S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Oberösterreich

Papir, komm. til SKS 27, 12,27: pag. 108. 1518 d. 9 ...]

·Occidenten

DD:132   +

·Occitanien

BB, komm. til SKS 17, 69,36: Det occitanske ...]

·Oddsherred

Papir, komm. til SKS 27, 135,23: den vilde Jagt ...]

·Odense

BI, Bibliografi   +

EE1, komm. til SKS 2, 141,28: Aristophanes]

EE2, komm. til SKS 3, 121,6: under Oluf Hunger ...]

G, komm. til SKS 4, 53,13: Aristophanes]

FB, komm. til SKS 4, 196,34: Aristophanes]

F, komm. til SKS 4, 493,2: Et Opbyggelsesskrift ...]

2T44, komm. til SKS 5, 183,7: Fristet maaskee ...]

SLV, komm. til SKS 6, 52,34: Aristophanes har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 222,8: Ethvert Menneske har ...]

SLV, komm. til SKS 6, 365,12: styg som Arvesynden]

AE, komm. til SKS 7, 48,5: den Differents som ...]

AE, komm. til SKS 7, 83,2: Ifølge en ...]

AE, komm. til SKS 7, 248,21: Firmaet Kts ... at ...]

AE, komm. til SKS 7, 249,17: Har slet Ingen ...]

CT, komm. til SKS 10, 31,8: Spørgsmaal om ...]

IC, komm. til SKS 12, 58,3: saa dum, at man kan ...]

FQA, tekstredegørelse, SKS K14, 16

FQA, komm. til SKS 14, 9,5: gjennem dette Blad, ...]

KM, komm. til SKS 14, 13,1: Morgenbetragtninger ...]

FP, komm. til SKS 14, 19,12: »Om ...]

FP, komm. til SKS 14, 21,53: den Suite, hvortil ...]

OL, komm. til SKS 14, 29,1: Til Hr. Orla Lehmann]

OL, komm. til SKS 14, 29,8: svarer Fædrelandet]

OL, komm. til SKS 14, 29,13: Forfatteren af ...]

AAS, tekstredegørelse, SKS K14, 112

AAS, komm. til SKS 14, 43,42: Baptister]

BOA, komm. til SKS 15, 140,12: som Aften-Andagt]

BOA, komm. til SKS 15, 141,8: »i 70 Aar ...]

BOA, komm. til SKS 15, 142,26: Partiet har deelt ...]

SFV, komm. til SKS 16, 22,24: her pointerede saa ...]

AA, tekstredegørelse, SKS K17, 18

BB, tekstredegørelse, SKS K17, 139

DD, tekstredegørelse, SKS K17, 362

JJ, komm. til SKS 18, 205,25: Martensens ...]

JJ, komm. til SKS 18, 217,17: der er mange Ting ...]

JJ, komm. til SKS 18, 280,24: Grækenlands ...]

JJ, komm. til SKS 18, 308,12: løb en fransk ...]

Not6, tekstredegørelse, SKS K19, 246

Not7, tekstredegørelse, SKS K19, 276

NB, komm. til SKS 20, 45,16: lusker Stykket om i ...]

NB, komm. til SKS 20, 70,15: en Aristophanes]

NB2, komm. til SKS 20, 137,14: ...]

NB3, komm. til SKS 20, 272,24: Stykket reiser ...]

NB3, komm. til SKS 20, 273,9: at ...]

NB4, komm. til SKS 20, 290,1: skrevet om ...]

NB4, komm. til SKS 20, 304,37: Pøbelblade ...]

NB8, komm. til SKS 21, 188,24: god Nat Ole, ...]

NB9, komm. til SKS 21, 242,9: Kirketidende (for 2 ...]

NB10, komm. til SKS 21, 307,23: Saaledes har ...]

NB12, komm. til SKS 22, 166,10: et andet Blad (...]

NB12, komm. til SKS 22, 257,18: Kofoed-Hansen ...]

NB13, komm. til SKS 22, 309,10: i Flyve-Posten ...]

NB14, komm. til SKS 22, 416m,1: den ...]

NB15, komm. til SKS 23, 29,22: Grüne]

NB15, komm. til SKS 23, 57,39: han boer hos ...]

NB16, komm. til SKS 23, 103,14: god Nat Ole!]

NB16, komm. til SKS 23, 112,32: ...]

NB17, komm. til SKS 23, 190,10: i Flyveposten af ...]

NB19, komm. til SKS 23, 374,13: hvad Helveg ...]

NB24, komm. til SKS 24, 404,12: seer jeg idag den ...]

NB25, komm. til SKS 24, 461,14: da det heed ...]

NB25, komm. til SKS 24, 526,14: at gjøre et ...]

NB28, komm. til SKS 25, 226,27: spilt i Komedien]

NB28, komm. til SKS 25, 258,5: en saadan Sensation ...]

NB29, komm. til SKS 25, 378,39: »ligerviis ...]

NB31, komm. til SKS 26, 28,17: den mulige Synode]

NB33, komm. til SKS 26, 273,17: Gasbelysningen]

Papir, komm. til SKS 27, 21,30: pag. 19. Fra Ch: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 102,3: Modpartiet ...]

Papir, tekstredegørelse

Papir, komm. til SKS 27, 189,4: Foredrag, holdt ...]

Papir, komm. til SKS 27, 191,30: Winthers Raket]

Papir, komm. til SKS 27, 192,3: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,4: Forpostfægtning]

Papir, komm. til SKS 27, 192,4: Hannibal Sehested]

Papir, komm. til SKS 27, 194,7: den polske Do.]

Papir, komm. til SKS 27, 213,28: Socrates var som ...]

Papir, komm. til SKS 27, 493,5: I et sidste Numer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 493,19: veed Trøst m: H: ...]

Papir, komm. til SKS 27, 586,20: jeg er ogsaa spilt ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 11

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 139

Brev, komm. til SKS 28, 90,23: Dersom De levede i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 93,5: endeligen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 93,10: været Gjengjeld]

Brev, komm. til SKS 28, 94,2: vænnet mig til at ...]

Brev, komm. til SKS 28, 96,23: den Prædiken ...]

Brev, komm. til SKS 28, 98,17: det er mit Livs ...]

Brev, komm. til SKS 28, 178,10: Capellaniet i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 188,18: den lille Helveg ...]

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 328

Brev, Receptionshistorisk ..., SKS K28, 331

Brev, komm. til SKS 28, 270,21: en ældre Mand ...]

Brev , SKS 28, 317

Brev 200 fra Lund, Henrik

Brev , SKS 28, 318

Brev , SKS 28, 319

Brev , SKS 28, 322

Brev 202 fra Lund, Henrik

Brev , SKS 28, 324

Brev 203 fra Lund, Henrik

Brev , SKS 28, 325

Brev, komm. til SKS 28, 317,2: Odense d 14 Jan. ...]

Brev, komm. til SKS 28, 317,19: Odense d 18 Febr ...]

Brev, komm. til SKS 28, 319,2: Odense d. 8 Marts 50]

Brev, komm. til SKS 28, 319,4: Cicero engang har ...]

Brev, komm. til SKS 28, 322,7: Odense d 12 April ...]

Brev, komm. til SKS 28, 324,5: Underl. i Odense]

Brev, komm. til SKS 28, 324,7: Odense d 5 Mai 1850]

Brev, komm. til SKS 28, 331,13: komme i Bladet ...]

Brev, komm. til SKS 28, 346,2: Reitzel]

Brev, komm. til SKS 28, 349,23: Boghandler Langhoff]

Brev, komm. til SKS 28, 351,2: Boghandler Reitzel]

Brev, komm. til SKS 28, 355,3: Pastor Ibsen]

Brev, komm. til SKS 28, 358,16: i den sidste Tid ...]

Brev, komm. til SKS 28, 358,24: den berlingske ...]

Brev, komm. til SKS 28, 453,7: den venlige Hilsen, ...]

·Odense Katedralskole

DS, komm. til SKS 16, 167,6: opdager han ... det ...]   +

·Odense Teater

NB7, komm. til SKS 21, 134,26: bruges det samme ...]   +

·Oder

NB2, komm. til SKS 20, 185,18: Stettin]   +

·Odinshøj

AA:3   +

·Offenbach

Not2, komm. til SKS 19, 94,5: cfr. v. Schreiber p. ...]   +

·Okeanos

FF, komm. til SKS 18, 108,1: Dialog i Lucian ...]

·Oldenburg

SLV, komm. til SKS 6, 91,1: de Venders og ...]   +

·Olfert Fischers Gade

JJ, komm. til SKS 18, 184,5: Pleiehuus for ...]

·Oliebjerget

CT, komm. til SKS 10, 266,12: Han, der ene stred ...]   +

·Olympen

EE1, komm. til SKS 2, 51,31: Der sad alle Guderne ...]   +

·Opernplatz

Brev, komm. til SKS 28, 172,15: Restaurationen]   +

·Orange

AA, komm. til SKS 17, 33,36: den semipelagianske ...]   +

·Orangesynoden

AA, komm. til SKS 17, 33,36: den semipelagianske ...]   +

·Orbais

Not1, komm. til SKS 19, 69,7: Gotschalck]

·Orcus

Not1:6, SKS 19, 30

·Ordrup

SLV, komm. til SKS 6, 31,26: et Par Mile fra ...]   +

·Ordruphøj

Brev, komm. til SKS 28, 387,12: Kolderup Rosenvinge]   +

·Ordrupshøj

Brev 263 fra Kolderup-Rosenvinge, ...   +

·Orienten

EE2, »Ægteskabets æsthetiske ...«, SKS 3, 36   +

·Orla

Papir, komm. til SKS 27, 20,40: pag. 330. ...]   +

·Orlamünd

Papir 1:1, SKS 27, 21   +

·Orléans

EE2, komm. til SKS 3, 180,20: en ældre ...]   +

·Orthopædiske Institut, Det

NB12, komm. til SKS 22, 198,26: det orthopediske ...]

·Oslo

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 144   +

BI, tekstredegørelse, SKS K1, 145

G, komm. til SKS 4, 13,24: Poul Møller]

BA, komm. til SKS 4, 311,2: Poul Martin Møller]

4T43, komm. til SKS 5, 141,8: kommer ... det frem, ...]

4T44, komm. til SKS 5, 315,24: afdøe fra Verden]

SLV, komm. til SKS 6, 214,30: et strængt ...]

AE, komm. til SKS 7, 40,32: Poul Møllers ...]

AE, komm. til SKS 7, 418,14: et af de gamle ...]

OTA, komm. til SKS 8, 206,10: et gammelt ...]

CT, komm. til SKS 10, 81,22: afdøe fra ...]

SD, komm. til SKS 11, 154,15: Naar En besvimer ...]

PPM, tekstredegørelse, SKS K14, 417

SBM, tekstredegørelse, SKS K14, 439

TNS, tekstredegørelse, SKS K14, 461

BMD, tekstredegørelse, SKS K14, 477

CGN, tekstredegørelse, SKS K14, 491

HG, tekstredegørelse, SKS K14, 505

DRT, tekstredegørelse, SKS K14, 515

ET, tekstredegørelse, SKS K14, 533

Sa, tekstredegørelse, SKS K14, 545

HJV, tekstredegørelse, SKS K14, 561

AF, tekstredegørelse, SKS K14, 573

RK, tekstredegørelse, SKS K14, 587

CK, tekstredegørelse, SKS K14, 603

HGS, tekstredegørelse, SKS K14, 616

ER, tekstredegørelse, SKS K14, 635

EM, tekstredegørelse, SKS K14, 650

ATV, tekstredegørelse, SKS K14, 661

OIC, tekstredegørelse, SKS K14, 679

BMT, tekstredegørelse, SKS K14, 692

BOA, komm. til SKS 15, 281,20: Poul Møller ...]

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 40

AA, komm. til SKS 17, 32,10: disse ...]

CC, komm. til SKS 17, 200,15: populaire ...]

CC, komm. til SKS 17, 209,37: Tilfældet med ...]

JJ, komm. til SKS 18, 156,24: den Væren ...]

JJ, komm. til SKS 18, 291,5: I et gl. ...]

Not3, komm. til SKS 19, 99m,7: cfr. Maanedskrift ...]

Not7, komm. til SKS 19, 208,32: P. Møllers Digt ...]

NB, komm. til SKS 20, 27,4: læse Brudstykker ...]

NB, komm. til SKS 20, 80,9: Poul Møller]

NB2, komm. til SKS 20, 202,20: Afdøen fra ...]

NB11, komm. til SKS 22, 119,12: afdøe fra Verden]

NB14, komm. til SKS 22, 380,1: at jeg just i det ...]

NB15, komm. til SKS 23, 48,12: Arndt ... hvad Synd ...]

NB16, komm. til SKS 23, 112,1: i Arndt (... af ...]

NB19, komm. til SKS 23, 335,1: afdøe fra Verden]

NB20, komm. til SKS 23, 405,29: afdøe]

NB20, komm. til SKS 23, 448,27: som det gik ...]

NB27, komm. til SKS 25, 165,23: som Arndt etsteds ...]

NB28, komm. til SKS 25, 270,25: I et ...]

NB30, komm. til SKS 25, 461,1: et Ord af den ...]

NB32, komm. til SKS 26, 196,18: Poul Møller ...]

NB33, komm. til SKS 26, 301,13: I de ældre ...]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 66

Papir, komm. til SKS 27, 27,1: Stenersen]

Papir, komm. til SKS 27, 27,1: I D. pag. 121]

Papir, komm. til SKS 27, 106,18: Bøhmernes og ...]

Papir, komm. til SKS 27, 139,4: Opbyggelsesskrifter ...]

Papir, komm. til SKS 27, 285,8: P. Møller]

Papir, tekstredegørelse, SKS K27, 658

Papir, komm. til SKS 27, 375,20: Af Bladene erfarer ...]

Papir, komm. til SKS 27, 383,19: Poul Møller]

Papir, komm. til SKS 27, 580,28: »bæres i ...]

Brev, Introduktion, SKS K28, 10

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 324

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 325

Brev, komm. til SKS 28, 216,16: lade min ...]

Brev, Receptionshistorisk ..., SKS K28, 331

Brev, komm. til SKS 28, 268,11: Interesse ...]

Brev, komm. til SKS 28, 377,7: Hr Instructeur]

Brev, komm. til SKS 28, 481,12: hans elskelige ...]

·Osmanniske Rige, Det

EE1, komm. til SKS 2, 30,28: umaneerlig som en ...]   +

·Osrhoëne

DD, komm. til SKS 17, 264,16: det Portrait ...]

·Ossa

DD, komm. til SKS 17, 277,28: Giganterne ...]

·Ossabjerget

DD, komm. til SKS 17, 277,28: Giganterne ...]

·Ostindien

JJ, komm. til SKS 18, 176,34: den gl. ...]   +

·Ottevejskrogen

SLV, »»In vino ...«, SKS 6, 23   +

·Overgaden neden Vandet

SLV, komm. til SKS 6, 258,30: Overgaden over ...]

·Overgaden oven Vandet

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 258   +

·Overød

Brev, komm. til SKS 28, 481,21: Suhms-Minde i ...]

·Oxford

SLV, komm. til SKS 6, 334,25: Daniel]   +