680

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 689

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 694

JC, tekstredegørelse

PMH, tekstredegørelse

BOA, tekstredegørelse

BOA, komm. til SKS 15, 91,6: Mag. Adler]

SFV, tekstredegørelse

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 13

BN, tekstredegørelse

PCS, tekstredegørelse

DS, tekstredegørelse

DS, tekstredegørelse, SKS K16, 183

DS, komm. til SKS 16, 152,1: 1 Pet. IV Cap. v. ...]

Oi10, tekstredegørelse, SKS K13, 597

AA, tekstredegørelse, SKS K17, 7

AA, komm. til SKS 17, 7,4: Thiele]

AA, komm. til SKS 17, 28,31: Af Børn ... skal ...]

AA, komm. til SKS 17, 43,2: skjøn Ane]

BB, tekstredegørelse, SKS K17, 133

CC, tekstredegørelse, SKS K17, 267

DD, tekstredegørelse, SKS K17, 357

DD, komm. til SKS 17, 231,12: det Exemplar ...]

EE, tekstredegørelse, SKS K18, 7

FF, tekstredegørelse, SKS K18, 105

GG, tekstredegørelse, SKS K18, 167

HH, tekstredegørelse, SKS K18, 179

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 207

JJ, komm. til SKS 18, 305,34: Elev ved ...]

KK, tekstredegørelse, SKS K18, 477

Not1, tekstredegørelse, SKS K19, 7

Not2, tekstredegørelse, SKS K19, 109

Not3, tekstredegørelse, SKS K19, 141

Not4, tekstredegørelse, SKS K19, 177

Not5, tekstredegørelse, SKS K19, 223

Not7, tekstredegørelse, SKS K19, 275

Not8, tekstredegørelse, SKS K19, 299

Not9, tekstredegørelse, SKS K19, 325

Not11, tekstredegørelse, SKS K19, 415

Not12, tekstredegørelse, SKS K19, 503

Not13, tekstredegørelse, SKS K19, 533

Not14, tekstredegørelse, SKS K19, 603

Not15, tekstredegørelse, SKS K19, 617

NB, tekstredegørelse, SKS K20, 7

NB2, tekstredegørelse, SKS K20, 123

NB2, komm. til SKS 20, 178,23: En Geistlig ...]

NB2, komm. til SKS 20, 194,7: I Evangeliet ...]

NB2, komm. til SKS 20, 217,15: cfr Spinoza ...]

NB3, tekstredegørelse, SKS K20, 237

NB4, tekstredegørelse, SKS K20, 287

NB5, tekstredegørelse, SKS K20, 375

NB5, tekstredegørelse, SKS K20, 382

NB6, tekstredegørelse, SKS K21, 7

NB7, tekstredegørelse, SKS K21, 63

NB8, tekstredegørelse, SKS K21, 117

NB9, tekstredegørelse, SKS K21, 169

NB10, tekstredegørelse, SKS K21, 221

NB10, komm. til SKS 21, 296,2: der gives kun faa ...]

NB11, tekstredegørelse, SKS K22, 7

NB12, tekstredegørelse, SKS K22, 163

NB13, tekstredegørelse, SKS K22, 345

NB14, tekstredegørelse, SKS K22, 421

NB15, tekstredegørelse, SKS K23, 7

NB15, komm. til SKS 23, 19,1: At blive ædrue]

NB16, tekstredegørelse

NB16, komm. til SKS 23, 126,15: ogsaa ...]

NB17, tekstredegørelse

NB18, tekstredegørelse

NB19, tekstredegørelse

NB20, tekstredegørelse

NB20, komm. til SKS 23, 481,12: uforlignelige ...]

NB21, tekstredegørelse

NB22, tekstredegørelse

NB23, tekstredegørelse

NB24, tekstredegørelse

NB24, komm. til SKS 24, 341,2: Den Historie af ...]

NB25, tekstredegørelse

NB25, komm. til SKS 24, 456,23: naar from ...]

NB25, komm. til SKS 24, 500,28: Indøvelse i ...]

NB26, tekstredegørelse

NB26, komm. til SKS 25, 58,29: Jeg sagde ... da ...]

NB27, tekstredegørelse

NB28, tekstredegørelse

NB29, tekstredegørelse

NB30, tekstredegørelse

NB31, tekstredegørelse

NB32, tekstredegørelse

NB32, komm. til SKS 26, 179m,1: Abraham a St. ...]

NB33, tekstredegørelse

NB34, tekstredegørelse

NB35, tekstredegørelse

NB36, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse

Papir, Introduktion, SKS K27, 6

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 59

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 161

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 177

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 249

Papir, komm. til SKS 27, 160,25: hørte ham i ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 381

Papir, tekstredegørelse

Papir, komm. til SKS 27, 189,4: Foredrag, holdt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 189,8: endnu henhørende ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 485

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 535

Papir, komm. til SKS 27, 225,9: mit første ...]

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 591

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 599

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 615

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 637

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 655

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 665

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 691

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 701

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 719

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 735

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 747

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 763

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 771

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 785

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 795

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 827

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 843

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 853

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 861

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 891

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 925

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 935

Papir, komm. til SKS 27, 506,1: Süßer Jesus, ...]

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 967

Papir, komm. til SKS 27, 534,7: Der findes en ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 981

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 997

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 1035

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 1095

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 26,11: udgive nogle ...]

Brev, Introduktion

Brev, Introduktion, SKS K28, 8

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 103,3: Molbech]

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 152,25: hos Schubothe]

Brev 123 til Kongelige Bibliotek, Det

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 285

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 287

Brev, komm. til SKS 28, 201,8: Secretair Fabricius]

Brev, komm. til SKS 28, 206,10: det kongelige ...]

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 585

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 619

Brev, komm. til SKS 28, 470,19: medfølgende ...]

Ded, komm. til SKS 28, 501,19: Etatsraad Molbech]

Ded, Introduktion, SKS K28, 659

·Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Den

AA, komm. til SKS 17, 24,27: de Forældres ...]   +

·Kongelige Kunstmuseum, Det

JJ, komm. til SKS 18, 182,22: et Billedgallerie ...]

·Kongelige naturhistoriske Museum, Det

AA, komm. til SKS 17, 18,17: De ... Deres Ophold ...]   +

·Kongelige Opfostringshus, Det

G, komm. til SKS 4, 64,7: de blaae Drenge]   +

·Kongelige Teater, Det

LP, tekstredegørelse, SKS K1, 74   +

EE1, tekstredegørelse, SKS K2, 45

EE1, komm. til SKS 2, 20,10: Som de retsindige ...]

EE1, komm. til SKS 2, 30,14: Aladdin]

EE1, komm. til SKS 2, 81,4: Første Stadium]

EE1, komm. til SKS 2, 89,12: den danske ...]

EE1, komm. til SKS 2, 108,35: Heibergs Don Juan]

EE1, komm. til SKS 2, 109,19: Ballet]

EE1, komm. til SKS 2, 121,32: den hvide Dame]

EE1, komm. til SKS 2, 225,1: Den første ...]

EE1, komm. til SKS 2, 225,2: Scribe]

EE1, komm. til SKS 2, 233,6: Fru Heiberg]

EE1, komm. til SKS 2, 233,6: Frydendahl]

EE1, komm. til SKS 2, 233,6: Stage]

EE1, komm. til SKS 2, 234,26: seer jeg en Dag i ...]

EE1, komm. til SKS 2, 288,20: Baggesen siger ...]

EE1, komm. til SKS 2, 318,16: Preciosa]

EE1, komm. til SKS 2, 343,14: Fritz (...) Fritz i ...]

EE1, komm. til SKS 2, 414,33: Palnatoke ... den ...]

EE2, komm. til SKS 3, 28,3: for evig]

EE2, komm. til SKS 3, 31,12: Definition ... ikke ...]

EE2, komm. til SKS 3, 218,17: Urtekræmmersvend]

EE2, komm. til SKS 3, 225,14: Scribe ... en evig ...]

EE2, komm. til SKS 3, 242,19: Scribe]

EE2, komm. til SKS 3, 281,27: lad Digteren ... et ...]

EE2, komm. til SKS 3, 287,16: Donna Clara ...]

G, komm. til SKS 4, 11,32: Farinelli]

G, komm. til SKS 4, 29,35: ikke blot til Lyst]

G, komm. til SKS 4, 38,25: Dr. Ryge i Kong ...]

FB, tekstredegørelse, SKS K4, 88

FB, komm. til SKS 4, 183,30: Sagnet om Agnete og ...]

FB, komm. til SKS 4, 194,34: Cumberlands ...]

FB, komm. til SKS 4, 195,9: hvad Baggesen siger ...]

FB, komm. til SKS 4, 203,18: Vaudeville]

BA, komm. til SKS 4, 320,27: ligesom Lulu ...]

BA, komm. til SKS 4, 327,21: Prof. Heiberg]

BA, komm. til SKS 4, 410,7: sjouerproklamant]

BA, komm. til SKS 4, 432,23: Balletmester ...]

BA, komm. til SKS 4, 432,32: en Ballet ... Faust]

BA, komm. til SKS 4, 434,25: lille Winsløvs ...]

F, komm. til SKS 4, 482,30: literair Barselstue]

F, komm. til SKS 4, 483,24: Hr. Prof. Heiberg]

F, komm. til SKS 4, 483,35: Vaudeville-Digter]

SLV, komm. til SKS 6, 19,26: Tidens Fordring]

SLV, komm. til SKS 6, 45,17: ender bestandigt ...]

SLV, komm. til SKS 6, 56,18: Sært nok, at den ...]

SLV, komm. til SKS 6, 72,28: Ringen Nr. 2]

SLV, komm. til SKS 6, 109,29: Figaro siger til ...]

SLV, komm. til SKS 6, 112,23: hvor man eengang ...]

SLV, komm. til SKS 6, 114,16: hiin ene Fee, der ...]

SLV, komm. til SKS 6, 124,8: Madame Nielsen]

SLV, komm. til SKS 6, 124,25: Vaudeville]

SLV, komm. til SKS 6, 125,28: Triumph-Dragere]

SLV, komm. til SKS 6, 232,11: Capitain Gribskopf]

SLV, komm. til SKS 6, 271,13: Scribe]

SLV, komm. til SKS 6, 274,12: ringer med Klokken]

SLV, komm. til SKS 6, 378,8: Axel føler ingen ...]

SLV, komm. til SKS 6, 379,20: la cameraderie, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 382,17: Den, der vil ...]

SLV, komm. til SKS 6, 404,31: Lessing, da Emilie ...]

SLV, komm. til SKS 6, 425,16: Lad ham see en Mand ...]

SLV, komm. til SKS 6, 438,7: siger saaledes en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 443,17: Gud bevares ... i ...]

AE, komm. til SKS 7, 9,21: den Forjættedes ...]

AE, komm. til SKS 7, 97,14: Lady Machbeths ...]

AE, komm. til SKS 7, 111,28: Trop, der lidt ...]

AE, komm. til SKS 7, 131,1: lade mig gjøre ...]

AE, komm. til SKS 7, 137,4: »et Glas ...]

AE, komm. til SKS 7, 159,4: Prof. Heibergs ...]

AE, komm. til SKS 7, 161,13: ligesom Geßlers ...]

AE, komm. til SKS 7, 180,7: en kunstig ...]

AE, komm. til SKS 7, 193,14: Comedie ...]

AE, komm. til SKS 7, 206,33: Vaudeville-Digtere]

AE, komm. til SKS 7, 410,8: Om En gav mig ti ...]

AE, komm. til SKS 7, 415,25: en heel Retning i ...]

AE, komm. til SKS 7, 565,33: i et Stykke af ...]

LA, komm. til SKS 8, 7,2: To Tidsaldre, Novelle ...]

LA, komm. til SKS 8, 24,7: tramper paa Parterret]

LA, komm. til SKS 8, 72,2: at en saadan Tid ...]

LA, komm. til SKS 8, 88,34: en fuld Matros, der ...]

LA, komm. til SKS 8, 94,26: Klokker Link troer ...]

OTA, komm. til SKS 8, 198,7: »værre dog ...]

KG, komm. til SKS 9, 38,12: »for ...]

KG, komm. til SKS 9, 45,22: Dersom En vilde sige ...]

IC, komm. til SKS 12, 177,8: med det samme Blik ...]

IC, komm. til SKS 12, 237,7: »ei blot til ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 131,26: »et ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 209,17: »varer en ...]

Oi4, komm. til SKS 13, 210,2: Etatsraad Heibergs ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 284,13: ligesom Hamlets ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 294,16: ligesom Trop siger ...]

FQA, komm. til SKS 14, 9,72: eet, som beriger ...]

FQA, komm. til SKS 14, 10,15: den Mand, der ...]

FP, komm. til SKS 14, 19,2: Bliv, min Hr. Greve ...]

OL, komm. til SKS 14, 29,2: Ganske ret ... som ...]

AAS, komm. til SKS 14, 44,14: Professor Heiberg]

PH, komm. til SKS 14, 55,1: Hr. Professor Heiberg]

EEL, komm. til SKS 14, 66,57: den legitime ...]

DJ, tekstredegørelse, SKS K14, 199

DJ, komm. til SKS 14, 69,3: Mozarts Don Juan]

DJ, komm. til SKS 14, 69,3: er atter bragt paa ...]

DJ, komm. til SKS 14, 69,21: Hr. Hansens]

DJ, komm. til SKS 14, 69,44: Recitativernes ...]

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 277

KKS, tekstredegørelse, SKS K14, 281

KKS, komm. til SKS 14, 93,1: Krisen ... i en ...]

KKS, komm. til SKS 14, 93,36: det kongelige ...]

KKS, komm. til SKS 14, 94,16: en ny 16 Aars Afgud]

KKS, komm. til SKS 14, 94,35: Rosiflengius]

KKS, komm. til SKS 14, 96,54: antagen ved ...]

KKS, komm. til SKS 14, 96,56: Recensenterne ...]

KKS, komm. til SKS 14, 98,21: Rosenkilde]

KKS, komm. til SKS 14, 98,31: ikke har taget Mad ...]

KKS, komm. til SKS 14, 100,18: Regimentets Datter]

KKS, komm. til SKS 14, 103,8: i Danmark er der ...]

KKS, komm. til SKS 14, 105,64: fremstille en ...]

KKS, komm. til SKS 14, 107,9: en Ethiker ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,78: en Digter som ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,79: sceniske Konstnere ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,80: Rosenkilde]

DBD, komm. til SKS 14, 130,80: Phister]

PPM, komm. til SKS 14, 137,8: den Scene i Figaro ...]

CK, komm. til SKS 14, 193,7: I Etatsraad ...]

BMT, komm. til SKS 14, 217,67: Grevinde Orsini ...]

OiA, SKS 15, 7

OiA, tekstredegørelse, SKS K15, 12

OiA, komm. til SKS 15, 7,19: I Sommeren 1840 blev ...]

OiA, komm. til SKS 15, 7,32: Theater-Directionen ...]

OiA, komm. til SKS 15, 8,34: allerede var ...]

PMH, komm. til SKS 15, 63,11: den navnkundige ...]

PMH, komm. til SKS 15, 80,31: Siger ikke Bazil, ...]

BOA, komm. til SKS 15, 99,15: Dette har Scribe ...]

BOA, komm. til SKS 15, 141,17: Sæbesyderen i ...]

BOA, komm. til SKS 15, 278,32: Trop ... han har ...]

SFV, komm. til SKS 16, 41,30: i Theatret]

PCS, tekstredegørelse, SKS K16, 140

PCS, komm. til SKS 16, 127,1: Hr Phister]

PCS, komm. til SKS 16, 127,4: En Erindring og for ...]

PCS, komm. til SKS 16, 128,17: ved Scenen]

PCS, komm. til SKS 16, 132,5: Efter hvad mig er ...]

PCS, komm. til SKS 16, 143,7: Rosenkilde]

PCS, komm. til SKS 16, 143,7: Nielsen]

PCS, komm. til SKS 16, 143,8: Wiehe]

PCS, komm. til SKS 16, 143,8: Frue Heiberg]

PCS, komm. til SKS 16, 143,8: Md. Nielsen]

DS, komm. til SKS 16, 149,3: Verden vil bedrages]

DS, komm. til SKS 16, 226,10: hiin Konge ... tog ...]

AA, komm. til SKS 17, 11,15: et Mozarts Recitativ]

AA, komm. til SKS 17, 11,15: en Webersk Melodi]

AA, komm. til SKS 17, 22,13: et af Prof. Heiberg ...]

BB, komm. til SKS 17, 113,24: Hvorfor har ...]

BB, komm. til SKS 17, 113,29: iaften]

BB, komm. til SKS 17, 114,1: 1) Pagen i Figaro]

BB, komm. til SKS 17, 116,13: 2) Papageno i ...]

BB, komm. til SKS 17, 116,30: 3) D. Juan]

BB, komm. til SKS 17, 116,38: Skjærvæk i ...]

BB, komm. til SKS 17, 120,7: Pretiosa 4de Act, ...]

BB, komm. til SKS 17, 122,6: M. Rosiflengius]

BB, komm. til SKS 17, 125,32: det prosaiske Riis ...]

CC, komm. til SKS 17, 199,10: en Roman ... at ...]

DD, komm. til SKS 17, 253,6: Nielsen]

DD, komm. til SKS 17, 253,6: Glæde over ...]

DD, komm. til SKS 17, 282m,5: O fatal, hvilken ...]

DD, komm. til SKS 17, 284,31: Thema af ...]

EE, komm. til SKS 18, 34,6: Aladin]

EE, komm. til SKS 18, 52,15: Syngemester Basil]

FF, tekstredegørelse, SKS K18, 111

FF, komm. til SKS 18, 76,1: Omvendelsesscenen i ...]

FF, komm. til SKS 18, 76,7: den retarderende ...]

FF, komm. til SKS 18, 76,9: Bouffo-Arien i Figaro]

FF, komm. til SKS 18, 79,9: Vor Opera ɔ: som ...]

FF, komm. til SKS 18, 79,10: Vaudevillen]

FF, komm. til SKS 18, 79,12: »de to ...]

FF, komm. til SKS 18, 106,9: den italienske Text ...]

FF, komm. til SKS 18, 107,12: den hvide Dame]

JJ, komm. til SKS 18, 153,17: I Erasmus Montanus ...]

JJ, komm. til SKS 18, 159,19: Schakspeare i ...]

JJ, komm. til SKS 18, 171,8: Det vil jeg ei ...]

JJ, komm. til SKS 18, 172,33: Bournonville (...) ...]

JJ, komm. til SKS 18, 173,5: Winsløv (...) ...]

JJ, komm. til SKS 18, 173,20: Heiberg]

JJ, komm. til SKS 18, 173,22: de Danske i Paris, ...]

JJ, komm. til SKS 18, 174,5: Holbergs Ulisses ...]

JJ, komm. til SKS 18, 175,23: Webers sidste Valts]

JJ, komm. til SKS 18, 180,1: Agnete og Havmanden]

JJ, komm. til SKS 18, 185m,6: ...]

JJ, komm. til SKS 18, 194,36: Emmeline i den ...]

JJ, komm. til SKS 18, 225,28: Preciosa ...]

JJ, komm. til SKS 18, 229,17: Væ! Væ! ...]

JJ, komm. til SKS 18, 229,20: de Ord af Baggesen ...]

JJ, komm. til SKS 18, 244m,1: Sophie ...]

JJ, komm. til SKS 18, 254,7: Lady Machbeth: hun ...]

JJ, komm. til SKS 18, 260,34: Vaudeville]

JJ, komm. til SKS 18, 260,35: Bladene (...) om ...]

JJ, komm. til SKS 18, 270,25: Kean]

JJ, komm. til SKS 18, 270,30: Md. Nielsen]

JJ, komm. til SKS 18, 270,31: Pigen af Lyon]

JJ, komm. til SKS 18, 297,29: H: Hertz (...) som ...]

Not2, komm. til SKS 19, 94,15: Heiberg siger ...]

Not5, komm. til SKS 19, 186,22: Troels Lund]

Not7, komm. til SKS 19, 208,16: derfor er ...]

Not12, komm. til SKS 19, 377m,18: Lessing Emilie ...]

Not15, komm. til SKS 19, 435,36: Theateret ...]

NB, komm. til SKS 20, 23,6: faae Prof. H. ...]

NB, komm. til SKS 20, 45,17: endeligen ...]

NB2, komm. til SKS 20, 164,5: Heiberg]

NB2, komm. til SKS 20, 167,2: vaudevilleagtigt]

NB2, komm. til SKS 20, 176,16: Scribe har nu ...]

NB2, komm. til SKS 20, 216,20: sørger lige saa ...]

NB2, komm. til SKS 20, 225,9: Rosenkilde som ...]

NB3, komm. til SKS 20, 259,8: at man kun elsker ...]

NB3, komm. til SKS 20, 266,32: Vaudeville]

NB3, komm. til SKS 20, 272,24: Stykket reiser ...]

NB3, komm. til SKS 20, 272,30: den danske Scene]

NB4, komm. til SKS 20, 290,19: Gr. er en jodlende ...]

NB4, komm. til SKS 20, 338,1: Theatermaleren]

NB5, komm. til SKS 20, 409,31: Romeo og Julie]

NB6, komm. til SKS 21, 17,23: i Artiklen ...]

NB6, komm. til SKS 21, 18,28: Med Taarer i ...]

NB6, komm. til SKS 21, 21,8: Krisen i en ...]

NB6, komm. til SKS 21, 21,11: at skylde Fru ...]

NB7, komm. til SKS 21, 89,2: Plakat til et Stykke]

NB7, komm. til SKS 21, 134,26: bruges det samme ...]

NB8, komm. til SKS 21, 155,25: Scribe]

NB8, komm. til SKS 21, 164,27: saadanne ...]

NB8, komm. til SKS 21, 165,24: i Theateret lee vi ...]

NB8, komm. til SKS 21, 176,9: nu giver man en ...]

NB8, komm. til SKS 21, 176,13: Theater-Maleren]

NB8, komm. til SKS 21, 179,7: En lille ...]

NB8, komm. til SKS 21, 188,1: Heiberg hørte op]

NB9, komm. til SKS 21, 203,30: Hostrup ... blev ...]

NB10, komm. til SKS 21, 294,37: Scribe]

NB10, komm. til SKS 21, 301,30: Heiberg vilde nu ...]

NB10, komm. til SKS 21, 307,23: Saaledes har ...]

NB10, komm. til SKS 21, 307,24: har nu Carit Etlar ...]

NB10, komm. til SKS 21, 307,25: saaledes – ...]

NB11, komm. til SKS 22, 17,13: behandler dem som ...]

NB11, komm. til SKS 22, 20,27: »Verden vil ...]

NB11, komm. til SKS 22, 22,13: Scribes]

NB11, komm. til SKS 22, 46,31: »Søstrene ...]

NB11, komm. til SKS 22, 51,17: da Heiberg, ...]

NB11, komm. til SKS 22, 54,2: Aladdin]

NB12, komm. til SKS 22, 201,20: at det vilde blive ...]

NB12, komm. til SKS 22, 223,6: det om Phister]

NB12, komm. til SKS 22, 239,15: paa ...]

NB12, komm. til SKS 22, 239,33: Heiberg]

NB13, komm. til SKS 22, 279,23: Charles i den ...]

NB13, komm. til SKS 22, 297,27: en Faders Sorg]

NB13, komm. til SKS 22, 305,9: hine lapsede Ord af ...]

NB13, komm. til SKS 22, 318,18: en Skuespiller ...]

NB13, komm. til SKS 22, 318,23: Man har opholdt ...]

NB14, komm. til SKS 22, 345,40: Aladdin]

NB14, komm. til SKS 22, 393,27: »En ...]

NB14, komm. til SKS 22, 393,35: baade ...]

NB14, komm. til SKS 22, 414,32: »det ...]

NB14, komm. til SKS 22, 416,30: En gl. Mand ...]

NB14, komm. til SKS 22, 418,3: som det i Troia ...]

NB15, komm. til SKS 23, 55,3: en staaende Figur i ...]

NB15, komm. til SKS 23, 91,2: Clärchen ... i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 107,11: Michel Perrin ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,29: Heiberg]

NB17, komm. til SKS 23, 170,6: Kampen med Heiberg ...]

NB18, komm. til SKS 23, 280,7: Heiberg]

NB18, komm. til SKS 23, 282,4: siden jo ogsaa ...]

NB19, komm. til SKS 23, 377,24: og dette skal ...]

NB23, komm. til SKS 24, 242,1: a la Trops ...]

NB23, komm. til SKS 24, 252,5: Instrukteur Nielsen]

NB23, komm. til SKS 24, 252,5: afdøde Dr. Ryge]

NB23, komm. til SKS 24, 285m,6: et Sted i ...]

NB23, komm. til SKS 24, 295,1: Prof. Heiberg]

NB23, komm. til SKS 24, 307,35: Peer Degn siger: ...]

NB23, komm. til SKS 24, 313,9: Frue Heiberg]

NB24, komm. til SKS 24, 385,15: saaledes taler fE ...]

NB24, komm. til SKS 24, 427,2: Hvorfor ...]

NB26, komm. til SKS 25, 63,15: Nielsen spiller ...]

NB26, komm. til SKS 25, 63,15: Frue Heiberg den ...]

NB28, komm. til SKS 25, 226,27: spilt i Komedien]

NB29, komm. til SKS 25, 336,7: I »den hvide ...]

NB29, komm. til SKS 25, 351,37: Mette ... siger ...]

NB29, komm. til SKS 25, 377,12: Bournonville ...]

NB30, komm. til SKS 25, 481,10: Leporello siger: ...]

NB31, komm. til SKS 26, 49,8: i Comedien ...]

NB31, komm. til SKS 26, 70,32: Oehlenschläger ...]

NB31, komm. til SKS 26, 79,13: dette Zerlineske: ...]

NB31, komm. til SKS 26, 96,32: Heiberg kaldte ham: ...]

NB31, komm. til SKS 26, 97,13: naar Klokker Link ...]

NB32, komm. til SKS 26, 174,10: Slotsfoged Pedro i ...]

NB32, komm. til SKS 26, 181,5: i hiin Kiste i ...]

NB32, komm. til SKS 26, 211,4: Baggesen: ...]

NB34, komm. til SKS 26, 319,12: mundus vult decipi]

NB34, komm. til SKS 26, 325,7: I den gamle ...]

NB36, komm. til SKS 26, 425,21: ligesom Grevinde ...]

NB36, komm. til SKS 26, 429,18: som naar Heiberg ...]

Papir, komm. til SKS 27, 76,9: det Heiberg kalder ...]

Papir, komm. til SKS 27, 89,11: Guldkorset]

Papir, komm. til SKS 27, 118,15: Fra Diavolo]

Papir, komm. til SKS 27, 121,15: af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 121,21: i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 122,20: Konens Situation i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 122,23: Goethes Egmont (5. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 128,2: D. Juan og Leporello]

Papir, komm. til SKS 27, 128,3: Figaro ...]

Papir, komm. til SKS 27, 136,18: Baggesens Thora ...]

Papir, komm. til SKS 27, 143,20: Heiberg har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,10: Elvira (i D. Juan)]

Papir, komm. til SKS 27, 150,19: Vil Vaudevillen, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,26: den ny Vaudeville ...]

Papir, komm. til SKS 27, 154,19: Pagen i Figaro]

Papir, komm. til SKS 27, 160,24: Lemmings]

Papir, komm. til SKS 27, 161,30: Schiller ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,17: Nyhedsposten ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,20: gaae til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 199,5: Aubers]

Papir, komm. til SKS 27, 207,26: en Replique af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 208,18: Scene hos Scribe]

Papir, komm. til SKS 27, 276,6: den skjønne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 285,14: Prof. Heiberg]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 773

Papir, komm. til SKS 27, 384,21: Skuespiller Ryge]

Papir, komm. til SKS 27, 396m,1: Slotsfogeden Petro: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 438,1: Rosenkilde som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 441,27: dem Geert W. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 459,2: Leporello]

Papir, komm. til SKS 27, 459,16: Geert Westphaler]

Papir, komm. til SKS 27, 459,29: Foersom]

Papir, komm. til SKS 27, 459,30: at saa Phister fik ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 896

Papir, komm. til SKS 27, 495,10: i Theateret lee vi ...]

Papir, komm. til SKS 27, 502,6: Julie dræber sig ...]

Papir, komm. til SKS 27, 571,23: ligesom Hummer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 586,20: jeg er ogsaa spilt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 642,18: Naar i Comedien en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 24,7: Frue Bakkes]

Brev, komm. til SKS 28, 58,4: I eet af Scribes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 99,19: som Pietro i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 103,3: Molbech]

Brev, komm. til SKS 28, 108,15: denne lille Opsats]

Brev, komm. til SKS 28, 109,10: Skuespiller Phister]

Brev, komm. til SKS 28, 125,10: JL Heiberg]

Brev, komm. til SKS 28, 129,3: Robert i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 135,30: Frue Heiberg]

Brev, komm. til SKS 28, 147,6: Død und ...]

Brev, komm. til SKS 28, 148,21: den sidste Gang ...]

Brev, komm. til SKS 28, 162,27: det lille Nummer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 173,20: Farinelli]

Brev, komm. til SKS 28, 180,8: un, deux, trois ...]

Brev, komm. til SKS 28, 245,3: Theatret]

Brev, komm. til SKS 28, 289,15: Troels Lund er ...]

Brev, komm. til SKS 28, 292,10: »den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 300,2: Claveer-Udtoget af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 300,6: »Apothekeren ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,27: dette Ord af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 375,6: troede slet ikke at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 377,7: Hr Instructeur]

Brev, komm. til SKS 28, 377,20: Deres Kone]

Brev, komm. til SKS 28, 381,29: Geheimeraad Collin]

Brev, komm. til SKS 28, 406,16: Saaledes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 415,21: Trops Idee, at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 415,24: Paa den ene Side ...]

Brev, komm. til SKS 28, 483,9: Heibergs Dom, ...]

Ded, komm. til SKS 28, 493,6: Professor Heiberg]

Ded, komm. til SKS 28, 501,19: Etatsraad Molbech]

Ded, komm. til SKS 28, 502,9: Hans Excellence Hr ...]

Ded, komm. til SKS 28, 522,18: De Tvende ... Hr ...]

Ded, komm. til SKS 28, 523,13: Reflexionens og ...]

Ded, komm. til SKS 28, 523,19: Livets uvurderlige ...]

Ded, komm. til SKS 28, 524,2: Den lykkelige ...]

·Kongelige Vajsenhus, Det

NB2, komm. til SKS 20, 143,25: det combinerede ...]

·Kongens Have

EE2, komm. til SKS 3, 17,29: Daguerreotyp]   +

·Kongens Lyngby, se Lyngby

 

·Kongens Nytorv

EE1, komm. til SKS 2, 381,4: paa Østergade ...]   +

·Kongevejen, se Lyngby Hovedgade

 

·Kongsberg

Brev, komm. til SKS 28, 367,21: Kold]

·Kongshaven

AA, komm. til SKS 17, 16,35: Ung Inger sig ...]

·König Salomon

Brev, komm. til SKS 28, 156,14: Jägerstraße ...]

·Königsberg

EE1, komm. til SKS 2, 216,6: en Fortælling af ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 418,2: den Tid er hun ...]

EE2, komm. til SKS 3, 55,23: Menigheden ... den ...]

EE2, komm. til SKS 3, 170,2: et radikalt Onde]

PS, komm. til SKS 4, 256,11: Komedier og Romaner ...]

PS, komm. til SKS 4, 256,18: Sandheden i en ...]

PS, komm. til SKS 4, 257,12: den anden af Hamann]

PS, komm. til SKS 4, 305,31: hiin store ...]

BA, komm. til SKS 4, 310,5: Hamann]

BA, komm. til SKS 4, 319,4: Kant ... Kants ...]

BA, komm. til SKS 4, 322,6: Stemning]

BA, komm. til SKS 4, 337,29: Rosenkrantz]

BA, komm. til SKS 4, 342,22: Den ethiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 419,30: den gamle Fichte ...]

BA, komm. til SKS 4, 420,9: Forsaavidt ...]

BA, komm. til SKS 4, 446,32: Herbart]

SLV, komm. til SKS 6, 90,15: som Hamann siger]

AE, komm. til SKS 7, 56,21: om De gaaer videre]

AE, komm. til SKS 7, 299,19: Kants Misviisning, ...]

AE, komm. til SKS 7, 314,11: Lad nu ...]

CT, komm. til SKS 10, 40,36: voldet Fortolkerne ...]

CT, komm. til SKS 10, 230,22: en saadan Tale om ...]

PMH, komm. til SKS 15, 74,36: I hele den ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,27: Hamann 1. D.]

AA, komm. til SKS 17, 41,31: ivrer mod Kants ...]

AA, komm. til SKS 17, 43,2: skjøn Ane]

BB:16, SKS 17, 107

BB, komm. til SKS 17, 107,4: Især Disputatser ...]

BB, komm. til SKS 17, 120,2: Hamann et Sted ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,13: Hvorledes Kant ...]

CC, komm. til SKS 17, 209,1: Hamann]

DD, komm. til SKS 17, 213,2: Carl Rosenkranz ...]

DD, komm. til SKS 17, 214,1: Hamann]

DD, komm. til SKS 17, 291,36: Kant kun til en ...]

EE, komm. til SKS 18, 31m,1: Hamann 6te D. p. 144]

EE, komm. til SKS 18, 44,34: den Kant advarer ...]

FF, komm. til SKS 18, 81,28: Citat af Hamann]

JJ, komm. til SKS 18, 156,27: Hamann 8d B. p. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 198,1: Denn wovon ... 2d ...]

JJ, komm. til SKS 18, 233,12: Roth i Fortalen ...]

KK, komm. til SKS 18, 329,22: Den Kantiske ...]

KK, komm. til SKS 18, 343,1: Encyklopaedie der ...]

Not1, komm. til SKS 19, 11,16: Hahn siger ... den ...]

Not1, komm. til SKS 19, 57m,1: Kant adskiller det ...]

Not1, komm. til SKS 19, 57m,2: Krug siger ...]

Not1, komm. til SKS 19, 69m,28: Wigandt]

Not2:12

Not2, komm. til SKS 19, 95,12: Litteratur: især ...]

Not3, komm. til SKS 19, 104,6: Mit Untersuchungen ...]

Not4, komm. til SKS 19, 141,12: Religion innerhalb ...]

Not9, komm. til SKS 19, 256,30: Calov: fons caput ...]

Not9, komm. til SKS 19, 260,19: Kant]

Not9, komm. til SKS 19, 260,19: mutato nomine de ...]

Not9, komm. til SKS 19, 265,34: Kant – Ideal]

Not11, komm. til SKS 19, 355,14: Siden Kants Tid ...]

Not12, komm. til SKS 19, 375m,21: Kant: ...]

Not13, komm. til SKS 19, 385,2: Andet Binds ...]

Not13, komm. til SKS 19, 406,7: Det eneste Sted hos ...]

NB, komm. til SKS 20, 88,34: Kants Theorie om ...]

NB2, komm. til SKS 20, 196,5: Hamann]

NB2, komm. til SKS 20, 196,5: den Oplysning, at ...]

NB2, komm. til SKS 20, 229,18: den ærlige ...]

NB2, komm. til SKS 20, 229,21: anfører ...]

NB12, komm. til SKS 22, 163,2: idelige Tale om ...]

NB14, komm. til SKS 22, 435,3: Kant har fra en ...]

NB15, komm. til SKS 23, 45,4: Kant meente at Msket ...]

NB16, komm. til SKS 23, 114,18: Dorner. Han ...]

NB16, komm. til SKS 23, 117,1: var Kant redeligere ...]

NB16, komm. til SKS 23, 129,19: en lille ...]

NB29, komm. til SKS 25, 331,24: Schopenhauer ivrer ...]

NB32, komm. til SKS 26, 176,12: I en Piece ... (om ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,17: Esræ 4 Bog]

Papir, komm. til SKS 27, 38,39: Constat Judæos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 39,33: det ... anføres ...]

Papir, komm. til SKS 27, 64,19: En 3die Vildfarelse ...]

Papir, komm. til SKS 27, 80,24: de Nyere forstaae ...]

Papir, komm. til SKS 27, 87,18: den Kantiske]

Papir, komm. til SKS 27, 111,12: kantiansk]

Papir, komm. til SKS 27, 113,13: Olshausen II Deel ...]

Papir, komm. til SKS 27, 124,14: Den critiske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 149,24: Paralelle Hamann ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,5: Et andet Sted p. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,22: Ueber Pasquille ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 283

Papir, komm. til SKS 27, 175,3: 3, 2. Denne Form ...]

Papir, komm. til SKS 27, 209,10: Kant fortvivler ...]

Papir, komm. til SKS 27, 234,15: Kant]

Papir, komm. til SKS 27, 276,1: Kant]

Papir, komm. til SKS 27, 276,18: cfr Rosenkrantz ...]

Papir, komm. til SKS 27, 299,1: benyttet Vers af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 390,6: Kants ærlige Vei]

Brev, komm. til SKS 28, 472,1: »Doch in ...]

·Königsstädter Theater

G, » «, SKS 4, 30   +

·Königstädter Theater

Brev, komm. til SKS 28, 172,23: Hr Grobecker]

·Königstraße

Brev , SKS 28, 288

·Konkonantei

EE2, komm. til SKS 3, 252,33: Niger]   +

·Konstantinopel

SLV, komm. til SKS 6, 48,1: Er Sønnen et evigt ...]   +

OTA, komm. til SKS 8, 202,14: Ilden (...) som ...]

OL, komm. til SKS 14, 33,45: Gottfred af ...]

BB, komm. til SKS 17, 73,21: Girart v. ...]

DD, komm. til SKS 17, 260,30: arianum]

DD, komm. til SKS 17, 267,14: servus servorum]

EE, komm. til SKS 18, 44,32: Maximus Confessor]

KK, komm. til SKS 18, 357,36: p. 262 fl. den ...]

Not1:7, SKS 19, 44

Not1, komm. til SKS 19, 11,10: Chrysostomus]

Not1, komm. til SKS 19, 31,8: Synodus Florentina ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,28: 553 paa Conc: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,29: Gregorius Nyssenus ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,30: Theodorus ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,31: Diodorus Tharsensis ...]

Not1, komm. til SKS 19, 32m,5: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 43,29: Apollinaristiske]

Not1, komm. til SKS 19, 43,30: Nestorianske]

Not1, komm. til SKS 19, 43,31: Eutyches]

Not1, komm. til SKS 19, 44,3: Monotheletiske]

Not1, komm. til SKS 19, 44,3: δυο ...]

Not1, komm. til SKS 19, 79,21: forkjettredes 553]

Not9, komm. til SKS 19, 249,32: Guds Avling]

Not10:9, SKS 19, 294

Not10, komm. til SKS 19, 294,32: Macedonius]

Not10, komm. til SKS 19, 294,32: Constantinopel]

NB4, komm. til SKS 20, 311,27: I Χstds ...]

NB6, komm. til SKS 21, 41,6: Saa kom al ...]

NB16, komm. til SKS 23, 154,15: sagt af Gregor af ...]

NB23, komm. til SKS 24, 207,3: seer (i Neanders ...]

NB23, komm. til SKS 24, 280,3: Nonna Gregor af ...]

NB23, komm. til SKS 24, 280,11: Man fordrede ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,6: Pave Gelasius 1 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 54,16: Nogle af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 324,12: Veien, efter hiin ...]

·Konstanz

DD, komm. til SKS 17, 260,23: sub una specie]   +

·Korinth

PS, »Forord«, SKS 4, 215   +

·Korsør

G, komm. til SKS 4, 38,25: Dr. Ryge i Kong ...]   +

·Krabberup Herregaard

AA:8

·Krapperup Slot

AA, komm. til SKS 17, 16,31: Krabberup Herregaard]

·Krapperups og Bjärsgårds Fideikommisgodser

AA, komm. til SKS 17, 16,32: Baron, Friherre von ...]

·Kreta

EE1, komm. til SKS 2, 19,2: Myson ... Antal ...]   +

·Krigers Port

JJ, komm. til SKS 18, 256,27: Indgangen ved ...]

·Krim

EE2, komm. til SKS 3, 115,16: Potemkin ...]   +

·Kristen Bernikows Gade

AaS, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 43   +

·Kristiania, se Oslo

 

·Kronprinsensgade

DD:208.j   +

·Kronprinsessegade

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 195   +

·Kroton

Not11, komm. til SKS 19, 335,9: Pythagoræerne ...]   +

·Krummerup

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Krysopolis

EE, komm. til SKS 18, 44,32: Maximus Confessor]

·Krystalgade

F, komm. til SKS 4, 480,3: Synagogen]   +

·Kullen

AA:8, SKS 17, 17   +

·Kultorvet

SLV, komm. til SKS 6, 228,18: Hauserpladsen]   +

·Kulturministeriet

SLV, komm. til SKS 6, 260,28: Assistencehuset]

·Kundlingen

Not2:2, SKS 19, 90

·Kunstakademiet

SLV, komm. til SKS 6, 140,25: Perspectiv-Læren]   +

·Kunsthistorisches Museum

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

·Kurantbanken

AE, komm. til SKS 7, 389,7: Pengeforandringen]   +

·Kvintus Bastion

G, komm. til SKS 4, 17,15: Tegn til Fiskeriet i ...]

·Kykladerne

EE1, komm. til SKS 2, 43,5: Delos]   +

·Kyrene

TS, »Det er Aanden der ...«, SKS 13, 95   +

·Kyrros

Not1, komm. til SKS 19, 24,18: Theodoretus]

·Kærlighedsstien

EE1, komm. til SKS 2, 363,15: trange Vei ...]   +

·Kæsarea

SLV, komm. til SKS 6, 334,25: Daniel]   +

·København, se Kjøbenhaven

:   +

Brev , SKS 28, 55

Brev , SKS 28, 56

Brev , SKS 28, 58

Brev , SKS 28, 59

Brev 41 til Thomsen, Julie

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 24

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 25

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 28

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 29

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 30

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 31

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 34

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 37

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 41

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 42

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 43

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 9,5: denne Tanke tillade ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,14: lade mig erindre om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,29: Henrichsen har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,5: Hr: Warncke]

Brev, komm. til SKS 28, 10,6: Ludvig Møller har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,7: hans Timer i Latin ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,8: Professoren]

Brev, komm. til SKS 28, 10,10: Hr Bang]

Brev, komm. til SKS 28, 10,21: hans Karl Peer]

Brev, komm. til SKS 28, 10,26: at Ursin skulde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,33: Friedenreich ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,34: Bentzens]

Brev, komm. til SKS 28, 10,35: et Kald, som ei ...]

Brev, komm. til SKS 28, 11,2: Krøyer]

Brev, komm. til SKS 28, 11,3: Zager]

Brev, komm. til SKS 28, 11,3: Bergenhammer]

Brev, komm. til SKS 28, 11,15: Christian]

Brev, komm. til SKS 28, 11,23: unter Linden 20 ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,6: en Bog angaaende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,17: at jeg først ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,18: Religion og Ny ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,19: Mathematik læser ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,25: Naar Du skriver ham ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,28: Fritz Lange, om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 13,4: P: Halds Disputats]

Brev, komm. til SKS 28, 13,5: Bispernes Hyrdebrev ...]

Brev, komm. til SKS 28, 15,22: Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 15,26: at han ikke har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 16,7: Scharlings Reyse]

Brev, komm. til SKS 28, 16,10: Grundtvigs ...]

Brev, komm. til SKS 28, 16,18: Lorentzen]

Brev, komm. til SKS 28, 16,23: med Wilhelm Lund ...]

Brev, komm. til SKS 28, 16,31: min Fætter og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 17,6: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 17,9: Pastor R[....]s]

Brev, komm. til SKS 28, 17,11: Pastor Hornsylds]

Brev, komm. til SKS 28, 17,15: et af Ladegaardens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 17,25: Jeg reiser ... fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 19,10: overtage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 19,23: kastet mig paa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 21,23: Mine Been vakle, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,18: at Du er geraadet i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,20: Biskop Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 24,4: opgjøre Regnskabet]

Brev, komm. til SKS 28, 24,9: Madam Dues]

Brev, komm. til SKS 28, 24,19: paa Mandag reiser ...]

Brev, komm. til SKS 28, 25,9: min Hjemkomst fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 25,12: Propheten gaaer til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 25,13: Den Glahnske Familie]

Brev, komm. til SKS 28, 26,10: Mag: Adler]

Brev, komm. til SKS 28, 26,11: udgive nogle ...]

Brev, komm. til SKS 28, 26,17: Martensens Bog]

Brev, komm. til SKS 28, 28,5: forleden var jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 28,6: Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 28,10: Der er bleven mig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 29,15: Athenæum]

Brev, komm. til SKS 28, 29,15: Bibliothekaren]

Brev, komm. til SKS 28, 29,24: Hahns Familie]

Brev, komm. til SKS 28, 29,25: Grattam: Greverne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 32,10: Biskoppen vilde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,12: Conventets ...]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 34,13: den store ...]

Brev, komm. til SKS 28, 36,5: videnskabeligt en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 38,23: Styrelsen har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,13: Hr Pastor Dr. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,17: Din Artikel i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 42,21: Martensen]

Brev, komm. til SKS 28, 46,3: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 46,10: Fru Rørdams fire ...]

Brev, komm. til SKS 28, 50,22: hersteds]

Brev, komm. til SKS 28, 51,10: givet til Gravens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 52,8: Sedding Kierkegaard]

Brev, komm. til SKS 28, 54,3: Høiærværdige]

Brev, komm. til SKS 28, 54,13: Begge bevise mig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 54,18: den Gave jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 56,24: Banken]

Brev, komm. til SKS 28, 56,24: Engelhardt]

Brev, komm. til SKS 28, 56,24: Kjøbenhavns ...]

Brev, komm. til SKS 28, 57,12: Tante i Gothersgaden]

Brev, komm. til SKS 28, 57,13: Fætter Andreas]

Brev, komm. til SKS 28, 58,4: I eet af Scribes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 58,18: et Brev, som Peter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 58,21: Da De var i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 59,5: Veiens Længde]

Brev, komm. til SKS 28, 59,24: tage Peter imøde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 60,14: fra Bogbinderens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 61,3: Porten]

Brev, komm. til SKS 28, 64,3: Ved i disse Dage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 65,14: i en gammel Psalme: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 66,3: Vort Gravsted]

Brev, komm. til SKS 28, 66,19: Busk af tyrkiske ...]

Brev, komm. til SKS 28, 66,21: (paa hvilken det ...]

Brev, komm. til SKS 28, 69,15: jeg ikke fulgte min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 70,15: et af Grim̄s ...]

Brev, komm. til SKS 28, 71,11: Jeg lader meget ...]

Brev, komm. til SKS 28, 71,15: Vægteren ...]

Brev, komm. til SKS 28, 71,17: Magistraten]

Brev, komm. til SKS 28, 71,21: gaae i Seng o: D: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 73,17: Digterens Ord, ...]

Brev, Introduktion

Brev, Introduktion, SKS K28, 8

Brev, Introduktion, SKS K28, 10

Brev, Introduktion, SKS K28, 17

Brev, Introduktion, SKS K28, 19

Brev, Introduktion, SKS K28, 20

Brev , SKS 28, 79

Brev , SKS 28, 81

Brev , SKS 28, 82

Brev , SKS 28, 86

Brev , SKS 28, 87

Brev 53 fra Giødwad, J.F.

Brev 54 til Kofoed-Hansen, H.P.

Brev , SKS 28, 92

Brev 55 fra Kofoed-Hansen, H.P.

Brev , SKS 28, 96

Brev , SKS 28, 97

Brev , SKS 28, 98

Brev , SKS 28, 99

Brev , SKS 28, 101

Brev , SKS 28, 107

Brev , SKS 28, 114

Brev 69 fra Bang, O.L.

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 139

Brev, komm. til SKS 28, 77,11: dit hermeneutiske ...]

Brev, komm. til SKS 28, 78,34: Dit Klamerie med ...]

Brev, komm. til SKS 28, 79,19: Stud: theol: Lind]

Brev, komm. til SKS 28, 79,20: St Giertrudstræde]

Brev, komm. til SKS 28, 80,3: d. 7 Dec. 37]

Brev, komm. til SKS 28, 80,19: Pastor Spang]

Brev, komm. til SKS 28, 80,20: Byen ikke ...]

Brev, komm. til SKS 28, 81,32: Her i Berlin]

Brev, komm. til SKS 28, 81,35: Justitsraad ...]

Brev, komm. til SKS 28, 82,10: min Conditor (...) ...]

Brev, komm. til SKS 28, 83,30: hiin store Viismand ...]

Brev, komm. til SKS 28, 85,1: Jacob v. Thyboe ...]

Brev, komm. til SKS 28, 85,14: Dyrehaugen]

Brev, komm. til SKS 28, 86,9: National-Banken i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 86,17: Deres Huus]

Brev, komm. til SKS 28, 87,10: Frederiksberg-Bakke]

Brev, komm. til SKS 28, 87,21: Eet Spøg, et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 89,10: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 89,13: vi, savne Dem]

Brev, komm. til SKS 28, 90,6: P. L. Møller]

Brev, komm. til SKS 28, 92,3: falden ind af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 92,33: da gaaer Dandsen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 93,5: endeligen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 93,10: været Gjengjeld]

Brev, komm. til SKS 28, 93,10: Lige for Lige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 93,28: i Kjøbenhavn]

Brev, komm. til SKS 28, 94,1: hverken dansk eller ...]

Brev, komm. til SKS 28, 94,22: Kirken er en af de ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,20: gaaet Martensen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 99,19: som Pietro i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 99,25: ligesom Cromwel]

Brev, komm. til SKS 28, 99,27: hørte jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 100,31: Proteus]

Brev, komm. til SKS 28, 101,2: dette ...]

Brev, komm. til SKS 28, 101,15: her havt en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 101,17: Conventets]

Brev, komm. til SKS 28, 101,17: den gamle ...]

Brev, komm. til SKS 28, 102,1: paa Athenæums ...]

Brev, komm. til SKS 28, 102,12: Etatsraad]

Brev, komm. til SKS 28, 102,22: med en tjenende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 106,1: den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 108,15: denne lille Opsats]

Brev, komm. til SKS 28, 109,13: denne Bog]

Brev, komm. til SKS 28, 111,2: De ... seer af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 111,16: Cand. Kiellerup]

Brev, komm. til SKS 28, 111,20: Dem]

Brev, komm. til SKS 28, 111,20: det modtagne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 111,22: en Styrelse]

Brev, komm. til SKS 28, 112,6: »Denne glade ...]

Brev, komm. til SKS 28, 113,9: Datter]

Brev, komm. til SKS 28, 113,14: O Bang]

Brev, komm. til SKS 28, 113,18: Rosenborggade i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 114,4: En Bog til mig! ...]

Brev, komm. til SKS 28, 116,16: Choleraen]

Brev, komm. til SKS 28, 117,1: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 120,4: Fra Eva Homo]

Brev, komm. til SKS 28, 120,4: Blancogade]

Brev, komm. til SKS 28, 120,7: Aalholm]

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 199

Brev, komm. til SKS 28, 126,1: Afhandlingen og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 126,15: medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 128,8: Deres to sidste ...]

Brev, komm. til SKS 28, 129,3: Robert i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 129,4: jeg selv har engang ...]

Brev, komm. til SKS 28, 132,14: Revolutionstiden]

Brev, komm. til SKS 28, 135,5: hiint standhaftige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 136,7: Dersom den derimod ...]

Brev , SKS 28, 146

Brev , SKS 28, 149

Brev , SKS 28, 150

Brev , SKS 28, 153

Brev 83 til Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 156

Brev , SKS 28, 161

Brev , SKS 28, 163

Brev , SKS 28, 166

Brev , SKS 28, 167

Brev , SKS 28, 168

Brev 86 til Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 169

Brev , SKS 28, 170

Brev , SKS 28, 171

Brev , SKS 28, 172

Brev , SKS 28, 173

Brev , SKS 28, 190

Brev 117 fra Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 195

Brev , SKS 28, 196

Brev , SKS 28, 197

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 224

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 226

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 227

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 228

Brev, komm. til SKS 28, 141,3: Emil]

Brev, komm. til SKS 28, 142,19: »Jeg har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 143,8: det rette Punkt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 143,17: »en Kirke i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,3: Til Berlin er jeg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,10: sagt om hiin ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,33: Buegangene]

Brev, komm. til SKS 28, 144,34: Conditoren dernede]

Brev, komm. til SKS 28, 145,20: Hurra for mig og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 145,23: de Danske]

Brev, komm. til SKS 28, 147,6: Død und ...]

Brev, komm. til SKS 28, 148,9: min Formue]

Brev, komm. til SKS 28, 148,21: den sidste Gang ...]

Brev, komm. til SKS 28, 151,24: Lad mig see I tage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 152,24: Den første ...]

Brev, komm. til SKS 28, 160,2: en gylden Nøgle ...]

Brev, komm. til SKS 28, 160,14: din ...]

Brev, komm. til SKS 28, 162,27: det lille Nummer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 165,31: Jfr Dencker]

Brev, komm. til SKS 28, 165,32: Tiedemanns]

Brev, komm. til SKS 28, 168,19: forlader Berlin]

Brev, komm. til SKS 28, 170,12: Jeg er da i Berlin]

Brev, komm. til SKS 28, 171,14: sat sapienti]

Brev, komm. til SKS 28, 172,8: Om en liden Stund ...]

Brev, komm. til SKS 28, 172,8: færdig med et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 173,16: Jeg har ikke ...]

Brev, komm. til SKS 28, 173,20: Farinelli]

Brev, komm. til SKS 28, 177,5: denne Forvirring ...]

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Bartholin skal jo ...]

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Stilling med ham]

Brev, komm. til SKS 28, 177,26: Visbys Befordring]

Brev, komm. til SKS 28, 178,15: vil ombytte med ...]

Brev, komm. til SKS 28, 178,22: igaar (...) hos ...]

Brev, komm. til SKS 28, 180,11: Capozzi]

Brev, komm. til SKS 28, 182,13: Deres ...]

Brev, komm. til SKS 28, 183,12: Edvard Smidt]

Brev, komm. til SKS 28, 183,14: interesseret mig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 184,9: Carl]

Brev, komm. til SKS 28, 185,5: oplæst Noget for ...]

Brev, komm. til SKS 28, 186,4: Et Menneske bør ...]

Brev, komm. til SKS 28, 186,17: Pastor E. Boesen]

Brev, komm. til SKS 28, 188,13: siden jeg reiste]

Brev, komm. til SKS 28, 188,14: Stillings Piece]

Brev, komm. til SKS 28, 188,17: Enten – Eller]

Brev, komm. til SKS 28, 188,23: først ...]

Brev, komm. til SKS 28, 189,17: Moders Død]

Brev, komm. til SKS 28, 189,26: besøge Louise ...]

Brev, komm. til SKS 28, 189,29: naar hun kommer her]

Brev, komm. til SKS 28, 192,8: mit Bryllup, Onsdag ...]

Brev, komm. til SKS 28, 192,9: Frue-Kirke]

Brev, komm. til SKS 28, 192,20: Indøvelse i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 193,14: har Mynster ... i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 193,24: rette Ægtefolk ...]

Brev, komm. til SKS 28, 195,5: saalænge min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 196,11: Du har udgivet en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 196,15: Steenstrup]

Brev , SKS 28, 202

Brev , SKS 28, 203

Brev , SKS 28, 206

Brev 123 til Kongelige Bibliotek, Det

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 201,10: Kierkegaard, S., ...]

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]

Brev, komm. til SKS 28, 204,14: en Attest fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 204,21: den ... ypperlige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 206,3: Bønhørelse]

Brev, komm. til SKS 28, 206,9: Student Henrich ...]

Brev, komm. til SKS 28, 206,10: det kongelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 206,17: min Snedkersvend]

Brev, komm. til SKS 28, 207,9: Hospitalet]

Brev, komm. til SKS 28, 207,16: Prof. Dr. Trier]

Brev, komm. til SKS 28, 208,1: det Kofoedske Legat]

Brev, komm. til SKS 28, 208,13: Abelone Hedberg ...]

Brev, komm. til SKS 28, 208,19: Høivelbaarne]

Brev, komm. til SKS 28, 208,20: Etatsraad Ussing]

Brev, komm. til SKS 28, 208,24: da jeg ... paa ...]

Brev , SKS 28, 215

Brev , SKS 28, 217

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 324

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 325

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 327

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 328

Brev, komm. til SKS 28, 216,16: lade min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 216,18: Givet paa vort ...]

Brev, komm. til SKS 28, 216,25: Din Confirmation]

Brev, komm. til SKS 28, 217,22: Violinspilleren ...]

Brev, komm. til SKS 28, 218,32: Mennesker giver ...]

Brev, komm. til SKS 28, 219,9: Bring hurtigt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 221,9: dysse og vække]

Brev, komm. til SKS 28, 224,24: Han stopped hendes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 226,27: Og er dig min Arm ...]

Brev, komm. til SKS 28, 228,11: Jeg kjørte til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 229,14: med en lille ...]

Brev, komm. til SKS 28, 232,12: Jeg frister Dig ei ...]

Brev, komm. til SKS 28, 234,10: Ei om Vaaren vil ...]

Brev, komm. til SKS 28, 238,6: den Recension, der ...]

Brev, komm. til SKS 28, 239,21: De tugte meest ...]

Brev, komm. til SKS 28, 242,18: Ordrup]

Brev, Receptionshistorisk ..., SKS K28, 331

Brev , SKS 28, 270

Brev , SKS 28, 273

Brev , SKS 28, 275

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 267,3: Professor Boiesen]

Brev, komm. til SKS 28, 267,4: den medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 267,10: Prof. Nielsen]

Brev, komm. til SKS 28, 267,14: Borgerdydsskolen]

Brev, komm. til SKS 28, 267,22: Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 268,5: Gjennem min Neveu ...]

Brev, komm. til SKS 28, 268,11: Interesse ...]

Brev, komm. til SKS 28, 268,17: I Berlin er jeg]

Brev, komm. til SKS 28, 268,20: læst meget af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,2: De Danske her have ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,10: Ritter des D.O.]

Brev, komm. til SKS 28, 270,14: Deres Magnificence]

Brev, komm. til SKS 28, 270,16: sendte Dem den af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,21: en ældre Mand ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,25: den nu værende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 271,13: Hr Professor]

Brev, komm. til SKS 28, 272,16: den Circulaire ...]

Brev, komm. til SKS 28, 273,4: i Rom for endeel ...]

Brev, komm. til SKS 28, 273,7: under mit Ophold]

Brev, komm. til SKS 28, 273,21: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 274,11: i sin Tid ... ved ...]

Brev, komm. til SKS 28, 274,25: det medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 275,13: summus Theologus]

Brev, komm. til SKS 28, 276,2: Høivelbaarne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 276,14: F.C. Petersen]

Brev , SKS 28, 282

Brev , SKS 28, 283

Brev , SKS 28, 288

Brev , SKS 28, 303

Brev , SKS 28, 304

Brev , SKS 28, 306

Brev , SKS 28, 307

Brev , SKS 28, 308

Brev , SKS 28, 317

Brev , SKS 28, 318

Brev , SKS 28, 319

Brev , SKS 28, 322

Brev , SKS 28, 324

Brev , SKS 28, 325

Brev , SKS 28, 326

Brev , SKS 28, 327

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 382

Brev, komm. til SKS 28, 281,3: Berlin. d. 8 Dec. 41]

Brev, komm. til SKS 28, 281,4: Carl]

Brev, komm. til SKS 28, 282,18: Fredriksberg-Hauge]

Brev, komm. til SKS 28, 282,22: Nørregade]

Brev, komm. til SKS 28, 282,28: Din Fader]

Brev, komm. til SKS 28, 282,28: Jomfruen]

Brev, komm. til SKS 28, 284,12: min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 284,28: Fortalen til Enten ...]

Brev, komm. til SKS 28, 286,3: Bogbinder Møller]

Brev, komm. til SKS 28, 288,17: den Tid, i hvilken ...]

Brev, komm. til SKS 28, 289,1: det koster 3 ß]

Brev, komm. til SKS 28, 289,12: paa gammel Torv ...]

Brev, komm. til SKS 28, 289,15: Troels Lund er ...]

Brev, komm. til SKS 28, 290,25: Din Døbeseddel]

Brev, komm. til SKS 28, 291,11: dette ...]

Brev, komm. til SKS 28, 292,10: »den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 294,1: Confirmations-Dagen]

Brev, komm. til SKS 28, 294,24: Pagtens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 295,4: med Jeronymus ...]

Brev, komm. til SKS 28, 297,26: Et Spøg, et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 300,6: »Apothekeren ...]

Brev, komm. til SKS 28, 301,21: Michael]

Brev, komm. til SKS 28, 301,24: jeg er flyttet]

Brev, komm. til SKS 28, 302,5: Onkel Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 302,5: Emil Boesen]

Brev, komm. til SKS 28, 302,6: Per tot discrimina ...]

Brev, komm. til SKS 28, 302,14: samtlige Danske]

Brev, komm. til SKS 28, 302,15: samlet sig til et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 305,14: Lehmanns Dom]

Brev, komm. til SKS 28, 305,14: om den hele ...]

Brev, komm. til SKS 28, 305,17: har været saa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 305,31: fra Stralsund til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 306,21: Student Michael ...]

Brev, komm. til SKS 28, 308,8: Sophie]

Brev, komm. til SKS 28, 311,3: Fru Eckardt]

Brev, komm. til SKS 28, 315,3: Henrich]

Brev, komm. til SKS 28, 315,10: Hørup d 3 Mai ...]

Brev, komm. til SKS 28, 317,2: Odense d 14 Jan. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 319,12: Kragerne]

Brev, komm. til SKS 28, 323,24: Østergade]

Brev, komm. til SKS 28, 323,27: Vedbæk]

Brev , SKS 28, 340

Brev , SKS 28, 347

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 431

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 432

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 433

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 434

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 438

Brev, komm. til SKS 28, 331,8: den medfølgende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 331,15: Anders]

Brev, komm. til SKS 28, 333,13: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 334,3: Levin]

Brev, komm. til SKS 28, 334,6: ligger i Kævl ...]

Brev, komm. til SKS 28, 334,14: Jeg er for gl. til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 335,18: Forelskelse ...]

Brev, komm. til SKS 28, 335,20: seer Græsset gro]

Brev, komm. til SKS 28, 335,21: Styrelsens Finger]

Brev, komm. til SKS 28, 339,16: til Hr Boghandler ...]

Brev, komm. til SKS 28, 339,21: Bogtrykker Bianco ...]

Brev, komm. til SKS 28, 340,11: 3 Exemplarer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 345,25: kun er Talen om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 349,19: kunde forskrive ...]

Brev, komm. til SKS 28, 349,23: Boghandler Langhoff]

Brev, komm. til SKS 28, 350,4: Dr. Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 350,4: De som hans ...]

Brev, komm. til SKS 28, 350,4: holder Forbindelse ...]

Brev, komm. til SKS 28, 350,9: Boghdl. Iversen]

Brev, komm. til SKS 28, 351,15: Faktor Schou]

Brev , SKS 28, 357

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 355,3: Pastor Ibsen]

Brev, komm. til SKS 28, 356,19: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,27: dette Ord af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,29: T.C. Bruun udfandt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 357,3: Ilde medtagen af en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 357,6: Hirscholm]

Brev, komm. til SKS 28, 357,13: Hermann v. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 357,19: lader aldrig Solen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 357,31: otte Dage i Træk]

Brev, komm. til SKS 28, 358,16: i den sidste Tid ...]

Brev, komm. til SKS 28, 359,2: præsentere mig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 360,4: R af D.]

Brev, komm. til SKS 28, 360,17: den modtagne Gave]

Brev, komm. til SKS 28, 361,4: Biskop Dr. Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 361,5: St af D]

Brev, komm. til SKS 28, 361,8: modtage en Gave fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 361,25: Bisperesidentsen]

Brev, komm. til SKS 28, 362,3: slaae ... hele den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 362,5: nærværende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 362,8: Slagelse]

Brev, komm. til SKS 28, 362,9: A G Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 362,12: Pastor Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 362,14: den tilsendte Bog]

Brev, komm. til SKS 28, 363,15: Stiftsprovst]

Brev, komm. til SKS 28, 363,16: »Min ...]

Brev , SKS 28, 369

Brev 245 fra Eiríksson, ...

Brev , SKS 28, 372

Brev , SKS 28, 374

Brev 249 fra Andersen, H.C.

Brev , SKS 28, 380

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 498

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 499

Brev, komm. til SKS 28, 367,4: på Vejen til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 367,8: d. 30. Sept. 1845]

Brev, komm. til SKS 28, 367,21: Kold]

Brev, komm. til SKS 28, 367,21: Fredensborg]

Brev, komm. til SKS 28, 368,3: Deres Velædelhed]

Brev, komm. til SKS 28, 368,23: C. R.]

Brev, komm. til SKS 28, 369,3: Ansøgeren, der ...]

Brev, komm. til SKS 28, 370,13: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 371,3: Stiftamtmand Lorenz ...]

Brev, komm. til SKS 28, 371,20: De dog maa have ...]

Brev, komm. til SKS 28, 371,27: understøttet ...]

Brev, komm. til SKS 28, 372,2: Regentsen]

Brev, komm. til SKS 28, 372,6: Amaliegade 126 ...]

Brev, komm. til SKS 28, 373,11: Frue Werlin]

Brev, komm. til SKS 28, 374,9: Schmidt]

Brev, komm. til SKS 28, 375,5: sende mig Deres ...]

Brev, komm. til SKS 28, 375,6: troede slet ikke at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 380,19: Datter-Datter]

Brev, komm. til SKS 28, 381,13: hørende til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 381,29: Geheimeraad Collin]

Brev, komm. til SKS 28, 383,3: den afdødes ...]

Brev , SKS 28, 392

Brev , SKS 28, 412

Brev, tekstredegørelse

Brev, komm. til SKS 28, 387,5: Kjerlighedens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 387,12: Kolderup Rosenvinge]

Brev, komm. til SKS 28, 389,3: det ...]

Brev, komm. til SKS 28, 389,26: da det nu ikke ...]

Brev, komm. til SKS 28, 390,24: Ordrupshøj]

Brev, komm. til SKS 28, 391,20: ubi me vehit ...]

Brev, komm. til SKS 28, 392,31: dicht an den neuen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 393,26: Som derfor hine ...]

Brev, komm. til SKS 28, 394,27: Horats lærte ...]

Brev, komm. til SKS 28, 395,34: Omnibusser (eller ...]

Brev, komm. til SKS 28, 395,36: at jeg igaar gik ...]

Brev, komm. til SKS 28, 396,5: Eremitagen]

Brev, komm. til SKS 28, 397,1: paa de vaade Veje ...]

Brev, komm. til SKS 28, 397,23: Jeg havde i en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 399,5: give ham Been ell. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 399,27: Lamartine]

Brev, komm. til SKS 28, 401,1: Socrates kaldte sig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 402,25: en Afhandling med ...]

Brev, komm. til SKS 28, 403,7: »som uden ...]

Brev, komm. til SKS 28, 404,17: Nørreport]

Brev, komm. til SKS 28, 404,18: »ligesom en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 404,20: Livius V. 37 giver ...]

Brev, komm. til SKS 28, 404,29: Pomponius Mela ...]

Brev, komm. til SKS 28, 407,24: de nyeste ...]

Brev, komm. til SKS 28, 408,23: hvorledes Rhabek ...]

Brev, komm. til SKS 28, 412,3: Han stiller sig som ...]

Brev, komm. til SKS 28, 412,19: Saa bliver han da ...]

Brev, komm. til SKS 28, 412,23: Urtekræmmer ...]

Brev, komm. til SKS 28, 412,28: at Vesterbroe blev ...]

Brev, komm. til SKS 28, 413,5: Hirschholm]

Brev, komm. til SKS 28, 414,5: Adresse-Avisen]

Brev, komm. til SKS 28, 415,13: Ligvogne, hvor ...]

Brev, komm. til SKS 28, 415,21: Trops Idee, at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 415,24: Paa den ene Side ...]

Brev, komm. til SKS 28, 419,12: Det var dog et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 419,23: hver tage Sit ...]

Brev, komm. til SKS 28, 421,35: en Keiser, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 423,7: den som gjemmer til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 425,3: Professor Sommers ...]

Brev, komm. til SKS 28, 428,4: vedlagte Pjece]

Brev , SKS 28, 433

Brev , SKS 28, 435

Brev 280.1

Brev , SKS 28, 446

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 588

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 589

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 590

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 592

Brev, komm. til SKS 28, 437,8: til Correcteur ...]

Brev, komm. til SKS 28, 437,11: Dette kunde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 438,2: Tirsdag d 29 Mai ...]

Brev, komm. til SKS 28, 438,19: Deres ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,27: Fredag d 20 Juli ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,29: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,29: det arriverede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 441,11: naar Johannes de ...]

Brev, komm. til SKS 28, 441,14: Anti-Cl. (...) ...]

Brev, komm. til SKS 28, 445,5: Der gives en Bog, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 447,16: see Noget fra]

Brev, komm. til SKS 28, 447,21: Posthuset i Lyngby]

Brev, komm. til SKS 28, 449,21: er paa Landet]

Brev, komm. til SKS 28, 452,19: C'est en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 453,7: den venlige Hilsen, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 454,17: saasom og eftersom]

Brev, komm. til SKS 28, 462,3: paa Landet]

Brev, komm. til SKS 28, 462,14: Deres offentlige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 462,26: en Skjebne eller ...]

Brev 311 fra Bretteville, F. Lodovica ...

Brev 313 fra e – e

Brev , SKS 28, 488

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 622

Brev, komm. til SKS 28, 467,4: En Eneboerska ...]

Brev, komm. til SKS 28, 467,17: Fredrika Bremer]

Brev, komm. til SKS 28, 469,14: et Skriftebarn]

Brev, komm. til SKS 28, 470,15: den Drage der ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,20: »Aanden i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 470,25: Mynsters Gjensvar ...]

Brev, komm. til SKS 28, 471,1: som Hunden der ...]

Brev, komm. til SKS 28, 473,22: »Frøken ...]

Brev, komm. til SKS 28, 475,15: d 21 Mai 1851]

Brev, komm. til SKS 28, 476,5: »Enten ...]

Brev, komm. til SKS 28, 476,7: »christelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 476,23: hørt at De ...]

Brev, komm. til SKS 28, 476,23: lader Dem anmelde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 477,12: 21 Mai 1851]

Brev, komm. til SKS 28, 478,21: en Bopæl, den ...]

Brev, komm. til SKS 28, 479,33: den »Tidens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 480,4: Stemninger og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,7: »Christelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,12: hans elskelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,15: Et Par smaa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,21: Suhms-Minde i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,28: Petronella v Ross]

Brev, komm. til SKS 28, 482,15: jeg henvender mig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 482,17: Jeg kjender Dem ...]

Brev, komm. til SKS 28, 485,1: Fodpostkontoret]

Brev, komm. til SKS 28, 486,23: saakaldt Parthi, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 488,26: L H]

Ded, komm. til SKS 28, 493,2: E. Boesen]

Ded, komm. til SKS 28, 493,3: »Dog Tiden ...]

Ded, komm. til SKS 28, 493,16: Professor Boiesen]

Ded, komm. til SKS 28, 493,18: Rector V. Borgen]

Ded, komm. til SKS 28, 493,20: ...]

Ded, komm. til SKS 28, 493,21: R af D.]

Ded, komm. til SKS 28, 494,7: H. P. Holst]

Ded, komm. til SKS 28, 494,10: Etatsraad Kolderup ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,16: Hr Hofprædikant ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,17: R af D. og DM.]

Ded, komm. til SKS 28, 494,22: Directør Waage]

Ded, komm. til SKS 28, 494,25: Hans Excellence Hr ...]

Ded, komm. til SKS 28, 496,3: Universitetets ...]

Ded, komm. til SKS 28, 496,12: Professor M. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 496,14: Borgerdydsskolens]

Ded, komm. til SKS 28, 498,20: Biskop Dr. Mynster]

Ded, komm. til SKS 28, 498,22: Ærefrygt]

Ded, komm. til SKS 28, 500,3: Etatsraad Sibbern]

Ded, komm. til SKS 28, 504,3: Hr Superintendent ...]

Ded, komm. til SKS 28, 504,9: Hr Stiftsprovst ...]

Ded, komm. til SKS 28, 509,9: Minister Prof. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 511,14: Dr. v. Nutzhorn]

Ded, komm. til SKS 28, 518,14: Frue Rothe]

Ded, komm. til SKS 28, 519,15: Conf: Dr. O. Bang]

Ded, komm. til SKS 28, 522,18: De Tvende ... Hr ...]

Ded, komm. til SKS 28, 523,13: Reflexionens og ...]

Ded, komm. til SKS 28, 524,2: Den lykkelige ...]

Ded, komm. til SKS 28, 524,11: Forfatteren af en ...]

Ded, Introduktion, SKS K28, 656

Ded, Introduktion, SKS K28, 658

·København Universitet

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 130   +

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 140

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 144

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 145

EE1, komm. til SKS 2, 43,33: examen artium]

AAS, komm. til SKS 14, 45,13: Dr. Beck ...]

BMS, komm. til SKS 14, 126,36: han blev jo, om ...]

BMT, komm. til SKS 14, 218,42: Selv da den, der ...]

BOA, komm. til SKS 15, 128,3: Stats-Kirkens ...]

BOA, komm. til SKS 15, 250,17: som Christen at ...]

BOA, komm. til SKS 15, 250,22: den hegelske ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 407,18: Den Eneste ... er ...]

Not1, komm. til SKS 19, 77,35: 1574 i Anledning af ...]

NB7, komm. til SKS 21, 109,3: ikke var bleven ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,22: ved Universitetet ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326,32: Rygtet om den ...]

NB15, komm. til SKS 23, 41,19: Klærke-Partiet ...]

NB23, komm. til SKS 24, 236,24: Student, Candidat]

NB29, komm. til SKS 25, 351,35: Læs denne ...]

Papir, tekstredegørelse

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 66

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 67

Papir, komm. til SKS 27, 60,27: Collegiet]

Papir, komm. til SKS 27, 153,31: det Billede af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 198,11: Petitionen]

Papir, komm. til SKS 27, 209,2: Rask]

Papir, komm. til SKS 27, 209,2: Monrad]

Papir, komm. til SKS 27, 209,4: P.E. Lind]

Papir, tekstredegørelse

Papir, komm. til SKS 27, 603,21: en ledende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,13: han i sin Bog ...]

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Bartholin skal jo ...]

Brev, komm. til SKS 28, 206,3: Bønhørelse]

Brev, komm. til SKS 28, 272,16: den Circulaire ...]

Brev, komm. til SKS 28, 361,4: Biskop Dr. Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 425,3: Professor Sommers ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 590

Brev, komm. til SKS 28, 462,14: Deres offentlige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 468,13: denne Indbydelse]

Ded, komm. til SKS 28, 519,15: Conf: Dr. O. Bang]

Ded, Introduktion, SKS K28, 654

·Københavns Befæstning

SLV, komm. til SKS 6, 328,31: de Uærliges ...]   +

·Københavns Borgerdydsskole

NB11, komm. til SKS 22, 35,32: »kommer De ...]

·Københavns Borgerrepræsentation

LA, komm. til SKS 8, 101,7: 25 Underskrifter paa ...]   +

·Københavns Bymuseum

SLV, komm. til SKS 6, 119,26: det 28de Mai-Selskab]   +

·Københavns Byret

EE2, komm. til SKS 3, 79,9: Hof- og Stads-Retten]   +

·Københavns Børs

G, komm. til SKS 4, 33,16: Børsen]   +

·Københavns civile Arresthus

NB, komm. til SKS 20, 103,30: Pastor Lind, der ...]   +

·Københavns Hippodrom

NB4, komm. til SKS 20, 338,4: Goldschmidt ender ...]

·Københavns Kriminal- og Politiret

SLV, komm. til SKS 6, 129,30: ...]   +

·Københavns Magistrat

EE2, komm. til SKS 3, 103,8: stille Bryllup]   +

·Københavns Museum

Brev, komm. til SKS 28, 150,6: Maler Bærentzen]   +

·Københavns Politiret

AE, komm. til SKS 7, 481,23: Politieretten]   +

·Københavns Rådhus

SLV, komm. til SKS 6, 20,12: Tallotteriets ...]   +

·Københavns Slot

SLV, komm. til SKS 6, 145,1: Ladegaardslem]   +

·Københavns Universitet

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 145   +

EE1, komm. til SKS 2, 233,35: Prof. Poul ...]

EE1, komm. til SKS 2, 250,15: Holberg]

EE1, komm. til SKS 2, 368,3: Regensen]

EE2, komm. til SKS 3, 167,27: unge Mennesker ...]

G, komm. til SKS 4, 7,2: experimenterende ...]

G, komm. til SKS 4, 26,16: Professor Ussing]

PS, komm. til SKS 4, 293,9: en Professors ...]

PS, komm. til SKS 4, 305,11: at love Systemet]

F, komm. til SKS 4, 500,32: Hr. B. B.]

2T44, tekstredegørelse, SKS K5, 184

SLV, komm. til SKS 6, 61,34: med Holberg at sige ...]

SLV, komm. til SKS 6, 161,21: Imidlertid arbeider ...]

SLV, komm. til SKS 6, 271,27: Privat-Docent]

AE, komm. til SKS 7, 40,32: Poul Møllers ...]

AE, komm. til SKS 7, 84,1: Privat-Docent]

AE, komm. til SKS 7, 181,35: dette store ...]

AE, komm. til SKS 7, 260,19: Oehlenschläger ...]

LA, komm. til SKS 8, 13,32: som det i sin Tid ...]

LA, komm. til SKS 8, 69,4: at feriere i August ...]

KG, komm. til SKS 9, 107,16: Liigbærer]

IC, komm. til SKS 12, 92,2: Speculationen har ...]

TS, komm. til SKS 13, 90,6: en yderst fast ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,16: Artiklen mod ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 136,10: jeg maatte see at ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 290,11: Derpaa har han ...]

AAS, komm. til SKS 14, 42,65: Systemet, ...]

AAS, komm. til SKS 14, 42,66: Prof. R. Nielsen ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,11: Dr. Beck har ...]

PH, komm. til SKS 14, 55,55: Subscriptionsplaner ...]

EEL, komm. til SKS 14, 66,59: europæisk ...]

AeV, komm. til SKS 14, 83,51: Holberg]

YDR, komm. til SKS 14, 111,1: Dr. Rudelbach]

BMS, komm. til SKS 14, 123,5: den Tale, Prof. ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,78: en Lærd som ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,79: en Læge som Bang]

BMT, komm. til SKS 14, 218,42: Selv da den, der ...]

BMT, komm. til SKS 14, 219,36: at gjøre en saa ...]

OiA, komm. til SKS 15, 7,22: Strængere ...]

OiA, komm. til SKS 15, 8,29: Digteren Holst ...]

JC, komm. til SKS 15, 21,23: anden Examen]

PMH, »Min kjære Læser!«, SKS 15, 86

PMH, komm. til SKS 15, 64,24: en Studerende som ...]

BOA, komm. til SKS 15, 251,6: holder ...]

BOA, komm. til SKS 15, 281,20: Poul Møller ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 407,18: Den Eneste ... er ...]

AA, komm. til SKS 17, 21,5: Ørsted]

AA, komm. til SKS 17, 21,7: Schouw ... et ...]

AA, komm. til SKS 17, 21,9: Horneman ...]

AA, komm. til SKS 17, 21,12: Repræsentant ...]

AA, komm. til SKS 17, 37,13: P. Møller]

AA, komm. til SKS 17, 39,10: paa Holbergs meget ...]

AA, komm. til SKS 17, 47m,23: Dette har Holberg ...]

BB, komm. til SKS 17, 59,1: Forelæsninger af ...]

BB, komm. til SKS 17, 136,11: Raketten med ...]

CC, tekstredegørelse, SKS K17, 271

CC, komm. til SKS 17, 198,25: Hegelianer]

CC, komm. til SKS 17, 204,18: Ligbærere]

CC, komm. til SKS 17, 209,35: begynde polemisk ...]

DD, tekstredegørelse, SKS K17, 367

DD, komm. til SKS 17, 224,21: Oehlenschlaeger]

DD, komm. til SKS 17, 225,8: Poul Møller]

DD, komm. til SKS 17, 240,15: vor Kilde-Skribent ...]

DD, komm. til SKS 17, 245,27: Clausen og ...]

DD, komm. til SKS 17, 271,23: Sibbern]

EE, komm. til SKS 18, 52m,16: det Sibbern kalder ...]

EE, komm. til SKS 18, 58m,4: Rasmus Nielsens]

FF, komm. til SKS 18, 78,31: Maanedsskrift ...]

FF, komm. til SKS 18, 115,11: men hvis et Ord Du ...]

GG, komm. til SKS 18, 120,1: Clausen ...]

JJ, komm. til SKS 18, 174,5: Holbergs Ulisses ...]

JJ, komm. til SKS 18, 179,24: Det høieste ...]

JJ, komm. til SKS 18, 205,25: Martensens ...]

JJ, komm. til SKS 18, 224,17: anden Examen]

JJ, komm. til SKS 18, 229,20: Prof. David]

JJ, komm. til SKS 18, 234,1: Sibbern]

JJ, komm. til SKS 18, 294,10: Madvigs latinske ...]

JJ, komm. til SKS 18, 305,32: Student]

KK, tekstredegørelse, SKS K18, 483

KK, komm. til SKS 18, 374,1: Speculativ ...]

Not1, komm. til SKS 19, 7,1: Dogmatiske ...]

Not3, komm. til SKS 19, 99m,7: cfr. Maanedskrift ...]

Not3, komm. til SKS 19, 119,1: Forelæsninger ...]

Not4, komm. til SKS 19, 125,28: Marthensen]

Not8, tekstredegørelse, SKS K19, 301

Not8, komm. til SKS 19, 237,16: Jonas Olsen ...]

Not12, komm. til SKS 19, 375m,1: Marthensen?]

NB, komm. til SKS 20, 29,15: Etatsraad Molbech]

NB, komm. til SKS 20, 34,34: Saaledes belærte ...]

NB, komm. til SKS 20, 39,29: de intellectuelle ...]

NB, komm. til SKS 20, 43,13: en Nordamerikaner ...]

NB, komm. til SKS 20, 43,18: Sibbern]

NB, komm. til SKS 20, 45,29: Martensen]

NB, komm. til SKS 20, 80,9: Poul Møller]

NB2, komm. til SKS 20, 174,34: Mag. Ussing kalder ...]

NB2, komm. til SKS 20, 188,3: Martensen]

NB2, komm. til SKS 20, 207,19: den hegelske ...]

NB4, komm. til SKS 20, 319,26: Martensen]

NB4, komm. til SKS 20, 321,26: let skaffe Een og ...]

NB4, komm. til SKS 20, 337,31: gjøre det ...]

NB5, komm. til SKS 20, 371,30: Ballotationen ...]

NB5, komm. til SKS 20, 417,24: Een og Anden ...]

NB6, komm. til SKS 21, 11,9: R. Nielsen]

NB6, komm. til SKS 21, 37,1: Feilen i ...]

NB6, komm. til SKS 21, 39,39: Martensen]

NB7, komm. til SKS 21, 78,23: R. Nielsen]

NB7, komm. til SKS 21, 82,22: Netop nu, da man ...]

NB7, komm. til SKS 21, 93,15: Man bliver ...]

NB7, komm. til SKS 21, 111,2: alle Fordele ere ...]

NB8, komm. til SKS 21, 188,2: Oehlenschläger ...]

NB8, komm. til SKS 21, 189,4: Martensen]

NB9, komm. til SKS 21, 205,15: Det er som R. ...]

NB9, komm. til SKS 21, 232,16: Rosenvinge]

NB10, komm. til SKS 21, 261,4: R. Nielsen]

NB10, komm. til SKS 21, 271,18: Martensen]

NB10, komm. til SKS 21, 299,5: Koltoff idag (i en ...]

NB10, komm. til SKS 21, 302,4: Magnus Eirikson kom ...]

NB10, komm. til SKS 21, 327,1: anførte ...]

NB10, komm. til SKS 21, 333,22: Saa blev jeg ...]

NB11, komm. til SKS 22, 32,5: R. Nielsens Bog er ...]

NB11, komm. til SKS 22, 57,32: examineret i ...]

NB11, komm. til SKS 22, 58,14: ...]

NB11, komm. til SKS 22, 85,14: Sibbern]

NB11, komm. til SKS 22, 116,4: Madvig]

NB11, komm. til SKS 22, 136,13: Professoren kalder ...]

NB12, komm. til SKS 22, 153,15: sidder Martensen ...]

NB12, komm. til SKS 22, 161,16: Næste Gang da ...]

NB12, komm. til SKS 22, 179,8: saadan Prof. som fE ...]

NB12, komm. til SKS 22, 193,2: R. N. ...]

NB12, komm. til SKS 22, 210,12: selv Rudelbach ...]

NB12, komm. til SKS 22, 259,31: Grundtvig nedlagde ...]

NB13, komm. til SKS 22, 304,28: pludselig buser ...]

NB13, komm. til SKS 22, 311,3: R. Nielsen]

NB13, komm. til SKS 22, 321,16: saa gaaer jeg ...]

NB13, komm. til SKS 22, 325,28: Prof. M. vendte ...]

NB13, komm. til SKS 22, 326,38: at der ved ...]

NB13, komm. til SKS 22, 327,3: Det er de ...]

NB13, komm. til SKS 22, 327,11: Mod Magnus ...]

NB13, komm. til SKS 22, 327m,4: quod felix ...]

NB14, komm. til SKS 22, 350,27: Jeg gik saa til ...]

NB14, komm. til SKS 22, 378,5: H. Martensen]

NB14, komm. til SKS 22, 397,13: R. Nielsen]

NB14, komm. til SKS 22, 415,30: Berlingske Tidende ...]

NB14, komm. til SKS 22, 416,22: Holbergs Comik]

NB15, komm. til SKS 23, 14,13: Som han stillede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 14,31: Peter værgede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 22,1: R. Nielsens]

NB16, komm. til SKS 23, 104,19: Prof. Levy skriver ...]

NB16, komm. til SKS 23, 106,21: som nu i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 111,18: M. begyndte ...]

NB16, komm. til SKS 23, 138,17: R. Nielsen]

NB16, komm. til SKS 23, 138,29: Han siger imod ...]

NB17, komm. til SKS 23, 169,22: R. N.]

NB17, komm. til SKS 23, 169,37: stødt over ...]

NB18, komm. til SKS 23, 260,20: Prof. Martensen]

NB18, komm. til SKS 23, 264,27: R. Nielsen]

NB18, komm. til SKS 23, 265,34: Scharling mener ...]

NB18, komm. til SKS 23, 289,26: ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,26: min Broder hen til ...]

NB19, komm. til SKS 23, 332,13: Prof. Martensen]

NB19, komm. til SKS 23, 332,20: Saa blev han ...]

NB19, komm. til SKS 23, 342,9: Prof. Nielsen, som ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,15: min Broder Peter ...]

NB19, komm. til SKS 23, 358m,5: Scharling]

NB19, komm. til SKS 23, 358m,6: Engelstoft]

NB20, komm. til SKS 23, 395,1: Martensen]

NB20, komm. til SKS 23, 412,1: R. Nielsen]

NB23, komm. til SKS 24, 214,5: Dr. Rudelbach]

NB23, komm. til SKS 24, 281,27: tage deres Examen]

NB23, komm. til SKS 24, 283,21: R. Nielsen]

NB23, komm. til SKS 24, 283,24: han vil discutere ...]

NB24, komm. til SKS 24, 329,28: Johan af Salisbury ...]

NB24, komm. til SKS 24, 342,23: Holberg siger ...]

NB24, komm. til SKS 24, 352,32: gik jeg til Madvig]

NB24, komm. til SKS 24, 392,1: at det var en ...]

NB25, komm. til SKS 24, 515,23: Etatsraad David]

NB25, komm. til SKS 24, 522,29: skjøndt jeg dog ...]

NB25, komm. til SKS 24, 526,19: Prof. Nielsen]

NB26, komm. til SKS 25, 13,32: Martensen]

NB26, komm. til SKS 25, 14m,8: marqveret igjen mod ...]

NB28, komm. til SKS 25, 244,3: R. Nielsen]

NB28, komm. til SKS 25, 262,36: jeg var ...]

NB28, komm. til SKS 25, 288,26: min Broder]

NB28, komm. til SKS 25, 288,33: Martensen]

NB28, komm. til SKS 25, 289,11: at faae Peter til ...]

NB29, komm. til SKS 25, 317,5: nu da Martensen er ...]

NB29, komm. til SKS 25, 360,16: Prof. Nielsen]

NB30, komm. til SKS 25, 417,26: Martensen]

NB30, komm. til SKS 25, 461,1: et Ord af den ...]

NB31, komm. til SKS 26, 70,32: Oehlenschläger ...]

NB31, komm. til SKS 26, 78,21: Martensen er blevet ...]

NB31, komm. til SKS 26, 96,12: Engelstoft, faae ...]

NB32, komm. til SKS 26, 196,18: Poul Møller ...]

NB32, komm. til SKS 26, 200,40: har sagt til ...]

NB33, komm. til SKS 26, 262,37: Dr. Rudelbachs ...]

NB35, komm. til SKS 26, 366,10: store Philosophicum]

NB36, komm. til SKS 26, 418,7: har Martensen gjort ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 22m,1: De findes paa Latin ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 67

Papir, komm. til SKS 27, 27,1: Stenersen]

Papir, komm. til SKS 27, 98,8: synes Dr: Möhler ...]

Papir, komm. til SKS 27, 105,23: Clausen har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 156,6: Heiberg ... i flyv: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 161,22: den saakaldte ...]

Papir, komm. til SKS 27, 161,30: Schiller ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,17: Martensen har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 176,13: cfr Clausens Tab: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 191,30: Hr. Ostermann]

Papir, komm. til SKS 27, 198,9: Processen mod Prof. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 285,8: P. Møller]

Papir, komm. til SKS 27, 285,14: Prof: Martensen]

Papir, komm. til SKS 27, 383,19: Poul Møller]

Papir, komm. til SKS 27, 474,13: Prof. Martensen]

Papir, komm. til SKS 27, 483,22: Pastor Boiesen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 492,30: Sibbern]

Papir, komm. til SKS 27, 537,5: Bemærkning ...]

Papir, komm. til SKS 27, 586,12: store Philosophicum]

Papir, komm. til SKS 27, 602,24: Biskop Martensen i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 641,5: Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 9,14: lade mig erindre om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,17: Fengers Brødre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,29: Henrichsen har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,6: Ludvig Møller har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,7: hans Timer i Latin ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,8: Professoren]

Brev, komm. til SKS 28, 10,10: Hr Bang]

Brev, komm. til SKS 28, 10,22: Professor Thune ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,26: at Ursin skulde ...]

Brev, komm. til SKS 28, 10,33: Friedenreich ...]

Brev, komm. til SKS 28, 11,2: Krøyer]

Brev, komm. til SKS 28, 11,3: Zager]

Brev, komm. til SKS 28, 11,3: Bergenhammer]

Brev, komm. til SKS 28, 12,17: at jeg først ...]

Brev, komm. til SKS 28, 12,28: Fritz Lange, om ...]

Brev, komm. til SKS 28, 13,4: P: Halds Disputats]

Brev, komm. til SKS 28, 15,22: Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 16,7: Scharlings Reyse]

Brev, komm. til SKS 28, 16,18: Lorentzen]

Brev, komm. til SKS 28, 26,17: Martensens Bog]

Brev, komm. til SKS 28, 29,24: Hahns Familie]

Brev, komm. til SKS 28, 33,13: Emil Clausens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 45,19: Stud: Theol:]

Brev, komm. til SKS 28, 69,23: Det Indlagte fra ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 12

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 138

Brev, komm. til SKS 28, 77,11: dit hermeneutiske ...]

Brev, komm. til SKS 28, 79,19: Stud: theol: Lind]

Brev, komm. til SKS 28, 80,3: d. 7 Dec. 37]

Brev, komm. til SKS 28, 80,19: Pastor Spang]

Brev, komm. til SKS 28, 81,15: Sibbern]

Brev, komm. til SKS 28, 89,10: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,20: gaaet Martensen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 103,3: Molbech]

Brev, komm. til SKS 28, 111,16: Cand. Kiellerup]

Brev, komm. til SKS 28, 111,20: Dem]

Brev, komm. til SKS 28, 113,14: O Bang]

Brev, komm. til SKS 28, 141,3: Emil]

Brev, komm. til SKS 28, 144,22: Prof Sibbern]

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Bartholin skal jo ...]

Brev, komm. til SKS 28, 177,24: Stilling med ham]

Brev, komm. til SKS 28, 196,15: Steenstrup]

Brev , SKS 28, 202

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 284

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 286

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 287

Brev, komm. til SKS 28, 201,8: Secretair Fabricius]

Brev, komm. til SKS 28, 201,9: Regentsen]

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]

Brev, komm. til SKS 28, 204,7: mine Examina]

Brev, komm. til SKS 28, 206,9: Student Henrich ...]

Brev, komm. til SKS 28, 207,9: Hospitalet]

Brev, komm. til SKS 28, 207,16: Prof. Dr. Trier]

Brev, komm. til SKS 28, 208,20: Etatsraad Ussing]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 352

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 353

Brev, komm. til SKS 28, 267,3: Professor Boiesen]

Brev, komm. til SKS 28, 267,14: Borgerdydsskolen]

Brev, komm. til SKS 28, 268,5: Gjennem min Neveu ...]

Brev, komm. til SKS 28, 268,11: Interesse ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,9: Prof: Dr: Sibbern]

Brev, komm. til SKS 28, 270,20: Sibbern var Rector]

Brev, komm. til SKS 28, 270,21: en ældre Mand ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,22: den ledige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 270,25: den nu værende ...]

Brev, komm. til SKS 28, 271,13: Hr Professor]

Brev, komm. til SKS 28, 273,16: H N Clausen]

Brev, komm. til SKS 28, 274,11: i sin Tid ... ved ...]

Brev, komm. til SKS 28, 276,2: Høivelbaarne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 276,14: Reg.]

Brev, komm. til SKS 28, 276,14: F.C. Petersen]

Brev, komm. til SKS 28, 304,16: Prof: Sibbern]

Brev, komm. til SKS 28, 305,14: Lehmanns Dom]

Brev, komm. til SKS 28, 306,21: Student Michael ...]

Brev, komm. til SKS 28, 314,5: Lector Barfoed]

Brev, komm. til SKS 28, 315,3: Henrich]

Brev, komm. til SKS 28, 331,21: Giødvad]

Brev, komm. til SKS 28, 334,3: Levin]

Brev, komm. til SKS 28, 350,4: Dr. Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 350,9: Boghdl. Iversen]

Brev, komm. til SKS 28, 356,29: T.C. Bruun udfandt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 362,9: A G Rudelbach]

Brev, komm. til SKS 28, 362,12: Pastor Mynster]

Brev, komm. til SKS 28, 371,27: understøttet ...]

Brev, komm. til SKS 28, 372,2: Regentsen]

Brev, komm. til SKS 28, 372,5: M: Eiríksson]

Brev, komm. til SKS 28, 383,3: den afdødes ...]

Brev, komm. til SKS 28, 387,12: Kolderup Rosenvinge]

Brev, komm. til SKS 28, 425,3: Professor Sommers ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 585

Brev, komm. til SKS 28, 431,9: R. Nielsen]

Brev, komm. til SKS 28, 481,12: hans elskelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 481,15: Et Par smaa ...]

Ded, komm. til SKS 28, 493,20: Prof. Dr. theol. ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,3: Professor Dr theol ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,10: Høivelbaarne]

Ded, komm. til SKS 28, 494,10: Etatsraad Kolderup ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,14: Prof: Dr: theol: ...]

Ded, komm. til SKS 28, 494,19: Professor Petersen]

Ded, komm. til SKS 28, 496,3: Universitetets ...]

Ded, komm. til SKS 28, 496,14: Borgerdydsskolens]

Ded, komm. til SKS 28, 498,3: Professor Madvig]

Ded, komm. til SKS 28, 500,2: Høivelbaarne]

Ded, komm. til SKS 28, 500,3: Etatsraad Sibbern]

Ded, komm. til SKS 28, 501,3: Hr Etatsraad Hansen]

Ded, komm. til SKS 28, 501,19: Etatsraad Molbech]

Ded, komm. til SKS 28, 504,3: Hr Superintendent ...]

Ded, komm. til SKS 28, 509,27: Prof. R. Nielsen]

Ded, komm. til SKS 28, 519,15: Conf: Dr. O. Bang]

·Købmager kvarter

Brev, komm. til SKS 28, 368,23: C. R.]

·Købmagergade

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 319   +

·Køge

AE, komm. til SKS 7, 497,15: Kjøge]   +