S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·La Mancha

AA, komm. til SKS 17, 33,23: Don Quixote]   +

·La Trappe

Not7, komm. til SKS 19, 209,28: Ordenen de la ...]

·Labyrinten i Knossos

AA, komm. til SKS 17, 26,34: af Ariadne ...]

·Lacus Curtius

SFV, komm. til SKS 16, 47,26: hiin Romer ... sit ...]

·Ladegaarden

LA, komm. til SKS 8, 59,23: i dansk Literatur ...]   +

·Ladegaardens Arbeidsværelser

Brev 4 til Kierkegaard, P.C.

·Ladegaardsvej

EE2, komm. til SKS 3, 21,30: Ladegaarden]   +

·Ladegaardsåen

Papir 412

·Lagkagehus

SLV, komm. til SKS 6, 258,21: paa det eneste Torv ...]

·Lagoa Santa

AA, komm. til SKS 17, 18,17: De ... Deres Ophold ...]   +

·Lakedæmonien

EE1, komm. til SKS 2, 19,7: Jøcher]

·Landemærket

SLV, komm. til SKS 6, 233,7: Suhms-Gaden]   +

·Landkadetakademiet

AA, komm. til SKS 17, 44,26: Rafns]

·Landsarkivet

EOT, komm. til SKS 12, 261,5: Den 12te December ...]   +

·Landshut

EE2, komm. til SKS 3, 135,19: Schelling ... peget ...]   +

·Landskrone

Papir 1:2, SKS 27, 22

·Langebro

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 257   +

·Langeland

Not6:31, SKS 19, 202   +

·Langelinie

AeV, komm. til SKS 14, 83,19: bruger derfor endog ...]   +

·Langgaards ortopædiske Institut

NB5, komm. til SKS 20, 392,34: En Ven ...]

·Languedoc

BA, »Caput II«

·Laodikæa

3T43, komm. til SKS 5, 88,4: der skrev han det ...]   +

·Lapland

NB10, komm. til SKS 21, 345,3: et Træk i hiin ...]

·Lapmarken

NB10, komm. til SKS 21, 345,3: et Træk i hiin ...]

·Larissa

Not13:6   +

·Larsbjørnsstræde

NB12, komm. til SKS 22, 156,23: Berlingske Tidende ...]

·Lasæa

CC:1, SKS 17, 156

·Latium

G, komm. til SKS 4, 36,31: en Tegning af ...]   +

·Lauenborg

SLV, komm. til SKS 6, 91,1: de Venders og ...]   +

SLV, komm. til SKS 6, 451,27: Landet er jo kun ...]

KG, komm. til SKS 9, 372,9: i disse Tider, hvor ...]

DSS, komm. til SKS 13, 122,27: 1000 Præster ...]

HCD, komm. til SKS 13, 174,5: det som 1000 ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 133,11: Staten anbragte ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 150,1: Rangspersoner]

Oi5, komm. til SKS 13, 238,33: disse 2000 Kirker ...]

DBD, komm. til SKS 14, 130,77: En Jurist som ...]

SBM, komm. til SKS 14, 141,36: betjent af ...]

SBM, komm. til SKS 14, 141,37: Rangspersoner]

DS, komm. til SKS 16, 165,25: vi have jo tusind ...]

JJ, komm. til SKS 18, 229,20: Prof. David]

JJ, komm. til SKS 18, 296,21: Regjering (...) ...]

NB4, komm. til SKS 20, 304,34: Pressens Misbrug ...]

NB4, komm. til SKS 20, 305,4: d. 29 Januar 48]

NB7, komm. til SKS 21, 99,11: det gl. Regimentes ...]

NB10, komm. til SKS 21, 305,36: 1000 lønnede ...]

NB10, komm. til SKS 21, 314,15: Landet er saa lille]

NB10, komm. til SKS 21, 328,26: Nationaliteten er ...]

NB12, komm. til SKS 22, 167,12: Landets 1000 ...]

NB16, komm. til SKS 23, 145,22: 1000 christelige ...]

NB17, komm. til SKS 23, 203,30: Der er 1000 ...]

NB18, komm. til SKS 23, 299,6: 1000 Levebrød]

NB19, komm. til SKS 23, 349,9: Landets 1000 ...]

NB20, komm. til SKS 23, 393,22: der existerer 1000 ...]

NB23, komm. til SKS 24, 262,2: 1000 Præster]

NB24, komm. til SKS 24, 345,19: tusinder af ...]

NB25, komm. til SKS 24, 506,4: disse 1000 og 1000 ...]

NB26, komm. til SKS 25, 18,13: 1000 Præster nu ...]

NB27, komm. til SKS 25, 188,28: 1000 Mand ...]

NB28, komm. til SKS 25, 238,8: 1000 Præster]

NB28, komm. til SKS 25, 243,27: Nu begynder ...]

NB29, komm. til SKS 25, 298,14: de 1000 Geistlige]

NB29, komm. til SKS 25, 305,30: c. 600, a 700,000 ...]

NB30, komm. til SKS 25, 451,35: 1000 eedfæstede ...]

NB31, komm. til SKS 26, 11,35: 1000 Præster]

NB31, komm. til SKS 26, 21,2: det nationale ...]

NB32, komm. til SKS 26, 137,16: Peter Hiort har ...]

NB32, komm. til SKS 26, 219,17: 1000 Embedsmænd]

NB35, komm. til SKS 26, 363,12: der er 1000 af ...]

NB36, komm. til SKS 26, 415,18: 1000 Levebrød ...]

Papir, komm. til SKS 27, 197,29: Kongen reiser]

Papir, komm. til SKS 27, 198,8: Valgene]

Papir, komm. til SKS 27, 203,1: en Resumee af de ...]

Papir, komm. til SKS 27, 601,8: 1000 kgl. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604,27: Rangspersoner]

·Lavendelstræde

Papir 440, SKS 27, 537

·Lehn

Brev, komm. til SKS 28, 322,20: Hvidkilde]

·Leiden

BA, komm. til SKS 4, 332,23: den foederale ...]   +

·Leipzig

BI, Bibliografi   +

EE1, »Diapsalmata«, SKS 2, 42

EE1, komm. til SKS 2, 15,32: ad se ipsum]

EE1, komm. til SKS 2, 19,6: Diogenes af Laerte]

EE1, komm. til SKS 2, 19,7: Jøcher]

EE1, komm. til SKS 2, 27,4: Phalaris's Oxe]

EE1, komm. til SKS 2, 29,12: Swift]

EE1, komm. til SKS 2, 29,15: de ældre ...]

EE1, komm. til SKS 2, 29,21: cfr. Flögel ...]

EE1, komm. til SKS 2, 33,13: ...]

EE1, komm. til SKS 2, 34,27: Livet er en Strøm]

EE1, komm. til SKS 2, 37,21: Apis ... beskinnet ...]

EE1, komm. til SKS 2, 45,27: ...]

EE1, komm. til SKS 2, 47,2: Tautologien er ...]

EE1, komm. til SKS 2, 58,5: en Skole af ...]

EE1, komm. til SKS 2, 66,12: exilis domus ...]

EE1, komm. til SKS 2, 74,28: Fortalen ... af ...]

EE1, komm. til SKS 2, 79,30: irische ...]

EE1, komm. til SKS 2, 88,7: Bonden hos Horats ...]

EE1, komm. til SKS 2, 130,20: takker Guderne ...]

EE1, komm. til SKS 2, 137,6: ...]

EE1, komm. til SKS 2, 140,5: den nyere Æsthetik]

EE1, komm. til SKS 2, 141,28: Aristophanes]

EE1, komm. til SKS 2, 142,2: fransk Statsmand ...]

EE1, komm. til SKS 2, 149,27: Sophokles: Oedipus ...]

EE1, komm. til SKS 2, 214,10: ...]

EE1, komm. til SKS 2, 238,32: aus Kindern ...]

EE1, komm. til SKS 2, 276,25: panis og circenses]

EE1, komm. til SKS 2, 284,28: idem velle ...]

EE1, komm. til SKS 2, 297,23: parastatisk Legeme]

EE1, komm. til SKS 2, 318,5: nox et hiems ... et ...]

EE1, komm. til SKS 2, 321,34: Madonnas Himmelfart]

EE1, komm. til SKS 2, 348,19: harmonia ...]

EE1, komm. til SKS 2, 426,12: capitolinsk ...]

EE2, komm. til SKS 3, 29,5: harmonia ...]

EE2, komm. til SKS 3, 32,16: Mod til at befale ...]

EE2, komm. til SKS 3, 32,32: cui di dederunt ...]

EE2, komm. til SKS 3, 45,10: Jupiter ...]

EE2, komm. til SKS 3, 73,30: man gifter sig ...]

EE2, komm. til SKS 3, 88,36: Husguder ... i ...]

EE2, komm. til SKS 3, 90,13: Mein Herz ... die ...]

EE2, komm. til SKS 3, 112,1: Fenelon ... den ...]

EE2, komm. til SKS 3, 160,29: det platoniske ...]

EE2, komm. til SKS 3, 161,32: Der tales i Eventyr ...]

EE2, komm. til SKS 3, 185,10: bestandig kaster ...]

EE2, komm. til SKS 3, 221,31: Narcissus]

EE2, komm. til SKS 3, 273,27: Jugurtha ... finder ...]

EE2, komm. til SKS 3, 277,13: et Kongerige af ...]

EE2, komm. til SKS 3, 286,26: Urnen i den ...]

G, note

G, komm. til SKS 4, 9,1: Eleaterne]

G, komm. til SKS 4, 9,15: Leibnitz]

G, komm. til SKS 4, 36,31: en Tegning af ...]

G, komm. til SKS 4, 48,8: Folkevisen]

G, komm. til SKS 4, 50,21: glemmende Verden og ...]

G, komm. til SKS 4, 53,15: Lucian]

G, komm. til SKS 4, 64,22: Die Wolken treiben ...]

G, komm. til SKS 4, 88,11: saalænge Ilithyia ...]

FB, komm. til SKS 4, 128,34: jam tua res agitur]

FB, komm. til SKS 4, 139,26: harmonia ...]

FB, komm. til SKS 4, 155,23: en Sætning af ...]

FB, komm. til SKS 4, 164,3: i et eller andet ...]

FB, komm. til SKS 4, 174,13: En Søn myrder ...]

FB, komm. til SKS 4, 178,23: Theologia viatorum]

FB, komm. til SKS 4, 192,2: ...]

FB, komm. til SKS 4, 195,13: nullum unquam ...]

FB, komm. til SKS 4, 196,34: Aristophanes]

FB, komm. til SKS 4, 205,28: Majoritet af 3 ...]

PS, komm. til SKS 4, 215,12: merito magis quam ...]

PS, komm. til SKS 4, 216,8: Aristoteles ...]

PS, komm. til SKS 4, 221,2: en Plato i ...]

PS, komm. til SKS 4, 221,27: Klitophon (...) ...]

PS, komm. til SKS 4, 241,12: ligesom et Ordsprog ...]

PS, komm. til SKS 4, 247,31: naar Gud er mulig ...]

PS, komm. til SKS 4, 257,12: den anden af Hamann]

PS, komm. til SKS 4, 258,11: parastatisk Legeme]

PS, komm. til SKS 4, 282,13: Diog. L. ... § ...]

PS, komm. til SKS 4, 283,8: Jacobi]

PS, komm. til SKS 4, 302,18: hiin Barbeer i ...]

BA, komm. til SKS 4, 309,3: det dogmatiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 310,3: Socrates]

BA, komm. til SKS 4, 310,5: thi Socrates ...]

BA, komm. til SKS 4, 318,10: kalder Tro det ...]

BA, komm. til SKS 4, 319,2: At Tænkningen ...]

BA, komm. til SKS 4, 320,12: Kategoriernes ...]

BA, komm. til SKS 4, 320,33: Eleaterne ... Alt er]

BA, komm. til SKS 4, 321,10: hvilket det ...]

BA, komm. til SKS 4, 327,7: hiin Hvirvel ... et ...]

BA, komm. til SKS 4, 328,25: Theatret i ...]

BA, komm. til SKS 4, 331,6: Vil man ... Læren ...]

BA, komm. til SKS 4, 332,22: donum divinitus ...]

BA, komm. til SKS 4, 332,23: den foederale ...]

BA, komm. til SKS 4, 333,14: peccatum ...]

BA, komm. til SKS 4, 333,29: Vitium originis]

BA, komm. til SKS 4, 337,26: Schelling ... al ...]

BA, komm. til SKS 4, 337,27: dadlede ...]

BA, komm. til SKS 4, 342,22: Den ethiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 348,2: Begrebet Angest ...]

BA, komm. til SKS 4, 355,2: et abstrakt liberum ...]

BA, komm. til SKS 4, 364,30: bruger Latineren ...]

BA, komm. til SKS 4, 369,21: stille ...]

BA, komm. til SKS 4, 373,31: lader ham ...]

BA, komm. til SKS 4, 374,19: efter Bayle]

BA, komm. til SKS 4, 377,19: de te fabula ...]

BA, komm. til SKS 4, 403,3: seil Du kun ... hans ...]

BA, komm. til SKS 4, 420,14: det physiognomiske ...]

BA, komm. til SKS 4, 440,35: Speculanterne ...]

BA, komm. til SKS 4, 442,36: en Fritænker ...]

BA, komm. til SKS 4, 445,1: Forargelsens Liden]

BA, komm. til SKS 4, 450,19: Marbach ... p. 302 ...]

F, komm. til SKS 4, 469,17: leves sub noctem ...]

F, komm. til SKS 4, 479,21: hiin Barbeer ...]

F, komm. til SKS 4, 480,11: en Tunge og et tomt ...]

F, komm. til SKS 4, 485,3: gribe Tiden]

F, komm. til SKS 4, 507,6: nicht eine bloße ...]

F, komm. til SKS 4, 508,2: Hvad jeg forudsiger ...]

F, komm. til SKS 4, 516,35: jeg veed ... hvad ...]

F, komm. til SKS 4, 520,19: inter accidentia ...]

2T43, komm. til SKS 5, 41,11: Epistelen skriver ...]

2T43, komm. til SKS 5, 45,15: beskikke Din Sjæl ...]

2T43, komm. til SKS 5, 53,15: Kan da det Lige ...]

3T43, komm. til SKS 5, 63,20: »ligesom en ...]

3T43, komm. til SKS 5, 67,10: Apostelen Peter]

3T43, komm. til SKS 5, 83,4: en gammel Hedning ...]

4T43, komm. til SKS 5, 129,21: hvis Forbudet ikke ...]

4T43, komm. til SKS 5, 139,1: Apostelen]

4T43, komm. til SKS 5, 159,2: I Eders Taalmodighed ...]

2T44, komm. til SKS 5, 183,14: som med høire ...]

2T44, komm. til SKS 5, 185,2: Luc. XXI, 19]

2T44, komm. til SKS 5, 192,27: Hvidsken i ...]

2T44, komm. til SKS 5, 194,10: komme og see og ...]

3T44, komm. til SKS 5, 234,21: Hvo er da denne ...]

3T44, komm. til SKS 5, 242,25: en Tænker ... et ...]

3T44, komm. til SKS 5, 255,8: »at ...]

3T44, komm. til SKS 5, 258,10: at han i 40 Aar ...]

4T44, komm. til SKS 5, 302,25: ja var Du, o Herre ...]

4T44, komm. til SKS 5, 318,18: en sikker Aand]

4T44, komm. til SKS 5, 319,21: forklare dette Sted ...]

4T44, komm. til SKS 5, 377,10: første Opfinder ...]

TTL, komm. til SKS 5, 394,36: En Hedning ... thi ...]

TTL, komm. til SKS 5, 395,2: viste det høieste ...]

TTL, komm. til SKS 5, 405,32: der er Intet at ...]

TTL, komm. til SKS 5, 408,24: Guderne sælge ...]

TTL, komm. til SKS 5, 418,5: den Vise havde en ...]

SLV, komm. til SKS 6, 18,27: Jacobi ... tænke ...]

SLV, komm. til SKS 6, 20,27: ønsker jeg med ...]

SLV, komm. til SKS 6, 24,15: bene vixit qui bene ...]

SLV, komm. til SKS 6, 30,26: At gjøre ...]

SLV, komm. til SKS 6, 30,32: Mephistopheles blot ...]

SLV, komm. til SKS 6, 39,1: Lalage]

SLV, komm. til SKS 6, 57,25: takker Plato Guderne ...]

SLV, komm. til SKS 6, 101,36: med Hamann at sige: ...]

SLV, komm. til SKS 6, 107,36: Junos, efter ...]

SLV, komm. til SKS 6, 114,32: en noget ...]

SLV, komm. til SKS 6, 128,22: panis et circenses]

SLV, komm. til SKS 6, 137,36: Cæsars Hurtighed ...]

SLV, komm. til SKS 6, 152,22: gjøre ...]

SLV, komm. til SKS 6, 164,23: Vel siger ...]

SLV, komm. til SKS 6, 178,25: Aar 1751 ... da ...]

SLV, komm. til SKS 6, 201,2: beskikke sin Sjel ...]

SLV, komm. til SKS 6, 235,23: Østens Dronning]

SLV, komm. til SKS 6, 288,6: Periander ...]

SLV, komm. til SKS 6, 334,25: Daniel]

SLV, komm. til SKS 6, 378,3: Abælard ...]

SLV, komm. til SKS 6, 388,20: han lider slet ikke ...]

SLV, komm. til SKS 6, 389,6: Gulivers Reise]

SLV, komm. til SKS 6, 424,27: Feuerbach ... sin ...]

SLV, komm. til SKS 6, 435,26: Saaledes var ...]

AE, komm. til SKS 7, 59,8: Troens visse Aand]

AE, komm. til SKS 7, 70,7: in verba magistri]

AE, komm. til SKS 7, 71,18: den ædle Jacobis ...]

AE, komm. til SKS 7, 71,19: Lavaters elskelige ...]

AE, komm. til SKS 7, 81,2: den græske Skepsis ...]

AE, komm. til SKS 7, 83,26: ifølge Plato og ...]

AE, komm. til SKS 7, 107,2: Trendlenburg ...]

AE, komm. til SKS 7, 109,31: Plutarch taler om ...]

AE, komm. til SKS 7, 137,24: (cfr. Antoninus ...]

AE, komm. til SKS 7, 181,8: Overeenskomst i ...]

AE, komm. til SKS 7, 183,27: Gud rigtignok et ...]

AE, komm. til SKS 7, 225,15: han var saa glad ...]

AE, komm. til SKS 7, 227,16: Hamann]

AE, komm. til SKS 7, 256,22: En saadan Reisende ...]

AE, komm. til SKS 7, 325,2: Da Napoleon rykkede ...]

AE, komm. til SKS 7, 330,17: Messecatalog]

AE, komm. til SKS 7, 333,27: hiin ...]

AE, komm. til SKS 7, 378,27: was anders]

AE, komm. til SKS 7, 381,17: Middelalderens ...]

AE, komm. til SKS 7, 470,12: Ordet blev Flæsk ...]

AE, komm. til SKS 7, 473,27: scurra]

AE, komm. til SKS 7, 526,30: »al ...]

AE, komm. til SKS 7, 528,6: Fritænkeren ...]

LA, komm. til SKS 8, 19,30: at ...]

LA, komm. til SKS 8, 64,34: ...]

LA, komm. til SKS 8, 66,25: Børne-Korstoget ...]

LA, komm. til SKS 8, 67,29: Blev der i ...]

LA, komm. til SKS 8, 100,24: med Thales ...]

OTA, komm. til SKS 8, 124,1: Alt har sin Tid, ...]

OTA, komm. til SKS 8, 124,2: Oldingen]

OTA, komm. til SKS 8, 151,8: engang blev sagt om ...]

OTA, komm. til SKS 8, 156,21: at lade sig ...]

OTA, komm. til SKS 8, 159,20: hvad der læres ...]

OTA, komm. til SKS 8, 232,4: hvad Du forstaaer og ...]

OTA, komm. til SKS 8, 369,31: Striden om at ...]

KG, komm. til SKS 9, 29,2: gjøre ikke ogsaa ...]

KG, komm. til SKS 9, 51,14: Fægten i Luften]

KG, komm. til SKS 9, 64,12: som Selvkjerlighed i ...]

KG, komm. til SKS 9, 107,10: ham, der har skabt ...]

KG, komm. til SKS 9, 139,8: som Bjerget, der ...]

KG, komm. til SKS 9, 163,29: grebet Skyen]

KG, komm. til SKS 9, 233,26: noget nær den ...]

KG, komm. til SKS 9, 316,22: Hiin fremmede ...]

CT, komm. til SKS 10, 28,11: Christi ...]

CT, komm. til SKS 10, 37,14: hiin ... eenfoldige ...]

CT, komm. til SKS 10, 83,20: hvad dette Ord i ...]

CT, komm. til SKS 10, 118,19: fortælles om et ...]

CT, komm. til SKS 10, 165,2: den Digter, hvis ...]

CT, komm. til SKS 10, 194,15: er det det mindre]

CT, komm. til SKS 10, 200,26: hiint korte Svar: ...]

CT, komm. til SKS 10, 207,13: at altsaa Verden ...]

CT, komm. til SKS 10, 230,22: en saadan Tale om ...]

CT, komm. til SKS 10, 290,15: der er Han selv ...]

LF, komm. til SKS 11, 9,10: i Modsætning til ...]

LF, komm. til SKS 11, 14,25: Digteren er det ...]

LF, komm. til SKS 11, 16,25: tragter efter Guds ...]

LF, komm. til SKS 11, 30,26: Lys-Straalens ...]

TSA, komm. til SKS 11, 65,14: som det ...]

TSA, komm. til SKS 11, 68,20: i Løbet af tre ...]

TSA, komm. til SKS 11, 84,9: fægter i Luften]

SD, tekstredegørelse

SD, komm. til SKS 11, 116,1: Herr! gieb uns ...]

SD, komm. til SKS 11, 131,12: det at være ...]

SD, komm. til SKS 11, 153,4: Som der saa ofte ...]

SD, komm. til SKS 11, 157,30: Veritas est index ...]

SD, komm. til SKS 11, 159,22: hvad Folkesagnet ...]

SD, komm. til SKS 11, 208,15: at der skal en ...]

YTS, komm. til SKS 11, 265,8: Tolderen ... den ...]

YTS, komm. til SKS 11, 268,2: Hjertets ...]

IC, komm. til SKS 12, 17,17: Fornedrelsens (...) ...]

IC, komm. til SKS 12, 56,21: Men han er allerede ...]

IC, komm. til SKS 12, 60,20: ikke at sætte en ...]

IC, komm. til SKS 12, 107,24: man har udviklet ...]

IC, komm. til SKS 12, 124,20: odium totius ...]

IC, komm. til SKS 12, 180,6: den Verden, hvilken ...]

IC, komm. til SKS 12, 180,7: Eet er sandt i ...]

IC, komm. til SKS 12, 186,28: hiin Yngling ...]

IC, komm. til SKS 12, 204,11: En opfinder (...) ...]

IC, komm. til SKS 12, 247,18: Tyrannen fik ...]

IC, komm. til SKS 12, 247,21: Vellystens Gudinde]

FV, komm. til SKS 13, 13,30: maieutisk]

TS, komm. til SKS 13, 39,6: Om ham fortælles ...]

TS, komm. til SKS 13, 43,1: Epistelen skriver ...]

TS, komm. til SKS 13, 45,13: han sagde: et ...]

TS, komm. til SKS 13, 51,12: i lykkelig ...]

TS, komm. til SKS 13, 62,25: For det Andet ...]

TS, komm. til SKS 13, 72,19: Hiin kongelige ...]

TS, komm. til SKS 13, 79,1: Denne hellige Lectie ...]

TS, komm. til SKS 13, 80,28: »da ...]

HCD, komm. til SKS 13, 179,12: det naturlige ...]

Oi3, komm. til SKS 13, 189,19: det naturlige ...]

Oi6, komm. til SKS 13, 260,18: Den oprindelige ...]

Oi7, komm. til SKS 13, 286,24: risum teneatis]

Oi8, komm. til SKS 13, 367,8: Fortællingen om ...]

GU, komm. til SKS 13, 328,18: Apostelens]

GU, komm. til SKS 13, 329,22: klager over ... at ...]

FQA, komm. til SKS 14, 9,35: Xantippe]

FQA, komm. til SKS 14, 10,42: Allerede forvandles ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]

AAS, komm. til SKS 14, 45,81: I Geled med ...]

FEE, komm. til SKS 14, 49,7: adhuc sub judice]

PH, komm. til SKS 14, 55,81: »Er da ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,24: en Comedie og en ...]

ELF, komm. til SKS 14, 61,54: tenax propositi]

AeV, komm. til SKS 14, 84,48: ubi spiritus, ibi ...]

KKS, komm. til SKS 14, 94,46: Theatret er en ...]

KKS, komm. til SKS 14, 96,57: hvad Cæsar talte ...]

KKS, komm. til SKS 14, 102,81: »sanguis ...]

KKS, komm. til SKS 14, 104,25: Naturforskerne ...]

DBD, komm. til SKS 14, 129,45: saaledes vilde ...]

OiA, komm. til SKS 15, 7,13: den ...]

JC, komm. til SKS 15, 55,10: det Svar, som ...]

JC, komm. til SKS 15, 57,20: de græske ...]

PMH, komm. til SKS 15, 68,32: maieutisk]

PMH, komm. til SKS 15, 75,25: Han var som ...]

BOA, komm. til SKS 15, 95,26: det bliver af ...]

BOA, komm. til SKS 15, 135,28: »det ...]

BOA, komm. til SKS 15, 148,13: gjør ...]

BOA, komm. til SKS 15, 159,5: i vore Tider ...]

BOA, komm. til SKS 15, 167,35: Feuerbach (...) ...]

BOA, komm. til SKS 15, 191,5: saaledes ...]

BOA, komm. til SKS 15, 209,16: et Vers af Horatz ...]

BOA, komm. til SKS 15, 223,30: Det Plato siger om ...]

BOA, komm. til SKS 15, 250,24: uden for hvilken ...]

BOA, komm. til SKS 15, 250,28: i græsk Stiil ...]

BOA, komm. til SKS 15, 253,28: Guellivers Reise]

BOA, komm. til SKS 15, 258,21: den berømte ...]

BOA, komm. til SKS 15, 262,29: Magten, som jo ...]

SFV, komm. til SKS 16, 12,13: Thi som hans ...]

SFV, komm. til SKS 16, 21,21: med Høire ...]

SFV, komm. til SKS 16, 38,28: levende (...) skjult]

SFV, komm. til SKS 16, 47,26: hiin Romer ... sit ...]

SFV, komm. til SKS 16, 73,6: saarer (...) ...]

BN, komm. til SKS 16, 113,13: ikke en ny Lap paa ...]

BN, komm. til SKS 16, 122,30: Menneskekjendere ...]

DS, komm. til SKS 16, 158,17: hiint ...]

DS, komm. til SKS 16, 177,4: Tempelskatten ...]

DS, komm. til SKS 16, 193,5: det naturlige ...]

DS, komm. til SKS 16, 203,22: Lad Hedningen med ...]

DS, komm. til SKS 16, 212,17: Fornedrelsens ...]

DS, komm. til SKS 16, 239,8: meente ... at have ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 404,24: jeg kan gjøre ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 405,18: her er jo ...]

AA, komm. til SKS 17, 11,32: Den Udsigt ...]

AA, komm. til SKS 17, 15,5: hiin store Philosoph ...]

AA, komm. til SKS 17, 19,21: Faust]

AA, komm. til SKS 17, 23,12: Achilles Moder ...]

AA, komm. til SKS 17, 27,32: Moden Zeitung, ...]

AA, komm. til SKS 17, 30,36: den scolastiske ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,27: Hamann 1. D.]

AA, komm. til SKS 17, 32,30: Af S. 406 ...]

AA, komm. til SKS 17, 33,36: den synergistiske ...]

AA, komm. til SKS 17, 35,6: deres Dyder for ...]

AA, komm. til SKS 17, 35,6: en af deres ...]

AA, komm. til SKS 17, 42,20: hvorfor Gud skabte ...]

AA, komm. til SKS 17, 53,9: Trylleriet først ...]

BB, komm. til SKS 17, 78m,1: hvad Falck siger ...]

BB, komm. til SKS 17, 80,40: De følgende ...]

BB, komm. til SKS 17, 91m,4: cfr. Irische ...]

BB, komm. til SKS 17, 92,2: Den findes ...]

BB, komm. til SKS 17, 107,27: 4 Ynglinge ...]

BB, komm. til SKS 17, 108,21: ...]

BB, komm. til SKS 17, 109,1: der ewige Jude ...]

BB, komm. til SKS 17, 117,37: den gyldne Regn i ...]

BB, komm. til SKS 17, 120,2: Hamann et Sted ...]

BB, komm. til SKS 17, 129,39: Horats Od. III, 21]

BB, komm. til SKS 17, 133,10: Messecatalog for ...]

BB, komm. til SKS 17, 142,4: Jacob Thomasius ...]

BB, komm. til SKS 17, 142,13: Ueber Burgenbau ...]

CC, komm. til SKS 17, 199,19: Munkenes bekjendte ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,14: uendelige ...]

CC, komm. til SKS 17, 203,12: Ja! Was ist der ...]

CC, komm. til SKS 17, 203,40: nægter man ...]

CC, komm. til SKS 17, 206,28: Giganterne ...]

CC, Kommentarer

DD, komm. til SKS 17, 216,33: Hamann]

DD, komm. til SKS 17, 218m,1: ...]

DD, komm. til SKS 17, 225,18: nil admirari]

DD, komm. til SKS 17, 229,15: Mellemmand ...]

DD, komm. til SKS 17, 230,2: Lichtenberg ...]

DD, komm. til SKS 17, 234m,12: Grim irische ...]

DD, komm. til SKS 17, 243,18: Gribben hakker i ...]

DD, komm. til SKS 17, 248,19: Credo ut intelligam]

DD, komm. til SKS 17, 257m,24: Corrodi ...]

DD, komm. til SKS 17, 261,25: Wenn ich ein ...]

DD, komm. til SKS 17, 262,25: N. fra V. m. Ø.]

DD, komm. til SKS 17, 270m,3: respiratio]

DD, komm. til SKS 17, 274,4: Psalm: 82, 6: Jeg ...]

DD, komm. til SKS 17, 276,32: Vær fastende i ...]

DD, komm. til SKS 17, 281m,16: Sallust. Jugurtha ...]

EE, tekstredegørelse, SKS K18, 7

EE, komm. til SKS 18, 8,15: han heed: Jesus ...]

EE, komm. til SKS 18, 9,16: Elskovs blinde Gud]

EE, komm. til SKS 18, 11,13: Wenn den nun meine ...]

EE, komm. til SKS 18, 11m,15: Gud skaber altid ...]

EE, komm. til SKS 18, 12,7: taler om den ...]

EE, komm. til SKS 18, 13,13: Helvedstraffenes ...]

EE, komm. til SKS 18, 15,4: Daß wenn sich das ...]

EE, komm. til SKS 18, 22,21: ...]

EE, komm. til SKS 18, 29m,32: naar Ridderen ...]

EE, komm. til SKS 18, 30,15: en Horatzisk ...]

EE, komm. til SKS 18, 31m,1: Hamann 6te D. p. 144]

EE, komm. til SKS 18, 53m,3: respiratio]

EE, komm. til SKS 18, 62,17: det hebraiske Ord ...]

FF:134

FF, komm. til SKS 18, 78,22: Hvad vil det sige ...]

FF, komm. til SKS 18, 79,27: Pastor Stiefel ...]

FF, komm. til SKS 18, 83,21: at kjende Alt det ...]

FF, komm. til SKS 18, 84,8: Helvedstraffenes ...]

FF, komm. til SKS 18, 90,19: Nympherne boede i ...]

FF, komm. til SKS 18, 93,25: heller ei Hamann ...]

FF, komm. til SKS 18, 101,11: Die Ironien in den ...]

FF, komm. til SKS 18, 107,28: ...]

FF, komm. til SKS 18, 111,8: oppido]

FF, komm. til SKS 18, 114,16: i Eventyret ...]

GG, komm. til SKS 18, 119,5: Efterat Hierax ...]

GG, komm. til SKS 18, 119,15: Chrysostomus ...]

HH, komm. til SKS 18, 125,11: en ny Lap paa et ...]

HH, komm. til SKS 18, 125,13: Det comparative ...]

HH, komm. til SKS 18, 125m,7: harmonia ...]

JJ:238

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 222

JJ, tekstredegørelse, SKS K18, 223

JJ, komm. til SKS 18, 147,2: Ilithyia]

JJ, komm. til SKS 18, 147,3: Naar hun sad ...]

JJ, komm. til SKS 18, 147,18: min Antigone]

JJ, komm. til SKS 18, 150,14: i Begyndelsen af ...]

JJ, komm. til SKS 18, 150,23: Chrysipp ... 4d B. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 154,16: Hvad jeg ...]

JJ, komm. til SKS 18, 154,19: Disse Ord ...]

JJ, komm. til SKS 18, 154,24: de sidste Ord af ...]

JJ, komm. til SKS 18, 154,26: Bossuets ...]

JJ, komm. til SKS 18, 155,4: neque enim ...]

JJ, komm. til SKS 18, 156,27: Hamann 8d B. p. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 163,21: den mangler ...]

JJ, komm. til SKS 18, 168,27: Det Opbyggelige]

JJ, komm. til SKS 18, 189,9: Nullum exstitit ...]

JJ, komm. til SKS 18, 192,5: Marbach Geschichte ...]

JJ, komm. til SKS 18, 200,28: saarer da ...]

JJ, komm. til SKS 18, 206,9: Feuerbach ...]

JJ, komm. til SKS 18, 209,4: daß er ... 1. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 217,6: Fenelons ...]

JJ, komm. til SKS 18, 227,1: Sophisten Gorgias ...]

JJ, komm. til SKS 18, 228,23: Shelley ...]

JJ, komm. til SKS 18, 232,6: Aristoteles' ...]

JJ, komm. til SKS 18, 233,14: Reichardts Urania ...]

JJ, komm. til SKS 18, 250m,27: et nyt Exemplar ...]

JJ, komm. til SKS 18, 252,29: forgjeves lærer ...]

JJ, komm. til SKS 18, 256,5: Plutarch i en lille ...]

JJ, komm. til SKS 18, 257,15: Engel i hans Mimik ...]

JJ, komm. til SKS 18, 267,16: er predigte ...]

JJ, komm. til SKS 18, 268,3: Luther blev ...]

JJ, komm. til SKS 18, 271,28: diliciis ...]

JJ, komm. til SKS 18, 279m,1: det tydske ...]

JJ, komm. til SKS 18, 280,24: Grækenlands ...]

JJ, komm. til SKS 18, 294,7: en indsendt Artikel ...]

KK:2, SKS 18, 318

KK:10

KK, tekstredegørelse, SKS K18, 480

KK, tekstredegørelse, SKS K18, 482

KK, komm. til SKS 18, 361,1: Epistola ad Romanos]

KK, komm. til SKS 18, 362,32: Edomiterne ... fra ...]

KK, komm. til SKS 18, 365,14: hebr: exstant ...]

KK, komm. til SKS 18, 386,37: credam ut ...]

Not1, komm. til SKS 19, 9m,1: Inspiration]

Not1, komm. til SKS 19, 9m,1: impulsio ... realis ...]

Not1, komm. til SKS 19, 11,16: Hahn siger ... den ...]

Not1, komm. til SKS 19, 11,21: Non peccant ...]

Not1, komm. til SKS 19, 25,16: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 25,19: ...]

Not1, komm. til SKS 19, 28m,2: Weize Die ...]

Not1, komm. til SKS 19, 32,17: Morus]

Not1, komm. til SKS 19, 33m,7: humanum commentum ...]

Not1, komm. til SKS 19, 57m,2: Krug siger ...]

Not1, komm. til SKS 19, 68m,4: quandoquidem omnia ...]

Not1, komm. til SKS 19, 69m,26: Pfeffinger]

Not1, komm. til SKS 19, 80,4: 3 Mc.]

Not2:2, SKS 19, 90

Not2:2, SKS 19, 91

Not2:2, SKS 19, 92

Not2, tekstredegørelse, SKS K19, 112

Not2, tekstredegørelse, SKS K19, 114

Not2, komm. til SKS 19, 90,1: Historisches ...]

Not2, komm. til SKS 19, 90,24: I Leipzig ... derom]

Not2, komm. til SKS 19, 91,15: Ueber Calderons ...]

Not2, komm. til SKS 19, 91,19: Ueber Göthes ...]

Not2, komm. til SKS 19, 91,29: Heroldstimme ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92,3: Ueber Erklärung ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92,9: Sehr treffende ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92,19: Faust v. Mainz ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92,23: Fausts Lehrling ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92,26: Faustus ein Gedicht ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92m,8: cfr. hos Lessing ...]

Not2, komm. til SKS 19, 94,3: Harro Harrings ...]

Not3:6, SKS 19, 103

Not3:13, SKS 19, 111

Not3, tekstredegørelse, SKS K19, 145

Not3, komm. til SKS 19, 103,1: Goethe aus ...]

Not3, komm. til SKS 19, 107,14: Wie Goethe nach ...]

Not3, komm. til SKS 19, 111,1: Volkslieder der ...]

Not4:46, SKS 19, 170

Not4, komm. til SKS 19, 145,1: Erdmann]

Not4, komm. til SKS 19, 145,35: Wissenschaftslehre]

Not4, komm. til SKS 19, 170,5: Weize ...]

Not5, komm. til SKS 19, 187,13: Bevidstheden som ...]

Not5, komm. til SKS 19, 187,25: høre Viisdom af ...]

Not7, komm. til SKS 19, 209,17: Theodice]

Not7, komm. til SKS 19, 212,2: At Theatret ... var ...]

Not7, komm. til SKS 19, 213,31: gift Dig ell. gift ...]

Not7, komm. til SKS 19, 214,17: Narcissus var ...]

Not7, komm. til SKS 19, 219,5: den hedenske Digter ...]

Not7, komm. til SKS 19, 219,19: Diana vedblev ...]

Not8, komm. til SKS 19, 236,27: Salomo siger ...]

Not9, komm. til SKS 19, 250,27: den treenige Gud ...]

Not9, komm. til SKS 19, 268,21: Scott i hans ...]

Not9, komm. til SKS 19, 274,33: Weisse gjør ...]

Not10, komm. til SKS 19, 294,11: Bretschneider ...]

Not10, komm. til SKS 19, 302,3: Tennemann]

Not11, komm. til SKS 19, 305,24: det hebraiske ...]

Not11, komm. til SKS 19, 314,12: Fremstilling af ...]

Not11, komm. til SKS 19, 332,18: Jacobi selv ...]

Not11, komm. til SKS 19, 346,26: man siger, at ...]

Not11, komm. til SKS 19, 347,9: »han havde ...]

Not11, komm. til SKS 19, 352,5: Basilius M. kalder ...]

Not11, komm. til SKS 19, 358,23: Mythologierne ere ...]

Not11, Indledning, SKS K19, 421

Not12, komm. til SKS 19, 374,3: Moralen og ...]

Not12, komm. til SKS 19, 375m,11: I Tragedien gaaer ...]

Not12, komm. til SKS 19, 378,18: Leibnitz Theodicee ...]

Not13:6

Not13:23

Not13, komm. til SKS 19, 384,1: M: Georgii Pauli ...]

Not13, komm. til SKS 19, 385,1: Erdmann Geschichte ...]

Not13, komm. til SKS 19, 385,4: Gotschedens ...]

Not13, komm. til SKS 19, 391,7: Den hele Strid ...]

Not13, komm. til SKS 19, 393,19: Ogsaa Fechts ...]

Not13, komm. til SKS 19, 399,4: Paa en lignende ...]

Not13, komm. til SKS 19, 406,32: Den Definition ...]

Not13, komm. til SKS 19, 416,1: Mennesket bliver ...]

Not14, tekstredegørelse, SKS K19, 604

Not14, komm. til SKS 19, 425,1: Tennemann]

NB, komm. til SKS 20, 48,2: ubi plurima nitent]

NB, komm. til SKS 20, 50,23: Fürst Wladimir ...]

NB, komm. til SKS 20, 53,2: Romeren tog ham af ...]

NB, komm. til SKS 20, 57,27: Det hele ...]

NB, komm. til SKS 20, 64,22: Goethe ...]

NB, komm. til SKS 20, 70,15: en Aristophanes]

NB, komm. til SKS 20, 92,34: fortælles i ...]

NB, komm. til SKS 20, 93,3: Trendlenburg]

NB2, komm. til SKS 20, 151,22: I Oldtiden ...]

NB2, komm. til SKS 20, 158,2: en Mand var: ...]

NB2, komm. til SKS 20, 162,12: den Pinsel at ...]

NB2, komm. til SKS 20, 172,20: Paulus taler om at ...]

NB2, komm. til SKS 20, 173,15: Socrates taler om ...]

NB2, komm. til SKS 20, 177,2: Oldtidens Pastoralia]

NB2, komm. til SKS 20, 186,27: Wieland: Aristipp ...]

NB2, komm. til SKS 20, 186,28: en af hans sidste ...]

NB2, komm. til SKS 20, 187,6: Et strengere ...]

NB2, komm. til SKS 20, 195,1: Leviathan]

NB2, komm. til SKS 20, 196,5: i hans Skrifter]

NB2, komm. til SKS 20, 200,25: Gerhard ...]

NB2, komm. til SKS 20, 206,15: dens Ægthed]

NB3, komm. til SKS 20, 248,23: at leve skjult]

NB3, komm. til SKS 20, 253,17: Krigens Insignier]

NB3, komm. til SKS 20, 260,7: den Orthodoxie (der ...]

NB3, komm. til SKS 20, 264,18: som Lichtenberg ...]

NB4, komm. til SKS 20, 292,12: Socrates (...) ...]

NB4, komm. til SKS 20, 305,26: etsteds i Gerhards ...]

NB4, komm. til SKS 20, 355,10: Psalm: 116, 10: ...]

NB5, komm. til SKS 20, 376,4: »Tragter ...]

NB5, komm. til SKS 20, 382,31: som var Troen det ...]

NB5, komm. til SKS 20, 386,1: I Hedenskabet var ...]

NB5, komm. til SKS 20, 389m,2: Lichtenberg (...) ...]

NB5, komm. til SKS 20, 390,14: en Digter, som ...]

NB5, komm. til SKS 20, 391,16: periissem, nisi ...]

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

NB5, komm. til SKS 20, 417,11: Beviis for Sjelens ...]

NB6, komm. til SKS 21, 15,13: Først kommer den ...]

NB6, komm. til SKS 21, 39,1: Rudelbach]

NB6, komm. til SKS 21, 43,13: leve skjult o: s: v:]

NB6, komm. til SKS 21, 45,23: i Tillid til Gud, ...]

NB8, komm. til SKS 21, 160,21: tragter først ...]

NB8, komm. til SKS 21, 167,18: Χsti Liv: et ...]

NB9, komm. til SKS 21, 215,21: »Nanna oder ...]

NB9, komm. til SKS 21, 225,35: den Hegelske ...]

NB9, komm. til SKS 21, 232,17: Xenophon i ...]

NB9, komm. til SKS 21, 233,29: monumentum ære ...]

NB9, komm. til SKS 21, 236,6: sin Lære om: at ...]

NB10, komm. til SKS 21, 279,19: Ney commenderede ...]

NB10, komm. til SKS 21, 281,14: som naar Tyrannen ...]

NB10, komm. til SKS 21, 297,6: det Lutherske med ...]

NB10, komm. til SKS 21, 319,19: levet som Lærer ...]

NB10, komm. til SKS 21, 331,15: at leve skjult]

NB10, komm. til SKS 21, 349,14: cfr. Solger ...]

NB10, komm. til SKS 21, 372,1: Ord af den hellige ...]

NB11, komm. til SKS 22, 12,7: at tragte først ...]

NB11, komm. til SKS 22, 24,2: en Bog betitlet: ...]

NB11, komm. til SKS 22, 24,24: med Hamann at sige: ...]

NB11, komm. til SKS 22, 36,18: hvad der bydes med ...]

NB11, komm. til SKS 22, 46,7: levende ukjendt]

NB11, komm. til SKS 22, 61,32: da Χstd. selv ...]

NB11, komm. til SKS 22, 67,26: en egen Sprogbrug ...]

NB11, komm. til SKS 22, 95,26: odium generis humani]

NB11, komm. til SKS 22, 108,31: det indre Beviis, ...]

NB12, komm. til SKS 22, 150,4: odium generis humani]

NB12, komm. til SKS 22, 151,7: i Forordet til de ...]

NB12, komm. til SKS 22, 156,1: Grund-Texten]

NB12, komm. til SKS 22, 156,22: hvad Lichtenberg ...]

NB12, komm. til SKS 22, 190,24: levet (...) saa ...]

NB12, komm. til SKS 22, 200,2: den socratiske: at ...]

NB12, komm. til SKS 22, 202,8: han ikke blev mere ...]

NB12, komm. til SKS 22, 213,9: En Hedning har sagt: ...]

NB12, komm. til SKS 22, 215,16: siden man forlod ...]

NB12, komm. til SKS 22, 246m,10: Ved Alteret er ...]

NB12, komm. til SKS 22, 249,24: angribe bag fra]

NB12, komm. til SKS 22, 254,17: Χsti Ord til ...]

NB12, komm. til SKS 22, 256,10: om han saa havde ...]

NB13, komm. til SKS 22, 281,10: Leven-stille]

NB13, komm. til SKS 22, 315,4: det er Eder, I ...]

NB13, komm. til SKS 22, 335,32: Feuerbach og hvad ...]

NB13, komm. til SKS 22, 336m,3: et ab hoste ...]

NB14, komm. til SKS 22, 375,30: Hamann: som ...]

NB14, komm. til SKS 22, 395,17: han udsatte sig ...]

NB14, komm. til SKS 22, 426,7: Paralel af Lavater ...]

NB14, komm. til SKS 22, 427,25: Trendlenburg ...]

NB15, komm. til SKS 23, 23,33: Jeg har i en ...]

NB15, komm. til SKS 23, 39,8: sagt af Lavater ...]

NB15, komm. til SKS 23, 50,6: Leibnitz (...) vil ...]

NB15, komm. til SKS 23, 51,3: Beviser for Sjelens ...]

NB15, komm. til SKS 23, 68,15: I lange, lange ...]

NB15, komm. til SKS 23, 70,11: den Historie med ...]

NB15, komm. til SKS 23, 72,29: pantheistiske ...]

NB15, komm. til SKS 23, 76,9: den nye Lap paa det ...]

NB15, komm. til SKS 23, 83,3: Videnskaben vil ...]

NB15, komm. til SKS 23, 84,1: Concordieformelen]

NB15, komm. til SKS 23, 84,30: odium totius ...]

NB16, komm. til SKS 23, 100,29: det Mesterlige i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 106,36: risum teneatis ...]

NB16, komm. til SKS 23, 111,19: med Haan næsten ...]

NB16, komm. til SKS 23, 125,27: Socrates: ...]

NB16, komm. til SKS 23, 130,6: Ordsproget siger: ...]

NB16, komm. til SKS 23, 142,30: fægtet i Luften]

NB16, komm. til SKS 23, 149,20: Tanken om en evig ...]

NB16, komm. til SKS 23, 158,34: i Mythologien ...]

NB17, komm. til SKS 23, 181,17: Wieland i hans ...]

NB17, komm. til SKS 23, 200,30: Pauli fire Reiser]

NB17, komm. til SKS 23, 244,3: Som hiint den ...]

NB18, komm. til SKS 23, 256,10: det naturlige Msk.]

NB18, komm. til SKS 23, 259,31: Kirken, den sande ...]

NB18, komm. til SKS 23, 304,5: at leve ubemærket]

NB18, komm. til SKS 23, 321,29: at nu Χstd. ...]

NB19, komm. til SKS 23, 345,12: Hos en opbyggelig ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,8: hiint Ord i ...]

NB19, komm. til SKS 23, 362,12: en himmelraabende ...]

NB19, komm. til SKS 23, 367,13: naar Cato ...]

NB19, komm. til SKS 23, 385,13: neppe engang ...]

NB20, komm. til SKS 23, 427,10: Hamann citerer ...]

NB20, komm. til SKS 23, 447,1: Aandens Vidnedsbyrd ...]

NB20, komm. til SKS 23, 455,7: leve skjult, ...]

NB20, komm. til SKS 23, 464,11: odium totius ...]

NB20, komm. til SKS 23, 469,17: Det er en ypperlig ...]

NB21:109

NB22:34

NB23, komm. til SKS 24, 211,27: Stoikeren, der gik ...]

NB23, komm. til SKS 24, 213,3: Sagnet ...]

NB23, komm. til SKS 24, 244,6: Den yngre Fichte (i ...]

NB23, komm. til SKS 24, 250,5: bindes han i een ...]

NB23, komm. til SKS 24, 265,15: Engang var det ...]

NB23, komm. til SKS 24, 287,17: Mange Nyere viist]

NB23, komm. til SKS 24, 288,1: Rumford (...) ...]

NB23, komm. til SKS 24, 307,20: Jøden Trypho ...]

NB23, komm. til SKS 24, 309,10: Erzählungen ...]

NB23, komm. til SKS 24, 314,3: Man har sagt ...]

NB23, komm. til SKS 24, 316m,2: staaer i ...]

NB24, komm. til SKS 24, 349,36: Han siger: skal ...]

NB24, komm. til SKS 24, 351,8: Rössler ...]

NB24, komm. til SKS 24, 396,13: hanc veniam damus, ...]

NB24, komm. til SKS 24, 419,4: risum teneatis]

NB25, komm. til SKS 24, 442,26: forbyde ...]

NB25, komm. til SKS 24, 464,24: Xenophons Apologie]

NB25, komm. til SKS 24, 465,11: ja, mit Speck ...]

NB25, komm. til SKS 24, 468,27: a la Phalaris Oxe]

NB25, komm. til SKS 24, 474,10: I Agathon af ...]

NB25, komm. til SKS 24, 482,8: Dog meente ...]

NB25, komm. til SKS 24, 490,4: Pythagoras lyttede ...]

NB25, komm. til SKS 24, 519,9: Seneca ... skal jeg ...]

NB26, komm. til SKS 25, 14,16: maieutisk]

NB26, komm. til SKS 25, 28,15: I Modsætning til ...]

NB26, komm. til SKS 25, 34m,2: Seneca (de ira 3die ...]

NB26, komm. til SKS 25, 35,25: Antonins Skrift]

NB26, komm. til SKS 25, 46,17: Den Hellig-Aand er ...]

NB26, komm. til SKS 25, 59,7: hiin Sophist (i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 67,33: ...]

NB26, komm. til SKS 25, 83,4: Aristoteles i ...]

NB26, komm. til SKS 25, 108,36: det er mig der ...]

NB27, komm. til SKS 25, 133,11: Luther da Lynet ...]

NB27, komm. til SKS 25, 143,9: saaledes siges det ...]

NB27, komm. til SKS 25, 158,32: de tre Aar han ...]

NB27, komm. til SKS 25, 175,26: Sophisten i ...]

NB27, komm. til SKS 25, 175,30: Fritænkeren, ...]

NB27, komm. til SKS 25, 179,4: de capitolinske ...]

NB27, komm. til SKS 25, 198m,1: Først Neddukken ...]

NB28, komm. til SKS 25, 214,6: Emanuel Leisetritt]

NB28, komm. til SKS 25, 221,3: Artiklerne om ...]

NB28, komm. til SKS 25, 222,32: da Χstd. ...]

NB28, komm. til SKS 25, 225,22: leve skjult]

NB28, komm. til SKS 25, 236,3: de Ord i ...]

NB28, komm. til SKS 25, 270,25: I et ...]

NB29, komm. til SKS 25, 297,31: I de symbolske ...]

NB29, komm. til SKS 25, 301,7: Et Ord af Baco ...]

NB29, komm. til SKS 25, 313,16: det naturlige Msk.]

NB29, komm. til SKS 25, 314,30: Et Vers af Goethe ...]

NB29, komm. til SKS 25, 323,32: tale om ...]

NB29, komm. til SKS 25, 331,17: Docendo discimus]

NB29, komm. til SKS 25, 356,7: Sagerne nu staae ...]

NB29, komm. til SKS 25, 365,3: et Theokratie her ...]

NB29, komm. til SKS 25, 368,14: Mindedage]

NB29, komm. til SKS 25, 370,30: odium generis ...]

NB29, komm. til SKS 25, 373,14: ...]

NB30, komm. til SKS 25, 386,10: Et Gravvers over ...]

NB30, komm. til SKS 25, 386m,1: Det stod i ...]

NB30, komm. til SKS 25, 388,1: Schopenhauer]

NB30, komm. til SKS 25, 388,10: Stoikernes ...]

NB30, komm. til SKS 25, 403,14: Dykkeren, som ...]

NB30, komm. til SKS 25, 405,34: for evig at ...]

NB30, komm. til SKS 25, 409,11: det naturlige Msk]

NB30, komm. til SKS 25, 414,25: Socrates sagde ...]

NB30, komm. til SKS 25, 432,35: Aristoteles ...]

NB30, komm. til SKS 25, 449,25: risum teneatis ...]

NB30, komm. til SKS 25, 471,28: Døden (...) ...]

NB30, komm. til SKS 25, 477,37: saa Martyr-Døden]

NB31, komm. til SKS 26, 11,35: Elverfolket]

NB31, komm. til SKS 26, 12,12: den socratiske ...]

NB31, komm. til SKS 26, 14,3: credere, ut ...]

NB31, komm. til SKS 26, 24,1: blev jo Apostlene ...]

NB31, komm. til SKS 26, 27,5: det naturlige Msk.]

NB31, komm. til SKS 26, 36,2: virtus post nummos]

NB31, komm. til SKS 26, 38,17: de i Phalaris Oxe, ...]

NB31, komm. til SKS 26, 46,21: Xenophons]

NB31, komm. til SKS 26, 54,25: Dit Vidnedsbyrd i ...]

NB31, komm. til SKS 26, 76,15: de 70 Fortolkere ...]

NB31, komm. til SKS 26, 89,5: kommet nogen ...]

NB31, komm. til SKS 26, 98,12: Reinecke Fuchs]

NB31, komm. til SKS 26, 115,2: Ordet der Eine hat ...]

NB32, komm. til SKS 26, 123,13: Philosopher paa ...]

NB32, komm. til SKS 26, 131,20: det naturlige Mskes]

NB32, komm. til SKS 26, 134,31: Knoklerne af ...]

NB32, komm. til SKS 26, 138,20: Mellem-Instants ...]

NB32, komm. til SKS 26, 141,2: Arthur Schopenhauer]

NB32, komm. til SKS 26, 141,29: Jødedommen ...]

NB32, komm. til SKS 26, 142,3: S. har Formue]

NB32, komm. til SKS 26, 218,2: Sanguis martyrum ...]

NB32, komm. til SKS 26, 222,12: de faae Χstne ...]

NB33, komm. til SKS 26, 249,24: Helvedstraffes ...]

NB33, komm. til SKS 26, 252,19: Troen alene]

NB33, komm. til SKS 26, 257,31: i Papir-Fabrikken ...]

NB33, komm. til SKS 26, 261,8: Apostelen Jacob: ...]

NB33, komm. til SKS 26, 262,37: Dr. Rudelbachs ...]

NB33, komm. til SKS 26, 265,12: taler i det ...]

NB33, komm. til SKS 26, 285,26: »han skaber ...]

NB33, komm. til SKS 26, 285,31: Hedenskabet sin ...]

NB33, komm. til SKS 26, 290,38: er (...) Χstd: ...]

NB33, komm. til SKS 26, 307,18: Lucrets, i det ...]

NB34, komm. til SKS 26, 331,21: das ist was anders]

NB35, komm. til SKS 26, 376,27: Schopenhauer har ...]

NB35, komm. til SKS 26, 404,19: at spille Stykket ...]

NB36, komm. til SKS 26, 416,4: For tre Ting takker ...]

Papir 1:1, SKS 27, 10

Papir 1:1, SKS 27, 13

Papir 1:1, SKS 27, 14

Papir 1:1, SKS 27, 15

Papir, komm. til SKS 27, 9,21: pag. 35. et 36 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,19: pag 48. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 13,8: pag. 127 et 28. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 14,4: pag. 149. 150. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 14,17: pag. 151. i Mai d. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 14,21: pag. 155. ... An ...]

Papir, komm. til SKS 27, 15,8: pag. 184. Eck lod ...]

Papir, komm. til SKS 27, 15,35: pag. 198. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 19,22: pag. 300. Nu ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 67

Papir, komm. til SKS 27, 28,3: Melanchtoni loci ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,10: Gichtel af Kanne. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,24: Dionys siger at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,25: Josephus siger, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 29,34: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 29,39: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,3: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,8: gjentaget nemlig ved ...]

Papir, komm. til SKS 27, 34,28: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 35,9: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 35,13: Act: 12, 6 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 38,18: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 38,39: Constat Judæos ...]

Papir, komm. til SKS 27, 39,19: Difficultas in ...]

Papir, komm. til SKS 27, 53,17: Secundum Rückert]

Papir, komm. til SKS 27, 54,5: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 54,13: v. 15 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 57,32: οω. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 59,11: v. 10. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 59,21: enten maa man med ...]

Papir, komm. til SKS 27, 61,26: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 61,35: Hugo Grotius ...]

Papir, komm. til SKS 27, 74,28: Eleatikerne]

Papir, komm. til SKS 27, 77,20: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 80,7: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 80,7: טִיר]

Papir, komm. til SKS 27, 81,8: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 81,16: den Afdeling af Es. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 93,32: opkommen for at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 95,27: Inspiration ...]

Papir, komm. til SKS 27, 99,1: denne Sætnings ...]

Papir, komm. til SKS 27, 108,16: man fortæller ...]

Papir, komm. til SKS 27, 108,28: naar det hedder, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 110,4: Christus netop blev ...]

Papir, komm. til SKS 27, 113,2: Martz. – Adar]

Papir 205

Papir 246

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 277

Papir, komm. til SKS 27, 117,23: Forfatter over ...]

Papir, komm. til SKS 27, 124,18: Faust]

Papir, komm. til SKS 27, 130,26: Giganter]

Papir, komm. til SKS 27, 133,4: Narrenes Betydning ...]

Papir, komm. til SKS 27, 137,24: Schl. en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 138,12: Jesuiterne]

Papir, komm. til SKS 27, 145,18: H: Steffens ...]

Papir, komm. til SKS 27, 146,15: Klinger]

Papir, komm. til SKS 27, 148,24: hans Liv 1ste D. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 149,26: Humes Sætning: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,17: Elverpigerne, der ...]

Papir, komm. til SKS 27, 151,3: formula Concordiæ]

Papir, komm. til SKS 27, 153,31: det Billede af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 155,23: cfr ...]

Papir, komm. til SKS 27, 157,5: nil admirari]

Papir, komm. til SKS 27, 165,14: Et glt. Sagn, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,22: Ueber Pasquille ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,27: de vigtigste ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,15: Naar man kunde ...]

Papir 252:2

Papir, komm. til SKS 27, 181,1: Faust's Leben, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 181,3: Dette Værk er af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 181,23: Klinger lover at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 181,24: Faust im Gewande ...]

Papir, komm. til SKS 27, 181,26: den samme som v. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 191,3: at bestige Thabor ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,6: Prometheus, at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,9: Golgatha ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,14: ikke at Sodoms ...]

Papir, komm. til SKS 27, 213,15: et jødisk Edikt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 215,30: physiognomiske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 216,1: »Jeg vil ...]

Papir, komm. til SKS 27, 216,3: udenfor Χstd. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 216,4: Hedningernes Dyder ...]

Papir, komm. til SKS 27, 219,1: potestas clavium]

Papir, komm. til SKS 27, 219,12: Luther (...) siger ...]

Papir, komm. til SKS 27, 219,16: beholdt dog ...]

Papir, komm. til SKS 27, 220,20: Socinianerne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 220,39: Form: concord: Vi ...]

Papir, komm. til SKS 27, 222,8: syrochaldaisk]

Papir, komm. til SKS 27, 222,16: Sacramentets ...]

Papir, komm. til SKS 27, 222,21: i den ældste K. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 234,22: cfr. K.K. p. 20 og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 238,11: Plato (den ...]

Papir, komm. til SKS 27, 246,25: han havde ikke ...]

Papir, komm. til SKS 27, 253,18: havde kastet ...]

Papir, komm. til SKS 27, 264,19: forliebt ligesom ...]

Papir, komm. til SKS 27, 264,28: favnede Skyen]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 601

Papir, komm. til SKS 27, 270,1: de græske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 275,5: Det platoniske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 276,18: cfr Rosenkrantz ...]

Papir, komm. til SKS 27, 276,23: Læren ... at ...]

Papir, komm. til SKS 27, 276,28: Det Resulterende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 277,11: Jacobi om Lessing. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 283,26: Billedhuggeren ...]

Papir, komm. til SKS 27, 285,18: Weisse noget ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 659

Papir, komm. til SKS 27, 301,13: i den virkelige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 315,17: Karrikaturen des ...]

Papir, komm. til SKS 27, 338,23: Aristoteles ...]

Papir, komm. til SKS 27, 344,4: Noget af ham ...]

Papir, komm. til SKS 27, 356,37: hvad han evig maa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 390,6: Kants ærlige Vei]

Papir, komm. til SKS 27, 397,10: Docendo discimus]

Papir, komm. til SKS 27, 400,23: Physiologerne have ...]

Papir, komm. til SKS 27, 404,1: Saasnart jeg ...]

Papir, komm. til SKS 27, 438,26: dira necessitas]

Papir, komm. til SKS 27, 481,10: talte i en ...]

Papir, komm. til SKS 27, 489,1: Prædiken af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 496,4: Candidat-Prosa]

Papir, komm. til SKS 27, 502,6: Brutus]

Papir, komm. til SKS 27, 506,13: det naturlige Msk.]

Papir, komm. til SKS 27, 534,26: den bestaaende ...]

Papir, komm. til SKS 27, 595,23: Hertugen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 618,4: det naturlige Msk.]

Papir, komm. til SKS 27, 621,20: i den yngre ...]

Papir, komm. til SKS 27, 637,4: Christus og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 638,16: Hedningen forstod ...]

Papir, komm. til SKS 27, 672m,1: hvad et Dyr maa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 29,25: Grattam: Greverne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 71,11: Jeg lader meget ...]

Brev, komm. til SKS 28, 78,12: mit Ideal ell. min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 83,30: hiin store Viismand ...]

Brev, komm. til SKS 28, 141,13: som Atlas at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 157,12: Perus Guld]

Brev, komm. til SKS 28, 217,8: Kjærlighedens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 229,14: med en lille ...]

Brev, komm. til SKS 28, 268,21: Karrikaturen des ...]

Brev, komm. til SKS 28, 281,21: dette Udtryk ...]

Brev, komm. til SKS 28, 349,15: Keyser's ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,4: fægte i Luften]

Brev, komm. til SKS 28, 391,20: ubi me vehit ...]

Brev, komm. til SKS 28, 394,27: Horats lærte ...]

Brev, komm. til SKS 28, 415,32: Est quodam prodire ...]

Brev, komm. til SKS 28, 421,35: en Keiser, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 425,6: spanske Tragoedier]

Brev, komm. til SKS 28, 425,18: aude sapere]

Brev, komm. til SKS 28, 470,15: den Drage der ...]

Brev, komm. til SKS 28, 472,1: »Doch in ...]

Brev, komm. til SKS 28, 479,33: den »Tidens ...]

·Lemgo

3T43, komm. til SKS 5, 103,18: et gammelt ...]   +

·Lemnos

EE1, komm. til SKS 2, 150,7: Philoktet]   +

·Lemvig

Not6, komm. til SKS 19, 199,33: I Viborg kom ...]   +

·Leontinoi

BOA, komm. til SKS 15, 95,24: det Sophistiske]   +

·Leontopolis

GG, komm. til SKS 18, 119,5: Efterat Hierax ...]

·Lerches Gaard

NB11, komm. til SKS 22, 116,4: Madvig]

·Lersøen

AE, komm. til SKS 7, 49,29: Baptisme, eller ...]

·Lethe

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 283   +

·Leuwen

Not1, komm. til SKS 19, 36,38: Jansenius]   +

·Libyen

SLV, komm. til SKS 6, 108,24: hiin Hud, der ...]   +

·Lidemark

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Liebenwerda

Papir 1:1, SKS 27, 13

·Liegnitz

EE1, komm. til SKS 2, 29,12: Swift]   +

·Liessies

NB3, komm. til SKS 20, 262,24: Blosius p. 613. ...]   +

·Lille Grønnegade

EE1, komm. til SKS 2, 250,15: Holberg]   +

·Lille Helliggeiststræde

JJ, komm. til SKS 18, 227,20: Ved Esrom ... ned ...]   +

·Lille Kongensgade

JJ, komm. til SKS 18, 177,1: Mini]   +

·Lille Strandstræde

F, komm. til SKS 4, 481,16: Strandstræde]

·Lille Vibenshus

NB2, komm. til SKS 20, 155,7: Vibenshuus]   +

·Lille-Gurre

AA, komm. til SKS 17, 10,19: Et andet ved ...]

·Lilleasien

EE1, komm. til SKS 2, 281,19: man brænder det ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 382,20: Dardanellerstræde]

EE2, komm. til SKS 3, 179,30: han brændte Rom ...]

PS, komm. til SKS 4, 269,24: som Mithridates ...]

SLV, komm. til SKS 6, 79,21: at overhugge en Knude]

SLV, komm. til SKS 6, 137,36: Cæsars Hurtighed ...]

SLV, komm. til SKS 6, 183,24: Tartarer og Skyter]

Oi6, komm. til SKS 13, 258,4: Apostelen Paulus]

AAS, komm. til SKS 14, 44,24: den udygtigste i ...]

BOA, komm. til SKS 15, 112,5: Apostelen Paulus]

CC:1, SKS 17, 155

DD, komm. til SKS 17, 256,13: under M. ...]

DD, komm. til SKS 17, 256,14: Polycarp's]

DD, komm. til SKS 17, 260,30: novatianum]

EE, komm. til SKS 18, 23,1: Montanisternes]

Not1, komm. til SKS 19, 24,25: Ireneus]

Not1, komm. til SKS 19, 31,29: Gregorius Nyssenus ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,30: Theodorus ...]

Not1, komm. til SKS 19, 31,31: Diodorus Tharsensis ...]

NB11, komm. til SKS 22, 28,2: Christus siger til ...]

NB12, komm. til SKS 22, 163,20: Paulus etsteds ...]

NB14, komm. til SKS 22, 343,4: Et Ord af Thomas a ...]

NB16, komm. til SKS 23, 138,27: Basilius den ...]

NB16, komm. til SKS 23, 154,15: sagt af Gregor af ...]

NB20, komm. til SKS 23, 469,27: Apostelen Paulus]

NB23, komm. til SKS 24, 207,3: seer (i Neanders ...]

NB23, komm. til SKS 24, 269,3: Irenæus siger ...]

NB23, komm. til SKS 24, 276,19: Basilius]

NB23, komm. til SKS 24, 280,3: Nonna Gregor af ...]

NB26, komm. til SKS 25, 18,10: Paulus siger: en ...]

NB32, komm. til SKS 26, 238,24: Basil]

NB32, komm. til SKS 26, 238,24: een af Gregorerne]

NB33, komm. til SKS 26, 286,8: den Kirkelærer, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 29,27: Novatianerne]

Papir, komm. til SKS 27, 54,16: Nogle af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 101,6: Paulus i Brevet til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 171,1: I Almindelighed ...]

Papir, komm. til SKS 27, 245,17: Det er fra sit ...]

Papir, komm. til SKS 27, 297,14: Apostelen Paulus]

Papir, komm. til SKS 27, 333,2: Pauli apostoliske]

Papir, komm. til SKS 27, 680m,3: Den Biskop i et af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 229,14: med en lille ...]

Brev, komm. til SKS 28, 403,14: Den Gordiske Knude]

·Lilliput-øen

SLV, komm. til SKS 6, 389,6: Gulivers Reise]   +

·limbus infantium

Not1:6, SKS 19, 30

·limbus patrum

Not1:6, SKS 19, 30

·Limfjorden

Not6, komm. til SKS 19, 193,1: Anders ved ...]   +

·Limousin

BB, komm. til SKS 17, 64,14: En anden Deel ...]

·Lindau

CT, komm. til SKS 10, 29,6: der fortælles om ...]   +

·Linde

NB3, komm. til SKS 20, 247,27: de have mere ...]

·Linz

Papir 1:1, SKS 27, 12   +

·Lippe-Detmold

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]

·Lisle

Papir, komm. til SKS 27, 28,19: cfr Thisted for ...]

·Lissabon

BB:7, SKS 17, 78   +

·Litauen

SLV, komm. til SKS 6, 66,28: i det hedenske ...]

·locus purgatorius

Not1:6, SKS 19, 30

·Lolland

BA, komm. til SKS 4, 435,16: Vaudeville-Figur]   +

·Lolland-Falster

BMS, komm. til SKS 14, 125,60: Desuden fremkaldte ...]   +

·Lolland-Falster stift

TNS, komm. til SKS 14, 148,20: en Bispevielse]   +

·Lolland-Falsters stift

Papir, komm. til SKS 27, 651,5: I en lille Artikel ...]   +

·Lombardiet

SLV, komm. til SKS 6, 137,20: Longobarderne]   +

·London

EE1, komm. til SKS 2, 30,7: min Sorg is my castle]   +

EE1, komm. til SKS 2, 79,30: irische ...]

EE2, komm. til SKS 3, 80,22: chinesiske Ordsprog ...]

G, » «, SKS 4, 29

PS, note

BA, »Caput II«, SKS 4, 378

BA, »Caput IV«, SKS 4, 427

BA, tekstredegørelse, SKS K4, 331

BA, komm. til SKS 4, 432,32: dens Componist]

F, komm. til SKS 4, 480,11: en Tunge og et tomt ...]

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 77

KG, komm. til SKS 9, 64,12: som Selvkjerlighed i ...]

SD, komm. til SKS 11, 159,22: hvad Folkesagnet ...]

FQA, komm. til SKS 14, 10,15: den Mand, der ...]

KM, komm. til SKS 14, 14,52: med ...]

AAS, komm. til SKS 14, 44,14: Professor Heiberg]

PH, komm. til SKS 14, 55,1: Hr. Professor Heiberg]

EEL, komm. til SKS 14, 66,57: den legitime ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,30: Af S. 406 ...]

AA, komm. til SKS 17, 53,9: Trylleriet først ...]

BB, komm. til SKS 17, 91m,4: cfr. Irische ...]

BB, komm. til SKS 17, 107,27: 4 Ynglinge ...]

DD, komm. til SKS 17, 226,32: Themsen]

DD, komm. til SKS 17, 234m,12: Grim irische ...]

EE, komm. til SKS 18, 15,4: Daß wenn sich das ...]

EE, komm. til SKS 18, 28,6: min Sorg is mey ...]

EE, komm. til SKS 18, 36,23: Det sidste ...]

FF, komm. til SKS 18, 114,16: i Eventyret ...]

JJ:113, SKS 18, 177

JJ, komm. til SKS 18, 151,16: fur ...]

JJ, komm. til SKS 18, 177,5: London]

JJ, komm. til SKS 18, 270,25: Kean]

Not1, komm. til SKS 19, 25m,2: paastod, at ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92,13: Doctor Faust ...]

Not4, komm. til SKS 19, 133,7: Hume]

Not12, komm. til SKS 19, 373,4: Bacon de augmentis ...]

Not13, komm. til SKS 19, 385,28: Theagenes og ...]

NB, komm. til SKS 20, 92,34: fortælles i ...]

NB2, komm. til SKS 20, 200,25: Gerhard ...]

NB4, komm. til SKS 20, 305,26: etsteds i Gerhards ...]

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

NB8, komm. til SKS 21, 145,14: China er standset ...]

NB12, komm. til SKS 22, 209,6: Fr. Bremer ...]

NB12, komm. til SKS 22, 239,30: Omstreiferske]

NB13, komm. til SKS 22, 327,25: reiser derpaa ...]

NB18, komm. til SKS 23, 265,9: Ugelspil fandt ...]

NB18, komm. til SKS 23, 317,2: som naar i ...]

NB23, komm. til SKS 24, 246,27: Franklin opholdt ...]

NB23, komm. til SKS 24, 288,1: Rumford (...) ...]

NB27, komm. til SKS 25, 190,21: en engelsk Bog ...]

NB28:24

NB28:24, SKS 25, 234

NB28, komm. til SKS 25, 231,10: »Fører ...]

NB32:117, SKS 26, 205

NB32, komm. til SKS 26, 193,29: Rotschild'er]

NB33, komm. til SKS 26, 273,17: Gasbelysningen]

NB35, komm. til SKS 26, 404,19: at spille Stykket ...]

Papir 211

Papir, komm. til SKS 27, 213,15: et jødisk Edikt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 222,8: syrochaldaisk]

Papir, komm. til SKS 27, 378,15: Analogier med ...]

Brev, komm. til SKS 28, 29,25: Grattam: Greverne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 467,5: innan hon drager ...]

Brev, komm. til SKS 28, 467,17: Fredrika Bremer]

·Louvain

NB3, komm. til SKS 20, 262,24: Blosius p. 613. ...]   +

·Louvre

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

·Löwen

BA, komm. til SKS 4, 374,16: Puteanus ... Joh. ...]   +

·Lübeck

OiA, komm. til SKS 15, 7,3: Man fortæller om ...]   +

·Lund

FP, komm. til SKS 14, 21,21: det uklart Udtalte ...]   +

·Lunde

Brev, komm. til SKS 28, 355,3: Pastor Ibsen]

·Lundegaard

Brev, komm. til SKS 28, 270,21: en ældre Mand ...]

·Lüneburg

Not1, komm. til SKS 19, 40m,1: Brennecke udgav ...]   +

·Lüttich

KK, komm. til SKS 18, 373,1: Dichtungen v. ...]   +

·Luxemburghaven

NB10, komm. til SKS 21, 279,19: Ney commenderede ...]

·Lyceum

OTA, komm. til SKS 8, 358,29: Skolen for Livet]   +

·Lyderslev

Papir, komm. til SKS 27, 105,27: Engelbrecht]

·Lydien

OTA, komm. til SKS 8, 367,12: Hedenskabets ...]   +

·Lykeion

FB, komm. til SKS 4, 173,30: Aristoteles siger ...]   +

·Lykien

BA, komm. til SKS 4, 450,15: hændte ...]   +

·Lyngby

EE1, komm. til SKS 2, 393,2: Kongeveien]   +

FB, komm. til SKS 4, 134,18: de nye Omnibusser]

SLV, komm. til SKS 6, 66,5: Omnibus]

AE, komm. til SKS 7, 171,27: Omnibusser]

EE, komm. til SKS 18, 52,15: Pastor Ipsens]

EE, komm. til SKS 18, 52,16: Prindsens]

NB, komm. til SKS 20, 35,6: kjøre alene i min ...]

NB2, komm. til SKS 20, 155,7: Vibenshuus]

NB2, komm. til SKS 20, 193,23: i Vognen]

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]

NB9, komm. til SKS 21, 220,26: Den anden Gang jeg ...]

NB9, komm. til SKS 21, 223,5: Pastor Ibsen]

NB11, komm. til SKS 22, 134,4: min Pult]

NB12, komm. til SKS 22, 193,2: R. N. ...]

NB12, komm. til SKS 22, 193,6: I en tidligere ...]

NB12, komm. til SKS 22, 219,23: trække sig ud ...]

NB12, komm. til SKS 22, 219,32: Han fortæller ...]

NB12, komm. til SKS 22, 243,35: Han ligger nu er ...]

NB14, komm. til SKS 22, 365,18: Maaskee burde der ...]

NB17, komm. til SKS 23, 221,26: og derpaa har jeg ...]

NB19, komm. til SKS 23, 343,14: bruge mange Penge ...]

NB31, komm. til SKS 26, 14,21: Omnibus]

Papir, komm. til SKS 27, 120,6: Vibenshuus]

Brev, komm. til SKS 28, 159,24: min lette Flugt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 208,24: da jeg ... paa ...]

Brev , SKS 28, 228

Brev, komm. til SKS 28, 228,11: Jeg kjørte til ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 476

Brev, komm. til SKS 28, 355,3: Pastor Ibsen]

Brev, komm. til SKS 28, 356,8: Deres Huus]

Brev, komm. til SKS 28, 356,19: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 357,3: Ilde medtagen af en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 359,2: præsentere mig ...]

Brev, komm. til SKS 28, 360,5: Lyngby]

Brev, komm. til SKS 28, 390,31: jeg har i otte ...]

Brev , SKS 28, 443

Brev 289 fra Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 447

Brev 292 til Nielsen, Rasmus

Brev , SKS 28, 451

Brev , SKS 28, 452

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 588

Brev, komm. til SKS 28, 440,27: Fredag d 20 Juli ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,29: det arriverede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 443,2: Lyngby d 28 Juli ...]

Brev, komm. til SKS 28, 445,29: Lyngby d 10 August ...]

Brev, komm. til SKS 28, 447,4: Jeg har havt Bud ...]

Brev, komm. til SKS 28, 447,21: Posthuset i Lyngby]

Brev, komm. til SKS 28, 448,23: ...]

Brev, komm. til SKS 28, 449,21: er paa Landet]

Brev, komm. til SKS 28, 454,5: Arriveret hertil]

·Lyngby Hovedgade

Brev, komm. til SKS 28, 447,4: Jeg har havt Bud ...]   +

·Lyngby Kirke

Brev, komm. til SKS 28, 357,5: Deres Kone]

·Lyngby Sø

NB12, komm. til SKS 22, 219,32: Han fortæller ...]   +

·Lynge

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]   +

·Lyon

EE1, komm. til SKS 2, 216,7: tertia nux mors est]   +

·Lystra

CC:7, SKS 17, 177   +

·Læseselskabet Athenæum

HGS, komm. til SKS 14, 197,61: allerede ...]   +

·Lønborg

HGS, komm. til SKS 14, 197,3: Sin Artikel mod mig ...]

·Løngangsstræde

Brev, komm. til SKS 28, 146,4: Philosophgangen]   +

·Løvstræde

DD, komm. til SKS 17, 229m,1: givet paa vort ...]   +