S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Madagaskar

JJ, komm. til SKS 18, 257,15: Engel i hans Mimik ...]

·Madrid

EE1, komm. til SKS 2, 174,13: Marie Beaumarchais]   +

·Magdala

NB2, komm. til SKS 20, 157,7: ved et Gjestebud, ...]   +

·Magdeburg

4T44, komm. til SKS 5, 332,10: Et gammelt ...]   +

·Maguelone

BB, komm. til SKS 17, 74,13: Herhen høre ...]

·Mainz

SLV, komm. til SKS 6, 429,20: lig Hermann v. ...]   +

·Makedonien

EE1, komm. til SKS 2, 268,2: philippiske Tale]   +

·Malerisamlingen

NB2, komm. til SKS 20, 155,7: sætte et lige ...]

·Mallieres

Papir, komm. til SKS 27, 154,6: Livet ende med at ...]

·Malmø

Not1, komm. til SKS 19, 77,34: i Danmark. 1530 de ...]   +

·Malta

SLV, komm. til SKS 6, 373,7: Som bekjendt troede ...]

·Mamre

3T43, komm. til SKS 5, 101,22: Abraham eiede kun ...]   +

·Mamre Lund

DD:113, SKS 17, 255   +

·Manila

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 77   +

·Mannheim

LA, komm. til SKS 8, 54,15: Plinius: omnia ad ...]

·Mansfeld

Papir, komm. til SKS 27, 23,36: d. 3 April reiste ...]

·Mansfeldt

Brev 12 til Kierkegaard, P.C.

·Mantinea

EE1, komm. til SKS 2, 162,24: Da Epaminondas ...]   +

·Mantova

BA, komm. til SKS 4, 333,13: De Schmalkaldiske ...]   +

·Marathon

FB, komm. til SKS 4, 124,4: Miltiades's ...]   +

·Marburg

BA, komm. til SKS 4, 450,20: Tennemann ... p. ...]   +

·Marengo

BA, »Caput III«, SKS 4, 402   +

·Mareuil-sur-Belle

BB, komm. til SKS 17, 72,12: ...]

·Mariakirken

Papir, komm. til SKS 27, 13,33: 133. L: modtog i ...]

·Maribo

NB, komm. til SKS 20, 45,16: lusker Stykket om i ...]   +

·Marie Kirke

Brev, komm. til SKS 28, 90,18: Høistærede]   +

·Marie Magdalene

Brev, komm. til SKS 28, 184,9: Carl]

·Marie-kirken

Not3, komm. til SKS 19, 110,17: Det heed nok ...]

·Mariestad

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

·Marmarahavet

EE1, komm. til SKS 2, 382,20: Dardanellerstræde]

·Marmoutier

KK, komm. til SKS 18, 350,22: En Munk Gaunilo ...]   +

·Marokko

EE2, komm. til SKS 3, 18,26: betalt ... den ...]   +

·Marseille

Not1, komm. til SKS 19, 69m,19: Augustinus ...]   +

·Marstrand

SLV, komm. til SKS 6, 224,24: ligesom ...]   +

·Marvede

NB24, komm. til SKS 24, 334,22: at det var nu ved ...]

·Massa

NB19, komm. til SKS 23, 351,7: Asaph ... Gud ...]

·McGill University Libraries

LA, komm. til SKS 8, 7,2: To Tidsaldre, Novelle ...]

·Mecklenburg

LA, komm. til SKS 8, 28,19: Et ...]

·Medien

BA, komm. til SKS 4, 419,8: skythiske Horder]

·Medina

DD, komm. til SKS 17, 218,31: Udtryk for ...]   +

·Médoc

SLV, komm. til SKS 6, 34,11: Chateau Margeaux]

·Megara

NB20, komm. til SKS 23, 480,26: Stilpo]   +

·Meissen

EE1, komm. til SKS 2, 154,15: Robert le diable ...]   +

·Meiszen

Papir 1:1, SKS 27, 13

·Mekka

DD, komm. til SKS 17, 262,17: Muhamed]   +

·Meldorf

Papir, komm. til SKS 27, 28,8: nordøstlig for ...]

·Mellemeuropa

EE1, komm. til SKS 2, 45,12: Lüneburger-Sviin]

·Mellemøsten

Not11, komm. til SKS 19, 359,25: Astralsystemet]

·Memel

SLV, komm. til SKS 6, 66,28: i det hedenske ...]

·Memmingen

Not1:9.2

·Mern

JJ, komm. til SKS 18, 275,9: Peter Rørdam]   +

·Merseburg

Papir 1:1, SKS 27, 15

·Mesopotamien

SLV, komm. til SKS 6, 334,28: Babel]   +

·Metropolitanskolen

G, komm. til SKS 4, 13,24: Poul Møller]   +

·Metz

SLV, komm. til SKS 6, 120,10: Forklaring af det ...]   +

·Mexico

SLV, komm. til SKS 6, 130,28: hiin Pragtplante ...]

·Middelfart

Not6, komm. til SKS 19, 198,14: Hr. Bugge ... i 7 ...]

·Middelhavskysten

Not1, komm. til SKS 19, 27,19: Tyrus og S.]

·Middelhavslandene

DD, komm. til SKS 17, 260,22: Manichæerne]   +

·Middelhavsområdet

4T44, komm. til SKS 5, 323,30: ved sin Afreise ...]   +

·Midjan

4T44, komm. til SKS 5, 303,17: Gik ikke Moses ...]   +

·Midtsjælland

Brev, komm. til SKS 28, 107,26: Zeuthen]   +

·Miklagard

Papir, komm. til SKS 27, 143,20: Heiberg har ...]

·Milano

BA, komm. til SKS 4, 374,16: Puteanus ... Joh. ...]   +

·Milet

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 303   +

·Minnesota

Ded, Introduktion, SKS K28, 659

·Minturnæ

SFV, komm. til SKS 16, 88,2: der var ingen enkelt ...]

·Mispa

EE, komm. til SKS 18, 63,2: Kongedømmet som ...]

·Mittelsalz

AE, komm. til SKS 7, 180,6: en ...]

·Mittelstraße

Brev , SKS 28, 145   +

·Moab

3T43, komm. til SKS 5, 68,22: at Himlens Vrede ...]   +

·Mölle

AA, komm. til SKS 17, 16,31: Mølleleie]

·Mölln

OiA, komm. til SKS 15, 7,3: Man fortæller om ...]   +

·Mols

Not6:9   +

·Mols Bjerge

Not6, komm. til SKS 19, 193,2: Knebel: De tre ...]   +

·Mongoliet

FB, komm. til SKS 4, 197,5: Tamerlan]

·Monomotapa

AE, »Det at blive subjektiv«, SKS 7, 140   +

·Monserrat

Papir, komm. til SKS 27, 154,6: Livet ende med at ...]

·Montauban

Not1, komm. til SKS 19, 69m,37: Johan Cameron]

·Montespan

LA, komm. til SKS 8, 42,3: en tvetydig Grevinde]

·Montreal

LA, tekstredegørelse   +

·Mopsuestia

Not1, komm. til SKS 19, 31,30: Theodorus ...]   +

·Morija

FB, »Stemning«, SKS 4, 105   +

·Mosel

Papir, komm. til SKS 27, 12,32: pag. 110. ... 1519 ...]   +

·Moskva

BA, komm. til SKS 4, 402,24: kun ...]   +

·Mozambique

AE, komm. til SKS 7, 140,14: Monomotapa]

·München

BI, Bibliografi   +

EE1, komm. til SKS 2, 95,21: Folkebog]

FB, komm. til SKS 4, 195,35: Sagnet om Faust]

PS, komm. til SKS 4, 280,8: at hvis dette ikke ...]

BA, komm. til SKS 4, 319,8: Schelling]

BA, komm. til SKS 4, 345,32: Fr. Baader]

BA, komm. til SKS 4, 345,33: Fristelsens ...]

BA, komm. til SKS 4, 363,23: Enkelte Mænd af ...]

SLV, komm. til SKS 6, 66,22: Venusbjerget]

SLV, komm. til SKS 6, 310,24: Petrarcas Ord ...]

AE, komm. til SKS 7, 102,24: den schellingske ...]

AA, komm. til SKS 17, 41,6: Schelling]

AA, komm. til SKS 17, 41,29: vistnok findes ...]

AA, komm. til SKS 17, 46,26: altdeutsche Lieder ...]

AA, komm. til SKS 17, 49,21: en lille Piece ...]

AA, komm. til SKS 17, 52,11: Schubert]

BB, komm. til SKS 17, 74m,2: den er et ...]

BB, komm. til SKS 17, 106,29: Fr: v. Baader ...]

BB, komm. til SKS 17, 107,13: cfr. Ein ...]

BB, komm. til SKS 17, 121,29: ein fliegendes ...]

BB, komm. til SKS 17, 135m,3: Schubert Symbolik]

CC, komm. til SKS 17, 199,31: Görres]

DD, komm. til SKS 17, 225m,23: Schubert]

DD, komm. til SKS 17, 271,19: Möhler]

FF, komm. til SKS 18, 83,19: har Marthensen ei ...]

FF, komm. til SKS 18, 102,17: Görres ...]

JJ, komm. til SKS 18, 173,10: Petrarchs Digt: ...]

JJ, komm. til SKS 18, 192,13: Schelling ...]

KK, komm. til SKS 18, 353,1: Athanasius ...]

Not1, komm. til SKS 19, 84,13: om Begrebet ...]

Not2:10

Not2, tekstredegørelse, SKS K19, 113

Not2, komm. til SKS 19, 94,28: Sagnet om ... Ein ...]

Not4, komm. til SKS 19, 127,6: Baader]

Not5, komm. til SKS 19, 185,1: Hegel er en ...]

Not7, komm. til SKS 19, 208m,1: Der heilige ...]

Not8, komm. til SKS 19, 235,9: hørt Schellings ...]

Not9, komm. til SKS 19, 255,35: Schelling meente ...]

Not11, Indledning, SKS K19, 423

NB, komm. til SKS 20, 89,33: Schelling]

NB, komm. til SKS 20, 92,31: hvad der ...]

NB, komm. til SKS 20, 111,7: Moritz Carriere ...]

NB9, komm. til SKS 21, 225,27: Schelling]

NB11, komm. til SKS 22, 86,38: Frantz Baader, af ...]

NB12, komm. til SKS 22, 163,2: idelige Tale om ...]

NB12, komm. til SKS 22, 167,2: Baader]

NB13, komm. til SKS 22, 325,28: Prof. M. vendte ...]

NB14, komm. til SKS 22, 374,36: Baaders Fermenta, ...]

NB15, komm. til SKS 23, 54,17: Petrarca: Vrede er ...]

NB23, komm. til SKS 24, 288,1: Rumford (...) ...]

NB24, komm. til SKS 24, 329,11: Voltaire skal ...]

NB29, komm. til SKS 25, 355,4: S. har rigtigt ...]

NB32, komm. til SKS 26, 141,37: Med ... Grovhed ...]

Papir, komm. til SKS 27, 10,8: pag. 43. Da Staupitz ...]

Papir, komm. til SKS 27, 67,1: Vel paastaaer v. B, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 109,11: cfr. ein ...]

Papir, komm. til SKS 27, 110,24: Det dunkle Land, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 142,8: det Draperie ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,17: Martensen har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 207,5: Man maae, som Fr. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 276,4: Schelling (i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 17,7: Schelling]

Brev, komm. til SKS 28, 82,24: Schelling er ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,15: Schelling er endnu ...]

Brev, komm. til SKS 28, 268,18: Schelling]

Brev, komm. til SKS 28, 303,19: Geheimeraad ...]

·Münster

BA, komm. til SKS 4, 345,33: Fristelsens ...]   +

·Myntergade

NB2, komm. til SKS 20, 197,7: At seire paa den ...]   +

·Myra

CC:1, SKS 17, 156

·Mysunde

Brev, komm. til SKS 28, 325,25: længes efter ...]

·Mælkeveien

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 107

·Mølleleje

AA:8   +

·Mølleåen

LA, komm. til SKS 8, 98,24: ligesom der paa ...]

·Møn

Brev, komm. til SKS 28, 357,31: to Dage endnu til ...]

·Mørke

Brev, komm. til SKS 28, 23,15: træffer Dig]

·Mørup

Brev, komm. til SKS 28, 355,3: Pastor Ibsen]