S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
 ·             
·Palau Øerne

FF:82   +

·Palazzo Pitti

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

·Palermo

NB10, komm. til SKS 21, 296,15: Goethe bemærker ...]

·Palestrina, se Praeneste

 

·Palæstina

PS, komm. til SKS 4, 250,4: ...]   +

PS, komm. til SKS 4, 271,13: giver han ...]

2T43, komm. til SKS 5, 42,11: som den Apostels Liv ...]

3T44, komm. til SKS 5, 258,10: han syntes ...]

4T44, komm. til SKS 5, 330,15: For Agrippa ... i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 282,36: Josephs Salg]

SLV, komm. til SKS 6, 334,25: Daniel]

LA, komm. til SKS 8, 29,24: Efterat have reist ...]

LA, komm. til SKS 8, 64,31: hiin Kong Agrippa, ...]

OTA, komm. til SKS 8, 305,29: Mønt ...]

OTA, komm. til SKS 8, 379,26: Job]

OTA, komm. til SKS 8, 426,8: Paulus dømmer ...]

CT, komm. til SKS 10, 214,26: blev Felix bange ...]

CT, komm. til SKS 10, 300,7: da Han vandrede ...]

YTS, komm. til SKS 11, 265,8: Tolderen ... den ...]

IC, komm. til SKS 12, 172,16: dette Folk var ...]

IC, komm. til SKS 12, 173,10: hans Omgang med ...]

IC, komm. til SKS 12, 192,4: at vandre den lange ...]

IC, komm. til SKS 12, 242,8: Kong Agrippa, der ...]

IC, komm. til SKS 12, 242,25: det lille ...]

TS, komm. til SKS 13, 107,9: det lille Folk, de ...]

YDR, komm. til SKS 14, 113,20: Jødernes]

DS, komm. til SKS 16, 220,1: det lille Folk]

AA, komm. til SKS 17, 22,38: det egenlige Canaan]

AA, komm. til SKS 17, 32,36: en ...]

DD, komm. til SKS 17, 228,26: pelagiansk ...]

DD, komm. til SKS 17, 274,24: Jøderne i ...]

KK:7, SKS 18, 371

KK, komm. til SKS 18, 350,10: b) Pelagius]

KK, komm. til SKS 18, 371,3: Es: 52, 15. ex ...]

Not1, komm. til SKS 19, 24,20: Pelagius]

Not1, komm. til SKS 19, 26,1: de alexandrinske ...]

Not1, komm. til SKS 19, 26m,30: Antiochus]

Not1, komm. til SKS 19, 38m,31: politiske Grunde]

Not9, komm. til SKS 19, 250,23: Pelagianisme]

NB, komm. til SKS 20, 48,20: siger til Herodes ...]

NB2, komm. til SKS 20, 184,35: Landshøvdinger]

NB6, komm. til SKS 21, 19,20: angerløs, ...]

NB6, komm. til SKS 21, 64,30: Tag Paulus da han ...]

NB10, komm. til SKS 21, 296,18: Jødernes ...]

NB12, komm. til SKS 22, 182,8: »da Paulus ...]

NB16, komm. til SKS 23, 100,10: Rigtigt viser han ...]

NB19, komm. til SKS 23, 337,32: Pharisæeren ...]

NB20, komm. til SKS 23, 465,31: phoenicisk]

NB23, komm. til SKS 24, 263,5: Origenes advarer ...]

NB23, komm. til SKS 24, 307,20: Jøden Trypho ...]

NB24, komm. til SKS 24, 369,22: Tiber var som ...]

NB26, komm. til SKS 25, 34,23: Job]

NB27, komm. til SKS 25, 178,8: I et Skrift af Th. ...]

NB30, komm. til SKS 25, 485,31: Χstus ...]

Papir, komm. til SKS 27, 33,4: Gallilæa]

Papir, komm. til SKS 27, 61,35: Hugo Grotius ...]

Papir, komm. til SKS 27, 98,17: Pelagianisme]

Papir, komm. til SKS 27, 143,15: Pelagianisme]

Papir, komm. til SKS 27, 171,15: Naar man kunde ...]

Papir, komm. til SKS 27, 222,8: syrochaldaisk]

·Pamfylien

TS, »Det er Aanden der ...«, SKS 13, 95   +

·Pannonien

Not10, komm. til SKS 19, 294,30: Photinus og Arius]

·Pantheon

EE1, »De umiddelbare erotiske ...«, SKS 2, 60

·Pantomimeteatret

SLV, komm. til SKS 6, 205,33: Harlekin og Pierrot]   +

·Paradis

EE1, komm. til SKS 2, 416,32: De troende ...]   +

·Paraguay

EE2, komm. til SKS 3, 139,10: den Stamme ...]

·Paris

BI, Bibliografi   +

EE1, »Den første Kjærlighed«, SKS 2, 264

EE1, komm. til SKS 2, 44,21: Pletterne i Jupiter]

EE1, komm. til SKS 2, 108,32: Tieck s]

EE1, komm. til SKS 2, 209,2: Florine i Eventyret ...]

EE1, komm. til SKS 2, 237,26: Scribes Theater]

EE1, komm. til SKS 2, 304,28: Cuvier]

EE1, komm. til SKS 2, 419,22: En Blaubart ...]

EE2, »Ligevægten«, SKS 3, 199

EE2, komm. til SKS 3, 9,9: Les grandes passions ...]

EE2, komm. til SKS 3, 97,27: Rædselsmændene ...]

EE2, komm. til SKS 3, 183,30: den, hele det unge ...]

FB, komm. til SKS 4, 198,8: Gregorius Rimini ...]

BA, »Caput II«, SKS 4, 378

BA, »Caput IV«, SKS 4, 427

BA, tekstredegørelse, SKS K4, 331

BA, komm. til SKS 4, 438,11: Den franske Læge ...]

BA, komm. til SKS 4, 450,12: hændte Albertus ...]

BA, komm. til SKS 4, 450,21: Skolastiker, Simon ...]

F, komm. til SKS 4, 483,35: Vaudeville-Digter]

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 441

SLV, »»Skyldig?« ...«, SKS 6, 448

SLV, note

SLV, komm. til SKS 6, 44,28: Paven ... Kronen paa ...]

SLV, komm. til SKS 6, 59,12: I Tiecks romantiske ...]

SLV, komm. til SKS 6, 62,29: hendes Utroskab, der ...]

SLV, komm. til SKS 6, 124,25: Vaudeville]

SLV, komm. til SKS 6, 149,16: som efter Helena, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 178,29: Syvaarskrigen]

SLV, komm. til SKS 6, 360,29: hiin Skilling i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 374,34: Börne har sagt ...]

SLV, komm. til SKS 6, 378,3: Abælard ...]

SLV, komm. til SKS 6, 379,20: la cameraderie, ...]

SLV, komm. til SKS 6, 440,3: Seine]

SLV, komm. til SKS 6, 441,18: Börne forklarer ...]

SLV, komm. til SKS 6, 442,19: Han taler om det ...]

SLV, komm. til SKS 6, 442,25: Aber ganz anders ...]

SLV, komm. til SKS 6, 443,17: Gud bevares ... i ...]

SLV, komm. til SKS 6, 443,27: Liest man ... als ...]

AE, komm. til SKS 7, 278,17: at der er noget ...]

LA, »En æsthetisk Opfattelse af ...«, SKS 8, 42

LA, komm. til SKS 8, 19,13: et ...]

LA, komm. til SKS 8, 37,27: for hvilken Frihed ...]

KG, komm. til SKS 9, 85,35: de vilde Oprør ...]

SD, komm. til SKS 11, 204,19: med ...]

SD, komm. til SKS 11, 205,9: Man mener, Verden ...]

IC, komm. til SKS 12, 92,12: At Menneskenes ...]

IC, komm. til SKS 12, 180,7: Eet er sandt i ...]

FV, komm. til SKS 13, 16,31: indeholder ... en ...]

FV, komm. til SKS 13, 26,24: »Frihed, ...]

TS, komm. til SKS 13, 53,12: For det Første ...]

TS, komm. til SKS 13, 59,22: maaskee bliver der ...]

Oi8, »Man lever kun een Gang«, SKS 13, 351

FQA, komm. til SKS 14, 10,15: den Mand, der ...]

FP, komm. til SKS 14, 25,70: den dumme Gottlieb ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]

AAS, komm. til SKS 14, 44,14: Professor Heiberg]

PH, komm. til SKS 14, 55,1: Hr. Professor Heiberg]

EEL, komm. til SKS 14, 66,57: den legitime ...]

KKS, komm. til SKS 14, 100,18: Regimentets Datter]

OiA, komm. til SKS 15, 7,13: den ...]

BOA, tekstredegørelse, SKS K15, 175

BOA, komm. til SKS 15, 124,19: spotte ...]

SFV, komm. til SKS 16, 11,6: hvor ugunstigt end i ...]

PCS, komm. til SKS 16, 127,2: Captain Scipio (i ...]

AA, komm. til SKS 17, 19,26: Merimée har ...]

AA, komm. til SKS 17, 30,36: den scolastiske ...]

AA, komm. til SKS 17, 48,1: Holger D. ... fra et ...]

AA, komm. til SKS 17, 49,21: en lille Piece ...]

BB, komm. til SKS 17, 62m,4: Raynouard ... Paris ...]

BB, komm. til SKS 17, 62m,8: Observations sur la ...]

BB, komm. til SKS 17, 87,1: Fragmentet Helena]

BB, komm. til SKS 17, 108,8: at han oplyser ...]

BB, komm. til SKS 17, 108,10: hvor han seer ...]

BB, komm. til SKS 17, 136,11: Raketten med ...]

DD:104

DD, komm. til SKS 17, 251,8: drager ud for at ...]

DD, komm. til SKS 17, 261,9: trække gl. ...]

DD, komm. til SKS 17, 261,9: det unge Tydskland]

EE, komm. til SKS 18, 7,1: les grandes passions ...]

EE, komm. til SKS 18, 36,12: den skjønne ...]

EE, komm. til SKS 18, 44,7: de statistiske ...]

FF, komm. til SKS 18, 80,23: fremkaldt ved den ...]

FF, komm. til SKS 18, 83,19: har Marthensen ei ...]

FF, komm. til SKS 18, 99,29: hos Heine over hans ...]

JJ, komm. til SKS 18, 151,6: ...]

JJ, komm. til SKS 18, 154,26: Abælard (...) ...]

JJ, komm. til SKS 18, 173,22: de Danske i Paris, ...]

JJ, komm. til SKS 18, 186m,11: det Smagløse]

Not1, komm. til SKS 19, 23,18: Isaac Peirère]

Not1, komm. til SKS 19, 69m,22: Paschasius Quesnel]

Not1, komm. til SKS 19, 81,24: Thomas Aquinas]

Not2, komm. til SKS 19, 92,13: Doctor Faust ...]

Not2, komm. til SKS 19, 92,35: Fausto, opera seria ...]

Not10, komm. til SKS 19, 285,34: i Tiecks Phantasus ...]

Not11, komm. til SKS 19, 324,27: Man har opkastet ...]

Not11, komm. til SKS 19, 365,24: En spansk ... af ...]

Not12, komm. til SKS 19, 373,2: Casaubonus de ...]

Not13, komm. til SKS 19, 385,25: Cardanus de ...]

Not13, komm. til SKS 19, 385,31: han henviser ...]

NB, komm. til SKS 20, 67,27: Hvilken Opsigt ...]

NB, komm. til SKS 20, 105,7: et Stykke ...]

NB2, komm. til SKS 20, 137,14: ...]

NB4:121

NB4, komm. til SKS 20, 303,9: 20 Freds-Aar]

NB4, komm. til SKS 20, 338,31: ...]

NB4, komm. til SKS 20, 339,14: Frankrig i dette ...]

NB4, komm. til SKS 20, 339,24: Bevægelse og ...]

NB4, komm. til SKS 20, 347,29: Man stormer mod ...]

NB5, komm. til SKS 20, 391,14: at indrette sig a ...]

NB5, komm. til SKS 20, 415,8: Raphael, hans ...]

NB7, komm. til SKS 21, 100,29: Motto paa ...]

NB8, komm. til SKS 21, 145,14: China er standset ...]

NB8, komm. til SKS 21, 170,15: Marts-Ministeriet]

NB8, komm. til SKS 21, 187,2: I disse Tider have ...]

NB9, komm. til SKS 21, 234,10: Hele Begyndelsen i ...]

NB10, komm. til SKS 21, 269,26: Bonaventura ...]

NB10, komm. til SKS 21, 272,3: Lighed mell. Msk og ...]

NB10, komm. til SKS 21, 279,19: Ney commenderede ...]

NB11, komm. til SKS 22, 20,19: det ...]

NB11, komm. til SKS 22, 40,29: Eet er sandt i ...]

NB11, komm. til SKS 22, 42,4: den dumme Gottlieb ...]

NB12, komm. til SKS 22, 257,32: Lighed er det jo ...]

NB14, komm. til SKS 22, 382m,5: været samtidig ...]

NB14, komm. til SKS 22, 393,35: baade ...]

NB15, komm. til SKS 23, 21,10: Det er en ypperlig ...]

NB15, komm. til SKS 23, 28,19: saaledes gjælder ...]

NB15, komm. til SKS 23, 41,29: Exempler paa hvad ...]

NB15, komm. til SKS 23, 43,3: Eugen Süe ...]

NB16, komm. til SKS 23, 107,11: Michel Perrin ...]

NB16, komm. til SKS 23, 111,19: med Haan næsten ...]

NB18, komm. til SKS 23, 265,34: Scharling mener ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,22: franske Bierring]

NB19, komm. til SKS 23, 358m,5: Scharling]

NB20, komm. til SKS 23, 402,27: Discussion om ...]

NB20, komm. til SKS 23, 441,35: Aaret 48]

NB22:35

NB23, komm. til SKS 24, 226,11: Napoleon ryddede ...]

NB23, komm. til SKS 24, 288,7: Evgen Sue paataler ...]

NB24, komm. til SKS 24, 339,24: det fremhæver ...]

NB25, komm. til SKS 24, 482,11: Rosseau ... det er ...]

NB25, komm. til SKS 24, 513,5: Katastrophen i 48]

NB26, komm. til SKS 25, 12,28: Staten gik over ...]

NB27, komm. til SKS 25, 133,12: Pascal, da Hestene ...]

NB28, komm. til SKS 25, 256,2: hvad Pascal siger ...]

NB28, komm. til SKS 25, 258,24: Da kom 48]

NB28, komm. til SKS 25, 278,21: Hedenskabet ...]

NB32, komm. til SKS 26, 193,29: Rotschild'er]

NB33, komm. til SKS 26, 261,2: i Eventyret den ...]

Papir 1:1, SKS 27, 11

Papir, komm. til SKS 27, 16,9: pag. 221. Tilligemed ...]

Papir, komm. til SKS 27, 19,6: pag. 289. Det ...]

Papir, komm. til SKS 27, 22m,7: Cyrilli opp: ed. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 22m,10: Irenei Op. ed. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 27,12: Thomas af Aquinas ...]

Papir, komm. til SKS 27, 27,14: Albertus Magnus ...]

Papir, komm. til SKS 27, 104,30: har Mag. Lindb. ...]

Papir, komm. til SKS 27, 120,7: Cartouche selv ...]

Papir, komm. til SKS 27, 122,20: Konens Situation i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 139,12: Grundtvig ... i ...]

Papir, komm. til SKS 27, 148,1: Goethe var den graa ...]

Papir, komm. til SKS 27, 150,19: Vil Vaudevillen, ...]

Papir, komm. til SKS 27, 161,22: den saakaldte ...]

Papir, komm. til SKS 27, 167,17: Martensen har ...]

Papir, komm. til SKS 27, 192,37: Det øvrige ...]

Papir, komm. til SKS 27, 199,1: hele Stræben ...]

Papir, komm. til SKS 27, 299,1: benyttet Vers af ...]

Papir, komm. til SKS 27, 378,15: Analogier med ...]

Papir, komm. til SKS 27, 621,20: i den yngre ...]

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 106,24: vor ...]

Brev, komm. til SKS 28, 132,10: Middelalderens ...]

Brev, komm. til SKS 28, 144,10: sagt om hiin ...]

Brev, komm. til SKS 28, 269,12: Thomas Aquino]

Brev, komm. til SKS 28, 298,18: disse bevægede ...]

Brev, komm. til SKS 28, 391,12: de forrykte Karle ...]

Brev, komm. til SKS 28, 403,6: Cavaignac, men see! ...]

Brev, komm. til SKS 28, 409,13: mistvivler De selv ...]

Brev, komm. til SKS 28, 419,12: Det var dog et ...]

Brev, komm. til SKS 28, 424,3: jeg har netop nylig ...]

·Pariser Platz

Brev, komm. til SKS 28, 170,20: unter Linden]   +

·Parnas

EE1, komm. til SKS 2, 227,8: Musepaakaldelsen]   +

·Paros

DD, komm. til SKS 17, 220,27: Er hat nicht ...]   +

·Passau

KG, komm. til SKS 9, 223,1: som en from Mand har ...]   +

·Pavia

Papir, komm. til SKS 27, 11,13: pag. 81. En ...]   +

·Peblinge Sø

EE1, komm. til SKS 2, 363,15: trange Vei ...]   +

·Pedermadsensgang

BI, »Tieck«, SKS 1, 338   +

·Pedersborg

F, komm. til SKS 4, 470,15: han afbetaler ikke ...]   +

CT, komm. til SKS 10, 261,3: de tvende (II og ...]

SFV, komm. til SKS 16, 8,6: Udgivet af P. Chr. ...]

JJ, komm. til SKS 18, 234,4: Peter]

JJ, komm. til SKS 18, 289,24: Forleden stod der ...]

Not15, komm. til SKS 19, 436,23: Min Broder]

NB2, komm. til SKS 20, 193,23: i Vognen]

NB4, komm. til SKS 20, 317,19: Min Broders]

NB4, komm. til SKS 20, 317,31: opsætter sig ...]

NB5, komm. til SKS 20, 411,30: Peter]

NB5, komm. til SKS 20, 412,5: Neppe var han ...]

NB6, komm. til SKS 21, 67,19: beskæftiget ...]

NB8, komm. til SKS 21, 160,5: i en senere Tid ...]

NB9, komm. til SKS 21, 236,10: Peter er min Broder]

NB13, komm. til SKS 22, 312,29: Peter]

NB14, komm. til SKS 22, 392,2: Peter]

NB15, tekstredegørelse, SKS K23, 12

NB15, komm. til SKS 23, 14,31: Peter værgede ...]

NB15, komm. til SKS 23, 57,31: at leve derude paa ...]

NB16, komm. til SKS 23, 106,21: som nu i ...]

NB16, komm. til SKS 23, 107,7: en Landsbypræst]

NB17, komm. til SKS 23, 175,13: min Broder Peter ...]

NB18, komm. til SKS 23, 294,26: min Broder hen til ...]

NB19, komm. til SKS 23, 346,15: min Broder Peter ...]

NB28, komm. til SKS 25, 288,26: min Broder]

NB28, komm. til SKS 25, 289,11: at faae Peter til ...]

NB29, komm. til SKS 25, 305,30: c. 600, a 700,000 ...]

NB31, komm. til SKS 26, 44,2: 1200rd ... kun 800 ...]

Papir, komm. til SKS 27, 603,17: Lic: theol. Pastor ...]

Papir, komm. til SKS 27, 603,130: Pastor K. (denne ...]

Papir, komm. til SKS 27, 604m,1: hvad Pastor K. nok ...]

Brev , SKS 28, 22

Brev , SKS 28, 25

Brev , SKS 28, 26

Brev , SKS 28, 27

Brev , SKS 28, 30

Brev , SKS 28, 31

Brev , SKS 28, 33

Brev , SKS 28, 34

Brev , SKS 28, 36

Brev , SKS 28, 39

Brev , SKS 28, 41

Brev , SKS 28, 59

Brev , SKS 28, 61

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 37

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 38

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 41

Brev, tekstredegørelse, SKS K28, 42

Brev, komm. til SKS 28, 9,3: Broder]

Brev, komm. til SKS 28, 19,10: overtage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 19,31: var i Dit Sted, og ...]

Brev, komm. til SKS 28, 22,9: Pedersborg]

Brev, komm. til SKS 28, 22,18: at Du er geraadet i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 23,15: Din Formue]

Brev, komm. til SKS 28, 24,22: Gid Din Kone maa ...]

Brev, komm. til SKS 28, 25,13: dernede]

Brev, komm. til SKS 28, 27,22: Indbydelsen]

Brev, komm. til SKS 28, 28,6: Sorøe]

Brev, komm. til SKS 28, 30,6: Under Crisen 45]

Brev, komm. til SKS 28, 36,3: Din Præstegaard ...]

Brev, komm. til SKS 28, 58,21: Da De var i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 59,5: Veiens Længde]

Brev, komm. til SKS 28, 60,23: ikke kunde tage ...]

Brev, komm. til SKS 28, 61,1: ude paa Landet]

Brev, komm. til SKS 28, 129,20: Fredag Morgen ...]

Brev, komm. til SKS 28, 331,15: Anders]

Brev, komm. til SKS 28, 363,16: »Min ...]

Brev, komm. til SKS 28, 437,10: Peter]

Brev, komm. til SKS 28, 481,10: Deres Broder i ...]

Brev, komm. til SKS 28, 488,26: L H]

·Pedersborg Kirke

NB4, komm. til SKS 20, 317,31: opsætter sig ...]   +

·Pedersborg-Kindertofte

AE, komm. til SKS 7, 49,29: Baptisme, eller ...]

·Peking

SLV, komm. til SKS 6, 215,5: en Tilbedelsens ...]   +

·Pelionbjerget

DD, komm. til SKS 17, 277,28: Giganterne ...]

·Peloponnes

SLV, komm. til SKS 6, 301,25: Flid gjør Alt ...]   +

·Pelusion

BA, komm. til SKS 4, 346,13: den persiske Konge ...]   +

·Pentapolis

KK, komm. til SKS 18, 353,32: Vranglærernes ...]   +

·Pergamon

SLV, komm. til SKS 6, 122,36: den døende ...]

·Persien

EE1, »Vexel-Driften«, SKS 2, 277   +

·Peru

Brev, komm. til SKS 28, 157,12: Perus Guld]

·Peræa

OTA, komm. til SKS 8, 197,6: Herodes]   +

·Peschiers Gård

Papir, komm. til SKS 27, 189,4: Foredrag, holdt ...]

·Peter-Pauls-fæstningen

Brev , SKS 28, 59   +

·Peterskirken

NB32:109, SKS 26, 197   +

·Petri Kirke

AE, komm. til SKS 7, 169,28: Ifølge hans egen ...]   +

·Petri Sogns Kirkegård

AE, komm. til SKS 7, 215,3: paa den berømte ...]

·Pfalz

Not1, komm. til SKS 19, 56,12: Cathechismus ...]   +

·Pforzheim

EE2, komm. til SKS 3, 273,34: Harun al Raschid]   +

·Phalz

Papir 1:1, SKS 27, 12

·Philosoph-Gangen

JJ:330, SKS 18, 245   +

·Phoenicum

KK:7, SKS 18, 368

·Pile Allé

AE, komm. til SKS 7, 170,27: Conditoren i ...]   +

·Pilestræde

KG, tekstredegørelse   +

·Piræus

Papir, komm. til SKS 27, 9,10: pag 26 et 27. ...]

·Pisga

AA, komm. til SKS 17, 22,39: bestiger derhos ...]   +

·Pistolstræde

AaS, »Fædrelandet · 12. ...«, SKS 14, 43

·Pitom

3T44, komm. til SKS 5, 241,17: mere ...]

·Pjaltenborg

SLV, »Adskilligt om Ægteskabet ...«, SKS 6, 162

·Poitiers

BB, komm. til SKS 17, 63,5: Offenbar gaben die ...]   +

·Poitou

SLV, komm. til SKS 6, 191,4: Poit]   +

·Polarstjernen

PMH, komm. til SKS 15, 87,23: beregne Forskjellen ...]   +

·Polen

SLV, komm. til SKS 6, 66,28: i det hedenske ...]   +

·Polyteknisk Læreanstalt

NB11, komm. til SKS 22, 56,2: Conf. H: C: Ørsted]   +

·Pomesaninen

Not1, komm. til SKS 19, 69m,28: Wigandt]

·Pommeren

Papir 1:1, SKS 27, 19

·Pommern

CC, komm. til SKS 17, 200,28: hiint Par ...]   +

·Pommern-Stettin

Papir, komm. til SKS 27, 13,8: pag. 127 et 28. ...]   +

·Pompeji

G, »Gjentagelsen«, SKS 4, 50   +

·Pontos

PS, komm. til SKS 4, 269,24: som Mithridates ...]   +

·Portugal

AE, komm. til SKS 7, 66,33: end en Paves]   +

·Posletten

G, komm. til SKS 4, 34,19: hiint ...]

·Postgården

Not6, komm. til SKS 19, 191,3: 17. Juli. ...]

·Potidæa

PS, komm. til SKS 4, 238,13: den lette ...]   +

·Potsdam

G, komm. til SKS 4, 29,28: auf der Eisenbahn]   +

·Praeneste

Not11:28, SKS 19, 345   +

·Prag

EE1, komm. til SKS 2, 91,24: Dr. Hotho]   +

·Prenzlau

EE1, komm. til SKS 2, 35,28: Troldmanden ...]   +

·Preussen

G, tekstredegørelse, SKS K4, 19   +

G, komm. til SKS 4, 27,4: Stralsund]

G, komm. til SKS 4, 28,35: allgemeine Buß- ...]

FB, komm. til SKS 4, 144,27: Daub ...]

FB, komm. til SKS 4, 179,8: denne hellige ...]

BA, komm. til SKS 4, 333,13: De Schmalkaldiske ...]

SLV, komm. til SKS 6, 178,29: Syvaarskrigen]

AE, komm. til SKS 7, 140,28: især ingen ...]

OTA, komm. til SKS 8, 202,31: med skarp ladt ...]

AAS, komm. til SKS 14, 43,82: hin ...]

JJ, komm. til SKS 18, 172,11: Daub siger ... som ...]

JJ, komm. til SKS 18, 175,21: Stralsund]

JJ, komm. til SKS 18, 177,5: London]

JJ, komm. til SKS 18, 269,23: den autoriserede ...]

Not3, komm. til SKS 19, 99,12: Schleiermacher ...]

Not9, komm. til SKS 19, 250,26: de smalkaldiske ...]

NB, komm. til SKS 20, 93,14: den unge Svenske, ...]

NB4, komm. til SKS 20, 349,15: naar saa det er ...]

NB4, komm. til SKS 20, 356,3: i Rusland ...]

NB5, komm. til SKS 20, 381,20: Preusserne holde ...]

NB7, komm. til SKS 21, 97,4: jeg er rigtignok ...]

NB16, komm. til SKS 23, 113,6: Krigen]

NB24, komm. til SKS 24, 327,30: Keiseren af Rusland]

NB25, komm. til SKS 24, 453,2: Keiseren af Rusland]

Papir, komm. til SKS 27, 197,28: Tscherning reiser]

Brev, komm. til SKS 28, 94,4: indtil Tydskerne ...]

Brev , SKS 28, 305

Brev, komm. til SKS 28, 302,24: 5 sbgr.]

Brev, komm. til SKS 28, 305,30: Preussen]

Brev, komm. til SKS 28, 305,31: fra Stralsund til ...]

Brev, komm. til SKS 28, 307,25: at Freden snart ...]

Brev, komm. til SKS 28, 318,1: paa denne ...]

Brev, komm. til SKS 28, 325,25: længes efter ...]

Brev, komm. til SKS 28, 447,11: Lyngby (hos Bager ...]

·Princeton

SFV, tekstredegørelse, SKS K16, 40   +

·Provence

BB:2, SKS 17, 65   +

·Provinsen Asien

CC:1, SKS 17, 146   +

·Prytaneum

DD:208, SKS 17, 286   +

·Præstø

JJ, komm. til SKS 18, 220,28: Pastor Grundtvig]   +

·Ptolemais

JJ, komm. til SKS 18, 146m,1: samme Bind ...]   +

·Puteoli

3T43, komm. til SKS 5, 88,3: der levede Apostelen ...]

·Puy-en-Velay

BB, komm. til SKS 17, 64,8: I den Classe ... at ...]

·Puy-Sainte-Marie

BB, komm. til SKS 17, 64,8: I den Classe ... at ...]

·Pyrenæerne

DD, komm. til SKS 17, 262,24: M. fra Ø. mod V.]   +