S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Nain

4T44, »Imod Feighed«, SKS 5, 336   +

·Nakskov

Brev, komm. til SKS 28, 12,5: Asp, cand: theolog: ...]   +

·Nantes

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 531

·Napoli

EE1, komm. til SKS 2, 391,22: Billede fra Oldtiden]   +

·Narbonne

BB, komm. til SKS 17, 66,23: Wenn schon Guiraut ...]   +

·National Gallery

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

·Nationalbanken

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 41   +

·Nationalmuseet

F, komm. til SKS 4, 486,15: Kunstkammeret]   +

·Naumburg

BB, komm. til SKS 17, 104,16: Ueber das ...]   +

·Nazaret

PS, komm. til SKS 4, 260,8: den Stad ...]   +

·Neapolis

SLV, komm. til SKS 6, 373,7: Som bekjendt troede ...]   +

·Nebel

JJ, komm. til SKS 18, 230,25: Helveg sprang paa ...]   +

·Nebobjerget

AA, komm. til SKS 17, 22,39: bestiger derhos ...]   +

·Nederlandene

BA, komm. til SKS 4, 427,2: Alba]   +

·Nellikegade

DD, komm. til SKS 17, 283m,41: Husleie-Contoiret]   +

·Nendeln

BB, komm. til SKS 17, 73,22: Es soll hiermit ...]

·Nesos

EE1, komm. til SKS 2, 391,22: Billede fra Oldtiden]

·Neu-Ruppin

G, komm. til SKS 4, 33,15: ...]

·Neue Kirche

G, komm. til SKS 4, 27,27: de to Kirker]   +

·Neva

Brev, komm. til SKS 28, 59,21: Peter og Povels ...]

·New Jersey

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 175   +

·New York

AE, komm. til SKS 7, 11,33: hiin frihedselskende ...]   +

·New Zealand

JJ, komm. til SKS 18, 257,15: Engel i hans Mimik ...]

·Niagara-Vandfald

FP, »Kjøbenhavns flyvende Post ...«, SKS 14, 19

·nicobariske øer, de, se Frederiksøerne

 

·Nidaros

FB, komm. til SKS 4, 181,10: Axel og Valborg ...]   +

·Niedersachsen

Papir, komm. til SKS 27, 10,22: pag. 53. et 54. Leo ...]   +

·Niels Hemmingsens Gade

NB12, komm. til SKS 22, 160,23: Helliggeistes-Kirke]

·Niels Hemmingsensgade, se Lille Helliggeiststræde

 

·Niger

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 252   +

·Nikolaj Kirke

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]   +

·Nikopolis

CC:8, SKS 17, 180

·Nikæa

SLV, komm. til SKS 6, 48,1: Er Sønnen et evigt ...]   +

·Nilen

4T44, komm. til SKS 5, 304,3: i Din Haand er ...]   +

·Nimbschen

YDR, komm. til SKS 14, 115,36: Luthers ...]   +

·Nineve

Oi5, komm. til SKS 13, 228,4: Propheten Jonas ...]   +

·Nirvana

SLV, komm. til SKS 6, 215,5: en Tilbedelsens ...]   +

·Non Mølle

Not6:18, SKS 19, 197   +

·Non Mølle Kro

Not6, komm. til SKS 19, 197,1: Besøget ved Hald ...]

·Non Mølleå

Not6, komm. til SKS 19, 197,1: Besøget ved Hald ...]

·Nordafrika

EE1, komm. til SKS 2, 193,30: Som Dido ... hende ...]   +

PS, komm. til SKS 4, 257,11: Den første er af ...]

BA, komm. til SKS 4, 333,29: Tertullian]

BA, komm. til SKS 4, 333,31: Augustin]

TTL, komm. til SKS 5, 394,36: En Hedning ... thi ...]

SLV, komm. til SKS 6, 138,6: Augustinus]

SLV, komm. til SKS 6, 356,20: Da Cato havde ...]

AE, komm. til SKS 7, 72,5: hvad allerede hiin ...]

AE, komm. til SKS 7, 205,15: Romerne ved Zama]

KG, komm. til SKS 9, 316,22: Hiin fremmede ...]

BOA, komm. til SKS 15, 240,9: Augustinus strenge ...]

AA, komm. til SKS 17, 32,36: en ...]

EE, komm. til SKS 18, 15m,14: Augustinus]

EE, komm. til SKS 18, 39,38: Tertullian]

KK, komm. til SKS 18, 318,18: Tertullian: ...]

KK, komm. til SKS 18, 350,9: a) Augustinus]

Not1, komm. til SKS 19, 11,10: Tertullian]

Not1, komm. til SKS 19, 24,20: Augustinus]

Not4, komm. til SKS 19, 147,22: Tertullian]

Not9, komm. til SKS 19, 256,9: Augustins ...]

Not9, komm. til SKS 19, 256,22: der er, som ...]

NB2, komm. til SKS 20, 180,19: p. 22. Augustinus ...]

NB3, komm. til SKS 20, 273,6: Augustinus: Gud har ...]

NB5, komm. til SKS 20, 418,22: Augustinus]

NB16, komm. til SKS 23, 155,15: Augustin gjør ...]

NB19, komm. til SKS 23, 367,13: naar Cato ...]

NB23, komm. til SKS 24, 259m,1: under Cyprian ...]

NB23, komm. til SKS 24, 272,6: Tertullian]

NB23, komm. til SKS 24, 281,15: Augustinus fE ...]

NB24, komm. til SKS 24, 351,1: Tertullian]

NB24, komm. til SKS 24, 359,1: Cyprian i hans ...]

NB28, komm. til SKS 25, 222,9: Tertullian]

NB28, komm. til SKS 25, 242,35: Aflads-Brevene ...]

NB28, komm. til SKS 25, 249,25: Augustinus]

NB30, komm. til SKS 25, 432,22: Augustinus]

NB31, komm. til SKS 26, 31,5: Augustin]

NB32, komm. til SKS 26, 210,1: Tertullian]

Papir, komm. til SKS 27, 10,2: pag. 39. han ...]

Papir, komm. til SKS 27, 143,15: Augustianisme]

Papir, komm. til SKS 27, 222,21: i den ældste K. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 551,3: Det første ...]

Papir, komm. til SKS 27, 635,31: Tertullian siger ...]

·Nordamerika

SLV, komm. til SKS 6, 41,30: naar der er Cholera, ...]   +

·Norden

EE1, komm. til SKS 2, 306,25: en flad Guldring ...]   +

PS, komm. til SKS 4, 293,28: Fostbroder]

BA, komm. til SKS 4, 381,20: aandrig Mystagog ...]

SLV, komm. til SKS 6, 369,11: Skjaldeblik og ...]

LA, komm. til SKS 8, 98,24: ligesom der paa ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,42: Baptister]

YDR, komm. til SKS 14, 114,2: ...]

BMS, tekstredegørelse, SKS K14, 355

DBD, tekstredegørelse, SKS K14, 387

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 448

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 465

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 480

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 496

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 508

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 522

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 536

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 550

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 565

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 592

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 619

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 639

BOA, komm. til SKS 15, 131,6: Naar Berserkegangen ...]

JJ, komm. til SKS 18, 256,18: Pastor Grundtvigs ...]

JJ, komm. til SKS 18, 260,2: dyrebart Genie ...]

NB, komm. til SKS 20, 124,4: Dhr. Reformatorerne]

NB2, komm. til SKS 20, 151,27: ...]

NB3, komm. til SKS 20, 257,18: den Sludder om at ...]

NB9, komm. til SKS 21, 214,5: ...]

NB10, komm. til SKS 21, 262,29: P.L. Møller ...]

NB14, komm. til SKS 22, 418,16: et godt Hoved]

NB16, komm. til SKS 23, 112,32: ...]

NB20, komm. til SKS 23, 411,11: naar Martensen ...]

NB32, komm. til SKS 26, 134,28: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 104,13: selv har sagt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 135,41: den Nordboen ...]

Papir, komm. til SKS 27, 141,27: de havde et Sprog ...]

·Nordeuropa

FV, komm. til SKS 13, 24,37: Luther]   +

TS, komm. til SKS 13, 45,10: Morten Luther]

KM, komm. til SKS 14, 16,7: Luther]

YDR, komm. til SKS 14, 111,8: 121) Det er det ...]

DBD, komm. til SKS 14, 129,45: saaledes vilde ...]

ET, komm. til SKS 14, 169,4: Luther, Du havde 95 ...]

BOA, komm. til SKS 15, 133,12: Verden bliver, som ...]

DS, komm. til SKS 16, 218,14: Luther ...]

Oi10, komm. til SKS 13, 405,27: den uhyre ...]

AA, komm. til SKS 17, 8,25: Cigar i Munden]

NB2, komm. til SKS 20, 182,19: røg Cigar]

NB11, komm. til SKS 22, 9,2: Luthers Prædiken ...]

NB12, komm. til SKS 22, 148,11: Det er en god ...]

NB13, komm. til SKS 22, 276,17: I Luthers ...]

NB14, komm. til SKS 22, 349,2: Det er en smuk ...]

NB15, komm. til SKS 23, 12,18: Luther siger ...]

NB16, komm. til SKS 23, 152,1: Luther]

NB17, komm. til SKS 23, 173,16: Dette er mere og ...]

NB19, komm. til SKS 23, 337,33: I sin Prædiken ...]

NB20, komm. til SKS 23, 398,19: Luther]

NB23, komm. til SKS 24, 209,3: I Prædikenen ...]

NB24, komm. til SKS 24, 349,36: Luther]

NB26, komm. til SKS 25, 41,8: Luther]

NB27, komm. til SKS 25, 133,11: Luther da Lynet ...]

NB29, komm. til SKS 25, 303,29: Luther]

NB30, komm. til SKS 25, 399,22: Luther]

NB31, komm. til SKS 26, 80,2: Luther]

NB32, komm. til SKS 26, 166,13: Luther]

NB33, komm. til SKS 26, 296,16: Luther]

NB34, komm. til SKS 26, 331,3: At Luther har ...]

NB35, komm. til SKS 26, 368,28: Luther]

NB36, komm. til SKS 26, 413,32: Luther]

Papir, komm. til SKS 27, 10,22: pag. 53. et 54. Leo ...]

Papir, komm. til SKS 27, 28,2: 1502 i Erfurt. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 31,7: den Forklaring, som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 106,16: med Hensyn til ...]

Papir, komm. til SKS 27, 143,4: Luther]

Papir, komm. til SKS 27, 219,12: Luther (...) siger ...]

Papir, komm. til SKS 27, 481,3: Luther taler ... om ...]

Papir, komm. til SKS 27, 508,32: cfr. Luthers ...]

Papir, komm. til SKS 27, 558,28: Luther]

Brev, komm. til SKS 28, 83,20: tændt mig en ...]

Brev, komm. til SKS 28, 152,4: ryge Cigar]

·Nordfrankrig

FF, komm. til SKS 18, 105,33: Leverens ...]   +

·Nordgrækenland

SLV, komm. til SKS 6, 301,25: Flid gjør Alt ...]   +

·Norditalien

SLV, komm. til SKS 6, 137,20: Longobarderne]   +

·Nordjylland

Brev, komm. til SKS 28, 363,16: »Min ...]   +

·Nördlingen

Papir 1:1, SKS 27, 19   +

·Nordmandsdalen

AA, komm. til SKS 17, 9,37: Normandsdalen]   +

·Nordpolen

PMH, komm. til SKS 15, 87,23: beregne Forskjellen ...]   +

·Nordrhein-Westfalen

Papir, komm. til SKS 27, 10,22: pag. 53. et 54. Leo ...]

·Nordriget

DD, komm. til SKS 17, 278,3: som Du fordum ...]   +

·Nordsjælland

EE1, komm. til SKS 2, 393,3: Nøddeboe ...]   +

EE1, komm. til SKS 2, 416,29: Lad saa Gud beholde ...]

SLV, tekstredegørelse, SKS K6, 38

SLV, komm. til SKS 6, 23,24: Der ligger i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 175,2: Søeborg Slot]

LA, komm. til SKS 8, 98,24: ligesom der paa ...]

IC, komm. til SKS 12, 213,9: Lad Gud beholde ...]

Oi2, komm. til SKS 13, 165,13: paa Jernbane]

AA, komm. til SKS 17, 13,32: Sortebro (... fordi ...]

JJ, komm. til SKS 18, 169,4: Sted herude i ...]

JJ, komm. til SKS 18, 227,20: Ved Esrom ... ned ...]

Not3, komm. til SKS 19, 119,30: p. 220. Hvor Talen ...]

Not7, komm. til SKS 19, 214,26: eventyrlige Heste ...]

NB2, komm. til SKS 20, 164,2: reiser 5 Miil ned ...]

NB4, komm. til SKS 20, 316,34: naar jeg (...) har ...]

NB4, komm. til SKS 20, 351,25: Esrom-Søe]

NB6, komm. til SKS 21, 11,9: R. Nielsen]

NB6, komm. til SKS 21, 58,8: opholdt han sig paa ...]

NB7, komm. til SKS 21, 79,12: Endeligen er han da ...]

NB8, komm. til SKS 21, 182,16: en Jernbane til ...]

NB12, komm. til SKS 22, 219,32: Han fortæller ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,11: Jernbane-Manien]

NB31, komm. til SKS 26, 47,21: Jernbane-Tog]

NB31, komm. til SKS 26, 49,8: i Comedien ...]

NB32, komm. til SKS 26, 123,24: Jernbaner]

NB33, komm. til SKS 26, 272,34: Jernbaner]

Papir, komm. til SKS 27, 141,7: I Novellerne af ...]

Papir 589, SKS 27, 692

Brev, komm. til SKS 28, 77,3: d 6te Juli 35]

Brev, komm. til SKS 28, 141,10: Gilleleie]

Brev, komm. til SKS 28, 178,10: Capellaniet i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 228,11: Jeg kjørte til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 367,8: d. 30. Sept. 1845]

Brev, komm. til SKS 28, 367,21: Kold]

Brev, komm. til SKS 28, 367,21: Fredensborg]

Brev, komm. til SKS 28, 373,16: den sørgelige ...]

Brev, komm. til SKS 28, 374,12: pr. Hillerød]

Brev, komm. til SKS 28, 432,13: Taarebæk ved ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,4: en lille Reise i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 440,27: Fredag d 20 Juli ...]

·Nordslesvig

Brev, komm. til SKS 28, 100,13: en kort Strid ...]   +

·Nordspanien

KK, komm. til SKS 18, 369,20: i Sohar forekommer ...]

·Nordstjernen (Polaris), se Polarstjernen

 

·Nordsøen

DD, komm. til SKS 17, 226,32: Themsen]   +

·Nordtyskland

BA, komm. til SKS 4, 360,12: i Sachsen var der ...]   +

·Nordvestsjælland

SLV, komm. til SKS 6, 229,1: Holbek]   +

·Nordøstsjælland

SLV, komm. til SKS 6, 175,12: Helsingøer]   +

·Norge

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 129   +

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 144

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 267

EE1, komm. til SKS 2, 267,13: der brast Norges ...]

EE1, komm. til SKS 2, 348,3: Og jeg vil ikke ...]

EE2, komm. til SKS 3, 120,24: Handelens og ...]

FB, komm. til SKS 4, 181,10: Axel og Valborg ...]

F, komm. til SKS 4, 487,29: den mageløse ...]

SLV, komm. til SKS 6, 41,30: naar der er Cholera, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 45,7: det bydes i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 50,23: en mageløs ...]

SLV, komm. til SKS 6, 181,1: Den rige Bonde i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 378,8: Axel føler ingen ...]

SLV, komm. til SKS 6, 451,3: en Lænke, som ...]

SLV, komm. til SKS 6, 451,27: Landet er jo kun ...]

AE, komm. til SKS 7, 264,32: Et lille Motto af ...]

AE, komm. til SKS 7, 303,9: den Replik af en gal ...]

FV, komm. til SKS 13, 19,1: »Uden ...]

TS, komm. til SKS 13, 33,5: »uden ...]

DSS, komm. til SKS 13, 115,4: ikke Myndighed]

HCD, komm. til SKS 13, 174,23: eedfæstede ...]

Oi1, komm. til SKS 13, 142,1: ved Eed er ...]

AAS, komm. til SKS 14, 41,1: Aabenbart Skriftemaal]

AAS, komm. til SKS 14, 44,63: den afdøde Konges]

DBD, komm. til SKS 14, 129,13: var indleveret til ...]

CGN, komm. til SKS 14, 155,9: naar Læreren ...]

DS, komm. til SKS 16, 248,19: Cholera]

AA, komm. til SKS 17, 9,36: Arveprinds Frederiks ...]

AA, komm. til SKS 17, 9,37: Normandsdalen]

AA, komm. til SKS 17, 10,19: Et andet ved ...]

JJ, komm. til SKS 18, 177,5: London]

Not2:12

Not8, komm. til SKS 19, 231,34: Jeg tænker ...]

NB2, komm. til SKS 20, 147,36: Cholera blev ...]

NB2, komm. til SKS 20, 210,7: forudsige, at den ...]

NB2, komm. til SKS 20, 235,24: F. Fenger, som nu ...]

NB9, komm. til SKS 21, 226,34: en absolut Monark]

NB10, komm. til SKS 21, 292,9: I evangelisk ...]

NB10, komm. til SKS 21, 307,23: Saaledes har ...]

NB14, komm. til SKS 22, 382m,5: været samtidig ...]

NB18, komm. til SKS 23, 266,35: Pøbelen hver ...]

NB20, komm. til SKS 23, 448,27: som det gik ...]

NB26, komm. til SKS 25, 43,29: Cholera]

NB26, komm. til SKS 25, 105,32: hiin ulykkelige ...]

NB28, komm. til SKS 25, 226,27: spilt i Komedien]

NB29, komm. til SKS 25, 351,35: Læs denne ...]

NB29, komm. til SKS 25, 356,14: han er saa yderst ...]

NB30, komm. til SKS 25, 424,14: at spærre af ...]

NB32, komm. til SKS 26, 123,7: Choleras]

NB32, komm. til SKS 26, 137,6: naar Morten ...]

Papir, komm. til SKS 27, 21,25: pag. 18. Fredrik d. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 27,1: Stenersen]

Papir, komm. til SKS 27, 102,15: Lindberg meget ...]

Papir, komm. til SKS 27, 149,20: almdl. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 160,24: Lemmings]

Papir, komm. til SKS 27, 163,11: engelske ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,31: da Cholera var ...]

Papir, komm. til SKS 27, 195,29: Fra nu af bliver ...]

Papir, komm. til SKS 27, 336,36: Cyprianus]

Papir, komm. til SKS 27, 363,6: i den gl. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 383,1: Brudevielse]

Papir, komm. til SKS 27, 414m,1: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 597,29: Skal ...]

Papir, komm. til SKS 27, 609,31: paa Embedsvegne]

Brev, komm. til SKS 28, 187,22: Din Forlovede]

Brev, komm. til SKS 28, 195,5: saalænge min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 356,27: dette Ord af ...]

Brev, komm. til SKS 28, 367,21: Kold]

·Norgesgade

EE1, komm. til SKS 2, 315,8: en Porteur fra ...]   +

·Normandiet

EE1, komm. til SKS 2, 154,15: Robert le diable ...]   +

·Norra Ljungås

AA, komm. til SKS 17, 16,33: de høieste ...]

·Notre Dame

SLV, komm. til SKS 6, 44,28: Paven ... Kronen paa ...]   +

·Nottingham

FB, komm. til SKS 4, 183,19: Dronning Elisabeth ...]

·Numidien

KG, komm. til SKS 9, 316,22: Hiin fremmede ...]

·Nummedalen

Papir, komm. til SKS 27, 132,25: Ketil Hængs ...]

·Nürnberg

EE1, komm. til SKS 2, 31,23: ...]   +

·Nürnberger Gade

CC:14, SKS 17, 205

·Nütschau

Brev, komm. til SKS 28, 98,30: Kjendte jeg blot C: ...]

·Ny Adelgade

EE1, komm. til SKS 2, 250,15: Holberg]   +

·Ny Østergade

AAS, komm. til SKS 14, 43,62: Peder Madsens Gang]   +

·Ny-Holland, se Australien

 

·Nyboder

EE1, komm. til SKS 2, 327,16: Det er et ...]   +

·Nyborg

SLV, komm. til SKS 6, 268,32: Telegraphen ...]   +

·Nybrogade

SLV, komm. til SKS 6, 260,28: Assistencehuset]   +

·Nybøl

Brev, komm. til SKS 28, 307,27: Ifjor begyndte ...]

·Nybørs

JJ, komm. til SKS 18, 184,27: Knippelsbro]   +

·Nyhavn

F, komm. til SKS 4, 481,16: Strandstræde]   +

·Nyholm

JJ, komm. til SKS 18, 230,32: Kanonade]   +

·Nyholte

NB, komm. til SKS 20, 35,6: kjøre alene i min ...]   +

·Nykøbing

AE, komm. til SKS 7, 325,2: Da Napoleon rykkede ...]   +

·Nykøbing Falster

Brev, komm. til SKS 28, 305,14: Lehmanns Dom]   +

·Nykøbing Hospital

Brev, komm. til SKS 28, 481,14: et lille Kloster ...]

·Nyssa

Not1, komm. til SKS 19, 31,29: Gregorius Nyssenus ...]   +

·Nysted

Brev, komm. til SKS 28, 120,7: Aalholm]

·Nysø

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78   +

·Nytorv

EE1, komm. til SKS 2, 50,29: Apothekeren]   +

EE1, komm. til SKS 2, 381,4: paa Østergade ...]

2T43, komm. til SKS 5, 11,1: Afdøde Michael ...]

3T43, komm. til SKS 5, 61,1: Afdøde Michael ...]

4T43, komm. til SKS 5, 111,1: Afdøde Michael ...]

3T44, komm. til SKS 5, 229,1: Afdøde Michael ...]

4T44, komm. til SKS 5, 287,1: Afdøde Michael ...]

TTL, komm. til SKS 5, 387,1: Mindet om ...]

SLV, komm. til SKS 6, 20,12: Tallotteriets ...]

AE, komm. til SKS 7, 141,17: at spille i ...]

LA, komm. til SKS 8, 16,28: et tidligere brugt ...]

KG, tekstredegørelse, SKS K9, 78

LF, tekstredegørelse

SD, komm. til SKS 11, 167,18: Raad- og Domhuset]

EOT, komm. til SKS 12, 259,1: Mindet om afdøde ...]

FV, komm. til SKS 13, 11,10: nogen Formue]

GU, komm. til SKS 13, 323,1: Mindet om ...]

EEL, komm. til SKS 14, 66,10: de to Gaudiebe ...]

YDR, komm. til SKS 14, 111,67: jeg kjender denne ...]

EM, komm. til SKS 14, 205,2: Deri har jo dog ...]

BOA, komm. til SKS 15, 243,13: Sceneriet som ...]

SFV, komm. til SKS 16, 21,12: helliget min ...]

SFV, komm. til SKS 16, 74,30: være uafhængig]

BN, komm. til SKS 16, 119,36: en Fader]

AA, komm. til SKS 17, 22,38: Fader]

DD, komm. til SKS 17, 229m,1: givet paa vort ...]

DD, komm. til SKS 17, 252,17: de nye ...]

DD, komm. til SKS 17, 258,14: Min Fader]

JJ, komm. til SKS 18, 179,2: forfærdelige ...]

JJ, komm. til SKS 18, 186,16: Kl. 10: ...]

Not6, komm. til SKS 19, 200,22: Jeg kan aldrig ...]

NB, komm. til SKS 20, 83,12: min Fader]

NB2, komm. til SKS 20, 166,9: Udsigt til ...]

NB2, komm. til SKS 20, 170,11: min Fader]

NB2, komm. til SKS 20, 185,36: handle med mig om ...]

NB3, komm. til SKS 20, 253,26: Biskop M. Der er ...]

NB3, komm. til SKS 20, 259,11: ...]

NB4, komm. til SKS 20, 324,35: Maaskee reiser jeg ...]

NB4, komm. til SKS 20, 346,25: saaledes sidder ...]

NB4, komm. til SKS 20, 347,32: Herhjemme rykker ...]

NB4, komm. til SKS 20, 348,13: Tscherning (...) i ...]

NB4, komm. til SKS 20, 357,10: med Penge]

NB4, komm. til SKS 20, 360,35: jeg skal flytte]

NB5, komm. til SKS 20, 411,30: mine Finantser ...]

NB5, komm. til SKS 20, 412,36: min Formues ...]

NB6, komm. til SKS 21, 43,33: min finantsielle ...]

NB7, komm. til SKS 21, 135,19: min Formues ...]

NB7, komm. til SKS 21, 138,9: Jeg havde tænkt ...]

NB9, komm. til SKS 21, 216,19: min Fader]

NB9, komm. til SKS 21, 244,22: Min ...]

NB10, komm. til SKS 21, 264,8: havt en ...]

NB10, komm. til SKS 21, 288,35: min Fader]

NB10, komm. til SKS 21, 320,1: Jeg lod derfor ...]

NB10, komm. til SKS 21, 320,10: udbrød ...]

NB11, komm. til SKS 22, 12,13: hvortil denne Reisen]

NB11, komm. til SKS 22, 68,5: da jeg var ...]

NB11, komm. til SKS 22, 75,12: ifior, da jeg havde ...]

NB12, komm. til SKS 22, 155,9: været ...]

NB12, komm. til SKS 22, 160m,11: min Faders ...]

NB15, komm. til SKS 23, 19,12: Enken gav mere end ...]

NB15, komm. til SKS 23, 47,16: min Plan ... at ...]

NB15, komm. til SKS 23, 62,20: har Formue]

NB16, komm. til SKS 23, 124,2: lidt Formue]

NB18, komm. til SKS 23, 272,26: Fader]

NB18, komm. til SKS 23, 272,31: min Søster ...]

NB18, komm. til SKS 23, 285,26: da jeg jo dog har ...]

NB18, komm. til SKS 23, 285,30: Penge-Criserne i ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,29: Adressen vilde ...]

NB19, komm. til SKS 23, 342,29: tænke paa ...]

NB19, komm. til SKS 23, 352,32: min Fader]

NB20, komm. til SKS 23, 461,33: Iaar træffer ...]

NB23, komm. til SKS 24, 308,5: en Afdød]

NB24, komm. til SKS 24, 336,7: min Fader]

NB24, komm. til SKS 24, 351,19: Penge-Omveltningen]

NB24, komm. til SKS 24, 351,24: min Hensigt saa at ...]

NB24, komm. til SKS 24, 411,8: jeg havde Formue]

NB25, komm. til SKS 24, 485,33: mit ...]

NB25, komm. til SKS 24, 500,28: var det min Tanke ...]

NB25, komm. til SKS 24, 529,14: ved at have Formue ...]

NB26, komm. til SKS 25, 20,13: Bekymringer for ...]

NB26, komm. til SKS 25, 55,27: havde været fri ...]

NB27, komm. til SKS 25, 132,13: at sikkre mig det ...]

NB28, komm. til SKS 25, 227,26: Bekymring for ...]

NB28, komm. til SKS 25, 262,18: min tungsindige ...]

NB29, komm. til SKS 25, 310,10: i min Faders ...]

NB29, komm. til SKS 25, 337,25: begunstiget ved ...]

NB31, komm. til SKS 26, 109,35: min afdøde Fader]

NB31, komm. til SKS 26, 110,7: Sorg for Udkommet]

NB32, komm. til SKS 26, 180,25: Fader]

NB32, komm. til SKS 26, 186,3: Hensyn til Udkommet]

NB33, komm. til SKS 26, 247,3: ...]

NB33, komm. til SKS 26, 256,4: min afdøde Fader]

Brev , SKS 28, 53

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 38

Brev, komm. til SKS 28, 9,5: denne Tanke tillade ...]

Brev, komm. til SKS 28, 19,10: overtage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 20,1: Mohr]

Brev, komm. til SKS 28, 21,16: Chr. Lund, til hvem ...]

Brev, komm. til SKS 28, 24,4: opgjøre Regnskabet]

Brev, komm. til SKS 28, 24,7: Frue Bakkes]

Brev, komm. til SKS 28, 24,9: Madam Dues]

Brev, komm. til SKS 28, 24,22: Gid Din Kone maa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 37,11: mit Brev til Dig]

Brev, komm. til SKS 28, 39,14: Nu har jeg da solgt ...]

Brev, komm. til SKS 28, 40,24: at jeg lykkelig og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 53,23: Nye Torvet Nom 2]

Brev, komm. til SKS 28, 58,21: Da De var i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 83,22: Deres Værelse]

Brev, komm. til SKS 28, 89,23: hans Bopæl]

Brev, komm. til SKS 28, 107,31: Gammel Torv, ...]

Brev, komm. til SKS 28, 141,3: Emil]

Brev, komm. til SKS 28, 148,9: min Formue]

Brev, komm. til SKS 28, 174,3: til mig]

Brev 123 til Kongelige Bibliotek, Det

Brev, komm. til SKS 28, 202,3: S. V. Theologorum ...]

Brev, komm. til SKS 28, 206,13: Eier af Stedet No ...]

Brev 164 til Nielsen, Michael

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 353

Brev, komm. til SKS 28, 271,20: til Efteraaret, da ...]

Brev, komm. til SKS 28, 271,21: paa anden Maade ...]

Brev, komm. til SKS 28, 302,5: Onkel Peter]

Brev , SKS 28, 340

Brev, komm. til SKS 28, 331,15: Anders]

Brev, komm. til SKS 28, 334,5: mit Værelse]

Brev, komm. til SKS 28, 340,22: Nytorv. 2]

Brev, komm. til SKS 28, 374,17: Gl. Torv No 1]

Brev, komm. til SKS 28, 468,9: Gammel Torv]

·Nærorienten

SLV, komm. til SKS 6, 68,34: den Askepot]

·Nærum

Papir, komm. til SKS 27, 135,23: den vilde Jagt ...]

·Nødebo

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 393   +

·Nørhå

Brev, komm. til SKS 28, 193,19: Brammer]

·Nørre Fælled

HCD, komm. til SKS 13, 177,27: Saaledes leger ...]   +

·Nørre herred

HGS, komm. til SKS 14, 197,3: Sin Artikel mod mig ...]

·Nørre kvarter

NB11, komm. til SKS 22, 116,9: Mynster]   +

·Nørre Søgade

EE1, komm. til SKS 2, 363,15: trange Vei ...]   +

·Nørre Voldgade

NB11, komm. til SKS 22, 116,4: Madvig]

·Nørrebro

EE1, komm. til SKS 2, 241,15: Farimags-Vei]   +

·Nørrebrogade

JJ, komm. til SKS 18, 256,27: Indgangen ved ...]

·Nørregade

F, komm. til SKS 4, 480,6: Reitzels Boglade]   +

SLV, komm. til SKS 6, 178,11: den Reitzelske ...]

JJ, komm. til SKS 18, 169,16: Jeg iler op i ...]

Not15:6, SKS 19, 439

Not15, komm. til SKS 19, 435,22: Hun overskrider i ...]

Not15, komm. til SKS 19, 439,1: medens jeg boede ...]

NB, komm. til SKS 20, 17,32: Biskop Mynster]

NB2, komm. til SKS 20, 238,17: hos Biskop Mynster]

NB5, komm. til SKS 20, 385,15: Mynster ... nu ...]

NB5, komm. til SKS 20, 399,15: hun som (...) ved ...]

NB6, komm. til SKS 21, 18,28: Med Taarer i ...]

NB7, komm. til SKS 21, 87,16: Hun overskred ...]

NB10, komm. til SKS 21, 262,19: hvad R. Nielsen ...]

NB10, komm. til SKS 21, 302,33: op til Mynster]

NB10, komm. til SKS 21, 366,17: Guds Navns ...]

NB11, komm. til SKS 22, 116,9: Mynster]

NB12, komm. til SKS 22, 214m,30: Fortvivlet gik ...]

NB14, komm. til SKS 22, 369,2: Jeg har skrevet ...]

NB17, komm. til SKS 23, 215m,2: d. 18 og 19 April ...]

NB18, tekstredegørelse, SKS K23, 339

NB18, komm. til SKS 23, 282,15: I det Huus, hvor ...]

NB18, komm. til SKS 23, 318,19: Hvor jeg nu boer]

NB24, komm. til SKS 24, 356,19: Saa gjorde jeg et ...]

NB24, komm. til SKS 24, 356,23: derfor end ikke ...]

NB24, komm. til SKS 24, 357,1: hiin Beboelse]

NB25, komm. til SKS 24, 501m,27: Da jeg flyttede ...]

NB25, komm. til SKS 24, 501m,30: den ulykkelige ...]

NB25, komm. til SKS 24, 521,5: naar jeg gik hjem]

NB28, komm. til SKS 25, 248m,3: fra den Tid jeg ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 865

Brev, komm. til SKS 28, 9,29: Henrichsen har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 19,10: overtage ...]

Brev , SKS 28, 99

Brev, komm. til SKS 28, 99,11: Nørregade 43]

Brev, komm. til SKS 28, 99,14: flyttede fra ...]

Brev, komm. til SKS 28, 109,12: Nytaarsaften 1850]

Brev 117 fra Boesen, Emil

Brev , SKS 28, 195

Brev, komm. til SKS 28, 159,24: min Karl]

Brev, komm. til SKS 28, 171,20: mit Hjem]

Brev, komm. til SKS 28, 174,3: til mig]

Brev, komm. til SKS 28, 177,5: denne Forvirring ...]

Brev, komm. til SKS 28, 177,21: hos mig]

Brev, komm. til SKS 28, 190,10: Rosenborggade]

Brev, komm. til SKS 28, 192,17: Nørregade N. 45]

Brev, komm. til SKS 28, 195,24: Nørregade]

Brev, komm. til SKS 28, 216,25: hos mig]

Brev, komm. til SKS 28, 229,8: Albergs Familie]

Brev , SKS 28, 282

Brev, komm. til SKS 28, 282,22: min gl. Bopæl]

Brev, komm. til SKS 28, 326,11: Kjøbenhavn]

Brev, komm. til SKS 28, 361,25: Bisperesidentsen]

Brev, komm. til SKS 28, 407,24: de nyeste ...]

Brev , SKS 28, 477

Brev, komm. til SKS 28, 477,9: Nørregade 43]

Brev, komm. til SKS 28, 478,21: en Bopæl, den ...]

·Nørrejylland

EOT, komm. til SKS 12, 261,5: Den 12te December ...]   +

·Nørrelandevej

JJ, komm. til SKS 18, 256,27: Indgangen ved ...]

·Nørreport

EE1, »Forførerens Dagbog«, SKS 2, 320   +

·Nørrevold

EE2, komm. til SKS 3, 21,35: Glacierne]   +

·Nørrevoldgade

SLV, komm. til SKS 6, 232,33: Tornebuske-Gaden]